"Твоята! самоличност в Христос!"

Ден 14 - "Нашите благословения са за Божията слава" 
Ден 15 - "Как реагирате на грубостта?