"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Свръхестествено Здраве Чрез Печеното Агне"

/чете Валентина Иванова/

П-р Джоузеф Принс

Мисля че е време да споделя отново с вас някои нови откровения за Господната вечеря. Накрая на проповедта вземете Господната вечеря, вярата ви ще бъде в най-върховната си точка, амин, вие ще протегнете ръце към Бог и ще получите.
За нещастие, много хора, когато срещнат човек, който има някакъв здравословен или друг проблем, му казват: Вземи Господната вечеря, вземи Господната вечеря. Но не е достатъчно само да се каже това. Библията казва: Вярата идва от слушане, а слушането - от Божието слово. Не можете просто да кажете: Само вземете Господната вечеря. Тя не е нещо, което вие просто трябва да вземете и после нещата ще се случат, защото ако я вземете така, без вяра, това ще се превърне в ритуал. Затова винаги има нужда да се проповядва отново и отново за нея, защото ние не искаме Господната вечеря да се превърне в ритуал.
Дори Пасхата, която днес е само образ на Господната вечеря е трябвало да се извършва с вяра. Знаете ли, Пасхата е древен израелски празник, който Бог въведе в Изход 12. Израелтяните е трябвало да го празнуват всяка година докато дойде времето, в което Исус въвежда Господната вечеря на неговото място. И това се случи точно в нощта на празнуването на Пасхата. С други думи Господната вечеря е пълнотата, самата същност на това, на което Пасхата е само образ.
Удивително е че хората от Стария завет са имали  Пасхата, която е картина на смъртта на Исус. И все пак те имаха само сянка, докато ние имаме действителното нещо. Амин. Ние имаме истинското нещо, те имаха само картина на това, което имаме ние. Амин. Тяхното празнуване беше под Стария завет, нашето е под Новия. Но дори и в Стария завет, празнуването на Пасхата донесе здраве на хората. Библията казва така: След нощта на Пасхата, веднага на следващия ден, Псалм 105: 36,37 Бог изведе своите хора извън Египет със сребро и злато; И между племената Му нямаше нито един немощен.
Нито един немощен между племената на Бог. През нощта на Пасхата те излязоха от Египет със сребро и злато. Знаете ли защо Бог не каза “богатства“? Защото ако Бог каже “богатства“ някой религиозен човек ще каже: О, пастор Принс, това са духовни богатства. Но като каже “сребро и злато“ няма никакъв начин по който може да разберете погрешно това. Те излязоха със сребро и злато! Имаше просперитет, когато те спазиха Пасхата. Алелуя.
Но не е само това, библията казва, нямаше нито един немощен, нито един болен, нито един който дори само да накуцва, да се чувства слаб, нито един между племената на Бог!
Учените казват, че през онази нощ израелтяните, които са излезли от Египет са били около 2 милиона и половина, до 3 милиона души. Само помислете за това: нито един немощен! Но нека да бъдем консервативни, нека да кажем, че не са били 2 милиона и половина, нека кажем, че са били само един милион, което е доста невъзможно, със сигурност са били повече от 1 милион. Но нека да приемем, че са били 1 милион, за да не се влиза в спор. Но дори да са били 1 милион, библията казва, нямаше нито един, нито един немощен! Това е изключително!
Библията казва в Евреи 10: 1, че законът е само сянка на добрите неща, а не самата същност на нещата“
Ако те можеха да нямат “нито един немощен“ под сянката, колко по-здрави ще бъдем ние, които сме под истинското нещо. Амин. Нито един слаб, нито един болен! Амин.
Те празнуваха “сянка“, те проливаха кръвта на животно, на агне, което е образ на Исус Христос. Исус никога не каза: Пасхата е моето тяло, Той каза: Господната вечеря е моето тяло, тя е моята кръв, алелуя. Ние имаме самата същност на нещата. Искате да ми кажете, че те, които имаха само сянката на добрите неща, нямаха нито един немощен човек сред тях, а ние, които имаме самата същност на нещата, за нас Господната трапеза е само символична картина, която ни кара да се чувстваме сантиментални? Няма начин това да е така!
Ние имаме по-добър завет (Евреи 8:6), основан върху по-добри обещания. Амин, църква? Така че за нас е важно първо да разберем, че Пасхата в Стария завет е картина на Господната вечеря, важно е да разберем, че Господната вечеря е по-велика, тя е нещо истинско, Пасхата е само картина. Ако сянка и картина можаха да доведат до това да няма нито един немощен, колко повече истинското нещо.
Така че какъв е проблема? Проблемът се появява, когато ние казваме на хората: просто вземете Господната вечеря. Това не е отговора. Те имат нужда да чуят словото относно Господната вечеря. Амин. Дори  и за Пасхата се казва, че вие трябва да я извършите с вяра. В Евреи 11 се казва за Мойсей:
Евреи 11:28 С вяра Мойсей извърши Пасхата
Всички да кажат: С вяра! Кажете го три пъти: С вяра, с вяра, с вяра! Трябва да е с вяра. Трябва да го направите с вяра. И начина по който получавате вяра, е чрез слушане, и слушане, и слушане на словото на Христос, казва библията. Ето защо аз проповядвам отново и отново за Господната вечеря. Амин. Намерете всички проповеди, в които съм проповядвал за Господната вечеря, и започнете да ги слушате. Всъщност първата ми публикувана книга беше за Господната вечеря. Започнете да се храните с такива проповеди, особено ако страдате от хронична болка или болест, време е да слушате отново, амин, иначе празнуването на Господната вечеря може да се превърне в ритуал. Дори Пасхата  можеше да се превърне в ритуал, ако се изпълняваше без вяра. “Но чрез вяра Мойсей извърши Пасхата!“, казва библията. Амин. Алелуя. Благодаря ти, Исусе.
Преди всичко друго, искам да ви кажа това: 1Коринтяни 11 ви дава причината, една единствена причина защо има все още болести в тялото Христово. Извода, който можем да си направим като четем тази глава е че Бог не очаква хората в неговата църква да са слаби, болни или да умират преди времето си. Господ каза: Ако вие не знаете как да извършите Господната вечеря, поради тази причина,  единствено число, не се казва, по тези причини, по тази причина, че не разбирате как да извлечете полза от Господната вечеря, по тази причина много са без сила, болни, и много спят. За да каже Господ това, това е почти като да каже, че това не би трябвало да се случва. Тялото на Исус, християните не би трябвало да бъдат като света. За хората от света, да бъдат слаби, да са болни и да умират рано е разбираемо, те са без Христос, те нямат кръвта на откупването, те все още са под проклятието, докато нас Исус ни откупи от проклятието.
Така че причината, която Павел чрез Светия дух ни даде е една единствена причина. Той казва: “Поради тази причина много са слаби, болни, много са и починали“, което иска да каже че са умрели преждевременно. И каква е причината? Стихът преди този казва:
“защото който яде и пие недостойно, като не различава тялото на Господа“.
Думата “недостойно“ не описва човека. Тя описва действието. Бог не казва, че човекът е недостоен. Това което много пъти можете да чуете е следното: Ако сте недостоен, тоест ако имате грях в живота си, вие не можете да взимате Господната вечеря. Но не е това, което Бог казва! Господната вечеря е за хора, които са недостойни, хайде, църква, тя е за грешници, за хора, които са се провалили, тя е за хора, които са дошли при Исус и са го приели за свой Спасител, тя е за хора, които не са идеални във всяко отношение. Може ли да чуя едно хубаво амин?
Аз идвам от църква, която постоянно ни учеше, че ако имаме грях в живота си, който не сме признали, е по-добре да не взимаме участие в Господната вечеря, в противен случай може да умрем или да се разболеем. Те превърнаха нещо толкова удивително и толкова красиво, нещо, което ни осигуряваше убежище от всички тези неща, в нещо, от което да се страхуваме, че може да ни донесе всички тези неща.
И аз мисля, че сърцето на Бог се натъжава, когато неговото слово се изкриви така. Господната вечеря е нещо красиво.
Всеки роден след Адам е като пътник с еднопосочен билет, през живота си постепенно е изпълнен с бедност, депресия, болест и смърт. Исус дойде и заобиколи всичко това. Амин. С други думи, взимането на  Господната вечеря не е причина да сте слаби или болни. Тук се казва, че ако вие вече сте без сила, ако вие вече сте болни, вие трябва да се научите как да приемате ползите от взимането на Господната вечеря. Ако вие се научите да приемате ползите от взимането на Господната вечеря и от това, което Исус направи за нас на кръста, а начинът да получите това, което Исус направи за вас на кръста е чрез Господната вечеря, ако я взимате достойно или с други думи, ако помните, че това е начинът да получите това, което Исус направи, тогава я взимате достойно, тогава вие няма да страдате от това, от което страда света. Това добра вест ли е? Много добра вест. Това е Благовестието. Може ли да чуя едно хубаво амин, църква? Амин.
Днес ще ви уча най-вече на това: Как да ядете Господната вечеря. Хората питат: Защо яденето е толкова важно? Дали яденето на Господната вечеря може да извърши толкова велики неща?
Не забравяйте, че човекът съгреши, падането на Адам стана чрез ядене, човекът яде от грешното дърво. Цялото падане на човека, цялото проклятие, което придружава падането на човека: бедност, болест, смърт, всичко това дойде в света, защото Адам яде от грешното дърво. Така че не ми казвайте, че яденето не е важно, амин.
Затова чрез участието ни в това което Исус направи - разпънат на друго дърво, вие отменяте резултата от това, което първият Адам направи като яде от грешното дърво. Може ли да чуя едно хубаво амин? Но защото това е толкова просто, ние хората, които сме интелигентни, ние които сме високоумни, ние които разсъждаваме логично, не можем да разберем пътищата на Бог, защото ние поглеждаме лекарството и мислим за всички професори, които са изучавали медицина, за да ни дадат това лекарство и после поглеждаме към парченцето хляб, поглеждаме към чашата, в тази църква се използват пластмасови чаши и ние питаме себе си: Какво е това в чашата в сравнение с това заболяване.  Хората поглеждат чашата, поглеждат хляба и се питат: “Това може ли да излекува рак, може ли да излекува СПИН, може ли това да е причина да живея дълго? Това е само парче хляб“. Това е начинът, по който го виждат те.
Но те забравят за начина по който работи Бог, Бог използва немощните неща, за да посрами силните, Бог използва глупавите неща за да засрами мъдрите (1Коринтяни 1:27), Бог се радва да прави такива неща през цялото време. Бог избра младо момче, което не беше облечено като воин, а като овчар, без никакво оръжие в ръцете си, освен прашка и камък, за да победи почти 3 метров гигант, с пълно бойно снаряжение. И Бог направи така, че момчето да порази гиганта!
Бог използва рог на овен и викът на свещеник, за да събори стени толкова дебели, че върху тях се правеха състезания с колесници. Бог обича да прави подобни неща. Бог работи чрез жена наречена Яел, за да убие, да унищожи най-големия от всички терористи по онова време, вижте книгата Съдии, неговото име е Сисера, амин, и с чук и кол тя счупи черепа на този човек, прочетете всичко това във вашите библии. Амин.
Бог използва жени, за да засрами мъжете. Има прекрасна история за магаре, което беше използвано от Бог. След като умря, магарето съвсем неочаквано получи сърдечен удар и умря,(църквата се смее), всъщност не знам от какво е умряло, но умря и после дойдоха лешоядите и изкълваха всичката му плът, и след като всичката му плът беше изкълвана, каквото остана дойдоха мравките и го довършиха, докато останаха само сухи кости. Особено под горещотото слънце в Средния изток, сега е от сухо по-сухо. Бог дойде и каза, сега мога да използвам това магаре. Амин. Имаше човек на име Самсон и той беше заобиколен от хиляда филистимци (Съдии 15:16), той нямаше никакво оръжие в ръцете си, а те всички имаха оръжия, той погледна надолу и откри челюст на магаре, което беше умряло преди дни, напълно изсъхнала челюст, и с тази кост, с тази челюст на магаре той унищожи хиляда филистимци. Бог наистина обича да прави такива неща.
Бог обича да вземе момче, което в средното училище не можеше да се изправи дори да чете пред съучениците си, ушите му ставаха червени, и го избра да стане пастор на църква, която е динамична в Сингапур, алелуя! (Църквата: Амин). Бог обича да прави неща като това. Вие може да сте нищо пред Бог, но тогава толкова повече Бог може да бъде всичко чрез вас, амин?
Една от най-големите трудности, които хората имат е, че те презират малките неща. Те имат повече уважение към лекарствата. Аз не съм срещу лекарствата. И ако сте на постоянен прием на хапчета, не ги спирайте, но аз мисля че е добре да проявите еднакво уважение, поне еднакво уважение към Господната вечеря. Например ако взимате лекарство 3 пъти на ден, ако имате сериозно заболяване, взимайте Господната вечеря три пъти на ден. Амин. Ако дадете възможност на Бог да работи... защото ще ви кажа това, всички лекарства се основават на човешки заключения и изводи. 
Моята библия казва, слушайте внимателно, колкото и да използваме лекарства, колкото и да слушаме медицинските съвети, това е пак е човека, а аз четох онзи ден:   Престанете да се надявате на човек, чието дихание е в ноздрите му (Исая 2:22). Бог е който даде Господната вечеря, не е човека. Това не е кръвта на човек, това е кръвта на Сина на Бог, това е царска кръв, това е божествена кръв, която споделяме. Ако Израел споделяше печеното агне, ние които споделяме Божественото агне, колко повече ще бъдем излекувани и добре. Може ли да чуя едно хубаво амин?
Има един принцип в медицината: Бори се с отровата с отрова, чували ли сте го? Да приемем, че сте ухапани от отровна змия. Какво ще ви инжектира лекарят? Вие вече сте ухапан, има отрова на змия във вас. Знаете ли какво прави лекарят? Инжектира ви още отрова. Бори се с отровата чрез отрова. Амин.
За да се преборите с варицелата, какво ви инжектира докторът? Вие си мислите че е лекарство, но не е, инжектират малко от микробите на варицелата в детето ви, във всички нас, всичко това са микроби, които се инжектират в нас. Амин. Така тялото ще си изгради имунна защита срещу тях. От къде идва тази идея, този принцип в медицината?
Спомняте ли си пътуването на народа на Израел в пустинята? Те бяха ухапани от змии и библията казва, те извикаха към Бог и Бог каза на Мойсей да направи бронзова змия (еврейската дума означава бронз, но също и мед, медна змия) и да я сложи на прът или кръст и да издигне бронзовата змия и всеки, който беше ухапан от змия, ако погледнеше към бронзовата змия, беше излекуван. Амин. Обърнете внимание, Бог не иска от тях да видят Агнето на кръста в този момент. Те бяха ухапани от змия. Бог иска те да видят ухапването взето на кръста. На какво беше картина това? На Исус Христос. Защо змията е от бронз? Бронзът означава осъждане. Вие трябва да видите Исус на кръста осъден с вашите болести. Ако имате бъбречен проблем, вие трябва да видите бъбрека на Исус, поразен с вашата болест. И един път като видите тялото на Исус поразено с вашата болест, тя вече не може да остане във вас, защото Бог не може да накаже един и същ грях два пъти. Вижте, защото Бог е свят и праведен, Той трябва да накаже греха. И ако Бог накаже греха, Той показва че е праведен.
Ако Бог не накаже греха, Бог не е свят. Бог трябва да накаже греха. Но Бог е също и любов, и Бог обича вас и мен, така че Бог даде своя Син да бъде жертвеното Агне. Неговият Син щеше да отиде на кръста и по тази причина беше роден, това е предназначението на Коледа. Той беше роден за да бъде нашия заместник. Защото Бог трябва да накаже греха. И всички наши грехове бяха взети от Исус на кръста. Така че Бог наказа Исус с всяко последствие от греха, с всяко проклятие произлизащо от греха, с всяко наказание за грях, което вие и аз би трябвало да преживеем, но Исус го взе заради нас. Амин. Болестта е част от наказанието. Бедността е част от наказанието. Смъртта е част от наказанието. Така че Исус взе всички тези неща вместо нас и ако ние видим, че Той беше наказан заради нашите грехове с нашата болест и вие вече не виждате болестта в себе си, а върху Него, не казвам че тя не е реална, когато израелтяните бяха хапани от змиите, раната е реална, кръвта е реална, местата на ухапването са реални, змията е реална, но Бог казва: Извърнете поглед от това, което е реално, към това което всъщност е истината. Исус на кръста стана вашето наказание, бронз, за ухапването от змията. Вижте ухапаното от змията върху Исус. И всеки който видя ухапаното си от змия върху Исус, взето от Исус, отровата, която е в него не може да го убие. Болестта, която е в тялото ви загубва законното си право да бъде там. Защото Бог не само е свят и праведен за да накаже греха, но след като е наказал греха, Бог не може да накаже греха два пъти, защото ако го направи ще е неправеден. Амин. Ще бъде неправедно от страна на Бог да изисква два пъти плащане за един и същ дълг. Бог не може да изиска плащане два пъти, няма да е справедливо. Праведно, свято и правилно е Бог да накаже греха. Но един път наказал греха, Бог не може да накаже греха два пъти, един път в тялото на моя заместник, втори път в моя живот. Бог не може да направи това и да е праведен. Затова, когато аз видя това, Божията праведност, Божията святост  и Божията справедливост са на моя страна, изискващи моето излекуване, изискващи моята оправдателна присъда, изискващи моето освобождение. Разбирате ли това? Защото нашите грехове бяха наказани в нашия заместник, Исус Христос. Божията святост, Божията праведност е на ваша страна, изискваща вашето оправдаване и праведност, повеляваща да ви бъдат простени греховете, изискваща вашето освобождение.
И не ви прави никакво добро да видите Исус на кръста, чист и дезинфекциран, както е нарисуван на някои картини. Първото нещо, което научаваме относно яденето на пасхалното агне е да не го ядем сурово.
Изход 12:9 Да не ядете от него сурово
Никакво сашими, с всичките ми извинения към японските ни приятели (сашими е ядене със сурова риба), никакво сашими! Аз обичам сашими. Но Бог казва: Не яжте агнето сурово. Знаете ли какво означава “сурово“? Знаете ли защо на някои места, хората са болни, те взимат Господната вечеря и си тръгват пак болни, по същия начин по който са дошли? Знаете ли, днес, на много места в Сингапур, както и на много места по целия свят хората взимат Господната вечеря, знаете ли на някои места взимат Господната вечеря всеки петък, но знаете ли какво, на много места те отиват със своя проблем и взимат Господната вечеря, но си тръгват със същия проблем. Защо това е така? Това не би трябвало да е така? Защото те са пропуснали да разпознаят тялото на Господа! Чувате ли, хора? Амин. Те не участват в Господната вечеря чрез вяра.
Първото нещо е, не го яжте сурово, с други думи вие не можете да вземете хляба и да кажете, о, мили Исусе, агнето на Бог, о, Исусе, сладки Исусе и вие мислите за него през цялото време като за Исус преди кръста. Не, вие не можете да участвате така и да получите нещата, които Бог има за вас, вие ядете агнето сурово. Вие трябва да видите Исус наказан с вашите грехове, поразен с вашата болест, заради вашите грехове, тогава вие получавате вашето излекуване. Няма никакъв друг начин. Грехът трябва да бъде наказан и Той го взе всичкия, толкова много, че на кръста в онази тъмнина те го чуха да вика: Жаден съм. Знаете ли защо е жаден? Защото огъня на Божията свята ярост и справедлив гняв паднаха върху Него, защото Той носеше всички наши грехове!
И Божият гняв Го изгори и Бог отприщи Своята свята ярост срещу греха и Своя справедлив гняв срещу нашите грехове в тялото на Неговия Син и Исус изчерпа целия Му гняв, така че днес, както се казва в Исая 54:9, Бог се закле на всеки вярващ, Аз никога няма да бъда гневен към теб! Бог не може да има гняв към теб, Той не може! Исус на кръста изчерпа напълно Божия гняв, Бог е напълно удовлетворен, праведността срещна повече от достатъчно плащане. Праведността и мирът се целунаха на кръста. Амин. И сега Божията святост е на ваша страна, заради това което Исус направи. Може ли да чуя едно хубаво амин?
Не го яжте сурово, не го яжте варено във вода, казва библията, не го разтваряйте във вода, не го размивайте, затова съжалявам, ако когато проповядвам така, вие сте малко против, малко несъгласни, извинявайте, но не мога да го разводня. Яжте го, как? Изпечено във огън. Те трябваше да ядат агнето изпечено в огън, с други думи, вие трябва да видите Исус поразен с вашата болест.
Когато вземете хляба, и имате заболяване на сърцето, вие трябва да видите Исус на кръста, неговото сърце е поразено с вашата болест. И после, когато ядете, алелуя, тази болест на сърцето няма повече никакво право да остане във вас. Най-върховните  небесни съдилища, самия Цар на царете повеляват, че тази болест не може да остане във вашето тяло. Няма никакъв начин тази болест да може да остане във вашето тяло. Амин. И Бог продължава да бъде праведен. Наказанието не може да бъде понесено два пъти.Чувате ли ме, хора. Затова Бог казва, не го яжте сурово, не го яжте варено, яжте го изпечено в огън. Амин.
Ние трябва да отделим време. Хората бързат и бързат, казват: вземете Господната вечеря, просто вземете Господната вечеря. Начинът не е този. Дайте на хората запис, дайте им да прочетат моята книга, кажете им да чуят проповедта, амин. Аз не препоръчвам книгата си, просто ви казвам, че трябва да намерите начин, ако искате вие им проповядвайте, амин. Само когато дойде вярата и те участват във взимането на Господната вечеря, тогава те чрез вяра ще изпълнят Пасхата (Евреи 11:28). Чувате ли?
Ние имаме всякакви изключителни свидетелства, някои от тях са в книгата ми, за хора, които са били съвсем близо до смъртта, за хора които са се върнали към живота, напълно възстановени, аз самият съм участвал в някои от тези излекувания и видях със собствените си очи пълно възстановяване на здравето на тези хора. Аз и пастор Даниел, и още няколко от нас, пастор Марк също, ние отидохме в отделението за интензивни грижи, където видяхме момиче в кома, цялото подпухнало, тръбички навсякъде, всичко което имахме в ръцете си беше хлябът и виното. Какво е това, ще кажат някои, в сравнение с тръбичките, подпухналото лице и комата? Ако сравните едното с другото, хлябът и виното изглеждат толкова незначителни! Но то не е незначително, защото то представлява това, което  направи Исус на кръста. И така, ние взехме Господната вечеря и днес тя не е в кома, тя е в църквата, тя е напълно добре. Алелуя. Ние виждаме това отново и отново.
Преди няколко дни, един от лидерите тук, брат Браян Панг, той сподели с мен изключително свидетелство. Обикновено след като съм проповядвал, аз съм отзад, почивайки си  и обикновено хората не влизат при мен, освен ако не са поканени. Но той поиска да ме види, и аз знаех, че той няма да поиска до влезе, освен ако не е нещо важно, така че аз го поканих да влезе и той беше така развълнуван във връзка с едно свидетелство, за нещо което се беше случило наскоро, той ми каза, че наскоро е бил с един свой приятел, от друга църква, не от нашата  и този приятел имал 4 годишна дъщеря. От както се е родило, това дете е живеело с 2 основни здравословни проблема. Тя имала екзема, кожна болест, която били нелечима, а също и заболяване на щитовидната жлеза, също нелечима според лекарите.
Слагали ѝ инжекции два пъти на седмица, после един път на седмица, след това продължили да ѝ слагат инжекция един път в  месеца. По времето на разговора, лекарите все още са продължавали да ѝ слагат инжекция един път в месеца. За малко момиче, да ѝ се бият инжекции, това не наранява толкова детето, колкото родителите. Боли ви да виждате любимото си дете да страда така. Знаете ли колко много Бог го обича?
Бог е направил така, че този баща да се срещне с Брайън. И Брайън не само казал на човека да вземе Господната вечеря, но знаел че той има нужда да чуе повече за това. Брайън започнал да мисли за начини, по които може да помогне на приятеля си да чуе повече за Господната вечеря. Той нямал книгата ми в момента, но се сетил че в нашия сайт имало откъс от книгата “Здраве и цялостност чрез Господната вечеря“, и му казал да го прочете. Той знаел, че “вярата идва със слушане“.
И така, човекът се прибрал и прочел този откъс, само малък откъс, и той и дъщеря му започнали да взимат Господната вечеря всеки ден в продължение на седмица. В края на тази една седмица детето било излекувано от екземата. Докторите останали изненадани. Бащата и дъщерята продължили да взимат Господната вечеря и следващата седмица, и накрая на седмицата дъщерята била излекувана от заболяването на щитовидната жлеза. Докторите започнали да питат бащата: Какво направи? Какво ѝ даде, повече лекарства?
И между другото този случай е заинтерисувал израелски лекари, които правят проучвания във връзка с тази болест, и които работят със лекари от Сингапур. Израелските лекари също са учудени от възстановяването на детето. Но лечението не е чрез лекарство. Бих искал да им кажа: Това е древен израелски обичай, това е вашия Месия, Той е който излекува това дете! Амин. Четиригодишно дете излекувано! Алелуя.
Току що чух друго свидетелство. Отнася се за Господната вечеря. Става въпрос за една жена от нашата църква. Тя е бременна с дете, на което открили две кисти в мозъка. Тя се помолила, повярвала на Бог, взела Господната вечеря тук в нашата църква и сега мозъка на детето е напълно чист, кистите са изчезнали. Амин.
Има богати хора, които инвестират хиляди долари за хормонална инжекця, за да върнат назад биологичния си часовник, чували ли сте за това? Има хора, които правят това. Хормоните, които инжектират обикновено са животински хормони. Мисля, че са маймунски, не съм сигурен. Амин. Хората си инжектират тези хормони, предполагйки че това спира стареенето и възстановява младостта им. Единствения проблем с тези неща, че още не познаваме страничните ефекти от тези инжекции. Амин.
Но това, което искам да подчертая, е че след като хората могат да правят такива неща, колко повече Бог и Божията система могат да премахнат години от живота ви, години от лицето ви? Амин. Защо да давате хиляди долари? Божиите начини са безплатни за нас, но това коства на Бог всичко, това коства на Бог Неговия син, това е любов. Човешките начини не винаги са сигурни, могат да имат странични ефекти, много вероятно е да имат странични ефекти, може да не се проявят сега, може да се проявят, когато остареете, а освен това трябва да платите хиляди долари.
Не презирайте нещо само защото е безплатно. То е безплатно за нас, но струваше всичко на Исус. Амин.
И така, ние разбрахме дотук, че трябва да ядем агнето изпечено в огън. От тук нататък, като взимате Господната вечеря, ако имате проблем с очите, когато погледнете хляба, вижте очите на Исус на кръста, поразени с болестта на вашите очи, и тогава яжте. Когато вземете хляба по този начин, вие го взимате с благодарност, вие ще бъдете благодарни на Бог. Може ли да чуя едно хубаво амин?
Бих искал да ви разкажа още много свидетелства за Господната вечеря. Тя може да ви освободи от пристрастяване към порнография. В книгата Притчи, глава 9 се казва, че блудниците стоят на високи места и викат мъжете, които минават наблизо с думите: Ела, яж от моя хляб, хляб яден скришно е сладък, пий от моето вино, моето вино е приятно. След това, в следващите стихове се казва: Мъдростта стои на още по-високо място, ако блудниците стоят на високо място, Божията мъдрост стои на по-високо място. Божията мъдрост казва: Ела, яж моя хляб и пий моето вино, и това ще ви даде живот. С други думи, това че Бог показва контраста между Господната вечеря и  сексуалната неморалност означава, че Господната вечеря ще ви освободи дори от сексуална неморалност. Амин.
Обърнете внимание, след като предната вечер ядоха от агнето,  веднага на следващия ден, израелтяните излязоха от Египет със сребро и злато. Два милиона роби излязоха от Египет като два милиона милионери на следващия ден, и всичко което направиха предната вечер беше да ядат от агнето. Вие не можете да откриете тази система в света. Светът учи, че ние трябва да работим, че трябва да се потим, че трябва да планираме, но Божиите пътища са: яжте и просперирайте, яжте и бъдете здрави. Може ли да чуя едно хубаво амин? Алелуя.
Преди известно време семейство от нашата църква се опитваше да продаде къщата си. Тези, които не успяват да продадат къщите си на добра цена, вземете Господната вечеря в тази къща. Вие и вашата съпруга вземете Господната вечеря.
Семейни двойки, които имате проблеми със сексуална неморалност във вашите домове, и това се е разбрало и си прощавате, добре е да вземете Господната вечеря един с друг. Ако имате проблем в брака си и си простите един на друг, вземете Господната вечеря, тя ще издигне по-високо вашия брак, вашия брак ще е по-добър от това, което е бил преди да сгрешите, защото всеки път когато взимате Господната вечеря, библията казва, вие възвестявате смъртта на Господа.
Какво означава, че вие възвестявате смъртта на Господа (1Коринтяни 11:26)? Само с това че взимате Господната вечеря, вие оповестявате смъртта на Господа на всички сили, които ви наблюдават, на всички сили на тъмнината, амин. Виждаме в библията, че велики неща се случват, когато хората възвестяват смъртта на Господа. Всеки път, когато Израел принасяше жертва за всеизгаряне, победата им принадлежеше. Например докато обикаляха стените на Ерихон, те тръбяха, свиреха с рог на овен (Псалм 81:3).
Какво е значението на рога на овена, какво причини падането на стените на Ерихон, какво е значението на тръбенето с рогове на овни? Помислете, как може да се сдобиете с рог на овен? Чрез смъртта на овена! Когато тръбите на този рог, какво означава това? Вие обявявате със звук, това е празнично озвучаване на смъртта на агнето. Това е обявяване на победа чрез смъртта на агнето. Вие възвестявате смъртта на Господа. Всеки път когато вземаме Господната вечеря, ние възвестяваме смъртта на Господа.
Ще ви разкажа друг случай. Едно семейство се опитваше да продаде къщата си. Вярвайте ми, повече от един човек бяха видели този феномен в тяхната къща, неща, които се движат сами,  мебели които се движат сами. Хората се страхуваха да ходят там. Кой би искал да купи такава къща? Семейството ни каза за този проблем, но за нас това не е никакъв проблем, амин, това са само демонични духове и те не са никакъв проблем за Исус.
И така, няколко човека отидохме да вземем Господната вечеря в този апартамент. Всичко което направихме беше, че взехме  Господната вечеря, след което феномена спря и къщата беше продадена. Нямаше повече никакви прояви на неща, които се движат сами. Амин. Ние възвестихме смъртта на Господа в тази къща. Амин.
Ще е умно от ваша страна да се оглеждате за такива имоти или апартаменти, цената им е винаги ниска, купете ги и поканете пасторите да дойдат. Амин. Оставете пастор Хенри да спи там една нощ и демоните ще напуснат.(църквата се смее). Демоните ще напуснат, когато обявим смъртта на Господа. Откупете мястото, амин. Направете го за Исус. Алелуя! Алелуя!
И по-нататък в Изход 12:9 Бог казва нещо много интересно, как да ядем агнето. Бог казва: Яжте главата му. На какво е символ главата му? Това е седалището на интелекта, мъдростта, амин. Знаете ли, когато вие участвате в Господната вечеря, вие участвате в мъдростта на Исус, Неговият интелект. Знаете ли, че ума на Христос е съвършен?
Помислете за момент за Исус. Знаете ли, че Исус когато беше на 12 години, Той нямаше библия, тогава не са имали библии в домовете си. Те трябваше да ходят до синагогата всяка събота, за да слушат библията. Библията казва, че възрастните бяха удивени от разбирането и отговорите на Исус. С други думи, Той запомняше всичко, което чуваше. Всичко което чуваше Той го запазваше в ума си.
Студенти, представете си, всеки път когато учителят каже нещо, вие да няма нужда да се приберете и да учите, защото сте запомнили всичко! Амин. Само да чуете нещо веднъж и го запомняте, нямате нужда да учите. Помислете за това.
Знаете ли, че Адам е запомнял по този начин. Умът на Адам, преди да падне е бил брилянтен, удивителен ум. Дори науката ни казва, че използваме само една десета от ума си, амин. Умът на Адам беше изключителен. Знаете ли че Адам, без помощта на компютри, без записки, е бил способен да каже имената на всички видове животни. Да погледнем само птиците, помислете колко различни видове птици има. И Адам е бил способен да спомене всички видове, цялото многообразие на живи същества по име, всяко едно от тях. Можел е да даде имена на милион животни и е бил способен след това да се върне към първото животно и да си спомни името му. Помислете за това. Никакви записки, никакви кампютри! Какъв брилянтен ум, преди да падне и да стане Аъъ-Дъъм.(църквата се смее).
Но Исус дойде и отмени  проклятието (Галатяни 3:13). И част от отменянето на проклятието е това, че когато вие участвате в Господната вечеря, вие участвате в неговата мъдрост, в неговата способност да разбира нещата. Амин. Това че ставате по-възрастен, не означава, че трябва да започнете да забравяте.
Кенет Хейгън си отиде, когато беше на 86 години. Малко преди това гледах едно от събранията, които той водеше, само една година преди да почине, той проповядваше, и знаете ли какво, той беше способен да каже неща като това: в 1958-ма, на 13-ти юли, в 10 и 30 сутринта, знаете ли че този ден беше неделя? Удивителен човек. Той разказваше, че когато бил млад, чел научна статия, в която се казвало че всеки ден в мозъка ни умирали милиарди клетки и той повярвал на това. Когато повярвал, започнал да забравя неща. Тогава Господ започнал да му говори и му казал: Твоята памет е част от духовния ти човек, който няма възраст и не остарява. В момента, в който той повярвал на това, дори когато остарял, никога не забравял нищо. Амин. Докато ние на 24, 25 години, започваме да се чудим: Как ти беше името, ъъ, как ти беше името, как беше моето име?(църквата се смее). Амин.
И така, библията казва, когато вие участвате в яденето на Агнето и вие участвате в яденето на главата му, по този начин вие участвате в Неговата мъдрост, в Неговия интелект. Вашият интелект се изостря. Способностите на ума ви стават точни, вие взимате участие в ума на Христос.
Знаете ли, когато Исус възкръсна от мъртвите, има една красива история в библията. Денят в който Исус възкръсна от мъртвите беше неделя, и с тази история, която ще ви разкажа, Исус ни казва как да водим събранията си всяка неделя. Той разчупи хляб за хората, които срещна по пътя, до този момент те не знаеха, че той е Исус.
Библията казва, че Исус срещна двама ученици по пътя за Емаус (Лука 24:13) и тръгна с тях. Когато стигнаха тяхната къща, Той изглеждаше все едно иска да си тръгне, но те го спряха и му казаха: Остани с нас тази вечер. Той остана с тях и когато седна на масата, Той взе хляб, благослови го, разчупи го и им го раздаде. Когато им даде хляба, това означава, че те ядоха от него, когато ядоха от него, очите им се отвориха и те Го познаха, но Той стана невидим за очите им (Лука 24:31).
Обърнете внимание, през цялото време техните умове не бяха разбрали кой е Той, знаете ли защо? Те бяха тъжни, депресирани, депресията е свързана с ума, с душата. Докато бяха депресирани, те бяха стресирани, те бяха нервни, те бяха уплашени, и когато Исус дойде, техните умове не бяха способни да Го видят. Те имаха нужда от съживяване, от излекуване на умовете си. Затова когато ядоха от хляба, те разбраха кой е Той. Умовете им станаха остри като бръснич. Той изчезна. Целта му беше постигната.
И знаете ли, те станаха и се върнаха обратно, като извървяха 7-те мили отново, обратно до Йерусалим. Какво означава това? Физически те бяха изпълнени отново със сила. Амин.
Взимането на Господната вечеря ще помогне за здравето на ума ви. Обърнете се към съседа си и кажете: Той говори за теб, знаеш ли? (църквата се смее).
Знаете ли, че Исус страда за нас в ума си, преди да страда за нас физически. Знаете ли това? И това показва че много преди да започнете да страдате физически, вие страдате в ума си.
Погледнете Исая 53, стих 5, последните два реда, преди да бъдем изцелени чрез Неговите рани, какво се случи? Наказанието докарващо нашия мир, нашето умствено здраве, падна върху него.
Исая 53:5 На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
Той се погрижи за нашия мир, преди да се погрижи за физическото ни здраве. Много преди да загубите физическото си здраве, губите спокойствието на ума си. Понякога сте стресиран, умът ви е стресиран, знаете ли че стресът е убиец номер едно в Сингапур? Например какво предизвиква сърдечен удар?  Докторите отдават причината за това все повече и повече на стреса. Те остават много учудени понякога, защото хора, които физически са много здрави, падат мъртви. Докторите не разбират защо.
Нека да ви кажа само това: Стресът е първото нещо, от което Исус ни откупи. Знаете ли къде започнаха Неговите страдания? Вие имате някаква идея за това от филма “Страданията на Христос“ (The passion of the Christ, на български Страсти Христови). Страданията Му започнаха в Гетсиманската градина. Какво се случи в градината? Той беше стресиран, така ли е? Вие никога не сте виждали Исус такъв, Той взе върху себе си, вместо нас, нашия стрес. Първото нещо, което Исус понесе за нас е нашия стрес, знаехте ли това? Това е удивително. И библията казва, че докато беше в борба, думата на гръцки е “агония“ и означава “тежки умствени борби и емоции, болка“, докато беше в агония, потта Му стана големи капки кръв падащи на земята.
Защо беше нужно това да се случи? Защото когато Адам падна, Бог му каза, Защото яде от грешното дърво, от което ти казах да не ядеш, това е последствието, с пот на лицето си ще ядеш хляб. Това не иска да каже, че когато ядеш хляба си ще се потиш, това  показва че от този момент нататък в работата ти ще има стрес. Адам имаше всичко приготвено за него, всякаква храна готова да бъде откъсната, готава да бъде взета, имаше всичко приготвено за него. Но от този момент, заради греха, той трябваше с тежък труд да обработва земята, той трябваше да бъде под стрес, за да има резултат от труда му. Това е което искат да кажат думите: с пот на лицето си ще ядеш хляб.
После, в друга градина, потта на Исус стана капки кръв, защо кръв? Защото кръвта на Исус има това качество, Неговата кръв спасява. Когато Той се изпоти, неговата кръв се смеси с потта му, и така той ни освободи и ни спаси от проклятието на стреса. Може ли да чуя едно хубаво амин? Алелуя.
Когато бях в Израел, вече не знам колко пъти съм бил в Израел, и всеки път когато съм там има екскурзовод, който говори за пресата за зехтин. Но този път, когато бях в Израел, изведнъж Светият дух се раздвижи в мен, докато екскурзовода говореше за пресата за зехтин (маслиново олио).
Между другото, мястото на което Исус беше, когато кръвта му стана капки кръв се нарича Гетсимания и означава преса за зехтин. За да се получи зехтина са смазвали маслините с камъни, за да потече олиото.
И така, зехтина от първото пресоване, обясняваше екскурзовода, се нарича екстра върджин зехтин, който едно време се е използвал в храма, за осветяване на тъмнината, за запалване на менората, свещника. После, каза той, зехтина от второто пресоване се е ползвал за лекарство, а зехтина от третото пресоване се е ползвал за сапун, за изчистване, за измиване на тялото. Аз бях чувал това вече толкова много пъти, но този път, ние бяхме в Капернаум, Светият дух се раздвижи в мен и ми показа цяла картина, това което се беше случило на кръста.
Първият път, когато Исус беше пресован, Исус беше на място наречено Преса за олио или Гетсимания, тогава той беше пресован и кръв излезе от неговото тяло, “потта му стана капки кръв“. Това стана през нощта. Знаете ли какво се случи всъщност? Той ни откупи от стреса на тъмнината, от живота в тъмнина, за да ни доведе в живота на светлината, амин. Той ни откупи, той плати цената за нашата свобода.
Но Той не спря до тук. Втората преса беше за лекарство. Какво се случи след това, как продължиха страданията му? Той беше бит с камшик най-брутално, отново и отново и чрез неговите рани ние сме излекувани (Исая 53:5), втората преса е за лекарство.
Третата преса е за изчистване. На кръста, библията казва в Исая 53:5 “Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония“. Третото пресоване на Исус беше, за да могат греховете ни да бъдат изчистени, алелуя. Амин.
Казвам ви, църква, Той направи толкова много за нас. Ще се върна отново на Господната вечеря, но нека да видим какво още казва  Бог за яденето на агнето.
Изход 12:9 Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, но изпечено на огън, с главата му, краката му и вътрешностите му.
Защо Бог казва да ядем главата? Яденето на главата на агнето е образ на това, че смъртта на Исус ни направи свободни чрез плащане на цена,  откупи ни дори емоционално и умствено. Той осигури умствено оздравяване за вас. Обърнете се към съседа си или съпруга си и кажете: Благодаря на Бог! Чувам ли: Пя! (църквата се смее). Благодаря ти Господи. Благодаря ти, Исусе. Алелуя. Просто обърни другата буза, братко. (църквата се смее отново)
Следващото нещо са краката. Яжте главата, после краката. Защо Бог им каза да ядат краката на агнето, печените крака на агнето, защо? Бог знаше, че ги чака дълъг път, затова каза: Яжте от краката на агнето. Не забравяйте, израелтяните бяха роби, те никога не бяха ходили пеша до по-отдалечени места от тези, в които живееха. А на следващия ден щеше да е нужно да вървят стотици и стотици километри. Нямаше никакъв начин те да се справят с това. Знаете ли че думата, която преди малко четохме: нямаше нито един немощен, еврейската дума немощен означава и куц. Нямаше нито един куц сред тях. Всеки възрастен човек, който излезе от Египет, излезе без бастун. Затова когато гледате филма Десетте заповеди, който показва израелтяни, които се подпират на бастуни или ги носят, не вярвайте на това, то е лъжа! Нито един куц, казва библията. Понякога истината е по-необичайна от фантастиката. Придържайте се към истината, амин? Слава на Господа, нито един куц, всеки стар човек, вървящ изправен, дядовците бягащи подир  бабите (църквата се смее). И затова ви казвам, Господната вечеря подновява вашата младост, защото една от първите области, в които се появяват проблеми, когато остареете, са вашите крака.
Между другото, забравих да ви попитам, просто приех, че е така. Нека да ви попитам това, аз просто приех, че вие искате да живеете дълго, да бъдете здрави, да бъдете отново млади. Аз не ви попитах това, което Исус е попитал човека, който в продължение на 38 години е бил прикован към постелката си, Исус го попита: Искаш ли да бъдеш здрав? Това е смешен въпрос, не смятате ли?
Но аз трябва да ви попитам, защото не всеки иска да бъде здрав, защото ако сте здрав, трябва да се върнете обратно на работа. Ако сте здрав, хората вече не идват да ви съжаляват, амин, и ако сте здрав, вие няма да имате вниманието, което сте получавали, заради това че сте били болен. Затова помислете първо, а аз ще ви задам сега този въпрос:
Искате ли да бъдете здрав? (Църквата отговаря: Да!) Трябваше да ви попитам по-рано, но аз приех, че всички искате да сте здрави. Амин. Има хора, вие ще останете изненадани, те не искат да са здрави. Има хора, които имат несъзнателно желание да бъдат болни, за да могат да получат любов или внимание или посещение от техните внуци например. Не правете това, примерно, да се обадите на внуците си и да кажете: Ела да ме видиш, и да започнете да кашляте по телефона, знаете ли, има хора, които сами се разболяват, амин.
Бъдете като тези възрастни вярващи хора, които когато им се обадите, казват: Не ме безпокой днес, имам среща. Амин. Алелуя. Нито един немощен, нито един куц. Те бяха излекувани за една нощ. Амин.
Последното, което Бог им каза да ядат, бяха вътрешностите на агнето.  Какво са вътрешностите? Това е стомаха, червата. Знаете ли, че всеки път, когато ума ви е под стрес, когато имате атака на паника, това влияе на вашия стомах, засяга червата ви. Докторите казват, че червата получават спазми, а също и че това може да стане причина за синдром на раздразнените черва или дори за язва на стомаха. Затова понякога студентите по време на изпити имат разстройство. Каквото и да чувствате то засяга стомаха ви, червата ви. Знаете ли това? И Бог им каза да ядат печените вътрешности, червата на агнето.
Знаете ли още защо Бог каза: Яжте вътрешностите? На другия ден те не само щяха да вървят продължително, но те трябваше да ядат храната, която бяха приготвили и носеха със себе си. Но, пастор Принс, те имаха манната. Не точно, четете внимателно, манната дойде чак след като преминаха Червеното море, а дотогава бяха минали дни, което означава, че те разчитаха на храната, която носеха. Но знаете ли какво? Никой от тях нямаше разстройство. Знаете ли защо? Защото те имаха силни черва. Как така имаха силни черва? Бог им каза да ядат от червата на агнето. Амин.
Това ще ви накара да чакате с нетърпение взимането на Господната вечеря. Когато вземам Господната вечеря в къщи, аз си взимам голямо парче от хляба. Аз отхапвам, после започвам да си мисля как участвам в яденето на мозъка на агнето, как участвам в Неговата мъдрост, аз участвам в ума на Христос, после ям от някоя друга част, която е поразена с моята болест.
Аз имах доста време един проблем и днес за първи път ще споделя за това излекуване. Преди две години бяхме с Уенди в един ресторант и когато седнах усетих силна болка в опашната кост. От тогава, винаги когато седнех върху твърда земя или на твърд стол, тази болка се появяваше отново, особено когато трябваше да остана седнал дълго време. Мисля, че медицинската наука нарича това ишиас, но както и да го нарича, аз така и не отидох на хиропрактик, за да видя какво е. Не знаех какво е, но започнах да взимам Господната вечеря, като всеки път когато взимах хляба, аз си представях или пасхалното агне или Исус, Неговата опашна кост беше поразена с моята болка и моята болест. Започнах да взимам Господната вечеря. Бях ли излекуван веднага? Не!
И с това искам да завърша. Слушайте внимателно. Аз взех Господната вечеря отново, и отново, и отново. Всъщност не знам колко дълго я взимах. Но преди около година и половина, изведнъж разбрах, че болката вече я няма. Даже не бях разбрал, че от известно време болката я няма. До днес, а вече минаха много месеци, болката не се появи отново. Изчезна. А ме безпокоеше доста дълго време. Но сега е изчезнала напълно. Ако питате: Коя част на Господната вечеря даде този резултат? Не знам, всичко което мога да кажа, че не е както казват някои хора, които взимат Господната вечеря и питат веднага: Къде е излекуването, къде е?
Вие трябва да слушате и да вярвате на словото на Бог и да взимате Господната вечеря толкова често колкото искате. Господ никъде не е казал да я взимаме всикидневно или два пъти на месец, Господ казва: Това правете толкова често, което означава: Колко добре искате да бъдете? Колко млади искате да бъдете? Амин. Колко искате от мен ви пита Исус? Амин. Затова Той използва думата “често“.
Ще завърша с това.  Нещо за Господната вечеря, което е с много сила и от голяма полза. Вижте, Марк 11:24 е абсолютно валидна истина. Но хората мислят, че единствения начин да получат излекуване е чрез Марк 11:24 : Вярвай че си получил, докато се молиш и ще го имаш веднага. Но вие трябва да вярвате, че сте получили излекуването си. Не можете да се съмнявате след това.  Някои хора могат да го направят. Но някои хора не успяват да повярват, че са излекувани веднага, в момента на молитвата си.
Но Господната вечеря е различна. Там всеки път когато я взимате може да вярвате, че сте по-добре. По-лесно за вас е да вярвате, че се подобрявате. Докато един ден, ще останете изненадани, вие ще бъдете излекуван дори без да разберете. И това отнема напрежението, което е върху вас, когато мислите, че трябва да вярвате в момента, в който се молите, че сте получили излекуването си. Това е една от ползите от Господната вечеря.
И аз се моля, в името на Исус, вие да потърсите всички материали за Господната вечеря, които предлага църквата и да получите духовна храна във връзка с Господната вечеря. Слушайте ученията за Господната вечеря отново и отново. Амин.
Превод от английски - Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година