"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"РАДВАЙТЕ СЕ ВСЕКИ ДЕН, ЗНАЕЙКИ ЧЕ ГРЕХОВЕТЕ ВИ СА ПРОСТЕНИ!"


РАДВАЙ СЕ ВСЕКИ ДЕН, ЗНАЕЙКИ ЧЕ ГРЕХОВЕТЕ ТИ СА ПРОСТЕНИ

Забелязали ли сте, че земетресенията се увеличават? Когато се събудих тази сутрин ми казаха, че вчера е имало земетресение в Индонезия. Имам списък на броя на земетресенията през последните години. Говоря за големи земетресения. През 2001 година има 5 големи земетресения, 2002година – 6, 2003 година – 8, 2004 година – 15, 2005 година – 12, 2006 година – 12, 2007 година- 28, 2008 година – 32. И после -  2009 година – 19, броя пада, после 2010 година, само през първите 4 месеца от тази година вече е имало 23 големи земетресения. Защо това е важно? Преди всичко трябва да знаете, че не е Бог, който е изпратил тези земетресения. Бог не изпраща бедствия. Когато Бог използва земетресение, никой не умира, в Новия завет. Когато Бог изпраща земетресение в Новия завет, всички окови падат, всеки затворник е освободен. Амин. Бог е в бизнеса на спасение, не на убиване, в Новия завет. Какво ни казва това? Вижте какво казва Исус за това какви са знаците за неговото завръщане.
Лука 21:10, 11 Тогава Той им каза (на учениците си): Народ, ще се повдигне против народ, и царство против царство; и ще има големи земетресения на различни места, и глад и мор;
Думата “народ“ на гръцки е “етнос“-група от хора живеещи сред по-голяма доминираща група, имащи общи културни традиции. От каква етническа група сте вие? Китаец, индиец? Така че тук се казва, че ние ще видим да се надигат етнически конфликти през последните дни, а ние сме свидетели на това. Ние мислехме, че с тези конфликти вече е свършено, но те още надигат грозната си глава. И не само това, “царство срещу царство,  и ще има големи трусове в различни места“, обърнете внимание на думата “големи“, и местата – различни места, на всякакви места. “И глад и мор“, думата мор, означава епидемии, заразни болести, нови видове вируси, “и ще има страшни гледки и големи знаци в небето“. Забележете думите, големи трусове, това означава че ще са със сила по-голяма от 5-та степен по скалата на Рихтер. Затова земята очаква, библията казва в Римляни 8, откриването ни като Божии синове, всички вие. Земята очаква вие да ѝ се откриете. Можете да прочетете това в Римляни 8.
Римляни 8:19 Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове.
И после:
Римляни 8:22 Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега.
Но защо се мъчи Земята? Защото синовете на Бог не са се открили. Ние можем да обвиним света, но в Римляни 8 се казва, че цялото създание въздиша и се мъчи докато чака откриването на синовете на Бог. Ние знаем, че пълнотата на това ще е когато дойде Исус, да, така е, и тогава ще имаме ново небе и нова земя, но до тогава ние можем да направим много, нали. Амин. Фактът че ние сме тук в Сингапур, аз вярвам, че Сингапур е благословен. Но въпреки че сте вярващ, вие може да сте вярващ, който не вярва в това в което би трябвало да вярва. Вие може би не вярвате в Благовестието, добрите новини. Създанието плаче за откриването на зрелите синове на Бог, синове, които знаят какво е тяхното наследство в Христос. Сега ще ви покажа друг стих, защото вярвам, че това е което наранява Земята, наранява нашите тела, наранява околната среда, наранява нашите семейства, наранява дори финансовата икономика, това е сърцето на човека. Това е нещо, за което експертите не говорят, експертите не биха ви говорили, че  финансовата криза е отражение на сърцето на човека, но аз ви казвам, това не е присъда от Бог, това е просто отражение на човешкото сърце. Погледнете това мощно прозрение, което Светият дух е дал на Тимотей.
1Тимотей 1:19  имайки вяра и добра съвест, която някои, като отхвърлиха (отнася се за съвестта) отпаднаха от вярата; (относно вярата претърпяха корабокрушение – превод от английски и гръцки)
Ако имате вяра, но нямате добра съвест, ако вие отхвърлите добрата съвест, ако си кажете: О, добра съвест? Няма значение дали имам добра съвест, важното е че имам вяра, но ако отхвърлите добрата съвест, които някои “отхвърлиха, относно вярата те претърпяха корабокрушение (превод от гръцки и английски). Знаете какво е корабокрушение, нали? Днес Павел можеше да използва думите “самолетна катастрофа“, с една дума вие никога не завършвате пътуването, вашето служение, вашия живот е прекъснат, вярата ви потъва, защото във вашата вяра вие забравихте добрата съвест. Думата “която“ някои отхвърлиха, това се отнася за добрата съвест. Ако отхвърлите добрата съвест, това което ще се случи, вашата вяра ще претърпи корабокрушение. Чувате ли хора? И така, какво е това, добра съвест? Това беше глава първа, да видим четвърта глава, относно последните времена.
1Тимотеѝ 4:1 Сега Духът изрично казва – изрично означава, че го казва много ясно, много явно– че в последните времена – нашите времена, аз вярвам, че той говори за нашите времена- някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и учения на демони.
Това е причината, поради която създанието очаква с нетърпение нашето откриване, нашето издигане на пълната ни висота, амин, защото създанието знае, че когато синовете на Бог имат добра съвест, ще има както искате го наречете, вибрации, ритъм, директно последствие върху Земята, върху околната среда, върху времето. Защото тук се казва, че някои ще отстъпят от вярата в последните дни, и ние виждаме това вече да се случва. Една от причините, заради които Бог издигна това служение е да върне обратно хората към вярата. Понякога, когато говоря за вярата, хората си мислят, от коя вяра сте вие? От тази религия ли сте, от онази религия ли сте? Не, не, не, всъщност в библията няма такова определение за вярата. Днес ние използваме думата “вяра“ така: От коя вяра сте? От коя религия сте? Хората имат най-различна вяра. Но всъщност в библията се казва: някои ще отстъпят от вярата, използван е определителен член “та“, защото има само една вяра и тя е праведност чрез вяра, оправдание чрез вяра! Това са добрите новини на Благовестието. Днес ние чуваме думата Благовестие, която означава добри вести, но рядко ще чуете да се набляга на праведността чрез вяра. Праведността, оправданието чрез вяра е сърцевината на Благовестието. Амин. В нашето проповядване ние величаем човешкия грях, вместо да величаем оправдаването чрез вяра. Амин. Някои ще отстъпят от вярата, от учението че вие сте праведни чрез вяра, не чрез вашите дела. Учението че сме праведни чрез вяра произвежда дела, произвежда добър характер, но вие не сте оправдани, не сте благословени заради  добрите си дела или доброто си поведение, вие сте направени праведни, вие сте благословени чрез вяра, амин, чрез това което Христос направи.
И така някои ще отстъпят от вярата. И знаете ли защо ще отстъпят? Защото ще слушат измамни  духове и учения на демони. И аз се питам, защо демонът просто не говори директно на вас, на съпругата ви или на съпруга ви, на хората. Някои хора имат тази представа, че демоните скачат на рамото на някого и му говорят: Отиди, отиди, пийни си, всичко е наред, това няма да ти навреди, иди изпуши още една цигара. Ние мислим, че дявола работи по този начин, и да, така е, той работи и по този начин, но главният начин, по който работи за да накара хората да се отдръпнат от вярата, е чрез доктрини, чрез учения. И знаете ли защо? Защото ученията влияят на вашите вярвания. Вярванията ви влияят на вашия начин на живот. Днес имаме всичко това обърнато с главата надолу, днес ние наблягаме на правилно живеене, правилно живеене, и аз съм ЗА правилното живеене, о, да можеше всеки вярващ да живее правилно! Въпреки цялото проповядване за правилно живеене, ние все още не успяваме да накараме хората да живеят правилно. Много хора напускат църквите си, не защото не искат да живеят правилно, а защото те са се опитали да живеят правилно и са открили, че проповядването за правилно живеене не произвежда правилно живеене. Говоренето за правилно живеене не произвежда правилно живеене. Правилното вярване е причина да живеете правилно. Правилното вярване води до правилно живеене.
Преди няколко дена бях заедно с други пастори. Покрай нас мина кола и на нея имаше надпис: Правилното вярване произвежда правилно живеене. Аз казах: Оо, това е правилно. И другият пастор  ми каза: Не знаете ли, че ние произвеждаме тези стикери. Аз не знаех. Не знам защо ви разказвам всичко това и какво прави то в моята проповед. Но това е което е: Правилното вярване произвежда правилно живеене.
И така, как вие получавате правилно вярване? Чрез учения, ученията са важни! Някои казват, не, ние ще се водим по Светия дух, ученията са много сухи, ученията не са важни, но благодарим на Бог, нашата църква е учеща се църква. Ние обмисляме ученията. Бог коригира моите учения всяка седмица от моя живот. Преди седмица споделях с пастор Лорънс, че Бог коригира ученията ми. Например бях свикнал да вярвам, че Яков се е борил с Бог. Той не се е борил с Бог. Знаете историята на Яков, където той се е борил с Бог. Той не се е борил с Бог. Бог ми каза: Той не се е борил с мен. Аз се борих с него. Така че аз си прочетох библията и там пише: А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване. Виждате ли, ако вие се борите с Бог е все едно Той не иска да ви даде нещо. Когато се борите с някого, опитвате се да го съборите на земята, да откриете слабите му точки, да победите над него, разбирате какво казвам, нали. Но всъщност Бог се бори с Яков, Яков е проблем, Бог се бори с него, да повярва, че Той е добър Бог, да повярва, че Той е Бог, който прощава. Алелуя! И там, след тази нощ, Бог променя името му от Яков, което значи да заемеш мястото на друг чрез сила, схема или стратегия, на Израел, принц, харесвам това име Принс. Амин. Вие сте проблема, не Бог. -“Аз се боря с Бог, опитвайки се да получа отговора, който искам“. Бог не е проблемът, вие сте проблема. Знаете ли, че не е било нужно Бог да се помири с човека. Исус умря, да, за да възвеличи Божия закон, за да посрещне изцяло изискванията на Божествената справедливост и праведност, но не за да помири Бог с нас, Бог винаги е бил помирен с нас. Целта на делото на Исус е да ви покаже колко Бог ви обича и как Бог е платил цената за вашите грехове, посланието е това: Бъдете вие помирени с Бог. Бог няма никаква враждебност в сърцето си към човека, по същия начин както бащата на блудния син не е имал в сърцето си никаква горчивина или отмъщение, докато е чакал сина си. Не, той вече е бил помирен със сина си, неговият син е имал нужда да се помири с него. Човекът е който има нужда да се помири с Бог. Човекът е който трябва да промени мисленето си относно Бог. Човекът мисли, че Бог е навън, за да го хване в грях, за да го накаже, за да иска нещо от него заради собствените си нужди, но Бог не е такъв. Бог е ЗА вас още преди да умре Исус, и затова Бог изпрати Исус. Бог не изпрати първо Исус и после Исус да го убеди да ви обича. Бог е ЗА вас и това е причината, Бог да изпрати Исус, да махне тази бариера между Бог и човек, да махне греха. Ние изкривяваме всичко чрез нашето неверие. Това което искам да кажа е, че Бог все още учи вашия пастор, как е при вас? Защо ученията са важни? Защото ученията произвеждат вашето вярване. Ако вие имате учение, че Бог не лекува днес, тогава когато сте болни, когато имате предизвикателства, вие няма да помолите Бог за излекуване, освен това вашето поведение няма да е разумно, защото вие ще живеете в  противоречие. Ще откриете, че докато си казвате, че Бог не иска да бъдете излекуван от тази болест, ходите редовно на лекар. Когато докторът ви каже да отидете пак, вие отивате. Когато ви каже, че ще трябва да ви режат, вие казвате Амин. Но през цялото време вие държите на  учението, че Бог не лекува или ако сте пастор проповядвате, че Бог не лекува, но целият ви живот е едно противоречие. Ако вие не вярвате че Бог лекува, вие трябва да живеете с болестта си – “вяра без дела е мъртва“.
Какъв е проблемът, пастор Принс? Проблемът е този: причината хората да се отклонят от праведността чрез вяра са учения на демони, които излъгват вярващите. Обърнете внимание:
1Тимотей 4:2 говорейки лъжи в лицемерие, имайки тяхната собствена съвест (говорейки за вярващи, които са отстъпили от вярата) обгорена с гореща ютия (прегоряла)
1Тимотей 4:3  които забраняват жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.
Забележете, че каквото и да е това учение на демони, то не е учение, което разрешава, а е учение което забранява. Ние мислим, че ученията на демоните ви разрешават да правите грях. Разрешаването да се съгрешава е  зло, то е лошо, но не това са ученията на демоните. Ученията на демоните са легализъм . “Забранявайки да се женят“ - забележете, ученията на демоните не са разрешения, а забрани да се женят, въздържане от храни, които Бог е създал, за да бъдат приемани с благодарение от тези, които вярват и знаят истината. Бог направи храната за да ѝ се наслаждавате. Но има храни направени от човека, затова има в тях някои неща…Бог направи добра храна, затова е важно да ядете колкото се може по-близо до оригинала на създадената от Бог храна.
Сега, проблемът е че тези хора имат съвест, която е прегоряла, обгорена с гореща ютия. И такава съвест произвежда забрани, забранява това, забранява онова, тя е не, не, не. Такава съвест не казва: да, да, да, идете и съгрешавайте. Тази съвест е: не, не, не. Какво означава съвест обгорена с гореща ютия? На гръцки този израз е само една дума, каустериазо, само една дума. Преводачът е превел тази дума така: съвест, обгорена с гореща ютия. Обгорена с гореща ютия носи идеята за дамгосване. Да видим значението на думата каустериазо. Първото значение е: чиито души са дамгосани с белезите на греха. Това не ни обяснява много. В какъв смисъл дамгосан с белезите на греха? Виждали ли сте как дамгосват кравите? Но обърнете внимание на другото значение: които носят със себе си постоянно съзнание  за грях. Точно това слушах, докато растях. Казваха ми, че ако вече не мога да усетя, че съгрешавам, това е защото съвестта ми е прегоряла. Идеята за прегорялата съвест е че ти вече не можеш да се уловиш когато правиш грях. Правиш някакъв  грях, обаче вече не чуваш  никакво Динг-донг-бел. Вече нищо не ти казва, че правиш грях. Така ми беше казано. Но всъщност, това което казва този стих е точно обратното. Някой на когото съвестта му е обгорена с гореща ютия, дамгосана с гореща ютия е съвест на която има дамга – грехове. Накъдето и да се обърне – грехове! Когато искаш да се помолиш за болен, съвестта ти казва: грехове, как можеш ти с толкова грехове да се молиш за болния. Или вие се молите Бог да благослови вашата работа или нещо друго, и вие отново чувате: грехове! Хората, чиято съвест е “обгорена с гореща ютия“, те винаги носят, винаги имат съзнание, непрекъснато съзнание за грях. Това е зло в очите на Бог. Слушате ли хора? Слушате ли? Имате ли този проблем? Ако имате този проблем, аз ви гарантирам, че имате проблем с това да ходите с Бог, вие имате проблем с това да имате добри мисли по отношение на Бог, защото вярата е да имаш добро мнение за Бог. Бог е ЗА вас, Той иска да направи да просперирате, Той иска да ви благослови. Амин. И не само това. Вие имате проблем с хората. Затова сте ядосан, с горчивина в сърцето. И ще ви кажа това, аз вярвам, че 70 процента от брачните проблеми са заради това, че един от партньорите или и двамата имат постоянно съзнание за грехове. Когато вашата съвест ви влияе по този начин, каквото и да правите, няма значение колко добро правите, вие няма да имате радост, няма да имате спокойствие. Знаете ли защо? Защото мирът и спокойствието идват от съвестта. Радостта идва от сърцето. Когато знаете, че съвестта ви е изчистена, вие имате спокойствие. Вие се превръщате в силен, мощен човек, когато сте спокоен. Радостта е от сърцето. Когато Исус се явява на учениците, Той казва: Мир вам! И им показва ръцете си и страната си, цената, която Той плати за да имат мир и спокойствие в съвестта си е завършеното му дело. Амин.
Да отидем на Евреи 10. Това ще ви помогне, и не само това, вярвам че ще помогне и на семейството ви, ще помогне дори на околната среда. Амин. Цялото създание очаква с огромно желание откриването ви. Амин.
Евреи 10:1   Защото законът, като имаше сянка на бъдещите добрини, а не самия образ на нещата, никога не може да направи съвършени тези които идват, с тези жертви които принасят всяка година непрестанно. (Цариградска библия)
Съвършени по отношение на какво? Погледнете предната глава на Евреи, 9-та, края на стих 9: “ които не можаха да направят съвършен по съвест този, който служеше.“ Съвършен по съвест, не става въпрос за съвършен в държание, съвършен по поведение, от тази страна на небето вие никога няма да бъдете. Казах, от тази страна на небето, вие никога няма да бъдете. Но знаете ли какво? Ако бъдете съвършен по съвест, това ще се отрази на вашето държание до такава степен, че вие ще живеете живот, който ще прославя Исус, амин, любовта ви ще бъде неотслабваща, вярата ви ще бъде искрена. Амин. Библията казва в стих 2 на глава 10
Евреи 10:2 Понеже тогава те не биха ли престанали да принасят жертви? Защото ако тези жертви, които те принасят всяка година, ако те работеха, тогава жертвоприносителите биха спрели да ги принасят.
Как разбираме дали жертвоприношението работи? Дали извършва това за което се принася? По това, че жертвоприносителите един път очистени, нямаше да имат повече съзнание за грях. Но те все още имат съзнание за грях. Следващият стих ни казва, че в онези жертвоприношения, в жертвоприношенията на евреите има напомняне на греховете всяка година. Защото:
Евреи 10:4 Защото не е възможно кръв от говеда и от козли да отмахне грехове.
С други думи, старозаветните светци са имали лоша съвест. Но техните грехове бяха простени, не в смисъл на отнети, а на покрити,  Да заметеш боклука под килима не е решение. Покрит е от погледа ни, но не е взет. Когато Исус дойде, Йоан каза за Него: Ето Божието Агне, което взема греха на света (Йоан 1:29). Исус махна килима и отстрани всичко. Всичко е премахнато. Но ако вие не вярвате, че всичкият грях е премахнат? - затова вярването ви е толкова важно, това ще повлияе дори на вашето здраве.  Четох някъде едно твърдение на група американски доктори. Не пишеше дали са християни или не, но тези доктори, по време на интервю казали, че половината болници ще се изпразнят, ако хората наистина, наистина вярват че Бог им е простил. Ако те наистина, наистина вярват. Защото те може да са срещнали християни, които са им казали че всичките им грехове са простени, но те не са повярвали наистина.
Знаете ли нещо, ние казваме, че живота ни трябва да е изпълнен с благодарение, но дали вие сте благодарни, че сте се събудили тази сутрин? Знаете ли, има хора, които не са се събудили тази сутрин. Радвате ли се, че се събудихте? Знам, че не сте щастливи, защото някоя кола пресече пътя ви докато идвахте насам, или трябваше да чакате жена си докато тя закъсняваше с грима си, но поне се събудихте, хора, не се ли радвате, че се събудихте днес? Ще кажете, те умряха спокойно в съня си. Добре, аз не искам да умра спокойно в съня си. Амин. Аз искам да върша делата на Исус, докато Исус дойде. Добре е че този някой е умрял мирно в съня си. Но аз бих се зарадвал, ако получа предварително известие. Защото учениците на Исус имаха предварително известие. Господ скоро ми показа това. Те всички знаеха. Амин.
Чуйте това. Ако ние наистина можем да простим на другите, нашите взаимоотношения ще бъдат излекувани, не мислите ли така? Тогава защо имаме проблем с това да прощаваме на другите? Връщаме се обратно на съвестта – Имаме проблем с това да прощаваме на другите, защото ние не вярваме, че на нас наистина ни е простено. Ако ние наистина вярваме, че всичко ни е простено, няма да е проблем да простим и на другите. Да се запитаме: Като християни, дали живеем с благодарение, това е отличителния знак на благодатта. Благодатта, “харис“, която идва от Бог е добро, което получаваме без да сме го заслужили или изработили. Отговорът от страна на човека е също “харис“, и значението на “харис“ всъщност означава благодарение от страна на човека. Човек отговаря единствено с “благодаря“. С други думи, когато гледате човек пълен с благодат, това е човек, изпълнен с благодарение, пълен с признателност, той благодари на Бог за своя пастор, че е отделил време да подготви това послание, той е благодарен, че няма да заспи по време на тази проповед, той е толкова благодарен, че ние живеем в държава, в която няма вулканична пепел, той е толкова благодарен, че Сингапур е малък, ние нямаме 4 сезона, но имаме повече от 4 вида храни, благодарен е че кара колата си бавно и дисциплинирано, благодарим на Бог за това, амин, и благодарим на Бог, повечето от вас имат работа, те са благодарни хора. Току що описах всички вас, не е ли така? Амин. Когато запитате християнин: За какво е благодарен всеки ден, отговора, дори от тази църква, е: “Ами напоследък Бог излекува тялото ми, почти щях да участвам в катастрофа, но Бог ме предпази“. Всички тези неща са добри, няма проблем, това са наистина неща, за които е добре да благодарим. Но за да видим за какво наистина трябва да сме благодарни, трябва да се върнем към Благовестието, добрите новини. Когато Исус погледна в чашата в Гетсиманската градина, какво мислите че видя в чашата? – Нашите грехове. Знаете ли, че Исус познавайки всичките ви грехове от целия ви живот? Той ги видя в тази чаша. Защото, не забравяйте, Той не е само човек, но и Бог, Той е способен да види живота на всеки по едно и също време, по същия начин както Той умря за всеки човек по едно и също време, дори и за тези, които щяха да се родят в бъдещето, защото Бог е извън времето, затова и кръста е извън времето.
Така Той можеше да умре и за тези, които още не бяха съгрешили, но Той знаеше че те ще съгрешат в бъдещето. Това че Той знаеше, че те ще съгрешат в бъдещето не е нещо, което щеше да ги накара да съгрешат. Той знаеше какво ще направят те в бъдещето със свободния избор, който имат. Разбрахте ли? И така, Исус погледна в чашата, и какво видя там, видя всичките наши грехове. Той видя всичките ви грехове през 2011 година, видя всичките ви грехове през юни 2010 видя всичките ви грехове през 2012-та. Не мислете нито за момент, че Той не е видял тези грехове. Той се помоли: Ако е възможно нека тази чаша ме отмине. Защото някой който е съвършено свят, напълно безгрешен, ако изпие тази чаша, Бог веднага трябва да се отдръпне от него. Бог, който има най-чистите очи не може да гледа злото. Исус знаеше последствието, Той каза: Татко, ако е възможно нека тази чаша ме отмине. Но независимо от това, нека да бъде изпълнена Твоята воля, не моята. Амин. Адам, в първата градина, каза: Аз искам да изпълня моята воля и доведе всички нас до ад на земята. Исус каза: Не моята воля - и  така донесе небето, рая на земята. Амин. Благодарим на Бог! Така че, когато изпи чашата Той осъзнаваше напълно какво пиеше. Всички грехове през целия ви живот бяха поети от тялото на Исус, за да бъдат осъдени на кръста, следователно нашият ежедневен живот е откриване колко много ни е простено. С други думи, всеки ден докато живеете вие откривате, че: Уау, сега наистина разбирам колко ми е простено. Въпросът не е в това да молим Бог за нова прошка, не е така: когато извършите нов грях да си мислите: Аз трябва да отида при Бог. И вие си представяте Исус, който казва: След като аз те спасих, ти все още ходиш и правиш това?! Хората имат тази представа, като че ли техния грях може да шокира Исус. Нищо не Го шокира, защото Той видя всичките ви грехове, когато погледна в чашата в Гетсиманската градина. Когато Той я изпи, Той изплати всичко. Аз не ви окуражавам да правите грях, аз ви окуражавам да имате съзнание за прошката, защото ако вие имате съзнание, че ви е простено, вие ще го обичате повече. Всеки ден е откритие. “Божичко, аз мислех, че като стана християнин, ще преодолея това, ще преодолея онова…“. Да ви кажа, нещата, които преодолях несъзнателно, остават преодолени. Тези, които се опитах да преодолея съзнателно, все още имам проблем с тях. Истинската промяна е без усилие. Промяната е от слава в слава чрез Духа на Бог, не чрез усилията на човек. Не е чрез това - аз ще следвам тези 7 принципа, 8 принципа или 9 принципа. Проблемът с дървото, то е отбелязано с хикс, защото почвата е отровна. Дървото може да изглежда добре за известно време, и дървото казва: Пощади ме, пощади ме, но проблемът е корена. Вашият стар човек никога не може да произведе добри плодове. Чувате ли?
“Но пастор Принс, колкото по-възрастен ставате толкова повече трябва да осъзнавате, че Исус ви е простил“. Това не е истина. Много хора, колкото повече остаряват, толкова по-внимателна става съвестта им към греховете, толкова повече съзнание имат за греховете си. Един път четях историята за жената хваната в прелюбодейство, между другото тя не беше проститутка, а жена хваната в прелюбодейство, фарисеите я хвърлиха пред Исус. По някаква причина, мъжът не беше там. Според това, което знам, прелюбодейството изисква участието на двама, така мисля. Може би мъжът беше един от тях, един от фарисеите. И така, тя беше там, плачейки, спомняте се историята, как Исус я защити. Исус всъщност използва самият закон, който фарисеите използваха против нея, срещу фарисеите. Ето как Исус използваше закона. Исус използваше закона за да спасява хора. Забележете как говореха фарисеите, те казаха: “Мойсей каза, (така че те използваха закона), че такъв човек трябва да бъде пребит с камъни“. Исус използва това което те казаха, като започна да пише с пръст върху камъка, което означаваше: Аз съм този, който даде закона и после се изправи и каза: Този от вас, който е без грях, да хвърли първия камък.
Обърнете внимание на това. Аз бях чел тази история много пъти, но никога не бях забелязал това:
Йоан 8:9  А те като чуха това, и осъдени от съвестта си, разотидоха се един по един, като почнаха от старите до последния; и остана Исус сам си и жената стояща насред.
Аз се чудя, защо най-възрастния си е тръгнал първи? Най-възрастния е извършил най-много грехове.
Вчера, чух по новините, един човек, очевидно от сингапурец, казваше: “В наши дни младите хора са непокорни, не разговарят с родителите си“ - и други неща срещу младите хора. Аз си казах: Запитал ли си се защо те не говорят с теб? И аз като те слушам, не искам да разговарям с теб. Извинявайте, да не би да е бил някой от вас? Аз не чух името на човека, който говореше. Не чух той да казва, че посещава църква “Ню криейшън“, срам за него ако посещава нашата църква! Както и да е. Но ще ви кажа нещо, това не означава, че младите хора имат проблем с греха, по-скоро те са по-смели и когато правят грях, го правят без да се крият. Защото колкото по-възрастен ставате, толкова повече осъзнавате, че имате грехове, толкова по-силно усещане за неуспех имате. Вие можете да говорите неща от рода: “Пастор Принс, това не може да е така, ние знаем, че Исус умря за нашите грехове“. Да, да, аз знам това. Просто ви казвам фактите както са. Не става по-добре, защото ставате по-възрастен.
Да, ние трябва да бъдем трансформирани. И това става от слава в слава, но не чрез нашите усилия, а чрез Божия Дух. Но това, на което ви уча е ключа за вашата трансформация във вашия личен живот, защото ако всеки ден сте със съзнание за прошка, тогава ако видите нещо да се надига във вас, гняв, прелъстителна мисъл, вие благодарите на Бог: “Боже, благодаря ти, че това ми е простено, благодарение на това, което Исус направи за мен“. Всеки ден се превръща в признателност за това, което Исус направи, защото Той видя всичко това, когато погледна в чашата. Вашето поведение не го изненадва. Какво прекрасно Благовестие имаме. Лошата мисъл, която имахте току-що относно мен, простена е, не се ли радвате? Вие просто се чувствате облекчени. На мен, знаещ че сте имали лоша мисъл относно мен, и чувствайки се ядосан заради това, простено ми е. Сега аз мога да ви обичам. Удивително е, че резултатът от това да имате правилно вярване, като например вярването, че ви е простено, е че тогава вие се откачате от въдицата но Божието осъждане. Прошка означава, че вие вече не сте под осъждането на Бог. Вие сте се откачили от въдицата. Вие сте изчистен. И после, ако някой ме нарани или нещо подобно, аз съм способен да простя, това е резултат от прошката на Бог. Причината за това, че в църквата ние не си прощаваме, е защото нямаме откровение за Божията прошка, или сме научени само на частична прошка. Частична прошка означава, че Бог ви е простил от времето от както сте се родили на този свят до времето, когато сте приели Исус, примерно на 25 или на 55 години, тоест греховете ви са простени само до момента в който сте повярвали. Това не е в библията. Библията казва: Колосяни 2:13  като прости всичките ви прегрешения. Библията казва: Ефесяни 1:7  Ние имаме прошка на греховете ни, според богатството на Неговата благодат. “Но, пастор Принс, не сте ли съгласен, че хората трябва да имат вяра, за да могат да получат благодатта на Бог?“ Вие правите вярата много голяма, благодатта не зависи дори от вярата. Ако благодатта зависи от вярата, тя не е вече благодат. Благодатта е нещо, което се получава без човек да отговаря на определени условия. “Добре, пастор Принс, но вие се нуждаете от вяра“. Но не превръщайте вярата в Спасителя. “Пастор Принс, но вие се нуждаете от разкаяние“. Не  превръщайте разкаянието в Спасителя. Ние имаме само един Спасител – името му е Исус. Когато получите Исус, когато получите неговото съвършено дело, вие ще имате вяра, вие ще се разкаете. Някои хора казват: Вие трябва първо да се разкаете. Не, библията казва Римляни 2:4 първо се открива добротата на Бог, която води човека до покаяние. Амин. “Но, пастор Принс, бих искал да проповядвате повече за разкаянието“. Вижте, аз не използвам много думата разкаяние, но това на което ви уча, произвежда разкаяние. Вие може да използвате много често думата “разкаяние“, но въпросът е колко разкаяние това произвежда? Важното е трансформацията на човека, не модификацията на държанието. Трансформация означава цялостна, пълна промяна до най-малкия детайл. Модификация е малка промяна, която не засяга същността.
И така, какво се случва, ако върху вашата съвест тежи съзнание за грях. Първо, вярата не може да тече, второ, вие всъщност обиждате Бог. Защото Бог даде Своя Син, за да живеем без съзнание за грях. Да видим отново Евреи 10, където се казва:
“Жертвоприносителите един път очистени не биха имали повече съзнание за грехове“. Думата “очистени“ на гръцки е в перфектно време. Когато Исус извика на кръста: Свършено е! – цялото изречение тук е в перфектно време. Перфектно време се използва за действие, което е извършено в миналото, което не е нужно да бъде повторено отново, с резултати, които продължават и днес. Ще повторя, действие което е извършено в миналото, което няма нужда да бъде повторено, но резултатите от него продължават до днес. Когато Исус извика: Свършено е! – нямаше нужда да бъде повтаряно отново и резултатите продължават и днес. Това е перфектно време в гръцкия език. “Един път очистени“, думата “очистени“ е в перфектно време. Ние бяхме очистени един път завинаги, с резултата да бъдем чисти до днес. Сега, ние не би трябвало да имаме повече съзнание за грехове. Нека да ви задам този въпрос. Не е достатъчно само да кажа: “Хей, не трябва да имаш съзнание за грехове!“ Трябва да имам справедливо основание за това. Мога да ви разкажа истории за хора, които са се разболели заради грехове.
Има една история в библията, където спуснаха болния през покрива на къщата. Мъжете го спуснаха долу. Исус като видя вярата им, каза: Твоите грехове са простени. И веднага фарисеите, които чуха какво каза Исус, казаха: “Кой се опитва да бъде този човек. Само Бог може да прощава грехове“. Тогава Исус, знаейки техните мисли , каза: “Защо разисквате в сърцата си. Кое е по-лесно да кажа: Твоите грехове са простени или изправи се и ходи?“ Очевидно е че този човек не може да върви. Кое е по-лесно да се каже: Греховете ти са простени или изправи се и ходи! Ако питаха нас, ние бихме отговорили: По-лесно е да се каже греховете ти са простени. Но за Исус е еднакво лесно да каже и двете. После Исус каза: Но за да знаете вие, че Човешкия син има власт на земята да прощава греховете, стани, вземи постелката си и ходи. Сега, просто искам да ви покажа това:
Лука 5:24 Но за да знаете вие, че Човешкия сина има власт на земята да прощава греховете, той каза  на човека, който беше парализиран: Казвам ти, изправи се, вземи леглото си и ходи. Човекът се изправи, а хората се зарадваха и бяха изумени.
“За да знаете- казва Исус – Аз току що говорих на този човек, че греховете му са простени, но за да знаете вие, че аз имам власт на земята да прощавам грехове, аз ще ви я покажа демонстрирайки я в неговото излекуване“. С други думи, ако ви е простено, това ще бъде демонстрирано в живота ви, в тялото ви, в здравето ви, във вашето ходене. “За да знаете“ казва Исус. Човекът е излекуван – дали лежи там долу или не – той е излекуван. “В момента в който кажа: греховете му са простени, той е излекуван, но за да знаете вие, заради вас ще му кажа: Изправи се и ходи“. За да знаете, какво? Че Той има власт да лекува? Не, това не е за което говори Исус. Той говори за това, че има власт да прощава грехове. За да знаете, че имам власт да прощавам греховете, ще ви го покажа чрез излекуване. Защо не виждаме повече излекуване? Защото не виждаме достатъчно прокламиране на прощаването на греховете.
“О, но пастор Принс, това е толкова основно, всички го знаят“. Така ли е? Наистина ли вярвате в това? Всеки един ден? Казвате ли си: Аз чувствам извънмерна радост и възторг заради прошката на греховете ми. Току-що имах лоша мисъл, Бог ми е простил. Преди малко бях ядосан, когато карах по пътя за насам, но Бог ми е простил. Чувствам се така, все едно бих ударил онзи човек, Бог ми е простил, не трябваше да гледам в тази посока, но Бог ми е простил. Не се ли радвате, това е всекидневна радост в Бог. Вярата за благодатта е това, което е прозореца за слънцето. Независимо дали има или няма прозорец, слънцето винаги свети. Всичко започва с благодатта. Божията благодат е безплатна, Божията благодат е като слънцето, свети върху всеки, произвежда плод, произвежда реколта за наслада и хранене на човека, Божията благодат свети навсякъде, върху добрата държава, лошата държава, злата държава, терористичната държава, слънцето просто свети. То е като Божията благодат. Това разбира се не е добра аналогия, защото слънцето все пак е създание, а не създател. Но този пример ще ви помогне да разберете: вие придавате повече важност отколкото трябва на вашия прозорец, вярата ви. Вярата е прозорец. Но слънцето свети независимо дали има прозорец или не. Това което прави вашия прозорец е че прозорецът позволява светлината и топлината да влязат във вашата стая, така че вие да можете да им се наслаждавате. Вашият прозорец не създава светлина, нито произвежда топлина. Вярата не  произвежда благодат. Колкото повече се проповядва благодат, толкова по-голям става прозореца, за да може да приеме вече от това което вече е безплатно дадено, благодатта. Алелуя. Амин.
Представете си, че отивате в банката и искате да видите наличните ви пари. Виждате цифрата 10 и шест нули след нея. Ще се зарадвате ли ако видите това? Но преди да се радвате на това богатство, ще искате да разберете как се е появило там. Амин. Вие питате банката какво се е случило, молите ги да проверят всичко. И когато ви кажат: Не, господине, това не е грешка, да някой ви преведе всички тези пари, очевидно този човек има номера на вашата сметка и той ви е привел 10 милиона, сега имате справедливо основание за вашата голяма радост. Има хора, които казват: Бог е любов и всичките ни грехове са простени, но не споменават кръста, това е стила на движението Ню Ейдж. Но ако човек се отнася сериозно към това, дълбоко в себе си той има съвест, и винаги се пита, да, но дали наистина  ми е простено? Има ли такъв Бог или не, защото според това, което дълбоко в себе си чувствам, ако има Бог, Той е свят. Да, той е обичащ, но нещо ми казва, че Той също е и свят. А аз съм грешен. Как би могъл Той просто ей така да ми прости греховете. Затова е нужно да разберем, че библията казва, “Бог е праведен в това да ни направи праведни“. Как беше Бог праведен в това да ни направи праведни? Отговорът е: кръста, кръста е начина по който Бог е праведен. Бог наказал ли е греховете ни? Днес нашите грехове са изчистени, някой изплати нашия дълг. Някой изчисти нашия дълг. Да кажем, че имате 1 милион дълг. Изчистен е. И после са изпратили 10 милиона във вашата сметка, след като са изчистили дълга ви. Това е точно това, което Исус направи. Амин. Вашият дълг е изчистен. И после вие разбирате, че вашия дълг е изчистен, защото някой го е платил. Сега, имате ли справедлива основа, за да кажете: Моя дълг е изчистен? – Да! Но ако някой от банката без да иска е изтрил данните за вашия дълг, това може да ви вкара в проблеми, по-добре е да говорите с банката. Амин. Това не е справедливо основание и дълбоко в себе си вие не можете наистина да се зарадвате. Ако някой ви е излъгал, че е платил дълга ви или банковия касиер го е махнал по погрешка, вие никога не можете да се зарадвате и да бъдете щастливи, не можете да бъдете свободни. Но когато знаете, че има справедливо основание, някой е изплатил дълга ви - на кръста. Начинът по който ни е простено е не чрез това, че Бог си е затворил очите за всичките ни грехове, а е че Бог наказа нашите грехове. Бог наистина наказа нашите грехове до деня в който ще умрем или ще срещнем Исус, и най-малкият грях, и най-малката точица грях беше наказан в Исус, неговия Син. Сега вие знаете, че има справедлива основа, заради която може да кажете: “Аз съм свободен, аз съм свободен от моя дълг към Бог“. Изумителното е че не само е изчистен целият ни дълг, но  заради това което Исус е, всичко което Исус има, неговото богатство е сложено на вашата сметка, това е повече от 10 милиона. Разбирате ли това или не? “Но аз не го заслужавам, пастор Принс“. Не сте заслужили и премахването на вашия дълг. Исус извърши всичко. Затова ни е нужно да проповядваме повече за Исус, неговото съвършенство и неговото завършено дело. Някои хора казват: “Не правите ли греха много малък?“ Не, правим Исус много голям. Ние не насочваме вашето внимание към вас самите, с вашия начин на поведение или мислене или към мен, с моите недостатъци, ние насочваме вашето внимание към Спасителя, с цялата му пълнота, с цялата му любов към вас. Смисълът не е в това да насочим вниманието на прокажения към болестта, това не помага, смисълът е да насочим вниманието на прокажения към Лечителя, който е повече от искащ да го направи здрав. Това е служението, което Бог е дал на църквата. Ние може да насочваме вниманието на хората към тях самите и знаете ли какво, те може да се опитат да направят всичко на което са способни за да направят добро, но тъй като плътта не е способна да прави добро, това ще е само добър, но неуспешен опит и това ще засегне и тяхната съвест.
Човекът, който спускат през покрива, в момента, в който неговата съвест е изчистена, нещо се случва на краката му. Но той има нужда да чуе: Твоите грехове са простени. Случвало ли ви се е някога да положите ръце върху себе си и да кажете: Джоузеф Принс, знаеш какво си направил. Аз ти прощавам за всички глупави неща, които си направил. Аз ти прощавам в името на Исус. Джоузеф Принс, напълно ти е простено всичко, както Бог ти прости. Аз ти прощавам, в името на Исус. Простили ли сте на себе си? Знам, че вие прощавате на другите. Но на себе си, простили ли сте? Защото до деня в който простите на себе си, вие сте ходеща гражданска война. Без да разбирате, вие се наказвате. Вярно ли е?
Ако вашия дълг е изчистен и 10 милиона са сложени във вашата сметка, но никой не ви каже как се е случило това, дори това да е законно, ако вие не знаете че е справедливо и законно, ще можете ли да им се радвате? Не! Но то е справедливо, някой справедливо ги е сложил във вашата сметка. Но ако никога не разберете кой ви е дал тези пари и никога не попитате банката, просто тихичко използвате парите, купувате си къща, правите инвестиция, правите това, правите онова и между временно се надявате банката никога да не научи за това. Не знаете, че банката няма никакъв проблем с това. Вие си мислите, това е грешка на банковия касиер. Мислите си: “Бог да благослови касиера, да предпази касиера, горкия човек, нечии чужди милиони са влезли в моята сметка, горкия касиер. Ако отида до банката, бедния касиер ще си изпати, и не само това, но и аз ще си изпатя. Така че ще изхарча парите“. И после някои така наречени приятели проповедници идват при вас и ви казват: Ти наистина ли очакваш, че някой ще внесе 10 милиона в твоята сметка? Това е твърде хубаво, за да е истина. Искам да кажа, такова нещо не съществува. Това е Благовестието. Току що ви казах Благовестието, добрите новини. Това е новина, която звучи твърде добре за да е истина. Но е истина. Думата “Госпел“ или “Благовестие“ буквално означава това. И тези приятели са проповедници. Те ти казват: “О, ти ни казваш това, но не мислим че е така, ако отидеш до банката ще видиш че е грешка на касиера, със сигурност е грешка на касиера. Те никога не могат да повярват, като те виждат, че не си заслужил, че не си изработил тези пари. Те не могат да повярват, че някой е внесъл 10 милиона в сметката ти. И проблемът е че милиардера, внесъл парите в банковата ти сметка е изпратил пратеник и той би трябвало да дойде при теб и да ти каже: “Преди да си тръгне, милиардера първо изчисти дълга ти и после внесе 10 милиона в банковата ти сметка“. Но този шегаджия не е дошъл, защото си  е казал: “Не мисля, че този милиардер го е направил. Никой не е толкова добър! Никой не е толкова добър! Кой ще плати дълговете на някого, без да получи нищо в замяна. Не мисля така“. И така, посланието стигна ли до теб? Не, не стигна. Но вижте, това няма нищо общо с истината. Истината е че тези пари са законно ваши. Но вие не можете да им се радвате. Защо? Защото никой не е дошъл и не ви е казал изцяло добрата новина.
Всъщност няма значение дали това е извършено законно, ако вие не знаете, че е законно. Ако не знаете, че е законно ще имате грях върху съвестта си. Вярно ли е? Нека да кажем, че това е АБВ банка. Знаете ли банка с такова име? Добре, не знаете. Тогава да продължим. Нека това е АБВ банка, банката с която работите и в която откривате, че имате 10 милиона на сметката си. Всеки път, когато минавате покрай АБВ банка ще гледате да сте възможно най-незабележим. Докато всъщност дълга ви е изчистен. Вашият дълг на грях е напълно изчистен. Но заради това, че не го знаете, вие поглеждате към АБВ банка с дълг в сърцето си. Вие мислите, че е твърде хубаво, за да е истина: “Аз се радвам тихичко на това, така че никой да не разбере“, докато междувременно цялото небе тръби добрата новина: твоите грехове са простени.
“Добре, пастор Принс, не мислите ли че това ще доведе до безнравственост в църквата, не мислите ли, че ако хората знаят, че всичките им грехове са простени, както вие казахте, че Исус видя всички техни грехове в чашата и я изпи, вие казвате на хората да ликуват, да се радват всеки ден за това, че греховете им са простени, това няма ли да произведе безнравственост? Не! Вижте тук защо:
Псалм 130: 3 Ако ти, Господи отбелязваше неправдите ни, о Господи, кой би могъл да устои?
Давид го казва. Думата “отбелязваше“, всъщност е като счетоводен термин, от еврейски. “Господи, ако ти беше направил книга, в която да са записани всички мои грехове, един по един, детайлна сметка, о, Господи, кой може да устои?“ Кой? Дори и най-преподобния Преподобен не може да устои! Между другото не съм против титлите. Когато пътувам извън Сингапур, не обичам да се представям като пастор, освен ако събранието не го налага, представям се като Джоузеф Принс. Вижте, има много несигурност в църквата, затова че имаме грях върху съвестта си. И тогава ние мерим себе си според това, което имаме и което нямаме. Знаете ли че няма нужда да изучавате закона, за да имате закона. Нека да завърша с това. Римляни 2:15, говори се за езичниците:
Римляни 2:5  по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, за което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават,
Бог е вложил закона в сърцата, в съвестта на езичниците. Стихът преди този говори за езичниците, хората, които не са евреи. Някои хора казват: Само на евреите е даден закона. Да, външно! Но има действие на закона написано в сърцата на езичниците, за което свидетелства и съвестта им. Знаете ли какво е действието на закона? Обвинява ги или ги оправдава. Те не могат да имат чиста съвест. Винаги е: Е, аз не съм толкова лош колкото него, вие оправдавате себе си. Да, но той е ужасен, той прелюбодейства, а аз само имам порно проблем. Така че вие оправдавате себе с: “Аз не съм толкова лош, аз не наранявам никого. А той, той наистина прави лоши неща“. Вашата съвест не би трябвало да бъде използвана така. В същото време в което обвинявате другия човек, оправдавате себе си. Съвестта дойде чрез яденето от дървото на познанието на доброто и злото. Забележете че то се нарича дървото на познанието за добро и зло. То не се нарича дървото на живота. Дървото на живота е там, но човека не яде от него. То би трябвало да се нарича дървото на доброто. А дървото на познанието на доброто и злото би трябвало да се нарича дърво на злото. Това е дървото, за което Бог каза: “Не яжте от него, в деня в който ядете от него ще умрете“. Какво дърво?- На познанието за добро и зло. Защо познанието за добро и зло ви убива? Някои биха казали: Живей пред Бог воден от съвестта си. Но не, ние трябва да живеем чрез интуицията. Това е причината заради която вярващите не чуват точно какво им казва Бог. Искате да разберете тайната как да чувате Бог? Вие трябва да се уверите, че имате добра съвест. Не трябва да имате грях на съвестта си. Вие поглеждате към кръста – платено е. Амин. Исус е надплащане за нашите грехове. Аз казах, Исус е надплащане на нашите грехове. След като е изплатил вашия дълг, само това щеше да е достатъчно добро, но след това Той слага 10 милиона във вашата сметка. Какво прави това с дълга във вашата съвест? Няма повече дълг! Искам да кажа: животът ви ще се промени. Така ще се промени и вашият живот, слушате ли ме, хора? Но ако вие мислите че трябва да бъдете чувствителен към греха, вие правите обратното на това, което ви освобождава, така ще се прояви още повече греха във вашия живот. Вие не уважавате Бог. Когато хората поискат да се помолите за тях, вие не можете да се молите със смелост. Защо? Защото има грях върху вашата съвест. И тогава, когато имате грях върху съвестта си вие не можете да чуете точно какво ви казва Бог. Бог говори, а вие не можете да чуете. Защо? Заради вашата зла съвест. Вие трябва да имате добра съвест, за да може Бог да говори. Нашата идентичност трябва да бъде: Ние сме в Христос, простено ни е, скъпоценни сме, имаме стойност, обичани сме. Това няма нищо общо с вашата титла, с вашия бизнес, колко успешна е вашата църква, колко хора я посещават, кой го интересува? Амин. Аз не съм пастор на мега църква, аз съм Джоузеф Принс, обичаният от Бог, възлюбеният на Бог. Амин. - Аз съм пастора, в случай, че не знаете. И ще бъда пастор докато съм желан. Но в деня, в който не съм желан, аз няма да загубя това, което съм: аз съм възлюбеният на Бог, и ще съм заедно с Бог дори да нямам църква. Вие трябва да имате това отношение към вашата работа, към всяко нещо, което правите. Не казвайте: Аз съм професор, аз съм лекар, аз съм Преподобния, аз съм пастор. Голяма работа! Никой не те е повикал, Бог е който те е призовал, кой ти даде помазването, Бог ти го даде. Ако съм на среща с други пастори, когато се представям  на хората, които не ме познават, аз се представям с моята титла. Лекари, професори правят същото. Разбирам това. Но ако вие държите твърде много на вашата титла, какво ще се случи ако загубите титлата си? Ще загубите своята стойност. Вие сте много ценни, знаете ли това? Исус остави славата на небето и слезе тук долу заради вас. Библията казва: Бог ви прости всички ваши грехове,
Псалм 130:2 При Тебе, обаче, има прошка, за да Ти се боят.
Давид казва: При теб има прошка на греховете, така че да се боят от теб. Запомнете, познанието за прошката никога няма да доведе до нехайство относно греха. Доказателство за това са тези стихове. Колкото повече осъзнавате, че ви е простено, това ще произведе благоговение, почит и уважение, любов към Господ, това е превода от еврейски на думата “се боят“. Каква цена плати вашия Спасител! Каква цена! На кръста! На някои от вас ума им е все още върху 10-те милиона. Но това, което имате на кръста е толкова повече от 10 милиона! Толкова повече от 10-те милиона! Алелуя! И не само това, Бог е анулирал дълга ни на грях за целия ни живот, простил ни е всички грехове, знаейки греховете ни. Затова на нас ни е простено не според нашето знание на нашите грехове, това никога не би могло да ни вдъхне сигурност, на нас ни е простено според Неговото знание за нашите грехове според богатствата на Неговата благодат.
Вдигнете ръце, кажете: Татко, аз вярвам че всеки грях от целия ми живот е простен и отменен, и прекратен чрез кръвта на Исус. Аз ти отдавам слава, отдавам ти почит, на мен ми е простено много, затова аз те обичам много. Свалете ръцете си.
И тези от вас, които още не са приели прошката на греховете, няма нужда да направите нищо друго, само да повярвате в добрата новина, Благовестието, че Исус плати огромният ви дълг на грях. И Той не само го изплати и изчисти, но на мястото му Той сложи много повече, неговите съкровища, неговите богатства, своята праведност във вашия живот. Много хора в Сингапур не разбират, че божиите милиардери се разхождат между тях всеки ден. Исус буквално e вложил своето богатство, своето наследство във вашата сметка. Всеки ден е откритие на всичко, което е направил Исус. На когото е простено повече, той обича повече. Приятелю, ако искаш тази прошка, ако искаш да получиш това, което Исус е направил, ако искаш тази дълг от грехове, който тежи на съвестта ти да бъде премахнат, ако искаш да започнеш да чуваш Божия глас интуитивно, вътре в себе си, глас, който те води, дава ти утеха, напътства те, ако искаш да опиташ живота, вечния и изобилния живот, тогава помоли се сега с мен.

Кажи: Небесни татко, аз ти благодаря за твоята любов към мен. Ти ме обичаше много преди да знам за Теб. И ти изпрати Своя Син Исус Христос с пълно знание за греховете на целия ми живот, така че когато Той умря на кръста, Той ги плати всичките. Благодаря ти, всичко е напълно изплатено. И на мястото им, Той изпрати на моята сметка своето наследство, своята праведност, своята святост, своята мъдрост, неговото положение спрямо Бог, и аз приемам всичко това. Благодаря ти, Татко. Аз приемам твоя Дух. Всички мои грехове са простени. И всеки ден от моя живот аз Те възхвалявам, за това че ми е простено. В името на Исус аз обявявам: Исус Христос е мой Господ. Амин.

Топ 10 за изминалата година