"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Единствената Ви битка - борете се да запазите спокойствие"Ако вярваме в нещо, то е, че това Благовестие преобразява живота ни. Става ли то част от живота ви, кара ли ви да виждате Бог по начин, по който никога не сте го виждали преди? Ако това е така, тогава още повече трябва да се погрижим това Благовестие да достигне до всички хора, амин,  защото те чуват най-различни неща. Може би вие не сте в течение с това, което се случва с християните по света, че има неща, които ги държат в робство. Ако учение може да освободи хората, тогава дяволът ще използва учения, за да зароби хората. Амин. Ако вие знаете истината и истината ви освобождава, тогава вероятно дяволът ще ви даде полу-лъжи и полу-истини, защото те ще ви поробят. Амин. Един проблем с който хората се сблъскват е това: да видят, че бъдещето на християнството и на Благовестието е много светло, то е прекрасно! И все пак виждам, че много вярващи смятат, че небето е едно доста самотно място, в което само малко на брой хора ще могат да влязат, а адът ще бъде пренаселен. Нищо не може да е по-далеч от истината. Причината за това неправилно вярване е неправилното разбиране на един добре познат на всички стих от библията. Ще ви обясня как тази простичка истина може да бъде изопачена от библейски учители, които, въпреки че са искрени и добронамерени, не ни дават истината. Всеки път, когато видите, че нещо ви връзва, това означава, че то не е от Бог. Бог не ви връзва, Бог ви освобождава. Амин. Погледнете тук, в Матей 7, това е част от Проповедта на планината. Исус казва 
Матей 7:13 “Влезте през тясната порта“- кажете: тясна порта -  “защото широка е портата и населен пътят, който води до унищожение“ – кажете: широка- “и мнозина са, които минават през тях“.
Исус казва, че са много тези, които отиват към унищожение. После Той казва: 
Матей 7:14 “Защото тясна е портата и стеснен е пътят“ – думата “стеснен“ е трудно да бъде преведена буквално, защото на гръцки означава “притиснат“, означава “един единствен, притиснат. “Тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот и са малко тези, които го намират“. 


Заради този стих много хора заключават, че накрая много хора ще бъдат в ада и много малко – в небето. Вярно ли е това? Исус не казва това, Той не говори за небето и ада, говори за това, че е широк пътят, който води до унищожение, но не става въпрос за духовно унищожение. Тогава за какво унищожение става въпрос? В действителност много християни са на този широк път, който ги води до финансово, брачно, емоционално и физическо унищожение. Но след като един път сте приели Христос, сте спасени завинаги, тези стихове не се отнасят за спасението. Но въпреки че са спасени, много християни са на този широк път. Амин. Много малко намират тесния път. Какво представлява тесният път? Днес ще ви покажа какво е тесния път, за който библията казва, че води към живот и че малцина са тези, които го намират. Тук не се говори за бъдещия живот на небето, говори се за живота тук, на земята. Никъде Исус не казва: Малко са тези, които намират вечен живот. Той казва: тесен е пътят, който води в живот, а не – който води във вечен живот. Той говори за този живот тук на земята! Има много вярващи, които са на погрешния път, но независимо от това, те ще бъдат на небето, тъй като са приели Христос. Амин. Но между временно те са на път, който води до унищожение. Какво унищожение? Физическо, емоционално, но не духовно. Разбирате ли? Тези стихове не говорят за бъдещия живот на небето, те се отнасят за нашия сегашен живот. Амин. 

Хората вярват в странни доктрини и учения, каквото е учението на много места относно стихове 13 и14 на Матей 7. Нека да ви покажа какво се случва в небето и как изглежда небето, за да отстраня този религиозен начин на мислене, според който много малко хора са в небето и много в ада. Вижте какво видя апостол Йоан във видение в книгата Откровение.
Откровение 7:9 След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, - искам вие да кажете това- голямо множество, което никой не можеше да изброи, многобройни, неизброими в небето, небето няма да бъде самотно място, то е населено, и въпреки това има толкова много място. Алелуя! Ние си мислим, че тези хора ще дойдат от райони по света, където евангелизацията е по-масова, но аз искам да обърнете  внимание на следващата фраза - от всеки народ, и от всичките племена, народи и езици, - нещо ще се случи в Китай, нещо ще се случи във Виетнам, нещо ще се случи във всички азиатски държави, нещо ще се случи в България (пр-ч), защото библията казва, че в небето ще има хора, които никой не ще може да преброи, и библията ни казва, че те идват от всички нации, всички народи и всички видови езици. Алелуя! Много добра новина, амин! И библията казва, че те са облечени в бели дрехи, имат палмови клонки в ръцете си и викат със силен глас: Спасението принадлежи на нашия Бог и на неговото Агне, което седи на престола. Слава на Господ! 
Затова приемете това в сърцето си, че хората, които обичате може да са спасени и да са на небето, независимо, че вие може да не знаете как това се е случило, защото Бог не спасява хората непременно чрез вас, Той има своите най-разнообразни начини за това. Кой би помислил, че преди да почине вашата баба ще има видение на Исус Христос, явявайки ѝ се и говорейки ѝ на китайски диалект. Бог извън това ли е? Не, защото това се случи на моя роднина. Амин. Тя не знаеше нищо за Исус, когато Исус ѝ се яви и говори с нея на перфектен кантонски китайски. Тя почина преди няколко години, почина в много напреднала възраст, но нека ви кажа това: Тя познаваше по-добре Исус от много от хората, които ходят на църква. И Исус ѝ се яви повече от веднъж. Тя описа нещата, които Исус ѝ е казал, и всичко беше според Писанията. Алелуя. Вие не знаете дали вашия баща не е повярвал в Исус преди да почине. Библията обещава, че ако вие повярвате, ще бъдете спасени, както и вашия дом. Не искам да кажа, че ако вие сте спасени, автоматично и те са спасени, това което казвам е че заради това че вие сте спасени, Бог ще се заеме със спасението на вашето семейство. Тъй като вие сте дете на завета с Бог, вашето семейство е поставено в положение, в което ще бъде спасено. Ако Бог трябва да даде на някой от семейството ви видение в последния момент от живота му, докато умира, видение, за да приеме Исус, Той ще го направи. Вие ще останете изненадани, когато един ден в небето, срещнете ваш близък. Ще кажете: Ти си тук? Амин! Баба ви се приближава до вас и ви казва: Разбира се че съм тук, момче! – Тя е млада. Вие дори може да ѝ подсвирнете като я видите и тя ще ви каже: Спри това, аз съм твоята баба. Алелуя! Защото всички са млади в небето. Амин! Там ние сме млади завинаги. ЗАВИНАГИ! Небето е по-реално от земята. Ако мислите, че земята е по-реална от небето, знайте, че небето е по-реално! Амин!
Спомням си, веднъж бях поканен да говоря в една църква, но когато влязох там се почувствах като прасе на еврейско празненство, почувствах че съм поканен на място, където не съм добре дошъл. Започнах да говоря за благодатта и добротата на Бог, докато един неприветлив човек, застанал от дясната страна на пастора стоеше и ме гледаше със скръстени ръце. Когато свърших, той ми каза: Млади човече, добре е да знаеш че библията казва, че е тесен пътят, който води към живот. Вие не казвате на някой  пред неговия пастор, че той греши, затова тъй като бях гост, не му казах нищо, просто го игнорирах и продължих да говоря. Бях там да говоря, а не да споря. Дори и лидерите на църквите днес имат тази представа че само малцина ще успеят да отидат на небето. Дори и когато се занимават с мисионерска работа, те не я вършат с радост, нито с чувството, че ние сме победители, че ние сме печелившата страна. И все пак тази група, която идва срещу благодатта става все по-малка, и по-малка, и по-малка, а групата от хора, които са докоснати от Благовестието на благодатта става все по-голяма и по-голяма, и по-голяма, това е революция която достига целия свят. Алелуя! Цялата земя е развълнувана от това Благовестие на благодатта. И ние сме толкова благословени да бъдем част от това, което прави Бог! Не се ли радвате, че сте част от това поколение? Не се ли радвате, че сте част от църквата “Ново създание“? Трябва да ви предупредя, има хора, които идват тук, и тъй като Бог върши неща тук, те се опитват да привлекат ученици за себе си. Бъдете внимателни с хора, които идват и ви казват: Бог ми каза това, Бог ми каза онова. - Не се доверявайте на такива хора. Защото, дете на Бог, Бог говори също и на теб. Ако почувствате вътрешно неспокойствие и дискомфорт, послушайте усещането си. Много пъти Бог не ни говори с глас, всъщност, ако Бог ви говори всеки път с глас, нещо не е наред, защото ако Бог говори извън от вас, аз се питам: Защо Той не ви говори отвътре, не знаете ли, че вие сте храм на Господа и днес Духът на Бог живее във вас (1Коринтяни3:16). Да, вярно е, че в Стария завет Бог говори на хората от вън, защото те нямат Бог вътре в себе си. Амин. Да, Бог е говорил на пророците от вън, защото те са единствените, които имат Светия дух, но Божия дух е върху тях, а не вътре в тях, тъй като те още не са изчистени от кръвта на Исус. Едва след като Исус дойде и умря на кръста, Светият дух дойде и заживя  в нас. И защото Бог сега е в нас, не търсете знак в небето, не търсете знак извън вас, водителството ще дойде от вътре. Когато сме толкова близки с някого, библията казва във връзка с това (1Коринтяни 6:17) че ние сме съединени с Господа в един дух. Бог не използва глас през цялото време. Той е толкова близо до нас, толкова близък с вътрешните ни възприятия, Той просто свидетелства на нашето сърце и ние знаем това, което ни казва.(Римляни 8:16). Ако някой човек ни каже: Бог ми каза това, Бог ми каза онова и вие усещате, че отвътре нещо ви тревожи, Това е Господ, който ви предупреждава. Амин. Бягайте от такъв човек. Или когато Бог започне да свидетелства на сърцето ви и усещате нещо спокойно, нещо добро, амин, тогава Бог казва- Да! Не е нужно да бъдете умни, за да разберете усещането си на вътрешно съгласие или вътрешно несъгласие. Така че бъдете много внимателни, ако срещнете хора, които се опитват да ви изнесат лекция за това, как да чувате гласа на Бог. Ние не учим новородените как да чуват гласа на майка си. Бебетата разпознават гласа на майка си, дори когато майката е в компанията на други жени. В момента, в който майката проговори, вие виждате детето да се обръща в тази посока. Бебето разпознава гласа на майка си. И не е нужно бебето да е зряло! Само трябва да принадлежи на майката! Не е нужно да сте зрели, за да чуете гласа на Бог. Освен това ние не сме бебета, защото в момента в който преминем през ново-раждането - по отношение на наследството - ние сме синове, всички ние. Библията казва, (Римляни 8:14) “Всички, който са ръководени от Духа на Бог, са синове на Бог“. Думите “синове на Бог“ не се отнасят за тези, които са под закона, а за тези, които са под благодат. Израелтяните са деца на Господ – “технон“ на гръцки, ние сме синове “хуиос“ на гръцки. Библията казва, че Исус беше роден под закона, за да откупи тези, които са под закона, за да можем ние да получим осиновяването си като синове. Светият дух ръководи синове, не деца! Не е трудно да следваме Бог, не е трудно да чуваме Бог. Всеки път, когато се чувстваме потиснати, и има един приятелски глас вътре в нас, това е Бог, който ви говори, това е Бог, който ви води. Ако всеки път, този приятелски глас ви окуражава, ако никога не ви пречупва, това е Бог. Ако чуете нещо вътре в себе си, което ви обезкуражава, което не ви одобрява, което ви осъжда, това не е Бог, дори и да се опитва да се представи за гласа на Светия дух, това не е Бог. Бог винаги окуражава, Бог винаги изгражда, Бог винаги ви вдига. Амин. Може ли да чуя едно хубаво амин, църква? Така, че не е нужно да сте минали курс. Спомням си, че участвах в един курс, където по време на една среща, библейския учител се опитваше да учи хората как да следват вътрешното свидетелство на Бог. Всъщност учението за вътрешното свидетелство е добре обосновано учение – зависи дали имате усещане за вътрешен мир или усещане за липса на вътрешен мир – това е начинът по който следвате Бог. Но вместо това, той направи обясненията толкова сложни, той каза – има пет светлини вътре в човека, все едно са светлините на уличното движение. Има зелена и още една по-зелена, има кехлибарена, има оранжева светлина, после, една по-червена и вие трябва да знаете коя е. Вие започвате да се чудите, откога някой учи детето всички тези неща за майчиния глас. Гласът на майката е наследство на детето. Всъщност децата обикновено съвсем съзнателно трябва да опитат да не чуят гласа на майка си. Проблемът с децата не е това, че не чуват гласа ѝ. Затова библията казва: Ако днес чуете гласа му – в Евреи, глава 4, ако днес чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си, това е проблемът, проблемът не е че не можете да чуете гласа на Бог. Проблемът е че понякога не искате да го чуете. Амин. Ако живеете в прелюбодеяние, вие не искате да го чуете, дори гласът да е глас на някой който ви обича, дори да е приятелски глас, измъкващ ви от живот на неудовлетвореност и безизходица, от това да загубите най-добрите си години вървейки по път, който води към унищожение, гласът на Бог ви води вън от това, защото Бог ви обича! За нас не е трудно да чуваме гласа му, за нас е трудно да не го чуваме! Хората стават странни, опитвайки се да обяснят на другите как да чуват гласа на Бог. Някои от най-странните хора, които срещам, са хора, които участват в т.нар. пророчески събрания. Аз също пророкувам, нека да ви кажа това, но пророчеството ви трябва да е реално, трябва да е солидно, да е основано на библията, аз съм доказал това относно моите пророчества през годините. Библията говори за пророчество, което вие да ползвате всекидневно, на всяко събрание на вярващи, но това пророчество не е за да ви упътва, а за да ви даде укрепване, възхвала и утеха. Чувствате че имате желание да пратите бележка на сестра във вярата, или да изпратите есемес на някой брат, направете го, ако е за укрепване, окуражаване и утеха, защото много пъти Бог ви използва за пророчество. Простичкият подарък на пророчеството окуражава хората. Не ставайте странни! Ако си мислите, че чувате гласа на Бог, но този глас противоречи на библията, това не е Бог. Често хората смесват закона и благодатта, смесват двата завета, и започват да си мислят, че само няколко човека могат да чуят Бог, и тези няколко ще учат другите как да чуват Бог. Нека ви кажа това: Бог ви говори през цялото време. Това, че дойдохте тук днес, е защото Бог ви е говорил. Почувствали сте се добре да дойдете на църква и сте дошли. Амин. Ако не се чувствате добре да идвате на тази църква, не идвайте. Решението е много просто. Амин. Намерете това, което Бог е приготвил за вас, където се чувствате радостни, щастливи и с вътрешен мир. Амин.   
Да се върнем на темата, какъв е този широк път и този тесен път? Ние искаме да открием това, защото не искаме да сме на път, който води до унищожение. Амин. Не забравяйте, това унищожение не е вечно унищожение, защото един път щом имате Христос, вие сте спасени завинаги. Амин. Вашата праведност е вечна праведност! (Даниил 9:24). Широкият път, водещ до унищожение се отнася за земния ни път, както и  тесният път, който води в живот. Какво означават думите “води в живот“? Да видим какво казва Исус, неговите собствени думи! Исус казва: Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно (Йоан 10:10) После на друго място Исус каза нещо друго, Той каза: Елате при мен, които се трудите усилено, и сте обременени, и аз ще ви дам спокойствие (Матей 11:28). От всички неща, които Исус можеше да каже, от всички благословения на Бог, върху които Той можеше да хвърли светлина, това беше най-голямото благословение, което Исус дойде да даде – вътрешно спокойствие. И много пъти хората, които следват най-различни учения и учители нямат спокойствие. Основният им проблем е че нямат вътрешно спокойствие и мир. И Бог казва: Този тесен път е път на вътрешно спокойствие и мир. Знаете ли че целия свят е на широкия път на: дела, дела, дела! Амин. Мисленето на света е: Блъскай се, работи, мъчи се, Не говоря за вашата кариера, не говоря за вашата професия, Бог даде професия на Адам, преди Адам да съгреши. Но след като Адам съгреши, Бог каза: Чрез потта на лицето си ще ядеш хляб, с други думи проклятието беше, че в своята работа човекът ще има вътрешно неспокойствие, тъга, стрес. Амин. Но Бог иска да сте свободни вътре в себе си от дела, Бог иска да имате вътрешно спокойствие, вътре в себе си да сте в почивка. Вътрешната почивка е пътят, който води към живот. Този по-изобилен живот, който Исус дойде, за да ни даде, е живот на вътрешна почивка. Да видим 
Второзаконие 6:10-11 Бог обеща на народа на Израел- “А когато Господ твоят Бог те въведе в земята, за която се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, да ти даде“ – кажете го – “големи и хубави градове, които ти не си съградил“ - Дали Бог иска да имате голяма и хубава къща? Ако не, защо го е посочил като благословение? Бог казва: Ще те въведа в земя, която има  големи и хубави градове, които ти не си съградил, “и къщи пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслинови дървета, които не си насадил“. – Така че тази земя, забележете, тези фрази – “които ти не си съградил, които ти не си напълнил, които ти не си изкопал, които ти не си посадил“, всяка от тези фрази говори за това, че всяко нещо вече е свършено. Всичко е свършено, това е живот на вътрешно спокойствие и почивка. Знаете ли как получавате спасението, най-голямото благословение? Почивайки си в това, което Исус е направил. Амин. Един път като започнете да се облягате на това, което Исус е направил, вие имате спасение. Амин. Вие си отпочивате в това, което Исус е завършил. След като най-голямото от всички благословения идва в живота ви чрез спокойствие и вътрешна почивка, какво ви кара да си мислите, че всяко друго благословение идва по други начини? Слушате ли, църква? Този живот на вътрешно спокойствие и почивка е обещание, в което Бог иска да влезете. Много хора, дори християни не познават този стеснен път. Защо е тесен този път? Защото са много малко хората, които са спокойни. Бог иска да сте във вътрешно спокойствие и почивка, защото вярата е почивка. 
Знаете ли, има едно нещо, от което Бог казва да се страхуваме. Библията ни казва за много неща, от които не е нужно да се страхуваме. Много пъти в библията се чува любимата фраза на Бог: Не се страхувайте, не се плашете, защото Аз съм с вас, не се ужасявайте, защото Аз съм вашия Бог. Дори любимата фраза на Исус и в четирите евангелия е: Не се страхувайте, не се страхувайте, не се страхувайте. На болния човек, Той казва: Не се страхувай, на този, на когато дъщеря му току-що е починала – Не се страхувай! Когато Исус вървя по водата, учениците му се уплашиха, те помислиха, че са видели призрак, но Исус им каза: Не се страхувайте, Аз съм. – Амин. Отново и отново, дори на върха, където се преобрази и Бащата каза: Слушайте Него!, какви бяха първите му думи?- Станете, и не се страхувайте. Амин. Той винаги ни казва: Не се страхувайте, не се страхувайте. Амин. Но има едно нещо, за което Бог казва да се страхуваме. Едно нещо! Да видим 
Евреи 4:1-4 “Нека тогава се страхуваме, да не би, обещанието, което ни е оставено за влизане в Неговата почивка, някой от вас да не е успее да го постигне“.- Единственото нещо, за което Бог ни казва да се страхуваме е да не би да не сме в почивка. И знаете ли какво? За всички неща, за които Бог ни казва да не се страхуваме, ние се страхуваме. Единственото нещо, за което Бог ни казва да се страхуваме, ние не се страхуваме! Не е ли интересно? Колко противоположни са нашите пътища и планове спрямо пътищата и плановете на Бог за нас, и независимо от това Бог ни обича и никога няма да ни изостави! Амин. Така че Бог ни казва: Нека се страхуваме да не би, обещанието, което ни е оставено за влизане в Неговата почивка, някой от вас да не е успее да го постигне. С други думи ще има хора, които не успяват да постигнат тази почивка, Божията почивка. Защо? 
Евреи 4:2, 3 “Защото на нас беше проповядвано Благовестието“ - Благовестие означава добри вести – “както и на народа на Израел, но словото, което им беше проповядвано не ги ползва, понеже не беше смесено с вяра в тези, които го чуха. Затова ние, които повярвахме, влизаме в неговата почивка, както Бог каза: Както се заклех в гнева си, те няма да влязат в моята почивка, въпреки че делата са завършени от основаването на света“. 
Причината, заради която имаме почивка е че Бог е свършил всички дела още от основаването на света. Знаете ли, мисля че беше Айнщайн, който е  казал: Ако се качите в машина на времето, - не че има такава машина, но ако някой можеше да построи такава машина, която може да пътува със скоростта на светлината, - ако можете да пътувате със скоростта на светлината, времето вече не съществува. Чували ли сте вече тази теория? Айнщайн казва, че ако има машина на времето и ние влезем в нея и се движим със скорост по-голяма от скоростта на светлината, и отидем някъде във вселената, когато се върнем, всичките ни  приятели ще са остарели, но ние все още ще сме млади. Ние всички живеем във времева зона. Разбирате ли? Бог не живее във времето, Бог живее извън времето, Бог е светлина. Бог е извън светлината, Бог създаде светлината. Той каза: Нека да бъде светлина. Така че когато сте в почивката на Бог, Бог казва: в моята почивка, вие ще бъдете в зона, в която времето не съществува. Разбирате ли? И Той казва – всичките дела вече са свършени. Това е странно! Знаете ли, че Бог видя всичко, което е било нужно за вашия живот и Бог свърши всичко преди да сте се родили. Бог свърши всичко, което беше нужно за вашето спасение, за вашето оцеляване, всичко свързано с живота и светостта, Бог завърши всичко и след това ви даде раждането ви, Бог посади вашето семе, когато любовта между вашата майка и баща ги събра, Бог го посади, но всичко което беше нужно за вашия живот беше вече осъществено. Библията казва в 
Откровение 13:8, че дори Исус, Агнето е било заклано от основаването на света. 
Моля ви, не се опитвайте да разберете всичко това с главата си, разберете това със сърцето си. Всяко нещо, което е било нужно да бъде свършено или осъществено във вашия живот, Той го и свършил, дори преди спасението, дори преди Адам да е бил създаден. Не ме питайте как. Разбирам това само със сърцето си. Библията казва, всички дела са свършени. Това, което Бог направи е следното, Бог ни каза да ходим в делата, приготвени  отпреди, вече свършени. Така че Исус, знаейки тази тайна, където и да ходеше, Той виждаше нещата вече свършени. Той видя човек, който беше парализиран, който не можеше да ходи в продължение на много години и му каза: Изправи се, вдигни постелката си и ходи. Вие не казвате на човек, който е парализиран от много години, 38 години, Изправи се, вземи постелката си и ходи, освен ако не виждате излекуването му вече свършено, ако не виждате човека здрав, способен да се движи. Исус видя човек, чиято ръка беше изсъхнала и му каза: Протегни си ръката, говорейки на човека все едно, че ръката му е здрава. Той не бе казал това, освен ако не виждаше свършеното дело на Бог в живота му. Бог не си почина на седмия ден, защото беше уморен, Бог не се уморява, нито се изтощава, Бог си почина, защото всичките му дела са свършени. И Той ни кани да влезем в тази реалност, където всичко е свършено. – Но как мога аз да живея в тази реалност, пастор Принс, когато тялото ме боли – но Бог вижда завършено делото но превъзходното ви здраве. – Но, пастор Принс, моята млада дъщеря живее в грях, но Бог я вижда, вдигнала ръце към Бог, пееща песни на възхвала към Исус. Делата са свършени. И Бог ви казва да влезете в спокойствие и вътрешна почивка, като виждате това, което вижда Той, делата са свършени. Исус казва, когато се молите, вярвайте че сте получили, и вие ще имате. Когато Исус се молеше, точно преди да отиде в Гетсиманската градина, където Юда щеше да го предаде, Той каза:  Аз свърших делото, което Ти ми даде да свърша (Йоан 17:4). Как можеше Исус да каже, Аз свърших делото? По-късно, на кръста, Той щеше да извика: Свършено е, но тук, Той още не е отишъл на кръста, а вече казва: Аз свърших делото. Защо? Защото Исус живееше в реалността  на свършените дела! Затова Той е толкова спокоен. И знаете ли какво, сега, винаги когато видя проблем си казвам: Свършено е с него! Ние, вярващите, ходим в тази реалност, реалността на свършените дела. Ние не гледаме по начина, по който света  гледа. Ние гледаме на нещата през завършеното дело на Христос. Всичко е свършено. Бог иска да кажете: Аз съм здрав, докато сте сред болката. Бог иска да кажете: Аз съм богат, още докато сте още в оскъдица. Но вместо това очите ви са вперени във фондовата борса, когато тя тръгне надолу, и вие тръгвате надолу, когато тя тръгне нагоре, и вие тръгвате нагоре. Бог не иска да живеете така. Бог иска живота ви да бъде спокоен. И единствения начин по който това може да стане е да свържете вашия живот с нещо, което е непоклатимо, непроменимо. Ако сте вперили поглед във фондовата борса, тя е променлива. Днес може да е във възход, но утре да тръгне надолу, тя е непостоянна. Не влагайте вярата си в неща  като това. Амин. Знаете ли как да получите, всичко от което се нуждаете? Ходете в делата, които вече са свършени.
“Господ е пастир мой; не ще бъда в оскъдица“, какво е първото нещо, което Господ прави за нас? – “На зелени пасища Той ме успокоява; при тихи води ме завежда“ (Псалми23) Първото нещо, което Господ прави, за да може да ви даде това от което имате нужда, е да ви даде вътрешно спокойствие и почивка. Той ви завежда при тихи води. Думата  “тихи“ на еврейски е  “манука“ и означава “спокойствие“- спокойни води, мирни води. Това не е ли красиво? Бог първо ви води до спокойствие и после ви снабдява с това, от което се нуждаете. Не е ли това което каза и Исус? Исус каза - Ако искате Бог да ви облече наистина добре, по-добре от Соломон (Матей 6:29), ако искате Бог да ви храни по-добре отколкото храни птиците, а те са хранени всеки ден, те не се безпокоят от недостиг на храна, ако искате всичко това, правете едно нещо: Не се тревожете, бъдете спокойни (Матей 6:31,34) и снабдяването ще потече. Делата са свършени.
Спомням си, че един ден, преди години, когато се молех, имах видение от Господ, и между другото това видение е потвърдено чрез библията, в  Захария 4. Видях тръби, различни видове тръби идващи от небето. Това бяха меки тръби, но златни. Тръбите носеха златно маслиново олио, провизии от небето към всяка област от нашия живот, имаше провизии за нашия брак, други провизии бяха за нашите деца, други провизии бяха за нашите финанси, други провизии бяха за нашето здраве, други провизии бяха за ходенето ни с Бог, всякакви видове провизии от небето в златни тръби. Между другото в Захария 4, пророкът Захария видя видение на златни тръби, които носят златно маслиново олио. Аз видях същото видение. През цялото това време върху нас пада златно олио във всички различни области от нашия живот. С други думи снабдяването е постоянно, снабдяването е винаги течащо, то е непрекъснато. После изведнъж видях вярващия, християнина, той започна да се тревожи за една от областите в своя живот, финансите. Когато той се тревожеше, тръбата, която носеше златното маслиново олио с финансово благословение беше притисната, когато не се притесняваше, олиото течеше свободно по тръбата, когато християнина се тревожеше,  тръбата беше притисната. Когото тръбата беше притисната, снабдяването от небето продължаваше да идва, но до вярващия не достигаше нищо. Причината не беше, че снабдяването от Бог е спряло, провизиите от Бог продължаваха да текат, но християнина, заради това, че се притесняваше, притискаше златната тръба и провизиите не можеха да потекат в живота му. Тогава започнах да виждам нещо, което Бог искаше да видя: Нещата, за които най-много се притесняваме, това са областите, които Бог не може да докосне. Ако погледнете внимателно всички области от вашия живот, тези области в които днес имате проблеми, са областите, за които вчера сте се притеснявали. Чухте ли това? Относно мен, още откакто бях съвсем млад, по някаква причина, никога не се притеснявах за пари. Не идвам от богато семейство, но въпреки това никога не съм се притеснявал наистина за пари. Веднъж, бяха ми останали само 10 долара, джобни пари, а брат ми се нуждаеше от пари. Аз извадих моите 10 долара и ги сложих в неговия портфейл, любовта на Бог извираше от сърцето ми, аз просто ги сложих в портфейла му, без той да разбере от тогава до сега. И без да знам как, Бог снабди всичките ми нужди. Поканиха ме на обяд, имаше някой да ме закара, Бог просто ми осигури всичко на следващия ден. Аз съм виждал как Бог се грижи за мен. Така че парите са една от областите на моя живот, за които не се тревожа. Знаете ли, моят живот е свидетелство за това как Бог ме благославя. Каквото и да правя, аз съм финансово благословен. Бог просто ме благославя! Аз не се тревожа за тази област от моя живот. Не е ли това, което казва Исус? Исус казва, не се притеснявайте какви дрехи ще облечете, какво ще ядете, всички материални неща, тук Той не говори за духовни неща. Единственото нещо, което той казва отново и отново – Не се безпокойте, не се безпокойте, не се безпокойте! Ще кажете: Лесно ви е да го кажете! Но Той ни разкрива тайната на живот в спокойствие. Така, че колкото повече си почивате вътрешно относно тази област, толкова повече снабдяването ще тече. Като запазите вътрешния си мир, освобождавате златното олио от тръбите, което снабдява вашите нужди. Ще останете учудени как мощно работи Бог, когато спрете де се притеснявате. Преди няколко дни вечеряхме, лидерите на църквата и аз, с лейди от нашата църква, която оказа голяма подкрепа на църквата и която слушаше много от проповедите на църквата ни. Тя ни каза следното: Знаете ли пастор Принс, аз слушам ваши  проповеди всеки ден, ако пропусна да слушам един ден, нещата започват да не вървят на добре. Не знам защо. - Тя има милиони, фирмата и е регистрирана на борсата. И тя каза това: Не знам защо това е така, това е човешката природа, всеки път, когато се разтревожа за нещо и отида в моя офис и наредя на всеки от директорите: Направи това, направи онова, нещата тръгват още по-зле. Но когато не се тревожа и остана за час-два сама в офиса, и изслушам някоя проповед, и просто се отпусна относно проблема, без да зная как, нещата започват да вървят по-добре. - Тя ми разказа как не много отдавна нейната компания е допуснала грешка, и независимо, че Бог и е казал да не прави това, а тя го е направила, Бог пак ѝ е помогнал, и е обърнал нещата, така, че тази грешка да не навреди на компанията ѝ. Снабдяването просто е потекло, когато тя е спряла да се тревожи. Седях и я слушах. Тя просто потвърждаваше тази проповед, която приготвях за днес. Знаете ли, че най-добрия начин да ви дойдат идеи, е да си почивате, да се отпуснете вътрешно. Компанията 3М, те имат това нещо, наречено  -синьо небе- служителите не правят нищо, освен да гледат синьото небе, това означава -време за отпускане, за почивка на мисълта. Много компании работят, работят, мислейки, че като само работят ще им дойдат идеи. Проблемът им не са парите, проблемът им е че нямат достатъчно добри идеи. Когато има добра идея, с нея идват и парите. Компанията 3М открива това и решава да даде на най-добрите си служители това време, наречено “синьо небе“. В резултат на това, един от служителите дошъл с идея в резултат на творческо вдъхновение, за нещо, което всички ние днес използваме. Нарича се  -поуст ит ноутс- онези малки бележчици. Знаете ли, аз можех да имам тази идея, тя е толкова проста, че звучи глупаво. Но никоя друга компания не се е сетила за това. Знаете ли за какво говоря? Ако искате нещо да ви напомни това, което имате да правите за деня, вие записвате и лепите тук или там тези малки бележчици, които можете да си купите в най-различни размери. Кой да се сети за това! И лепилото е сложено само от едната страна, в горната част. Толкова е просто, нали? Но е станало причина компанията да спечели милиони. И този, на когото е била идеята е сега мултимилионер. Но знаете ли какво? Нещо не е наред с нас, ако ние не знаем да си почиваме вътрешно. Музиката е нещо добро, но ако трябва да слушате музика през цялото време, ако не можете да понесете тишината и трябва през цялото време да слушате музика, тогава нещо не е наред, означава, че вие не можете да понесете собствената си компания. Ако вие не се наслаждавате на собствената си компания, тогава кой може? От време не време трябва да каните себе си на среща. Амин. Ако вие се страхувате да бъдете със себе си, хората ще усетят това. И няма да им харесва да са около вас. Хората обичат да са около хора, които са силни вътрешно. Амин. Състоянието на безпокойство, стресът може да ви причини физическа болка. Стресът е нещо, което е съществувало и преди, но става известен на обществото чрез един човек, на име Ханс Селие. По-късно, Маер Фрайдман, сърдечен специалист, потвърждава изследванията за стреса. Знаете ли как? Всичко е започнало с един стол, на който е сядал пациента. Всички негови пациенти били хора със сърдечни проблеми.  Веднъж, когато докторът изпратил стол за тапициране, жената, която поправяла столовете, му казала: Не разбирам защо, столовете които ми изпращате винаги са износени в ръбовете отпред. Столовете, които жената поправяла обикновено били износени в задната си част, а тези, които докторът ѝ изпращал, били износени в предния си край, което означавало, че пациентите седели винаги на ръба, живеели са много забързан живот. Докторът бил шокиран, когато чул това. Между другото, имам снимка на един от столовете. Докторът започнал да се пита дали това има връзка със сърдечните заболявания на пациентите му. Един ден докторът забелязал, че на паркинга, където били колите на болничния персонал и колите на пациентите, колите на болничния персонал били с предната си част обърнати навътре, докато предната част на колите на  пациентите му били обърнати навън, защо? – за да могат бързо да си тръгнат. Те не можели да понесат дори малко забавяне. Това ми напомня за много от нас. По времето когато  Ханс Селие открива стреса -между 54-та и 73-та година светът не е така модерен и напреднал колкото сега, но дори и тогава стресът е съществувал. Чрез опити с мишки, той доказва отрицателните ефекти на стреса върху организма. Стресът кара вашата имунна система да отслабва, което е причина да станете податлив на всякакви болести. Но Бог е имал решение, много преди Ханс Селие да открие стреса. Бог казва: Седнете спокойно. Ние сме седнали с Христос в небесни места. Затова единственото, за което трябва да бъдем усърдни е 
Евреи 4:9, 10 “Следователно за хората на Бог остава съботната почивка. Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е престанал от своите дела, както и Бог от Своите Си“.  
Искам да ви покажа още един стих 
Евреи 4:4 Защото нейде си е говорил за самия ден така: И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела"
Бог си почина на седмия ден от ВСИЧКИТЕ си дела. Бог не е казал: О, човекът съгреши. Забравих да се погрижа за това. Агнето беше заклано от основаването на света (Откровение 13:8). Нищо не може да изненада Бог! Така че делата са свършени. Бог благослови седмия ден. Той си почина на седмия ден, не защото беше уморен, а защото беше свършил всичката си работа. Така че цифрата “седем“ означава “завършено дело“, а така също и “почивка, спокойствие“. Ако Бог казва: Нека се страхуваме да не би да не влезем в Неговата почивка, по-добре е да приемем това сериозно! И единствения труд, който остава за нас, както пише в 
стих 10   Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той също е спрял своите си дела (престанал от своите си дела), както и Бог от Своите Си. 
С други думи, човек има усещането: Имам недовършена работа във връзка с моето семейство, имам недовършена работа във връзка с децата ми, имам недовършена работа във връзка с професията ми, това усещане за недовършена работа ви дава усещането за стрес, тревога и безпокойство. Вие трябва да видите всичко като свършено. Всичките дела са свършени и аз просто влизам в тях. И ако има нужда, Бог ще ми даде идея как да довърша тази работа. И аз просто влизам в тази свършено дело. И ако трябва да зная нещо, Бог ще ми каже. Това, което забравям е трябвало да бъде забравено. Преди години, тъкмо бях започнал да проповядвам, всеки път когато подготвях проповедите си, си записвах всичко, опитвах се да не забравям нищо, казвах си – защо забравих да говоря за това, защо забравих да говоря за онова, беше толкова важно! Бог ми каза: Това, което считаш за важно, всъщност не е важно. Сине, има определени неща, които аз те направих да забравиш, защото не са нужни за това събрание. А има и неща, които те направих да кажеш, които не си планирал да кажеш, защото имаше няколко човека, които имаха нужда да ги чуят, които аз исках да докосна. – Така че аз започнах да съм по-спокоен в моето проповядване. Аз все още подготвям проповедите си, не искам да кажа, че не трябва да се подготвяме, но сега ги подготвям имайки вътрешно спокойствие. Единствения труд, който остава за нас е: 
Евреи 4:11 -   Затова нека се трудим внимателно и добросъвестно да влезем в тая почивка. -  Единствения ни труд е да се трудим, за да запазим спокойствието и вътрешната си почивка. Знаете ли какво е обратното на -почивка-: 
Евреи 4:11 -Да не би някой човек да падне следвайки същия пример на неверие. 
Обратното на неверие не е вяра, а е вътрешна почивка. Когато Исус каза на своите ученици, че не могат да изгонят демона заради своето неверие, всъщност това означаваше, че те не са в спокойствие. Погледнете своя живот. В областите на вашия живот, за които се притеснявате най-много, няма поток на благословения, няма благодат. Спрете да се притеснявате за тези области. Аз бях свикнал да се тревожа за моята малка дъщеря, Джесика. Никога не съм знаел, че можеш да дадеш толкова много любов на нещо толкова мъничко. Бях свикнал да съм много безгрижен относно живота, но когато моето дете се роди, вече имаше някой, който обичам повече от себе си. Учудвах се как нещо толкова малко изисква толкова много от вниманието ми, времето ми и любовта ми, но тя го изискваше. И преди да мине много време, разбрах, че когато тя е тъжна, и аз съм тъжен, когато тя е болна, и аз се чувствам болен. Аз се тревожех за нея. Приличаше, че няма изход от това. Имаше време, когато имах стомашни проблеми, наричат го синдром на раздразнените черва, помните тази история, нали? Но Бог започна да ми показва това: Всеки път, когато се тревожиш за нея, ти ѝ вредиш. Всеки път, когато не се тревожиш за нея, ти я благославяш. И Господ започна да ми показва това от историята на Йов. Тактиката на дявола спрямо Йов е да отива и да атакува неговото вътрешно спокойствие във връзка с децата му, за да го накара да се тревожи за тях. Чак тогава е можело да се случат лоши неща на неговите деца. Аз открих, че когато се притеснявам за Джесика, тя се разболява по-често. Все едно смачквах златната тръба над главата ѝ с моето притеснение. Но вие разбирате, аз я обичах! 
Но “любов“ понякога се превежда като “тревога“. Има нещо погрешно в това разбиране, че ако те обичам, аз трябва да се притеснявам за теб. Например приятелката ти казва: Ти не се тревожиш за мен? Значи не ме обичаш! - Това е начина на мислене на света. Всъщност това, което тя се опитва да каже е: Обърни ми внимание. - Но вие можете да обърнете внимание на някого и без да се тревожите. Колко от вас разбират това? Така че аз разбрах, че вредя на дъщеря си, и в действителност през онази година, когато се тревожех за нея, тя се разболяваше по-често. Аз не съм съвършен, но стигнах до момента, в който спрях да се тревожа за нея. И видях, че тя спря да се разболява. Да не се тревожиш за децата си не означава да не се интересуваш от учението им и другите неща, които ги засягат, но всъщност ако не се тревожиш, можеш да видиш нещата в правилната перспектива. Понякога ще ви идват идеи, вдъхновени от Светия дух, който живее във вас, идеи които да насочат детето в посоката, в която трябва да върви. Но ако се тревожите, всичко вътре във вас е свито, вие дори не можете да мислите разумно. Вие започвате да се карате на децата си, защото ги обичате. Разбирате ли това? Започвате да сте твърде притеснен за тяхното учене, за момент забравяте, че Бог може да ги направи милионери от единия ден за другия без да имат учебна степен. - Независимо от това, което казах, учете усърдно, в името на Исус. -Златната тръба ще го направи. Хвала на името на Исус!  Между другото дъщеря ми израсна, съвсем здраво, младо момиче. Разбрах, че когато се притеснявам за нещо в живота на мой близък, точно там има най-малък поток на благодат. Имам проповед, която се казва: Благодатта тече към вас в областите на вашия живот, свободни от тревоги. Намерете я, това е добра проповед. 
Дяволът е толкова зъл! Той идва при вас, дава ви лъжлив симптом на липса на нещо или на болест за вашето дете. И вие започвате да се притеснявате. Докато се притеснявате, вие всъщност привеждате лъжливия симптом в действие, чрез притискането на златната тръба. Всичко, което дявола може да направи е да ви даде лъжливи симптоми, той обикаля наоколо като ревящ лъв, търсейки кой може да унищожи (1Петрово 5:8). В стиха преди този се казва: 
“И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“. В следващия стих се казва: “Защото дяволът като ревящ лъв търси кого да унищожи“. Това означава, че дяволът може да унищожи само този, който е натоварен с грижи, той не може да унищожи този, който е свободен от грижи. Най-голямото благословение, което вие можете да донесете на своето семейство е да бъдете свободен от грижи, обичайте и се радвайте на живота. Хората ще  казват: Ти не си достатъчно умен, за да се притесниш! Отговорете им: Слава на Бог! Амин! Благодаря на Бог, че не съм достатъчно умен, за да се притеснявам. 
Изход 16 говори за манната - защото бяха гладни, те се оплакваха. Ще завърша проповедта си с Изход 17. Знаете ли какво се случи в Изход 17? Удрянето на канарата. Хората се оплакваха, че няма вода за пиене. Водата потече, когато Бог каза на Мойсей да удари канарата. Това, което се случва веднага след удрянето на канарата е следната история. Колко от вас знаят, че пътуването на израелтяните от Египет до планината Синай, е образ  на чиста благодат? Този период от време е много интересен за изучаване от нас, защото ние сме в този отрязък от време сега и завинаги. Ние не сме под закона, ние сме под благодат, а единственото време, в което израелския народ не беше под закон, а под чиста благодат беше от Египет до Синай.  Единствената битка, която имаме да водим сега, независимо от различната форма, от различните проблеми, е битката, която водят и израелтяните в този период. Описана е в
Изход 17:8 По това време дойде Амалик и воюва против Израил в Рафидим. 
Амаликитите воюват с Израил в областта Рафидим. “Рафидим“ означава “места за почиване“. Това не е ли интересно? Днес ние всички сме в място  за почивка. Амалик ще дойде и ако може, ще ви разтърси във вашето място за почивка.  Какво означава думата Амалик? Думата идва от еврейската дума -амал. “Амал“ от еврейски значи “болка, изтощение, тежък непосилен труд“, като ги съберете заедно имате изтощителен труд, болезнена тежка работа, това е обратното на почивка. И така, Амалик дойде, когато те бяха в мястото си за почивка. Заради тази битка, Бог се закле, че завинаги ще е във война с поколенията на амаликитите. Това е война, която никога няма да спре, докато Исус не дойде отново. За израелтяните тази битка е единствената битка във времето когато са под благодат, а не под закон.  По същия начин, това е единствената битка, първата и единствена битка за всички нас всеки ден, всяка седмица. Знаете ли каква е битката? – Изкушението да впуснем в своя си изтощителен, тежък труд и дела. И ние трябва да се трудим грижливо и добросъвестно да влезем в спокойствието и почивката на Бог.  Ние трябва да се противопоставим на амаликитите в нашия живот, да се противопоставим на  склонността си да се борим за семейството си, да се борим за партньора си, да се борим за децата си, да се борим за живота си. Борете се единствено да влезете в спокойствие, борете се да влезете в Божията почивка, има битка във всичко това, но тя е да останете вътрешно спокоен. Дяволът ви иска неспокойни, дяволът ви иска притеснени, защото той не може да направи нищо във вашия живот докато не сте разтревожени, той се нуждае от материала на вашето безпокойство, за да може да работи в живота ви. Но ако не разполага с вашето безпокойство, той не може да работи, защото той самият е неспокоен. Исус казва, дяволът излиза от човека търсейки спокойствие (Матей 12:43) , дяволът търси спокойствие, той не е в място за почивка, той е неспокоен. Когато вие сте в БОЖИЯТА почивка, дяволът не може да влезе в нея. 
По-рано тази година Бог ми даде слово от живота на Соломон. Соломон казва: Бог ме заобиколи със спокойствие (3Царе 5:4), така че около мен няма никакъв враг, нито зло събитие. Думата “враг“ на еврейски е “сатана“. Колко от вас искат в живота им да няма сатана, да няма зло събитие? Ние не казваме, че те не съществуват, ние казваме, че те дори не могат да се доближат до вас, ако сте в спокойствие. Така че борете се да влезете в спокойствие. Когато видите, че сте притеснени и разтревожени, борете се срещу това, борете се да останете спокойни. 
Искам да завърша с Евреи 4:11 “Нека да се трудим с грижа и добросъвестно да влезем в това спокойствие“. Знаете ли каква е победата за израелтяните в битката с Амалик? Знаете ли какво се случи? Мойсей се изкачи на планината, той седна на канара и вдигна нагоре ръцете си. Докато Мойсей държеше ръцете си вдигнати, Израел печелеше, но след време той се умори. Внимавайте, когато вашите лидери в църквата започнат да се тревожат. Защото библията казва в книгата на Даниил, че в последните дни Антихриста ще изтощава светиите на Всевишния Бог (Даниил 7:25). Така че, когато ръцете на Мойсей се изтощаваха, те падаха надолу и Амалик започваше да побеждава израелтяните. Те се биеха в долина, а Мойсей беше на върха на хълм. Всеки път, когато той вдигаше ръце, Израел печелеше, когато ръцете му падаха надолу, когато лидерството в църквата е изтощено, членовете на църквата страдат. И знаете ли какво се случи? Какво направи Бог? Бог доведе Аарон и Ор на върха на хълма. Ще завърша с това. Какво направиха те? Те взеха камък и подложиха на Мойсей, и той седна на него, после вдигнаха ръцете на Мойсей, и двете ръце, докато той седеше, което е образ на спокойствието, на почивката. Докато ръцете на Мойсей бяха вдигнати, Израел печелеше, и така беше до залязването на слънцето. (Изход 17:12). И ръцете му бяха стабилни, пише в библията, думата, която е преведена “стабилни“, в оригинала на еврейски е думата “вяра“. Исках да ви обрисувам тази картина, защото е време да подкрепите своите лидери. Не оставяйте лидерите си да се изтощят. Когато лидерът е изтощен, Амалик печели. Когато ръцете на лидерите се издигат в победа, в почивка, подкрепяни от други лидери, от членовете на църквата, това е победа за църквата! Да отдадем слава на Бог. Амин! Като пастор на църква от 15000 човека, дяволът прави всичко възможно да ме изтощи, през последната седмица всичко вървеше не както трябва, но Бог ми напомня отново: Бори се! Има битка, вашата битка е да се борите в добрата битка за вярата! Добрата битка за спокойствие! Амин. И се уверете, че подкрепяте лидерите си. 
Мойсей в планината е също така и образ на Исус, който стои на високо място, с издигнати ръце, застъпвайки се за нас, и неговите ръце никога няма да се изтощят. Амин! Но в същото време, Мойсей е картина и на лидерите на църквата, вашите лидери са важни, и техните ръце не трябва да се изтощават. Защото, когато лидерите ви са изтощени, има поражение в лагера. Амин. Да благодарим на Бог за хора като Аарон и Ор, които идват и подкрепят своите лидери. Амин. Така Мойсей може просто да даде почивка на ръцете си. Слава на Господа, Алеллуя! 
Случвало ли ви се е да се изкачвате към върха на хълм и някой да ви бута нагоре, случвало ли ви се е? Не е ли лесно да изкачите хълма, когато някой ви бута нагоре? Вие си почивате и все пак напредвате, почивате си и все пак напредвате. Амин.
Но преди да си почивате, трябва да се доверите. Нека да ви кажа, Господ, Славата на Бог е този, който е истинският ви защитник. Той никога няма да ви измами. Така че вие бъдете в спокойствие. Ние не казваме, че няма да се случи нищо, когато сте в почивка, че няма да има никакъв прогрес, не, ние казваме, че спокойствието ще ви даде най-добрия прогрес. Когато стигнете върха, други, които са стигнали чрез своята си сила, ще бъдат уморени, докато вие ще продължавате да бъдете спокойни. И всички хора  да кажат:  Амин! 

Топ 10 за изминалата година