"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Пуснете Проблема и Нека Потокът на Неговото Снабдяване Потече"

Джоузеф Принс

„Пуснете проблема и нека потокът на Неговото снабдяване потече“

Днес ще споделя с вас нещо, което ще ви благослови. Може нещата, които казвам да ви объркват понякога, но  ако вие чуете сърцето ми ще разберете какво искам да ви кажа. Затова изслушайте цялата проповед и така ще разберете кои са нещата, които сте пропуснали да видите досега. Може би се молите, но не виждате резултати, не виждате отговор на молитвите си и се питате: защо? На всичко това ще бъде отговорено в тази проповед, и аз се моля в името на Исус, вие да чуете това “рема“ слово, това живо слово от Бог, което имате нужда да чуете. Понякога Бог прави така, че проповедникът да каже неща специално за вас, защото вие имате нужда да чуете тези неща, и аз се моля това да се случи на вас в името на Исус. Амин.
Знаете ли, хората говорят за святост. Знаете ли какво означава “святост“. “Свят“ на гръцки е думата “хагиос“, а на еврейски - “кадеш“. Това е думата “свят“ на еврейски и на гръцки, съответно в Стария завет и в Новия завет. Когато кажем, че някой е свят или това нещо е свято, това буквално означава, че този човек или това нещо са отделени, сложени настрана за Бог. Ще останете изненадани как се употребява тази дума в гръцката и еврейската култури.
Представете си например, че вие имате красива фино изработена китайска чиния и вие я слагате в холовата секция, вместо в шкафа в кухнята, не я използвате всеки ден, тя не е за всекидневна употреба, тя е много скъпа, тя е отделена, сложена настрана за специални случаи. Евреинът би казал: Тази чиния е “кадош“, няма нищо божествено във връзка с това, думата “кадош“ означава “сложен настрана, отделен“, “кадош“ - свят, означава отделен, сложен настрана. Бог иска да бъдете отделени, иска да се откроявате в сравнение с хората от света. Когато хората от света загубват ума и дума, когато са уплашени и депресирани, Бог иска вие да сте ведри, спокойни, невъзмутими в Христос, амин, вие сте отделени, сложени отделно от тълпата. Не е ли това чудесно? Това е думата святост.
Има принцип за тълкуването на библията, това ще ви помогне много, нарича се “закон на първото споменаване“, според този закон, винаги когато нещо е споменато за първи път, обикновено в книгата Битие, ако нещо е споменато за първи път, значи, че на това място в библията има нещо, което е с особена важност. Може да го проверите, винаги когато нещо е споменато за първи път, има нещо важно, на което Бог иска да ни научи. И обикновено при първото споменаване на думата, Той ни дава идея как да тълкуваме тази дума навсякъде където и да я срещнем в библията.
И така, къде в библията се появява за първи път думата “свят“? Може да я намерите в Битие, втора глава.
Битие 2:2 И на седмия ден Бог беше свърши делото, което беше създал; и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал.
Бог не си почина, защото беше изморен, Бог никога не се уморява. Създателят на небесата и земята нито се уморява, нито отслабва (Исая 40:28). Да се уморяваш е част от човешкото съществуване, Бог не се уморява. Той си почина, защото работата му беше свършена. И Бог си почина на седмия ден от цялото дело, което беше създал.
Битие 2:3 И Бог благослови седмия ден и го направи свят, защото в него си почина от цялото Си дело, което Бог беше създал и сътворил.
Виждате ли думата “свят“? Това е еврейската дума “кадош“, Бог направи седмия ден свят (или Бог го освети), защото в този ден Бог си почина от цялото си дело, което Бог беше създал и сътворил. Обърнете внимание, че когато думата “свят“ е използвана за първи път, тя е свързана с почивката. Почивката е най-святото нещо, което можете да направите, повтарям: Почивката е най-святото нещо, което можете да направите. Амин.
Знаете ли, че има седем чудеса, които Исус извършва в съботния ден. Има много чудеса, описани в евангелията, всъщност в евангелието на Йоан се казва, че има много чудеса, които е извършил Исус, но не са записани, Матей, Марко и Лука описват много чудеса, но има точно седем чудеса, извършени в съботния ден, деня на почивката в Стария завет.
Едно от тях е за мъжа, който е напълно прикован на постелката си до къпалнята Витесда. Името Витесда на еврейски се състои от две думи - “бет“ - къща и “хасет“- благодат, къщата на благодатта. Там имаше пет предверия и той лежеше там. И библията казва, че Исус каза: Стани, вдигни постелката си и ходи.
Друго съботно чудо беше излекуването на тъщата на Петър, която лежеше с треска. Исус я вдигна от леглото ѝ. Също както с мъжа, който лежеше на постелката си до къпалнята, Исус го вдигна от постелката му. После имаме и друго чудо.
Много пъти след като Бог даде живот, вечен живот, ние ставаме от постелката си, но след това много пъти вървим все още приведени, винаги обезкуражени, винаги депресирани, винаги гледащи надолу, като жената, която Исус излекува, която беше приведена надолу от дух на болест в продължение на 18 години. Библията казва - 18 години, няма нито един детайл в библията, който да е незначителен. 18 е 6 плюс 6 плюс 6, числото на дявола, на антихриста, това е число на робство. И тази жена беше в робство от 18 години и през тези години тя гледаше само прахта по земята. Исус я излекува и тя погледна в лицето му и видя славата на Бог, да хвалим Бог, амин.
Много пъти вие сте се изправили, станали сте от постелката си, вие сте слушали проповеди за почивката. Аз имам много проповеди за почивката, моето служение е служение на проповядване на почивката, амин. Много пъти вие сте станали, но после, всеки период, Бог ви казва, всеки период, в който вие сте болен, всеки период в който сте слаб, показва, че въпреки че сте слушали проповеди за почивката, които са ви вдигнали от легналото ви положение и сега вие стоите, въпреки това, вие все още сте превит надолу. Това означава че трябва да навлезете по-дълбоко в почивката. И тогава ще стоите напълно изправени.
След това имаше още едно чудо, което Исус направи, за човека роден сляп. Някои хора са вдигнати от легналото положение, в което са били, те са били преведени, но са изправени за да застанат прави, но са слепи, те не могат да виждат. Когато отворят библията те не могат да видят Божието слово, не могат да видят откровенията от Бог, те не разбират как другите хора могат да видят, а те не могат, те не могат да видят как работи Бог. Това показва, че трябва да влезете по-дълбоко в почивката. Амин. Бог иска да сте в пълна почивка, докато всяка област от вашия живот бъде благословена, докато бъдете напълно излекувани, докато всяко нещо бъде направено цяло. Може би сте били излекувани от вашето ходене превит надолу, но сега сте сляп. Слепият човек също беше излекуван в съботния ден. Не в една и съща събота, става въпрос за различни съботи, просто преминавам през всички евангелия.
След това имаше човек с изсъхнала ръка, също излекуван в съботен ден и Лука ни казва, защото Лука е лекар, Лука ни казва, че Исус е излекувал дясната му ръка. В другите Евангелия не се казва коя ръка е била. Дясната ръка за един мъж е много важна, защото това е ръкато, с която работи, с която държи инструменти, сечива в тази ръка, с други думи дясната ръка означава работа, означава професия, прехрана.
Може  би сте били излекувани и сте влезли в почивка, може би сте слушали някоя проповед на пастор Принс за почивката и сте влезли в някаква форма на почивка, но не сте способни да просперирате, не сте способни да служите ефективно и успешно, вие не сте способни да изпънете напред ръката си. И колкото повече влизате в почивкате, толкова повече излекуване започвате да имате, вашата ръка става способна да се протегне напред. Виждате ли в съботните чудеса на Исус вашето състояние като вярващ? Виждате ли всичко това или не? От човек прикован към постелката си до човек, който стои изправен, способен да вижда, без да е вече сляп, ръката му е способна да  се протегне напред и да достигне хората, амин, благодаря ти, Исусе.
Така че един път да чуете за почивката не е достатъчно. Вие имате нужда да слушате за почивката през цялото време, защото почивката е най-великата святост. Почивката води със себе си Божията благодат. Първият път когато думата благодат е спомената в библията, отново това е в Битие, първият път, когато тази дума е спомената, Бог има нещо важно, което иска да ни каже:
Битие 6:8 А Ной намери благодат в очите на ГОСПОД.
От всички хора на света Ной намери благодат в очите на Господа. Това е първият път, в който се появява думата “благодат“. И тя има общо с Ной. Какво е откровението тук? Не можем да открием откровението на повърхността, вероятно е скрито в името Ной. А името Ной означава почивка. С други думи: Почивката намери благодат в очите на Господа. Колкото повече влизате в почивка, толкова повече благодат идва върху вас. Колкото по-усърдно се трудите и трудите, колкото повече се стараете и стараете, толкова повече Божията благодат не идва върху вас.
Преди да продължа искам да изясня нещо. Когато говоря за труд и усилена работа, нямам предвид професията ви. Библията казва, че всеки християнин трябва да работи, амин. Павел казва: Който не работи, не трябва да яде. Така че аз не говоря за физическа работа, не говоря за професията ви, говоря за това вътрешно голямо усилие, това вътрешно безпокойство, вътрешно старание, което ви кара да чувствате, че най-важното е да произведете нещо в живота си. Това е зло, повтарям, това е зло! Бог иска сърцето ви да бъде в почивка, да бъде спокойно. Когато вие пуснете определена ситуация и я оставите на Бог, света ще започне да вика към вас:  “Безотговорен“, дяволът ще крещи: “Ти си мързелив, на теб не може да се разчита“. Но когато вие пуснете една ситуация, Бог я взима и се грижи за нея. Запомнете това: Когато вашата ръка пусне, Бог грабва. Когато вие сграбчите, Бог пуща. Когато вие се опитате да се защитите сам, Бог пуска вашата защита, защото вие сте зает да си помогнете сам. Бог не може да направи това, което вие искате да направите сам.
Най-често църквата е представена като стадо, ние сме овцете на неговото пасище. Господ е нашият пастир. Библията казва: Бог е моят пастир, няма да бъда в лишение.
Сега, чия отговорност е да търси зелени пасища? На овцата или на пастира? Чия отговорност е овцата да се стриже така, че вълната да не ѝ тежи прекалено, чия отговорност е? На пастира! Чия отговорност е овцата да бъде защитена от вълци? На пастира!
Тогава защо се притеснявате толкова? Това е Негов проблем. Какво сме ние? Вие ли сте пастира? Много пъти някоя овца идва и казва: Нека аз да се заема, нека аз да поема ръководството.
Така че въпросът е в това - ние не сме пастирът, амин. Не е моя грижа как нещата могат да се обърнат в друга посока, не е моя грижа, моя грижа е само да го следвам, моите очи трябва да са върху пастира. Където ме води пастирът, аз Го следвам. Библията казва: Господ е мой пастир, няма да бъда в лишение. Не се казва: Няма да бъда в лишение, защото имам хубава банкова сметка, дебела при това. Стихът не казва това. Не казва: Аз имам богат роднина, няма да бъда в лишение. Не казва: Аз съм млад, затова няма да съм в лишение. Не казва това. Не казва: Аз изглеждам много добре, затова няма да съм в лишение. Не казва: Аз имам научна степен по това или онова, аз няма да съм в лишение. Не казва всичко това. Единственото което казва е: Господ е моят пастир. Когато Господ е вашият пастир, вие няма да сте в лишение, амин. И това е отговорност на пастира. Ние не се отказваме от отговорност, ние просто ви казваме, дори сам Господ ни казва: Пуснете това и го дайте на мен. Амин. Това е посланието, което Бог иска да чуете. Много е вероятно вие да сте на един от тези етапи: Или сте прикован към легло, или вървите приведен, или все още ръката ви е изсъхнала, или не виждате, вие имате нужда да навлезете все по-дълбоко и все по-дълбоко в почивката, от почивка към почивка към почивка. Вашият отговор е винаги: Христос вече го е направил, това е свършено, ние сме в почивката.
Но независимо от това, дяволът ще дойде и ще ви представи нещата така, все едно че иска да сте отговорен, да поемате отгорност. Има място за това. Аз не казвам, че ние не работим, както казах преди малко, не казвам, че ние не решаваме проблемните ситуации, че не решавате проблемите със служителите си, ако сте на ръководно място, не казвам, че не решавате проблемните ситуации с децата си, когато сте родител. Това което казвам е че когато решавате проблемите си с децата си със сърце пълно с грижи и тревоги, тогава резултатът не е добър. Колко от вас са открили, че е така? Когато сърцето ви е свободно от стрес и разберете, че Бог обича децата ви повече отколкото вие някога бихте могли да ги обичате, някои от вас не вярват на това, повтарям, когато разберете, че Бог обича вашите деца повече, отколкото въобще вие можете да ги обичате, Той ви даде вашите деца, Той умря за вашите деца. Вие все още не сте умрели, вие си мислите, че умирате, когато децата ви направят нещо драстично, но въпросът е в това: Исус умря за вашите деца, ако знаете това и вярвате, че Той обича вашите деца повече отколкото вие ги обичате, и вие пуснете проблема, с други думи вие продължавате да се занимавате с решаването на проблема, но вътрешно сте оставили проблема на Бог, ще бъдете по-ефективен. Амин.
Колко от вас си спомнят за случаи, в които, когато сте били малки, родителите ви наистина , наистина са прекалили с грижите си за вас, те са ви казали: аз се тревожа за теб. И вие бихте искали те да не са толкова загрижени. Колко от вас са чувствали че връзката ви с родителите ви би била по-добра, ако те се тревожеха по-малко за вас?
Животът е такъв, животът е пътуване, и много ог нас отлагат за по-късно това да се зарадват, казват ще се зарадвам когато постигна целта си, или когато видя че съм излекуван или когато парите влязат в банковата ми сметка, но не и преди това. Но Бог иска да сте спокойни, в почивка по време на пътуването към вашата цел. Амин. Всъщност, ако сте в състояние на вътрешна почивка, вие ще постигнете целта си по-бързо.
Нека да ви обясня. Единственият труд за християнина е описан в
Евреи 4:9-11 Следователно, за Божия народ остава почивка (сабастисмос на гръцки, съботна почивка). Защото онзи, който е влязъл в Божията почивка, той също си е починал от своите си дела, както и Бог - от Своите.
Където се казва: той също си е починал, думата “починал“ означава от гръцки също и “сложил край, прекратил“.
И така, Бог си почина, защото цялото Творение, цялата му работа беше завършена. Неговите дела са завършени. На седмия ден Бог сложи край, прекрати делата си, защото всичко което беше създал и сътворил беше завършено.
И Бог ни казва: Вие трябва да имате същото отношение, вие трябва да си почивате като мен, да влезете в моята съботна почивка, сабастисмос.
Но вие казвате: Но има неща, които трябва да бъдат свършени! Има памперси за сменяне, храна за сготвяне, (все пак продължавайте да си готвите), домашни за довършване, има неща, които искат моето внимание. Но Бог казва: Работата е свършена! С други думи, ние първо трябва да влезем в Божията почивка, и после да се върнем назад и да свършим тези неща. Вие ще останете изненадани да видите, че когато правите тези неща без стрес, без дух на тежък, мъчителен труд, вие ги постигате бързо, лесно, с докосване от небесата.
Мисля че Бог иска да види върху вас Божествена атмосфера, царственост при вършене на всекидневните дейности в живота ви. И чуйте, харизматични християни, аз нямам предвид гонене на демони, полагане на ръце върху болни или съживяване на мъртви. Хората винаги си мислят, че това се нещата, в които се проявява силата на Бог. Но аз наистина смятам, че Божията сила се проявява, дори повече, в това как вие сменяте памперси, в това как готвите храната си, в това как правите домашните си, с други думи, вие можете да вършите тези неща, но към това което правите е прибавено  небесно докосване, вие донасяте небесата в ежедневните си дейности, вие никога не напускате небесата, защото това е мястото, където живеете (Йоан 17:16). И единственото място в Новия завет, където е казано да се трудим, да се стараем усърдно е тук в Евреи 4:11
Евреи 4:11 Следователно нека се трудим за да влезем в тази почивка, за да не падне някой в същия пример на неверие.
Нека всички заедно кажем това: Нека се трудим да влезем в тази почивка. Опитайте да направите това, което ще ви кажа в продължение на само една седмица: единствения ви труд да бъде да се трудите да бъдете във вътрешна почивка. Това да е единствения усилен труд, който полагате. И библията казва в Ефесяни 2
Ефесяни 2:4 Бог, обаче, Който е богат с милост, поради Неговата голяма любов, с която Той ни обикна,
Каква красива фраза: “богат с милост“, вие не можете да намерите място където се казва: “богат с гняв“, Бог има гняв, но Той не е богат с гняв, Той е богат с милост.  Да се върнем към Ефесяни:
Ефесяни 2: 4-6 Бог, обаче, Който е богат с милост, поради Неговата голяма любов, с която Той ни обикна, дори, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, Той ни съживи заедно с Христос (по  благодат сте спасени) и ни възкреси заедно с Христос -
“Заедно“ тук не означава вие и вашия приятел, “заедно“ означава аз и Христос. Когато Бог възкреси Исус от смъртта, Бог ме възкреси заедно със Исус, Бог възкреси вас заедно с Христос.
Ефесяни 2:6 продължава така: и ни сложи да седнем заедно с Христос в небесни места в Христос Исус.
Той ни съживи. Защо?
Ефесяни 2:7 отговаря: за да може Бог през идващите векове да показва преизобилните богатства на Своята благодат в доброта към нас в Христос Исус.
Гръцката дума за “богатства“ означава богатства, благосъстояние, изобилие от външни притежания, пълнота, изобилие, цялост, добро, което прави някой по-богат.
Някои хора казват: Когато Исус дойде, ще дойде и края на времето на благодат. Не е така, благодатта никога няма да спре, вижте какво казва стиха: за да може Бог през идващите векове  да показва преизобилните богатства на Своята благодат в доброта към нас в Христос Исус.
Виждате ли това, дори в идващите векове, Бог ще продължава да показва богатствата на Своята благодат. И така, библията казва, че ние сме седнали с Христос, повтарям: Ние сме седнали с Христос. Какво означава това? Че работата е свършена. Свещеникът от Старият завет, свещеникът в Израел никога не седна, защото работата му не беше завършена. Когато Исус ни очисти от нашите грехове, Той седна (Тит 2:14) и ние сме седнали заедно с Христос.
Знаете ли къде е дявола? Знаете ли къде е проблема, за който точно сега се притеснявате? Знаете ли къде са те? Погледнете къде е Исус:
Ефесяни 1:20 С която Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата,
21. далеч по-горе от всяко началство и власт и сила и господство и  всяко име, с което именуват не само в тоя свят, но и в бъдещия,
22. И покори всички неща - колко неща - всички неща под стъпалата му -под чии стъпала? - Исусовите и Го постави да бъде глава над всички неща за църквата,
23. която е Неговото тяло, пълнотата на Този който изпълва всичко  във всичко.
Къде е сега Исус? Далеч по-горе над Сатана, далеч по-горе от всяка болест, далеч по-горе над всяко проклятие, над всяко лишение в този свят, Той е далеч по-горе, не е само по-горе, Той е далеч по-горе над всяка власт и сила, всяко ново име на болест, Той е далеч по-горе над всяко име, което е наимененувано не само в този свят, но и в бъдещия, Той е далеч по-горе над всичко това.
Но къде сме ние? Ние сме седнали заедно с Христос, ние сме в положението, в което е Христос. Това, което дяволът иска да направи, е да ви пресрещне на пътя ви и да ви попита: Какво ще направите относно тази ситуация? Какво ще направите във връзка с вашия тинейджър, какво ще направите ВИЕ? Тогава му кажете: Това е което ще направя - ще седна.
Той ви дава лъжлив симптом на болка и вие започвате да си мислите: Аз никога преди не съм усещал болка на това място. И дяволът ви казва: По-добре направи нещо относно това. Вие отговаряте: Виж какво ще направя - и пак сядате. Какво означава това? Означава, че няма нищо, което вие да правите. Всичко вече е направено! Той ви говори своите лъжи, той ви казва, че работата не е завършена, тя изглежда като незавършена, човек я усеща все едно не е завършена, множество гласове казват, че не е завършена, но вие седнете и кажете: Свършена е! Аз влизам в Божията почивка. Амин. Когато вие направите това, нещо се случва с вашия проблем.
Между другото, дяволът не е на същото ниво, на което сте вие. Вие сте седнали заедно с Христос. Кой ви направи да седнете заедно с Христос? Бог, който е богат на милост. Той ни направи, аз обичам това, Той ни направи да седнем, сложи ни да седнем заедно с Христос. Така че къде е дявола? Христос е далеч по-горе над всяка власт. Така че какво вижда дявола от вас? Това което той вижда е стъпалото на вашия крак. А къде са всички ваши проблеми? Христос е глава на всички неща, Бог сложи всички неща под стъпалата му. Амин. Така че този проблем, за който се тревожите, вие сте над него, вие сте седнали с Христос. Чувате ли ме? Дяволът ще направи всичко възможно, за ви накара да излезете от тази позиция на почивка. Докато сте в тази позиция на почивка, благословенията текат в живота ви като река, добри неща се случват, да хвалим Господ Исус, амин, победите изобилстват. Затова първото нещо, което дявола прави е да разклати спокойствието ви, да ви накара да излезете от състоянието си на почивка. Затова Бог казва, че единственото нещо за което вярващия трябва да се труди, е да се труди да влезе в почивка. На английски това е като игра на думи: труди се за да влезеш в почивка. Но когато вие се трудите, не сте в почивка, така ли е? И все пак, Бог казва: единствения труд за християнина е труда да остане вътрешно спокоен. Дяволът ще се бори с вас, ще ви казва: не можеш да бъдеш спокоен, трябва да се направи това, трябва да се направи онова. Сега, ще повторя още веднъж: аз не казвам, че като лидер вие не разрешавате проблеми или като баща не коригирате децата си, не казвам това, но има огромна разлика, когато разрешавате даден проблем в състояние на вътрешно напрежение, страх и безпокойство, вместо в състояние  на почивка и вътрешно спокойствие. С мен ли сте?
Знаете ли каква е дефиницията на Бог за зло? Ще ви дам един пример: Зло сърце. Какво е “зло сърце“. Вижте Евреи 3
Евреи 3:12 Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас зло сърце на неверие, което да отстъпи от живия Бог.
Всеки път, когато видите думата “зло“ в Новия завет, това е гръцката дума “понерос“, например зъл човек, зла съвест - в Евреи 10, това е тази дума - понерос. Ако аз ви попитам: Какво определение ще ми дадете за зло? Какво ще ми отговорите? - Зло е нещо лошо, лошо по природа, лошо по състояние. Но знаете ли какво? Това е второто определение на думата “понерос“. Това не е първото значение на думата. Първото значение на думата “зло“ в Новия завет е това: (може да я видите, номера на думата е G4190)
1. пълен с усилия, трудове, раздразнение, страдание и лишение
     а)подтиснат и тормозен от усилия и труд
2. лош, лош по природа, лошо по състояние
Така че какво означава “зло сърце“? Ние първо си мислим за лош, за лошо сърце, но първото определение е сърце пълно с усилия и трудове, раздразнение, страдание и лишение.
Колко от вас сте ходили на почивка със семейството си, вие сте на красиво място, вълните се разбиват в брега, слънцето залязва, пиете си портокаловия сок, децата се смеят, те викат името ви, жена ви си почива до вас и децата ви ви викат, но вие не сте там. Светлините светят, но няма никой в къщи, прозорците са отворени - децата могат да видят, че очите ви са отворени, но няма никой в къщи, вие се тревожите за работата си, тревожите се за нещо друго, вашето присъствие не е там, знаете ли защо? Опитвам се да ви покажа, че тези думи “пълен с усилия и трудове“ не са действия от ваша страна, това не са дела, ръцете ви може да не вършат нищо, може да сте седнали на плажа, но сърцето ви да е пълно с усилия и трудове, раздразнение, страдание и лишение. Бог нарича това “зло“. Казах: Бог нарича това “зло“.
Бог нарича такова сърце “зло сърце“, сърце пълно с усилия и труд. Знаете ли какво е да си пълен с усилия и труд:  аз трябва да направя това, да направя онова. Затова вие трябва да чуете това послание, защото вие може без да разберете да превърнете нещо хубаво в усилия и труд. Много хора се молят, като разчитат изцяло на молитвите си, те се молят по начин, по който моленето се превръща в работа. Те си казват: Като вярващ аз трябва да се доверя на Бог и да не бъда пълен със своите собствени дела. Но това, което се случва е че те заменят естествената си работа с духовна работа. Те се молят и използват молитвата, но всъщност моленето им е пълно с усилия и труд, те се молят през цялото време така: Боже, о, Боже, моля те избави ме, о, Боже, избави ме. Петър каза само веднъж: Господи, спаси ме, той не продължи да се моли след това: Господи, спаси ме, не ме забравяй, хвани се за мен, Господи. След като Исус го е хванал, той не е продължил да се моли: Господи, не ме пускай, не ме пускай. Колко от вас знаят, че това е друга форма на работа, работа, която все още е пълна с труд и усилия. Така че кажете един път: Господи, спаси ме, хвани ме да не падна, и това е достатъчно. Амин?
Всъщност ние можем да вземем нещо хубаво и да го превърнем в работа. Миналата седмица проповядвах за вземането на хляба и виното - Господната вечеря. Някои хора си мислят: Ако аз вземам Господната вечеря, Бог ще ми даде победа, Бог ще ми даде излекуване. Но всъщност Господната вечеря е благодарение. Вие приемате Господната вечеря, не е нещо, което правите, а нещо което приемате. Вие взимате хляба и казвате: Господи, благодаря ти, аз няма да бъда излекуван тепърва, аз съм излекуван. Какво да кажем за онази болка в тялото ви? Това е лъжлив симптом. А Бог не може да лъже, Бог каза: Чрез Неговите рани аз съм излекуван, така че когато взимам Господната вечеря аз не се опитвам да бъда излекуван, аз благодаря на Бог че съм излекуван. По този начин Господната вечеря не е вече проява на работа. Но има хора, които правят правилните неща поради грешни причини.
Хората могат да превърнат моленето в работа, когато техните сърца са пълни с трудове, с усилия. Нека да обясним какво това означава на практика. Вие ще кажете: Но пастор Принс, ако аз не го направя, нищо няма да бъде свършено. Някои жени се гордеят с това, те казват: Ако аз не почистя къщата, нищо няма да бъде изчистено. Познато ли ви е това? Но нека да ви кажа нещо, ако вие се разболеете и сте в болницата дали нищо няма да бъде изчистено? Бог ще издигне някой друг. Никой от нас не е незаменим.  Това отношение: Ако аз не го свърша, никой няма да го свърши не е добро.
Дяволът ще ви каже: Какво ще направиш ТИ за това? Вашият отговор е винаги: Отивам да седна. Затова библията казва, че когато Исус седна, Той изпрати Светия дух, с други думи, когато Той седна, Светият дух влезе в действие. Така че всеки път, когато вие седнете, Светият дух отива да работи.
При всеки нов проблем трябва да има ново сядане, добре е това да е вашето отношение. Внимавайте за това зло сърце, пълно с трудове и усилия, пълно с опити да направите нещата правилно.
Вие ще ми кажете: Но, пастор Принс, това е нещо безобидно, хората да имат сърца пълни с усилие е труд. Не е така, сърце пълно с усилие и труд е опасно. Това разрушава защитата, която имате.
Знаете ли, библията казва, че Йов страда много в продължение на  около 9 месеца. Неговите страдания не продължиха още и още в продължение на години. Някои хора казват, че Йов е страдал години, но това не е така, той страда в продължение на 9 месеца. Но случаят на Йов е единствен по рода си. Помнете това, Йов каза, как бих искал да има Посредник между нас, адвокат от дясната страна на Бог (Йов 9:33). Така че Йов нямаше Първосвещеник до дясната ръка на Бог. Това, което той желаеше, за нас е реалност. Но не е само това, обърнете внимание какво казва Йов:
Йов 3:25-26 Защото онова, от което страшно се боях, ме връхлетя и онова, от което се ужасявах, ми се случи.
Този стих е цитиран много често, но не и следващия. Много пъти страхът е причинен от липса на вътрешно спокойствие, от липса на вътрешна почивка. вижте стих 26
26. Не бях спокоен, нито бях в покой, нито бях в почивка - и бедата дойде.
Така че да не си спокоен, да не си в покой и да не си в почивка е равно на беда. Между другото Бог използва 3 различни еврейски думи за почивка само в този стих, и името на Ной е последната от думите: аз не бях в почивка - ной. Бог използва 3 различни думи, за да ни покаже ясно кое е причината за бедата. Как Йов попадна в беда? Йов пристъпи в зоната на безпокойството, на тревожността. Ще останете изненадани да разберете как го направи. Знаете ли как го направи? С нещо духовно. Библията казва, че Йов ставаше всяка сутрин, принасяше всеизгаряния от името на всичките си деца, казвайки непрекъснато в сърцето си: По-добре да ги покрия, защото те може да са съгрешили и проклели Бог в сърцата си. И така правеше Йов постоянно, казва библията. Този стих, където се казва, че Йов не е бил в почивка е свързан с нещо духовно, което Йов е правил.
Знаете ли, някои хора вземат хляба и виното, Господната вечеря, но вземането им произлиза от отчаяние. Спрете себе си и се запитайте, защо го правя по този начин? Когато вие оставите проблема, дали той пада на земята? Не, когато вие го оставите, ръката на Бог го поема. Когато вие го държите, ръката на Бог го оставя. И нека да ви кажа това, ръката на Всемогъщия Бог е по-голяма от вашата ръка.
Нашият живот всъщност е живот на оставяне на едно, на оставяне на друго, на оставяне на трето, защото, казвам ви, хората сме такива, че искаме да държим здраво, дори може да вземем нещо толкова духовно каквото е молитвата, изучаването на библията, добри неща и да ги обърнем в работа.
Някои ще кажат: Какво искате да кажете, пастор Принс? Да не правим тези неща? За някои от вас ще е добре да спрете за седмица и да видите какво ще се случи. Някой ще каже: Какво говорите, пастор Принс, не мога сега, ще летя другата седмица и се нуждая от защита. Какво се случва, ако забравите да се молите за защита?  Дали Пастира продължава да ви пази?
Не искам да кажа да не се молите. Това което се случва е следното: Когато се молите, защото това е поток, който е във вас, изведнъж вие чувствате, че искате да се помолите за онзи човек, отивате при него и казвате: може ли да се помоля за вас - това са молитвите, които са най-мощни. Бог работи вътре във вас, заради което вие работите вън от вас. (Филипяни 2:13 го казва така: (Защото Бог е който изработва във вас и искането и действането).
Добре, пастор Принс, но аз четох в библията, че ние трябва да полагаме усилия, за да вършим делата на Бог. Прочетете внимателно Колосяни 1. Там Павел казва: Аз полагам усилия според Неговата сила, която работи мощно в мен - сегашно време. Когато Бог работи вътре във вас, вие вършите неговите дела вън от вас. Ако аз нямам никакво желание да направя определено нещо, ако няма работа, която Бог да е извършил в мен, аз не правя това нещо. Изчаквам докато Бог го изработи вътре в мен и после аз го изработвам вън от мен. Амин. Докато чакам, аз съм в почивка, аз съм в спокойствие. И после, когато Бог извърши делото си в мен, аз започвам да работя навън, като продължавам да бъда в почивка, във вътрешен покой. С мен ли сте, хора?
Така че, какво ви тревожи днес? За какво се безпокоите? За болки във вашето тяло? Преди събранието говорих с дякон Матю и той ми припомни времето, когато имах главоболия, все бях уморен, имах световъртежи и накрая отидох на лекар. Лекарите прегледаха главата ми, прегледаха мозъка ми на скенер и не откриха нищо. Не че не откриха нищо, мозъка ми беше там, но...вие знаете какво искам да кажа, помня и един случай в който отидох да си направя скенер на главата, защото всяка седмица имах главоболия, и лекарите пак не откриха нищо. Знаете какво искам да кажа (църквата се смее). Но тук има нещо изумително. Двамата с Матю си говорехме, и си казахме че в момента, в който рабрахме че няма нищо, главоболието спря. Така че какво ви казва това? Това ви казва, че вие сте под атака. Дяволът ви дава лъжливи симптоми. И това винаги е така: нещо тук, нещо там, и после, когато този проблем е решен, когато разберете истината относно това и то не е вече проблем, тогава изниква нещо друго.
Нека да ви кажа това, църква, спрете да отлагате почивкатата си, вътрешното си спокойствие. Започнете да влизате в почивката си, започнете да се спирате от вашите дела. И някои от вас, казвам това само на някои от вас, спрете да се молите за няколко дена, за да видите че Бог продължава да ви благославя. От тук нататък ще се молите, защото сте бил благословен. Едно е да се молите за победа, друго е да се молите, от позицията на победител. Единият вид молене носи почивка, вътрешно спокойствие, другия вид - не. С мен ли сте, църква?
Аз съм роден, за да проповядвам почивка. Роден съм на 15-ти, числото на почивката, в библията 15 е числото на почивката. На 15-ти май - петия месец, пет е числото на благодатта, 1963-та, сега знаете възрастта ми. Да, вие сте прави, аз съм на 29 (църквата се смее). И съм роден 15 години след като Израел беше обявен отново за държава. Какво означава това? Аз бях роден за да проповядвам за почивката. Но моля ви, не прекалявайте с това, не започвайте да си мислите, аз трябва да открия датата ми на раждане с кои цифри от библията съвпада и т.н. Много съм загрижен за хората от нашата църква.
Един човек искаше да бъде кръстен с водно кръщение, по това време пастор Габриел кръщаваше, между другото, ако не сте кръстени с водно кръщение, съветвам ви да се кръстите, това е прекрасна демонстрация  на вашата вяра, че вашият стар човек е бил  погребан и вие се се изправяте в силата на възкресението. И така, той кръщаваше един ден и всички, които се кръщават имат привилегията да получат християнско име, вие можете да използвате това ново име за вашата биография и където другаде искате, това ново име е валидно, има законна сила. И така, този човек дойде, и името, което имаше, беше Йехова. Пастор Габриел каза: Няма начин да кръстя Йехова, колко от вас разбират това, не изглежда правилно (църквата се смее). Така че пастор Габриел му каза: Иди и си смени името. Така че човекът се върна по-късно с името Илия (църквата се смее отново). Когато аз ви уча на някое от имената на Бог, това не означава, че трябва да го изберете за име, разбирате ли какво ви казвам (църквата се смее). Аз знам че това не е мнозинството от хората в църквата, знам че мнозинството от църквата са разумни хора. Понякога съм малко загрижен, когато говоря за значението на числата, някои хора започват да говорят така: Аз трябва да имам числото 5 тук, числото 7 там, аз дори не мога да седна на този ред, защото е шести ред, а 6 е числото на човека, разбирате ли. Не вкарвайте тези неща във вашия личен живот. Знам, вината е моя, защото говоря много за числата, но както и да е (църквата се смее)
Дяволът ще дойде при вас и ще каже: Какво ще направиш ТИ  за това? Това е вашата най-голяма отговорност, знам че някои от вас се чувстват безотговорни, ако не направят нещо, но Бог ви казва, вашата най-голяма отговорност е да останете във вътрешна почивка. Най-святото нещо, което можете да направите, е да сте в почивка.
Като дете на Бог вие не сте като хората от света, като колегите си, които са без Христос. Те трябва да се трудят и да полагат усилия за всяко нещо. Но заради това, че имате Христос, вие имате велик Пастир. Когато вие сте във вътрешна почивка, Той се заема с проблема. Когато вие оставите проблема, Бог го сграбчва. Амин. Когато вие сте в почивка, Той работи. За детето на Бог е много важно да се научи да живее във вътрешна почивка. Единственият ви труд трябва да бъде да влезете в почивката. С мен ли сте?
Преди доста години, Господ ми каза това: Сине, виж областите от твоя живот, които са благословени. Ще откриеш, че това са областите, за които си се безпокоил най-малко.
Така че аз разгледах живота си, една от областите в които съм благословен е финансовата област. Дори като тинейджър не съм се притеснявал за пари, въпреки че по онова време нямахме много пари. Помня един случай, когато ми бяха останали само десет долара, и чух брат ми да пита мама дали може да му даде някакви пари. Мама му каза че няма да може да му даде. Тихичко взех моите последни 10 долара и ги сложих в неговия портфейл, аз просто не се тревожех за пари, и той никога не разбра, до днес, откъде дойдоха парите. Аз не знаех от къде ще взема пари за следващато ядене, но знаете ли какво, Бог ми осигури всичко, не знам как го направи, приятел ми предложи да ми плати обяда, предложиха да ме закарат до училище, аз не съм поискал нищо, нещата просто се случиха. Така че аз научих рано, още като тинейджър, че с Бог парите не са проблем.
Някои хора не се тревожат за пари, но се тревожат за здравето си. И това е областта, където най-много страдат. Областта от вашия живот, за която най-много се тревожите е областта, където най-много се борите.
Това е което ми каза Господ. Господ ми каза: Погледни своя живот. Тези неща, за които не се тревожиш, текат като река. Тези неща, които държиш, които не пускаш, там е където имаш проблеми. Вие може да кажете: Аз не ги държа! Но когато се тревожиш за тях, когато мислиш за тях, когато вършиш дела във връзка с тях, когато опитваш да ги поправиш, това означава че си разтревожен, означава, че държиш тези неща, не ги пускаш.
Някои хора не се тревожат за здравето си, като например моя приятел Джак, виждал съм го да яде храна, която преди това е паднала на земята, на земята в къмпинга, хора, където не е особено чисто. Той се наведе, взе си я от земята и си я сложи в устата (църквата се смее). Аз го питам: Какво правиш, а той ми отговаря: нужна е отрова, за да убие отрова (църквата се смее). И той е здрав, много здрав. Той ръководи The Star, и ако Бог беше избрал друг човек да ръководи The Star, той сигурно сега щеше да е на легло, съсипан и с високо кръвно налягане, защото винаги има работа, която трябва да бъде свършена. Аз не казвам да не се грижите за работата си, но когато се грижите за работата си трябва да имате такова отношение: Бог ще ни преведе през това и аз съм вътрешно спокоен, в почивка.
Надявам се, че разбирате, не е въпрос на физическа почивка, не става въпрос да седите или лежите цял ден, става въпрос за почивка на сърцето ви. Като лидер вие трябва да коригирате това, което се нуждае от корекция, вие трябва да се грижите за разни неща, но е едно да правите тези неща със сърце пълно с усилия и труд и съвсем друго е да ги правите със сърце пълно с почивка. С мен ли сте, църква?
Така че погледнете живота си. Някои хора казват на други: Защо се притесняваш за пари? Аз не мога да се приближа до вас и да ви кажа: Защо се притеснявате за пари, въпреки че знам, че има хора, които се притесняват за пари. Аз не се притеснявам за пари, аз никога не защитавам себе си, никога не атакувам хора, които атакуват моето проповядване на благодатта, просто не се тревожа от това. Ако Бог не може да ме защити, значи не може да ме защити, Бог е моят Пастир, това е Негова работа. Има случаи, в които казвам на Господ, Господи ако искаш да потънем, ще потънем, какво можем да направим ние? Какво могат да направят тези, щях да кажа мършави ръце, но ще кажа, тези красиви артистични ръце? (хората се смеят). Божията ръка е по-голяма. Някои хора си мислят, но какво ще стане, ако аз пусна, а Бог не направи нищо? Уау, вие се мислите за по-добър от Бог, така ли? Какво ще стане, ако аз пусна и после не се случи нищо?
Понякога няма да се случи веднага, но Бог никога няма да ви накара да се засрамите. Ако сложите доверието си в него, Бог не може да не го направи. Бог никога няма да ви заведе донякъде и после да ви остави да потънете.
Когато Исус каза на учениците си: да минем на отвъдната страна, те всички влязоха в лодката и какво направи Исус? Той заспа. Той вече беше изговорил думите. Така че Той заспа. Това е почивка! И се вдигна буря, учениците го събудиха: Нима не Те е грижа, че загиваме? Той стана и каза: Мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина (Марк 4:38). След като успокои бурята навън, Той се обърна към учениците си, за да успокои бурята вътре в сърцата им: Защо сте толкова уплашени? Къде е вярата ви? Вярата беше в лодката, Той е вярата, така че какво общо имаше бурята с минаването им отвъд реката,  Той вече го беше изговорил. С мен ли сте, църква?
Някои от вас казват: Пастор Принс, какво искате да кажете, че ние не трябва да правим нищо? Да оставим нещата и просто да не правим нищо? - Виждате ли начина по който говорите, вие сте толкова ядосан! (църквата се смее). Това е зло. Още повече, ако сте ядосан на мен, този, който се опитва да ви помогне.
За някои от вас, вие сте стигнали до мястото, където вашите молитви са станали отчаяни, дори взимането на Господната вечеря го правите от страх, трябва да спрете да правите това, защото това е болка за сърцето. Ако вие вършите всички тези неща със сърце, изпълнено със спокойствие, с почивка, добре, но ако го правите със страх, спрете да го правите за седмица, не се молете, ако нямате желание, и вижте какво ще направи Господ. Ако Господ продължи да ви благославя, нека да ви кажа нещо, първо, това, което Бог прави няма нищо общо с молитвите ви. Тук съм, за да ви кажа, църква, това няма да стане причина вие да спрете да се молите, но вие ще започнете да се молите от позиция на победа, вместо да се молите за победа. Амин. С мен ли сте?
По времето по което Бог започна да ми говори за почивката и за оставянето на проблемите в Неговите ръце, имаше една област в моя живот, в която не бях в почивка, аз научих неща от това преживяване, и благодаря на  Бог за него. Тази област от моя живот беше моята дъщеря Джесика.
Преди да се роди дъщеря ми аз си мислех, че съм много спокоен човек, но всяко кихане, всяко малко накашляне ме караше да се тревожа, дори принуждавах Уенди да се тревожи. Аз не се тревожех за пари, но се тревожех за Джесика. Ако ме бяхте попитали на времето: Тревожиш ли се? Щях да кажа: Неее, аз ли, Божия човек, машината за проповядване, аз съм човек на Исус. Но аз се безпокоях, тревожех се. И докато аз се тревожех за Джесика, открих, че тя се разболява по-често. Аз казвах на Уенди: Внимавай тя да се храни с органична храна. Внимавай да не я водиш на прашни места. Внимавай да не я водиш на многолюдни места. Ако тогава ме бяхте попитали нещо, щях да отговоря: Мъдрост! Но всъщност криех сърце пълно с усилия, с труд относно моята дъщеря, защото, обърнете внимание на това, защото я обичах. Аз не казвам, че правите това защото нямате правилно отношение в сърцето си. Но накрая това свършва зле. Бог го нарича “зло“. Доброто се превръща в зло, разберете това. Аз се тревожех за моята дъщеря. Библията ни казва, че областта в която Йов не беше в почивка, беше във връзка с неговите деца. И познайте какво? Неговите деца бяха атакувани. Един ден попитах Бог: Боже, не разбирам, тя яде най-доброто, ние я пазим, правим всичко по силите си, а тя боледува още по-често. Дори и молитвите ми станаха отчаяни молитви. Господ ми каза: Сине, всеки път, когато се тревожиш за нея, ти я поставяш в опасност. Дяволът вижда това, той може да натисне този бутон, и това ще повлияе на проповядването ти тази неделя, той може да натисне този бутон и това ще повлияе на взаимоотношенията ти със съпругата ти, той може да натисне този бутон и ти вече не си същия Джоузеф Принс, всъщност ти казваш на дявола, тук има бутон, който можеш да натиснеш. Попитах: Какво мога да направя, Господи? Прехвърли грижата си за твоята дъщеря на мен и аз ще се грижа за нея. Аз я обичам повече отколкото ти можеш да я обичаш. И най-доброто отношение, което можеш да имаш към твоята дъщеря е да бъдеш  свободен от грижи за нея. Не се тревожи повече за нея. Това ми отне известно време, не казвам че се успокоих от единия ден за другия, това е процес, който още продължава. Дъщеря ми сега е почти на 13 години. Наскоро минах през един наистина труден за мен ден, и тъй като моят обичай е да се помоля за нея преди лягане, онази нощ, тя ми каза: Седни тук. Аз седнах пред нея, тя извади един лист и ми прочете стих, след стих, след стих от библията. Онзи ден беше един много стресиращ за мен ден. Тя завърши четенето  със стиха, който казва: Всички неща работят за доброто на тези, които обичат Бог. Аз си мислех, че тя се опитва да ме впечатли  с някои нови стихови, които е научила, но тя ме погледна накрая и каза: Тате, това е за теб! Тя ми каза това. Бях шокиран. Тя продължи: Каквото и да се случва, Бог ще го доведе до добър край. Аз казах, Джесика, благодаря ти, Бог ми говори чрез теб. Вижте това момиче, за което се тревожех, амин.
Така че вие може да сте напълно спокоен в някоя област от живота си и да сте пълен с грижи по отношение на друга област в живота си. И ние всички сме различни. Няма защо да се гордеете, като се сравнявате с друг човек. Вие можете да му кажете: Защо се притесняваш за това, но вие също имате област в която се притеснявате.
Но това, което ми каза Бог е следното: Обърни внимание, че в областите за които не се тревожиш, снабдяването тече. Тези неща, за които се тревожиш, там има пречки.
Бог ми даде да видя една картина, която илюстрира всичко това. Когато бях още момче, с все още труден характер, аз понякога гледах градинаря как полива цветята с маркуча. Този маркуч беше наистина много дълъг и аз и моите приятели заставахме на извество разстояние, стъпвахме върху маркуча и се правехме че гледаме някъде другаде. Човекът започваше да оглежда маркуча и когато приближаваше лицето си наистина много близо до отвора на маркура, ние си махахме краката от маркуча и струята вода го заливаше целия. Той се оглеждаше наоколо, но не виждаше нищо нередно, маркуча беше наистина много дълъг и той не знаеше каква може да е причината за всичко това, ние се криехме зад храстите. Понякога го правехме отново. Горкия човек, той работеше за прехраната си, а приятелите ми се смееха. Бог ме върна към този спомен, като ми показа, че по подобен начин и снабдяването от Бог идва при нас, по един мноого дълъг маркуч. Той ми показваше че снабдяването винаги тече, работата е завършена. Проблемът беше с края на маркуча, мястото  от където излизаше снабдяването. Когато вие се тревожите, вие притискате маркуча, канала на снабдяването от Бог. Благословенията, благоденствието, всички неща са завършени. Знаете ли кой плати за тях? Исус на кръста каза: Прибавете това към кредитната карта на Господ. Той плати за всичко, прошка на греховете, снабдяване за вас и вашето семейство, здраве и излекуване, Той плати за това.
Ние винаги мислим, че нашата молитва е за да накараме Бог да направи нещо, че нашата молитва е да накараме Бог да даде. Не, това не е молитва. Така молитвата е погрешна. Нашата молитва трябва повече от всичко да е благодарение. Има, разбира се, молитви, в които искаме нещо от Бог, но вие се молите с тази молитва веднъж, и после му благодарите много пъти. Просто казвайте: Господи, това е в твоите ръце, Господи, това е твоя работа Господи, Господи ти отговаряш за това. Това трябва да е вашата молитва. Амин.
Ние се чудим защо Бог не ни дава, но всъщност Бог непрекъснато дава, непрекъснато ни снабдява, но всеки път когато се тревожим, ние притискаме “маркуча“ и  снабдяването не може да тече, благословението не може да дойде в живота ни. Но някой друг до вас получава благословението, защото не се тревожи за тази област на живота си.
Исус буквално казва в молитвата на планината: Ако не се тревожите за това какво ще облечете, Бог ще ви облече по-добре отколкото Соломон във всичката си слава. Той ви казва, че Бог ще ви облече по-добре отколкото е бил облечен Соломон, във всичката си слава. Не се тревожете какво ще ядете. Дори каза: Не се тревожете за утре, не се  грижете за утрешния ден, не се грижете, не се грижете, буквално това звучи така все едно Господ ви казва да бъдете безотговорни. Това не е истина, Той ви казва да бъдете възможно най-отговорни. Най-голямата ви отговорност, най-святото нещо, което можете да извършите, е да бъдете в почивка. И когато сте във вътрешен покой, в почивка, това което се случва е че благословенията - здраве, мир, изцеление, мъдрост, просперитет текат във вашия живот. Когато се тревожите, снабдяването спира, когато пуснете, благословенията потичат.
Някои от вас ще кажат: Пастор Принс, това е толкова просто! Да, нещата на Бог са прости, но мощни. И така, нещата текат и вие започвате да усещате радост и казвате: Пастор Принс, аз знам това, братко, аз знам това. Благословенията текат, вие дори можете да усетите потока във вашия живот. Но идва понеделник, гласът на пастор Принс вече не е там, уверете се че не се тревожите. Ако усетите че се тревожите, не си мислете: Може би това е било помазание, може би вече ме е напуснало. Не е това, проверете къде сте притиснали “маркуча“, снабдяването от Бог, проверете за какво сте започнали да се притеснявате. И да знаете, че дяволът може да използва най-основателните тревоги във вашия живот, за да спре потока. Той ще ви каже: По-добре е да започнеш да се тревожиш за твоето момче тинейджър. По-добре е да започнеш да се тревожиш за това.
Ние имаме тази идея: Ако аз те обичам, аз ще ти се карам и ще се тревожа за теб. Не знаете, че колкото повече правите това, толкова повече карате детето да се отчуждава от вас, вие създавате пропаст между вас и вашето дете. Това означава ли, че вие не можете да казвате какво е правилно и какво погрешно? Не, но го кажете с увереност, с авторитет, аз искам да спреш това, защото това не  правилно, аз искам да си такъв и такъв човек и аз знам, че  Бог е с теб. После пуснете, забравете за случая. Не е нужно да повтаряте: Не забравяй това и това, след малко пак, не забравяй това, това. Това е мърморене.
И дами, вие никога не можете с мърморене да доведете съпруга си до трайна промяна, така че най-доброто нещо, което можете да направите е да сте в почивка.
Когато Бог създаваше жената, Адам си почиваше, не разбра какво се случи. Щом Бог можа да го направи веднъж, може да го направи втори път. Вие искате жена ви да се промени? Идете и поспете (църквата се смее). Говоря за вътрешна почивка, защото едно нещо трябва да приемете още сега, каквито и слабости да има вашия съпруг, научете се да ги приемате, каквито и слабости да има вашата съпруга, научете се да ги приемате. Не живейте, казвайки си: Аз мога да понеса това още малко време, някой от тези дни той ще се промени. Кажете на Бог за това, но се научете да го приемате. Вашата част е да приемете, частта на Бог е да променя. Нашата част е да приемем нашите деца с техните слабости,  частта на Бог е да ги променя. Нашата част не е да променяме. Вие не сте Пастира, вие сте овцата. Вие не сте Бог създателят, вие сте създанието. Вашата част е да приемете, частта на Бог е да променя. Когато вие приемете, Бог може да променя. Всъщност, след това много пъти ще откриете, че това вече не е от толкова голямо значение за вас. С мен ли сте? Разбирате ли това, което говорихме досега? Библията казва, ние сме седнали с Христос далече по-високо над всички неща, и Бог даде на Исус тази позиция за полза на църквата. Ние четохме това преди малко, нали? Бог направи Исус да бъде глава на всички неща за църквата. Той е Пастирът, негова отговорност е да ме снабдява, не е моя отговорност да се снабдявам сам. На много места, много проповеди говорят за това какво да правим, какво да правим, какво да правим. Не казвам, че това не трябва да се проповядва, то също си има място, аз просто казвам, че съм загрижен за това да не би хората да вземат всичките “какво да правя“ и да направят сърцата си пълни с труд, пълни с усилия. Вижте, хора, само едно нещо трябва да правите, трудете се да влезете в почивката, от сега нататък, трудете се да влезете в почивката. Уверете се, че когато се молите, сте пълни с почивка. С мен ли сте?
Исус погледна към хората и им каза: Елате при мен и аз ще ви дам почивка. Всъщност има толкова много неща, които Той може да ни даде. Но от всички неща, Той каза, аз ще ви дам почивка. И, църква, това е мястото, където може да бъде намерена истинската святост на Бог, това е мястото, където се намира Божията благодат, в мястото на почивка. Това може би ще е предизвикателство, може би ще е битка, но поне докато се борите, вие знаете накъде отивате, аз се боря, за да вляза в почивката. Аз правя усилия да не правя повече усилия, защото вярата е почивка. Амин.
Вярвате ли, че битката е битка на Господа? Вярвате ли наистина, че битката е Негова битка, че всяка битка през която минавате е Негова биткаТогава защо се борите? Три пъти библията казва: стойте, стойте, след седнете и вървете, след това казва стойте. Колко добре седите е колко добре вървите, колко добре стоите. Нашата част е да стоим на нашето място. Какво означава да стоя? Ние сме на място на победа. С други думи, когато дяволът дойде и сложи лъжлив симптом, просто кажете: Добре, това е лъжлив симптом. Аз не се опитвам да бъда излекуван, все едно излекуването е там някъде отвън. Аз съм излекуваният. Не знам колко време ще остане тази лъжлива болка, но аз съм излекуваният. Чрез раните на Исус аз съм излекуван, минало време, аз хваля Бог за това, алелуя! Благодаря ти, Господи, благодаря ти, Господи, благодаря ти, Господи. Амин.
Така че това е вашата позиция. И нека да ви кажа това, това е позиция на почивка. Правете това вместо да казвате: О, аз съм болен, имам нужда от излекуване, трябва да положа усилия моята молитва да стигне до Бог, да се моля по-усърдно, така вие злоупотребявате с молитвата, злоупотребявате с взимането на Господната вечеря, защото се опитвате да постигнете тези неща, като че ли ги нямате. Но всъщност, когато празнувате Господната вечеря, когато вие благодарите на Бог, вашата молитва се превръща в благодарност към Бог, че сте излекуван. Аз не казвам, че веднага след това ще се случи чудо. Понякога има битка. Казва се: (Евреи 10:23) нека държим  изповядването на надеждата, без колебания, защото е верен Този, който е дал обещанието;
По-лесно е да вярваш, че вече си излекуван, отколкото да вярваш, аз не съм излекуван, аз се опитвам да получа излекуване, това е такова напрежение, толкова е изтощително полагането на толкова усилия. Докато другият начин е: Аз съм излекуван. Твърде късно, аз съм излекуван чрез раните на Исус, аз съм излекуван. Амин, църква. С мен ли сте? Бог не каза, че вие ще се почувствате различно, че ще изглеждате различно, но Той каза това: Който сложи доверието си в Него, няма да бъде засрамен. Така че аз не знам кога това ще се случи, не ме интересува, всичко което знам, е че няма да отлагам своята радост, аз няма да отлагам моите песни на радост, аз ще празнувам, ще хваля Господа, защото съм излекуван.
Използвам излекуването за пример. Някои от вас, трябва да спрете да разчитате на толкова много други неща, както аз направих с моята дъщеря Джесика, с всичката органична храна, и не докосвай, не вкусвай, не ходи тук, не ходи там, не прави това, не прави онова, и аз трябваше да се науча, че това не е добро. С моя син, който е по-малък, не е толкова лошо, защото Джесика беше подготвила пътя. Сега тя е като малка пророчица, напомняйки ми вече: Татко, отпусни се. Страхотно е. 
Ще завърша с това. Лорънс провеждаше днес вземането на Господната вечеря тук в църквата по време на първата служба. Минавах по коридора, когато от екрана, по който се излъчваше вземането на Господната вечеря, чух гласа на Лорънс, който казваше: Бог иска да сте в почивка! Почувствах се все едно небесата ми казваха: Сине, това е проповедта, която искам моите хора да чуят. Бог иска да сте в почивка. Бог иска да сте спокойни. И за първи път Лорънс дойде да ми се извини, че не е провел взимането на Господната вечеря правилно, че не е направил нещо правилно, забравил е нещо, и аз му казах: Лорънс, нека да ти кажа какво се случи току що. Ние всички можем да бъдем фокусирани върху погрешните неща. Дори напълно да сме объркали нещата, всред кашата, която сме забъркали Бог може да говори на вашия лидер, на вашия работодател, на някого, окуражителни думи.
Човекът може да не е в спокойствие в момента, мислейки че трябва да се извини, но това което аз усетих беше: Уау, днес начина по който беше взета Господната вечеря беше изключителен. Бог дори я използва, за да ми потвърди, че това е което иска да проповядвам. Аз вече знаех, че това е което Бог ми казва да проповядвам, но човек се чувства много добре когато Бог още веднъж потвърди думите си. Когато чух думите на Лорънс: Бог ви иска в почивка, беше все едно Бог ми говори, аз не видях грешката, която той направи.
Това което ви казвам, църква, е че Бог ще се погрижи за резултатите. Не се тревожете, дори да сте объркали нещата, Бог може да направи така, че вашите работодатели вместо да видят вашата грешка, да видят нещо добро - ако вие сте в почивка. Да видим още веднъж Евреи 4:11  и да го прочетем заедно:
Евреи 4:11 Нека се трудим (да се постараем, да направим всичко възможно) да влезем в тази почивка, да не би някой да падне в същия пример на неверие.
Забелязахте ли това? Бихме си помислили, че обратното на неверие би трябвало да е вяра, но не е. Обратното на неверие е почивка! Когато не сте в почивка, вие сте в неверие. И с това стигнахме до края на моята проповед. Бог да благослови всички вас, да хвалим Господа.
В четвъртото измерение, в небесната сфера делата са свършени още преди основаването на земята, нито човек, нито демон може да се противопостави на делата на Бог във вашия живот. Приятелю, когато Исус извика: Свършено е, това означава, че е свършено, всичко е платено и точно сега искам да се обърна към най-важната област в живота ви: вашата съвест. Зла ли е вашата съвест? Библията казва:
“като имате  сърца очистени от зла съвест“ (Евреи 10:22).
Думата “зла“ там е “понерос“, същата дума, означаваща пълна с трудове, с усилия, съвест пълна с чувство за вина, стараеща се да изкупи това, стараеща се да изкупи онова, Бог нарича това зла съвест. Вие никога не можете да извършите дела, които да са достатъчни, за да изкупите греховете си. Но преди 2000 години Бог извърши делото, което ни освобождава от греховете ни. Бог изпрати своя Син, неговият Син умря за вашите грехове на кръста, Неговият Син понесе вашето съдене и вашето осъждане, всеки грях беше платен, всяко съдене извършено, всяко изискване на Божията святост напълно задоволено, Сатана направен да замълчи, Бог е издигнат, прославен чрез това, което направи Исус, това е завършено дело. Приемете днес завършеното дело на Исус и спрете със своите старания, спрете своите мъртви дела, започнете да приемате това, което Бог иска да ви даде и стойте в почивка. Спасението започва, когато си почивате в това, което Исус направи.
Ако това сте вие, където и да сте, аз искам да ви водя в тази молитва на почивка, на доверие, помолете се с мен още сега, ако искате спасение, което Исус плати, за да можете да му се радвате, ако искате това, помолете се с мен сега. Кажете: Небесни Татко, аз вярвам, че Исус е твоят Син и че ти Го изпрати, за да може Той да умре на кръста заради всичките ми грехове и аз вярвам, че Ти Го възкреси от мъртвите на третия ден и го направи да седне до дясната ти ръка и където Той е, аз съм, седнал, с всички дела завършени, всичко завършено, аз получавам моята прошка, за миналите, сегашните и бъдещите ми грехове, прошка, пълна, незаслужена, цялостна. Исус Христос е мой Спасител и Господ. В името на Исус. И всички хора, кажете: Амин, амин, амин.
Превод от английски:

Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година