"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

сряда, 10 октомври 2018 г.

Финансова Свобода - "Разбирането на Павел за парите"


Улф Екман

Разбирането на Павел за парите

В една от предишните глави ние разгледахме какво Исус казва за богатствата и правото на собственост в случая с богатия млад управител. Установихме, че това, което Той каза, бе за определена личност в единствена ситуация. Но каквото Павел казва за парите е отправено към всички нас. Неговите послания са насърчение за църквата и затова са предназначени за всеки вярващ. Ако думите на Исус към богатия млад управител бяха общ закон или правило, Павел щеше да напише същото в посланията си чрез откровение от Бога. Но никъде в писмата му не намираме обща заповед за всички вярващи да раздадат всичко, което притежават.
Какво казва Павел на тези, които са богати? Неговите напътствия и насърчения са Словото на Бога, наша мярка и пътеводител.
На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме... (1 Тимотей 6:17).
Никога не изглупявай дотолкова, че да се довериш на нещо така несигурно каквото е богатството. Не се доверявай на чековата си книжка. Известни са случаи, когато хора, изпаднали във финансова катастрофа заради доверието си в богатство, извършват
самоубийство като се хвърлят от прозорец. Само погледни на последвалия хаос, ако заплатите на хората не дойдат на време. Това важи дори за християни, включително такива, за които се предполага, че проповядват вяра. Маските им незабавно падат и вярата им отлита. Както казва Павел тук, не се доверявай на несигурни богатства, но на Бога, «който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме».
Стих 18 продължава: «да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни». Такова трябва да е отношението на богатите. Забележи, че, когато Павел насърчава богатите, той не им казва да продадат всичко, което притежават. Вместо това той казва: «Само се доверете на правилното нещо; не на парите, а на Бог, който ви е дал това, което имате, за наслаждение». Павел не е религиозен, както много от нас си мислят!
Няма нищо лошо да се наслаждаваш на каквото имаш. Неправилно е само ако насладата ти стане егоистична и започнеш да живееш за тези неща. Виждаш ли разликата? Изглежда е по-трудно да се обясни това на журналистите, света и религиозно мислещите. Ще разбереш разликата, само ако животът ти е направляван от Святия Дух. Ако си воден от плътта си, разбирането ти ще бъде плътско. Но ако си воден от Духа, тогава можеш свободно да се радваш и наслаждаваш на това, което Бог ти е дал, като го употребяваш да даваш на другите и да се наслаждаваш ти самият. Докато се наслаждаваш, съблюдавай да пазиш отношение на щедрост и готовност да споделяш с другите. Това е в съответствие с Божието Слово. Не е опасно или погрешно да притежаваш неща. Неправилното се появява, само когато тези неща те притежават! Бог ти дава добри
дарове, за да те благослови като Свое дете, така че от своя страна ти да можеш да благославяш другите.

Пари и служение

Ако си в положение на служение в Божието царство, трябва да направиш всичко възможно да ходиш пред Бога с чиста съвест. Използвай професионален счетоводител да гарантираш, че финансовите въпроси се водят правилно.
Като Божий слуга трябва да си готов да бъдеш без заплата в определени ситуации и тогава, когато Господ ти посочва. Павел често го правеше.
Грях ли съм сторил като смирявах себе си, за да се издигнете вие, дето ви проповядвах Божието благовестие даром? Други църкви обрах, като вземах заплатата от тях, за да служа на вас; а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не отегчих никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко упазих себе си и ще се пазя, да не ви отегча. Тако ми Христовата истинност, която е и в мене, никой няма да ми отнеме това хвалене в Ахайските места (1 Коринтяни 11:7-10).
На други места Павел ни казва, че работникът заслужава наградата си и устата на вола не трябва да се връзва, докато вършее зърното. И така, какво иска да каже той в горния откъс? Коринтяните бяха много плътски и Павел знаеше, че имаха проблеми в отношението си към парите. Под водителството на Святия Дух той се отказа от това, което законно му принадлежеше.
Библията ни казва, че служителят на Евангелието трябва да живее от Евангелието; не да живее от
разпродажба на реклами и застраховка. Отговорност на църквата е да го поддържа. С други думи, един пастор или проповедник е на пълен работен ден и е грешно да лишаваме работника от заплатата му. Обаче могат да възникнат ситуации, в които плътски, необновени хора ни принуждават да постъпваме като Павел и да ходим без заплата.
Ето какво се опитва да каже Павел: «Вие не сте моят източник, а Бог. Моята работа е да ви проповядвам Евангелието. Но поради това, че сте толкова плътски и не разбирате, че трябва да ми помогнете, за да продължа пътуванията си, отказвам да взема дарения от вас, за да не кажете, че съм ви обрал и ограбил парите ви. Има други, които ще ме подкрепят».
Когато пристигна в Рим, Павел очакваше да поемат финансово останалата част от пътуването. Но не беше такъв случаят в Коринт. Това бе църква пълна с проблеми и Павел беше принуден да действа според тяхното ниво.
Колкото повече си употребяван от Господ, толкова по-мъдър трябва да бъдеш. Някои хора стават мъдри чрез човешки стандарти; те правят компромис. Не можем да си позволим да правим компромис в тази област, като отдаваме голямо внимание на това, което другите мислят. В деликатни ситуации трябва да проявяваш мъдрост и да бъдеш воден от Святия Дух. Ако съвестта ти е чиста, няма да е лесно за хората да ти препишат нещо. Но много бързо ще се забележи, ако действаш измамно с пари. Може никой друг да не знае за това, но то се забелязва в духа. Ще претърпиш спадащ успех и Бог ще бъде опозорен.
Веднага след като започнахме строежа на нашата настояща сграда тук, в «Слово на Живот», истинските
атаки започнаха. Веднъж няколко журналисти ме запитаха: «Колко печелите от касетите си?»
«Нищо», - отговорих аз.
Последва неочаквана тишина. Аз бях решил да не извличам никаква печалба от разпродажбата на касети. Парите, спечелени от многото касети, които наистина продаваме, са употребени за Евангелието. Ние не разпространяваме касети да печелим, ние го правим, за да благославяме хората, които се нуждаят от учението ни. Разбира се, нужни са пари да разпространяваме касети. Имаме служители и оборудване, и нарастващи разходи в резултат на новата сграда.
«Колко пари натрупахте от тази книга?» - ме попита единият от тях, вдигайки книгата «Вяра, която побеждава света».
«Нищо», - казах аз. - «Всичко отива за сградата».
Отново стана тихо. Те попитаха директора на издателството и получиха същия отговор. Достатъчно изумително, но тази информация излезе във вестниците, независимо че противоречеше на някои предишни статии.
За мен е чудесно да зная, че имам някои права, от които съм избрал да се откажа заради света и плътски християни.
Аз получавам заплата в качеството си на директор, учител и пастор на «Слово на Живот». Целта ми е да намалям този доход непрекъснато. Колкото по-ниска държа заплатата си, толкова повече съм принуден да се надявам на Бога. Не трябва да живеем чрез вяра само докато получим твърда заплата. Трябва да решиш да живееш с вяра до края на живота си.
Точно сега трябва да вярвам за повече пари както никога по-рано. Предишните суми, за които трябваше да вярвам, са нищо в сравнение с настоящите суми.
И Господ продължава да ни говори относно нови проекти, за които по човешки няма покритие. Съвсем наскоро Бог ни говори за проект да изпратим 40 милиона шведски крони под формата на литература, видео и аудио касети, както и някои заплатени на редовна работа евангелизатори в Съветския Съюз. Нямаме толкова пари. Още повече, че имаме нашите собствени месечни разходи, които трябва да покриваме. Но ние не се съсредоточаваме да посрещаме само своите собствени нужди. Вместо това правим каквото Бог е казал, знаейки, че Той ще снабди всяка наша нужда.
Ето така трябва да живеем. Божието Слово ни казва да бъдем пример в слово, в поведение, в любов, в дух, във вяра и в чистота (вж. 1 Тим.4:12). Трябва да бъде видимо в живота ни, че практикуваме това, което проповядваме. Хората ще бъдат привлечени като видят, че тези неща са реалност за нас. Трябва да пазиш себе си чист и да продължаваш да ходиш във вяра в тази толкова чувствителна област на парите. Сей и само чакай да видиш последвалата жътва. Бог ще те оцени и благослови, ще те покровителства, пази и помага.

Можеш да живееш чрез вяра

Първите няколко секунди при излитането на самолет са винаги най-драматичните. Веднъж отлепил се от земята, летенето е лесно. Същото се отнася за нашето ходене в Духа. Трескаво се бориш да се откъснеш от земята; да преминеш от естествения свят в свръхестественото. Но веднъж стигнеш ли там, чувстваш се у дома. Вярата ти заяква и виждаш дявола стъпкан в една или друга област. Божиите
обещания са изпълнени в по-голяма степен ти летиш.
Радвай се! Бог е извършвал финансови чудеса и преди. Той обича да извлича хората си от финансови затруднения и да ги освобождава. Конкретните, проверими Божии чудеса са извънредно свидетелство за другите.
Откровението за финансово преуспяване не може да бъде спряно. Когато Божиите хора са най-после свободни в тази област, ние ще имаме това, от което се нуждаем, за да спечелим света.
Бог каза на Авраам, че чрез вяра земята ще бъде негово наследство (вж. Битие 12:1 и Евреи 11:8). Това, от което се нуждаем днес, е освобождение от финансово робство. Бедността е робство, вид финансово робство, от което Исус е обещал да ни освободи. Той дойде да освободи пленниците, включително и тези, обвързани финансово. Той донесе добрите вести на бедните. Какво е добра новина за бедния? Богатства и преуспяване, разбира се. И, слава на Бога, тези добри вести са за нас! Нямаме право да пропиляваме ресурсите или да ги използваме за своите плътски страсти, но ще правим с тях точно това, което Бог желае: да превземем света за Евангелието.

Ключа е да си доволен

Нашето становище трябва да бъде същото като на Павел: Готов съм да се отказвам от неща, не е необходимо винаги да получавам. Тъжно е да виждаш хора, предназначени да служат на Бога, които са вкопчени в парите. Този вид просене се среща по целия свят.
Павел ни предупреждава против такова отношение: «...човеци с развратен ум и лишени от истината,
които мислят, че благочестието е средство за печалба» (1 Тим.6:5). Такива хора си мислят, че могат да печелят пари чрез благочестието. За съжаление има ги и днес. Те са открили начини, по които да печелят пари от Бога, и се мамят с хитрите си продажни тактики. Противно е да срещаме такива индивиди, чиято нечистота лесно се забелязва. Ефесяни 5:3 казва, че блудство, нечистота и алчност не трябва дори и да се споменават между нас. Бог мрази алчността. Тя пречи на хората да ходят в Неговите благословения. В Първо Тимотей 6:6 Павел казва: «А благочестието със задоволство е голяма печалба». Задоволството е отношение, независещо от това колко имаш. Ключът за получаване на повече е да бъдем доволни с каквото вече имаме.
Благочестието със задоволство е позиция, в която не желая нищо друго освен да служа на Бога. Аз не живея, само за да получа нещо. Аз искам единствено да доставя удоволствие на Бога. Псалом 75 ни казва, че възвеличаването идва от Господа. Бог използва тези, които са доволни, а не тези, които са лениви и чакат за своя голям «шанс» или «пробив».
В Първо Тимотей 6:7,8 Павел продължава, като казва: «Защото нищо не сме внесли в света нито можем да изнесем нещо; а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно».
Ключът за успеха е да общуваме с Бога и да бъдем доволни.
Такова беше отношението на Павел и то е изискване за християнския живот. «Като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни.» Някои хора са се опитали да изменят този стих така, че да означава, че ние не се нуждаем от нищо друго освен от абсолютния жизнен минимум. Обаче Павел не казва
това. Той говори за едно отношение на задоволство. По-късно в същата глава той казва, че Бог е благословил богатия с всичко, за да се наслаждава. Павел не си противоречи. Той разкрива важността на правилното виждане за богатствата. Не започвай да «стоиш във вяра», за да получиш нещата на другите хора. Това не е нищо друго, но пожелаване нещата на ближния ти.
Стихове 9 и 10 казват: «А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби».
Павел не казва, че парите сами по себе си са коренът на всяко зло. Има някои идеологии, които твърдят, че парите и притежанията са коренът на всяко зло. Библията напълно се противопоставя на подобно виждане. Тя е ясна относно това: няма нищо грешно в парите и притежанията. Любовта към тях е коренът на всякакво зло. Водените от желание и лъст за пари и вещи ще бъдат отклонени от вярата и пронизани от много скърби.
Ако хората се хванат за вестта за финансовото преуспяване заради егоистична печалба, според Биб­лията те ще се пронижат от много скърби. Невъзможно е да накараме това учение да заработи, докато живеем плътски. Първо отношението ти трябва да е правилно.

Пари и правителство

Нека прочетем в Ефесяни 4:28: «Който е крал, да не краде вече...». Кражбата е външното изявление на
алчността. Има много различни начини да се краде. Човек може да счупи витрината на магазина и да вземе благата вътре, а друг може да го направи по по-сложен начин. Някой може да лъже с таксите върху дохода си, да направи лъжливи удръжки или да назове неща с други имена, когато представя декларация.
Нямам право да кажа: «Държавата ми е откраднала толкова много, така че мога да си взема част от това обратно». Библията ни казва да плащаме данъци. Когато плащаш данъците си, хвали Бога и кажи: «Тези са парите, които държавата казва, че дължа. Давам им ги доброволно. Никой не ми ги взима. Боже, моля тези пари да бъдат употребени за благоразумни цели, а не за да финансират делата на дявола. Парите ми ще се използват да съдействат на Божието дело. Ще се използват за доброто на хората; за болници, помощ за инвалидите и пр. В името на Исус аз благославям моя данъчен влог. Аз го отделям за разширяването на Божието царство чрез данъчната система».
Правейки това, ще спреш да се оплакваш относно данъците си. Можеш да продължиш да се молиш за повече справедливост в системата, но докато дойде този ден ти ще трябва да продължаваш да плащаш данъци.
«Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на тогова, който има нужда».
Според Библията работата трябва да ти осигурява достатъчно пари да посрещаш своите нужди и нуждите на другите.
Ако живееш в общество с такава данъчна система, която прави невъзможно за теб да имаш достатъчно
излишък, за да даваш на другите - нещо не е наред. Трябва да се молиш Господ да промени системата. Божията воля е да имаш достатъчно да даваш на другите.

Топ 10 за изминалата година