"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

Джоузеф Принс - "НОЙ - Истинската История"

Всички вие, които ме чувате сега, обичам ви в името на Исус. Моля се за вас, Бог да ви дава най-доброто, което има, ние не искаме нищо по-малко от най-доброто за вас. Да хвалим Господа. Нашият Господ Исус винаги проповядва по начина по който Бог го води, но понякога Той проповядва според това, което се случва около Него. Понякога и аз правя това. И едно от нещата, което видях да се случва наскоро и към което искам да обърна вниманието ви, защото искам да кажа Божията истина по тази тема, е този филм, наречен “Ной“. Не знам колко от вас са пропилели парите си, за да гледат този филм, но той наистина е пилеене на пари. Много от тези създатели на филми виждат колко популярни са християнските термини и създават своя собствена версия на събитието. Тези хора, те трябва да отговарят пред своите акционери и ако християните не гледат този филм -Ной, познайте какво, от сега тататък, те ще трябва да започнат да създават филми, който отговарят много по-точно на написаното в библията и тогава християните ще дават парите си за филмите им. Мога ли да чуя едно хубаво амин?
Сега, този филм е толкова луд, че изкарва Ной луд, там се казва, че Ной чува гласове, вместо да покаже, че Бог му говори, и най-лошото от всичко, този филм прави Бог да изглежда жесток и безчувствен, зъл, и точно в края, когато Ной не успява да извърши злата задача да убие своето семейство, нещо, което го няма в библията, излиза че Ной е по-милостив от Бог. На първо място, Бог никога не е искал от Ной да убие който и да е от своето семейство, това е Холивуд (Холи ууд), не е Святото слово (Холи уърд) - (игра на думи на английски). Това, което библията казва е че Бог казва на Ной да спаси цялото си семейство, и не само това, библията казва, че Бог го е направил проповедник на праведност, през всичките тези 50 до 70 години докато строеше ковчега, Ной проповядваше. Но светът беше толкова зъл, той не отговори на неговото проповядване. Бог винаги дава шанс след шанс, възможност след възможност. Аз мразя изопачаването на образа на моя Бог в този филм. Така че аз съм тук, за да ви кажа, въпреки че има християни които не са съгласни с това, те ще ви кажат, че това е творческа свобода, но нека да ви кажа какво е творческа  свобода. Творческата свобода никога не отнема от характера, в този филм има твърде много творческа свобода. Амин.
Няма да говоря повече за филма, освен ако случайно го спомена в проповедта си, но искам да ви кажа истината относно Ной, защото Исус каза: Както беше в дните на Ной, така ще бъде и в деня на завръщането на Човешкия Син. С други думи, сценарият ще бъде същият.
Искам да отгоря на въпросите, защо Бог е трябвало да разруши света, защо Бог е трябвало да доведе потоп върху целия този свят, и да обясня защо в Стария завет е имало цели общности, които са били унищожени от меча на Исус Навиев или от меча на Мойсей, защо Бог заповяда тези неща, ще изучаваме всичко това. Да преминем направо към Божието слово, да видим какво се е случило.
Битие 6:1 “Когато започнаха хората да се умножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери,
2. Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.
3. Тогава ГОСПОД каза: Духът Ми няма да пребъде (или: да остане) вечно с човека, защото той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.
4. В онези дни имаше исполини на земята“, (нефилими, нефилим на еврейски идва от думата нафал - паднал, тези, които са паднали) “в онези дни имаше исполини на земята, а също и след това“,
повтарям, а също и след това, искам да подчертая тази част на стиха, за да знаете, че имаше две  нашествия на паднали ангели, които влизаха при човешките дъщери. “Когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, това бяха онези силни и прочути старовременни мъже“, силни в смисъл, големи по размер, със свръхчовешки размери и сила, силни, в смисъл на нахални, арогантни, зли. Да се върнем към
стих 2: “Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви...“
Кои са Божиите синове и кои са човешките дъщери? Обърнете внимание на разделението тук: дъщери на човека, синове на Бог. Нека да ви кажа какво означава това. Библията обяснява сама себе си. Дъщерите на човека иска просто да каже: жени от човечеството, нормални жени, произхождащи от Адам. Но кои са синовете на Бог? В Септуагинта, гръцката версия на еврейския Стар завет, думата за синове на Бог е ангели, ангелос. Не става въпрос за ангелите на Бог, става въпрос за ангели, които дойдоха от Бог, но паднаха. Как паднаха? С Луцифер, който стана Сатана. Това падане е споменато в Исая и то се случи много време преди Бог да създаде човека. И така, да се върнем отново на Битие 6, с мен ли сте до тук?
И така, какво се случи? Случи се това, че дяволът беше навън, с цел да поквари  семето на жената, защото ако той поквари семето на жената (Битие 3:15 превод на изд. Верен), той ще подсигури своята позиция. 
Така че какво се случи преди потопа? Не забравяйте, бяха минали стотици години, в онези години хората живееха много дълго, Адам умря на 930 години, той беше още жив, когато се появиха исполините. По времето преди потопа, хората живееха живот с голяма продължителност. Това което се случи през това време беше, че паднали ангели, подбуждани от Сатана, отиваха при дъщерите човешки. Те приемаха форма на човек и правеха секс с човешките дъщери, в резултат на което се появиха нефилимите.
Днес има изкривена версия на това,което се случи, отразено в гръцката митология. Там има изображения на исполини. Ние казваме: това са само измислици, но всъщност, ако се върнем назад във времето, дори по времето на Александър Велики, все още хората са помнели, че на земята е имало исполини. Херкулес е един от тях. Те са наричани полубогове.
Но да се върнем на Битие 6:4. Там се казва:
“в онези дни имаше исполини на земята, а също и след това“.
Думите “В онези дни“, се отнасят за времето преди да дойде потопа. Потопа дойде и да унищожи всички тях. Думите “А също и след това“ се отнасят за времето след потопа. След потопа имаше нова инвазия на ангели, които отиваха при човешките дъщери. Този път от тях произлязоха енакимите, рефаимите, те всички произхождат от нефилимите. И Бог издигна Израел, за да ги спре, за да унищожи исполините. Къде имаше най-голяма концентрация на исполини? В земята, която Бог обеща на Израел. Дяволът знаеше важността на земята на Израел, затова исполините бяха там като Ханаанци (Битие 10:19). Когато Бог каза на Авраам да отиде в земята, библията го казва съвсем подходящо: ханаанците вече бяха в земята, имаше пришълци на земята, която Бог беше обещал на Авраам. Те бяха там, за да спрат осъществяването на Божието обещание.
Преди потопа имаше инвазия на ангели, които отиваха при човешките дъщери и им се раждаха исполини. Потопът ги помете всичките, но след потопа имаше друга инвазия. Този път Бог ги унищожи чрез Израел. Например Давид уби Голиат, Голиат беше гигант от филистимците. Много пъти библията обяснява неща свързани с гигантите, например че са били много едри, огромни по структура и височина, някои от тях са имали по 11 пръста на ръцете, 11 пръста на краката. Те бяха там в онези дни и Бог издигна Израел да ги унищожи. Защо Бог не изпрати друг потоп? Защото Бог обеща на Ной, че никога повече няма да има друг потоп. Дяволът чу това, дяволът се радваше, мислеше си: Аз мога да пратя друго нашествие от мои ангели, които да отидат при човешките дъщери и този път няма да има никакъв потоп. Но тогава Бог издигна Израел. Да погледнем Битие 6:
Битие 6:5 И ГОСПОД видя, че злината на човека по земята беше изобилна и че всичките намерения на мислите на сърцето му бяха напълно зли непрекъснато.
Ангелите не помогнаха на Ной да построи ковчега, както се казва във филма. Между другото, когато намерят голям череп, това е череп на исполините, това обяснява много неща в антропологията. Не забравяйте, че исполините имат човешко тяло, защото техните майки са хора. Бог казва: “всички намерения на мислите им бяха напълно зли.“
Битие 6:6 казва: “разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си“.
Битие 6:7 “И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже съжалих, че ги създадох“.
В онзи момент нашествието беше покрило цялата земя. Бяха минали стотици и стотици години и светът беше пълен с хора, които всъщност бяха различни от оригинално създадените от Бог хора. Това бяха наполовина хора, наполовина ангели, и техните мисли бяха зли непрекъснато. Но Ной намери благодат в очите на Господа (Битие 6:8).
Повтарям: “Ной намери благодат“, това е първото споменаване на думата “благодат“ в библията и ако потърсите по-надълбоко, ще откриете, че това което намира благодат в очите на Господа е Ной, а думата Ной означава “почивка“. Почивката намери благодат в очите на Господа.
Някои хора имат идеята, че благодатта може да бъде върху някой само когато е пълен с грях. Въпреки, че истината е там, защото библията казва “където грехът расте, благодатта расте още повече“ Римляни 5:20, някой, който никога не е направил грях, като Исус например, също може да бъде пълен с благодат, защо, защото е пълен с почивка. Който е пълен с почивка, той е пълен и с благодат.
Да видим какво се казва относно падналите ангели в
2Петрово 2:4  “Защото ако Бог не пощади ангелите които съгрешиха,
Някои хора казват: Но пастор Принс, това са ангелите, които съгрешиха, когато Луцифер падна, но това не е така, да продължим да четем:
“но Бог ги хвърли в преизподнята и ги предаде във вериги на мрака, за да бъдат пазени за съдене,
2 Петрово 2:5 “и не пощади стария свят, но като докара потоп върху света на нечестивите, запази Ной, един от осемте души, проповедника на праведността“.
Обърнете внимание на текста, тук не се говори за падането на Луцифер в онези ранни дни, в началото, тук се говори за времето по което е живял Ной. Ангелите, които са вързани в ада днес, те са вързани в окови на мрака, и думата преизподня е използвана само веднъж в целия Нов завет. Където и да видите думата ад в Новия завет, това е гръцката дума Шеол, Гахена, но тази дума тук е Тартарус и тя е използвана само веднъж. Това означава, че някои от падналите ангели са били осъдени по-рано, в сравнение с останалите.
Все още в света има паднали ангели, които са демони, вие не можете да ги видите, те са тези, които ви провокират да правите грешни неща, те са онези, които носят проблеми във вашия брак, те са тези, които носят страдание на вашето тяло, болест, затова когато използвате името на Исус, много пъти откривате, че болестта напуска. Ако причината за болка или страдание на вашето тяло е нещо естествено, вие можете да видите от какво имате нужда, примерно да си починете или нещо друго, и страданието или болката се маха, но понякога има причина, която е духовна и тук вие трябва да използвате името на Исус, всъщност за всяка болест използвайте името на Исус. Но когато използвате името на Исус за болест, която е причинена от дух, както при жената, която беше прегърбена от дух на болест (Лука 13:11), Исус я докосна и тя беше освободена от тази болест, дух беше, който я беше прегърбил. Използвайте името на Исус! Всъщност така е по-лесно, защото, ако не е естествена причина, по-лесно е да изкомандвате духа да се маха. Някои хора се чудят как така болестта може да прескача от едно място на друго, те не разбират, че това е дух. Тя може да прескочи от единия крайник в другия, вие отрязвате единия крайник, но след година две, вие виждате че болестта се разпространява в другия крайник. Много вероятно е да е дух. А всички духове се прекланят пред името на Исус (Филипяни 2:10). Пред името на Исус ще се преклони всяко коляно, от нещата в небесата, небесните, от нещата на земята - земните и от нещата под земята - нещата от ада, те всички ще се преклонят пред името на Исус. И така, тук е много ясно, библията казва:
2Петрово 2:5 “и не пощади стария свят, но като докара потоп върху света на нечестивите, запази Ной, един от осемте души, проповедника на праведността“.
Библията казва: Ной, съпругата му, тримата му сина и техните три съпруги, във филмът се казва - само една съпруга, Ной и най-възрастния му син. Защо не се придържат към библията, не разбирам защо? Сим, Хам и Яфет, всеки от тях имаше съпруга. Ной имаше съпруга. Така че те са били осем човека, Ной, неговата съпруга, Сим, Хам и Яфет и техните три съпруги - осем, точно осем. И така, Бог не пощади стария свят, но спаси Ной, проповедника на праведността. Той не просто строеше ковчега, с една ръка държеше чука, а другата издигаше нагоре, проповядвайки Божието слово. Ной казваше на хората: Спасете се, идва време на съдене.
Не е вярно, че Ной е бил жесток, не се е подхилвал, казвайки: Аз да се спася, вие отивайте по дяволите, буквално. Било е така, Ной им е казвал, не правете това, не правете секс с демоните, Ной е проповядвал на хората, но никой не се е разкаял. И Бог е докарал потоп върху света на нечестивите. Думата, преведена на български “нечестив“, означава нямащ никакво уважение към Бог. Да хвалим Бог.
Да видим Битие 6:9:
Битие 6:9 Ето родословието на Ной: Ной беше човек праведен, съвършен между съвременниците си; Ной вървеше с Бог.
Ной беше праведен човек. Той не беше праведен заради характера си. Той беше праведен заради кръвта на агнето. Нека да ви докажа това. Да видим Евреи 11:7
Евреи 11:7 Чрез вяра Ной, предупреден от Бог за неща, които още не се виждаха
Родители, чуйте, вие трябва да бъдете предупредени от Бог за вашите деца, започнете да градите вашия кораб на Ной, започнете дори все още да не е капнала и капка дъжд, започнете да приготвяте кораба за спасението на вашия дом, вижте какво гледат децата ви, вижте какво слушат, гледайте как живеят, те са като мокър цимент, не оставяйте някой друг да пише върху този цимент, един път като се втвърди става много трудно да махнете това, което някой друг е написал, децата са скъпоценни, внимавайте те да гледат добра християнска анимация. Любимата анимация на моя син сега е Ноевия ковчег, и аз трябва да я гледам с него всяка нощ. Дори знам песничката на филма наизуст. Когато го попитам: Джъстин, какво искаш да гледаш, той ми отговаря: Ноевия ковчег. Уверете си че техните сърца са пълни със словото на Бог. Павел каза на Тимотей: Ти от дете познаваш писанието. Проверете тази дума “дете“ на гръцки, буквално означава “пеленаче, бебе“ . Те никога не са твърде малки, просто говорете, ще останете много изненадани да разберете, че те ви чуват и разбират. Може да мислите, че те си играят с играчките си, но вие им казвайте: Исус те обича, Исус обича Джъстин, Исус е добрия пастир, Исус умря на кръста за нашите грехове. Вие си мислите: Той не разбира. Но един ден аз видях една видео песен за Исус, Исус на кръста и когато го попитахме: Защо умря Исус? Той отговори: За нашите грехове. А той е само на две години и няколко седмици. Така че просто говорете все едно те ви слушат. Може да изглежда, че не ви слушат, но техния дух приема чутото. От ранно детство, друг превод казва, от бебе, Тимотей, ти знаеш Свещените Писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение. Да се върнем на Евреи 11:7
Евреи 11:7 Чрез вяра Ной,  предупреден от Бог за неща, които още не се виждаха, и движен от страхопочитание, направи ковчег за спасение на своя дом. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на праведността, която е от вяра.
Ной стана наследник на праведността, която е от вяра! Обърнете внимание, не е праведност от дела, а праведност от вяра. Защо Бог спаси Ной и неговото семейство? Защото те са единствените, които са напълно хора, останали са само те. След стотици и стотици години, инвазията е била почти пълна и Бог трябваше да изпрати потопа, слушайте внимателно, заради Неговата благодат и милост, така че Бог да може да опази човешката раса  и за да може да се прояви верността на Божието слово, словото което казва че Месията, Исус ще дойде и ще смаже главата на Сатана, този, който е подтискал и малтретирал човечеството. Когато разберете това, вие ще видите милостта на Бог, вие ще видите любовта на Бог. Амин. Благодарим на Бог, че прави това. Бог защитава, Бог пази своите хора. Бог каза на Ной: Ной, потопът идва, аз ще унищожа цялата земя, построй кораб, какво е това, милост към неговите хора. Ной стана наследник на праведността. Той повярва в същата кръвна жертва, в която и ние вярваме.
Върнете се назад към Битие.
Битие 6:9 Ето родословието на Ной: Ной беше човек праведен, съвършен между съвременниците си; Ной вървеше с Бог.
И така, Ной беше праведен човек, праведен чрез какво? Чрез вяра. Но пасторе, тук се казва, че е бил съвършен сред съвременниците си.
Думата “съвършен“ тук е еврейската дума “тамим“ , която винаги се отнася за агнето, принесено в жертва и означава, че агнето е без недостатък, думата съвършен всъщност е думата “без недостатък“ и се отнася за физическото тяло на Ной, за това че в неговато тяло няма дори петънце, няма следа от падналите ангели. С други думи семейството на Ной е било единственото, което е било чиста човешка раса. Те са единствената надежда, която е останала, и Бог спаси всички тях в кораба.
Можете ли да разберете това сега? Можете ли да разберете благодатта на Бог? Благодарим на Бог, Бог опази човешката раса. Амин.
Нека да продължим.
Битие 6:9 ...Ной вървеше с Бог. Битие 6:10 Ной роди трима сина: Сим, Хам и Яфет.
И от Сим, Хам и Яфет дойдоха всички раси по света. Нека да ви кажа нещо: Това е научно доказано, всички раси идват от една двойка мъж и жена. Независимо дали сте индиец или китаец, или друг, библията казва: Бог направи всички от една двойка, Адам и Ева.
Да видим Битие 6:11, 12 И земята се поквари пред Бога, земята се напълни с насилие. И Бог видя земята, и ето, тя беше покварена, защото всяка плът беше покварила пътя си на земята.
Дума “поквари“ е спомената три пъти, това е еврейската дума шакат, която означава също и “разруши“. Там където се казва“всяка плът беше покварила пътя си на земята“ може да се преведе също и  “защото всяка плът беше разрушила пътя си на земята“.
Битие 6:13 И Бог каза на Ной: Краят на всяка плът дойде пред Мен, защото земята се напълни с насилие чрез тях; и ето, ще ги унищожа със земята!
Думата “унищожа“ е думата “шакат“, аз ще ги унищожа със земята.
Битие 6:14 Направи си ковчег от гоферово дърво; да направиш в ковчега стаи и да го измажеш отвътре и отвън със смола.
Думата преведена на български като “ковчег“, е всъщност дума, която означава “кутия с форма на ковчеже за скъпоценности“. Преведена е като ковчег в смисъл на ковчеже  с много големи размери, а не в смисъл на ковчег, в който се погребват мъртви. Да продължим:
Тук е частта където се вижда благодатта и милостта на Бог. Бог винаги приготвя хората си преди кризата. Не забравяйте, Ноевия ковчег е идея на Бог, не е идея на Ной. Ной не си е казал: Е, аз сега ще взема да си построя един кораб.Не, не, това беше идея на Бог. Бог каза: Изпращам потоп, направи си кораб, това е благодат.
“Направи стаи в кораба“. Някои хора казват: Уау, представете си целия огромен кит вътре в кораба (църквата се смее). Китовете не бяха в кораба. Вероятно са плували извън кораба  (църквата се смее). Това е дълбоко откровение (църквата се смее отново). Бог доведе животните, и то само по една двойка, не всичките сто вида кучета, когато Бог доведе кучетата, ставаше въпрос само за една двойка, и всички животни бяха млади. С мен ли сте до тук? От първата двойка кучета, в техните гени са различните породи кучета, от тях произлизат всички породи. Дори и днес има опити да се  кръстосват различни породи кучета с цел да произведат нова порода. Целият потенциал е в гените.
Сим, Хам и Яфет, от тях цялата земя беше населена. И ако човек остане на едно и също място много, много години, се развива определена раса, но всъщност ние всички сме една човешка раса, произлизаме от един родител, от едни и същи гени. Така че когато двойката кучета влезе в кораба, това е все едно че всички породи кучета бяха в кораба. И тази двойка, това са млади кучета, мъжко и женско, вътре в гените им са всички останали породи кучета, които по-късно се появиха. Да хвалим Бог!
Битие 6:14 Направи си ковчег от гоферово дърво; да направиш в ковчега стаи и да го покриеш, да го засмолиш отвътре и отвън със смола (асфалт).
На еврейски е много интересно. Думата смола всъщност е асфалт, това с което покривате пътищата си. Асфалта е много лепкав и това е супер лепилото, което е използвано за строежа на кораба. На еврейски думата “покрий“ е “кафар“, покрий отвътре и отвън с “кофер“. Знаете ли че “да покриеш“ на еврейски e “зетет“, не се нарича “кафар“, “кафар“ е думата, която означава “покривам, плащам за грях“,  думата, която се използва за покриване на вашите грехове. Много интересно, още тук Бог ни казва, че кораба на Ной е образ на Неговия син, Исус Христос. Виждаме думата покривам, покрива не само отвън, от външни атаки, но и отвътре, дори нашите собствени грехове.
Вие сте покрити отвсякъде. Така че кораба на Ной е картина на Исус Христос. Сигурен съм, че по пътя за Емаус, когато възкръсналия Исус срещна двамата ученици и започна да им тълкува писаното за него във всички писания (Лука 24:27), сигурен съм, че когато стигна до кораба на Ной, Той се усмихна и каза: : Кораба на Ной, това съм аз.
Кораба на Ной понесе свирепия гняв на Бог срещу всичкото беззаконие, порочност и злина, които донесоха падналите ангели върху човека и покварата на човека при съгласяването им с тях. Свирепият гняв и яростта на Бог удариха кораба, но нито една вълна на осъждане не достигна Ной. Разбирате ли?
В псалм 42:7 Месията, Исус на кръста казва: Всичките Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мен.
Гневът на Бог дойде върху Него, но никога не докосна нас. Той го понесе вместо нас. Не се ли радвате, че сте в кораба на Ной? Вие сте в Христос Исус. Хайде, отдайте му хвала! Алелуя!
Бог каза на Ной:
Битие 6:16 Направи го така: дължината на ковчега да бъде триста лакътя, ширината му - петдесет лакътя, а височината му - тридесет лакътя.
Числото триста в библията е число на победа. Размерите на кораба, дължината, ширината и височината са почти еднакви с размерите на  Титаник, който се смята за най-големия кораб, който някога е строен. Строителите на кораби казват, че кораба на Ной много би приличал на Титаник. Построен от човек, той потъна, когато Бог го построи, вие можете да сте спокойни, да останете във вътрешна почивка. Помислете, кой строи вашата къща?  
Обърнете внимание, че Бог каза на Ной да направи прозорците отгоре:
Битие 6:16 направи на ковчега прозорец и на един лакът го завърши отгоре, а вратата на ковчега сложи отстрани; направи в него долен, среден и горен етаж.
Прозореца е в най-горната част на кораба, като опасва целия кораб. С други думи Бог каза, че вентилирането, светлината ще влиза през този прозорец. Защо Бог не каза на Ной да сложи прозорците отстрани? Всички нормални кораби се правят така. Бог не искаше прозорците да са отстрани, защото Бог не иска да сте заети със всички лоши новини по целия свят и с покварата в света, Той иска да гледате нагоре към Него през цялото време. Точно както пътуването на израелския народ в пустинята през онези 40 години, ние си мислим, че те вървяха под палещото слънце, но не, те си имаха климатик, който работеше непрекъснато, облачен стълб, който закриваше слънцето, те единствено трябваше да продължават да гледат към Яхве, те единствено трябваше да продължат да гледат към Бог, докато Бог гледаше за врагове, за змии, за всякакви перипетии по време на пътуването. През нощта, когато в пустинята става много студено, Бог се появяваше като огнен стълб, те си имаха отопление, така че ние единствено трябва да гледаме към Него, а Той е който ще ни снабдява с всичко необходимо. Дяволът иска да се оглеждате и оглеждате наоколо, не не, приятелю, не гледай какво се случва около теб, ако гледаш наоколо, ще бъдеш отчаян, после дяволът ще ти каже, сега виж в себе си, виж какво се случва вътре в теб, виж си мислите, виж си чувствата, и наричаш себе си християнин?! Не гледай вътре в себе си, защото ще се стресираш, не гледай около себе си, защото ще се отчаеш, гледай към Исус и ще бъдеш в почивка, в спокойствие. Дяволът иска да те накара да гледаш около себе си или вътре в себе си, за да не можеш да гледаш нагоре, но вие гледайте към увенчания със слава човек, седнал от дясната страна на Бог.
Знаете ли, че днес Бог има някой от дясната си страна, който никога преди не е бил там, съвършен човек, прекрасния човек, чудесния човек, Христос Исус. Преди време Той беше само Бог, сега Той е Бог Човек, и като човек той има чувствата, нежността и емоциите на човек, Той може да ви съчувства, може да разбере през какво минавате, и Той е до дясната ръка на Небесния ни Баща. Да хвалим Бог. Наслаждавате ли се на това, което чухте до тук?
Да се върнем на Битие 6:16 Бог казва на Ной: вратата на ковчега сложи отстрани.
Само една врата, тази единствена врата е образ на Исус Христос, в Йоан 10, Исус казва: Аз съм вратата, чрез мен, ако някой човек влезе вътре, той ще намери пасище. Няма нито едно друго име под небето, дадено сред хората, чрез което трябва да бъдат спасени. Има само едно единствено име! Ако имаше други начини, тогава Исус е умрял напразно, това че е страдал е било, извинявайте за думата, глупаво, ако имаше други начини по които човека можеше да бъде спасен. Не, приятелю, няма никакъв друг начин, освен чрез Исус Христос. Той казва: Аз съм вратата.
И къде е вратата? Отстрани на кораба. Спомнете си, когато Той беше на кръста, след като умря, римски войник прободе с копието си неговата страна, точно където е сърцето, и медицинската наука казва, че когато потекат кръв и вода, това означава, че човек е умрял от  разрив на сърцето. Това все едно е отворена врата, за да можем да видим сърцето на Бог и неговата любов към нас. И така, кораба имаше само една врата. И между другото знаете ли кой затвори вратата на кораба, когато дойде време за затваряне? Филмът казва, че Ной се е борил до последния момент, и че Ной е затворил вратата. Моята библия казва: Вижте тук в
Битие 7:15 влязоха в ковчега при Ной по две (от мъжки и женски пол) от всяка плът, в която има жива душа;
Битие 7:16 И които влязоха, мъжко и женско от всяка плът, влязоха, както Бог (на еврейски ЕЛОХИМ) му беше заповядал; и ГОСПОД  (на еврейски ЯХВЕ) затвори след него.
Елохим му беше заповядал, думата Елохим означава Създателят.  После се казва: и Господ, еврейската дума е ЯХВЕ, и ЯХВЕ затвори след него. Вашите приятели и колеги не Го познават като Господ, като ЯХВЕ. Господ, ЯХВЕ затвори след него.
Когато Бог затвори вратата, вътре сте на сигурно място. Когато Бог затвори врата, никой не може да я отвори. Никой не може да ви издърпа навън във водите на осъждането, никой, нито проповедник, нито демон, нито дякон. Вие сте на сигурно място в Христос завинаги.
Понякога вълните стават много силни, целият кораб се разклаща и Ной пада. Когато Ной пада, къде пада, извън кораба или вътре в кораба? Чуйте, вие сте в Христос. Дори и да паднете, вие падате в кораба, вие не падате извън кораба.
Неговото семейство можеше да падне, но ако паднеше, падаше в кораба. Не се тревожете прекалено много за своите деца. Сложете ги в кораба. Кажете: Господи Исусе, грижи се за моите деца, аз ги слагам в ръцете ти. Запомнете, каквото и да сложите в ръцете на Исус, дори това да са 5 бисквити и 2 сардини, един път след като са сложени в Неговите ръце, те се умножават. Сложете децата си в Неговите ръце, и те ще се умножават в Неговата мъдрост, в Неговата благодат.
Обръщам се към вас, бизнесмени, слушайте Ной, той знаеше къде да вложи акциите си, докато света беше в ликвидация, той е добър пример за подражание.
И така, Господ го затвори в кораба, на еврейски е: “ЯХВЕ затвори след него“. Името ЯХВЕ е само за хората на Бог, ЯХВЕ е името с което Бог влиза в заветни отношения, завет между нас и Него. Това е името на Бог за заветни отношения, докато името ЕЛОХИМ означава Създател. Между другото имената са много важни в библията, не са сложени там хаотично. Хората казват: Човек е написал библията. Не, Светият дух диктува това, което трябва да се запише, а хората са секретарите, които записват.
Помните ли Давид? Когато Давид срещна Голиат, Давид каза на Голиат: “Ти идваш към мен с меч, копие и стрели, а аз идвам към теб в името на ГОСПОД“, тук отново на еврейски е името на Бог - ЯХВЕ, “и днес ГОСПОД ще те предаде в моите ръце, така че цялата земя да разбере, че има ГОСПОД? Не, “цялата земя да разбере, че има Бог - ЕЛОХИМ“. Когато се отнася до света, името на Бог е ЕЛОХИМ - Създателят, но когато се отнася до Давид, името на Бог е ЯХВЕ. Името на Исус на еврейски Йешуа, всъщност означава: ЯХВЕ спасява. Той ви спасява от дявола, Той ви спасява дори от вас самите, много пъти ние самите сме си врагове.
И така, кой затвори вратата на кораба след Ной? Господ я затвори. Защо Холивуд просто не следва библията, тя е много по-вълнуваща. Да се върнем обратно на Битие 6:16, за да видим как продължава стиха.
Битие 6:16 направи в него долен, среден и горен етаж.
Три етажа! А защо не са четири? -Това идва да покаже, че за всяко нещо в библията има причина. Защо не са 4 или 5 или 2 етажа? Има причина за това. Числото три, когато е свързано с кораба, се отнася за това как сме направени, ние сме дух, ние имаме душа, нашия ум, ние живеем в тяло. Амин. Ако вие умрете точно сега, вие ще стъпите извън тялото си, вие ще видите тялото си, но вече не можете да извикате съпругата си, защото, за да я извикате е нужно да сте в тялото си, за да раздвижите устните и езика си. Но библията казва, че един ден ще получим ново тяло, което никога няма да остарява, което никога няма да умре, същото тяло, което Исус имаше, когато възкръсна от мъртвите. Хей, приятелю, спасението не е шега, то е за духа, душата и тялото, трите етажа. Това ви казва, че спасението е за изцеление на тялото. Ако сте болен, Исус, корабът, иска да ви излекува. Спасението не е единствено спасение на вашия дух, не е просто да умрете и да отидете на небето, то е да се наслаждавате на небето по пътя си към небето. Не казваме, че светът ще се промени, не, не, светът ще става по-мрачен, но църквата ще става все по-светла и по-светла. Да чуя едно хубаво амин! Амин!
Да продължим с
Битие 6:17 И ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка плът, която има в себе си жизнено дихание; всичко, което се намира на земята, ще измре.
Битие 6:18 Но с теб ще постановя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и жените на синовете ти с теб.
Това е първото място в библията, където се появява думата завет. И всеки път, когато една дума се появява за първи път в библията, на това място има нещо важно, което Бог иска да ни каже. Бог направи завет с Ной. И Бог каза, всички животни ще дойдат с теб, жена ти, синовете ти, техните съпруги. Какво означава този завет,  обърнете внимание на това. Означава, че когато сте спасени, дори семейството ви да не е спасено, един след друг, вие, вашия син, жената на сина ви, те всички ще бъдат спасени. Все пак те трябва сами да се съгласят да дойдат в кораба, но това обещание означава, че Бог прави това да е много лесно за тях, Бог ще създаде ситуации, обстоятелства чрез които ще им бъде много лесно да вземат решение да приемат Исус в живота си.
Може родителите ви да ви кажат, че с това че сте приели Исус, вие показвате липса на уважение към тях, липса на уважение към традициите им. Но нека да ви кажа това: Заради това, че вие сте спасени, сега има голяма врата за Божията ръка да стигне до вашето семейство, да благослови баща ви, да благослови майка ви, да благослови братовчед ви, да благослови леля ви, заради вас. Те може да не го знаят, но вие показвате уважение към тях повече отколкото те биха могли да мечтаят. Аз имам роднини, които не искаха да приемат Исус, но сега са спасени. Те вече починаха и са при Исус и сега като погледнат надолу, казват: Аз съм толкова благодарен, че ти не ме слушаше, не спираше да ми говориш за Исус, сега аз се разхождам по улиците от злато, заради теб. Ти никога не се предаде.
Когато наближи времето, Бог каза на Ной:
Битие 7:1 Тогава ГОСПОД каза на Ной: Ела ти и целия ти дом в ковчега, защото теб видях праведен пред Мен в това поколение.
Кажете “Ела“, една от най-хубавите думи в библията е “ела“! Еврейската дума за “ела“ е използвана в първите 6 глави на Битие, но тук е първият път, когато думата е свързана с Бог. Ела в кораба!
Знаете ли какво казва Исус на грешниците, на виновните хора? Елате при мен и аз ще ви дам почивка. Някои хора казват: Не, Исусе, нека първо да направя живота си чист, преди да дойда при теб. Исус казва: Ела при мен и аз ще те направя чист.
Колко от вас чистят себе си преди да вземат баня? Струва ми се че видях вдигнати ръце. - Губите си времето. Чистите ли се преди да вземете баня? - Не! Вземете баня. Ще излезете чист от банята. Някои хора казват: Исусе, преди да дойда при теб, аз трябва да подредя живота си. Вие не можете! Елате при Него, той е банята! Исус казва: Елате при мен, всички, които се трудите, които се трудите да удовлетворите Бог, които се трудите да победите греховете си, да преодолеете слабостите си, елате при мен, казва Исус, и аз ще ви дам почивка. Така че Бог каза - Битие 7:1, ела в кораба, ти и целия ти дом, защото теб видях праведен пред Мен в това поколение.
Току-що видяхме, че Ной е праведен не заради делата си, Евреи 11 казва, “чрез тази вяра Ной стана наследник на праведността, която е от вяра“.
Когато Господ каза: Ела в ковчега, къде е Господ? Знам че не мислите за такива неща, но помислете. Ако Бог казва: Ной, ела в кораба, ти и твоето семейство, какво показва това, къде е Господ? - В кораба! След време, когато потопа свърши и кораба се установи върху планините Арарат, какво каза Бог в Битие:
Битие 8:15,16 Тогава Бог говори на Ной и каза: Излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и жените на синовете ти с теб.
Бог каза: Излез от ковчега, къде е Господ? Той е последният който излиза от кораба. Това е герой! Героят е първият, който влиза и последният, който излиза! Алелуя! Не е ли добър Бог?
Някои хора казват: Да, сега си спасен, сега си в кораба, така е, но по-добре внимавай как живееш живота си, внимавай как се държиш.
Аз вярвам, че ние трябва да живеем живот, прославяйки името на Исус, който ни спаси, защото всички ние показваме какъв е Той, ние не искаме да петним Неговото име, но чуйте, светостта на вашия живот е резултат от вашето спасение, не е причина заради която да бъдете спасени. Тя е плод, не корен на вашето спасение. Някои хора казват: “Един път спасен, не значи завинаги спасен. Един път след като сте в кораба, не означава че сте винаги, завинаги спасен  в кораба“. Но чуйте, за тези, които мислят, че вечната сигурност е измислица на нечие въображение, дори и примера за Ной го показва:
Битие 8:18 И Ной излезе, и с него синовете му, жена му и жените на синовете му.
Битие 8:19 И всичките животни, всичките пълзящи животни, всичките птици, всичко, което се движи по земята, според видовете си, излязоха от ковчега.
Обърнете внимание: всичките животни, всички пълзящи животни, всички птици, всичко, което се движи по земята, нито едно животно не беше изгубено!!! “Бог си спомни за Ной и за всички животни“ (Битие 8:1), всички които излязоха бяха спасени. Ной е абсолютно спасен. Докато около него падаше осъждането, от всичките му страни, той пак беше спасен.
Някои вярващи казват: Няма повече никакво осъждане. Хей, приятелю, има осъждане, Исус идва. Някои хора казват, че всичко от книгата Откровение вече е изпълнено, но не е така, тепърва ще бъде изпълнено.
Библията казва, че Исус,  (Лука 4:18,19) когато беше в синагогата, взе Писанията и започна да чете от Исая 61: “Духът на Господ БОГ е на Мен, защото ГОСПОД Ме е помазал да благовествам на бедните; изпратил Ме е да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните; да проглася благоприятната Господна година, и Исус спря до там, Той затвори книгата без да довърши стиха в Исая, който продължава така:
“и деня на възмездието от нашия Бог (Исая 61:2)
Положението ни е същото, както беше тогава, възмездието все още не е дошло, но идва. Но това възмездие не е съдене за Неговите хора, а е съдене за света. Бог ще започне нов свят, амин, пълен с праведност, всеки ще е спасен, всеки. Дори едно животно не умря в кораба, дори от естествена смърт, те всички излязоха от кораба спасени. Ной беше абсолютно спасен, знаете ли защо? Защото кораба е абсолютно спасен. Ной не може да умре, знаете ли защо? Защото кораба не може да умре. Не става въпрос за това колко добри сме ние, става въпрос за това колко добър е Исус, става въпрос за това колко добър е нашия кораб.
И след това Ной пожертва животни. Бог, когато доведе животните в кораба, от останалите доведе по 2, но от чистите животни доведе по 7, защото знаеше, че Ной ще му принесе жертва. Ной принесе жертва на Господ и Бог помириса сладко благоухание и каза: Аз никога повече няма да прокълна земята. Помнете, всяко жертване на животни напомня на Бог за неговия Син, който един ден ще умре на кръста, последното жертвоприношение, което ще сложи край на всички жертвоприношения. Исус понесе нашите грехове.  После Бог каза на Ной:
Битие 9:13 поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мен и земята.
Битие 9:14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;
Битие 9:15 и ще си спомня Моя завет, който е между Мен и вас и всяко живо същество от всяка плът, и водите никога вече да станат потоп, за да унищожат всяка плът.
Така че не ме интересува с какъв филм ще излезе Холивуд, може да са филми за бури и цунамита, води, които покриват земята, но  Бог ни казва, че никога няма да има потоп отново. Амин. Бог е обещал. И Бог каза: Сложих дъгата си в облака. Какво причинява появата на дъгата? Сблъсъка на буря и слънчева светлина. Когато дяволът докара буря и Бог свети над теб със светлината си, огледай се за дъгата. Без буря няма дъга.
Между другото, еврейската дума за дъга буквално е лък, лъка, който използват стрелците, по-късно същата дума е използвана за стрелците на Давид. С други думи с дъгата Бог казва: аз няма да пратя стрелата на осъждането отново, аз окачам лъка си на небето. Колко цветен е лъка на Бог, не мислите ли?! И дъгата има седем цвята, числото на съвършенството. Какво означава дъгата? Ще завършим с Исая 54, не забравяйте, че в предишната глава 53-та са описани страданията на Христос. Бог казва:
Исая 54:Защото това е за Мен като водите на Ной - както се заклех, че водите на Ной няма вече да наводнят земята, така се заклех, че няма вече да ти се разгневя, нито да те укоря.
Виждате ли това? След като Бог описа страданията на Исус в 53-та глава на Исая, в 54-та глава Бог казва: това през което мина Исус, това е като водите на Ной.
От тук нататък, когато видите дъгата, спомнете си това, вярващи, то е само за вярващи, Бог обеща, макар че Бог няма нужда да обещава, човек обещава, знам това, но Бог няма нужда да го прави, но Бог го прави, за да направи по-силна нашата вяра, Бог се закле: Аз се заклевам, че Аз никога отново няма да ти се разгневя и аз никога няма да те упрекна.
Знаете ли, аз обичам моя син Джъстин, обичам много моето момче, но не мога да му се закълна, че никога няма да му се ядосам. Вие можете ли? Не се смейте на мен! Вие можете ли? Бог може!
Защото на кръста, когато цялата буря от осъждане, от божествено отмъщение срещу всички грехове и беззаконие избухна върху главата на Исус, Исус абсорвира всичко това. Амин. И сега, няма повече гняв, останал за нас. Следователно сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус (Римляни 8:1). Амин. Така че дявола загуби. Унищожителят на дракона дойде, Той строши главата на дракона и надделя. И ние сме тези, които сме облагодетелствани от всичко, което Исус направи. Хайде, църква, отдайте Му хвала. Алелуя! Хвалете името на Исус.
Библията е по-точна от всичко, за което някой може да си мечтае. Така че не оставяйте Холивуд, не оставяйте никого да разклати вашето вярване в Словото на живия Бог. Ние имаме пълно доверие в Словото на Бог.
Спасени ли сте? В кораба ли сте? Простени ли са вашите грехове? Довели ли сте семейството си на кораба? Ако не, искам да се помоля за вас още сега, а останалите от вас, помолете се за вашите деца, помолете се те да вземат решение да се доверят на Христос, амин, те никога не са твърде малки, за да бъдат спасени. Дяволът не мисли, че са твърде малки, за да бъдат изложени на влиянието на порнографията, той не смята че те са твърде малки за да пушат, и други подобни неща. Затова не си мислете, че те са твърде малки. Колкото по-малки са, по-лесно е да разберат за Исус, амин, преди дявола да ги хване в капана си. Така че, приятели, започнете да се молите за децата си и за своето семейство, а останалите от вас, които никога досега не сте се доверили на Христос, истинския кораб за спасение, Исус казва за потопа: Както в дните на Ной, така ще бъде и в дните на идването на човешкия Син. Исус Христос скоро ще се върне на земята. Земята ще започне отново да се сприятелява с демонични духове, но Исус казва: Вие можете да бъдете спасени. Чрез Него!
Ако това сте вие, където и да сте сега, аз искам да се помоля с вас. Затворете очите си, наведете главите си.
Приятелю, ако си тук днес и ти кажеш: Пастор Принс, повече отколкото научните доказателства, повече от всяко друго нещо, Божието слово плени цялото ми същество. Аз искам да знам без капка от съмнение, че моите грехове са простени, Бог е мой Баща и аз съм спасен. Където и да си, приятелю мой, ако това се случва с теб, това е Светият дух, който те убеждава за грях, а единствения грях е да не повярваш в Христос, Светия дух те убеждава, че ти можеш да положиш доверието си  в Христос.
Няма спасение в нито едно друго име, освен в името на Исус. Ако това си ти, където и да си, приятелю мой, помоли се от сърце с тази молитва заедно с мен още сега. Кажи:
Небесни Татко, благодаря Ти че днес ми помогна да видя всичко това. Аз виждам, че Исус Христос, Сина на живия Бог е истинския кораб на сигурност и спасение. Аз идвам сега при Теб, Татко, аз изповядвам: Исус Христос е мой Господ и мой Спасител, и мой Бог и аз Ти благодаря, че всички мои грехове са простени, аз съм очистен от кръвта на Исус. Господи Исусе, аз идвам при Теб и аз приемам Твоята почивка в съвестта си. Моята съвест е очистена от вина, от осъждане чрез Твоята кръв. Всички мои грехове бяха платени и над - платени, заради това, което Ти си. Благодаря Ти за любовта ти, Господи. Благодаря Ти, че умря за греховете ми, благодаря ти, че ме обичаш. Исус Христос е мой Господ и мой Спасител.
Благодаря ти, Татко, аз съм много обичан, много благословен, простени са ми всички грехове в името на Исус. Амин.
И нашият Господ Исус възкръсна от мъртвите. Да хвалим Господа. Нека само да ви благословя.  Нищо не се случва, което да изненада нашия Бог. Вие всички сте деца на Всемогъщия Бог. Бог е ваш Баща. Много преди да дойде потопа, Бог каза на Ной: Построй кораб. Бог знае как да опази своите хора. Нека да му се доверим, нека да живеем за Него, нека да Го прославим.
Небесни Татко, в името на Исус, аз се моля за всеки от вас, който чува гласа ми, навсякъде, където ни гледате или слушате сега, моля се за вас и вашите семейства, а също и за вашите деца, моля се Небесни Таттко заради тези, които вярват в Исус Христос, моля се цялото им семейство да бъде спасено. Проповедник, някой който да им говори за Исус, някой който да сподели с тях Добрите вести, Благовестието да пресече техния път, за да могат да повярват в Господ Исус Христос, независимо колко непокорни и трудни за убеждаване изглеждат, независимо колко са против сега срещу Христос, ние знаем, Татко, колкото по-високо викат, толкова по-близо са, ние се молим Татко, за спасението на целите семейства, според обещанието което ти си дал, когато си казал: Повярвай в Господ Исус Христос и ти ще бъдеш спасен  и твоят дом (Деяния на апостолите 16:31) а дотогава, Татко, в името на Исус, ние си почиваме в кораба, ние спокойно си почиваме в кораба, знаейки че сме защитени, независими от това, което се случва около нас, дай ни благодат, ние да не гледаме навън към това, което се случва по света, дай ни благодат да не бъдем погълнати от целия негативизъм в света около нас. Помогни ни и ни дай благодат, за да гледаме нагоре към Теб, като наш Снабдител и наш Защитник.
И нека тази седмица Господ да ви благослови, Господ да ви пази вас и хората, които обичате от всякаква опасност, инциденти, от всяка болест, от всички сили на мрака и от злия чрез Собствената Му пролята кръв. Нека Господ ви осияе с лицето си, нека да показва към вас Своята Божествена благодат, нека да откриете себе си на правилното място в правилното време, наслаждавайки се на благодатта на Бог. Нека Бог ви осияе с лицето си, вас и вашето семейство, да ви  дава Своят шалом мир, цялостност, здраве и просперитет. В името на Исус. Амин.
Превод от английски - Валентина Иванова


Топ 10 за изминалата година