"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Господната трапеза" - интервюГосподната трапеза

интервю с д-р Джон Милър


Водещ: Вие сте с радиопредаването „Шабат”.
Шалом, Мешпоха! (Мир, Божие семейство!) Мешпоха е еврейска дума, която означава семейство – семейство с еврейско сърце; дума за евреи и неевреи, които стават нов човек в Месията Исус (Йешуа). Пригответе се, да засвирим с внушителния шофар, с цялото величие на Сионската тръба. Искаме всеки човек по лицето на земята да чуе добрата вест. Искаме да запалим сърцето на всеки човек по земята за Месията!
Обещавам ви, че през следващите две седмици, ако следите внимателно това, което предстои да чуете, няма начин да не почувствате сърцето си разпалено за Месията и освен това, за ваша полза, ще бъдете изцелени от всичките си болести. Звучи ли ви интригуващо? На телефона е д-р Джон Милър. Той е доктор по мануална терапия от Тaмпа, Флорида, но не затова съм го поканил в нашето радиопредаване. Поканих го, защото през последните 20 години той е изучавал нещо, което буквално е било откраднато от Църквата. Това е Господната вечеря. Е, ще кажете „Как така Господната вечеря е открадната от Църквата?” Защото дълбокото разбиране по въпроса за Господната вечеря, също както и разбирането за същността на повечето библейски празници, липсва.
Както знаете, Господната вечеря произлиза от последната Пасхална вечеря, известна по света като Тайната вечеря. Сега сме във времето, в което Бог възстановява тайнствата на Църквата. Д-р Милър, искам да Ви задам един въпрос. Вие сте мануален терапевт и сте се посветил да лекувате хората. Ако хората разбираха значението на Господната трапеза и участваха в нея по начина, по който Бог е възнамерявал, бихте ли останали без пациенти– християни – вие и други ваши колеги?
Гост: Да, със сигурност истинските християни нямаше да ми бъдат пациенти. В І Кор.11:29-30 Павел казва: „защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.” За „починали” в стиха е използвана гръцката дума „спят”, която в гръцкия език означава преждевременно починали. Понеже съм лекар, преди 20 години точно този текст привлече вниманието ми. Павел казва на християните „Не разпознавате Господното тяло, затова сте слаби, болнави и това е причината за преждевременната смърт на някои от вас”.
Водещ: Какво означава да не разпознаваме Господното тяло?
Гост: Господната вечеря има два елемента – кръвта и тялото, защото чрез Господната вечеря има две области за изцеление. Духовното изцеление дойде чрез проливане кръвта на Исус, а физическото изцеление дойде чрез камшичните рани на Христовото тяло. Писанието казва: „Чрез Неговите рани ние бяхме изцелени.” Аз съм израснал в църквата. Всички от рода на майка ми и баща ми са били пастори. Наблюдавал съм как болни хора пристъпват към Господната трапеза, ядат, пият и си тръгват болни. Е, това не съответства на думите на Павел. Проблемът е, че те никога не са осъзнали как да вземат от трапезата. Трябва да разберат, че като ядат хляба, трябва да си спомнят как Христос е бил бичуван на Голгота, преди да Го разпънат и Той умря, за да плати за греха им. Понесе това ужасно бичуване за тяхното физическо изцеление. В Матей 8:17 се казва „Той взе на себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе”. Докато войникът на Центуриона нанасяше тези 39 камшични удара върху тялото на Исус, Бог нанасяше нашите болести върху Него.
Водещ: Но защо не разбираме това днес? Имам предвид, ако се опре на разума си, всеки добър християнин би казал „Съгласен съм с това, което казва Джон. Вземал съм Господна вечеря през целия си живот, а не се изцелявам. Защо?”
Гост: Всичко, което Бог ни предостави чрез делото на Исус, се приема с вяра. „Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово”. Аз съм проповядвал това на пасторски и мисионерски семинари по цял свят и всеки път завършвам с Господна вечеря. След службата хора са идвали при мен и са ми казвали, че са вземали Господна вечеря в продължение на 30-40 години и чак тази вечер са получили различно разбиране. Много от тях са били изцелени в момента.
Водещ: Разкажете ми за този Трой Милър, искам да знам какво е станало с него.
Гост: Трой Милър е пастор на пастори. Той е чудесен проповедник и страхотен музикант. Свири професионално на 17 инструмента. Веднъж бях на проповед на Пери Стоун. Стоун говореше за Господнята трапеза и бяха пуснали клип със свидетелство. Доколкото си спомням, Трой е имал рак на бъбреците. Лекарите са направили биопсия на бъбреците му и са изпратили пробата в патологията. Междувременно Бог говорил на майка му. Казал й да иде в болницата и да вземе Господна вечеря заедно с Трой. Трой и майка му са взели Господна вечеря за изцеление на бъбреците му. Не само бъбреците му се излекували, но докторът по патология казал, че в пробата за лабораторно изследване, през микроскопа наблюдава измиране на раковите клетки.
Духовният закон превъзхожда физическия. Бог е изговорил Слово и тази земя е дошла в съществувание. Има два вида наука – науката на духа и науката на материята, на тази земя. Бог е Творец и на двете. Той каза „Да бъде” и така създаде всичко. Това е духовният закон. Материята, създадена от Бога, следва определени физически закони, които учените са открили – напр. гравитацията. Бог се опитва да ни изведе над този свят, който виждаме. Ние живеем във физически тела, така че сме под въздействието на физически закони. А за духовните закони очите ни трябва да са отворени. Както пророк Илия на планината, когато армията го обградила и неговият слуга го попитал „Какво ще правим сега?”, Илия казал „по-голямо множество са с нас”. Бог трябвало да отвори очите на слугата, за да види всички ангели, които ги бяха обкръжили. Това Бог трябва да направи и със своите хора днес. Този свят толкова много ще деградира, че ако човек не знае как да следва духовните закони, няма да се справи дори с нещата, с които се сблъскваме сега.
Моят голям приятел Хал Линдзи написа книгата „Великата планета Земя” и в нея пише: „В последните времена една трета от хората ще загинат от бактерии.” В Матей 24 глава Исус ни предупреждава за увеличаване на земетресенията и бедствията. Християнски медицински общества се свързаха с Хал и му казаха „Това е лудост. В този век на антибиотици няма болест, която да не можем да овладеем”. Вижте от какво бедстваме сега! Спинът е първата болест, срещу която сме безпомощни и обхваща всяка нация. Знаем за осем бактерии, които ако изпуснем от военно-въздушните сили, ще унищожат света с епидемия. Има един вид инфекция, която може да изяде ръката ти буквално за ден и против нея няма антибиотик. Като бях млад, в моя град имаше Туберкулозна болница. Затвориха я, защото медицината овладя туберкулозата. Сега навсякъде в Съединените Щати отново отвориха Туберкулозни болници. Така че, Божиите хора трябва по-скоро да заживеят според Божиите свръхестествени закони, отколкото според физичните закони на този свят.
Водещ: Знаете ли, Джон, четях за Пасхата, която ще празнуваме само след няколко седмици. Ако кръвта на непорочното агне е намазана върху стълбовете на вратата на дома, никаква язва – точно тази дума е използвана, язва- не може да влезе в този дом, нито да нападне човек, който е вътре в дома. После прочетох Второзаконие 28 глава. Там се казва, че няма да ни постигне никакво проклятие и никаква болест. Толкова е всеобхватно, включва всичко, от което сме защитени чрез кръвта на непорочното агне и ако тази кръв защитава, то колко повече възпоменанието кръвта на Исус! Това е отговорът. Не мисля, че някой би трябвало да се страхува, ако има толкова вяра, колкото евреите имаха при общението с Господа чрез оригиналната Пасха.
Ще поучавате за Господната вечеря. Накрая всички ще участваме в нея и вярвам, че ще имаме повече чудеса и случаи на изцеление от всяко друго предаване, което сме излъчвали с когото и да било друг гост в цялата история на това служение. Очаквам това с нетърпение. Божие семейство, искам от вас да вложите цялата си вяра в това. Искам от вас абсолютно да вярвате, че това ще бъде вашият момент – моментът на вашето освобождение. Доколкото разбирам от поучението Ви, Джон, става дума не само за физическо освобождение. То е духовно освобождение, освобождение на нашия ум и на всяка област от живота ни. Не се сещам за по-подходящо време да направим това. Д-р Милър, моля, започнете поучението си за Господнята вечеря.
Гост: Във вчерашното излъчване говорихме за пасажа от I Кор.11:29,30, който ме наведе на мисълта за изцелителната сила на Господната вечеря: „защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.” Лично аз съм израснал в църква и ни е проповядвано, че ако вземем от Господната трапеза със скрит, неизповядан грях от нашия живот, ядем и пием осъждение на себе си. Това се разбира от пасажа, който току що прочетох. Но когато анализираме стиховете от Писанието, това изобщо не е смисълът, който Павел е имал предвид. Защото думата „този” е местоимение и подлог, употребен за грешника, който яде и пие. „Яде” и „пие” са глаголи. „Недостойно” е наречие, което описва глагола, то не описва местоимението. Тук Павел казва, че не човекът, който взема от трапезата е недостоен, а начинът, по който яде и пие от трапезата е недостоен.
Всички ние сме недостойни. Единствено прилагането на Христовата кръв в нашия живот ни прави достойни. Така че, точно Господната трапеза е мястото, където недостойният човек трябва да отиде. В следващата част на стиха Павел обяснява какво значи да ядеш и пиеш недостойно. Именно – да не разпознаеш Господното тяло. Ударението пада върху чашата, която е кръвта за прощение на греховете ни. Но също трябва да акцентираме върху хляба, за да ни напомни, че хлябът представлява тялото на Христос, взело нашите немощи и понесло болестите ни и чрез Неговите рани ние се изцелихме.

Водещ: Като чета това, си мисля, а и винаги са ми казвали, че разпознаването на Господното тяло се изразява в отношението ни към нашите братя и сестри. Затова преди да вземем от Господната трапеза, трябва най-щателно да прегледаме душата си и да видим дали има нещо, за което да се покаем. Това включва ли се в Господната вечеря или не?
Гост: Не, не се включва. Това, което казваш, е вярно. И аз съм чувал да казват това – да не разпознаеш Господното тяло е например, ако аз съм с наднормено тегло и Бог ти даде слово да ми кажеш, че ако не спра да ям толкова много, ще умра преждевременно. Ако не те послушам, след като Бог ти е дал слово за мен, това е не разпознаване на Господното тяло. Това е вярно и е за служение в тялото Христово, но е съвсем ясно за какво Павел не говори тук. Той говори за вземането на Господната вечеря, говори за яденето на Господното тяло.
В този свят от времето, когато Адам съгреши, в света влезе не само греха, а и болестите. Нека поясня за момент. Смятах, че около 50% от болестите са с демоничен произход. В Евангелията се описват 19 души изцелени – като слепият Вартимей, жената с кръвотечението, жената прегърбена на две в продължение на 18 години и т. н. От тези 19 души, изброени в Евангелията като случаи на изцеление, 11 са с изгонване дух на немощ. Това е малко над половината.
Напоследък Бог ми показа значението на Деяния10:38, където се казва за „Исус от Назарет, как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.” На пръв поглед, като четете този стих от Писанието, ще помислите, че в годините на служение на Исус, Той обикаляше и изцеляваше всички, които дяволът угнетяваше. Но това не е така, защото знаем, че в родния си град Христос не е могъл да направи велики дела поради неверието на хората там. Така че, в своя град Той не е изцелявал болните, угнетявани от дявола.
Всъщност значението на стиха е, че всеки, когото Исус е изцелил, е бил угнетяван от дявола по някакъв начин. Хората от църквата, до които Павел е писал, са ставали болни, немощни и са умирали преждевременно поради положението на деградация, в което човекът е изпаднал. Всичко, което ядем, което дишаме и пием, съдържа вредни химикали, действащи срещу тялото ни. Постоянно сме бобмандирани с различни видове радиация и различни замърсители, причиняващи болести. Павел казва, че когато пристъпиш към Господната трапеза и не разпознаеш Господното тяло, ядейки хляба, ти не съзнаваш, че всъщност ядеш Господното тяло, понесло твоите немощи и болести. Поради тази причина ще останеш болен и ще умреш преждевременно.
Водещ: Защо много християнски телевизионни мрежи и християнски телевизионни предавания отделят повече време за ползата от алтернативната медицина и витаминозното хранене, отколкото за това, което вие поучавате?
Гост: В продължение на 15 години имах най-голямата диетологична клиника в Хилсбър Каунти. Изкарвах прехраната си като диетолог. Но изхождайки от Божиите принципи, гледам на храненето като на идолопоклонство. И ще ви кажа защо.
Водещ: Извинете за момент, но нека само да вметна. Много християни биха умряли без някои от тези диети, нали?

Гост: Те така или иначе ще умрат. Хранителните програми няма да спрат това, което се подготвяме да срещнем. Няма да излекуват шарката, нито да ни предпазят от антракс или от последствията на всякакви видове биохимична война. Срещнах Джеси Дуплантис. Онзи ден чел в една статия, че ако се храниш здравословно, ще живееш с около 3 месеца по-дълго отколкото, ако се храниш неправилно. „Аз най-вероятно ще умра от тлъсти пилешки кълки”. Трудно е за сатана да намери добър човек с добри намерения и да му предложи нещо лошо. По-лесно му е да намери добър човек с добри намерения и да му предложи нещо добро. Все пак му се връзваме.
Водещ: Добре, но защо го правим? Защо му се хващаме на въдицата?
Гост: Защото планът на сатана е да прикрие всичко, което Исус направи за нас на Голгота. Това е бил движещият го мотив през цялата история. Всички програми за хранене, излъчвани по християнски телевизии, цитират Стария Завет. И вярно, в Стария Завет Бог постанови закони за храненето. Могат да се ядат само преживни чифтокопитни животни, т. е. кравата, овцата, козата. Свинята е чифтокопитно, но не е от преживните. Кравата преработва това, което е изяла, за 24 часа. При тази химична преработка, отпадните продукти бързо се изхвърлят от тялото. Свинята има тръби, минаващи надолу по краката й. Те се изпразват зад копитата, като от тях капе отпадният продукт, пълен с токсичност.
Ако искаш да заведеш добре охранено прасе на панаир и да го изложиш за продан, можеш да го оставиш върху сухи дървени стърготини да яде само житни зърна и само след два дни това място ще е мокро и вонящо. Защото изядения продукт се преработва в тялото на прасето за 4 часа, а на кравата са нужни 24 часа, така че тя предотвратява токсичността. Ето защо Бог е казал да не се яде свинско, защото е пълно с токсини. Казал е от морските твари да се ядат само тези, които имат скелет.
Рибите плуват и изхвърлят фекалните си материи на дъното на океана, а раците, омарите, стридите и скаридите се хранят с тях. Ако си вземете аквариум, слагате в него красива тропична рибка, но слагате също и морска котка и охлюви, защото тропичната рибка яде храна за рибки, а морската котка и охлювите изяждат фекалиите, които падат на дъното.
Водещ: Повечето месо, което консумираме в днешно време – особено птичето месо, съдържа толкова замърсители, че е не по-малко вредно от свинското, за което Библията ни предупреждава. Имам предвид, че в наши дни всичко е нездравословно, Джон. Тогава какъв е отговорът? Да не ядем ли?
Гост: Отговорът е да ядем от Господнята трапеза всеки ден. Говорихме за законите в Стария Завет, с които Бог забранява да ядем някои определени неща. Като отворим Новия Завет обаче, Исус обяви за невалидни всички закони за хранене, дадени в Стария Завет. Той каза да не се притесняваме какво ще ядем. Можем да ядем всичко, което сложат пред нас. Когато учениците Му бяха готови да ядат с немити ръце и фарисеите се съблазниха, Исус им каза: „Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.” Сега свържете това с учението за молитвата с вяра в Марка 11:23-24 „Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.”
Защо Старият Завет постановява закони за храненето, а Новият Завет ги анулира? Нещо се е случило между Стария и Новия Завет. Исус отиде на Голгота и Бог протегна ръката Си във времето и пространството да достигне до нас, взе нашите грехове, нанесе ги върху Исус и Го направи грешен заради нас. II Кор. 5:21: „Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.” В същото време на Голгота Бог взе и нашите болести и слабости и ги положи върху Исус. В Матей 8:17 пише: „Той взе на себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе”. На Голгота Исус беше бичуван с 39 камшични удара. Докато Го биеха, Бог Му налагаше нашите болести. Исая 53 глава е великата Месианска глава, която описва как Исус извърши изкуплението ни.
Водещ: Един мой приятел написа докторат върху Адонай Рафа. Това означава Бог, който изцелява, но той доказа, че значението е нещо повече от Бог изцелява. Той е Бог, който възстановява всичко – именно това означава думата Рафа. В Исая 53 глава Рафа от древността е преди идването на Исус. Казват, че определено тук става дума за Месията. Писано е 800 години преди идването на Месията и са го нарекли „Прокажения Месия”. Защо? Защото са видели тези болести върху Него. Даже преди възникването на предразсъдъците, когато традиционните юдеи са чели 53-та глава от книгата на Исая са казали, че се отнася за Месията и са решили да Го наричат „Прокажения Месия” именно поради всички тези болести, които е понесъл. Продължете, Джон.
Гост: Много от художниците на Ренесанса са изобразявали Исус с проказа и всякакви други болести по Него. В Библейския превод „Кинг Джеймс”, в 10 стих четем: „Но Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал”. Вие знаете, че книгата Евреи изобщо не казва това. Пише, че Бог Го направи болен заради нас. На Голгота Исус взе нашите грехове върху Себе Си и бе направен грешен, без да има грях. В същото време Той бе станал болен, без да има болест. Ако погледнем Голгота от тази страна, в Библията нямаме дадени закони за хранене. Връщам си думите назад. Има един закон за храненето. Павел казва на Тимотей: „Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.”
Точно както в днешно време, когато идем в чужбина. Павел бил изпратил Тимотей на мисионерско пътешествие и ако пиел водата там, можел да заболее от дезинтерия. Днес предупреждаваме хората да не пият водата, а да пият вино, защото ферментите в него убиват микробите.
Водещ: Значи става дума за ферментирало вино. Защо някои хора приемат, че се говори за гроздов сок?
Гост: Защото нямат правилно разбиране. По-нататък ще навлезем в поучението за двата елемента на Господната трапеза и ще видим, че единият елемент е ферментирал, а другият – не. Но искам хората да разберат, че на Голгота Исус е станал болен с техните болести. Затова в Новия Завет Исус казва: „Не се безпокойте какво ще ядете”. Ако положим вярата си в това, което Исус направи – имам предвид „в Неговите рани ние сме изцелени”... (Водещият прекъсва госта).
Водещ: Разбирам мисълта Ви, Джон, но има ли баланс? Вие сте специалист по храненето също както и специалист по библейската тема за изцелението. Кажете ни къде е балансът?
Гост: Разбирам. Ето къде. Ти живееш във физическо тяло и то има физиологични нужди. Храната е непълноценна. Преди 30 години, когато бях в колежа, провеждахме лабораторни изследвания с моркови, купени от магазина. По-малко от половината съдържаха някакви витамини и каротин. Това беше по онова време. Нормално е да приемаш витамини и минерали под формата на храна. Когато пиеш даден витамин за определена болест, вярата ти в делото на изкуплението е разрушена, защото умът ти не може да вярва едновременно в две неща. По логиката на Аристотел, умът може да възприеме само едно нещо за факт. Напр. умът ти може само да вярва, че 2+2=4. Не може едновременно да вярва, че 2+2=4 и 2+2=5. Ако гледаш едноцветна хартия, да кажем – зелена, умът ти не може да вярва, че хартията е хем зелена, хем червена. Аристотел е бил първият, казал, че умът приема само едно нещо за факт. Ако умът ми вярва, че Исус е взел немощите ми и понесъл болестите ми и чрез Неговите рани съм изцелен, не може да вярва още, че трябва да ям определени неща, иначе ще получа артрит.
Водещ: Можем ли да свържем тази посока на мисли с думите на Яков за колебливия човек, който е непостоянен във всичките си пътища?
Гост: Абсолютно. В някое от предишните радиопредавания говорихме, че Бог е Създателят на два вида наука – науката за Духа, според която Той изговори всичко в съществувание, т. е. духовния закон, и науката за материята – елементите, които са в Земята. Можеш да вземаш поливитамини и минерали под формата на храна и да не търсиш нищо друго за лечение на съответна болест, освен раните на Исус.
Водещ: Някой с главоболие може да вземе аспирин и да разчита на лекари, ако е решил да не разчита на Божието Слово, но не може да получи същите резултати, които вярващите получават.
Гост: - Безспорно. Има една стара истина, според която вярата в Бог идва, когато вярата в хората се изчерпи. Докато вярваш на шишенцето с витамини, не можеш да вярваш в Бог. Ние хората сме физиологично обусловени. В наши дни има нещо, което наистина ограбва Църквата и това е – изследването за генетично унаследяване. Подложен си на генетични тестове, за да се установи дали носиш гена на болестта Алцхаймер, диабет или на друга болест. Чуйте! Когато преживях новорождението, придобих нов Баща, който не носи фамилна обремененост! С новорождението, и умът ни трябва да се обнови. „И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.”
От една страна ни се казва да се храним по определен начин, за да сме здрави и да живеем дълго. Но Писанието ни казва „Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденствуваш на земята, която Господ твоят Бог ти дава.” Това е първата заповед, в която е включено обещание. Сега в какво ще вложиш вярата си – в думите на Бог или в здравословния начин на хранене, посочен от науката?
Водещ: Знаете ли, Мешпоха, все пак науката казва това. А гостът ни е лекар, ексерт по алтернативна медицина и витаминозно хранене и чувате ли какво твърди той? Тогава защо сте в това поприще, Джон, алтернативната медицина, диетология и мануална терапия?
Гост: - Мисля, че Бог ме е поставил в полето на здравеопазването, за да мога да бъда чут от хората. Божият план за мен измества моя. Духовният план превъзхожда физическия.
Сега нека продължим с I Тим. 4:1 „А Духът изрично казва...” Да спрем дотук. Павел пише, че Святият Дух е готов да каже нещо и ще го каже много кратко и с голяма сила. Той говори категорично, „...че в последни времена...” (предполагам всички сме съгласни, че се намираме в последни времена) „някои ще отстъпят от вярата.” А какво е вярата? Вярата е увереност в думите на Бога. Та някои ще отстъпят от думите, с които Бог ни предупреждава за идните събития „и ще слушат измамителни духове” – ето тук ни се казва какво се крие зад тях. Всичко, което идва срещу думите на Бог и срещу вярата, е измамлив дух.
Дяволът не иска да вярвате в това, което Бог е казал. Лъжливите духове и учения са от дявола. Стих 3: „които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.” Вече говорихме, че Бог разграничи животните на чисти и нечисти и в Стария Завет ни заповяда да не ядем нечистите от тях. Но този стих ни говори, че тези, които вярват и знаят истината, могат да приемат с благодарение всички творения, създадени от Бога. Ако вие не вярвате, но знаете истината, то всички животни не са добра храна за вас. Но ако вярвате и знаете истината, а тя е – на Голгота преди 2 хиляди години Исус взе нашите немощи и понесе болестите ни и чрез Неговите рани, ние се изцелихме, тогава можете да ядете всички твари с благодарение.
Да разгледаме следващите два стиха: „Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение; понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва.” Преди говорих за свинското, обявено от Библията за нечисто. Науката също твърди, че е най-токсичното от всички видове месо. Но този пасаж от Писанията, който току що прочетох ни уверява, че свинското е добро и не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение, защото се освещава чрез Божието Слово. Напомням ви, че то е добро само за онези, които вярват и знаят истината. Бог използва нечистите животни като прототип. Спомнете си как Петър бе на покрива и Бог искаше да го изпрати до къщата на Корнилий – един езичник, италианец. Бог спусна плащаница с нечисти животни и каза на Петър да вземе и да яде. „А Петър рече: Никак, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.” И Бог му каза: „Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.” После го изпрати до дома на Корнилий езичника. По онова време на езичниците се гледаше като на нечисти. Но Бог спаси целия дом на Корнилий и изля Святия Дух на него. Веднага Петър се върна при другите ученици да разкаже за случилото се, че Бог наистина изля Святия Си Дух на Корнилиевия дом, както и на тях.
Бог ни казва, че езичниците са нечисти, но Живото Слово, приложено в действие в техния живот, което Слово е Исус – Исус е Словото, дошло в плът – преобразява хората от нечисти в чисти. Когато седна пред свинска пържола, като лекар знам, че за мен не е добре да ям. Но като вярващ в Словото на Бога, аз я приемам с благодарение и Бог прави чудо, като я очиства чрез Словото Си.
Водещ: Но защо изобщо Бог трябва да върши чудо? Защо просто не се откажете от свинската пържола?
Гост: - Защото искам да изразя вярата си в думите на Исус. Той казва да не се притеснявам какво ще ям, а да ям каквото сложат пред мен. И както вие вече отбелязахте, ако се откажа от свинското и го заменя с пилешко или телешко, те също са пълни с химикали. В такъв случай трябва да приложа същото правило. С други думи Бог не иска прекалено да ангажираме ума си с разни диети. Вижте целия християнски телевизионен свят. Всички са толкова ангажирани с това, какво трябва да ядем. В Стария Завет Бог каза на евреите да не влизат във взаимоотношения с други народи, а да се отдалечават от тях, да не приемат техните обичаи, да не се оскверняват с тях и да се хранят така, както Бог им е заповядал. В Новия Завет Бог казва: „Идете по целия свят” и проповядвайте. Така ние трябва да идем при хора с различни от нашите обичаи и начин на хранене.
Веднъж бях на семинар и един Божий мъж с докторантура по хранене седеше до мен. Един човек дойде и му каза: „Господине, имаме откриване в Куба. Бихте ли отишли там да организирате мисионерите в Куба?” И той отговори: „Не. Там ще ме натъпчат със свинско.” Ако трябваше да спазваме определени диети, Божието Евангелие би било ограничаващо за човека. Затова Новият Завет казва „Не се грижете какво ще ядете”. Яжте, защото вече сте изцелени.
Веднъж проповядвах за Господната трапеза в една църква в Ларго, Флорида, и около шест седмици след това по телефона ми се обади непозната жена от тази църква. Каза ми, че със съпруга си същата неделя били извън града, но като се върнали, отишли на църква и всички обсъждали моята проповед за Господната вечеря. Те си поръчали касета със запис на проповедта ми. Жената ми разказа, че съпругът й е много тих и затворен човек. Имал рак на пикочния мехур и ходел с катетър. От тогава, щом се върнел вечер от работа, казвал: „Къде е касетата на д-р Милър?”, тя му я давала и той се затварял в спалнята си. На втората седмица поискал от нея безквасен хляб и вино и тя разбрала, че е приел моето поучение. Този жена беше много развълнувана: „Д-р Милър, сега мъжът ми е напълно изцелен от рака в пикочния мехур и уретрата, не носи катетър, вече пътува с организацията Full Gospel Businessmen Fellowship и проповядва вашето послание за Господната трапеза из цялата страна.” Точно такива хора харесвам...
Църковният свят е основан върху разказваните чудеса. Трябва да преживееш чудо за едно или друго нещо. В определен момент ти очакваш чудо, очакваш това да е твоят ден, и то се случва. Библията иска от нас да достигнем не просто еднократно посещение от Бога, но Бог да заживее в нас. Знам, че всеки дъх, който вдишвам, е замърсен и ще увреди тялото ми. Всяка глътка от каквато и да е напитка също – можете да анализирате състава й и да видите, че съдържа субстанции, вредни за тялото. Същото е с всяка хапка храна. Така че, за да имам Божествено здраве, трябва да живея постоянно с чудеса...
През последните 10 години аз лично вземам Господна трапеза поне веднъж дневно.
Водещ: Има много хора, които смятат, че не могат да го правят в къщи. Трябва пастор или свещеник да им даде от Господната трапеза.
Гост: Много църкви следват това поучение и по този начин са лишили Църквата от общение, а всъщност това общение е започнато в домашна обстановка. Исус постанови Господната вечеря на последната Пасха. Новозаветната църква разчупваше хляб ежедневно от къща на къща. През около 831 г. сл. Хр. възниква „доктрината за преосъществяването”. Първият свещеник, писал за това е...
Водещ: Д-р Милър, има един термин – преосъществяване. Много хора от католическата вяра приемат за истина „преосъществяването” и аз наистина искам да разбера от вас какво мислите.
Гост: Преосъществяването е доктрина, при която свещеникът благославя хляба и виното и те буквално се превръщат в тялото и кръвта на Христос. По време на Пасхата Исус седеше на трапезата, „взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.” Всъщност Исус беше в плът и очевидно хлябът не беше Неговото тяло, а само представляваше тялото Му.
Водещ: Ранната църква вярваше ли в поучението на Католическата църква за преосъществяването?
Гост: Първото писмо за преосъществяването е писано от свещеник през 831 г. сл. Хр., т. е. около 800 години след сформиране на Ранната Църква. Църквата възприема доктрината известно време след това. Разминаването на това вярване с Библията е, че при него чудото се проявява в елементите на Господната трапеза, а в библейското общение чудото се проявява в човека, който яде и пие елементите.
Водещ: Обяснете ми нещо, което вчера отбелязахте – много хора не виждат нуждата от ежедневно общение и когато в Писанието се говори „разчупваха хляба от къща на къща”, те мислят за споделяне на трапезата от гостоприемство. Обяснете защо това схващане е неправилно.
Гост: През 1991 г. Бог ми говори, че ще срещна певеца Джони Кеш и аз трябва да му предам поучението за Господната вечеря. Разбрах, че е много болен и току що беше претърпял операция. Щеше да дойде в Тампа Бе да изнася концерт. По-късно разбрах от съпругата на Джими Картър, че когато тръгнал от Нешвил, е могъл да изрепетира само четири песни, защото се чувствал много зле. Чрез серия от чудеса, същата вечер на концерта Бог ме свърза с Джони Кеш. Дадох му каквото бях приготвил – поднос с хляб и вино, и касета със запис на моя проповед за Господната вечеря. Това стана в събота вечер. Той изпя четирите песни и каза на публиката: „Съжалявам, но Картър Систърс ще завършат концерта”. На следващия ден – неделя, той беше на легло цял ден, а на другия ден трябваше да пътува до Мелбърн, Флорида. По пътя в буса на шоуто на Джони Кеш, той пуснал моята касета да я прослуша. После получих от него следното писмо:
„Уважаеми д-р Милър, благодаря Ви за огромното благословение днес. Първо слушах Вашата касета от начало до край много внимателно, водих си записки и правих извадки на стиховете. После си приготвих малка Господня трапеза. Със съпругата ми положихме ръце, молихме се, разчупихме хляб и пихме вино. В мен дойде изцеление – знам го, почувствах го в тялото и духа си. Това вече ще бъде за мен нещо ежедневно, било сам, с жена ми Джун или с някой друг от семейството. Благодаря. Нека Бог продължи да Ви вдъхновява и учи. Джони Кеш”. Едно изречение от писмото се запечата в ума ми – „Това ще стане нещо ежедневно”.
Тогава се запитах „Боже, какво Джони Кеш е успял да долови, а аз съм пропуснал?”. И ето какво ми откри Господ! В Новия Завет имаме истинското тяло на Христос. В Стария Завет то е било под формата на манна, слизаща от небето. Хлябът, слязъл от небето, е давал физически сили на израилтяните, докато са ходели 40 години из пустинята. В Йоан 6 глава Исус три пъти каза: „Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха... Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето....Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син..., нямате живот в себе си.” Така Исус им казваше, че тази манна е само Негов преобраз.
Аз реших да изследвам Писанието, колко често израилтяните са яли от манната? Спомнете си – те трябваше да я събират всяка сутрин освен в съботен ден, а в петък събираха за два дни. Ако в понеделник бяха събрали достатъчно и за вторник, тя изгниваше и те разбраха да не допускат това. Така че, този вид хляб като преобраз на Христовото тяло в Стария Завет, беше взиман всеки ден. После Бог ме насочи към Деяния 2 глава. В деня на Петдесятница като дойде Святият Дух и седна като огнени езици на главите на хората, те започнаха да говорят на непознати езици. Тогава някои помислиха, че са пияни, но Петър стана и им рече: „тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня; но това е казаното чрез пророк Йоил: И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища”.
Казва се, че от проповедта на Петър са спасени три хиляди души и това поставя началото на Църквата. В Деяния 2 глава четем: „И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.” Този текст ни дава четирите доктрини на Новозаветната църква, които тя постоянно практикуваше. Като продължим надолу в текста, в стих 46 четем: „И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си...” Можете да видите пасажа и ще се уверите, че учениците на Исус са прекарвали ежедневно в храма. Месианските юдеи се срещали в храма при портала на Соломон да дискутират разни въпроси, но не са могли да ядат в храма Господня вечеря, защото еврейските духовни водачи са били против. Затова те се срещали в храма, а после се пръсвали по домовете да участват в общението.
Водещ: Каква промяна означава това за хората, които приемат посланието да участват в общението ежедневно, вместо веднъж месечно, когато пасторът раздава Господня вечеря в църквата?
Гост: Това е единственият начин да живеят в божествено здраве, който знам.
Водещ: Трябва да Ви задам един въпрос. Как сте със здравето?
Гост: Прекрасно. Познавам петдесятен проповедник с изцелително служение и неговия духовен баща – също известен служител. И двамата починаха три дни един след друг и то от един и същи вид рак. Веднъж един проповедник ми се обади и ме попита: „Докторе, какво става? Как така тези титани на вярата с изцелителни дарби, умират от рак?” Казах: „Не знам. Знам само едно нещо, което липсваше в живота им и то е ежедневното вземане на Господната вечеря.” Казах му, че всъщност познавам само един проповедник, който почина така, както би трябвало. Той разбираше великия смисъл на изкуплението и това е Смит Уигълзуърд. Той преобърна два континента надолу с главата. Трима възкръснаха от смъртта благодарение на неговото служение...
Водещ: Искам да ви кажа, че в благословението има свръхестествена сила. Всички тези неща, които буквално са били откраднати от Църквата, се възстановяват за нас днес. Вярвам, че това поколение ще види всичко възстановено. Искам да ви благословя: „Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!” в името на Месия-Шалом, Принцът на мира, Йешуа Хамашиях Цид Кену, Исус Месията – нашата правда.
Д-р Милър е прекарал последните 20 години от живота си в изучаване на темата за Господната вечеря. Поканил съм го да ни поучава по темата цялата тази седмица. Д-р Милър, можете да продължите темата.
Гост: Бих искал да се спра на І Тимотей, 6 глава – последните два стиха. Тук Павел въвежда своето поучение, което току що е предал на Тимотей – всички Божии твари са добри за храна и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение и се освещава със Словото. Това е Божията духовна наука. Медицинската наука казва точно обратното. Чуйте последните два стиха: „ О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание, на което, като се предадоха някои, отстраниха се от вярата.” С други думи Павел твърди, че ще предадеш вярата си, ако следваш противоречията на науката. Писанието казва да ходим с вяра, а не с виждане, т. е. да следваме духовните закони, а не физическите или да гледаме на невидимите, а не на видимите неща. Защото нещата, които са видими, са преходни, а невидимите са вечни. Павел казва следното: ”...защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Него разпнат”.
Приемам това за мое лично посвещение. Когато ходя от църква на църква, от една аудитория в друга, не искам да знам между тях нищо друго, освен Христа разпнат. Според Павел сме съставени от три части – дух, душа и тяло. І Сол 5:23 „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.” Исус Христос извърши Своето дело на Голгота в пълнота. На Голгота Той даде Себе Си в жертва, която да те направи цялостен духом, изцелен душевно и изцелен телесно. Исая 53:5 е стихът, обобщаващ смисъла на изкуплението: „Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония”. Престъпленията и беззаконията са грехове. Тази част на стиха се отнася за нашето духовно изкупление. „На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир...” – тук се включва изкуплението на нашия ум и се отнася към душата.
Богословите използват разума, волята и чувствата за охарактеризиране на душата. „И с Неговите рани ние се изцелихме.” – ето и физическата част на изкуплението. Човекът има три съставни части и Христос извърши изкуплението в три части за всяка от тях. Затова Той можа да каже „Свършено е”. Трите вече са цели.
Ти можеш да станеш цялостен духом, душевно и телесно само чрез Христовото дело на Голгота. А Църквата е изгубила точно това Божие послание. Слава Богу, църквите все още са запазили посланието за духовната част на изкуплението. Повечето традиционни църкви проповядват, че Исус заплати за греховете ни и чрез приемането на Исус за личен Спасител, греховете ни са простени. Но ние имаме достъп до психолози и психиатри християни, разполагаме с болници, клиники и диетични програми за тялото, а Исус осигури изцяло пълнота за нас и то за всяка област от нашия живот. Точно затова Павел казва: „Не искам да знам между вас нищо друго, освен Христа и то Него разпнат”. Ако боледуваш в духа си, тялото и ума ти също боледуват. На Голгота Исус Христос даде отговора. Възползвай се.
Чрез същия този метод в трите области, можеш да донесеш греха си пред кръста и да го размениш за Христовата правда. Твоята правда е като мръсна дрипа и не можеш да застанеш пред Бог с нея, но само с Христовата правда. Исус взе твоите грехове, ти вземаш Неговата правда. „На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир...”. Петър каза да предадем цялата си угриженост на Този, Който се грижи за нас. Затова е възможно да го направим, защото на Голгота Исус претърпя невероятно душевно терзание. В кабинета си имам апарат. Поставяш два малки клипса на пръстите си и апаратът измерва входящата и изходяща сила на тока чрез промяна в диаметъра на капилярите при различното съпротивление на тока.
Това е основата на детектора на лъжата. Можеш да включиш апаратурата към човек и ако искаш да му изправиш косите – апаратът ще експлодира, а стрелката ще се изправи. Можеш да включиш апарата на малък интензитет и да задаваш на пациента въпроси. Например името на съпругата му е Алис. Ако го попитам как се казва жена му и той отговори „Алис”, апаратът ще покаже, че е казал истината. Но ако с жена си е имал конфликт, пациентът ще реагира емоционално. Виждаме, че даже и крайните капиляри на пръстите променят размера си според емоционалния ни отговор. Исус беше първият в историята на човечеството, на Когото потта се превърна в капки кръв, когато беше в Гетсиманската градина. По този начин Той извърши душевната част на изкуплението. В Исая 50:6 се казва: „Гърба си дадох на биене и бузите си на скубачите на косми; не скрих лицето си от безчестие и заплювания.” Като понесе срама ни и всяко нещо против нас, Исус извърши душевното изкупление на Голгота. Той понесе несравнимо повече от това, което ние бихме могли.
Никой от нас не се е потил с капки кръв, но Той го преживя. Исая казва: „Той презря срама и претърпя кръста заради предстоящата Нему слава”. Исус не искаше да понесе срам, но като се натовари с греховете ни, трябваше да понесе и срама, който съпровожда нашите грехове. Затова и каза: „Не скрих лицето си от безчестие.”, защото лицето е онази анатомична част, която отразява душевното ни състояние. Ако видите в централния блок на новините известен бизнесмен, арестуван за наркотици, какво би направил той – ще скрие лицето си от камерите. Или ако видите някой да влиза в стаята ви с навирен нос, бихте си казали „О, какъв горделивец”. Така че, лицето отразява същността на душата. „На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир...” Исая 53 глава е главата, която описва изкуплението и там се казва „Той беше презрян и отхвърлен”.
Психолозите и психиатрите биха казали, че всеки от нас в една или друга степен страда от отхвърляне, това не е нещо чуждо за човека. Но вижте какво отхвърляне понесе Исус. Исус създаде света със Своето Слово, създаде нас за Своя наслада и ние се обърнахме срещу Него. Той напусна небесния Си дом, дойде на земята да ни възвърне към предишното състояние на невинност и беше отхвърлен от нас, които Той дойде да възстанови. Стих 7 : „Той беше угнетяван”. Психолозите казват, че всеки е потиснат от нещо или преживява депресия, гнет. Но угнетяването, което Исус преживя, беше далеч по-непоносимо от това, което изобщо можем да си представим. Той претърпя такова душевно страдание, за да можем да прехвърлим на Него всички свои грижи.
Така че, възползвайте се от това по същия начин, по който сте се възползвали от свободата за съгрешавате. Психолозите и психиатрите искат да изследват всичко, което сте преживели в детството си и вероятно ви е повлияло. Това е в противовес с Писанията. Павел казва, че е срамно да говорим за злите дела, извършени в тайно. Обикновено не се говори за това. В колежа съм учил психология. Ръкоположен съм, но не е моя работа да седна с някой човек и да извадя на показ всички периоди от живота му, които са го докарали да това душевно състояние. Нито ръкоположен служител може да ви накара да назовете всичките си грехове. Казвате: „Отче, прости ми за всички грехове” и всички те са простени. Когато разбереш какво е направил Исус за теб на Голгота, можеш да положиш всяка грижа, всяко безпокойство и всеки страх на кръста и да ги размениш за мира, който ни беше даден.
Бих искал да проследим в цялата Библия видовете преобрази за Христовото тяло и как те анулират делото на сатана. Вече започнахме с І Кор. 11, където Павел казва, че ако вземате от трапезата, без да разпознавате Господното тяло, вие си оставате болни, немощни и смъртта ви идва преждевременно.
Искам да се върнем в Едемската градина, в която имаше дърво за познаване на доброто и злото, от което Адам и Ева не трябваше да ядат, но също имаше и дърво на живота. Когато ядоха от дървото за познаване на доброто и злото, Бог реши да ги изпъди от Едемската градина, за да не ядат от дървото на живота и да живеят вечно. Проклятието за този, който яде от дървото за познаване на доброто и злото, беше смърт. Ако бяха ходели из градината и бяха яли от дървото на живота, това щеше да отмени проклятието на смъртта и щяха да живеят вечно. Всички богослови единомислено приемат дървото на живота като преобраз на Христос. Така като ядем от този вид Христово тяло – хляба на Господната трапеза, ние анулираме проклятието.
В градината Адам съгреши и осъзна, че е гол. Самосъзнанието на Адам за голота бе показателно за неговия грях. Преди да съгреши той не знаеше, че е гол. Адам реши да се покрие с препаска, за да изглежда приемливо пред Бога, но това се оказа недостатъчно. Бог трябваше да заколи животно и да направи от кожата дрехи, за да прикрие факта на грехопадението и да покрие голотата на Адам. Това изобразява Исус на кръста. Изключително важно е да видим, че когато Бог започна в градината да покрива греха на Адам, Той вече имаше изготвен план за изкупление. Още преди създанието на света, Исус беше жертвеното Агне.
Всички истории в Стария Завет посочват Исус като Божия Агнец, пожертван на Голгота. Грехопадението на Адам можеше да се покрие единствено чрез проливане на кръв. Имаме и преобраз за кръста.
Когато израилтяните бяха в Египет, Бог изпрати Мойсей да ги изведе оттам и му каза да извърши поредица от чудеса. Беше необходима кръв на агне, за да бъдат Божиите хора освободени. След като бяха освободени от робство, следващите 150 години бяха под закон. Бог постанови на старозаветните хора да спазват празника Пасха като възпоменание на Неговото освобождение. Дадени са ни различни видове преобрази, посочващи Голгота. От тази страна на Голгота имаме хляба на Господната вечеря и кръвта като вино – да пием и да си спомним Голгота. Денят на Голгота е най-важния ден, който някога е бил и някога ще бъде.
Даже преклонението в небесата е за достойният Агнец, който беше пожертван. Всички истории от Стария Завет гледат напред към Исус на кръста, а Новият Завет гледа назад към Исус на кръста – нашата централна отправна точка. За агнето, което представляваше Исус и с чиято кръв израилтяните трябваше да намажат стълбовете на вратите си, Бог още постанови да бъде изпечено и изядено заедно с вътрешностите. И Бог заповяда на Мойсей да каже на израилтяните да ядат препасани през кръста си, с обущата на нозете си и с тояги в ръце. С други думи, когато ядеш плътта на агнето, бъди готов за телесно освобождение.
Защо Бог им каза да ядат вътрешностите и всички части на агнето? Има духовен и физически смисъл във всичко, което Бог прави. Когато ядеш мозъка на агнето, трябва да ти донесе не само изцеление, но и умът Христов, защото агнето представлява Христос. Когато ядеш очите му, трябва да получиш не само изцеление на зрението, но да почнеш да виждаш с Христовите очи по начина, по който Христос вижда. Когато ядеш сърцето, трябва не само сърцето ти да се изцели, но да бъдеш изпълнен с Христовите любов и състрадание.
Виждал съм много пъти това не само в моя собствен живот, но и в живота на хората, на които съм проповядвал – когато са взели от Господната трапеза и се оттеглят, личността им се променя. По природа не сме толкова любящи или състрадателни, но когато ядем от трапезата, придобиваме тези характеристики. Тук ни е дадена типология за изцеление чрез ядене на агнето. В Псалм 105:37 пише: „И изведе людете Си със сребро и злато; И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя.” Били са около три милиона евреи, изведени от 400-годишно пленничество и между тях не е имало нито един болен. Кръвта на Агнето спаси живота им, а тялото на Агнето им донесе изцеление.
В Числа 21 глава виждаме друга картина за Господната вечеря. Бог изпрати манната като преобраз на Христос и тя покриваше всичките физически нужди на израилтяните. Но те дойдоха при Мойсей и се оплакваха: „Защо ни изведохте из Египет да измрем в пустинята? Защото няма ни хляб ни вода, и душата ни се отвращава от тоя никакъв хляб.” Те мразеха манната. Затова Бог им изпрати горителни змии да ги нахапят. Тогава те пак отидоха при Мойсей и казаха: „Съгрешихме за гдето говорихме против Господа и против тебе; помоли се Господу да махне змиите от нас.” Така Бог заповяда на Мойсей да вземе една медна змия, да я издигне на върлина, та всеки ухапан или умиращ да може да погледне на нея и да бъде изцерен.
Днес имаме същия избор. Можем да ядем от манната – хляба на Господната трапеза – тялото на Христос и да бъдем изцелени или можем да бъдем погълнати от змията. Същият закон е приложим и днес. Хората, които ядат от Господната вечеря, живеят в Божествено здраве, а тези, които не ядат, ще бъдат погълнати от змията. Вече говорихме как всички, които Исус е изцелил в Деяния 10:38 са били угнетявани от дявола. Библията ни казва, че всички болести, които Исус е изцелявал, са били угнетяване от Сатана. Добрата новина е, че от нас не се иска нищо друго, освен да погледнем към кръста.
Водещ: Защо Бог е издигнал на върлината отровна змия като преобраз?
Гост: Защото когато Исус взе на тялото Си нашите грехове, Той събра в Себе Си цялата субстанция на греха и злото. ІІ Кор. 5:21 „Който за нас направи грях Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него правда пред Бога.” В Йоан 3:14 Исус каза: „И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него да не погине, но да има вечен живот.” Самият Исус оприличи Себе Си на змията, издигната на върлината. Докато не видиш Исус, поел в тялото Си есенцията на целия ти грях и зло, които някога си извършил или ще извършиш, ти никога няма да видиш себе си като праведник. Библията декларира, че ти си праведен!
Водещ: Бихте ли повторили тези думи – толкова са силни! Кажете това изявление отново.
Гост: Докато не приемеш, че Исус е понесъл върху Себе Си есенцията на всички твои грехове и злини, които някога си извършил или някога ще извършиш, никога няма да приемеш себе си за праведен. Това е размяната. Кръстът е разменното място. Заменяме нашите грехове и беззакония за Христовата правда. Но когато Исус взе греховете ни върху Себе Си, те го развалиха в смисъл, че Той стана грешен. Затова виното на Господната трапеза е ферментирало. Хлябът на Господната трапеза не трябва да съдържа квас или ферментация.
Водещ: Откъде сте сигурен? Има цели проповеди, които доказват, че не е съдържало алкохол.
Гост: Защото Библията казва, че са вземали от Господната трапеза и са пили толкова много, че са се опивали. Не можеш да се опиеш с пресен гроздов сок.
Водещ: Аз като евреин, вярващ в Христос мога да кажа, че Исус е пил вино, но това не е най-важният въпрос. Въпросът е да разберем символиката на ферментацията, да разберем какво е направил Исус за нас.
Гост: Той стана като змията за нас. Две години се чудех защо е толкова важно да няма никакъв квас в хляба, а виното беше ферментирало. Две години по-късно се бях излегнал на леглото в старата стогодишна сграда на Библейския Институт и Бог ми каза: „Защото хлябът е тялото на Христос. То не позна грях. Исус никога не извърши грях. Хлябът представлява тялото и няма квас, защото няма грях. Но когато Исус взе нашите грехове върху Себе Си, те развалиха кръвта Му. Левит 17:11 пише: „Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е, която, по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение.” Така че, животът на тялото е в кръвта.
Докато Исус вземаше на Себе Си нашите грехове, Той се зарази. Писанието във ІІ Коринтяни ни казва, че всъщност Той стана грешен за нас. Той не познаваше грях, но стана грешен. Хлябът не трябваше да е заквасен, защото представляваше тялото на Христос, а Неговото тяло никога не извърши грях. Хлябът на трапезата не минава през процес на ферментация, който процес символизира греха. Но виното е ферментирало, защото както Павел казва, са идвали на трапезата и са пили толкова много, че са се опивали. Защо Бог реши виното да е ферментирало? Яков 2:26 „Защото, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.” От тук разбираме, че духът дава живот на тялото.
Когато Ананий и Сапфира излъгаха Петър за колко бяха продали имота си, Бог взе живота им. Физически всичко им беше наред, но паднаха мъртви, защото духът им вече го нямаше. Грехът се отнася към духа. Живота на тялото е в кръвта, но знаем също, че животът на тялото е духът. Така че, духът е в кръвта. Когато Исус взе нашите грехове на Себе Си, те развалиха кръвта Му, макар и Той да не беше грешен.
В деня на умилостивението за греховете, на свещеника трябваше да се донесе агне. Главата на семейството трябваше да положи ръце върху главата на агнето и по този начин да предаде своите грехове и тези на своето семейство върху това агне. После свещеникът взимаше от кръвта на агнето и поръсваше умилостивилището. Тази кръв беше позорна. Тя беше опозорена с греховете на това еврейско семейство. Ето ни картината за Исус, вземащ нашите грехове на Себе Си, които развалят или опозоряват кръвта Му, защото духът е в кръвта. Духът дава живот, затова Бог постанови кръвния завет. Така че, участието в Господната вечеря представлява фактът на вземането на нашите грехове от Исус.
Водещ: Знаете ли, едно от удивителните неща е не само това, което ми разказвате за хора, изцелени чрез участие в Господната вечеря или взимането й всеки ден с истинското разбиране за жертвата на Месия за нас, но че някои ядат вместо други хора. Разкажете накратко за тази пасторска съпруга и за нейното изцеление, след като съпругът й взел Господна вечеря заради нея.
Гост: В І Кор. 11:33 Павел говори за Господната вечеря: „Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг.” Това означава, че можем да вземем Господня вечеря вместо някой друг. Спомнете си, Йов жертваше на Господа ежедневно заради децата си.
Имам един приятел – чудесен евангелизатор. След като проповядвах в неговата църква, той започна да взема Господна вечеря всеки ден и оттогава го прави години наред. Той вземал вместо жена си, а тя не вземала ежедневно. Тя заболя от рак на гърдата, оперираха я и премахнаха образуванията. Бучките отново се образуваха и трябваше пак да я оперират. Явиха се бучки и след втората операция и лекарите я записаха за следваща операция. Тогава съпругът й казал: „Виж какво, аз ям Господна всеки ден, но ти трябва да започнеш да вземаш за себе си.” Тя започнала и докато дошло времето за поредната операция, бучките изчезнали.
Има случаи, в които сам трябва да го направиш. Бог ми посочи това, когато отивах в една църква да проповядвам за Господната трапеза и тамошният пастор беше напълно ослепял с едното око и частично с другото. Пътуваше с Морис Серуло вече шест или осем години и самият той имаше страхотно изцелително служение. По пътя към църквата Бог ми посочи стиха: „когато се събирате да ядете, чакайте се един друг” и ми каза: „Мики има дарба за изцеление. Когато е в църква, той служи на всички за изцеление със своята дарба. Тази вечер по време на общението с Господна трапеза, искам да го поставиш в средата, а стареите да го обградят и всеки да положи дясната си ръка на главата му. Когато вземете и ядете от хляба на трапезата, той ще бъде изцелен.” Така и направихме. Изцелението не се прояви на секундата, но след две минути вече имаше проявление. Той започна да се моли за хората. Изведнъж извика и се качи на подиума, сграбчи ме в мечешка прегръдка и взе една песнарка. Отвори я, закри това око, с което частично можеше да вижда и ми каза „Посочи ми кой ред искаш да ти прочета”. Зрението му беше изцелено.
Господната вечеря се взема за всякакъв вид духовна война. Всеки, който не е новороден, е дете на дявола. За да станеш част от Божието семейство, трябва да се новородиш. Сатана е богът на този свят. Изпращаме мисионери в Африка, пращаме им дрехи, храна и те през целия си живот довеждат хора до спасение. Но знаем, че съществуват „принца на Персия”, „принца на Гърция”, „принца на Тарс” – те са главнокомандващи демони над цели нации и ако не си новороден, ти принадлежиш на това семейство. Това е духовно семейство. Всъщност спасението на когото и да било е въпрос на връзване и развързване – връзване на демоните, контролиращи този човек и освобождаването му да приеме евангелието на Исус Христос. Няма по-подходящо време за водене на такава духовна война от момента след като си приел Господната вечеря.
Имах един приятел. Беше доста известен автомобилен състезател и беше награден като спортист на две десетилетия. Казва се Джен Опремън. Той катастрофира при рали по отсечка в Сакраменто – Калифорния и изгуби периферното зрение на дясното си око. Дойде у дома в два часа през нощта, седнахме във всекидневната и му обяснявах за Господната вечеря. Имах в къщи голям хляб и отчупихме от него големи парчета. Аз обичам да вземам повече хляб, отколкото раздават обикновено, защото обичам да размишлявам за различните части на Христовото тяло и за различните части, които имат нужда от изцеление. Докато ядяхме от Господната трапеза в два през нощта в моята всекидневна, окото му беше напълно изцелено.
Някои хора ще ме запитат „Как можеш да направиш това? Нито си в църква, нито някой ръкоположен служител ти подава от трапезата”. Според определени деноминации, за да раздаваш Господна вечеря, трябва да бъдеш ръкоположен. Даже не е достатъчно да си лицензиран служител. І Петрово 2:9 казва: „Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина” – този стих е за всеки, призован от тъмнината в Неговата чудесна светлина. С други думи щом си новороден, Библията казва за теб, че си наречен избран народ, направен си царско свещенство. Да бъдеш наречен от Бога царско свещенство превъзхожда всеки чин на ръкополагане от която и да е деноминация!!!
Водещ: Много хора смятат, че има условие за участие в тайнството на Господната трапеза. Ако са католици, тя трябва да бъде раздадена от свещеник, ако са протестанти – трябва да бъде раздадена от служител. Но както д-р Милър посочи, всички ние сме царско свещенство. Д-р Милър, моля ви, продължете.
Гост: Благодаря. І Петрово 2:9 казва, че ако сме призовани от тъмнината в Божията чудесна светлина, ние сме царско свещенство. Това е достатъчно позволение, за да даваш Господна вечеря. Църквата е откраднала от хората вярното послание за Господната вечеря. Господната вечеря е дала началото си от домовете. В Деяния 2:46 ни се казва за Новозаветната църква: „И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие”. Те приемаха разчупването на хляба като част от църковното служение. Ранната църковна история показва, че Господната вечеря е била централна тема на всяко църковно богослужение в първите неколкостотин години след сформирането на църквата.
Сега да отворим на Откровение 1:5-6 „И от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.” Тези стихове от Откровение казват същото нещо. Ако си бил умит с кръвта на Христос, ти си направен свещеник и цар на своя Бог. Затова хората от Ранната църква можеха да имат общение чрез Господната трапеза по домовете си, защото бяха свещеници и царе на най-великия Бог.
Много често отделни проповедници не биха искали семейства от църквата им да имат Господна трапеза по домовете си, защото по този начин изгубват своя авторитет. Но когато разберат, че семействата се разбират по-добре, че това би им спестило проблеми в църковното събрание или нощни обаждания по спешност да се молят за тоя или оня болен, когато вярващите могат сами да отиват при Исус да посрещне всичките им нужди, за пастора е много по-лесно.
Водещ: Ако съпругът и съпругата ядат заедно Господната вечеря, това помага ли на лошите отношения в брака?
Гост: Бях на семинар на тази тема, воден от Пери Стоун. Той разказваше, че говорил пред една църква и пасторът на църквата после му казал „Ти разреши повечето от проблемите в нашето църковното събрание. Семействата, които имаха разногласия, сега се разбират добре.” Спомнете си, че с участие в трапезата ние приемаме Христовия ум и виждаме нещата така, както Христос ги вижда. Не знам точно откъде е дошла думата за Господна вечеря или по-точно общение, но думата общение най-точно описва същността на действието, защото е най-чудесният начин да общуваш с Бога съвсем отблизо. Това е най-интимното място, до което можем да достигнем Христос. Ние вземаме Неговото тяло в нашето, точно както женена двойка в интимен акт. Най-интимният начин е да вземеш тялото в своето. А Исус е Словото, живото Слово и когато Го вкарваме в нашето тяло, произвежда добри плодове.
Водещ: Казахте ми, че когато вземате Господня вечеря, вашето лично откровение по Словото се разширява. Защо е така?
Гост: Лука 24. Това става в утринта на възкресението. Петър и Клеопа са тръгнали към село Емаус, когато Исус се приближи и вървеше с тях. Писанието казва „но очите им се удържаха да не Го познаят.” С други думи, Бог затвори очите им да не Го познаят. Исус ги запита защо са толкова натъжени, а те отговориха, че Исус от Назарет е бил предаден на смърт от главните свещеници и вече са минали три дни. Дори не са повярвали на Исусовите думи, че ще възкръсне на третия ден. Така Исус им рече: „О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците.” И докато Исус вървеше с Петър и Клеопа по пътя, Той им откри всичко, което пророците бяха казали за Него.
Бих дал 10 години от живота си, ако можех да бъда с тях на това пътуване. Мисля, че щеше да е добре това тълкувание да беше записано в Евангелията дума по дума. И като приближиха селото, Писанието казва „Той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха, а Той стана невидим за тях.” И те бързо станаха и изтичаха да се върнат в Ерусалим да намерят единадесетте апостоли и да им разкажат как срещнали Исус по пътя и как Той им разтълкувал всичко, казано от пророците за Него и как чрез разчупването на хляба те Го познали. Години наред се мъчех да разбера този пасаж и казах на Бог: „Не мога да докажа на Твоите хора правотата на тези стихове и да ги поучавам в това”.
Единственото нещо, на което мога да го оприлича е следното. Когато учех психология, взехме аквариум с рибки, поставихме на дъното електроди, закрепихме ги с пръст и пуснахме в него дъждовни червеи. Електрода с червена светлина беше входящ, а зеленият – изходящ. Електродите трябваше да разтърсват дъното и червеите да излизат на повърхността. Като давахме храна, включвахме зеления електрод, той беше сигнален за червеите. Ако включвахме червения електрод, значи няма храна. Правехме това известно време и тези нищо и никакви дъждовни червеи се научиха да излизат при зелена светлина. После извадихме червеите, накълцахме ги и ги заровихме за храна на необучени дъждовни червеи. Когато сложихме тези нетренирани червеи в същата почва на дъното на аквариума и включвахме електродите, те по същия начин излизаха при зелена светлина. ДНК-то на обучените червеи се беше предало на другите. Та, това беше единственото, на което можех да го оприлича, но за мен не беше достатъчна основа да го проповядвам.
Водещ: Д-р Милър, позволете да Ви запитам нещо. Вие поучавате, че Господната вечеря носи постепенно изцеление. Бихте ли пояснил това?
Гост: Изцелението може да бъде постепенно или да стане в същия момент. При други форми на изцеление, трябва да вложиш цялата си вяра наведнъж. Молитвата с вяра е описана в Марка 11:23-24 „Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че го получавате, и ще ви се сбъдне.” Трябва да повярваш, че получаваш всичко, каквото поискаш. Трябва да вярваш, че получаваш като се молиш. Но при Господната вечеря трябва да вярваш, че всеки ден, когато ядеш от нея за болни бъбреци, сърце или нещо друго, получаваш още малко изцеление. Мисля че така ще се намали напрежението у теб за това колко трябва да вярваш. Не е нужно да вложиш цялата си вяра и тя да е достатъчна да получиш изцеление с неговото моментално проявление. По-лесно е да имаш достатъчно вяра в това, че изцелението ти ще бъде постепенно.
Водещ: Искам да ви задам един въпрос. Аз лично вярвам на Бог за нова тазобедрена става. Кажете ми как мога да се подготвя за утре, когато заедно ще участваме в общението на Господната трапеза и как всеки един слушател да се подготви. Какво трябва аз и слушателите ни да направим?
Гост: Да се върнем към първоначалното постановление за ядене на агнето, което донесе физическо изцеление. Това беше пасхалното агне в Египет и за да отмине опасността, Бог заповяда то да бъде изядено без остатък. Може да имаш специфичен проблем, както имаше автомобилния състезател, за когото ви разказах как получи изцеление на окото си. Казах му: „Повярвай, че хляба, който сега ядем, е тялото на Христос и ти изяждаш неговото съвършено око или ако умът ти не може да схване това, повярвай, че този хляб в блюдото пред теб е окото на пасхалното агне.” И той избра второто. Докато дъвчеше хляба и си представяше, че е окото на пасхалното агне, Бог отговори и даде пълно изцеление на окото му.
Водещ: Значи в моя случай, когато си вземам от хляба, ще кажа, че вземам ставата и бедрото на Исус.
Гост: Не мисля, че е необходимо да го изговориш, но когато дъвчеш хляба си представи, че изяждаш бедрото Му, тазобедрената става с нейните части – знаеш как е конструирана, нали? Виждал си става на агне. Действаш така, сякаш ядеш точно това, защото приемаш Божието Слово.
Водещ: Вълнуващо! Много ли хора споделят за своето изцеление, след като са приели това поучение?
Гост: Да – тези от присъстващите, които приемат откровението, че Исус взе болестите ни на Голгота и постанови да имаме общение чрез Господната трапеза за Негово възпоменание. Ние трябва да си спомняме факта, че раните от бичуването, които Той понесе върху тялото Си, бяха за нашето физическо изцеление. Толкова е приятно хората да ми казват, че са вземали Господня вечеря в продължение на 30-40 години и чак след като са слушали моето поучение, са били изцелени. Никога преди това не са съзнавали, че служението на Господната вечеря трябва да бъде изцелително служение. Виждал съм хора от цял свят да бъдат изцелявани от болести, които са ги мъчили години наред. Преди това са чакали на опашки на изцелителни служения, били са помазвани за изцеление и са опитвали всички библейски начини да върнат здравето си. Павел казва, че щом разпознаем Господното тяло, няма да останем немощни и болни, нито да починем преждевременно. Когато повярват в това Слово и приемат делото на Исус на Голгота, тогава могат да живеят в божествено здраве.
Водещ: Добре. Утре ще участваме в Господната трапеза. Увещавам ви да приготвите елементите на трапезата. Това ще бъде вашият момент в името на Йешуа. Джон, вие току що изострихте апетита, ако мога така да кажа. Разкажете ни едно чудо, станало при някой по време на участие в трапезата – чудо, което сте видял.
Гост: Разбира се. Това беше много интересен случай. В предишно предаване говорихме за ежедневното участие в трапезата и видяхме в Писанията как Новозаветната Църква преломяваше хляба всеки ден. Исус каза „когато вземате” – Той не конкретизира време. Ще ви разкажа този случай.
Бяха изпратили при мен баща и дъщеря. Бащата беше страхотен международен евангелизатор. Дъщеря му умираше от Epstein-Barr – вирус, който беше нещо средно между мононуклеоза и СПИН. От такова състояние не можеш да се оправиш и когато се влоши, те събаря телесно и душевно и трябва да си на легло от няколко дни до няколко седмици. Това беше най-тежкият случай, за който бях чувал, защото 39% от сърцето и черния дроб на момичето бяха разрушени от вируса. Баща й ми се обади и ме попита дали бих могъл да направя нещо. Казах му: „Да, има нещо, което аз практикувам. Тя християнка ли е?” Той се разсмя и отвърна: „Сериозно ли питате? Та тя е дете на евангелизатор и работи в Детска Диагностична Болница”. Казах му, че за мен има начин да бъде излекувана без прилагане на лечение – чрез Господня вечеря. А той възкликна: „Интересно. Вече 60 години съм проповедник и никога не съм чувал такова нещо. Имате ли нещо против да дойда с нея?” Бях приготвил малко вино и безквасен хляб и когато дойдоха в офиса ми, аз й разясних същността на Господната трапеза и ядохме. Заминаха си и тя вземаше по три пъти дневно. Каза ми, че щом преди взимала лекарства три пъти на ден, така решила за трапезата. Беше взела касети с мои проповеди на тази тема и вземаше Господна вечеря по три пъти на ден. На втората седмица баща й ми се обади и каза, че лекарите от болницата, в която работела, дошли в кабинета й и питали: „Какво ти назначи този доктор от Флорида? Тестовете ти показват нормализиране на резултатите, а това е нелечимо заболяване.”
След като се сблъсках с този случай, разбрах, че Господната вечеря не е дадена да се взима само веднъж дневно. Ако искаш да ядеш повече от веднъж, добре. Тя чувстваше, че има нужда елементите на Господната вечеря да влизат в ума й и в духа й по три пъти на ден и достигна невероятен резултат.
Водещ: Какъв беше краят, какво стана с момичето?
Гост: Тя беше излекувана от заболяването.
Водещ: Сега ще имаме общение с Господа чрез Господната трапеза. Джон, бихте ли ни водил в това.
Гост: Като вземете хляба, искам да си спомните думите на Павел: „защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.” Като държите този хляб може би за първи път в живота си, искам да направите връзка, че представлява тялото на Христос, което стана болно с вашите болести.
Отче, в името на Исус ти благодарим безкрайно много за познанието на изкуплението, за това какво осигури за нас чрез тялото и кръвта на Господ Исус Христос. Благодарим ти, че сега можем да държим в ръцете си елементите, представляващи тялото на Господ Исус Христос. Моля Те да осветиш този хляб като тялото на Господ Исус Христос, който на Голгота взе върху Себе Си нашите грехове, нашите грижи и безпокойства, нашите болести и немощи. Отче, влизайки в гроба, където Исус лежеше повит като мумия, поглеждаме Неговото мъртво тяло и няма действащ грях в него. Исус е взел нашите грехове върху Себе Си, няма вече тревога в това тяло, няма страх, нито нервност в мъртво тяло. Всички наши безпокойства, страхове и грижи са върху Него, на Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и вече няма наказание за нас. Беше натоварен с нашите болести, но мъртво тяло не боледува. Беше свършено. Като ядем от това Исусово тяло, което държим, получаваме пълно изцеление на всеки орган, всяка клетка и всяка функция в нашето тяло. Отдаваме Ти хвала, слава и почит, Исусе.
Водещ: Можете да ядете. Има такова невероятно присъствие на Бога, което се движи между нас точно сега, Джон. Нека да вземем от виното.
Гост: Сега вземете виното на Господа. Отче, изказваме дълбока благодарност задето ни възлюби толкова много, че даде Своя Син за нашето пълно спасение. Господи Исусе, благодарим Ти, че по Своя воля съблече Своята божествена същност и дойде на земята да понесеш гонение, да вземеш нашите грехове и нашия срам. Ти взе всяко зло от нас и проля кръвта Си, за да ни направиш праведни. Сега те молим, Отче, да осветиш тази кръв на Господ Исус Христос – кръв, която ни очиства от нашата неправда, кръв, която подпечата всяка част на изкуплението – духовна, душевна и телесна. Отче, помогни ни сега да осъзнаем, че кръвта, която държим в ръцете си е най-мощната субстанция във вселената. Тя е по-мощна от всички ядрени и атомни бомби, пускани досега, защото те могат единствено да разрушават живота. А кръвта, която държим в ръцете си сега е единственото нещо, което създава живот и то вечен живот. Сега пием от кръвта на Господ Исус и отдаваме цялата слава и почит на Теб Небесни Татко и Господи Исусе, в името на Исус.
Водещ: Можете да пиете... Джон, когато участваш в Господната трапеза веднъж, два пъти или дори три пъти на ден, какво правиш обикновено, след като свършиш?
Гост: Това е времето, в което обичам да имам духовно воюване. Няма друго място, на което демоничните сили толкова мразят да бъдат освен там, където е поръсена Христовата кръв. Това е подходящото време да правим, както Павел пише в Ефесяни 6 „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” Обичам да говоря на дявола с Христовата кръв, излизаща от дъха на устата ми.
Когато бях в колежа, работех като охрана в два нощни клуба в Сейнт Луис и работата на охраната беше да отстраняваш хора с грубо поведение без да ги нараниш, за да не те подведат под юридическа отговорност. Тези огромни момчета с дъх на алкохол могат да те блъснат в гърдите, да те ударят по врата... Дъхът им на алкохол беше наистина застрашителен. Така че мога да си представя колко застрашителен за дявола е дъхът в устата ти с кръвта на Исус, когато го връзваш и му заповядваш да спре всяко действие срещу теб и твоето семейство. Мисля, че духовната война и Господната трапеза сформират съвършения екип.
Водещ: Ще ви кажа нещо. Точно сега, тук има такова движение на Божия Дух за изцеление на всяко нещо, което се нуждаете в главата, врата, носа... Вие сте изцелени в името Исус. Слушатели на радиопредаване „Шабат”, искам да ви благословя. „Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!” и да ти даде Неговата пълнота в твоя дух, в твоята душа и твоето тяло с всяка една от 39-те камшични рани на гърба на Исус, в името на Месия-Шалом, Принцът на мира, Йешуа Хамашиях Циткину, Исус Месията – нашата правда.
Еврейският пророк Даниил казва, че когато умреш, не преставаш да съществуваш. Духът ти отива някъде завинаги според твоите действия в земния ти живот. Щом умреш, вече е твърде късно да се променяш. Вярата ти е запечатана. Даниил казва, че отиваш или във вечен живот, или във вечно осъждение. Тъй като не знаеш кога ще дойде краят ти, сега трябва да вземеш най-критичното решение в твоя живот. Всички съгрешиха и наказанието за греха – дори само един – е вечно осъждение. Но Бог осигури прощение на греховете ти. Осигури Заместител, който да понесе твоето наказание вместо теб. Трябваше съвършена личност да даде живота си за теб, за да бъде твоя живот пощаден. Съвършеният бе Месията. Юдейските пророци ни казват как да Го разпознаем. Той щеше да се роди във Витлеем от родословието на цар Давид, щеше да умре преди вторият храм да бъде разрушен, а той беше разрушен 70 г. сл. Хр. После щеше да възкръсне от мъртвите и чрез Неговите рани, както казва пророк Исая в 53 глава на своята книга, ще получим прощение.
Само Йешуа (еврейската дума за Исус) изпълни тези и още 300 други условия. Бог вече е изпратил Месия да те изкупи. Кажи тази молитва на глас заедно с мен и повярвай с цялото си сърце, че всичките ти грехове ще бъдат простени. Месията ще заживее в теб и ще познаеш Бог. Слушай, ако не познаваш Бога преди да умреш, откъде си толкова сигурен, че ще Го познаеш след смъртта си? Повтаряй тази молитва с мен и повярвай с всичко, с което можеш: „Скъпи Боже, грешен съм и съжалявам. С твоя помощ се отвръщам от греховете си. Моля Те, прости ми в името Йешуа. Вярвам, че Йешуа умря, възкръсна и сега е отдясно на Бога заради мен, за да бъда очистен. Приемам Йешуа за мой Господ и Го моля да заживее в мен. Амин”.

Топ 10 за изминалата година