Търсене в този блог

неделя, 3 юли 2016 г.

Джоузеф Принс - "Битката за вашия ум"


БИТКАТА ЗА ВАШИЯ УМ
Хората казват: Знаете ли, пастор Принс, аз съм свободно мислещ. Срещали ли сте такива хора? Знаете ли, вие не сте свободни да мислите, ако сте роб на греха. Всеки роден в този свят е роб на греха. Ние се нуждаем от ново-раждане (Йоан 3:3), за да бъдем освободени от това робство. Хората, които казват, че са свободно мислещи, всъщност са с ограничено мислещи, защото не могат да спрат да мислят лоши мисли, неприлични мисли, имат нечисти представи, песимизъм, депресия, те не могат да излязат от това мислене. И въпреки това твърдят, че са свободно мислещи. Ще ви кажа кои са свободно мислещи. “Който Синът освободи, е наистина свободен“. (Йоан 8:36). Амин! Алелуя! Хвалете Господа! Така че днес ще споделя с вас нещо относно вашия ум, всъщност това е моето лично свидетелство, моето пътуване в откриването на това благовестие на благодат, което Мартин Лутер на времето си е открил, това не е нашето благовестие, не е благовестието на Джоузеф Принс, всъщност единствено апостол Павел е можел да каже, моето благовестие, амин! Моето пътуване беше заради тези умствени битки през които преминах, като вярващ! След като вече бях спасен, прочетох нещо, което не трябваше да чета, но както и да е, то се вряза в ума ми и ме доведе до умствена нестабилност. Някои хора още спорят дали съм вече излекуван, но …(хората се смеят) но нека само ви кажа това. В Римляни 1:16, Павел казва:
Римляни 1:16 Аз не се срамувам от благовестието на Христос, защото то е силата на Бог за спасение на всеки, който вярва
Тук думата “спасение“ на гръцки е „сотерия“-съществително, което идва от глагола „созо“. След като Исус е излекувал някого, Той би казал: Твоята вяра те излекува, а на гръцки би било: Твоята вяра те „созо“. „Сотерия“ означава стабилност, здраве, запазване, защита, освобождение. Така че кое е силата на Бог за вашата защита, за вашата умствена стабилност, за вашето здраве? Това е благовестието на Христос. Днес ще споделя с вас неща свързани с вашия ум. Погледнете този стих:
2Коринтяни 10:3,4 Защото ако и да ходим в плът, не воюваме според плътта. Защото оръжията на нашето воюване не са плътски, но са мощни чрез Бог за събаряне на крепости.
Оръжията за нашето духовно воюване – колко от вас разбират, че като вярващи, ката божии хора, ние всъщност сме във война. Вие казвате: Но, пастор Принс, как се случва така, изглежда че хората от света нямат тези битки, през които ние минаваме като вярващи. Ще ви кажа защо: Защото те са мъртви! Амин! Ако сте под атака, това е сигурен знак, че вие сте родени отново! Хвалете Господа! Вие сте във война, но хвала на Бога, нашите оръжия не са ядрени оръжия, не са автомати, не са бомби, не са нищо материално, нищо което може да се пипне или почувства, „не са плътски, но са МОЩНИ чрез Бог за събаряне на крепости“. Къде са тези крепости? Много време християните – тялото Христово, мислеха че крепостите са някъде там далеч, божии хора се качваха в планините, за да водят духовно воюване, за да бъдат по-близо до небесата. Но библията казва, че макар да воюваме срещу началства и господства в небесни места, битката не се случва в небесата. Всъщност библията казва, „сложете цялото Божие всеоръжие“, и всяка част от това “всеоръжие“ е част от благовестието – надеждата на спасението, бронята на правдата, това е което предпазва сърцето ви от обвиненията на врага, и тази праведност е подарък, кръст препасан с истината, истината, която ви освобождава, краката ви обути с благовестието на мира, щитът на вяра и мечът на Духа, с други думи, ако това, което вярвате относно благовестието е погрешно, доколкото грешни вярвания имате, до такава степен сте изложен на неуспех в битката. Крепостта на врага не е там някъде в небесата, имало е време, преди Исус да умре, духовната битка е била извън човека, където князът на Персия противостоеше на Михаил, който беше ангел който носи вести, да донесе вестта на Данаил (Данаил 10:13), но откакто Исус умря, князът на този свят е изхвърлен навън от подредената система. С други думи, дяволът няма вече тази позиция на власт. Амин! Къде е битката сега? Тя е в ума ви. Там дяволът иска да ви хване, във вашия ум. Къде е тази крепост, да видим :
2Коринтяни 10:5 Понеже събаряме  ПОМИСЛИ и всяко високо нещо, което  величае себе си срещу познанието за Бог,  довеждайки в плен всяка МИСЪЛ до послушанието на Христос.
Амин! Ако съберем всичко това заедно, разбираме, че всъщност крепостта е във вашия ум. И нашите оръжия са мощни чрез Бог за събаряне на крепостта в ума! Има всякакви крепости, има хора, които са депресирани в ума си, има хора, които се борят в ума си, има хора, които не могат да се концентрират, не могат да се фокусират. Особено новото поколение, всички имат айподове и айпадове, дори изпращаме съобщения чрез съкратени думи и изрази. Ние отглеждаме поколение, което не може да се фокусира за дълго върху нещо. Те сядат в колата и след 5 минути вече питат: Стигнахме ли? Те трябва да са заети през цялото време. Хубаво е когато  учим децата си, както казва библията, да ги учим да седнат и да се наслаждават на тишината и спокойствието. Колко от вас разбират, че Бог е тих и спокоен? (3Царе 19: 12) Има ритъм в движенията на Бог. Погледнете природата. Тя е бавна, но могъща, тя има ритъм, ритъм на благодат. Бог е музикален. Амин. Но градския живот е раздрусващ, рязък, шокиращ, оставящ те без дъх, бързащ, нямащ време. „Той възстановява душата ми“. Как? „При тихи води ме завежда.“ Псалм 23:2,3. Вижте това: 2Коринтяни 10:5 „довеждайки в плен всяка мисъл до покорството на Христос.“ Какво е „покорството на Христос“? Да погледнем:
Римляни 5:19 „Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината“…
Кой е този “един човек“? Адам. Затова, когато отидете на небето ще видите, че неговата къща е пазена много добре, защото всички искат да намерят Адам…не, не, просто се шегувам, в небето няма нищо такова, всеки иска да намери Адам, защото заради падението на Адам, ние имаме болести, бедност, смърт. Ще кажете: Това не е справедливо. Бог направи Адам, за да бъде родоначалник на човешката раса. Помислете, ако вашия дядо беше починал, когато е бил три годишен, вие нямаше да сте тук. Знам, че това е “дълбока“ мисъл, но помислете относно това. Харесвате или не, това са фактите. Заради падението на Адам, казва библията, всички хора станаха грешници. Вие съгрешавате, защото сте грешник. Вие не ставате грешници, защото съгрешавате. Според този стих всички бяха направени грешници, заради непослушанието на кой? На Адам! Но ако смятате, че е несправедливо, Бог е направил нещата така, че чрез послушанието на единия мнозината да станат праведни.
Римляни 5:19  …“ Чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни“.
Чие послушание? Исус Христос е последният Адам (1Коринтяни 15:45). Исус Христос, вторият Адам, чрез неговото волно (по своя воля) подчинение ние сме направени праведни. Ние  казваме, че сме праведни чрез вяра, заради покорството на Христос, но когато съгрешим, започваме да се чувстваме сякаш сме загубили спасението или праведността си. Ако вярвате, че сте изгубили праведността си заради  непокорството си, това означава, че сте смятали, че имате праведност, заради вашето собствено покорство. Но библията казва, че ние не сме праведни заради нашето покорство, но покорството на Христос на кръста ни прави праведни. Това е което хората по време на Реформацията проповядваха: Праведност чрез вяра. Ние сме праведни не заради доброто, което правим, а сме праведни, защото Той по своя воля се покори на Бог. Неговото послушание ни направи праведни. Върнете се обратно на 2Коринтяни 10, това което се казва тук е следното: защото сме във война, ние трябва да доведем мислите си да бъдат винаги фокусирани върху Неговото покорство, не върху нашето покорство. В момента, в който се фокусирате върху вашето покорство или липсата му, дяволът ви хваща! Амин! И вие попадате в една безкрайна спирала на депресия, защото всеки път, когато се проваляте-не успявате да се покорите на Бог, дяволът ви го посочва и казва – Виждаш ли, не се подчини на Бог, следователно повече не си праведен. Но библията казва да се фокусираме върху чие послушание? Нашето послушание? Не! Но на послушанието на Христос. Доведете всяка мисъл в плен до покорството  на Христос, там е битката. Това означава ли, че няма никакво покорство от наша страна? Нашето покорство определено го има, но то не е съзнателно. В Стария завет да се покориш на Бог по своя воля е коренът на праведността. Но днес, покорството на Бог е плод на праведността. Колкото повече вярвате, че сте праведен, толкова повече ще виждате плода, който е да се покорявате на Бог. И колкото повече осъждате другите, толкова повече им давате сила, подбуждате ги да съгрешават. Така че това е бойното поле -умът. Как го прави дяволът? Той е имал 6000 години да събира опит с хората. Вие сте имали, колко, около 50 години? Това, което прави е следното: когато дойде при вас, той не ви говори на “ти“, не ви казва: Ти си глупав, ти не струваш, ти си пристрастен. Той идва при вас с  “аз“. Той слага във вашите мисли: Аз съм извратен, аз съм пристрастен, аз съм безполезен, аз съм отчаян, аз съм безпомощен, аз съм мързелив, аз съм неудачник. Каквото и да ви казва, той слага “аз“ в ума ви, така че вие да повярвате, че това сте вие. Нека да ви кажа това, ние сме във война, и войната се случва в ума ни. След като бях спасен, прочетох книга, в която се казваше, че мога да загубя спасението си, ако направя грях. Аз повярвах на това.  Несигурността влезе в мен и знаете ли какво се случи с ума ми изведнъж? Ума ми стана като игрална маса за дявола, започнаха да се появяват всякакви лоши мисли в ума ми, особено богохулни мисли, ругатни. Случваше ми се да се моля и изведнъж лоша мисъл да дойде в ума ми, богохулни думи, богохулство срещу Бог. Това ме спираше да се моля, чудех се как мога да мисля такива мисли?! Аз се моля и мисля такива мисли?! Не знаех какво да правя, защото никой не беше споделил с мен това, което аз споделям с вас сега. Един превод на библията, който е грешен относно този стих 5 на 2Коринтяни 10 е Новия Интернационален превод на библията: там се казва, доведи всяка мисъл да се подчини на Христос. Колко от вас знаят, че няма никакъв начин да направите това? Да доведете всяка мисъл да се подчини на Христос, това е да зависите от дела, да се борите виждайки, че не можете да успеете и да попаднете в слизаща надолу спирала на депресията. Повечето преводи на библията  на английски са правилни: довеждайки в плен всяка мисъл до покорството на Христос. Върху покорството на Исус трябва да се фокусираме! Когато четох онази книга, очите ми бяха върху моето покорство. Външно аз бях покорен. Но в ума си, докато хвалех Бог изведнъж в ума ми нахлуваха лоши мисли. Виждайки лошите си мисли, започвах да изповядвам греховете си. След като свършех с изповядването на греховете си, за малко бях добре, после други зли мисли се появяваха, и аз отново започвах да се изповядвам. Радостта ми изчезна, мирът ми също. Спомням си, докато бях войник, една нощ, чух няколко момчета да си говорят за мен: “Той е странен човек, нали“. Другият каза: “Да, да“. “Виждал ли си го как прикрива устата си и започва да шепне нещо?“ – аз всъщност изповядвах греховете си, защото докато си във войската имаш всякакви лоши мисли към командирите си. Бях чел в библията: Каквото не е от вяра, е грях. Така че аз правех всичко, за да съм сигурен, че през цялото време имам вяра. Ако започнех да се съмнявам, веднага изповядвах греха си на неверие. Вървях по слизащата надолу спирала на депресията. Когато чух да говорят тези неща за мен, се запитах: Дали това е добро свидетелство за вярата ми в Исус? Къде е радостта, къде е “радостта неизказана (1Петър 1:8)“, къде е мирът, мирът който никой ум не може да схване (Филипяни 4:7), нещо не е както трябва. Така започна моето търсене. Мислите все още бяха в ума ми. Те бяха като крепост. Всеки път когато приемете мисълта, която дяволът слага в ума ви: Аз не струвам, аз съм извратен, да кажем, че тялото ви реагира на нещо, Бог е създал телата ни, колко от вас разбират това, но реакцията на тялото не означава грях, но дяволът слага в ума ви мисъл : Аз съм извратен, аз съм секс маниак, дяволът казва “аз съм“ за да не разберете, че това е негова мисъл, колкото повече започвате да приемате мисълта “Аз съм извратен“, толкова повече започвате да живеете като такъв. Дяволът идва при вас и ви казва: Аз съм депресиран, склонен съм към самоубийство. Не казвайте на глас тази мисъл! Не ѝ вярвайте! Какво да правя, ще попитате. Игнорирайте я! Бих искал някой да ми беше казал това. Вие не можете да спрете някой да използва ругатни във ваше присъствие. Случвало ли ви се е да сте например на публично място и да чуете някой да псува, вие отговорни ли сте за тяхното ругаене? Не! По същия начин вие не сте отговорни, когато дяволът шепне в ума ви ругатни. Бог не ви държи отговорни за това! Това не са вашите мисли! Казах, това не са вашите мисли! Така че в момента, в който подобна мисъл се появи в ума ви, научете се да казвате: Това не е моя мисъл, това не съм аз! Бих искал някой да ми беше казал това. Вместо това, аз поех отговорност за тези мисли, и с това дойде вина и осъждане: Как мога да мисля такива мисли! Приех, че Бог ме осъжда за тези мисли. И колкото по-виновен се чувствах, толкова по-лоши ставаха мислите. Вървях по слизащата надолу спирала на депресията. Беше ужасно! Това ме доведе до там, че аз почти загубих ума си. Някои хора смятат че още не съм напълно излекуван, но… (хората се смеят) Алелуя! Когато открих благовестието (означава “добрата новина“) аз разбрах, че не би трябвало да съм фокусиран върху моето покорство, амин! Ако аз бях съвършен, нямаше да се налага Исус да умира. Той дори нямаше да дойде. Амин. Той не дойде да повика тези, които са добре. Като доктор, той дойде да потърси тези, които са болни. Амин! Неговото покорство е което ме прави праведен. Библията казва да не позволяваш нито една мисъл да се издига над знанието за Бог. Това е свързано с благовестието. Вижте
Римляни 10:2 Защото свидетелствам за тях, че те имат усърдие за Бог, само че не е според  знанието.
Какво е “знанието“? Това е знанието за Бог. Знанието за Бог е свързано с благовестието. Израелтяните имат усърдие за Бог – ако отидете в Израел ще ги видите да се молят усърдно до западната стена на храма, те честват всички празници от Стария завет, спазват всички външни неща, имат усърдие за Бог, няма никакво съмнение, но не според знанието.
Римляни 10:3 Понеже като са невежи за Божията правда и като търсят да утвърдят своята си правда, не се покориха на Божията правда.
Много християни са виновни за това, всеки път когато се опитват да утвърдят собствената си правда. В теологията наричат собствената (човешката) правда - субективна праведност, а Божията правда – обективна праведност, но за Бог съществува само една праведност. Или имате подаръка на праведност, или се опитвате да утвърдите своята “субективна“ праведност, тогава няма как да имате праведноста на Бог. Бог нарича това: невежество по отношение на моят дар на праведност.
Римляни 10:3 Защото като са невежи за Божията правда и като търсят да утвърдят своята си правда, не се покориха на Божията правда.
Римляни 10:4 Защото ХРИСТОС Е краят на закона за  ПРАВЕДНОСТ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ВЯРВА.
Амин! Един път като повярвате това, ще разберете, че никога не можете да загубите спасението си. Защо? Защото не е вашата праведност, която ви прави праведни, и не е вашата праведност, която ще ви запази праведни. Амин! Ако вашето покорство не може да ви направи праведни, как вашето непокорство ще причини загубване на праведноста ви? Това осъждане, този страх, този огромен страх, че аз мога да изгубя позицията си с Бог, че мога да загубя спасението си, не е от Бог.  Бог иска да бъдете спокойни. Някои хора искат да оставят вярващите да се чувстват несигурни за това дали са спасени, за да са сигурни, че няма да напуснат църквата. Но аз ви казвам, има нещо по-голямо, което задържа сърцата на хората, и това е любовта на Бог. “Защото любовта на Христос ни принуждава “ 2Коринтяни 5:14 , и ви казвам, любовта на Христос е хиляди пъти по-добро от това да държиш вярващия  в несигурност и страх. Така че пастори, лидери, спрете да използвате страха като начин да накарате хората да останат в църквата ви. Това ще задържи хората само за някакво време, но не за дълго! “Защото не сте приели дух на робство, за да бъдете пак в страх, но приели сте дух на осиновление, чрез който викаме Абба, Татко!“ Римляни 8:15. Амин! Бог иска да имате дух на осиновление. Амин. Така че тези мисли продължаваха да идват към мен: Ти си изгубил спасението си. Загуби го. Бог не е доволен от теб! Свършено е! Дяволът говори различни езици, през всяка страна през която минава, той научава езика ѝ (хората се засмиват). По онова време проповядвах благовестието, колкото и малко да знаех по онова време, хората се спасяваха, и аз искрено вярвах, че хората които повярваха в Христос ще отидат на небето, и се надявах, че когато Бог ги попита: кой те доведе до Христос, те ще отвърнат: Джоузеф Принс, така че поне така малко да впечатля Бог. Наистина вярвах това, когато бях тийнейджър. Аз вършех всичко по силите си за Бог, вярвайки, че съм изгубен. Колко прекрасен ден беше денят, в който открих, че не моето покорство, а покорството на Исус е, чрез което получавам и запазвам спасението си. Добре, пастор Принс, а какво ще кажете за своето покорство? Нищо, освен това, че то направи пастор от мен. Какво ще кажете за това? Амин! Аз обичам единствено съпругата си, никога не съм спал с друга жена. В мислите ми, не казвам нищо за това, там всички сме виновни. Ако вие сте били грешник, аз също съм бил. Но нека не говорим за нашето собствено  покорство, за собствената ни праведност. Това, което искам да ви кажа е че ако имате правилното вярване, плодът на правилното вярване е любов, радост, душевен мир, себеконтрол. Себеконтролът не е собствена решимост, а е плод на правилното вярване. Затова цялото благовестие е свързано с правилното вярване. Амин! Когато дяволът сложи подобни мисли в ума ви, просто ги игнорирайте. Ако не можете да ги спрете, просто ги игнорирайте. Така правят жените, когато искат да се противопоставят на мъжете. Най-силната форма на противопоставяне е мълчанието. Научих това преди много време. Бях свикнал да смъмрям дявола през цялото време. Казвах му: Ти си сложил зли мисли в ума ми, аз те смъмрям, сега знам, че това е от теб, така че аз те смъмрям в името на Исус! През целия ден го смъмрях. В края на деня дяволът сигурно си е казвал: Той ме смъмря, но поне ми обръща внимание. Все още бях фокусиран върху дявола. Смъмрянето на дявола не е най-добрата форма на противопоставяне. Да, от време на време трябва да правите това, но най-добрата форма на противопоставяне е да игнорирате мислите на дявола. Ако дявола ви внушава нещо, просто го игнорирайте! Понякога направете обратното на това, което ви казва. Амин! Когато дяволът ви каже: Аз съм извратен, аз съм безполезен, или нещо друго, просто го игнорирайте. Най- лошото е това, да приемете мислите му и да започнете да ги изговаряте. Тогава започвате да го живеете. Тогава тази крепост пуска още по-дълбоки корени във вас. Да отидем в
2Коринтяни 11:2, 3 Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви доведох до сгодяването ви само за един съпруг, за да стоите до Христос като  чиста девица. Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, по същия начин умовете ви да бъдат  покварени, излизайки извън леснотата, която е в Христос.
Благовестието е лесно, знаете ли това? То се отнася за Исус, не за нас. Относно нас е само в Него! Христос е моята праведност, Христос е моята мъдрост, Христос е моето освещаване (направен си свят чрез Христос), Христос е моето откупуване (Христос те е откупил от проклятието на закона) (1Коринтяни 1:30). Да не бъде да получа слава и да се хваля с нещо друго освен Христос, и единствено с Него. (Галатяни 6:14). Това е благовестието. Но това, което прави дяволът е, той идва при вас и ви казва: Я се виж, виж си мислите,  как можеш да имаш тези мисли относно пастор Принс, докато той проповядва? Как може да си толкова критичен към вида на косата му? (хората се засмиват). Дяволът обвинява. Понякога докато пеете на Бог хвалебствени песни, поглеждате към някоя жена и си мислите: Толкова много грим! Чудя се защо използва толкова много грим! После се сещате, че сте вярващ и си казвате: Аз съм вярващ, как мога да мисля тези неща! Какво се случва после. Много вярващи, незнаещи истината за благовестието, свалят издигнатите преди това ръце и започват да се чувстват зле. Мислят си: Аз не трябваше да мисля тези мисли. Но, чуйте, това не е пророчество, само ви казвам как е, вие ще имате такива мисли. Те идват или от вашата плът, или от дявола. Знаете ли какво, игнорирайте ги, продължавайте да хвалите Господа, и напомняйте на себе си – Христос е моята праведност, тя не зависи от моето покорство или липсата му. И вижте славата на Бог успокояваща умовете ви. Алелуя. Библията говори за умовете ни, които са заслепени. Вижте
2Коринтяни 4:3-4 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят (това е дяволът) е заслепил, за да ги не озари светлината на славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.
Защо трябва дяволът да слага покривало върху очите на хората, защо трябва дяволът да покрива благовестието? Ако нашето благовестие е обикновено, посредствено, ако нашето благовестие не е славно, ако нашата добра новина не е наистина добра новина, защо тогава дявола ще я покрива с покривало? Той го покрива, защото то е мощно, приятелю, то е славно, то наистина е добра новина! Защо дяволът ще иска да покрие очите ви, ако нашето благовестие е скучно, ако не е славно? Знаете ли защо? Защото благовестието е славно – “да не ги озари светлината на славното благовестие на Христос, който е образ на Бог“. Амин. Главата преди тази говори за закона, гравиран върху камък, служението на смърт, ставащ покривало върху човешките умове. Дяволът използва закона, дори закона на Бог, за да ви осъди и да ви каже, Вие не сте на висотата на закона, и да ви осъди. Законът дойде със светкавици, с гръм, с тъмнина на планината Синай. Но библията ни казва: Ние не сме дошли до планината Синай, ние сме дошли до хълма Сион (4Царе19:31,2Царе 5:7). На планината Синай Бог даде закона и 3000 човека умряха в подножието на планината, това беше първата петдесятница. Ако питате някой израелтянин, той ще ви каже че на първата петдесятница е даден закона, 50 дни след първата Пасха, излизането им от Египет. На планината Синай, когато беше даден закона, 3000 човека умряха. На хълма Сион, когато настъпи напълно денят на Петдесятница, Бог даде Духът и 3000 човека бяха спасени, което доказва, че закона убива, но Духът, благовестието дава живот. Ние никога вече няма да бъдем на планината Синай, която трепереше и се тресеше, дори най-добрите от тях, дори Мойсей каза: Аз много се страхувам и треперя. Защо? Закона осъжда и най-добрите от нас, благодатта спасява и най-лошите от нас. Слава на Бог за благовестието! Алелуя. Не знам за вас, но аз вече съм щастлив от това, което проповядвам. Време е да преместим нашия амвон от планината Синай, на върха Сион. Вие не отивате повече до планината Синай. Библията казва: Вие дойдохте до хълма Сион, който е затвърден завинаги. Бог премести планините преди много време, но хората все още не го разбират. Алелуя за благовестието. То е славно! А относно мислите, които са зли, просто ги игнорирайте, кажете си – това не съм аз, не съм аз. Да се върнем на
2Коринтяни 4:3-4 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината на славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.
Всичко е свързано с благовестието! Какво се случи в градината, как змията излъга Ева? Дяволът е много коварен. Това което прави се нарича съблазняване. Съблазняването е  толкова бавно, навлизането в греха става толкова бавно, че вие дори не разбирате как се случва. Дяволът е съблазнител, той е измамник. Той можеше да отиде при Ева и да ѝ каже: Бог е стиснат. Но той дойде при Ева така: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? (Битие 3:2), като така направи Бог да изглежда стиснат. Вместо това Бог не само беше казал, че могат да ядат от всяко дърво, Бог каза: От всяко дърво (а те бяха единствените хора на земята) от всяко дърво на земята вие можете свободно (думата “свободно“ е там) да ядете, виждате ли колко щедър е Бог? Само от едно дърво, то е като принципа на десятъка, не яжте от него, за да ми покажете, че ме уважавате. Дяволът идва, но вместо да каже: Бог е свидлив, той казва: Истина ли каза Бог, че не можете да ядете от всяко дърво? Тук Ева отговаря добре: Не, Бог не е казал това. Това, което е казал е да не ядем  от това  дърво. После змията се опитва да измами Ева по друг начин и казва: Бог знае, че в деня, в който ядете от него, очите ви ще се отворят. Сега, той не казва, че Бог е лош, но казва: Бог знае! Как се нарича това дърво: дървото на доброто и злото. Нека да ви задам един въпрос, Какво му е лошото на дървото на доброто и злото? То не се нарича дървото на смъртта, не се нарича дървото на греха. Това е дървото на познанието на доброто и злото. Какъв е проблемът с това да имаме познание за доброто и злото? То е образ на закона в Стария завет. Денят в който ядете от него, със сигурност ще умрете. Това беше първото изкушение. Човекът претърпя неуспех. Първият Адам претърпя неуспех. Бог изпрати своя Син като втори Адам! И неговото първо изкушение в пустинята беше: Превърни тези камъни в хляб. Ще представя пред вас, това което вярвам, че се е случило. Колкото повече гледам на това, толкова повече разбирам, че това не са просто камъни, вярвам, че дяволът всъщност е показал на Исус двете каменни плочи и е казал на Исус: Вземи храната си от този закон. Тук принципът е същият, като на първото изкушение. Но Исус казва: Човек не живее единствено от хляб, но от всяка дума която излиза, думата “излиза“ е непрекъснато излизане на думи от устата на Бог. Той току що беше чул от устата на Баща си: От теб съм много доволен (от английски – изключително много удовлетворен!) След 40 дена в пустинята, какво правеше Той там? Молеше се, хранеше се с излезлите от устата на Бог думи: Ти си моят възлюбен (ненагледен, любим) син. В теб съм изключително много удовлетворен! Бащата току що му беше казал това. Исус намери своята храна в думите на благодат, не в закона. Амин! Исус дори не беше извършил все още нито едно чудо, и въпреки това Отец Бащата каза: Ти си моят възлюбен син. Всяко дете заслужава да чуе тези думи от баща си. Миналата седмица децата от нашата църква бяха на лагер, всички 12-годишни. И както е традиция при нас, накрая се събрахме и всеки баща положи ръце на детето си. Бях там с моята дъщеря, която току що навърши 12 години и това беше първия ѝ лагер. Бях там като баща, не като пастор. Пастор Джо беше на амвона. Казах на Джо, Ти си пастор тук, аз съм тук като баща. Всеки застана до детето си и аз положих ръце на моята дъщеря и думите, които каза Джо, бяха следните: Ти си моят възлюбен син (или дъщеря). В теб съм изключително много удовлетворен. Произнесох тези думи над Джесика, и казвам ви, помазанието беше там! Всяко дете заслужава да чуе това. Защото това ще даде на това дете чрез силата на Бог в него да излезе навън и да спечели битката на живота. Исус чу Баща си да казва: Ти си моят възлюбен син! Преди няколко години четох това и после прочетох изкушенията на дявола, когато той казва: Ако ти си Син на Бог. Тогава разбрах, че дяволът е изпуснал една дума: Възлюбен (любим, ненагледен). Бащата казва: Ти си моят възлюбен Син. Дяволът не идва при Исус, казвайки: Ти си възлюбеният Син на Бог, той отива при Исус казвайки: Ако ти си Син на Бог! И Господ ми каза: Знаеш ли защо той изпусна тази дума? Защото никой не може да ви измами или съблазни, ако знаете, че сте възлюбени, ако знаете, че сте възлюбените на Бог. Амин! Дяволът знае, че няма да успее, ако ви напомни, че сте възлюбените на Бог. Затова изпусна тази дума. Но ние сме тук, за да ви напомняме че сте възлюбените на Бог! Това е тайната на Йоан. Преди много години чух някой да казва: Чудя се каква е тайната на Йоан, която той е научил и това го е превърнало в любимец на Исус. Докато един ден разбрах, че тази фраза: “ученикът, който Исус обичаше“ се появява само в неговото собствено евангелие -евангелието на Йоан. Което показва, че Йоан е практикувал любовта на Исус. Всички ученици са били обичани от Исус, но Йоан е вярвал в това, практикувал го е, живеел е с усещането, че е любим на Господа. Когато настъпи краят, този, който се хвалеше с любовта си към Господ, Петър, къде беше той? Заклеваше се, че никога не е познавал Исус. Той беше, когато на последната вечеря погледна към останалите ученици и каза: Господи, ако всички те изоставят, аз никога няма да го направя. Петър представлява всички християни, които се хвалят със закона, те се хвалят със своята любов към Господа, докато Йоан се облягаше на гърдите на Исус, зависим от любовта на Исус, хвалейки се с любовта на Исус към него. След ката всичко е свършено и направено, къде беше Петър? Отричаше се от Исус. А къде беше Йоан? В подножието на кръста. Ако вие не се тревожите за вашата любов към Господа и се фокусирате върху любовта на Бог към вас, накрая ще видите че обичате Господ повече от всеки друг. Забележете, че Йоан не осъзнаваше любовта си към Господ, повече осъзнаваше, че е възлюбеният на Господ.  Тогава когато наричаше себе си “възлюбеният на Господ“, това са случаите, когато той обича Господа. Ние обичаме днес, защото Той първи ни обикна. Основата на закона е: Господ, нашия Бог е единствен Господ. Трябва да обичате Господ с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила. Това е най-голямата от всички заповеди. Познавате ли някой който е успял да направи това? Никой! Само един – Исус обичаше Бог. И Бог го знаеше. Когато Бог даде заповедта, Бог знаеше – законът никога не може да те направи праведен. Той показва какъв си. Като огледало, което ти показва кой всъщност си. Но Бог толкова ни обичаше, толкова ме обичаше, че даде своя Син. Амин. Сега ние обичаме, защото Той пръв ни обикна. На кръста Бог казва – обичам ви от цялото си сърце, с цялата си сила. Сега ние обичаме Бог, обичаме се един друг, защото Той пръв ни обикна! Нашата църква е място, където ние взимаме Агнето, което беше пожертвано, което беше печено в огън на кръста  и раздаваме любовта му на другите. Алелуя. Но да се върнем на темата, вижте следващия стих:
2Коринтяни 11:4 Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите.
Павел беше гневен, той каза: Ако вярвате в друг Исус, Исус, който не е пълен с благодат и истина, тогава вие вярвате в друго благовестие, и знаете ли какво, вие сте получили друг дух. Това се случи с Ева, вие сте се фокусирали в грешното дърво, вие сте се фокусирали в закона, искате той да ви направи праведни, а всъщност Ева беше направена по образа на Бог. Вие не трябва да вършите дела, за да станете като Бог. Вие сте като Бог, сега, след като знаете това, вече можете да вършите дела. Той ви направи праведни, сега можете да живеете по начин, който показва тази праведност. Но вие не живеете като се стараете със собствени усилия да сте праведни, вие просто си почивате в Него, в Исус! Алелуя! И така, какво правите като се появи в ума ви лоша мисъл? Исус каза: (Матей 6:31) „Не приемайте мисъл, казвайки“, начинът по който приемате някаква мисъл е чрез казването. “Какво ще ядем, какво ще пием, как ще се облечем“, по този начин вие приемате мисълта, съгласявате се с нея, когато я изговорите. Когато дяволът сложи мисъл в ума ви, и вие кажете на глас  тази мисъл, така приемате мисъл от дявола. По подобен начин Светият дух ви дава мисли: Моят Бог снабдява всички мои нужди. Кажете го, не го слушайте само вътре в себе си. Амин. Кажете го. Моят Бог снабдява всичките ми нужди (Филипяни 4:19). Бог толкова ни обичаше, че даде за нас единствения си Син! (Йоан 3:16) Амин! Когато чуете по радиото да казват – на всеки 4 човека, един се разболява от рак, кажете: Никакво зло няма да ме сполети  (Псалми 91:10), Чрез Неговите рани от камшик, аз съм излекуван (1Петър 2:24).  Когато Светият дух ви каже нещо, не го слушайте само, но го кажете на глас. Когато дяволът сложи мисъл в ума ви, “не приемайте мисъл, казвайки я: Какво ще ядем, какво ще пием, с какво ще се облечем?“. Амин. Радиото и телевизията, интернета ще ви бомбардират с лоши новини, всичко лошо, което се случва по света, кризите и т.н., не приемайте тези мисли, като ги говорите! След като Бог отвори очите ми за благовестието на Исус Христос, аз бях освободен и когато разбрах, че основното не е моето покорство, а покорството на Исус ме прави праведен, мислите все още идваха, но този път тези мисли вече не ме осъждаха. И се случи нещо забележително, дори когато идваха зли мисли, дори богохулни мисли, аз можех да погледна тази мисъл и дори да не ѝ отговоря, знаейки че това не съм аз, аз не съм осъден заради тази мисъл. Аз съм толкова за осъждане, колкото бих бил, ако някой говореше ругатни в мое присъствие, отговорен е този, който ги говори. Знаете ли какво се случи тогава: тези мисли започнаха да изчезват. Умът ми започна да става все по-здрав и спокоен. Библията нарича това “шлем на спасението“(Ефесяни 6:17), това е което трябва да имате. В
1 Солунци 5:8 Но нека ние, които сме синове на деня да бъдем трезвени, и да облечем бронята на вярата и на любовта, и за шлем, надеждата на спасението.
Забележете, когато знаете, че сте спасени по начина, по който го описва библията, вие сте спасени, защото сте праведни. Бог ви направи праведни с праведноста на Исус, вие сте спасен завинаги, тази дума “надежда“ е вашия шлем. Думата “надежда“ , която е използвана в оригинала на гръцки  е “елпис“, която означава “сигурно очакване на добро“. Хората, които са депресирани в ума си, виждат само мрак в бъдещето си, не виждат нищо друго освен мрачни, мрачни неща. Бог казва: Имайте сигурно очакване на добро, защото сте спасени, това е надеждата на спасението. Ако вие не сте вярващ, не ви казвам да имате уверено очакване на добро, това е вярно само за тези, които са спасени. За тези, които са спасени – вашето бъдеще е светло! Вашето бъдеще е красиво. Може сега да ви се случва нещо, което  не е красиво, не е добро, както се е случило с Йосиф, но вярвайте ми, Бог ви приготвя велико място, по-високо място, място на почест, място на благословение, където вие ще бъдете мега-благословение за много хора. Амин! Бъдещето ви е светло! И да ви кажа, ако дявола ви атакува в някои области, вероятно Бог иска да ви употреби точно в тази област. Точно като мен, аз заеквах, когато бях в прогимназията, не в детската градина, а в прогимназията. Амин. Ако учителят ми трябваше да напише препоръка какво бих могъл да работя, щеше да пише: Определено няма да работи нещо свързано с публично говорене. Но Бог обича това, да ви употреби точно тази област, в която дяволът ви е атакувал, вероятно дявола е знаел, че в тази област Бог ще иска да ви употреби. Затова, ако сте срамежлив, ако се страхувате, вярвайте ми, вие ще бъдете смел човек в бъдеще. Бог приготвя много голяма благодат в областта, в която проявявате слабост, в областта на негативизъм, Бог има за вас супер изобилстваща благодат. И тези, които най-много от всички са се чувствали осъждани, са тези, които Бог ще ползва за да проповядват Благовестието (Добрата новина) повече от всички. Джон Бъниан е автор на „Пътешественикът от този свят до идния“, най-продаваната книга на всички времена, след Библията. Една от книгите, които е писал се казва: Изобилна благодат към главния от грешниците. Джон Бъниан казва това, ще ви го прочета. Аз открих това много години по-късно, когато вече проповядвах и бях пастор, бях чел „Пътешественикът от този свят до идния“ (буквално от английски – Напредъкът на поклонника от този свят към този, който идва), бях гледал филма, но не бях чел автобиографията му. Когато я прочетох, намерих там следното, той разказва за живота си преди да е повярвал в благовестието, в истинското благовестие, резултатът от начина му на живот е този: “Целият ми комфорт беше взет от мен, и после тъмнина надвисна над мен, след което цял куп богохулни мисли, срещу Бог, Христос и свещеното писание  бяха излени върху моят дух за мое голямо объркване и удивление. Аз често откривах моят ум изведнъж подчинен на това, да ругае и да богохулства или да говори някои ужасни неща против Бог или Христос, неговият Син и Писанието“. Когато прочетох това си помислих, Боже мой, много години по-рано, някой е минал през същите неща. Не е чудно, че той е писал книгата : Благодат изобилстваща към началника на грешниците. Знаете ли какво го е освободило? Той разказва, че един ден вървял из полето, слънцето греело, и той изведнъж чул гласа на Светия дух в сърцето си: Твоята праведност е в небесата. ТВОЯТА ПРАВЕДНОСТ Е В НЕБЕСАТА. Той е бил разтревожен, че може да изгуби спасението си, той се е страхувал, че може да направи нещо, което да унищожи спасението му. И при мен беше така, аз се страхувах, че днес може да съм покорен, но утре може да разваля спасението се, че може да премахна моят праведност, но Светият дух казва: Вашата праведност е в небето. Никой не може да отмени Него, никой не може да Го повали или събори, защото Исус е вашата праведност. Амин. Алелуя. Искам да ви демонстрирам това с първосвещеника, защото първосвещеника на Израел е прекрасна картина на нашия Господ Исус Христос днес, от дясната страна на Бог. Както е първосвещеника, така е и цялата нация Израел. Първосвещеника е този, който влиза в Най-святото място и ако излезе от там жив, значи Бог го е приел. Ако Бог приеме първосвещеника, цялата нация е благословена. Те ще имат нужния дъжд за реколтата си, те ще имат победа в битките си, Бог ще благослови телата им, техните деца. Но ако първосвещеника умре, Бог отхвърля цялата нация. Принципът е този: Както е първосвещеника, така е и народът. Днес, кой е вашият първосвещеник? – Исус! И Той не може да умре. Той живее според силата на вечния живот. Амин. Защото както Исус е, вижте последната част на стих 17, на 1Йоан 4: “Защото както Той е, така сме и ние в този свят.“ Заради това ние имаме смелост в деня на съденето, както Исус е – сегашно време, точно сега, така сме и ние. Кога? След като умрем? – Не! В този свят! Както Исус е, така сме и ние в този свят. Израел е можел да каже така: Както е нашия първосвещеник, приет от Бог, така съм и аз. Днес ние можем да кажем: Както Исус е, точно сега Исус праведен ли е? Така сме и ние, къде- в този свят. Може ли Исус да загуби някога спасението си, неговото място до Бог? Така сме и ние, в това място на сигурност. Амин. Дали Исус може да попадне под осъждане отново, след като веднъж е бил осъден на кръста за нашите грехове? Не! По подобен начин считайте, че и вие не можете да бъдете съдени. Както Той е, така сме и ние в този свят. Затова библията казва в пророчеството на Данаил: Той ще донесе вечна праведност. В Стария завет е описано облеклото на първосвещеника и високата шапка (митрата)  на първосвещеника. Първият първосвещеник е Аарон, който е образ на Исус Христос. На митрата, на височината на челото на първосвещеника има плочица от чисто злато.
Изход28:36- 37 И да направиш плочица от чисто злато, и да изваеш на нея, като ваяне на печат, СВЯТОСТ ЗА ГОСПОДА, Да я туриш на син ширит, за да бъде на митрата; в предната страна на митрата да бъде;   така да бъде на Аароновото чело, когато носи Аарон нечестието на светите неща, които израилтяните ще посвещават във всичките си свети приноси; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.
Каквото и да дадете на Господа, то все още е нечисто, дори хвалението ви е нечисто. Но когато мине през вашия първосвещеник, Той добавя своя аромат към него. Той понася вашето нечестие на святите неща, които принасяте и ги представя пред Бог с неговото благоухание. Не само това, но тази плочица с печат СВЯТОСТ ЗА ГОСПОДА трябва да е винаги на митрата на първосвещеника, за да могат те да бъдат приемани пред Господа. Тази плочица трябва да бъде винаги на чие чело? На челото на Исус. Кой ще бъде приет? Целият му народ, всички ние. Днес принципът е същия. Не са вашите мисли, които ви дават приемане пред Господа. Неговите мисли са, които Бог счита за ваши. Неговата мисъл е като вашата мисъл, защото Бог вече не ви съди, основавайки се на вас. Бог ви съди, основавайки се на своя Син. Амин. Един път след като сте сложили доверието си в Христос, както е Той, така сте и вие в този свят. Ако Той е праведен, Бог ви вижда праведни, ако Той е благословен, Бог ви вижда благословени. Ако Той е под Божията безоблачна благодат, Бог ви вижда под своята благодат. Алелуя. Понякога ме питат: Как да гледам към Исус, какво означава това? Ето така се гледа към Исус. Дяволът иска да гледате към вашето покорство или към липсата му. Той ще дойде и ще ви каже: Погледни си мислите, погледни чувствата си, погледни какво каза току що, виж какво направи току що! Дори да правете правилните неща, дори да четете библията си, той ще ви каже – Не си се молил достатъчно, не си чел достатъчно, не си направил достатъчно, не си се пожертвал достатъчно. Дори да вършите нещата правилно, той ще ви посочи, че то не е достатъчно. Ако направите нещо грешно, той ви посочва какво сте направили грешно. Той е обвинител, неговата цел е да ви депресира, да ви накара да се фокусирате  върху собствените ви мисли, върху собствените ви действия, да се фокусирате върху себе си, за да може да тръгнете по виещата се надолу спирала на депресията. Но вашият отговор е: Дяволе, виж, виж там, до дясната ръка на Бог, това е кой съм аз. Така че иди и  Го разгледай, защото както е Той, така съм и аз в този свят, иди и намери грешка в него. Защото както Той е, така сме и ние в този свят. СВЯТОСТ ЗА ГОСПОДА, означава че мислите на Исус са винаги святи. И защото Неговите мисли са винаги святи, затова (Изход 28:38) вие сте винаги приети от Бог. Амин. Бог никога не ви отхвърля, заради лошите ви мисли. Защо? Защото Той вече не гледа вашите мисли, добри или лоши, Бог гледа мислите на Исус. Дотогава докато мислите на Исус са святи, вие сте приети. Алелуя!
Вие никога не сте по-щастливи, никога не сте по-спокойни, никога по-весели от тогава, когато излезете извън себе си. Вместо да бъдете заети само със себе си, вие се фокусирате върху някой който е по-възхитителен, по-велик. Откъдето и да обърнете Исус, Той е перфектен. Той е като диамант, накъдето и да го обърнете, перфектност на красота и слава, и превъзходност. Исус е скромен и величествен, царствен, и въпреки това измива краката ви. От където и да погледнете Исус Той е красив! И колкото повече гледате към Него, ние сме трансформирани, това е практическата част, Бог не ви оставя вие да извършвате практическата част, практическата част се случва, когато вие гледате Исус, вие сте трансформирани в същия образ (2Коринтяни 3:18), не чрез вашите усилия, а чрез Духа на Господа. Докато очите на Петър бяха върху Исус, той ходеше по водата. Той извърши нещо свръхестествено докато беше фокусиран върху Исус. Но в момента в който погледна бурята, силния вятър, високите вълни, той стана естествен. Дяволът  иска да гледате към всичко, което се случва, вместо да гледате към Исус и неговото завършено дело. Но вие изучихте неговата схема. Затова от сега нататък нека да се окуражаваме един друг, ако някой минава през нещо, просто му кажете, Братко, откога са твоите мисли, които са важни, погледни към Исус, амин. Святостта е винаги в Неговият ум и Бог я приписва на вас, за да бъдете вие приети от Бог. Хвалете Господа. Алелуя. Благодаря ти Исусе, много ти благодаря. Благодаря ти Татко!
Може би преминавате през някои от робствата на ума, които описах току що, може би дори не се сещате кога това се е случило. Може би сте били дете, може би сте били младеж, когато дяволът за първи път е сложил в ума ви мисълта: Аз съм…..попълнете празното място. Аз съм лекомислен човек, може би майка ви е казала това за вас, може би баща ви, може би роднина ви е казал това, може би учител ви е казал това. В момента, в който сте повярвали, че сте лекомислен, вие сте станали по-лекомислен. Когато сте лекомислен, започвате още повече да вярвате, че сте лекомислен, и така се случва отиващата надолу спирала на депресията. Дяволът ви казва – ти никога не можеш да контролираш това, Аз съм неудачник, аз съм загубеняк, аз съм прокълнат. В момента, в който започнете да го говорите, започвате да се оглеждате за неща, които да потвърдят това в което сте повярвали. И като видите , че някъде сте се провалили, си казвате, ето, аз съм загубеняк, това винаги ми се случва на мен. И започва да става все по-зле и по-зле. Колкото повече неща виждате, толкова повече вярвате, колкото повече вярвате, толкова повече неща виждате, колкото повече виждате, толкова повече вярвате. Нека Исус ви освободи! Амин!
Татко в небесата, благодаря ти, Господи за всеки който чува гласа ми. Ако искате това освобождение, искам да ви кажа това- Който Синът освободи, той е наистина свободен. Стоя пред вас днес като резултат от благодатта на Исус и неговата милост. Той ме освободи, Той може да освободи и вас! Не ме интересува колко дълбока е крепостта, нашите оръжия са мощни в Бог за събаряне на крепости. Където и да сте вие, които слушате това, ако страдате от това, сложете ръка на сърцето си или на челото си като акт на вяра, искам още сега да се помоля за вас. Същия Исус, който даде живота си на кръста, ще ви направи свободни. Небесни Татко, благодаря ти за дара – твоят Син Исус Христос. Благодаря ти, Той взе нашите грехове, нашето осъждане на кръста, благодаря ти, защото Той е прославен, ние сме изпълнени със Святия дух. Небесни Татко, в мощното име на моя Господ Исус Христос аз се изправям срещу всяка крепост, изправям се срещу всякакво робство, изправям се срещу всякаква депресия в името на Господ Исус Христос и сривам всяка крепост в името на Господ Исус Христос чрез помазанието, което унищожава всяко робство, освобождавам ви в името на Исус Христос. В името на Исус, бъдете освободени. За тази свобода, Христос ви освободи. Амин. Хвалете Господа. Кажете: Ас съм освободен, вярвайте го и го кажете. Напълнете ума си с думите на Бог. Един добър стих за запаметяване е Римляни 5:19 Чрез послушанието на единия, мнозина ще станат праведни. Друг стих е: Както Той е, така сме и ние – къде? – в този свят! Така че водете ума си, мислите си до покорството на Исус, до това да се фокусират върху неговото покорство. И вижте как ума ви ще става все по-спокоен и здрав. Амин. Хвалете името на Исус! Ако четете това и не познавате Исус Христос като свой личен спасител, като свой Господ, приятелю, понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а изгуби душата си? Приятелю, Бог те обича толкова много! Ти не четеш това по случайност, ти го четеш защото Бог иска да бъде намерен от теб, Бог те обича и Бог те е довел до тук. Ако искаш това спасение, ако искаш да преживееш това ново-раждане, където всички стари неща в твоя дух отминават, и всички неща са направени нови, където ти можеш да опиташ Неговата любов, и тази любов ще изгони всеки страх от твоето сърце, ако искаш това спасение, това чудно спасение, помоли се с тази молитва от сърце, кажи: Небесни Татко, Боже, благодаря ти за подаръка, който е твоят Син, Исус Христос. Благодаря ти, че си пратил Исус, за да умре за греховете ми на този кръст. Неговата скъпоценна кръв ме измива и ме изчиства. Благодаря ти, че Ти го възкреси от мъртвите, Той е жив, и аз ти благодаря, че Той е моят първосвещеник завинаги. Исус Христос е мой Господ! В името на Исус. Амин.
Сега ти си спасен, ти си роден отново, сега ти си дете на Бог. Алелуя!

 Превод от английски - Валентина Иванова. Бъди благословена Вале! Господ да те пази!

Топ 10 за изминалата година