Търсене в този блог

Джоузеф Принс - "Вяра за чудеса"

ПОЧИВАЙТЕ СИ ВЪВ ВЯРАТА НА ИСУС ЗА ЧУДЕСА

Библията ни разказва за двама ученици по пътя за Емаус (Лука 24:13), те си отиваха у дома. В самият ден, в който Исус възкръсна от мъртвите, те бяха на път за дома си, те мислеха, че всичко е загубено, те бяха тъжни, чувстваха се депресирани, те говореха един с друг, окуражавайки се един друг да са още по-депресирани и тогава се появи Исус, възкръсналият Господ Исус Христос се появи в тяло. Но библията казва, че очите им “бяха възпрени да го познаят“. Господ буквално възпря очите им от това да Го видят. Очите им бяха отворени, но духовно бяха възпрени от това да Го познаят. Един път аз попитах Господ: “Господи, защо? Защо ти възпря очите им? Нямаше ли да е чудесно те да те видят възкресен от мъртвите? Искам да кажа, Ти би трябвало да им покажеш раните от гвоздеите, Ти трябваше да им покажеш, че си победил смъртта. Защо Ти възпря очите им?“ Знаете ли какво ми каза Господ?
Защото по-важно за тях беше да ме видят в Писанията, отколкото да ме видят лично.“ Колко хубаво е това! После Той продължи да обяснява от Писанията нещата, които се отнасяха за Него (Лука 24:27). Какво пътуване!
Това пътуване от 11 километра (Лука 24:13) трябва да е било благословено време на библейско изучаване. Амин. Той им тълкуваше 5-те книги на Мойсей, Тората, онова което се отнасяше до Него. После Той им говори за закона, как той се отнася към Него, после им говори за пророците, отново относно Себе си, всичко сочи към Исус! Цялата библия, всичко в нея е за Исус! В края на пътуването, библията казва, техните сърца бяха стоплени. (Лука 24:32 Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни откриваше Писанията?). От обезкуражени сърца до горящи сърца! Никак не беше зле! И всичко това, защото те видяха Исус.
Те буквално бяха извадени от себе си, за да видят обект на съвършенство, красота и превъзходство,
Те забравиха своите тревоги, амин. И после, Той разчупи хляба. Когато Го познаха, Той изчезна. Или по-скоро, Той беше там, но на гръцки се казва, Той спря да бъде видим.
Това се случи в неделя. И аз вярвам, че Исус ни даде пример за всяка неделя. Пастори, които ме слушате, аз вярвам, че Исус, тази първа неделя, когато Той беше възкресен от мъртвите, Той ни даваше пример как трябва да протича нашия църковен живот.
Първо на първо, от амвона трябва да има подробно описание на самият Исус. Проповядването не е за някой друг, не е за това колко лоши сме ние, не е за политика, не е за световната икономика и всичко това, а е за Него Самият, всичко е за Него. Амин.
Второто нещо, в края на пътуването, Той разчупи хляб. Трябва да има вземане на Господната вечеря. Ние вземаме Господната вечеря, за да си спомняме за Него (Лука 22:19) и Неговата прекрасна любов, която Го накара да умре за нас, Неговото пожертване за нас. На нас ни се напомня това, когато заедно разчупим хляба. Амин, църква? Колко прекрасно, колко чудесно пътуване е било! Един ден, в небето, дори ще помоля Бог за ДВД. Аз искам да чуя какво каза Исус. Сигурен съм, че когато стигна до Йосиф, Той каза: Както Йосиф беше отхвърлен, така и Човешкият Син беше отхвърлен. Както Йосиф се откри на братятата си, когато се появи за втори път, така и Исус ще се открие на целия Израел, вторият път, когато дойде отново. И целият Израел ще бъде спасен.
И докато го слушаха, учениците бяха издигнати над своята депресия. Една от причините заради които те бяха депресирани е същата причина, заради която ние сме депресирани днес. Исус каза в началото: Защо вие вървите и изглеждате толкова тъжни? Те казаха: Не си ли чул за Исус, ние мислехме, че Той е този, който ще избави Израел (Лука 24:21). Те искаха да използват Исус, за да изпълни това, което беше на централно място в техния дневен ред - Израел. Сега, Израел имаше много важно място в божествената икономика на Бог. Но нищо не е по-важно от това Исус да бъде на централно място, амин. Централното място в нашия дневен ред, дори това да е да евангелизирате, дори това да е да помогнете на бедните, всичко това са добри неща, но те никога не трябва да заемат централното място. Централното място трябва да е Исус. Понякога, ние искаме да използваме Исус, за да изпълни нашите планове. Няма значение колко добри може да са вашите планове, дори да е евангелизиране, дори да е да помогнете на бедните, църква, това не е социално благовестие, това е Благовестието на Исус Христос, това е благовестието на благодат и мир, и ако ние сложим Исус в центъра, вашите останали планове няма да пострадат, напротив, те ще бъдат благословени, и ще им бъде отговорено в правилния дух. Може ли да чуя едно хубаво амин?
И така, учениците казаха: Ние мислехме, че ще е Той, който ще избави Израел. Израел беше техния централен фокус, не Исус. И Исус в края на пътуването Исус сложи Себе си обратно в техния център и познайте какво, тяхната депресия изчезна!
И така, понякога ние идваме на църква и искаме да използваме Исус, за да имаме благословено семейство, и няма нищо погрешно в това. Ние искаме да използваме Исус, за да имаме излекувано тяло, ние искаме да използваме Исус и Той е способен да направи всичко това, но Той трябва да е на централното място, дори не нашето излекуване, дори не нашите семейства. Но знаете ли нещо? Когато Той е на централното място, всяка спица на колелото е благословена, амин, всяка област на живота ни е благословена. Амин, църква. Бихте ли Го обичали само? Амин.
Готови ли сте за словото? Нека да видим Марк, глава 9-та, в която се разказва една много красива история. Вие познавате историята. Тя се повтаря повече от веднъж в евангелията, но днес ние ще я видим разказана от Марк.
Марк 9:14 Когато Исус дойде при учениците си,
Сега, къде беше Исус преди да дойде при учениците си? Той беше на върха на планината, където беше преобразен, амин, Неговото лице заблестя, за момент Бог повдигна булото на човешката природа на Исус и остави учениците, които бяха там, Петър, Яков и Йоан, които Исус взе със Себе си на планината, да видят Божествената природа на Исус.
Ще проследим това, което се случи след пробразяването на Исус, когато Той слезе от планината. Библията казва, че когато Той слезе от планината, хората бяха смаяни:
Марк 9:15 И веднага, като Го видя, цялото множество се смая,
Сега, защо цялото множество беше смаяно, когато видяха Исус да слиза надолу от планината, защото, аз вярвам, че Неговото лице все още блестеше, имаше остатъчно сияние върху Неговото лице и знаете ли какво казваше това сияние? Сиянието върху Неговото лице казваше: На теб ти е простено, на теб ти е простено, защото Аз съм дошъл! Амин!
Спомнете си Мойсей, вие може да сравните Мойсей и Исус. Исус се изкачи на планината, Мойсей се изкачи на планината. Мойсей се изкачи на планината, за да получи каменните плочи, 10-те заповеди. Когато слезе от планината, 3000 души умряха. Всъщност, преди да умрат 3-те хиляди, Мойсей видя златното теле. Толкова по въпроса за народа на Израел, който каза: “Всичко, което Бог ни нарежда да направим, ние ще го направим.“ В момента, в който поставите себе си под закона, резултатът е винаги “законът засилва греха“ (1Коринтяни 15:56). Дори да искате да правите правилните неща, например вие обещавате на Бог: Боже, аз ще пазя твоя закон. Това е най-лошото нещо, което можете да кажете в молитва, най-лошото, което можете да направите, да сложите себе си под закона.
Колкото повече слагате себе си под закона, толкова повече ще се проявява греха във вашия живот.
Погледнете Израел. В подножието на планината Синай те дадоха обет, те обещаха, ние ще изпълним всичко! Следващото нещо, което виждате е златното теле, те нарушиха първата от всички заповеди. Така ли е?
Исус слезе от планината и видя момче, обладано от демон, образ на златното теле. Под закона, вие не можете за направите нищо за хората, които са обладани от демони, които славят златното теле. Знаете ли какъв е отговора за всички тези хора, които бяха демонично обладани? Решението на Мойсей е много просто - убий всички тях. И 3000 души умряха този ден.
Но под благодатта, когато Исус слезе от планината и видя момчето обладано от демон, Той не уби момчето! Той осъди демона и спаси момчето!! Амин. Виждате ли, благодатта е способна да раздели двете неща. Амин. Докато под закона те убиваха грешника със греха. Амин. Но под благодатта Бог разделя двете. Бог мрази греха, но Бог обича грешника. Хората не могат да разберат колко много Бог мрази греха. Вие първо трябва да разберете колко много Бог ви обича, за да можете да разберете колко много Бог мрази греха. Знаете ли защо Бог мрази греха?
Представете си, че има някой, който обичате. Може би това е вашето дете, 10-годишно и то има рак. Обичате ли рака? Рака е като греха. Грехът е във вашето дете. Вие не можете да разделите рака от детето. Ако можехте, щяхте, но вие не можете. Но ракът е във вашето дете! Обичате ли рака? Не, вие го мразите! Вие го мразите до степента до която обичате вашето дете. Ако вие обичате изключително много вашето дете, тогава вие ще мразите изключително много рака. Защото ракът, този грях разрушава вашето дете, или човека, който обичате. Така че Бог поглежда човека и Бог обича човека, и защото Бог обича пламенно човека , Бог мрази греха със същата пламенност. Колко от вас разбират това? Амин?
И така, когато Исус слезе от планината, библията казва, Той видя:
Марк 9:14 видя около тях, около учениците едно голямо множество и книжници, които спореха с тях.
Това са останалите 9 ученика, нали, Исус взе със себе си Петър, Яков и Йоан, защото името на Петър означава “камък“, Яков означава “замествам“, Йоан означава “Божията благодат“. На планината камъкът (каменните плочи) бяха заменени от Божията благодат, горе на планината. Амин. Мойсей се изкачи на планината: получи каменните плочи и 3000 души умряха, Исус се изкачи на планината, получи благодат, амин, камъкът беше заменен от благодат, Исус слезе долу и донесе освобождение. Амин. Когато Мойсей слезе от планината, носейки двете каменни плочи, библията ни казва, че неговото лице светеше, но това беше светлина, която осъждаше, светлина, която казваше: Това е Божията святост, вие сте грешни, вие сте осъдени, не се приближавайте и библията ни казва: хората побягнаха от Мойсей. Но тук, когато Исус слезе долу, стих 15, когато хората Го видяха, те бяха смаяни заради блясъка на Неговото лице и те побягнаха Към Него!
Марк 9:15 И веднага, като Го видя, цялото множество се смая и се завтече към Него, и Го поздравяваха.
Защото светлината от лицето на Исус казваше: На теб ти е простено, Аз съм дошъл! На теб ти е простено, на теб ти е простено, твоите грехове са премахнати! Алелуя! Амин.
Марк 9:14 И когато Исус дойде при учениците, видя около тях едно голямо множество и книжници, които спореха с тях.
Кои са книжниците? Книжниците в библията са хора, които са експерти в закона, те са експерти и в най-дребните точки от закона, всъщност те прибавяха закони към законите. Колко от вас разбират това? И какво мислите, че те дискутираха с учениците на Исус? Те казваха на учениците защо не могат да изгонят демона от момчето. Те използваха закона, те казваха на учениците: Направили ли сте това? Направили ли сте ритуалното измиване? Свършили ли сте молитвите си? Постили ли сте достатъчно? Направили ли сте това достатъчно, а онова? Колко от вас разбират? Когато вие чуете закона, това ще направи вярата ви празна (вижте Римляни 4:14), това ще накара вярата ви да се стопи, колко от вас разбират това?
И така, Исус слезе и:
Марк 9:16 И Той попита книжниците: За какво спорите с тях?
Много е лесно да се говори със стадото, когато пастира не е наоколо. Но тогава Исус излезе на сцената и попита: Какво говорихте вие с тях? Те не отговориха, забелязвате ли това? Те не отговориха на Исус.
Марк 9:17 И един от множеството Му отговори: Учителю, доведох при Теб сина си, който има ням дух.
С други думи момчето беше нямо. Момчето беше обладано от дявола.
Марк 9:18-20
И където и да го хване, го тръшка; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява. Казах на Твоите ученици да изгонят демона, но те не можаха.
А Исус в отговор им каза: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мен.
И го доведоха при Него. И когато Го видя, духът веднага го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.
Очевидно демонът се страхуваше, Спасителят беше дошъл! Изкупителят беше дошъл! Дяволът може да унижава вашите деца, но в момента, в който дойде Исус, това е краят! И той го знае! Следващият стих казва:
Марк 9:21 И Исус попита баща му: От колко време му става така? А той каза: От детинство.
Искам да ви кажа нещо, родители. Дяволът не зачита дали става въпрос за дете или за възрастен човек. Него не го интересува възрастта. Забелязали ли сте това? Той ще атакува винаги, когато има възможност. Какво мислите! Ако дяволът не го е грижа да въведе вашите деца в порнографията, когато те са 10, 9-годишни, дяволът не го е грижа да говори ругатни, вулгарности в телевизионните предавания или филмите, които те гледат, така и вие не трябва да се притеснявате, че те са млади. Никога не казвайте: Те са твърде млади, за да разберат Благовестието, те са твърде малки, за да разберат словото на Бог, библията, никога не казвайте това, зщото дяволът не мисли, че те са твърде млади, за да разбират вулгарности. Амин. Дяволът ги хваща, когато са млади и когато ги хване когато са млади, тези навици ще останат до тяхната зрялост. Дяволът знае това. Така че знаете ли какво? Никога не бъдете с това отношение: Моето дете е твърде малко... те никога не са твърде малки за Исус. Всъщност, мъдър е този баща, който говори на своето дете за Исус. Доведете детето си при Исус! Амин! Алелуя!
Сега, преди да продължа, само искам да ви кажа това: историята, за която говорим се случи преди Исус да умре на кръста, така че не се тревожете, ако вие сте дете на Бог, дяволът не може да ви обладае (владее). Дяволът може да потиска (угнетява) от вън, вие чувствате угнетяване или се чувствате депресиран, както се чувстваха учениците, но дяволът не може да ви владее. Един път като сложите доверието си в Христос, Светият дух е вътре във вас, кажете “амин“ и “по-велик е този, който е във вас, от този, който е в света“ (1Йоан 4:4). Светият дух няма да дели с демон мястото на което живее. “Демоне, ти стой там долу, аз ще стоя тук, това е линията която ни разделя, ти не можеш да я преминаваш“. Светият дух не би делил, колко от вас разбират това, мястото си с демон. Колко от вас разбират това? В Стария завет, когато някой не е упълномощен да влезе в Най-святото място на храма на Бог, ако влезе там, пада мъртъв. Днес храма на Бог е нашия дух, Бог никога няма да позволи да има зъл дух там. Дори вие да сте глупав, какъвто и да сте, Бог няма да разреши демон да влезе там. Вие може да сте угнетявани, но никога не може да бъдете обладан.
Но, пастор Принс, какво ще кажете за Юда? Той беше ученик на Исус. И той беше обладан. Исус каза: Един от вас e дявол (Йоан 6:70). Вие трябва да разберете това: Юда не беше спасен! Нито Петър! Нито Йоан! Нито Яков! Това шок ли е за вас? Как можеха те да бъдат спасени? Никой от тях не беше спасен. Те бяха ученици на Исус, те бяха последователи на Исус, но никой не можеше да бъде спасен, защото Исус още не беше пролял кръвта си. Те следваха Исус, те бяха съпътствани от чудеса, точно както ни казва Евреи 5, те опитаха доброто Божие слово (Евреи 6:5), те опитаха силите на Божия бъдещ свят (Евреи 6:5), те бяха участници в Светия дух в смисъл на неговите дарове, по същия начин пророците в Стария завет бяха участници в даровете на Светия дух, но никой от тях не беше спасен, Давид включително. Как можеха да бъдат спасени, преди да дойде Месията? Преди Исус да пролее кръвта си? След като Исус проля кръвта си, Исус слезе долу до място в ада, място наречено Авадон (бездна), където Той проповядва на духовете. Духовете там са хората от Стария завет, старозаветните светци, казвайки им: Аз дойдох! Тогава те бяха родени отново!
Кога учениците бяха родени отново? Когато Исус възкръсна в горната стая Той духна върху тях, когато духна върху тях те приеха Светия дух, амин, това беше момента, в който те бяха родени отново.
50 дена след това, в деня на Петдесятница, те бяха кръстени със Светия дух, амин. Така че когато те бяха изпълнени със Светия дух в горната стая, Юда не беше там. Юда не беше спасен. Само неспасени хора могат да бъдат обладани от демони. Вярващия никога не може да бъде обладан. Може да звучите като обладан, може да изглеждате обладан, някои съпрузи казват: Пасторе, вие не познавате моята жена, понякога тя е обладана...Тя не е обладана, но да живее с вас - разбира се, изглежда че е обладана. (хората се смеят). Така е, не мога да говоря само за жените, говоря също и за мъжете, вие сте отговорен за изражението върху лицето на съпругата ви. Ако съпругата ви е депресирана, това е заради вас. (хората се смеят). Но, пастор Принс, вие ме обвинявате за всичко! Не, не е за всичко, почти за всичко (хората се смеят отново). Мога ли да продължа? Вие продължавате да ме разсейвате. Бащата на момчето каза:
Марк 9:22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни!
Той каза: Исусе, ако ти можеш да направиш нещо! Ако ти можеш?! Колко от нас, като този баща, когато сме в отчаяна ситуация, ние винаги мислим: Ти можеш да го направиш! Защо не го правиш? Ако ние сме честни, нашия отговор винаги е този. Ако ти можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни!
Едно нещо, за което никога няма нужда да се молите е Господ да ви съжали, да има състрадание към вас. Никога не казвайте на Господ: “Моля те, не ни напускай.“ “Но, пастор Принс, Давид се помоли с такава молитва.“ Аз знам, че той се помоли по този начин, но Давид беше под Стария завет. Там Светият дух идваше, Светият дух си тръгваше. Светият дух идваше и ако вие съгрешите, Светият дух си отиваше. Но знаете ли какво обеща Исус в горната стая? Точно преди да умре?
Той каза, че Светият дух ще бъде във вас завинаги. Думата “завинаги“ е там. Знаете ли колко време е “завинаги“? Завинаги! Колко дълго Светият дух ще бъде в нас? Завинаги! Дори и вие да се провалите, да избухнете гневно, той все още е там. Ако той не е там, вие никога няма да намерите обратния път. Да благодарим на Бог, Той никога няма да ви напусне. Защо той никога няма да ви напусне? Защото на кръста, Исус погледна нагоре, когато Той понесе вашите грехове и Бог напусна Исус. Исус плати цената, за да имате Божието непрекъснато присъствие. И Господ каза: Той никога няма да ви напусне. Думата “никога“ на гръцки, в Евреи 13, е двойно отрицание, което означава “Уме“, никога никога няма да ви остави, никога няма да ви напусне. Знаете ли, много от нас имат тази идея, че ние се държим за Бог, ние се държим за ръката на Господа, ние държим толкова здраво колкото можем. Колко от вас знаят, че детето, което стиска здраво ръката на майка си, никога не е толкова защитено, колкото когато майката държи ръката на детето. Искам да знаете нещо,и това ще ви донесе почивка. Вие не се държите за ръката на Бог, Бог е който държи ръката ви. Библията казва: Аз ще държа ръката ти, казвайки ти: Не се страхувай. Можете да видите това в
Исая 41:13 защото, Аз съм Господ, Бог твой; държа те за твоята дясна ръка, казвам ти: "не бой се, Аз ти помагам".
Той държи ръката ви! Така че дори, когато вие сте слаб, Неговата ръка е силна! Алелуя. Чувствате ли се слаб днес? Той държи ръката ви, не се безпокойте, амин! Хвала на Господа! Той никога няма да си тръгне, нито да ви изостави! (Второзаконие 31:6). Така че има някои неща, за които не можем да се молим. Ние не се молим като Давид в псалм 51:11, Бог да не вземе своя Свят дух. Давид се помоли така, защото той беше под религиозната система на закона, където Светият дух идва, Светият дух си отива. Тази молитва не е за нас днес. Защото Той никога няма да ни остави. Понякога аз съм на християнско събрание и аз чувам на края на събранието някой да се моли така: Като напуснем това място, Господи, ела с нас, чували ли сте това? Ела с нас! Искате да кажете, че ако не се помолите за това, Той ще остане на събранието и ще ви каже: Бай, Бай! Не, Той няма да ви остави, нито ще ви изостави! Където и да отидете, Исус е там.
Аз разбирам защо хората се молят с тази молитва, не искам да ви оскърбя. Не ми пишете и не ми се ядосвайте, ок? Но ако ми се ядосате, какво мога да направя. Както е да е. Аз споделям с вас Божието слово. Това не е правилно, разбирате, нали. Не е правилно да се молите, Господи, имай милост към нас. Хората можеше да се молят така в Стария завет. Той вече има милост! Вместо това, защо не му благодарите за Неговата милост. Благодарете Му за Неговата любов.
Преди да си тръгнете от събранието, ако например ще пътувате някъде, кажете: Господи, благодаря ти, преди да тръгна на тази ваканция, Ти си с нас. Ти никога няма да си тръгнеш, нито да ни изоставиш.
Спомням си веднъж, бях в самолет някъде в Съединените Щати, и самолета беше готов да излети. Тази дама, тя седеше на мястото до мен и тя беше от една много известна фирма, ако ви кажа името, веднага ще се сетите, това е една от най-известните фирми в света днес. И тя беше един от директорите на тази фирма. И така, ние седяхме в бизнес класата, тя седеше от едната ми страна и аз видях кокалчетата на пръстите ѝ, тя стискаше подлакътника на седалката толкова силно, че кокалчетата на пръстите ѝ бяха побелели. После започна да плаче. Когато самолета потегли, тя вече плачеше. Помислих, че нещо я боли и попитах: Лейди, мога ли да ви помогна? Тя каза: Не, не, не, аз винаги съм така когато летя. После тя ми разказа, че е един от директорите в тази световно известна фирма и аз останах смаян.
Няма значение колко добър сте в професията си, хората имат проблеми, които само Исус може да разреши. Тя каза: Аз винаги се страхувам да летя, и по лицето ѝ течаха сълзи. Аз казах: Лейди, не се тревожете, този самолет няма да падне, аз съм на него. (Хората се смеят). Чакайте, чакайте, не е защото аз съм на борда, вие знаете какво имам предвид: Защото където и да съм, Исус е там също. Аз още не бях свършил. Знам че звучи много хубаво. Ние всички искаме да спрем тук. Но ние сме нищо. Ако бяхме само ние, самолета щеше да падне. Заради вас, самолета щеше падне, вие Йона, ах, вие! Амин. Но...където сте вие, и Той е там. Ако вие хванете самолета, Той не ви казва: Бай, Бай. Той е с нас. Амин. Така че аз казах на дамата: Аз съм тук, така че самолета няма да падне. Аз принадлежа на Исус. Той няма да остави този самолет да падне. После започнах да ѝ говоря за Исус. Когато самолета започна да се приземява, тя вече се усмихваше, тя беше приела Исус и аз ѝ препоръчах добра църква. Слава на Господ! Бог спасява дори и насред полет. Амин. Така че, това е свидетелство, вместо да погледна към нея и когато тя каже: толкова съм нервна, аз се страхувам от летене със самолет, аз да ѝ кажа: Аз също, никога не се знае какво ще се случи, Бог иска да сме добро свидетелство. Бъдете уверени, че Господ никога няма да ви остави, нито да ви изостави. Но това не е моята проповед. Моята проповед сега започва.
Марк 9:22 Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни!
Бащата каза на Исус: Ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни.
Марк 9:23 А Исус му каза: Ако можеш! Всичко е възможно за този, който вярва.
Марк 9:24 Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие!
Марк 9:25 А Исус, като видя, че се стича народ, смъмри нечистия дух, като му каза: Ням и глух душе, Аз ти заповядвам: излез от него и не влизай повече в него!
Кога Исус изгони духа? Когато видя че хората идват тичайки към тях. Знаете ли, хората са хора, когато се случват неща, те искат да ги видят. Исус видя хората да идват. Преди те да дойдат наблизо, Той изгони демона. Той не е там, за да прави шоу. Повечето хора, много от нас биха чакали докато хората дойдат. “Тук ли сте всички, майка ти, баща ти, чичовците ти. Гледате ли всички? Сега вижте това: Аз те командвам...“ - такъв е човека. Но Исус е толкова чудесен, когато видя хората да тичат, Той веднага отиде на въпроса. Той не е там за шоу. Той е там за да обича бащата и да обича момчето. Аз просто обичам Исус. Той не е като човека. Той никога не е егоистичен. Той притежава вселената. Той е цар на всички царе и Господар на всички господари, но като Йосиф, когато е целият пълен със сила, когато е като фараон на Египет, като видя братята си, които го предадоха и го продадоха като роб, той можеше само да махне с пръст и да ги унищожи всички, неговите стражи бяха всички наоколо, но какво направи с цялата власт, която му беше дадена? Той я използва, за да им прости. Той им каза: Елате по-близо, аз съм вашия брат Йосиф. Амин. Това е нашия Господ Исус Христос. Отдайте му хвала. Амин. Алелуя!!! Властта, която Бог му даде, Той я използва за наша полза, Той ни благославя, Той ни спасява, успокоява ни, окуражава ни, държи ни за ръка! Слава на Господа!
И после, библията ни казва, той заповяда на духа да излезе от момчето. Демонът излезе,
Марк 9:26 И като изпищя и го сгърчи силно, излезе. И детето стана като мъртво, затова повечето казаха, че е умряло.
Обърнете внимание на думите: сгърчи го силно. Това не беше само конвулсия, беше силна конвулсия.
Понякога Господ прави нещо, а ситуацията изглежда още по-лоша. Това просто е последния изстрел на дявола.
Мъже, спомняте ли си, в армията, когато всички се изтеглят, последният войник дава последен откос с автомата, в случай че има някакви врагове наоколо. Това е последния изстрел на дявола. Какво означава това? Че това е умиращ изстрел. Амин.
Демонът сгърчи силно момчето и излезе от него и момчето стана като мъртво. Много хора казаха, че момчето е мъртво.
Марк 9:27 Но Исус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана.
Аз обичам тази фраза, защото тя се появява повече от веднъж в евангелията, Исус винаги хваща хората за ръката и ги вдига. Той винаги ви вдига, винаги ви вдига! Амин! Ако вие чуете проповед и тя не повдига духа ви, тръгнете си, ако вие четете книга и тя не повдига духа ви, затворете я, ако говорите с някого и това, което казва не повдига духа ви, кажете му: довиждане, аста ла виста, имам друга среща. Амин. С мен ли сте? Вижте, ние помагаме на хора, които се чувстват обезкуражени, депресирани, да. Но не се сприятелявайте с тях, не ставайте приятели с негативни хора. Сприятелявайте се с хора, които повдигат духа ви, които ви насочват към Исус. Това са добри приятели. Амин. Слушате ли ме? Вие може да помагате на хора, които са депресирани, вие може да помагате на хора, които се чувстват отчаяни, които говорят негативно, оплакващи се през цялото време, критикувайки всички и всичко през цялото време. Вие може да им помагате като служение, но не ставайте приятели с тях. Създавайте приятелства с хора, които ви окуражават, хора, които повдигат духа ви, хора, които са като Исус. Амин. И много от тях могат да бъдат намерени в църквата!
И така, Исус вдигна момчето за ръката. Искам да се върна обратно на стих 22:
Бащата каза: Ако ти можеш да направиш нещо! Съжали ни и ни помогни! Исус му каза: Ако повярваш, всичко е възможно за този, който вярва.
Много от нас, ние сме чели този стих така: Ако ти само можеш да повярваш! Ако само можеш да повярваш! Ако можеш да стигнеш до това място, където само да вярваш, всички неща са възможни, човече, ако можеш да повярваш! И много от нас завършват така, като бащата на момчето: Господи, аз вярвам! Помогни на моето неверие! Това е все едно цялата тежест пада върху нас. Но всъщност знаете ли какво каза Исус? Знаете ли? Искам да ви покажа гръцкия и вие ще разберете каква е идеята. На гръцки, там където Исус каза: Ако повярваш, всичко е възможно за този, който вярва, на гръцки се казва: Ако можеш! Думата “да повярваш“ не е там.
Можете да видите това в българския превод на библията на издателство Верен, бащата каза,
Марк 9:22, 23 Ако ти можеш да направиш нещо! Съжали ни и ни помогни! А Исус му каза: Ако можеш. Всичко е възможно за този, който вярва.
Ако можеш? Всички неща са възможни за този, който вярва. Бихте ли искали да видите превода в Новата Американска Стандартна библия? Тя предава смисъла на гръцкия. Там се казва: Исус му каза: Ако Ти можеш? Всичко е възможно за Този, който вярва.
Сега, кой е този, който вярва, кой е този, чията вяра никога не се двуоми, който никога не се съмнява, който никога не се колебае, чиято вяра е винаги силна. Дали става въпрос за нашата вяра? Нашата вяра отива нагоре, нашата вяра отива надолу. След събрание на църквата нашата вяра расте, във вторник е намаляла. Това е нашата вяра. Но има един, чиято вяра никога не се колебае, който никога, никога не се съмнява. Неговата вяра е константа. Не се гордейте с вашата вяра. Хвалете се с Неговата вяра за вас.
Това, което Той казва е: Ако Ти можеш? Бащата каза: Ако Ти можеш да направиш нещо. Исус отговори: Ако Ти можеш?
Знаете ли какво казва Новия жив превод на библията? Какво искаш да кажеш, дали Аз мога?
Бащата каза: Ако Ти можеш да направиш нещо. Исус каза: Какво искаш да кажеш дали аз мога? Всички неща са възможни за този, който вярва. Той говореше за себе си. Амин. Той казваше, че всички неща са възможни за Него, който никога не се колебае, който никога не се съмнява, който винаги вярва. Амин. С мен ли сте?
Да погледнем разширения превод на библията, за да добием разширена представа. Готови ли сте? Да видим:
Марк 9:21 И Исус каза, ти ми казваш: Дали Ти можеш да направиш нещо? Защо, всички неща са възможни за Този, който вярва.
Колко от вас разбират това? Той говореше за Себе си. И това, което го потвърждава е последната част на стиха:
Марк 9:21 Исус му каза: Ако можеш? Всички неща са възможни за този, който вярва.
С други думи той връщаше обратно въпроса към бащата. Бащата каза: Ако можеш да направиш нещо? Исус каза: Ако можеш да направиш? Ако Ти можеш? Всички неща са възможни за този, който вярва, за вярващия човек, Той говореше за себе си.
И това, което доказва, че Той говори за Себе си е също тази последна дума, вярва, всички неща са възможни за този, който вярва. Глагола на гръцки е в сегашно активно причастие. Сега, по това време, кой беше този, който вярваше? Дали бяха учениците? дали беше бащата? По това време кой беше единственият, който вярваше, без да се съмнява? Исус! Той говореше за себе си.
Хайде, църква, алелуя. Когато вашата вяра се изчерпи, Неговата вяра не свършва. Когато вие чувствате, че вашата вяра е слаба, Неговата вяра остава същата. Така че защо не вземете вашата слаба вяра и не я закачите за Неговата непоклатима вяра. Алелуя. Вие трябва да сложите вашата вяра в Неговата вяра, която Той има заради вас.
Бащата каза: Господи, аз вярвам, помогни на моето неверие. Аз ще вярвам, че с Тебе всички неща са възможни!
И Исус, Самият Той изгони дявола от момчето. Алелуя. Амин. Аз знам, много от нас са чули проповеди, които ни казват: Ако само имаш вяра, ще бъдеш излекуван! Ако само имаш вяра, детето ти ще се промени, само ако имаш вяра! И тогава вие винаги стигате до това заключение: Но аз нямам вяра. Или вие казвате: Моята вяра е слаба. Много от нас, ние сме научени, че когато сме болни, не изповядвай своята болест, изповядвай своята вяра. Кажете: Чрез раните на Исус аз съм излекуван. Вие всички знаете това: Чрез раните на Исус, аз съм излекуван. Но колко от вас, когато има болка в тялото ви, вие изповядвате това, но вие сте повече със съзнание за болката, за здравословния проблем, отколкото за това, което изповядвате. Така ли е?
Какво ще кажете да опитате това. Колко от вас вярват, че Исус има вяра, защото очевидно той знаеше, той взе раните върху гърба си за вашето излекуване така че колко от вас вярват, че Исус има вяра, че чрез Неговите рани вие сте излекувани? Какво ще кажете да кажете на Исус това, винаги когато се чувствате слаб във вашето изповядване:
Исусе, благодаря ти, че ти имаш вяра, че чрез Твоите рани аз съм излекуван. Аз ви казвам: Това ще ви даде спокойствие. Не е вашата вяра. Това е неговата непоклатима вяра. Това не е вашето колебание, това е неговата вяра, в която няма и сянка на колебание. Амин. Не е вашето съмняване, а е Неговата вяра. Алелуя.
Спрете да питате себе си? Дали имам силна вяра? Дали имам достатъчно вяра? Питайте себе си: Той силен ли е? Амин. Той достатъчен ли е? Амин. Ние сме с такова съзнание за дела, че превръщаме всичко, дори вярата в дела. Но вярата не е работа, не е дело. Вашата вяра е нещо, което да се прикачи към Неговата вяра. Нямате никаква заслуга за своята вяра, цялата заслуга е на Христос, само и единствено на Христос. Амин, църква.
Да видим историята за куция човек: (гръцката дума преведена като “куц“ означава: лишен от крак, осакатен). Сещате ли се за историята на куция човек? Той беше така от раждането си. Той просеше пред портата на храма наречена Красивата. Петър и Йоан минаха от там и Петър погледна човека и каза: Сребро и злато аз нямам, жена ми взе всичко (хората се смеят), добре, аз просто се шегувам, това не е в библията, сребо и злато аз нямам, но каквото имам, аз ти давам. Той казва, че не носи сребро и злато, това не означава, че няма сребро и злато, в този момент нямам. Но каквото имам, аз ти давам. В името на Исус Христос от Назарет стани и ходи. Библията казва: Човекът скочи! Той беше напълно излекуван. И ходейки, подскачайки и славейки Бог (стих 8)! Така ли беше? Сега, да видим историята:
Деяния 3:11 И понеже изцеленият недъгав се държеше за Петър и Йоан, целият народ смаян се стече при тях в залата, наречена Соломонова.
Целият народ смаян се стече при тях!
Деяния 3:12 А Петър, като видя това, каза на народа: Израилтяни, защо се чудите на това? Или защо сте се вгледали в нас, като че със своя сила или благочестие сме направили този човек да ходи?
Всеки от вас, по-добре научете този урок, Божият човек може да се помоли, но отговора на Бог никога не е заради неговото благочестие. Никога не е заради неговата святост. Това е много ясно. Дори Петър каза: защо ни гледате все едно ние със своята собствена сила, чрез нашето собствено благочестие сме направили този човек да ходи? Тогава къде е силата?
Деяния 3:13 Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Слуга Исус...
Деяния 3:16 И чрез вяра в Името Му, Неговото Име укрепи този, когото виждате и познавате. Да! Тази вяра, която е чрез Него,
Сега, кой е този “Него“? Вярата, която идва чрез Исус даде на този човек това съвършено здраве пред всички вас.
Още веднъж: Да видим разширената библия.Там се казва:
Деяния 3:16 Вярата, която е чрез и от Него (от Исус), още веднъж: Вярата, която е чрез и от Исус даде на този човек това съвършено здраве.
Какво ще стане, ако ви кажа, че излекуването, което търсите за вашето тяло, спрете да зависите от своята вяра за него. От тук нататък благодарете на Господ Исус: Господи Исусе, благодаря ти че ти имаш вяра, че чрез твоите рани аз съм излекувана, аз съм излекувана от тази болест. Когато вземате Гоподната вечеря: Аз ти благодаря, Господи, че ти имаш вяра, Господи, в Твоето разчупено тяло и в Твоята пролята кръв, Ти ме виждаш излекуван. Аз почивам в твоята вяра. Вярата, истинската вяра е почивка.
Но, пастор Принс, аз не разбирам, Исус каза на жената с кръвотечението, която получи изцеление докосвайки дрехата му, Исус ѝ каза: Твоята вяра те излекува. Дали това се отнасяше до нейната вяра? Слушайте внимателно това, което ви казвам. Много пъти, Исус ще ви даде кредит, за това което е направил. Той е добър Спасител!
Спомняте ли си историята за неговите ученици, които ловяха риба, това беше една седмица след като Исус възкръсна от мъртвите, в евангелието на Йоан. Те отидоха за риба. Те се трудиха цяла нощ и не хванаха нищо. После, на сутринта, Исус беше на брега на Галилейското езеро, Исус ги попита: Уловихте ли нещо? Те казаха: Нищо. Хвърлете мрежата от дясната страна. И те хванаха толкова много риба, че не бяха способни да я издърпат в лодката, трябваше да я извлекат към брега. И какво им каза тогава Исус? Донесете рибата, която вие уловихте! Чухте ли това? Донесете сега рибата, която вие хванахте. “Вие уловихте“? Исус им каза да донесат рибата, която те са уловили. Но кой я улови? Те работиха цяла нощ, но не уловиха нищо! Но много пъти, въпреки че Той го е направил, Той ви дава кредит за това, че сте го послушали. Той ще ви даде кредит, за това че го слушате. Той ще ви даде кредит. Но нито за момент не мислете: Моята вяра е! Вашата вяра е достатъчно добра само да се закачи за Неговата непоклатима вяра. С други думи вие имате вяра, че Той има вяра, че чрез Неговите рани сте излекувани. Аз имам вяра, че Той има вяра, че Той има вярата, Той има достатъчно вяра, Той има силна вяра, че когато Той беше съблечен гол на кръста, Аз бях направен богат. Той има вяра.
Пастор Принс, аз се опитвам да вярвам: Моят Бог снабдява всички мои нужди, но понякога виждам че се боря твърде много, аз поглеждам банковата си сметка, оставащите пари, чувствам се толкова обезкуражен. Добре, можеш ли да повярваш, че Исус има вяра, че твоето бъдеще е светло? Исус има вяра, че това което е направил на кръста ви е осигурило изобилие от всичко. Почивайте си в Неговата вяра. С други думи, почивайте си в Този, който е верен! Може ли да чуя едно хубаво амин? Не е вашата вяра, Той е, и Неговата вяра е, която прави разликата. Така че погледнете това: Вярата, която е чрез и от Него даде на този човек съвършено здраве пред всички вас (Деяния 3:16)
Знаете ли историята за Исус, когато прокле смокиновото дърво? Някои хора си мислят: Защо Той прокле смокиновото дърво? Това беше само едно дърво, което не беше дало плод! Беше ли ядосан Исус? Не, той даваше нагледен пример на своите ученици. Библията казва: Той отиде да види дали има плод, нямаше никакъв плод и Той прокле смокиновото дърво. И още на следващия ден смокиновото дърво беше изсъхнало от корен. Понякога, когато вие прокълнете това, което дявола прави, вие проклинате тази болест, вие проклинате тази пъпка, научете се да казвате: Пъпка, умри в името на Исус, умри от корените си, в името на Исус Христос, вярата работи така, и просто знайте, когато го кажете, не е вашата вяра, но вие хващате се за Неговата вяра. Вижте Го как ви снабдява с вяра, когато го казвате.
Ако глас дойде към вас: Сигурен ли си, че имаш достатъчно вяра, за да кажеш това? Кажете: Това не е моята вяра. Аз живея чрез вярата на Сина на Бог.
Това е което казва Павел: Аз живея чрез вярата на Сина на Бог. Така живеете вие.
Галатяни 2:20 Съразпънат съм с Христос; сега вече живея не аз, но Христос живее в мене; а това що живея сега в плът, живея във вярата на Сина Божия, който ме възлюби и предаде себе си заради мене.
Искам да ви кажа нещо. Някои преводи на библията са променили превода. Вместо да е: аз живея чрез вярата на Сина на Бог, във: аз живея чрез вярата на Сина на Бог. Колко от вас разбират, че има разлика? Вярата на Сина и вярата в Сина са две различни неща. Но цариградския превод е точен. В някои преводи в Галатяни 2:20 се казва: Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта, го живея чрез вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си заради мен. Този превод не е точен. Цариградския превод казва: Аз живея чрез вярата на Божия Син. Да видим и буквалния превод на Янг на библията, Янг е гръцки учен.
Галатяни 2:20 Бях разпънат с Исус, и вече не живея аз, а Христос живее в мен, и това което сега живея в плътта във вярата на Сина на Бог живея, който ме обичаше и даде живота си за мен.
Аз живея във вярата на Сина на Бог! Разбирате ли това? Ние живеем във вярата на Сина на Бог!
Колко от вас се радват на това. Когато се събудите сутрин, кажете: Аз живея във вярата на Сина на Бог.
Патор Джоузеф пее:
Аз живея чрез вярата на Сина на Бог, направен съм праведен чрез вярата на Исус, гледащ ни отгоре с очи пълни с любов, това е начина по който нашия Баща ни вижда. Той винаги гледа към теб и мен през праведността на Исус, откупени чрез вярата на Сина на Бог, оправдани чрез вярата на Исус.
Ние всички сме оправдани чрез вярата на Сина на Бог! Амин. Исус умря, вярвайки, че вие ще бъдете спасен! Исус умря, вярвайки, че Неговата кръв е повече от достатъчна, Исус умря, вярвайки, че неговият гръб е разкъсан, така че се виждаха костите му, за да получите вие вашето излекуване. Така че вашата вяра никога не е включена! Вашата вяра е закачена за Неговата вяра.
Ние казваме: Христос е всичко за мен, освен вяра. Вяра, аз сам трябва да произведа. Не, Христос е всичко, приятелю.
Христос е всичко! Той е всяко нещо, включително моята вяра.
Така че когато чувствате, че вашата вяра липсва, ако чувствате, че нямате достатъчно вяра, благодарете на Бог, не е моята вяра, не е вашата вяра. Кажете:
Господи Исусе, аз ти благодаря за това положение. Ти имаш вяра, че всичко ще бъде наред. Амин.
Как можеш да кажеш това? Аз просто го направих! Защото Го познавам, познавам себе си, познавам и Него. Моето доверие е в Него! Аз се хваля с Него! Алелуя! Хвала на Господа!
Да говоря за Исус ме прави щастлив. Разберете това. Въпреки, че е Неговата вяра и вие закачате вашата вяра за Неговата вяра, Той ще се обърне и ще ви каже: Твоята вяра! Благодаря ти за това, че вярваш в Мен. Вярващ в какво? Вярващ, че ти Господи, никога не се проваляш. Твоята вяра никога не може да се провали. Алелуя. Хвала на името на Исус.
Вярата е почивка. Кажете го: Вярата е почивка. Кажете го отново: Вярата е почивка! Когато и да видите, че се борите и няма никаква почивка в живота ви, нещо не е наред, вие сте чули някой да учи нещо и сега вие сте неспокоен, ах, аз трябва да изповядам стиховете от библията, които бях приготвил, това е неспокойствие, това не е от Бог.
Дори в онези дни в които сте уморен, изтощен, просто кажете: Господи, чувствам се уморен, но Ти никога не се чувстваш уморен. Аз си почивам в Теб! Когато не мога да нося себе си, Господи, Ти винаги ме носиш. Когато аз не мога да се хвана за Теб, Ти винаги ме хващаш. Истината е, че Той никога няма да ви остави. Точно в такива моменти, вие разбирате това отново и отново. Амин, църква? Това помага ли ви? Това благославя ли ви? Хвала на господа!
Сега ще ви покажа Евреи 4, за да ви покажа, че вярата е почивка. Евреи 4:3 Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка,
Има място наречено “почивка“. Този стих се отнася за хората на Израел в пустинята. Помните ли, те се скитаха в пустинята, Бог никога не е искал за тях да скитат. Знаете ли, Бог не иска скитащи се християни. Те се скитаха в пустинята в продължение на 40 години, което не беше Божията воля за тях. Той искаше те да влязат в земята. Но какво е земята? Забележете как Бог описа земята: земя, в която текат мляко и мед. Бог не каза: в земята има мляко и мед. Това звучи добре, но не звучи като изобилие. Изобилие е когато се казва, че в земята текат мляко и мед. Ние християните винаги ограничаваме Бог, забелязали ли сте това? Ние харесваме да казваме неща като: Един ден ние ще вървим по улици павирани със злато. Кой ви каза, че са павирани? Вие донасяте вашата представа за оскъдност в небето! Павирани означава, че отдолу всичко е смола (катран). Само е павирано със злато! Къде в библията намирате да пише, че улиците в небето са павирани със злато? Улиците там са от горната част до най-долната - солидно злато! Ние ще вървим по солидно злато. Библията говори за улици от злато, не за улици павирани със злато. Не добавяйте към Божието слово! Амин?
И така, това е земя, в която текат изобилно мляко и мед (еврейската дума означава “тече изобилно“). Другият начин, по който Бог описва земята е: Аз ви водя в земя, където ще пиете от кладенци, които не вие сте изкопали, вие ще ядете от лозя, които не вие сте насадили, вие ще живеете в къщи, които не вие сте построили. Какво означава това? Това е почивка. Всичко е било вече завършено. Това е завършено дело. Всичко е основано на работата на друг! И така, тук, за християните, това не е физическа земя, за християните това е земя на почивка. Как знам това? В Евреи 4:3 Бог казва: “За нас, които повярвахме, влизаме в тази почивка, както каза Бог: И така Аз се заклех в Моя гняв, те няма да влязат в Моята почивка“. (Вижте и Псалм 96:11). Това, което Бог каза се отнасяше за израелския народ, който 40 години се скиташе в пустинята. Бог каза: Аз се заклех в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. “Гняв“ и “почивка“ са противоположни думи, и под Стария завет, имаше време, когато те бяха под Божия гняв, в пустинята. Но ние сме: “Под моята почивка“, “За нас, които повярвахме, влизаме в тази почивка“.
Евреи 4:3 продължава така: въпреки, че делата бяха завършени от основаването на света.
Чуйте ме внимателно: Вашето излекуване вече е завършено! Вашият просперитет - вече е завършен! Добруването на вашето семейство - вече е завършено! Бог завърши всичко от основаването на света! Библията казва: Божието агне беше заклано от основаването на света (Откровение 13:8). Ние казваме: Ние не разбираме това! Знаете ли кой го разбира? Айнщайн го разбира! Айнщайн казва, ако вие се качите на машина на времето и се движите със скоростта на светлината, когато се върнете, 1 минута по-късно, всички ваши приятели ще са остарели. Но вие не сте! Защо? Защото вие сте отишли извън времето. Слушате ли? Ние сме в мноого бавен режим, всичко върви наистина бавно. Но Бог е извън времето. Затова Той нарича Себе си: Аз съм възкресението и живота, аз съм пътят, истината и живота, никога не е “Аз бях“. Никога не е “Аз ще бъда“. Защото това се отнася до времето. Той е винаги присъстващ! Той е извън времето! Когато Исус умря преди 2000 години, доколкото се отнася до Бог, Той е умрял едва вчера.
Когато вие вземате Господната вечеря, вие не трябва да мислите: това се е случило преди 2000 години. Вие трябва да мислите: това е станало току-що, Той умря и сега излекуването е тук за мен и теб. Това е така, защото не съществува време. С мен ли сте? С други думи, Бог завърши всичко за вас и когато Исус каза: Свършено е, това иска да каже, че наистина всичко е свършено. За изцелението ви е платено. Прощаването на греховете ви е сигурно. Просперитета ви е подпечатан (скрепен с печат). Благословенията ви са сигурни! Но тогава: Бог завърши всичко и после Бог се върна назад във времевата зона на човека и каза: Аз знам че не можете да видите това сега, не можете да го почувствате сега, знам, че не можете да го усетите сега, аз знам, че вие не можете да го чуете сега, аз знам, че не можете да го вкусите сега, но
Аз искам да вярвате, вярвайте чрез вяра, че
вашето изцеление е завършено. Защото то е завършено.
Но пасторе, аз все още не успявам да вярвам...не се тревожете, вземете вашата малка вяра и я закачете за вярата на Исус. Кажете: Каквото и да каза пастор Принс сега, Господи Исусе, ти го разбираш, ти му даде това послание, аз просто си почивам в Твоята вяра за моето бъдеще.
С мен ли сте, църква? Разбирате ли, това? Добре, да продължим от тук. С други думи, вярата е почивка. Когато вие сте наистина във вяра вие си почивате. И така, Исус прокле смокиновото дърво,
Марк 11:20 И така, като минаваха на сутринта, видяха, че смокинята е изсъхнала до корен.
След една нощ, Исус и учениците Му минаха през същото място и като минаваха те видяха смокиновото дърво, изсъхнало от корен. Предната нощ, когато Исус каза на смокиновото дърво: Отсега нататък никой да не яде плод от теб до века, колко от вас разбират, че смокиновото дърво умря. Но когато гледате към него, то все още е зелено.
Знаете ли, когато вие прокълнете този рак, когато прокълнете тази пъпка, когато прокълнете тази болест, тя изглежда все едно още е там, но забележете, в корените си тя е мъртва! Мъртва е! Следващия ден, те видяха, че цялото дърво е изсъхнало. Исус знаеше, че то е умряло, в момента, в който Той го прокле. Учениците му казаха това което Исус каза, чак след като видяха, че дървото е умряло.
Марк 11:21,22 И Петър си спомни и Му каза: Равви, виж - смокинята, която Ти прокле, е изсъхнала. А Иисус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.
И тук, на гръцки, не е имайте вяра във, а е “имайте вярата на Бог“. Буквалния превод на библията на Янг изважда това на показ:
И Исус, отговаряйки им, каза: Имайте вярата на Бог.
Чувате ли това? Дори брат Кенет Хейгън, наричан “баща на вярата“ заради това, че той основно проповядва за вяра, той казва, че на гръцки думата тук не е имайте вяра в Бог, а имайте вярата на Бог! Имайте вяра като божията вяра! Как работи вярата на Бог? Да видим отново:
Марк 11:23 Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! - и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва - ще му се сбъдне, каквото и да каже.
Планината може да бъде вашата болест, може да бъде вашия дълг, липса, но определено не е вашата свекърва, не слагайте вашата свекърва вътре във всичко това. Който и да каже на тази планина: Бъди премахната и бъди хвърлена в морето, бъди премахната, хвърли себе си в морето и не се усъмни в сърцето си, но вярва, че тези неща, които казва ще бъдат направени, той ще има каквото и да каже. Който и да е, който каже на тази планина, вярвайки че тези неща, които казва, ще се сбъднат, той ще има каквото и да каже, думата “казвам се появява 3 пъти, думата вярвам се появява само един път. Вашето казване е което липсва. Ако вие вярвате, че е вярата на Исус, кажете го, молете се за болния, молете се за себе си! Защото не е вашата вяра. Вашата вяра е в Неговата непроменяща се вяра.
Така че само го кажете! Молете се. Но, пасторе, аз нямам вяра! Опитайте отново, окей?
Вашата част е единствено да вярвате и да си почивате в Неговата вяра.
Той е, който е спазва Своите обещания. Така че вашата част е само да го кажете. Кажете го, защото Неговата вяра е която преминава през вас и отива към човека, за когото се молите.
Исус каза: “Кажи на планината“, последната част на стиха, “той ще има каквото и да каже“. “Той ще има“ е бъдеще време, нали? Кажете го първо, преди да го видите. Той каза: Имайте вярата на Бог. Бог притежава вярата. Това е вярата на Бог. Имайте вярата на Бог. Това означава, че Бог е Бог на вяра, Той има вяра. Така Бог създаде световете. Когато Бог видя тъмнина, Бог каза: Да бъде светлина! И Бог видя светлина. Ако сме ние, когато видим тъмнина, ние казваме: Уау, толкова тъмно! Става още по-тъмно! Преди Бог да види добро, Бог говори добро. Бог каза: нека земята да произведе трева и после Бог видя тревата. Нека водата да произведе птици, после Той видя летящите птици, нека водата да произведе рибите, рибите започнаха да плуват в морето. Бог първо говори, после видя добро. Ако искате да видите добро в бъдеще, гледайте своето говорене сега, започнете да говорите това, което искате да видите. Бог ни направи по Свой образ. Бог говори това, което искаше да види. Много от нас: Ние виждаме нещо и след това говорим какво сме видели. Ние виждаме лошо, това е порочен кръг, вижте това: Ние виждаме лошо, ние говорим лошо, ние виждаме още лошо. Колкото повече лошо виждаме, толкова повече лоши неща говорим, защото ние виждаме лошото. Колкото повече говорим лоши неща, повече лоши неща виждаме, колкото повече лоши неща виждаме, толкова повече говорим лоши неща. Колкото повече лоши нищо говорим, толкова повече лоши неща виждаме. Това е порочен кръг. Човекът е толкова паднал, че си мисли: Докато не видя, не мога да повярвам. Дори вашите приятели ще кажат това. Това показва колко паднали са те. Някога, библията го казва, Бог създаде всички хора по Свой образ! Бог не видя, докато не говори, Бог е Бог на вяра. Амин. Аз не разбирам този Джоузеф Принс! Как може той да каже това? Как той може да каже това? Аз не разбирам! Защото те толкова са паднали от Божия образ, те вече не са като Бог, не са богоподобни. Бог изговори това, което искаше да види. Човекът иска да говори само това, което вече вижда. Затова той не може да види това, което иска да види. Това е порочен кръг. Сега, църква, Исус каза: Имайте вярата на Бог. Имайте вярата на Бог! Имайте Божията вяра, не вашата вяра.
Ще ви кажа това: Колко от вас разбират това, че вярата не е емоция?
Понякога отговора на молитвите ви е удивителен. Но вие знаете, че нямахте вяра, докато се молехте. И все пак Бог отговори. Но има други пъти, вие чувствахте силата, вие се чувствахте добре и вие се помолихте, но нищо не се случи. Знаете ли защо? Защото вие сбъркахте емоциите с вяра. Чия вяра е накрая? Каква е нашата част? Ще завърша с това:
Евреи 12:2 като гледаме на Иисус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.
Начинателя и Завършителя на нашата вяра“, думата “нашата“ не е в оригинала на гръцки. Ние гледаме към Исус, Начинателя и Завършителя на вярата. Исус е Начинателя, Той започва нашата вяра и Той я завършва. Той е който поставя началото на вярата и Той е който я прави пълна, усъвършенства я, това е значението на гръцки на думата “завършителя“. Така че спрете да се тревожите дали имате достатъчно вяра, просто прекарвайте време с Исус, говорете Му, гледайте към Него, слушайте проповеди пълни с Исус. И знаете ли какво? Вярата ще е там! Когато се докоснете до Исус, вие докосвате вярата. Както когато докосвате водата, вие докосвате мокрото. Той е Начинателя и Завършителя на вяра.
Стихът започва с думите: “Като гледаме към Исус.“ На гръцки е думата “афорао“. Тя означава: да отвърнеш очите си от другите неща и да ги фиксираш върху нещо. И тази дума е използвана само веднъж в Новия завет. Думата е в сегашно продължително време, винаги да гледаме към Него.
Когато се чувствате слаб, спрете да гледате към вашата слабост, гледайте към Исус и това как Той е пълен със всичко, от което имате нужда.
Когато вярата ви изглежда толкова слаба, гледайте към Исус и Неговата силна вяра. Не се питайте: Моята вяра силна ли е? Питайте се: Неговата вяра силна ли е? Амин.
Не се питайте: Дали достатъчно разчитам на Исус? Питайте се: Може ли да се разчита на Исус? Спрете да гледате себе си! И започнете да гледате към Исус. Той е Начинателя и Завършителя на вярата.
Римляни 4:14 Защото, ако са наследници тези, които са от закона, то вярата е празна и обещанието - осуетено (без ефект).
Според този стих какво прави вярата ви празна? Повечето християни ще ви кажат: това е греха. Ние всички сме срещу греха. Но това е грешен отговор.
Отговорът е: закона! Ако гледате към себе си: Дали завися достатъчно от Бог, дали съм послушен достатъчно, дали спазих всички Божии закони, дали изпълнявам законите на Бог във всяко едно отношение, ако вие гледате към себе си през цялото време, вашата вяра не може да работи. Закона прави вярата ви празна и обещанията на Бог - без никакъв ефект. Това е ужасно. Сега ще се върнем обратно на Марк, глава 9:
Марк 9:14 И когато Той дойде при учениците, видя около тях едно голямо множество и книжници, които спореха с тях.
Това е причината заради която те не можеха да изгонят демона. Учениците бяха въвлечени в спорове за закона. По-късно се казва, че учениците питат Исус защо не са могли да изгонят демона, а Исус казва: Този вид не може да излезе освен чрез молитва и постене. Не се тревожете за думата “постене“. Тя не е там в оригиналния гръцки! Така че всичко, което каза Исус в друго евангелие, същата история, Исус казва: Заради вашето неверие.
С други думи: вие не вярвате, че аз съм способен. Моята вяра е, която работи.
Всички неща са възможни за този, който вярва. Ако можеш?! Хей, всичко е възможно за Този, който вярва, Този, който вярва дори и в този момент. Когато бащата на момчето не вярваше, когато учениците не вярваха и очевидно, книжниците не можеха. Единственият там, който вярваше, беше Исус. С мен ли сте?
И така, с други думи, спрете да гледате себе си, погледнете настрани към Исус, Начинателя и Завършителя на вярата. Затова служения, които ни откриват Исус, са толкова важни! Пастори и лидери, всеки път когато хората дойдат на църква, знайте, много е важно да им откривате още и още от Исус. Защото когато те срещнат Исус, когато докоснат Исус, тяхната вяра ще израстне без те дори да осъзнават това. Когато Исус говореше за центуриона, че той има голяма вяра, центуриона дори не осъзнаваше, че има голяма вяра. Всичко за което той имаше съзнание беше, че Исус е голям! (Матей 15:28) Ханаанката е другия човек, за който Исус каза, че има голяма вяра, тя дори не осъзнаваше, че има голяма вяра! Никой от тях не отиде при Исус и не каза: Исусе, аз имам голяма вяра, никой от тях, но те имаха съзнание за това колко е голям Исус.
Да предположим, че аз пътувам много всяка седмица. И някой идва при мен и ми казва: Пастор Принс, вие пътувате толкова много, а вашата съпруга е толкова красива, а вие нямате нищо против да оставите съпругата си в къщи. Сигурно имате голяма вяра!
Не, не е това, че аз имам голяма вяра в моята съпруга, не, това което имам е голяма съпруга и аз мога да ѝ се доверя. Не е моята голяма вяра, а е колко голям Спасител имаме! Няма никакви заслуги във вашата вяра. Всички заслуги са в Христос. Така че двамата, за които Исус каза, че имат голяма вяра, дори нямаха съзнание за своята вяра. Какво наричаме неосъзната вяра? Когато чуете проповядване за Христос, когато хората чуят да се проповядва Исус, когато Той е издигнат, когато е премахнато булото от лицето на Исус, тогава вашата вяра расте! Виждате ли, да се проповядва закона е много лесно. Искам да кажа, всеки проповядва закона, закона е просто да говориш, прави това, не прави това, прави това, не прави това, много е лесно да проповядвате закона. Вие нямате нужда от Светия дух, за да проповядвате закона. Но вие имате нужда от Светия дух, за да разкриете колко прекрасен е Исус, да хвърлите светлина върху Неговите достойнства. Вие се нуждаете от Светия дух за това. Амин.
Така че всеки път, когато сте обезкуражени, като учениците на Исус по пътя за Емаус, Исус им каза да погледнат настрани от себе си и да видят Него. И когато видяха Него, те бяха ободрени, извадени от тяхното униние и доведени до място, където бяха изпълнени с Исус. И те бяха изключително радостни.
Не се ли радвате, когато нашата вяра охладнее, ние можем да се хванем за вяра, която никога не се поклаща. Амин. Хвалете Го с цялото си сърце.
Приятелю, ако ти си тук днес и никога не си направил този чудесен Исус, този Исус, който Бог изпрати, Синът на Бог, Словото направено плът, ако ти никога не си Го направил свой Спасител и Господ, помоли се с мен! Защо Бог изпрати Исус? Бог Го изпрати, защото те обича! Бог те обича!
Грехът, този рак на греха разрушава твоя живот, унищожава отношенията ти с близките ти хора, той носи разрушение на твоето здраве, на твоя ум, на твоето добро емоционално състояние, този рак на греха е в теб, но Бог те обича. Бог мрази греха, точно защото Бог обича теб. Грехът чрез своята природа разрушава.
Бог изпрати Своя син, Исус Христос, така че на онзи кръст, Бог раздели вашите грехове от вас и Бог ги сложи върху Исус. Този рак беше сложен върху Исус, този грях беше сложен върху Исус. Исус стана вашият заместник, защото Той дойде, за да бъде вашето всичко! Така също и вашето плащане! И на онзи кръст Бог взе вашите грехове, Бог взе моите грехове и ги сложи върху Исус Христос и Той СТРАДА за всички наши грехове, плати върховната цена, проля своята царска божествена кръв и с тази кръв всички наши грехове са измити. И на третия ден Бог възкреси Исус от мъртвите, това е божествена разписка от небето, че всички ваши грехове са премахнати. Защото този същия Исус в своето собствено тяло понесе вашите грехове три дена по-рано, на кръста, но сега Той е възкресен без вашите грехове. Какво означава това? Че всичките ви грехове са премахнати. Ако вие вярвате това и вие приемете Исус Христос, ако вие сложите доверието си в Него като ваш личен Спасител и Господ, в името на Исус, вие ще бъдете дете на Бог. Всички неща са премахнати. Сега вие сте сега напълно ново създание.
Ако това сте вие, помолете се с тази молитва заедно с мен, точно сега, където е да слушате това, ако искате Исус Христос и всичко това, което Той е направил да стане реалност във вашия живот, да получите прошка за греховете си, да станете дете на Бог, вие може да наричате Бог: Тате, тогава помолете се с тази молитва още сега. Кажете:
Небесни Татко, аз вярвам, че Исус е Син на Бог, аз вярвам, че ти Го изпрати, за да умре за моите грехове на онзи кръст. Исус понесе всички мои грехове и всички мои болести. И чрез Неговите рани аз съм излекуван. Чрез Неговата кръв ми е простено, всички мои грехове са измити. Аз съм напълно изчистен. И сега, в Твоите очи, аз съм праведен, свят, невинен. И Ти възкреси Исус от мъртвите като свидетелство, че всичките ми грехове наистина са премахнати. Исус Христос е мой Господ и Спасител. В името на Исус. Амин.
Отдайте му хвала, църква. Алелуя!

Сега, слушайте. Ако сте се помолили с тази молитва, в момента в който се помолихте, знайте че Бог ви премести от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие не ставате християнин постепенно. От старо създание Бог ви направи съвсем ново създание. Библията го нарича ново раждане вътре в нас. Всички стари неща от вашия живот отминаха, всички неща са направени нови. Бог сега е ваш Баща! Амин. Всеки демон сега е вън от живота ви. Всяко семейно проклятие е унищожено. Амин. И вие сега сте дете на Бог. Хвалете Господа. Амин. Отдайте му хвала още веднъж, църква.

Превод и четене:

Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година