"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Осъждението убива!" Причината, за да няма никакво осъждане днес за тези, които са в Христос Исус, дори когато правим грях, е защото Исус Христос, Синът на живия Бог, Месията, понесе всички наши грехове от целия ни живот в собственото си тяло на кръста. И той беше осъден за всеки един грях, който ние някога сме извършили или някога ще извършим. И защото Той беше осъден за нашите грехове- един и същ грях не може да бъде осъден два пъти- затова за вас и мен няма никакво осъждане днес. И когато извършите грях, винаги трябва да обръщате поглед към кръста, веднага, това е времето да кажете: Господи, аз ти благодаря, че ти беше прокълнат, ти беше бит, беше бичуван, беше наказан, беше осъден за този грях, който аз току що извърших. И тъй като ти беше осъден, няма нужда аз да бъда осъден. И изведнъж, всичко вътре във вас ще каже: Мир. И не само това, но така ще се прекъсне силата и цикъла на този грях.
Някои хора казват: Но пастор Принс, вяра без дела е мъртва. Слушайте внимателно – когато библията казва това, тя казва: Авраам принесе в жертва Исаак, като пример за вяра чрез дела. Знаете ли колко време е минало от времето, когато Бог е обявил Авраам за праведен до времето, в което Авраам принесе в жертва Исаак? Повече от 20 години. Това което Бог иска да каже е: Ако сте получили моята праведност чрез вяра, ако наистина сте я получили чрез вяра, като последствие на това, по някое време, някой ден вие ще покажете дела, за да види света, че вие сте това, което Аз казвам, че сте. Не слагайте върху себе си допълнително напрежение, не разбирайте погрешно библията. Така и Раав, която беше оправдана, тя беше чула как Бог е отворил Червеното море, 40 години по-рано, много преди Израел да дойде близо до границите на страната ѝ. Тя повярва в Израилевия Бог много преди Израел да дойде. Тя показа дела, 40 години след като повярва, защото тя беше чула, че Бог е пресушил водата на Червеното море (Исус Навин 2:10). Така че знаете ли какво казва Бог? – Нека да бъдем търпеливи, нека да не се принуждаваме един друг да вършим дела. Уверете се дали вярвате правилно, че сте праведността на Бог, но не заради вашите дела, и тогава когато имате правилното вярване, ще има плодове, които ще покажат вашата вяра.
Основната тема на целия месец беше Римляни 1:16-17, където апостол Павел казва: „Защото не се срамувам от благовестието (евангелието) на Христос, защото то е силата на Бог за спасение на всеки, който вярва, за юдеина първо, а също и за гърка“. Думата „спасение“, нека ви напомня още веднъж, забравете тази мисъл, че думата „спасение“ означава единствено спасение от ада, тя включва това, но думата „спасение“ идва от гръцката дума „созо“, „сотерия“ от „созо“, която означава „излекуване, цялостност, завършеност, защита, мир“. Така че силата на Бог за вашето спасение, за вашето здраве, за вашето излекуване, цялостност, за вашия здрав разум, е благовестието на Христос. Защото то  е силата на Бог за всеки който вярва, вие не можете да избягате от това, така че ние всички имаме евангелието, алелуя! Вижте дали имате правилното благовестие, защото библията казва, че има друго благовестие, и апостол Павел произнася двойно проклятие върху всеки проповедник, който проповядва друго благовестие. Павел казва в Галатяни 1:8„но ако ние“ – той включва и себе си, „но дори и ако ние или ангел от небето“ – той не казва ангел от ада- „но дори ако ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие от това, което приехте, нека да бъде прокълнат“. В Галатяни 1:9, той казва втори път- този, който проповядва друго благовестие да бъде прокълнат, това е двойно проклятие. Така че преди много време аз реших, че е по-добре да понеса критиките на хората, отколкото да понеса двойно проклятие от Бог. Аз не съм глупав. Вие също не сте, нали? Амин! Уверете се, че имате правилното благовестие. Кое е истинското благовестие? Това благовестие, което е проповядвал Павел, който казва в
Римляни 1:17 „Защото в благовестието праведността на Бог е открита (разбулена) от вяра към вяра; както е писано: Праведният чрез вяра ще живее.“
Някои хора мислят, че е „от вяра“ към дела, но не, винаги е „от вяра към вяра, както е писано: Праведния чрез вяра ще живее“. Как иска Бог да живеем чрез вяра след като ни е направил „праведността на Бог в Христос“(2Коринтяни 5:21) - защото всеки ден ще има доказателства за обратното, вие ще имате мисли, които са обратното на тази праведност, вие ще извършвате действия, които може би ще са противоположни на тази праведност, единственият начин да знаете, че сте праведни, е чрез вяра. Сега, ако видя вярващ да живее в грях, не бих казал, че той е лош, бих казал, че той е слаб във вярата си. Той е слаб във вярата си по отношение на   истината, че той е праведноста на Бог, той вероятно осъжда сам себе си. И това е моето послание тази вечер: Опасностите от само-осъждането.
Миналата седмица говорихме за това, че библията казва в Римляни 6, че по същия начин и ние трябва да се считаме мъртви за греха, но живи за Бог. Библията казва: „по същия начин“.
По същия начин като кой? По начина, по който Исус умря за греха. Когато
„Исус умря за греха, той умря един път завинаги, но животът, който живее, живее го за Бог“ (Римляни 6:10).
„По същия начин, също и вие считайте себе си наистина за мъртви за греха, но живи за Бог чрез Исус Христос нашия Господ“. (Римляни 6:11).
Това ни води към друг въпрос:  По какъв начин Исус умря за греха? Защото ние трябва да считаме себе си за мъртви за греха по начина по който Исус умря за греха един път завинаги. Има само два възможни начина, по които Исус би могъл да умре за греха. Първият възможен начин е: Той умря за вменяването на грях, за вината и за наказанието на греха, това беше върху Него на кръста, и вторият възможен начин е: Той умря за извършването на греховни действия и дела. При отговарянето на този въпрос, вие трябва също да отговорите на още един въпрос: Има ли някой тук, който е напълно мъртъв за извършването на греховни действия и дела?  
Ние всички сме против греха и пастор Принс е против греха, ще кажа това още веднъж от центъра на амвона, алелуя, пастор Принс е против греха! Но как Исус умря зя греха? Дали умря за правенето на греховни действия и дела? Това е богохулство! Той не умря заради греховни действия или дела, защото не е направил грях никога. Единственият начин, по който Той умря за греха, е че Той умря за вменяването (приписването) на нашите грехове на Него, за вината и за наказанието на греха. Той умря за този грях един път завинаги. (Бог не може отново да му вмени нашите грехове и последствията от тях – вината и осъждането). По същия начин ние трябва да считаме себе си „мъртви за греха“- мъртви за осъждането и вината на греха. Дори когато се провалите, не приемайте осъждането. Това е нещо, което много хора се страхуват да проповядват. Но, пастор Принс, ако ние проповядваме това, много хора ще започнат да правят грехове. Не, всъщност, когато приемете осъждането, вие оставате в този грях. Исус каза на жената заловена в изневяра: Аз също не те осъждам. Той първо я попита: Къде са всички тези, твоите обвинители, на което тя отговори: Никой не остана, Господи, и Той и каза: Аз също не те осъждам. Той ѝ даде подаръка на не-осъждането и едва тогава ѝ каза: Иди си и не съгрешавай повече. Исус знаеше, че силата да не съгрешаваш повече, лежи в това да приемеш подаръка на не-осъждането. Но днес много хора в църквата казват: Първо върви и не съгрешавай повече и после аз няма да те осъждам. Ние сме обърнали на обратно благовестието и начина по който гледаме на благовестието е следния: ние вече не гледаме на него като откриване на Божията праведност, а като на откриване (откровение) на човешката праведност. Под закона, закона изисква праведност от грешния човек, докато под благодатта Бог дава, осигурява праведност на грешния човек. Законът изисква праведност и където законът не намери праведност, той трябва да прокълне, законът не се покланя на никого, иначе няма да е закон. Законът е свят, справедлив и съвършен, но това е най-големият му проблем, той е съвършен. И защото е закон, той не може да се нагоди към никого. Законът изисква праведност, докато благодатта дава праведност. Законът беше даден от Мойсей, и даването може да се извърши от разстояние, докато благодатта дойде чрез Исус Христос. Амин. Първото чудо, на Мойсей, извършено публично, беше да превърне водата в кръв (Мойсей представлява закона) и когато той превърна водата в кръв, резултатът от това беше наказание и смърт. Първото чудо на Исус, извършено публично, беше да превърне водата във вино, в резултат на което имаше радост, празнуване и живот.
По какъв начин ние сме умрели за греха (Римляни 6:11)? Думата грях тук не е глагол, а съществително. Но много от нас са превърнали тази дума в глагол, единствения начин по който смятаме че сме умрели за греха е: Братко, считай себе си за мъртъв, направи най-доброто което можеш, представи си себе си мъртъв. – Колкото повече опитвате, толкова повече се виждате живи. Защото не го правим според библията, ние все още приемаме вината и осъждането на греха. Няма да приемаме осъждането, само когато разберем Римляни 8:1 „Няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус“. Защо няма никакво осъждане, дали защото Бог е решил да е по-мек с нас, дали е защото Бог е снижил стандартите си? – Не, Бог е Бог, Бог е съвършено свят, но причината за да няма никакво осъждане днес за тези, които са в Христос Исус, дори когато правим грях, е защото Исус Христос, Синът на живия Бог, Месията, понесе всички наши грехове от целия ни живот в собственото си тяло на кръста. И той беше осъден за всеки един грях, който ние някога сме извършили или някога ще извършим. И защото Той беше осъден за нашите грехове- един и същ грях не може да бъде осъден два пъти- затова за вас и мен няма никакво осъждане днес. И когато извършите грях, винаги трябва да обръщате поглед към кръста, веднага, това е времето да кажете: Господи, аз ти благодаря, че ти беше прокълнат, ти беше бит, беше бичуван, беше наказан, беше осъден за този грях, който аз току що извърших. И тъй като ти беше осъден, няма нужда аз да бъда осъден. И изведнъж, всичко вътре във вас ще каже: Мир. И не само това, но така ще се прекъсне силата и цикъла на този грях. Това е имал предвид Павел, когато е казал: 1Коринтяни 15:34 „Събудете се за праведността и не съгрешавайте“ (Библия, превод на Кинг Джеймс). Да не съгрешаваш е следствие от това да си се събудил за праведността. Много от нас като четат Новия завет и срещнат думата праведност си мислят за правилно правене на нещата. Но благовестието ни открива праведност, която е състояние на праведност, което е подарък от Бог. Така че библията ни казва: Събудете се за този подарък праведноста и така вие няма да съгрешавате. Амин. Когато Павел говори за юдеите, своите братя по кръв, Римляни 10:3, Павел казва: „Понеже не-познаващи Божията праведност“ – това е подаръка праведност, някои хора ми казват: Но, пастор Принс, съществува също и практическа праведност, но нека да видим какво казва Павел. Павел казва: „Понеже не-познаващи Божията праведност и искайки да утвърдят своята собствена праведност“ – сега, бихте ли нарекли собствената праведност практическа праведност? Да? – Но, изглежда Павел е бил против практическата праведност! Павел казва: „Юдеите, не-познаващи Божията праведност и искайки да утвърдят своята собствена праведност“ – което е себеправедност, „те не предадоха (подчиниха) себе си на праведноста на Бог“.  Вие не можете да тръгнете да утвърждавате своята собствена праведност и после да се подчините (да предадете себе си) на подаръка праведност. Вие не можете да вярвате, че сте праведни заради това, което вършите и едновременно с това да вярвате, че праведноста ви е дар (подарък) от Бог. Така вие никога няма да сте благодарни на Бог. Дори когато отидете на небето един ден, ще казвате: Достойно е Агнето и аз! Не, Исус трябва да има цялата слава. Когато вярвате, че сте праведни чрез вяра, удивително е, резултатът ще бъде святост, дори във вашия всекидневен живот. Правилното живеене произлиза от правилното вярване. Правилното вярване ви дава правилно живеене. В продължение на 2000 години в църквата се проповядва правилно правене, правилно правене, правилно правене, и въпреки това е такава бъркотия в тялото Христово, защото ние сме пропуснали благовестието, което Павел е проповядвал. Амин! Павел говори за закон и благодат в първите пет глави на Галатяни, а по-нататък в Галатяни говори за плода на духа. И забележете, плода на духа е плод на това да бъдеш под учението за благодатта, това са любов, мир и себе-контрол. Себе-контрола не е работа на плътта или волята ви, себе-контролът е плод на правилно вярване. Забележете делата на плътта не се наричат плод на плътта, наричат се дела на плътта. Когато зависите от делата си, опитвайки да утвърдите вашата праведност, някои от най-скандалните грехове ще се проявят в живота ви. Израелтяните казаха на Бог: Всички команди, които ни даваш, ние можем да ги спазим- това е собствена праведност! Те трябваше да се преклонят пред Бог и да кажат: Боже, кой може да спази твоите закони? Ти ни изведе от Египет чрез кръвта на Агнето, ти ни преведе през Червеното море и всичко това, заради твоята благосклонност, твоята доброта, твоята благодат, нямаща нищо общо с нас. Не заради нашата вярност, заради нашето послушание, а заради твоята благосклонност, твоята доброта, твоята вярност, ти ни доведе до тук, нито един от нас не умря. Но в подножието на планината Синай, Бог им даде предложение, на което отговориха с гордост  и самохвалство. Ако знаете еврейски, ще видите, че това, което те казват е: Всичко, което кажеш, ние можем го направим. Това беше грешка! Какъв е резултата от проявата на собствена праведност? - Малко след това виждаме златното теле, първата от всички заповеди беше нарушена! Още преди да видите делата на плътта, вие ще видите „собствена праведност“. Когато видя собствена праведност, когато видя фарисейство, въпрос на време е да видя делата на плътта. Най-големият проблем в Тялото Христово днес не са всички онези скандални грехове, ние сме срещу греха, няма да повтарям това през цялото време, ако ме познавате, познавате ме, но най-големият проблем днес е собствената праведност. Проститутките, бирниците бяха способни да получат изцеление от Исус, единствената група от хора, която не е способна да получи изцеление от Месията, са фарисеите, търсещи да утвърдят собствената си праведност. Библията казва, че когато направите това, вие сте паднали от благодатта. Изцелението също е благодат. Ние имаме много добри, морални хора, които не са способни да получат изцеление. И после имаме проститутка, и тя, бум, изведнъж получава изцеление от болест, от която и дякона на църквата страда. Но той казва: Господи, аз съм дякон! Самото му изказване издава неговата себе-праведност. Хората ми задават въпроса: Пастор Принс, как може тя, която лидер на групата жени в църквата, тя е това, тя е онова, защо това и се случи? Самите ви въпроси издават сърцето ви, вие не сте обърнали поглед към истината, че единствено раните на Исус са причина за изцеление, вие казвате: Защото тя е съпруга на дякон, тя е това, тя е онова, затова тя трябва да е излекувана. Повечето хора питат: Защо това се случи с този или онзи?
Нека ви кажа: Всичко, което получаваме от Бог е по благодат чрез вяра. От вяра по благодат обещанието става сигурно!(Римляни 4:16). Амин. Вярвам от цялото си сърце, че собствената праведност (себе-праведност) е родена от съвест пълна с грехове, от съвест за грехове (Евреи 10:2), вие се опитвате да заслужите (изработите) вашата праведност. Нека да обясня още веднъж. Смъртта на Исус ни даде съвест, свободна от грехове. Библията казва в Евреи 10: 1-2 „защото законът, имащ само сянка на добрите неща, които ще дойдат, а не същинския (пълния) образ на нещата“ – законът е само сянка, знаете ли, когато пътувам, нося със себе си снимка на съпругата ми, и от време на време, когато тя ми липсва, целувам снимката, аз целувам „сянката“. Но сянката не е така удовлетворителна както е истинския човек, повярвайте ми. Представете си, пристигам в къщи, тя е там, но аз взимам снимката, целувам я и ѝ казвам: О, мила, липсваше ми. Нещо тук не е наред, не мислите ли? Да, пастор Принс, но сянката, ако я ударите, не ви удря в отговор (хората се засмиват) - Като имате право, имате право. Но библията казва, че законът е сянка, не е самия образ, самата същност на нещата. Законът, „чрез същите жертвоприношения, които те (свещениците) принасят непрекъснато, година след година, никога не може да направи съвършени тези, които пристъпват да жертват.“  (Евреи 10:1) Какво удивително изказване! Бог иска да сте съвършени! И Бог не е удовлетворен от начина, по който са показвали почитта си към него в Стария завет, защото непрекъснатите жертвоприношения не са можели да направят принасящите жертва съвършени. Съвършени в какво, във вашето държание? Не, но съвършени във вашата съвест. Разбираме това от следващия стих, който казва: (Евреи10:2) „След това не биха ли спрели да жертват, защото тези които служат нямат повече съвест за грях, един път изчистени?“ На гръцки е: „един път завинаги изчистени“. Какво иска да каже това? – Ако тези жертвоприношения работеха, ако имаше жертвоприношение, което да работи, хората, принасящи жертви, нямаше да имат повече съвест за грехове. Какво ще кажете за жертвоприношението на Исус? То работи ли? Работи ли неговото пожертване на кръста, което той извърши един път завинаги? Ако то работи, ние не трябва да имаме никога повече съвест за грехове! Причината поради която евреите в Стария завет имаха толкова силна съвест за грехове, е защото техните жертвоприношения никога не работеха, те само покриваха греховете. Но Исус, библията казва за неговата жертва: „Чрез едно жертвоприношение за грехове един път завинаги, той седна“ (Евреи 10:12). Свещеникът в храма никога не можеше да седне. Исус седна, защо? – Защото работата му е свършена. Кажете: „Едно жертвоприношение за грехове завинаги“. Слушайте внимателно, ще го кажа още веднъж, Евреи 10:2 казва: Ако жертвоприношенията работеха, хората принасящи жертви, един път изчистени, нямаше да имат повече съвест за грехове, съвестта за грехове е което произвежда собствена праведност. Сега, слушайте внимателно, нека да илюстрирам това отново: Да кажем, че Ръсел ми дължи 10 000 долара. И тогава идва пастор Хенри. Той е милиардер и ме обича много. „Кажи, амин, Хенри, това е позитивно изказване, кажи амин“. – Пастор Хенри: „Амин“ (хората се засмиват). Пастор Хенри обича Ръсел, много. Пастор Хенри чува за дълга на Ръсел. Пастор Хенри идва при мен и ме пита: Колко ти дължи Ръсел? И аз казвам: 10 000. Той ми казва, Добре, и ми написва чек за 1 000 000. Аз казвам, Не, не, той ми дължи само 10 000, това е всичко.- Да, знам, но аз искам да ти покажа колко много обичам Ръсел. Искам да го направя със стил. Искам когато Ръсел те погледне, никога да не чувства в сърцето си, че има дълг към теб. Благодарение на Ръсел, ти си богат, не забравяй това. - Дългът е платен, платен е. Но никой не е отишъл да каже на Ръсел. Независимо от това, дългът платен ли е? Да! Но когато Ръсел ме срещне, ще има ли дълг в неговата съвест? Съществува ли запис на неговия дълг в счетоводната книга?- Не, дългът е платен, платено е много повече. Но ако той не знае за това, дългът още тежи на неговата съвест. Където и да ме види, той ще се старае да ме отбягва, или ако ме срещне изведнъж и не успее да се скрие, ще погледне към земята и ще ми каже: Ще ти върна парите, ще ти ги върна. Има съзнание за дълг в неговата съвест. Платено ли е?- Да! Но има дълг в съвестта му, който влияе на държанието му, влияе на душевния му мир, на неговата радост, влияе на неговите чувства и мир в мое присъствие. Затова преди да давате пари назаем, помнете, един от начините да разрушите една връзка е да дадете пари назаем. Обмислете го внимателно. Представете си, че някой отиде при Ръсел и му каже: „Ръсел, Хенри плати дълга ти, казвам ти, той плати дълга ти. И знаеш ли колко плати, плати милион долара“. Ако Ръсел не повярва на това което му казват, все още платено ли е? Но ще продължи ли да има дълг върху съвестта си, ако не повярва?- Да! Слушайте внимателно, плащането на нашите грехове от Исус е свръх плащане, и е свръх плащане заради стойността на този човек. Всички грешници събрани заедно не могат да се сравнят с този Човек! Исус е свръх плащане. Затова ние имаме повече и повече и повече. В този смисъл, заради нас и плащането на Исус, Бог е „печелившия“- Бог „печели“, ако може така да се каже, повече чрез откупването, отколкото някога е спечелил чрез сътворението, заради извършеното от Исус. Но ако Ръсел повярва на това, той ще каже: Наистина ли, сега Джоузеф е милионер заради мен? Той ще дойде при мене или ще ми се обади, няма да се крие повече, той ще ми се обади и ще ми каже: Хей, Джоузеф, ти си ми задължен, нека да отидем до най-добрия ресторант в града, ти плащаш. (хората се засмиват). И той вече е способен да общува лице в лице с мен, защото дългът вече не лежи върху неговата съвест. Но, дори Ръсел да не вярва, че дългът е платен, той пак е платен, но това ще повлияе на него, дългът ще е върху неговата съвест. Знаете ли какво правите всеки път, когато сте със съзнание за грехове? – Вие обиждате плащането на Исус Христос, вие казвате, че то не е достатъчно, вие обиждате този, който получи плащането, така вие казвате, че Той не е удовлетворен от заплащането, когато Той казва, че е повече от удовлетворен, защото това е свръх заплащане, това е Синът на живия Бог! Алелуя!
Да се самоосъждаме, дали е от особено значение? Знаете ли, греховете на целия свят са платени, но ако хората не приемат това, то тяхно ли е? Не, не е, те трябва да го приемат. Ние всички знаем това. Но какво е положението на вярващия? Ако той има грях, който тежи на съвестта му, дали това е от значение, дали му влияе? - Да, това може да произведе болест, заболяване, депресия, до нов грях, произвеждащ друг грях , произвеждащ друг грях, самоосъждане, което не е от Бог и накрая смърт, ранна смърт.
Библията ни казва, че ни е даден подаръка на праведност (Римляни 5:17) отделно от закона. Римляни 3:20-21 „Следователно чрез дела от закона никоя плът няма да бъде оправдана пред Него, защото чрез закона е познанието за греха“. Бог не даде закона, за да оправдае чрез него човека. Бог даде закона за да открие и доведе до знанието на човека съзнанието за грях. „Но сега , отделно от закона, праведноста на Бог се откри, за която свидетелстват закона и пророците“. Когато гледам това, знаете ли какво виждам? Виждам Исус на планината, когато се преобразява, праведността на Бог, за която свидетелстват закона - Мойсей и пророците - Илия. И неговото облекло, неговите дрехи на праведност светеха, алелуя! И после библията ни казва, че Петър, Яков и Йоан, техните имена значат: Петър – „камък“, Яков – „изместен“, Йоан – „благодат“ т.е. камъкът (каменните плочи, законът) беше заменен от благодат, на планината! Там ние виждаме открита праведността на Бог. И какво беше първото, което направи Бог? – Каза: „Това е моя любим син, него слушайте!“ След което, първото нещо, което Исус направи беше да им каже: „Не се страхувайте“. Алелуя. Амин. Амин. Вие знаете историята, нали? Петър искаше да сложи всички на едно ниво, да сложи благодатта на същото ниво, на което са пророците и закона, Мойсей и Илия. Но Бащата каза: Това е моят любим Син, Него слушайте! Не каза: Слушайте тях! Ерата на закона свърши. Слушате ли внимателно, хора?
Учените са открили, че клетките на тялото ни са толкова интелигентни, че когато вие осъдите себе си, клетките дават заповеди едни на други: Този човек осъжда себе си. Нека да произведем за него осъждане. Нека да произведем заболяване в неговото тяло. Но в момента, в който получите праведността на Исус, в момента в който съгрешите, ако вие се обърнете към кръста и кажете: там моят грях беше наказан, тогава вашата съвест казва: Душевен мир, мир, нека да не го осъждаме. Всички клетки на вашето тяло казват: Мир, нека да не произвеждаме присъда на болест в неговото тяло, защото е извършено плащане, наказанието вече е извършено. Не ме разбирайте погрешно. Ние не сме избягали от наказанието си. Вие и аз бяхме наказани на кръста, но в тялото на Сина на Бог. Ние не избегнахме бичуването, но то беше в тялото на Исус, той умря като наш представител. Така че Неговата смърт беше нашата смърт. С други думи, когато съгрешите, трябва да видите смъртта на Исус като заплащане, като наказание и тогава всичко вътре във вас казва „Мир, спокойствие“. Ако не направите това, а се опитате със собствената си праведност да покриете този глас, тази съвест, примерно се опитвате да извършите някакви добри дела за компенсация, идвате по-рано от всички на църква, опитвате се да направите разни неща в църквата или се отдавате на целодневно служене на църквата, Боже, помогни ни, (хората се засмиват) и всичко това заради усещането за грях върху съвестта ви, Бог не приема това! Библията нарича това – мъртви дела, и кръвта на Исус трябва да е очистила съвестта ви от мъртви дела, за да можете да служите на живия Бог.(Евреи 9:14). Така че какво се случва, съвестта на хората ги безпокои, след като сме спасени. Това важно ли е? Ще ви науча на нещо за вярата – Ние мислим за вярата като за сила, като за формула, като за „седем стъпки“. Но знаете ли какво е вярата? Всеки път, когато се споменава вярата в библията, винаги е праведност чрез вяра! Винаги е вяра, че си праведен! Няма проблем да имате вяра за къща, за кола, но знаете ли какво? – Библията казва: Търсете Неговото царство, което е праведност, мир и радост (Римляни 14:17) и търсете Неговата праведност и всички неща, които желаете, ще ви се прибавят (Матей 6:33). Ако само можем да повярваме, че сме праведни чрез вяра, всичко останало ще бъде прибавено, а не отнето от нас. И най-големият проблем в Тялото Христово днес е осъждането и собствената праведност. И решението на проблема е – Неговата праведност!
Сега  ще ви покажа нещо, Павел говори за следното -  Дали като християни ни е разрешено да се пие вино? Разрешено ли е да се яде храна, която не е разрешено да се яде в Стария завет? Някои хора казват – Да, ние можем да ядем всичко сега, други казват – Не, ние не можем да ядем всичко. Така че, Павел говори за тези неща в Римляни 14. Той казва нещо интересно в Римляни 14:22-23 „Имате ли вяра?! Имайте я за себе си пред Бог. Щастлив е този, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Но този, който се съмнява, е осъден ако яде, защото това не е от вяра; и всичко, което не е от вяра е грях“. Сега, тук библията не казва: осъден от Бог, човекът който се съмнява е осъден от самия себе си. Човек, който има вяра е човек, който не осъжда себе си. Какво е да се усъмниш? Да се усъмниш е да осъждаш себе си. Сега, ако вярвате, че не трябва да ядете нещо, не го яжте. Защото, ако сте с такава съвест и ядете, вие осъждате себе си. Днес, със всички учения за диети, колкото повече казват, че не можете да ядете това или онова, толкова по-чувствителна става вашата съвест. Хората, които Исус е лекувал са яли органична храна, спазвали са законите за хранене в Стария завет, и много от тях са били болни, заради дявола! Вие не може да използвате сътвореното за да се борите с дявола, вие трябва да използвате изкуплението (Исус ни откупи) – чрез неговите рани ние сме излекувани. Вие не можете само да се храните здравословно и да спортувате и после да кажете – имам божествено здраве, как можете да кажете „божествено здраве“, когато хората от света могат също да се хранят добре и да спортуват. Ако е „божествено здраве“, то трябва да идва от делото на Христос.
Да се върнем отново на тези два стиха. Думата „съмнявам се“ на гръцки е „даякринос“, думата „осъждам“ е „кринос“ на гръцки. Думата „съмнявам се“  на гръцки е „даякринос“: „дая“, означава „по пътя на“, и „кринос“ – осъждам, по пътя на осъждането . Някой, който се съмнява е някой който осъжда себе си. „Даякринос“ е същата дума, която Исус използва, когато казва:
Който и да е, който има вяра може да каже на планината, бъди отместена и бъди хвърлена в морето и не се усъмни“ – „даякринос“ в сърцето си, тоест този, който не се осъжда, този който няма съвест за грехове, когато той говори, това което говори, ще стане!
Това ни води към следващия въпрос – защо християните имат толкова силно съзнание за грях? Преди всичко, ние утвърдихме, че съзнанието за грях не е нещо добро.
Още веднъж: Евреи 10:2 „Поклонниците, един път изчистени, не ще имат повече съвест за грях“. Вие отдавате почит на единственото жертвоприношение, което работи. Ако Ръсел им дълг върху съвестта си, той обижда Хенри, който е платил дълга му. И все пак ние имаме тази идея да създаваме съзнание за грях чрез нашето проповядване и поучаване, и мислим, че това е добро, че хората, когато имат съзнание за грях няма да съгрешават! Грешка!!! Когато имат съзнание, че са грешни, те още повече съгрешават, това не им помага. Исус дойде за да ни даде съзнание за праведност!
Ще ви покажа още нещо, което библията казва. Ако някой не вярва, че може да пие вино, ако съм заедно с него, аз също няма да пия. Римляни 14:1-3 „Приемайте този, който е слаб във вярата“ – слаб във вярата е този, който има колебания, съмнения, угризения в съвестта си, съвест за грехове, осъждане.- „Но не за да се препирате за съмненията му. Защото един вярва, че може да яде всички неща, друг, който е слаб във вярата яде само зеленчук.“ Слушайте внимателно, „ Нека този, който яде да не презира този, който не яде, и този който не яде да не осъжда този който яде всичко; защото Бог го е приел“. Ние разбираме това, но истината си остава – този, който яде само зеленчуци е слаб във вярата. (хората се засмиват) „Защото един вярва, че може да яде всички неща, а друг, който е слаб, слаб в какво? – слаб във вярата, че може да яде всичко - яде само зеленчук.“ Ако си с такъв човек и той ти каже например: Не се чувствам добре да ям това, когато бях млад моя пастор ми каза, че това не е добре да се яде. Тогава когато сте с него, покажете уважение към неговата съвест, той е слаб, вие сте по-силен, вие трябва да се откажете да ядете това за момента. Когато си отидете в къщи, яжте каквото искате. Това не е ли интересно? Ако вие винаги сте със съзнание за греховете си, ако винаги се осъждате, библията ви нарича слаб. Щастлив е човека, който не осъжда себе си. Това е нещо голямо!
Една сутрин чух Духа да ми казва много ясно: Отстрани смокиновото дърво, тогава ще можеш да отстраниш планината. Започнах да мисля върху това. Това е урок за вярата, между впрочем. Исус отиде при смокиновото дърво, то имаше само листа, но нямаше плодове. Ако става въпрос за смокиня, която дава плодове, тогава това е добро, това е символ на Израел, символ на добри неща. Но ако е смокиня, която има само листа, смокиновите листа, когато са споменати за пръв път в библията, показват собствена праведност. Човекът се опитваше чрез собствената си праведност да се изправи пред Бог, религия без принос на кръв. Колко от вас са убедени, че собствената праведност е най-големия грях? Помислете за това – дори проститутките са могли да получат изцеление от Исус, но фарисеите не са могли. Утвърждаване на собствената ни праведност е най-големият от всички грехове. Най-големите проблеми в света днес не са причинени от хората със сериозни  грехове, но са причинени от хората, които са убедени в собствената си праведност, като взривяват други хора. Собствената праведност е най-големия грях, време е да започнем да мислим по този начин. Знаете ли, когато Павел писа на църквата в Коринт, там е имало твърде много грехове, братя са имали разпри, хора са отивали при проститутките в храма, но когато Павел им е писал, писал е така: Какво? Не знаете ли че тялото ви е – сегашно време- храм на Святия дух. Павел им напомня кои са те, какво имат в Христос. Той не им казва: Станете праведни, вие всички сте загубили праведноста си. Той не казва това. Той казва: Не разбирате ли кои сте вие, какво (продължавате) да имате? Вашето тяло Е храм на Светия дух, продължава да е храм на Светия дух. Павел, когато говори за хората, които имат разпри помежду си, им казва така: Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? Не знаете ли, че всички неща са ваши? Когато говори на хора живеещи в грях, той им напомня кои са те и какво имат в Христос.
Но когато отива в църквата на Галатяните, които са компрометирали евангелието и са се върнали към закона, вижте начина по който Павел им говори. В своето отворено писмо до Коринтяните, които са затънали в грехове, той говори за приемането на духовни дарове, той ги утвърждава, казва че всички неща са техни, но когато се обръща към Галатяните, той казва: „Изумен съм, че вие толкова скоро оставихте Онзи, който ви призова в благодатта на Христос и преминахте към друго благовестие“. Той ги удря с тези думи! Той никога не нарича коринтяните: Вие, глупави коринтяни. Но той казва: О глупави галатяни, кой ви омагьоса да не се покорявате на истината, вие оставихте благодатта, за да се върнете обратно към закона.(Галатяни 3:1-5) И така, Светият дух ми каза: Премахни смокиновото дърво, после ще можеш да премахнеш планината, което иска да каже, премахни собствената праведност и после ще се премахнат и твоите проблеми, вашите планини ще бъдат премахнати. Забележете, Исус прокле смокинята, Той прокле собствената праведност. Вие трябва да прокълнете собствената праведност в живота си. Тогава вярата ви ще заработи. Амин, църква! Алелуя!
Има само двама човека в библията, на които Исус казва: „Голяма е твоята вяра!“ Центурионът и ханаанката. Един път Господ ме попита, защо се казва за тях, че имат голяма вяра, аз отговорих: Може би, защото те разбират какво е власт, авторитет. Центурионът е мъж с власт, на който казва да отиде, той отива. Но Господ ми каза: Какво ще кажеш за домакинята, ханаанката? И аз си казах: О-о! Господ ми каза: Намери кое е общото между тях. Половин час по-късно, аз още се чудех, докато накрая казах: Господи, говори ми, кой е общия показател? И Господ, в своята милост каза: И двамата не са евреи. И за двамата Исус казва, че те имат голяма вяра. На центуриона, Исус казва: Не съм намерил никъде толкова голяма вяра, а на ханаанката казва: О, жено, голяма е твоята вяра! Бог не е против евреи или не-евреи (езичници). Вече няма евреин или не-евреин, има един нов човек. Тогава защо това е важно? Защото законът не е от вяра. Евреите са със съвест за грях, защото те имат закона, а чрез закона е познанието за греха (Римляни 3:20) Езичниците (тези които не са евреи) нямат съзнание за закона, но имат съзнание за Исус. И двамата, и центуриона, и ханаанката не знаеха 10-те заповеди, те нямаха съзнание за това, че са се отделили от Бог, всичко което знаеха беше Исус, любовта му към тях. И Исус им каза: Когато ме виждате по този начин, аз виждам вашата вяра. Исус им казва: Голяма е вашата вяра! Колкото повече от моята благодат виждате, толкова повече аз виждам вашата вяра. Алелуя.
Наскоро Светият дух отново ми говори относно Господната вечеря. Този който пие и яде недостойно, яде и пие осъждане за себе си, не от Бог. Библията никога не е казала: този, който е недостоен ,тя казва: който участва недостойно. В продължение на години в църквата, от която идвам се говореше: Ако си недостоен, ако има грях в живота ти, не участвай в Господната вечеря, в противен случай ще ти се случат лоши неща. Но мама не е отгледала глупак, винаги когато чашата и хляба стигаха до мен, аз казвах: Минавайте, минавайте, защото не исках да рискувам. Но библията никога не е казала, че недостойни хора не могат да участват. Исус умря за недостойните хора! Библията казва: не взимайте хляба и виното недостойно. Но знаете ли какво означава недостойно? Този който взима хляба и виното недостойно е този, който когато участва, той яде и пие осъждане за себе си, като не различава тялото на Исус. Защо е пролята кръвта на Исус? Исус казва: Тази чаша е Новият завет в моята кръв, пролята за прощаване на греховете. Така че когато човек вземе в ръка чашата, той трябва да отсъди себе си  праведен чрез кръвта, когато вземе хляба –  тялото на Исус, което е разчупено за нас, той трябва отсъди себе си излекуван. Библията казва: Проучи себе си. Да, проучи себе си в светлината на това, какво значат хляба и виното. И когато вие участвате В Господната вечеря, знаейки защо Той проля кръвта си, защо е разчупено неговото тяло (1Коринтяни11:27), тогава вие участвате достойно.(„Достойно“ е „заслужаващо уважение“ , отнася се за хляба и Господната чаша) Но когато вие участвате със съзнание за грях и когато държите в ръката си символът, който казва, че вашите грехове са премахнати чрез кръвта и пак сте със съзнание за грях – в много църкви се учи точно това, учени сме, че трябва да открием всеки грях по време на Господната вечеря, че трябва да сме със съзнание за грехове, така ние осъждаме себе си. Какво правим всъщност, ние вземаме Господната вечеря недостойно, по отношение на хляба и виното. Единственият начин, по който можем да вземем Господната вечеря достойно е да чуем какво казва Исус относно чашата: Тази чаша е Новият завет в моята кръв, пролята за прощаването на греховете. Защо беше разчупено Неговото тяло? За да могат нашите тела да бъдат излекувани. Затова, когато аз взема чашата отсъждам, че съм праведен чрез Неговата кръв, когато взимам разчупеното тяло, аз произнасям присъда над себе си, че съм излекуван чрез Неговото тяло, което е разчупено за нас. Нищо по-малко от това не е достойно за това дело на кръста! Това е да участваш достойно в Господната вечеря. Амин!
Ако погледнете внимателно ще видите, че думата „кринос“ е там, в този пасаж. Библията казва, когато се съберете заедно, правете това, за да не бъдете осъдени заедно със света. В предишните стихове се говори, че поради тази причина много от вас са слаби и болни, а доста са и починали. Тези, които участват недостойно: по тази причина много са слаби и болни, и много са починали, защото те не са се възползвали от това, което означават хляба и кръвта. Така че библията казва: съди себе си, и когато ти се съдиш, т. е. произнасяш присъда над себе си, че си праведен чрез Неговата кръв, излекуван, чрез Неговото разчупено тяло, библията казва: по този начин ние няма да бъдем осъдени със света, контекста там говори за осъждането - болестите, които вече са в света. И вместо да бъдем слаби, ние ще бъдем силни. Вместо болни, ще бъдем здрави, вместо да „заспим“ преди времето си, ние ще живеем дълго. Амин! Алелуя! И ние вече видяхме толкова много чудеса в нашата църква, със хора които така съдят себе си. Знаете ли колко често можете са съдите себе си, че сте праведни и излекувани чрез кръвта и разчупеното тяло, дали да го правим всеки ден? Исус казва: Правете това всеки път, когато ядете хляба и пиете виното (1Коринтяни 11:25). Господ ми каза: Знаеш ли защо казах „всеки път“? Защото ако бях казал два пъти на седмица, хората щяха да го превърнат в закон, ако бях казал: веднъж на седмица, те щяха да го превърнат в закон. Затова казах „всеки път“. По този начин Светият дух ще ви преведе значението на „всеки път“. Ако сте болен, това може да означава, че когато взимате лекарството си три пъти на ден, можете да вземете Господната вечеря три пъти, докато сте си у дома. Покажете същото уважение към Бог, каквото имате към лекарството. Амин. Виждате ли колко важно е да премахнете осъждането от живота си? Премахнете собствената праведност и по този начин ще премахнете планината.
Да продължим по-нататък с разглеждането на този въпрос- Осъждането убива! Вчера споделих с лидерка на църква от друга държава, прекарах известно време с тази двойка и аз им казах: „Осъждането убива – „писмото (закона) убива“, казва библията, „но духът дава живот“ (2Коринтяни 3:6), на което тя ми отговори: Да, то те убива духовно. Аз ѝ казах: Бях свикнал да мисля по същия начин, но ако видите думата „убива“ на гръцки език: тя означава, че ви убива физически, убива ви по всякакъв начин. Ще ви покажа защо има толкова много болести в тялото Христово, депресии и други.
2 Коринтяни 3: 6 „Който ни и направи способни като служители на новият завет“ – кажете „нов завет“, Бог никога не ни е направил способни като служители на стария завет – „не на писмото“ (не на закона, защото по-късно той ще замени думата „писмо“ с думата „закон“ и „осъждане“),      “ но на духа“ ( и думата „дух“ той ще я замени с думата „праведност“, така че запазете тази мисъл в ума си): „защото писмото убива, но духът дава живот“. Законът убива!
2Коринтяни 3:7 „Но ако служението на смъртта“
(кой харесва това служение? - Елате да чуете Джоузеф Принс, служител на смъртта, гаранция, че ще ви донесе освобождение).
2Коринтяни 3:7 „служение на смъртта, написано с букви, издълбани на камък
Това са десетте заповеди. Принасянето на животни в жертва никога не е издълбавано върху камък, церемониалните закони никога не са издълбавани върху камък. Някои хора казват: Това че вече не сме под закона, това означава, че вече не трябва да принасяме в жертва животни. Това не е така, защото библията нарича „служение на смъртта“  десетте заповеди. От къде знаем? От
2Коринтяни 3:7 „Служение на смъртта, написано и издълбано върху каменни плочи“. Това „служение в Стария завет беше славно, така че израелтяните не можеха продължително да гледат Мойсей в лицето, поради славата на лицето му, която преминаваше“
2Коринтяни 3:8 „Как може служението на духа да не бъде с по-голяма слава?“
Какво е „служение на духа“? Десетте заповеди казват: Ти не трябва да вършиш това, ти не трябва да вършиш онова, ти не трябва! Човекът отговаря: Не успявам да го направя! Тогава попадаш под едно проклятие, второ проклятие, трето проклятие. Това е служение на смъртта. Но служението на духа казва: Давам ти живот.(2Коринтяни 3:6)
Нека да сложим всичко заедно: Законът убива, духът дава живот. 2Коринтяни 3:8 „как няма да бъде служението на духа с по-голяма слава?“ Следва 2Коринтяни 3:9 където Павел нарича „писмото“ или закона: служение на осъждането – „Защото, ако служението на осъждане има слава, то служението на праведността го превъзхожда много повече в слава.“
Законът осъжда чрез самото си съвършенство, служението на праведност, то ви служи – като ви дава праведност. Името Мелхиседек означава цар на праведноста. Защо наричате Елвис – цар на рокендрола? Защото що се отнася до рокендрола, той е най-добрият. Защо наричате Тайгър Уудс, царят на голфа? Защото когато се отнася до голф, той е най-добрия. Амин. Амин. Библията нарича Исус, Мелхиседек – „миляк“ – Цар, „зидок“- праведност, цар на праведността. Защо? Защото Той специализира в тази област – даването на праведност. И неговата праведност е вечна, не можете да я загубите (Данаил 9:24). Ако вие можете да я загубите, когато съгрешите, значи не е била безусловна, на първо място. Затова библията казва, че той донесе (въведе) вечна праведност (Данаил 9:24). Алелуя. Когато разберете, че сте праведни, „когато се събудите за праведността, вие няма да съгрешавате“. Амин, църква. Да видим още веднъж:
 2Коринтяни 3:9 казва „служението на осъждане, служението на праведността“, и ако заменим това в
2Коринтяни 3:6, където се казва, че сме служители на нов завет, и “писмото убива, но духът дава живот“
виждаме че „дух“, „живот“и „праведност“ са синоними. „Писмото или закона“, „смърт“ и „осъждане“ са синоними. Всичко това е в един и същ откъс.
Когато Бог даде закона на планината Синай, бяха минали точно 50 дни от еврейската Пасха, 50 дни след Пасхата беше първата Петдесятница, дори евреите днес празнуват Петдесятница като ден, в който получават закона, не като ден, в който получават духа. Когато Бог даде закона, какво се случи? В подножието на планината? – 3000 души умряха. Петдесятница, в Новия завет, „когато денят на Петдесятница дойде напълно“ (Деяния 2:1), Светият дух е чакал докато денят дойде напълно, Бог даде Духа и 3000 души бяха спасени. Това показва, че писмото, 10-те заповеди, убиват. Така че какво се случва, когато пасторите изнасят серии проповеди за 10-те заповеди? И ние се питаме защо тялото на Христос, християните са болни, защо тялото на Исус е депресирано? Ние мислим, че като проповядваме закона,  това ще произведе святост. Но библията казва неща като:
„Силата на греха е закона.“(1Коринтяни 15:56), библията казва например:
„Защото грехът няма да има власт над вас, защото вие не сте под закона, а под благодат.“(Римляни 6:14)
Ако сте под благодат, грехът няма да има власт над вас. Ако някой проповядва благодат, го слушат с недоверие. Но ако проповядва закона, тогава го слушат с внимание. Това е конспирация на дявола, защото закона е единственото нещо, което ви кара да се осъждате. Защото Бог не е дал закона, за да ви оправдае чрез него. Бог даде закона, за да покаже на израилтяните колко грешни са.
Римляни 3:20 „Защото нито една плът няма да бъде оправдана в очите на Бог чрез делата изисквани от закона: понеже чрез закона става само познаването на греха.“
Но израелтяните обръщат закона в нещо, което могат да спазват. Когато Исус идва, им казва: в това е смисълът на целия закон, вие мислите, че ако спите физически с жена, нарушавате закона, но не, ако видите жена и я съблечете мислено, вие вече сте нарушили закона. Причината поради която им обяснява закона по този начин е да ги накара да видят, че не са способни да го изпълняват. Но това, което правят фарисеите е да направят закона възможен за изпълнение. Това е което прави собсвената праведност! Амин. Днес има някои хора, които казват: Няма проблем да съгрешаваме мислено, стига да не го вършим. Но при Бог нещата не стоят така! Бог казва, ако окото ти те съблазнява, това е Божият стандарт, извади го. Ако ръката ти те съблазнява, отрежи я. Представете си да дойдете до църквата така, без око и без ръка (хората се засмиват). Амин. Сега, вие отрязахте ръката си и дясното ви око е извадено, но лявото ви око ви съблазнявя. Какво ще направите?(хората се смеят) Ще използвате лявата си ръка, за да го извадите. Сега сте сляп, останала ви е една ръка. Сега лявата ви ръка ви съблазнява. Кой ще ви я отреже?(хората се смеят). Цялата идея на това, което иска да каже Исус е: Вие снижихте изискванията на закона, аз ще ги вдигна до нивото, на ксоето Бог иска да бъдат. Когато Бог даде закона, Бог искаше човека да види своята неспособност да го изпълни. Той не беше създаден, за да оправдае човека, но за да може човекът да види своята нужда от Спасител. Законът,
Галаяни 3:24,25 „Законът беше нашият учител, да ни доведе при Христос, за да можем да бъдем оправдани чрез вяра.Но след идването на вярата, ние повече не сме под учител“
Светият дух сложи два текста Лука 18 и Лука 19 заедно. В Лука 18:18, един началник го пита какво да направи за да наследи вечен живот. Какъв е правилният отговор: Повярвай в мен. Но Исус не казва това. Той му дава закона. Защото човекът се хвалеше: Какво още трябва да направя? Така че Исус му даде 10-те заповеди. На което началникът каза: Всичко това съм спазил! И Исус му отговори: Едно нещо ти липсва. Когато и да се хвалите със закона, той ще ви каже: едно нещо ви липсва. Това е цялото предназначение на закона: Да ви открие какви сте. Исус не даде на богатия млад управител 10-те заповеди за да го оправдае, но да му покаже какво му липсва – Продай всичко, което имаш и го дай на бедните. Какво иска да му каже с това? – Че не трябва да има други богове, дори това да са парите. И човекът си тръгна. Току-що видяхме как законът върши работата си. Младия управник не даде никакви пари - ще ви покажа какво прави хората стиснати и какво прави хората щедри. Законът стана причина богатия началник да си тръгне без да остави пари. В следващата глава, Исус минаваше през Ерихон, видя Закхей и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да остана в твоята къща. Не му даде закона, само благодат. И хората мърмореха заради „скандала“(позорната постъпка) на благодатта (Лука 19:7) – Той отиде да яде с грешник. В края на вечерята, без да са дадени някакви закони, само любов и благодат, в края на вечерята: Закхей се изправи и каза: Ако съм измамил някого, ще му възстановя ограбеното четирикратно. Когато Исус даде закона на богатия млад управител, той стана стиснат, когато Исус даде благодат на Закхей, неговото сърце се отвори, неговият портфейл се отвори. Някои пастори се плашат да проповядват благодат, защотао се страхуват, че дарението, което се събира в църквата ще намалее. Но аз ви казвам – даренията ще станат по-щедри. Защото, когато сърцата на хората са отворени, и портфейла им е отворен. (хората се разсмиват).
Да се върнем отново на това. Осъждането убива. Какво се случва в поредица от събрания на църквата, където законът се проповядва и проповядва, и проповядва, в името на светостта, когато библията ясно казва, че това е служение на смъртта, и то убива, убива?- Но, пастор Принс, има някои движения на християнско съживление, където хората са със съзнание за грях. – Да, затова библията казва: Служението на осъждането имаше слава, (но вие още нищо не сте видели), служението на праведността го превъзхожда (превишава) по слава. - Амин! Когато Мойсей получи закона, когато слезе от планината, лицето му светеше, но това беше блясък, който постепено изчезваше. Когато той слезе долу, славата на закона накара хората да избягат далеч от него, прочетете библията си, хората побягнаха, дори Аарон побегна, защото осъждането убива. Но когато Исус слезна от планината, където се беше преобразил, където Петър, Яков , Йоан: (Петър)-„Камъкът“ (плочите на закона) беше (Яков) – „Заменен“  (Йоан) – с „Благодат“, когато Той слезе от планината, лицето му светеше, хората побягнаха към него (Марк 9:15). Благодатта дава живот. Осъждането убива. Праведността дава живот. Ако Христос е във вас, вашето тяло е мъртво, заради греха, но духът е живот заради праведноста. Вие трябва да вярвате, че сте праведни, за да може духът който възкреси Исус от мъртвите да вдъхне живот на вашето тяло, защото праведноста дава живот. Колкото повече слушате проповядване за праведноста, толкова повече всяка част от вашето тяло става по-жива. Амин. Авраам повярва, той беше праведен чрез вяра. Какво откри Авраам по плът? Той откри, че ако е чрез неговите дела, той има за какво да се похвали, но не и пред Бог. Авраам повярва на Бог и това му се зачете като праведност. Когато той повярва, че му е даден подаръкът (дара) на праведност, дори младостта на жена му беше подновена. В напреднала възраст, двама царе я поискаха за харемите си. Бог буквално подмлади тялото ѝ. Защото мъжът ѝ повярва, че е праведен чрез вяра. И тя повярва, че е праведна чрез вяра. Колкото повече вярвате, че сте праведни чрез вяра, праведността ви дава живот и ви прави да изглеждате по-млад отколкото сте. Амин. Така че дори цар е поискал тази 90-годишна жена за своя харем. Не мисля, че той е бил кривоглед. Тайната на Авраам и Сара е тази, че те са живеели живота си без да имат закона. Но те праведен живот ли живяха? О, да! Но, пастор Принс, ако те не са имали закона, как са живели в святост? Христос е нашата святост. Как Йосиф отхвърли женато на Петефрий? Той живя много преди 10-те команди. Той ходеше с Бог. Авраам и Сара не бяха под закона, той не беше даден все още. Но те ходеха с Бог. Няма записано никъде в библията Бог да е укорил Авраам, нито веднъж. Бог благослови всичко, което той имаше. Дори когато остаря, Бог го подмлади. След смъртта на Сара, той се ожени и имаше още деца! Този стар човек, казвам ви!(хората се разсмиват). И ние сме потомство на Авраам! И вие, дами, сте дъщери на Сара! Аз попитах Господ веднъж: Защо Сара? Господ ми каза: Защото Сара е единствената жена в библията, на която младостта е подновена в нейната старост. Вие сте дъщери на Сара.
Но знаете ли, вместо това, ние оставяме праведността от вяра да си тръгне, връщаме се отново към собствената си праведност (тази постигната с нашите собствени усилия), отиваме при осъждането и остаряваме наистина бързо! Библията нарича стария завет, стар, това което овехтява и остарява е близо до изчезване (Евреи 8:13) Хванете се за него и ще остареете заедно с него. Бог ни е дал Нов завет! Може ли да чуя едно хубаво Амин! И колкото повече вярвате, че сте праведни чрез вяра, толкова повече праведността ще ви дава живот. Писмото убива, праведността дава живот. И не мислете, че това е само духовно. Убивам там означава: убивам духовно, убивам вашето смъртно тяло, убива вашата креативност, убива вашата памет, убива всичко. Писмото убива, праведността ви дава живот. Живот във вашето тяло, живот във вашия дух, живот в ума ви, живот във всяка област. О, алелуя! Амин.
Да видим какво казва апостол Павел:
Римляни 7:6 „Но сега (кажете „сега“), ние сме освободени от закона“ - винаги когато прочетете „закона“ мислете за „осъждане, защото чрез закона става познаването на греха“, чрез познаването на греха се стига до осъждането. Когато мислите за праведността, мислете за праведност, като обратното на осъждането. Сега, ние бяхме освободени от закона, бяхме освободени от какво? – от осъждането! Много християни още не знаят това. – „сега ние сме освободени от закона, където бяхме държани, като умряхме към това, което ни държеше, така че да служим по нов начин в духа и не по стар начин на писаното.“
Римляни 7:7 „Какво да кажем тогава? Грях ли е законът? Със сигурност не! Напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото нямаше да знам, че пожеланието е грях, докато закона не каза: Не пожелавай (ламтя за)!“. Сега, за какъв закон говори Павел, от какъв закон сме освободени? Дали от церемониалният закон, убиването на животни? Нека да погледнем контекста. „нямаше да знам, че да пожелаеш (ламтиш за нещо) е грях, докато закона не каза: Не пожелавай! – Кой закон е това? – 10-те заповеди. И това е от което сме освободени! Църква, просто ви чета това, което пише в контекста. Вие не можете да кажете: Но, пастор Принс, ние сме освободени от церемониалния закон! Знаете ли защо? Защото за Господ закона е едно цяло! Вие не можете да разрежете закона на части! Ние видяхме току що, служението на смъртта е издълбано върху каменни плочи, това са 10-те заповеди, това е единствената част, която е издълбана върху камък. И Бог го нарича служение на смъртта. После Павел казва, че сме освободени от закона, след това обяснява кой закон – закона, който казва: Не пожелавай!
Римляни 7:8 „Но грехът, като се възползва от заповедта, произведе в мен всякакво пожелание“. - И тук Павел казва нещо удивително.- „Защото без закона грехът беше мъртъв.“
Сега, да допуснем, че Павел е пожелал някоя жена. Понякога е пожелавал, друг път не е пожелавал, но не е имал съзнание за това. Когато хората са му казвали: Бог те обича, той си е казвал, че това е много хубаво и се е радвал на Божието присъствие. Но предстанете си, някой му казва: Ти не трябва да пожелаваш жената на ближния си. Тогава той започва да си повтаря: Няма да пожелавам, няма да пожелавам, няма да пожелавам. На другата сутрин става и шотландец с шотландска поличка минава покрай него и той го пожелава, мислейки че това е момиче (хората се разсмиват). Това е природата на закона – колкото повече се опитваш да го спазваш…например сега, гладни ли сте, помислете за сочен хамбургер, вътре има вкусна пържола, притискате го с ръце и сока от плънката започва да тече навън. Сега, спрете да мислите за сочната пържола. Колкото повече опитвате, вижте това е природата на греха. Колкото повече се опитвате да спазвате закона, той показва вашия грях. Няма нищо нередно със закона, закона е огледало, показва ви ако сте грозни – вие не чупите огледалото, ако ви покаже грозни, вината не е негова. Някои хора няма нужда да чупят огледалото, стига да се погледнат в огледалото и то се чупи (хората се разсмиват). Амин. То може само да ви покаже вашия грях, вие не можете да вземете огледалото и да изчистите лицето си. Закона не може да ви изчисти, той само ви показва какви сте. То е проектирано от Бог така, че да показва вашия грях. Така че отделно от закона, греха е мъртъв. В следващия стих Павел прави удивително изказване:
Римляни 7:9 „Аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът се съживи и аз умрях.“
Той е бил жив без закона. Докато той е бил жив, дали е съгрешавал?- Да! Но този грях не го е убил. Едва когато е осъзнал, когато е започнал да има съзнание за грях, осъждането  идва и го убива. Закона вменява (приписва) грях. „ Грехът оживя и аз умрях“. Между другото този стих е запаметен в ада. Всички демони знаят този стих много добре. Защото тук става дума за съживление на греха. Как може да имаме съживление на греха във всяка църква? - Като въведем заповедите отново. И всички демони помнят този стих много добре. И не е за чудене, че служителите на дявола са се маскирали като служители на праведността, чиито край е според техните дела. Проповедници, които проповядват праведност чрез дела вършат работата на дявола, произвеждайки повече осъждане, произвеждайки повече смърт.
Това което сега ще ви кажа е от мен, не е от библията. Когато е от мен, аз ще ви кажа, че е от мен. Да предположим, само да предположим, Бог създаде Адам. Да приемем, че Адам е казал нещо погрешно, защото знаем, че Бог не го създаде съвършен или без да има право на свободен избор. Да кажем, че Авраам е съгрешил, защото е бил раздразнителен, или твърде разтревожен, вие знаете, че това е грях, нали? Но никакъв закон не е даден все още. И след това Бог даде закона: От всички дървета в градината можеш да ядеш, но от едно дърво не можеш да ядеш. Кое беше това дърво? – Дървото на познанието на доброто и злото. Това дърво даде на човека съвест. То не се казва дърво на греха! То се казва дърво на познанието на добро и зло. Библията казва за Адам: Той беше гол, но не се срамуваше. Да допуснем, че Адам е съгрешил преди да е ял от дървото. Не казвам, че го е направил наистина, но само да допуснем. Да допуснем, че е съгрешил, но грях не се вменява когато няма закон, казва библията. Да видим:
Римляни 5:13 „Защото и преди закона грехът беше в света, но грях не се вменява, когато няма закон.“
Да допуснем, че Адам е ритнал котката. Дали грехът му ще му донесе смърт? – Не, той дори не осъзнава, че е съгрешил. Много от вас, когато сте били деца, сте правили неща, които са грешни, но това не ви се вменява (приписва). Но когато Бог даде закона: Не яжте от дървото на познанието на добро и зло, когато Адам яде от дървото, той разбра че е гол, казва библията, и започна да се срамува. Какво се появи? – Съзнание за грях. Съзнанието за грях произвежда осъждане, което произвежда собствена праведност – смокинови листа. Сега, църква, това е откровението. Много преди Адам и Ева да преживеят болести, бедност и смърт, те първо преживяват осъждане. О, вие пропуснахте това. Ако вие разберете това, вие получавате от Бог нещо, което има сила. Много преди дявола да може да приведе в действие другите неща, осъждането влезе в човека.Да допуснем, че Адам е ритнал котката, това не е попречило на Бог да идва всеки следобед и да общува с Адам. Човекът не е знаел, че е извършил грях. Но когато е получил съзнание на грях, той се е скрил от Бог. Бог е казал: Адам, къде си? И Адам се показа облечен в смокинови листа, облечен със салатено облекло (хората се смеят). Знаете ли защо Исус прокълна смокиновото дърво? Това е символично действие. Той прокле собствената праведност, защото Той дойде да ни донесе праведност отделно от закона. Праведност, която Авраам имаше! Праведност, която Давид е описал. Знаете ли, че Давид видя теб и мен? Давид видя нашето поколение. И Давид описва праведността, не оставяйте теолози да ви описват праведността на Бог. Един ще каже това, друг ще каже онова! Нека библията да ви я опише.
Римляни 4:6 „Точно както Давид описва блаженството на човека на който Бог вменява праведност отделно от делата:“
Отделно от делата! Отделно от делата! Отделно от делата! „Блажени са онези“, казва Давид. Някои хора казват, че той описва себе си. Не, той не описва себе си, иначе щеше да каже: „Аз съм блажен“. Но той казва „онези“ – това се отнася за нашето поколение. Нека ви кажа това: Грехът на Давид беше наказан, гарниран с милост. Давид копнееше за деня, когато щеше да дойде праведността, когато Бог няма да вменява грях.
Римляни 4:7 „Блажени са онези, чиито беззакония са простени, чиито грехове са покрити“
Давид описва праведността, която е отделно от делата. Първата част -Блажени (благословени) са онези чиито беззакония са простени, е лесно разбираема, но втората – блажени онези чиито грехове са покрити е по- трудна за разбиране, затова Бог слага там своето име:
Римляни 4:8 „Блажен е човекът, на когото ГОСПОД няма да вмени грях“.
Блажен  (благословен) е човекът, на който ГОСПОД няма да вмени грях. И думата „няма“ е двойно отрицание на гръцки, усилвайки отрицанието: блажен е човекът, на който Бог никога няма да вмени грях.
Знаете ли защо Бог може да направи това по справедлив начин? – Защото преди 2000 години Бог вмени всички наши грехове в тялото на Месията, на кръста. Бог вмени (сложи) всичките ни грехове на Него! Затова днес Бог няма, Бог не може да ни вмени грехове по справедлив начин. Това кара ли ви да искате да съгрешавате? Хайде, кажете. Хора ми казват, пастор Принс, когато проповядвате така, вие давате разрешение на хората да съгрешават. Това което ви казвам, кара ли ви да искате да съгрешавате? Ако жена ми каже: Скъпи, каквото и да направиш винаги ще те обичам, дали ще си помисля, ура, аз мога да отида да ѝ изневеря.-Трябва човек да не е добре, за да си го каже. Нещо не е наред с такива хора. Когато проповядвам благодат, колко от вас започват да изпитват желание да служат на Бог или си мислят: Искам да прочета още от библията, да чуя повече, искам да открия повече неща за този чудесен Бог, искам да знам повече за този Исус, за това евангелие, о, Святи душе, убеди ме за праведноста, Исус казва, че когато Светият дух дойде, той ще ни убеди за грях, за праведност и за осъждане. И аз съм толкова радостен, че той не спря до там. Той обясни: „за грях, защото те не повярваха в Мене“, но днес, тези, които повярваха в него, той убеждава тези в праведност, рядко чуваме това да се проповядва, „защото Аз отивам при моя Баща; и за осъждане, защото принцът на този свят е осъден“, това е дявола. Той никога не убеждава вярващия за грях, той убеждава невярващия в грях, грехът е да не повярваш в Христос!!! Но след това Той убеждава вярващия в праведност, убеждава го, че е праведен. Днес, като вярващи, когато вие съгрешите, вие знаете че съгрешавате, не е нужно Светият дух да ви убеждава в това. Светият дух е във вас, за да ви убеждава в праведност. Алелуя.
Преди известно време попитах Светият дух, казах: Господи, защо не убедиш нас, тялото Христово в излекуването. Има много хора, които са болни. Ние имаме нужда от убеждение, че сме излекувани. Има много хора, които се нуждаят от убеждение за финансов успех. Има много проповедници в Америка, които проповядват просперитет почти през цялото време по телевизията. Вместо това, библията казва, че ти убеждаваш вярващия в праведност? Светият дух ми отговори: Защото, когато ти търсиш първо Неговата праведност, всички останали неща, излекуване, просперитет ще ти бъдат прибавени. От какво се нуждае църквата? Църквата се нуждае от откровение за праведността. Алелуя!
Друг път, Господ ми каза това: Когато Исус беше на земята, всеки път когато някой докосваше края на дрехата му, биваше излекуван. Тази жена, която имаше кръвотечение (Матей 9:20), тя символизира църквата и докато тя кърви, тя не може да има плод. Църквата няма плод, защото  кърви. Докато от нея тече кръв, не искам да съм груб, но библията казва в Еремия, че цялата наша праведност е като отвратително мръсни дрипи. На еврейски думата за „отвратително мръсни дрипи“ е „дамска превръзка, която е изцапана“, съжалявам, просто съм честен с вас. Това е на еврейски. Собствената ни праведност е изцапана дамска превръзка. Тази жена, която има кръвотечение е образ на църква, която е основана на собствената си праведност. И докато кърви, тя не може да носи семе. Но в момента в който тя докосва края на дрехата на Исус, в момента в който се обръща от  собствената си праведност към „дрехата на праведността“ (Исая 61:10), и докосва дрехата на праведноста на Месията, тя е излекувана. Затова се казва, че когато Слънцето на праведността изгрее, то ще изгрее с изцеление в крилата си (Малахия 4:2). Амин.
Един път попитах Господ: Дали не проповядвам твърде много за праведността и Бог ми каза: Сине, трябва да проповядваш за праведността докато праведността изгрее като слънце, все още е като сутрешна луна, нали знаете, когато се съмва и вече е светло, но слънцето още не се вижда, и все още се вижда луната. Проповядвай докато изгрее слънцето на праведността. Когато хората видят Исус като своя праведност, от праведността ще произлезе изцелението, от нейните крила, от краищата на дрехата на Исус. И Господ не иска да се фокусирате толкова върху изцелението, колкото върху праведността. Господ ми каза това: Облечи дрехата (робата – дълга горна дреха), забележи Аз съм сложил изцелението в краищата (в удълженията) на дрехата на праведността (Числа 15:38). На много места се казва, те докоснаха края на дрехата му, което означава, че Бог иска фокусът ни да бъде върху праведността, изцелението е в краищата. Облечи дрехата на праведността, така ще имаш и краищата ѝ. Амин. Не се фокусирай на  краищата на дрехата. Даровете на Светия дух са в краищата, харизматичните християни се фокусират върху изцелението, фокусират се върху даровете на Светия дух, но основното е праведността. Праведността е дрехата, която носи всички тези неща. Амин. Всички тези неща са важни, но те са краищата на дрехата, краищата! Амин, църква.
„Колко повече кръвта на Исус, който чрез Вечния дух принесе себе си, без петънце на Бог, ще очисти вашата съвест от мъртви дела“ (Евреи 9:14). „Мъртви дела“, това не са грехове, това са християнски неща, религиозни неща, които вие правите, мислейки че чрез правенето на тези неща, вие ще получите праведност. Алелуя.
Библията говори за хора, които са в църквата, но които са вързани от дявола, и Светият дух говори чрез Павел, казвайки:
2Тимотей 2:24 „А слугата (роб) на Господ не трябва да се бие; но да бъде кротък към всички хора, способен да поучава, търпелив“
(от гръцки: роб на Господ, е някой който да принадлежи на Господ, и когото Господ обича)
2Тимотей 2:25,26 „с кротост да поучава тези тези, които се противопоставят на себе си“ – какво означава това? – с кротост да поучава тези, които се противопоставят на себе си, какво правят те? – те осъждат себе си.-„може би Бог ще им даде разкаяние за да познаят истината; така че те да могат да възстановят себе си, излизайки от капана на дявола, които са взети в плен от него по неговата воля.“(Кинг Джеймс версия на библията)
Причината, поради която те се осъждат е това, че това е капан на дявола, и един път като сте се осъдили вие сте в капана на дявола. И библията казва, че божият слуга с кротост трябва да поучава тези, които се противопоставят на себе си, които осъждат себе си. Не е нужно да ги пращате на събрание за освобождаване, те могат да се възстановят сами, как?- чрез вярване на истината. Думата „разкаяние“ означава „да промениш мисленето си“. Ако Бог евентуално им даде промяна на мисленето чрез приемането на истината, чрез вярването на истината, те сами се възстановяват. Знаете ли какво се случва сега? Вие се възстановявате сами от капана на дявола. Амин! Алелуя!
Какво кара човек да причинява проблеми в църквата, да бъде еретик (Кинг Джеймс версия), човек, който причинява раздор (Нов Кинг Джеймс версия на библията). Какво кара човек да съгрешава в църквата?
Тит 3:10-11 „Отхвърли човек, който причинява раздори след първото или второто предупреждение (съвет, смъмряне) знаейки че такъв човек е деформиран (изкривен)  и съгрешаващ, защото е осъден от самия себе си.“
Знаете ли защо хората съгрешават? – Защото се осъждат сами. Току що ви казах, ако вие сами се осъждате, няма да можете да излезете от греха. Затова младите ни хора, когато мислят че Бог изисква праведност чрез дела, когато се провалят, правят всичко възможно да го прикрият, но не могат да го направят и казват: Знаете ли какво, аз се отказвам. Християнският живот е твърде труден. – Християнският живот не е труден, той е невъзможен, има само един човек, който може да го живее и той е Исус. Вие му позволявате да живее във вас и като си почивате в Него, не вършите своите си дела, Евреи 4:11 „Нека да работим за да влезем в тази почивка“. Той прави всичко, ние почиваме в Него. Точно сега аз си почивам, затова се наслаждавам на моето проповядване. Защото понякога, когато си почивам в Него, Учителят взима контрола и това което ми дава да говоря е толкова добро, че ми се иска да започна да си записвам. И аз знам, че не съм аз който говоря, аз не съм толкова умен. Всички да кажат Амин.- Амин. - Не е добре да искам да кажете амин на това. - Но пастор Принс има ума на Христос. И всички да кажат: Амин.- Амин. – О, благодаря. Това е за възстановяване.
Библията казва, че вие сте съвършени (Евреи 10:14). Книгата на евреите говори за съвършенство по отношение на съвестта.
Евреи 9:8 „С това Светия Дух показваше, че пътят за Пресветото място  все още не е открит, докато първата част на скинията още стоеше“
Евреи 9:9 „Която беше образ на сегашното време, в която се принасяха и дарове и жертви; които не можаха да направят съвършен по съвест този който служеше“
Така че „съвършенство“ в Книгата на евреите се отнася за съвестта. Когато Бог каже - вие сте съвършени днес, това което Той иска да каже, че иска вие да имате съвършена съвест. Затова библията казва (Евреи 10:19) „като имаме, братя, смелост (дързост) да влезем в Пресветото място (най-святото място) чрез кръвта на Исус.(Евреи 10:22) „да имаме сърца очистени от зла съвест“, знаете ли какво е сърце със зла съвест? – Сърце, което казва: Ти не чете достатъчно библията, ти не се моли достатъчно! Ти не правиш това, ти не правиш онова! Или пък ако си сгрешил: Ти направи това, ти направи онова! Дяволът е наречен обвинител на нашите братя, забележете, той не може да ви убие, той не се нарича убиец на нашите братя, или крадец, въпреки че той е всички тези неща. Той е наречен „обвинител на нашите братя“ (Откровение 12:10), защото едва когато вие приемете неговото обвинение, той може да докара върху вас всичко останало. Амин. Това което се случва, е че Бог ви казва (Колосяни 2:10) „Вие сте цялостни, завършени в Христос“, всеки един от вас. Ако дойде някой от вас и приеме Исус, от този момент нататък той е съвършен. В очите на Бог вие сте цялостен, завършен в Христос. Амин. Но има прогресивно знание относно това съвършенство. Но вие вече сте съвършени. Не можете да станете по-съвършени от това. Но за да разберете това съвършенство, имате да се учите. Но вече сте съвършени. Но какво правим ние? Това което Бог е сложил като стартова линия, това че вие вече сте съвършени в Христос, както пише в Колосяни, вие го правите финална линия. Казват ни: Християни, някой ден ще бъдете съвършени, вие трябва да полагате усилия, да се борите за това да бъдете съвършени в Христос. И ние се борим, направили сме стартовата линия, финална линия. Но Бог издига сега ново свещенство. Ще завърша  с този пасаж от библията, в Ездра 2:61-63.
Когато хората се връщат от плен от Вавилон, свещениците търсят имената им в регистри. Защото ако имената им са сред първосвещениците, Ездра, Неемия ще ги хранят, те ще се хранят със най-светите неща. Но ако техните имена не бъдат открити в книгата, те не могат да ядат от най-светите неща. Слушайте внимателно. Ще ви открия защо църквата не може да яде от най-светите неща на Бог. Защото те сами се лишават от правата си. В Ездра 2:61-63  „Синовете на свещениците“, изброени са имената им, „тези търсиха регистрите си сред регистрираните по родословие, но те не бяха намерени, затова те не бяха допуснати до свещенството, като опетнени.“ Не се казва, че те са омърсени, но те са изключени като че ли са опетнени. „И управителят им каза, че те не могат да ядат от най-светите неща, докато там не се издигне свещеник с Урим и Томим.“ Те току що са се върнали от Вавилон, всички са били пръснати, и всеки се опитва да намери своето племе.  Как да разберат кои са свещеници и синове на свещеници? – От книгата с регистрите. Така че те гледат книгата с регистрите. Ако името ти не е там, дори и да настояваш, че си свещеник, ще трябва да почакаш известно време, защото регистрите, в които си записан може да са изгубени по време на пленничеството във Вавилон. Затова чакаме да дойде първосвещеник с Урим и Томим. Думата „урим“ преведена от еврейски е „светлини“. „Томим“ означава „завършености, цялостности“. Очаквайте издигането на свещеник със светлини относно вашите съвършенства, тогава ще имате право да ядете от най-светите неща. Алелуя! С други думи сега хората се завръщат от Вавилон („Вавилон“ означава „объркване“), завръщат се от объркването, от объркани учения: закон и благодат, благодат и закон. Представете си че аз ви попитам, вярвате ли че всичките ни грехове са простени? – Да, вярвам.- А вярвате ли, че ако съгрешите, пак сте праведен?- Не, не, не,  мисля че ако съгреша вече не съм праведен, тогава трябва да направя определени неща, за да стана пак праведен. Това е объркване – всичките ви грехове са простени, Божието Агне взе всички ваши грехове, плащането на вашите грехове е съвършено. Няма нищо, което вие да можете да направите. Дори ако съгрешите, Бог не ви вменява (приписва) грях, той е отнет,  вие трябва да се отнасяте към него, все едно го няма. Друг пример, питаме някой – вярвате ли, че чрез раните на Исус, сте излекуван? – Да, вярвам. – А вярвате ли, че Бог може да даде на някого болест, за да го научи на нещо? – Да, вярвам. Объркване, това се нарича объркване. Да и не, да и не! Всички обещания на Бог в Исус са „да“ и „амин. (2Коринтяни 1:20).  Ще ви кажа къде сме сега, сега излизаме от Вавилон, „Вавил“ значи „объркване“, излизането от смесените учения. Освен това днес Бог издига ново свещенство, хора които ще дадат светлина на вярващите за техните завършености, цялостности в Христос, за да  отговарят на изискванията и да имат правото да ядат най-святите неща: здраве, изцеление, Господната вечеря. Алелуя. Свещенството в Стария завет припомня греховете, всички старозаветни пророци припомнят греховете ви, както казва вдовицата на пророк Илия (3Царе 17:18). Но докато пророците на Стария завет ви припомнят греховете ви, пророците на Новия завет ви припомнят вашата праведност в Христос. Пророците от Стария завет ви дисквалифицират, пророците от Новия завет ви квалифицират чрез кръвта на Исус.
Искам да се помоля за вас, за да възстановите сами себе си, обърнете внимание на тази фраза, няма нужда да ходите на събрание за освобождаване, защото библията казва, че чрез признаване, приемане  на истината вие ще се възстановите сами от капана на дявола. Наведете глави, затворете очи, искам да изговорите истината, да повярвате в истината, това е истината, истината на благовестието: Бог ни е дал изобилие от благодат и подаръка на праведността (Римляни 5:17). Ако приемене този дар – на праведността, вие ще царувате в живот, кажете това точно сега, кажете: Аз получавам този подарък! Аз отказвам да вярвам на лъжата на Сатана, че не съм праведен, заради това което не съм направил или за това, което съм направил погрешно. Аз отхвърлям обвиненията на дявола, защото моето стоене пред Бог не се основава на моите дела, но се основава на кръвта на Исус Христос и неговото завършено дело. Аз отсъждам себе си според думата на Бог, според завършеното дело на Сина на Бог, отсъждам себе си праведен чрез кръвта на Исус, аз отсъждам себе си квалифициран за божествено здраве, божествена милост, божествен успех и божествена закрила, не заради това, което аз съм направил, но заради Неговата праведност в моя живот. Татко, от този ден аз ще търся първо откровението за „Неговата праведнотс, Твоята праведност чрез Исус Христос. Татко, благодаря ти че си ми дал твоят Свят дух, който ме убеждава в праведността. Учи ме, Татко да не приемам грешните гласове, които чувам, като глас на Светия дух. Гласът който ме утвърждава, гласът който ми казва, че съм праведен е гласът на Светия дух. Гласът, който ме осъжда, дори и да звучи много религиозно, е гласа на обвинителя. И аз отхвърлям, аз отричам обвиненията на врага в името на Исус.
Заедно с Павел се хваля с това: Кой е този който ме осъжда? Исус ли, който умря, който възкръсна, който е от дясната страна на Бог и ходатайства за мен? Кой ще ме обвини, Бог е, който ме оправдава. Кой може да осъди, когато Бог оправдава? (Римляни 8:33,34) И Бог ме е оправдал справедливо чрез делото на своя Син. Той ме е обявил за невинен, праведен, излекуван, освободен, и аз благодаря на Бог, моят живот е живот на благодарение за всичко, което той  е направил за мен, за неговото завършено дело. Няма нищо което да мога да направя, единствено мога да приема това, което Той е направил и завършил. В името на Исус се молим. Амин Алелуя! Слава, слава, слава!!!
Някои хора казват: Но пастор Принс, вяра без дела е мъртва. Слушайте внимателно – когато библията казва това, тя казва: Авраам принесе в жертва Исаак, като пример за вяра чрез дела. Знаете ли колко време е минало от времето, когато Бог е обявил Авраам за праведен до времето, в което Авраам принесе в жертва Исаак? Повече от 20 години. Това което Бог иска да каже е: Ако сте получили моята праведност чрез вяра, ако наистина сте я получили чрез вяра, като последствие на това, по някое време, някой ден вие ще покажете дела, за да види света, че вие сте това, което Аз казвам, че сте. Не слагайте върху себе си допълнително напрежение, не разбирайте погрешно библията. Така и Раав, която беше оправдана, тя беше чула как Бог е отворил Червеното море, 40 години по-рано, много преди Израел да дойде близо до границите на страната ѝ. Тя повярва в Израилевия Бог много преди Израел да дойде. Тя показа дела, 40 години след като повярва, защото тя беше чула, че Бог е пресушил водата на Червеното море (Исус Навин 2:10). Така че знаете ли какво казва Бог? – Нека да бъдем търпеливи, нека да не се принуждаваме един друг да вършим дела. Уверете се дали вярвате правилно, че сте праведността на Бог, но не заради вашите дела, и тогава когато имате правилното вярване, ще има плодове, които ще покажат вашата вяра.
Кажете: В името на Исус, аз отхвърлям цялата вина, цялото осъждане и обвинения, в името на Исус, аз съм праведността на Бог в Христос, сега и завинаги. Алелуя! Амин! Господ да ви благослови и да ви пази, Господ да ви благослови с благословенията на Авраам, и Господ да ви пази, да ви  защити от всяка вреда, от всички опасности, от  болести, от терор и страх, от всички сили на тъмнината. Господ да те освети с лицето си, да ти се усмихва и да бъде милостив към теб. Свръхестествената благодат, която не сме спечелили или заслужили да бъде навсякъде около вас. Господ да издигне лицето си над всяко семейство и да даде на вас и семейството ви своя мир, в името на Исус. И всички хора да кажат: Амин. – Амин.

 Превод от английски - Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година