"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Направете Благодатта главно нещо"

НАПРАВЕТЕ БЛАГОДАТТА  ГЛАВНОТО НЕЩО, ИЗГОНЕТЕ АГАР (ЗАКОНА)

Днес ще споделя с вас нещо, което наистина ме вълнува много. Много от вас познават този библейски разказ, но днес ще навлезем по-дълбоко в него, това историята на Агар. Тя напусна дома си два пъти. Първия път напусна сама, втория път беше прогонена, за да не се върне никога. Във всяко от напусканията ѝ, има уроци. Днес ще навляза по-дълбоко в историята на живота на Авраам и Сара, и на какво са образ те. Но заради тези, които сега се присъединяват към нас, ще започнем от Галатяни:
Галатяни 4:21  Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли какво казва закона?
Апостол Павел пише да църквата в Галатия, това е място, което сега се намира в  Турция. Павел пише  на църквата чрез Светия дух. Не забравяйте, че думите на Павел не са неговите собствени думи. Той пише  от името на Светия дух, който му дава думите. Виждате ли, вие трябва да вярвате в абсолютното словесно вдъхновение на Писанията. Цялото Писание е боговдъхновено (2Тимотей 3:16), то е Божият дъх, а Бог не пилее  дъха си. Всяка дума е заредена със сила. Една дума от Бог изведе живота от тъмнината, една дума от Бог може да промени тази диагноза от лекаря, една дума от Бог може да промени финансовото ви положение. Само една дума! Всяка дума от Писанието е боговдъхновена. Така че това е божията дума, Бог казва:
Галатяни 4:21  Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли какво казва закона?
Толкова по отношение на изказвания като: “Аз искам да съм под закона, искам да изучаваме закона, мисля че трябва да проповядваме закона, мисля че трябва да учим хората на закона“. За тези, които искате да сте под закона, Павел казва: Не чувате ли какво казва закона?
Законът е записан в първите пет книги на библията, чийто автор е Мойсей, Тората.
Галатяни 4: 22 Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от робинята и един от свободната жена.
Как се казва сина на робинята? – Исмаил. А как се казва сина на свободната жена? – Исаак. Думата “робиня“ (Цариградски превод) на оригиналния гръцки означава “младо момиче робиня“. Авраам има тази млада робиня от Египет. Когато си тръгна от Египет, фараонът на Египет го благослови с много богатства, и едно от тях, което всъщност не би трябвало да наричам благословение, е Агар, египетското момиче прислужница. И така, тя беше в дома на Авраам. И тъй като Сара не можеше да ражда, Сара отиде при Авраам и му каза: “Тъй като Бог ме е спрял от това да раждам“ - между другото това нейно мислене е погрешно.
Бог не иска никоя бездетна жена да си мисли, че Бог я е спрял да ражда. Бог е “който настанява в дома бездетната и я прави весела майка на деца“ (Псалм 113:9). Ако вие сте бездетна или ако имате медицинско потвърждение, че не сте способна да имате деца, искам да знаете, че има място в Бог, ако вие изберете да вярвате и да следвате Божиите начини, намерете всички обещания, които се отнасят за бездетната жена, това че тя ще бъде весела майка на деца, това че няма да има безплоден или безплодна сред вас, четете тези писания отново и отново, всеки един ден. Думата на Бог ще донесе плод. Амин.
Така че Сара каза: Тъй като Бог ми е направил това – което е грешка от нейна страна – защо не вземеш моята слугиня – това е обичайно за културата на народите в онези дни – може би ще придобия дете чрез нея. И така, Авраам не се оплака, Авраам спа със слугинята Агар и тя роди Исмаил. Библията казва, че когато Агар разбра, че е забременяла, тя презря господарката си Сара, законната съпруга. Има нещо характерно за жените, жените правят света вълнуващ. Ако нямаше жени, нямаше да има нужда от корейската драма, никой нямаше да се пали по драмите. Това е така, защото има жени. Те обичат частта, където се вихри битка. Разбира се, има също и някои мъже, които са като някои жени, те обичат битката. Както и да е. Това нещо съществува, така че когато слугинското момиче разбра, че е бременно, презря Сара: запазете тази мисъл в ума си. Библията казва относно Исмаил, че е роден според плътта, а този от свободната жена е роден чрез обещанието.
Галатяни 4:23 но този, който бе от слугинята, се роди по плът, а онзи, който бе от свободната, по обещание.
Където и в библията да видите да пише “по плът“ , това винаги говори за  собствено усилие. Така че Исмаил беше роден от собственото усилие на Авраам. Авраам все още беше плодовит. Кажете “Уау“! – Уау! - Той беше на около 85 години, но все още плодовит. Библията ясно казва, че безплодността беше от страната на Сара. И така, Авраам придоби Исмаил. Но когато се роди Исаак, онзи, който бе от свободната, се роди по обещание. Това ще се случи също и на вас. Вие не искате нещата да ви се случват в резултат на собственото ви усилие, защото когато придобиете нещо чрез собственото си усилие, за да го запазите пак ще трябва да използвате собственото си усилие. Каквото и да придобиете чрез собствено усилие, вие не се чувствате сигурни, защото трябва да го пазите.
Ако вие трябва да промените този, който сте, за да се сдобиете с приятел или съпруг, после винаги трябва да сте този, който не сте, за да запазите този човек. Затова е важно във взаимоотношенията си да сте винаги истински, да казвате на хората как се чувствате, каква храна харесвате, каква не харесвате. Ние винаги искаме да покажем най-хубавото от себе си, но се уверете, че това най-хубаво е вашето истинско хубаво. Колко от вас се радват, че когато четете библията, Бог крие тайни, Бог крие истории, Бог скрива фундаментални истини, Бог скрива мъдрост в героите от библията. Разказах ви за Йосиф, споделям с вас толкова пъти относно Ѝосиф, защото той е най-ясният образ на нашия Господ Исус Христос по отношение на характер.
Тук се казва, че тези две жени са образ на два завета. Сара, законната съпруга на Авраам, представлява благодатта. Агар, чието име означава “полет“, защото винаги ѝ се налага да бяга, тя не е законната съпруга на Авраам, тя е робиня. Библията казва:
Галатяни 4:24 И това е алегория, защото тия жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда деца за робство, и той е Агар.
Алегория означава история, която може да се тълкува, за да разкрие скрит смисъл. И така, помнете това, 10-те заповеди дойдоха от планината Синай. Законът на Мойсей дойде от планината Синай. Днес има вярващи, които искат да се върнат обратно до планината Синай. Дори най-добрите израелтяни, когато бяха до планината Синай, дори Мойсей каза: много съм уплашен и разтреперан, в Евреи се казва: “Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема и пламнала в огън, така че дори Мойсей каза: аз съм много уплашен и разтреперан“. Ние никога вече няма да отидем на тази планина. Бог е преместил планините. Днес ние пристъпваме към планината Сион, която не може да бъде разтърсена, и така ще е завинаги. Ние дойдохме до планината на благодатта.
Галатяни 4:25 Защото тази Агар е планината Синай в Арабия и съответства на Ерусалим, който сега е в робство с децата си.
Обърнете внимание, това робство се появява отново и отново, винаги когато се държите за закона, ще бъдете в робство. Вие ще бъдете в робство!  И защото сте в робство, робството включва проклятието за бедност, болест, депресия, всичко това идва заради робството. Моят страст е да проповядвам на хората как да влязат в свободата, истинската свобода чрез Христос. Може ле да чуя едно хубаво Амин? Амин. Вие никога не сте свободни да успеете, докато не сте свободни да сгрешите, трябва да има свобода. За тази свобода ни освободи  Исус.
Вижте, Ерусалим днес е в робство. Ако вие настоявате да сте под закона, дори да сте евреин, вие сте като Исмаил. Но Бог казва, че Ерусалим горе е свободен. Амин. Благодатта е свободна. Знаете ли какво означава свободен? Обратното на робство. За нас няма никакво робство. Вие живеете, дишате, вървите и стоите в атмосфера на благодат. И никога не оставяйте някой да ви открадне тази атмосфера. Може ли да чуя едно хубаво амин? Амин. Нека да продължим. Искам да ви покажа историята на Агар, какво се е случило. Да отидем направо на Битие 16, първото напускане на Агар. Вече утвърдихме, че Агар е закона, планината Синай. “И като видя, че зачена, господарката ѝ стана презряна в очите ѝ“ (Битие 16:4). Ще ви кажа нещо, ако Агар представя закона, а Сара – благодатта, имаше време когато изглеждаше, че закона работи добре като практика, като правило, приличаше че благодатта е слуга на закона. Времето преди първото напускане на Агар, съответства на времето от Мойсей до смъртта на Исус. Когато Исус беше на земята, Той беше все още под закона, Той извършваше делата си все още под религиозната система на закона. Да, Той беше пълен с благодат, знам това, но библията казва, че Бог изпрати Сина си, за да изкупи тези, които бяха под закона. В продължение на 1500 години, евреите бяха под закона, от времето на Мойсей и планината Синай, до времето на Исус. И кога свърши този период? – На кръста! Не се ли радвате, този период свърши! Слава на Бог!
И така, да се върнем на това, което се случи с Агар. Тя презря господарката си. И Сара каза на Авраам:
Битие 16:5 Заради тебе ми става неправда. Дадох робинята си в твоите обятия; и тя като видя че зачена, господарката ѝ стана презряна в очите й: Господ да съди между мен и теб.
Авраам ѝ каза същото, което всеки съпруг обичащ спокойствието си, би казал: “Ето, слугинята ти е в ръката ти; стори с нея, както ти се вижда угодно“. Когато се върнете в къщи и съпругата ви започне да се оплаква от жената, която идва да чисти къщата, един от най-разпространените отговори е: Прави каквото искаш да направиш. “Ще я уволня“ – “Добре.“, “Ще ѝ увелича заплатата“. – “Добре.“ Но да се върнем на Агар. “Сара се отнасяше зле с нея“, казва библията. Тук всички жени се чувстват малко облекчени като чуят това, има моменти, в които губите търпение, не се ли радвате, че тази жена, която представя благодатта, тя също е имала проблем с темперамента си?
Битие 16:6  И когато, Сара се отнасяше зле с нея, тя побягна от лицето ѝ.
И така, първото напускане на Агар е това – тя побягна. Но вижте какво се случи, когато тя побягна. Когато тя побягна, Ангелът на Бог я срещна. Думата “ангел“ означава “пратеник“. И аз знам от тази фраза, винаги когато е “Ангелът“, с определителен член “ът“, става въпрос за Исус Христос и неговото появяване преди да се превъплъти като човек. Следващия стих:
Битие 16:7,8 Но ангелът на ГОСПОДА я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур. И рече: Агар, Сараина слугиньо, от къде идеш? и къде отиваш? А тя рече: Бягам от лицето на господарката си Сарайя.
Обърнете внимание какво ѝ казва Исус:
Битие 16:9 А Ангелът Господен й рече: Върни се при господарката си, и покори се под властта й.
Исус винаги казва на закона, всеки път когато закона се опита да вземе надмощие, да стане главното правило, Исус му казва: Отдръпни се назад, върни се обратно на мястото си. Ще ви дам веднага един пример от времето, когато Исус беше тук.
Матей 12: 1 По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат.
Кой ден е бил? – Събота. Евреите не работят в събота. Дори не е разрешено да късат класове. Това се смята за работа. И така, учениците на Исус започнаха да късат класове и да ядат.
Матей 12:2 А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота.
Те са прави. Технически те са прави. Законът казва: Не можете да работите в събота. Те късаха класове, бяха гладни. Фарисеите налагат закона. Фарисеите са известни с това, че вземат закона от неговото подчинено място го поставят на главното място. Това правят и тук. Но са забравили, че този който стои пред тях, Синът на Бог, напълно Бог, напълно човек беше Ангелът на Господа, който говорѝ на Агар: Върни се и се подчини под властта ѝ. Вижте какво им отговори Исус, стих 3:
Матей 12:3 А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него, 
4 как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове, които не бе позволено от закона да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците? 
5 Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни. 
6 Но казвам ви, че тук има един, който е по-велик от храма.
7 Но ако бяхте знаели какво значи тази дума: "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили невинните. 
8 Защото Човешкият Син е Господар на съботата.
Исус цитираше Осия 6:6, “Защото милост искам, а не жертва“. Тук думата “милост“ на еврейски е “хасед“. В Псалми 106:1, където Дейвид казва: Хвалете Господа, защото неговата милост продължава завинаги, отново думата “милост“ е “хасед“ на еврейски. В Плачът на Еремия се казва: Неговите милости: хасед се подновяват всяка сутрин.
Ако днес сте в Израел и попитате еврейски вярващ, неговата библия, неговия Нов завет са на еврейски, как четете всички тези стихове, в които пише “благодат“? Например, където пише: Законът беше даден от Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос (Йоан 1:17)? Те ще ви кажат: хасед! Навсякъде където пише “благодат“, на еврейски е “хасед“. “Хасед“ е думата използвана, когато библията казва: Хвалете Господа, защото неговата милост: хасед продължава завинаги.
Бог казва: Милост искам, а не жертви Осия 6:6, Матей 9:13.Бог казва: Аз се радвам на “хасед“, Аз желая “хасед“, благодат, а не жертвоприношение. Исус каза на фарисеите: Вие като лидери, ако вие разбирахте, че сърцето на Бог е в “хасед“, в благодатта, вие нямаше да осъдите невинните (Матей 12:7). Синът на Бог е господар дори на съботата (Матей 12:8).
Не забравяйте: Моите хора са гладни. Давид беше гладен. Давид каза: Ние бягаме вече дни от цар Саул, той ни преследва все едно сме дивеч. Аз съм гладен, Господи, и моите хора са гладни, и единствения хляб който е тук в храма, е осветения хляб, който е предназначен за свещениците, Господи, аз знам, че един ден всички ще бъдем свещеници, може ли да ги взема предварително или не? Какво да правя, Господи? Бог каза: Яж! Защото Той е Господ, не закона, Исус е Господ! Слушате ли? Вижте това, историята не е свършила. Да видим:
Матей 12: 9 И като премина от там, отиде в синагогата им.
Матей 12:10 И ето, там имаше човек с изсъхнала ръка.
На път сме да открием  защо излекуването не е толкова често в църквите днес. Говоря за църквите по целия свят, във време, когато ние сме под Нов завет, основан върху по-добри обещания (Евреи 8:6)! Ако в Стария завет е обещано излекуване, ние би трябвало да имаме супер излекуване, иначе нямаше да е “по-добър завет, основан на по-добри обещания“. Ако Стария завет обещава да няма безплоден мъж или жена, ние би трябвало да имаме супер плодовитост. Така че какво се случва, какво не е наред? Тук се казва:
Матей 12: 9, 10 И като премина от там, отиде в синагогата им. И ето, там имаше човек с изсъхнала ръка. И те го попитаха – фарисеите, лидерите на синагогата попитаха Исус - Позволено ли е човек да изцелява в събота?– за да могат да го обвинят.
Сега, за какво имат съзнание те? За закона – за Агар. Те се опитват да сложат Агар начело на синагогата. Те забравиха кой е начело на синагогата. Той току що беше казал: Тук стои един който е по-велик от съботата. Точно след като Той каза това. те се опитаха да сложат закона над Него. Те забравиха, че Той е този, който говорѝ на Агар и ѝ каза: Подчини се под благодатта. “Позволено ли е от закона?“- Всъщност Исус е този, който е дал закона! И той даде закона не за да оправдае човека, но да покаже на хората, че не са способни да изпълнят закона, така че да се обърнат към Исус като тяхно единствено спасение и праведност. С мен ли сте? Забелязали ли сте, че понякога е по-добре да не отговаряме на въпросите на хората, защото е очевидно че Исус не отговори. Те го попитаха: Позволено ли е според закона да се изцелява в събота? Той можеше само да отговори: Да, но Той не го направи. Той отговори на въпроса с въпрос.
Матей 12:11 Той им каза: Кой човек от вас (фарисеите, с парични знаци в очите си), ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади?
Матей 12:12 А колко е по-скъп човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден.
Ако парите им паднат в калта в съботен ден, те ще се наведат да ги вземат, няма да имат нищо против. Но достатъчно разговор с фарисеите! Исус се обърна към човека и каза:
Матей 12: 13 Простри ръката си. И той я простря; и тя стана здрава като другата.
Очакваме чудесен отговор на лидерите на синагогата, например всички да извикат: Алелуя. Слава на Бог за неговата удивителна благодат! Вместо това:
Матей 12:14 А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.
Когато Исус дойде, дори и под закона, той сложи благодатта на най-главното място, а закона – в подчинено положение. Успявате ли да го видите? Защото Той каза: Позволено е от закона да се прави добро в съботен ден. Искам да ви покажа нещо тук, което ще ви благослови. Това е историята разказана от Матей. Да видим как Марк разказва същата история, случила се в синагогата. Тук има малък детайл, който искам да видите. Той ще ви благослови.
Марк 3:5 А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя.
Знаете ли какво? Аз ви предизвиквам: Идете и потърсете в евангелията на Матей, Марк, Лука и Йоан, вие няма да намерите на нито едно друго място да пише, че Исус е ядосан. Знам, някои от вас мислят, че Той е бил ядосан, когато е обърнал масите на среброменителите (Матей 21:12) в храма, но ако прочетете, никъде няма да намерите да пише, че Той е бил ядосан. Вие можете да правите неща без да сте ядосани. Вие можете да дадете строго предупреждение на децата си да стоят далеч от шосето, без да сте ядосани. Действията не означават, че сте ядосани. Никъде не е писано, че Той е ядосан. Ние приемаме, че е ядосан. Но това, което казвам е, че в библията не пише, че Той е бил ядосан. Единственото място в евангелията, където се казва, че Той е ядосан е тук. Какво ядосва Исус? Ние знаем, че Той е същият вчера, днес и завинаги. Това, което го ядосва тогава е същото, което го ядосва и сега. Не е ли интересно, когато Той срещна бирниците, проститутките, отхвърлените от обществото, няма никъде записано, че той е ядосан. Всъщност Той разреши дори на онази жена, да плаче върху краката му. Разреши дори на бирник да стане един от неговите ученици: Ела, Матей, следвай ме. И така ние имаме евангелието на Матей, който е бил бирник. Тогава бирниците т.е. събиращия данъци не е бил както е сега, да събира справедливи данъци. Тогава са събирали повече отколкото се е изисквало. Погледнете това: Той ги погледна с гняв. Какво прави Исус ядосан?- Липсата на благодат! Вие можете да проповядвате каквото си искате от амвона, например: Бог е ядосан на греха – Да, да, ако се върнете назад, в Стария завет ще видите, че Бог е ядосан на много неща, но на кръста, жертвата на Исус изчерпа целия Божи гняв в Неговото собствено тяло. Той пое всички наши грехове, дотолкова, че след като извика, “Свършено е“, сега когато Бог поглежда към теб, вярващия, Бог не вижда никаква следа от грях. Както преди време неговите праведни очи не видяха никаква следа от праведност, сега, неговите праведни очи не могат да видят никаква следа от грях върху вас. Ето как жертвата на Исус ни е изчистила един път завинаги. Добра новина, нали! Дали Бог се ядосва? Да, Той се ядосва, когато липсва благодат! В Марк 3:5 се казва: “като ги изгледа с гняв, наскърбен от закоравяването на сърцата им“. Какво наскърбява Исус днес, знаейки че Той е същият вчера, днес и завинаги? Между другото тази дума “наскърбен“ от закоравяването на сърцата им е много интересна дума. Това е думата “сулипио“. “Сул“ е гръцкото “със“ , “лупио“ е  “скърбя“, с други думи, означава “да бъдеш със скръб“ заради закоравяването на сърцата им. “Лупио“ е корена на думата “скърбя“. Защо ви показвам това? Защото, когато библията казва в Ефесяни: Не наскърбявайте, думата е “лупио“, не наскърбявайте Светия дух. От както  съм в църквата слушам за нещата, които наскърбяват Светия дух. Примерно някой дъвчи дъвка по време на служението. Те ще ви кажат, ти наскърби Светия дух, Бог се движеше мощно точно сега, и заради дъвченето на дъвка, помазанието на Бог си тръгна. Аз израснах в такава атмосфера. Или има хора, които искат да те накарат да вярваш, че трябва да има специална атмосфера, музиката наистина помага, когато сте в църква, благодаря на Бог, използвайте я. Но искам да ви кажа: Исус лекуваше без музика и без специална атмосфера. Музиката единствено ви помага да се фокусирате. Но не казвайте: Музиката лекува. С мен ли сте? Какво наистина наскърбява Светия дух, искате ли да знаете? Защото, ако не знаете какво наскърбява Светия дух, те ще ви кажат: Вашият пастор се облича твърде много по модата, това наскърбява Светия дух. Според тях всяко нещо наскърбява Светия дух. Според тях: жената, която ръководи музиката има твърде много грим, това наскърбява Светия дух. Съгласен съм, тя употребява твърде много грим. Но това е защото тя е умна: тя е красива и с грим става още по-красива. За вас, вие по добре си сложете грим (църквата се смее). Хората имат всякакви странни идеи за това какво наскърбява Светия дух. Опитват се да създадат закони, които дори не са съществували на планината Синай. Липсата на благодат е която наскърбява Светия дух. Ние трябва да предаваме на хората благодат, а не осъждане.
Ефесяни 4:29  Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за укрепване според нуждата, за да предаде благодат на тези, които слушат;
Аз ви поглеждам, вие изглеждате депресиран. Поглеждам ви и ви казвам: Вие сте праведен в очите на Бог, вие сте красив в очите на Исус. Току що ви предадох благодат. Благодат е да говорите незаслужено добри думи. Жените имат мощно оръжие чрез благодатта. Какво казва началникът на съпруга ви, какво му казва колегата му, не е дори наполовина толкова мощно, колкото това, което съпругата му казва. Когато съпругата ми каже: Ти проповядва добра проповед! – Уау! Кажи го още веднъж! Няма значение какво казват останалите, но когато съпругата ми го каже, това е от голямо значение за мен. И така, стих 29 казва, никаква гнила дума, дума без стойност, лоша дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за укрепване според нуждата, за да даде благодат на тези, които слушат. – Слушайте внимателно. Стихът не казва да не се говорят ругатни. Аз не съм ЗА ругатните, всъщност ние не разрешаваме да се говорят ругатни в дома ни, в моето семейство. Аз съм против ругатните, вие разбирате. Но този стих не говори за това.
Първия път когато Мойсей удари скалата, това беше правилно, това беше картина на кръста. Но когато след 30 години и повече  Мойсей удари скалата, когато Бог му беше казал само да ѝ говори, Бог му каза: Ти няма да влезеш в обещаната земя. Защо? Аз ти казах да говориш на скалата, а ти я удари. Ти ме направи да изглеждам суров. Ти ме направи да изглеждам жесток на хората, когато Аз исках да ме видят милостив. Така че Мойсей, ти няма да влезеш в земята. Той беше толкова близо, толкова близо до обещаната земя. Защо? Лидери, това е предупреждение. Когато вие правите Бог да изглежда жесток, вие можете да проповядвате много драматично, например: Грехът ви непременно ще ви намери, и да гледате хората заплашително. Хората ще си мислят, сигурно така изглежда Бог. Но това не е вярно. Бог не изглежда така. В църквите по целия свят се говорят неща, които никога не са били в библията. Например: Бог няма да ви излекува, докато вие не направите това и това, с една дума, спазвайте закона. И вярата на хората просто се стопява! Не е ли удивително, когато Синът на Бог беше на земята, Той никога не сложи хората в категории. Той не каза: Вие, вие и вие елате тук в отделна група, защото чувствам че имате наследствено проклятие. Първо трябва да прекъснем проклятието. Вие, вие, вие, искате излекуване, нали, но аз не мога все още да се помоля за вас, защото вие още не сте оправили отношенията си с партньорите си, виждам че вие не сядате заедно, затова първо си оправете отношенията, преди да ви излекувам. Представете си всичко това да се случва покрай Галилейското езеро. Вие, вие, вие, вие, вие всички сте рибари, нали, да, аз виждам. Току що ви чух да говорите вулгарни думи един с друг, изповядайте това преди да се помоля за вас. Направи ли Исус това поне един път? Прекъсна ли поне едно наследствено проклятие преди да излекува някого, оценяваше ли хората преди да ги излекува? Не, той първо ги лекуваше. После Той ги изпращаше да лекуват, да носят благата вест, Той им даваше помазание. Защо църквата не проповядва това? Защо, защо ние винаги проповядваме за наследствено проклятие? Вие прекъсвате едно проклятие, но после имате още проклятия за прекъсване. Затова трябва да купите учебния материал на онзи човек, вие трябва да отидете при този човек. Църква, това е духовно магьосничество, ние проповядваме неща, които не са в Новия завет.
Но да се върнем на Агар и второто напускане на дома ѝ. Тя се върна обратно при Сара и след доста години, сега, СЕГА, Сара е майка. Тя беше родила Исаак. Обещания потомък беше дошъл, алелуя! Вижте това:
Битие 21: 5-8  А Авраам беше на сто години, когато се роди син му Исаак. И Сара каза: Бог ме направи за смях; всеки който чуе, ще ми се смее. Каза още: Кой би рекъл на Авраам, че Сара ще кърми деца? - защото му родих син в старините му. А като порасна детето, отбиха го; и в деня когато отбиха Исаак, Авраам направи голямо угощение.
Според тогавашната култура, детето се отбива от млякото и започва да се храни с твърда храна около втората, третата си година. На този ден евреите правят голямо празненство.
Битие 21:9 А Сара видя, че синът на Агар египтянката, когото тя беше родила на Авраам се присмива;
Спираме тук и прескачаме направо в Галатяни:
Галатяни 4:28,29 А ние, братя, както Исаак, сме деца на обещание. Но, както тогава роденият, по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.
Тук няма никаква тайна. Хората, които са под закона, винаги ще преследват тези, които са под благодат. Тези, които са под благодат никога не са тези, които пишат отровни имейли до другите, нито са тези, които правят лоши неща. Благодатта разбира благодатта. И най-лошото от всичко, когато хората под закона преследват тези, които са под благодат, те мислят, че хората, които са под благодат мислят като тях. Те са жертви на собственото си погрешно мислене. -“Само затова, че вие правите това, не означава, че и аз ще го правя. Аз не съм съвършен, но аз съм в Един, който е съвършен, и моето доверие е в Него. Той знае, че е така, аз не съм съвършен, но в момента, в който вие започвате да говорите за своите собствени усилия, вие презирате Божията богата благост, Неговото търпение и дълготърпение, без да знаете, че Божията доброта ви води до разкаяние (Римляни 2:4). Вие винаги говорите за закона, като че ли хората, които са за благодатта, са против закона. Нека да ви кажа това. Ние издигаме закона, ние казваме: Чрез изпълняването на закона никой не може да бъде оправдан, това е слагане на закона на пиедестал, това е слагане на закона на високо място, от което само благодатта може да го отреже.“ Слушате ли ме, хора?
Но да се върнем обратно на историята на Агар. Сара видя Исмаил, който по това време беше на 15 години, той се подиграваше на 2-годишния Исаак.
Битие 21:10, 11 Тогава Сара каза на Авраам: Изгони тази слугиня и сина й ; защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исаак. Обаче тази дума се видя на Авраам твърде тежка, поради сина му Исмаил.
Не заради слугинята, а заради сина му Исмаил. Следващия стих:
Битие 21:12 Но Бог каза на Авраам: Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти рече Сара, послушай думите ѝ.
Мъже, знам, че ние сме главата и съпругите ни се подчиняват, да, но има случаи в които съпругата ви ще каже нещо и Бог ще ви каже: Послушай я! Грешката на Адам беше, че той послуша жена си, когато тя слушаше змията. Не искам да кажа също, че Сара винаги казваше правилните неща. По-рано тя беше казала на Авраам: Върви при слугинята ми. Това не беше Бог. Но това не означава, че винаги не е Бог. И всички жени казват: Амин. Амин. И Бог каза на Авраам:
Битие 21:12 …относно всичко, което ти рече Сара, послушай думите й, защото по Исаак ще се наименува твоето потомство.
Това е много важно, нали! Някои хора ще ви кажат, че потомството на Исмаил не е част от благословението. То е част от благословението, но то е различен вид благословение. В Исаак ще се наименува твоето потомство, казва Бог. Христос е роден от родословната линия на Исаак.
Битие 21:13 А и сина на робинята ще направя да стане народ, защото е твое семе.
Вижте, Бог е справедлив, Той благослови също и Исмаил. Можем да кажем, че Бог благослови грешката на Сара и Авраам. Някои от вас правят грешки, и Бог въпреки това може да ги благослови. “Защото той е твой син“, каза Бог на Авраам. “Това момче въобще не би трябвало да го има, но защото е твой син, ще го благословя. Но не забравяй, в Исаак ще се наименува твоето потомство. Но това момче беше родено от твоето собствено усилие, докато Исаак не е роден от твоето собствено усилие, беше роден чрез Моята благодат“.
Какво означава това? Когато Агар напусна, този път нямаше никакъв ангел. Нямаше никакъв глас, който да ѝ каже да се върне обратно. Знаете ли защо? Защото Исаак беше дошъл. Синовете на Бог бяха дошли. Слушайте, след като Исус умря и възкръсна, за първи път Бог имаше деца, родени от Неговия дух. Всички тези, които сте родени отново, кажете Амин. Амин. Бог има синове като Исаак навсякъде по света откакто Исус умря и възкръсна. В началото имаше само 120, по-късно станаха 3120 в деня на петдесетница. И след това броят им никога не спря да расте, алелуя! Сега има една група от тях в Сингапур. Алелуя! И света не знае какво да прави с тях, амин! Те са новозаветните хора на Бог! Амин! Казвам ви, в момента в който Сара забременя и Исаак е на сцената, няма място за закона. Закона беше прикован за кръста, закона беше изпълнен, няма го вече. И в случай, че се тревожите, че без закона не можете да бъдете святи, нека да ви кажа това, библията казва обратното. Чрез благодатта вие ще бъдете повече от святи. Вашата святост ще бъде пълна с благодат, ще бъде пълна с любов, която е изпълняване на закона. Амин. Защото под благодат, грехът няма да има никаква сила върху вас. И всички хора казват: Амин.
Да се върнем обратно на Галатяните. Какво казва Павел относно думите на Сара?
Галатяни 4:30 Обаче, какво казва Писанието? "Изпъди робинята и сина ѝ; защото синът на робинята няма да наследи със сина на свободната".
Това, което каза Сара е: Изпъди тази робиня. Това, което тя каза, библията казва, че това е Писанието. Наскоро открих, че има само две места в библията, където се казва: “Какво казва Писанието?“ Първият път е когато: “Авраам повярва на Бог и Бог го сметна за праведен“ (Римляни 4:3). Вторият път е тук: Изгони закона! Много църкви не са направили това. Много служения не са направили това. Те са още под това: Да, ние вярваме в благодатта, но ние също вярваме и в закона. И много пъти благодатта бавно отива надолу, а закона отива нагоре. Но когато лидерът направи грях, тогава винаги издига благодатта, когато се отнася за хората, тогава издига закона! Понякога се ядосвам, хората проповядват закона, но живеят под милост, дори не е благодат. Те не разбират какво е благодат. Те живеят чрез милостта на Бог.
Какво казва Писанието? “Изгони робинята и сина ѝ защото синът на робинята няма да бъде наследник заедно със сина на свободната."
Чии думи са това? На Сара! Библията казва, че тя не говореше според собствените си мисли, тя говореше под водителството на Светият дух. Изгони робинята и сина ѝ, коя е робинята?- Агар! На какво е образ Агар? На планината Синай. Бог казва: Изхвърлете я. Харизматичните християни разбират как се гони дявола, но не разбират как се гони робинята. Изхвърлете я. Но не се тревожете за действителния Исмаил, ние знаем, че Бог каза: Аз ще благословя детето, Бог благослови и Агар, нали. В естествения свят, нейните наследници притежават три четвърти от световния нефт. Те са много богати днес. Бог ги е благословил. Но Бог казва: Законът и благодатта не могат да живеят под един и същи покрив. Дори и под времето на закона, когато законът и благодатта живеят заедно, Бог винаги дава приоритет на благодатта, законът е подчинен. А след Исус, сега, законът го няма повече! Има само благодат. С мен ли сте? Погледнете пак Галатяни 4:30. Изгонете робинята, но не само това, изгонете и сина ѝ, защото синът на робинята няма да бъде наследник със сина на свободната. Синът на робинята няма да бъде наследник! Това е сериозен въпрос. Не може да наследи деца, не може да наследи здраве, не може да наследи просперитет, не може да наследи Божиите обещания. Не можете да бъдете наследник, когато имате закона с вас. Синът на робинята, Исмаил няма да бъде наследник със сина на свободната жена. Вие не можете да имате смес от закона и благодатта и да бъдете наследник. Разбирате ли? Ще ви го обясня съвсем практично.
Галатяни 4:31 И тъй, братя, не сме деца на робинята, но на свободната.
“Пастор Принс, какво означава на практика закон и благодат?“ Това означава, че вие трябва да сте приключили с вината, осъждането, с това да се чувствате виновен. Дори да се провалите, дори при неуспех, вие не трябва повече да чувствате това. Заради това, че продължавате да чувствате вина и осъждане, продължавате да вършите същите неща, които не харесвате. Бог ни е завел до място, където ние не сме повече под закона. “Но, пастор Принс, Бог е свят!“ Искам всички вие да кажете това заедно с мен: “Нищо не е пренебрегнато от Бог“. – Колко от вас са съгласни с това?  Каквото и да си помислите, каквото и да направите, нищо не е пренебрегнатото от Бог. Колко от вас са съгласни с мен? Бог е свят! Нищо не е пренебрегнато от Бог. Кажете го. – “Нищо не е пренебрегнато от Бог“. Сега кажете това: “И въпреки от това, нищо не ми е приписано на мен“. – “И въпреки това, нищо не ми е вменено!“ Вчера записах това в бележника си и реших, че е добре да го кажем всички заедно преди края на проповедта. “Нищо не е пренебрегнатото от Бог. И въпреки това, нищо не ми е приписано на мен!“ Нищо не е пренебрегнато от Бог, защото Той е СВЯТ, и въпреки това нещо не ми е вменено! Защо? Сега кажете това: “Защото Христос беше осъден за всичко!“ Нека всички кажем това заедно: “Нищо не е пренебрегнато от Бог, и въпреки това нищо не е приписано на мен, защото Христос беше осъден за всички грехове“. Алелуя! Това е Благовестието, по този начин трябва да живеете. Да живеете под благодат, но все още да се чувствате осъдени, когато преживеете неуспех, всеки път, когато не се държите добре, да се чувствате  осъден, да се чувствате виновни, това е закона, вие все още сте под закона, но вие не би трябвало да се чувствате по този начин. “Но, пастор Принс, хората би трябвало да се чувстват зле, ако се държат зле.“ Едно е да чувствате известно разкаяние, това е различно, но повечето пъти ние се чувстваме виновни, чувстваме се зле и, знаете ли какво, ние повтаряме същия грях. Забелязали ли сте това във вашия живот? Когато се чувствате зле, вие повтаряте същия грях. Защо? Защото в този момент, в който сте се съгласили да продължите да се чувствате зле, вие сте дошли под закона. Продължавайте да идвате, аз ще споделям все повече и повече неща относно закона, ще навлизаме по-дълбоко и по-дълбоко в закона и благодатта.
И така, какво се случва по целия свят? Да се върнем на Битие 21, ще завършим с това: Кога Исмаил преследваше Исаак? - Когато Исаак беше отбит. Битие 21:8 “и когато порасна детето, отбиха го“. Исаак беше отбит. Какво означава “отбит“? Да премине от мляко към твърда храна. В Евреи се казва:
Евреи 5:13 Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за праведността , понеже е бебе;
Знаете ли кой е бебе-християнин? Това са хората, които не разбират праведността. Те не разбират това учение, те са неопитни в учението за праведността. Затова те ядат само мляко. Не са отбити. Казвам ви църква, понякога съм шокиран, те са професори по теология. И ги чуваме да казват: Ние имаме нужда от повече праведност в живота си. Понякога вие чувате известни проповедници да казват: Това, от което църквата се нуждае е повече праведност. Те са неопитни в учението за праведността.
Вие не можете да имате повече праведност, праведността е подарък от Исус.
Удивително е, те пропускат самата сърцевина на Благовестието. Те може да разбират библейския гръцки, те може да разбират еврейски, те може да разбират учението за нумерологията, учението за омилетиката, те са професори, но те не разбират праведността. Те ще кажат неща като: Ние трябва да имаме повече праведност. Преди много години, чух един известен проповедник, който много уважавам, да казва: Това, от което се нуждаем сега е повече праведност. Ние не можем да имаме повече святост, не можем да имаме повече праведност – В 1Коринтяни 1:30 се казва:
 “А вие сте от Него (Бог) в Христос Исус, който от Бог стана за нас мъдрост, и праведност, и святост, и изкупуване;“. 
Вие или сте праведен или не. Всеки път, когато четете книга, когато чуете проповед, питайте се – какво се казва за праведността. Днес има едно известно учение: Търсете първо Божието царство и Неговата праведност, след което обръщат цялото нещо и казват: И като намерите праведността на Бог, всичко друго ще ви бъде добавено. Какво според тях е Неговата праведност? - Неговият начин да прави нещата – това е погрешно. Това е връщане към еврейския начин на търсене на праведност (Римляни 10:3). Неговата праведност е подарък, който да приемем, (Римляни 5:17 подаръка на праведността – Кинг Джеймс Библия). Исус каза: “Търсете Неговата праведност“, защото още не е отишъл на кръста. Но след кръста, ние получаваме Неговата праведност. И когато ходим в нея, всички останали неща ще ни бъдат прибавени. И така, кой е бебе-християнин? Който не разбира учението за праведността. И аз ви казвам, църква, не се водете само по титлите. Когато слушате учение, дори да е от известен професор или известен пастор, не се водете по това. Това че е пастор не означава, че е човек, който се води по Духа. Той трябва да разбира каква е праведност. Иначе той е бебе. След като един път сте разбрали какво е праведност, както е в нашата църква, вярващите стават дразнещи (шегува се) . Говорят винаги за много големите благословения на Бог, за голямата благодат и дълбоката любов на Бог към тях. Другите църкви намират всичко това за дразнещо. Те казват: Вие винаги говорите за благословения, благословения, няма ли място за страданието? Вие винаги славите Бог, аз съм много облагодетелстван, заобиколен от благодат. Те се дразнят, но те не разбират, че вие сте отбити. Вашето име е Исаак, което означава “смях“. Вашата църква е пълна със смях. Но хората не разбират, затова смятат, че вие сте дразнещи. Вие сте били отбити. Вие казвате: Аз съм под благодат, аз съм под благодат. Те не разбират, затова ви преследват, всъщност те изразяват своята природа като Исмаелити. Исмаел и Исаак имат един баща. Затова хората, които идват срещу нас, те имат същия небесен Баща като нас, но тяхната майка е Закона. Нашата майка е Благодатта. Амин. И те винаги ще хвърлят камъни по нас. Но знаете ли какво. Ние сме наследниците! Ние сме наследниците. Ние никога не ги преследваме. Винаги те ни преследват. И ние благодарим на Бог за това. Ние благодарим на Бог, че сме в положение, в което можем да благославяме хората. И се надяваме, че хората ще открият благодатта, и ще разберат, че майката, която мислят за своя майка не е тяхна майка, и тогава Исаак и Исмаил, и двамата  ще стигнат до място, където ще бъдат ново създание в Христос. И всички хора да кажат: Амин. Отдайте слава на Исус. Алелуя! Бог не е пренебрегнал нищо, приятелю. Бог не е пренебрегнал нищо и въпреки това нищо не е приписано на мен, защото кръста, КРЪСТА на Исус Христос прекрати всичкият ми грях. Слава на Господ! Благодаря ти, Исусе.
Ако слушате това, искам да ви окуража да се доверите на Исус Христос, единствено на Него, не на вашите усилия, не на добрите ви дела, не на вашата благотворителност, но единствено и само на Христос. Всички тези неща са добри, те може да дойдат по-късно. Но вие не можете да спасите себе си със собствените си усилия, не можете да спасите себе си чрез своите действия, не можете да спасите себе си чрез своите дела, само кръвта на Исус, нищо друго, само кръвта на Исус може да прекъсне греха и да ви измие, Исус ни изми от нашите грехове, буквално е “Той ни изкъпа от греховете ни в своята кръв“ Откровение 1:5. Основата е Неговата кръв. Основата, върху която е изградена прошката на греховете ни е Неговата кръв. Докъде стига прошката е според богатствата на неговата благодат. Простени са ви всички грехове, от миналото, сегашното и бъдещето, радвайте се извънмерно на това, защото радостта е израз на вяра. Така че още сега, кажете това с мен от сърце: Небесни татко, благодаря ти, въпреки че Ти си Бог, нищо не е пренебрегнато, Ти виждаш всичко ясно и защото Ти виждаш всичко ясно, ти видя целият ми живот на грехове, всеки грях в мисъл, дума или дело в моя живот който съм извършил или някога ще извърша, и ти сложи всички тях върху Исус Христос за пълна прошка на всичките ми грехове. Благодаря ти Татко, на мен ми е простено, напълно и завинаги, изчистен съм, напълно и завинаги чрез това единствено пожертване на Господ Исус Христос. Благодаря Ти за възкресението на Исус от мъртвите, Исус Христос е мой Господ и мой Спасител.

Топ 10 за изминалата година