Търсене в този блог

понеделник, 30 декември 2013 г.

Джоузеф Принс - „Тайните на благодат разкрити в еврейските букви“


П-р Джоузеф Принс

№146 „Тайните на благодат разкрити в еврейските букви“


                „Обикновено сте свикнали да мислите, че ако работите много и здраво ще бъдете финансово успели. Е, знаете ли какво? Бог благослови Аврам и той беше много богат. Не е нужно да зависиш от твоите постижения, ти трябва да зависиш от Божията благодат.“

                Искате ли да научите малко иврит? Ще правя това цяла вечер. Готови ли сте за малко иврит? Това ще бъде добра порция за вас да изядете. Това ще ви благослови, ок? Колко букви има в иврит? 22. Коя е буквата за благодат? Имаме „Алеф“, „Бет“, „Гимел“, „Далет“, Хей“! Кажете „Хей“. „Хей“ е буквата за благодат. Произнася се като че ли издишате. Името на Бог е това:Юд Хей Вав Хей. Като китайския, чете се от дясно на ляво. Това е обяснение за тези които са нови. Отбележете, че има две „Хей“. Знаете ли че в еврейските букви, не като английските букви, за всяка буква има картинка. Картинката е винаги логична. Като „Алеф“ е картинка на бик. „Бет“ е картинка на къща. „Гимел“ е изображение на камила. „Дале“ е изображение на врата. „Хей“ всъщност никой не знае изображението. Равините казват, че е мистерия. Те казват, че е изображение на нещо, така, че те слагат прозорец. Това е прозорец който гледа към нещо. Така, че всяка буква на иврит има изображение. Също в иврит те нямат 1,2,3,4 – номера, за пример ако искат да сложат номер, те използват цифровата стойност на буквата. Като „Хей“, цифровата стойност е 5. „Гимел“ – 3. Вместо да напишат „3“ те слагат третата буква „Гимел“, тази буква означава „3“. Но тази вечер фокусът ще бъде  изображенията на буквите.
                „Юд“ е ръка, отворена ръка. „Хей“ е благодат. Днес те не казват това, те казват прозорец, но това е благодат, равините казват, че нямат представа какво означава, но благодатта дойде чрез Исус Христос, в Новия Завет, ок? „Вав“, изображението на „Вав“ е много логично, това е изображение на кука на гвоздей, месианските евреи знаят това. Така, че когато ги свържем заедно Юд Хей Вав Хей, името на Бог – ЯХВЕ е изображение на:
Отворена ръка на благодат прикована в благодат. Това е Божията отворена ръка прикована на кръста. Това е изображението на ЯХВЕ в иврит. Бог казва, това е Йешуа, Той е ЯХВЕ. Спомнете си, когато Исус беше на кръста, написаното на кръста беше на три езика, гръцки, латински и иврит. И на иврит, фарисеите преминаваха и гледаха на кръста, на Исус какво Пилат Понтий е написал. „Исус от Назарет цар на евреите.“ И знаете ли какво те направиха, те бяха толкова възмутени от това. Защо? Те казваха: „Смени го, смени го.“ „Напиши, Той каза: „Аз Съм цар на евреите.““ Защо те бяха разстроени? Защото всичко което Пилат написа, това което пишеше на иврит беше:


Над Неговата глава на кръста, ЯХВЕ. Късно вечерта, когато Бог дойде при Аврам и Сарая, това е Сарая:


Три букви, чете се от дясно на ляво: „Шин“, „Раш“, „Юд“. Видяхте „Юд“ в името на Бог. Сарая означава „Моя господарка.“ Така, че представете си Аврам казващ на Сарая всеки път, Господарке, Господарке, Господарке. Буквално означава „военачалник“. Така, че Бог дойде при Аврам и Бог смени нейното име. От „Юд“ Бог го смени на „Хей“. Сара. Бог даде едно от Неговите „Хей“ на Сарая и тя вече не е Сарая, но стана Сара. Бог и даде благодат. И знаете ли какво означава това ново име? Принцеса. Бог издиша „Хей“-то в нейното име, запомнете това. Сега, цифровата стойност. Цифрата съответстваща на „Юд“ е 10. Цифровата стойност на „Хей“ е 5. Бог премахна закона и й даде благодат. Тя е била много доминираща, защото тя винаги е била ръката, ръката. Тя не е зависела от Божията благодат. Казвала е: Аз не мога да ти дам дете, за това отивай при моята слугиня, отивай веднага. А Аврам просто се е съгласявал. Тя е била доминиращия в семейството. Изображение на ръка, тя се е доверявала на собствените си усилия. Ако искаш чудеса в твоя живот, спри да се бориш, спри с твоите човешки постижения и се довери на Божията благодат. Какво да кажем за Аврам, има нещо което се промени. Знам, че Бог промени името му от баща, на баща на мнозина, но има нещо повече като при Сарая, повече истина, повече за тези които търсят.Погледнете Аврам, Бог промени името му на Авраам. Бог сложи „Хей“. Виждате ли петте букви? Четири букви е число на творене. Чрез творене, ти не можеш да получиш чудо. Чрез благодат ти можеш. Това са 5 букви на иврит. Но не това е откровението. Вижте името Аврам. Първите две букви „Алеф“ „Бет“, знаете ли как се произнасят? Първите две букви се произнасят „Абба“, татко, първите две букви е Бог Отец. Погледнете втората и третата букви, „Бет“ и „Раш“, произнасят се „Барр“. Симон барр Йона. Син. „Бет“ и „Раш“ е как те произнасят „син“, дори и днес в Израел. Не е ли интересно, имаме Бог Отец и Бог Син. Тогава стигаме до последната буква „Мем“. „Мем“ е изображение на вода. Ето Го Святият Дух. Така, че в името на Аврам имаме Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Вижте, Аврам не може да произведе. Няма чудеса докато неговото име е Аврам. Трябва да бъде Авраам. Така, че на много места когато се проповядва Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух, няма чудеса, защото трябва да се сложи „Хей“, трябва да има перспектива на благодат, за да има чудеса. В името на Авраам имаме Бог Отец, Бог Син и буквално ни казва кога дойде благодатта, когато Отец изпрати Сина, точно преди да дойде Святият Дух, благодатта дойде! Дори и позицията! Знаете ли, дори и равините казват, тези които не вярват, че Исус е Месията, те казват: Когато Месия дойде, Той ще разясни дори и позициите на буквите и всеки щрих. Аз мисля, че Господ вече е разяснил някои вече. Когато Бог даде „Хей“ на Аврам и стана Авраам, Бог даде „Хей“ на Сарая и стана Сара, за една година, детето се роди, дойде. С други думи, ако откриеш, че твоята изповед не се изпълва, Бог беше обещал от години дете на Аврам, но в момента в който те видяха благодат, чудото стана!

Вижте думата „благославям. Забележете първите две букви за думата „син“.Знаете ли че в думата „благославям“ първите две букви се произнасят „син“ на иврит. Това е Исус, няма благословение без „Барр“, Синът. Тогава имаме буквата „Кафф“. „Кафф“ е буквално ръка която е положена да благославя. Еврейските равини ни казват, че когато Давид е бил помазан, той е бил помазан по „Каф“ начин, което означава, вижте това е начина по който главата пасва точно:


Така, че виждате ли че думата „благославям“ е син с ръка като тази? Исусовата ръка точно така? Но с какво благославя? В книгата Битие, за първите 13 глави, имаме думата „благославям“… Бог благослови животните, Бог благослови Адам и Ева, Бог благослови всичко което е създал, но за първите 13 глави, не се среща думата „благословия“. Единствено се среща глагола „благославаям“, това е изображение на Синът с ръка на благословение, не знаем какво е благословението. За първи път думата „благословия“ се среща когато Бог посети Аврам и му каза, ще те благословя и ти ще бъдеш благословия.


Вижте думата „Баррак“ – благославям. И думата „Баррака“ – благословия. Какво е добавено? „Хей“. Така, че имаме първите две букви „Барр“ – Синът, третата буква е „Каф“ – Неговата ръка протегната и „Хей“ – благодат, това е което Той дава „Хей“ – благодат. Това е благословия. И думата благословия не се среща преди Аврам да се появи. Знаете ли защо? Защото от семето на Авраам Исус ще дойде. Всъщност Исус е семе на Авраам. И в семето на Авраам ние всички сме благословени.
                Исая 30:15 „Защото така каза Господ Иеова, Светият Израилев: Чрез завръщане и почиване ще се избавите, В безмълвие и увереност ще бъде, силата ви; Но вие не искахте това;“ Думата „завръщане“ е същата дума за покаяние в иврит. Знаете ли, че евреите днес, те го наричат дни на „тешува“, дни на покаяние, точно преди дните на мъката, те го наричат дни на тешува. Тешува идва от тази дума „завръщане“, завръщане към кого? Завръщане при Бог, покаяние. Има две основни думи за „покаяние“ в иврит. Едната е „Кахам“, другата е тази „Шув“ – завръщане, завръщане при Бог. Но те го наричат покаяние – „Шува“. Наричат го дни на тешува. Дори и тези които не вярват в Исус, всяка година преди да дойдат дните на мъчението, всички евреи спазват дните на тешува, покаяние. Какво е тешува? Нека да видим думата:


Шин вав бет, шуб, първите три букви е шуб, това означава „завръщане“. Но завръщане при какво? Покаянието е завръщане при „Хей“. Завръщане към благодат. Какво е благодат? Спри да се доверяваш на твоите усилия. Обикновено сте свикнали да мислите, че ако работите много и здраво ще бъдете финансово успели. Е, знаете ли какво? Бог благослови Аврам и той беше много богат. Бог благослови Йосиф и той беше успяващ. Не е нужно да зависиш от твоите постижения, ти трябва да зависиш от Божията благодат. Ти работиш защото Библията ни казва, че Бог ни даде работа за своето изявяване. Бог не ти дава работа, за да станеш богат, Бог ти е дал работа, за да изразиш талантите които ти е дал, така ,че когато погледнеш това което си направил да кажеш, да това е добро. Както Бог създаде всичко и погледна и го оцени като твърде добро. Работата е да ти даде удоволствие. Работата не е проклятие. Бог даде работа на човека пред човека да съгреши. Бог ти дава талантите за работата. Ако ти работиш и когато погледнеш от страни и видиш, че не се наслаждаваш и не ти харесва това което си направил, ти не си на правилната работа. Ти не отиваш на работа само за богатството. Когато ти изпълниш работата си, благословението на Господ ти дава изобилие, благосъстояние. Баррака на Господ.
                Ще ви дам друга дума. Готови ли сте? Ще ви дам една буква, за да разберете за какво е тази буква. „Хет“.
Но преди това, ще ви покажа думата „Раффа“. Думата „Раффа“ е „изцеление“. Ето така се изписва.


Раш Пе. „Раш“ е ръка на водач. Изображението на „Пе“ е твоята уста. И „Алеф“, какво е Алеф, това е жертвено теле, Исус Христос, като жертва. Не просто жертва, но Исус пожертван, жертвено теле. Произнася се „Раффа“, знаете ли каква е тайната тук? „Мисли за жертвата и говори за жертвата, и ще бъдеш изцелен. Знаете ли от коя коренна дума идва „Раффа“? Между другото, не съм закачал коренните думи на предишните думи които разгледахме, всяка дума има корен. Корена на думата „Раффа“ е „Рафаа“, което значи отпускам се или почивам. Думата „отпусни се“ е корен на думата „изцеление“. Може да питате всеки евреин за това, толкова е интересно. Бог е скрил ключове във всички тези еврейски думи. Искате ли още? Имаме и думата „болен“, познайте какво, ще разберете как да станете болни. Много е интересно J Знаете ли, че думата „болен“ има буквата „Хей“? Изненада.Нали току що ви казах да запомните думата „Хет“. Ето как се пише „болен“. Четем от дясно на ляво – Калла. Първата буква като числото „Пи“ е „Хет“, после „Ламмет“, ламмет е най-голямата буква в еврейския, и после имаме „Хей“. „Хей“ винаги е благодат ок? Така, че какво прави там буквата „хей“ в думата „болен. Погледнете средната буква „Ламмет“. Ламмет е изображение на златен вол, златен рог. Това е дума която използват за „учене“. Те го наричат „учене“. Евреите казват, че това е една буква която означава „учене“. Знаете ли на какво е изображение първата буква „хет“ – престъпление. Когато ги свържем се получава „когато някой се предпазва да се учи на благодат той става болен“.
                Дявола винаги издига прегради около Божията благодат. Всеки път когато проповядвате Божията благодат има някой който казва: Да, но…. Ние трябва да сме внимателни. Знаете ли как да ходите в Христос? Размишлявайте върху Писанието, говорете Писанието. Размишлявайте и говорете за благодатта. Псалмиста казва, че в Неговото Писание той размишлява ден и нощ и той ще бъде като дърво посадено при потоци води… Исус Навиев 1:8 : „Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем…“.  Какво ще се случи? Ти ще направиш пътищата си успяващи и ти ще имаш добър успех. И на двете места Псалм 1 и Исус Навиев 1 се използва една и съща дума за „размишлявам“ – „хагга“, и ето как се пише:


Хей Гимел Хей, Хагга, това е думата размишлявам. Знаете ли какво е „гимел“? Гимел е третата буква, това е изображение на камила. Камилата има значение на транспорт. Когато размишлявате върху благодатните думи на Библията, това пренася благодатта в Библията в самите вас! Камилата има значение на транспорт. Хагга е размишлявам. Казва се, ако ти размишляваш ден и нощ. В Исус Навиев се казва: но да „хагга“ и ти ще направиш своя път успешен“.

                Йоан 1:16 „Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;“ Бог иска да получаваш благодат след благодат, след благодат, след благодат. Как получаваш ползите, благословенията, сила от Словото искате да преминава във вас? Размишлявайте върху него. Благодат, Гимел, Благодат. Благодат се транспортира към благодат. И вие ще имате благодат върху благодат.

Топ 10 за изминалата година