"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Притчите на Исус"


Ден 2 – “Мъдрият и глупавият строител”
Ден 3 - "Да простиш неравноправни дългове"
Ден 4 - "Сеяча и почвите"
Ден 5 и 6 – почивка
Ден 7 - “Добрият самарянин”
Ден 8 - "Приятел в нужда"
Ден 9 - "Богатият човек строящ по големи хамбари"
Ден 10 - “Мъдрите и глупавите слуги”
Ден 11 - “Безплодното дърво”
Ден 12 - почивка
Ден 13 - “Плевелите сред добрите растения, сортирането на рибата”
Ден 14 - "Растящото семе"
Ден 15 - "Синапово зърно"
Ден 16 - "Квас"
Ден 17 - “Скъпоценната перла, скритото съкровище”
Ден 18 - почивка
Ден 19 - “Покана за велико угощение”
Ден 20 - "Цената да бъдеш ученик"
Ден 21 - "Сол и светлина"
Ден 22 - “Изгубената овца и монета”
Ден 23 - "Изгубеният син"
Ден 24 - почивка
Ден 25 - "Умният управител"
Ден 26 - "Богаташът и Лазар"
Ден 27 - "Работниците в лозето"
Ден 28 - “Двама сина а само единият се подчинява“
Ден 29 и 30 - почивка
Ден 31 - "Настойчивата вдовица и неправедния съдия"
Ден 32 - "Фарисеят и бирника"
Ден 33 - "Талантите"
Ден 34 - "Злите фарисеи"

Топ 10 за изминалата година