"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

неделя, 7 юли 2019 г.

"Свръхестествено е!" - "Исус дойде и избърса сълзите ми!"

Оригинално заглавие:

"Исус се приближи до мен и това, което направи ще ви разплаче!"


                 "Ким Мейдър откри, че нашият Бог не може да бъде заловен или задържан. Той е неудържим! Но Ким казва, че когато Го издириш, ще намериш твоя див, чудотворен Бог!
Ким Мейдър казва, че Бог е неудържим, непостижим и непокътнат. Той е див.
Бог не ви призовава да го разберете напълно, но Той наистина иска да Му се доверите напълно. В това място на пълно доверие ще видите чудотворното и ще преживеете неограничената, неукротима природа на вашия див Бог.
В книгата си, Срещайки се с нашия див бог, Ким дава практически начини да преследваш Бога по-страстно и да Му се доверяваме по-свирепо. Тя казва, че най-голямото желание на Бог е да ходиш в това преживяване, познаващо Него.
Ким Мейдер е съучредител на младежкия клон на Crystal Peaks, министерство, което спасява злоупотребите с коне и ги сдвоява с деца в нужда. Основана през 1995 г., ранчото е подпомогнало създаването на 152 подобни министерства по света. Тя и 
нейният съпруг Троя живеят в Централен Орегон."

четвъртък, 4 юли 2019 г.

Джоузеф Принс - "Храни се с Божието Слово за Здраве и Успех" №5

"Бог желае да царуваш! Исус дойде и каза, "Аз съм хлябът на живота. Аз съм водата на живота. Аз съм възкресението. Аз съм пътят. Аз съм истината." За това Го попитаха, "Търсим Исус." Тогава Той пристъпил напред и казал, "Аз Съм." И те всички паднали на земята. Божественият пленник улови самите тях. Той ги изчакал за да се изправят. Да си закрепят шлемовете, да си вземат мечовете, факлите... И това се случило два пъти, те отново Го попитали, "Тук сме, защото търсим Исус." "Казах Ви, Аз Съм." "Тогава оставете другите да си тръгнат." Той им се предаде, защото Неговото залавяне, ни е освободило."

вторник, 2 юли 2019 г.

Джоузеф Принс - "Храни се с Божието Слово за Здраве и Успех" №4

        "Бог желае да царуваш!
...мислите ли че Исус се радваше да отиде на кръста, дали се радваше на болката и бичуването? Не. Той ги издържа. Изтърпя ги поради радостта на спасението.
Поради предстоящата Му радост, Той издържа Кръста..."

петък, 28 юни 2019 г.

Джоузеф Принс - "Храни се с Божието Слово за Здраве и Успех" №2

"Бог желае да царуваш! Десятъка не е за да ме направи богат! Не това е основната му цел. Десятъка е да декларира, че Той е жив! Божията върховна власт е така, слушайте внимателно. Само ако съзнателно, Целенасочено, се стремиш да разбереш Божието слово... Бог не е допуснал дявола да ви пречи да Го чувате. Всеки има възможността да чува от Бог. Вие сте Мои ученици, вие които вярвате че Аз Съм Месията. Вие които Ме приветствате, които не Ме отхвърляте, на вас е дадено да знаете тайните на Небесното Царство. Но на останалите, това не им е било дадено. Нека ви кажа за това, дадено, дадено, дадено. Ако Бог не ви е дал нещо, човече!, ти няма да имаш нищо."

сряда, 26 юни 2019 г.

"Свръхестествено е!" - "Възкресенска Слава"

"По средата на Пасхалната седмица на Месианския еврейски псалмист Пол Уилбор, Пастир Стовал Уиймс (от църква с 15 000 човека), е имал ясно видение в което той бил транспортиран до Небесната Пасхална седмица и това донесло Славата на Възкресението в неговата църква, като в резултат на това започнали да се случват чудеса. Славата сега се е разпространила в домовете на неговото събрание. Искате ли той да се моли за вас да дойде тази Слава на Възкресението?"

Топ 10 за изминалата година