"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Виж любовта на Бащата за теб!"

П-р Джоузеф Принс

"Виж любовта на Отец към теб"

В нашата църква говорим много за Исус, защото знаем, че в последните времена, духът, който преобладава не е духът, който е срущу Бог, не е духът на анти-Бог, а е духът на Антихриста, Анти-Христос, срещу Неговата личност и Неговото завършено дело. Всички знаят за Бог, дори има хора, които убиват в името на Бог. И все пак  духът, който преобладава в тези последни времена е срещу Христос, не е срещу Бог. Затова е нужно да върнем Исус на централното му място в нашите църкви, в нашето проповядване, в цялото ни служение на Господ, да хвалим Господа.
Но Бог ми говори наскоро и ми каза, че хората са стигнали до положение в което са забравили Бащата, те са забравили Неговата любов, бащината му любов. С други думи те виждат Бог като суров Бог, който трябва да бъде умилостивяван, който е Бог на осъждане и справедливост, който стои със скръстени ръце и ни наблюдава, докато Исус е добрият пастир, и Исус умря за нас на кръста, за да умилостиви Бог. Но по отношение на Бог нищо не би могло да бъде по-далеч от истината, защото библията казва: Бог толкова обичаше света, че даде своя единороден Син, амин, вашият Баща е Бог на любов, амин. Идея на Бог беше това да ви спаси. Идея на Бог беше да няма небеса без вас. Вашият Баща ви обича! Време е да погледнем към любовта на Бащата. Ние не омаловажаваме Христос, когато говорим за Бащата и Неговата любов. Всъщност Исус Христос дойде затова, за да ни открие любовта на Бащата. Може ли да чуя едно хубаво амин? Има сила в това да знаем името на Бащата, кажете : Татко.
Днес отново се издигат учения, в които се набляга върху израелската култура, израелските празници, израелските традиции, и това е добро, аз вярвам, че е Светия дух, който възкресява този вид учения, но на тях се набляга прекалено, до такава степен, че има хора, които искат да се върнат към Стария завет и да станат израелтяни. Ето в този момент такива учения се превръщат в грешка. Чувате ли ме? Амин.
И все пак днешното изучаване на библията, ще е през перспективата на израелтяните и израелската култура. Но аз ще я използвам като инструмент, без да бъда обсебен от нея. Нека да обясня.
В Стария завет името на Бог е Създателят, или Елохим. Кажете: Елохим. Това е красиво име, Бог Създателят. После имаме личното име на Бог: Яхве. Кажете: Яхве. После имаме смесените имена на Яхве: Яхве Шалом - Яхве нашият Мир, Яхве Рафа - Яхве нашето Изцеление, Яхве Рой (Рахи) - Яхве нашия Пастир, нашето Водителство, Яхве Нисий - Яхве нашето Знаме, нашият Бог който се бори за нас. Всъщност тези имена не означават, че Яхве ви дава изцеление. Яхве Рафа, всъщност това име казва, че Яхве е изцеление, когато вие се докоснете до Яхве, когато се докоснете до Исус, вие докосвате изцеление. Когато вие имате Него, вие имате излекуване, вие имате праведност, Яхве Ситкену. Бог не ни дава нещо, не ни дава излекуване като част от подаръка, който има за нас, не, изцеление това е Яхве, Яхве Ире, Той е всичко, от което някога може да се нуждаете. Току що изпяхме песента: Всичко което искам си Ти, и аз се чудех колко от нас могат да изпеят това искрено от сърце, Всичко което искам е в Теб. Амин. Така че всичко това е добро, добре е да изучаваме имената на Бог, имам проповеди за имената на Бог. И въпреки това Исус дойде да ни открие едно единствено име на Бог в Новия завет и това име е Татко. Кажете: Татко. Има нещо удивително относно това име. Библията казва в
Римляни 8:15 Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Абба (арам.: Татко), Татко!
Забележете, че Светият дух отказва да преведе думата Абба. Знаете ли защо? Той оставя думата Абба там, защото Бог не иска да разберете думата Абба неправилно. Думата Абба е най-личния, най-съкровения начин, по който можете да се обърнете към Бог. Дори и днес израелските деца, когато се обръщат към бащите си, казват Абба. Абба е повече от Баща, тя е Тате. И докато вие когато се обръщате към Бог не можете да го наречете Тате, означава, че отново имате дух на робство, който ви кара да се страхувате. И този дух на робство отново, виждате ли там думата “отново“, този дух на робство отново ви кара да се страхувате. Този страх се отнася до страхът от Бог, който изпитваха хората от Стария завет, дух, който произвежда сервилен страх, страх, който ви поробва. Бог не иска неговите хора да имат този старозаветен страх от Бог. Бог каза: Вие не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Тате! Амин.
Твърде много християни имат дух на сираци, те се чувстват все едно са без баща. Но Исус приравнява името на Небесния ни Баща със закрила, защита.
Както ви казах и преди, моята дъщеря Джесика няма нужда да знае как да говори с мен или как да се обръща към мен. През нощта, ако има кошмар, единственото, което е нужно, е да извика: Татеее! и тате ще е там! Амин. И ако има чудовище под леглото ѝ, по-добре се молете за него, защото ще бъде направено на парчета от тате! Амин.
Не е нужно тя да се моли така: О, Татко, който живееш и обитаваш съседната стая, би ли дошъл при мен, имащата нощен кошмар? Не е нужно тя да се моли по този начин. Амин. Защото нейната молитва е: Татеее!
Когато идвате при Бог не идвайте така: “Аз съм човек, който отива при Бог“. Не виждайте такава картина. Вие идвате при татко си, който ви прегръща, който ви обича. Ще намерите божествена закрила в разбирането на това име. Ще ви докажа това чрез думите, излезли от устата на самия Исус. В първосвещеническата молитва, преди да да бъде предаден в градината, Исус каза това:
Йоан 17:6 Изявих Името Ти на хората, - каза Исус на Бог в своята молитва.-
Кое е името на Бог, което Той изяви на хората? Не е Елохим, защото то беше изявено отдавна, още в Битие 1, очевидно не беше и Яхве, защото това име на Бог беше изявено в Едемската градина, очевидно не е и името Ел Шадай, защото то беше изявено на Авраам. Тогава какво е това ново име? Той казва: Аз изявих името Ти на хората, които си ми дал от света. Вижте силата на откровението за това ново име на Бог, което Исус дойде да ни открие. Всъщност Бог винаги е и е бил такъв, какъвто ни го открива Исус, но Исус дойде да ни даде ново откровение за това какъв е Бог. Да го кажем така: Елохим е частично покрито, Яхве все още е частично покрито, но Абба е напълно открито, там имаме пълно откровение, защото всичко което Бог е с неговите заветни имена Елохим, Яхве, Ел Шадай, то се съдържа в Абба, Татко.
Знаете ли, Джесика започва да разбира, че нейният татко е пастор на тази църква. Един път като се върна от училище, тя ми разказа, че един от учителите ѝ, който посещава нашата църква ѝ казал: Ти си Джесика, нали? Твоят татко е пастор Принс. Тя ми каза: Тате, ти си пастор Принс. За нея, тя ме познава първо като “тате“ и после като “пастор Принс“. Нейният татко е пастор Принс. Толкова се радвам, че тя ме познава като тате“. Вашият татко може да е местен съдия или нещо подобно, но за вас той е “тате“.
Да, той е Ел Шадай, Той е Елохим, Той е Яхве, но повече от всичко Той е “Тате“ за теб и мен. Има сила в това име! Има закрила в това име. Вижте какво казва Исус:
Йоан 17:11 Не съм вече в света, а тези са в света, и Аз ида при Теб. Татко святи, опази ги в Името Си, което си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.
Как Исус ще пази своите хора, защото той физически си отива, как ще пази своите хора? Исус каза: Святи Татко, пази ги чрез името Си, пази ги, думата на гръцки значи защити ги, защити ги чрез името Си, тези, които си ми дал, за да бъдат едно както сме ние. Забелязвате ли че има закрила в името на Бащата? Пази ги чрез Твоето име! Това е начинът, по който и Исус е пазил своите ученици.
Никъде в Новия завет няма записано който и да е от учениците му някога да е бил болен, някога да е имал някаква нужда, някога да е бил подтискан, някога да е ходил на психолог. Как Исус пазеше своите ученици? Да видим следващия стих:
Йоан 17:12 Докато бях с тях, Аз ги пазех в Твоето Име, което Ми даде;
Всеки път, когато Той казваше “вашият Татко“ Той им даваше усещането, че са обичани. Всеки път, когато Той казва: вашият Татко ви обича, вашият Татко се радва да ви даде царството (Лука 12:32), виждате ли птиците в небето, вашият Татко ги храни, вие не сте ли много по-ценни от тях?
Не мислете за Бог по този начин: Нашият Отец! За нещастие това е начинът по който религиозните хора са го  направили да звучи, дори името “Татко“ са го направили да звучи все едно Бог се намира много далеч: “Оо, Татко!“ Дори не е Татко, а е Тате! Сложете ръка на сърцето си, затворете очите си, кажете: Тате! Това е молитва! Това е най-проникновената молитва, молитва, която стига дълбоко в душата на човека. Това е проявление на духа на Новия завет, и в тази молитва има защита, закрила. Мислите ли че е възможно да сме защитени от депресия, когато извикаме “Тате“, когато имаме усещането, че Той е нашият Тате? Мислите ми, че може нашите тела да са защитени от болести, когато ние казваме “Тате“? Мислите ли, че е възможно да не умрем млади, че можем да живеем без стрес, радостни и в спокойствие, знаейки че Бог е Тате? Независимо колко възрастни сме, Той винаги ни нарича негови деца. Той ни казва: “Ти винаги ще бъдеш дете в моите очи, ако се нуждаеш от любов, моите обятия са широко отворени за теб, дори когато остаряваш, надявам се че разбираш, ти винаги ще бъдеш дете в моите очи.“
Това е вашият Тате. Исус сподели една от най хубавите истории, теолозите я наричат “притчата на притчите“. Отнася се за любовта на бащата. Тя е която искам да споделя с вас сега.
Знаете ли, че сташи криминолог в университета Кеймбридж, тази дама която е изучавала престъпления, извършени от тинейджъри, е направила следния извод:
Приблизително 60 процента от престъпленията извършени от млади хора са извършени от тинейджъри, които са изключени от училище,които не могат да четат и образованието им е слабо.
Приблизително 70 процента от престъпленията извършени от тинейджъри, са извършени от тинейджъри, които взимат дрога.
Но тя казва: Повече от 80 процента са извършени от младежи, които са израстнали без баща.
Знаете ли, това поколение от 13 години до 35 години, повечето от тях идват или от разбито семейство, разведени родители или отсъстващи бащи. Отсъстващ баща не винаги означава, че бащата отсъства физически, вие може да имате баща, който физически присъства, но емоционално отсъства, разбирате какво искам да кажа. Трябва ли да сме отчаяни затова, че има много такива бащи наоколо? Не! Защото ние ще говорим сега за Таткото, който Исус дойде да ни открие. Амин. И в тази притча ние виждаме откровение за бащината любов. Обещавам ви, вие ще видите някои съвсем нови неща в тази история. Проблемът при проповядването на много известни пасажи от библията като тази история за блудния син е че хората казват: О, пастор Принс, аз познавам тази история много добре, моля те, кажи ми нещо друго. Но нека ви кажа това: вие ще останете учудени, че аз все още откривам нови неща в тази история. Така че да започваме с историята, готови ли сте? Исус каза:
Лука 15:11 Един човек имаше двама сина.
Винаги, когато Исус казва: “един човек“ това означава, че разказва история, която се е случила наистина. Той ще оприличи този баща със своя небесен Баща, собственият си небесен Баща. Исус ни казва: Това е вашият Бог.
За нещастие църковния свят е доста негативен, говоря  за църковния свят като цяло. Дори във вашите библии заглавието, което са сложили е “притча за блудния син“. Добре, но историята започва с думите: Един човек. Героят на историята и главната личност в тази история е Бащата. И така Исус каза: Един човек имаше двама сина.
Лука 15:12 И по-младият от тях каза на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели, той им раздели - и на двамата, това са по-възрастния и по-младия брат , той им раздели състоянието си.
Ще ви разкажа тази история през перспективата на еврейската култура. За син да дойде при баща си и да каже, дай ми моя дял е, все едно да каже на баща си: Умирай вече! Или: нямам търпение да умреш. В онези дни, в онази епоха, едва когато бащата умре, наследството му отива при сина му, амин. И не само това, в тази култура и епоха, главната част от наследството не са само сребро и злато, а също и земеделска земя. Така че този син не само отхвърля баща си, той отхвърля цялото си семейство, своя дядо, своя прадядо, своя пра-прадядо. Той отхвърля цялото си семейство, той иска своя дял сега! Това е все едно да каже: Падни и умри. Ние говорим за баща, който е напълно отхвърлен от своя син, пазете това в ума си. И библията казва: Бащата раздели между двамата състоянието си. В еврейската култура по-големия брат има винаги двоен дял. Така че по-възрастния брат има две трети от състоянието на баща си. (Когато по-младият си заминава, цялата собственост, която бащата има е вече на по-големия брат). Това ще направи думите, които той казва по-късно, много глупави. Той е получил две трети от наследството, младия брат получава една трета.
И не забравяйте, Исус споделя тази история. Когато ви разказвам тази история, не забравяйте, всяка дума е произнесена от устата на нашия Отткупител. И Исус каза:
Лука 15:13-15 И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там пропиля имота си с разпуснатия си живот. А след като пропиля всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде и се свърза с един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. За евреин да отиде да пасе свинете е като...като евреин да отиде да пасе свине, трябва да сте внимателни какво казвате днес. Това за евреин е все едно да удари дъното. Забележете, всичките му приятели са си тръгнали. Когато парите му свършиха, приятелите му го изоставиха.
Лука 15:16 И желаеше да се насити с рошковите, от които ядат свинете; но никой не му даваше.
Тези рошкови, между другото можете да ги намерите в Израел, растения със шушулка във формата на морков, които могат да се ядат. Той искаше да яде рошковите, но никой не му даваше.
Лука 15:17 А като дойде на себе си рече: Колко много от наетите служители на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад!
Обърнете внимание: “Наети служители“, този баща е богат човек, защото по онова време не са много хората, които са имали наети служители, но този баща имаше. Колко от вас знаят, че вашият небесен Баща има много, много ангели, които му служат? Колко от вас знаят, че имат много богат баща? Амин. Ако бедността е нещо свято, тогава ние трябва да се молим за Бог.
И така, по-малкият син си каза: Колко много от наетите служители на баща ми имат излишък от хляб (повече от достатъчно хляб), а пък аз умирам от глад!
Лука 15:18,19 Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.
Мислите ли, че дори за момент него го беше грижа, че е разбил сърцето на баща си? Мислите ли, че го беше грижа за баща му? Защо искаше да стане нает работник? Защото, той беше много умен, той пресметна: Дори наемните работници в дома на баща ми имат достатъчно хляб, аз ще кажа на баща ми - аз съгреших, съгреших, сега направи ме един от твоите наети служители. Той не се връща у дома заради татко си, той се връща заради корема си.
Защо казвам това? Защото докато растях, хората от моето християнско обкръжение, когато бях в предишната ми църква, те ми казваха: Синът се разкая и затова се върна в дома си. Но това не е разкаяние, църква. Той се върна при баща си, защото беше гладен. Нямаше никаква загриженост от негова страна към баща му. Току що прочетохме как той е смятал да направи предложение  на баща си: Съгреших пред теб, но поне ме направи един от твоите наемни работници. Той току що стигна до заключението, че дори наемните работници на баща му имат достатъчно хляб и в излишък. Така че нека да видим как продължава историята:
Лука 15:20,21 И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, домиля му, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син.
Но каза ли синът: Направи ме един от наетите си работници? Той никога не получи възможност да стигне до репетираната си реч. Защо? За да бъдеш нает работник, ти трябва да да изработиш прехраната си, средствата си за преживяване. Но Бог никога няма да ви остави да получите във вашия живот любовта Му, Неговата доброта, Неговите благословения, Неговата благодат, Неговият мир, Неговата радост, Неговото здраве заради вашите собствени заслуги, не може да заработите тези неща с вашия труд, с вашите собствени усилия. Алелуя. Това никога не може да стане.
Баща му дори не го остави да завърши речта си. Синът дори нямаше възможност да каже: “Направи ме един от твоите наети работници“.
 Лука 15:22 Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му;
Не каква да е премяна, а най-хубавата премяна, амин, облечете му най-хубата премяна, сложете пръстен на ръцете му и обувки на краката му.
Лука 15:23 докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим;
Нека да се веселим, ще повторя, нека да се веселим!
Лука 15:24 защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят.
Между другото, още не съм започнал да проповядвам. Това не е главната ми проповед. Прочетох ви цялата история, защото винаги има хора, които не я знаят. Аз ви чета цялата история, но моята проповед се отнася всъщност само до един стих. Да се върнем отново на историята:
И те започнаха да се веселят. Да видим следващия стих:
Лука 15:25 А по-старият му син беше на нивата; и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и танци.
Преди няколко дена четях това и бях озадачен: Вие можете да чуете музика от разстояние, но как можете да чуете танци? Може да ги чуете само, ако семейството ви е много тежко, всички са много тежки, разбирате ли за какво говоря? Той чу музика и танцуване в бащината си къща. Исус е който разказва тази история, и Исус казва, че Той иска музика и танцуване в бащината си къща.
И аз ви казвам, че тази църква още нищо не е видяла. Някои от вас мислят, че като са вдигнали ръце към Бог по време на молитва или песен, това е голямо подобрение, голям напредък. Но вие още нищо не сте видели. Ние ще вземем всички млади хора от улиците и ще ги доведем в дома на Бог! Алелуя! Ние искаме те да са покрити с  любовта на Бог и с целувките на Яхве. Амин.
По-възрастния брат чу музика и танци. Затова ние се подготвяме за това ново поколение, което ще дойде в църквите. Затова Бог казва: “Махни вратовръзката! Няма да ги впечатлиш с вратовръзка. Амин. Приготви се, това, което говориш да е от значение“.
В предишното събрание по-рано днес много хора излязоха напред, за да приемат Исус. Но един от тях беше целият в татуировки, млад човек, цялото му лице беше в белези със засъхнала кръв, помислих че има някакво заболяване, а когато се ръкувах с него, забелязах че цялата му ръка отгоре до долу е пълна с татуировки. Затова вместо да пратя обичайните хора, които съпровождат новоповярвалите, аз помолих пастор Даниел, нашия младежки пастор да последва групата. И по-късно, в специалната стая отзад, Даниел говорил с него. Младежът съблякъл якето си и показал на Даниел, той бил татуиран навсякъде, имал порязвания на разни места, лицето му било покрито с белези, следи от борба, защото преди да дойде участвал в схватка между  банди. Той влизал и излизал от затвора. А е само на 20 години. И той задал на пастор Даниел този въпрос. Той казал: “Дали Бог ще може да ми прости, аз бях в затвора, защото отрязах ръката на човек. Дали Бог може да ми прости?“ “Разбира се, му казал Даниел, когато ти излезе напред, за да приемеш Исус, Бог ти прости всички твои грехове“. Амин. По-късно, когато Даниел ми разказваше това в моята стая, той получи есемес. Беше дал на младежа номера си и той му изпращаше есемес. Пишеше: “Скъпи брато, не знам как да ти го обясня, но сега усещам мир, такъв мир какъвто не съм усещал през целия си живот“. Всичко това се случи в рамките на един ден. Алелуя. Това е любовта на Бащата. Младежите идват при нас, те идват. Алелуя.
По-добре се пригответе за музика и танци. Но знаете ли какво? Аз може да загубя някои хора, когато има висока музика и танцуване в дома на Бащата. Може да загубя няколко, но за всеки, който загубя, Бог ще ми даде 10. Той ми го каза, Той ще ми даде 10 за всеки който си тръгне. Защото, ще ви кажа това, ако вие не обичате музика и танци, погледнете този стих: По-стария син чу музика и танци.
Лука 15:26 И повика един от слугите и попита, какво означават тези неща (музиката и танците).
Така че, ако вие искате да попитате: Каква е тази музика и танци, какво означава всичко това, тогава аз трябва да ви призная: Вие сте от поколението на по-стария брат.
Какво означават тези неща, музика и танци? Това означава: дявола да си отива в ада, за Исус да бъде славата! (църквата се смее). За пръв път правя това, само в това събрание. Амин. Амин.Не знам от къде дойде всичко това!
Светът плаче за любовта на Бащата. Амин. А ние я имаме. Знаете ли, че през 2003 песента, която беше номер едно във Великобритания беше хитът на Бляк  Ай Пийс: Къде е любовта. Текста на тази песен е следния, това е вик към любовта на Бащата:
“Татко, татко, къде е любовта, изпрати ни водителство от горе“. Все още можете да я чуете по радиото. Беше хит номер едно. И песента казва: “Татко, татко къде е любовта, изпрати ни водителство отгоре“. Тази песен докосна струна в сърцата на много хора. Светът днес вика за тази любов, която Исус ни открива. Но аз още не съм довършил историята:
Лука 15:27 А той му рече: Брат ти си дойде; и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав.
В неделното училище малко момче било попитано: Кой е съжалявал, когато по-младият брат се е прибрал в къщи? Отговорът би трябвало да бъде: По-възрастния брат, нали. Момчето казало: Угоеното теле!
Лука 15:28 И по-възрастния брат се ядоса и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше.
Той беше ядосан, това е първият път, когато думата ядосан се появява в тази история. Хей, ако някой трябва да е ядосан, предполага се, че това трябва да е бащата. Бащата, който беше напълно отхвърлен, всъщност му беше казано: “Умирай вече“, Той е който би трябвало да е ядосан. И все пак Той не е ядосан. Алелуя! Той каза: Нека да празнуваме, амин. Слава на Господ. Благодаря ти, Исусе. Ние трябва да имаме музика и танци в къщата на нашия Баща, защото това което четем са думите на Исус.
Лука 15:28, 29 И по-възрастния брат се ядоса и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя, и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но на мене дори яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си;
“Ето, толкова години ти работя“, спрете за момент, защо работите за Бащата, Той има много наети служители да му служат, да му работят. Защо служите на Бог? Защо се опитвате да изработите това, което Бащата свободно, безплатно, преизобилно и щедро ви дава? Амин. По-възрастния брат не е разбрал нищо. Той мислеше, че е спечелил повече точки от по-младия си брат, защото очите му не бяха върху добротата на Бог, очите му бяха върху неговото изпълнение, неговото служене.
Един ден Александър Велики минал покрай беден човек, който му поискал някакви пари.Той изкарал няколко златни монети и ги дал на бедния чвек. Когато продължил пътя си, един от мъжете, които го придружавали го попитал: “Уважаеми господине, защо направихте това? Няколко медни монети щяха да са напълно достатъчни за просяка“. И това е което Александър казал: “Медните монети са подходящи за нуждата на просяка, златните монети са подходящи за даването на Александър“.
Бог не е обещал да задоволи вашите нужди според банковата ви сметка., Бог обеща, че ще задоволи вашите нужди според неговите богатства и слава чрез Христос Исус.
Вижте Филипяни 4:19  И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Исус
независимо от икономиката на света, амин.
Бог прощава нашите грехове не според мизерията на нашите признания, съжаление или разкаяние, Бог прощава нашите грехове според богатствата на своята благодат, която не можем да изработим и не получаваме заради нашите заслуги и дела. Амин. Слава на Господ. Амин.
Големият брат каза: но на мене дори козле не си дал, някога да се повеселя с приятелите си;
Той не казва: да се повеселя с моя баща, той казва: да се повеселя с моите приятели. Неговото сърце не е с неговия баща.
“а щом си дойде този твой син“,
Забележете, той не казва: моят брат, този твой син дойде! И така, стихът казва:         
Лука 15:30 а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле.
Само да ви кажа, понякога обвиняваме другите точно за тези грехове, в които ние сме забъркани, добре е да го знаете.
Лука 15:31 А той му каза: Синко ти си винаги с мене, и всичко мое твое е.
Всичко, което имам е твое! С други думи: Ти можеш да имаш много повече от козле, всичко което имам е твое, амин.
Лука 15:32 Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери.
Сега да отидем на 20-ти стих, защото искам да завърша с това, това е нещо с много сила, алелуя. Стих 20 е есенцията на моята проповед днес.
И докато проповядвам това, Светият дух ще дойде върху много от вас и вие ще почувствате прегръдката на Бащата, пригответе се. Амин. Ако ви се доплаче, просто плачете, каквото и да чувствате, просто се прилепете към любовта на Бащата. Амин. Алелуя.
Лука 15:20 И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се завтече, хвърли се на шията му и го целуваше.
Да видим тази част: “когато беше далече“. Думата “далече“ преведена от гръцки означава: от много далеч, от много голямо разстояние. Когато беше още много далеч, баща му го видя. Какво ви казва това? Това ви казва, че бащата винаги се оглеждаше за сина си. Бащата гледаше, претърсваше хоризонта с поглед всеки ден, всяка нощ, за да търси да види сина си. В онези дни хората  живееха в общности, с други думи, дори богатите хора не живееха отделени от другите, оградени от защитни огради и пазачи. В Израел дори богатите хора живееха сред селото, в един или друг край на селото. Селяните можеха да го видят през нощта, запалващ лампата, оглеждащ далечния хоризонт, стоящ там дълго време през деня, оглеждащ хоризонта. И те просто казваха: Горкият стар човек, амин, и проклинаха момчето. Но ще ви кажа това: когато беше още много далеч, неговият баща го видя. Знаете ли какво ми казва това? Вие може да сте много далеч, но вашият Баща ви вижда. Вашият баща ви вижда. И Той не ви вижда по такъв начин, да търси грешка във вас, Той вижда вашата нужда от Него. Амин.
Вие трябва да ми простите, че когато говоря с вас там долу и дъщеря ми тича наоколо, аз може да говоря с пастор Лорънс, но очите ми гледат дъщеря ми, и аз се разсейвам за малко. Знам, това е лош навик при общуване. Но аз гледам към дъщеря ми, защото човек е склонен да гледа към този, който обича, и аз обичам много моята дъщеря. Аз разбира се обичам също и Лорънс, но разбирате какво искам да кажа, амин.
И аз продължавам да гледам към нея. Когато тя загуби предните си две зъбчета, това е нещо, което човек не смята за красиво, но аз обичах да гледам празното място. Обичам да гледам лицето ѝ, да гледам трапчинките ѝ, всичко свързано с нея. Когато обичате някой, вие гледате човека. Спомняте ли си, преди години когато се влюбихте в жената, която сега е ваша съпруга, дори и тя да беше заобиколена от хора, вие я търсехте с поглед, помните ли? Знам че е минало много време, но се опитайте да си припомните. Ако обичате някого вие търсите да го видите, амин.
Затова много от вас, когато гледате групова снимка, кой е първия човек, който търсите да видите на снимката? Себе си! Вие сте пълни с любов към себе си. Виждате ли?(църквата се смее)
Бащата оглеждаше хоризонта, търсейки сина си с любов в сърцето си. Библията казва, когато той беше още много, много далеч, бащата го видя и му домиля. Бащата имаше милосърдие, състрадание в сърцето си. Почакайте малко, този баща беше напълно отхвърлен, този баща беше обект на презрение и присмех от страна на сина си, амин, този баща беше загубил дори притежания заради сина си и въпреки това какво имаше в сърцето на този баща? Кажете го! Състрадание!
Исус ни казва: Такъв е вашият Баща. Има състрадание в сърцето му, амин, не горчивина, не възмущение, а състрадание, милосърдие. И тази дума “състрадание“ на гръцки отива по-надълбоко от сърцето, тя стига до най-вътрешните части на човека, до най-съкровените  емоции.
На бащата му домиля за сина му, той имаше състрадание в сърцето си, амин. Точно както Исус. Библията казва в
Марк 6:34 И Исус, като излезе, видя едно голямо множество и му домиля, защото бяха като овце, които нямат пастир; и започна да ги поучава за много неща.
На Исус му домиля, той имаше състрадание в сърцето си към множеството. Някои хора като видят множество, си мислят: Ох, още работа, още две събрания. Докато Исус видя хората без пастир.
А при вас как е? Когато минавате с колата си покрай някоя дискотека и видите дълга опашка отпред, мислите ли си: Всички те са загубени, докато аз съм спасен! Или ги виждате като овце без пастир? Знаете ли защо всички те са там? Защото търсят любов. За нещастие много от тях биват наранени търсейки любов на всички погрешни места. Амин.
Бащата имаше състрадание, имаше милосърдие в сърцето си. Той го видя от много далеч и му домиля. Нямаше никаква горчивина в това сърце, сърцето на Бащата е състрадателно. Въпрос: Беше ли се разкаял вече сина? Когато бащата го видя отдалече, когато му домиля за сина му, синът беше ли се разкаял вече? Не! Ние трябва да проповядваме истината на света там навън.
Но моята загриженост е и за всички вас. Вие седите там и казвате: Добре, пастор Принс притчата за блудният син е история за грешниците, които отиват при Исус, аз бях някога в тази категория, но сега съм си у дома. Но дали сте приживели, дали сте усетили любовта на Бащата, защото тази история е за сина, който преживява любовта на бащата. И двамата сина бяха много далеч от баща си, дори и по-възрастния син, който си беше в къщи. Преживели ли сте, почувствали ли сте любовта на Бащата? Не мислете за това като за проповед за евангелизиране на грешници. Мислете за това: Дали съм усетил, дали съм преживял любовта на Баща ни? Нека да ви илюстрирам думите си.
През 1996 в голф турнира US Masters, Грег Норман, наричаха го Ледено студения голф играч, той наистина e много спокоен играч, изгуби от Ник Фалдо. Въпреки че Грег Норман водеше със шест удара, Ник Фалдо, който имаше по-малко удари, излезе напред и спечели.
Той разказа, че след като спечелил, почувствал голямо състрадание към Грег Норман. Отишъл при Грег Норман, който очаквал обичайното ръкостискане, но вместо това Фалдо го прегърнал. И когато Ник Фалдо прегърнал Грег Норман, Грег Норман се разплакал, и плакал, и плакал.
Има го заснето по телевизията. Когато го питаха защо е заплакал, той каза: Не е защото загубих, аз съм губил много турнири и в бъдеще без съмнение, ще загубя и някои други, аз плаках, защото никога човек не ме е прегръщал така.
“Бащата прегърна момчето“. Амин. Грег Норман казва, че когато бил малко момче, баща му никога не го прегръщал. Понякога се връщал от пътуване в чужбина и докато го посрещали на летището той копнеел баща му да го прегърне, да го вземе на ръце, но баща му винаги протягал напред ръка за обичайното ръкостискане. Не ме интересува колко известен е човекът, всеки копнее за бащината любов. И ние имаме Баща, който ни обича по този начин. Неговата любов е преизобилна, необикновена, разточителна, прекомерна. Амин.
Английската дума “блуден“ в Речника на Колинс, ние наричаме тази история “блудния син“, но всъщност бащата също е блудния, защото английската дума може да има положителен или отрицателен смисъл, думата “блуден“ може да означава “разсипник, прахосник, разточителен“, но също така и “богат, изключително щедър“. Такъв е бащата в тази история. Алелуя. Амин.
В сърцето му има само състрадание. Библията казва: Баща му го видя и му умиля, видя го и почувства състрадание. И състраданието го накара да направи, какво? Той се завтече, алелуя. На гръцки има повече от една дума за “бягам“. Едната означава бавно бягане, другата е да спринтираш, като в състезание, да използваш всяко движение на тялото си в бърз ритъм.  И знаете ли коя гръцка дума е използвана тук? Втората, да спринтираш. Алелуя. Амин. Пасторе, защо мислите че е бягал толкова бързо? Защото краката ни следват  сърцето ни. Защото ден и нощ той копнееше за момчето, имаше състрадание в сърцето му. В момента, в който видя този, който обичаше, той дори не се замисли, той се втурна, това е вашият Баща, алелуя, амин. Преди момчето да се е разкаяло, амин, бащата се завтече!
По времето на Исус се е смятало, че ако човек е над 30 години не може да тича пред хората, смятало се за недостойно. Днес имаме бягане за здраве и други подобни неща, но по времето на Исус не е било така. Как са поддържали форма, пастор Принс? Вървели са много пеша. Но това което искам да кажа е че този баща е на много повече от 30 години и пише за него, той тичаше! Освен това са носели дрехи, които са стигали до земята, и тяхното бельо също е било дълго. Хората от селото са били наоколо. За да може да тича, той е трябвало да вдигне полите на дрехата си, за да може да тича, излагайки на показ долните си дрехи. Но той спринтира, алелуя. Всеки мускул участва в този спринт. Неговите крака тичаха с ритъма на неговото сърце, в което имаше състрадание. Това е вашият Баща, казва Исус. Амин.
В 1992 година в Барселона, по време на олимпийските игри, в 400 метровия полуфинал, атлет на име Дерек Редмонд докато бягаше, изведнъж падна. Можете да видите запис на това събитие в youtube. Беше разтеглил сухожилие. Другите бегачи го подминаваха. Той падна, но после се изправи и вместо да се откаже, продължи куцайки по целия път към финала. Той вървеше към финалната линия. И отвън откъм седалките, един човек прескочи охранителната ограда и побягна към атлета. Охраната се опита да го спре, той дори бутна един от тях, стигна до атлета и го обгърна с ръка, за да му помага да върви, и му помогна да стигне куцайки до финалната линия. Кой беше този човек? Неговият баща.
И знаете ли, хората в началото гледаха кои ще са първите трима, които ще пресекат финалната линия. Но когато разбраха какво се случва, забравиха първите трима, станаха на крака и започнаха да аплодират Редмонт и неговия баща. Аплодирането беше толкова гръмогласно, нито едно аплодиране по време на олимпийските игри не е било толкова гръмогласно колкото това. Амин.
Но разликата тук е в това, че когато това момче падна, то падна само физически, докато момчето от притчата е паднало много по-зле, но неговият баща се завтече към него. Това е вашият Баща, това е Неговата любов към вас. Амин. И вие винаги ще бъдете дете в Неговите очи. Амин.
Лука 15:20 Той бягаше и бягаше и прегърна сина си. Алелуя! Прегърна сина си! Хубава меча прегръдка! И нека да ви кажа, в този момент синът миришеше на прасета, но той прегърна сина си. Както каза Грег Норман: Няма значение на каква възраст сте, вие копнеете за тази прегръдка. Амин.
Психиатър на име Рене Спиц е направил следното откритие. Той искал да научи повече за реакцията на бебета и малки деца към липсата на човешко докосване. Отишъл в Южна Америка, на място с много бедност и съвсем  малко сиропиталища. Отишъл в дом за сираци, където току що били приели 97 деца от възраст от 3 месеца до 3 години. Проблемът на това сиропиталище бил, че имало много малко персонал. Това била много бедна държава, много бедна област. И той пристигнал там само за да бъде пасивен наблюдател. Останал там в продължение на 3 години. Тъй като имало много малко персонал, децата били лишени от докосване, от прегръдки и целувки, от говорене с тях, нещо, което родителите нормално осигуряват на детето. Той искал да разбере как децата реагират на това дори в тази ранна възраст, дори на една или две години. Персоналът единствено им сменял памперсите и ги хранел, това било всичко. Нямало нежност, нямало докосване. През първият месец много от децата загубили апетита си, много от тях не можели да спят, а някои от тях просто стояли и гледали в празното пространство. След 5 месеца много от децата плачели неконтролируемо с изкривено изражение на лицето си и в момента, в който се опитал да вземе едно от тях на ръце, бебето започнало да пищи от страх. Всичко това за 5 месеца. Докрая на периода от 1 година, той  казва, една трета децата, починали. И те не умрели от липса на храна, имало е достатъчно храна, те умрели заради липсата на докосване, и целуване, и прегръщане. Амин. Тази история е твърде мъчителна, но тя показва, че светът копнее за бащината прегръдка.
Познавате ли моя приятел, Джон Бърнс, той беше тук миналата година. Той сподели красива история за своята дъщеря тинейджърка. Не разбрал как се случило, децата му отраснали в дом, в който се говори за Бог, той е много добър пастор, чудесен божий човек, но по някое време в тинейджърските си години, неговата дъщеря се разболяла от булимия, не можела да задържа храна, връщала обратно всичко, после започнала да страда от анорексия, загуба на апетит. Започнала да отслабва. Родителите ѝ не знаели какво да направят. Водили я на лекари, но не могли да направят нищо. Докато не станело нещо свърхестествено, нищо не можело да се направи, тя продължавала да не задържа храна. Един ден, баща ѝ се молел, дъщеря му била в кухнята, той се молел и просто почувствал помазанието на Светия дух да идва върху него, заедно със силно желание да отиде при дъщеря си и просто да я прегърне. Той я прегърнал, тя се възпротивила в началото, но той продължил да я прегръща, докато тя се разплакала. Заплакала, и плакала, и плакала, като порой който се е отприщил, тя плакала и плакала в прегръдките на баща си много дълго време. От този момент нататък, тя била напълно добре. Има сила в прегръдката на бащата. Амин. Много хора страдат от липсата на физическо докосване. Много от нашите млади хора докато растат намират любов на всякакви погрешни места. Затова вие виждате много възрастни мъже със съвсем млади момичета. Те наричат приятеля си: “Татенце“, дума, която показва, че това което търсят е бащината любов. Амин. Бащи, не оставяйте дъщерите си да търсят любовта в прегръдките на възрастни мъже! Амин. Амин.
Точно вчера аз прегърнах моята дъщеря Джесика, и ѝ казах това: Знаеш ли, когато тате те прегръща, се чувства като най-богатия човек на земята. И тя ми се усмихна. Искам тя да знае, че е възхитителна. Слава на Господ!
Той прегърна сина си, казва притчата. Но дали това е всичко? Библията казва:
Лука 15:20 Бащата се завтече и го прегърна (хвърли се на шията му) и го целуваше.
Бащата го целуваше, това са думите на Исус. Бащата го целуваше, целуваше го отново и отново, целуваше го много пъти, многократно, целуваше го пламенно и нежно. Алелуя, това е вашият Баща! Алелуя! Амин. Той целуваше момчето навсякъде, и обърнете внимание, момчето миришеше на прасета, косата му беше несресана, мръсна, но баща му го целуваше отново и отново, отново и отново. Бащата е този, който е отхвърления. Момчето би трябвало да падне в краката на баща си и да му целува краката. Вместо това, бащата целуваше момчето.
Един ден направих така с Джесика. Тя гледаше телевизия и аз се приближих до нея и я излъгах, казах ѝ: Седни тук долу, по-удобно е. Всъщност там където тя беше седнала беше по-удобно. Така че тя седна близо до мен, аз я прегърнах, целунах косата ѝ, косата ѝ мирише толкова хубаво, целунах бузките ѝ, трапчинките, целувах я докато започна да се оплаква. Защото ако обичате някой вие чувствате, че една целувка не е достатъчна. Гръцката дума тук означава да целунеш отново и отново, пламенно и нежно. Алелуя. Това е значението на гръцката дума тук, точно тук, алелуя! Амин.
Има един божий човек на име Джо Бейли в Америка. Той сподели, че преди години по време на движението на хипитата, синът му се рабунтувал, напуснал църквата, напуснал дома си и се присъединил към младежите живеещи на улицата, нали знаете, хипитата с дългите коси, пушещи трева, живеещи в комуни по време на хипи движението. Един път бащата го търсел и го намерил през нощта, спящ с всички останали хипита в една обществена къща. Бащата преминал през всички спящи тела, намерил момчето си, коленичил и го целунал. После тихо си тръгнал. Не много време след тази случка, това момче приело Христос. А по-късно станало голям християнски лидер. Но едва няколко години по-късно той казал на баща си: Татко, повратната точка в моя живот беше онази нощ, когато ти дойде в онази къща на комуната и ме целуна. Ти мислеше, че спя, но аз бях буден все още. И когато ти ме целуна, аз почувствах цялата любов на Бог да идва върху мен и разбрах, че ако моя земен баща може да ме обича толкова много, колко повече ме обича моя небесен Баща. И той предал живота си на Христос. Хората страдат заради това, както казва заглавието на онзи филм: Никога не съм бил целуван. Така че ако никога не са ви целували, пастор Хенри ще е там на вратата, когато излизате от църквата след събранието...(хората се смеят)
Разберете, вашият Баща иска да ви прегърне и целуне. Някои от вас си мислят: Но, пастор Принс, как може Бог да ме прегърне, когато той е там горе, а аз тук долу. Това е погрешно мислене. Нека да ви кажа как Бог ни прегръща днес, искате ли да знаете? Той го прави вече по време на това събрание. Усещам го. По време на всички събрания днес, аз чувствам как Той идва и прегръща всички хора. Знаете ли как го прави днес Бог? Чрез Светия дух! Защото тази дума тук, бащата “прегърна“ сина си, или буквално: “падна върху“ врата на сина си, знаете ли че същата гръцка дума е използвана отново в Деяния на апостолите в дома на Корнилий, когато Петър проповядваше за прошката на греховете:
Деяния на апостолите 10:44 Докато Петър още говореше тези думи, Светият Дух слезе върху всички, които слушаха словото.
Друг превод казва: Светия дух падна върху всички, които слушаха. Гръцката дума преведена като “слезе“ или “падна“ е абсолютно същата дума, която е използвана и в притчата за блудния син и която означава “да падна в нечия прегръдка“, да прегърна. Светият дух дойде и даде на всеки един една меча прегръдка, алелуя. И Той е тук точно сега, аз просто го усещам. Той ни дава чудесна прегръдка. В прегръдката на Бащата ще откриете, че всичката отрова е изхвърлена, в прегръдката на Бащата вие откривате цялостност, сила, сигурност. Светият дух прави това точно сега. Амин.
Един пастор, докато проповядвал, изведнъж спрял, защото забелязал един човек в събранието. Той поканил този възрастен човек да дойде отпред. Пасторът казал: искам да знаете, че този човек е много добър мой приятел и аз го уважавам изключително много, искам той да каже няколко думи  на всички вас. И възрастния човек казал: “Искам само да ви разкажа една история. Някога имаше баща, който имаше син. Те двамата и приятеля на сина му, тримата отишли да карат ветроходна лодка в един тих залив. Но започнала свирепа буря, лодката се преобърнала, бащата стигнал до лодката и успял да хване едно спасително въже. Неговият син бил приел Исус, но приятелят на сина му - не. Бащата трябвало да направи болезнен избор, защото ако спасял сина си, приятелят на сина му щял да отиде във вечност без Христос. Затова бащата изкрещял към сина си: Обичам те, но хвърлил спасителното въже на приятеля на сина си. А момчето му потънало във вълните, изчезнало завинаги.“
Когато завършил историята, възрастния човек казал на църквата: “Това е което се е случило, когато Отец Бащата даде своя Син Исус, за да можете вие да бъдете спасени.“ Той им казал: “Тази вечер, грабнете спасителното въже, което Бог ви хвърля, защото това коства на Бог неговият Син.“
И после възрастния човек си седнал. След като събранието свършило, група младежи отишли при него и с лека подигравка му казали: “Съжаляваме да ви кажем това, но ние не вярваме на вашата история, мислим че е твърде пресилена, никой баща не би направил това.“ Възрастния човек им казал: “Мислех си, че можете да кажете това. Но нека ви кажа само това: Аз бях този баща. А вашият  пастор беше приятелят на сина ми.“ Амин.
Това е любовта на Бащата. Бог даде Сина си, който обичаше, за теб и мен. Вие никога няма да разберете колко много ви обича Бог, докато не разберете колко много Бог обича Исус, защото Той даде Исус заради нас. Амин. Хора, аз чувствам любовта на Бащата слизаща към нас. Бащата, който се втурна, който спринтира, за да дойде при теб, Той те прегръща, щедри целувки върху вас, многократно, пламенно, какъв Баща!
И ще ви кажа нещо: Момчето не беше казало още: Татко, аз съгреших. И всичко това се случи дори преди момчето да каже каквото и да е. Бащината прошка беше мигновена. Момчето не беше подложено на изпитателен срок, докажи ми и тогава ще ти простя, прошката беше мигновена! Любовта на вашия Баща е мигновена, и не само мигновена, тя е пълна. Той направи 5 неща, цифрата на благодатта. Той видя, той изпита състрадание, той се втурна, той прегърна, той целуна, любовта му е пълна, цялостна. Тя не само е мигновена, не само е цялостна, тя е жертвоготовна. Тя коства на Бог неговия Син.
И знаете ли, ние дори не започнахме да говорим за това как бащата е наредил да донесат най-хубавата дреха, да му сложат пръстен на ръката, сандали на краката, да заколят угоеното теле, музика, танци! Ние дори не сме започнали да говорим за това. Но времето ни свърши.
През 1904 и 1905 имало голямо съживление в Уелс, където Евън Робъртс, велик божий човек е проповядвал. Във всяко голямо християнско съживление има химн, който е любим на всички, химн, който е написан по това време и става хит.  Така че по време на уелското съживление през 1904 и 1905, химна, който бил номер едно, е този: “На хълма на разпъването, извори се отвориха дълбоки и широки, през шлюзовете на Божията милост потече широк и благодатен прилив. Благодат и любов като мощни реки се изливаха безспирно от небесата, небесният мир и праведност целунаха виновният свят с любов“. Нека прегръдката на Бащата просто да слезе! Амин.
Всяка глава наведена.
Пастор Джоузеф Принс пее:
“Моята душа плаче за теб, Абба, Тате, моята душа плаче за теб, Абба, Тате, защото аз съм неговото дете. Той ми казва, че ме обича. Той ме обича. Той ме обича. Моята душа плаче: Абба, Тате, защото аз съм негово дете. Татко, пази ни, Абба.
Абба,Тате, аз се връщам у дома при твоята любов. О, мой Татко.
Вдигни очите си и виж, аз бягам към теб, дете мое. Забрави всички предишни неща, ти най-накрая си у дома.
Той ми казва че Той ме обича, Той ме обича, Той ме обича, моята душа вика Абба, Тате, защото аз съм негово дете.
Ела си у дома, дете мое.“
Благодаря ти, Святи душе. Благодаря ти, Татко. Нека любовта на Исус просто изпълни сърцето ви, нека Бащината прегръдка ви направи цялостни. Сладкия Свят дух е тук. Има някои от вас, вие не успявате да приемете любовта на Бащата, все едно сте мъртви отвътре, вие не смеете да покажете привързаност дори към тези, които обичате, защото баща ви никога не е показал привързаност към вас. Време е да прекъснем това проклятие!
Пастор Джоузеф Принс пее:
“Нека Исус ви се случи, нека Исус ви се случи, той може да излекува раните от бурите през които сте преминали. Нека Исус ви се случи.“
В името на Исус, Татко, има само един, който е съвършена любов и това си Ти, нека Твоята съвършена любов да прегърне твоите хора точно сега, да ги прегърне, така че те да излязат от всичките си страхове, тревоги, стрес, депресия и от всичките си грижи. Прегърни всеки един от нас, о, Татко, за да ни доведеш до цялостност, благополучие, завършеност. Благодаря ти, Исусе.
Наведете глави и кажете:
“Пастор Принс, аз искам да си дойда у дома, при любов, която е толкова силна, любов която е безусловна, любов, която ще ме обича завинаги, която никога няма да спре да ме обича. Пасторе, аз виждам сега, че Исус умря на кръста заради греховете ми.“
Вижте, момчето, което се е удавило не е имало избор. Исус имаше избор. Много преди да се родите, много преди човекът да падне, Бог Бащата и Бог Синът обсъдиха вашето спасение. И Бог толкова ви обичаше, че изпрати Исус. Исус ви обичаше толкова много, че се остави да бъде разпънат на кръст, заради вашите грехове и плати върховна цена и извика: Свършено е. Днес всичко, което Бог иска от вас е да се съгласите да бъдете обичани, да приемете Той да ви обича, да се съгласите да бъдете спасени.
С всяка глава наведена, кажете:
“Пасторе, аз искам този Исус да бъде мой Спасител, този чудесен Баща да бъде мой Баща. Аз не искам просто да съществувам в живота, аз искам да живея преизобилния живот, който Исус дойде, за да ми даде. Помоли се за мен, пастор Принс.“ Ако това сте вие, който и да сте, където и да сте сега, просто кажете: “Пасторе, помолете се за мен.“ Никой да не се оглежда наоколо, а вие просто вдигнете високо ръка, за да знам да се помоля за вас. Виждам вдигнати ръце навсякъде, благодаря ви, благодаря ви, Бог да ви благослови, благодаря ви за тази ръка, благодаря ви, Бог да ви благослови, благодаря ви, госпожо, благодаря ви за тази ръка, това е причината поради която Бог ви доведе тук. Ако вие направите една стъпка към Бог, Бог ще се втурне към вас, Той ще ви прегърне, ще ви целуне многократно. Точно сега каня всеки, който иска Исус, всеки от вас, които вдигнахте ръце, искам всички вие да станете заедно, и всички да дойдете отпред, за да получите бащината любов, елате. Елате още сега, в името на Исус. Елате, искам да се помоля за вас. Бащата ви обича. Елате при свободата си. Неговото име е Исус. Не оставайте седнали. Тези, които не вдигнаха ръце, но искате да се присъедините към тези, които идват отпред, направете го, алелуя.
Пее: “Нека Исус ви се случи! Нека Исус ви се случи.Той иска да излекува всички счупени парчета от вашия живот, нека моят Исус ви се случи.“
Вдигнете ръце към Бог, затворете очи, нека да говорим на Бог от сърце, точно сега, Той е тук. Кажете това:
“Небесни Татко, благодаря ти за това, че ме обичаш толкова силно, безусловно. Каква голяма любов, че изпрати Своя Син Исус Христос да умре на кръста на моето място. Неговата скъпоценна кръв ме изчиства от всеки грях. Исус умря и възкръсна. Той е жив днес. Исус Христос е мой Господ и Спасител, сега и завинаги. И аз ти благодаря, всичките ми грехове сега са простени, аз прегръщам моя Баща докато Той ме прегръща, аз обичам моя Баща както Той ме обича, аз съм си у дома. “
Алелуя. Амин. Слава на Господ! Не го ли обичате? Той ви обича! Амин. Добре дошли в семейството на Бог. Амин.
Сега, точно сега, когато Бащата погледне към вас,които приехте Исус, Той не вижда грешник! Знаете ли защо? Съвършенството на делото на Исус на кръста отмахна греховете ви от погледа на святия Бог. Вие стоите пред Бог в пълната стойност на делото на Исус Христос. Неговото дело е напълно завършено, съвършено перфектно, амин. И защото вие стоите пред Бог в Христос вие без вина, святи, безукорни в очите на Бог. Вие сега сте дете на Бог. Вие принадлежите на най-богатото семейство в цялата вселена, вие имате права и привилегии. Греховете ви са простени, вие сте много облагодетелствани. Ние ви обичаме. Амин. Слава на Господ. Алелуя. Амин.
Знаете ли какво? Бих искал всички да се изправите на крака:
Татко, аз се моля в името на Исус за идващата седмица, аз се моля татко, не за теоретично знание за любовта на Бащата, не  единствено за мислено разбиране на тази любов, но аз се моля за чудодейно свръхестесвено дълбоко преживяване на Твоята любов, Татко, която ще изгони всеки страх от нашия живот. Татко, аз се моля за това свръхестествено преживяване да бъде дадено на всеки човек, който ме слуша, включително и на този, който говори, Господи, всеки един човек, тази идваща седмица, няма значение дали ще е през нощта или през деня, Татко, нека да бъде по твоите пътища, нека любовта ти дойде върху нас и просто ни прегърни. Ние приемаме с радост твоята прегръдка, Татко, ние приемаме с радост твоите целувки, дай ни това чудесно преживяване, Татко, ние се молим, в името на Исус. И всички хора извикайте: Амин. Вие сте обичани. Алелуя. Амин.
Бог да благослови всеки един от вас, радвайте се на вашата седмица, очаквайте бащината прегръдка по всяко време. 
Превод от английски Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година