Търсене в този блог

събота, 31 декември 2016 г.

"Последната битка" - Рик Джойнър - стр.5-6

Пленниците

Зад първите дивизии се точеха пленниците на тази армия - едно огромно множество християни. Всички те бяха ранени и пазени от малки демони на Страх. Пленниците сякаш бяха повече на брой, отколкото самата демонична армия. Беше изненадващо, че пленниците все още бяха въоръжени с щитове и мечове, но никой не ги използваше. Бях шокиран, че толкова много бяха държани в плен от толкова малко на брой и незначителни демони на страха. Християните можеха лесно да се освободят, ако просто започнеха да използват оръжията си и тогава те може би щяха да нанесат големи щети на цялата нечестива орда. Вместо това те вървяха покорно напред.
Небето над пленниците беше потъмняло от лешояди, които носеха името Депресия. Когато кацаха на рамото на някои от пленниците, те повръщаха върху него. Повърнатото се казваше Осъждение. Всеки пленник, който биваше залян с него, ставаше и продължаваше по-бодро, но после грохваше по-слаб от всякога. Отново се чудех защо пленниците просто не убиваха тези лешояди с мечовете си, което можеха да направят много лесно.
Случваше се някои от по-слабите пленници да се спъне и падне. В момента, в който тялото му опреше в земята, останалите пленници започваха да го мушкат с мечовете си и да му се присмиват. После идваха лешоядите и поглъщаха падналите, докато бяха още живи. Останалите пленници- християни гледаха всичко това отстрани и го одобряваха, като от време на време отново промушваха падналите с мечовете си.
Наблюдавайки внимателно, осъзнах, че пленниците считаха Осъждението за Божия Истина. Освен това пленниците си въобразяваха, че маршируват в Божията армия! Ето защо не нападаха малките демони на Страх или лешоядите. Те ги считаха за Божии посланици! Поради тъмнината която облакът от лешояди причиняваше, пленниците не можеха да виждат и затова те наивно приемаха, че всичко, което им се случва, е от Господа. Те си мислеха, че онези, които се препъват са под Божието осъждение и затова ги нападаха; мислеха си, че така съдействат на Бога.
Единствената храна, с която пленниците разполагаха, беше повърнатото от лешоядите. Тези които отказваха да я ядат, скоро изгубваха сили и падаха. Онези, които се хранеха с нея, бяха укрепявани със сила, която обаче идваше от нечестивите демони. После те изгубваха сили и трябваше да пият от водите на огорчението, които постоянно им предлагаха. След като пиеха от водите на огорчението те започваха да повръщат върху другите пленници. Когато някой от пленниците почнеше да повръща върху другиго, един от демоните чакащи отстрани, го яхваше и го подкарваше към предните редици.
Още по-отблъскваща от повърнатото от лешоядите беше отвратителната слуз, която демоните уринираха и отделяха върху християните, които яздеха. Отделената слуз беше наречена Гордост Егоистични амбиции, което беше и името на тази дивизия, и т.н. Обаче слузта, отделена върху християните, ги караше да се чувстват много по-добре, отколкото начинът, по който Осъждението им въздействаше. Ето защо те вярваха, че демоните са Божии пратеници, а слузта всъщност е помазанието на Святия Дух. Бях толкова отвратен от армията на злото, че исках да умра.
Тогава чух гласа на Господа да ми казва: "Това е вражеската армия на последното време. Това е най-голямата заблуда на сатана. Той придобива най-голяма сила за разрушение, когато може да употребява християни срещу братята им. Още открай време сатана използва тази армия за злите си намерения, но никога преди не е успявал да се сдобие с толкова много пленници. Но ти не се страхувай! Аз също имам армия. От теб сега се изисква да се изправиш и да започнеш да се биеш защото няма повече безопасно място, където можеш да се скриеш и да избегнеш боя. Трябва да воюваш за Моето Царство, за Истината и за тези, които са били измамени."
Това слово от Бога ми подейства толкова насърчително, че веднага започнах да викам към пленниците, че са били заблудени и си мислех, че те ще ме послушат. Като направих това, сякаш цялата армия обърна поглед към мен. Страхът и депресията, които бяха върху тях, се насочиха към мен. Продължавах да викам, тъй като мислех, че християните ще се събудят и ще осъзнаят какво става. Вместо това много от тях се пресегнаха за стрелите си и започнаха да се целят в мен. Останалите пленници се колебаеха по какъв начин да ме възприемат. Моментално осъзнах, че бях допуснал голяма грешка с преждевременното си и прибързано решение.

В книгата си "Последната битка", Рик Джойнър описва преживяни видения от Господа, които имат за цел да изобличат плановете на Сатана. Това е само едно подзаглавие от цялата книга, можете да си изтеглите книгата от Интернет. Искам да споделя впечатления върху този откъс.
Преди да започне да говори за Пленници, Рик Джойнер описва Орда на Сатана и след това продължава.
Виждаме, че пленените християни са пазени с демони на страх, тоест страхът ги контролира. Спомняме ли си думите на Павел, "Ние не сме приели дух на страх, но на Сила, Любов и Здрав разум."? Какъвто и да е страхът, той не е от Господа. Твоят Баща и Господ не иска да се страхуваш от Него! Дявола иска да те контролира чрез страх, Бог желае да живееш чрез Любов, както споменахме думите вдъхновени от Святият Дух на Павел. Не приемайте страхът, изгонете го в името на Исус Христос! Използвайте мечовете и щитовете си против този зъл господар, страхът!
Някои хора си мислят, че Господ Исус ги води в живота чрез страх, и както споменава Рик Джойнер, че пленените християни вървят покорно пред страхът, така много хора се заблуждават, че Бог иска да се страхуват от Него и в заблудата си, те се покоряват на демоните на СТРАХА. Така те са водени от армията на Сатана.
След страха, Рик Джойнер описва ДЕПРЕСИЯТА и ОСЪЖДЕНИЕТО, че вървят ръка за ръка. Ще перифразирам, след като християните уловени от СТРАХЪТ отслабнат духом и телесно, идва на ход депресията, която атакува чрез осъждение и в резултат на това, конкретната личност мисли, че поради нейни грешки, Бог я наказва и осъжда. Това скъпи приятели означава ДЕМОН(малък бог), тоест, когато човек възприема различно духовно същество от Самият Бог като свой бог, тогава това е ДЕМОН(малък бог). В тази част на видението, виждаме дори, че някои християни възприемат СТРАХЪТ и ОСЪЖДЕНИЕТО като средство на Бог да ги "наказва" и в следствие на това, малко или много те са депресирани християни. Скъпи братко и сестро, Исус Христос вече беше наказан за твоите провали, от тук на татък Бог ще те учи чрез Своята любов! Можеш ли да си зададеш въпроса, има ли на Небето СТРАХ, ДЕПРЕСИЯ и ОСЪЖДЕНИЕ? Тогава защо си мислиш, че Бог използва силите на дявола за да те учи в правия път? Видял/а ли си някъде Исус да използва тези сили? Замисли се над това. Използвал ли е Исус някога СТРАХ, ДЕПРЕСИЯ или ОСЪЖДЕНИЕ, за да учи Своите ученици?!!!
Ще завърша с това и ще ви оставя да поразмишлявате за останалата част от това видение.
Потънали в заблудата, много християни, вместо да помогнат на своите сломени братя и сестри, те мислейки че Бог им е причинил този погром, ще започнат да изваждат стихове от Библията за осъждане, обвинение и наказание, и вместо да ги окуражът, те ще ги убият със собствените си мечове, Божието Слово. Много хора не вярват, че Божието слово - Библията може да се използва за зло, но когато хората вадят стихове извън контекста на Писанията, това е напълно възможно, както ако някой дойде и чуе само част от разговора ми, може да си извади напълно погрешни изводи. Не забравяйте скъпи братя и сестри, че Сатана използва словото срещу Исус в пустинята, но то беше извадено извън контекста, за това, не се хвалете колко пъти сте чели Библията, но задайте си въпроса, как сте я чели, с разбиране, бавно но славно, или като домашна работа, просто да я прочетете, назубрите и след това като заблудените християни в това видение, да използвате наученото, за да скапете нечий живот а дори и своят собствен...

понеделник, 12 декември 2016 г.

Говори Исус! - "Животът който ти дадох, няма да приключи с твоята смърт" - Ден 14


Когато разкрих че Бог e Мой Баща и че Той Ме изпрати да осигуря дарът на вечния живот, някои повярваха и се зарадваха. Други останаха в своето неверие. Повечето от религиозните водачи бяха заслепени от гнева, толкова много че желаеха смъртта Ми. Оповестих най-великите новини, които човечеството е чувало някога, но повечето хора ги отхвърлиха. Но не и ти. Дете, ти беше роден/а от Святият Дух и Аз ти дадох вечен живот. Когато умреш, Аз ще те възкреся от мъртвите. Възрадвай се в тази чудесна истина. Живей с реалността, че живота ти на Земята е само началото на твоят живот.

Осъзнай, че въпреки князът на този свят и неговите демони да могат, да отнемат всичко в живота ти, то просто е временно, те нямат силата да ти отнемат най-важното. Te nе могат да ти отнемат вечните неща. Не могат да те отделят от Моето присъствие, Моята любов или вечният живот, който вече съм ти дал. Независимо от обстоятелствата в които си днес, нека тази истина те радва непрестанно.

"Защото както Отец възкресява мъртви и дава живот, така и Синът дава живот на тези, на които иска."
Йоан 5:21

"Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те вървят след Мене. Аз им давам вечен живот и те няма да погинат за вечни времена. Никой няма да ги грабне от ръката Ми."
Йоан 10:27-28

Живей призванието си: Правилната нагласа за "Тихо време" - Ден 6

Може би разбирате, че ежедневното тихо време и да сте мотивирани за него е от изключителна важност за вашето духовно израстване, но как се справяте, когато имате такова време?

Първо, трябва да започнете с правилно отношение. В Божиите очи, защо вършим нещо е много по-важно от това, какво правим.

В един случай, Бог каза на Самуил, "Бог не гледа на нещата, които хората гледат. Хората гледат на външния вид, но Гооспод гледа сърцето" (1 Царе 16:17 NIV). Напълно е възможно да правиш правилните неща, но с грешно отношение или нагласа.

Когато отиваш да се срещнеш с Бог в тихото ти време, трябва да имаш следните правилни нагласи:

Очакване: Отиди при Бог с очакване и желание. Очаквай да имаш добро време на общение с Него и приеми благословението от времето, което сте прекарали заедно. Това е което Давид очакваше: "Ти, Боже, си мой Бог, с желание те търся" (Псалм 63:1)

Поклонение: Не насилвай Божието присъствие, но приготви сърцето си като стоиш затихнал/а пред Него и позволи на тишината да разсее мислите ти от света. Вслушай се в пророк Авакум: "Господ е в святия си храм; пред Него нека замлъкне цялата Земя" (Авакум 2:20; виж още и Паслм 89:7). Да навлезеш в Божието присъствие, не е като да си на футболен мач или на някое друго забавление.

Бдителност: Бъди напълно буден/на. Запомни, че се срещаш със Създателя, Твореца на Небесата и Земята, Изкупителя на човека. Бъдете напълно отпочинали и нащрек. Най-добрата подготовка за тихо време сутринта, започва в нощта преди това. Легни си рано, така че да си в добра форма за срещата ти с Бог на другата сутрин; Той заслужава твоето пълно внимание.

Желание да си покорен/на: Не идвай в тихото време при Бог, за да избираш какво да правиш и какво не, но с целта да направиш каквото и да било, и каквото и да е, което Бог желае теб. Исус каза, "Всеки, който желае да върши Божията воля, ще разбере дали учението ми идва от Бога или аз от себе си го говоря" (Йоан 7:17). Така че, отиди да се срещнеш с Господа, след като вече си решил да извършиш Неговата воля, без значение каква ще бъде тя.

"Но Господ каза на Самуил: „Не гледай външността му и високия му ръст; Аз го отхвърлих. Бог не гледа така, както гледа човек, защото човек гледа лицето, а Господ гледа сърцето.“
1 Царе 16:7

"Псалом на Давид, когато беше в юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог! Търся Те от ранни зори. Душата ми жадува за Тебе, плътта ми чезне за Тебе като земя пуста, суха и безводна."
Псалми 63:1

"А Господ е в святия Свой храм – в безмълвие да пребъдва пред Него целият свят!"
Авакум 2:20

"Ако някой иска да изпълнява волята Му, ще разбере дали учението Ми е от Бога, или Аз говоря от Себе Си."
Йоан 7:17

петък, 2 декември 2016 г.

Говори Исус! - "Всеки път когато сте стресирани, обезкуражени или претоварени" - Ден 13Всеки път когато сте претоварени, стресирани, обезкуражени или отчаяни, вашите проблеми не са причинени от обстоятелствата. Проблемът е, че живеете живота си без адекватно да храните за духа си. Това от което се нуждаете е вливане на "дух и живот" във вашият ум, сърце и душа. Скъпо дете, колко време отдели размишлявайки върху словото Ми тази седмица? Ако отговорът ти е "малко, почти никакво", тогава духът ти гладува. Не са ти нужни празни съвети от хора; имаш нужда от духовна храна. Аз съм Единственият, който може да напълни твоят дух. Единствената дух-и-живот храна, която предлагам са Моите думи.
Може да запълваш ума си със знания и информация; може да изпълваш сърцето си с чувства и спомени; може да се обграждиш с хора. Но единственият начин да изпълниш душата си с дух и живота от който се нуждаеш е, като се наслаждаваш в думите Ми. Докато се храниш с думите Ми, духът ти ще бъде подхранен и ще се издигнеш над проблеми си. Обещавам ти!


"Не плътта дава живот, а духът. Думите, които ви говорих, са дух и те дават живот,"
Йоан 6:63
"Исус им каза: „Аз съм хлябът, който дава живот. Който дойде при мен, никога няма да огладнее, и който повярва в мен, никога няма да ожаднее." Йоан 6:35

Живей призванието си: "Нуждаете се от външен източник на сила" - Ден 5


Разбрали ли сте, че много пъти сте си най-големият враг? Вашите собствени реакции, собствените ви страхове и собствените ви недостатъци са тези, които ви карат да действате по глупави начини. Знам, че за мен това е вярно.
Ние трябва да бъдем спасени от самите нас, защото има неща които не харесвам за мен - неща, които желая да бях направил по различен начин, нещата, които бих искал да се промеят. Но не мога да ги променя, поне не със собствени сили. Имам нужда от външен източник на сила.
Може да си казваш: "Аз мога да се променя." Неприятно ми е да го кажа, но не можете. Всяка Нова Година може да си правите списък на решенията, които вземате за да се промените и в края на януари този списък вече да се намира в кофата за боклук. Защо? Защото сами не можете да се промените; имате нужда от Божията сила. Имате нужда от Спасител, някой, който може да направи промените, които не можете да направите сами.
Истината е, че ако сте честни за това, понякога ще се чувстваш като че ли животът ви е извън контрол. Това е доста често срещано чувство. Добре дошли в човешката раса!
Апостол Павел се чувстваше по този начин преди близо 2000 години. Той казва, това в Библията: "Опитах всичко и нищо не помага. На края на силите си съм. Няма ли някой, който може да направи нещо за мен? Не е ли това истинският въпрос? Отговорът, благодаря на Бога, защото Исус Христос може и прави "(Римляни 7: 24-25 MSG). Това е отговорът!
Може да се търсите нещото, което ще ви даде удовлетворение, смисъл и мир в живота. Но ако не потърсите Исус за спасение, тогава търсите в най-неподходящите места и ето за това сте разочаровани.
Някои от нас мислят, че ако просто само се оженим или да започнем определена работа, или да получим очакваното повишение, или ако постиганем определено ниво на богатство, или имат бебе - или, ако нашите бебета пораснат и завършат училище! - Неща, които все са хубави. Много хора търсят спасение в самопомагащи книги, терапия, мода, диета, или на почивка.
Ако правите това, значи търсите на най-неподходящите места.
Отговорът не е във вашите обстоятелства. Това не е на определено място или програма, или хапче. Отговорът е на личност: Исус Христос. Ти беше направен от Бога и за Бога, и докато не разбереш това, животът ти никога няма да има смисъл.

"Аз съм един окаян човек! Кой ще ме спаси от това тяло, подвластно на смъртта? Бог го прави чрез нашия Господ Исус Христос и аз съм благодарен! И така, с ума си служа на Божия закон, но с грешната си човешка природа служа на закона, наложен ми от греха."
Римляни 7:24-25


четвъртък, 1 декември 2016 г.

Живей призванието си: "Бог те избра за Негово семейство" - Ден 4

"Бог те избра за Негово семейство"

Защо Бог би избрал теб или мен за да бъдем част от Неговото семейството? Защото той е Бог на любовта. Той е Бог на благодатта. Колкото повече разбираме благодатта, толкова повече сме изумени от нея. Бог те е избрал. Дали го заслужаваш? В никакъв случай. Смятате ли, че заслужавате да отидете в Рая? Със сигурност, не! Достатъчно добър/ра ли си, за да бъдеш част от Божието семейство? Не, Той просто те е избрал/а. И това са добри новини!

На каква основа обаче Той те е избрал? "В Неговата безгранична милост, Той ни е дал привилегията да ни роди отново, така че сега сме членове на Божието семейство."(1Петрово 1:3 TLB).
Бог ви е избрал въз основа на неговата милост, не въз основа на вашите дела. Ти никога не можеш да заслужиш или придобиеш Рая. Просто не можеш да бъдеш достатъчно съвършен за това. Само поради Божията благодат и милост, Творецът на Вселената казва: "Искам те в моето семейство."
Ако това не ви насърчава, по добре да проверите пулса си.

""Според плана, който Бог Отец отдавна бе предначертал, вие бяхте избрани да станете негов свят народ чрез действието на Духа, да му се покорявате и да бъдете очистени чрез жертвената смърт на Исус Христос. Благодат и мир да изобилстват над вас. Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия Господ Исус Христос! В голямата си милост той ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите"
1 Петрово 1:2-3

Говори Исус! - "Истинското богатство" - Ден 12


Как може хората да са богати, след като преминават през изпитания и премеждия, и живеят в бедност? Отговорът е прост. Богатсвата на този свят не е богатството на Баща Ми. Неговите богатства са мир сред на конфликти, радост сред скръб, доволство сред бедност, правда сред зло, любов сред умраза и прошка когато човек е подложен на несправедливост и болка. Изобилието на пари и вещи не ви издига в Божиите очи. В действителност това само учвеличава отговорността да бъдеш щедър настойник на богатството ти.

На когото много е дадено, много ще се изисква. Моите последователи в древната Смирна(град) бяха изправени пред повече несгоди и страдания, и живяха в по-голяма бедност от която и да беше друга църква през първи век. И все пак тяхната любовта към мен и техните праведни дела бяха блестящ пример за Моите последователи в цяла Азия. Скъпи/а мой/моя, искам да те насоча, да разпространяваш богатствата на Баща Ми. Нека Неговия мир, радост, правда, любов и прошка царуват в сърцето ти и да наводни и други. Тогава ще бъдеш богат/а в Неговото царство.

"Зная за твоето страдание и бедност (макар че в действителност ти си богат). Зная и за клеветите на онези, които казват, че са юдеи, а не са. Те са синагога на Сатана." Откровение 2:9
„Вие сте солта за земята. Но ако солта изгуби вкуса си, вече няма как да се направи солена и не става за нищо друго, освен да се изхвърли навън и хората да я тъпчат."
Матей 5:13"Тайнственият живот на мозъка" - Епизод 2 - "Детският мозък"

http://dai.ly/x5452hh

сряда, 30 ноември 2016 г.

Говори Исус! - "Ако знаеше Божият дар" - Ден 11

     Когато се срещнах със самарянката, тя нямаше представа кой съм. Тя не осъзнаваше, че Аз бях Божият Дар. В мен, тя би могла да има отговори на всичките си въпроси. В Моите думи, тя можеше да чуе сърцето на Отец перфектно изразено. И в мен, тя можеше да получи крайната цел - вечния живот. Но тя не ме познаваше. Дете, наистина ли Ме познаваш, или аз просто съм ти познат? Познаваш ли сърцето ми? Знаеш ли какво обичам и какво мразя? Познаваш ли Моето слово? Дали те са пуснал корени в сърцето ти и са произвели праведни дела, благодат и вяра? Дали Моите приоритети са твои приоритети? Баща ни ти е дал живот на благословения, но големият Му подарък за вас бях Аз. Аз Съм Божият дар за вас.

     Да изживееш живота си без да имаш интимност с Мен е все едно да си пропуснал целта на живота. Искам да Ме познаваш интимно повече от всякога. Единственият начин това да се случи е като пребъдваш в словото Ми и му се покоряваш. Това е единственият начин истински да познаеш Божият Дар.

"Исус й отговори: „Ако знаеше какво дава Бог и кой те моли за малко вода, щеше да поискаш от него и той щеше да ти даде жива вода.“" Йоан 4:10
"Това е вечният живот: да познават теб – единствения истинен Бог и Исус Христос, когото ти изпрати." Йоан 17:3 

Живей призванието си: "Защо се молим, "Да бъде Твоята воля"?" - Ден 3

"Защо се молим, "Да бъде Твоята воля"?"

Всеки път когато в молитва се предаваме на Бога, ние му се покланяме. Исус ни поучава, че когато се молим, ние трябва да се посвещаваме на Божията вола.

Бог има специфична воля за живота ти. Библията казва в Римляни 12:2, че волята Му е добра и съвършена, и съобразена с теб. Част от обвързването ни с Бог е да казваме: "Боже, каква е Твоята воля за мен днес? Искам да върша твоята воля."

На Небето, Божията воля е извършена съвършено. Проблемът на Земята е, че Божията воля не винаги се върши. И ето за това по принцип ние се молим, "Както е на Небето, така да бъде и на Земята." Фактически с това казваме, "Боже, искам да ти се покоря. Искам да върша това, което Ти желаеш да правя."

Може да се молиш "Твоята воля да бъде" по три различни начина. Може да го кажеш негодувайки: "Твоята воля да бъде, но на мен не ми харесва." Може да го кажеш бунтовнически: "Да бъде Твоята воля, обаче аз не мога да участвам в нея." Или може да го кажеш с очакване: "Да бъде Твоята воля, защото знам, че тя е най-доброто и това е, което желая за живота ми днес!"

Когато бях дете, гледахме популярно телевизионно шоу наречено "Бащата знае най-добре." Вашият земен баща не винаги може да знае какво е най-доброто за вас, но можете да се доверите, че Небесният Баща знае. Това е и значението на изказването, "Да бъде Твоята воля."

Молете се с тази молитва: "Господи, аз знам, че Твоята воля за живота ми е по-добра от всичко което може да мечтая. Искам да Ти предам живота си. Искам Твоята воля да бъде в живота ми."

"да настъпи царството ти, да се изпълни волята ти както на небето, така и на земята." Матей 6:10
"И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на него и съвършено." Римляни 12:2 

вторник, 27 септември 2016 г.

Юлиана Маркевич Април 2016г.

Юлиана Маркевич

Здравейте, братя и сестри! Сънувах сън, който искам да споделя! Много реалистичен, наситен с много настроения и емоции! Често се случва, особено сега докато съм бременна. Понякога са силни кошмари, когато съм изморена, друг път са отражение на преживяното през деня. Но със сигурност знам когато Господ говори в сънищата ми!
 Аз имам цял един нов свят в сънищата си. Той е съвкупност от всички места на които съм била, от хора които съм познавала и не съм познавала, небесни създания, ангели, понякога демони. Веднъж дори сънувах самия дявол! Знам обаче когато Господ иска да ме насочи, когато иска да ми покаже нещо.
 Бях отново в селото в което прекарах първите си седем години. То беше малко родопско селце в което живееха стотина- двеста човека. За разлика от повечето села в района тук хората бяха православни християни.  Имаше прекрасна църква с висока камбанария цялата обрасла в бръшлян. Баща ми беше лекар и с майка ми бяха решили неговата санитарка да ми стане кръстница. Освен, че работеше при баща ми тя се грижеше и за църквата и за мен. Нямаше по- интересно място от тази църква. Дебелите книги написани на неразбираем език, странните изображения на светците, мириса на тамян… Но в съня аз вече бях голяма и бях в селото по друга причина. Бяха ме довели Любка и Надя- две сестри от християнската ни група, за да ми покажат една друга църква. Водеха ме по познатия път, който слизаше надолу към дерето. Някой ме викаше по име зад мен – Краси и Григор бяха пристигнали току що и тичаха да ни настигнат. Бяха с много приповдигнато настроение и подскачайки около мен казаха в един глас:
-          Юле, виждала ли си езерото? Хайде да отидем! Хайде да го видиш!
Аз знаех, че там няма езеро. За какво езеро говореха? Било много близо и за минута сме щели да стигнем. Аз се съгласих с тях и продължихме по една тясна пътечка цялата в трънак и храсти, а Любка и Надя ни чакаха на пътя. Провирайки се през клоните изведнъж пред  нас се откри прекрасна гледка. Странно, но долу под нас имаше наистина езеро. Слънцето печеше жарко и брега беше пълен с хора. Във водата имаше лодки, деца си играеха в калта, крякаха жаби. На отсрещния бряг имаше заведение с чадъри и хората пиеха разхладителни напитки.
 Изведнъж слънцето се скри и стана мрачно. Стигнахме до брега, а водата беше мръсна. Плуваха боклуци, имаше много водорасли, а през тях ме гледаха налудничаво очи на мъртви хора. Погледнах към отсрещния бряг и там се вихреше истинска забава на сатаната. Много познати лица видях в това пиршество. Стана ми мъчно! Оказах се толкова близо до брега, че цамбурнах във водата, а върху мен падна някакво одеяло и започнах бързо да потъвам в мръсната вода. Мъчех се да се освободя, но одеялото ме затискаше. Изведнъж видях Григор как скача във водата и ме измъква, но някак отстрани виждах всичко. Когато дойдох на себе си бях в една стая. Всички бяха в стаята и разговаряха. На едно малко трикрако столче седеше домакинята- възрастна жена от селото. От нея лъхаше спокойствие и мъдрост.
 Любка ме погледна и каза:
-          Ето това е което искахме да ти покажем! Това е църквата!
Усещането за спокойствие и мир беше толкова силно, че когато се събудих цял ден го носих със себе си! Господ беше дал на тези хора силата да ме измъкнат от тинята и да ми покажат един нов път, една нова църква. Да, църквата беше тази малка бедна стаичка, но наситена с толкова уют и спокойствие. Вътре нямаше икони и тамян, но имаше Дух и Сила!
„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, Който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях.“  Матей 18:18-20
 Исус казва където, от което следва, че не е от значение къде и на какво място трябва да се случва това. Необходимо Исус да е сред нас е това двама или трима да се съберат в Негово име. От тук произлиза и това, колко е нужно християните да общуват помежду си и да създават така наречените домашни църкви.
 „И нека се грижим един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай, а увещавайки се един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.“  Евреи 10:24-25                             
АМИН

вторник, 19 юли 2016 г.

Джоузеф Принс - "Неговото възкресение"


          "Може всеки ден да се наслаждаваш на смелост и мир, когато разбереш че ти си праведен/а в Божиите очи. В това мощно и сърцезакотвящо неделно послание на Възкресение, Джоузеф Принс ни показва, защо възкресението на нашият Господ Исус е твоята Божествена разписка за това, че ти беше направен праведен/а чрез Неговото съвършено дело на кръста. Виж как тази праведност, която имаш е безплатно дадена на тези, които са в Христос и не може да ти бъде отнета поради твоите провали. Живей с увереността, че Бог е винаги на твоя страна поради твоето праведно стоене пред Него и виж всичките ти врагове положени под краката ти!"

неделя, 3 юли 2016 г.

Джоузеф Принс - "Битката за вашия ум"


БИТКАТА ЗА ВАШИЯ УМ
Хората казват: Знаете ли, пастор Принс, аз съм свободно мислещ. Срещали ли сте такива хора? Знаете ли, вие не сте свободни да мислите, ако сте роб на греха. Всеки роден в този свят е роб на греха. Ние се нуждаем от ново-раждане (Йоан 3:3), за да бъдем освободени от това робство. Хората, които казват, че са свободно мислещи, всъщност са с ограничено мислещи, защото не могат да спрат да мислят лоши мисли, неприлични мисли, имат нечисти представи, песимизъм, депресия, те не могат да излязат от това мислене. И въпреки това твърдят, че са свободно мислещи. Ще ви кажа кои са свободно мислещи. “Който Синът освободи, е наистина свободен“. (Йоан 8:36). Амин! Алелуя! Хвалете Господа! Така че днес ще споделя с вас нещо относно вашия ум, всъщност това е моето лично свидетелство, моето пътуване в откриването на това благовестие на благодат, което Мартин Лутер на времето си е открил, това не е нашето благовестие, не е благовестието на Джоузеф Принс, всъщност единствено апостол Павел е можел да каже, моето благовестие, амин! Моето пътуване беше заради тези умствени битки през които преминах, като вярващ! След като вече бях спасен, прочетох нещо, което не трябваше да чета, но както и да е, то се вряза в ума ми и ме доведе до умствена нестабилност. Някои хора още спорят дали съм вече излекуван, но …(хората се смеят) но нека само ви кажа това. В Римляни 1:16, Павел казва:
Римляни 1:16 Аз не се срамувам от благовестието на Христос, защото то е силата на Бог за спасение на всеки, който вярва
Тук думата “спасение“ на гръцки е „сотерия“-съществително, което идва от глагола „созо“. След като Исус е излекувал някого, Той би казал: Твоята вяра те излекува, а на гръцки би било: Твоята вяра те „созо“. „Сотерия“ означава стабилност, здраве, запазване, защита, освобождение. Така че кое е силата на Бог за вашата защита, за вашата умствена стабилност, за вашето здраве? Това е благовестието на Христос. Днес ще споделя с вас неща свързани с вашия ум. Погледнете този стих:
2Коринтяни 10:3,4 Защото ако и да ходим в плът, не воюваме според плътта. Защото оръжията на нашето воюване не са плътски, но са мощни чрез Бог за събаряне на крепости.
Оръжията за нашето духовно воюване – колко от вас разбират, че като вярващи, ката божии хора, ние всъщност сме във война. Вие казвате: Но, пастор Принс, как се случва така, изглежда че хората от света нямат тези битки, през които ние минаваме като вярващи. Ще ви кажа защо: Защото те са мъртви! Амин! Ако сте под атака, това е сигурен знак, че вие сте родени отново! Хвалете Господа! Вие сте във война, но хвала на Бога, нашите оръжия не са ядрени оръжия, не са автомати, не са бомби, не са нищо материално, нищо което може да се пипне или почувства, „не са плътски, но са МОЩНИ чрез Бог за събаряне на крепости“. Къде са тези крепости? Много време християните – тялото Христово, мислеха че крепостите са някъде там далеч, божии хора се качваха в планините, за да водят духовно воюване, за да бъдат по-близо до небесата. Но библията казва, че макар да воюваме срещу началства и господства в небесни места, битката не се случва в небесата. Всъщност библията казва, „сложете цялото Божие всеоръжие“, и всяка част от това “всеоръжие“ е част от благовестието – надеждата на спасението, бронята на правдата, това е което предпазва сърцето ви от обвиненията на врага, и тази праведност е подарък, кръст препасан с истината, истината, която ви освобождава, краката ви обути с благовестието на мира, щитът на вяра и мечът на Духа, с други думи, ако това, което вярвате относно благовестието е погрешно, доколкото грешни вярвания имате, до такава степен сте изложен на неуспех в битката. Крепостта на врага не е там някъде в небесата, имало е време, преди Исус да умре, духовната битка е била извън човека, където князът на Персия противостоеше на Михаил, който беше ангел който носи вести, да донесе вестта на Данаил (Данаил 10:13), но откакто Исус умря, князът на този свят е изхвърлен навън от подредената система. С други думи, дяволът няма вече тази позиция на власт. Амин! Къде е битката сега? Тя е в ума ви. Там дяволът иска да ви хване, във вашия ум. Къде е тази крепост, да видим :
2Коринтяни 10:5 Понеже събаряме  ПОМИСЛИ и всяко високо нещо, което  величае себе си срещу познанието за Бог,  довеждайки в плен всяка МИСЪЛ до послушанието на Христос.
Амин! Ако съберем всичко това заедно, разбираме, че всъщност крепостта е във вашия ум. И нашите оръжия са мощни чрез Бог за събаряне на крепостта в ума! Има всякакви крепости, има хора, които са депресирани в ума си, има хора, които се борят в ума си, има хора, които не могат да се концентрират, не могат да се фокусират. Особено новото поколение, всички имат айподове и айпадове, дори изпращаме съобщения чрез съкратени думи и изрази. Ние отглеждаме поколение, което не може да се фокусира за дълго върху нещо. Те сядат в колата и след 5 минути вече питат: Стигнахме ли? Те трябва да са заети през цялото време. Хубаво е когато  учим децата си, както казва библията, да ги учим да седнат и да се наслаждават на тишината и спокойствието. Колко от вас разбират, че Бог е тих и спокоен? (3Царе 19: 12) Има ритъм в движенията на Бог. Погледнете природата. Тя е бавна, но могъща, тя има ритъм, ритъм на благодат. Бог е музикален. Амин. Но градския живот е раздрусващ, рязък, шокиращ, оставящ те без дъх, бързащ, нямащ време. „Той възстановява душата ми“. Как? „При тихи води ме завежда.“ Псалм 23:2,3. Вижте това: 2Коринтяни 10:5 „довеждайки в плен всяка мисъл до покорството на Христос.“ Какво е „покорството на Христос“? Да погледнем:
Римляни 5:19 „Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината“…
Кой е този “един човек“? Адам. Затова, когато отидете на небето ще видите, че неговата къща е пазена много добре, защото всички искат да намерят Адам…не, не, просто се шегувам, в небето няма нищо такова, всеки иска да намери Адам, защото заради падението на Адам, ние имаме болести, бедност, смърт. Ще кажете: Това не е справедливо. Бог направи Адам, за да бъде родоначалник на човешката раса. Помислете, ако вашия дядо беше починал, когато е бил три годишен, вие нямаше да сте тук. Знам, че това е “дълбока“ мисъл, но помислете относно това. Харесвате или не, това са фактите. Заради падението на Адам, казва библията, всички хора станаха грешници. Вие съгрешавате, защото сте грешник. Вие не ставате грешници, защото съгрешавате. Според този стих всички бяха направени грешници, заради непослушанието на кой? На Адам! Но ако смятате, че е несправедливо, Бог е направил нещата така, че чрез послушанието на единия мнозината да станат праведни.
Римляни 5:19  …“ Чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни“.
Чие послушание? Исус Христос е последният Адам (1Коринтяни 15:45). Исус Христос, вторият Адам, чрез неговото волно (по своя воля) подчинение ние сме направени праведни. Ние  казваме, че сме праведни чрез вяра, заради покорството на Христос, но когато съгрешим, започваме да се чувстваме сякаш сме загубили спасението или праведността си. Ако вярвате, че сте изгубили праведността си заради  непокорството си, това означава, че сте смятали, че имате праведност, заради вашето собствено покорство. Но библията казва, че ние не сме праведни заради нашето покорство, но покорството на Христос на кръста ни прави праведни. Това е което хората по време на Реформацията проповядваха: Праведност чрез вяра. Ние сме праведни не заради доброто, което правим, а сме праведни, защото Той по своя воля се покори на Бог. Неговото послушание ни направи праведни. Върнете се обратно на 2Коринтяни 10, това което се казва тук е следното: защото сме във война, ние трябва да доведем мислите си да бъдат винаги фокусирани върху Неговото покорство, не върху нашето покорство. В момента, в който се фокусирате върху вашето покорство или липсата му, дяволът ви хваща! Амин! И вие попадате в една безкрайна спирала на депресия, защото всеки път, когато се проваляте-не успявате да се покорите на Бог, дяволът ви го посочва и казва – Виждаш ли, не се подчини на Бог, следователно повече не си праведен. Но библията казва да се фокусираме върху чие послушание? Нашето послушание? Не! Но на послушанието на Христос. Доведете всяка мисъл в плен до покорството  на Христос, там е битката. Това означава ли, че няма никакво покорство от наша страна? Нашето покорство определено го има, но то не е съзнателно. В Стария завет да се покориш на Бог по своя воля е коренът на праведността. Но днес, покорството на Бог е плод на праведността. Колкото повече вярвате, че сте праведен, толкова повече ще виждате плода, който е да се покорявате на Бог. И колкото повече осъждате другите, толкова повече им давате сила, подбуждате ги да съгрешават. Така че това е бойното поле -умът. Как го прави дяволът? Той е имал 6000 години да събира опит с хората. Вие сте имали, колко, около 50 години? Това, което прави е следното: когато дойде при вас, той не ви говори на “ти“, не ви казва: Ти си глупав, ти не струваш, ти си пристрастен. Той идва при вас с  “аз“. Той слага във вашите мисли: Аз съм извратен, аз съм пристрастен, аз съм безполезен, аз съм отчаян, аз съм безпомощен, аз съм мързелив, аз съм неудачник. Каквото и да ви казва, той слага “аз“ в ума ви, така че вие да повярвате, че това сте вие. Нека да ви кажа това, ние сме във война, и войната се случва в ума ни. След като бях спасен, прочетох книга, в която се казваше, че мога да загубя спасението си, ако направя грях. Аз повярвах на това.  Несигурността влезе в мен и знаете ли какво се случи с ума ми изведнъж? Ума ми стана като игрална маса за дявола, започнаха да се появяват всякакви лоши мисли в ума ми, особено богохулни мисли, ругатни. Случваше ми се да се моля и изведнъж лоша мисъл да дойде в ума ми, богохулни думи, богохулство срещу Бог. Това ме спираше да се моля, чудех се как мога да мисля такива мисли?! Аз се моля и мисля такива мисли?! Не знаех какво да правя, защото никой не беше споделил с мен това, което аз споделям с вас сега. Един превод на библията, който е грешен относно този стих 5 на 2Коринтяни 10 е Новия Интернационален превод на библията: там се казва, доведи всяка мисъл да се подчини на Христос. Колко от вас знаят, че няма никакъв начин да направите това? Да доведете всяка мисъл да се подчини на Христос, това е да зависите от дела, да се борите виждайки, че не можете да успеете и да попаднете в слизаща надолу спирала на депресията. Повечето преводи на библията  на английски са правилни: довеждайки в плен всяка мисъл до покорството на Христос. Върху покорството на Исус трябва да се фокусираме! Когато четох онази книга, очите ми бяха върху моето покорство. Външно аз бях покорен. Но в ума си, докато хвалех Бог изведнъж в ума ми нахлуваха лоши мисли. Виждайки лошите си мисли, започвах да изповядвам греховете си. След като свършех с изповядването на греховете си, за малко бях добре, после други зли мисли се появяваха, и аз отново започвах да се изповядвам. Радостта ми изчезна, мирът ми също. Спомням си, докато бях войник, една нощ, чух няколко момчета да си говорят за мен: “Той е странен човек, нали“. Другият каза: “Да, да“. “Виждал ли си го как прикрива устата си и започва да шепне нещо?“ – аз всъщност изповядвах греховете си, защото докато си във войската имаш всякакви лоши мисли към командирите си. Бях чел в библията: Каквото не е от вяра, е грях. Така че аз правех всичко, за да съм сигурен, че през цялото време имам вяра. Ако започнех да се съмнявам, веднага изповядвах греха си на неверие. Вървях по слизащата надолу спирала на депресията. Когато чух да говорят тези неща за мен, се запитах: Дали това е добро свидетелство за вярата ми в Исус? Къде е радостта, къде е “радостта неизказана (1Петър 1:8)“, къде е мирът, мирът който никой ум не може да схване (Филипяни 4:7), нещо не е както трябва. Така започна моето търсене. Мислите все още бяха в ума ми. Те бяха като крепост. Всеки път когато приемете мисълта, която дяволът слага в ума ви: Аз не струвам, аз съм извратен, да кажем, че тялото ви реагира на нещо, Бог е създал телата ни, колко от вас разбират това, но реакцията на тялото не означава грях, но дяволът слага в ума ви мисъл : Аз съм извратен, аз съм секс маниак, дяволът казва “аз съм“ за да не разберете, че това е негова мисъл, колкото повече започвате да приемате мисълта “Аз съм извратен“, толкова повече започвате да живеете като такъв. Дяволът идва при вас и ви казва: Аз съм депресиран, склонен съм към самоубийство. Не казвайте на глас тази мисъл! Не ѝ вярвайте! Какво да правя, ще попитате. Игнорирайте я! Бих искал някой да ми беше казал това. Вие не можете да спрете някой да използва ругатни във ваше присъствие. Случвало ли ви се е да сте например на публично място и да чуете някой да псува, вие отговорни ли сте за тяхното ругаене? Не! По същия начин вие не сте отговорни, когато дяволът шепне в ума ви ругатни. Бог не ви държи отговорни за това! Това не са вашите мисли! Казах, това не са вашите мисли! Така че в момента, в който подобна мисъл се появи в ума ви, научете се да казвате: Това не е моя мисъл, това не съм аз! Бих искал някой да ми беше казал това. Вместо това, аз поех отговорност за тези мисли, и с това дойде вина и осъждане: Как мога да мисля такива мисли! Приех, че Бог ме осъжда за тези мисли. И колкото по-виновен се чувствах, толкова по-лоши ставаха мислите. Вървях по слизащата надолу спирала на депресията. Беше ужасно! Това ме доведе до там, че аз почти загубих ума си. Някои хора смятат че още не съм напълно излекуван, но… (хората се смеят) Алелуя! Когато открих благовестието (означава “добрата новина“) аз разбрах, че не би трябвало да съм фокусиран върху моето покорство, амин! Ако аз бях съвършен, нямаше да се налага Исус да умира. Той дори нямаше да дойде. Амин. Той не дойде да повика тези, които са добре. Като доктор, той дойде да потърси тези, които са болни. Амин! Неговото покорство е което ме прави праведен. Библията казва да не позволяваш нито една мисъл да се издига над знанието за Бог. Това е свързано с благовестието. Вижте
Римляни 10:2 Защото свидетелствам за тях, че те имат усърдие за Бог, само че не е според  знанието.
Какво е “знанието“? Това е знанието за Бог. Знанието за Бог е свързано с благовестието. Израелтяните имат усърдие за Бог – ако отидете в Израел ще ги видите да се молят усърдно до западната стена на храма, те честват всички празници от Стария завет, спазват всички външни неща, имат усърдие за Бог, няма никакво съмнение, но не според знанието.
Римляни 10:3 Понеже като са невежи за Божията правда и като търсят да утвърдят своята си правда, не се покориха на Божията правда.
Много християни са виновни за това, всеки път когато се опитват да утвърдят собствената си правда. В теологията наричат собствената (човешката) правда - субективна праведност, а Божията правда – обективна праведност, но за Бог съществува само една праведност. Или имате подаръка на праведност, или се опитвате да утвърдите своята “субективна“ праведност, тогава няма как да имате праведноста на Бог. Бог нарича това: невежество по отношение на моят дар на праведност.
Римляни 10:3 Защото като са невежи за Божията правда и като търсят да утвърдят своята си правда, не се покориха на Божията правда.
Римляни 10:4 Защото ХРИСТОС Е краят на закона за  ПРАВЕДНОСТ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ВЯРВА.
Амин! Един път като повярвате това, ще разберете, че никога не можете да загубите спасението си. Защо? Защото не е вашата праведност, която ви прави праведни, и не е вашата праведност, която ще ви запази праведни. Амин! Ако вашето покорство не може да ви направи праведни, как вашето непокорство ще причини загубване на праведноста ви? Това осъждане, този страх, този огромен страх, че аз мога да изгубя позицията си с Бог, че мога да загубя спасението си, не е от Бог.  Бог иска да бъдете спокойни. Някои хора искат да оставят вярващите да се чувстват несигурни за това дали са спасени, за да са сигурни, че няма да напуснат църквата. Но аз ви казвам, има нещо по-голямо, което задържа сърцата на хората, и това е любовта на Бог. “Защото любовта на Христос ни принуждава “ 2Коринтяни 5:14 , и ви казвам, любовта на Христос е хиляди пъти по-добро от това да държиш вярващия  в несигурност и страх. Така че пастори, лидери, спрете да използвате страха като начин да накарате хората да останат в църквата ви. Това ще задържи хората само за някакво време, но не за дълго! “Защото не сте приели дух на робство, за да бъдете пак в страх, но приели сте дух на осиновление, чрез който викаме Абба, Татко!“ Римляни 8:15. Амин! Бог иска да имате дух на осиновление. Амин. Така че тези мисли продължаваха да идват към мен: Ти си изгубил спасението си. Загуби го. Бог не е доволен от теб! Свършено е! Дяволът говори различни езици, през всяка страна през която минава, той научава езика ѝ (хората се засмиват). По онова време проповядвах благовестието, колкото и малко да знаех по онова време, хората се спасяваха, и аз искрено вярвах, че хората които повярваха в Христос ще отидат на небето, и се надявах, че когато Бог ги попита: кой те доведе до Христос, те ще отвърнат: Джоузеф Принс, така че поне така малко да впечатля Бог. Наистина вярвах това, когато бях тийнейджър. Аз вършех всичко по силите си за Бог, вярвайки, че съм изгубен. Колко прекрасен ден беше денят, в който открих, че не моето покорство, а покорството на Исус е, чрез което получавам и запазвам спасението си. Добре, пастор Принс, а какво ще кажете за своето покорство? Нищо, освен това, че то направи пастор от мен. Какво ще кажете за това? Амин! Аз обичам единствено съпругата си, никога не съм спал с друга жена. В мислите ми, не казвам нищо за това, там всички сме виновни. Ако вие сте били грешник, аз също съм бил. Но нека не говорим за нашето собствено  покорство, за собствената ни праведност. Това, което искам да ви кажа е че ако имате правилното вярване, плодът на правилното вярване е любов, радост, душевен мир, себеконтрол. Себеконтролът не е собствена решимост, а е плод на правилното вярване. Затова цялото благовестие е свързано с правилното вярване. Амин! Когато дяволът сложи подобни мисли в ума ви, просто ги игнорирайте. Ако не можете да ги спрете, просто ги игнорирайте. Така правят жените, когато искат да се противопоставят на мъжете. Най-силната форма на противопоставяне е мълчанието. Научих това преди много време. Бях свикнал да смъмрям дявола през цялото време. Казвах му: Ти си сложил зли мисли в ума ми, аз те смъмрям, сега знам, че това е от теб, така че аз те смъмрям в името на Исус! През целия ден го смъмрях. В края на деня дяволът сигурно си е казвал: Той ме смъмря, но поне ми обръща внимание. Все още бях фокусиран върху дявола. Смъмрянето на дявола не е най-добрата форма на противопоставяне. Да, от време на време трябва да правите това, но най-добрата форма на противопоставяне е да игнорирате мислите на дявола. Ако дявола ви внушава нещо, просто го игнорирайте! Понякога направете обратното на това, което ви казва. Амин! Когато дяволът ви каже: Аз съм извратен, аз съм безполезен, или нещо друго, просто го игнорирайте. Най- лошото е това, да приемете мислите му и да започнете да ги изговаряте. Тогава започвате да го живеете. Тогава тази крепост пуска още по-дълбоки корени във вас. Да отидем в
2Коринтяни 11:2, 3 Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви доведох до сгодяването ви само за един съпруг, за да стоите до Христос като  чиста девица. Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, по същия начин умовете ви да бъдат  покварени, излизайки извън леснотата, която е в Христос.
Благовестието е лесно, знаете ли това? То се отнася за Исус, не за нас. Относно нас е само в Него! Христос е моята праведност, Христос е моята мъдрост, Христос е моето освещаване (направен си свят чрез Христос), Христос е моето откупуване (Христос те е откупил от проклятието на закона) (1Коринтяни 1:30). Да не бъде да получа слава и да се хваля с нещо друго освен Христос, и единствено с Него. (Галатяни 6:14). Това е благовестието. Но това, което прави дяволът е, той идва при вас и ви казва: Я се виж, виж си мислите,  как можеш да имаш тези мисли относно пастор Принс, докато той проповядва? Как може да си толкова критичен към вида на косата му? (хората се засмиват). Дяволът обвинява. Понякога докато пеете на Бог хвалебствени песни, поглеждате към някоя жена и си мислите: Толкова много грим! Чудя се защо използва толкова много грим! После се сещате, че сте вярващ и си казвате: Аз съм вярващ, как мога да мисля тези неща! Какво се случва после. Много вярващи, незнаещи истината за благовестието, свалят издигнатите преди това ръце и започват да се чувстват зле. Мислят си: Аз не трябваше да мисля тези мисли. Но, чуйте, това не е пророчество, само ви казвам как е, вие ще имате такива мисли. Те идват или от вашата плът, или от дявола. Знаете ли какво, игнорирайте ги, продължавайте да хвалите Господа, и напомняйте на себе си – Христос е моята праведност, тя не зависи от моето покорство или липсата му. И вижте славата на Бог успокояваща умовете ви. Алелуя. Библията говори за умовете ни, които са заслепени. Вижте
2Коринтяни 4:3-4 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят (това е дяволът) е заслепил, за да ги не озари светлината на славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.
Защо трябва дяволът да слага покривало върху очите на хората, защо трябва дяволът да покрива благовестието? Ако нашето благовестие е обикновено, посредствено, ако нашето благовестие не е славно, ако нашата добра новина не е наистина добра новина, защо тогава дявола ще я покрива с покривало? Той го покрива, защото то е мощно, приятелю, то е славно, то наистина е добра новина! Защо дяволът ще иска да покрие очите ви, ако нашето благовестие е скучно, ако не е славно? Знаете ли защо? Защото благовестието е славно – “да не ги озари светлината на славното благовестие на Христос, който е образ на Бог“. Амин. Главата преди тази говори за закона, гравиран върху камък, служението на смърт, ставащ покривало върху човешките умове. Дяволът използва закона, дори закона на Бог, за да ви осъди и да ви каже, Вие не сте на висотата на закона, и да ви осъди. Законът дойде със светкавици, с гръм, с тъмнина на планината Синай. Но библията ни казва: Ние не сме дошли до планината Синай, ние сме дошли до хълма Сион (4Царе19:31,2Царе 5:7). На планината Синай Бог даде закона и 3000 човека умряха в подножието на планината, това беше първата петдесятница. Ако питате някой израелтянин, той ще ви каже че на първата петдесятница е даден закона, 50 дни след първата Пасха, излизането им от Египет. На планината Синай, когато беше даден закона, 3000 човека умряха. На хълма Сион, когато настъпи напълно денят на Петдесятница, Бог даде Духът и 3000 човека бяха спасени, което доказва, че закона убива, но Духът, благовестието дава живот. Ние никога вече няма да бъдем на планината Синай, която трепереше и се тресеше, дори най-добрите от тях, дори Мойсей каза: Аз много се страхувам и треперя. Защо? Закона осъжда и най-добрите от нас, благодатта спасява и най-лошите от нас. Слава на Бог за благовестието! Алелуя. Не знам за вас, но аз вече съм щастлив от това, което проповядвам. Време е да преместим нашия амвон от планината Синай, на върха Сион. Вие не отивате повече до планината Синай. Библията казва: Вие дойдохте до хълма Сион, който е затвърден завинаги. Бог премести планините преди много време, но хората все още не го разбират. Алелуя за благовестието. То е славно! А относно мислите, които са зли, просто ги игнорирайте, кажете си – това не съм аз, не съм аз. Да се върнем на
2Коринтяни 4:3-4 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината на славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.
Всичко е свързано с благовестието! Какво се случи в градината, как змията излъга Ева? Дяволът е много коварен. Това което прави се нарича съблазняване. Съблазняването е  толкова бавно, навлизането в греха става толкова бавно, че вие дори не разбирате как се случва. Дяволът е съблазнител, той е измамник. Той можеше да отиде при Ева и да ѝ каже: Бог е стиснат. Но той дойде при Ева така: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? (Битие 3:2), като така направи Бог да изглежда стиснат. Вместо това Бог не само беше казал, че могат да ядат от всяко дърво, Бог каза: От всяко дърво (а те бяха единствените хора на земята) от всяко дърво на земята вие можете свободно (думата “свободно“ е там) да ядете, виждате ли колко щедър е Бог? Само от едно дърво, то е като принципа на десятъка, не яжте от него, за да ми покажете, че ме уважавате. Дяволът идва, но вместо да каже: Бог е свидлив, той казва: Истина ли каза Бог, че не можете да ядете от всяко дърво? Тук Ева отговаря добре: Не, Бог не е казал това. Това, което е казал е да не ядем  от това  дърво. После змията се опитва да измами Ева по друг начин и казва: Бог знае, че в деня, в който ядете от него, очите ви ще се отворят. Сега, той не казва, че Бог е лош, но казва: Бог знае! Как се нарича това дърво: дървото на доброто и злото. Нека да ви задам един въпрос, Какво му е лошото на дървото на доброто и злото? То не се нарича дървото на смъртта, не се нарича дървото на греха. Това е дървото на познанието на доброто и злото. Какъв е проблемът с това да имаме познание за доброто и злото? То е образ на закона в Стария завет. Денят в който ядете от него, със сигурност ще умрете. Това беше първото изкушение. Човекът претърпя неуспех. Първият Адам претърпя неуспех. Бог изпрати своя Син като втори Адам! И неговото първо изкушение в пустинята беше: Превърни тези камъни в хляб. Ще представя пред вас, това което вярвам, че се е случило. Колкото повече гледам на това, толкова повече разбирам, че това не са просто камъни, вярвам, че дяволът всъщност е показал на Исус двете каменни плочи и е казал на Исус: Вземи храната си от този закон. Тук принципът е същият, като на първото изкушение. Но Исус казва: Човек не живее единствено от хляб, но от всяка дума която излиза, думата “излиза“ е непрекъснато излизане на думи от устата на Бог. Той току що беше чул от устата на Баща си: От теб съм много доволен (от английски – изключително много удовлетворен!) След 40 дена в пустинята, какво правеше Той там? Молеше се, хранеше се с излезлите от устата на Бог думи: Ти си моят възлюбен (ненагледен, любим) син. В теб съм изключително много удовлетворен! Бащата току що му беше казал това. Исус намери своята храна в думите на благодат, не в закона. Амин! Исус дори не беше извършил все още нито едно чудо, и въпреки това Отец Бащата каза: Ти си моят възлюбен син. Всяко дете заслужава да чуе тези думи от баща си. Миналата седмица децата от нашата църква бяха на лагер, всички 12-годишни. И както е традиция при нас, накрая се събрахме и всеки баща положи ръце на детето си. Бях там с моята дъщеря, която току що навърши 12 години и това беше първия ѝ лагер. Бях там като баща, не като пастор. Пастор Джо беше на амвона. Казах на Джо, Ти си пастор тук, аз съм тук като баща. Всеки застана до детето си и аз положих ръце на моята дъщеря и думите, които каза Джо, бяха следните: Ти си моят възлюбен син (или дъщеря). В теб съм изключително много удовлетворен. Произнесох тези думи над Джесика, и казвам ви, помазанието беше там! Всяко дете заслужава да чуе това. Защото това ще даде на това дете чрез силата на Бог в него да излезе навън и да спечели битката на живота. Исус чу Баща си да казва: Ти си моят възлюбен син! Преди няколко години четох това и после прочетох изкушенията на дявола, когато той казва: Ако ти си Син на Бог. Тогава разбрах, че дяволът е изпуснал една дума: Възлюбен (любим, ненагледен). Бащата казва: Ти си моят възлюбен Син. Дяволът не идва при Исус, казвайки: Ти си възлюбеният Син на Бог, той отива при Исус казвайки: Ако ти си Син на Бог! И Господ ми каза: Знаеш ли защо той изпусна тази дума? Защото никой не може да ви измами или съблазни, ако знаете, че сте възлюбени, ако знаете, че сте възлюбените на Бог. Амин! Дяволът знае, че няма да успее, ако ви напомни, че сте възлюбените на Бог. Затова изпусна тази дума. Но ние сме тук, за да ви напомняме че сте възлюбените на Бог! Това е тайната на Йоан. Преди много години чух някой да казва: Чудя се каква е тайната на Йоан, която той е научил и това го е превърнало в любимец на Исус. Докато един ден разбрах, че тази фраза: “ученикът, който Исус обичаше“ се появява само в неговото собствено евангелие -евангелието на Йоан. Което показва, че Йоан е практикувал любовта на Исус. Всички ученици са били обичани от Исус, но Йоан е вярвал в това, практикувал го е, живеел е с усещането, че е любим на Господа. Когато настъпи краят, този, който се хвалеше с любовта си към Господ, Петър, къде беше той? Заклеваше се, че никога не е познавал Исус. Той беше, когато на последната вечеря погледна към останалите ученици и каза: Господи, ако всички те изоставят, аз никога няма да го направя. Петър представлява всички християни, които се хвалят със закона, те се хвалят със своята любов към Господа, докато Йоан се облягаше на гърдите на Исус, зависим от любовта на Исус, хвалейки се с любовта на Исус към него. След ката всичко е свършено и направено, къде беше Петър? Отричаше се от Исус. А къде беше Йоан? В подножието на кръста. Ако вие не се тревожите за вашата любов към Господа и се фокусирате върху любовта на Бог към вас, накрая ще видите че обичате Господ повече от всеки друг. Забележете, че Йоан не осъзнаваше любовта си към Господ, повече осъзнаваше, че е възлюбеният на Господ.  Тогава когато наричаше себе си “възлюбеният на Господ“, това са случаите, когато той обича Господа. Ние обичаме днес, защото Той първи ни обикна. Основата на закона е: Господ, нашия Бог е единствен Господ. Трябва да обичате Господ с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила. Това е най-голямата от всички заповеди. Познавате ли някой който е успял да направи това? Никой! Само един – Исус обичаше Бог. И Бог го знаеше. Когато Бог даде заповедта, Бог знаеше – законът никога не може да те направи праведен. Той показва какъв си. Като огледало, което ти показва кой всъщност си. Но Бог толкова ни обичаше, толкова ме обичаше, че даде своя Син. Амин. Сега ние обичаме, защото Той пръв ни обикна. На кръста Бог казва – обичам ви от цялото си сърце, с цялата си сила. Сега ние обичаме Бог, обичаме се един друг, защото Той пръв ни обикна! Нашата църква е място, където ние взимаме Агнето, което беше пожертвано, което беше печено в огън на кръста  и раздаваме любовта му на другите. Алелуя. Но да се върнем на темата, вижте следващия стих:
2Коринтяни 11:4 Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите.
Павел беше гневен, той каза: Ако вярвате в друг Исус, Исус, който не е пълен с благодат и истина, тогава вие вярвате в друго благовестие, и знаете ли какво, вие сте получили друг дух. Това се случи с Ева, вие сте се фокусирали в грешното дърво, вие сте се фокусирали в закона, искате той да ви направи праведни, а всъщност Ева беше направена по образа на Бог. Вие не трябва да вършите дела, за да станете като Бог. Вие сте като Бог, сега, след като знаете това, вече можете да вършите дела. Той ви направи праведни, сега можете да живеете по начин, който показва тази праведност. Но вие не живеете като се стараете със собствени усилия да сте праведни, вие просто си почивате в Него, в Исус! Алелуя! И така, какво правите като се появи в ума ви лоша мисъл? Исус каза: (Матей 6:31) „Не приемайте мисъл, казвайки“, начинът по който приемате някаква мисъл е чрез казването. “Какво ще ядем, какво ще пием, как ще се облечем“, по този начин вие приемате мисълта, съгласявате се с нея, когато я изговорите. Когато дяволът сложи мисъл в ума ви, и вие кажете на глас  тази мисъл, така приемате мисъл от дявола. По подобен начин Светият дух ви дава мисли: Моят Бог снабдява всички мои нужди. Кажете го, не го слушайте само вътре в себе си. Амин. Кажете го. Моят Бог снабдява всичките ми нужди (Филипяни 4:19). Бог толкова ни обичаше, че даде за нас единствения си Син! (Йоан 3:16) Амин! Когато чуете по радиото да казват – на всеки 4 човека, един се разболява от рак, кажете: Никакво зло няма да ме сполети  (Псалми 91:10), Чрез Неговите рани от камшик, аз съм излекуван (1Петър 2:24).  Когато Светият дух ви каже нещо, не го слушайте само, но го кажете на глас. Когато дяволът сложи мисъл в ума ви, “не приемайте мисъл, казвайки я: Какво ще ядем, какво ще пием, с какво ще се облечем?“. Амин. Радиото и телевизията, интернета ще ви бомбардират с лоши новини, всичко лошо, което се случва по света, кризите и т.н., не приемайте тези мисли, като ги говорите! След като Бог отвори очите ми за благовестието на Исус Христос, аз бях освободен и когато разбрах, че основното не е моето покорство, а покорството на Исус ме прави праведен, мислите все още идваха, но този път тези мисли вече не ме осъждаха. И се случи нещо забележително, дори когато идваха зли мисли, дори богохулни мисли, аз можех да погледна тази мисъл и дори да не ѝ отговоря, знаейки че това не съм аз, аз не съм осъден заради тази мисъл. Аз съм толкова за осъждане, колкото бих бил, ако някой говореше ругатни в мое присъствие, отговорен е този, който ги говори. Знаете ли какво се случи тогава: тези мисли започнаха да изчезват. Умът ми започна да става все по-здрав и спокоен. Библията нарича това “шлем на спасението“(Ефесяни 6:17), това е което трябва да имате. В
1 Солунци 5:8 Но нека ние, които сме синове на деня да бъдем трезвени, и да облечем бронята на вярата и на любовта, и за шлем, надеждата на спасението.
Забележете, когато знаете, че сте спасени по начина, по който го описва библията, вие сте спасени, защото сте праведни. Бог ви направи праведни с праведноста на Исус, вие сте спасен завинаги, тази дума “надежда“ е вашия шлем. Думата “надежда“ , която е използвана в оригинала на гръцки  е “елпис“, която означава “сигурно очакване на добро“. Хората, които са депресирани в ума си, виждат само мрак в бъдещето си, не виждат нищо друго освен мрачни, мрачни неща. Бог казва: Имайте сигурно очакване на добро, защото сте спасени, това е надеждата на спасението. Ако вие не сте вярващ, не ви казвам да имате уверено очакване на добро, това е вярно само за тези, които са спасени. За тези, които са спасени – вашето бъдеще е светло! Вашето бъдеще е красиво. Може сега да ви се случва нещо, което  не е красиво, не е добро, както се е случило с Йосиф, но вярвайте ми, Бог ви приготвя велико място, по-високо място, място на почест, място на благословение, където вие ще бъдете мега-благословение за много хора. Амин! Бъдещето ви е светло! И да ви кажа, ако дявола ви атакува в някои области, вероятно Бог иска да ви употреби точно в тази област. Точно като мен, аз заеквах, когато бях в прогимназията, не в детската градина, а в прогимназията. Амин. Ако учителят ми трябваше да напише препоръка какво бих могъл да работя, щеше да пише: Определено няма да работи нещо свързано с публично говорене. Но Бог обича това, да ви употреби точно тази област, в която дяволът ви е атакувал, вероятно дявола е знаел, че в тази област Бог ще иска да ви употреби. Затова, ако сте срамежлив, ако се страхувате, вярвайте ми, вие ще бъдете смел човек в бъдеще. Бог приготвя много голяма благодат в областта, в която проявявате слабост, в областта на негативизъм, Бог има за вас супер изобилстваща благодат. И тези, които най-много от всички са се чувствали осъждани, са тези, които Бог ще ползва за да проповядват Благовестието (Добрата новина) повече от всички. Джон Бъниан е автор на „Пътешественикът от този свят до идния“, най-продаваната книга на всички времена, след Библията. Една от книгите, които е писал се казва: Изобилна благодат към главния от грешниците. Джон Бъниан казва това, ще ви го прочета. Аз открих това много години по-късно, когато вече проповядвах и бях пастор, бях чел „Пътешественикът от този свят до идния“ (буквално от английски – Напредъкът на поклонника от този свят към този, който идва), бях гледал филма, но не бях чел автобиографията му. Когато я прочетох, намерих там следното, той разказва за живота си преди да е повярвал в благовестието, в истинското благовестие, резултатът от начина му на живот е този: “Целият ми комфорт беше взет от мен, и после тъмнина надвисна над мен, след което цял куп богохулни мисли, срещу Бог, Христос и свещеното писание  бяха излени върху моят дух за мое голямо объркване и удивление. Аз често откривах моят ум изведнъж подчинен на това, да ругае и да богохулства или да говори някои ужасни неща против Бог или Христос, неговият Син и Писанието“. Когато прочетох това си помислих, Боже мой, много години по-рано, някой е минал през същите неща. Не е чудно, че той е писал книгата : Благодат изобилстваща към началника на грешниците. Знаете ли какво го е освободило? Той разказва, че един ден вървял из полето, слънцето греело, и той изведнъж чул гласа на Светия дух в сърцето си: Твоята праведност е в небесата. ТВОЯТА ПРАВЕДНОСТ Е В НЕБЕСАТА. Той е бил разтревожен, че може да изгуби спасението си, той се е страхувал, че може да направи нещо, което да унищожи спасението му. И при мен беше така, аз се страхувах, че днес може да съм покорен, но утре може да разваля спасението се, че може да премахна моят праведност, но Светият дух казва: Вашата праведност е в небето. Никой не може да отмени Него, никой не може да Го повали или събори, защото Исус е вашата праведност. Амин. Алелуя. Искам да ви демонстрирам това с първосвещеника, защото първосвещеника на Израел е прекрасна картина на нашия Господ Исус Христос днес, от дясната страна на Бог. Както е първосвещеника, така е и цялата нация Израел. Първосвещеника е този, който влиза в Най-святото място и ако излезе от там жив, значи Бог го е приел. Ако Бог приеме първосвещеника, цялата нация е благословена. Те ще имат нужния дъжд за реколтата си, те ще имат победа в битките си, Бог ще благослови телата им, техните деца. Но ако първосвещеника умре, Бог отхвърля цялата нация. Принципът е този: Както е първосвещеника, така е и народът. Днес, кой е вашият първосвещеник? – Исус! И Той не може да умре. Той живее според силата на вечния живот. Амин. Защото както Исус е, вижте последната част на стих 17, на 1Йоан 4: “Защото както Той е, така сме и ние в този свят.“ Заради това ние имаме смелост в деня на съденето, както Исус е – сегашно време, точно сега, така сме и ние. Кога? След като умрем? – Не! В този свят! Както Исус е, така сме и ние в този свят. Израел е можел да каже така: Както е нашия първосвещеник, приет от Бог, така съм и аз. Днес ние можем да кажем: Както Исус е, точно сега Исус праведен ли е? Така сме и ние, къде- в този свят. Може ли Исус да загуби някога спасението си, неговото място до Бог? Така сме и ние, в това място на сигурност. Амин. Дали Исус може да попадне под осъждане отново, след като веднъж е бил осъден на кръста за нашите грехове? Не! По подобен начин считайте, че и вие не можете да бъдете съдени. Както Той е, така сме и ние в този свят. Затова библията казва в пророчеството на Данаил: Той ще донесе вечна праведност. В Стария завет е описано облеклото на първосвещеника и високата шапка (митрата)  на първосвещеника. Първият първосвещеник е Аарон, който е образ на Исус Христос. На митрата, на височината на челото на първосвещеника има плочица от чисто злато.
Изход28:36- 37 И да направиш плочица от чисто злато, и да изваеш на нея, като ваяне на печат, СВЯТОСТ ЗА ГОСПОДА, Да я туриш на син ширит, за да бъде на митрата; в предната страна на митрата да бъде;   така да бъде на Аароновото чело, когато носи Аарон нечестието на светите неща, които израилтяните ще посвещават във всичките си свети приноси; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.
Каквото и да дадете на Господа, то все още е нечисто, дори хвалението ви е нечисто. Но когато мине през вашия първосвещеник, Той добавя своя аромат към него. Той понася вашето нечестие на святите неща, които принасяте и ги представя пред Бог с неговото благоухание. Не само това, но тази плочица с печат СВЯТОСТ ЗА ГОСПОДА трябва да е винаги на митрата на първосвещеника, за да могат те да бъдат приемани пред Господа. Тази плочица трябва да бъде винаги на чие чело? На челото на Исус. Кой ще бъде приет? Целият му народ, всички ние. Днес принципът е същия. Не са вашите мисли, които ви дават приемане пред Господа. Неговите мисли са, които Бог счита за ваши. Неговата мисъл е като вашата мисъл, защото Бог вече не ви съди, основавайки се на вас. Бог ви съди, основавайки се на своя Син. Амин. Един път след като сте сложили доверието си в Христос, както е Той, така сте и вие в този свят. Ако Той е праведен, Бог ви вижда праведни, ако Той е благословен, Бог ви вижда благословени. Ако Той е под Божията безоблачна благодат, Бог ви вижда под своята благодат. Алелуя. Понякога ме питат: Как да гледам към Исус, какво означава това? Ето така се гледа към Исус. Дяволът иска да гледате към вашето покорство или към липсата му. Той ще дойде и ще ви каже: Погледни си мислите, погледни чувствата си, погледни какво каза току що, виж какво направи току що! Дори да правете правилните неща, дори да четете библията си, той ще ви каже – Не си се молил достатъчно, не си чел достатъчно, не си направил достатъчно, не си се пожертвал достатъчно. Дори да вършите нещата правилно, той ще ви посочи, че то не е достатъчно. Ако направите нещо грешно, той ви посочва какво сте направили грешно. Той е обвинител, неговата цел е да ви депресира, да ви накара да се фокусирате  върху собствените ви мисли, върху собствените ви действия, да се фокусирате върху себе си, за да може да тръгнете по виещата се надолу спирала на депресията. Но вашият отговор е: Дяволе, виж, виж там, до дясната ръка на Бог, това е кой съм аз. Така че иди и  Го разгледай, защото както е Той, така съм и аз в този свят, иди и намери грешка в него. Защото както Той е, така сме и ние в този свят. СВЯТОСТ ЗА ГОСПОДА, означава че мислите на Исус са винаги святи. И защото Неговите мисли са винаги святи, затова (Изход 28:38) вие сте винаги приети от Бог. Амин. Бог никога не ви отхвърля, заради лошите ви мисли. Защо? Защото Той вече не гледа вашите мисли, добри или лоши, Бог гледа мислите на Исус. Дотогава докато мислите на Исус са святи, вие сте приети. Алелуя!
Вие никога не сте по-щастливи, никога не сте по-спокойни, никога по-весели от тогава, когато излезете извън себе си. Вместо да бъдете заети само със себе си, вие се фокусирате върху някой който е по-възхитителен, по-велик. Откъдето и да обърнете Исус, Той е перфектен. Той е като диамант, накъдето и да го обърнете, перфектност на красота и слава, и превъзходност. Исус е скромен и величествен, царствен, и въпреки това измива краката ви. От където и да погледнете Исус Той е красив! И колкото повече гледате към Него, ние сме трансформирани, това е практическата част, Бог не ви оставя вие да извършвате практическата част, практическата част се случва, когато вие гледате Исус, вие сте трансформирани в същия образ (2Коринтяни 3:18), не чрез вашите усилия, а чрез Духа на Господа. Докато очите на Петър бяха върху Исус, той ходеше по водата. Той извърши нещо свръхестествено докато беше фокусиран върху Исус. Но в момента в който погледна бурята, силния вятър, високите вълни, той стана естествен. Дяволът  иска да гледате към всичко, което се случва, вместо да гледате към Исус и неговото завършено дело. Но вие изучихте неговата схема. Затова от сега нататък нека да се окуражаваме един друг, ако някой минава през нещо, просто му кажете, Братко, откога са твоите мисли, които са важни, погледни към Исус, амин. Святостта е винаги в Неговият ум и Бог я приписва на вас, за да бъдете вие приети от Бог. Хвалете Господа. Алелуя. Благодаря ти Исусе, много ти благодаря. Благодаря ти Татко!
Може би преминавате през някои от робствата на ума, които описах току що, може би дори не се сещате кога това се е случило. Може би сте били дете, може би сте били младеж, когато дяволът за първи път е сложил в ума ви мисълта: Аз съм…..попълнете празното място. Аз съм лекомислен човек, може би майка ви е казала това за вас, може би баща ви, може би роднина ви е казал това, може би учител ви е казал това. В момента, в който сте повярвали, че сте лекомислен, вие сте станали по-лекомислен. Когато сте лекомислен, започвате още повече да вярвате, че сте лекомислен, и така се случва отиващата надолу спирала на депресията. Дяволът ви казва – ти никога не можеш да контролираш това, Аз съм неудачник, аз съм загубеняк, аз съм прокълнат. В момента, в който започнете да го говорите, започвате да се оглеждате за неща, които да потвърдят това в което сте повярвали. И като видите , че някъде сте се провалили, си казвате, ето, аз съм загубеняк, това винаги ми се случва на мен. И започва да става все по-зле и по-зле. Колкото повече неща виждате, толкова повече вярвате, колкото повече вярвате, толкова повече неща виждате, колкото повече виждате, толкова повече вярвате. Нека Исус ви освободи! Амин!
Татко в небесата, благодаря ти, Господи за всеки който чува гласа ми. Ако искате това освобождение, искам да ви кажа това- Който Синът освободи, той е наистина свободен. Стоя пред вас днес като резултат от благодатта на Исус и неговата милост. Той ме освободи, Той може да освободи и вас! Не ме интересува колко дълбока е крепостта, нашите оръжия са мощни в Бог за събаряне на крепости. Където и да сте вие, които слушате това, ако страдате от това, сложете ръка на сърцето си или на челото си като акт на вяра, искам още сега да се помоля за вас. Същия Исус, който даде живота си на кръста, ще ви направи свободни. Небесни Татко, благодаря ти за дара – твоят Син Исус Христос. Благодаря ти, Той взе нашите грехове, нашето осъждане на кръста, благодаря ти, защото Той е прославен, ние сме изпълнени със Святия дух. Небесни Татко, в мощното име на моя Господ Исус Христос аз се изправям срещу всяка крепост, изправям се срещу всякакво робство, изправям се срещу всякаква депресия в името на Господ Исус Христос и сривам всяка крепост в името на Господ Исус Христос чрез помазанието, което унищожава всяко робство, освобождавам ви в името на Исус Христос. В името на Исус, бъдете освободени. За тази свобода, Христос ви освободи. Амин. Хвалете Господа. Кажете: Ас съм освободен, вярвайте го и го кажете. Напълнете ума си с думите на Бог. Един добър стих за запаметяване е Римляни 5:19 Чрез послушанието на единия, мнозина ще станат праведни. Друг стих е: Както Той е, така сме и ние – къде? – в този свят! Така че водете ума си, мислите си до покорството на Исус, до това да се фокусират върху неговото покорство. И вижте как ума ви ще става все по-спокоен и здрав. Амин. Хвалете името на Исус! Ако четете това и не познавате Исус Христос като свой личен спасител, като свой Господ, приятелю, понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а изгуби душата си? Приятелю, Бог те обича толкова много! Ти не четеш това по случайност, ти го четеш защото Бог иска да бъде намерен от теб, Бог те обича и Бог те е довел до тук. Ако искаш това спасение, ако искаш да преживееш това ново-раждане, където всички стари неща в твоя дух отминават, и всички неща са направени нови, където ти можеш да опиташ Неговата любов, и тази любов ще изгони всеки страх от твоето сърце, ако искаш това спасение, това чудно спасение, помоли се с тази молитва от сърце, кажи: Небесни Татко, Боже, благодаря ти за подаръка, който е твоят Син, Исус Христос. Благодаря ти, че си пратил Исус, за да умре за греховете ми на този кръст. Неговата скъпоценна кръв ме измива и ме изчиства. Благодаря ти, че Ти го възкреси от мъртвите, Той е жив, и аз ти благодаря, че Той е моят първосвещеник завинаги. Исус Христос е мой Господ! В името на Исус. Амин.
Сега ти си спасен, ти си роден отново, сега ти си дете на Бог. Алелуя!

 Превод от английски - Валентина Иванова. Бъди благословена Вале! Господ да те пази!

Топ 10 за изминалата година