"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"ПРАВЕДНОСТТА - Ключът Към Получаването На Всички Неща"


Бог има план за своите хора и Божият план винаги успява, винаги. Ако открием какъв е Божият план не е нужно да се молим за успех. Ако следвате Божия план, не е нужно да се молите за успех. Божият план е винаги успешен. Но ако вие направите свои си планове и след това помолите Бог да ги благослови, това е друг въпрос. Нека видим първата част на стих 17 от 5-та глава на Римляни. В него се казва:
Римляни 5:17 защото, ако чрез прегрешението на единия - това е Адам - смъртта царува чрез този един,... 
Колко от вас разбират, че всеки човек роден в този свят, ако Исус се забави с връщането си, всеки човек, който сега е в тази зала, след 100 години няма да бъде жив? Колко от вас разбират това? Смъртта е всеобща. Смърт идва върху всеки човек, ако Исус се забави. 
Но според библията християните не умират, те заспиват. И Светият дух е много стриктен относно това, той никога не използва думата смърт, освен за да обясни на тези, които по-трудно чуват, както в случая когато Исус каза: Лазар спи. Тогава учениците му казаха: Ако той спи, нека да го оставим сам, това е добре за него. Тогава Исус ги погледна, Той трябваше да обясни, Той каза: Лазар умря.
Но колко от вас разбират, че смъртта вече няма жило (1Коринтяни 15:55). Пчелите могат да жужат около вас, но ако вече нямат жило, вие не се страхувате от тях, нали? Амин. 
Библията използва израза сянката на смъртта, но сянката, например на куче, никога не е ухапала никого. Така че смъртта сега не носи ужас, не носи  страх, за нас, вярващите. Но забележете колко всеобща е смъртта. Библията говори, че смъртта е повсеместна, можем да видим това в стиховете по-надолу, като започнем със стих 14 на глава 5-та на Римляни Да видим православния превод на библията, Римляни 5 от стих 14 до 16:
Римляни 5:14 Обаче смъртта царува от Адам до Моисей и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адам, който е образ на този, който идва.
Римляни 5:15 Но дарът не е като престъплението. Защото, ако поради престъплението на единия умряха мнозината, още повече Божията благодат и дарът (безплатния подарък) в благодат на един човек Исус Христос, се изля преизобилно върху многото. 
 Римляни 5:16 И дарът не е като осъждането, станало чрез единия човек, който съгреши; защото съденето е чрез един до осъждане, а дарът - от много престъпления към обявяване на (човека за) Праведен. 
(Превода е от буквалния превод на библията на Йънг).
Тук се вижда, че греха на Адам има много голяма сила, но се вижда, че жертвата на Исус не само е равна, но е с още по-голяма сила от греха на Адам. Ако греха носи смърт, жертвата на Исус носи живот и този живот е изобилен със здраве, радост и благополучие.
Хората нямат проблем с разбирането на това, че всички са грешни заради греха на Адам. Това, което им е трудно да приемат, е че всеки, който е повярвал в Исус е направен праведен.
Преди да видим стих 17, да видим по-надолу, стих 19
Римляни 5:19 Защото, както чрез непослушанието на един човек мнозината станаха грешници, така също чрез послушанието на Един мнозината ще станат праведни.
Гръцката дума за станаха и на двете места в този стих, означава и законно направени.
Първата част на стиха казва: Станаха, законно станаха грешници мнозината. Заради чие непослушание? - на Адам, заради непослушанието на Адам, ние станахме грешници, колко от вас ще кажат амин? Чувствате ли че това е нечестно? Че с вас се отнасят нечестно? Някои хора спорят и казват, Ние сме грешници, защото правим грехове, но според библията ние правим грехове, защото сме грешници. 
Ние сме грешници заради греха на Адам, много ясно e казано в библията. В стиха се казва: чрез непослушанието на един човек мнозината станаха грешници, така също  чрез послушанието на eдин, ще станат праведни мнозината. 
Да го повторим още веднъж: Как ставате грешник, дали защото правите грехове? Вие правите грехове, защото сте грешник. Как ставате грешник? Заради греха на Адам. 
А как ставате праведен? Заради Исусовото едно дело на послушание на кръста. Може ли да чуя едно хубаво амин? Сега, ние дори все още не говорим за много повече на делото на Исус, само сравняваме делото на Адам и това на Исус, основавайки се на този стих. 
Втората част на стиха казва: 
Римляни 5:19 тъй и чрез послушанието на Един мнозината ще станат праведни.
И отново гръцката дума за ще станат, означава и законно ще бъдат направени
Ние сме учили, дори и в християнските среди, ние сме учили, че сме праведни основавайки се на това, което правим. Праведността е обяснена като нашите действия и дела, учили сме че праведността е това, което вършим. Но какво казва библията за това? 
Да повторим още веднъж, фактът че сме грешници е заради греха на Адам, амин? Така че когато ние правим грях, ние показваме, че сме грешници. И така, докато бяхте грешници, дали понякога правехте праведни дела? Дали това променяше факта, че сте грешник? Дали станахте праведни, защото извършихте някои праведни дела, докато бяхте все още грешник? 
Докато бяхте грешник, вашите постоянни дела бяха грехове, но от време на време вие правехте по нещо добро, помните ли? Знам че е минало много време от тогава, но..(църквата се смее). 
Има хора, които учат другите, че ако сте вярващ, вие сте направен праведен чрез кръвта на Исус, и това е вярно, алелуя, но те казват, че ако вие паднете в грях, вече не сте праведни. 
Сега, ние не сме за греха, чуйте това, което ви казвам. Преди да получите свободата, която идва от този стих, вие трябва да разберете това, което ви казвам, защото този стих е стих за духовна война, след малко ще ви покажа защо, и аз вярвам че той ще промени много животи, ако вие слушате със слушащо сърце, амин. 
Библията казва, че непослушанието на Адам ни направи грешници, чрез правене на добро ние не можем да променим факта, че сме в затвор наречен грях, ние сме грешници. Това, което сме не може да бъде променено дори с нашите праведни дела. Това което направи Адам беше толкова мощно, че каквото и добро да направите, то не може да промени вашия статус в Адам. Но после, когато Исус умря на кръста, библията казва, че това едно  дело на послушание ни направи праведни. 
Но това е мястото, където хората спорят. Екстремното учение е че ако християнинът извърши грях, той губи спасението си и вече не е праведен. Сега, слушайте, ние всички сме срещу греха, чуйте ме внимателно: Защо ние презираме, защо омаловажаваме това едно дело на послушание на Исус? Ние уважаваме делото на Адам толкова много, ние казваме, че никой чрез правене на добро не може да промени факта, че е грешник, но когато става дума за християнин, ние казваме, че един грях може да промени факта, че е праведен. Християнинът е праведен заради чие послушание? Вие сте праведни заради чие послушание? Исусовото! Ето защо искам вие да прочетете стиха точно сега, това не е учение на пастор Принс, това е библията:
Римляни 5:19 Защото, както чрез непослушанието на един човек  законно бяха направени грешници мнозината , така също чрез послушанието на един,  законно ще бъдат направени праведни мнозината.
Как ставате праведни? Чрез послушанието на Исус. Сега, има разлика между това да живеете като дявола, ако е така, съмнявам се, че наистина сте роден отново, и това да паднете в грях, трябва да знаете разликата. Ако паднете в грях, дали ставате неправеден? Точно както докато бяхте грешник, добрите ви дела не ви направиха праведен, по същия начин сега, когато сте вярващи, ако направите нещо грешно, това не ви прави грешници. Днес вие сте праведен заради това, което направи Исус. Но ако, когато направите нещо грешно вие ставате грешник отново, тогава това, което направи Исус е по-малко  мощно от това, което направи Адам. 
Зная, това изисква да помислите малко. Пасторе, идвам направо от работа, а вие искате да мисля. Това е здрав разум, приятелю, хайде де (църквата се смее). Всъщност не е е много лесно за разбиране.  Помислете за това. Нещо не е наред тук. Искам да ви дам стабилност, не за да съгрешавате, но за да вървите в истинска святост, а истинската святост идва, когато разберете истинското си място в Христос. Библията казва: Събудете се за праведността и няма да съгрешавате (1Коринтяни 15:34). 
Това учение няма да накара хората да прегърнат начин на живот, изпълнен с грях, напротив, това ще ги направи смели и свободни от комплекса за вина. Комплекса за вина е майката на всички грехове. Колкото по-виновен се чувствате, толкова повече грехове ще извършите. Колкото по-осъден се чувства някой, колкото по-осъден се чувства един тинейджър, толкова повече се бунтува. Това е причината, поради която Исус каза на жената хваната в прелюбодейство, тя не беше проститутка, тя беше хваната в прелюбодейство, Исус ѝ каза това: И аз не те осъждам. Каза ѝ първо това. И чак след това: Върви и не съгрешавай повече. Много църкви казват: Върви и не съгрешавай повече, и после ние няма да те осъдим. Но Исус ѝ каза: И аз не те осъждам. Той ѝ даде подаръка на не-осъждане и това ѝ даде сила след това да не съгрешава повече. Виждате ли, един път като разберете, че за вас няма никакво осъждане, ако разбирате праведността по начина, по който библията учи, грехът ще бъде нещо от миналото ви, вие няма да се страхувате от греха. 
Така че има затвор, библията казва: Докато бяхте слуги на греха, бяхте свободни от праведност, сега вие сте слуги на праведността, вие сте свободни от греха (Римляни 6). Какъв затвор е това? Някога ние бяхме в затвор наречен грях, заради греха на Адам. Каквото и добро да правехме, ние продължавахме да бъдем в този затвор, наречен греховност. Но Исус дойде и умря за нас на кръста. Чрез послушанието на един, мнозината ще станат праведни. Обърнете внимание, когато се говори за послушанието на Исус, става въпрос за смъртта му на кръста, това е послушанието, което ни прави праведни. Когато лекуваше, това не ви направи праведни, дори когато нахрани 5000 човека (Матей 14:21), това не ви направи праведни, това, което ви направи праведни беше смъртта му на кръста, където Той сам взе всичките ни грехове върху себе си. Така ли е? Тази смърт на кръста ни гарантира смяна на затворите, от затвора на греха, в затвора на праведността. Чуйте това, което ви казвам, понякога някои истини звучат като богохулство в началото, преди да разберете, че вашето сърце казва: Амин.
Когато Исус ни даде тази размяна на затвори, Той ни сложи в затвор, наречен праведност и сега, когато сте вярващи, каквото и да правите, вие сте праведен - това е затвора на праведността. Защо е важно да знаете, че сте праведен, защо е важно в ума ви да има правилно разбиране за това? Защото:
2Коринтяни 10:4 казва: Защото оръжията на нашето войстване не са плътски, но имат Божията сила да разрушават крепости. 
Тук се говори за духовно воюване. Къде е нашето воюване? - В ума! Това е мястото където се случва духовното воюване. Стих 5 казва: 
2 Коринтяни 10:5: Понеже събаряме помисли (тук става въпрос за ума, за мисли, за разсъждения) и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл (това е ума, чуйте внимателно) и пленяваме всяка мисъл до покорството на Христос. 
Пленяваме означава да поставим ограничения на мисълта си и да я насочим към това, че Исус умря за нас, да си спомним за благословенията, които ни донесе жертвата на Исус. Много от преводите на библията казват: пленявайки всяка мисъл да се покори на Христос. Този превод не е точен, четете внимателно, думата е покорството на Христос. Дяволът се опитва да ви върне отново в праведност, която се постига със собствените ви усилия. Помислете, как може човек да накара мисъл да се покори на Христос? Всъщност тук се казва, че трябва да държите мислите си фокусирани върху покорството на Христос, което един път завинаги ви е направило праведни. Алелуя. 
Какво е това покорство? Покорството, за което четем точно сега в Римляни 5, амин, това е  покорството на Исус на кръста, което ви направи праведни завинаги. Алелуя. Чувате ли, хора?
Сега, да повторим отново. Защо бяхте грешник преди? Заради греха на Адам. Грехът на Адам е който ви направи грешници. И ако си мислите, че това е нечестно, чуйте какво е наистина нечестно: Покорството на Исус е което ме прави праведен. Амин. Алелуя. Ако светът може да е несправедливо зъл, Бог може да е несправедливо добър! Амин, хора? Така че ако кажете несправедливо, не забравяйте какво сте получили: за мен е излекуването, негови са раните, амин, мой е мирът, негово е наказанието, амин, мои са благословенията, негово е проклятието. Той взе всички тези неща, за да мога аз да бъда благословен. Библията казва: В неговите рани ние сме излекувани, Наказанието докарващо нашия мир е върху Него, Той ни откупи от проклятието на закона, като стана прокълнат заради нас. Не е справедливо, но любовта направи това да бъде така. Алелуя. И Той иска да се наслаждаваме на това, бащинското сърце на Бог иска да се радваме на това, да хвалим Господ. 
Кажете: Аз съм благословен, аз съм излекуван, аз съм откупен заради това, което Исус направи на кръста. 
Само това едно дело ви направи праведни завинаги. Сега, когато сме праведни, ние разбираме, че това няма нищо общо с какво сме направили или какво правим, това няма нищо общо с вашето поведение. С други думи, вие идвате на църква, защото искате да научите повече за Божието слово, вие идвате на църква, за да общувате едни с други, не изоставяте събирането ви заедно, но не се събирате, за да станете праведни. Ако сте тук, за да станете праведен чрез това, което правите, вие ще откриете че сте разочарован, депресиран и ще останете много, много разочарован от хората. Амин. Но ако дойдете тук със сърце, което си почива в праведността на Бог в Христос, ще бъдете благословен. 
Радвате ли се, че можете да дишате свободно - Бог ви вижда праведни в Христос. Заради чии дела? Вашите? Не, но заради делото  на Исус. Амин. Нямам никакво време да отговарям на хората, които казват: Пастор Принс, вие давате право на хората да съгрешават. Има хора, които казват, че когато някой направи грях, той минава през метаморфоза, някога е бил гъсеница и когато е роден отново, е станал пеперуда, но сега само защото пеперудата е паднала сред мръсотията, тя минава през метаморфоза отново, и става пак гъсеница. Това просто не е вярно, хора. Дори самата природа не ви учи на това. Това е просто пеперуда, която е паднала сред мръсотията. Какво да направите? Освободете пепрудата, помогнете ѝ отново да се изправи, помогнете ѝ да полети. В действителност, ако това е истинска пеперуда, тя не е щастлива да бъде там. Амин. Вие трябва да имате откровение за праведността. 
Заради прегрешението на един човек, казва библията, това е прегрешението на Адам, смъртта царуваше чрез този един. Както казах по-рано, смъртта царуваше само заради това единствено прегрешение на Адам, това ни казва, че няма такова нещо като малък грях. Всички ние можем да отидем в ада само заради един грях. Няма такова нещо като: Аз не съм толкова лош, колкото оня брат там. Той беше убиец, но му бяха простени греховете, той беше в затвора много години, но що се отнася до мен, аз съм само морален грешник. Какво е това морален грешник? Все едно казваш: Аз взех само мъничко отрова, малко цианид, той взе повече цианид. Но истината е, че и двамата отивате на едно и също място. Амин. Така и само един грях ще ви прати в ада. Библията казва: Заради греха на Адам, смъртта царуваше чрез този един. Когато видите някой в ковчега, спомнете си, че това е заради греха на Адам. 
Смъртта е враг на Бог, колко от вас разбират това? Библията казва: Смъртта е враг (1Коринтяни 15:26). Благодарим на Бог, един ден Исус ще дойде отново, и никой няма да умира отново, ще бъдете винаги млади, в прославени тела, които никога няма да се уморяват, амин, никога няма да остаряваме, никога няма да имаме пъпки, никога няма да имаме бръчки, никаква болест. За колко дълго? - Завинаги, това е доста дълго време, в което да сме щастливи. Амин. Така че всички неща, които виждате са временни, да хвалим Господа. Така или иначе, за християнина смъртта не носи никакъв страх, тя е сянка, амин, тя е като да заспиш, ако Исус се забави с връщането си, да хвалим Господ. 
Нека видим Римляни 5:17
Римляни 5:17 Защото, ако с престъплението на един смъртта царува чрез този един, много повече онези, които получават изобилието на благодатта и на дара, подаръка на праведността, ще царуват в живот чрез Един - Исус Христос.
Римляни 5:17 казва: Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез този един, много повече - сега стигнахме до много повече, кажете много повече - аз обичам това много повече, 
ще царуват в живот тези, които получават изобилието на благодатта и на подаръка - кажете подаръка на праведността. Виждате ли, праведността не е награда за добри дела, праведността е подарък, защото вие не сте я заслужили, не сте извършили дела, за да я получите, не сте я спечелили по никакъв начин, тя ви беше подарена, амин. Тя ви е дадена, тя не е награда за това, че постихте 40 дена и 40 нощи, не е награда за това, че сте  направили нещо. Бог ви я даде като подарък заради това, което направи неговия Син. 
Как я получвате? Просто я получавате, думата получавам е една от най-пасивните думи, които можете да намерите в английския (или българския). И все пак ние обръщаме в дела думата получавам. Едно от най-лесните неща е да получаваме. Ако аз ви дам нещо, вие просто го вземате. Аз може да съм работил през целия месец допълнителни часове, за да ви купя този подарък. Но вие само го приемате. И понякога вие дори не казвате: Блогодаря. Но този, който ви даде подаръка е работил за него. Там не се казва, че този подарък е за всички, този подарък е само за тези, които го приемат, които приемат да получат изобилието на благодатта и на подаръка на праведност, те ще царуват в живот чрез Един - Исус Христос. Библията казва, че ние ще царуваме. Къде? - в живот. Ние ще царуваме в живот чрез кой? - Чрез Исус Христос. Но когато се огледате наоколо, вие не виждате много християни, царуващи, по-скоро ги виждате плачещи. И така, смъртта царуваше заради греха на Адам. Но сега Бог е направил така, че животът да царува, и вие царувате в зоуи живот в този живот чрез Исус Христос. 
Гръцката дума живот, зоуи означава: абсолютна пълнота на живот, живота на Бог, а чрез Бог и на Христос, живот, реален и истински, живот активен, силен, здрав и пълен с енергия, отдаден на Бог, благословен дори в този свят за онези, които са положили доверието си в Христос.
Това обещание за царуване в живот не е за всички, това обещание е за тези, които получават, хайде, кажете, получавам, тези, които получават изобилието на благодатта и на подаръка на праведността. И как ги получавате? Получавате ги като кажете: Аз съм праведността на Бог в Христос. Алелуя. Амин. 
Ако те питат: Братко, ти праведен ли си пред Бог? Вие кажете: Да! 
Ако някой каже: Хей, как можеш да кажеш това? Отговорете: Божието слово казва това. Защото Исус стана грях с моя грях. 
Ако ти кажат: Но ти не заслужаваш да станеш праведен. Кажете: Нито Исус заслужаваше да стане грях на кръста. Исус получи нашия грях, ние получихме Неговата праведност. 
2Коринтяни 5:21 казва: Защото Оногова, Който не знаеше грях, Той за нас Го направи грях , за да станем чрез Него праведността на Бог в Христос.
Исус не заслужаваше да стане грях на кръста, принос за грях, ние не заслужавахме да станем праведни. Но Той стана грях, ние станахме праведни. И на кръста Бог се отнeсе с Него, Бог се отнесе с  всяка частица от Него, като че ли Той беше грешник, най-големият грешник, който е съществувал въобще. Знаете ли, днес четях какво пише в Исая 53, и това е нещо ново, от Господ, моля се вие да го приемете с ушите на Духа, аз четях: с Неговите рани ние сме излекувани, и Светият дух започна да отваря очите ми и да казва, че това, което се случи, че когато Исус понесе раните, това не са раните, които римляните нанесоха върху гърба му, преди да бъде разпънат, защото всичко се случи на кръста, Той беше направен грях на кръста, Той понесе нашите болести на кръста, Той взе нашите болки, къде? - на кръста, и с Неговите рани ние сме излекувани. Какви рани бяха те? Бог Бащата сложи рани върху Исус, защото Той стана нашия принос за грях. И знаете ли какво? Когато Бог сложи рани върху Исус, това е по-ужасно от раните нанесени от римляните. И чрез Неговите рани ние сме излекувани. Библията казва: Той беше поразен от Бог (Исая 53:4) Амин. 
Той пострада от раните, които му нанесоха римляните, не отнемам нищо от това, но трябва да разберете, че Бог е който сложи нашите грехове върху Него. Библията казва: На Господ беше угодно да го съкруши (Исая 53:10), надявам се че разбирате, че виждате бащинското сърце на Бог, Той е толкава изключителен Бог, надявам се, че се чувствате обичани. Всъщност, проповядването трябва да спре още в този миг и просто да помълчим, защото понякога тишината на преклонението ни към Бог говори по-красноречиво от всичко останало. 
Вижте и задържте в ума си тази сцена на Голгота, когато Исус стана принос за грях. Кой положи тези грехове върху него? Бог! И кой беше обекта на най-голяма радост за Бог? Исус. Случи се това: Бог взе всички нечисти неща на света, като черно течение на река от всеки живот, миришещо на гнило, развалено, ужасно и Бог взе всички тези неща и ги сложи върху обекта на най-голямата си радост и наслада, своя Син. Едва, когато разберем, че Бог ни обича толкова много, това може да ни предпази от греха. Нищо по-малко от това не би могло, защото ние можем да не извършваме прелюбодеяние, защото сме в положение, в което не би трябвало да го правим, или нямаме възможност да го направим, защото никой не ни изкушава. Вие можете да не извършвате прелюбодеяние външно, но причината поради, която Бог иска да не извършваме прелюбодеяние е защото любовта на Бог е в нашите сърца, ние имаме сърца изпълнени с любов към Него, и към съпругата си. Има хора, които не извършват прелюбодеяние, но не обичат съпругите си. Така че да не извършваш прелюбодеяние не е просто религиозно държание, това е да се върнем обратно към кръста и да разберем какво се е случило. 
Защо Бог сложи нашите болести върху Исус? Защото Бог ни видя здрави, ако ние приемем това. На Господ му беше угодно да го съкруши, казва библията (Исая 53:10). Четях това и си мислех, Господ беше доволен да съкруши своя обичан Син, аз не разбирах това, но когато Бог ми отвори очите да видя, колко много ме обича, тогава аз разбрах защо библията казва за Исус: Който, заради предстоящата Нему радост, даде живота си (Евреи 12).
Само след като разберем колко много сме обичани и ние никога няма да разберем напълно това, но дори само знаейки мъничко, знаейки, че защото Исус ни обичаше, Той беше доволен да умре за нас, знаейки, че Бог Бащата ни обича, знаейки, че Бог беше доволен да съкруши, да разтроши своя Син с нашите грехове, с нашите болести, знаейки, че чрез Неговите рани ние сме излекувани(Исая 53:5), това е, което може да ни предпази от греха. Алелуя! Благодаря ти, Исусе. Може ли да чуя едно хубаво амин? Да хвалим Господ!
Вие сте обичани! Вие сте обичани! Как можем ние да обърнем гръб на такъв Бог! Амин. Това, което се случи на кръста е все едно всичко нечисто дойде върху Исус, всичко едновременно. Сега, вие може да кажете: Той не заслужаваше да стане грях, но аз казвам: Вие не заслужавате да станете праведни, както и аз също. Но ние праведни ли сме? Беше ли Исус направен грях? Бог отнесе ли се с Него като с грешник? Не забравяйте, Исус никога не е бил грешник. Как се превърна Той в принос за грях? Той получи нашия грях. Дали на кръста Бог се отнесе към Него като към грешник? Искам да кажа, Бог обърна гръб на своя Син, и за първи път Исус извика: Боже мой, Боже мой, през цялото време Той се объщаше към Бог с моя Баща, но на този кръст Той загуби своята връзка с Баща си, за да можем ние да се обръщаме към Бог с думите моя Баща, амин. Амин, църква? 
По същия начин, ако Бог се отнесе с Исус на кръста все едно Той беше грешник, казах все едно, колко от вас разбират, че Исус никога не е бил такъв, дори на кръста Той е радващия баща си, красив Син на Бог, амин, освен това приносът за грях е свят, но по същия начин по който Той получи нашия грях без да е направил грях никога, така и ние получихме Неговата праведност без да сме направили никаква праведност. Дали Бог се отнася с нас така: Аз знам че не си праведен, но ще се престоря, че си праведен. И ще видя как ще се  държиш. Но аз знам, че не си праведен, разбираш ли? Или очите на Бог са различни от очите на човека? Господните очи са толкова праведни и толкова пълни с благодат, че когато Исус стана грях, Бог се отнесе с Него като с грешник, а когато ние станахме праведни, Бог се отнесе с нас като с праведен човек. Колко от вас разбират това?
Библията казва: Тези, които царуват са тези, които получават, които приемат изобилието на благодатта и подаръка на праведността. Сега, за тези, които се страхуват и казват: Пастор Принс, този начин на проповядване ще стане причина хората да живеят в грях - добре, но това учение направи пастор от мен. И този пастор, заради благодатта на Бог, няма друга жена в живота си освен съпругата си. Всъщност има още една жена в живота ми, малко момиче. Има две момичета в моя живот, алелуя. 
Говоря за дъщеря ми, успокой се, приятелю, на някои хора трябва да говориш ясно: Лазар е мъртъв.(Църквата се смее). Доколкото знам, в момента няма грях в живота ми, за който да знам, амин, няма никой когото да мразя, амин. Но знаете ли какво, това не ме прави по-праведен от вас, защото не това, което правя, ме прави праведен, праведността на Бог ми беше дадена в Христос. Амин, църква?
Ние винаги имаме тази идея - че докато се молим сме праведни, когато четем библията си, сме праведни, когато хвалим Бог в църквата, сме праведни, но всъщност това, което правите всеки ден е праведността, която го прави. Когато станете сутрин, вие миете зъбите си, това е праведността, правеща това. Когато седнете на своя бял трон, това е праведността, която го прави, алелуя. Когато се къпете, това е праведността, правеща това. Всяко нещо, което правите в живота си става праведно. Амин. Разбирате ли? По същия начин докато сте били грешник, всяко нещо, което сте правили е било пълно с грях, всичко което сте правили е било пълно с грях. Един път след като сте праведни всичко е праведно, амин, заради подаръка на праведност! 
Бог не дава подаръци и после да си ги взима обратно. Бог не е като вас, или като някои от нас, или като мен. Бог не е човек, за да лъже. Когато Той ви даде подарък, това е завинаги, амин. Затова за Израел, избрания народ на Бог, се казва: Даровете и призванието на Бог са без разкаяние. Без разкаяние означава, че Бог няма да си промени решението си относно това. Защо Бог избра този  народ? Когато Бог избра Авраам и избра еврейския народ, Бог ги избра не заради народа, който те са, Бог ги избра заради това, което Той е. Защото Бог искаше да покаже какъв е, чрез народ, който се е предал на Него (чрез Авраам). Той направи пример от този народ, така че другите народи да знаят колко добър е Той. Библията казва: Бог толкова обикна света, не се казва: Бог толкова обикна Израел, че изпрати своя Син. Казва се: Бог толкова обикна света. Но не забравяйте, неговият Син дойде като евреин, амин. Благодаря ти, Исусе. Да хвалим Господ. 
Но да се върнем на праведността. Защо хората не приемат учението за праведността? Защото са все още бебета в Христос. Така казва библията. Не само това, вие ще откриете също, че библията казва, че ние ще бъдем преследвани заради праведността (Матей 5:10). Не е ли изумително, че Исус казва: Вие ще бъдете преследвани заради праведността, и праведността в Новия завет не е действия и дела, праведността е подарък. Важни ли са вашите действия? Доколкото това се отнася до човека - да, по отношение на краен продукт, на плод на Духа - да, но ще повторя още веднъж, вашите действия са плод, не е нещо върху което трябва да се фокусирате, това е нещо, което Бог прави във вас, да хвалим Господ. 
Ще ви дам пример за това, че вашите добри дела са плод на вярата ви в това, че сте направени праведни в Христос. Майката може да каже на дъщеря си, която е тинейджърка, трябва да направиш това, да почистиш прозорците, да изметеш пода, да почистиш стаята си, и понякога тя неохотно го прави, понякога не го прави, но един ден тя се събужда рано сутринта, и започва да чисти с песен в сърцето, тя помита пода, помита го 2-3 пъти, подрежда всичко в къщата, и майката казва: Какво става с теб? - Тя отговаря: Моят приятел ще дойде. Знаете ли каква е разликата? Любовта, любовта изпълнява закона, и в правилния дух, амин. Не е просто да спазвате  закона, любовта в нашите сърца е което е важното. Когато ние проповядваме благодат и праведност чрез вяра, хората виждат колко добър е Бог и любовта на Бог е която е добавена към сърцата им. Когато любовта на Бог изпълни техните сърца, любовта изпълнява закона. Те дори не мислят да извършат прелюбодейство, защото обичат съпругите си, те обичат Бог, амин? Амин, църква. Да хвалим Исус. Те не крадат, не защото спазват закона, а защото се доверяват на добротата на Бог да им осигури всичко от което се нуждаят. Те не лъжат, защото не се страхуват от никого, те се страхуват само от Господа, в смисъл на възхвала и преклонение към Него. Да хвалим Господ Исус! 
Току що ви казах думите на Исус, че ще бъдете преследвани заради праведността. Основавайки се на обяснението на думата праведност в Новия завет, разбираме че праведността не са дела или действия, праведността е положението, в което човек е след приемането на Исус, праведността е подарък. Тогава сте подложен на истинско преследване, когато проповядвате: Вие сте праведен чрез вяра. Някои хора не са преследвани, защото те не проповядват праведност чрез вяра. 
Някои хора не са обвинявани, в това, в което е обвиняван Павел, Той е обвиняван, че казва: нека да съгрешаваме, за да може да се умножи благодатта. Не са обвинявани, че казват така, защото не проповядват благодат. За да може някой погрешно да разбере това, което Павел казва, Павел трябва да е бил радикален по отношение на проповядването на благодатта.
Искате ли да знаете причината, защо хората не приемат учението за праведността? Защото те са бебета, погледнете Евреи 5:12 
Евреи 5:12 Понеже според изтеклото време трябваше вече да сте учители, а вие имате нужда да ви учи някой отново на най-простите основи на Божиите слова и сте станали такива, които имат нужда от мляко, а не от твърда храна.
Колко от вас знаят, че ако вече от известно време сте християни би трябвало да минете над млякото и да се храните вече с твърда храна. Ако искате да знаете кое е млякото, можете да видите Евреи 6. Евреи 6 ви казва кои са 6-те основни камъка, които се проповядват и в нашата църква, които са млякото за новоповярвалия. Ние му помагаме да мине през тези 6 основни камъка. Библията ги нарича млякото. Учудващо е че много хора не учат другите за млякото, но това е млякото на словото. Има етап, в който вие приемате мляко. Не е срамно да приемате мляко, когато сте новоповярвал. Но ако сте вярващ вече някакво време, добре е да преминете на твърда храна. Амин. Няма нищо по-грозно от това да видите 37-годишен мъж, пиещ мляко от бутилка с биберон. Амин. Да видим 
Евреи 5:13 Понеже всеки, който се храни с мляко, (няма опит  или) неопитен е в словото на праведността, защото е невръстен, 
Те нямат опит в словото, в учението за праведността, те са неопитни относно тази дума - праведност. Амин. Виждате ли това? Кое е учението, което им липсва? Кое учение те не разбират? Учението за праведността. Библията казва, че ако те отхвърлят тази праведност на Бог, ако отхвърлят учението на вярата, тогава единствената алтернатива, която имат е да бъдат праведни чрез своите дела, библията нарича това праведност чрез закона. Амин. И библията казва, че причината те да търсят своята - от закона праведност е това е че те са бебета. Твърдата храна принадлежи на тези, които са в зряла възраст, които са пълнолетни.
Евреи 5:14 казва: А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез практикуване са обучили сетивата си да различават доброто от злото.
Един път след като знаете, че сте праведността на Бог в Христос, това което ще се случи, е че ще можете да бъдете водени от Духа. Защото библията казва, че Новият завет работи така: Бог ще сложи своите закони в нашите сърца и умове. Можете да прочетете това в 10-та глава на Евреи и в 31-ва глава на Еремия. 
Слагането на законите на Бог в сърцата ни означава водителство, Бог ще ни води, чрез законите си, които е вложил в нас. След това се казва, че Той ще бъде нашия Бог, това означава че Той е Бог който прави чудеса. Където и да е използвано това изречени: Той ще бъде нашия Бог и те ще бъдат моите хора, това означава, че Той ще прави чудеса и последното е, Той казва: те всички ще ме познават, това е божествена интимност. И всичко това се случва, заради това, последното: Ще бъда милостив към тяхната неправедност и техните грехове няма никога да си спомня повече. Всичко изброено по-горе може да се случи, заради това, че Бог никога повече няма да си спомни греховете ни.
И библията казва, че Светият дух свидетелства за това с нашия дух.
Евреи 10:15-17 А и свидетелствува Светият Дух на нас за това; защото след като каза по-рано: Ето заветът, който ще направя с тях след ония дни, казва Господ: Ще положа законите си в сърцата им, и ще ги напиша в умовете им, прибавя: И греховете им и беззаконията им няма да помня вече.
Единият път, когато Светия дух свидетелства, е че сме деца на Бог, втория път е в Евреи 10, когато Светият дух свидетелства, че Бог никога повече няма да си спомни нашите грехове.  Удивително е че ние не проповядваме за свидетелстването на Светия дух, което е описано в Новия завет, където Светият дух свидетелства, че ни е простено. 
Един път след като знаете, че ви е простено, кое е следващото нещо което се случва? Бог ще може да ви говори. Затова тук се казва: А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез практикуване са обучили сетивата си да различават доброто от злото. Един път след като разберете, че сте праведността на Бог в Христос, вие ще можете да различавате добро от зло. 
Имаше време в живота ми когато бях болен и се опитвах да вярвам, че Бог ще ме излекува. Аз цитирах всички стихове, които знаех свързани с изцеление, четях стихове, в които се говореше за изцеление, говорех ги чрез вяра, опитвах се да вярвам в тези стихове, защото знаех, че ако мога да ги получа в духа си, тогава изцелението ще дойде. Повтарях си: Чрез Неговите рани аз съм излекуван, чрез Неговите рани аз съм излекуван, но в тялото ми продължаваше да има симптоми с които се борех. Но чувствата, които ме обземаха докато правех това, на колко от вас се е случвало, бяха страх, безпокойство, тревога, мислите ми вървяха във всякакви посоки, на колко от вас се е случвало това? 
Тогава започнах да питам Господ, Господи, какво не е наред, Господи, какво не е наред? И Господ ми каза: Ти се опитваш да ми вярваш за излекуване, докато сърцето ти не е основано върху праведността. Защото моето слово казва: (Римляни 10:10) Със сърце човекът вярва за праведност, после с уста признание се прави за спасение.
На гръцки думата спасявам е созо, това е дума за спасение, за излекуване, за просперитет. Думата созо означава всякакво освобождение, спасяване от страдание причинено от болест, излекуване, възстановяване на здравето ни, запазване на здравето ни. Може да видите това в blue letter bible и Римляни 10:9
Бог казва: С уста правите признание за излекуване, но със сърцето си трябва да вярвате, че вие сте праведността на Бог в Христос. Римляни 10:10 Със сърце човекът вярва за праведност, после с уста признание се прави за спасение (или излекуване)
Когато вярвате, че сте праведността на Бог в Христос, вярата за излекуване се появява без усилие. Тогава вместо да изповядвам, че чрез раните на Исус аз съм излекуван, започнах да изповядвам, че аз съм праведността на Бог в Христос. Изведнъж кулите на тъмнината, които падаха върху мен, се разпръснаха, аз се почувствах уверен, почувствах се силен, почувствах, че няма да умра от тази болест, почувствах че ще живея дълго, алелуя, почувствах, че Бог е на моя страна, почувствах, че ще победя този проблем, тогава казах: Чрез Неговите рани аз съм излекуван и този път това означаваше нещо. Между другото симптомите изчезнаха на следващия ден. Бог е мой свидетел, те изчезнаха на следващия ден. 
Но това, което научих е следното: Аз се опитвах да вярвам на Бог за моето излекуване, докато Бог се опитваше да основе сърцето ми в праведност, както казва Исая 54:14, ще бъдеш основан в праведност.  И вие ще откриете, че бремето на апостол Павел беше да опита да накара хората да повярват, че те са праведни чрез вяра, и след това изцелението нямаше да е проблем, просперитета нямаше да е проблем, за каквото и да вярват на Бог, няма да е проблем. Ние учим хората на вяра за излекуване, на вяра за просперитет, и всичко това е добро, но фундамента, който  е от първостепенна важност е вярата, че сме праведни.
Нека да отворим на Матей 6. Благодаря ти, Исусе. Алелуя. Да хвалим Господа.
Матей 6: 33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата праведност; и всички тези неща ще ви бъдат прибавени. 
Исус каза да търсим първо, какво? - Неговото царство, царството на Бог. Какво означава да търсим царството на Бог? Чувал съм преди следното: Царството на Бог е когато изпращаме мисионери в Китай, Индия и други държави, за да разширим царството на Бог. Да, това е част от проявлението на царството. Но какво е царството на Бог според библията? Според библията, книгата на Римляните, царството на Бог не е ядене и пиене, не е това, което влиза вътре във вас, но е праведност, мир и радост, това, което излиза от вас (Римляни 14:17). Праведността е първото нещо в царството на Бог. Един път след като познавате праведността, следва мирът. Защото резултата от праведността, от вярата ви че сте праведни е винаги мир. Амин. И радостта следва мира. И после вие вървите с радост, водени от мира. Това е царството на Бог.
Ние разбираме първата част, царството на Бог, но какво означава втората част, търсете Неговата праведност? Какво е това: да търсим Неговата праведност? Да търсим Неговата праведност не означава да търсим нашата праведност. Моята праведност е това което аз правя. Неговата праведност е подарък, Той ми я дава. Нищо чудно, че Исус каза на учениците си относно фарисеите: Докато вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, не можете да влезете в небесното царство. Когато бях в предишната си църква, там ни казваха, че ние трябва да правим повече отколкото са правили фарисеите. Като млад тинейджър аз си мислех: Аз никога няма да мога да постигна такава праведност. Докато през цялото време Исус е говорел за праведността на Бог, тя е която превъзхожда всяка друга праведност. Библията казва: Вие сте направени праведността на Бог, не праведността на Илия, не праведността на Давид, човек според Божието сърце (Деяния 13:22),  не праведността на Павел, но праведността на Бог, на самият Бог, ако можете да го понесете, ако можете да го понесете, това, което Той казва е следното: Вие сте толкова праведни колкото Бог. Това е което вашият небесен Баща е направил. Той ви даде своята праведност. Нека да поемем дълбоко дъх и да вдишаме това откровение. Търсете първо Божието царство и Неговата праведност и всички тези неща ще ви бъдат прибавени. Какви неща? Нека да прочетем стих 33 заедно с стиховете преди този:
Матей 6:30-33 Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещта, няма ли много повече да облече вас, о, вие, с малка вяра? И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем? Защото към всичко това се стремят народите (с нееврейски произход); понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата праведност; и всички тези неща ще ви бъдат добавени.
Когато за първи път научих за вярата, използвах вярата, за да получа неща. Започнах да утвърждавам, в името на Исус, че имам кола, колата никога не се появи, защото бях тинейджър. Дори утвърждавах, че имам колите на другите хора, в името на Исус. Но аз се страхувам, че някои от вас правят същото, един път когато научим принципа на вярата, ние винаги опитваме да утвърждаваме неща, няма нищо лошо в това да имате неща, стига те да не имат вас, разбирате ме, нали. Но докато утвърждавате едно нещо, разбирате ли, идва време да започнете да утвърждавате и друго. После друго и друго. Накрая започвате да се чувствате доста повърхностен. Точно така ще се почувствате. 
Всъщност когато правим това, ние не се водим по Писанията. Защото Исус каза: Ако вие търсите това едно единствено нещо, Божието царство и Неговата праведност, всички тези неща - какво ще ядем, какво ще облечем, всички други неща ще ви бъдат добавени. Това е удивителен стих от библията! Ние пропускаме нещата, които Бог иска да ни даде, защото не разбираме какво казва Той. Той казва, че ако вие използвате вярата си, за да вярвате, че сте праведен чрез вяра, нещата ще ви бъдат добавени. Удивително! Библията, Новият завет ни учи да използваме вярата си за праведност, да вярваме, че сме праведни, с Неговата праведност, с праведността на Бог. Един път като започнете да търсите Неговата праведност, ще откриете, че целия Нов завет е пълен с нея. Един път след като я видите в библията, и започнете да я изповядвате, да я вярвате, всички неща, от които се нуждаете ще дойдат при вас. Но когато дойдат при вас, те вече няма да значат толкова много за вас, защото Исус ще е всичко за вас. Но вие ще се научите да използвате нещата, които имате, за да благославяте другите, защото вие знаете, че сте праведността на Бог в Христос, вие се чувствате сигурни, повече не искате да доказвате нищо, нито да криете нещо, нито да впечатлявате някого. Един път след като знаете, че Исус е всичко, вие не се страхувате от никого. 
Както казах преди, хората използват пари, които нямат, за да купуват неща, от които нямат нужда, за да впечатлят хора, на които не им пука. Има хора, които живеят така през цялото време. Обърнете се към съседа си и кажете: Той говори за тебе (църквата се смее). Колко от вас разбират, че начинът на Исус е винаги най-добрият? Исус каза ли: Вижте сега, вещите не са важни, всъщност вещите са зло. Не! Вие трябва само да търсите Божието царство и Неговата праведност и всичко останало ще ви се прибави. Дали Исус каза: Търсете божието царство и Неговата праведност и всички останали неща ще бъдат извадени? -Какво каза Той? - Добавени! Мисля, че Господ се опитва да ни окуражи, просто бъдете правилно фокусирани, амин? Хайде, може ли да чуя едно хубаво амин?
Още веднъж, не става въпрос да търсите вашата праведност. Апостол Павел казва: Аз бях искрен търсейки своята си праведност, всъщност аз бях свикнал да мисля, че имам моя собствена праведност, поне аз си мислех, че имам. Бях по-евреин от евреите, по-фарисей от фарисеите, учих при Гамалиил (известен фарисей и учител на закона) и бях възпитан строго според закона на нашите бащи, ревностно служех на Бога (Деяния на апостолите 22), по отношение на закона аз бях непорочен в очите на хората, но всички тези неща аз смятам за боклук (думата означава и екскременти на животни), всички минали неща аз смятам за боклук (Филипяни 3), само да бъда намерен в Христос, имайки не своята праведност, която е от закона, но тази която е чрез вярата в Христос, праведността, която е от Бог чрез вяра. 
Филипяни 3:9 го казва така: без да имам моя праведност, която е от закона, но тази, която е чрез вяра в Христос -  праведността, която е от Бог чрез вяра,
Някои от нас, ние казваме: Нещата които съм правил в миналото, аз ги смятам за боклук. Няма защо да ги смятате, те са били  боклук. Колкото до апостол Павел, той е трябвало да ги сметне за боклук, защото е имал изключителни постижения. Добре, добре, това се отнася за мен, за моя живот, окей?(църквата се смее). Много от нас, нашия живот е бил  боклук. Благодаря ти, Исусе. 
Да отидем на 1Петър 2. Ние говорим за материалните неща и как вярата ни, че сме праведни ни дава всички тези неща. Вижте 1Петър 2:24. Понякога сме твърде бързи с цитирането на последната част от стиха:  чрез чиито рани вие бяхте излекувани, вярно ли е? Но нека да прочетем целия стих. Тук се казва относно нашия Господ Исус:
1Петър 2:24 който нашите грехове Той Сам понесе в тялото Си на дървото така че, като сме умрели за греховете, да живеем за праведността, чрез чиито рани вие оздравяхте. 
Добре, пастор Принс, това е в което и аз вярвам, всички трябва да сме праведни и по-праведни с всеки изминал ден. Това веднага показва непознаване на Божието слово. Чух един път някой да казва: Ние с всеки ден трябва да бъдем по-праведни. Вие не разбирате праведността. Не можете да станете по-праведни, праведността е подарък. Ние можем да бъдем по-святи, но не можем да бъдем по-праведни. Всъщност колкото по-добре сте основани в праведността, с всеки ден ставате по-свят. Амин. Разбирате ли? Сега, ще го кажа още веднъж, праведността не е дела и действия. Така че нека да прочетем стих 24 на 2-ра глава на 1Петър без предразсъдъци, да го интерпретираме така както е в Новия завет: Исус понесе нашите грехове на дървото, така че ние които сме умрели за греховете, можем да живеем за праведността. Някои хора казват: Аз се опитвам да умра за греховете. Библията казва: вие сте умрели! Приемете факта! Вие сте мъртви за греха. Библията казва: като сте умрели за греха, можете да живеете за праведността. 
Сега, отново, не оставяйте вашите мисли да отиват в тази посока: Аз трябва да бъда по-праведен в моите действия и мисли. Тук се казва: Живейте за праведността. Какво означава това? Всеки ден вярвайте. В какво? - Че вие вече не сте грешник, вие сте праведността на Бог в Христос. Амин. Какво ще се случи, когато вярвате в това? Светият дух е сложил в края на този стих крайния  резултат от това да живеете за праведността: чрез чиито рани вие оздравяхте. Това твърдение идва веднага след думата праведност, което означава, че колкото по-дълго живеете в откровението за праведността, да бъдете излекувани чрез раните на Христос вече не е проблем, не е нещо трудно за приемане, не е трудно оздравяването да стане ваше. Да хвалим Бог! Алелуя! 
Днес по-скоро правим изучаване, отколкото проповядване, чувствам повече помазание за изучаване, отколкото за проповядване. Колко от вас харесват стиховете, които разгледахме? Ние не казваме нищо, което да е извън контекста на стиховете, които разглеждаме. 
Още веднъж, не използвайте вярата си за вещи, за неща. Сега, има случаи, когато се молим с молитва на вяра за нещо, за което вярваме на Бог, това е добре, но това което казва Бог е следното: Когато основата в сърцата ви е праведността, когато се помолите, няма да има никакъв проблем да вярвате на Бог за това. Амин? Защото библията казва: Праведният чрез вяра ще живее. По същия начин по който грешникът живее чрез страх, праведния ще живее чрез вяра. Не е възможно да знаете, че сте праведен в очите на Бог и да нямате вяра. Много хора се опитват да имат вяра, без да знаят, че са праведни. Ние трябва да следваме Божия модел, той може да бъде открит в Новия завет. Всъщност колко от вас знаят, че Новият завет говори повече за праведност, отколкото за което и да е от другите благословения? Аз мисля, че Бог иска да се фокусираме на това, защото това е мястото, където е битката. Всеки ден има хора които ми пишат, те казват: Пастор Принс, като казвате тези неща, вие давате на хората разрешение да правят грехове. Аз никога не ви давам разрешение да съгрешавате. Аз никога не ви давам разрешение за каквото и да било. Виждате ли, тона на това писмо е много горчив, ядосан. Вижте, когато чуете негативно изказване относно някого, винаги се питайте, какъв дух е? Не питайте какви думи са това, питайте се какъв дух е? Защото духът определя думите. Амин. И аз знам, че този човек вероятно е хванат в жесток кръговрат на легализъм. Но те не разбират, защото са бебета, библията казва това. Аз не ги осъждам, аз просто ги виждам като бебета, защото 
Евреи 5:13 казва: Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за праведността, понеже е бебе. 
Някои преводи казват: понеже е невръстен.
Може ли да чуя едно хубаво амин? Да отворим на 
Римляни 9:30-32 И тъй, какво да кажем? Че езичниците, които не търсеха праведност, получиха праведност, и то праведност, която е чрез вяра; а Израил който търсеше закон на праведността не стигна в закон на праведността. Защо? За това че не я търси чрез вярване, но като от делата на закона; те се спънаха в камъка на препъването. 
Колко от вас разбират, че и днес Израел е много ревностен за Бог? Ако дойдете с мен в Израел и отидем до Западната стена, вие ще намерите израелтяните там, всеки ден са там, молейки се, те са искрени, ние не можем да намерим грешка в това, те са много ревностни за Бог, те се молят по-дълго от нас, а относно постенето, те постят при всеки възможен случай. Те нямат грешка по отношение на ревностно отношение. Но, библията казва, те не станаха праведни чрез всичко това, защото те се опитват да изработят своята праведност. Но езичниците, които не я търсеха, вървяха с вяра и станаха мигновено праведни. 
Но да оставим Израел настрана, същото е истина и за църквата. Има хора, които казват: Как може Бог да благослови този човек, аз съм бил по-дълго време в служението, аз съм светец 50 години. Аз свиря на пиано в продължение на 40 години. Как можа Бог да излекува този новоповярвал, аз го познавам, само преди седмица го видях пиян. Той има същата болест като мен, а Бог го излекува.
Това причинява много негодувание в тялото Христово срещу Бог или срещу хората. Те не разбират, че Бог не благославя хората, защото са го заслужили заради свиренето им на пиано в църквата, примерно. Нашата пианистка свири, защото обича Исус. И тя е благословена не защото свири, а защото Исус плати за това на кръста. Сега Бог ѝ дава благодат да свири. Ако тя използва благодатта и благодатта не е напразна, Бог я награждава за благодатта, която ѝ е дал. Когато ние използваме благодатта, която Бог ни дава, благодат за проповядване или някакво служение в църквата, Бог ни награждава за това, че използваме благодатта, която първо Той ни е дал. Той ще намери всякакво извинение, за да ви благославя, Той е такъв Бог. Амин. 
Но винаги помнете, че първоначално благодатта идва от Него. И когато използваме тази благодат, Той отново ни награждава и ни благославя. Всяко излекуване идва по благодат от вяра. Амин.
В стихове 32 и 33 се казва: Израел се препъна в камъка на препъването. Както е писано, аз полагам в Сион камък на препъване и скала, която е повод за препъване, и всеки, който вярва в Него няма да се посрами.
Не е само Израел, има религиозни хора днес, които се препъват в този камък на препъването  Кой е камъкът, в който Израел се препъва? Това е Исус като наша праведност. Не просто Исус е камък на препъването, вярването ни в Исус като наша праведност е камък на препъването за Израел, целият контекст говори за това. Исус е камък на препъване не само за Израел, но и за много вярващи днес, които идват срещу учението за благодатта. Те не разбират, те се препъват в камъка на препъването, в това че Исус Христос е краят на закона, за праведност на всеки, който вярва (Римляни 10:4). 
Така че не просто Исус е камък на препъване, но Исус като наша праведност е камък на препъване.
Погледнете още веднъж последия ред: който вярва в Него няма да се посрами.  Този стих се отнася за тези, които вярват в Исус като тяхна праведност, те никога няма да бъдат засрамени. 
Колко от вас разбират, че толкова много Божии обещания идват в нашия живот, защото това, което търсим е праведността на Исус, която Бог е дал на нас. Можем да оприличим това на палто, Исус ни остави палто, наречено праведност, и в джобовете на това палто има рубини, диаманти, в друг джоб има изцеление, цялостност, спокойствие на ума, има мъдрост, в друг джоб има  освобождение от зависимости, от болести, от депресия, но вие не търсите тези джобове, вие се обличате с праведността и така ги имате всичките. Амин.
Затова библията казва да се фокусираме върху използването на вярата ни за праведност. Колко от вас разбират, че ние трябва да се борим всеки ден, за да вярваме, че сме праведни чрез вяра. Ето къде Бог иска да използвате вашата вяра, да застанете пред огледалото и да си кажете: Ти си праведността на Бог в Христос. Хей, говоря на теб, хей, ти. Амин (църквата се смее). Поглеждате се в огледалото и казвате: Ти си праведността на Бог в Христос. Дяволът ще идва и ще шепне: Как можеш да кажеш това? Вие трябва да знаете какво казва библията, кажете му, 
1Коринтяни 5:21 Бог направи Исус да бъде грях за нас, който не знаеше грях, за да можем ние да бъдем направени праведността на Бог в Христос.
Амин, църква? И така, да видим 
Римляни 10:1,2 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бог е за спасението на Израил. Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бог. 
Можете да кажете амин, те имат ревност за Бог, вие не можете да намерите грешка в тях относно това. Понякога те имат повече ревност от някои християни, само че не според знанието. И библията казва какво? - Ревност без знание е опасно. 
Можете да видите това в живота на апостол Павел. Преди да стане Павел, той се казваше Савел и мислеше, че чрез убиването на християни служи на Бог. Бог го взе и го направи най-великият от всички апостоли. Има надежда за този свят днес. Бог не е загбил своята формула. Амин. Алелуя. Благадяря ти, Исусе. 
Библията казва, че те имаха ревност, но не според знанието. Не забравяйте Бог каза в Осия 4:6: Хората ми са унищожавани заради липсата на знание. Не заради липса на добри намерения. Моите хора, не хората от света. Бог каза: Моите хора са унищожавани заради липсата на знание, а в Римляни 10:1 се казва: Израел имаше ревност за Бог, но не според знанието.
Римляни 10:3 Понеже, като не разбират праведността на Бог...
Сега, да повторим още веднъж, когато Исус казва: Търсете Божието царство и Неговата праведност, Исус има предвид праведността на Бог. Има много вярващи, които взимат този стих и казват: Ето, ние трябва да бъдем по-праведни. Те не разбират, че става въпрос за Неговата праведност, а не за тяхната праведност, отнася се за това, което е дадено на нас, когато Исус умря на кръста. Вие трябва да я приемете. Обявете, че я имате. Това е начина, по който вие вървите в праведността. Амин.    
Римляни 10:3 Понеже като не разбират праведността на Бог и търсят да поставят своята собствена праведност, те не се покориха на праведността на Бог. 
Гръцката дума за не разбират, означава и не знаят, а думите не се покориха , значат и не се поставиха под. Така че те, като не разбират Божията праведност, не се поставиха под праведността на Бог.
Ако хората ви кажат: Аз не мога да разбера защо християнството е различно от всяка друга религия. Те имат книга, вие също имате книга. Те имат основател, вие също имате основател. Каква е разликата? Разликата е тази: Благодатта. 
Ние не придобиваме сами нашето спасение. Ние го получаваме. Ние не спечелваме нашите благословения от Бог. Ние ги получаваме. Докато всяка религия ще ви каже: Вие трябва да направите нещо. Вие трябва да спазвате това. И много хора ще ви кажат: Вие трябва да страдате за Бога, който боготворите. Вие дори трябва да умрете за Бога, на който се покланяте. Вие трябва да слагате цветя и всякакви други неща на местата за поклонение. Но за нас нещата стоят така: Нашият Бог страда заради нас, Той даде живота си за нас. Има разлика, огромна разлика. Религията е човекът пристъпващ стъпка по стъпка, опитващ се да достигне Бога, който никога не може да достигне. За нас: Той слезе долу, амин? Разликата е огромна. 
Затова този стих: като не разбират праведността на Бог и търсят да поставят своята собствена праведност, те не се покориха на праведността на Бог, този стих ви казва, че когато търсим да поставим своята си праведност, дори християни могат да паднат в този капан, когато търсим собствената си праведност, не се покоряваме на Божията праведност. И как вие се покорявате на Божията праведност? Всеки ден, казвайте: Аз съм праведността на Бог в Христос. Направете това тази неделя преди да дойдете на църква. Кажете високо и ясно: Аз съм праведността на Бог в Христос. Почувствайте го. Не само го вярвайте, почувствайте го. Знам, че ние ходим с вяра. Но: почувствайте го, почувствайте го, имайте съзнание за праведността във вас. И вижте като дойдете на църква  дали ръцете ви няма да се вдигнат автоматично, когато отдаваме слава и преклонение на Бог. Когато вярвате в Бог и видите някой болен, вие ще поискате да положите ръце върху него, изведнъж забравяте за себе си и Христос е вашият фокус. Затова библията казва: Когато се събудите за праведността, няма да съгрешавате (1Коринтяни 15:34). Това учение няма да произведе грях, ще произведе истинска праведност във всеки живот. Ние ставаме като това, което гледаме.  
Хората говорят за грях през цялото време, грях, грях, грях, но библията казва: Ние сме преобразени чрез гледане, променени сме докато гледаме към Исус, ставаме подобни на Него, докато гледаме към Него, докато го виждаме в мислите си, в библията, в проповедите, които слушаме, в песните, които пеем.
Библията казва това в 2коринтяни 3:18
2Коринтяни 3:18  А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата на Господа, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа на Господа. 
Библията казва, че ние ставаме като Исус не чрез борба, а чрез гледане на неговата слава с открито лице. Открито лице означава, че повече не се опитваш да изработиш, да заслужиш, да спечелиш с труда си, закона не е повече там, ние получаваме свободно всичко. Вижте, в Стария завет, дори и Мойсей, можа да види Бог единствено в гръб. Но библията казва, че днес ние виждаме славата на Бог в лицето на Христос. 
Затова за Исус не е достатъчно, когато жената с кръвотечението се приближи зад Него и се допря до полата на дрехата Му (Матей 9:20). Той спря, Той искаше тя да го погледне в очите, за да види славата на Бог в Неговото лице. Защото, ако тя си тръгне с това излекуване, въпрос на няколко месеца е тя да се разболее отново, защото самият корен на проблема не е решен. Тя трябва да познава любовта на Бог към нея, Божието одобрение, Божието приемане, думите на Бог към нея, казващ ѝ: Смело, дъще! Вярата ти те излекува. И в същия миг жената оздравя. Тогава тя може да си тръгне, знаейки, че не само е получила излекуване, но е срещнала Исус и е научила нещо за Неговата любов към нея. Това е което ще ви излекува за постоянно, амин, църква. 
И така, в Новия завет виждаме Неговата слава, Божията слава, лицето на Исус Христос. Бог няма да ни каже, както каза на Мойсей: Ще ме видиш в гръб (Изход 33:23). Дошло е времето да видим Неговото лице. И знаете ли какво, когато виждаме Неговото лице, ние ставаме като Него. Да хвалим Господа! Алелуя. Благодаря ти, Исусе. 
Погледнете следващия стих на Римляни 10: 
Римляни 10:4 Защото Христос е краят на закона за праведност на всеки, който вярва. 
Не знам защо хората не могат да четат. Понякога се чудя на хората, които се борят за праведност, идваща от тях самите, как не могат да прочетат това, толкова е просто, Христос е краят на закона за праведност на всеки, който вярва. Не е нужно повече да се борите да постигнете праведност, Христос е краят на закона, един път след като имате Христос, вие сте праведни в очите на Бог.
Римляни 6:18 казва: 
18 Бидейки направени свободни от греха, вие станахте роби на праведността. 
Думата роби тук не е в негативен смисъл, думата роб тук означава, че си пленник на праведността, принадлежиш на праведността, не можеш да  станеш грешник отново, защото си в затвора на праведността. Чудесно е да знаем, че не можем да загубим праведността, която Бог ни е дал чрез вярата ни в Исус Христос.
Ние сме направени свободни от греха. Не мислете за греха като за дела или действия. Има грехове, които са дела и действия, но тези от вас, които учат гръцки, могат да видят в книгата на Римляните, в цялата глава 6-та, както и в много други глави, че думата грях е съществително, не е действие, не е глагол, което означава че там се говори за състояние на грях, а не за правене на грях. Грехът на Адам ни сложи всички нас в затвора на греха. Исусовото праведно дело ни сложи в затвор на праведност. 
Някога каквото и да сте правили, вие сте били грешник, сега, каквото и да правите, вие сте праведен в очите на Бог чрез кръвта на Исус. Амин? Веднага някой хора ще кажат: Така някой може да отиде да убие някой! Мисля че едва ли някой, преди да отиде да убие друг, си е казал: Аз съм праведността на Бог чрез вяра. Аз искам да убия. 
Винаги има някой, който, когато проповядвате приемането на Исус, ще каже: Ако аз приема Исус и това означава, че всичко ми е простено, тогава мога да убия някого и ще ми е простено. Нали казвате, че всичко ще ми е простено? Това означава, че ако искам мога да убия някого, разрешено ми е да убивам, така ли? - Добре, добре, приемете Исус първо, после вижте дали ще ви се убива? Защото след като наистина сте приели Исус, вие не искате да убивате, вие искате да лекувате! Амин? 
Когато чуят, че християнинът е защитен завинаги, когато чуят, че в очите на Бог греховете ни са премахнати, те казват: Как може да  казвате, че греховете ни са премахнати? 
Първо на първо, не го казвам аз, библията го казва, второ, какъв ви е проблема? Бог взе греховете ни и ги махна, какъв ви е проблема, искате да си ги върнете ли? Аз се съгласявам с Бог. Когато Бог казва: Аз няма да си спомня повече греховете ти, аз казвам: Добре, и аз не ги помня повече, амин? Защо да се боря за правото да бъда със съзнание за грях, със съвест за грях? 
Някои хора се борят за правото да бъдат болни. Те казват: Как можете да кажете, че Бог иска да лекува хората? Има хора, които Той не е излекувал, знаете ли? - Защо казвате това? - Защото някои хора си тръгват от събранията в инвалидни колички! Така е, но има и събрания, на които се проповядва Благовестието, където някои хора си тръгват без да са спасени! Дали това означава, че Божията воля е че спасението не е за всички? - Не! Вие трябва да се съгласите да приемете Исус. Ако не сте приели Исус тогава, потърсете как да го приемете, но не спирайте, докато не го приемете. Защото това е право дадено ви от Бог, и не само това, това е право, което е купено с кръвта на Божия син, Той умря за да ви даде тази праведност, това излекуване, амин. Амин?
Ние сме праведни, на нас са ни простени греховете, не защото Бог е решил да бъде мек с нас и си е казал: Момчетата са си момчета, нека да набутаме всичко под килима. Нека да ви кажа това: Причината, поради която ние сме праведни завинаги и че греховете ни са простени завинаги, е че  Върховният небесен Съдия видя всичките наши грехове и ги сложи върху своя Син на кръста и наказа своя Син за нашите грехове. Днес праведността на Бог не само разрешава оправдаването на вярващия, но и повелява, изисква пълното оправдаване на всеки, който вярва в Исус. Праведността на Бог ще изиска това, защото праведността на Бог изиска от Исус всеки нарушен закон, докато проклятието беше накарано да млъкне и накрая Исус извика: Свършено е! Исус на кръста е причината, поради която греховете ни, вашите и моите са напълно простени, минало, сегашно, бъдеще, това е причината ние да сме праведни! Амин. Божията праведност няма да изиска нищо по-малко от пълно оправдавание за всеки, който вярва в Исус. 
А дяволът, ако дойде срещу нас, той атакува усещането ни за праведност, казва ни че ние сме мръсни, че не струваме, но Божията справедливост ще изиска тази справедливост от дявола, защото той лъже. Библията го казва така: Никакво оръжие направено срещу теб, не ще успее, никакво оръжие, което злото прави срещу нас, не ще успее, казва библията в стих 17 на глава 54-та на Исая. В края на този стих Бог казва: Защото тяхната праведност е от Мен, заявява Господ
Причината, поради която нито едно оръжие направено срещу нас, не ще успее, не е защото сме свободни от вина, не е защото сме напълно свободни от грях в нашия живот, не е че няма никаква следа от грях, не, причината, за да не успее нито едно оръжие формирано срещу нас е че нашата праведност е от Него и ние сме облечени в тази праведност. Няма никой днес, който да е перфектен, да е съвършен все още. Ние всички имаме неуспехи. Но знаете ли какво? Бог ни вижда облечени в праведност. И това е което ние трябва да говорим. Амин, църква? Да хвалим Господа! Благодаря ти, Исусе. 
Колко от вас искат всичките благословения, които Бог има за вас? Вдигнете ръце, за да видя. Аз също ги искам, не съм глупав. Между другото, ако вие не искате някое благословение, ако сте срещу него, не се тревожете, вече казах на Бог, каквото и да е благословение, което вие не искате, Татко, дай го на мен. Но виждам, че и вие също го искате. Добре, ще си го разделим. (църквата се смее). Толкова се радвам, когато хората растат в мъдрост. Това се случва, когато сте под библейско учение, амин, което учи на Божието слово. 
Библията казва, че вие не тичате след тези благословения. Бог го направи толкова лесно за нас, а ние го направихме толкова трудно. Това е като да си като котката, на която е казано, че щастието ѝ е в опашката. Така че какво прави тя? Обикаля в кръг, опитвайки се да хване щастието си, докато се умори толкова много, че накрая се предава. Тогава си тръгва и опашката я следва.(църквата се смее) Тази опашка е като това, което търсим от Бог, това, за което вярваме на Бог, благословение, което искаме да получим. Ние се опитваме и се борим за това, но знаете ли какво, ако вие просто се фокусирате над Божията праведност и тръгнете след нея, библията казва: следвайте праведността, открийте колкото се може повече за това учение за праведността. Не само четете за това, но получете собствено откровение, хранете се с него, следвайте го, и библията казва, че това от което се нуждаете, че това, което желаете, ще ви следва. Амин. Да видим Галатяни 3, с което ще завършим. Благодаря ти, Татко. 
Вие знаете историята на Галатяните. В началото те бяха под благодат, но после се поставиха под закона. Проблемът не е че дойдоха под грях, ще кажа отново, ние всички сме срещу греха, проблемът на Галатяните не е че дойдоха под греха, проблемът при тях, е че те дойдоха под закона. Павел, дори към църквата, която е дошла под грях, плътска църква, църквата в Коринт, Павел все още се обръща към тях с приятелски и топли поздрави, Павел им каза много хубави неща. Докато още в 1-ва глава на Галатяните виждаме , че Павел е много суров с тях. Бог може да работи с морална слабост, ние не защитаваме нито една морална слабост, но Бог може да работи с това по-добре отколкото с някой, който се опитва да бъде праведен със собствена праведност. 
Дали живота на Исус на земята доказва това? Хората с морални провали можаха да получат от него изцеление, но тези с претенции за постигната от тях самите праведност, не можаха. Не е ли истина това за живота на нашия Спасител? И в четирите евангелия, дори грешници, дори проститутки можаха да получат изцеление от Него, но фарисеите не. Дори и силата на Господ да беше сред тях, те не можаха да получат изцеление. 
Галатяни 3:2 казва: Това само искам да науча от вас: От делата закона ли приехте Духа, или от слушането на вярата?  
Какъв е отговора? Отговорът е: От слушането на вярата! Дали  заслужихте Духа като спазвахте закона, като спазвахте 10-те заповеди? Или го получихте заради това, че вие слушахте вярата, която ви е проповядвана? 
Някои хора се опитват да бъдат благословени чрез спазване на закона, но библията казва: дали получихте най-голямото благословение, Светият дух, чрез спазване на закона или чрез слушането на вярата? Отговорът е: от слушането на вярата. Отново, каква е тази вяра? Да видим Галатяни 3:3-5
Галатяни 3:3-5 Толкова ли сте неразумни, че след като започнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плътта? Напразно ли страдахте толкова? Ако наистина е напразно! Тогава Бог, който ви осигурява Духа и върши чудеса между вас, чрез дела изисквани от закона ли върши това, или чрез слушането на вярата? 
Тук където се казва: Тогава Бог, който ви осигурява Духа и върши чудеса между вас на гръцки е в сегашно продължително време. Бог, който непрекъснато осигурява Светия дух на църквата, Бог, който непрекъснато прави чудеса между вас, колко от вас искат църква, в която Бог непрекъснато осигурява Духа, непрекъснато прави чудеса между вас? Този стих казва: Този, който осигурява, на гръцки: постоянно ви осигурява - Духа, и непрекъснато прави чудеса между вас, дали Той го прави чрез дела от закона или от слушането на вярата?
Причината поради, която Бог непрекъснато осигурява Духа, и непрекъснато прави чудеса между нас е заради слушането на вяра, не заради делата на закона. Ако това е вярно, какво се случва, когато вие въвеждате делата от закона? Цялото снабдяване спира! Което идва да докаже, че твърденията, че грехът спира съживителните  събрания не е вярно, защото ако грехът спира което и да е съживително събрание, на първо място то никога не би започнало. Основавайки се на този стих, можем да кажем, че съживлението спира, защото някой отново е въвел дела, правила и наредби, които отрязват потока на Духа, Амин? Колко от вас искат Бог непрекъснато да осигурява Духа във вашия живот и да извършва чудеса във вас, около вас и за вас? Да извършва чудеса между вас, всъщност тук гръцката дума означава вътре във вас, чрез вас. Колко от вас искат Бог да работи непрекъснато така във вашия живот? Дали Бог прави това от делата на закона или от слушането на вярата? Хора, до това време би трябвало да сте наистина развълнувани, Аз искам да знам какво е това слушане на вяра. Какво е това слушане на вяра, нека да продължим, контекста винаги ще ни открие смисъла, вижте стихове 5 и 6: 
Галатяни 3:5-6 Този, който ви осигурява Духа и върши чудеса между вас, чрез дела изисквани от закона ли върши това, или чрез слушането на вярата? Точно както Авраам, който според Писанието „повярва на Бог и това му се вмени за праведност.
Веднага Светият дух казва: Вяра за праведност. Тази вечер, сега, вие слушате слушането на вярата. Вяра за какво? За праведност. 
В обстановка като тази е толкова лесно да приемете от Бог благословенията, които Той иска да ви даде. Но ако аз дойда и ви кажа: Докато вие не се разкаете за това, това и това, докато не направите това, това и това, тогава е много трудно да приемете благословение от Бог. Ех, ако хората знаеха истината! 
Знаете ли, в посланието на Яков, там където се казва: Но ако има някой болен между вас- начинът по който е казано показва, че за църквата не се предполага да е болна. Но ако има някой болен между вас, обърнете внимание - ако има,  тогава повикайте старейшините на църквата, да се помолят и да помажат болния със зехтин за помазване. Библията казва: Молитвата на вяра ще излекува болния и ако той е извършил някакви грехове, ако причината, за да е болен, е че е извършил грехове, те ще му бъдат простени (Яков 5:15). Същата изцелителна сила, която лекува, едновременно и прощава. Ех, ако ние само кажем истината на болните хора, да кажем: Хей, слушай, не е нужно да се тревожиш как да изровиш всичките си греховете. Когато се помоля за теб в името на Исус, ако грях е зад твоята болест, същата сила, която лекува тялото ти, премахва този грях. Ако само се знаеше истината, по начина по който я учи библията, амин? Ако той е извършил грехове, те ще му бъдат простени казва библията. Амин.
Знаете ли какво? Много пъти отиваме при някой болен, който е научен от други религиозни хора, че причината да е така е някой непризнат грях или някакъв грях, който има в живота си, хайде, има такива хора, които идват на църквата ни. Те казват, че причината това да се случи е някакъв грях, казват това преди да се помолим и после ние се молим с молитва на вяра, но болния не се чувства достоен да приеме изцеление. Открих, че когато хората се чувстват виновни, те не могат да приемат от Бог. 
Но когато ги попитам: Тревожат ли ви вашите грехове, и им покажа Яков 5:15, където се казва, че ако е извършил грехове, ще му се простят когато се помолим с молитва на вяра, тогава вярата се надига в духа на човека. Знаете ли, Исус преди да излекува, казваше на болния, че греховете му са простени, както се случи и с човека, който беше спуснат през покрива на къщата. Исус погледна човека болен от парализа, който не можеше да върви, но преди да каже: Стани, вземи постелката си и ходи, Той каза: Сине, твоите грехове са ти простени, защото макар никой освен Исус да не знаеше, този човек имаше нужда да чуе това. Може би той е вярвал, че е парализиран, заради някой грях, и вероятно е имал някой грях. Но знаете ли какво? Той имаше нужда да чуе първо, Сине, греховете ти са простени и после: Стани вземи постелката си и ходи. Амин.
Не е нужно да си гений, за да осъждаш хората, да критикуваш, но къде са тези, които окуражават? Аз харесвам това, което брат Хейгън каза веднъж: Знаете ли защо нe не виждаме възстановяване в тялото Христово? Защото библията казва в Галатяни:
Галатяни 6:1 . Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните възстановявайте такъв човек с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени.
Защо няма възстановяване? Защото няма духовни хора. Духовните хора възстановяват  (гръцката дума означава да направиш някого по-силен, да направеш някого цялостен, да направиш някого това, което трябва да бъде). 
Хората, които не са духовни, правят какво? Вземат ви и ви изхвърлят, вместо да ви възстановяват. Амин? Те стрелят по ранените. Харесвам това: Вие, които сте духовни, възстановявайте (Галатяни 6:1). Да хвалим Бог. 
Някои хора казват: Добре, пастор Принс, аз имам нужда от огнено послание, да се покаже на хората техния грях. Те говорят така: Това са последните дни, разкайте се за злите си постъпки, защото Господ идва. Дръжте правия път, иначе ще бъдете изоставени! Вие не сте където трябва да бъдете! Дръжте правия път, или ще бъдете изоставени. Бях свикнал да слушам такова проповядване. 
Не е ли удивително, библията казва, че ние сме спасени по благодат чрез вяра, спасен е нашия дух, душа и тяло. Когато Исус се върне за грабването на църквата, Той ще ни даде ново тяло. Не заради нашите дела ще получим тяло, а заради Неговата кръв. 
Грабването и новото тяло вървят ръка за ръка. Вие няма да бъдете грабнати, заради това, че имате заслуги, вие ще тръгнете нагоре, защото Той плати за това. Той сложи депозит, Светия дух във вас до деня на откуплението, гаранцията, че Той ще дойде за вас. Вие няма да бъдете изоставени. Ако бъдете изоставени, това означава единствено, че Духа никога не е бил с вас, вие сте били в църквата, но никога не сте приели Исус. По същия начин, ходенето ви до Макдоналдс не ви прави БигМак. Идването на църква не ви прави християнин, приемането на Исус Христос ката ваш спасител и Господ ви прави християни. Амин?
Нека да завършим с това. Алелуя! Благодаря ти, Исусе. Отново подчертавам, че текста в Галатяни 3 се отнася за това, че Бог те е обявил за праведен и че вярата, за която се говори е да вярваш на Бог, че си праведен.
Галатяни 3:7 Тогава знайте, че онези, които са от вяра - те са  синове на Авраам. 8. И Писанието, като предвидя, че Бог чрез вяра обявява за праведни езичниците...
Сега, подчертайте това в ума си, Бог щеше да направи праведни народите от нееврейски произход чрез вяра, праведни чрез вяра, запазете това в ума си, целият контекст говори за това, че сме направени праведни чрез вяра,
Галатяни 3:8 продължава така: предварително изяви добрите вести (Благовестието) на Авраам -- 
Основното благословение на Авраам е праведност. Знам че получаваме богатства, получаваме здраве, но те са в резултат от праведността. Основното благословение на Авраам е праведност чрез вяра. Авраам получи праведност, а ние сме семе, потомци на Авраам. Вижте това:
Галатяни 3:9 "В теб ще се благославят всичките народи"  така че тези, които са от вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. 
Така че тези които са от вяра са благословени...
Така че само тези, които са от вярата са благословени! Тези, които са от вярата са благословени! Тези, които са от вярата са благословени 
Галатяни 3:9 ...с вярващия Авраам.
Тези, които са от вярата са благословени. Следващия стих казва:
Галатяни 3:10 Защото всички, които се облягат на дела изисквани от закона, са под проклятие.
Всички, които са от вярата са благословени, всички, които са от делата на закона са под проклятие. 
Между другото, днес имаме книги и книги за наследствените проклятия, които ви връщат обратно в  Стария завет. Но никой не се сеща за проклятието в Новия завет, в Галатяните: когато проповядваш всякакво друго Благовестие различно от Благовестието, което Павел ви проповядва, нека да бъде под проклятие, дори ангел от небесата, не от ада, от небесата да е този, който проповядва различно Благовестие нека да бъде под проклятие(Галатяни 1:8,9). Два пъти е произнесено проклятие върху такъв човек.
И отново да се върнем на Галатяни 3, където в стих 10 се казва:  Защото които са от делата на закона под проклятие са, понеже е писано: "Проклет всеки който не пребъдва във всички неща, които са писани в Книгата на Законът - да ги прави.
Тук се казва: Тези, които са от делата на закона, под проклятие са. Един ден четях това и тъй като го знам, го прочетох много бързо. Светият дух ми каза: Не, върни се обратно, прочети го отново. И аз го прочетох отново, наистина бързо. Светият дух ми каза: Не, не, прочети го бавно. Тези, които са от делата на закона са под проклятие. Аз никога досега не бях разбрал стиха правилно, а го бях чел толкова много пъти. Мислех че се казва: тези, които нарушават закона са под проклятие. Но стихът не казва това. Стихът казва: тези, които са от делата на закона, са под проклятие. В момента, в който дойдете под закона, вие сте под проклятие. Но докато тези, които са от делата са под проклятие, тези, които са от вярата са благословени! (Галатяни 3:9). Това означава, че вие трябва да продължите да вярвате, да вярвате в какво? Каква е тази вяра? 
Ние ще завършим с това: Така че тези, които са от вярата са благословени. Каква е тази вяра? Искаме да знаем каква е тази вяра, защото всички искаме да сме благословени. Амин. Можем да намерим отговора в контекста. Ние току що четохме стих 9 на Галатяни 3: Така щото тези които са от вярата са благословени. Тези, които са от тази вяра, тези, които вярват че са направени праведни от Бог чрез вяра, не чрез дела от закона, а чрез вяра. Те са благословени с вярващия Авраам. 
Галатяни 3:6 казва: Авраам повярва на Бога, и това му се счете за праведност. 
За какво повярва на Бог? Повярва в Благовестието, което Бог му извести, в добрите новини за Исус Христос.
Галатяни 3:8  казва, че Бог отнапред извести на Авраам Благовестието (добрите новини) и това, че народите ще бъдат направедни праведни чрез вяра.
Църква, в Новия завет, това е начинът по който да бъдем благословени. В Новия завет, начинът по който идваме под проклятие, ще останете изненадани, християните могат да бъдат съвсем искрени и пак да дойдат под проклятие, в момента, в който се опитат да спечелят, да заслужат своето благословение чрез делата от закона. Амин.  Добре, времето ми свърши, научихте ли нещо тази вечер? Да хвалим Господа. Можете ли да кажете: Аз съм праведността на Бог в Христос Исус. Аз съм праведен чрез кръвта на Исус, не чрез моите дела.
Искам само да кажа това на някои от вас, които сте винаги полицаите в църквата, които казвате, че делата са много важни, искам само да ви кажа, че тази църква през последната година построи център за диализа за тази нация, но знаете ли какво, не идвайте при мен за да ми говорите за дела, ние можем да говорим за хората, които подкрепяме по целия свят, и все пак не сме направени праведни чрез тези неща. Удивителното е, Чарлз Спърджан го е казал, колкото повече вярвате, че сте направени праведни чрез вяра, толкова повече неща правите за Бог, това е плод, не е нещо, върху което се фокусирате, това е вторичен продукт на Духа. Дори това да владееш себе си, да се самоконтролираш е плод на учението за благодатта. Така че, ако аз искам самоконтрол между моите младежи, аз не проповядвам самоконтрол, за да произведа самоконтрол. Аз проповядвам благодат, за да произведа плода на самоконтрол, плода на Духа. Амин. Да хвалим Господ Исус.
Превод от английски:

Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година