"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Духовна Война - Молене в Духа"

Джоузеф Принс

ДУХОВНА ВОЙНА – МОЛЕНЕ В ДУХА – НАЙ-ВЪРХОВНОТО ОРЪЖИЕ НА БОГ ЗА НАС


Искам да споделя с вас нещо, което Господ ми каза съвсем наскоро: Да събера първо всички лидери на църквата, а след това и цялата църква, за да започнем всички да се молим все повече и повече на езици, да се молим все повече и повече на небесния език. Господ ми каза това. И всеки един ден, Той започна да отваря очите ми за чудесни истини свързани с моленето на езици в Новия завет.
Изглежда, че дяволът е успял да направи някои лоши неща в живота на някои хора, защото в техния живот липсва този начин на молене. Ние се молим по най-добрия начин по който знаем, но не използваме най-върховното оръжие в Новия завет. Това оръжие не беше достъпно в Стария завет. В Стария завет те трябваше да се молят с тяхното разбиране, трябваше да се молят на известен език, те не можеха да се молят на езици, не можеха. Моленето на езици е специален подарък само за времето, когато сме под благодат, защото Светият дух никога не е живял вътре в хората от Стария завет. Колкото и да са били богоугодни, Светият дух никога не е дошъл вътре в тях, за да живее в тях. Затова те се молеха според тяхното разбиране, което е ограничено. Ако се молите според своето разбиране, вие се молите, базирайки се на това, което знаете. И знаете ли какво, това което знаете, добре, това което аз знам не е много. И мисля, че и вие смятате така за себе си. Ние не можем да се молим за бъдещето си, не можем да изпреварим атаките на дявола. Но що се отнася до небесния език, до моленето в Светия дух, библията казва:
Римляни 8:26 “Така също и Духът ни помага в нашите немощи, понеже не знаем за какво да се молим както би трябвало, но той самият се моли за нас с въздишания, които не могат да бъдат произнесени.“
Духът помага – кажете “помага“. На гръцки думата е “съвместно с нас ни помага“. Така че Светият дух съвместно с нас ни помага, прави съвършено ходатайство за нас самите със въздишания, които не могат да бъдат произнесени. Изразът “не могат да бъдат произнесени“ ни навежда на мисълта, че това е мълчалива молитва. Думата “въздишания“ на гръцки значи и “пошепвам“, “казвам с въздишка, с дълбоко издишване“, да се молиш използвайки дъха си. “Не могат да бъдат произнесени“, означава още и “не могат да бъдат изразени с думи“, т.е. с думи, които познаваме, става въпрос за език, който не познаваме, което означава какво? – Че това е свръхестествен език. Както се казва в:
Деяния на апостолите 2:4 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят други езици, според както Духът им даваше да ги произнасят (или: според както Духът им даваше способност да говорят).
Този стих ни казва, че ние можем да се молим на небесен език. Знаете ли какво, някои от вас минават през атаки, в които не знаете как да се молите, вие знаете правата си, знаете какво ви принадлежи, но не знаете как да се молите. Ще ви кажа това: аз ще пробудя във вас желание да се молите докато готвите, докато карате колата си, докато спите, алелуя, на небесния език на Бог. Амин. И най-доброто от всичко е че този език няма нужда от вашето мисловно усилие, всъщност, ума ви е, който обърква всичко. Вие можете да се молите и едновременно с това да си почивате, можете да си почивате и да се молите, но най-вече е важно да знаете, че това най-върховното оръжие на Бог, за което дяволът не иска да знаете или да използвате. Как мислите, защо дяволът винаги е атакувал толкова много учението за езиците, повече от всичките дарове на Светия дух? Дяволът мрази говоренето на езици. Амин. Вие винаги можете да разберете колко мощно е едно учение чрез количеството враждебност, чрез количеството опозиция, чрез количеството омраза, което дявола насочва срещу това учение. Едно от тези учения е учението за благодатта. Когато Бог възстанови учението за благодатта, отвсякъде се надигна опозиция. Амин. Дяволът не иска църквата да приеме благодатта. Защо? Защото библията казва: (Римляни 16:20) “А Богът на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви“. – И следващото изречение е: “Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас“. Благодатта ще победи сатана във вашия живот, благодатта ще го смаже под краката ви. Амин. Друга мощна истина са езиците, вие всички знаете това, нали. И до днес, хората ще ви кажат, че говоренето на езици е от дявола. Те ще използват силни думи като тези. Защо толкова много се страхува дявола? Защото той познава най-върховното оръжие на Бог, това е моленето в Духа. Може ли да чуя едно хубаво амин? Амин!
Ако нямате този подарък, не се тревожете, достатъчно е че сте тук, ако вие вярвате и помолите Бог за този подарък, ще го получите. Ако помолите Бог за кръщение със Светия дух, ще го получите. Амин.
Исус каза на жената до кладенеца: Ако поискаш от мен, аз ще ти дам жива вода. Този, който вярва в мен, вътре в него ще извира извор от жива вода. Това е в Йоан, глава 4.
А в Йоан, глава 7:37,38 Исус каза:  Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие, реки от жива вода ще потекат от корема му.
Думата “пия“ на гръцки е “пия постоянно“, “от неговия корем ще потекат реки“ – не извор, изворът е за ваша лична употреба, но тук е “реки“ – реките са за благословение на другите, и не е само една река, а са реки от жива вода. Амин. Това се случва след като сте  кръстен  със Светия дух.
Ние не казваме, че вие нямате Светия дух – ако вие сте християнин, вие имате Светия дух. Ние казваме, че е нужно да бъдете кръстени със Светия дух. Едно е да пиете вода, друго е да се гмурнете в басейна, да се потопите под водата. Това е кръщението със Светия дух, амин. Така че, слава на Бог, един от ключовете как да се изпълниш със Светия дух е да се молите постоянно в Светия дух. Амин.
Докато карате, докато правите каквото и да е, вие можете да се молите тихичко. Амин. И библията казва: “Изпълвай се постоянно с духа, като говориш“ – това е начинът по който се изпълваш постоянно с духа – чрез собственото си говорене. Алелуя. “И те всички се изпълниха със Светия дух и започнаха да говорят други езици“. Първото нещо, което Духът прави след като сте повярвали, е да има контрол над вашия език. Защо? Защото, библията казва в книгата на Яков, ако някой може да обуздае езика, той е съвършен човек. Никой не може да обуздае езика. Затова първото нещо, което Светият дух прави е да вземе контрол над езика ви. Защото, библията казва, ако някой може да контролира езика си, той може да контролира цялото си тяло. Амин. Така че колкото повече давате контрола над езика си на Светия дух, толкова повече Светия дух е способен да контролира цялото ви тяло. Амин. Слава на Господ! Алелуя! И аз ви казвам, това е един от най-важните ключове в духовния живот на вярващия днес.
Не става въпрос за това да обикаляте наоколо и да се опитвате да впечатлите другите с говоренето си или по-точно с викането си на езици. Имаше такова поколение, когато говоренето на езици по този начин беше популярно, но вие можете да правите това и да накарате хората да се отдръпнат от говоренето на езици. Това, което правите е да викате, за да се укрепите, това е всичко. Библията казва: Който говори непознат език, той укрепява себе си. В какъв смисъл се укрепява човек? Все едно се зарежда, като батерия. Когато видите, че на телефона са му останали една, две чертички, какво правите? Зареждате го. На някои са им останали една, две чертички, на други не им е останало нищо. Вие дори не зареждате себе си. Какво мислите? Ако искате да направите големи мускули, но всеки ден се фокусирате в правенето на сядания, това е погрешно, не мислите ли? Ако искате да направите големи мускули, какво да направите? - Носете съпругата си всеки ден.
Амин. Библията казва в книгата на
Юда 1:20  А вие, възлюбени, изграждайте себе си върху най-святата ваша вяра, молейки се в Светия дух.  Пазете себе си в любовта на Бог.
Как изграждате себе си върху най-святата си вяра? Като се молите в Святия Дух. Какво означава да се молите в Святия дух? Да се молите на езици. Добре знам, че има учения там навън, дори добронамерени християни ще ви кажат, че да се молите в Светия дух е да се молите интензивно воден от Светия дух. Но знаете ли какво казва библията? Библията казва, че когато се молите на непознат език, духът ви се моли. Амин. Нека ви покажа това в
1Коринтяни 14:14 “Защото, ако се моля на език незнаен, духът ми се моли“
Коя част от вас се моли? – духът ми се моли. Спрете и вижте това: Не умът ви, не душата ви, не чувствата ви, не волята ви, не вашето тяло, нито някое от петте сетива. Молите се с духа си, тази част от вас откъдето идва вярата, тази част от вас където наистина сте родени отново, вашият дух, където живее всяко добро нещо от небето, вашият дух, където живее Христос, вашият дух се моли, когато се молите на език. Амин.
Библията казва: Ние сме храм на Бог, така ли е? Така че духът, душата и тялото – ние сме храм на Бога. Това, което виждате е моето тяло, външния двор на храма. След това, аз имам свято място, моят ум, моята воля, моите чувства. Но вие не виждате моя дух. Вярно ли е? Аз също не мога да видя вашия дух. Но когато се молите на езици, вашата молитва идва от пресвятото място, светая светих (тук пастор Принс прави аналогия между частите на човека и частите на храма: двор, свято място, пресвято място). Затова езиците са толкова мощни, защото е молитва, която идва от  Най-святото място. Затова библията казва: “А вие, възлюбени, изграждайте себе си върху най-святата ваша вяра, молейки се в Светия дух“.
Нека да изясним един път завинаги, когато някой каже “молене в Духа“, какво означава това? Ако аз се моля на езици, моят дух се моли, но моето разбиране, което е в областта на душата, е безплодно, аз не знам за какво говоря. И знаете ли какво, не е необходимо да разбирате през цялото време това, което говорите. Всъщност, ако има някакъв проблем в живота ви днес, много вероятно причината, за да го има е вашето разбиране. Нашето разбиране затруднява всичко. Ние мислим твърде много. Амин. Причината да се тревожим е че мислим твърде много. А не знаем много. И въпреки това мислим толкова много. Като че ли знаем много. Когато изобщо не знаем нищо. И ние се мислим за големи мислители. В момента в който идва Светия дух и започва да контролира езика, хората, които са много интелигентни, хората, които са много интелектуални, не могат да го понесат, те трябва да знаят какво се случва: “Аз не мога да говоря нещо, което не разбирам“. Вие говорите на себе си, говорите на Бог, който разбира. Има ли значение дали разбирате или не? Това, което е по-важно, вие осъществявате връзка с Единствения, с който нищо не е невъзможно, и вие осъществявате най-великата от всички връзки, вие говорите със своя Баща в небето. Амин. Това е като директна телефонна линия с министър председателя. Това е директна линия - моленето на езици! Няма значение дали разбирате или не, някои неща е по-добре да не разбирате. Бих се уплашил, ако знаех всичко, за което се моля. Преди години се молих на езици, и знаете ли какво, аз вярвам, че съм се молил за тази църква. Ако Господ ми беше казал, че ще съм пастор на тази църква, знаете ли какво, аз щях да се уплаша. Но Светият дух се молеше за моето бъдеще чрез мен и аз не знаех какво казвам, слава на Бог, амин.
Представете си, вие сте много влюбен в някого, но не сте сигурни, че той е човекът за вас и затова се молите на езици, и Светият дух казва: О, Татко, прекъсни тази връзка, прекъсни тази връзка, този мъж не е добър, прекъсни това. Ако знаете за какво се молите, ще спрете да се молите, защото сте влюбена. Колко от вас се радват, че могат да се молят за осъществяването на бъдещето си? Вие можете да се молите за осъществяването на божествените намерения на Бог на тази земя, можете да се молите за опасности, преди да са се случили в семейството ви, защото Бог е винаги с една крачка пред дявола. Бог знае всичко, а дяволът не! Когато се молите на езици, вие сте способен да се молите за бъдещето, способен сте да стигнете до миналото, способен сте да вземете всички проблеми от миналото си и да ги изложите на светлината, и знаете ли какво, някои от тези неща е по-добре да не знаем.
В моя живот, понякога когато се моля, усещам някаква разлика в говоренето ми, и разпознавам, че е послание. Тогава моля Господ да ми помогне да го разтълкувам и понякога излиза слово на пророчество, или слово на знание. Но не се предполага да тълкувате през цялото време. Ще говорим още за това. Ако не знаете какво да правите, просто започнете. Най-добрия начин да се научите да се молите на езици е да започнете да се молите. Започнете да го правите. Може ли да чуя едно хубаво амин? – Амин! И така, да видим Ефесяни 6. Колко броя оръжия от Божието всеоръжие са там? Нека да ги изброим едно по едно. Но нека да завърша първо 1Коринтяни 14.
1Коринтяни 14:14,15  “Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си, ще пея с духа си – (какво е да пея с духа си? – да пееш на непознат език), но ще пея също и с ума си“, (т.е. ще пея на своя си език).
Стоп! Какво означава “ще се моля с духа си“? Можем да видим истината по този въпрос по контекста, аз не ви казвам нещо, което е извадено от контекста. Проверете сами.
Не е ли интересно, Павел никога не е казал, това което някои хора казват - да не говорим в църквата на езици, никъде не е казал това. Той казва: Аз ще се моля с духа си, но аз ще се моля също и с ума си. Аз ще пея с духа си, но аз ще пея и с ума си. Той не казва: аз ще пея единствено с ума си, той казва: ще се моля с духа си и с ума си. Удивително е как извъртаме нещата. Когато четете 1Коринтяни 14, има място където Павел говори за дар за говорене на езици. Това не е говоренето на езици, което всички получаваме. Някои хора разбират погрешно всичко това. Когато стигнем до мястото където пише: “Всички ли говорим на езици, всички ли пророкуваме“, това се отнася до дарове на служението, това се отнася до дара на езиците. Всички могат да говорят на езици, всички могат да пророкуват, но не всички са призовани към пророкуването, не всички са призовани към служението на  говорене на езици.
Ще ви дам пример. Хората, които имат служение да говорят на езици, могат да се изправят на някое от събранията на църквата и да започнат да говорят на езици. Тогава се изправя друг човек, който има дара да тълкува езици (1Коринтяни 12:10) и превежда окуражаващите думи на посланието, което Господ е дал, например: Така казва Господ, не се страхувайте от това, което се случва около вас, от това което виждате, това е тълкуване на езика. За този който има служение да говори на езици, се казва че има дар за езици. Няма никакъв смисъл човекът, който има дар за говорене на езици да стане и да говори, ако няма никой, който да тълкува езика. Но това не са духовните езици, които всички ние имаме.
Що се отнася до говоренето на езици, които всички можем да имаме, и всички трябва да имаме, Павел казва:
Аз ще пея на тези езици и после ще пея с ума си. Аз ще се моля на езици с духа, но ще пея и с ума си.  Обърнете внимание на думите: Моля се с духа. Където и да се появи тази фраза, тя винаги се отнася за моленето на езици. Защото сега има учение, което казва: Моленето в духа означава повече сила. Ако това е така, Павел си губи времето, когато първо се моли със сила, а после се моли с ума си и там няма никаква сила. Моленето с духа е което ти дава сила да се молиш с ума си. Амин. Но пастор Принс, Павел  казва: По-добре да не говоря на езици, по добре да се моля с ума си. Къде намирате това? Вие цитирате грешно библията. Ще се върна на това след малко.
1Коринтяни 14:16 “Ако ти благославяш, ако ти славословиш с духа си, как не научения човек ще рече: Амин, на твоето благодарение, като не разбира какво говориш?“
Запомнете тези фрази: Моля се с духа си, пея с духа си, благославям с духа си. Представете си, че сте ме поканили на вечеря в дома си и ми казвате: Пастор Принс, помолете се. Ако аз започна да благодаря говорейки на езици, библията казва, “аз благодаря на Бог добре“, но как този, който не разбира какво казвам, ще каже Амин? Означава ли това, че да благодаря на езици е лошо? Не, защото библията казва в следващия стих
1Коринтяни 14:17 Защото ти наистина благодариш добре.
С други думи ако аз говоря на езици, ако благодаря на езици, аз всъщност благодаря добре. Ако съм сам и храната ми е пред мен, аз мога да благодаря на езици, защото Бог знае какво има вътре в храната и аз благодаря добре. Библията казва, че ако ти благодариш говорейки на езици, всъщност ти благодариш добре, “но другият не се укрепва“. Ако някой е там с теб и ти благодариш на езици, той не разбира какво казваш, той не е укрепен, а закона на любовта е, който трябва да ни управлява. Така че ако вие ме поканите във вашата къща, аз няма да благодаря на езици, аз ще благодаря за храната на своя роден език, така ли е? Така вие ще можете да кажете амин на края.
Но не забравяйте какво казва апостол Павел, ако благодарите на езици, вие всъщност благодарите добре. Един от преводите на библията казва: Вие благодарите на Бог по най-прекрасния начин. Аз искам да мога да правя това! Не казва ли библията, че животът ни трябва да е пълен с изразяване на благодарност? Не казва ли библията молете се без да спирате? Тогава един от най-добрите начини за това е моленето на езици. Амин. Алелуя. Светия дух може да мине всички бариери.
Ще ви кажа какво най-много ме разочарова понякога, когато се моля на английски. Започвам да се питам, дали казах това добре, чудя се дали казах това правилно или не, дали казах това с вяра или не? Знаете ли, вашия ум може да ви погажда номера. Дяволът може да дойде и да сложи мисли в ума ви. Най-добрият начин да попречите дяволът да ви лъже е да се молите на езици. Той не разбира какво се случва, когато се молите на езици. Затова той мрази езиците толкова много, защото вие се издигате над него, издигате се над всички тъмни облаци, защото дявола не разбира.
Има една история за човек, действителна история за човек, който току що чул че сестра му е претърпяла инцидент с колата си, и този човек, който бил вярващ, докато карал колата си по пътя, се молел за сестра си, заявявайки на глас обещанията на Бог: Чрез раните на Исус тя е излекувана, заявявайки всички обещания на Бог които знаел. И всеки път като обявявал на висок глас обещанията на Бог, все едно нещо му казвало: Това не работи. Тя ще умре! Това не работи. Тя ще умре! Това не работи. Тя ще умре! Накрая, той вече не знаел какво да направи и започнал да пита: Господи, какво се случва? Какво се случва? И Господ му дал видение. Той видял демон седнал от тази страна и един от другата страна, като маймуни. И всеки път, когато казвал: Чрез раните на Исус тя е излекувана, тя ще живее и няма да умре, единият демон извиквал на другия демон: Тя ще умре. И всеки път, когато той казвал: Не, тя няма да умре, ще живее и ще разказва за делата на Господа (Псалм 118:17), единият демон изкрещявал на другия: Тя ще умре. Това било, което разклащало вярата му. Той попитал: Господи, какво да направя? Господ му казал: Всеки път, когато кажеш: Чрез раните на Исус тя е излекувана, започни да се молиш на езици. Всеки път когато кажеш: Тя няма да умре и ще живее, моли се на езици! Той все още виждал видението. Но продължил да казва: Чрез неговите рани тя е излекувана, тя ще живее и няма да умре, докато пътувал към болницата, той все още виждал демоните и започнал да се моли на езици. След малко, той чул това, и този божи човек не е лъжец, той е истински божи човек: Единият демон казал на другия демон: Разбираш ли какво казва той? Другият казал: Не. Но гори ли те както гори мен? И демонът казал: Да се махаме. И те си тръгнали. И изведнъж човекът вече знаел че сестра му няма да умре, а ще живее. И тя останала жива! Алелуя. Колко от вас знаят, че сме в духовна война, ние имаме тези битки. И Бог ни е дал най-върховното оръжие, и това  оръжие е моленето на езици. Нека да завърша с думите на Павел:
1 Коринтяни 14:18 Благодаря на Бог, че аз говоря езици повече от всички вас;
Стоп. Той пише на църквата в Коринт, църква, която е такъв тип църква, че когато се съберат в неделя, всички говорят на езици. Има хора, които говорят на езици, за да впечатлят другите, за да ги мислят за по-духовни. Те говорят на езици само по време на събранието, за да ги чуят другите и това е единственото време, когато те говорят на езици. Те не говорят на езици в личния си живот, те не говорят на езици в къщи, те не говорят на езици в банята, или когато карат към работа, те просто опитват да се впечатлят един друг.
И понякога като ги чуете как говорят на езици, се чудите: Боже мой, Бог е казал говорете езици, а не крещете на езици. Библията казва, че вие просто говорите на себе си и на Бог. Силата е в говоренето, а не във викането на езици. Бог казал на друг божи човек: Тези, които обичат, не крещят. Те шепнат. И това е значението на думата “въздишания“ в
Римляни 8:26  Така също и Духът ни помага в нашите немощи: понеже не знаем за какво да се молим както подобава; но Духът сам ходатайства за нас с неизказани въздишания; (Цариградски превод)
на гръцки значението на думата  “ въздишания“ е “шепот, въздишки, които не могат да бъдат произнесени на познатия ни роден език“. Тези които обичат, шепнат. Силата не е в силата на гласа, силата е в съдържанието. Павел пише на църква, която изкарва на показ даровете на Бог за шоу. Няма никакъв ред. Те взимат Господната вечеря без ред, без уважение един към друг. Някои са пияни, други са гладни, богатият носи повече, бедният няма какво да яде. Павел им казва: Вие злоупотребявате с всичко това. Дори с даровете на Бог са злоупотребили. Някои хора казват: Павел не е смятал езиците за много важни. Тогава защо той казва: Благодаря на Бог, аз се моля на езици повече от всички вас? А църквата в Коринт е била радикална относно моленето на езици. Това, което Павел е правил е следното: Павел се е молел на езици сутрин, когато се е събуждал, той се е молил на езици, когато е отивал до банята, той се е молел на езици по пътя за друг град, когато е бил върху камилата  се е молел тихичко, спътникът му е питал: Какво казваш, Павле? Той е отговарял: Не говоря на теб, говоря на Бог. Когато стигал до дестинацията си, вече е бил толкова пълен със сила, че думите на Бог просто потичали през устата му. Слушате ли ме, църква? От тук Павел получава своите откровения, Той казва на църквата: Благодаря на Бог, че се моля на езици повече от всички вас. Но това върху което набляга Павел е следното:
1Коринтяни 14:19  но в църквата предпочитам да изрека пет думи, които могат да се разберат, отколкото десет хиляди думи на непознат език,
Вие трябва да видите какво подчертава той. Първо той казва: Аз благодаря на Бог, че говоря на езици повече от всички вас. Къде? В своя личен живот. Личния молитвен живот на Павел е пълен с говорене на езици. Той би трябвало да се е молил много на езици, за да каже, че се моли повече от всички тях. Но все пак в църквата, казва той, по-добре да изговоря пет думи с ума си, за да науча и другите, отколкото да изговоря десет хиляди думи на непознат език. Вие можете да дойдете на църква и да кажете няколко думи и те да са заредени със сила, заради десетте хиляди думи изговорени когато сте били насаме.
Петър, в книгата Деянията на апостолите, е извикан в къщата на една жена, която току-що е починала, името ѝ е Тавита, което означава Сърна. Библията казва, че той е изкарал всички навън, затворил е вратата, коленичил е и се е помолил. После се е обърнал към тялото ѝ и казал: Тавита, стани. Тези две думи, само тези две думи Петър казва с ума си. Те идват в резултат на десет хиляди думи на езици.
Веднъж, Павел проповядва на едно място, Листра, където има човек куц от утробата на майка си. Павел буквално казва три  думи и човекът скочил! (Деяния 14:8) Излекуван! Исус е пример, който много хора биха използвали, за да кажат: Той не говореше на езици. Искам да знаете нещо: Исус е единственият съвършен човек, който някога е живял на земята. За Исус не може да се каже: (Римляни 8:26) “Така също и Духът ни помага в нашите немощи“ – Той няма немощи (слабост на тялото или душата, болест на тялото или  душата). Ако Той имаше немощи, Бог да ни е на помощ! В момента Той е от дясната страна на Бог, той е нашият Помощник и Застъпник. Ако аз имам немощи и Той има немощи, Бог да ни е на помощ. Но преди да си тръгне, Той каза:
Марк 16:17 “Тези знаци ще следват повярвалите: в Мое име демони ще изгонват; нови езици ще говорят;“
Думата “нови“ от гръцки означава “от нов вид, нечувани, безпрецедентни“. Мислите ли че това е важно? Щом Господ го е казал? Амин. В Стария завет са описани седем дара на Светия дух. В Новия завет към тях са прибавени нови два - говоренето на езици и тълкуването им. Това означава, че говоренето не езици е само за това време, времето на благодатта. Слушате ли, хора? И колко от вас разбират, че да се молите на езици е много по-лесно, вие може да готвите и да се молите в същото време, може да гледате футбол и да се молите едновременно. Амин. И докато се молите, може изненадващо да получите слово от Бог за неща или откровение в духа си за неща, които досега не сте разбирали или знаели. Алелуя. Може ли да чуя едно хубаво Амин?
Сега, отворете с мен на Ефесяни 6. Колко са оръжията на Божието всеоръжие там? Нека да ги изброим едно по едно. Нека да започнем от горе: шлем на спасението, едно, нагръдник на праведност, две, препасани с истината през кръста си, три, щит на вярата, четири, обути с благовестието на мира, пет, меча на Духа, шест. Бог никога не завършва с шест, Бог винаги завършва на седем. Не забравяйте, това е всеоръжието на Бог, не е всеоръжието на човек. Ако е всеоръжието на човека, оръжията щяха да бъдат шест. Но това е всеоръжието на Бог. Ефесяни 6:13 “вземете Божието всеоръжие“, облечете всеоръжието на Бог. Да прочетем
Ефесяни 6:10,11 “Най-после, братя мои, укрепявайте се в Господа и в силата на неговото могъщество. Облечете се с Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.“
Което означава, че ако не сте нащрек, ще изглежда, че някои от хитрините на дявола просперират. Може ли да съм много честен с вас? Всички от нас минават през неща, за които искат другите да не знаят, всички ние! Или не искаме другите да знаят или не искаме другите да знаят засега. Ние всички имаме страхове, тревоги, грижи, за които не искаме другите да знаят. Къде можем да отидем, за да освободим всичко това? - Нарича се молитва с духа. 
Римляни 8:26 Така също и Духът ни помага в нашите немощи: понеже не знаем да се молим както подобава; но Той самият се моли за нас с неизказани (които не могат да бъдат изговорени на познатите ни езици е значението на думата) въздишания.
Между другото думата “неизказан“ означава също и “ неописуем, неизразим, невъобразим, чудесен, чуден, божествен, дивен, възхитителен, хубав, удивителен, рядък“.
Слушате ли ме? Не знаете какво не е наред вашето дете. То плаче, това бебе плаче през цялото време, докторът казва: не се безпокойте за това, обаче това е много лесно да се каже. Докторът е казал: няма никакъв физически проблем с детето, но детето плаче през цялото време, изглежда че плаче повече от всяко друго дете. И вие носите бебето през цялата нощ и не можете да се наспите. Какво ще направите? Как ще се освободите? Има ли място, където можете да отидете? Да! Казва се молене в духа. Амин! Може да кажете: Святи душе, не знам какво се случва, дори не знам как да се моля за това дете, моля се, смъмрям болестта, но е време Ти, Господи да поемеш контрола, помогни ми да се помоля със съвършена молитва. Защото Светият дух е призован да помага. Амин. Това е духовна битка, църква. И знаете ли какво? Вие всъщност говорите на езици с меча на духа. Не само писаната дума е от значение, но също и езиците.
Аз ще ви докажа това, точно сега. Готови ли сте? Колко от вас знаят, че понякога ние знаем нашите права, знаем, че Исус умря на кръста за нашите грехове, ние знаем, че наказанието докарващо нашия мир е върху Него (Исая 53:5), ние знаем, че Той със сигурност взе на себе си болестите ни и с болките (скърбите) ни се натовари (Исая 53:4 Цариградска библия) , ние знаем, че чрез Неговите рани ние сме излекувани (Исая 53:5). Но колко от вас знаят, че едно е да знаеш какво е законно и правилно за нас, друго е да го имаме, да се случва в живота ни. И точно тук е битката. Хайде, църква, да бъдем честни, само да знаем, изглежда не е достатъчно. Господ започна да ми показва това.
Ще ви дам един пример. Представете си, че отивам в съда, за да получа нещо, което принадлежи на мен. Аз може да знам, че съм измамен от търговец примерно, може да знам, че той не е прав, и макар да не съм адвокат, знам че мога да заведа дело, знам какво е моето право, но само да знам това няма да ми върне парите обратно. Аз трябва да наема адвокат по защитата. Една от думите, които Исус ни даде за Светия дух е “параклит“ (Йоан 14:16). Едно от значенията на гръцки за думата “параклит“ означава адвокат по защитата. Когато моят адвокат пледира моето дело за мен, той познава всички закони на Бог. Той знае какво да каже. Той знае какъв принцип да приложи. В резултат на това аз печеля делото. Защото Светият дух е моят адвокат по защитата. Но ако дяволът успее да ме накара да спра да се моля – това е краят. Амин. Дори и сега, в този момент сме във война. Амин. Искам да знаете нещо. Някои от вас ще разберат за какво говоря, други няма. Вие няма да разберете, защото дяволът ви е убедил в следното: Пастора говори всички тези неща, но те не са чак толкова важни! Но аз ви казвам, вие ще се въртите в кръг, докато не стигнете отново до същото място, където ще разберете, че това е Ключът. Слушате ли, църква? Има ли области във вашия живот, където вие се борите, но изглежда че от борбата ви няма никаква полза? Вие опитахте това, опитахте онова, опитахте всякакви неща, но изглежда че нищо не работи, какво да направите тогава? Нека Светият дух да се моли чрез вас. Кажете Му: Святи душе, аз не знам какво не е наред с моя съпруг, или – аз не знам какво не е наред с моята съпруга, не знам какво не е наред с моето дете, не знам какво не е наред с моята работа, не знам защо се чувствам разочарован, не знам защо имам тази болка, Святи душе, ти знаеш и ти знаеш как да се молиш, моли се чрез мен. И той ви помага да се молите заедно, той ви помага срещу вашите немощи. Амин. Светият дух е ваш адвокат по защитата.
Римляни 8:26 Така също и Духът ни помага в нашите немощи.
Гръцката дума за “помага“ , означава  “съвместно с вас ви помага, заедно с вас поема контрола срещу“. Ако вие не поемете контрола, Светият дух няма върху какво да поеме контрол. Ако вие не се помолите, той няма за какво да се моли.
Ние мислим, че ако мълчим, Светият дух в нас ще се моли за нас вечно. Той не го прави. Разбирате ли? Вие трябва да се молите, за да го освободите да се моли за вас. Защо? Защото Бог уважава вашият свободен избор.
Така че, когато освободя моите езици, аз всъщност позволявам на Светия дух да се моли за мен. Но ако аз затворя уста или дяволът ме е убедил да мълча и аз затворя устата си, дори Светият дух да иска да се моли за мен, това не става. Разбирате ли? Защо? Защото аз освобождавам устата си, за да си сътруднича с него. Амин, църква.
Да не би да казвате, пастор Принс, че аз не мога да се моля на английски през цялото време и пак да имам резултати? Аз не казах това! Ще го обясня така: Вие можете да се изкачите до стотния етаж на небостъргача чрез асансьора или можете да ползвате аварийните стълби. И в двата случая ще стигнете до горе. Моята препоръка е: Хванете асансьора. Вие си почивате и все пак напредвате. Да се молите на езици, казва библията е почивка и освежаване. Да се молите на езици, това е почивка и освежаване. Има ли място, където мога да отида, за да се освободя от стреса, да успокоя нервите си? – Да! Исая пророкува за подаръка на езиците. Павел в 1Коринтяни 14:21, когато говори за езиците, цитира Исая.
1Коринтяни 14:21 В закона е писано: "на чужди езици и с чужди уста ще говоря на тоя народ“
Библията казва в
Исая 28:11,12: Защото чрез гъгниви устни-  превода на корена на думата “гъгниви“ от еврейски означава “говори неразбираемо“ – чрез говорене неразбираемо и чужд език Бог ще говори на този народ, комуто Той беше казал: “Това е почивката; ..., и това е освежаването“....“.
 Това е почивката, това е освежаването. Когато се молим на езици, това е истинската почивка и освежаване. Амин, църква. Но пастор Принс, понякога, когато се моля на езици, ми се струва много трудно. Това показва колко ръждясала е машината ви (всички се смеят). Трябва да се върнете на проповедта от миналата седмица за свободно течащата река, първата река е свободно течаща река. Когато Исус говори за това, Той не само говори за изобилие, но Той казва в
Йоан 7:38 Ако някой вярва в Мене, реки – и първата река е свободно течаща -  реки от жива вода ще потекат от корема му, както рече писанието.
Уверете се, че говоренето ви на езици става отново свободно течащо. И после ненадейно ще се появи откровение. И накрая ще ви доведе до мястото на плодородие, вие бързо ще имате  плод. Алелуя!
Когато Господ ми напомни да се моля повече на езици, започнах да се моля повече. Не обичам да говоря за тези неща, защото са много лични, и съм в опасност да загубя наградата си. Но ако не кажа нищо, хората няма да знаят. Хората да не знаят също е проблем. Някой трябва да разкаже открито за това. Не ви разказвам това, за да се величая, познавате ме достатъчно дълго, за да знаете това.
Но когато Бог ми дава нещо, аз първо трябва да го използвам, преди да започна да го проповядвам. Така че започнах да се моля на езици. Мина известно време. Молех се почти целия ден. Тихо, полугласно. Един ден си поиграх с дъщеря ми Джесика и после я заведох до мивката, за да ѝ измия зъбите. Продължавах да се моля на езици, вече не усещах, че се моля, след като дни наред правех това, вие вече не се усещате, че се молите. Погледнах към съпругата си, моята хубава съпруга, тя беше там и може да потвърди: Джесика погледна към мен и каза : “Светия дух“. И отново погледна надолу към мивката. Аз погледнах съпругата ми, тя погледна мен. Аз попитах Джесика: Какво каза? Тя само се засмя. Не го повтори повече. Каза го само веднъж. И Уенди я чу, и аз я чух. Попитах Уенди: Говорила ли си с нея за езиците, тя ми каза: Никога. А Джесика беше твърде малка, за да разбира тези неща. Това беше все едно Господ ми потвърждаваше, чрез устата на моето дете, че което правя е от Него, че съм на правилния път! Амин. В продължение на известно време получих всякакви потвърждения, че Бог иска тази църква да говори на езици. Още веднъж искам да кажа, че ние не сме тук за да впечатляваме другите с говоренето си на езици, не си играйте с Божиите оръжия. Не се опитвайте да покажете пред другите колко сте духовен. Това е подарък, говоренето на езици е подарък, не го имате, защото сте по-духовен от другите.
Имате го, за да ви направи духовен.
Ако този подарък идва при вас само когато сте духовни, като начало, никой от нас нямаше да го има. Но библията казва: Колкото повече го използвате, толкова по-духовни ставате. Вие ще ходите в Духа. Не само ще бъдете в Духа, всички вярващи сме в Духа, но вие ще ходите в Духа.
Слушате ли ме? Вие ще ми кажете: Но, пастор Принс, аз нямам време да се моля. С езиците винаги имате време да се молите. Можете да се молите докато работите, можете да  се молите, когато сте на компютъра, полугласно. Понякога просто си давате почивка и се чувствате освежен, докато се молите. Понякога вие се застъпвате за децата си, без да знаете за това. Понякога се молите Бог да предотврати идваща опасност, която дяволът подготвя за вас. Когато се молите на езици, вие се молите съвършено. Слушате ли, църква?
Някои хора сега са напълно объркани. Не говорим ли всички на езици? Става въпрос за говоренето на небесни езици. Понякога, когато действа дара за езици, а не духовните езици, се случва това: човекът започва да говори китайски език, но не знае китайски, говори на еврейски, но не знае еврейски. Чух свидетелства, които разказват за такива неща. И това е чудесно.
Ще ви разкажа един такъв случай. Преди доста години, един божи човек отишъл в Израел. Неговият водач евреин бил с него. Те спрели в един манастир и този човек почувствал нужда да се помоли на езици на това място. Той започнал да се моли на езици. Той просто почувствал нужда да се моли. Ако имате усещане за опасност, това е времето да се молите на езици.
Колко дълго да се моля, пастор Принс? – Докато почувствате вътрешно облекчение, усещане за победа. Ще почувствате радост. Това означава, че за каквото и да сте се помолили, Бог се е погрижил.
Познавам много истории за хора, които са получили това усещане за опасност, но не са се помолили по този начин, и в последствие са преживяли инцидент, но заради милостта на Бог са били запазени.
И така, този човек се помолил на езици на това място и когато се обърнал настрани, видял  че очите на еврейския водач били широко отворени. Той го попитал: “Знаете ли какво казахте? Вие говорихте на стар самарянски и аз го разбрах. Този език сега се говори от много малко самаряни в Самария. И аз разбирам този език. На този език вие казахте ръката на Бог да бъде на това място, да пази това място от зло и от терор“.
Една година след тази случка, този човек пак посетил Израел, и попаднал на същия водач, който му казал: “Помните ли, че когато бяхте тук се помолихте?Помните ли какво казахте? Бог да предпази хората, които идват на това място, от зло и терор. Чули ли сте какво се случи на това място? Човекът казал: Не.
Група еврейски ученички дошли там по време на екскурзия, за да видят манастира. Изведнъж се появили хора с автомати и започнали да стрелят по ученичките, млади момичета. И изведнъж нещо стреснало нападателите и те се втурнали обратно във вана си. И си отишли. Нещо ги уплашило достатъчно, за да си тръгнат. И водачът му казал: “Помните ли молитвата, с която се молихте. Вие се молихте на онзи език Бог да предпази тези деца, една година преди това да се случи“.
И човекът, койте се бил помолил, като чул това, се разплакал. Вие никога не знаете, когато се молите на езици, за кого се молите. Вие можете да гледате футбол и да се молите на езици. Колко от вас се радват на ерата на благодатта?
И аз ви казвам, сега, слушайте внимателно, когато вие започнете да се молите на езици, преди да започнете да говорите свободно, първо ще си кажете: Това не е почивка, това не е освежаване, но това е което казва и библията: Нека се потрудим да влезем в почивката. Колкото повече говорите, аз не мога да ви кажа кога, в началото може да отнеме повече време, но колкото повече говорите на езици, толкова по-бързо ще стигнете на мястото на душевна почивка.
Вие се трудите за да влезете в почивката! В началото изглежда като труд, но това е труд, за да влезете в почивката. Може ли да чуя едно хубаво амин? И между другото думата “почивка“ в Евреи 4:11 “Затова нека се постараем да влезем в тая почивка“, същата дума “почивка“ на еврейски е думата използвана в Исая “Това е моята почивка, и моето освежаване“.
Колко от вас разбират, че аз сега не говоря на езици. Аз проповядвам с ума си. Но не са моите думи, а Светия дух в моите  думи на непознат език, които променят живота на хората. Аз знам, че моите проповеди, благодарение на благодатта на Бог обикалят света. Това ме смирява, наистина ме смирява. И досега съм шокиран и учуден.
Но ако искате да имате служение, което, когато кажете нещо, това променя животи, което вдъхновява, което дава живот, което трансформира, тогава молете се на езици! И после, когато кажете няколко думи, само пет думи с ума си, това ще промени живота на хората. Някой път трябва да изговорите само пет думи, когато се помолите за болния, и той е излекуван. Това е защото, вие се помолихте с десет хиляди думи на непознат език във вашето лично време. Може ли да чуя едно хубаво амин?
Колко от вас смятат да се молят повече на езици? Но ще има битка, ще има битка, защото дяволът не иска да се молите на езици, той ще опита всякакви неща и преди да разберете може да усетите устата си вързана, просто знайте че атаката е започнала. Тогава е времето да отворите уста и да започнете да се молите отново на езици, както вече ви казах, в началото говоренето на езици няма да е свободно течаща река, ще е като че ли се трудите, но това е труд да влезете в почивката. Амин, църква.
Коя част от вас се моли когато се молите на езици? Вашият дух се моли, мястото от където идва вашата вяра. Вярата не идва от главата ви. Съмнението идва от главата ви. Вярата идва от сърцето ви, вярата идва от вашия дух. Може ли да чуя едно хубаво амин? Амин. Нека да погледнем
Ефесяни 6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Така че нашия проблем не са човешките същества, нашия проблем не е вашата свекърва, не е вашата тъща, не е вашия шеф, не е вашата съпруга, не е вашия съпруг. Води се война. Понякога аз поглеждам семействата в църквите и виждам родители и деца разделени, дяволът е успял да накара хората да се обърнат един срещу друг и те се опитват да преодолеят всички тези неща с естествени  методи – те искат да си общуват, после се опитват да четат психологически книги. Аз не съм против психологията, разбирате нали, но психологията стига само до някъде и спира. Каквото и да е което помага на хората, аз съм за него. Само ви казвам, че този вид помощ не отива достатъчно надълбоко. Защото Бог не ви е създал само ум. Бог ви е създал дух! Вие имате ум, но вие не сте ум, вие сте дух. Вие имате ум и вие живеете в къща, наречена тяло.
И така, съпругът и съпругата, каквото и да направят за да се разберат, всичко излиза погрешно, всичко. Но те и двамата не разбират, че проблемът не е плът и кръв, не е партньора ни, а е дявола! И е добре да го разберете. И ключът е тук, в Ефесяни 6. Алелуя! Когато отивате на работа, всеки път когато можете, молете се на езици, молете се в Духа. Ако всички правим това, когато ни се удаде възможност през деня, вие сте защитен с молитвата. Аз съм защитен от вашата молитва, вие сте защитени от моята молитва, нашите деца са защитени, неща, за които дори не знаем, са защитени. Светият дух знае всичко по-добре от дявола и ако дяволът си помисли нещо, Светият дух чува тайните на дявола, и тайният съвет на неговата тъмнина, той ни казва и ни дава да се молим за неща преди те да са се случили, ние имаме всичко защитено, алелуя! Ако се случи един човек да е слаб, друг който е силен се моли и с молитвата си защитава слабия, алелуя. Или ако водите трудна битка и сте уморени, загубили сте енергията си, плясвате някого по ръката и той пристига силен и пълен с енергия, готов да помага (хората се смеят). Алелуя. Ние сме така в Духа.  Ако усетите тежест, силно желание да се молите за някого, вие започвате да се молите, дори не знаете за кого се молите, може би се молите за мен, вашия пастор. Има време, когато аз се моля и не знам за кого от църквата се моля. Амин. Алелуя. Затова, църква, по-важно от това да си общувате с лидерите на църквата, дайте им време да се молят. Ако искате лидерите ви да общуват  с вас през цялото време, а вие виждате, че те обичат да общуват, тогава по-добре вие да започнете да се молите. (църквата се смее). Освен в редки моменти, когато съм на почивка със семейството си, когато не ме намирате е защото съм в присъствието на Бог, повечето време. Амин. Защо? – Защото аз знам каква е огромната отговорност, която имам, за мен тази църква не е игра. Амин. Аз знам, че дяволът ни мрази, това не е проблем, аз също го мразя. (Църквата се смее). Не се смейте, той мрази и вас, какво си мислите?(хората се смеят отново). Ние трябва да познаваме нашето оръжие, иначе как ще устоите? Библията казва: за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Думата хитрост, на гръцки означава още уловка, причакване. Той ще се опита да ви атакува. Но можете ли да си представите цялата църква молеща се на езици? Можете ли да си представите това? Домакините, които си стоите в къщи, не мислете, че вие нямате никакво призвание, докато готвите можете да се молите на езици. Никога не знаете дали не се молите за някоя сестра в Христос. Както вече казах, не говоря за езиците като нещо, което просто трябва да имате, за да показвате своята духовност, когато дойдете на църква. По-важно е как използвате говоренето на езици през личното си време. Никой не ви вижда, но ние не се нуждаем хората да ни виждат. Може ли да чуя едно хубаво амин? Амин. И отново, нека видим това и ще приключваме. Хвала на Бог! Толкова много има за казване, а времето е толкова малко. И така, битката ни не е срещу плът и кръв, не хората са нашия проблем, но е срещу началствата, ние обичаме хората, ние мразим дявола. Затова, дори когато се отнася до грешници, ние мразим техния грях, но ние винаги трябва да обичаме грешниците. Хората понякога забравят да обичат грешниците. Както съм казвал, Бог мрази развода, но обича разведените. Бог обича хората, но мрази техния грях. Можете ли да разберете това? Нашата битка,
Ефесяни 6:12-15 “нашата борба е срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.  Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в праведността за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.“
Забележете, че всички тези неща вече са върху вас. Всъщност, на гръцки това е в минало време: вие сте препасани, вие сте облечени, вие сте обути. Не е нещо, което вие ще трябва да сложите, вие вече го имате. С други думи, един път като разберете праведността, вие сте вече облечени, един път след като сте разбрали истината, вие сте вече препасани, един път като сте разбрали благовестието на мира, вие вече сте обули краката си. Така че всеки вярващ има тези три части, нагръдника, пояса и обувките.
Ефесяни 6:16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на злия;
Думата “вземете“ на гръцки отново е в минало време: “вие сте взели“. Един път като разберете истината относно праведността от благовестието на мира, вие вече сте взели щита на вярата.
Всъщност това което е нужно да вземете сега е дадено в следващите стихове, това са единствените неща, които вие трябва да вземете.
Ефесяни 6:17 вземете също шлема на спасението и вземете мечът на Духа, който е словото на Бог;
В този стих е използвана различна гръцка дума за “вземете“ , която означава по-скоро “приемете“. Приемете шлема на спасението, приемете мечът на Духа, който е словото на Бог.
Забележете, ако спрем до “мечът на Духа“, вече имаме шест части от Божието всеоръжие. Но шест е цифрата на човек, а не на Бог. А това е Божието всеоръжие, не човешкото. И Бог никога не спира до шест, винаги спира на седем. Какво е седмото оръжие? – “молете се в Духа“,
Ефесяни 6:18  Молете се в Духа по всяко време, с всякаква молитва и молба, бодърствайте в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,
Ние току що ви казахме какво е да се молите в Духа. Църква, не оставяйте никой да ви казва друго, този седми ключ, който кара да работи цялото всеоръжие на Бог, е моленето на езици по всяко време. Амин. Обърнете внимание на думите “бодърствайте в това с неуморно постоянство“, това иска да каже, че понякога ви е трудно да се молите на езици, чувствате че дявола все едно се опитва да попречи на устата ви да се движи или просто чувствате че не ви се моли на езици, знаете ли защо се случва това? - Защото няма постоянство. Бог казва “бодърствайте в това с неуморно постоянство“. Затова постоянствайте, продължавайте да се молите. Колкото повече опозиция има, толкова повече постоянствайте. Амин.
Ще ви покажа нещо, какво се казва на гръцки в този откъс тук. О, има толкова сила в него! Бог наистина отвори очите ми. Вие можете да проверите това в гръцката библия за изучаване. Там където пише: вземете мечът на Духа, който е словото на Бог. Молете се в Духа;  края на стих 17 и началото на стих 18,
На гръцки буквално пише така:
Стих 17,18 “Приемете мечът на Духа, който е словото на Бог, чрез молене в Духа“.
Думата “чрез“ на гръцки е думата “диа“. Тя означава “посредством, с помощта на“. С други думи, как аз получавам това Божие слово, тази дума от Бог – “рема“ на гръцки? Чрез моленето в Духа, с помощта на моленето в Духа. Нека да ви дам как е продължението на този стих от гръцки:
“Посредством всякаква молитва и молба, молейки се по всяко време в Духа“, това е буквалния гръцки.
Колко от вас искат “мечът на Духа, който е словото на Бог?Знаете ли, колкото повече се моля на езици, толкова по-често се случва изведнъж Господ да ми каже нещо, или стих от библията да оживее в духа ми.
Библията казва: Вярата идва от слушането на живото слово на Бог, “рема“ слово на Бог. “Рема“ е съживен стих от библията, стих, който оживява за нас. И тук се казва как да го приемем – “приемете мечът на духа, който е съживено слово на Бог, посредством молене в Духа по всяко време“. Алелуя. Амин, църква.
Знаете ли, когато се говори за меча на Духа, не се набляга върху меча, а върху Духа, на гръцки ударението е върху Светия дух, т.е. Светият дух е този, който ви дава правилния меч, правилното слово. То може да дойде докато се молите, изведнъж имате слово от Господа, амин. Вие се молите, молите, после се обръщате и казвате: Тавита, стани. Това е слово, което Светият дух дава.
Или това може да е съживен стих от Писанието. Но как получавате този меч? Това съживено от Бог слово? Посредством моленето в Духа. Разбрахте ли? Алелуя!
Когато думата “меч“ се появи за първи път в книгата Битие, това беше когато Бог изпъди Адам и Ева от градината, защото бяха съгрешили срещу Него. И библията казва, че Бог постави на входа на градината Едем херувими и пламтящ меч, който се въртеше във всички посоки, за да пази пътя към дървото на живота.
Знаете ли кой е дървото на живота? Това е Христос. Къде е Христос днес? В нас! Къде е огнения меч днес? Не е чудно, че на петдесятница те видяха огнени езици от огън, това беше мечът на Духа. И така, дървото на живота сега е вътре в мен, аз съм Едемската градина днес. И знаете ли какво? Аз се нуждая да  говоря на езици, защото това е мечът, който реже във всички посоки, пламтящия меч, който се върти във всички посоки, за да пази дървото на живота, да пази мен. Той реже във всички посоки, за да не може дяволът да се приближи. Много е опасно за него да се приближи. Не е чудно, че в деня на петдесятница Бог им показа езици идващи като огън.
Думата “меч“ се появява за втори път, когато библията разказва за Валаам. Този пророк, Бог му каза да не проклина избрания от Бог народ на Израел, но той искаше награди, “възнагражденията на неправедност“. Един ден той беше на път, седнал върху магарето си, за да отиде и да се срещне с този зъл цар Валак, за да прокълне народа на Израил. И докато яздеше по пътя си, Исус се появи. Навсякъде където пише “ангелът на Господ“ –  се отнася до Исус. И после Господ направи ослицата да проговори. Какво държеше Исус в ръката си? Господ отвори очите на Валаам и той видя ангелът Господен, това е Месията в Стария завет, Исус стоеше на пътя с изтеглен меч в ръката си, и Валаам наведе глава и падна по лице.
Третият път, когато Исус се появи с меч в ръка, беше във връзка с Исус Навин, преди Исус Навин да превземе Йерихон. Вижте тази картина: Исус Навин е много близо до Йерихон. И една нощ той има посещение. Някой се появява. И библията казва:
Исус Навин 5:13,14 И когато беше Исус Навин при Ерихон, подигна очи и видя, и, ето, насреща му стоеше човек с изваден меч в ръка; и Исус Навин пристъпи при него и му рече: Наш ли си, или от неприятелите ни? А той рече: Не; но за Военачалник на Господното войнство сега дойдох аз. И Исус Навин падна с лицето си на земята и се поклони; и рече му: Що заповядва Господарят ми на слугата си?
“И ето, насреща му стоеше човек с изваден меч“ – Исус се появява с меч. Искам да ви покажа това, знаете ли защо? Защото мечът сега е във вашата ръка. Това е меч, който винаги побеждава.
В книгата Откровение, библията ни казва, Йоан видя Исус, великолепен:
Откровение 1:16 и той имаше в дясната си ръка седем звезди и от устата му излизаше меч остър и от двете страни  и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.
Това не е ли удивително? В Откровение 19 се говори за звяра и земните царе, всички тези антихристи, всички тези зверове, всички тези хора, които воюват против народа на Израел, говори се за това как звярът е уловен, а с него и лъжепророкът, който беше извършил знамения в присъствието му, и тези двамата бяха хвърлени в огненото езеро, което гори с жупел. А останалите бяха убити с меча, който излизаше от устата на онзи, който седеше на коня. (Откровение 19: 21). Кой е той? Исус! Накрая всички хора, антихриста, които отидоха срещу народа на Израел, ще бъдат унищожени от меча в неговата уста. Не е ли интересно? В Стария завет мечът беше в ръката му, но в Новия завет, мечът е в устата му.
Току що четохме за това как да бъдем облечени с всеоръжието на Бог. Не нашето всеоръжие, а Божието! И ние получаваме меча посредством моленето на езици. Знаете ли какво? Не е чудно, че дявола се страхува от това най-върховно оръжие. Той атакува учението за езиците толкова много, че дори харизматичните християни, които някога говореха езици, сега ги сложиха настрана. С времето някак си спряха да ги използват. Какъв смисъл има да говорите езици, след като не ги разбирате, всичко това е безсмислено, вие просто си измисляте думи – дяволът ще ви каже такива неща. Всъщност, когато той ви каже това: поздравления, вие имате правилното нещо. Колкото повече той ви казва това, толкова по-сигурни бъдете, че имате правилното нещо. Мечът, който беше в ръката на Исус в Стария завет, сега е в устата му. Всъщност, антихристът ще бъде унищожен от меча, който е в устата му.
2Солунци 2:8  и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с духа на устата Си.
Това ще се случи, когато Исус дойде отново, тази жива дума, този меч! И как казва библията че ще получим този меч? Посредством моленето в Духа. Алелуя! Хайде църква, приемете меча!
“Не знам какво се случва - пастор Принс - дяволът идва като река“, искам да кажа, той атакува всяка област от вашия живот, затова използвайте меча! Използвайте меча, дяволът посича вашето семейство, посича вас, посечете го в отговор, амин, посечете го хубаво. Амин. Той ви причинява болка, той причинява болка на тези, които обичате, той не се интересува колко малко е едно дете, той ще нарани детето всеки път когато му се удаде, затова - използвайте меча. Амин! Това не е вашия меч, това е мечът на Духа, Божието всеоръжие е което обличате.
Нека да завърша с това, хвала на Бог, алелуя! Времето просто лети, нали? Знаете ли, през 1993, мисля, или беше през 1994, проповядвах серия проповеди относно езиците. В тези проповеди са някои от най-големите откровения, които Бог ми даде относно езиците. Мисля, че това което е нашата църква днес е благодарение на моленето на езици по онова време.
Може би сега разбирате защо сте под толкова много атаки. Време е за контра атака.
Ще завърша с Исая 59. Много от вас искат сега да говорят на езици, Духът вътре във вас се вълнува. Не мислете, че аз съм против това да говорите на езици в църквата. Когато всички хвалим Бог, няма нищо лошо в това всички да говорим на езици. Но не е добре докато проповедникът проповядва, някой да се провикне говорейки на езици, или ако говорите на езици само за да впечатлите другите. Аз съм срещу това. Да отидем на Исая 59. Откъде Павел е научил за всеоръжието на Бог? Как Светият дух е открил тази истина на Павел? От къде Павел се е научил как да получи това всеоръжие? В Стария завет има само едно място, на което е споменато Божието всеоръжие. В Исая 59.
Това, което се случи е следното: Бог погледна надолу от небето и видя да се случва това:
Исая 59:14,15 Затова правосъдието отстъпи назад И праведността стои далеч; Защото истината падна на площада, И правотата не може да влезе, Да! истината я няма, И който се отклонява от злото става плячка…
Не би трябвало да става така, нали. Има хора, които се отдалечават от злото и тогава дяволът ги атакува. Те би трябвало да са защитени, не е ли така? И Бог не харесва това. Бог поглежда надолу и казва: това не трябва да се случва:
Исая 59:15,16…И Господ видя, и беше зло в очите Му, че нямаше праведност, Видя, че нямаше човек, И почуди се, че нямаше посредник.
Защо се случват тези неща? Защото нямаше човек, който да е посредник. На път сте да видите нещо много важно. Какво направи Бог?
Исая 59:16, 17 ....Тогава Неговата ръка Му донесе спасение, и Неговата праведност, тя Го подкрепи.И Той облече праведността като бронен нагръдник, И сложи на главата си спасение за шлем; И облече като дреха одеждите на възмездието. И се загърна с ревността (пламенността от еврейски) като с плащ.
Ето от къде Павел взе знанието за всеоръжието на Бог! Това е пророчеството в книгата на Исая, който живя много преди Павел, който живя в Стария завет, той пророкува, че Бог ще ни даде Божието всеоръжие, за да върне обратно праведността, така че хората, които се отдалечават от злото да не бъдат атакувани.
Тук се казва: “Бог облече праведността като бронен нагръдник, (и ние също облякохме всеоръжието на Бог), праведността като бронен нагръдник, и сложи спасението за шлем на главата си“. Това звучи ли ви познато? “Облече и одеждите на възмездието за дреха“ - ние трябва да сложим цялото всеоръжие на Бог. Затова като се облечем с всеоръжието на Бог, дяволът вижда и си казва: Те обявяват възмездие върху мен. “Бог облече одеждите на възмездието. И се загърна с ревността, с пламенността като с плащ.“
Исая 59:18  Според дължимите им възмездия, така ще отплати, Ярост на противниците Си, възмездие на враговете Си;
С една дума, когато вие сте облечени с цялото всеоръжие на Бог, вие плащате на дявола за това, което е направил. Амин. И той два пъти ще помисли следващия път дали да дойде срещу вас. Разбирате ли, църква? Това е резултатът от цялото всеоръжие на Бог.
От началото може да изглежда трудно. Ще бъде труд, но колкото повече постоянствате, толкова по-лесно ще става. Направете експеримент тази седмица. Молете се на езици колкото може повече. Но не забравяйте тази дума: постоянство. Някои хора започват сутринта, но следобеда вече им се струва, че нищо не се получава. Преди да се усетите, са минали два дена, и вие се сещате: Аз забравих да се моля. Забравихте думите: с цялото си постоянство. Има време, когато не чувствате говоренето на езици да върви гладко. А има и време, когато Бог ви дава езиците да се изливат свободно. Обичам тези времена. Езика ти става толкова солиден, и вие се чувствате пълен с ентусиазъм. Готов сте да кажете на болния, сложи си ръката тук и ще бъдеш излекуван, алелуя, вие чувствате силата на Бог! Но има време, в което не чувствате нищо. И това е времето, когато този стих ми помага: с цялото си постоянство! Продължавайте да говорите. Дяволът казва: Нищо не се случва, само си говорите, нищо не се случва, но вие продължавате да постоянствате.И ще победите!
Нека да завърша с това. Смятате ли, че глава 59-та на книгата на Исая е вълнуваща? Ще ви покажа нещо още сега, с какво завършва всеоръжието на Бог, последната част, описана в Ефесяни 6:18– Молене в Духа винаги. Когато се молите в Духа, вие се молите с благодарение, с молби, молите се за другите, без да знаете за какво се молите. Затова моленето на езици е толкова мощно. Има време, в което просто хвалите Бог. “ Защото те ги чуха да говорят на езици и да хвалят Бог“ – казва стиха в Деяния на апостолите. Понякога се молите за някой друг. Нека да продължим да четем, вие ще видите още нещо тук. Ще завършим със стих 19 на Исая 59
Исая 59:19  И ще се уплашат от името на Господа живеещите на запад, И от славата Му живеещите при изгрева на слънцето; Когато врагът нападне като река, Духът на Господ ще издигне своето знаме против него.
Какво е това знаме? Колко от вас знаят, че има време, когато врагът идва като река, изглежда че не само едно нещо, а всички неща вървят не както трябва. Били ли сте в такова положение? Здравето ви, финансите ви, семейството, нищо не върви както трябва, случвало ли ви се е? Какво е вашето оръжие в такава ситуация?
Духът на Господ ще издигне своето знаме срещу врага. Какво е това знаме? Да видим контекста:
Исая 59:21  А от Моя страна, ето Моят завет с тях, казва Господ: Духът Ми, който е на тебе, И словата Ми, които сложих в устата ти, Не ще липсват от устата ти, Нито от устата на потомството ти, Нито от устата на тяхното потомство. От сега и до века, казва Господ.
Когато врагът дойде като река, Духът на Бог издига знаме слещу врага чрез моленето на езици. (“Ето моят завет“ – този стих пророкува дните на новия завет, когато ще получим моленето на езици като подарък.) И Бог казва: Това молене няма да липсва от устата ти. Амин. И чак след това се казва:
Исая 60:1 Стани, бъди светлина, защото дойде твоята светлина, И славата на ГОСПОДА изгрея на теб.
Цялото всеоръжие на Бог, което е описано в Исая 59, завършва с: “Ето моят завет“, което се отнася до Новия завет. Исая пророкува чрез Светият дух. Бог казва: “ето Моят завет с тях: Духът Ми, който е на тебе, И словата Ми, които сложих в устата ти, Не ще липсват от устата ти, Нито от устата на потомството ти, Нито от устата на тяхното потомство“.
Затова колкото повече се моля на езици, кой ще бъде благословен? Джесика, дъщеря ми. И после, и потомството на Джесика.
И тогава вие ще се излезете от тъмнината, ще излезете от болестта си, ще излезете от финансовите си проблеми, ще излезете от своята слабост и ще започнете да светите, защото вашата светлина е дошла!
Това е частта от Стария завет, която съответства съвсем точно на Ефесяни 6. Започва с всеоръжието на Бог и завършва с моленето в Духа. Алелуя. Църква, грабнете всичко това! Амин. Ние имаме най-върховното оръжие. Не е чудно, че дяволът се бори срещу езиците като луд! Амин. Амин, църква. Колко от вас ще се молят на езици повече?
И не забравяйте тази картина. Когато мечът за първи път се появява, това е пламтящ меч, който пази пътя към дървото на живота.
Знаете ли, че в книгата Притчи се казва: Благият език е дърво на живот. Не е за учудване, че мечът излиза и реже навсякъде. Амин. Дяволът не може да дойде наблизо, защото мечът реже навсякъде. Когато се молите на езици, все едно има меч около вас. Вие режете на парчета дявола и всички негови планове. Хвала да бъде на Бог.
Татко, ние ти благодарим, в прекрасното име на Исус, ние ти благодарим Татко, за молитвения език на Светия дух. Ти обеща Господи: “А вие, възлюбени, изграждайте себе си върху най-святата ваша вяра молейки се в Светия дух, пазете себе си в любовта на Бог“. Пазете себе си в любовта на Бог. О, Татко, има ключ към това как да ходим в твоята любов: Да се молим в Светия дух. Алелуя!

Превод от английски:
Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година