"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

Джоузеф Принс - "Битката е на Господа!"

Нека тази година да влезем във владение на нашите притежания в Христос. Нека това да е година пълна с добри дни, амин. Бог е Този, който прави добрите дни. Библията казва в 1Петър 3:10: “Който желае да обича живота и да види добри дни“, обърнете внимание, библията казва: “Добри дни“ - множествено число, но когато става дума за време, в което сте в изпитание, библията казва: “за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите“ (Ефесяни 6:13). Обърнете внимание, “злия ден“ е в единствено число. Това означава, че вашите добри дни са многобройни, докато злият ден е само един измежду многото добри дни. Светът ще става все по-тъмен и по-тъмен, но църквата ще става все по-славна, все по-светла и по-ярка. И както в неосветената гора, ако запалим огън, колкото по-тъмна е гората, толкова по-ярка е светлината, дори искрица светлина ще се вижда отдалече, така ще бъде и църквата. Така че колкото по-тъмен става света, толкова по-ярко свети църквата, всъщност това е добра новина за църквата. Нашият Господ Исус ще бъде видян във и чрез Неговите хора, Той ще свети все по-ярко и все по-ярко. Да хвалим Бог. Алелуя.
Господ ще дойде за своята църква, църквата ще бъде грабната преди повторното връщане на Исус. И когато Исус се върне повторно, за да сложи този свят на правилното място, всички Негови светии, Неговата църква ще дойде заедно с Него (1Солунци 3:13). Светът в който живеем е паднал свят, този свят определено не е такъв, какъвто Бог го е създал. Всъщност ако сте щастливи с този свят, просто се огледайте. Но от друга страна няма защо да се тревожите за това, което се случва по света. Ние не живеем в икономиката на този свят, на това царство, ние живеем в царството на Бог. Ние сме като небесни посланици. Посланикът е човек, който живее в чужда земя, но той не живее от ресурсите на тази чужда земя, той живее според ресурсите и снабдяването, които идват от неговата земя. Няма значение дали страната, в която живее е бедна, ако страната, от която идва е богата, той живее чрез богатствата на своята земя. И библията казва: Моят Бог ще снабди всички ваши нужди според Своите богатства в слава чрез Христос Исус.
От тази страна на небето ние можем да получим всичко, за коeто Исус умря, за да ни даде, единственото благословение, единственото обещание, което още не е изпълнено в нашия живот, за което още чакаме е новото ни тяло. Това ще се случи, когато Исус дойде отново.
Има две части в идването на Исус. Той ще дойде за Израел, да спаси Израел от всички народи, които ще се опитат да го унищожат, и това е причината целия фокус сега да е отново върху Близкия изток. Господ Исус ще се върне преди някой да може да докосне Израел. Но библията казва: Той идва със своите светии, което означава, че по някое време светиите са грабнати. Ще има масово  изчезване. Ще се случи толкова бързо, никой няма да ни види как си тръгваме, просто ще изчезнем. И после, разбира се, Холивуд ще използва това, за да каже: Да, знаете ли, извънземните дойдоха и ги отведоха, това са похитители на човешки тела, това е близка среща с третия вид, но не, ние сме грабнати. И първото нещо, което се случва по време на грабването, вие получавате чисто ново тяло, което никога няма да бъде отново подвластно на остаряване, на болест, на смърт, което означава, че вие сте завинаги млад, завинаги здрав, и оставате такъв завинаги. А “завинаги“ е доста дълго време. Да хвалим Бог! Амин. Благодаря ти, Исусе.
Що се отнася до Израел, преди 100 години Израел не съществуваше. Израел е древна страна, Бог ги заведе в тяхната земя преди много време и въпреки това преди 100 години те нямаха държава. Господ Исус каза, че те ще се пръснат по четирите краища на земята, докато дойде времето да бъдат доведени обратно. Нека видим как го казва библията. Учениците на Исус гледаха към храма, към този красив храм по времето на Ирод, и един от учениците му каза: „Учителю, погледни! Какви чудесни камъни! Какви красиви сгради.“ А Исус му отговори: „Виждаш ли тези величествени сгради? Камък върху камък няма да остане всичко ще бъде сринато до основи (Матей 24). И ние знаем какво се случи, в 70-та година след Христос, генерал Тит Флавий Весписиан, син на римския император Весписиан, поведе римската армия, за да разруши Ерусалим, около 40 години след като Исус умря и възкръсна. И Исус пророкува, че това ще се случи.
Исус ще се върне повторно в Ираел, при хората от Израел, които са във Израел. Така че, ако някой ви каже: “Всяко поколение вярва, че е последното поколение“, знайте, че не всяко поколение може да заяви това. Поколенията преди 1948 година, преди Израел да бъде обявен за държава, не могат да заяват, че са последното поколение, защото Исус каза на своите ученици, че Ерусалим ще бъде тъпкан от нееврейските народи, от езичниците, докато изтече времето им. И така, в продължение на почти 2000 години, от 70-те години след Христа до 1967 година до 6-дневната война, почти 2000 години Йерусалим беше под ботуша на римляните, после имаме мамлюките, византийците, после турците. И най-накрая отново е в ръцете на евреите. Повторното идване на Исус ще бъде в Израел, при хората от Израел, които са във Израел. Така че Израел трябваше да стане отново държава. Амин. Преди 100 години, хората не можеха да кажат, че са последното поколение, защото евреите не бяха обратно в земята си. Но сега те са обратно в земята си. И в 6-дневната война в 67-ма, обърнете внимание, тя се нарича 6-дневната война, Бог направи нещо, което е безпрецедентно, нечувано, невиждано в друга битка, в която и да е модерна война. Въпреки че враговете на Израел ги бяха заобиколили от всички страни и те бяха превъзхождани числено, имаше 100 вражески войника към 1 техен човек, 50 вражески  самолета към 1 техен самолет, врага им ги превъзхождаше, но Бог им даде удивителна победа, само за 6 дни.
Сещате ли се за една друга битка, тя е описана в библията, която беше доведена до край за 6 дни? Исус Навиев обиколи стените на Йерихон и на 7-мия ден града беше техен. По подобен начин беше и 6-дневната война от юни 1967. Някои от нас са родени по-рано, други са родени по-късно, но ние всъщност сме това последно поколение, защото Исус каза: Йерусалим ще бъде под ботуша на нееврейските народи докато! времената на езичниците се изпълнят. И точно сега виждаме Ерусалим обратно в ръцете на евреите. Амин.
Исус каза: народ ще се изправи срещу народ - и нашето поколение е видяло две световни войни, не точно моето поколение, но разбирате какво искам да кажа - и ще има епидемии, всякакви видове вируси, нови щамове на вируси, големи земетресения - не малките, а големите земетресения ще се увеличат, за последните 5 години е имало повече големи земетресения, отколкото в продължение на 50 години преди това. Исус каза: Когато се случат тези неща, не се обезкуражавайте, не гледайте надолу, погледнете нагоре, вашето откупване приближава. Знаете ли какво откупване е това? Това е откупването на вашето тяло, хвалете Бог. Някои от вас никога няма да опитат смърт, вие няма да знаете какво е да усетиш смъртта. Когато Исус се върне отново, тези които са живи и остават живи, казва библията, ние ще бъдем грабнати в нашите съвсем нови тела, и ще бъдем завинаги млади, завинаги силни, алелуя, амин. Да хвалим Господа. Готови ли сте да започна проповедта?
Преди малко ви показахме огромния куп от кичури грозде, което се е отглеждало в обещаната на Израел земя. То и сега се отглежда в Израел. По времето за което разказва библията, в Египет също е имало лозя, но е било трудно да се отглеждат. При изучаването на пиктограмите на египетските йероглифи, учените са открили рисунки на грозде, но то е било много дребно. Гроздето в Божията земя е толкова ароматно, толкова сладко, толкова изобилно, то е огромен куп от кичури грозде, то е толкова тежко, че трябва да бъде носено на прът от двама мъже (Числа 13:23). В библията, гроздето е образ на радост, радостта на Светия дух. Амин. Какво ни казва Бог с това? Бог ни казва, че удоволствията, които Той има за своите хора, радостите, които Той има за своите хора в Неговото царство далеч превъзхождат всички удоволствия и радости в този свят. Ако се наслаждавате на света сега, знайте, че това наслаждение ви води до робство, амин, докато радостта, която идва от Бог само расте и расте, и расте. Светът няма нищо освен това, което копира от Бог, защото хората или взимат нещо от Бог и го изопачават или се опитват да добавят нещо към оригинала на Бог. Но оригиналът на Бог винаги е без неприятни последствия, последствията от него са само слава, докато удоволствията на света са свързани с много главоболия, с много неприятни последствия, това са само дребни гроздове, вие не можете да имате добри гроздове от света, амин, докато благословенията на Бог, всички, са огромни. Амин. Да хвалим Бог.
Време е да влезем във владение на нашите притежания. С други думи: земята е ваша! Бог каза: Земята е ваша, но после каза също: всяка земя, на която стъпи крака ви ще бъде ваша. С други думи, мястото на което стъпите, ще бъде преживяно от вас като ваше и действително ще стане ваше, амин, стъпка по стъпка. Въпреки че цялата земя е наша, Бог казва: Стъпка по стъпка вие я завладявате, вие влизате в притежание на вашите притежания.
Искам да ви прочета едно свидетелство на сестра от Канада. Това свидетелство е за това как човек влиза във владение на своите притежания, на нещата, които са негови в областта на излекуването.
Моят съпруг, разказва жена от Канада, моят съпруг беше диагностициран с рак на тестисите. Беше му направена операция след първата диагноза, но след втората диагноза, решихме да изчакаме с операцията и да видим какво казва библията относно излекуването. Започнахме да изучаваме неща свързани с излекуването, молехме се, правехме всичко което знаем и все пак туморът продължаваше да расте. Това беше болезнено време на изпитание, но осезаемата сила на Светият дух ни даваше сили всеки ден, иначе напрежението щеше да ни унищожи. Купих материали на пастор Принс. Двете учения с най-голямо въздействие върху нас бяха “Осъждането убива“ и “Здраве и изцеление чрез Господната вечеря“. Ние започнахме да прилагаме кръвта на Исус върху тези болни корени и моят съпруг започна да взима Господната вечеря, виждайки тумора върху тялото на Христос и приемайки снабдяването със здраве. Има още толкова за разказване, но важното е че след 3 години моят съпруг шокира своя доктор, огромният тумор, който беше с размер на голям портокал, падна от тялото му, изчезна, той е свободен от тумор. Исус го направи.“
Да хвалим Бог. Алелуя. Амин. Това е да влезем във владение на нашите притежания.
А сега нека да видим историята на евреите. Спомнете си, че след като евреите излязоха от Египет, две години те ходиха с Бог, но когато пристигнаха в Кадис-варни всичко се промени. Още 38 години те се скитаха в пустинята. Но Бог нарече пътуването им като цяло 40 години на тестване, 40 години на скитане, 40 години под Божия гняв. Какво направиха израелтяните, че Бог да е толкова разгневен?
Но на първо място нека видим какво им обеща Бог. Бог им обеща да ги изведе от Египет. Между другото името “Египет“ на еврейски означава “двоен стрес“. Бог изведе хората си от мястото на двоен стрес. Знаете ли, хората от света казват, че ние смe с ограничен ум, а те със със отворен ум, но всъщност те са на място, в което винаги са стресирани, в място на “двоен стрес“. Докато ние сме на място, където има широта, амин.
Бог обеща да ги въведе в земя, където, библията казва: “ще живеете в градове, които не сте построили вие, ще живеете в къщи пълни с добри неща, но не сте ги напълнили вие, ще ядете от лозя, които не сте посадили вие и ще пиете от кладенци, които не сте изкопали вие“. Какво означава това? Означава, че това са свършени неща, че това е работа, която вече е свършена, приготвена от друг. В техния случай този “друг“ бяха гигантите. Гигантите нямаха никакво право да са там, но това беше дело на дявола, той ги доведе в тази земя, библията ги нарича “самонастанили се“. Когато Бог въведе хората си в земята, дяволът беше там.
По подобен начин сега, дяволът и неговите зли духове седят върху вашето благословение. Може би вие търсите излекуване, но те са седнали върху излекуването ви. Вие търсите как да бъдете снабдени с определени неща, но те са седнали върху вашите провизии, вие търсите благословена връзка с някого, когото обичате и за когото ви е грижа, с член от семейството или връзка между съпруг и съпруга, или връзка с родителите, но дяволът седи върху нея. Или търсите как да бъде освободена вашата дъщеря или син  от наркотици или нещо друго, но дяволът седи върху това. Искам само да ви кажа, че дявола няма никакво право да бъде там. Бог не даде ханаанската земя на дявола. Тази земя беше предназначена за Божиите хора. Бог не даде земята на гигантите, на анакимите, на евейците, евусейците, гергесейците, но всички те бяха там, в тази земя.
И Бог каза: Аз съвсем ще ги изгоня от земята, ще ги изхвърля всички от там, и ще ви доведа в земята, където ще ядете от лозя, които не сте посадили, ще пиете от кладенци, които не сте изкопали. Не е ли това добра новина? Бог каза: Ще изкопавате мед от хълмовете и планините (вижте Второзаконие 8:9). В Египет израелтяните ядяха храна, която се добива с тежък изтощителен труд, това бяха пъпеши, праз, лук, чесън (вижте Числа 11:5). Няма нищо лошо в тази храна, важното тук е какво означава тя. Това е все храна, която се добива от земята, това е храна, за която трябва да се наведеш надолу, за да я откъснеш: пъпеши, чесън, праз, лук. Но храната в Ханаан, храната на Божиите хора в обещаната земя е смокини, нарове, грозде, маслини (вижте Второзаконие 8:8), те всички са лесни за бране, няма навеждане, няма тежък, смазващ труд, трябва само да откъснеш и да ядеш.
Това е като живота на християнина, животът на християнина е лек, не означава, че няма никакви изпитания, но християнина вътре в себе си чувства, че му е леко. Библията казва, че живота на грешниците е труден (Притчи 13:15). Амин? Исус каза: Моето иго (или моят ярем) е благ. Гръцката дума за  “благ“  означава също и “приятен, милостив, добър, без големи трудности, полезен). Исус каза: Моето иго е благо и моето бреме (или моят товар) е лек, амин.
Можем да видим тази истина, като разгледаме какво поиска Бог от израелтяните да направят. Какво поиска Бог от тях,  да отидат в земя, в която има много проблеми, много плаващи пясъци, земя в която те трябва да садят всяко растение и да работят тежка изнурителна работа, дали Бог поиска това от тях? Не, Бог им каза: Елате в земя пълна с благословения. Обърнете внимание: Бог каза, че в земята текат мляко и мед, какво означава това?
Бог не каза, че в земята има мляко и мед, Той каза, че в земята текат мляко и мед. И все пак те не можаха да повярват, че Бог е толкова добър.
Много християни днес не могат да повярват, че излекуването е за вярващия. Бог иска да сте добре повече отколкото вие искате да сте добре. 3Йоан 2 казва: “Възлюбений, над всички неща желая да успяваш във всичко и да бъдеш здрав, точно както душата ти благоуспява.“ Има групи християни, които спорят и доказват защо Божията воля не е хората да са здрави, докато детето им не се разболее, тогава те отиват на лекар, правейки всичко възможно детето им да оздравее. През цялото време те казват: “Може би Божията воля за вас е да сте болни“, но за тяхното собствено дете те не вярват че това е Божията воля, защото завеждат детето си на лекар, за да го лекуват. Има нещо много погрешно в този вид разсъждения. Бог иска да сте добре, Бог иска да сте благословени, Бог иска да имате радост, големи гроздове в живота си. Бог иска да влезете в живот на почивка. Може ли да чуя едно хубаво амин?
И така, израелтяните изпратиха 12 съгледвача да огледат земята. Те оглеждаха земята 40 дни и после се върнаха. И те всички са лидери на 12-те племена на Израел. И 10 от тях казаха: Няма никакъв начин да влезем в земята. Според мен, докато 12-те се връщаха от огледа на земята, Исус Навиев и Халев бяха тези, които носеха огромния грозд, те бяха тези, които искаха да носят грозда, защото те имаха съзнание за благословенията на Бог. Амин. 10-те съгледвача казаха: “Разгледахме земята“, но вместо да говорят за това колко добра е земята, те казаха: “Ние видяхме там“ - те бяха видели самонастанилите се - “ние видяхме там хетейците, евусейците, Енаковите синове“ - те видяха гигантите там. “Враговете ни са огромни, те са толкова високи, стените на градовете им са укрепени, градовете им са много големи“. Бог никога не е говорил за стените, за враговете, Бог каза: “Отивайте, аз съм ви дал земята“. И знаете ли какво още казаха 10-те (Числа 13:33): “В нашите очи ние се виждахме като скакалци, такива бяхме и ние в техните очи“. Обърнете внимание, първо те самите се виждат като скакалци, а после и враговете ги виждат така. Колко тъжно!
Исус Навиев и Халев, и двамата са мъже на вярата, те казаха (Числа 14:8): “Хей, хора, ако Бог се зарадва в нас“, те бяха със съзнание за Божието сърце и за Божията ръка, Божията любов и Божията сила. Останалите бяха със съзнание колко голяма е силата на врага, колко голям е врага, колко страшен е врага, но Исус Навиев и Халев бяха със съзнание за Божието сърце, те казаха: Бог се радва в нас, Бог се наслаждава в нас, Бог ни обича, амин. Халев каза: Тъй като Бог е с нас, нека да тръгнем напред незабавно, още сега и да завладеем земята, защото можем да я превземем (Числа 13:30). И библията казва: Те взеха камъни, за да ги убият. Колко тъжно! Израелтяните плакаха цяла нощ, защото повярваха на мнозинството, но аз съм тук, за да ви кажа, че в този случай малцинството имаше право. Амин. 
Но нека да проследим историята:
Числа 14:7 Исус Навиев и Халев говориха на цялото общество израилтяни, казвайки: Зямята, която отидохме да огледаме, е невероятно добра земя.
Числа 14:8 Ако (или тъй) като Бог се радва в нас, тогава Бог ще ни въведе в земята и ще ни я даде, земя в която текат мляко и мед. Само не се бунтувайте срещу Бог, нито се страхувайте от хората на тази земя, защото те са нашия хляб.
Враговете, тези гиганти, те са нашия хляб. Вижте, въпросът е в това, Бог иска да видите всички трудности в живота си точно сега, всеки стрес в живота си, като храна за вашата вяра, храна с която да се храните. И Бог казва: Ако вие се храните със стреса, ако вие се храните с трудни ситуации, те ще станат хляб за вас. Когато видите трудна ситуация, не казвайте: О, не, не отново, не отново. Бог казва: Това е битка на вярата. Бог не я е пратил, но Бог я е позволил, така че тя да стане хляб за вас.
Всъщност, 10-те съгледвача, които говориха негативно, те казаха: Ние ще бъдем погълнати от гигантите, но тези двамата, Исус и Халев, те казаха:
Числа 14:9 Гигантите са нашия хляб, нашата храна, тяхната защита се оттегли от тях, и Господ е с нас, не се страхувайте от тях.
Но вижте отговора на израелтяните:
Числа 14:10 цялото общество взе камъни, за да ги убие.
Ще останете изненадани да разберете, че хората са същите и днес. Ти им проповядваш лоша новина, те казват че си Божи човек! Ти им казваш, че Бог им е простил всички грехове, че за тях няма никакво осъждане в Христос Исус (Римляни 8:1) , казваш им, че Бог иска те да са добре, Бог иска да са благословени, и те те замерят с камъни изпращайки имейли, използвайки Инстаграм, уебсайтове и приложения, те не убиват с камъни в наши дни, там поне са застанали открито с камъни в ръце, но сега хората се крият зад социалните медии. Но ще ви кажа това: Тези двамата бяха, които зарадваха сърцето на Бог и те бяха единствените от онова поколение, които влязоха в обещаната земя.
Това е което каза Бог за Халев, Бог говори тук:
Числа 14:23  Наистина нито един от тях (Бог говори за тези, които не повярваха) наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види един от онези, които Ме отхвърлиха.
(“отхвърлиха“ от еврейски означава: тези които вярваха че нямам стойност и заслужавам омраза и презрение).
“Ако вие не вярвате, че земята е готова за вас, че благословенията са там, ако вие не можете да повярвате, че Аз съм толкова добър, аз съм тук за да ви кажа“, каза Бог, защото те казаха на Бог: “Искахме да сме умрели в Египет или в тази пустиня“, Бог каза: “Както говорихте, така ще ви се случи, вие ще умрете в пустинята“. И едни от първите, които умряха бяха 10-те съгледвача, които докараха страх и неверие в целия лагер. И после Бог каза това:
Числа 14:24 Но понеже слугата ми Халев, защото той има в себе си друг дух,...
и знаете ли, една от производните думи на еврейската дума  “друг“ означава “който следва“, той има дух, който следва, той има различен дух,
Числа 14:24 ...Но понеже слугата ми Халев, защото той има в себе си друг дух и той напълно Ме последва, за това него ще въведа в земята, и потомството му ще я наследява.
В 2Коринтяни 4:13 се казва: А като имаме същия дух на вяра, според писаното “Повярвах, затова и говорих“, то и ние понеже вярваме, затова и говорим.
Духът на вярата е: Аз вярвам и аз говоря, изговарям това, в което вярвам. Не е: Аз виждам и тогава говоря. Не, първо е, аз вярвам, дори преди да видя, аз вярвам и затова говоря. Чувате ли ме? Той имаше различен дух. Бог погледна към всички тях, Бог погледна към Халев и каза: Този човек, Халев, аз ще го въведа в земята, той има различен дух.
После Бог каза, “тези които са на 20 и над 20 годишни, всички ще умрат в пустинята“ (вижте Числа 32:11).
И те скитаха в пустинята 40 години! Но това, което докосва сърцето е, че Бог остана с тях и скиташе с тях в пустинята през всичките тези години. Бог никога не ги остави. Той беше в скинията, в храма, в Светая Светих, в най-святото място, пътуващ с тях в ковчега на завета. Облачния стълб никога не ги изостави. Въпреки, че те го изоставиха, Той никога не ги изостави.
Така направиха и Исус Навиев и Халев. Понякога лидерите, ние страдаме заради нивото на израстване на хората, но ние обичаме хората. И Исус Навиев и Халев ги следваха през тези 40 години, докато мъжете от 20 години нагоре остаряха, но не заради възрастта си, а заради осъждането и един по един всички умряха в пустинята през тези 40 години. Тогава Исус Навиев и Халев въведоха новото поколение в обещаната земя. Амин.
Халев беше на 40 години, когато израелтяните бяха в Кадис-Варни и той беше изпратен за съгледвач. След Кадис-Варни израелтяните се скитаха в пустинята 38 години (Второзаконие 2:14). После влязоха в обещаната земя и престояха там седем години, това прави общо 45 години. И сега, Халев е на 85, и от онова поколение само той и Исус Навиев са в обещаната земя. Между другото, има още притежания, които са за завладяване, все още има врагове наоколо в земята, след тези 7 години. И това е което каза Халев на Исус Навиев:
Исус Навиев 14:7-11 Аз бях на четиридесет години, когато Моисей, Господният слуга  ме прати от Кадис-Варни, за да разгледам земята; и донесох му известие според както ми беше на сърце. Братята ми, обаче, които отидоха с мене, стопиха сърцето на народа; но аз последвах напълно Господа моя Бог. За това, в същия ден Моисей се закле, казвайки: Земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде наследство на тебе и на потомците ти за винаги, защото ти напълно последва Господа моя Бог. И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както той каза, тези четиридесет и пет години, от времето когато Господ говори това на Моисея, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години. Днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Моисей; както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми да воювам и да излизам и да влизам.
Той каза: Аз съм силен, колкото в деня в който ме прати Мойсей, и между другото, той е Божи човек, той не лъже, те вече са получили 10-те заповеди: “Не лъжете“, чрез Мойсей и той е Божи човек, той каза: Аз съм толкова силен днес на 85 години колкото, когато бях на 40, силата ми е същата. Този човек спря да остарява, защото той повярва на Бог. Някъде в тази пустиня, в Кадеш-Варни, в момента, в който повярва на Бог, той спря да остарява. Бог каза: “Ти няма да остарееш с другите, защото за тях това е присъдата, но ти продължаваш да си с тях, защото ги обичаш, затова аз ще те въведа в земята така все едно си на 40 години.“ Дори възрастта ви да е 85 години, доколкото се отнася до Бог, Бог може да ви запази млади. “В този ден аз съм толкова силен, колкото бях“. Може би  мислите, че това се отнася за духовна сила, но не е така. Обърнете внимание, той казва: “моята сила за воюване!“ И само за да ви докажа, че това е физическа сила, чуйте това: имаше планинска страна на име Хеврон (Исус Навиев 11:21), където енакимите живееха. Чуйте това, което Халев, 85 годишен мъж, каза на Исус Навиев:
Исус Навиев 14:12-15 Затова сега, дай ми тази планина, за която ГОСПОД говори в онзи ден; защото ти чу в онзи ден, че имало там енакими и големи укрепени градове; само Господ да е с мен, и аз ще ги изгоня, според както Господ каза. Тогава Исус го благослови; и даде Хеврон за наследство на Халев, Ефониевия син. За това Хеврон стана притежание на Халев, син на Ефония Кенезов, както е и до днес, защото той последва напълно Господа Израилевия Бог. А изпърво името на Хеврон беше Кириат-арва; и Арва беше най-големият човек между енакимите.
Енакимите бяха гигантите, от които израелтяните се страхуваха преди много години, най-големият от тях живееше в тази планинска страна, и знаете ли кой го премахна? Един 85 годишен човек. Амин! Алелуя!
Нека се върнем назад към думите на Бог относно Халев:
Числа 14:24 Но понеже слугата ми Халев има в себе си различен дух и той напълно Ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследи.
Вижте сърцето на Бог. Бог каза: “Моят слуга Халев, понеже той има различен дух“! Как бих искал, Бог да може да  погледне надолу към някои от вас тук и Бог да може да каже: “Джоан, тя има различен дух от всичките си колеги, Лорънс, той има различен дух измежду всички пастори, амин. Бих искал Бог да каже: Погледнете, погледнете този човек, погледнете Гейбриъл, погледнете към пастор Гейбриъл там долу, погледнете го, вижте духа му, това, което казва. Точно сега той минава през изпитание и все пак продължава да има добро мнение за мен. Той вярва, че това изпитание е само временно. Всъщност той се храни с това изпитание. Той казва, че това изпитание е храна за него. Повече храна, повече сила!“ Очевидно Халев изяде много гиганти, амин, той изяде много трудности, той се хранеше с трудностите. И той беше силен, да хвалим Бог! Бог казва: “Аз обичам неговия дух. Той има различен дух“.
Вижте, светът е пълен с негативизъм, но той имаше различен дух! Това е дух на вяра! Но не мислете, че хората ще ви приветстват с добре дошъл, когато говорите вяра. Обществото искаше да ги убие с камъни, казва библията. Но ето какво направи Бог, славата на Бог се появи. Бог каза: Погледнете моя слуга Халев, той има различен дух.
Ако Бог погледне църквата, ако Бог погледне революцията на благодатта, ако Бог намери някой с различен дух, Той ще подмине всички, които се чудят, които се скитат, които казват: “дали Бог ще го направи, не знам, може би ще го направи, аз мисля че Бог е добър, но не знам как е в моя случай, вие бродите, вие се скитате в пустинята. Не, приятелю, вие трябва да имате добро мнение за Бог. Вярата е да имаш добро мнение за Бог. Когато Бог ви каже да направите нещо, то е винаги за ваше добро. Разбирате ли? Вярвайте ми, Бог не иска да направите нещо, за да стане по-богат Той! И без вас, Той вече е богат. Така че, когато Бог поиска да направите нещо, то е винаги за ваше добро. Не говоря за богатство, за материални неща, говоря за “богат в духа“. Добро е за вас да станете богат в духа с мъдрост и разбиране на пътищата на Господа. Това, което липсва е духа на вяра. Всичко в соцалните медии говори за ужаси, за нещастия, за проблеми на финансовия пазар. Кой ще се изправи и ще каже: Бог ще ни даде снабдяването, което ни е нужно, моят Бог ще го осигури! Амин. И Бог обича това, Бог ще каже: Ангели, хайде, изпратете отговора. Бог обича това!
“Не, не, пастор Принс, в наши дни на възраст 45 години, вече всички се чувстваме уморени“. Какво извинение имате? Халев беше под кръвта на телци и кози (Евреи 9:13), а ние сме под кръвта на Исус. Те бяха под закона, ние сме под благодат. Какво извинение имате? “Но, пасторе, в сегашните времена ние имаме терористи!“ Терорости, а? Те са толкова огромни, толкова високи! Но нека да ви кажа нещо относно терористите по времето на Халев.
Много години след Кадеш-варни, от където бяха изпратени 12-те съгледвача да огледат земята, Исус Навиев, малко преди да влезе в обещаната земя изпрати двама мъже да съгледат тайно земята и града Ерихон и те се скриха в къщата на блудница, проститутка на име Раав (Исус Навиев 2) и Раав им каза,  “Ние чухме как Бог пресуши Червеното море“, това беше преди 40 години. “И когато ние чухме за това, всички жители на тази земя“, включително и гигантите, “всички ние треперехме от страх“, Израел трепереше от страх пред врага, докато врагът трепереше от страх пред Израел.
Винаги помнете това, вашите врагове, вашите трудности, те изглеждат големи като ги погледнете, но сравнени с Бог, те са нищожни. Може ли да чуя едно хубаво амин? Нашият Бог е този, който дава живот. Нашият Бог е Бог на възкресението. Дори нещо да е мъртво, Той го възкресява.
Наскоро Бог ми даде откровение. Свързано е с десетте напасти в Египет, когато фараона отказа на Божиите хора да излязат от Египет.
Първата напаст беше превръщането на водата на реката Нил в кръв. Библията казва, че когато Мойсей превърна водата в кръв чрез жезъла на Бог, магьосниците на фараона казаха: Ние също можем да превърнем водата в кръв. Така всъщност добавиха още към проблема.
Втората напаст беше тази: Мойсей изкара всички жаби от реката и те отидоха в домовете на египтяните, в двореца на фараона, в техните стаи, в техните легла, имаше жаби навсякъде. Това беше истински проблем и библията казва, когато после ги събраха земята се усмърдя (Изход 8:14).
Фараоновите магьосници казаха: Ние можем да направим същото! (Изход 8:7). Те направиха същото със заклинанията си. Ако обърнете внимание, ще видите, че тук няма никакъв разум, те само добавят още към проблема. Фараонът повика Мойсей и му каза: Помолете се на Бог да махне жабите, и тогава ще пусна хората ви да тръгнат. И Мойсей го попита: Кога искаш да се помоля на Бог да махне жабите? Фараонът каза: Утре. Можете да видите това в библиите си (Изход 8:10) Фараонът каза: Утре, още една нощ със жабите, моля. Вижте мъдростта на света!
Магьосниците заявиха, че могат да повторят първата и втората напаст. Но третата напаст беше напастта с кръвосмучещите мушици или въшки. Сърцето на фараона още беше закоравено и Бог каза на Мойсей: кажи на Аарон: простри тоягата си и удари прахта върху земята, за да стане на мушици по цялата Египетска земя. И знаете ли колко прах има в Египет, навсякъде има прах, и целият този прах се превърна във мушици. Имаше мушици върху животните, мушици върху мъжете, върху жените, всички имаха върху себе си кръвосмучещи мушици. Тук е разделителната линия, мястото където магьсниците казаха: “Ние не можем да възпроизведем това, това е пръста на Бог“, (Изход 8:19). Попитах Бог: Защо това е мястото, където магьосниците спират да могат да възпроизвеждат това, което Бог прави? И Бог ми каза:
Дяволът не може да произведе живот! При първите две напасти нямаше живот, жабите просто излязоха от реката, но това тук е живот от прах. Само Бог може да направи живот от прах. Само Бог може да вземе прах и да го превърне в живот. Аз попитах Бог: Но защо мушици, защо не орел, или някое друго величествено животно? Бог каза: Защото аз исках да покажа, че магьосниците не могат да възпроизведат дори и най-мъничкото животно, което трудно можете да видите с просто око, мушиците.
Да хвалим Бог. Дяволът може само да отнема живот, да убие този човек, да бомбардира друг, той не е способен да дава живот, само Бог е способен да дава живот. Амин. Да хвалим Господа!
Да видим още веднъж:
2Коринтяни 4:13 А като имаме същия дух на вяра, според писаното “Повярвах, затова и говорих“, то и ние понеже вярваме, затова и говорим.
Вярата не се преструва, че проблемът не е там. Исус Навиев и Халев никога не казаха: Не, няма гиганти, какви гиганти? Ние не виждаме никакви гиганти, вие как ги виждате. Духът на вяра вижда, че проблемът е там, но сравнява проблема с Бог. Има нещо относно нас, ние всички по естествен път имаме склонност да се водим от видимото, от осезаемото, от това, което може да бъде усетено от нашите 5 сетива. Ето затова, Божиите хора искаха златното теле, те искаха нещо, което да могат да докоснат и да почувстват. Когато Бог каза на Израел: Аз ще бъда вашия цар, те казаха: Не, не, ние искаме да бъдем като другите народи, те имат царе, които могат да видят. Бог каза: Аз ще бъда вашия цар. Те отговориха: Ти си невидим, а ние искаме цар, който да виждаме. Това е нашата плът, нашата плът копнее за това, което е видимо, за това, което е осезаемо, за това, което може да бъде докоснато, но Бог живее в невидимата зона.
Библията казва в 2Коринтяни, 4-та глава:
2 Коринтяни 4:17 Защото нашето моментно леко страдание изработва за нас (повече от превъзходна) несравнима вечна тежина на слава.
През каквото и да минавате сега, Бог го нарича леко страдание, през каквато и трудност да минавате, това е само за момент, ще повторя: това е само за момент. Но чуйте, тези които имате лесен живот, които не минавате през никакви проблеми, не слушайте това, нищо не работи за вас, това което казва библията тук е за хора, които минават през трудности, през страдания, библията казва: “това страдание изработва за нас повече от превъзходна, несравнима и вечна, не временна, не за кратко време, а вечна, постоянна тежина на слава за нас“. Ще повторя: Тежина на слава! Амин. Но означава ли това, че всеки, който мине през проблеми, излиза от тях с тежина на слава?
Между другото, съвсем на набързо искам да ви кажа това. В библията думата “проклятие“ означава “лек“, като пара, както парата от водата, тя се изпарява, това е думата “проклятие“. Докато думата “слава“ е думата “тежък“ , “кавот“ на еврейски, тежък.
Има хора, които идват тук, но те нямат въздействие върху никого, има други, които като заговорят, имат въздействие върху другите. Има хора, когато влязат в стаята, другите чувстват тяхното присъствие. Има хора, които влизат в стаята и никой не разбира, че са там. Виждал съм жени от нашата църква, когато влязат в някой бутик, там няма никой, но когато те влязат, магазина започва да се пълни с хора. Славата е там. Виждал съм ресторанти, в които хората от църквата ни влизат, ресторанта е празен и изведнъж хората започват да идват. Амин! Ние носим благословението. Благословението е където сте вие.
Така че дори вашият проблем, вашето страдание изработва за вас несравнима и вечна тежина на слава, амин. Вашите думи ще имат тежест, вашето присъствие ще има тежест, ще е от значение.
Това означава ли че всеки, който мине през проблеми, през страдание има тази тежина на слава? Не! Защото тази тежина на слава получаваме когато гледаме нещата, които не се виждат, а не тези, които се виждат.
2 Коринтяни 4:17, 18 Защото нашето моментно леко страдание изработва за нас (повече от превъзходна) несравнима вечна тежина на слава, докато ние не гледаме на видимите, а на невидимите неща;
Така че всички тези страдания работят за вас, когато очите ви са върху невидимото, а не върху видимото, върху това което не се вижда, а не върху това което се вижда.
Стихът продължава така:
2Коринтяни 4:18 защото нещата, които се виждат са временни, а тези, които не се виждат са вечни.
Лекарят ви поставя лоша диагноза, казва ви: виж рентгеновата снимка - тук има черна точка. Можете ли да я видите? Да? Нещата, които се виждат са временни! Амин. Каквото и да е което е от този свят, ако погледнете например портфейла си и видите, че е празен или  погледнете банковата си сметка и тя е празна, щом можете да я видите, значи това е временно! Амин.
Нещата които се виждат са временни, но нещата, които не се виждат са вечни. Видим ли е Бог? Не! Но Бог тука ли е? Да! Бог е вечен. Ангелите са вечни. Благословенията са вечни. Вие не можете да видите благословенията. “Ние сме благословени с всяко духовно благословение в небесни места в Христос“ (казва Ефесяни 1:3). Вие не можете да видите благословението, това което виждате са следствията от благословението. Някой постига финансов успех, на друг здравето му е благословено, на друг семейния му живот е благословен, водата се превръща във вино в този брак, вие виждате следствието от благословението. Вие не можете да видите благословението, то е вечно, то е невидимо.
Сатана, той самият е дух, затова беше създаден ада, защото Сатана не може да бъда унищожен в смисъл да изчезне, защото той беше създаден от Бог и той е дух, духовете са вечни, демоните са вечни. Някога те бяха паднали ангели, така че има място наречено ад, приготвено за дявола и неговите ангели, каза Исус. Но тези, които отхвърлят Исус като наш Спасител, които отхвърлят добротата на Бог, които отхвърлят любовта на Бог, те всъщност следват дявола във ада, който в действителност никога не беше приготвян за човека. Така че помислете за това.
Нашата естествена склонност е: “Аз искам да видя, искам да видя, аз искам статуя на Исус тук. Тогава аз мога да му говоря“. Плътта копнее за това, което е осезаемо, видимо. “Пастор Принс, вие казвате, че Бог ще снабди всяка моя нужда, но погледнете портфейла ми, той е празен.“ Какво гледате? Вижте, вашето страдание не изработва слава за вас, не работи за вас, защото вие не гледате невидимото.
Библията казва: На възраст 120 години, Мойсей, когато умря, очите му не бяха отслабнали, нито неговата физическа сила беше намаляла. Той изкачи планината, на която умря, той изкачи планината! Някои хора дори не могат да изкачат хълм. Той изкачи планината и там издъхна, и когато умря на 120 години очите му не бяха отслабнали, нито неговата естествена сила беше намаляла. Имам цяла проповед на тема: Тайните на младостта и силата на Мойсей. Каква беше неговата тайна? Една от тайните на неговата младост е това, което се казва в
Евреи 11:27 ...Мойсей издържа, като един, който вижда Невидимия.
Думата “издържа“ тук има и физическо значение, да бъдеш силен, да понесеш, да издържиш, Мойсей остана силен, като един който вижда Невидимия. Неговия поглед беше винаги върху Исус. Той виждаше този, който е невидим. В този свят се смята, че ако нещо е невидимо, то не е реално. Ако е видимо, значи е реално. Това е глупост! Защото ние знаем, че атомите, които не виждаме, те са реални, и те са там вечно. Вашият стол, той е видим, но ние знаем, че не е вечен. Ние трябва да излезем от това място, където зависим от това, което се вижда, което е осезаемо, което може да бъде докоснато и да се преместим в зоната, където е невидимото и да се научим да се чувстваме удобно там, защото това е вашият истински дом.
Вие сте в небето сега, а тук има множество ангели. Точно както при слугата на Елисей, той се събуди една сутрин и видя, че планината е пълна с колесници и многобройни армии ги заобикаляха. И слугата на Eлисей се разтрепери. Елисей каза: Господи, отвори очите му, за да види.
4Царе 6:17 И Господ отвори очите на слугата  и той видя, че зад враговете, зад всички колесници имаше още по-голямо множество от огнени колесници и армии от ангели зад армиите на врага.
Всъщност те бяха там през цялото време. Елисей просто се помоли на Бог да отвори очите на слугата му, за да види. Бог е с вас през цялото време. Научете се да живеете в невидимото. Научете се да не оставяте дявола да ви разколебава чрез видимото. Дяволът ще ви каже всякакви неща: виж, всичко това ти се случва, защото ти направи това и това. Не вярвайте на дявола. Най-лошия начин на преследване е религиозния: Бог иска да страдате, Бог иска да имате това заболяване, или: Бог иска детето ви да страда, може би такава е Божията воля. И вие започвате да проповядвате това и хората започват да вярват на тази глупост. И все пак, зад кулисите, водите детето си на лекар. Ако наистина вярвате, че Бог иска детето ви да е болно, вие нямате никакво право да се опитвате да го излекувате, защото според вашето признание Бог иска вашето дете да е болно. Не, когато се отнася до собственото ви семейство всички тези глупави доктрини отиват надолу в канала.
Исус каза: “Ако вие като земен баща знаете как да давате добри неща на своите деца, колко повече Вашият Небесен Баща!“ Моля ви, не представяйте Бог като зъл. Бог ви направи по Негов образ. Ние искаме най-доброто за нашите деца. Колко повече Бог. Знаете ли какво причинява болка на Бог? Те отказаха да влязат в земята!
Но да видим какво казва Духът на Бог:
Евреи 3:7-9 Следователно, ако чуете Неговия глас, (Божият дух говори сега, той ни дава втора възможност да не правим същата грешка, която Израел направи при излизането си от Египет), днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си както когато Ме провокирахте, в деня на изпитанието в пустинята, където вашите бащи ме изпитаха, опитаха ме и видяха Моите дела 40 години.
Вижте това: Моите дела. Аз мисля, че Бог би трябвало да каже: Моето осъждане. Но има причина, поради която Той каза: Моите дела. Ако не сте в почивка, вие винаги работите. Вие виждате делата на Бог, осъждането на Бог.
Евреи 3 продължава така:
Евреи 3:10,11 Затова се разгневих на това поколение. И казах: Те винаги вървят в друга посока в сърцата си, те не познават моите пътища. Аз се заклех в гнева си, те няма да влязат в Моята почивка, (друг превод казва: в Моето успокоение).
Преди много години, един ден четях това и изведнъж си казах: Бог би трябвало да каже: “Те няма да влязат в моята земя“, защото това, което се казва в Евреи 3:11 се отнася за случилото се в Кадис-варни. Ако отворите на Евреи 3:11 ще видите, че има препратка към Числа 14:23, където Бог говори за това, че те няма да влязат в земята. Защо Бог каза: “моята почивка“?
Защото това послание е за настоящето, за мен и теб, защото днес това не е физическа земя, днес обещаната земя, земята, в която текат мляко и мед, мястото в което вие ядете от лозя, които не сте насадили, пиете от кладенци, които не сте изкопали, е земята на почивката. Това е мястото, където стигате до почивка, въпреки че не виждате видимото все още, въпреки че излекуването не се е проявило все още, въпреки че снабдяването не е дошло все още, въпреки че освобождението от пристрастеност във вашето момче тинейджър все още не се е случило, вие казвате на Бог, Боже, аз ти благодаря, аз съм в почивка, защото Ти се бориш в тази битка. Вие си почивайте. “Аз се заклех в гнева си, те няма да влязат в Моята почивка“, каза Бог. Виждате ли разликата между “моят гняв“ и “моята почивка“? Обратното на Божият гняв е Божията почивка. Почивката е това, чрез което радвате Бог.
Евреи 3:12,13 Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас зло сърце на неверие, което да отстъпи от живия Бог; но укрепвайте се един друг всеки ден,
Гръцката дума означава също така и: утешавайте се, окуражавайте се, укрепвайте се чрез утешаване, учете се един друг.
Да благодарим на Бог за Инстаграм, Бог да благослови Стив Джобс, вие можете да окуражавате другите всеки ден, без да трябва да сте близо да приятеля си. И библията казва: Всеки ден, окуражавайте се един друг всекидневно, да не би някой от вас да бъде измамен от греха и да стане коравосърдечен.
И този “грях“ тук е в единствено число, отнасящ се до неверието. Понякога вие чувствате желание да изпратите съобщение на някого, защото може би неговите мисли са станали твърде сурови, всеки от нас има склонност в плътта да има сурови мисли относно Бог, дявола слага тези мисли в ума ни. Или вие получавате съобщение на телефона си и изведнъж започвате да се чувствате окуражен и няма да бъдете закоравен чрез неверие. Хвалете Бог.
Да видим Евреи 3:17-19 А на кой беше разгневен Бог четиридесет години? Не беше ли на тези, които съгрешиха, чиито трупове паднаха в пустинята? На кой Бог се закле, че няма да влязат в Неговата почивка, не беше ли на онези, които бяха непокорни?
И библията казва в следващия стих:
19 И така, виждаме, че те не можаха да влязат заради неверието.
Неверието е нещото, което Бог мрази най-много! Хората не отиват към ада заради нещо, което са направили, хората отиват към ада, заради това че не вярват в Христос, в това че Христос плати всичко за тях, че плати за всичките им грехове.
В Евреи 4:1 се казва: И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.
Между другото, когато се говори за влизането в почивката на Бог, не става въпрос за небето, там няма никакви гиганти, няма нужда от битки в небето. При влизането на хората на Бог в обещаната земя, те имаха битки, те трябваше да воюват. Така че обещаната земя не е образ на небето, обещаната земя е образ на почивката, обещана ни от Бог. Единственото място, където Бог казва на своите хора да се страхуват, е да се страхуват, че не са влезли в Божията почивка. Точно сега, в почивка ли сте? Знам, че проблемът все още не е разрешен, знам, че трудността все още е там. Вие можете да я видите, можете да я докоснете, но Бог казва: Можете ли да останете в почивка? Искам да сте в почивка. Защото този проблем е нещо временно. Делата са завършени.
Евреи 4 продължава така:
Евреи 4:2 Защото (Добрите новини) Благовестието, беше проповядвано на нас, както и на тях;
“тях“ се отнася за 12-те съгледвача и за целия Израел в Кадис-варни,
Евреи 4:2 ...но словото, което чуха не ги облагодетелства, защото не беше смесено с вяра в онези, които го чуха.
Знаете ли защо много от тях не повярваха на Исус Навиев и Халев? Те не смесиха словото с вяра, техният миксер беше счупен, те не го смесиха с вяра.
Някои от вас, вие сте тук, но не сте тук, вие мислите какво ще обядвате, или сте тук, но мислите за някой друг, вие сте тук, но мислите за сериала, който гледахте вчера, чудите се какво ще се случи в следващата серия, вие нямате търпение да се върнете в къщи. Вие сте тук, но не сте тук, вие не смесвате това което казвам с вяра.
Вижте Евреи 4:3 Защото ние, които повярвахме, влязохме в тази почивка,
Как влизате в почивката? Вярвайте! Когато Бог каже: Моят Син взе вашите болести върху тялото си и с неговите рани ние сме излекувани (вижте Исая 53:4 и Матей 8:17), вие кажете: Господи, аз вярвам. Дяволът ще каже: Но как така все още виждаш болката или болестта си? Кажете: Аз вярвам на Теб, Господи. Дяволът ще каже: Виж, можеш да я почувстваш, но вие кажете: Аз ти вярвам, Господи, аз вярвам, че съм излекуван, аз вярвам в невидимото, не във видимото, едното е вечно, другото е временно, едното е думата на Бог, другото е думата на дявола, амин. Алелуя.
Евреи 4:3 Защото ние, които повярвахме, влязохме в тази почивка, както каза Бог: “Така се заклех в гнева Си, те няма да влязат в Моята почивка“, макар и делата Му да са били свършени при основаването на света.
Обърнете внимание,: “делата Му са били свършени при основаването на света“! Можете ли да повярвате в това? Бог приготви всичко за вас още преди да се родите, Той приготви всичко. Точно като обичаща се семейна двойка, която чака да се роди бебето, те приготвят стаята, приготвят цветовете, приготвят дрехите, приготвят всичко, когато бебето дойде, то идва в приготвен свят. Колко повече вашият небесен Баща, Той приготвя всичко и всички неща бяха завършени дълго преди света да бъде създаден. “Но, пасторе, как може Бог да направи всичко това?“ Защото Той е Бог, а вие не сте. “Но Бог има ли време да направи всички тези неща?“ Бог е Създателят на времето, на Бог не му отнема време да направи нещо, Той е Този, който дава време, на нас нещата ни отнемат време, докато Бог е Този, който дава време. Бог живее извън времето. Той знае как ще завърши едно нещо още от неговото начало. Бог е приготвил всичко за вас, когато слушате Него, животът ви ще е лесен. Не искам да кажа, че няма да има изпитания, че няма да има трудности, но Исус каза: Моето иго е леко, то е леко вътре в нас, пътят на коварните е труден. Амин.   
Ще ви дам значението на една еврейска дума, която е ключов фактор за разбирането на тези неща. Това е думата “лехем“. Тази дума може да видите в думата “Бетлехем“, Витлеем. Винаги когато в началото на думата имате “бет“, това означава “къща“, например “Бетезда“,  на български Витесда, означава къщата на милостта. “Лехем“ означава “хляб“, “Бетлехем“ - къщата на хляба. Исус, хлябът на живота беше роден в “Бетлехем“, къщата на хляба, амин?
Думата “лехем“ означава “хляб“, но написана по същия начин, но с две точици отгоре, се чете “лахем“ и означава “бия се, влизам в битка“.  “Лахем“ означава “да се бия“, но също и “да се храня“. Запишете си  това някъде, когато се храните, вие се биете. Храненето е водене на война с врага!
Ние не се бием чрез борба, ние се бием като се храним с Божието слово. Докато ние се храним с Божието слово,  врагът е победен. Това е което правите и в този момент, църква, вие се храните, и докато се храните, Бог се погрижва за проблема. Вие отделяте време да слушате Божието слово, вие отделяте време да бъдете с Господ, и Бог, докато ви храни, се бие за вас. Ето защо в Псалм 23, където се казва: Бог е моят пастир, няма да ми липсва нищо, после се казва това: Ти приготвяш трапеза пред мен в присъствието на моите врагове, алелуя. Забележете, не се казва: Ти приготвяш трапеза в отсъствието на моите врагове, казва се, в присъствието на моите врагове. Докато симптомите на болест или болка са все още във вашето тяло, хранете се, докато трудността е още там, хранете се, докато пристрастеността е все още там, хранете се. Храненето е да водите война. Храненето е спечелване на битката. Затова единствената битка за нас е да се бием в битката на вярата.
1Тимотей 6:12 Бори се в добрата битка на вярата,
Думата “добрата“ на гръцки е “калос“. И първото значение на “калос“ е “красив, възхитителен“. С други думи: Бори се в красивата битка на вярата. С това Бог ви казва, когато сте в битка, когато сте в трудност, вашата единствена битка е да останете във вяра. Борете се да останете във вяра, с други думи, трудността е там, но вие казвате: Татко, аз Ти благодаря, тази битка е Твоя, благодаря ти, Татко, моите очи са върху Теб, благодаря ти Татко, Ти си победил този проблем. Дяволът ще крещи: Ама ти още можеш да го видиш, но вие кажете: Господи, моите очи са върху теб, амин. Чувате ли ме, хора, това е вашата битка, и това е красива битка. И предполагам, че Бог нарече тази битка красива, защото вие побеждавате в тази битка. Бог обича, когато вие използвате вярата си, Бог обича това! Бог казва: Хайде ангели, погледнете този мъж, погледнете тази жена, алелуя. Ще ви дам пет думи на благодат, за да ги използвате. Всеки път когато имате битка, когато срещнете трудност, кажете си това тихичко,  но преди да ви дам тези пет думи, нека ви покажа една история, една много известна история, която се случи в Израел, вие още можете да отидете на това място, в долината Ила, и можете да си представите това, което се е случило, защото долината е почти непроменена.
1 Самуел 17:41 започва така: И когато филистимецът погледна наоколо и видя Давид...
Голиат стоеше там и предизвикваше хората на Израел да влязат в битка с него. Той стоеше там вече 40 дена, но никой не смееше да влезе в битка с този 3-метров гигант, библията казва, че е бил висок 6 лакътя и 1 педя. И този гигант беше свиреп, беше зъл. В онези дни техните лица бяха целите в белези от битките, които водеха, затова
1 Самуел 17:41 когато филистимецът погледна наоколо и видя Давид, презря го, защото беше дете и румен, и красив на лице.
Не се очаква да изглеждаш добре в армията, предполага се да си целия в белези от битки, по лицето, по тялото. И така, той погледна към Давид и си каза: това момче не е войник, не знам какъв е, но не е военен.
Искам да кажа на всички млади хора: млади хора, чуйте, изучавал съм цялата библия и искам да ви кажа, че има нещо, което може да видите навсякъде в библията. Ако Бог иска да ни обезкуражи, ако Бог не иска да вярваме в това, защо когато се говори за Давид, когато се говори за Йосиф, когато се говори за Авесалом, когато се говори за хората на Бог, винаги се казва, че те изглеждат добре, винаги се казва, че са красиви. Когато се говори за техните съпруги, Сара, Ребека, Рахил, винаги се казва, че те изглеждат добре. Аз съм виждал това и в нашата църква, видял съм хора, които когато дойдоха в църквата не изглеждаха добре, но с времето започнаха да изглеждат много добре, амин. Така че едно от притежанията, които вие трябва да направите свое през тази година, е това че Божиите хора изглеждат добре. Не като филистимците. Вие може да сте дошли изглеждайки като филистимец, но си тръгвате от тук изглеждайки като Давид, да хвалим Бог. Но да се върнем на историята на Давид и Голиат.
1Царе 17:42-47 А Давид беше само момче, румен и красив на лице. И филистимецът каза на Давид: Куче ли съм аз, та идеш против мен с тояга? И филистимецът прокле Давид с боговете си. Филистимецът още каза на Давид: Ела при мен, и ще дам месата ти на въздушните птици и на земните зверове. Давид му каза: Ти идваш против мен с (видим) меч, с (видимо) копие, и с (видима) сулица (късо копие). (Днес ние ще кажем: снаряди, бомби, ракети.) Но аз идвам при теб в името на ГОСПОДА на войнствата (невидимият Бог, който е вечен),  Бога на израилевите войски, който ти клеветиш. Днес Господ ще те предаде в ръката ми, и аз ще те убия и ще взема главата ти от теб. И днес ще дам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на дивите зверове на земята, така че цялата земя да разбере, че има Бог в Израел. Тогава цялото това множество ще знае, че Бог не спасява (с това, което е видимо), с меч и копие, защото битката е на Господа и Той ще ви предаде в нашите ръце.
Точно сега, запомнете това, научете се да казвате това на себе си, когато се изправите пред трудност, научете се да казвате това тихичко: Тази битка е на Господа, не е моя, не е моя! Амин. Чувате ли? Но, пастор Принс, моята дъщеря се събира с лоша компания. Вие чувствате, че това е ваша битка, но това не е ваша битка. Не докосвайте битката, битката е на Господа. Амин. Вашата ръка не е твърде велика, вашият поглед не стига твърде далеч, амин, Бог е по-силен, Бог е по-велик, Бог ви обича повече, отколкото вие се обичате, той обича вашата дъщеря повече, отколкото вие я обичате, Бог казва: Не докосвайте битката, тя е моя! Битката е на Господа!
Но, пастор Принс, Давид все пак отиде да се срещне с Голиат! Да, но как  отиде? Облечен в броня? Не, облечен като пастирче. С меч? Не, с прашка! Така че очевидно, той вярваше: Тази битка не е моя. Битката е на Господа! Научете се сега да гледате на вашите проблеми по този начин и когато дяволът ви попита: Какво ще направиш ти относно това? Кажете: Тази битка не моя, тя е на Господа! Господи, това е твоята битка, през цялото време през годината: Господи, това е твоята битка. Понякога няма да е толкова бързо, колкото победата на Давид, но Господ чува това, което казвате, и Господ обича това. Неговите ръце са по-големи от вашите. Господи, това е твоята битка. Тази битка е на Господа - вашите пет думи на благодат тази година. Амин.
Ако лекарите ви поставят лоша диагноза, кажете си тихичко, тази битка е на Господа. Това е добрата битка на вярата. Вие се борите без да се борите, това е най-великата битка. Дяволът иска да мислите: Има място, където се наричате излекуван, но все още не сте излекуван, има място където се наричате излекуван, но виждате ли, вие трябва да направите най-доброто, на което сте способен, за да стигнете на това място, вие трябва да бъдете достатъчно покорен, вие трябва да бъдете достатъчно свят, вие трябва да сте достатъчно добър, за да стигнете там, и вие никога не сте там. Всъщност това не е истината. Истината е, че вие вече сте там. Вие сте  излекуваният, а дяволът се опитва да открадне излекуването ви. Но вие казвате: Не, това е лъжлив симптом. Господи, това е Твоята битка. Аз вече съм излекуван. Много по-лесно е да разберете, че сте вътре в сградата, когато наистина сте вътре.
Вие вече сте излекуван, не се опитвате да бъдете излекуван. Дяволът се опитва да ви отнеме излекуването, като блъфира, но вие го разобличавате, това е битка на вярата. Може да отнеме някакво време, не казвам че ще бъде лесно. Ето защо библията е храна за вярата на всички нас. Може ли да чуя едно хубаво амин?
А знаете ли какво се случи с гиганта? Чу се само едно “бум“, беше нужен само един камък, само един камък, защото битката е на Господа. Кой мислите, че направи така че камъкът да достигне целта си? Господ! Гиганта падна, и библията казва, Давид отряза главата му и я  занесе в Ерусалим. Долината Ила, където Давид уби Голиат е на километри от Ерусалим. Защо Давид занесе главата на Голиат в Ерусалим? Има една равинска традиция, която казва, че главата на Голиат е била заровена на място, което е наречено Голголиат, по-късно името е променено от Голголиат, хълма на Голиат, в Голгота, където един по-велик син на Давид, Исус Христос щеше да победи един още по-голям Голиат и щеше да смачка главата му на кръста, където Той взе на себе си всичките ни грехове и извика: Свършено е! Амин.
И така, Давид стана цар, а по-късно по линията на Давид дойде друг цар, Йосафат, за който библията разказва, че беше заобиколен от голямо множество врагове. И аз обичам неговата молитва, ако имате време, прочетете неговата молитва. Можете да я намерите в 2Летописи 20. Аз обичам неговата молитва. Той погледна към Бог и каза:
2Летописи 20:12 ..в нас няма никаква сила, никаква мощ да противостоим на това голямо множество, което иде против нас, и ние не знаем какво да правим; но към Теб са очите ни.
Обичам това. Това е като да кажете: Ние нямаме никаква мощ, никаква сила, никакви ресурси срещу тази болест, срещу този проблем, ние не знаем какво да правим, но нашите очи са върху Теб. Аз не знам как може да бъде освободена моята дъщеря, как може моя син да бъде освободен, но моите очи са върху Теб Господи!
Когато Йосафат каза това, Господният дух слезе върху един от Асафовите потомци, той беше пророк, и той каза това:
2Летописи 20:15 Слушайте, всички вие от Юда и вие жители на Ерусалим, и ти царю Йосафат! Така ви говори ГОСПОД: Не се бойте и не се плашете от това голямо множество, защото битката не е ваша, а Божия.
Чуйте това, тази битка не е ваша, а е на Бог! Но враговете идват срещу мен, би могъл да каже Йосафат. Но битката не е твоя, царю, тя е на Бог! Но вие не разбирате, пастор Принс, това идва срещу моето семейство. Но битката не е ваша, а на Бог! И всичко във вашата плът казва: Вие просто сте безотговорен, вие трябва да се притеснявате, как може да не се притеснявате! Но всъщност вие вършите най-великото нещо, което някога бихте могли да извършите срещу тази ситуация, срещу този проблем, макар да сте вътре в самото изпитание. Ще кажете: Пастор Принс, вие сте толкова благословен, вие не знаете какво е да си в изпитание. Откъде знаете, че не минавам през изпитание точно сега? Всъщност в момента минавам през изпитание. Ние винаги сме пред влизането в изпитание, или в изпитание, или сме излезли от изпитание. Така е от тази старана на небето, но аз се храня с изпитанието, то е храна за мен, аз не се оплаквам. Амин? Между другото, думата “оплаквам се“ в библията е думата “люн“. Бог мрази, когато неговите хора се оплакват. Думата “люн“ означава “оплаквам се“, но също така означава и “да прекарам една нощ“. С други думи, ако вие се оплаквате от вашата ситуация, вие оставате в нея още една нощ. Това не е от Бог, но Бог мрази оплакването. Вие се оплаквате и оставате в същата ситуация, вие хвалите Бог и Бог ви издига над проблема. Не се оплаквайте, не оставайте в проблема, хвалете Бог и бъдете издигнат над проблема. Алелуя! Битката не е ваша, тя е на Бог.
Знаете ли какво е най-великото нещо, което може да кажете в такава ситуация: Почивка! Когато се случи нещо, кажете: Господи, тази битка не е моя, аз не мога да преодолея тази пристрастеност, битката е Твоя. И тук много хора казват: “Но пастор Принс, вие учите хората, че могат да правят всичко, което искат.“ Не знам кой сте вие, мистър филистимец, вие винаги говорите така, но нека ви кажа това, тук имам  едно свидетелство на човек, който е пушил 50 години. Миналата седмица споделих с вас друго свидетелство, за човек, който е бил пристрастен към наркотици, а преди това към порно. Нашето служение има свидетелства за хора, които са били освободени от пристрастеност към наркотици, а също и от пристрастеност към порнография. Така че преди да започнете да викате до небето, че трябва да проповядвам за святост, покажете ми вашите резултати, а аз ще ви покажа моите.
Тук имам свидетелството на човек, който е пушил 50 години: “Аз бях сериозен пушач, бях свикнал да пуша минимум по 1 пакет цигари на ден. Един ден реших да спра да пуша, след като слушах проповед. Но старанията ми бяха напразни.  Започнах да пуша само след няколко дни.“
Колко от вас знаят, че чрез старание не могат да се откажат? Битката не е ваша, битката е на Бог.
“Тогава синът ми ми даде книгата Предопределен да царува, на пастор Принс, която прочетох за две седмици. Разбрах, че Исус ме е откупил и този живот е просто да гледаме към Него, че е нужно само да вярвам и да приема това, което Исус е направил за мен. Почувствах голямо желание да оставя пушенето.“
Това е свръхестествено. Много хора се опитват да оставят цигарите, но все още имат желание. Той казва: “Аз почувствах голямо желание.
Прочетох отново някои глави от книгата и записах молитвата си на хартия. Но този път реших да не се боря срещу пристрастеността ми към цигарите.“
Битката е на Господа! Той е получил откровение докато е чел книгата.
Не се борих с пристрастеността си към цигарите, защото знаех, че не мога да спра пушенето чрез моите собствени усилия. Просто избрах да си почивам в Исус, приемайки Неговата благодат и вярвайки, че Той ме е освободил от моята пристрастеност на кръста. Това не беше моя битка, а Негова, и Той вече я беше спечелил за мен.“
И какъв е резултата? И тези от вас, които надават вик до небето колко опасна е благодатта и говорят за святост, чуйте, това е резултата:
“Аз просто имах нужда да продължавам да разбирам, че греховете ми са простени и съм направен праведен чрез благодатта на Исус, а не чрез моето послушание или дела. След като се бях борил да оставя цигарите в продължение на 50 години, като по чудо, като просто си почивах в завършеното дело на Христос, аз се отказах от този навик успешно и без да полагам усилие и бях освободен от зависимостта си от цигарите! Исус го направи за мен!“
Алелуя! Амин. И така. Без да се борите, вие всъщност се борите.
А сега нека се върнем към историята на божиите хора. Да видим още веднъж какво се казва в:
2Летописи 20:15 Слушайте, всички вие от Юда и вие жители на Ерусалим, и ти царю Йосафат! Така ви говори ГОСПОД: Не се бойте и не се плашете от това голямо множество, защото битката не е ваша, а Божия.
Битката не е ваша, а на Бог! Знаете ли кого изпрати цар Йосафат да върви пред армията, за да посрещне голямото множество от врагове? Певци, които да пеят и да хвалят Господа. Те възхваляваха Господа за красотата на светостта като казваха: Славословете Господа, защото неговата милост продължава завинаги.
И когато войните на цар Йосафат стигнаха до бойното поле, те откриха, че всички врагове се бяха избили един друг, имаше вътрешна битка, враговете на цар Йосафат започнаха да се бият помежду си и се избиха един друг. И после се казва, че в продължение на три дни Израел събираше плячката от войната - толкова много беше тя. И там имаше толкова много скъпи вещи, един от военните мъже каза: Ето един слънчев часовник Ролекс за моята съпруга (църквата се смее), те събираха плячката от войната цели три дни. И долината беше наречена долината на благословението, долината Барака, тя все още е в Израел, аз съм я виждал, това е една много плодородна долина, “Барака“ означава “благословение“, долината на благословението.
Чувствате ли се все едно голям проблем се задава насреща ви, или в момента сте в средата на трудна ситуация, или лекарите са ви казали нещо или нещо се е случило и вие виждате вашето дете да се бунтува или нещо такова? Нека ви кажа това, колкото по-голямо е множеството, толкова по-голяма е долината, и тя се нарича долина на благословението, долина, чакаща вас. Амин.
И всичко, което трябва да направите е това: хвалете Господа, стойте...Бог го казва така:
2Летописи 20:17 Вие няма да има нужда да се биете в тази битка, позиционирайте себе си, стойте и вижте спасението което ГОСПОД ще извърши за вас...
“Позиционирайте“, еврейската дума означава “да определите своето място“.
“Стойте“, думата означава “да спрете своите си дела“, “да сте в позиция на слуга“.
Името на Исус, Йешуа, е което може да видите тук:  “Вие няма да има нужда да се биете в тази битка, позиционирайте себе си, стойте и вижте Йешуа - Исус“. За тези от вас, които познават подписа на Исус: “АлефТаф“, “АлефТаф“ се появява тук, “АлефТаф Йешуа Яхве“. Стихът продължава така:
2 Летописи 20:17 Не се страхувайте и не се плашете! Утре излезте срещу тях. ГОСПОД е с вас.
Но, пастор Принс, те все пак трябваше да тръгнат на бой, защо? Да, те излязоха, но пред армията изпратиха певци, за да възхваляват Господа, за да покажат колко много се доверяват на това, че битката не е тяхна. И така, всичките им врагове чуха тяхното пеене и започнаха да си казват един на друг: “Убий ме, убий ме, добре, не, аз ще те убия, аз ще те убия“ . Мислите че се шегувам? Нека видим този стих:
2Летописи 20:23 казва: те си помогнаха взаимно да се изтребят.
Буквално пише, че те са си помагали да се убият един друг. И библията казва, когато Израел дойде, работата беше свършена, амин.
А сега да се преместим във времето при Мойсей, когато е пред Червено море. Армиите не фараона идват след тях, хората крещят: Затова ли ни доведе тук да умрем, Мойсей, за това ли беше всичко? И библията казва, Мойсей каза на хората:
Изход 14:13 Не се страхувайте, стойте и вижте спасението на Господа,
Думата “спасение“ на еврейски тук отново е Йешуа, Исус. И тук се казва същото нещо, “стойте, вижте Йешуа, вижте невидимото, Този, който ви обича, Този, който се грижи за вас, Този, който даде живота си за вас, гледайте към Него.
Изход 14:13 Не се страхувайте, стойте и вижте спасението на Господа, защото египтяните (двойния стрес), които виждате днес, вие няма да видите никога повече завинаги!
Болестта, която виждате на рентгеновата снимка, това нещо в твоето дете, тази липса, този дълг, този огромен дълг, който би трябвало да платите, който виждате днес, вие няма да видите никога повече, завинаги! Защо? Защото Господ ще се бие за вас! И вие ще запазите спокойствието си, мира си. Господ ще се бие за вас, думата “бия се“ тук е “лахем“.
Това, което трябва да направите е да държите здраво мира си! - Но аз искам да направя нещо! Дръжте мира си! - Може би Бог се нуждае от моята помощ! Дръжте мира си! Господ ще се бие за вас! - Аз не виждам никаква промяна, става по-зле. Дръжте мира си! - Аз трябва да помогна на Бог! Тогава Бог държи мира си. (Хората се смеят).
Запомнете това, Бог трябва да получи цялата слава, Той не споделя славата си. Аз винаги казвам това, и го казвам с уважение: Ако Бог иска да получи цялата слава, нека Бог да свърши цялата работа. Просто кажете: Господи, сега си само Ти и моята рентгенова снимка, какво ще кажеш, битката не е моя, битката е твоя, Господи. Битката е твоя. Амин. Моят дълг, моят огромен дълг не е мой проблем, това е твой проблем, Господи. Битката е твоя.
И дяволът винаги ще дойде по някое време през деня, това е битка на вярата, това е красива битка на вярата, дяволът ще дойде и ще каже: Какво смятате вие да направите за това? Отговорете: Битката не е моя, тя е на Господа, намерил си грешния човек, схващаш ли? (Църквата се смее). Гледайте към този, който вижда всичко. Хвалете Господа! Амин.
Ще завърша с това. Две седмици след като Исус беше възкресен от мъртвите, учениците му се чувстваха обезкуражени, някои от тях се чувстваха виновни. Една нощ те всички отидоха да ловят риба. Работиха цяла нощ и не уловиха нищо. Може би вие сте опитвали и опитвали с вашето момче тинейджър, но никога не сте получили добри резултати, вие сте опитвали и опитвали с вашия съпруг, но отново, никакви резултати, но, чуйте, каквато и да е трудността, те се трудиха цяла нощ, времето на тъмнината, и не хванаха нищо. Но на сутринта, Исус мина от там. Те Го видяха, но първоначално не Го познаха, и Исус каза: Имате ли някаква храна? Те казаха: Нямаме нищо. Той им каза: Хвърлете мрежата от дясната страна на ладията. Те направиха това и този път хванаха толкова много, и толкова големи риби, че не можаха да ги довлекат до брега. И най-накрая, когато успяха да ги довлекат до брега, библията казва, те видяха жарава, те видяха риба, и видяха хляб. Някой им беше приготвил закуска. Вижте това:
Йоан 21:15 И след като закусиха,
Тук е откровението, църква, библията казва: “след като закусиха“!
Вижте, този стих е от евангелието на Йоан. От всичките 4 евангелия, всяко едно описва Исус по различен начин, но най-върховното описание на Исус е Исус като Бог и това описание е в евангелието на Йоан. В евангелията на Матей и Лука се говори, този роди онзи, онзи роди този, но в евангелието на Йоан няма нищо относно раждане, защото Бог не е роден. Евангелието на Йоан започва така: “В началото беше Словото и Словото стана плът и живя между нас“. Това е евангелието, където Исус е обрисуван като орел, това е върховното евангелие! И обърнете внимание, главата от която сега четем е също от евангелието на Йоан. И как завършва тя? Тя завършва с възкръсналия Исус, приготвящ закуска! Дори когато е  възкресен от мъртвите, Той пак идва в обикновеното ни ежедневие, на мястото където сме, приготвящ закуска. Той им приготвя закуска! Те са работили до изтощение цялата нощ, те са уморени, студено им е, но има гореща закуска приготвена за тях.
Ще ви кажа нещо важно.
Вижте Йоан 21:15 Когато се нахраниха, Исус каза на Симон Петър: „Симоне, сине Йоанов, обичаш ли ме повече, отколкото ме обичат тези другите?“ Петър отговори: „Да, Господи, знаеш, че те обичам.“ Исус му каза: „Грижи се за агънцата ми.“
Някои хора ми казват: “Пастор Принс, вие казвате, че Бог никога не иска нищо от нас“. Никога не съм казал такова нещо. Казвам, че под благодатта Бог е ориентиран към снабдяване. Каквото и да иска, Той първо го осигурява. “Но, пасторе, библията казва, че Господ е заповядал на Петър да храни агънцата му.“  Да, но, обърнете внимание, след като те са се нахранили. Той ги нахранва преди да поиска нещо от тях. Това е моят Исус. Това е моят Исус! Той ги нахранва. А и какво е заповядването му? Това не е заповядване. Той попита: “Обичаш ли ме?“ Това е искане, което идва от любов. “Да, Господи.“ Тогава храни агънцата ми.“ Той обича да храни. Той ги нахрани и им каза и те да хранят. Пастори, вашето служение е да храните, да храните, не да биете. Има ли корекции в това, което говорите? Да, но не бийте, хранете! Той се грижи за това неговите агънца да са нахранени, неговите овце да са нахранени. Не е ли това красиво?
Помните ли историята за бурята, която връхлетя  учениците, когато бяха на път за Капернаум? Какво се случи? Исус беше на планината и Той видя, че в Галилейското езеро започва буря. Учениците гребяха, те гребяха срещу бурята, и библията казва, Той отиде при тях. Но какво се случи преди това? Нахранването на 5-те хиляди. Така че, преди бурята, Той ги нахрани, всичките негови 12 ученици имаха хляб, 12 кошници пълни с останалите къшеи хляб. Той ги нахрани преди бурята.
Чуйте, Той ще ви приготви, Той ще ви нахрани преди бурята, и след бурята, Той пак ще ви нахрани, по време на бурята, Той ще ви храни. Знаете ли как печелите? Не е с: дяволе, дяволе, аз идвам срещу теб, не, просто се хранете, когато се храните, Бог се бие за вас. Той приготвя трапеза пред вас. Радвам се, че избрахте да слушате това, радвам се че се храните с Божието слово. Да се храните означава да влезете във владение на вашите притежания. Да се храните е да водите битка. Може ли да чуя едно хубаво амин?
И помнете това: Когато вие стоите, когато държите мира си, Бог няма да стои, Бог ще се бие за вас. Ако вие се биете, Бог държи мира си. И всичко във вас ще крещи: Ти трябва да направиш нещо. Не правете нищо.
И накрая, всички тези гиганти, от които те се страхуваха, и стените на Ерихон, дори тези големи, масивни стени, всички паднаха след 6 дни на мълчание. Исус Навиев нареди на хората да обикалят около стените в мълчание. Нито една дума. Дръжте мира си, каза Исус Навиев. Защо? Господ се бие за вас. На седмия ден, едва на 7-мия ден, той каза: Извикайте! И всички тези гиганти, от които се страхуваха преди 38 години, тези високи анакими, големи гиганти, много високи стени, всички паднаха само с един вик. Господ ще се бие за вас.
Не ме интересува дали е рак, каквото и да е, Господ ще се бие за вас. Вашето място е: Борете се да не се биете и се трудете да влезете в почивката.
Евреи 4:11 Нека да се трудим да влезем в тази почивка, за да не падне някой в неверие.
Единствения ви труд през тази година, за да не влезете в неверие, трудете се да бъдете все повече и повече в почивка. Вие не можете да направите това, ако се храните с вестници, от медиите, от храната на света, пъпеши, праз, лук, чесън, не, вие се хранете с маслини, грозде, със словото на Бог, и когато се храните вие влизате в своите притежания.
Ако вие попитате: Пастор Принс, как да бъда спасен? Повярвайте в Господ Исус Христос и вие ще бъдете спасен и вашия дом. Ако това сте вие, помолете се с тази молитва точно сега. Кажете я от все сърце:
Небесни Татко, благодаря ти за това че ме обичаш, благодаря ти за подаръка, който е твоя Син, който Ти предаде на смърт за мен и за моето семейство, без да съм направил нещо да го заслужа. Христос умря за моите грехове, Той беше погребан и беше възкресен от мъртвите, всички мои грехове бяха премахнати до един. Исус Христос е мой Господ и Спасител. Благодаря ти, Татко, че отсега нататък аз вече никога няма да съм сам, ти бдиш над мен. Господ Исус е мой Пастир, Той ме храни, Той ме води, Той ме насочва от този ден завинаги. Със сигурност, не може би, със сигурност добротата и милостта ще ме преследват през целия ми живот. Благодаря ти, Татко, в името на Исус. И всички хора да кажат: амин.
Не приемайте Божията защита за гарантирана. Едно от нещата, eдно от притежанията в които трябва да влезете, е Божията защита. Вие не сте защитени автоматично само защото сте в добра църква, и само затова, че пастор Принс проповядва за защита. Вие има нужда да влезете във владение, краката ви да пристъпят в защитата на Бог, вие имате нужда да пристъпите във вашите притежания, които са ви били дадени. Може ли да чуя едно хубаво “амин“.
Вдигнете ръце към Господ! Бог, който знае началото от края му, и края преди началото му, Бог който знае всички месеци през тази година, и седмиците, и дните, Бог който познава всички схеми на врага, които той е приготвил, за да ви хване в капан, за ви препъне, нека същият този Бог да ви пази, да ви защитава, да ви пази от всяко зло, да защитава вас и тези които обичате от всяка опасност, нараняване, инцидент, трагедия, от силите на тъмнината, от ужас и от властта на злия. Този удивителен Бог, който защити Израел при излизането им от Египет, а после и в пустинята и ги доведе в обещаната земя, който победи техните врагове, нека Той победи всички ваши врагове. Битката е Негова!
Днес, Татко ние обещаваме, че каквато и тревога, каквато и трудност да дойде срещу нас, ние ще я виждаме като Твоя битка, Господи. Ние оттегляме ръцете си от битката, това е Твоя битка, не наша. Благодарим Ти Татко, в името на Исус. И всички хора да кажат “амин“. 
Превод и четене: Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година