"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Живей с усещането за Божията Любов"

Евреите са под писан закон, състоящ се от заповеди и наредби (можете да ги намерите в Първите пет книги на библията) 
Народите, които не са евреи нямат писан закон, но законът е написан в сърцата им (цитирам Римляни 2), тоест целият свят е под закон,
Но след като Исус пожертва Себе си на кръста, всеки който приеме жертвата на Исус, не е под закон, а под благодат.
Благодат е всяко добро нещо, което получаваме от Бог, без да сме го заслужили, без да сме го изработили, без да сме вложили усилие, всяко незаслужено благо, което Бог ни дава (и което можем да получим заради жертвата на Исус Христос на кръста).
------------------------------------------------------------------------------------
Започнах да проповядвам за опасностите от това да мислим, че се нуждаем едновременно от закона и благодатта. Ние започнахме с Римляни 7, и Римляни 7 говори за двама съпрузи. Главата започва с двама съпрузи и всъщност ни казва, че всички ние, първоначално евреите, те са женени, ние сме женени за господин Закон, първият съпруг. Но господин Закон не може да произведе деца. Защо? Не защото той е неспособен, той е перфектен, но ние сме безплодни. Така че в този съюз няма плод.
Ще цитирам Римляни 7:5
Когато ние бяхме водени от плътта, когато бяхме под закона, забележете тези два израза са синоними, да бъдеш воден от плътта е да бъдеш под закон, когато бяхме в плътта, движенията или страстите на греха работеха в нашите телесни части, за да произведат плод, да родят деца, да произведат плод за смърт.
Резултатът от съюза между грешния човек и закона е смърт. А после се казва това: (Римляни 7:4) Затова, братя мои, вие също сте станали мъртви за първия си съпруг: мъртви за закона, мъртви за първия си съпруг, за да бъдете женени за друг, сиреч за този който е възкресен от мъртвите, Исус Христос.
И така, вие сте мъртви за господин Закон, вие вече не сте под закон, вие сте освободени от закона - използвам все изрази от Светото писание - за да можете да бъдете женени за Исус Христос, който е възкресен от мъртвите, за възкръсналия Исус, за да раждате плод за Бог. Така че тази идея, че ние сме мъртви за закона, за да можем да правим безразборно каквото си искаме, тази идея не съществува! Ние сме мъртви за единия съпруг, защото живеем за този, който даде живота си за нас. Ние живеем за негова слава. Ние живеем за честта, уважението към Неговото име, амин. Ние сме женени за Него. И резултата, който е без усилие от наша страна, просто защото сме женени за него, е че ние принасяме плод. Библията го казва така: За да бъдете женени за друг, онзи, който е възкресен от мъртвите, за да можете да раждате плод за Бог, изумително е, че когато вярващите не са под закона, те принасят плод.
Вижте Римляни 8:1
Римляни 8:1 По тази причина сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус.
В някои библии има допълнение към този стих, което е: “които ходят не по плът, а по дух“. Но най-добрите изследователи на библията ще ви кажат, че това допълнение “които ходят не по плът, а по дух“, което превръща твърдението, че за вярващия няма осъждане в нещо, което зависи от нашето ходене, в нещо, което е условно, това допълнение го няма в най-добрите ръкописи. С други думи, това е добавено по-късно. Някой не е могъл да понесе пълната проста истина за никакво осъждане на тези, които са в Христос, независимо от тяхното ходене. Един път след като сте родени отново, вие сте в Христос. Амин. И за вас няма никакво осъждане! Бог не може да ви осъди, защото не може да осъди своя собствен Син, възкръсналият Христос. И Бог е направил така, че ние да бъдем в Христос! Кога се случи това, ние и Исус да станем едно? Това се случи на кръста! Затова библията казва, ние сме разпънати с Христос. Така че, когато Той възкръсна от смъртта със силата на възкресението над смъртта, познайте какво, вие възкръснахте с Него. Когато Той седна от дясната страна на Бог, познайте какво, ние седнахме с Него. Може ли да чуя едно хубаво амин. Библията казва, че заради това че сте в Него, Бог не може да ви осъди вече, така както не може да осъди Сина си.
Бог осъди Сина си на кръста. Свършено е, перфектно завършено. И причината, поради която Бог осъди своя собствен Син не са греховете му, Той нямаше нито един. Той осъди Сина си за греховете, които Сина му понесе, които са вашите и моите грехове. Неговият син извика "Свършено е!" Веднъж след като съденето е свършено, Той възкръсна от мъртвите, без нашите грехове, без  осъждането от Бог, сега Той е завинаги в непомрачимата благодат на Бог.
Къде е вярващият сега? Ние сме в Христос, тоест ние също сме в непомрачимата благодат на Бог. Завинаги! Амин! Ние умряхме за закона, за да бъдем женени за нашия Господ Исус, който възкръсна от мъртвите. Как би могъл този съюз да създаде безнравственост, как би могъл?
Някои хора се опитват да си играят на прелюбодеяние, те прегръщат господин Закон, казват че се опитват да спазват заповедите, но когато се провалят, те бягат към Господ Исус, за да бъдат пречистени. После се чувстват силни за известно време, връщат се обратно към господин Закон, опитват се отново да спазят господин Закон, само за да открият, че закона е замислен така, че да разкрие техния грях.
Въпросът е в това, как вие спечелвате победа над вашите грехове? Как вие спечелвате победа над вашите нечисти навици? Как спечелвате победа над вашите пристрастености?
Спомнете си, когато довеждат жената, хваната в изневяра (Йоан 8), тя беше заловена по време на самото прелюбодеяние, и тя беше хваната от теолози, от хора, които познават библията, амин. Тя беше довлечена и хвърлена пред Господ Исус, но мъжът не беше там. За да има прелюбодеяние, трябва да има и мъж. Така смятам. Винаги съм мислел, че това е някой от фарисеите. Те не доведоха своя си човек. И така, те я довлякоха и я хвърлиха пред Господ, а Господ поучаваше в предверието на храма и библията казва, че те казаха: Господи, вие знаете историята, да я убием ли с камъни? Мойсей каза, че трябва да я убием с камъни. Ти какво казваш?
Ако искаха да я убият с камъни, щяха да го направят по-рано.  
Те не се интересуват от жената. Те не се интересуват от Божията морална справедливост. Те се интересуват да хванат Исус. Те се опитват да хванат Господ, казващ: "Не я убивайте с камъни", и тогава ще могат да кажат, че нарушава Мойсеевия закон. От друга страна, ако Исус каже: "Убийте я с камъни" - последователите му, които са около него, всички тълпи от хора събрани около него, за да чуят на какво учи Той, ще се объркат. Така те мислят, че са го хванали, вие знаете историята, амин, библията казва: Той се наведе и пишеше с пръст по земята, и това действие на писане, това е единствения път в Благовестието, когато се казва за него, че пише. Някога аз си мислех, че Той е писал върху земята, върху пръстта, но преди години, когато бях в Израел, където е било предверието на храма, храма разбира се, не е вече там, но ако погледнете моделите на храма, ще откриете, че предверието на храма е каменно. И ако минете по местата, където най-вероятно е бил храма, ще видите, че всичко е от камък. Така че, когато Исус писа на земята, Той писа върху камък. Представете си пръста на Исус и как пише върху камъка. Какво ви казва това? С това действие Исус казва: Аз съм този, който даде закона. Вие искате да ме учите на закона, но Аз съм този, който даде закона. После Той се изправи и каза: Тъй като вие се гордеете, че сте пазители на закона, това е закона: този който е без грях да хвърли първия камък.
Така че Той не е казал: Не я убивайте. Той потвърди закона. Той дори вдигна още по-високо стандартите на  Мойсеевия закон. Той казва: Да, можете да я убиете с камъни, но само този, който отговаря на изискванията на закона, само този, който е без грях може да хвърли първият камък. Там имаше само един човек без грях, това беше Той, но Той не хвърли камъка.
Така един по един те си тръгнаха засрамени, оставяйки Господ. Обичам да го казвам така: Те щяха да я убият, ако можеха, Той можеше да я убие, ако искаше, но Той не искаше. Това е красотата на нашия Господ.   
Знаете ли, когато Господ я попита, Къде са всички онези, твоите обвинители, жената повдигна поглед и видя: всички си бяха тръгнали. И Господ, аз вярвам, че ѝ каза това, хвана я за ръка и и каза: Жено, аз също не те осъждам, върви и не съгрешавай повече.
Много хора разделят двете неща. Те искат да учат на това: Върви и не съгрешавай повече. Но проблема е в това: Вие нямате никаква сила да вървите и да не съгрешавате повече, освен ако първо не кажете: Аз също не те осъждам. Не може да размените местата им и да кажете:  Върви и не съгрешавай повече - това е което прави църквата - и след това ние вече няма да те осъждаме. Господ ѝ даде подаръка на “никакво осъждане“, да ви припомня, че тя беше хваната по време на самото прелюбодейство. Господ ѝ каза: И аз не те осъждам. Дали Той одобряваше прелюбодеянието?
Разбира се, че не. Той трябваше да плати, за всяко чудо на излекуване, за всяка прошка на грехове, която Той даваше, и много от тези случаи са записани в евангелията на Матей, Марк, Лука и Йоан, всичко, което Той направи преди кръста, трябваше да бъде платено, то не е безплатно. За да може Бог да прости грях трябва да има праведна основа. Защото Бог е три пъти свят Бог.
Господ ѝ каза "и аз не те осъждам", защото Той щеше да бъде осъден на нейното място. Това е цената, която Той трябва да плати. Но бидейки осъден на мое място и на ваше място, днес ние няма да получим осъждане. Когато Той ѝ даде подаръка "никакво осъждане", той ѝ даде сила да върви и да не съгрешава повече.
"Но, ако е чрез благодат, казва библията, не е вече от дела: иначе благодатта не е вече благодат. Но ако е от делата, не е вече благодат: иначе делото не е вече дело." казва Римляни 11:6. “Благодат“ и “дела“ са антитези, те са противоположни едно на друго. Затова за думата “благодат“ има следното определение - незаслужено действие от страна на Бог в полза на човека, което човека не е изработил, заслужил или спечелил с труда или старанието си,  действие от страна на Бог в полза на човека, което не е следствие от делата на човека, което е следствие единствено от завършеното дело на Исус на кръста. Когато наистина разберете това и приемете Божията благодат, която Бог има за вас, тогава и само тогава, тя ще ви даде силата да вършите добри дела. Това е за което се старая.
Пастор Принс се старае хората, които го слушат, да приемат Божията благодат, да приемат любовта на Бог, защото той знае, че когато те приемат Божията любов, животът им, като на тази жена, ще бъде трансформиран. Техните пристрастености ще отпаднат.
Преди много години, през 90-те, Господ ми даде слово. Аз  Му казах: Аз вярвам на това, което библията казва, че съм мъртъв за закона, аз съм под благодат, но как да ходя в това на практика? Господ ми каза, Сине, осъждането е нещо много сериозно. Осъждането убива. И Господ ми каза: Всеки път когато се чувстваш осъден, няма значение колко много знаеш за благодатта, няма значение колко много познаваш ученията за закона и благодатта, когато се чувстваш осъден, това произвежда грях. И ние можем да се чувстваме осъдени поради всякакви погрешни причини.
Бащата може да се чувства осъден, защото няма достатъчно време да прекарва със семейството си. Той е толкова зает да работи и въпреки, че работи упорито, съпругата му не разбира защо той, когато се върне в къщи е толкова ядосан, защо е толкова избухлив. И после, когато той е малко рязък с нея, тя отговаря с режеща забележка, той отговаря на нейния отговор и после има друг отговор на неговия отговор. И преди да разберат, те дори са забравили за малкото пламъче, което е започнало горския пожар. Вече не можете да намерите пламъчето. Не извинявам лошото държание или лошия нрав, само казвам, че много пъти мъжът е с тази мисъл в главата си: Аз не осигурявам достатъчно на моето семейство, аз не съм добър баща и т.нататък. Всъщност, с тези мисли главата си, когато се прибере в къщи, той се ядосва на децата и е избухлив със жена си, а всичко което иска, е да е добър баща! Но бидейки под осъждане, това произвежда грях!
Така че с други думи, Бог ми каза, Помни това, всеки път когато хората са под осъждане, това убива. Това ще убие взаимоотношенията им, това ще убие здравето им. Има хора, които са болни днес, защото се чувстват осъдени. И това осъждане е толкова слабо доловимо, че вие дори не знаете че е там.
Управителят коригира служителя си. Това е корекция. Но служителят започва да мисли: Аз съм неудачник, аз съм това, аз съм онова. Някой ви коригира, и изведнъж започвате: Аз съм неудачник, аз съм това, аз съм онова, знаете ли за какво говоря? Ние се осъждаме толкова бързо, като падането на косъм. Не, това беше корекция! Но дори и той да не ви коригира по правилния начин и това да е като осъждане, не означава, че вие трябва да го приемете. Можете да се поучите от това, но не е нужно да приемате осъждането. Но ние сме толкова бързи да осъждаме себе си.
Вие казвате на съпругата си: Не ме интересува какво казва пастор Принс относно силата на думите, аз ще казвам каквото си искам. После започвате да говорите каквото си искате и се чувствате осъден още повече. Не, не, всичко на което се учим тук, не е за да ви осъжда, а да ви помогне, да ви ръководи, да ви насочва, да благослови живота ви. Това са ученията за благодатта. Амин, хора?
И така, аз попитах Господа и Господ ми каза: Осъждането убива. Във всяка сфера на живота ви осъждането убива. Помня, когато Той ми говорѝ и помня, че Той ми напомняше отново и отново за това, но аз не можех да разбера какво означава да не бъдеш под закона. Но когато Той ми каза, осъждането убива, аз разбрах. Мислех, че да си под закона е само да се опитваш да спазваш Божиите заповеди. Не разбирах, че когато се осъждаш за каквото и да е, пак се поставяш под закона.
Защото в моя собствен живот, аз съм много бърз да се критикувам, да се осъждам. А когато вие се осъждате, знаете ли какво се случва? Случва се това: поглеждате към другите хора и започвате да осъждате и тях. Много пъти бащата или майката ще осъдят детето точно заради това, по което те си приличат с него. Те осъждат това нещо, което им напомня за тях самите. Ние осъждаме другите, защото първо осъждаме себе си.
Но вижте, аз не говоря за хора, които живеят в прелюбодеяние. Ако живеете в прелюбодеяние, в грях, това не е посланието за вас.  Знаете ли какъв е отговора за вас? Разкайте се. Амин! Оставете другата  жена. Върнете се в къщи при съпругата си. И една дума за другата жена: Ако се ожените за него, рано или късно, това което прави на съпругата си, ще направи и на вас. Но ние не говорим за тези хора. Не говоря на хора, които не се интересуват от Бог. И много е вероятно, хората, които живеят в прелюбодеяние, на първо място, да не са спасени. Те са хора които изповядват с устата си, че са християни, но те не са притежатели на вечен живот. Така че нека не се тревожим за тях. Амин. Ако те са свободни от закона, ако те са мъртви за закона, но са мъртви и за Исус, тогава в тях няма Свят дух. В такъв случай, ако живеят както им дойде, те не са спасени.    
Но ако вие сте свободни от закона, мъртви за закона, мъртви за първия си съпруг, за да бъдете женени за Христос, тогава познайте кой ще ви ръководи? - Святият дух! Законът казва: Не извършвай прелюбодеяние. Но законът никога не казва: Обичай съпругата си. Законът никога не казва: Бъди търпелив с нея, когато говори, законът никога не казва: Изслушай я.
На мен Светият дух трябваше да ми каже: Изслушай я! Спри да се опитваш да бъдеш съветник за нея. Тя иска съпруг, не съветник. Последното нещо, което иска е проповедник. Така че въпросът е в това: Кой ще ми каже неща като: Млъкни и слушай, по приятелски начин, сине, изслушай я. Законът не казва това. Той казва: Не прелюбодействай! Има хора, които не прелюбодействат, защото нямат никакви пари, има хора, които не прелюбодействат, защото никой не ги поглежда втори път. И после те казват: Аз не прелюбодействам! - Никой не иска да прелюбодейства с теб (църквата се смее). Това което искам да кажа, е че вие може да спазвате външната форма на закона, но закона никога не ви казва как да обичате съпругата си. Чувате ли ме?
Законът казва: Вие не трябва да пожелавате това, което принадлежи на други хора. Той никога не ви казва да давате! Благодатта разширява сърцето ви, за да искате да давате. Така че не ми казвайте: Аз вярвам в моралния закон, 10-те заповеди представят Божият ум. Какво казахте току що? Искате да кажете, че в Божия ум няма нищо друго освен забрани? Моля те, приятелю, никога не казвай, че закона е препис на Божия ум, същността на Божия ум. Той не е същността на Божия ум. Всъщност, библията казва, че Бог го даде чрез ангели. Той не искаше да е включен директно в това. Но когато благодатта дойде, Бог лично слезе долу в човешка плът. Амин.
Вие не можехте да видите любовта на Бог, докато Христос не дойде и не ни я разкри. Библията казва: Бог толкова обикна света, че даде единствения си Син, амин! Смъртта на Исус не е причината за любовта на Бог към нас. Първо Бог ни обикна, после Исус умря за нас, така че не ми казвайте, че 10-те заповеди ви дават представа за целия ум на Бог. Това не е така! Целият ум на Бог е много повече от "недей, не може, не трябва".
Когато Светият дух иска да ви каже: Не прави това, той казва: бъди търпелив, бъди търпелив. Всъщност вашата съпруга ще ви сметне за много привлекателен, когато сте търпелив. Опитайте за няколко дена, казва Духа на Бог, опитайте за няколко дена. Ако има нещо, можете да Му говорите. И защото ще станете толкова привлекателен, ще кажете: Жено, махни ръцете си от мен, разбирате ли какво искам да кажа? Вие не искате да се засмеете, така че аз сам ще се смея на себе си.- Ха, ха, ха, вие сте толкова забавен, пастор Принс. Светият дух може да ви обясни много неща. Знаете ли, жените не ги е грижа дали имате мускули, грижа ги е дали мъжът ги изслушва. Така че бъдете този, който слуша. Виждате ли, проблемът с Ева беше, че дяволът я изслуша, ние не знаем къде беше Адам в това време. Вероятно е там, но не говори (църквата се смее). Дяволът говори, жената говори, дяволът слуша, дяволът казва: Нее,...- дяволът наистина слуша, за да каже "не" на жената, означава че я слуша. Така че експерти прелъстители са тези, които знаят как да слушат!
Не оставяйте някой друг да изслушва съпругата ви! Някои от вас ще кажат: Аз слушам, пастор Принс. Но аз говоря за слушане, докато държите устата си затворена. Също така не се преструвайте: Аха, аха, аха.Аха, ахъ, ахъ, аха. Да, чудя се как, ахъ този, този шеф, да, да този клиент..- После жена ви ви пита: Какво казах току що? И вие повтаряте последната дума, която сте чули (църквата се смее). Не, аз говоря за активно слушане. Вие ще се научите на това от Светият дух.
Това също се отнася за тинейджърите, много пъти те искат безусловно слушане. Джесика повечето пъти няма нужда от моя съвет, когато аз я изслушвам и тя чувства, че може да излее сърцето си, примерно не е щастлива с някоя съученичка или нещо друго, тя излива сърцето си, тогава ако аз я изслушам без да я осъждам, тя ми казва: Знаеш ли, аз просто ще ѝ простя, ще ѝ купя нещо - тя стига до свое собствено заключение. Ние трябва да имаме повече вяра в Светия дух в нашите тинейджъри. Ах, ако сте способни да слушате без никакво осъждане!
Но много от нас се превръщат в съветници. Ние сме Съветникът, Проповедникът на мига. Ето какво трябва да направиш Джесика..., тя не иска проповедник в къщи. Ако излезете заедно и ви се прииска да започнете да давате съвети, просто си прехапете езика. Светият дух ще ви каже: Това не е време за даване на съвети, има време което е правилното за съвети.
Спомняте ли си, когато казахте: Отдавна не сме излизали заедно в почивните дни. Ето, сега когато сте на почивка, не превръщайте почивните дни в университет (църквата се смее). Светият дух ще ви учи, ще ви каже: Не превръщай това в закон, ще ви учи как да говорите, амин, как да го кажете. Хвалете Господа. Законът не прави всичко това. Днес ние имаме вътре в нас жива личност, която написа библията, "Христос във вас, надеждата за слава" казва Колосяни 1:27. И Той ще ви води и ще ви напътства.
Между другото, върнете се на Римляни 8, нека да довършим:
Римляни 8:1 Така сега няма никакво осъждане за тези които са в Христос Исус.
Думите "сега" и "няма", и двете са в сегашно време. Точно така, сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус.
Ще завърша с това:
Римляни 8:2 Защото законът на Духът на живота в Христос Исус те е освободил (минало време) от закона на греха и смъртта.
Ние сме като тези чайки, които виждаме понякога по телевизията, когато има разлив на нефт, чайки, пеликани на брега целите просмукани с разлят нефт. Те едва могат да летят, ще умрат, ако никой не им помогне.
Римляни, глава 7 завършва така: с ума си служа на закона на Господа, но с плътта си служа на закона на греха. Кой ще ме освободи? Кой ще ме направи свободен?
С други думи, аз съм като тази чайка, въпреки че имам закона на живота и моя ум казва: аз искам да полетя, въпреки че имам закона на живота, аз не мога да полетя, аз съм просмукан, аз съм обременен, натоварен с тежест заради това нефтено петно, то е по всичките ми пера. Аз все още имам живот, но животът не може да се излее навън.
Така че накрая Павел казва: Кой ще ме освободи? Кой? Павел не казва: Как да се освободя сам? Той казва: Кой ще ме освободи?
Така и нещастната чайка, цялата черна заради нефтеното петно, поглежда нагоре и пита: Кой може да ме освободи? Докато не дойде някой отвън тя не може да се освободи. Чайката може да опита програма за самоусъвършенстване (църквата се смее), може да опита да се освободи сама, но каквото и да направи, не е по силите ѝ да се освободи, дори и с помощта на другите чайки.
И така, вие отивате при нея, взимате я в ръце, ръцете ви стават мръсни, разбира се, но вие я измивате, погрижвате се за нея, сега тя е освободена. Павел пита: Кой ще ме освободи? Помощта трябва да дойде отвън. Не отвътре от човека. Затова самоусъвършенстването не помага. То модифицира външното ви държание, но не променя сърцето ви. Не го променя.
Кой ще ме освободи, пита Павел. Отговорът е в Римляни 8:2
Римляни 8:2 Защото законът на Духа на живота в Христос Исус, ме освободи от закона на греха и на смъртта.
Ние сме освободени от закона на греха и на смъртта! И обърнете внимание, законът, който ни освободи се нарича закон на Духа на живота. И вие сте освободени от закона на греха и смъртта, за да бъдете женени за Христос Исус!
Не се казва, опитайте се да се ожените, вие сте оженени. Един път като сте се оженили, женени сте. Някой път се събуждате и не се чувствате женен. Но сте женен, вярвайте ми (църквата се смее). Амин. Понякога се чувствате, че не искате да сте женен, но сте женен. Така че не се тревожете за чувствата, ние не живеем чрез чувства, ние живеем чрез вяра. Следващия стих казва:
Римляни 8:3 Защото това, което законът не можа да направи, слаб какъвто беше чрез плътта, Бог, изпращайки Своя собствен Син в плът подобна на грешната плът, и заради греха, осъди греха в плътта.
Винаги помнете че нашият Господ Исус Христос дойде в подобие, той не дойде в грешна плът, нямаше никакъв грях в плътта му, той дойде в подобие, тя прилича на грешната плът, но не е грешна.
Стихът завършва с думите: Бог осъди греха в плътта. Познавате ли тази част от вас, знаете ли какво е "грехът в плътта"?
Грехът в плътта е това малко надигане на гняв, на погрешни мисли, на раздразнение, на ревност към сестра във вярата, грехът в плътта е също и тази част от вас, която понякога ви плаши. Например, вие обичате някого и изведнъж се появява мисъл, примерно вие държите нож и изведнъж ви се появява мисълта: убий този човек. И това е човек, който  обичате. Това е грехът в плътта.
Вие оставате шокиран. Вие се осъждате, мислите си: Как мога да си помисля такива неща! Имали ли сте такива мисли? Поглеждали ли сте някога надолу от 20-етажна сграда и изведнъж да ви се появи мисъл: Скочи! Вие не сте депресиран, не мразите себе си, мисълта просто се появява. Знаете ли как се нарича това? Грях в плътта. Не винаги дявола е причина за такива мисли. Знам че ние, харизматичните християни, винаги виним дявола за всичко. Дявола вероятно се е свил в някой ъгъл, плачейки: Те ме обвиняват за всичко (църквата се смее). Но е вярно, че дяволът използва греха в плътта.
Понякога, вие спите през нощта и грешни мисли се появяват съня ви. Когато се събудите, какво правите? Изповядвате ли ги? Не, вие просто казвате на Господ: Благодаря ти, това е осъдено. Бог вече е предвидил това. Господ Исус не беше на кръста само за да бъде носител на всичките ви грехове, чрез кръста Бог осъди греха - единствено число. Грехът в плътта, произвежда грехове. Произведените грехове, греховните ви действия са простени, но грехът в плътта не е простен, той е осъден на кръста.
И така, Бог осъди греха в плътта. Затова вие няма нужда да се осъждате. Вие трябва да знаете, че каквото Бог е осъдил, спира да съществува в очите му. Това не означава, че ние спираме да го преживяваме, но трябва да знаете, че каквото Бог осъди, на радара му вече го няма. Това означава, че когато видите греха в плътта да се проявява във вас, когато такива откачени мисли се появят в ума ви, като да скочите долу или да ударите някого в лицето, и вие се хванете да мислите такива мисли, просто си спомнете, слава на Господ, що се отнася до Господа, това е осъдено, грехът в плътта е спрял да съществува в очите на вярата, защото е спрял да съществува в очите на Бог.
Знаете ли, че това е, което причинява депресия? Когато хората се видят така, това води до депресия. Когато християни са депресирани, това е защото те виждат толкова грозни неща в себе си! Хей, добре дошли в клуба (църквата се смее). Всеки има грях в плътта. Много пъти, когато правим нещо, греха в плътта се появява. Това не е като да мислиш нещо лошо, греха в плътта просто се надига, колко от вас разбират това? Това е всекидневен проблем на искрения християнин.
Много хора след като няколко дена са слушали проповядване под божието помазание, имат тази идея : Аз съм по-силен сега. Не, не, ако се чувствате силен в себе си, това е опасно. Вие сте готови за падане. Как разбирате, че израствате в благодатта? Как разбирате, че израствате в Господ? Когато все повече и повече осъзнавате своята слабост. Вие виждате вашата слабост, но знаете, че в Христос всичките ви проблеми са разрешени. В Христос са всичките ви ресурси. Що се отнася до вас, има по-голямо осъзнаване на вашата слабост, но след това, има по-голямо упование в Христос, осъзнаване на Неговата сила. Това е израстване, това е християнско израстване. Християнското израстване не е: Аз се моля много на езици и това означава, че няма да имам никога повече лоши мисли! Всъщност в такъв момент вие сте готови за падане, защото уповавате на себе си, амин. Израстване означава, че дори да осъзнавате слабостите си,  вие сте със съзнание, че Исус е вашата святост, Христос е вашата праведност (1Коринтяни 1:30). Може ли да чуя едно хубаво амин?
Бог направи така, че:
Римляни 8:4 изискванията на закона да бъдат изпълнени в нас, които не ходим според плътта, а според Духът.
Подаръкът на "никакво осъждане" не зависи от нашето държание, а от това дали сме в Христос. Но това изискванията на закона да бъдат изпълнени в нас зависи от нас в следния смисъл: дали вървим в благодат.
Римляни 8:4 казва че Бог направи така че изискванията на закона да бъдат изпълнени в нас, които не ходим според плътта, да “ходиш според плътта“ е да бъдеш под закона, както видяхме в Римляни 7:5. Когато вие се чувствате осъдени и приемете осъждането, искам да ви съобщя - в този момент вие ходите според плътта. Когато човек сгреши е важно да не приема осъждането и да не се осъжда, а да продължи да върви в благодат. Но ако сте под благодат, под усещането за Неговата любов, о, аз бих искал да запишете това някъде, когато сте под усещането за Неговата благодат, когато живеете всеки ден с усещането за Неговата любов към вас, вие вървите в благодат, това е “да ходиш според Духът“. Когато това се случи, когато вие ходите в благодат, познайте какво? Изискванията на Закона са изпълнени във вас.
Нека да ви кажа каква е грешката, която толкова много хора проповядват днес, основавайки се  на този стих. Те казват: Виждате ли, виждате ли, ние все още трябва да изпълняваме изискванията на закона, други библии казват: праведността на закона. Четете бавно и внимателно, казва се "така че изискванията на Закона да могат да бъдат изпълнени в нас", не от нас, а във нас! Когато вървите под благодат, вие изпълнявате закона дори без да го разберете. Той е изпълнен във вас, не е изпълнен от вас. Знаете ли какво означава: "във вас"?
Нека да ви дам как е на гръцки, оригиналния език на който е написан Новия завет: Думата "изпълнен в нас" на гръцки е в пасивен залог. Залогът може да бъде или активен, или пасивен. Познайте какво? На гръцки, тук е пасивен залог. Знаете ли какво е пасивен залог?- Активен залог: Момчето удари топката. Момчето активно удари топката. Пасивен залог: Момчето беше ударено от топката. Пасивно, момчето не прави нищо. Тук е пасивен залог - изпълнено е в нас, не от нас. Кой го прави, кой изпълнява изискванията на закона в нас? - Светият дух, докато ние ходим в благодат според Духа. Затова, в момента, в който вие не сте със съзнание за себе си, а сте със съзнание за Христос, изискванията на закона се изпълняват във вас от Духа, без въобще вие да разберете за това.
Много хора се опитват да вземат този стих и да кажат: Виждате ли, ние трябва да спазваме закона. След като са видели как Павел се е опитвал безуспешно да се справи със себе си в цялата глава 7 на Римляни, те все още мислят, че могат да очакват нещо от себе си, да постигнат нещо чрез собствени усилия. Там пише: законът се изпълнява в нас! В нас! Кой го изпълнява в нас? Светият дух, докато ние ходим в благодат. 
И така, Господ ми каза, осъждането убива. Казах на Господ: Господи, трябва да ми дадеш пример от библията, в който се казва защо осъждането убива. Господ ми каза: Да, сине. Всъщност разбрах, че Той е доволен, че казах: Дай ми стих от библията. Колко от вас знаят, че Бог обича, когато питате за стих от библията? Амин. И така, Господ ми каза: Как болестта и остаряването влизат в света? Как влизат в света смъртта и бедността?
Дали Бог създаде рая, сложи там Адам и Ева, място където те трябваше да работят непосилен труд? Не, Бог ги сложи в рай, Бог го направи съвършен, Бог го направи благоденстващ, това е красиво място. Те имаха всичко, което искаха.
Как влезе бедността, как влезе болестта в света, ме попита Бог. Аз казах: Човекът съгреши. Бог ми каза: Да, но как съгреши човекът? Аз казах: Той яде от дървото за познанието на доброто и злото. И Бог ми каза: Как се нарича дървото? Дърво за познанието на доброто и злото. И Бог ми каза: Това е законът. Адам имаше избор - дървото на живота или дървото за познаването на добро и зло. Той избра закона.
Да съгрешаваш е да опитваш да спазваш закона. Бог всъщност иска да живееш чрез дървото на живота, което е да живееш чрез Духа. Дървото на живота е самият Христос.   Дълго преди да дойде болестта, дълго преди Адам да умре, между другото Адам живя много дълго, 900 и няколко години, дълго преди той да умре физически, много преди той да остарее, точно след като съгреши беше произнесено проклятието. Бог каза: Тръни ще ти ражда земята. Затова Христос понесе корона от тръни за нас, за да ни освободи от проклятието. Бог каза на мъжа: С пот на лицето си ще ядеш хляб. Затова потта на Исус падна на земята в Гетсиманската градина като капки кръв, за да ни откупи и от това проклятие.
Дотогава, в рая, хората само трябваше да се протегнат, за да откъснат плод от дърветата и да се нахранят, а когато на земята паднеше семе, то израстваше веднага, там имаше всичко. Но отсега нататък, каза Бог, трябва обработвате земята с тежък труд, защото сега земята е прокълната. И с мъка, с тежка работа, с болезнен труд ще култивирате земята и ще ядете хляба си. Бог не им каза: Аз ви проклинам с това. Бог не ги проклина имайки избор и казвайки: сега ще го направя защото така искам. Просто това е последствието от избора им. Бог каза на жената: Ще раждаш децата си в болки. Между другото, Христос ни откупи и от това. Амин! Господ произнесе всички проклятия като резултат от греха на Адам.
И така, "с пот на челото" означава, че в работата на човека ще има стрес. Вие можете да видите колко стресиран е човека, всеки ден можете да видите стрес в колегите си, роднините си, може би и в себе си.
Когато Бог ми говореше за последствията от осъждането, по същото това време имах проблем със здравето си,  синдром на раздразнените черва. Лекарите ми казаха, че една от основните причини за това заболяване е стреса. Тогава започнах да изучавам стреса.
Много пъти стреса причинява някоя болест, а хората дори не разбират, че той е причината. Стресът причинява отслабване на имунната система. Докторите могат да ви кажат много неща за стреса. Стресът може да причини високо кръвно налягане. Лекарите може да ви кажат да намалите или махнете солта от менюто си, да не пиете никакъв алкохол, но единственото, с което не могат да ви помогнат е да премахнат стреса от живота ви. И така, аз си казах: Намерих отговора. Стресът е причината за болести и смърт.
Но Бог ми каза: Да, всички тези неща се случват заради стреса, но всъщност съществува по-дълбок корен от стреса. Преди да дойде стреса: “с пот на челото си ще ядеш хляб“, преди да дойде стреса, какво каза Адам на Бог? Адам каза: Чух гласа ти и се скрих.
Бог каза: Адам, къде си? Бог знаеше къде е той. Бог искаше той да каже къде е! Така че първият въпрос на Бог към човека беше: Къде си ти? Отговорът на човека към Бог дойде в Новия завет, това беше първият въпрос зададен от човека в Новият завет: Къде е той, роденият, цар на евреите. Този въпрос е отговора на човека към Бог, отговорът трябва винаги да бъде: Той е важният, не аз, Той е центъра, не аз! “Ако мога да го намеря, а Той е толкова близо“, казва библията.
Но да се върнем на Адам. Адам отговори: Чух гласа ти в градината и се уплаших. Така страхът влезе в света. Първото споменаване на страха в библията е там. Битие 3:10, Чух гласа ти в градината и се уплаших, защото бях гол. И се скрих.
Битие 3:11 Кой ти каза, че си гол? Ял ли си от дървото, за което ти заповядах да не ядеш?
Сега, не е ли странно, че да ядеш от дървото означава, че някой ти е казал, че си гол? Някой ти е казал, означава вербално, словесно, нали? Бог каза: Кой ти каза, че си гол? Яде ли от дървото? С други думи, когато се опиташ да се фокусираш върху закона, има глас който идва към теб: Ти си гол, ти си открит.
Ако четете внимателно ще видите, че човекът имаше покривало наречено "славата на Бог", човекът беше облечен в славата на Бог и това беше по-чудесно от вашите дрехи днес. Не мога да започна да ви разказвам, защото ние сме от тази страна на небето. Когато Бог направи човека, Бог направи човека със слава. Едва когато съгреши, той загуби славата си и голотата му беше видяна.
И така, по този начин, заради яденето от дървото, страхът влезе в света. Помислих си, че вече съм разбрал: Страхът произвежда стрес, стресът от своя страна произвежда болести, всякакви проблеми, и накрая смърт. Тогава Бог ми каза: Но има по-дълбок корен. Това е осъждането. Бог ми каза: Много преди да се появи страха, човекът се скри от Бог, Той се скри защото се чувстваше осъден. Той се облече със смокинови листа, смокиновите листа са образ на собствена праведност, осъждането ще ти причини това.
Бог ми даде тази картина, която ви показах преди много години, картината на болно растение. Вие можете да видите дупчиците по листата, оклюмалите цветове, опадалите плодове на това болно растение. Това е начинът по който света вижда вас. Светът ви вижда така, вашите колеги ви виждат така, вашите приятели ви виждат така. Светът ще ви съди основавайки се на плодовете ви, или на липсата на такива. Но това, което е важно за Бог, са корените.
Листата на болното растение, които висят надолу, това може да са разрушителни навици, може да е болест, тревожност, депресия, тъга, може да е липса на финанси, брачен провал, подтиснатост, ревност. Всички тези неща, Господ ми каза, съществуват още от Едемската градина, и те са причинени от стрес. Но кой е по-дълбокия корен, който произвежда стрес? Страхът! А кое произвежда страх? Осъждането, това е най-дълбокият корен, Бог каза: Осъждането е най-дълбокия корен! А осъждането идва от яденето от дървото на доброто и злото, от поставянето ви под закона.
Вижте какво ще ви кажа, дяволът не е глупав, той знае, че за да произведе стрес във вашия живот, трябва да ви накара да се чувствате осъден. За да ви донесе осъждане, той ще ви даде послания, които казват - спазвайте закона, направете всичко по силите си, за да спазвате закона. Той знае много добре, че никой не може да спази закона.
Вие не можете да кажете, аз се опитах да спазя закона, но ако се проваля, Бог ще ме разбере. Не, не, законът не проявява разбиране, в момента в който сте под закона, не го ли спазите, той ви проклина, той ви осъжда (Яков 2:10). Винаги помнете това.
На еврейски името на Сатана, Хасатан, буквално означава “обвинител по закона“. Какво прави той? Той не се позовава на добрите ви страни, той се позовава на лошите ви страни. В съда вашият обвинител ще се позове на лошите ви страни. Защо? За да ви обвини, за да ви осъди. Така че за това става въпрос, осъждането е най-дълбокият корен. Дяволът, чрез осъждането ще произведе страх, стрес, а това ще произведе  всички лоши резултати, лоши плодове във вашия живот, за да може хората да ви погледнат и да кажат: Това ли е всичко, което е християнството?
За нещастие хората виждат християнството като религия на осъждането. Дяволът се опитва да го направи да изглежда така, но не е така, християнството е най-голямата от всички свободи. То е свобода от религия.
Не свобода в смисъл да правите безразборно всичко, което поискате. Ако живеете хедонистичен, самоугаждащ стил на живот, правейки каквото ви се иска, вие все още сте в робство, вие сте в робство на себе си. Бог не ви иска в робство по никакъв начин. Той ви иска свободни! И библията казва: Ако Синът ви освободи вие  ще бъдете наистина свободни, Йоан 8:36. Така че вие сте освободени от закона (Римляни 8:2), за да можете да бъдете женени за Исус Христос.
Между другото, някои хора казват: Аз не искам да се женя, защото ценя високо свободата си. Ако Бог ви води, моля ви, не се чувствайте осъден, ако Бог ви води към това да живеете неженен и вие сте щастлив така, тогава това е благословение в живота ви. Има хора с тези дарове. Но има хора, в модерния свят, които осъждат женените хора и казват: Аз искам свободата си. Свободата си? В крайна сметка нямате никаква близост с никого, ако създадете деца, дори не сте близки с тях. Вие търсите физически връзки, но се страхувате от близост, която може наистина да запълни сърцето ви. Така че накрая кой е настина свободен?
Моят син има играчка локомотив, която е кръстил Томас. Дали локомотивът без вагони е свободен? Той се блъска в краката на леглото, в краката на лампите, във вратите. Синът ми винаги прави така: Татко, спаси го! Знаете ли какво означава това? Аз трябва да стана и да отида да взема локомотива и да му го занеса обратно. Татко, спаси го! Синът ми не смята да да отиде да си го вземе сам! Аз трябва да отида и да взема неговият малък влак Томас. Аз обичам деня, в който купихме релси за влакчето. Той не ги използва между другото. Но как бих искал да ги ползва! Слагате влака на релсите и тогава няма нужда сина ми да казва: Татко, спаси го! Локомотивчето само се връща обратно! То се връща обратно само! Амин!
Погледнете живота на влака, представете си че влака може да говори. Представете си че влакът каже: искам да ходя където си искам, навсякъде. Това свобода ли е? Не, той ще свърши в разруха, с повредено лице, той ще остарее много бързо, този влак ще умре млад. Той ще бъде стресиран. Не само това, той ще бъде причина и други хора да бъдат стресирани и други хора да умрат млади. Истинската свобода за влака е когато неговата енергия и сила са върху релсите. Но релсите, приятелю, не са 10-те заповеди. Релсите са благодатта, релсите са самият Исус Христос и водачеството на Светия дух. Това са релсите.
Ние не казваме, че след като сте освободени, вие можете да правите всичко, което поискате, защото вие не сте освободени от едно робство за да отидете в друго робство, в робство на самия себе си.
Някои хора казват: Аз искам свободата си. Чувствам се като заклещен в този брак. Когато се чувствате ядосан на своя брачен партньор в определена област, това е времето да спрете и да си кажете: Ти имаш този проблем на избухлив характер, не обвинявай нея. Но знайте че няма осъждане, защото проблем има, да, но Бог е който ще се справи с него. Погледнете проблема, не го игнорирайте, оставете го в ръцете на Бог и знайте че Той ще се справи с него.
Дори да се ожените за онази жена от работата ви, която харесвате, когато тя стане ваша съпруга, ще се случи същото нещо! Вие казвате: О, с тази жена няма да имам никакви проблеми. Но вие казахте същото, когато се срещахте с първата си съпруга. Погледнете към себе си, към своя начин на мислене. Кажете си: Има нещо погрешно в мен и аз искам Господ да поправи това в мен, иначе ще занеса това в следващата си връзка.
Може би ви липсва търпение. Първата харектиристика на любовта е: любовта е търпелива. Любовта дълго търпи... с тинейджъри, с деца, с брачния ни партньор, с проповядването на пастора (църквата се смее), любовта търпи дълго.
И Господ е търпелив към своите ученици. Когато Той възкръсна от мъртвите, никой не повярва! Жените казаха: Той възкръсна, и библията казва: Те не повярваха. Всеки ден Той беше с тях, много пъти им напомняше, отново и отново: Човешкият син ще бъде предаден, ще бъде разпънат и ще възкръсне. Когато накрая Той възкръсна, те не повярваха. И библията казва, че когато се срещна с тях, той ги упрекна за тяхното неверие. Но още със следващия си дъх им каза: Вървете, идете по света и проповядвайте добрите новини. Каза това на същите тези хора, които не повярваха, че е възкръснал, Той повярва в тях, Той им се довери, че те ще изпълнят задачата. Той е търпелив с тях!
Когато ние мислим, че Бог е нетърпелив с нас, ние ставаме нетърпеливи с хората. Затова е важно да живеем с усещането за Божията любов. Вие трябва да дойдете под ученията за благодатта. Ако вие чуете 10 проповеди за благодатта, но 11-тата е за това как да бъдете под закона, вие ще видите, че всичките 10 проповеди на пастор Принс са забравени, защото има склонност във всички нас да се придържаме към закони и наредби, плътта обича да спазва закони, правила и наредби.
Църква, аз трябваше да завърша тази тема, но току що разбрах че съм още във въведението. Продължавайте да идвате, няма да бързам, ще ви покажа в следващите седмици как освобождаването от осъждането ще бъде причина тялото ви да се изпълни със здраве, живот и цялостност. Много от вас, когато слушате тези неща, ще бъдете освободени без усилие от ваша страна, от пристрастености, много от вас слушайки това през седмиците, които идват, вие ще откриете, че тялото ви става все по-здраво. Вие ще чуете докторът да ви казва: Хей, какво е станало с теб? Сега кръвното ти е нормално. Вие ще чуете свидетелството на хора, идващи при вас, казвайки: Ти си направил нещо на лицето си, лицето ти свети. Ти изглеждаш по-млад, отколкото преди. Стресът го няма, страхът го няма. Не е нужно да си казвате: Аз трябва да спра да се страхувам, аз трябва...не, не, ще стане без усилия, от слава към слава,  гледайки славата на Господ. 2Коринтяни 3:18 го казва така: А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух. Амин. Алелуя!
Превод: Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година