"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Поколението Вениамин - Пет Пъти Повече"

Старият завет е пълен със скрити в него картини на Исус, както и с новозаветни истини. Исус, царят на славата  се появява в Стария завет като типове, символи и сенки. И колкото по-отворени са очите ви да видите Исус в Неговата слава в Стария завет, толкова по-добре ще разберете Новия завет. Павел използва типизирането и сенките в Стария завет, за да учи хората на новозаветни истини.
В Старият завет е скрит Новия завет, а в Новият завет се разкрива Стария!
Бог е скрил в Стария завет събития засягащи целия свят. Битие не само е книга за това как са започнали нещата, но е и книга за това как са завършени нещата. Амин. 
Когато си мисля за всички герои на библията не виждам друг, който да се доближава толкова много, до най-малкия детайл, до образа на Исус, колкото Йосиф. Но днес моят фокус не е върху Йосиф, а върху най-младия син на Израел, Вениамин. Мисля, че поколението на последните времена, когато ще се върне Исус, сегашното поколение ще бъде наречено поколението на Вениамин. Всички качества и благословения, които са дадени на Вениамин в историята на Битие, това са същите качества, същите благословения, които вие виждате да получава сегашното поколение, поколението на последните времена. Амин. 
Но нека да се върнем за момент на Йосиф. Стефан, в речта си пред Синедриона казва, че когато Йосиф се яви за първи път на братята си, те не го познаха. Те го познаха едва при повторното му появяване. Не се ли случи същото с нашия Господ Исус? При първото си явяване на Израел, те не разбраха кой е Той. Но при второто Му появяване всички ще кажат: Благословен е този, който идва в името на ГОСПОДА. Амин. И ние не сме много далече от този ден. Всичко се насочва отново към Близкия Изток, слава на Господа. 
Но, пастор Принс, откъде разбирате че Йосиф е образ на нашия Господ Исус Христос, от къде сте сигурен, че в Стария завет е скрит Новия завет? Разбираме това от апостол Павел. Нека видим Галатяни 4-та глава: 
Галатяни 4:21 Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли какво казва законът? 
Знаете ли, Павел винаги предизвикваше тези, които искаха да са под закона. Той им казваше: Вие не чувате ли какво казва закона? 
Галатяни 4:22 Защото бе писано, че Авраам имаше двама сина - един от робинята и един от свободната; 
Исмаил беше роден от слугинята Агар, докато Исаак беше роден от законната съпруга Сара. Библията ни казва, че:
Галатяни 4:23 този, който беше от робинята, се роди по плът, а онзи, който беше от свободната - по обещание. 
Исмаил беше роден по плът. Какво означава това? Това означава “собствено, човешко усилие да постигнеш нещо“. Това беше усилието на Авраам със слугинята. Но онзи, който беше от свободната, се роди по обещание. Исаак беше роден от безплодната Сара, това беше напълно и само от Бог, това е пълна благодат, амин. Запомнете това, обещанията на Бог и благодатта Му вървят ръка за ръка, по същия начин както закона и човешкото усилие вървят заедно. 
Законът предполага човешка сила, която човекът всъщност няма. Законът казва: Вие не трябва, вие не трябва, вие не трябва! Законът изисква човекът да има силата, докато за Новия завет Бог казва: Аз ще сложа законите си в сърцето ти. Аз ще бъда твоя Бог, твоите грехове никога повече няма да си спомня (Исая 43:25 и Евреи 8:12). Амин. Всичко, което е нужно да се направи, Бог го прави. А нашата част е да си почиваме в Него. Ние имаме нужда да сме по-спокойни и по-малко да тичаме наоколо. Ако погледнете към Исус, никой не е по-спокоен от Исус. Но от друга страна, никой не е постигнал повече от Исус за три години и половина служение. И въпреки това Той е винаги спокоен, в почивка. Почивката не е да не сте активен, почивката е активност, която е насочена, това се случва, когато Светият дух ви показва посоката. Амин? Хвала на Господа!
Библията казва: тези две момчета, Исмаил и Исаак,  Исмаил роден от Агар и Исаак, роден от Сара, и тези две жени, представляват два завета. Едната, Агар представлява завета от Синайската планина. 
Бог е скрил най-богатите си тайни в героите на библията. Бог е скрил дори и световни събития в библията. Така че двата завета са две жени. Тези две жени реално са съществували по времето на Авраам, но Бог ги видя като два завета. Единият завет, от планината Синай, който ражда робство, това е Агар. Библията казва:
Галатяни 4:24 И това е иносказание, защото тия жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар.
Агар е стария завет от планината Синай, и библията ясно казва, че този завет ражда робство. Знаете ли, че десетте заповеди са от планината Синай? Много хора не разбират, че Бог се е преместил от едната планина на другата. Те още къмпират при старата планина. Бог се е преместил на планината Сион преди много време. Но има хора, които още къмпират под планината Синай. Те все още проповядват закона. Но Бог се е преместил на планината Сион, където Духът дойде на първата петдесятница в Новия завет. 
На първата петдесятница, в Стария завет, Бог даде закона и 3000 души умряха в подножието на планината. Но когато денят на петдесятница дойде напълно, казва библията в Новия завет, Бог даде Духа и 3000 души бяха спасени, което показва, че законът убива, но Духът дава живот. Амин. Нека да преместим семейството си, нека да преместим дома си, нека да преместим служението си, нека да преместим амвона си на планината Сион, да не стоим повече на планината Синай. Амин. 
Библията нарича десеттте заповеди, служение на смъртта 2Коринтяни 3:7, служение на смъртта гравирано върху камък. Единствената част от закона, която е записана на каменни плочи са десетте заповеди. И библията ги нарича служение на смъртта. И понякога ние проповядваме серия от проповеди за десетте заповеди, убивайки хора всяка седмица. Чуйте ме внимателно, църква, грехът няма да има никаква власт над вас, когато не сте под закон, а под благодат, защото силата на греха е закона (1Коринтяни 15:56).Така че ние виждаме тук два завета, единият ражда робство, и библията е толкова ясна, това е Агар, от планината Синай. Библията ни казва: 
Галатяни 4:25,26 А тази Агар представлява планината Синай в Арабия и съответствува на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с децата си. А горният Ерусалим е свободен, който е на всички майка; - това е благодат, амин. 
Сега, обърнете внимание, тези двама братя, те всъщност са полу-братя, защото те имат един и същи баща, Авраам, но различни майки. Библията казва, че на единият майка му е закона, на другия майка му е благодатта. Най-големите ни предизвикателства никога няма да дойдат от хората от света, нашите най-големи предизвикателства, църква, ще дойдат от хора, които имат същия небесен Баща като нас, но тяхната майка е закона. Нашата майка е благодат, чувате ли ме? Ние имаме един и същ Небесен баща, но тези, които са от Агар се борят за закона, те се борят за планината Синай. Докато за нас, нашата майка е благодат. С мен ли сте? Но вижте какво казва следващия стих:
Галатяни 4:28, 29 Но ние, братя, сме като Исаак, деца по обещание. Но както тогава роденият по плът (това е Исмаил) преследваше родения по Дух, така е и сега. 
Библията ясно казва, че този, който е роден по плът, децата на закона, те имат един и същ небесен Баща като нас, но тяхната майка е закона, и те са, които преследват тези, които са под благодат. Никога не е обратното, ще повторя, никога не е обратното. Винаги е детето, чиято майка е закона, преследващо това, чиято майка е благодат, въпреки че имаме един и същ небесен Баща. Какво е отношението на Бог към тях? Да седнем заедно с тях и да пием кафе? Искате ли да знаете какво е отношението на Бог? Да видим следващия стих: 
Галатяни 4:30 А какво говори Писанието? - Изгони робинята и сина ѝ,.. 
Силни думи, изгони стария завет, който е закона. Изгони робинята и сина ѝ. Уау! Същите думи, които библията използва за изгонването на дявола, са използвани и тук за изгонването на робинята и сина ѝ. И вижте това: 
Галатяни 4:30 продължава така: защото синът на робинята няма да бъде наследник заедно със сина на свободната.
Бог е много ясен. Тази дума “няма“ е двойно отрицание на гръцки, което означава, че няма никакъв начин някой, който е под закона да наследи Божиите обещания, тук на земята. Чухте ли това? Няма начин някой, който е под закона да стане наследник заедно с човека, който е под благодат. Има хора, които защитават закона, но закона слага було, и вие не сте способни да видите Господ, заради това було. 
Всеки път, по време на сватба, когато свещеника каже: “Вдигнете булото“, по-добре го вдигнете.  Защото Яков си научи урока преди много време, Яков, чието име е също и Израел, Яков се ожени за грешното момиче. Той имаше две съпруги, и библията казва, техните имена бяха Лия и Рахил. Казва се за тях: 
Битие 29:17 На Лия очите  бяха слаби,
Нещо не беше наред с очите на Лия, не знаем какво е, може би е била късогледа. За Рахил се казва: 
Битие 29:18 ...а Рахил имаше хубава снага и беше хубава на глед.
Ако погледнете внимателно на какво са образ тези две жени, ще видите че Лия представлява закона. Закона ви кара да сте уморени. Името “Лия“ означава “много, много уморен, изтощен“. Затова, когато Исус дойде, Той погледна хората, те бяха под закона и Той им каза: Елате при мен всички вие, които се трудите и сте обременени (Матей 11:28). Те се трудеха под закона, за да удовлетворят Бог. Исус им каза: Всички, които сте изтощени, елате при мен. Той им каза така не защото те работеха като фермери или като рибари, не е това, под закона, те се трудеха да удовлетворят Бог. Исус им каза: Елате при мен и ще намерите почивка. 
И така, слабостта на очите на Лия e образ на слабостта, която идва от закона. Докато Рахил, която e образ на благодатта, е красива (Битие 29:17). Кажете: Благодатта е красива, тя е толкова красива.  
“Карѝс“ означава “благодат“, “каризма“ е гръцката дума за подаръците на благодатта. Хората искат да са харизматични. Знаете ли, че дори езически царе искаха Сара, дори света иска благодат, Сара е образ на благодатта. Но те не искаха да я имат чрез вяра, чрез Авраам. Те искаха да имат “каризма“ без вяра. Вие не можете да я имате по този начин. “Каризма“ е само за тези, които са от Авраамовата вяра. Може ли да чуя едно хубаво амин? 
И така, тук видяхте много добре, че едната жена, Лия е закона, другата, Рахил е благодатта. Израел, това е името, което Бог даде на Яков, Израел трябваше да се примири с Лия. Той не беше планирал да се жени за Лия. Всъщност той обичаше благодатта, Рахил. Но Лия дойде първа. В историята на Израел, кой дойде първи? Закона или благодатта? Законът дойде първи, независимо че Израел, сърцето на Израел искаше “хасет“. Бог е който те увенчава с “хасет“ (Псалм 103:4), неговата “хасет“ е вечна (Псалм 100:5). “Хасет“ е красивата еврейска дума за благодат, Израел искаше благодатта на Бог. Твоята благодат продължава завинаги, казва библията. 
Законът беше даден чрез Мойсей, казва библията, но благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос (Йоан 1:17). Не се ли радвате, че истината е на страната на благодатта? Амин. И когато Исус погледна евреите и им каза: Вие ще познаете истината, Той говореше на хора, които знаеха 10-те заповеди, Той говореше на хора, които познаваха закона, по-добре от всеки от нас. И все пак Той им каза: Вие ще познаете истината и истината ще ви освободи!
Начина по който говорим днес е все едно запознаването ни отново със закона е истината. Но не е така. Благодатта е истината, която освобождава хората. Амин, църква. 
И така, да отидем на историята за Йосиф и Вениамин. И двамата бяха родени от Рахил. Между другото, името “Лия“ от еврейски означава “уморена, изтощена, като резултат от твърде много работа“. Рахил означава “женско агне“. Винаги, когато библията говори за женско агне има субективна истина свързана с Исус като Божие агне. Когато става въпрос за мъжко агне има обективна истина свързана с Исус като Божие агне. Обърнете внимание, за да роди Вениамин, женското агне трябваше да умре. 
Мина много време докато Рахил забременее с Вениамин. Понякога изглежда, че хората, които са под благодат не виждат резултати в своя живот. Те не използват заплахи, не използват постоянно заплашване спрямо децата си, докато за тези, които са под закона, те използват своите плътски усилия, използват заплахи, използват дори гнева на Бог, за да вкарат децата си в пътя. И изглежда, само изглежда, че те имат резултати, докато тези които са под благодат изглежа, че нямат резултати. Точно като Рахил, тя нямаше нито едно дете, тя нямаше деца, тя беше безплодна, докато Лия и всички робини раждаха деца за Израел, за Яков!
Понякога плътските усилия могат да дадат резултати, но нека ви кажа това, най-накрая, когато Рахил роди, това беше качество, Йосиф и Вениамин. Чувате ли ме, хора! Ако създадете нещо чрез плътта, чрез вашето усилие, трябва да го поддържате чрез плътта. Ако Бог го създаде, Той ще го поддържа. Каквото е родено от благодат, е вечно. Каквото е родено от закона, е само временно, библията казва: Законът преминаваше (2Коринтяни 3:7)
Рахил умря докато раждаше Вениамин. Но вижте това: Преди Рахил да роди Йосиф, първия си син, Яков вече имаше 10 сина. Откъде дойдоха те? От Лия и от всички робини. Обърнете внимание на това: Лия и всички робини представляват закона. Те родиха на Яков 10 сина. Десет! Цифрата на закона, на десетте заповеди. Но в момента, в който Рахил роди Йосиф, Йосиф, който е образ на Исус, в момента в който Исус излезе на сцената, другите робини и Лия спряха да раждат. Защото един път след като Исус е тук, законът е изпълнен. Чувате ли ме?
Но освен Йосиф, Рахил роди и Вениамин. Алелуя. Затова можем да кажем, че Йосиф и Вениамин, и двамата имат не само един баща, но и една и съща майка. Останалите десет сина на Яков, те имаха един и същ баща като Йосиф и Вениамин, но не и една и съща майка. 
Една пророческа истина, която мисля, че Бог иска да знаем, е че преди Исус да се върне отново за Своите хора, последното поколение ще стане известно като поколението на Вениамин. Когато Бог ми каза това, аз веднага се сетих, че Вениамин беше последния син на Яков. Започнах да разбирам, че Господ ми казва, че поколението на Вениамин ще бъде последното поколение преди Исус да се върне.  
Сега, нека да видим историята на Рахил, докато раждаше Вениамин.
Битие 35:18  А като предаваше душа - защото умря - Рахил го нарече Венони (което означава: Син на скръбта ми), но баща му го нарече Вениамин (Син на дясната ми ръка, или: Син на щастие). 
Алелуя. Тук също можете да видите Благовестието на нашия Господ Исус Христос. Когато Исус дойде, Той мина през страдания за нас, Той беше синът на на скръбта ми, но Бог го възкреси от мъртвите на третия ден като Синът на десницата ми. Дясната ръка е мястото на благодат, място на авторитет и мощ, място на праведност. Исая го казва така: Аз ще те укрепя с дясната ръка на Моята правeдност (Исая 41:10). И не забравяйте, праведността е подарък. 
И така, по начина, по който това се отнася за Исус, по подобен начин това се отнася и за поколението на Вениамин. Знайте това, вие може да минете през период, в който църквата ще ви нарича “син на скръбта ми“, вие сте такава болка за църквата, но не забравяйте, вашето бъдеще е “син на моята дясна ръка“, никога не е от Вениамин към Венони, винаги е от Венони към Вениамин, вашето бъдеще е светло, да хвалим Господа. Алелуя. 
Обърнете внимание, че майката е тази, която го кръсти Венони. Но бащата беше този, който го нарече Вениамин. Знаете ли, че всеки син на Яков беше кръстен от майката? Майката там може да е образ на Израел или на църквата. Църквата досега даваше име на поколенията, всички тези две хиляди години. Тя казваше, това е поколението на Илия, чували сте за поколението на Давид, вероятно всички сте чували за поколението на Исус Навиев. Но нека да ви кажа това, най-накрая Бащата каза: Достатъчно с даването на имена от църквата. Този път Аз ще дам име на последното поколение. И Той го нарече: Поколението на Вениамин! Това е поколението на благодатта. Това е поколение, което има майка, която се нарича благодат, майка, която умря, за да роди това поколение. Алелуя. Вие сте поколението на Вениамин. 
По времето по което се роди Вениамин, Йосиф беше в Египет. Амин. Цялата история на събирането на Йосиф с Вениамин се случи през годините на глад. Йосиф не беше роден през годините на глад, той беше роден по време, в което трябваше да подготви хората на Бог за глада, защото Йосиф знаеше, че глада приближава, той беше получил слово на мъдрост, седем години на изобилие, последвани от 7 години глад. Днес светът живее във време  на глад, на недостиг, най-общо казано. Заради благодатта на Бог, Азия не е засегната твърде много, ние благодарим на Бог за това, но ние знаем, че като цяло целия свят е в положение на гладуване, на финансов глад, на финансов спад. Ние сме в последните дни. Но най-удивителното е че има снабдяване по време на глад, и то е свързано с поколението на Вениамин. 
Да се върнем на историята на Йосиф. Той беше вече доста време в двореца, седемте години на изобилие бяха свършили, вече бяха започнали седемте години на глад. Йосиф бeше отворил житниците (Битие 41) за всички хора, които идваха, за да си купят жито. Дойдоха и неговите братя, за да купят жито. 
Те не можаха да познаят Йосиф, той беше с грим като на Джони Деп, с пиратско-египетски облик, амин (църквата се смее). Той имаше всякакви царски права и привилегии и братята му не го познаха. Когато видя братята си, той трябваше да се оттегли, и плака (Битие 42:24). После пак отиде при тях, изглеждащ царствен, и им каза: Вие сте шпиони. Те му отговориха: Не сме шпиони. Не, шпиони сте. За да ми докажете, че не сте, вие ми казахте че имате брат, (и това беше Вениамин), доведете го. Докато Вениамин не застане пред мен, няма да има повече хляб. Той им даде хляб, за да занесат на баща си, той им даде зърно, за да го занесат в къщи, но той каза: Няма да има повече хляб, докато Вениамин не застане пред мен. 
И така, отне им много време да свършат зърното, което бяха взели от Египет, докато накрая Яков им каза: Момчета, зърното свършва, трябва да се върнете  в Египет и да купите още. Те казаха: Няма никакъв начин да се върнем в Египет. Човекът, от който взехме зърното каза да доведем Вениамин, най-младия ни брат. Бащата каза: Няма никакъв начин Вениамин да ме напусне. Загубих Йосиф и не мога да си позволя да загубя Вениамин. Така че те почакаха още малко, но стомаха на човек има удивителната способност да променя мисленето на човека, и тъй като имаше страшен глад, Яков най-накрая се съгласи Вениамин да тръгне с тях. Но им каза: Моля ви, пазете го, грижете се за него.
Нека само ви кажа това: Когато нашия небесен Баща погледне надолу към цялата църква, която е в света днес, има нещо свързано с поколението на благодат, което има специално място в сърцето му. Амин! Разбирате ли? 
Нека ви кажа нещо. За да е сигурен, че ще се върнат, Йосиф им каза: Този ваш брат ще остане при мен като застраховка, че ще се върнете с най-младия си брат. Кой беше брата, който трябваше да остане при Йосиф? Симеон. 
Битие 42:24  И взе измежду тях Симеон и го върза пред очите им. 
Знаете ли какво означава Симеон на еврейски? Името “Симеон“ означава “чуване“. Затова в продължение на 2000 години, от времето, когато отхвърли Исус Христос, чуването на Израел е заключено! Когато им разкажете Благовестието, добрите новини, те не са способни да го чуят. Ти им казваш добрите новини и се чудиш защо не разбират, казваш им: Човече, това са добри новини, ти вече не си под закона, ти си под благодат, а те те гледат и не разбират за какво им говориш. Библията казва, че ослепяване ги сполетя.
Тяхното чуване е заключено и Симеон няма да бъде освободен, докато не дойде Вениамин, амин. Чувате ли? И така, Симеон беше пазен като застраховка, той беше заключен. 
Обърнете внимание на това, извърши ли Исус някакви чудеса от момента, в който започнаха страданията му до момента, в който умря и беше възкресен от мъртвите? Не, Той не извърши нито едно чудо, освен едно, това което се случи в Гетсиманската градина. Ние знаем, че Исус страдаше като човек. Ние знаем, че Той е 100 процента Бог, 100 процента човек, но Той страдаше като човек, така както само човек може да страда. И това единствено чудо, което Той извърши докато страдаше, беше излекуването на дясното ухо на слугата на първосвещеника. Помните ли това, което се случи в градината? Слугите дойдоха да арестуват Исус в Гетсиманската градина, дойде и Малх, слугата на първосвещеника, за да арестува Исус. Петър изкара меча си, от къде накъде този човек имаше меч, и Петър не се опитваше да отреже ухото му, той се беше насочил към врата му. Очевидно слугата се е отдръпнал и само ухото му беше отрязано. Много интересно, че името му е споменато от Светия дух, в библията. Знаем, че имената в библията носят смисъл. Неговото име: Малх е гръцка версия на еврейското име Мелек. Неговото име буквално значи “цар“ или “царство“. С други думи, ухото на царството беше отрязано. И това се случи в момента, в който Исус беше хванат. Но Исус излекува ухото на царството и възстанови чуването на Малх, възстанови чуването на царството. С други думи, в своите страдания Той заплати цената, за да може Израел да чува отново. 
край на 11
Знаете ли защо Петър беше този, който държеше меча? Защото името на Петър означава “камък“, а десетте заповеди бяха написани върху камък. Това показва, че законът винаги има меч. Когато не се подчините, веднага идва осъждане, при всяко непослушание към закона, идва осъждане. Всичко е чудесно, ако вие спазите целия закон, но вие трябва да го спазите целия, не може да го спазвате дотолкова до колкото ви е по силите, не може да спазвате по-голямата му част, вие трябва да спазите всичко (Яков 2:10). Законът е едно цяло. Ако нарушите едно нещо, вие сте виновни за всичко, казва библията. Затова законът винаги държи и използва осъждане. Петър, камъкът, държи и използва меча. Но Исус възстанови чуването на Израел. То цялото е заплатено от Исус. Може ли да чуя едно хубаво амин? 
И така, да видим какво се случва по-нататък. Житото свърши и Яков каза: Добре, добре, вземете Вениамин с вас, но моля ви, погрижете се нищо лошо да не му се случи. И така, Вениамин отиде и застана пред Йосиф. Това е първият път, когато той видя брат си след всички тези години, каква трогателна сцена! И библията казва, в момента, в който:
Битие 43:16 Йосиф видя Вениамин с тях, каза на домакина си: Заведи тези хора в дома ми и заколи, каквото трябва, и приготви, защото хората ще обядват с мен.
Между другото, домакина е безименен. Никъде в историята за Йосиф не е споменато името на домакина. Знаете ли защо? Защото той е образ на Светия дух. Той не е дошъл, за да привлича внимание към себе си, той е дошъл, за да прослави Исус. Той дойде, за да вземе нещата на Христос и да ни ги покаже, да ни ги обясни. Затова обърнете внимание какво казва Исус на Светия дух, когато пред него застане поколението на Вениамин? 
“Заведи тези хора в дома ми и заколи животно“, чуйте, когато Вениаминовото поколение застане пред Исус, то не само ще получи хляб, то ще получи твърда храна (Евреи 5:14). Те дойдоха за хляб, а получиха и месо.  Не и ли такъв Бог, винаги надхвърлящ нашите очаквания, отговарящ преизобилно на нашите молитви. Не е ли такъв Бог, винаги надминаващ нашите очаквания?                                     
Някои родители доведоха децата си, за да бъдат благословени от Господ, но какво направи Той? Той ги прегърна. Той винаги надминава нашите очаквания. Амин. Аз помолих Бог за приятел, а Той ми даде Уенди!
Те дойдоха, очаквайки да бъдат хвърлени в затвора, а вместо това ги очакваше празнуване. Те мислеха, че ще ги вържат, а вместо това се оказа, че са дошли на пиршество. Защото Вениамин беше дошъл. Аз мисля, че поколението на Вениамин се появи през  90-те. Когато Бог за първи път ми даде това послание, беше през 90-те години. Господ ми каза: Сине, ти трябва да подготвиш поколението на Вениамин. Аз не разбирах напълно какво е всичко това. Бях чувал за поколението на Исус Навиев, но не бях чувал за поколението на Вениамин, затова Бог трябваше да ме учи по този въпрос. И точно тогава, по същото време беше избран за министър председател на Израел, най-младият министър-председател в историята на Израел, Вениамин Натаниеху. В същото време Великобритания имаше най-младия министър-председател в историята си Тони Блеър, всичко това беше в 90-те, а после и Съединените Американски Щати имаха най-младия в историята на страната им президент- Бил Клинтън. И всички те бяха световни лидери по едно и също време. Бог ми каза: По същия начин по който е естествения Израел, по този начин е и духовния Израел. Младото поколение, последното поколение е вече тук. Амин. Около 2000-та година, Бог ми каза: Поколението на Вениамин, те вече са тук, има вече цяло поколение, което преживява революцията на Благовестието. Те са поколение на благодат, и всички тези, които са против, техните гласове стават все по-тихи и по-тихи, и сега нов глас се чува по цялата земя, алелуя, нов глас, гласът на благодатта, гласът на победата, гласът на откупването. Алелуя.
И отново Вениамин Нетаняху е министър-председател. Все едно Бог ни казва: Този път няма да е само подготовка, аз изпращам Вениамин, изпращам Вениамин по целия свят. Той няма повече да бъде само в дома на Бащата, аз го изпращам напред. Йосиф каза: Няма да има повече хляб, докато Вениамин не застане пред мен. Амин. 
И после, когато Йосиф видя Вениамин, той беше толкова развълнуван, че каза на домакина на своя дом (Битие 43:16): Дай на хората месо, твърда храна, солидна храна. Това е причината, поради която сега ние, поколението на Вениамин виждаме толкова много неща в Писанието, ние виждаме солидна храна. 
Библията казва: Този който няма опит в учението за праведността, той е бебе, той пие само мляко, не може да яде твърда храна (Евреи 5:13). С други думи има вярващи, дори магистри по теология, които още се хранят с мляко. Те казват: Ние имаме нужда от повече праведност в живота си. Вижте, хора, праведността е подарък, вие не можете да имате повече от нея, вие я имате цялата в момента в който сте родени отново. Вие може да станете по-святи, но не можете да станете по-праведни. И така, тези хора са неопитни в словото за праведността, защото те са бебета, но сега, солидното месо, твърдата храна (Евреи 5:14) е тук, защото Вениамин е тук. Амин. 
Когато отидоха при Йосиф, братята му казаха: Ние намерихме това съкровище, парите ни бяха сложени обратно в чувалите ни. Битие 43:22  Ние не знаем кой сложи парите ни в чувалите ни. 
Запазете това изказване в ума си. Знаете ли, днес евреите по целия свят, много от тях имат големи постижения, много от тях са благословени финансово. Знаете ли, че колкото по-ортодоксален е евреина, колкото по-стриктно се опитва да спазва закона, даден на планината Синай, толкова по-голям проблем има с бедността. Но колкото по-либерални са, колкото по-отворени са, колкото повече се разграничават от закона, колкото по-малко заслужаващи са, така да се каже, толкова повече благодатта на Бог чрез Авраам докосва живота им. Не искам да кажа, че одобрявам начина им на живот, нека първо да изясня това. Това, което искам да кажа е, че когато са под закона, благодатта на Бог не може да проникне в живота им. Но когато те са светски, когато са напълно незаслужаващи, благодатта на Бог чрез Авраам, техния баща, ги докосва. Така че днес свидетелството на евреите е: Ние не знаем кой сложи парите ни в чувалите ни. Чувате ли ме?
Ако попитате Зъкърбърг, създателят на Facebook, той ще ви каже: Аз не знам кой сложи парите в чувала ми. Но това идва от благословенията на Авраам. Зъкърбърг още не е разбрал от къде дойде цялото това благословение, амин, той не знае кой сложи съкровището в чувала му. 
Чуйте какво казва Светия дух в Битие 43:23 (Светият дух отговори, домакина на дома отговори: “Шалом„ да бъде с вас, или) мир на вас, не се бойте. Вашият Бог и Бог на баща ви ви даде съкровището в чувалите ви. 
Бог е който даде на Зъкърбърг това съкровище или тази идея за Фейсбук, “Бог е който сложи съкровището в чувалите ви“. Амин.
Знаете ли, че един от пет Нобелови лауреати е евреин, знаете ли това, един от пет, а те са малък народ, и все пак 1 от 5 нобелови лауреати е евреин. Не е зле за малък народ!
Ще изброя само някои от евреите, известни с постиженията си:
 Майкъл Дел, основател на американската корпорация “Дел“, сред най-големите в света за производство, разпространение и поддръжка на компютри и свързани с тях продукти и услуги.
Вениамин Розен, известно име в  компютърната индустрия,
Андрю Гроув - един от основателите и главен изпълнителен директор на Intel,
Лари Елисън - съосновател, изпълнителен председател и главен технологичен директор на Oracle Corporation, казвам ви само някои,
Някои известни фабрични марки, Леви Щраус, създател на първата компания в света за производство на дънки,
Донна Каран, известен дизайнер на модни дрехи и парфюми, 
Естее Лаудер, основателка заедно със съпруга си на компания за парфюми, които се продават в 150 държави по целия свят
Келвин Клайн, моден дизайнер и основател на модна къща “Келвин Клайн“
Ралф Лорен, моделиер и бизнесмен, който е от легендите в модата. 
Компанията за играчки Hasbro (Play-Doh, Teletubbies, Star Wars и др)
Haagen Dazs и Ben and Jerry's, две от най-успешните компании за сладолед в света.
Компанията за играчки Toys “R“Us
Някои евреи, които са основатели на филмови компании:
Adolph Zucor and Jesse Lasky основават Paramount Pictures
Harry Cohn - Columbia Pictures
William Fox - 20th Century Fox
Sam и Jack Warner - Warner Brothers
Carl Lemmie - Universal Studios
Louis B. Mayer и Samuel Goldwyn - Metro Goldwyn Mayer
Някои известни актьори евреи:
Natalie Portman, Gwyneth Paltrow, Winona Ryder, Sara Jessica Parker, Lisa Kudrow, Scarlet Johansson, Jack Black, Ben Stiller, Adam Sandler, Harrison Ford, Daniel Radcliffe  и др. 
Някои известни имена в науката и медицината: 
Waldemar Mordecai: изобретил ваксината против чумата и холерата - 1898 Нобелова награда
Paul Ehrlich - пионер в областта на имунологията и хематологията - 1908 получава Нобелова награда.
Роберт Барани пионер в областта на модерната ушна медицна - 1914 Нобелова награда
Willem Einthoven - изобретява електрокардиограмата ЕKG - 1924 Нобелова награда
Casimir Funk изобретява витамините и им дава името.
И това са само някои от тях. Знаете ли какво е тяхното свидетелство: Ние не знаем кой сложи това богатство в чувалите ни. 
Шестте милиона евреи, които умряха в Холокоста, аз вярвам, че лечението на СПИН беше там, аз вярвам, че лечението за рака беше там, затова Сатана иска да ги унищожи. Причината това богатство да е в тях не е защото те са толкова умни. Преди няколко години разговарях с еврейски посланик, тук, в Сингапур, и той ми каза: Знаете ли, аз мисля че причината поради, която евреите имат толкова големи постижения е защото ние се борим да оцелеем. 
Но аз познавам много, много хора, които се борят да оцелеят. И въпреки това те не са толкова изобретателни колкото евреите. Бих искал да му кажа: “Не, това е във вашия завет, това е във вашата кръв, идваща от Авраам. Вие имате по-голямо влияние върху света от останалите хора за добро или за лошо“. 
Но знаете ли какво, църква. Ние също имаме това влияние. Защото ние сме в семето на Авраам, ние сме в Христос, алелуя. Същото помазание е върху нас. Библията казва: 
Галатяни 3:29 А щом принадлежите на Христос, вие сте потомци на Авраам и наследници според обещанието, което Бог му даде. 
Но защо ние не виждаме помазанието да е върху нас? Защото както ортодоксалните евреи ние се опитваме да спечелим това, което Бог ни е дал безплатно. Ние се опитваме да спечелим чрез закона, чрез нашето послушание това, което Бог е дал безплатно по благодат чрез своя Син. И докато ние продължаваме да се стараем да заслужим това, което Бог иска да ни даде, благодатта не може да тече, защото благодатта е незаслужено добро. 
Това обяснява защо някои пастори, веднага след като са имали сериозен конфликт със съпругата си, могат да се качат на амвона и да имат изключително проповядване, защото това е напълно незаслужено. Амин. Благодатта на Бог ще ни промени от вътре навън. Но Бог не чака да се променим и тогава да ни благослови.
Някога, когато хората бяха под старото, под закона, човекът трябваше да се разкае, за да може Бог да го благослови. Но под благодатта Бог ви благославя и добротата на Бог ви води до разкаяние (Римляни 2:4). 
Точно както при Петър: 
Лука 5:5-8 А Симон в отговор каза: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по Твоята дума ще хвърля мрежата. И когато направиха това, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха. И те извикаха съдружниците си от другия кораб да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двата кораба толкова много, че щяха да потънат. А Симон Петър, като видя това, падна пред коленете на Исус и каза: Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек.
Кое се случи първо? Дали първо Исус направи така, че лодката му се препълни с риба дотолкова, че започна да потъва или първо Петър каза: Иди си от мене Господи, защото аз съм грешен човек. Благословението, добротата на Бог към него дойде първо! Исус му даде благословението, и добротата на Бог доведе Петър до разкаяние.
Колко прекрасно е нашето послание! Каква привилегия е за нас, служители, пастори, лидери да споделяме това послание с изгубения, плачещ, страдащ свят. Дори системата в света се основава на заслуги и постижения. Но ние имаме Благовестие, което не е основано на религия, основана на вашите дела, ние имаме Благовестие, което е основано на съвършенството на това, което направи на кръста Божия Син, нашия небесен Йосиф. 
Ние има защо да се страхуваме, ако нещо зависеше от нас. Ако нещо зависи от нас, ние никога нямаме сигурност, но ако зависи от завършеното дело на Исус Христос, нашето спасение е сигурно, то не може да бъде изгубено. Амин.
И за нас, да се чувстваме несигурни, когато Бог иска да сме сигурни, това не е проява на духовност. Някои хора казват: Аз не знам дали съм спасен, може би съм, не знам дали ще отида на небето, всичко зависи от милостта на Бог, това отношение смърди, защото самото това отношение не уважава съвършенството на това, което Бог е направил. Ако Бог ви е спасил, ние показваме неуважение към Него, когато казваме: Ние не сме съвсем сигурни дали сме спасени. Ако спасението ви зависеше от вас, тогава можеше да сте несигурни. Но ако зависи от Исус, о, тогава е сигурно. Амин. Алелуя. Вашето излекуване, ако зависи от вас, може да го получите, или пък не. Но ако зависи от Исус, тогава е сигурно! Чрез Неговите рани, ние сме излекувани, казва библията. А какво казва библията за нашия просперитет? Тя казва: 
2Коринтяни 8:9  Знаете благодатта на нашият Господ Исус Христос: че Той, въпреки че беше богат, заради вас стана беден, за да може чрез Неговата бедност вие да можете да станете богати. 
Когато вие приемете Неговата благодат, тя ви променя, тя ви смирява, тя ви трансформира. 
Но да се върнем на Битие 43:22, на това, което казаха братята на Йосиф: Не знаем кой сложи парите ни в чувалите ни. Когато отидоха на обяда приготвен за тях в дома на Йосиф, той подреди всеки от тях според възрастта им (Битие 43:33). Те бяха шокирани, когато Йосиф направи това чрез слугата си. 
Вижте какво казва Йосиф на своя по-малък брат, първата дума на Йосиф към по-малкия му брат определя мястото на сегашното поколение. Библията казва:
Битие 43:29  И като повдигна очи, видя брат си Вениамин, на своята майка сина,
О, аз обичам това, ще повторя: на своята майка сина. Най-накрая, Исус поглежда надолу да види поколението, което има същата майка като Него, и Той го намери. Поне в църква Ню Криейшън, и в много други по целия свят. Алелуя. Има цяло ново поколение. Самюел Смаджа в Израел е преследван, затова че проповядва благодат. Но той е пример за това, че Бог издига цяло едно ново поколение. Поколението на Вениамин не означава младо на възраст поколение. Вярно е че много от хората в поколението на Вениамин са млади, но дори вие да сте на 70 години, ако вашата майка е благодат, вие сте от поколението на Вениамин. Амин.
И  вижте това, първата дума на Йосиф към неговия брат след всички тези години е: 
 Битие 43:29 Благодатта Божия да бъде с тебе, сине мой!
Благодатта определя това поколение. И библията казва:
Битие 43:30 Сърцето му се развълнува за брат му.
Той нямаше същата реакция, когато видя своите братя. Той плака за тях, но сърцето му не се развълнува така, както се развълнува като видя Вениамин. Не само нашия небесен Баща, но и сърцето на Исус копнее за поколението на благодатта. То ще го представи добре на света, който мисли, че Бог е, който изпраща цунами, че Бог е който съди света, че Бог е който прави тези неща. Не, Бог не изпраща цунами, Бог изпрати Исус. Имаше време, когато Бог трябваше да съди, защото те бяха под закона и Бог трябваше да действа според закона. Израелтяните искаха закона, те поискаха да са под закона. Имаше време когато Илия помоли Бог огън да падне от небето, имаше време, под закона, когато беше правилно да се направи това, но под благодатта, когато Исус дойде и Йоан му каза: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да погуби всички тези хора, които току що те отхвърлиха, Исус се обърна и им каза: Вие не знаете на какъв дух сте; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Има много хора, които искат да са от поколението на Илия, хора, които са забравили, че Исус донесе благодат. Каквото беше правилно по определено време, вече не е  валидно. Не знаете на какъв дух сте, им каза Исус. Ние не сме повече под извикващия огън от небето дух на Илия, ние сме под духа на благодатта. Исус просто обърна гръб на това, че го отхвърлиха и отиде в следващото село. Алелуя. Амин. Хвала на Бог.
А сега вижте това, Йосиф ги сложи да седнат и даде на всички храна. 
Битие 43:34 И Йосиф им пращаше от ястията си, а делът на Вениамин беше пет пъти по-голям от дела на всекиго от тях. 
Пет пъти повече! А той беше младо момче! Вероятно по това време той беше тинейджър. Но той имаше 5 пъти повече храна от всеки един от своите по-големи братя. Нека да ви кажа, в тези последни дни, Бог ще ви сервира, чуйте поколение на Вениамин, Бог ще ви сервира 5 пъти повече храна и в двете, и в естествената, и в духовната област. Алелуя. Пет е цифрата на благодатта.
Петият път, когато беше споменато името на Ной в библията, се казва: Ной намери благодат в очите на Господа. Петият път, когато беше споменато името на Рут в библията, се казва: Рут намери благодат в очите на Вооз. Петият път когато името на Давид беше споменато, Давид намери благодат в очите на Саул, чувате ли ме? Пет е цифрата на благодатта. Целият храм, в цялата скиния, всички мерки са кратни на 5. Амин. Вениамин получи пет пъти повече храна. 
В Битие 45:22 се казва: На всеки от тях даде дрехи за премяна, а на Вениамин даде триста сребърника и дрехи за пет премени. 
Вениамин имаше дрехи за 5 премени, амин, цифрата на благодатта, предостатъчно за ядене, предостатъчно за обличане. И всичко това се случи по време на гладуване. По времето на глад е когато поколението на Вениамин ще има 5 пъти повече, 5 пъти повече храна, 5 пъти повече дрехи. Амин. Храна за момчетата, дрехи за момичетата (църквата се смее) Не, нека вземем и двете! Амин. Сега, не мислете само за материална храна, мислете и за двата вида - материална и духовна, 5 пъти повече храна, 5 премени на помазание. Бях свикнал да си мисля, че или си пастор на пълно работно време или си бизнесмен на пълно работно време. Но в поколението на Вениамин ще има хора, които в един момент са пастори, в друг момент са бизнесмени, в друг момент са мениджъри, в друг момент са автори, те ще имат 5 премени на помазание. Това е за поколението на Вениамин. Слава на Господа! Пет е цифрата на благодатта. Пет пъти повече храна, пет пъти повече облекло, това ми напомня какво каза Исус: Не се тревожете за вашия живот, какво ще ядете, какво ще облечете. Той чака поколението на Вениамин.
Между другото, Вениамин получи 300 сребърника, среброто е откупване в библията. 300 е цифрата на победата. Гидеон имаше твърде много хора с него, и Бог каза: Ти се нуждаеш от по-малко, защото иначе хората ще се хвалят и ще кажат: Нашата собствена  ръка ни докара победа. И Бог сведе броя им до 300. И с 300 те победиха хиляди. 
Енох ходи с Бог 300 години. Жената, която счупи алабастрения съд върху Исус и изля мирото върху него, за това миро един от учениците на Исус каза: Това миро можеше да се продаде за 300 динария, цифрата на победата. Каква победа? Победата на среброто, победата на откупването, поколението на Вениамин ще има победата на откупването. Амин.
Понякога казваме: Ние сме откупени, но къде е победата? Ние ще я имаме, пълната победа. 
Не забравяйте, сребърната чаша на Йосиф беше скрита в чувала на Вениамин, домакина сложи чашата на Йосиф в чувала на Вениамин. И защо чашата е от сребро? Защото среброто е символ на откупването. Обърнете внимание, чашата е празна. Знаете ли защо е празна? Защото това е чашата на Йосиф, който е образ на Исус. Исус изпи чашата с всички отвратителни неща, грях, мръсотия, злина и осъждане. Той изпи всичко до последната капка. Чашата остана празна. С това Бог ни казва: За вас няма вече никакво осъждане! И днес нашето послание към света е: Никакво осъждане! Повече никакъв гняв от Бог! Повече никакво наказание! Исус понесе всичко това. Това е посланието предназначено за поколението на Вениамин, чашата беше намерена в неговия чувал. Алелуя. Да хвалим Господа! Никакво осъждане повече! Никакво наказание повече! Никакъв гняв повече! Всъщност обичам начина, по който го казва библията, чуйте думите на Йосиф:
Битие 44:2 а моята чаша, сребърната чаша, сложи при устата на чувала на най-малкия, заедно със среброто за купеното от него жито. 
Знаете ли как трябва да обявяваме, да прокламираме това, че Исус е изпил чашата? Когато Исус изпи чашата с нашите грехове, с осъждането и наказанието за тях, чашата остана празна. Празната чаша е сложена в устата на чувала, казва библията. Нашето тяло е този чувал. Устата ни е съкровище, което е в този чувал. С нея обявяваме пред всички, че Исус е изпил чашата и сега за нас чашата е празна, няма осъждане за нас!
Когато взимате Господната вечеря, спомнете си това, Исус каза: Тази чаша е Новият завет в моята кръв, пролята за премахването на греховете. Това което се случва днес е че хората, когато взимат Господната вечеря със съзнание за грях, това е обратното на това, което Исус каза за сребърната чаша. Исус каза: Тази чаша е нещо което да ви напомня, че всичките ви грехове са премахнати. Вие трябва да я взимате с евхаристичен дух, с дух на благодарение. Вместо това хората взимат Господната вечеря със страх. Чувате ли ме? Те взимат Господната вечеря недостойно. Да вземете Господната вечеря достойно е когато вземете в ръка чашата да кажете: Господи, благодаря ти, твоята кръв беше пролята за прошката на всичките ми грехове и отменяне на наказанието за грехове, тогава пийте, това е уважение към Господ! (гръцката дума G859, която означава “прощаване на грехове“, означава също и “освобождаване от наказанието“). Но да имате съзнание за грях и да  изповядвате и изповядвате грехове, това е недостойно взимане на чашата. Взимането на Господната вечеря не е място за припомняне на грехове, тя е място на което да си припомним Исус. Исус каза: Правете това за да си спомняте за мен (Лука 22:19), това което съм направил за вас. Никакво осъждане повече! Амин. Да хвалим Господа. Алелуя.
Нека да довърша. Йосиф каза: Този у когото се намери чашата, ще бъде мой роб. И всичките му братя, казаха: Не, не, Йосифе, не. И знаете ли кой се изправи, за да защити Вениамин? Юда! Юда се изправи и каза: Не, аз обещах на моя баща, че ще върна обратно момчето невредимо. И той каза това: Защо не ме оставиш да заема неговото място? Той каза: Йосиф, ти си като Фараон (Битие 44:18), ние зависим от твоята милост, но моля те, ние не искаме да видим нашия баща да плаче както плака, когато загуби другия ни брат. Йосиф ги погледна и видя, че те са се променили, този път те се бореха за своя полу-брат, нещо, което никога не направиха за него. 
В последните времена, заради поколението на Вениамин, Израел ще се надигне и ще види Йосиф лице в лице, заради поколението на Вениамин! Посланието за благодатта, посланието за празната сребърна чаша ще стане причина Израел да се надигне. 
Обърнете внимание кой се изправи пред Йосиф, за да защити брат си? Юда, от където идва думата “юдеи“ или “евреи“, едно и също е. В Стария завет, Юда, един от синовете на Яков (или Израел) каза: Защо не продадем Йосиф на исмаиляните за 20 сребърника? В Новия завет, Юда, един от учениците на Исус Го продаде за 30 сребърника. Но по-късно, юдеите са тези, които ще кажат: Благословен този, който идва в името на ГОСПОДА (Псалм 118:26), те ще приветстват Месията, и Той ще дойде и ще ги спаси. В последните времена най-сигурното място ще е в Израел, на Израел е обещано, че никога няма да бъде унищожен от ядрен Холокост. На никоя друга държава не е дадено такова обещание. Но на Израел, да.
Но да продължим. Знаете ли какво стана после с Йосиф? Той заплака, той разбра: най-накрая те виждат! Той им каза: Елате близо до мен, аз съм Йосиф, вашия брат. В началото те се уплашиха, но той им каза: Елате по-близо, елате по-близо. Не е ли удивително, ние сме толкова бавни в научаването на този урок. Исус, самият Той, този който премахна всички наши грехове иска да сме близо до Него. 
Той каза на жената до кладенеца: Ела по-близо. Знам, че си имала 5-ма съпрузи, но ела по-близо. Ти имаш нужда от любовта ми, ти имаш нужда от жива вода. Ела по-близо.
И като каза на братята си да дойдат по-близо, той ги освободи от всяка тревога за настоящето, защото те го чуха да казва: Аз съм Йосиф, вашия брат. И те заплакаха. А после той ги освободи и от вината за миналото им като каза: Не бъдете ядосани на себе си, че ме продадохте тук. Цялата власт, която имаше, той я използва за да прости, Исус използва цялата власт, която имаше, за да благославя, да лекува, да прощава. Как е при нас? Дали използваме авторитета, който Бог ни дава, за да прощаваме, или изискваме и най-малката си стотинка обратно? И той прости на своите братя. Каза им: “не скърбете“, така ги освободи от това да се чувстват виновни заради миналото си. И после им каза: Елате близо до мен, живейте в земята Гесен. “Гесен“ на еврейски значи: “да се приближиш“. И той каза: Там, в това място на близост до мен, аз ще ви осигуря всичко от което се нуждаете вие, вашите деца и вашите домакинства. Той ги освободи от всеки страх за бъдещето. 
Нека да бъдем намерени в земята на Гесен, нека да се намерим в мястото на близост и нека се уверим, че не сме като някой от останалите братя, нека бъдем като Вениамин, да бъдем част от поколението на Вениамин, с изобилие от храна и с изобилие от дрехи, с изобилие, за което да благодарим. Да хвалим Господа! Алелуя! Амин! Да хвалим името на Исус. 
Може би вие си казвате: Искам да бъда част от това поколение на Вениамин. Приятели мои, това не е просто илюстрация, това е история, която наистина се е случила. Но Бог е оркестрирал всички неща така, че да ни даде уроци в тези последни времена, примери от които можем да се учим. Част ли сте от това поколение? Или сте като хората от света, тичащи уплашени наоколо, като пиле на което са му отрязали главата, без да знаете къде отивате, чувствате, че животът изтича от вас, живота за вас няма смисъл.
Приятелю мой, не е ли прекрасно, че избрахте да слушате това, което слушате в момента, пророческото слово на Бог? Не бъдете като хората от света. Исус ви вика, казва ви: Елате при мен! Не идвайте при църква, не идвайте при хора, елате при Исус. Исус каза: Елате при мен! При мен! Всички вие, които сте отрудени и обременени и аз ще ви дам почивка, шалом, мир, истинска почивка за вашата съвест. Този мир се случва първо във вашата съвест, защото това е знанието, че всеки грях е простен, минал, сегашен и бъдещ. И после, това въздейства на вашите емоции и на вашия ум, а след това въздейства на вашето здраве и на вашето тяло. Ако това сте вие, където и да слушате това, кажете: Пасторе, аз искам да съм част от това поколение на Вениамин, аз искам да знам, че когато Исус дойде отново, небесния Йосиф, аз ще съм готов за Него, пасторе, помоли се за мен. Ако това сте вие, помолете се с тази молитва от където и да слушате това, кажете:
Небесни Татко, благодаря Ти за Твоята любов към мен, благодаря ти, че изпрати Исус Христос да умре на онзи кръст за моите грехове. Благодаря ти, Татко, повече няма никакво осъждане, никакво осъждане не може да ми тежи повече. Аз ти благодаря, Татко, Исус понесе всичките ми грехове и аз съм направен свободен, за да бъда твое дете, обичано, благословено дете, благословено с пет пъти повече храна и облекло. Благодаря ти, Татко, Исус Христос е мой Господ, в името на Исус. И всички хора да кажат: Амин. Слава на Господ. Алелуя! 
Превод и четене: Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година