"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Освободени от страха от смъртта"


превод: Валентина Иванова

Днес искам да споделя с вас един рядко проповядван аспект от делото на Исус.
Библията казва, че когато Светия дух дойде, а той вече е тук, той ще ни убеди в три неща. Всъщност той убеждава вярващия в 2 неща, защото първото в което ни убеждава е в грях, и грехът е да не повярваш в Христос, в този грях той e убедил всеки от нас по някое време, затова днес ние сме вярващи. И тъй като сме вярващи, Светият дух вече не ни убеждава относно греха.
Не е вярно това, което някои хора учат, че Светият дух е във вярващия днес, за да ви показва греховете ви. Не, той не прави това. Всъщност вие не бихте могли да се чувствате конфортно като чуете това, защото никой не би могъл да се чувства конфортно да живее с някой, който непрекъснато посочва грешките му през цялото време. Светият дух не е звънец, който зазвънява винаги, когато сгрешите. Не, не, не, хиляди пъти не, това не е нещо, което прекрасния Свят дух прави. Светият дух ни убеждава само в един грях - неверие в Христос, Светият дух ни убеждава:
Йоан 16:9 за грях, защото не вярват в Мен,
каза Исус. Забележете, става въпрос за неверието в Христос, Светият дух убеждава света само в един грях - неверието в Христос. И всеки един от нас е бил убеден за този грях, затова ние сме вярващи днес. Амин. И след това, Светия дух ни убеждава:
Йоан 16:10 за праведност, защото аз отивам при моя Баща - казва Исус - и няма да ме видите повече.
Светият дух ви убеждава в праведност, а след това той ви убеждава и в осъждането, не вашето осъждане, той ви убеждава че дяволът е осъден, той ви убеждава:
Йоан 16:11 за осъждане, защото управителят на този свят е осъден.
Относно последният стих искам да ви говоря днес, относно факта, че дявола беше осъден. Дяволът не е това, което беше. И преди края на тази проповед Светият дух ще ви даде ясно откровение, знаене вътре във вас. Много от нещата днес няма да ги обяснявам подробно, колкото  ще ги проповядвам, но обяснението ще бъде запазено за Светия дух. Всъщност Светият дух повече открива, отколкото да обяснява. Амин. Той е във вас и той е до такава степен едно с вашият дух, че единственото което трябва да направи е да ви даде откровение и вие знаете вътре в себе си неща, които иначе ще ви отнеме месеци да обясните, понякога години, за да можете да облечете това знание в думи. Но Светият дух ще ви даде откровение. Аз се моля в името на Исус вие да получите пълно откровение на това до каква степен сте освободени от страха от смъртта, от властта на дявола. Може ли да чуя едно хубаво амин.
Библията казва, една от причините, поради която Исус умря е заради нашите грехове, и ние благодарим на Бог за това, да хвалим Господа. Той извърши и завърши пълно и цялостно премахване на всички наши грехове в своето собствено тяло. Неговата кръв беше пролята за прошката на всичките ни грехове и анулиране на наказанието за грехове. Щом зависи от Неговата кръв, значи нашите грехове са напълно простени. Щом зависи от  това, което Исус е направил, те са напълно премахнати. Ако е самият Исус, а не ангел, който е извършил това, ако е самият Исус който понесе нашите болести и болки, тогава те са взети, алелуя. Амин. Но стиховете, към които искам да насочите вниманието са тези:
Eвреи 2:14,15 И така, понеже децата са участници в плът и кръв, то Исус, самият Той, по подобен начин взе участие в същите неща, така че чрез смъртта да унищожи този, който имаше властта над смъртта, това е дявола, и да освободи всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Това е много интересно изказване, че Исус умря, за да унищожи силата на смъртта в дявола. Но не е само това,  Исус умря също и за да освободи всички нас, които чрез страха от смъртта, сме били през целия си живот подчинени на робство.
Защо човекът толкова лесно може да бъде подчинен на робство, защо някои хора, когато започне сезона на грипа, те са първите, които се разболяват, те лесно стават “подчинени на робство“, независимо дали е робуване на болест, робуване на страх и тревожност, робуване на депресия, робуване на пристрастеност? Единствената причина да сте в робство е заради един, единствен  страх, страха от смъртта. Страхът от смъртта е начело на всички страхове във всяко общество, във всяка раса, във всяка държава. Навсякъде където има синове на Адам, вие ще откриете, че причината човека да е подчинен на робство, библията казва, през целия си живот, е само един единствен страх, страха от смъртта. И Исус дойде да освободи онези, които заради страха от смъртта през целия си живот бяха подчинени на робство, амин, ще повторя, Исус дойде, за да ни освободи! Бог не харесва да имате страх от смъртта.
Пастор Принс, този страх от смъртта, аз мисля че се отнася до духовната смърт. Не се отнася до духовната смърт. Има някои стихове в библията, които се отнасят до духовната смърт, но не и тези тук. Нека обясня, библията казва например, вие сте мъртви в греховете си и престъпленията си, това е духовна смърт, но отговора на това е че Бог ви е съживил, направил ви е живи Колосяни 2:13 (вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;) Един път след като сте роден отново, вие повече не сте духовно мъртъв.
Но тук Бог говори за страх от смъртта, от физическата смърт. Вижте, вашите приятели, вашите колеги от света, те не се страхуват от духовната смърт, много от тях въобще не знаят че са духовно мъртви. Това от което се страхуват е физическата смърт. Контекста тук се отнася до това, че Исус е направил нещо, с което да ни освободи от физическата смърт, и преди да е свършило това  събрание, ако вярвате че тук се говори за духовна смърт, Светият дух ще махне това неправилно вярване от сърцата ви. Исус дойде за да унищожи този, който имаше властта над физическата смърт и да освободи тези които чрез страха от физическата смърт, са през целия си живот подчинени на робство. Един от начините по които можем ясно да видим, че този стих се отнася до физическа смърт, е да видим самия контекст. Прочетете първия ред:
“Понеже децата (това сме всички ние) са участници в плът и кръв, Той самият по подобен начин взе участие в същото (той стана плът и кръв като всички нас), така че чрез (физическата) смърт...“
Обърнете внимание, Той стана плът и кръв, ние всички сме от плът и кръв, така че целия контекст тук се отнася до смъртта на плътта и кръвта, отнася се за физическото ни тяло, не става въпрос за духовна смърт. Амин. Понеже ние всички сме от плът и кръв, Исус стана човек от плът и кръв, Спасител. Като прие плът и кръв, Той стана способен да умре за нас. Амин. Вижте, като Бог, Исус не може да умре. Бог, божество, не може да умре. Но като плът и кръв, може. Амин. Така че Исус прие плът и кръв, за да може чрез смъртта Той да унищожи този, който имаше властта на смъртта, това е дявола.
Не е ли интересно, казва се, че дяволът “имаше“,а не “има властта“. Заради това, което Исус направи, дяволът вече няма властта на смъртта. (Преводите на Кинг Джеймс, Американската стандартна библия казват “имаше“ властта на смъртта). Дяволът “имаше“, каква е разликата между имаше и има? Дяволът не е това, което беше. Така че когато четете Стария завет и видите, че дяволът е убил някои хора в Израел, не се страхувайте, той “имаше“ властта над смъртта тогава, но слава на Бог, той ИМАШЕ! Исус направи нещо чрез своята смърт, което направи дявола напълно безсилен, направи го кръгла нула, днес той не е същия дявол, той имаше властта над смъртта. Добра новина! Той имаше властта на физическата смърт. Не съм казал, че той няма власт на физическата смърт за невярващите. Невярващите не са получили това, което Исус направи чрез своята смърт, но за вярващия: Дяволът не може да ви убие физически! Не може! Ще повторя: Не може! Невъзможно е, той не може! Смъртта на Исус докара дявола до фалит.
Всъщност думата “унищожи“ там е думата “катаргео“ на гръцки. И думата “катаргео“ има няколко значения, едно от които е “да направиш безсилен“. Исус направи безсилен този, който имаше властта на смъртта. Друго значение е “да докараш до фалит“. Исус докара до фалит този който имаше властта на смъртта. Третото значение на думата е “да направиш кръгла нула“. Исус  направи  кръгла нула този, който имаше властта на смъртта. “Унищожи“ тук не означава да спре да съществува, дяволът все още е наоколо, но вече не е това, което беше. Амин. Затова, когато четете за дявола, който е спрял архангел Гавраил да занесе съобщението на Бог на пророка Данаил, не се тревожете, дявола не е вече този дявол, той не е това, което беше. Амин. Когато четете как дявола е изкушавал или изпитвал Давид, как е започнал да атакува и измъчва Йов, това беше дяволът който имаше властта върху смъртта, това беше преди Исус да умре. Чрез смъртта, чрез Исусовата смърт, Той доведе до нула, катаргео, този, който имаше властта на смъртта, това е дявола, и освободи всички нас от страха от смъртта. Един път като сме освободени от страха от смъртта, ние сме освободени от робство. Амин, църква.
Но как така дявола по някакво време е притежавал тази власт на смъртта? Има много гръцки думи, които означават власт, мощ: “дунамис“, “кратос“, “екзусия“, “енергия“. Думата тук е “кратос“, “кратос“ означава “мощ“, дяволът имаше мощта върху смъртта. Исус доведе този, който имаше мощта върху смъртта, до нищо! Амин. Той няма повече мощ над смъртта, амин, няма повече “кратос“ над смъртта. 
Но на първо място, как така той имаше власт над смъртта? И нещо много интересно, думата “кратос“, която е използвана тук, за да опише властта на дявола над смъртта, на всички останали места в Новия завет е използвана винаги да описва мощта на Бог. Затова нека видим как дявола е притежавал тази власт някога? Ние знаем, че Исус сложи край на това, но как така дявола е притежавал тази власт? Той получи тази власт от Божието слово. Защото Бог говорѝ на Адам, на първия човек, в деня в който съгрешиш ти със сигурност ще умреш. Но вижте, когато Адам съгреши, откъде Бог взе смъртта?  
Бог няма от къде да вземе смърт в своето царство. Той няма никаква бедност, която да даде. Бог няма никаква болест да даде. Божието царство е добро царство. Божието царство е царство на светлината. Бог е добър Бог. Така че когато Бог каза, че душата която съгреши трябва да умре, дявола използва тези думи, за да вкара смърт, в този смисъл неговата власт е от Бог.
В думите на Бог има мощ, кратос. Дяволът използва думите на Бог и мощта на Бог, която е в тези думи, за да прави зло, което Бог никога не е искал.
Когато Бог даде закона на човека, 10- те заповеди, слушайте внимателно, когато Бог даде закона на човека, Бог каза, ако вие спазвате целия закон, моите благословения ще дойдат върху вас, но ако нарушите един от законите, проклятията ще дойдат върху вас. И ние знаем, че благословенията са добро здраве, просперитет, плодовитост, дъжд на времето му, добри реколти, благословени деца, благословено семейство, вие сте здрав, богат и мъдър. Това са благословенията на Бог. Но проклятието от друга страна, ако вие нарушите закона, вие сте прокълнати с болест, с депресия, с всякакви видове болести, казва библията, вие ще бъдете притесняван в брака си, ще загубите децата си, всякакви видове ужасни разрушителни неща. Но от друга страна Бог няма осъждане, което да може да даде, в Неговото царство няма нито едно от проклятията. С други думи, дяволът получава сила чрез закона да прави всички тези неща.
Виждам че сте много мълчаливи. Чудите се: От къде разбрахте всичко това, пастор Принс? Вижте:
1Коринтяни 15:56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е закона.
От къде взима смъртта своята сила или своето жило? От греха! Когато нямаше никакъв грях, нямаше никаква смърт. Адам не умря, докато не направи грях. Заплатата на греха е смърт, казва библията. Ако няма никакъв грях, няма никаква смърт! Но тук има нещо по-дълбоко, Светият дух отива по-надълбоко.
Какво дава сила на греха? Силата на греха е закона, Божият закон, казва библията. Не е ли интересно това? Силата на греха е закона. Не е чудно тогава, че дявола се бори толкова много срещу онзи, който проповядва, че ние сме мъртви за закона. Силата на греха е закона. Забелязали ли сте, че колкото повече се опитвате да спазвате закона, толкова по-зле е за вас, амин? Например вие се опитвате да спазите десетте заповеди, една от тях казва: Вие не трябва да пожелавате! И така, вие сте мъж и имате проблем с пожелаването. Събуждате се сутринта и си казвате: Днес чрез моята воля, чрез моята сила, аз ще се постарая да бъда добър християнин, аз ще направя най-доброто на което съм способен, с Божията помощ, да бъда добър християнин. Хората казват всички тези неща, знаете това. Или казват: Моето новогодишно решение е че аз ще пожелавам по-малко!
И така вие си казвате: Аз няма да пожелавам, няма да пожелавам, няма да пожелавам. Това е най-големият ми проблем, казва мъжът. Когато излиза от къщи, той вижда шотландец с неговата шотландска поличка (църквата се смее), той го помисля за жена и го пожелава. Той не разбира защо става така, защо колкото повече опитва, толкова по-зле става. Амин.
Или да вземем за пример група момчета. Те се разхождат, това са млади тинейджъри, и минават близо до оранжерия, цялата направена от стъкло. Те поглеждат към нея, не си помислят нищо във връзка с нея, но когато стигат края на улицата виждат друга оранжерия, но тук собственика е сложил много надписи: Чупливо! Скъпо стъкло! Моля ви не хвърляйте камъни! И знаете ли, първата оранжерия не предизвиква нищо лошо в момчетата, но тази втората предизвиква най-лошото в тях. Следващия звук, който чувате е звукът на строшено стъкло и на бягащи крака, така ли е? Защо? Вижте, няма нищо погрешно в закона, но от както Адам съгреши, нашата плът се активира когато има закон. Амин.
Библията казва, че Исус направи нещо относно закона. Ние всички знаем, че Исус се е справил с греха, на кръста. Много църкви проповядват тази страна на делото на Исус: че Той се е справил с греха, но Исус се е  справил също и със закона. Амин. И така, библията казва:
1Коринтяни 15:56,57 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е закона, но благодарение да бъде на Бог, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос!
Тази победа е над греха, и над смъртта, и над закона! Амин. Обърнете внимание, ние благодарим на Бог, който ни дава победата, победата е дадена от Бог, не е постигната от нас. Победата е дадена от Бог! Победата не е нещо, което сме успели да постигнем, победата е нещо, което получаваме! Амин. Вие не можете да постигнете победа, може само да я получите. Хвала на Бог. Алелуя. 
И така, нещо се случи на кръста на Исус Христос. Има нещо, което се случи на кръста, което имаме нужда да видим, вие може да го откриете в книгата на Колосяните. Но заради малкото време, което имаме аз ще ви кажа какво се случи. Там се казва, че когато Исус беше разпънат на кръста, Бог прикова нещо на кръста на Исус, нещо, което е невидимо, не може да бъде видяно. Библията казва, Бог изтри своите, написани със собствената му ръка заповеди, които бяха срещу нас, Бог ги закова към кръста на Исус:
В Колосяни 2:14 се казва:  Той изтри Записаното със Собствената му ръка в наредбите, което беше против нас, и го отстрани отсред нас, като го закова на кръста.
Знаете ли какво закова на кръста Бог? Своите собствени 10 заповеди. Защото Бог знаеше, че чрез закона никой не може да получи Божиите благословения, чрез закона никой не може да стигне до праведност, закона може единствено да осъжда и закона може единствено да проклина. Така че знаете ли какво направи Бог когато Исус беше разпънат на кръста, Бог взе закона, Бог го закова на кръста на Исус, алелуя! И библията казва: Там Бог изтри своите собственоръчно написани изисквания, които бяха против нас, амин, и Бог ги прикова здраво към Исусовия кръст. Каквото е заковано, е направено да не може да работи, да не може да действа.
Сега, как можете да излезете от закона? Законът казва: Аз не мога да ви оставя да си тръгнете така, вие трябва да ми платите, вие ми дължите проклятия, вие ми дължите смърт, вие ми дължите болест, платете всичко това, защото не ме изпълнихте. Затова на кръста Исус дойде, за да умре за нас, Той не умря за своите грехове, Той нямаше нито един, Той е без грях. И така, когато Божият закон беше разпънат, Исус плати смъртта, която дължим, болестта, която дължим, проклятията, които дължим на господин Закон, Исус ги плати! И сега ние не дължим нищо на закона. И закона няма нищо, което да може да ми каже днес. Алелуя. Амин. Аз нямам нищо, което да кажа на закона, закона няма нищо, което да ми каже на мен. Аз имам всичко да кажа на Исус, Той има всичко да ми каже на мен, алелуя. Исус е моят Спасител, не закона. Исус е причината за моите благословения, не закона, Исус е причината за всичко, а не заради това, че спазих закона. Амин. Затова, когато Бог закова 10-те заповеди към кръста на Исус, библията казва веднага в следващия стих: “като разоръжи началствата и властите“, много интересно изказване. Началствата и властите са силите на тъмнината, силите на злите духове, амин.
Аз споделих на едно от предните събрания някои преживявания, които имахме с пастор Хенри във връзка с началствата и властите. Преди много години, когато бях някъде на 19, 20 години, още си спомням, имаше една жена, не вярвам тя да е била спасена, и затова беше демонизирана, ние не знаехме нищо за демоните по онова време, но тя каза, че е много, много подтисната, че ѝ се струва че има раздвояване на личността. Аз ѝ казах само това: В името на Исус, аз разрушавам силата, която ви държи в това объркване, казах нещо такова, в името на Исус, но изведнъж от гърлото ѝ излезе мъжки глас: “Аз искам нейния ум!“ Когато тя говорѝ с нас по-рано, гласът ѝ беше нормален женски глас. Но сега беше мъжки глас. Звучеше като гласа на пастор Лорънс (църквата се смее). В себе си, аз не казах на пастор Хенри, но кой знае какво си е мислел и той, в сърцето си аз си казах: “Помогнете си сама, аз се махам от тук. Можете да имате ума ѝ, може да имате каквото поискате, аз изчезвам от тук“. Защото никога не ми се беше случвало да има демон, който говори. Амин. И той говореше чрез нейното гърло. Тази жена, слава на Бог е освободена и преди няколко години пастор Хенри ми каза, че я видял в църквата, амин. Аз вярвам, че сега тя е родена отново, амин. Слава на Бог.
Казвам ви, това са началствата и властите. Знаете ли кое е оръжието което те използват? Ще останете изненадани, това е Божият закон. Ето така те ви хващат. Те са тренирани като адвокати да ви обвиняват през цялото време. И силата на обвинението, която работи много добре върху хора, които са искрени, върху Божиите хора, е самият закон на Бог. Затова библията казва, че когато Бог закова закона към кръста на Исус,  Той обезоръжи, остави без оръжие началствата и властите. Алелуя! Амин.
Това означава, че дяволът използва Божия закон като оръжие, за да ви осъди. Например, как вие знаете, че сте направили нещо погрешно? Дяволът казва: Словото на Бог казва това, словото на Бог казва онова, и той използва законът срещу вас, амин. Но  когато Бог закова закона към кръста на Исус, библията казва, “Той също така обезоръжи“, какво ни казва това? Това ни казва, че дявола използва закона като оръжие. Това ни казва, че сега дяволът няма оръжие срещу християните.
Дяволът ви дава под съд като адвокат, основавайки се на остарял закон, закон, който вече не се прилага. И вие трябва да го знаете, вие трябва да се изправите и да кажете: Не, дяволе, аз вече не съм под закона, аз не мога да бъда достигнат от закона. Означава ли това, че живеем безнравствен живот, живот без правни и морални норми? Далече да бъде от нас дори да помислим да водим безнравствен живот. Ние не го искаме! Това е чудесното нещо относно получаването на Божията любов, колкото повече знаем какво е направил Исус за нас на кръста, колкото повече разбираме това, плодът на вярването в това е пълен със сила, победоносен, свят живот. Алелуя. Амин.
Но едно нещо е сигурно. Законът вече няма достъп до нас. Вижте, аз мога да бъда извикан от пътната полиция, ако се движа по пътя и там има табела: ограничение на скоростта 90 км в час, а аз карам със 120 км в час. Може да бъда арестуван или да ме глобят, защото това е погрешно, това е престъпление, амин, защото има закон. Но ако няма никакъв закон, това не е престъпление. Колко от вас разбират това?
Но когато няма закон, хората казват: Така всички ще карат с каквато си скорост искат, като няма закон. Може би, за известно време. Но знаете ли какво ще се случи? Изведнъж техния здрав разум взима връх. Изведнъж това, което е вътре във вас ще излезе навън, а това което е вътре във вас е Светия дух. И Светия дух бива освободен, когато няма никакъв закон. Амин. Но днешната ми цел не е да споделя с вас неща свързани със закона, аз имам много проповеди на тази тема, днес просто искам да ви покажа как дявола е ограбен от властта си върху смъртта. Той няма повече никаква власт да изпълни присъдата смърт върху вас.
Ще ви покажа едно друго прекрасно откровение, което показва как властта на дявола над смъртта е унищожена. Когато вие сте мъртви, никой друг не може да ви накара да умрете. Много просто, нали, ако вие вече сте  умрели, никой друг не може да изиска вашата смърт. Как ще се почувствате, ако ви кажа, че има начин вие да умрете. И в очите на Бог, това е направено. Бог казва: Това е реалност в моите очи. И никой не вижда реалността както Бог. Бог казва: В моите очи вие сте мъртви, амин. Какво ще кажете, ако има смърт осигурена за вас, но по някакъв начин вие все още сте живи? Ще бъдете ли заинтерисовани?
За християнина, силата на смъртта, която дяволът може да наложи, не може да мине отвъд смъртта, тя свършва със смъртта. Болестта от дявола не може да прескочи от другата страна на смъртта, във възкресението, всичко свършва със смъртта, болестта свършва със смъртта, осъждането свършва със смъртта, всяко проклятие свършва със смъртта, смъртта е окончателен край на тези неща, амин. Така че, ако Бог може да направи така, че вие да умрете, за да се доведе до край стария Адам и живота му на поражение, но в същото време да направи така, че вие да бъдете все още живи със силата на възкресението, ще бъдете ли заинтерисовани? Амин. И това е което Бог направи!
90 процента от църквата познава само една част от кръста, прошката на греховете, те не знаят другата част. Исус Христос умря за нас на кръста, това е вярно, Той умря за нашите грехове, Той умря под нашето проклятие, Той умря под нашето осъждане, Той умря за нас, като наш заместник. Вярно ли е това? 90 процента от църквата знае това, аз мисля че все още има 10 процента, които не знаят тези основни неща. Но има 90 процента от църквата, аз вярвам, които знаят че Исус умря за нашите грехове.
Но чуйте, това е частта, за която рядко може да чуете. Той не само умря за нашите грехове, Той умря като нас, вместо нас. Той не само умря за нас, Той умря като нас. Доколкото се отнася до Бог, вие сте умрели. Когато Христос умря, вие умряхте. Защото, когато Исус погледна надолу и видя, че хората, които идва да спаси са от плът и кръв, Той самият прие плът и кръв. Цялата идея е да се присъедини към нас, и нашето единство с Христос започна къде, на кръста, не от яслата, а от кръста. На кръста Исус и ние станахме едно, до такава степен едно, че Бог не може да ни види по друг начин освен като едно.
Искам да илюстрирам това с една библия и една снимка на семейството на пастор Джошуа. Сега, да приемем, че библията, която държа представлява Исус. Нека приемем, че снимката на пастор Джошуа е всеки един от нас, да приемем, че той представлява всеки един от нас. Слушайте внимателно. Слагам снимката в библията и я затварям. Това е което Бог направи, когато Исус беше на кръста. На кръста Бог взе пастор Джошуа, Бог взе цялото семейство на пастор Джошуа и ни сложи в Исус, направи ни да сме едно с Исус до такава степен, че когато Исус умря, ние умряхме с Него (Римляни 6:8), Той умря като нас, все едно е нас. Той не умря за себе си, защото Той нямаше никакви грехове, заради които да умре. Той умря за нас и като нас, разбирате ли това? Аз няма да обяснявам това единство, защото разчитам на Светия дух да ви даде откровение. Забелязах, че в Новия завет Павел никога не обясни това единство. Той говори за единството на съпруга и съпругата, които са образ на единството на Христос и на църквата, (Ефесяни 5:32). Но той никога не обяснява единството, как ние сме тялото на Христос, той само проповядва единството. Така че аз няма да правя повече от това. Ще разчитам на Светия дух във вас да ви даде откровение, вие сте едно с Исус Христос. Той умря за вас на кръста, Той умря като вас, Той прие вашата идентичност. Колко от вас разбират това? Когато дяволът погледна към вас, той също разбра че сте мъртви, погледнете ме, аз съм мъртъв, аз съм един от най-щастливите мъртви хора, който някога сте виждали. Амин.
Ето защо ние празнуваме смъртта чрез водното кръщение, защото при водното кръщение вие влизате във водата, което е образ на смъртта, и излизате от водата, изпълнен със силата на възкресението.
И така, какво се случи, слушайте внимателно, смъртта не е краят на всичко за Исус, защото след като Исус умря, Бог погреба Исус, и кой беше погребан с Него, кой е тук, в библията която държа? Снимката тоест всички ние, Той беше погребан с нас или като нас, той не само умря за нас. И после Бог възкреси Исус от мъртвите, амин, от празния гроб, Бог го издигна нагоре, нагоре, нагоре, далече над всяко началство и власт. Къде сме аз и вие? В Него. С други думи, един път като сте в Христос, Бог ви вижда като Христос. Ще повторя, един път като сте в Христос, сега вие сте във възкръсналия Христос, амин.
Обърнете внимание, ние сме в Христос Исус. Защо не сме в Исус Христос, а сме в Христос Исус? Защото фразата “в Христос Исус“ е терминът, който е използван за възкръсналия Христос. Преди да умре и да възкръсне, Той е Исус Христос. След като умря и възкръсна, Неговата възкресенска титла е Христос Исус. Вие сега сте в Христос Исус. Вие сте във възкръсналия Христос. И Бог ви вижда като Христос. Амин. Светият дух да ви даде откровение. Когато Бог издигна Христос и Го сложи да седне от дясната му страна, ние седнахме с Христос, се казва в Ефесяни 2:6. Той седна не само за нас, Той седна като нас. Това е нещо с много сила.
Библията казва, че има зъл ден, който идва за вярващия. Но знаете ли, когато се случи нещо, което ви подлага на изпитание, библията казва, то е само временно, колко от вас се радват на това? Библията нарича това време на изпитание: “зъл ден“. Библията говори за “добри дни“ за християнина и за “зъл ден“, един зъл ден! С други думи може да не е 24 часа, но е за кратко време. Но добрите ви дни са много! От тази страна на небето има случаи, в които сме подложени на предизвикателства, библията го нарича “ден на осъждане“, това осъждане не е осъждане пред големия бял трон или пред Исус, не, не, четете внимателно 1Йоан.
1Йоан 4:17 В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме смелост в деня на осъждане, защото, както е Той, така сме и ние в този свят.
“Ден на осъждане“, това е денят, в който сме осъдени от дявола или от нашите врагове. “Така сме и ние в този свят“, казва стиха, става въпрос за този свят, в който все още сме, това не е бъдещо осъждане, това е деня, в който някой ви осъжда, в който сте осъдени от тези, които идват и ви съдят, съдят вашите действия, съдят вашето държание. Ето как можете да имате смелост в такъв ден: като знаете, че както е Исус, така сте и вие в този свят, както е Исус точно сега. Къде е сега Исус? До дясната ръка на Бог. Както е Той, така сме и ние. Къде сме ние? В този свят. Но Бог ни вижда като едно, неотделими от Исус, Бог вижда Исус като нас, Бог ни вижда във възкръсналия Христос, амин, до такава степен, че Бог казва, че както е Исус сега, седнал до дясната ръка на Бог, така сме и ние в този свят. Това отваря врата за изключителен живот на победа за вярващия.
Слушайте внимателно, мислете по този начин: в деня в който някой ви осъди, например, хората ви обвиняват за това и това, вие можете да си кажете: Исус осъден ли е в момента от Бог? Така сме и ние в този свят. Дали е възможно някога Исус да бъде обвинен отново от Бог, както когато беше осъден на кръста? Никога! Така сме и ние в този свят. Ние никога няма да бъдем осъдени отново. Дали Бог някога ще вмени грях на Исус отново, както направи, когато Исус беше на кръста, когато Бог му вмени нашите грехове? Не! Благословен е човекът, на който Господ никога няма да вмени грях казва Римляни 4:8. Както е Той, така сме и ние в този свят. Колко приет от Бог сте вие? Въпросът е колко приет е Исус от Бог. Както е Христос, така сме и ние в този свят. Колко близо до Бог сме ние? Колко близък е Исус до Бог? Той е до дясната ръка на Бог. Така сме и ние в този свят. Амин.
Църква, това е истината. Хората  казват: Но аз не го чувствам, моето тяло казва, че аз не съм възкресен, аз чувствам тази болка, докторите казват, че ми има това и това, но аз ви казвам: Бягайте от такова мислене. Бог не ви иска фокусирани върху такова мислене. За вярата, вие сте във възкръсналия Христос. И вие сте като Христос. Според Бог вие сте във възкръсналия Исус, според Божието виждане вие сте като Христос. Амин. Но предизвикателството е в това: когато дявола дойде и започне да ви предизвиква, вие винаги трябва да обърнете поглед към Христос. Дяволът се опитва да ви накара да погледнете към себе си. Накарайте дявола да погледне към Исус. Накарайте себе си да погледнете към Христос.
Например, вие имате болка в тялото си и дяволът ви казва, може да е тази болест, помниш ли братовчед ти умря от тази болест, или нещо такова. Тогава вие кажете: Дали Исус има тази болест, Исус, който е до дясната ръка на Бог? Не! Както е Христос, така сме и ние в този свят. Амин.
После, вие гледате новините и виждате, че цените на горивата се качват, тогава попитайте себе си: дали Исус се тревожи, че цените на горивата са се покачили? Не! Така сме и ние в този свят. Исус богат ли е или беден до дясната ръка на Бог? Така сме и ние в този свят. И колкото повече вярвате в истината, толкова повече Светият дух, който живее във вас, който Исус нарече “дух на истина“ ще потвърждава, ще свидетелства, че това е истина. Един път като кажете: Хей, аз съм богат, защото както е Той, така съм и аз в този свят, един път като ви види, че вярвате в истината, Светия дух ще направи така, че да имате сила да спечелите богатство.
Но, пастор Принс, това е факт, аз имам дълг. Това е факт, не е истината. Нека да ви кажа какво е истина и какво е факт. Факта е нещо временно, истината е вечна. Факт е начинът по който човек вижда нещата, истината е начинът по който Бог вижда нещата. И Исус нарече Светия дух в евангелието на Йоан, повече от веднъж, духът на истината. Духът на истината ще бъде във вас, той ще живее завинаги във вас (Йоан 14:16). Той във нас е наречен Светият дух на истината. Той не свидетелства за фактите. Той свидетелства за истината, за Божията истина.
Сега, истината е, че вие сте във възкръсналия Христос, и Бог смята, че вие сте като Христос. Това е истината. И никой не вижда реалността като Бог. Амин. Вие идвате и ми казвате колко пари дължите, и това са факти, но фактите са нещо, което подлежи на промяна. Истината не подлежи на промяна, амин. Фактите са променлива величина. Истината стои завинаги. Амин. Не се променя, вчера, днес и завинаги. Алелуя. Библията казва, че истината е в Исус. Истината е, че Бог ви вижда във възкръсналия Исус, завинаги, амин.
Нека да ви дам добър пример, нещо, което се случи на жена от нашата църква.
Преди две години, когато проповядвах това, че както е Исус, така сме и ние в този свят, в проповедта си казах: Така както Исус е здрав точно сега, така сме и ние в този свят. Дали Той ще остарее? Не! Можете така да продължавате още и още. Дали Той може да остарее и да стане немощен и болен един ден? Не! Той живее със силата на безкрайния живот.
Вие не сте сигурни? Аз съм разтревожен за всички вас. Вие дори не знаете какъв е Исус сега! Дали Той ще остарее и ще изнемощее? Не! Така сме и ние в този живот. Защото както е Той, така сме и ние в този свят, казва библията Амин.
И така, за какво се тревожите най-много сега? Страх от смъртта? Дали Исус има страх от смъртта, сега, когато е до дясната ръка на Бог? Така сме и ние в този свят. Амин. Каквото и да се случва в ума ви, продължавайте да се връщате към всичко това, което Исус е, защото Светият дух, един път като ви види да правите това, каквито и факти да има, които са различни от истината, той ще свидетелства и ще ги отстрани. Нека да ви обясня това като ви дам примера, за който споменах преди малко.
На жената, която ни даде това свидетелство, лекарите поставили диагноза за бучка в гърдата. Лекарите ѝ казали, че трябва да се върне за по-нататъшни тестове, те били наистина разтревожени за природата на тази бучка в гърдата. Тестовете не били никак приятни. Но преди да дойде време за следващото изследване, тя чула проповедта ми “Както е Исус, така сме и ние в този свят“. Аз все още имам едно от копията на медицинското изследване от първото ѝ посещение при лекаря, и това, което тя е написала отгоре: Дали Исус има бучки в гърдите си?(хората се засмиват) Тя не го е писала, за да е смешно, тя наистина е имала това отношение. Дали Исус има бучки в гърдите си? Както е Той, така съм и аз в този свят. Тя продължила да стои в тази вяра и да утвърждава това. Но е факт, че тя е имала бучка в гърдата.
Ние не сме църквата Християнска наука, в която трябва да се правиш, че ти няма нищо. Том Круз вярва в религиозното движение Християнска наука, това не е християнство, нито е наука. Това не е Християнска наука, да отричаме фактите. Факт е че има бучка в тялото ѝ. Но истината е че както е Исус, така е и тя в този свят. Както Христос е здрав, така е и тя в този свят. Както тялото на Исус процъфтява със силата на възкресението и с божествен живот, така е и тя, така сме и ние в този свят. Човече, аз чувствам помазанието, когато казвам това, чувствам се добре, алелуя, аз завиждам на себе си, алелуя, благодаря ти, Исусе, амин. Така че тя се хванала здраво за това, продължила да го изговаря, продължила да благодари на Бог преди да си легне: Благодаря ти, Господи, както Исус няма никаква бучка в тялото си, така съм и аз в този свят. Когато дошло време да отиде пак на преглед, тя отишла и докторът не могъл да открие, казвам ви, не могъл да открие бучката. Алелуя. Но, пастор Принс, какво се е случило с бучката? Кой го интересува, да не би да я искате? (църквата се смее). Амин. Това не е наша работа. Алелуя.
Ще ви кажа какво мисля. Не е никакъв проблем за Светия дух, който живее във всички нас да промени фактите. Къде е Светият дух? В нас! Той е по-близо до вас от партньора ви, от децата ви, алелуя, той е във вас. Когато на вашето тяло му има нещо, един път когато вярвате на истината, не на факта, Светият дух само мръдва малкия си пръст и хоп, нещото е изчезнало, това не е никакъв проблем за Светия дух. Проблемът идва само, когато вие вярвате на фактите и жертвате истината. Не можете да държите и на двете. Не може да кажете: аз вярвам в истината и едновременно с това да бъдете много, много притеснени за факта. Изберете в този ден (Исус Навиев 24:15) в какво ще вярвате!
Факта казва: Сега съм на 65 години, аз не съм, само ви давам пример. Всъщност съм на 70. Не, не, просто се шегувам (църквата се смее). Факт е че науката казва, че хората на тази възраст ще имат този и този проблем, но знаете ли какво: Както е Исус, така сме и ние в този свят. Библията казва във Псалми, има хубав стих свързан с възкресението на Исус: Той има росата на Божията младост, аз обичам това, Исус има росата на младостта, Той е завинаги млад. Амин. Така сме и ние. Както е Той, така сме и ние, завинаги млади. Обърни се към съседа до теб и му кажи: Аз съм млад завинаги. Но не ставайте горд: аз знам как да се поддържам млад, аз знам как да спортувам и т.н., не, не, както е Той, така сме и ние в този свят.
И обърнете внимание, стихът не казва: Както е Той, нека и ние да станем в този свят. Стихът не казва това. Това, което казва е: Както е Той, така сме и ние, това е обявяване на истина. Не е нужно да се опитваме да бъдем, вие вече сте! Църква, не четете неща, които не са там.
Има красив стих в 2Коринтяни 3, който казва: Когато ние гледаме с открито лице възкръсналия Христос, Светият дух ни променя от слава в слава. Това е друг начин да кажем 1Йоан, същия стих. Когато ние видим Исус какъвто Той е, Светият дух ни прави такива какъвто е Той, от слава към слава. От слава към слава иска да каже следното: Представете си, че пастор Гавраил има нужда от пари. Той гледа към Исус, вижда Исус, облечен с цялата власт да придобиваш богатство (Второзаконие 8:18), най-богатото същество в цялата вселена, по-богат от Бил Гейтс. И той вижда Исус, и той е едно с Исус, и той знае този стих: Както е Той, така сме и ние в този свят. Той вижда славата на Исус в областта на Неговото богатство и библията казва, Светият дух ще го трансформира от едно ниво на слава до нивото на слава, което той вижда. Амин.
Петър видя Исус над бурята, вървящ по водата, хората викаха, крещяха, а Той вървеше над бурята. И когато Петър го видя, какво му се случи? Петър започна да върви по водата. Определено не беше заради неговата собствена сила. Не беше заради неговата собствена енергия. Не беше заради неговата собствена воля. Беше чрез Духа на Господа. Духът на Господа винаги ще ви направи като това, което виждате в Исус.
Независимо от това, че Исус е и тук и вие сте тук, заради това, че вие гледате към Него, застанал до дясната ръка на Бог, Светият дух ви променя от едно ниво на слава към друго ниво на слава, от слава към слава. Амин, църква. Както е Той, така сме и ние в този свят.
Исус страхува ли се, че ще умре? Не, Той живее под силата на безкрайния живот. Но, пастор Принс, аз не разбирам, какво означава, че Исус е победил физическата смърт за всеки от нас и как така дявола няма вече властта на  смъртта, когато аз още виждам хора да умират, аз виждам и християни да умират все още, всъщност миналата седмица бях на погребение на християнин. Нека да ви обясня.
Библията е много, много внимателна да не каже никъде, че вярващия е мъртъв. Това, което казва винаги, е че вярващия  заспива. Забелязали ли сте това? Защо? Защото Исус победи физическата смърт. Вярващият спи. Но много от нас няма да заспят, защото ние сме близо до връщането на Исус. Това, че вярващия заспива означава, че когато сърцето ви спре да бие, тялото ви пада, а вие пристъпвате навън. В момента в който пристъпите навън, тези, които сте си тръгнали преди мен, ще си кажете: Пастор Принс беше прав. Когато пристъпите навън първото нещо, което ще почувствате, вие ще се почувствате толкова жив, човече, жив! Вие ще се почувствате толкова жив, защото това, което ви е спирало да се чувствате толкова жив е било това тяло, което е като тежка раница върху вас. Когато сте в казармата и трябва да бягате с тежката раница, като я оставите, как се чувствате? Казвате си: Алелуя. Запявате: Аз вярвам, че мога да полетя. Павел нарича тялото: “тялото на тази смърт“. Един път като го сложите настрана, о, човече, вие ще се почувствате толкова живи! Освен това ще се почувствате съвършено спокоен и съвършено щастлив, завинаги. Библията казва, че вие получавате съвършено ново тяло, като тялото на Исус, когато Исус дойде отново. Амин. Чувате ли ме? Вие ще се чувствате толкова живи, че ще се чудите: Това смъртта ли е?
Някой си прави шега с нас. После поглеждате надолу към тялото си и си мислите: Кое е това добре изглеждащо тяло? (църквата се смее). После разбирате, че това е вашето тяло. Виждате как хората плачат около тялото ви и се провиквате: Не плачете, аз съм жив, никога не съм бил толкова жив, по-жив съм от всички вас, но вие вече сте в различна реалност. Ще ви кажа това: За християните, дори тези, които са умрели трагично, преди сблъсъка с колата, Бог взима душата им у дома. Амин. Амин? Християнинът не преживява физическа смърт. Библията казва: вярващия е минал от смърт към живот. Има много вярващи, които виждат смъртта пред себе си. Начинът, по който го описва библията е че смъртта е зад вас, на кръста. Вие сега сте във възкръсналия Христос. Грехът е минал, осъждането е минало, смъртта е минала. Какво е пред вас? Възкресение от тук нататък, вие вече сте във възкресенския живот, вие сте във възкръсналия Христос, завинаги. Вие вече сте умрели с вашата смърт. Сега ще ви покажа нещо много интересно от Римляни 6:
Римляни 6:8,9 Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че ще и да живеем с Него, знаейки, че Христос, като беше възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече никаква власт над Него.
(Думата “живеем“ от гръцки означава “да продължим да живеем заедно със, да оцелеем съвместно“)
Вярно ли е, че Исус след като е бил възкресен от мъртвите няма да умира повече? Слушайте внимателно, това е основата, на която да стоите. Исус умря като нас. Дали Исус ще бъде подложен на смърт отново? Никога! Един път след като е възкресен от смъртта, Той не умира отново. Смъртта няма повече власт над Него.
Римляни 6:10 Защото за това Той умря, за греха Той умря веднъж завинаги; и в това Той живее, Той живее за Бог.
Виждате ли тези думи: “веднъж завинаги“? Вие не умирате за греха постепенно, защото за християнина важи следното: ние всички сме умрели за греха един път завинаги. Вие сте на път да видите това. Той умря за греха един път завинаги, но животът, който Той  живее, живее го за Бог.
Римляни 6:11 По същия начин вие също считайте (смятайте) себе си наистина мъртви за греха един път завинаги, но живи за Бог във възкръсналия  Христос, в Христос Исус нашия Господ.
Знаете ли, че това е първия път, когато фразата “в Христос Исус“ се появява в Новия завет, показвайки ви кои сте вие в Христос. Има много, много стихове, които ви казват кои сте в Христос, какво имате в Христос, но първият, който оглавява всички останали е този стих. Това е началото на вашата идентичност в Христос. Библията казва: “по подобен начин както Исус умря един път завинаги“. Сега, погледнете тук, църква, ако можех да се върна назад във времето и да видя Исус на кръста и ако аз знам, че Той умря като мен, знаете ли какво, църква, доколкото се отнася до мен, аз съм умрял вече. До колкото се отнася до Бог, аз съм умрял вече. И сега съм във възкръсналия Христос. Да, крака ми е в тази свят, но аз съм възкресено същество в невъзкресено тяло.
Вие сте възкресено същество в невъзкресено тяло. Вие сте във възкръсналия Христос. Схванахте ли? Амин. И това е начинът, по който трябва да мислите винаги, по този начин!
И после, когато дойде дявола и ви подложи на изпитание, слушайте внимателно, вие никога не можете да бъдете доведен до осъждане, дори и да сгрешите. И един път като разберете, че грехът е зад вас, той няма повече никаква власт да ви нарани, да ви осъди или да ви навреди. И Всемогъщия Бог ви смята, ви счита (Римляни 6:11) за благословен, защото Той никога няма да ви вмени грях (Римляни 4:8). Както е Христос, така сте и вие в този свят. Защото грехът и осъждането, и гнева, и проклятието, и смъртта спряха на кръста, заради смъртта на Христос, и сега ние сме във възкръсналия Христос. Тези неща не могат да ни последват. Колко от вас разбират това? Както Исус е свободен от грях, така сме и ние в този свят. Амин, църква. Добра новина? Много добра новина! Ние сме във възкръсналия Христос.
Ще ви кажа какво ще се случи, когато вярвате това. Колкото повече вярвате в това, нещо ще се случи във вас, и аз вярвам, че Светия дух ще се случи във вас. Той ще направи така, че вашите мисли да станат по-възвишени, изведнъж ще установите, че вашите мисли не са винаги нечисти, вашите мисли стават по-оптимистични, вие имате мисли, които са благородни, в които има повече сила, вие имате небесни мисли, вие имате творчески идеи, вие ставате по-положителни във вашето  виждане за живота, ставате по-възвишени. Библията казва: Смятайте себе си (наистина мъртви за греха един път завинаги, но живи за Бог във възкръсналия  Христос).
Библията не казва: Опитай се да повярваш и ще станеш, това не е истината, вие вече сте, смятайте себе си, това между другото е термин за пресмятане, “смятайте“ означава че след като един път съм сложил 1 милион в банковата ви сметка, вие трябва да се смятате по-богат с 1 милион. Христос е умрял като вас, все едно е вас и сега библията казва, смятайте, че както Исус умря един път завинаги, вие умряхте един път завинаги. Христос възкръсна завинаги, а вие сте във възкръсналия Христос. И какво ще се случи, когато вярвате това? Святият дух на истината, в момента в който ви види да заемате тази позиция във възкръсналия Исус все повече и повече, Светият дух ще свидетелства заедно с вас, като ви даде мисли, които са възвишени, и не само това, вие ще откриете, че вашия дух придобива надмощие, вие се издигате над смъртта, вие се издигате над болестите и разболяването. Дори когато се молите за болни или за хора, които не се чувстват добре, вие отивате при тях така: “Цялото ми тяло е като Христос“. Този, който се съединява с Господа е една плът, знаете ли? Библията го казва така: “Ние сме части от Неговото тяло, от Неговата плът и от Неговите кости“. Ние сме едно тяло с Христос. Така че, когато вие докоснете болния или човека, за който се молите, това е все едно да видите Исусовите ръце да го докосват. Както е Исус, така сме и ние в този свят. Тук е силата, хора. Амин.  
Нека завърша с тази красива картина. Колко от вас знаят историята на Исус Навиев? Исус Навиев наследи Мойсей. Мойсей е образ на закона, затова Мойсей умря преди да въведе хората в земята, в която течаха мляко и мед. Всичките 40 години на скитане, те копнееха да влязат в тази земя. Но заради своя грях, те скитаха 40 години. Каква мечта, да влязат в земята, която Бог им беше обещал, в земята, в която течаха мляко и мед, не се казва, че в земята имаше мляко и мед, казва се “в земята текат мляко и мед“, идеята за изобилие. Но също това е и земя на победа, това е възкресенски живот, това е победоносен живот, амин.
Има само едно нещо, което разделя пустинята от този победоносен живот. Какво е това? Това е една бариера, едно препятствие - реката Йордан. Мойсей умря откъм грешната страна на реката Йордан, защото Мойсей е образ на закона. Закона не може да доведе хората на Бог в благословенията на Бог. Законът спря до там, той не може да ги въведе вътре. Исус Навиев, името му е Исус, обърнете внимание, единствено Исус е който може да ги въведе вътре. Неговото водачество беше, което ги въведе вътре в земята. И така, Божият закон не може да въведе Божиите хора вътре в благословенията, Исус ни въведе в тях. Но чуйте, имаше бариера, наречена река Йордан. И тя е образ на смъртта. Затова Исус беше кръстен там, много хора бяха кръстени там по времето на Исус, дори и днес хора се кръщават там, тази река Йордан е образ на смъртта. Името на реката Йордан, на еврейски е “Ярден“ и означава да се спуснеш - в смъртта, да се спуснеш, да слезеш надолу, тя е образ на кръста, защото там Исус слезе до дълбините на ада вместо нас, за нас. Той умря, влезе в дълбините на греха вместо нас и за нас, на кръста. Така че реката Йордан е като кръста, следвате ли ме?
И така, Исус Навиев каза на мъжете, пригответе се, сега ще преминем, готови ли сте? И после, когато застанаха пред реката Йордан, библията ни казва, че това беше през този сезон, когато реката прелива над бреговете си. Не е ли това като Бог, който прави нещата по-трудни, за да може да покаже своята сила? Винаги помнете, когато нещата в живота ви са трудни, спомнете си за реката Йордан. От всичкото време, когато Бог можеше да ги заведе там, Той ги заведе по времето, когато реката преливаше. Бог никога няма да ви заведе до място, в което няма да се нуждаете от Него. Бог не е глупав. Бог никога няма да ви благослови с работа, в която да нямате нужда от Него, затова имате трудности в своята работа. Бог никога няма да ви даде съпруга или съпруг, който да заеме мястото на Исус. Бог ще ви даде брак, в което все още да се нуждаете от Него. От тук идват и  предизвикателствата, които имате с вашите партньори. Алелуя. Амин.
И така, те изминаха целия този път, а сега не можеха да преминат реката. Тогава свещениците, които са образ на благодатта, те носят ковчега на завета, и аз няма нужда да ви казвам отново, че ковчега на завета представлява Исус Христос по онова време, Неговото дело и Неговата личност. Златото е образ на Неговата личност, умилостивилището - на неговото дело на кръста. Те дойдоха до реката Йордан, и вижте това сега, Бог каза на Исус Навиев да каже на свещениците да тръгнат първи. И свещениците тръгнаха. И когато свещениците навлязоха в реката, реката се движеше буйна, разпенена. Колко от вас са виждали в националния парк Серенгети, биволи, които се втурват да преминат река пълна с крокодили, а реката бушува, виждали ли сте  тези документални филми? Знаете ли, тези луди биволи се втурват във водата, те имат два проблема, единия е че крокодилите чакат, другия е че водата беснее, и някои от тях не успяват, заради това.
Вижте това, свещениците трябва да влязат първи в реката Йордан, защо, защото ковчега на завета трябва да влезе първи, защото Исус трябва да влезе първи. Но вижте това, библията казва, в момента в който краката им докоснаха реката Йордан, знаете ли какво направи Бог, Бог отряза реката Йордан, и Бог изтласка реката Йордан по целия път обратно до един град. Градът се нарича Адам (Исус Навиев 3:16). Много интересно, не мислите ли? Градът се нарича Адам. Какво означава това? На кръста на Исус Христос, когато Исус умря за нас, Бог взе всичко, което е проклятие, което е болест, което е слабост, което е смърт, Бог го изтласка от нашия живот по целия път до Адам. Това се случи на кръста, алелуя. Амин. И после, библията казва, свещениците застанаха в центъра на реката, върху суха земя, водата е изтласкана от Бог, алелуя, кръстът, мястото на проклятие е станало място на благословение за нас, за да влезем във възкресенския живот без дори да умираме, алелуя! Амин. И после, свещениците застанаха в центъра, по средата на реката, на отворената река и стояха там докато, библията казва, всеки израелтянин беше преминал.
Исус Навиев 3:17 А свещениците, които носеха ковчега на ГОСПОДНИЯ завет, стояха твърдо на сухо в средата на Йордан; докато целият Израил премина по сухо, докато целият народ премина напълно Йордан.
Думата “напълно“ в превода на библията на Кинг Джеймс е преведена “изчистени“, целият народ изчистен премина Йордан. И после, знаете ли какво каза Бог? Вземете 12 камъка от средата на реката и ги сложете от другата страна, от страната на възкресението. И после вземете други 12 камъка от едната страна и ги сложете в центъра на реката. Какво е това? 12 камъка вън, 12 камъка вътре? На какво са символ 12-те камъка? На 12-те племена на Израел, на Божиите хора. Това означава че в центъра на кръста, амин, Бог взе своите хора и Бог ги сложи в смъртта на Исус Христос. Той умря като тях. И после, Бог взе своите хора, Той не ги остави в смъртта, Бог взе своите хора и когато възкреси Исус, Той възкреси своите хора, изкара ги навън, 12 камъка на другия бряг. Алелуя. Амин.
И после, когато някои от израелтяните, аз съм сигурен, някои от тях погледнаха назад, след като последния от тях премина, те погледнаха назад и това което видяха е как водата тръгна да се връща обратно от града Адам. И сега те не можеха да се върнат назад, от другата страна на реката. Вие завинаги сте върху благословена земя. Вие сте върху възкресенска земя. Алелуя.
Стихът казва: Смятайте себе си за умрели с Христос. Църква, нито за момент не мислете това: Ако аз не съм достатъчно твърд в това да смятам себе си умрял и възкръснал с Христос, какво ще се случи? Истината е че Исус пак е умрял като вас, все едно е вас. Истината е, че вие сте във възкръсналия Христос, според Божието смятане. Истината е че в Божия поглед вие сте като Христос. Амин. Бог просто ви казва: защото Аз депозирах 1000 долара във вашата банка, смятайте че сега имате 1000 долара повече, това е всичко, което Бог казва. “Смятайте“ го така, на гръцки това е термин който означава пресмятане, смятайте го така, защото това е реализирано, успешно извършено, амин, църква?
И това е удивително, ако вие сте беден, ако вие се борите да изплатите някакви дългове, спрете за малко и се запитайте: Дали Исус се тревожи за тези дългове? Не, както е Той, така сме и ние в този свят. И тогава, Светият дух, виждайки какво е вашето отношение към този проблем, и знаейки на какво ниво сте, той ще ви доведе до нивото на Неговата слава.
Защото библията никъде не казва: Както е Той, нека и ние да се опитаме да станем. Това са човешки дела. Не, библията не казва това. Да благодарим на Бог, да благодарим на Бог, хиляди пъти не. Тя не казва това. Тя казва: Както е Исус, така сме и ние. И дори да не сме постигнали някои неща, в това което правим, Светият дух ще свидетелства и ще ни доведе до това ниво, амин, църква. Така че запазете това в ума си.
Защото всеки ден дяволът може да дойде при вас и дявола ще ви насочи към вас самите, ще ви каже: Вчера в църквата, пастор Принс каза, че си във възкръсналия Христос, но виждаш ли какво направи току що, ядоса се докато шофираше, видя ли какво направи току-що, имаше тези лоши мисли в ума си. Мислех че си във възкресения Христос!
Той се опитва да ви насочи към това да мислите върху вашите преживявания. Помните ли какво ви казах, бягайте от преживяванията. Вярата не зачита преживявания, вярата зачита Божията истина като реалност. Амин. И тогава знаете ли какво трябва да направите? Вие трябва да посочите на себе си Исус, не е нужно да сочите към дявола, вие нямате време за това, не му отговаряйте, дяволът иска да гледате към себе си, но вие гледайте към Исус, посочете на себе си Исус. Точно сега, Исус ядосан ли е, на пътя? Така съм и аз в този свят. Гневът може още да е там, но знаете ли какво, Светият дух ще транформира това. И вашите очи трабва да са върху Исус. Амин. Това означава да гледате към Исус. Амин. Да хвалим Господ. Както е Той, така сме и ние в този свят.
Ако изведнъж се почувствате много уплашен за нещо или за някого, веднага насочете мислите си към Исус. Той тревожи ли се за това? Както е Той, така съм и аз в този свят. И Духът на Бог ще ви освободи, ще ви освободи толкова много, той ви освобождава до нивото на Неговата свобода до дясната ръка на Бог. Амин, църква. Това е пътят на свободата, църква, не е човешки метод. Да благодарим на Бог, който ни дава победата. Така че няма никаква физическа смърт, която да очаквате, знаете ли? Какво ще направите? За вас няма физическа смърт, която да очаквате. Тя цялата е в миналото. Вие вече сте във възкресенския живот, знаете ли това?
Нека ви кажа нещо, което ще ви изненада. Представете си, сърцето ви спира, вие влизате в небето и Бог ви дава някакъв нов живот вътре във вас. Не се случва точно това. Какъвто живот има вътре във вас, каквото има вътре във вас, това занасяте и там, единственото, което не можете да занесете на небето е вашето тяло. Защото това тяло не може да понесе красотата на небето, това тяло много лесно се уморява, а небето има твърде много удоволствия, на които да се наслаждавате, разбирате ли? Амин. Вие имате огнени колесници, колко бързо можете да карате, знаейки че не можете да умрете вече, смъртта няма повече никаква власт над вас, колко бързо ще карате? Амин. Колко скачане с бънджи ще направите, знаейки че не можете да умрете? Амин. Помислете за това, помислете, амин, алелуя. Не е ли добър Бог? Амин. Цялата вселена е за нас.
Това което сте сега, това е което ще занесете на небето. Нивото на вашия характер точно сега, е характера, който ще занесете на небето. И какво си мислите, че като отидете на небето, само ще си седите и ще пеете Алелуя и ще си играете на църква? Не, не, не, в небето има тренировка, която започва тук и продължава там. Ще ви учат на библята. По отношение на приемане, всички имат еднакво стоене. По отношение на израстване, ние ще продължим да израстваме и в небето. Амин.
Вижте, в момента, в който някой повярва, току-що повярвалия е както Христос е. Амин. Но има процес в християнския живот докато изучим напълно какво означава “както Христос е, така сме и ние“, ние трябва да натрупаме опит в това как Светия дух наистина, наистина работи в нас за да ни доведе от слава в слава, както Христос е. Амин. В момента в който сте роден отново, това се отнася и до вярващия, който е спасен преди час, вие сте толкова праведен колкото пастор Джошуа и мен, колкото Исус. Но знаете ли какво, има процес на откриване на тази праведност, която сте получили. Но по-праведен вие не можете да станете. Да откриете повече за това, можете.  Учите ли се, църква. Кои сте вие? Както е Христос, така сте и вие. В кой сте? Във възкръсналия Христос. Според Божието пресмятане вие сте във възкресения Христос и сте като Христос. Помнете това. И всички хора, кажете, амин.


Топ 10 за изминалата година