събота, 18 август 2018 г.

"Свръхестествено е!" - "Това е вашето НАЙ-ДОБРО ВРЕМЕ!" - Майк Бикъл

           "Майк Бикъл казва, че трябва да запомните вашата първа любов! Исус' любовта за вас е ключът за всяко нещо и Майк ще ви заведе точно там. Това е разширената версия на предаването. https://www.ihopkc.org/prayerroom/
Когато Боб Джоунс е пророкувал на Майк Бикъл, че той ще поучава за силата на Песен на Песните, Майк бил малко засрамен. Той никога не бил мислил да чете тази книга.
Майк се възпротивил на Бог! "Баща ми беше шампион по бокс. Отгледан съм в дом на боксьор." И Бог му отговорил, "Обаче Аз Съм шампион по борба. Сега ще те туширам."
Няколко години по-късно, Майк се съгласил с Бог. Какво научил през това време? Че вашата любов към Исус има силата да промени всичко!
Майк казва, че силата е във взаимоотношението и той желае да имате всичко това в живота ви. Също така той щелае да се молите ефективно за страната ви и за целият свят.
Майк Бикъл е директора на International House of Prayer, организация ориентирана към мисии за евангелизиране основано на денонощна милитва с хваление. Той също така е основателят на International House of Prayer University, който включва служения на пълно работно време, музикално и медийни училища."

Джоузеф Принс - "Вие сте ново създание в Христос"

Джоузеф Принс - "Победете обезкуражаването, депресията и изтощението"

          "Исус знае точно през какво минавате сега, Той знае мислите в ума ви, той знае вашите тайни битки, които във вашето уединение ви водят до депресия, до падане духом, Той знае всичко за това. Той знае неща, които не споделяте дори и със съпруга си. И независимо от това, Той ви обича. Той иска да си почивате в Неговото присъствие, като Му позволявате да се грижи за вас. Той иска винаги да ви служи, амин? Ние не можем да Му служим добре докато първо не получим от Него..."

четвъртък, 16 август 2018 г.

Джоузеф Принс - "Непоклатим във време на нестабилност" - Част 2

          "Бог желае да царуваш!
Ако вярвате, че греховете ви са простени, вие се намирате върху здрава основа. Какво означава това? Това означава, че имате вяра! Когато се молите на Бог, вие знаете че Бог ви чува, защото разбирате, че между вас и Бог вече грях не съществува. Това предизвиква да имате велика вяра! Вие ще знаете, че Бог ще се погрижи за вас. Защо? Защото в живота ви няма грях, който да не е простен. Новият Завет е изцяло за прошката на греховете."

вторник, 14 август 2018 г.

ЦАРУВАЙ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ПОДАРЕНАТА НИ ПРАВЕДНОСТ


Сатана царува над хората, които не са праведни и над тези, които не знаят, че са праведни.
"Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос.” / Римл.5:17 /
Ние трябва да имаме добра информация по Божието Слово за това, което ни принадлежи и да почитаме Отца със своя начин на живот. Той е недоволен, когато ние не зачитаме великото изкупително дело на Исус. Неговото желание е да ни изведе от царството на потисничество и робство и да ни постави в нашата законна позиция в Божието царство.
Ние трябва да знаем, че:
Ние сме изкупени.
Ние сме нови създания.
Ние сме избавени от силата на сатана.
Ние сме освободени от всички наши грехове.
Когато знаем тези неща, лесно няма да бъдем разколебани.
В момента, когато приемем Исус за Спасител, ние получаваме Божието естество и ставаме Божия праведност в Христос Исус.
" Защото Онзи, Който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога. ” / 2 Кор. 5:21 /
Исус стана грях, наказан като грешник, без да е допуснал грях в живота Си, заради нас. В резултат на това, ние можем да стоим в присъствието на Всемогъщия Бог без грях. Бог вече не гледа на нас като на грешници, а ни вижда като
Божията праведност в Христос Исус.
Чувството, че сме недостойни, независимо как се е зародило в живота ни, разрушава вярата, ограбва нашия душевен мир и ни прави непълноценни християни. Това е дело на
сатаната.
Ако имаме чувство за малоценност, ние не можем да царуваме в живота. Ние трябва да знаем, че сме В НЕГО. С цена сме откупени - с драгоценната кръв на Исус и повече не принадлежим на себе си /1 Кор. 6:19,20 /
Всичко постигаме чрез Него. Ние няма да имаме провал, когато осъзнаем, че вече сме получили праведността.
В нас няма място за чувство на малоценност. Трябва да заменим тези негативни чувства със знание за това, кои сме ние в Христос Исус.
Разговарях по телефона с една госпожа, която се обади от друг град. Нейният съпруг постоянно й втълпявал, че тя ще отиде в ада, ако си слага червило или си подстригва косата.
В резултат на това непрекъснато осъждение, госпожата имаше сериозни емоционални проблеми. Тя знаеше, че никога не може да бъде достатъчно добра, за да отиде на Небето.
Нейният съпруг не разбираше, че само изкупителната кръв на Исус ни прави праведни.
Той мислеше, че външността е знак, който определя нашата праведност или греховност.
Този човек наистина имаше нужда от някой да му помогне.
Много хора, които вярват в подобни неща са искрени и предани християни. Те са оковани от деноминационни доктрини и идеи, но могат да бъдат освободени от такова робство и мъчение.
Нека да изследваме две от страните на праведността.
Едната е Божествената страна, а другата е практическото приложение.
Божествената страна:
Бог ни изкупи чрез Исус Христос.
"Божията правда чрез вяра в Исус Христос е у всички и върху всички вярващи; защото няма разлика: всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христос Исус." / Римл.3:22-24 /
Нашата праведност идва само чрез вярата ни в Исус Христос. Ние всички допуснахме грехове, но когато се снишихме пред Кръста, ние застанахме на висота. Ние съзерцаваме Кръста и го прегръщаме знаейки, че сме съгрешавали, но поради вярата ни в това, което Той извърши, имаме опрощение.
Праведността дойде при нас като подарък. Ние никога не можем да я заслужим. Ние никога няма да я получим, защото сме достатъчно добри. Тя не идва от спазване на незначителни неща - от изпълняване на закон или носене на прилично облекло, а от вяра в Исус Христос.
Човекът беше създаден, за да бъде цар, който трябва да се подчинява единствено на своя Създател, но:
Човекът извърши престъпление.
Той бе непочтен към Бога.
Човекът повярва на сатана.
Той повярва на дяволската лъжа, вместо на Божието Слово.
Човекът загуби властта над собственото си царство.
Сатана започна да управлява, като стана принц на въздушната власт.
Сатана завладя цялото царство, което Бог беше определил за Адам.
Вместо да живее като цар, човекът стана роб.
Човекът стана роб на греха и на сатана.
Практическото приложение:
Всеки жив човек трябва да вземе решение, да живее като цар, защото ако не направи това, той без да осъзнава ще съществува като роб.
Ние имаме силата на избор и можем да променим съдбата

си! Ние трябва да решим за общуваме лично с Исуса. Ако  предпочетем да живеем по правила и външно благоприличие, ние няма да живеем като царе.
В писмото си до Римляните, Павел ни казва, че Благата Вест е за спасението на всички хора / Римл.1:16 /.
Бог е дал на ВСЕКИ човек по равна мяра от вярата, за да може да изповядва Господ Исус Христос / Римл.12:3 /.
" А оправданието от вярата казва тъй: "да не речеш в сърцето си: кой ще възлезе на небето ?” тост, да свали Христос,
"или: кой ще слезе в бездната ?" тоест да изведе Христос от мъртвите. Но какво казва Писанието ? "Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце", тоест, словото на вярата, което проповядваме; защото, ако с устата си изповядаш Господ Исус, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш, понеже със сърце се вярва за оправдание, а с уста се изповядва за спасение." I Римл.10::6-10 /
Това е практически пътят към праведноста. Праведността, която е с вяра ГОВОРИ, тя не мълчи!
Аз искам ти да кажеш:
АЗ СЪМ ПРАВЕДЕН!
Ние имаме възможност да дойдем пред Отца и да Го хвалим затова, което Исус направи за нас. Ние не идваме с нашата собствена праведност или доброта. Ние никога няма да бъдем достатъчно добри, даже и в собствените си очи. Ние пристъпваме пред Отца, защото сме Божията праведност в Христос Исус.
Божествената страна:
Бог, чрез Исус Христос ни направи нови създания.
"И тъй, който е в Христос, той е нова твар; древното премина: ето, всичко стана ново."
и"Защото Онзи, Който не знаеше, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога."
I г Кор.5:17 и 21
Бог каза: " Да сътворим човек по Наш образ и по Наше
подобие."/ Бит. 1:26/.                                          
Човекът беше създаден, за да покаже Божието естество.
Когато Исус дойде на Земята под формата на човек, Той демонстрира външното и разкри вътрешното, духовно и морално естество на Бога. Исус беше Бог в човешко тяло.
Когато Адам не се подчини на Бога, неговият вътрешен човек умря, но външният продължи да живее.
Само две семейства живеят по лицето на Земята днес - Божието семейство и това на дявола. Ние сме или Божии чада, или сме деца на дявола. Ако ти не си в Божието семейство, това означава, че си в семейството на дявола.
Обърнете внимание на следните стихове, които рязко разграничават принадлежността на всеки човек.
"А който се съединява с Господа, един дух е с Него.” I 1 Кор.б:17/
И следващия:
" Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. ” 1Иоан 8:44 /
Практическото приложение:
Всеки човек трябва да избере духовния човек да доминира в живота му.
Ако ще живеем като царе, то духът ни трябва да ни ръководи. Ако можем да избираме между обич и омраза, духът ни ще избере любовта. Ако трябва да бъдем насърчени или унили, ние ще решим да бъдем насърчени. Тези решения са в резултат на новосъздадения дух в нашия вътрешен човек. Ти можеш да укрепиш вътрешния си човек, като изучаваш Божието Слово и започнеш да разбираш какво Бог е казал за теб.
Известна е историята за огромния ревящ лъв и жалкото кученце. Никой няма да попита: " Какво мислиш, кой ще победи при схватка? " Що за глупав въпрос.
Въпреки всичко, ти можеш да промениш изхода на тази
битка. Всичко, което трябва да направиш е да спреш да храниш лъва, а да даваш храна на кученцето. Ако си търпелив и продължиш да се грижиш и храниш кученцето седмица след седмица, то ще стане силно и здраво. Гладуващият лъв обаче, ще бъде толкова слаб, че няма да може да повдигне лапата си.
Когато станеш християнин, твоето вътрешно естество може да се сравни с това кученце. То трябва да бъде хранено, обучавано и закалявано. В същото време твоят външен човек, плътското ти естество, трябва да бъде обречен на гладуване, докато остане без каквато и да е сила.
Хората, които живеят без победи, са тези, които хранят лъва. Те отделят съвсем малко време за изучаване на Библията. Не ги интересува посещаването на църква с добро Библейско обучение. Те седят удобно пред телевизионните приемници и хранят своя плътски човек с часове. Старият лъв реве и те недоумяват как е възможно да не побеждават в живота.
Много е важно, с какво храниш твоя дух. Обновеният ти вътрешен дух няма да израсне от яденето на пържоли. Нужна ти е духовна храна.
Трик на дявола е да ни държи във веригите на някоя доктрина и да крие великите Божии истини от нас. В продължение на години аз бях държан в невежество.
Като Божии служител, аз се стараех да живея в линия с просветлението, което имах. Аз съм сигурен, че и други деноминационни служители също правеха всичко, което знаеха, но много от нас бяха държани в невежество. Ние се доверявахме на нашите учители, които не ни научиха на цялата истина от Божието Слово. Те самите нямаха пълните знания.
Бяхме научени на страх и осъждение. Ние търпяхме поражения и постоянно ни беше напомняно, колко сме слаби и недостойни.
Правеше ми удоволствие да притискам хората до стената с моя начин на проповядване. Аз наистина им давах да
разберат, колко са лоши. Колкото повече правех това, толкова повече ме хвалеха. Те си мислеха, че това беше добро проповядване.
Една птичка, която бе излюпена в клетка не знаеше нищо за живота на свобода. Тя никога не беше напускала своята клетка. Като растеше тя започна да забелязва какво има по тялото й. Тя недоумяваше и не знаеше какво е това.
Един ден птичката разбра, че може да пърха с крилцата си. Тя ги размаха толкова бързо, че успя да прелети от единия до другия край на клетката. Птичката повтаряше това отново и отново. Дълбоко в себе си тя чу глас:" Ти не си създадена за тази клетка.” Но какво можеше да направи? Клетката беше единственият дом, който тя знаеше.
По-късно някой отвори клетката и птичката излетя навън за първи път. Приятелю, чуваш ли как тази птичка казва: ”Това е то! Била съм създадена за нещо по-голямо от тази клетка!”
Дяволът е направил всичко възможно, за да е сигурен, че Христовото тяло е затворено в клетка. Хранени сме с просо, а всъщност сме създадени да бъдем орли.
Милиони християни са затворени в клетките на различни доктрини, които казват, че чудесата принадлежат на миналото и дните на свръхестествено водителство са отминали.
Чрез силата на Святия Дух тези деноминационни клетки се отварят и ние започваме да летим заедно. Научаваме великите истини на Божието Слово. Живеем победоносно, както Исус Христос.
Божествената страна:
Бог, чрез Исус Христос, ни освободи от силата на сатана.
"Като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи
да участваме в наследството на светиите в светлината, избави ни от властта на тъмнината и ни премести в Царството на възлюбения Си Син." /Кор..1:12,13/
Бог ни е освободил от властта на сатана. Това е факт и не е нужно да продължаваме да молим Бога да направи това за нас. ТОЙ ВЕЧЕ ГО Е НАПРАВИЛ! Това е безсмъртна
истина!
Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христос; и вие сте пълни чрез Него, Който е глава на всяко началство и власт; като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях. " / Кол.2:8,10,15 /
Много пъти ние се опитваме да победим в житейските битки чрез философия или традиция, която е създадена от хора.
Исус ограби началства и власти, но ние трябва да връзваме тези сили в нашия ежедневен молитвен живот, така ще започнем да виждаме проявлението на нещата, за които вярваме на Бога.
Практическото проявление:
Всеки християнин трябва да изучава Божието Слово, за да се научи да разгромява врага Си, дявола.
Начинът за постигане на това е чрез молитвата. Ние трябва да говорим това, което Божието Слово казва. Ние трябва да се научим да се молим в Святия Дух, докато видим желаните резултати / Ефес.6:18 /. Молитвите и знанието от Божието Слово ни държат облечени в Божието всеоръжие, с което можем да устоим срещу хитростите на дявола. Ние никога не трябва да сваляме Божието всеоръжие, което ни държи в постоянна готовност да атакуваме дявола.
" Облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските хитрости ”
СЪПРОТИВИ СЕ НА ДЯВОЛА!
" Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тоя век, против поднебесните духове на злобата.
ПОЗНАВАЙ ВРАГА СИ!
" Заради това приемете Божието всеоръжие, за да можете се възпротиви в лош ден и, като надвиете всичко,
да устоиите."
СЪПРОТИВИ СЕ НА ИЗКУШЕНИЕТО!
"Итъй, стойте, като си препашете кръста с истина и се           облечете в бронята на правдата.
ЗНАЙ КОЙ СИ В ХРИСТОС!
"  Обуйте нозете си в готовност да благовестите мира. "
БЪДИ ВИНАГИ ИЗПЪЛНЕН С МИР!
" А над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия.
НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
" Вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието Слово. ”
ГОВОРИ СЛОВОТО!
" С всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички светии ”
МОЛИ СЕ ПОСТОЯННО! / Еф. 6:11 -18 /
Бог иска ние да заповядваме и да властваме над дявола в този живот. Това се постига чрез МОЛИТВАТА! Божествената страна:
Бог, чрез Исус Христос, е простил всички наши грехове.
" В Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат.1Еф. 1:7/
Нашите грехове са простени въз основа на Неговата благодат. Божията благодат е преизобилна и е безплатна!
Държал ли си някога малко бебе на ръце? Ти му се възхищаваш и казваш, колко е сладко. Това бебе няма минало. Като новороден християнин, ти също нямаш минало.
Аз не се интересувам какво е твоето минало. Не ме е грижа колко престъпления си извършил. Щом дойдеш при Бога, твоето минало вече не съществува.
Практическо приложение:
Всеки, който вярва в Господ Исус Христос, трябва да се научи да действа според инструкциите в Божието Слово,
независимо от това, което вижда, чувства или чува.
Когато по всичко личи, че си се провалил, не се осъждай.
" и тъй, сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус и живеят не по плът, а по дух. / Римл.8:11
Ако чувстваш, че се разминаваш с Бога или си провалил своя другар, не продължавай да стоиш в това състояние!
" Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очистя от всеки грях. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда." / 1 Йоан 1:7,9 /
Побързай да се върнеш в светлината. Изповядай греха си и вярвай, че Той те е изчистил.
" Тъй да кажат избавените от Господа, които Той избави от вража ръка./Пс. 106:2 /
Тайната на победата е в това, да действаш без страх и да изповядваш дръзновено! Сатана се страхува от теб!
Бог, чрез Исус Христос, те е изкупил.
Бог, чрез Исус Христос, те е направил ново създание.
Бог, чрез Исус Христос, те е освободил от силата на сатана.
Бог, чрез Исус Христос, е простил всички твои грехове.

НИЕ ЦАРУВАМЕ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ПОДАРЕНАТА НИ ПРАВЕДНОСТ.

Отваряне на Небесата - Глава 11


Вечния план
Спасението е безплатно, но сега вашият живот определя вечното ви положение!

Тази глава обяснява как се определя вашето вечно положение, и вие сте този, който  решава това!

Хората планират живота си по различен начин: имат план за отпуска, план за къща, план за спасение, план за образование, план за развлечения и планове за бизнес. Най-главното, но почти най-пренебрегваното планиране – това е ПЛАНИРАНЕТО ЗА ВЕЧНОСТТА. Не говоря за това да се спасиш и после да отидеш на Небето, а за нещо повече, т.е. вашето вечно положение, което никога вече няма да се промени. Вие можете да работите върху него докато не умрете. Това означава, че трябва да разберете каква е Божията цел за живота ви и как да я изпълните. Той има за нас цяла вечност. Или ще управлявате и властвате на новата земя с Христос, или ще служите на другите.

Едно от най-важните неща е, че ще ви се търси отчет за това, което Бог ви е призовал да правите с живота си. Всичките ние имаме особено предназначение и Бог ни е дал дарби, таланти и благодат, за да го изпълним. Ако не знаете за какво сте призовани, търсете Бога и Той ще ви разкрие.

Библията ясно казва, че няма покаяние за нашите дарби и призвание. Това означава, че вие няма да получите извинение за неизпълняването на Божията цел в живота ви. Вие ще бъдете отведени на небето, но няма да получите възнаграждение за своите "дела", ако не сте извършили Божиите дела.

Вие ще получите награда за всяка проявена от вас доброта, защото Божието Слово казва: „И който напои един от тези най-малките само с чаша студена вода, истина ви казвам, няма да изгуби своята награда“. Тази награда се различава от тази, която вие ще получите за изпълнението на Божието призвание в живота ви. Убедете се, че живота ви съответства на Божието Царство. Вашата награда ще бъде вечна с царуването с Христос. Вие никога няма да съжалявате!

ПОСЛАНИЕ НА ОТЕЦ КЪМ ТЯЛОТО МУ

Моля, СПРЕТЕ да се карате помежду си. Аз съм ви създал и всичките ви обичам. На вас са дадени различни призвания и помазание. НЕ се противопоставяйте на тези, които вършат работата Ми. Не знаете ли, че Словото Ми казва: "Не се допирай
до  помазаника Ми, а вие се мразите и се ядете един друг!

Всичките вие сте ЕДНО семейство и ще живеете на Небесата цяла вечност. Аз не съм ви разделял един от друг, това са човешки традиции. Искам да спра много от тези традиции, защото в последните дни трябва да работите всички заедно. Светът ще ви познае по любовта ви един към друг.
ОБИЧАТЕ ЛИ?

Отваряне на Небесата - Глава 10

Уверете се, че вие ще отидете в Рая

В тази глава се обяснява как да се спасиш или както някои казват „да се новородиш“. Това означава, че вече няма да бъдете отделени от Бога чрез греха, но ще станете част от Неговото семейство, приемайки Исус като свой Спасител, и затова след смъртта ще отидете в Рая. Библията обяснява всичко това в Йоан 3:16,17: 16Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единствен Син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. 17Бог не изпрати Сина в света да съди света, а да спаси света чрез него. Това е лесно и е безплатен подарък. Вие трябва да изповядате греховете си и да Го приемете с вяра. Исус е единствения път до Отца. Не чакайте, когато ще „очистите“ сами живота си, Той ще ви приеме такива каквито сте и след това ще ви промени отвътре!

Покайвайки се за греховете си, вие ставате нов човек, а „старият“ си отива. Това означава, че вашето сърце е променено и сега иска само Божиите неща, а не греховните. За да растете духовно, трябва да четете Божието Слово. Също така е полезно да развивате взаимоотношения с тези, които познават Бога и ще ви помогнат да станете силен християнин. Ако се свържете с местната църква, то ще можете да получите практически съвети и ръководство, които ще ви помогнат да намерите предназначението си и целта, които Бог е приготвил за вас.

Следващата крачка, това е кръщението ви във вода, което е външният белег на вътрешната ви промяна, случила се в живота ви. Това символизира, че сме „умряли“ с Христос и сега сме възкръснали и сме станали нов човек. В повечето църкви има редовни служби за кръщение и там, когато ви кръстят ще се радват да ви приемат в Божието семейство. Първата църква, както е посочено в Деяния на Апостолите, е кръстила всички новородени.

След това трябва да позволите на Святия дух да поеме контрола над живота ви, след като сте получили кръщението в Святия Дух с проявлението говорене на езици. Това ще ви даде сила, както е било при апостолите в книгата Деяния. Бих ви посъветвала да прочетете цялата книга, за да разберете как това е променило живота им. Ще станете все по-чувствителни към чуването на вътрешния глас на Бога, който ви говори. Святия Дух е изпратен, за да ви направлява и утешава. Той не е нещо страшно, което трябва да избягвате, както някои учат. Когато се случи голямото изливане, споменато в предговора на тази книга, много хора ще бъдат изпълнени със Святия Дух и ще се случват много чудеса!

Всеки, който следва Христос трябва да проявява Неговия характер. Той дойде, защото обича всички хора и затова ние трябва да направим същото. Ние не можем да обичаме „греха“, но можем да „обичаме“ хората в Христос. Прочетете посланието до Галатяните, за да разберете как братята и сестрите в Христос са длъжни да се отнасят един към друг. Ние трябва да се стараем да придобием добро свидетелство, което да е записано на Небесата.

Исус иска да имате победа над греха всеки ден в живота си. Божието Слово казва: 4Това е така, защото всеки, който е дете на Бога, побеждава света. И ето как извоювахме тази победа над света: чрез нашата вяра. “ (1 Йоан 5:4). Дяволът ще ви изкушава, но вие не трябва да се поддавате. Исус може да ви помогне да побеждавате, защотото ... защото Онзи, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. (1 Иоанна 4:4). Когато почувствате желание да се поддадете на греха, просто тичайте при Него и Той ще ви помогне. Ако паднате в грях, най-лошото нещо е да се опитате да го скриете, но по-добре е да си признаете бързо и да приемете Неговата прошка. Ако вие скриете греха, то дяволът може да го използва против вас и след това настъпва съда. Колкото повече се дърпате, толкова по-трудно ще бъде да се покаете. Неговата прошка е достъпна за всички нас и Неговата кръв може да превърне най-големия грешник в СВОБОДЕН!

Аз знам не само, че Христос умря за греховете ни и проля кръвта Си пред престола на Бога, но видях това! Сега ще ви разкажа за едно от най-необикновените и незабравими преживявания, които някога съм имала. Това се случи през април на 1998год., когато бях на вечерната служба в църквата. През това време търсех по-дълбоки взаимоотношения с Отец и прекарвах много вечерни срещи в поклонение и ходатайство за дома ми. Жадувах за повече от Господ и когато стигнете до такъв момент в живота си, Той обезателно ще ви го даде.

Ние се покланяхме в продължение на тридесет минути и след това пастора извика определени хора за молитва. Той извика всички служители, които бяха на пълно работно време.  Тъй като Бог ми каза, знаех, че един ден ще бъда в служение на пълно работно време, но аз не отидох, защото времето още не беше настъпило. Пасторът полагаше ръце на излезлите отпред, молеше се за тях и после те се връщаха по местата си. В помещението чувствах Божията слава и знаех, че там присъстваха ангели. Почувствах, как Святия Дух ме подтикна да изляза напред за молитва, затова Му казах: „Ако пасторът каже, че е необходимо още един човек да излезе, тогава ще изляза“. В следващия момент пасторът ми каза тези думи и аз излязох напред.

Колкото повече се приближавах, толкова се засилваше Божията слава. Ставаше все по-трудно да се диша и около себе си чувствах горещина. Около мен стояха разпоредителите, защото понякога, когато силата на Бог идва върху вас, вие можете да паднете. Когато пасторът положи ръце върху мен, почувствах как огън преминава през цялото ми тяло. Това изхвърли назад не само мен, но и разпоредителите, които стояха отзад. Бог използва ръцете на пастора, за да освободи този огън в духа ми. Той премина през цялото ми същество, изгаряйки всичко, което не беше от Бога. Стените на сърцето ми бяха очистени от всякакво желание за този свят и всичките спомени от миналото и после мина през главата ми, за да изчисти живота ми!


Спомням си само когато паднах на пода и тялото ми започна много да трепери. Не се нараних по никакъв начин, но бях потопена в Слава и това беше реакция на организма ми към нея. Смътно си спомням, че някой ме покри и се отдръпна. По-късно разбрах, че през цялото време на служението съм лежала отпред на пода. Пасторът знаеше, че Бог нещо прави и не позволяваше на никой да ме притеснява. Даже са ме оставили в църквата и са ми сложили охрана, а след това са се обадили в къщи, като са казали, че ще звъннат по-късно, когато съм способна да си тръгна. Това разказа дъщеря ми на следващата сутрин, която е вдигнала слушалката, когато са звъннали от църквата. Тя ме е чакала почти до полунощ, но аз все още съм лежала там треперейки. Но това, което не е знаела, е къде съм била взета от Божия Дух.

Когато паднах на пода, ангел Господен ме взе (духът ми) и ние напуснахме земята.  Всеки път, когато отивах на Небето, винаги ставаше „мигновено“ и воъбще не чувствах как се премествам. Преди малко съм била тук и след секунда вече съм на Небето. Но този път беше различно, защото изведнъж почувствах, как се придвижвахме с „огромна скорост“. Видях милиони светлинни лъчи, идващи точно към мен, както става в киното. За определено време се преместихме и изведнъж спряхме и аз почувствах почва под краката си. Отворих очи и веднага разбрах, че съм на Небето. Когато осъзнах къде сме, сърцето ми затуптя силно, защото стоях пред гробницата на Исус и камъкът вече беше отместен. „О, Боже!- казах аз- „какво виждам?“

Чух как някой вика и се обърнах. Видях красиво момиче,което държеше нещо в ръцете си.  Тя изглеждаше на около 19 или 20 години и имаше дълги черни коси. Тя надникна в гробницата и видя ангелите, които я попитаха защо вика. Тя каза: „отнесли са моя Господ, и не знам къде са Го сложили“. Тогава се появи Исус, но Мария не Го позна. Тя Го попита, дали той не е отнесъл Исус. Тогава Исус й каза: „Мария“. Тя изтича при Него, лицето й излъчваше  радост, когато Го нарече: „Равуни“ /Мисля, че това на еврейски език означава „учител“/. Исус й каза: „не се докосвай до Мен, тъй като още не съм се възнесъл при Моя Отец; но отиди при Моите братя и им кажи: възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог”. Тя веднага изтича да разкаже на другите, какво й е казал Исус.

Когато тя си тръгна, в небето се появиха много ангели и Исус се издигна да ги посрещне, а аз го последвах. Това беше завладяващо зрелище, когато заедно се издигнахме , и което няма да забравя НИКОГА. Не ме интересува, ако някой не ми вярва, но това винаги ще бъде "Божествен" момент в живота ми. Когато продължавахме да се издигаме, ангелите застанаха напред и около Исус. Даже атмосферата около нас беше още тъмна, но сиянието от Славата около Исус осветяваше цялата област. Ние преминахме без препятствия през второто небе и се отправихме към светлината, която беше по-ярка от слънчевата.

Когато влязохме в третото Небе, което е Божият дом, хиляди и хиляди ангели дойдоха да посрещат Исус. Те ни съпроводиха през портата до Престола. Това, което видях след това е трудно да се обясни и даже, когато пиша за това, чувствам върху себе си Славата! Безброй ангели лежаха на пода, когато Исус дойде при трона и при Неговия Отец. В същото време Ангел Господен носеше прекрасна ваза и сега я предаде на Христос, когато стоеше пред своя Отец.

Пред нас имаше не голям олтар и върху него имаше изискано покривало, конците на което бяха така преплетени, че ми се струваха като живи. В тази материя се движеха златни, сребърни, виолетови, червени и зелени цветове. Аз едва можех да стоя, защото силата, излъчваща се от престола беше толкова голяма. Проблеснаха светкавици и звукът беше като гръм, когато Отец вдигна дясната си ръка.

След това внезапно настъпи тишина, когато Исус взе вазата и я обърна върху олтара.  Точно сега преди Той да започне да излива кръвта Си, видях слово, което се появи на покривката пред Него. Беше написано: „Страх“, но когато кръвта го удари, чух звук, подобен на съскане на вода върху горещ тиган: „ССССССССС“, и тази дума се изпари веднага. Върху покривката се появяваха думи една след друга и всеки път кръвта ги премахваше. Това бяха думи като: „Омраза“, „Болест“, „Скръб“, „Убийство“, „Хомосексуализъм“, „Безумие“, „Прелюбодейство“, „Болка“ и много други, и всеки път те изчезваха от кръвта на Исус. Когато се появи последната дума „СМЪРТ“, кръвта я удари  и тя си отиде завинаги. Бог стана, вдигна двете си ръце и извика: „ДА, Свърши се!“ Всички викаха и танцуваха от радост. Това направи Исус, най-голямата жертва, отдадена някога и заплатена чрез кръв. „Живото“ покривало сега беше цялото в скъпоценната кръв на Христос и завинаги ще се намира на милостивия престол на Бог. Колко беше свято да преживея това и се учудих, че можах да оцелея!

(След това се върнах в църквата).

Беше 5 часа сутринта, преди да извикат мъжа ми да дойде да ме вземе и той ме доведе в къщи. Не бях нормална около две седмици. През това време имах видения, но ще ги споделя с вас друг път. Аз наистина зная, че Той плати най-високата цена за всички нас. Как може някой да отрече такава Любов?

Отваряне на Небесата - Глава 9


В ада няма веселба, а само злорадства на демони

Тази глава е продължение на Втора Глава, където разказвах за ада. Това УЖАСНО място е изпълнено със страх и мъчения и е БЕЗ  изход. Адът никога не е бил предназначен за човека, а е бил създаден за дявола и неговите паднали ангели. Бог е любов и Той не иска никой да погине, но тъй като Той е свят  никакъв грях не може да бъде в присъствието Му. Ако не сте се покаяли за грях не можете да отидете в Рая и единствения избор – това е адът. Кой иска да е разделен за цяла вечност с близките си?

Една вечер, когато се молех, бях взета и ми беше показан ада. Никой, който вече е бил там не може да забрави ужаса на това място. Благодарна съм, че не съм преживяла всичко там, а само наблюдавах и не съм изпитвала лично тези мъчения или изгарящата топлина. Знам, че имаше и други, които буквално бяха хвърлени там и изпитваха болка, страдание, и най-лошото от всичко, отдалеченост от Бога. Повярвайте ми, беше ужасно да видя това.

Казано ми беше, че бях взета с определена цел да видя това. Бог знаеше, че когато разкажа на хората за Рая, също така ще трябва да ги предупредя и за ада. Много хора не вярват в ада, но това няма да ги спаси от него. Представете си човек, който живее „добър“ живот, но ако не е приел Христос, то той ше се окаже на това място. Това е все едно да се сбъднат всичките ви най-лоши кошмари. Вашето единствено обкръжение ще се състои само от демони, които ви мразят. Те ви мразят, защото мразят Бога, тъй като сме създадени по Негово подобие.  Тяхното най-голямо удоволствие е буквално да разделят хората.

Писъците бяха почти непоносими за мен и аз знаех, че няма милост в ада. Там управлява страхът и ако имате поне за секунда почивка от едните демонични мъчения преди да започнат другите, които се възобновяват отново и отново, то психическия тормоз там никога не спира.

Някои казват: „Хайде да се поразходим в ада!“ Единствените, които се разхождат там  са демоните. Те злорадстват всеки път, когато идва нова жертва. Ако там са попаднали заедно двама приятели, то единият го отделят от другия, и той трябва безпомощно да гледа как приятелят му го разкъсват пред очите му, като не е способен даже да извика и за помощ.

Понякога хората са хвърлени в яма с огън и ги бият непрекъснато малки демони, приличащи на животни. Вие ще чувствате болка от раните върху тялото ви. Неугасим огън и огромни пламъци изгарят тялото ви, и миризмата на изгоряла плът се усеща навсякъде.

Друга форма на изтезание, която се използва в ада е каменна гробница. Те ви затварят в пространство достатъчно високо, за да можете да стоите прави и нешироко, за да можете да седнете или да коленичете. Това е най-тъмната тъмнина, която някога сте виждали и е най-горчивият студ. Малки паяци-демони, които имат човешки глави, пълзят върху теб и крещят проклятия, без да спират. Този звук пронизва главата ви отново и отново, докато не  почувствате, че губите съзнание.

Не само, че тялото ви няма да има спокойствие и възможност да легне и да си почине, но ако се опитате да отпуснете краката си, в гробницата ще ви поставят остри каменни игли. Тази агония никога не спира, без вода за вашето дехидратирано тяло, което отдавна страда, мъчейки се от глад. Ще ви се прииска да умрете, но никога не можете да спрете тези страдания.

Аз видях ада за малко, но не трябва много време, за да осъзнаеш, че никой не иска да се озове там. Хората казват, че не вярват, че милостивият Бог може да изпрати някого в ада.  Те са прави, Той никого не изпраща там, те сами избират.

Ние трябва да пазим сърцето си, което веднъж е спасено, и да не грешим против Бога. Невъзможно е да приемем Христос и да започнем да живеем правилно, но след това  да отстъпим от Бога, заради своята егоистична похот или съблазнявайки се от нещата, които дяволът е поставил в този свят, такива като наркотици, алкохол, аморалност, алчност, омраза, хомосексуализъм, мистицизъм, магьосничество и поклонение на дявола.

Има очевидни неща, а има и не толкова очевидни, и едно от тях това е непростителността. Библията ясно казва: „Ако не простите, то и вашия Небесен Отец няма да прости вашите прегрешения“. Моля ви, не позволявайте на този грях да живее у вас. Прощавайте бързо, ако някой ви помоли за това. Не го задържайте, в противен случай ще пропуснете Небесата. Даже ако сте приели Христос, живели сте добър живот и сте помагали на бедните, постъпвали сте съгласно всички чудесни неща от Библията, но сте оставили непростителност в сърцето си – ВИЕ НЯМА ЗА ОТИДЕТЕ НА НЕБЕТО.
Не си мислете, че просто като кажете „молитвата на грешника“, това завинаги ви осигурява отиването на Небесата. Трябва да имате в предвид, че макар спасението да е безплатно, това не ви дава право да живеете както ви се иска. Ако след това продължите да живеете греховен живот, значи никога не сте имали истинско новорождение!

Бог е свързан със Словото Си и това, което посеете, това и ще пожънете; и това включва и непростителността! Ако ви е нужна помощ да простите на някой, молете се и искайте, защото Бог е верен. Всеки, който отиде в ада, НИКОГА няма да бъде свободен и никога няма да има мир, доброта или любов. Даже за такива бъдещето им е вече запланувано: да горят в Огненото Езеро цяла вечност! Ако някой от вашето семейство е отишъл там, те викат към Бог, за да не попаднете и вие там! Моля ви, изберете Христос докато още има време!

Отваряне на Небесата - Глава 8


Паметта на хората
Вашите дела и доброта ще се запазят завинаги!

В тази глава ще ви разкрия какво ми беше казано и показано за паметта на хората, когато те отиват на небето и как остава вечно пред Бог.  

В 10 глава на Деяния на апостолите има история за езичника Корнилий. Той е бил добър човек и е давал много пари на бедните. Имал добро сърце и е бил известен с набожността си. Корнилий е имал не само репутация на земята, но също и на Небето. Толкова силно, че Бог е изпратил ангел до Корнилий с думите: „твоите молитви и милостини  дойдоха за спомен пред Бога“ или като във версията на Бибилията на Новото столетие: „Той (Бог) е видял, че си давал на бедните и те помни“. И в Живата Библия: „Твоите молитви и твоите  милостини не са минали покрай Бог незабелязано“. Бог толкова е бил впечатлен от добротата на Корнилий към бедните, че е поискал да му даде възможност дае чуе Евангелието. Също така е подготвил Петър (чрез видение), за да не го отхвърли, защото е бил езичник.

Ние не можем да отидем на Небесата заради делата ни, а само приемайки Исус. Въпреки това, когато ние живеем като Корнилий (безкористно), ние също оставяме спомен на Небесата за нашата щедрост. Тук на земята има хора, които са били известни, те имат огромни паметници и мемориали на Небесата. Някои са толкова големи, че изглеждат като малки градове с огромни фонтани, градини и скамейки. Има галерии, в които можете да влезете и да видите какви неща са направили. Техните имена са винаги видими на гравирана дъска или на монумента. Ако познавате някой, който има раздаващо сърце и постоянно помага на другите, то със сигурност има един от тези паметници. Няма значение, кога ще отидете на небето, тези паметници са вече там.

Два мемориала грабнаха вниманието ми. Един от тях беше направен от седеф и светеше ярко в пейзажа. Той беше с размерите на градски парк, с красиви водопади, които се стичаха в огромен шадраван. Около основната стена на този фонтан имаше фигурки на деца в различните етапи на играта. Техните малки лица бяха изпълнени с радост и очакване. Горната стена на фонтана беше красиво украсена с пеперуди. Те бяха като истински, като си помислих, че всеки момент ще литнат. На самия връх на фонтана беше извита табела с надпис: "В ПАМЕТ НА ТВОЯТА ЛЮБОВ И ДОБРОТА КЪМ ЗАБРАВЕНИТЕ ДЕЦА НА СВЕТА"

Изкусната изработката на фонтана сигурно е от най-добрите небесни майстори. Навсякъде цъфтяха цветя и аромата възбуждаше сетивата; някои от тях висяха от каскадата на стените, които бяха около градините. Пауните с горда осанка ходеха по земята, или седяха на една ниска стена, обграждаща малки фонтани. Това прекрасно място е сформирано благодарение на нечий труд от любов към нуждаещите се!

Този паметник принадлежи на скъпоценна християнка, която често критикуват както в света, така и някои от лидерите, казвайки, че познават Христос. Това не е угодно на Отец и Го наскърбява. Той много я почита заради труда й. Той е в памет на сираците и на неравностойното им положение в света. Внимателно следете какво казвате за Божиите помазаници. Може би не можете лично да ги насърчите, ако чувствате, че са направили грешка, молете се за тях. Библията казва, че ако те дават добър плод заради Христос с животите си, тогава те са „ЗА“ Него, а не против Него. Не позволявайте с думите си да отлагате или отменяте това, което Бог има за вас, говорейки срещу всяко от Неговите деца.

Друг паметник, който видях, беше красив, но с доста по-различен дизайн. Той също започваше с огромен фонтан, но имаше полупрозрачен мост, преминаващ над него. Той имаше по-„съвременен“ дизайн и като че ли беше пълен с красив син цвят. Когато се качваш на моста и преминаваш над този голям фонтан, то се виждат по-малки басейни, които са част от неговия дизайн и вместо собственото си отражение виждаш лицата на хората, на които този човек е помогнал. Това, което някога се е случило в миналото, е запечатано и съхранено в този паметник. Вие ще видите не само изражението на лицата, но също така ще чуете и всяка дума на благодарност, казана за този мъж.

Маси от рози и бели Tumbleweed (буквално на английски "детско дихание" – заб. на преводача) заобикаляха този фонтан и разстилаха от двете страни на огромни колони, които бяха част от неговата конструкция.  От другата страна на фонтана имаше сцени, където по различно време Небесния оркестър е изнасял концерти за наслада на присъстващите.   Хубавата музика може да бъде чута на голямо разстояние и всички, които я чуят, не могат да не въздадат слава на Бога за Неговата доброта към другите.

Недалече от фонтана имаше множество места за сядане и общуване с другите, което е било любимото занимание на този мъж. Те истински обичат хората и единствената награда, за която молят, е да видят лицата на хората, на които са помогнали. Много от тези хора са били в голяма нужда и животът им се е променил завинаги, благодарение на усилията на този човек.

Има области, в които малките деца могат да дойдат и да играят на различни необичайни игри. Някои никога не съм виждала, като например балоните. Детето може да влиза в тях през отвора отгоре, и когато е там, огромния балон го издига, така че той да може да се рее из въздуха и безопасно да се удрят в балоните на другите. Децата се смееха и викаха.  Когато се уморяваха, те просто „излитаха“ от балоните си и се връщаха на земята.

Колко е чудесно, че този човек е дал щастие не само на децата на Земята, но също и в Небето. Божията любов се е проявявала чрез него отново и отново. Те дори не са осъзнавали, че са били под влиянието на Божия Дух, правейки такива "актове на доброта". Те са богати и са могли да останат егоисти, но вместо това са решили да използват живота си за благото на другите. Те никога не са съдили другите, но са помагали на всички, както ни призовава Библията. В резултат на това тези превъзходни паметници са посветени на тяхната любов. Би било престъпление, ако този, който е построил този паметник, да не го види никога. Както бях казала преди това, паметникът не гарантира влизането в Рая, ако не са приели Христос; паметникът ще си остане, но те никога няма да го видят!

Някои хора могат да поспорят, че Бог не оставя нищо на Небесата, свързано с грешниците; но Корнилий и семейството му са се спасили след идването на ангела. Това доказва, че Бог не само чува молитвите на неспасените, но даже разпознава доброто, което правят на бедните и нуждаещите се. Бог иска да се приближи до нас, ето защо е създал човека, за да може Той да има семейство и да общува с него.

Получих от Бога един важен урок: никога не се опитвай да съдиш сърцето на човека, само Той знае кокво е в него. Той решава кой къде отива, защото Той е единствения съдия! Много хора ще се изповядат в последния момент и на Небето ще има много, които не сме очаквали да видим.

Вашият живот създава паметник пред Престола на Бог. Това е най-святото място и всичко трябва да премине през огън, за да попадне тук. Макар че там танцуват, пеят и се веселят, това също е място на почит и „трепет“. Много пъти Славата е била тежка, че никой не е могъл да устои пред нея; пред престола всички права са равни. Това място винаги е достъпно за обитаващите Небесата. Отец чака всеки  желаещ да Го види.  Исус и Отец и Святия Дух  са едно и имат способност „да влизат“ и да „излизат“ един в друг. Те мислят еднакво, чувстват еднакво и обичат еднакво и всичките са еднакво „СВЯТИ“! Когато се молите, вие говорите на всички Тях. Когато им се покланяте, вие се покланяте на всички тях. Развивайте стил на живот с молитва и поклонение, за да се стремите към “близост“ с Него. Те искат това, повече отколкото си мислите!
ЦЕЛТА НА ЖИВОТА  Е ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО ИМ.