"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Как да живеем освободени от Проклятието?"

Джоузеф Принс

КАК ДА ЖИВЕЕМ СВОБОДНИ ОТ ПРОКЛЯТИЕТО

JPM#357


Да отворим на: Исая 49:24 “Може ли да се отнеме плячката от силния или законния пленник да избяга?“
Обърнете внимание на думите “законния пленник“. Има причина, поради която дяволът държи някои хора под неговата власт, и те законно са там! Нека да поясня: дяволът не е всемогъщ, но дяволът използва възможността да получи изгода от греха на човека. Когато човекът направи грях, това е все едно да постели червения килим пред дявола. Когато Бог направи Адам и Ева, Бог ги заобиколи с всякакво добро, макар те да бяха единствените хора на земята. Бог е Бог на доброто, Бог е Бог на изобилието, Бог е щедър, Той е обичащ Бог! Бог направи Адам и Ева, за да се радват на цялата Негова доброта. Естеството на любовта е такова, че любовта иска да даде всичкото добро което има, любовта не може да понесе да вижда, че обичаните от нея страдат от липса на нещата, от които се нуждаят. Затова Бог, който е любов, определението за Него е “любов“, Бог иска да излее навън Своята любов върху някого, затова Бог направи човека. Човекът беше създаден, за да бъде облагодетелстван, да се наслаждава, да се радва на цялата Божия доброта. Но това, което се случи, е че човекът съгреши спрямо Бог.
Много пъти хората когато погледнат това, което се случва по света, се питат: Как така Бог не поема управлението на онова цунами там? Как така Бог не предотврати този ураган? Как Бог позволи това тригодишно дете да умре? Нужно е да разберете едно нещо: тази земя е паднала под осъждане. Тази земя не е това, което Бог иска тя да бъде. Отворете очи и разберете, че ние сме в паднал свят. Искам да ви обясня защо земята е паднала и защо изглежда, все едно Бог не прави нищо относно това докато не дойде Неговото царство, което идва.
Бог даде тази земя на човека (Псалм 115:16), Бог искаше да излее Своята любов върху някого, Бог направи човека, за да се радва на Неговата любов, но Бог не направи човека като робот. Ако Бог беше направил човека като робот, ние никога нямаше да сме на паднала под осъждане земя, защото човекът винаги щеше да се покорява на Бог. Но Бог не искаше робот. Бог искаше човек със свободен избор. Но какво означава да имаш свободен избор? Това води със себе си риск. Когато Бог направи човека, Бог го постави в градината и го заобиколи с всякакво добро нещо, освен едно дърво. Не забравяйте, Бог направи това дърво. И дървото се нарича дърво на познанието на доброто и злото. Само по себе си то беше добро, но не беше добро за човека. Затова Бог каза на човека: Само за да ми покажеш чрез свободния си избор, че ме обичаш, че ме зачиташ, (това е като принципа на десятъка), Бог каза: “Не яж от това дърво. От всяко дърво на тази земя можеш да ядеш, всичко е твое, но упражнявай своя свободен избор“. Виждате ли, трябва да има избор. Ако Бог беше заобиколил човека само с добро, как можеше да се изрази свободния му избор? Затова Бог даде на човека един избор, само едно дърво от което не може да яде, но дяволът изкуши човека и човекът преклони коляно пред Сатана и яде от това дърво.
Защо Бог не дойде и не спря човека? Бог не направи това, защото на първо място, това нямаше да е свободен избор, щеше да е фарс. Бог да ви даде свободен избор, но когато поискате да упражните свободния си избор по грешен начин, Бог да дойде със силата си и да ви спре, това не е справедливо, не е правилно от страна на Бог да направи това. Разбирате ли това? Бог изключително много уважава свободния избор на човека. Ако човекът е избрал да слуша дявола, Бог ще позволи това, но не казвайте, че е бил Бог, който е донесъл всички болести на този свят, бедност и смърт. Бог никога не е искал човека да умира, Бог дори не е искал човекът да остарява, нито да има болест в която и да е част на тялото му, нито да седи в инвалиден стол и накрая да умре от старост, Бог никога не е искал човека да преживее което и да е от тези неща. Но грехът донесе всички тези неща на тази земя. Разбирате ли това, приятели?
---2----
Вие питате: “Но, пастор Принс защо се прави такъв голям въпрос от някакъв си грях?“ Голям е, защото естеството на греха, всъщност казва: “Боже, аз не вярвам в теб, аз нямам доверие в теб, в това, което казваш! Аз имам доверие в Сатана и в това, което той казва. Боже, аз мисля, че ти криеш от мен добрите неща, които аз смятам, че Сатана иска аз да имам“. Но това не е истина. Дяволът ви мрази. Видяхте какво се случи, когато предложи на Адам нещо, очакваше го капан, защото Сатана мрази хората. Той е като изоставена жена, която не може да си го върне на приятеля си и вместо това разкъсва неговите снимки, все едно ги убива. Вие сте направени по образа на Бог, дяволът не може да се добере директно до Бог, но тъй като вие сте направени по образа на Бог, дяволът ви мрази, но Бог ви обича. Дяволът никога не може да изпревари Бог. Бог изпрати своя Син и това е чудото на нашия Господ Исус, че Той, който винаги е съществувал с Бог - Бог Синът, не са двама или трима богове, а един Бог, но триединен, три в едно, Той, Синът дойде във формата на бебе. Това е плана на Бог. Исус дойде като последния Адам, за да върне обратно всичко, което първия Адам изгуби. Всичко, което първият Адам беше изгубил, последният Адам щеше да го върне обратно, и дори повече от това!
И така, Исус беше роден. Това е мистерия, Бог е мистерия. И аз благодаря на Бог, че не разбирам всичко свързано с Него. Защото, ако моя малък мозък можеше да разбере Бог, нямаше да мога да Го хваля. Благодаря на Бог, че не разбирам всичко относно Него, ето защо, за каквото не Го разбирам, мога да Го хваля. Аз не мога да разбера как Бог на вечността стана бебе подвластно на времето. Не мога да разбера как Бог, от който зависи цялото създание и всички светове, сега зависи от своята майка и нейната гръд. Аз не мога да разбера как Бог, който е толкова могъщ, стана едно толкова безпомощно бебе. Но Той направи всичко това, защото е любов. Той беше роден, така че да има плът и кръв, за да я пролее за прошката на всичките наши грехове. Амин. Да хвалим Господа!
Сега, нещата стоят така, незнанието не е извинение, ето защо е нужно да дойдем и да слушаме проповядването на библията, защото библията е Божята истина и процесът на освобождаване на всички Божии хора. Бог иска да ни освободи. Той каза: Моите хора са унищожавани поради липса на знание (Осия 4:6). Знаете ли, че незнанието ви не може да спре това, което се случва. Например, вие можете да кажете: “Аз не знаех това, не знаех, че цялото място е пълно с болестни микроби“, но това, че вие не знаете, няма да спре вашето тяло да се зарази с болестта. Така че добрите мотиви сами по себе си не са достатъчни. Хората казват: “Този човек има добър мотив“. Но това не е достатъчно. Важно е да имате точната информация. Слушате ли хора?
Който и да е от нас, когато съгрешава, дава право на дявола. Грехът е все едно да кажеш на дявола: “Аз не вярвам на Божиите начини, аз вярвам на теб. Аз не се покланям на Бог, аз се покланям на теб“. Дори и да кажете: “Аз никога не съм казвал това на дявола“, в действителност, когато вършите грях, все едно го казвате. И проблемът е, че всеки от нас има грях или както казва библията: “всички съгрешиха“. Затова е нужно да зададем този въпрос: “Може ли да се отнеме плячката от силния или законните пленници освободени?“(Исая 49:24). На еврейски думата “законен“ е думата “тсадик“, която означава “праведен“ (има го в протестантския превод от 1940 година). Същия стих в разширената библия казва това: “Може ли да се отнеме плячката от силния (думата “силния“, означава също и “тиранин“ - може ли да се отнеме плячката от тиранина) или пленниците на праведния освободени?“ - Какво означава: “Пленниците на праведния?“ Праведните, това са хората на Бог, и въпреки това техните деца са законни пленници. Как може синове и дъщери на вярващи да са в плен на дрога, на булимия, на пристрастености, на страхове, на депресия? Това са пленниците на праведния. Това са хората на Бог, и все пак те са законни пленници. Затова да благодарим на Бог за това, което се случи на Коледа. Бог изпрати своя Син, за да отнеме от дявола всяко законно право, което той имаше, въпреки това, че ние съгрешихме. Слушате ли ме?
---3---
Искам да ви представя тази гръцка дума: “ексагоразо“. Това е гръцката дума за “откупвам“. Това е за което Исус дойде! Забелязахте ли, че средната част на думата “екс - агора - зо“ е “агора“? На много от вас се е случвало, когато сте пътували до Гърция, екскурзоводът да ви покаже едно голямо място и да ви каже: Това е агората. “Агора“ означава “пазар“. През библейските времена пазарът, римския пазар, дори и гръцкия пазар, е място, където не са продавали само животни, те са продавали и хора, това е човешко робство. Трафикът на хора е процъфтявал още по онова време. Обърнете внимание на думата “агора“ в центъра: “екс - агора - зо“. “Екс“ означава “да откупиш обратно“. Следователно “откупвам“ или “ексагоразо“ означава според дефиницията на Тейър “чрез плащане на цена да си възвърнеш някого от властта на друг“. С други думи, как може да бъде освободен законния пленник? - Чрез плащане на цена. Кой би могъл да плати цената? Можете ли вие да платите цената за мен? Не, не можете, защото вие имате грях. Мога ли аз да платя цената за вас? Не мога, аз имам грях. Може ли който и да е от пасторите да плати цената за вас? Не, защото те имат грях. Така че никой от нас не може да плати цената. Затова дойде Исус. Библията казва за Него: Той не знаеше грях (2Коринтяни 5:21), Той не направи грях (1Петрово 2:22) , в Него нямаше грях (1Йоан3:5). И Той дойде, за да откупи, “да откупи“ означава да ви купи обратно от пазара на греха, болестта и смъртта, алелуя, чрез плащане на цена, а каква беше цената? Цената беше неговата кръв. Той проля своята кръв. Вие не можете да пролеете кръвта си за мен, аз не мога да пролея кръвта си за вас, нашата кръв е заразена с грях, нашата кръв е грешна. Докато кръвта на Исус дойде направо от Отец Бащата. Затова Той трябваше да бъде роден от девица.
Всъщност кръстът, където Исус проля кръвта си, беше мястото, където любовта на Бог плати откуп на справедливостта на Бог. Разбирате ли? Някои хора казват, че Исус е платил на дявола. Не, Той не е платил на дявола. Дяволът няма нищо общо с това, нищо. Дяволът е просто трън в плътта, той е просто като шумно куче, което лае през цялото време. Той се възползва от факта, че вие имате грях, и когато дойде при вас, той носи закона на Бог и ви казва: Погледни, ти наруши този закон, ти наруши този закон, ти наруши този закон. Той е обвинител (Откровение 12:10, библия издателство верен). Но когато Исус умря, Той не плати на дявола. Исус не дължи нищо на дявола, разбирате ли? Ние дължим на Бог, ние дължим на Бог дълг, който не можем да платим. Исус плати дълга вместо нас, дълг, който Той никога не е дължал. Какъв удивителен Откупител! И така, кръстът е любовта на Бог плащаща откуп на справедливостта на Бог. Колко от вас знаят, че Бог е справедлив Бог? Където има грях, трябва да има наказание. Амин. Но защото Бог е също и любов, Той не иска да накаже вас, въпреки че имате грях. Но от друга страна, Бог е праведен. Как може Бог да е праведен и едновременно с това обичащ? Отговорът е кръста, кръстът е любовта на Бог, плащаща откуп на справедливостта на Бог. И сега, всички изисквания, които Бог има към нашия живот по отношение на святост са посрещнати напълно. Бог е прославен в жертвата на Исус. Всичко, което аз съм отнел от Бог по отношение на възхвала, преклонение и прослава, всичко което вие и вашето семейство сте отнели от Бог по отношение на Неговата прослава, на Неговата възхвала, Христос, като стана наш заместник, плати обратно на Бог това, което човекът беше отнел от Бог. И Той плати на Бог много повече, 120 процента повече от това, което беше откраднато от Бог. Днес Бог събира по-голяма реколта от възхвала, преклонение и прослава от полетата на Откупуването, отколкото е получил някога от полетата на Творението. Смъртта на Христос прослави Бог в самото място на греха. Аз казах: Смъртта на Христос прослави Бог в самото място на греха! Така можем да дойдем при Бог без да се страхуваме от Неговата святост и Неговата праведност, защото и двете, и Неговата святост и Неговата праведност сега са на ваша страна, заради смъртта на Христос. Разбирате ли това?
Всъщност в библията думата “ексагоразо“, която означава “чрез плащане на цена да бъдеш взет обратно от властта на друг“ е използвана в Галатяни,
Галатяни 3:13 “Христос ни откупи (ексагоразо) от проклятието на закона - Христос ни откупи от какво? От проклятието на закона - като стана проклятие за нас, защото е писано: Прокълнат всеки, който виси на дърво“.
Христос ни е откупил от проклятието на закона. Знаете ли какво е “проклятието на закона“? Спазвате ли всичките десет заповеди? - “Е, пастор Принс, правя всичко каквото е по силите ми“. Да правите всичко, което е по силите ви не е достатъчно. Трябва да ги спазвате винаги на 100 процента, иначе според закона, вие сте под проклятие. Защото законът казва, че ако не спазите една от заповедите, сте виновен за всички. Може да видите това в Яков 2:10
Яков 2:10 “Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко“.
И така, някога изневерявали ли сте? - “Не, пастор Принс никога не съм изневерил тялом.“ Да, но ако сте погледнал към жена и сте я пожелал, Исус казва, че сте извършили прелюбодеяние, следователно сте под проклятие. Вие не можете да кажете: “Аз направих най-доброто, което можах“. Законът не признава неща като “направих най-доброто, което можах“. Законът изисква съвършенство. С други думи, всички ние сме законни пленници на проклятието. Но Исус проля кръвта си, за да ни откупи от проклятието на закона чрез плащане на цена. Какво означава “проклятието на закона“? Ще ви дам модел на проклятието на закона, просто в случай че не знаете какво е това.
---4---
Ако прочетете Второзаконие, глава 28, ще видите целия списък с благословениия. От стих първи до стих тринайсети са изброени всички благословения. После, от стих 14 до края на главата са изброени всички проклятия. Но знаете ли, че списъкът с проклятия е многоброен и подробен. Той е по-дълъг отколкото благословенията. Благословенията са от стих първи до стих тринайсети на Второзаконие 28, а проклятията са от стих 14 до стих 68 на Второзаконие 28. Не мислите ли, че това е много? И така, преди време, попитах Господ: “Господи защо не си изброил по-подробно благословенията? Защо си изброил толкова детайлно проклятията?“ Бихте ли искали да знаете какво ми отговори Той? Той ми каза: “Сине, моите хора не се нуждаят да им се говори подробно за благословенията. Те разбират, когато дойде благословение, но не разбират, когато са под проклятие. Някои от тях казват, че болестта е благословение от Мен.“ Това ме изуми, дотогава не бях чувал някой да проповядва това.
Знаете ли, че има хора, проповедници, които учат другите, че когато си болен, ти носиш слава на Бог? Затова е много важно да сте в правилната църква. На някои места учат, че не всяка болест е зло, че някои от болестите Бог иска де ги имате, за да може чрез тях да донесете слава на Неговото име. Някои хора казват: Не знаем по какъв начин, но този тумор е за слава на Бог. Те казват, че Бог иска да имате рак, че рака ще донесе повече слава на Бог по някакъв мистериозен начин. Аз бих искал да ги попитам: “Искате ли да се помоля за вашия син, неговият живот да донесе повече слава на Бог?“ “- Какво искате да кажете, пастор Принс?“ - “Ако казвате, че тази болест, този рак, може да донесе повече слава за Бог, може ли да се помоля за вашето момче, животът му да донесе повече слава на Бог?“ Виждате ли, този човек не знае какво говори. Амин.
Хората се страхуват да дадат живота си на Бог, да кажат: Боже, вземи живота ми и го направи живот, който Те прославя. Те се страхуват, че Бог ще ги накара да страдат. Това учение е от ямата на ада. Хората говорещи, че Бог дава болести, някои от тях са проповедници, те ще ви кажат, че Бог може да иска да сте болен, защото това е Неговата воля, но после, когато те самите се разболеят, първото нещо, което правят е да отидат на лекар, за да се опитат да се излекуват от болестта, за която се предполага, че трябва да донесе слава на Бог. Защо се опитват да излязат извън волята на Бог? Не, приятелю, чуй, болестта не е от Бог. Но ако се разболеете, знайте, че болестта не е и грях. Чувате ли това, което казвам?
Когато седеше в синагогата, Исус каза на фарисеите: “Ако някоя от вашите овце падне в яма, няма ли веднага да искате да я спасите?“ Така че когато Исус видеше болни хора, Той не гледаше на тях като на хора, които искат да са болни или които Бог е направил болни за своя слава, а ги виждаше като паднали в яма. Овцете не са видели ямата, затова отговорът е: Изкарайте ги навън. Не стойте там долу до ямата, питайки: “Хей, потърси в сърцето си и открий защо си в ямата. Потърси в сърцето си, колко гряха не си признал.“ Не, не се опитвайте да намерите причина. Просто ги изкарайте от ямата. Исус подхождаше по този начин, просто ги изкарваше от ямата. Не започвате ли да обичате още повече Исус? “Той е същият вчера, днес и завинаги“ (Евреи 13:8). Амин, църква.
---5---
И така, подробности за проклятието са дадени, за да можем да ги идентифицираме, за да можем да кажем: Да, виждам това в моя живот, но знам че Исус ме откупи от него. Знаете ли, че страхът е едно от проклятията? Някои хора смятат, че страха е нещо нормално, нещо приемливо. Но Исус ни откупи, “ексагоразо“ всички нас от проклятието на страха. Ще ви покажа някои от проклятията:
Второзаконие 28:15 “Но ако не слушаш Неговия глас, тогава всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те постигнат“. (библия на издателство Верен)
Тук искам да подчертая, че ние, християните, вече не сме под закона. Христос е краят на закона за праведност на всеки, който вярва (Римляни 10:4). С други думи, ние не трябва да изпълняваме повече заповедите и наредбите на закона, защото Исус ги е изпълнил всичките. Христос в нас изпълнява закона. (Римляни 8:3,4). Днес всички благословения идват при нас не защото изпълняваме всичките десет заповеди, а защото Исус ги изпълни всичките. С мен ли сте?
Но ако се върнем назад, във времето преди Исус, тогава, ако вие не сте спазили закона, се превръщате в законен пленник на всички изброени проклятия. Първата област, която е засегната е:
Второзаконие 28:16 “Прокълнат ще бъдеш в града и прокълнат ще бъдеш на полето“.
Някои хора казват: “Няма полза от живота в града, много е зле, зле е за здравето ми, ще отида да живея в провинцията.“ Отиват да живеят там и се разболяват още повече. Въпросът не е дали сте в града или в провинцията. Ако благословенията са с вас, те са с вас където и да сте. Проклятието не зависи от мястото на което сте. Ако сте прокълнат, независимо дали сте в града или сте в провинцията, пак сте прокълнат.
Аз ви давам малко примери за проклятията, за да знаете от какво ни е откупил Исус. Кажете: “Христос ме откупи от това проклятие. Затова съм благословен в града и в провинцията“. Нека да ви дам още един пример за проклятието, описано в стих 29, доста към края на 28-ма глава, но аз няма да изброявам всички стихове с проклятия, избрал съм няколко, които е важно да можете да идентифицирате:
Второзаконие 28:29 “И ще ходиш опипвайки всред пладне, както слепият опипва в тъмнината, и няма да просперираш в пътищата си; а ще бъдеш само подтискан и ограбван, лишаван от всяко нещо всеки ден, и не ще има кой да те освободи“.
Колко от вас знаят, че да просперираш е благословение? “Ти няма да просперираш“, или както казва друг превод: “ти няма да благоуспяваш“ е проклятие. Амин.
Бог създаде човека, за да живее в изобилие. Амин. Бог не иска да вие да бягате след парите, Бог иска парите да бягат след вас. Вие бягайте за Господ и след Него. Амин, църква. Аз не вярвам, че просперитета е Благовестието, аз вярвям, че просперитета е следствие от Благовестието, но не е Благовестието. И така, какво е проклятието? Проклятието е, че вие няма да просперирате във вашите пътища, вие ще бъдете само подтискан. Депресията, подтискането е проклятие, това не е благословение. Ако сте подтиснат, депресиран, ако трябва да сте на успокоителни през цялото време, това не е благословение, това е проклятие. И Исус ни откупи от него като плати цената. Хей, не оставяйте Неговото заплащане да е напразно. Хайде църква, просто кажете: Господи, ако ти си платил за това, аз освобождавам себе си от това, в името на Исус Христос. Всеки път когато взимате Господната вечеря, казвайте: “Платено е за това, аз отхвърлям тази болка в тялото ми, болка, напусни в името на Исус Христос“. Трябва да се изпълните с безстрашие, със свята ярост, кажете си: “Как може това нещо още да стои в живота ми, когато моя Господ и Спасител проля кръвта си и умря, за да плати за мен, за да бъда откупен от това.“ Амин, църква. Да видим още един стих:
---6---
Второзаконие 28:32 “Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на други хора, и очите ти ще гледат и ще чезнат за тях всеки ден; но нищо не ще бъде в силата на ръката ти да им помогне“.
Това прилича на следното: Това са вашите деца, но те се влияят повече от други хора, от други групи от хора, от други родители. Те са ваши деца, но те не ви слушат. Те слушат други хора. Те са ваши деца, но вие нямате никакво влияние върху тях, други хора имат влияние върху тях. Те започват да взимат дрога, да правят безразборен секс, те са дадени на други хора, но вие сте ги родили, не другите. Вие сте ги родили, но други хора са, които им влияят. Това е проклятие. Казах, това е проклятие! Но Христос ни откупи от това проклятие. Може ли да чуя едно хубаво амин?
Бъдете търпеливи, по-късно ще ви покажа как да излезете от това. Ако сте вярващ, но виждате, че има симптоми на проклятия във вашия живот, не се плашете, има начин да излезете от това. Но преди да ви кажа как, нека видим също и това:
Второзаконие 28:60-61 “И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе; Също и всяка болест и всяка язва, която не е записана в книгата на този закон, Господ ще докара върху теб, докато бъдеш изтребен“.
И така, ако вие кажете: “Докторът каза за моята болест, че е нова болест, така че тя не е описана в библията. Затова Исус не може да ме е откупил от нея, тя не е съществувала по негово време“. Тогава стих 61 е за вас: “всяка болест и всяка язва, която не е записана в книгата на този закон“: болестта ви е включена тук и Исус “ексагоразо“, Исус те откупи от нея. Алелуя! Амин. Вие сте откупени от всяко проклятие на болест и страдание. Може ли да чуя едно хубаво амин? Амин!
Между другото, всеки път когато видите, че пише “Господ ще доведе това проклятие, Господ ще доведе“, знайте че граматическата форма тук е в разрешително време, не в повелително, това обяснение е дадено от еврейския учен Янгс. Това означава, че Бог позволява това да се случи. Той не го дава, няма активност от Негова страна, Той го позволява за този, който не се подчинява на закона. Но ние вече не сме под подчинение или неподчинение, не сме под благословение или проклятие, сега сме единствено под благословение, защото Христос изпълни закона.
Христос каза: Не съм дошъл да разруша закона, а да го изпълня. Христос ни откупи от проклятието на закона, но Той никога не отмени, никога не ни откупи от благословенията на закона. Благословенията продължават да са активни, слава на Бог. Амин. Библията казва в 2Коринтяни 1:19-20 “Защото Божият Син, Исус Христос, който беше проповядван между вас от нас не стана Да и Не, а в Него е станало Да; понеже, колкото са Божиите обещания, всичките в Него са Да! и в Него Амин, за слава Божия чрез нас“.
---7---
Да разгледаме още един стих от списъка с проклятия във Второзаконие, глава 28. Както вече ви казах, страхът е проклятие, можете да го видите тук:
Второзаконие 28:66-67 “Животът ти ще бъде в несигурност пред тебе; и ти ще се страхуваш ден и нощ, и не ще бъдеш уверен за живота си. Сутрин ще казваш: О, да беше вечер! - а вечер ще казваш: О, да беше сутрин!“
Познавате ли такъв живот? Това е ужасен начин на живот! Амин. Опитвате се да спите, но не можете да заспите. Но аз съм тук, за да ви кажа, църква, че Исус ни откупи от това проклятие чрез плащане на цена. Амин.
Заради всичко това, ще ви покажа нещо. Целият списък с проклятия завършва със стих 68-ми. Знаете ли кои са последните думи от списъка с проклятия? Казва се, че ще бъдете продадени като роби и там е и най-върховната обида: Никой няма да иска да ви купи. Вижте последните думи на
Второзаконие 28:68 “и не ще има кой да ви купи“.
Това са последните думи от списъка с проклятия. Един път докато четях това, Господ ми каза: “Кои са последните думи на списъка с проклятия?“ Отговорих: “Не ще има кой да ви купи“. Бог ми каза: “Моят Син ви купи. Моят Син го направи“. Хайде църква, отдайте му възхвала! Никой не може, но Бог може. Никой не можеше да ни откупи, но Той ни откупи. Амин. Да хвалим Господа!
И така, църква, ще ви кажа нещо, ще ви кажа защо някои вярващи са под проклятието на закона, защо са законните пленници на праведника. Всичко досега беше само полагане на основите на моята проповед. Да видим Галатяни 3:
Галатяни 3:5 “Бог, който ви дава Духа и извършва чудеса между вас, дали от делата на закона прави това или от слушането на вярата?“
Когато Бог ви дава Духа, пише Павел, и когато Бог извършва чудеса в семейството ви, чудеса в църквата ви, чудеса в живота ви, дали Бог го прави, защото сте спазили десетте заповеди, дали Бог ги извършва заради делата, които вършите, за да спазвате закона, или Бог ги извършва, защото вие слушате проповеди за праведност чрез вяра? Кое от двете? Павел пише: “От слушането на вярата Бог прави това“. Когато и да ви се случи да ви е поставена диагноза, която вие виждате, че е проклятие, първото нещо, което е добре да направите, е да се върнете отново на слушане и още слушане и още слушане. Ако болестта ви атакува ден и нощ, вие имате нужда да слушате проповеди ден и нощ. Библията казва, че когато вие слушате (сегашно време), Бог извършва (сегашно време) чудеса. Думата “извършва“ в този стих е в сегашно време. Бог извършва чудеса, докато вие слушате. Не е въпросът колко добре спазвате десетте заповеди, не е въпросът дали сте спазили всички заповеди и наредби, ние така или иначе не успяваме, нито един от хората, които Исус излекува не беше спазил напълно целия закон или десетте заповеди и независимо от това, Бог ги излекува. Той излекува проститутки, Той излекува бирници, алелуя! Те слушаха, докато Исус проповядваше. Затова толкова много хора, които идват редовно на църквата ни, споделят за толкова много чудеса, защото те слушат и слушат и слушат.
---8---
Нека да споделя с вас едно свидетелство, което дойде наскоро: “Скъпи пастор Принс, искам да ви разкажа колко много Бог използва вас, за да повлияе на моето семейство през последните две години. Преди две години на моят син му беше поставена диагноза левкимия“.
- Аз имам малко момче, Джъстин, и мога да си представя страданието, болката през която е минало това семейство. Това ме разтърси. Двегодишно дете с диагноза левкимия! И това е продължило цели две години. В продължение на последните две години те са минавали през това.
Ще продължа: “Като родител, аз исках да заема неговото място. Бях смазана от случващото се. Чудех се защо Господ позволява да минаваме през това изпитание. По това време моят съпруг започна да гледа излъчването на вашата програма по телевизията. Трябва да призная, че в началото бях скептична, но не можех да отрека промяната в съпруга ми.“ - Алелуя! “- Впоследствие и аз започнах усърдно да търся всичко, което бяхте проповядвал и писанията започнаха да се отварят пред мен както никога преди. Когато съпругът ми разбра, че ще идвате в Ню Джърси, веднага купи билети за предните редове. Той много искаше да присъства на това събрание. Накрая денят дойде и съпругът ми беше толкова развълнуван! Когато пристигнахме, разбрахме че местата ни са заети.“
- Вижте, не бях аз който отговарям за това, окей? (църквата се смее) Отговарям само за проповядването.
Ще продължа: “Почувствах се много зле заради моя съпруг, който беше крайно разочарован. Накрая ние седяхме някъде високо в края на залата, откъдето имахме гледка от птичи поглед към залата. Но по някакъв начин аз знаех, че Бог беше запазил тези места специално за нас. Почувствах толкова силно Божието присъствие на това място! Посланието, което беше проповядвано онази нощ, беше красиво помазано. На другата сутрин се събудих плачейки, защото все още можех да почувствам силното присъствие на Господ. В този момент почувствах, че Бог ме пита защо съм Го ограничила така, когато Той иска толкова много да ме благославя. От този момент нататък не спирах да усещам огромната любов и благодат, която Той имаше за мен, по някакъв начин аз знаех, че събранието на което присъствах беше празнуването на края на изпитанието за моя син. Няколко седмици по-късно моят син, малкият ми Антъни, отиде за биопсия и резултатите от всички изследвания се върнаха чисти, синът ми е здрав.“ - Алелуя! Благодарим ти Исусе! - “Благодаря ви пастор Принс, че ме учите за любовта на Бог Отец и винаги ни насочвате към Христос.“
И така, какво е направила тя? Съпругът ѝ е започнал да слуша словото. Амин. Тя е започнала да слуша словото. Амин. Когато съм отишъл да проповядвам, те са дошли, изпълнени с ентусиазъм, искали са да чуят словото. Те са почувствали присъствието на Бог и са разбрали в сърцата си, че Бог е докоснал сина им. По време на онези събития, ние взимахме Господната вечеря, прекарвахме много време в хваление, имахме също и проповядване на библията. Случиха се много чудеса. И тези чудеса се случиха не заради това, че хората бяха спазили напълно закона, случиха се затова, че хората слушаха за Исус.
---9---
А сега нека видим какво казва библията в Галатяни 3:6
Галатяни 3:6 “Авраам повярва в Бог и това му беше счетено за праведност“.
Авраам не беше съвършен човек. Той излъга относно съпругата си, и то два пъти. Когато двама царе, по различно време я поискаха за харемите си, той им каза: “Тя ми е сестра“. Той имаше много възвишена причина - да спаси собствената си кожа. Ако аз излъжа за моята жена, няма защо да се страхувам от царя, по-скоро ще се страхувам от нея, тя ще ме довърши (църквата се смее). Не, шегувам се, Уенди е много, много добросърдечна, мила, обичаща съпруга. Тя използва насилие само от време на време. Само се шегувам. (църквата се смее отново). Погледнете това лице, може ли в това лице да има насилие?
Знаете ли, че Авраам живя преди да бъдат дадени десетте заповеди, повече от 400 години преди това. Тогава как така Бог го нарече “мой приятел“? (Исая 41:8) Не съществуваха никакви десет заповеди за спазване. Така ли е? Ще ви кажа какво се е случило. Той вярваше в същото Благовестие, в което вие и аз вярваме.
Един ден, докато четях словото, между другото, проповядвах за това преди много години, прочетох че Бог каза на Авраам: “Преброй звездите на небето“ (Битие 15:6). Преброй, на еврейски е думата “сафар“. “Сафар“ означава “преброй“, но също и “разчети“, “разчети историята написана в звездите, Аврааме, ако можеш разчети историята написана в звездите“. В онези дни историята на звездите не е астрологията. Астрологията е зло. В онези дни историята на звездите е астрономията. Бог сложи 12 съзвездия в небето още преди библията да бъде напечатана, за да разкаже историята на Благовестието.
Когато Адам съгреши, Бог каза, че Семето на жената ще смаже главата на змията, че то ще бъде унищожителя на дракона. Бог пророкува, че неговият Син ще дойде, за да унищожи Сатана, амин, да спаси човечеството. И Бог сложи тази история в звездите на небето. Авраам погледна нагоре и Бог му каза: “Разчети историята написана в звездите, ако можеш разчети я“. И Бог му разказа историята на Благовестието, добрите вести. Авраам повярва в същото Благовестие, в което вярваме и ние. Авраам повярва в Исус Христос и беше направен праведен не чрез спазване на закона, беше направен праведен чрез вярване в Христос. Библията казва: “Авраам повярва в Бог и това му беше счетено за праведност.“
“Знайте, прочее, че тези, които са от вярата, същите са синове на Авраам“. (Галатяни 3:7)
---10---
Вие сте направен праведен не чрез спазване на заповедите на закона, а чрез вяра в Исус Христос. Бог ви прави праведни като подарък. Бог не казва: Ти трябва да постигнеш това, да постигнеш онова, трябва да спазиш всички заповеди и след това ще ти дам праведност. Бог казва: Ако вярваш в моя Син, аз ти давам като подарък праведност. Библията казва това по следния начин: “тези, които са от вярата, са синове на Авраам“.
“И Писанието, като предвидя, че Бог щеше да направи праведни езичниците чрез вяра, предварително изяви благовестието на Авраам“. (Галатяни 3:8)
Виждате тук, че Бог е проповядвал Благовестието на Авраам. Затова ви казах, че още по времето на Авраам Бог проповядваше Благовестието чрез звездите. Обърнете внимание, че основният въпрос свързан с Благовестието е праведността.
Бог каза на Авраам: “В тебе ще се благославят всички народи“ (Галатяни 3:8). “Така щото, тези, които са от вярата, са благославяни заедно с вярващия Авраам“. (Галатяни 3:9)
Тези, които са от какво? От вярата! Тази вяра тук не е вяра за излекуване, не е вяра за просперитет, това е праведност чрез вяра. Ако вие вярвате, че сте в правилни отношения с Бог чрез вяра, вие сте благословен. Няма нужда да се борите, за да бъдете благословени. Думите “са благославяни“ в този стих на гръцки са в пасивна граматическа форма, не в активна. Което означава, че в момента, в който вие повярвате, че сте праведен, в момента в който наистина повярвате, че сте праведен чрез вяра, вие сте облагодетелстван да получите всички благословения заедно с Авраам. Амин. А Авраам беше наистина много благословен. Казах - Авраам беше благословен. Предизвиквам ви, всеки от вас, намерете едно място в Библията, където Бог смъмря или порицава Авраам. Няма да можете да намерите. Днес ние не можем да сравняваме християнския си живот с живота на хора, които са под закона в Стария завет. Техния живот трябва да сравняваме с живота на Авраам. Въпреки че Авраам съгрешаваше, Бог продължаваше да го учи, Бог никога не го напусна. Животът на Авраам е нашия живот на християни. Ние не сме благословени с Давид, не сме благословени с Илия, ние сме благословени с Авраам. Слушате ли, хора? Не съм казал, вървете и лъжете. Да, Авраам излъга, и при това два пъти, но добротата на Бог постепенно го доведе до разкаяние (Римляни 2:4). Това е в което и аз вярвам: ако оставите хората достатъчно дълго под благодат, те ще се променят. Амин. Да видим как продължава Глава 3 на Галатяни:
---11---
Галатяни 3:9-10 “Така че тези, които са от вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. Защото тези които са от делата на закона под проклятие са, понеже е писано: "Прокълнат всеки, който не постоянства във всичко, което е писано в книгата на закона, за да го прави."
Дори да забравите всичко друго, не забравяйте това: сега ще ви кажа защо дори и християни може да дойдат под проклятие. Готови ли сте? В стихът се казва: “защото тези, които са от делата на закона“ - тоест това, което казва тази част от стиха се отнася за всеки, без разлика евреин или езичник, прокълнати са всички, без разлика вярващи или невярващи, които са от делата на закона. Слушайте внимателно, в момента в който се върнете към закона, в момента в който се опитате да спазвате закона, например вие казвате: От сега нататък ще спазвам съботата, от днес ще се моля изключително усърдно, ще направя това, ще направя онова, в момента, в който дойдете под закона, идвате и под цялото проклятие. Слушате ли?
Един път прочетох този стих: “защото всички, които са от от делата на закона, са под проклятие“ и Бог ми каза: “Спри“. Бог ме попита: Какво казва този стих?“ Аз отговорих: “Стихът казва, че ако някой наруши закона, той е под проклятие“. Бог ми каза: “Прочети го отново“. Прочетох го отново: “Защото всички, които са от делата на закона, са под проклятие“. Бог ме попита: “Какво казва този стих?“ Аз отговорих: “Ако някой не се покорява, ако нарушава закона, той е под проклятие“. Бог ми каза: “Прочети го отново“. И аз прочетох: “Защото всички, които са от делата...“ чакай малко, тук не се казва: “нарушават“. Те може да вършат най-доброто на което са способни, може да имат добри намерения, те може да се опитват да изпълняват закона, но това веднага ги поставя под проклятие, защото дори да успеят да спазят 25 от заповедите, ако не изпълнят 26-тата, това е достатъчно да доведе цялото проклятие. Сега разбирате ли, хора, защо толкова много говоря за това? Тук се казва: “Прокълнат е всеки, който не постоянства във всички неща, които са написани в книгата на закона“. Вие не можете да кажете: “Аз спазвам каквото мога, за останалото, Бог ще ме разбере“. Няма такова нещо, няма такова нещо! Със закона върви съвършенство. Вижте какво, тези които защитават закона, не е защото те са с толкова добри намерения, много от тях се опитват да спазят закона, за да покажат колко са добри, докато законът е даден, за да покаже колко са лоши. Това е форма на себеоправдание, да обявиш сам себе си за праведен пред Бог.
Затова с такава страст проповядвам за това, защото не искам хората на Бог да бъдат под проклятие. Разбирате ли това, което казвам? Искам да сте благословени. Този стих не казва: “Този, който съгреши е под проклятие“. Но това, което той казва е: Тези, които са от делата на закона, са под проклятие. В момента, в който вие дойдете под закона, проклятието идва върху вас. И така, какво е днес за вярващия да бъде благословен, да видим отново стих 9: “Тези, които са от вярата, са благословени.“ Какво означава това?
Всяка сутрин като стана аз казвам: Татко, благодаря ти, Ти ме направи праведен чрез вяра. Татко, благодаря ти, аз съм праведността на Бог в Христос, аз съм благословен. През този ден благословенията идват след мен, библията казва, че те ме застигат, аз не успявам да избягам от тях, те ме връхлитат. Слушате ли ме? Тези, които се от вярата, са благословени, тези, които са от делата на закона са под проклятие. Да ви чуя: “Тези, които са от вярата са благословени, тези, които са от делата на закона, са под проклятие“. Вярата - вярва, делата - правят. Тези, които са от вярата, вярват: Аз съм праведен, може тялото ми, емоциите ми, мислите ми да казват друго, аз трябва да вярвам - чрез вяра, тези, които са от вярата, са благословени. Но тези, които се стараят със собствени усилия, правят всичко по силите си да мислят правилно, да говорят правилно, да станат праведни, бам, идват под проклятие. С мен ли сте дотук?
---12---
Но това, че никой не е обявен за праведен пред Бог чрез закона, е явно, защото "праведният чрез вяра ще живее." (Галатяни 3:11) А законът не е от вяра; но "човекът който ги прави (наредбите и законите), ще живее чрез тях." (Галатяни 3:12)
Вие не можете да живеете и в двете, и в закона, и във вярата. Ако вие вярвате, не можете да правите, ако вие правите, правите, правите, няма да можете да вярвате. Знаете ли кое прави неефективна вярата? - Законът! Никога не съм намерил някъде в библията да пише, че грехът прави неефективна вярата. Дори по времето на Исус, когато Той беше на земята, грешникът можеше да го докосне и да получи изцеление. Ние сме проповядвали погрешно послание на хората, казвайки им: Ако сте съгрешили, не можете да получите изцеление. Ние ги излъгахме! По времето на Исус грешниците можеха да докоснат Исус и да получат изцеление. Единствено фарисеите не можеха да получат изцеление, защото те са от делата на закона.
Искате ли да чуете още едно свидетелство? То е от една жена, която спешно е била приета в болница. Докторите откриват, че нейните бъбреци почти са спрели да работят, заради твърде голямо количество калций. По-нататъшни тестове откриват, че тя има мултиплен миелом, рак, при който злокачествени плазмоцити са увеличили толкова много броя си, че изтласкват калция извън костите. Съпругът ѝ пише: “Бързо се върнах в къщи“. Очевидно съпругът ѝ е пастор, той е проповядвал някъде. Той пише:“Аз бързо се върнах в къщи, след като чух новината. В деня преди да чуя нейната диагноза, проповядвах в църквата. Това което проповядвах беше от ученията на пастор Принс, за змията изкушила Ева в Едемската градина. В своята проповед пастор Принс подчертаваше, че целта на дявола е да раздели вярващия от Бог и че неговата тактика е да накара вярващия да се съмнява в Божията доброта. Чрез този процес Бог ме доведе до това да видя, че Исус е антидот за ухапването на змията, което днес е болестта. Така че докато лекарите се бореха срещу рака на моята съпруга, аз знаех че Исус е най-върховното лекарство. От този ден нататък проповедите на пастор Принс станаха наш постоянен спътник. (Слушане на вяра) Жена ми и аз започнахме да взимаме всеки ден Господната вечеря и да четем всекидневните насърчения от книгата “Предопределен да царува“.
Имам книга “Предопределен да царува“, в която има насърчения за всеки ден от януари до декември. Много пъти получаваме свидетелства от хора, които пишат: “Пастор Принс, удивително е как това насърчение за този ден е това, от което имах нужда точно този ден“.
И така, те продължили да вземат Господната вечеря, да ме гледат, да слушат проповядването на библията и четели всекидневните насърчения. Седем месеца по-късно докторът казал, че ракът е в ремисия. Съпругът ѝ пише: “Съпругата ми е в пълна ремисия на мултиплен миелом в 4-ти етап , ние благодарим на Исус, който я направи свободна от рак“. Алелуя! Амин. Тя е излекувана!
Свидетелството продължава така: “През август (тази година), всички тестове, които ѝ направиха отново, продължават да показват, че всичко е нормално. Ние продължаваме да приемеме всекидневно това, което проповядвате и да благодарим, че чрез посланието за благодатта можем да получим завършеното дело на Исус Христос. Моята съпруга е напълно излекувана от рак, и сега тя има по-силни кости и по-гъста коса, отколкото преди да се разболее. Ние вярваме, че можем да получим всичко, което Исус иска за нас без ограничения. Ако Бог е за нас, кой може да бъде срещу нас?“ Амин.
---13---
Галатяни 3:12 казва: А законът не е от вяра; но "човекът който ги прави (наредбите и законите), ще живее чрез тях."
Има хора днес, които казват: “Пастор Принс, вие проповядвате благодат през цялото време, вместо това вие би трябвало да кажете на хората какво да правят“. Но този стих казва, че вярата и правенето са две различни неща. Законът казва: човекът, който прави заповедите и командите ще живее чрез тях. Ако продължавате да правите, ще останете в тази зона, вместо в зоната на вярата. Ако вие вярвате, че сте праведен чрез вяра, вярата ви ще може да работи. Тогава този стих ще ви доведе до следващия стих, който е: Христос ни откупи от проклятието на закона.
Галатяни 3:13 “Христос ни откупи от проклятието на закона, като стана проклятие за нас; защото е писано: Прокълнат всеки, който виси на дърво“. С мен ли сте до тук?
Нека да се върнем към стиха, който видяхме по-рано:
Галатяни 3:5 “Бог, който ви дава Духа и действува чудеса между вас, дали от делата на закона прави това или от слушането на вярата?“
Дали Бог прави чудеса между вас чрез делата на закона, защото вие спазвате всички заповеди и наредби на закона, дали го прави, защото вие изпълнявате стриктно всеки детайл от закона или Бог го прави чрез вашето слушане от вяра? Ако са ви поставили диагноза за заболяване, подължавайте да слушате словото. Докато отивате към работа, докато се връщате от работа, слушайте словото. Не слушайте за болести, за бедствия, за нещастия, защото ако слушате това, докато стигнете до дома си, вече ще сте потиснат. Слушайте словото, слушайте словото. Амин. Ако се събудите посред нощ, кажете на дявола: след като ме събуди и сега не мога да заспя, сега ще слушам словото. Амин. Оставете моя глас да ви приспи (църквата се смее). Алелуя! Амин. Да хвалим Бог!
---14---
Ще споделя с вас два стиха и с тях ще завърша. Това са и две откровения, които получих от Господ тази година. Едното получих преди няколко месеца, а другото само преди няколко седмици. Да видим Матей 10. Исус казва тези думи:
Матей 10:8 “Болни изцелявайте, прокажени изчиствайте, мъртви възкресявайте, демони изгонвайте; даром сте приели, даром давайте“.
Забележете какво казва Исус: “даром сте приели, даром давайте“. Един ден четях това и Господ направи тези думи да изскочат пред мен: Даром сте приели, даром давайте. Изведнъж разбрах нещо: Контекста там е “лекувай болните, очиствай прокажените“, но аз не виждам ние да обикаляме наоколо очиствайки прокажени, лекувайки болни, ние не даваме даром, знаете ли защо? Защото ние не смятаме, че сме получили даром. Думата “даром“ в този стих е гръцката дума “дориан“, която означава “свободно, незаслужено, гратис, безвъзмездно“, което означава, че е дадено като подарък, получили сме го даром. “Даром сте получили“, какво сме получили? Какво сме получили? Погледнете контекста: “Болни изцелявайте“ и после: “даром сте получили“: изцелението се получава даром. Амин. Аз казах: Изцелението се получава даром! Ако ние проповядваме истината, ще видим повече изцеления в тялото Христово. Но какво се е случило? Ние сме поставили един куп изисквания, които хората трябва да изпълнят, един куп пречки, които те трябва да преодолеят преди да бъдат излекувани. Ние проповедниците сме отговорни за това. Но ако четем какво казва библията ние ще видим, че тя казва: Даром сте получилили, даром давайте. Разбирам, че хората не дават даром изцеление, защото те не смятат, че са получили даром.
Когато Исус ходеше по тази земя, когато слизаше от планината, Той никога не каза: “Сега ще лекувам болни. Тази група тук, вие не сте в добри отношения с партньорите си, вие се карате, вие не си говорите, всички вие, идете в този ъгъл, стойте там. Първо идете и се разберете с партньорите си, простете си един на друг, преди да се помоля за всички вас.
Онази група там долу, колко от вас са признали всичките си грехове, всичките!? Не сте? Признайте си първо всички грехове, вие там долу, идете под онова дърво. И всички останали, които не са си признали всички грехове да се присъединят към тях. Като свършите да си признавате греховете, ще ви излекувам.
Някои от вас, там в центъра, забелязах, че вие не постите. Просто забелязах. Всички вие, върнете се обратно след три дни. Защото, вижте, ако нямате никаква дисциплина, как можете да получите изцеление? Колко от вас имат непростителност в сърцето си, простили ли сте също и на свекърва си? Някой от вас? Не сте сигурни, че сте простили? Тогава присъединете се към останалите там, в подножието на хълма. Молете се докато простите на всеки един, преди аз да се помоля за вас. Накрая Исус казва: Кой иска молитва?“ (църквата се смее)
---15---
В Матей 10:8 Исус казва “Даром сте получили, даром давайте“. Пропускаме ли нещо тук? Това ли е причината тялото Христово да страда толкова много? Не защото Бог не e раздаващ, а защото хората не чуват да се говори истината. Не се е случило това, което описах по-горе! Точно обратното, библията казва: “И всеки дойде при Него и Го докосна. И всички, които Го докоснаха, бяха излекувани“. Не става въпрос за това какви са хората, става въпрос за това какъв е Исус! Това, което е от значение не е колко лоши са хората, това което е от значение е колко добър е Той.
Библията казва в Матей 14:36 “И колкото (хора) се допряха до полите на дрехите му, се изцелиха.“ Тези, които си бяха останали в къщи, които не дойдоха, не бяха излекувани. Всеки, който се докосна до Исус, нито един не си тръгна болен, никой не се тръгна без да бъде посрещната нуждата му.
Но как ние проповядваме този стих? Първата част: “Болни изцелявайте“: ние я проповядваме така: “Трябва да разберете едно нещо относно изцеляването на болни, това идва с цена. Вие трябва да платите цената за това помазание. То не е даром, знаете, нали?“ - Чували ли сте такова проповядване?
Втората част на стиха е: “Очиствайте прокажени“. Но ние я проповядваме така: “Вие трябва да сте минали специално обучение, за да можете да очиствате прокажените, защото, ако не сте подготвени, когато докоснете прокажения, това, което той има, ще дойде върху вас, затова уверете се, че вие сте на такова място с Бог, където вие знаете, че сте напълно святи и без никакъв грях, тогава ще можете да очиствате прокажените. Не си играйте с това. Не отивайте да слушате онези Исусо-подобни проповедници, които проповядват за благодат. Слушайте, това е специална област“.
Третата част на стиха е: “Мъртви възкресявайте“, ние я проповядваме така: “Трябва да ви кажа, че преди да можете да възкресявате мъртви, вие трябва да имате поне диплома от библейско училище, и не само това, трябва да сте като пастор Хенри, това е само за хора, които са като пастор Хенри, той се моли много часове и се моли и на езици. И пастор Хенри, знаете ли колко години се моли той за болни, докато косата му побелее, (църквата се смее), така че помислете относно това, дори не опитвайте да очиствате прокажени, а още повече да възкресявате мъртви, погребалното бюро ще ви нахока, семейството ще ви убие.
Четвъртата част на стиха е: “демони изгонвайте“. Ние проповядваме така: А за изгонването на демони, какво мога да ви кажа, ако започнете да говорите на демона, той ще започне да ви говори в отговор, ще ви каже датата, деня и часа, когато сте направили нещо нередно, ще ви каже: Мислиш че не знам? Моите демони ми казаха, че се бил там и там, че си правил това и това, по-добре да провериш дали живота ти е чист от грях, преди да опитваш да изгонваш демони. Виж, там пише: Даром сте получили, даром давайте. Така че давай даром, нали видя какво пише?“ (църквата се смее)
---16---
Не е чудно, че хората не дават даром. Време е да помислим какво точно иска да каже този стих. Толкова пъти съм чел този стих, мислех че го разбирам напълно. Но когато миналата седмица го прочетох, Бог ми каза: “Сине, какво е проповядвала църквата досега? Излекуването е подарък, дар. То не се фокусира върху болния, то се фокусира върху ЛЕЧИТЕЛЯ. Важното е колко е добър Той, не е важното колко лош е човекът, който е болен.“
Ние сме направили така, че хората вместо да гледат към Исус, да гледат към себе си. Изведнъж разбрах какво казва Господ тук: “Хора, вие се стараете толкова много, спрете, излекуването е подарък“. Когато се молите, вие си казвате: “Трябва да се моля много здраво!“ - Защо? - “Защото това е рак“. Но ако някой страда от главоболие, ние си мислим: “Това е лесно“. Казваме: “Вие господине, страдате от главоболие? Дребна работа, елате тук, това ще е бързо“.
Какво означава да се молим здраво? Как да се молим по-здраво? Натиснете по-здраво! (църквата се смее). Питате болния: “Къде е ракът?“ “Ето тук“. Вие натискате здраво болното място. Човекът започва да крещи от болка. Защо натискате толкова здраво? Вие ми казахте да се моля здраво, нали!? Какво означава да се молим здраво? Може ли да ми покажете глава и стих от библията, където се казва, че трябва да се молим здраво?
Това, което е от значение не е колко дълга и колко честа е вашата молитва, това което е от значение е на КОЙ се молите. Някои от най-мощните ми молитви са били съвсем кратки и много меки. Изцелението е подарък! Колкото по-простичко се молите, толкова повече казвате на Господ: “Господи, ти си който можеш, Ти си който искаш да го направиш за мен“. Ако дойде при вас някой човек с рак, просто кажете: “Господи, това е лесно за теб. Бъди излекуван, в името на Исус“.
Когато хората ви срещнат в МОЛ-а, в агората, на пазара и ви кажат: хей, видях те в църквата онзи ден, може ли да се помолиш за мен, вие отговаряте: “О, вие трябва да разберете едно нещо, тук атмосферата не е правилната. Трябва да е атмосфера на хваление, тогава ще мога да се помоля за вас. Защо не дойдете на църквата, там ще се помоля за вас“. Не, не, не правете това, излекуването е подарък.
Някои хора, за които се молим, знаете ли как те получават молитвата? Плачейки, страдайки, стискащи зъби, изглеждат че се борят здраво, за да получат нещо от Бог. Защо не се приберете в къщи, борете се колкото искате и бъдете излекувани. Ако борбата ви може да ви излекува, защо не се борите колкото можете?....Опитвам се да ви помогна с това, да ви покажа как всички сме излъгани, включително и аз, в продължение на много години. Но сега Бог отваря очите ни. Затова има толкова много излекувания в това служение. Имаме толкова много свидетелства за излекувания, че дори не мога да ви разкажа всичките. Споделям с вас само няколко. Искам да разгледаме само още един стих и ще приключим. Този стих е от Притчи и той казва следното:
---17---
Притчи 26:2 “Както врабче хвръква и както лястовица отлита, така и проклятие безпричинно не се сбъдва“.
Какво означава “безпричинно“? Че за всяко проклятие трябва да има причина. Но сега, Исус, чрез своята кръв е махнал всяка причина, поради която бихме могли да сме под проклятие. Така ли е?
Какво е откровението, пастор Принс? Ще ви кажа нещо относно еврейския. Обичам да изучавам еврейския. Знаете ли, че думата за “без причина“ идва от еврейската дума “кхен“. Знаете ли какво е “кхен“? “Кхен“ е дума за “благодат“. Както думата “хасет“ означава “благодат“, така и “кхен“ означава благодат, това е друга дума за “благодат“. “Кхен“ означава “благодат, акт на доброта извън това, което се дължи или е обичайно“.
Например в библията, там където се казва: “Ной намери благодат пред Господа“. (Битие 6:8), думата за “благодат“ там е “кхен“. Когато Захария казва (глава 4:7): “Коя си ти, планина велика? Пред Зоровавел - поле! Той ще изнесе връхния камък с възклицание: Благодат! Благодат нему!“ Думата за “благодат“ тук отново е “кхен“. Какво всъщност има предвид пророка? Захария казва: “Говорѝ на своята планина. Няма значение дали е планина от липси, дали е планина от болест, говори ѝ и ѝ кажи: Благодат, благодат“. На еврейски: “кхен“, “кхен“. Същата дума е използвана в Притчи 26:2 “проклятие безпричинно не се сбъдва.“ Затова можем да перефразираме този стих така:
“Проклятие заради благодатта никога няма да дойде“. Когато вие живеете под благодат, в сферата на благодатта, когато гледате към Господ Исус, а не към себе си, дори няма да знаете, че се променяте. Не е от значение колко добри сте вие, от значение е колко добър е Той, не е от значение колко сте верни вие, от значение е колко е верен Той. Когато гледате неговата вярност, вие ставате верни. Но спрете, не гледайте към себе си, гледайте към Исус. Амин. Когато вие живеете в тази сфера на благодат, проклятието не може да дойде! Не знам защо са го превели: “безпричинно“. Там думата е “благодат“. Заради благодатта проклятието няма да дойде.
Помните ли как започнахме събранието? С Исая 49:24. Какво казва той? Той казва:
Исая 49:24 “Ще бъдат ли законните планници освободени?“ Вижте какъв е отговора на Бог:
Исая 49:26 “Да! тъй казва Господ: дори пленените от силния ще бъдат отнети, и плячката на тирана ще бъде отървана; защото Аз ще се съдя с онзи (с дявола), който се съди с тебе, И ще спася децата ти“.
- тази година! Хайде църква, да възхвалим Господа. Алелуя.
Искам да завърша с това: Ако вие никога досега не сте приели Исус като ваш Спасител и Господ, ако никога не сте му позволили да ви откупи, ще го приемете ли днес като ваш Откупител, ще позволите ли на Исус да бъде вашият Изкупител? Може би страдате от някои от симптомите на проклятието. Но повече от всичко друго, вие трябва да прегърнете този подарък от Бог - Исус Христос. Когато вие приемете Исус ката ваш личен Спасител, като ваш личен Изкупител, тогава той ви “ексагоразо“, Той ви освобождава срещу цената, която Той е платил, неговата кръв и вие ставате негови. Ако това сте вие, който слушате или четете това точно сега, помолете се от сърце с тази молитва, кажете тази молитва от сърце и Бог, който изследва и познава сърцата ни (Псалм 139:23), ще чуе вашата молитва и Исус ще бъде Откупител за вас от този ден нататък.
Кажете: Небесни Татко, аз ти благодаря за най-големият от всички подаръци, Исус Христос, който Ти изпрати за да бъде мой Изкупител, да бъде мой Спасител, Той, който умря на онзи кръст. Аз никога не мога и не бих могъл да изпълня закона съвършено, аз съм грешник, но Христос умря за грешниците. И аз ти благодаря, Татко, Неговата кръв е цената, Неговата кръв е плащането за моето освобождение. Исус Христос е моят Спасител, Моят Изкупител, моят Бог! Благодаря ти, Татко, че ти Го възкреси от мъртвите като заявяване, че Ти си удовлетворен от това, което Исус направи в моя полза, до такава степен, че Ти го възкреси от мъртвите. Исус Христос е мой Господ и Спасител, в името на Исус Христос. Амин. Амин и амин.
В началото на всяка година правим това, представяме трите си най-големи молби към Бог. Затова сега всички ще се помолим. Вдигнете едната си ръка към Бог, представете си трите си най-големи молби към Бог, събрани в ръката, която издигате към Бог. Това е нещо, което Бог приема много насериозно. Библията казва, че има някои молитви, които аз държа в ръка като паметници пред Бог, с други думи, те са като сладкия парфюм на свещения шатър за срещане на Бог с Мойсей, тези молитви винаги напомнят на Бог за какво сте се помолили. Ние ще се помолим вие да видите проявлението на тези три молби през тази година. Не искайте малки неща, молете се за големи неща. Нашият Бог е Бог на големите неща. Бог не само ще отговори на вашата молитва, Той ще отговори изобилно на вашата молитва, повече отколкото сте се молили или мислили. Готови ли сте? Аз ще се помоля, и после ще направя пауза, където вие ще предадете на Бог вашите молби, една след друга.
Небесни Татко, ние сме тук заедно като твои хора, като благословена от теб църква. Ние идваме заедно като един човек пред твоя трон на благодат. Ние виждаме дъга около трона, напомняща ни, че Ти никога, никога отново няма да ни бъдеш ядосан, заради това, което Исус извърши. Ти си наш Баща, ние сме твои синове. И Татко, както виждаме света да става все по-тъмен и по-тъмен през тези дни, така се молим църквата да става по-светла и по-светла, молим се църквата да бъде живо свителство, Татко, за изгубения, умиращ, плачещ, въздишащ свят, който търси светлина, който търси живот, който търси надежда. Нека твоите хора, Татко, да са толкова благословени, че хората да искат да те опознаят, Теб, Този който благославя. Сега, Татко, ние донасяме при теб своите три молби. Донасяме първата си молба при Теб, кажете на Бог първата си молба, сега донесете при Бог втората си молба, а сега и третата си молба. Татко, ние ти благодарим, Ти чу нашите молитви и точно сега, Татко, на това място и по това време, моята молитва е в твоите ръце, Татко. Нека да бъдат като паметници за теб, Татко, винаги, в уверение, че тази година ние ще видим проявлението на тези три молби. Ние ще видим осезаемите, реални, материални резултати, ние ще видим тази година твоите дела в тази реалност. Татко, аз се моля, в името на Исус, за всеки, който види тези проявления, като например нашите роднини, приятели, нашите деца, те да поискат да те опознаят по-добре, Господи. Благодаря, Татко, и нека твоите хора да разберат, Господи, че те са в света, но не са от света. Те са хора от твоето царство, в името на Исус, амин.
Сега кажете това: “Аз съм праведен чрез вяра в Христос Исус. Аз не съм от делата, аз съм от вярата. Аз живея чрез вярване, не чрез правене, не чрез дела, чрез вяра. Тази година ще бъде велика за мен и моето семейство, в името на Исус! Амин!“
Превод: Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година