Търсене в този блог

Джоузеф Принс - "Почивайте си докато Бог направи враговете ви ваше подножие"


ПОЧИВАЙТЕ ДОКАТО БОГ НАПРАВИ ВАШИТЕ ВРАГОВЕ ВАШЕ ПОДНОЖИЕ
Псалм 110. Давид изговори този псалм вдъхновен от Светия дух и той стана нещо, което новозаветните хора цитират. Самият Исус веднъж цитира част от този псалм в книгата на Матей. Така че нека погледнем този псалм, това е Месиански псалм, което означава, че това е псалм, който говори за нашия Господ Исус Христос.
Псалм 110:1 ГОСПОД каза на моя Господ: Седни до дясната ми ръка докато направя Твоите врагове Твое подножие.
Обърнете внимание на думите ГОСПОД“ и Господ“ в началото на стиха. Първата дума ГОСПОД е цялата с главни букви, докато при втората дума Господ“, само първата буква е главна. Това означава, че на еврейски са използвани две различни имена на Бог. Първото име, цялото с главни букви е Йехова или Яхве. Яхве каза на моя Адонай, на еврейски, моя Господ. Така че тук имаме една божествена личност говореща на друга божествена личност. Спомнете си, че са три личности в един Бог! Ние не казваме трима Богове, а триединен Бог, триединство, те всички са свързани в един, Отец, Синът и Светият дух. Това е чудесна божествена мистерия.
1 Йоан 5:7 Защото трима са които свидетелствуват на небеса, Отец, Слово и Дух Светий; и тия тримата са едно.
В този псалм Отец Бащата говори на Исус, Синът. Господ Яхве казва на Адонай: Седни до дясната ми ръка, докато направя враговете ти твое подножие. Кога Отец Бащата каза това на Исус? След като Той победи греха, смъртта и ада и възкръсна от мъртвите, амин, Той телом се върна обратно при Отец, амин, и Бащата каза: “Седни до дясната ми ръка, докато направя враговете ти твое подножие.“ После библията казва:
Псалм 110:2 От Сион ще изпрати ГОСПОД жезъла на силата ти:
Владей всред враговете Си.
Псалм 110:3 Народът Ти ще бъде готов в деня на силата Ти. Във великолепието на светостта, от утробата на зората, (ще са за Теб като росата Твоите млади), Ти имаш росата на Твоята младост.
(версия на библията на Кинг Джеймс)
Бащата каза на Исус, че Той има росата на Неговата младост. И знаете ли, че както е Исус до дясната ръка на Баща си, така сме и ние (1Йоан 4:17)? Знаете ли, че Исус е млад? Той има росата на Неговата младост върху Себе си. Знаете ли, че както Той е млад, така и ние сме млади? Знаете ли, че както е Той до дясната ръка на Баща Си, така сме и ние? Амин. Така че точно сега, библията казва, че Исус е седнал до дясната ръка на Баща си завинаги млад. Не само Исус е млад, но Отец Бащата също е млад.
Спомням си преди години, аз бях на пътуване някъде, бях на път към дестинацията си, в автобуса, и аз се молех, защото имах някакво свободно време и докато се молех, чух гласа на Бог много ясно вътре в мен. И Бог ми каза: Сине, защо ме виждаш така? Аз казах: Как те виждам? Ти ме виждаш стар! Аз виждах човек с бяла брада и т.н., и Бог ми каза: Защо ме виждаш така? Аз казах: Защото Ти си Татко! Небесен Татко! Той ми каза: Сине, знаеш ли, да остаряваш, да се разболяваш, да умираш и други подобни неща са проклятие, което дойде, когато Адам съгреши, това е вярно само за Земята. Тук, в небето, никой не остарява! Тук няма никакво проклятие. После Той каза това: Аз съм завинаги млад. От тогава насам аз виждам Небесният ни Баща млад, силен.
И така,не само Бог бащата е млад, Исус също е млад. И всички млади хора да кажат: Амин. Ако не казахте “амин“, вие пропуснахте, вие имахте своя шанс (църквата се смее). Не ме интересува дали сте на 70 години, вие пропуснахте своя шанс.
Това е прекрасен стих от Светото Писание. По-късно Исус цитира този месиански псалм. Между другото стих 4 завършва с думите: “Ти си свещеник завинаги по чина на Мелхисидек“. Така че тук е много, много ясно, че този стих говори за нашия Господ Исус Христос.
Знаете ли, че когато Исус беше на земята, евреите не вярваха, че Исус беше Бог в плът? Още по-малко можеха да повярват, че Той е Месията. Месия означава Помазания. Знаете ли, че “Машия“ е еврейската дума за Помазан? На гръцки е Христос - Помазаният! И двете думи значат едно и също нещо. Едната е на еврейски, другата на гръцки, Исус Христос. Затова след като беше възкресен от мъртвите за Него се говори като Христос Исус. Преди да умре, ние го познаваме като Исус Христос. След като Той умря и възкръсна отново, библията Го нарича Христос Исус. Забелязвате ли как се променя името Му? “Помазаният“ идва първо. Ние всички сме в Христос Исус, възкресеният Исус!
Когато Бащата каза това на Исус, “ГОСПОД каза на моя Господ: Седни до дясната ми ръка“, Давид споделяше всичко това, което идваше от Светия дух, той не беше в транс, той беше в Светия дух, и той споделяше тези неща, идващи от сърцето му както Светият дух му даваше да говори. Той дори не разбираше напълно какво говори.
И така, Исус предизвика хората по онова време, които се съмняваха в Неговата божественост. И те казаха, че Давид е повече от Месията. Исус им отговори като цитира този псалм.
Матей 22
41. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки:
42. Какво мислите за Христос? Чий Син е Той? Отговориха Му: Давидов.
43. Каза им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, като казва:
44. "Каза ГОСПОД на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато положа враговете Ти под краката Ти"?
45. И така, ако Давид Го нарича Господ, как тогава Той е негов Син?
Което означава: Кой е по-велик? - Исус! И библията казва:

46. И никой не можеше да Му отговори нито дума; нито пък дръзна вече някой от този ден да Му задава въпроси.
Но това не е моята проповед. Моята проповед е относно това казване на нашия Господ Исус:
Матей 22:44. "Каза ГОСПОД на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато положа враговете Ти като твое подножие"?
Бащата каза на Исус: Седни, докато направя всички твои врагове столче за краката ти.“ Столчето за крака е място, където слагаме краката си да почиват. В онези дни, въпреки че Исус беше победил враговете, враговете все още не бяха сложени като столче за краката Му.
По времето на Исус, когато народите са отивали на война, това което се е правело, е че те водели победения цар, неговите генерали и войска обратно в тяхната страна оковани във вериги. И не само това. После те правели парад, минавали по улиците на завлядяната страна, излагайки на показ пленените, за да могат да бъдат видяни от всички жители или са ги излагали на показ на големи публични места, за да могат всички да видят, че враговете са победени. Царят сядал на своя трон и тогава довеждали царят на другата страна и неговият генерал и ги карали да коленичат насила и царят слагал крака си върху тях. И после всички хора извиквали.
Сега, ние знаем, че където сме сега, говорейки духовно, ние сме на място, където Исус Христос е победил депресията, бедността, болестта, остаряването, преждевременната смърт и всякакви видове проклятие. Съгласни ли сте, че те са победени? Кога бяха победени? На кръста. И Исус умря и възкръсна отново. Кръстът е мястото на битката.
Но това, което се случва сега, в продължение на 2000 години е че враговете, един по един, всички тези врагове, които бяха победени, сега са бавно поставяни под краката на Исус. Бащата каза на Исус: “Седни до дясната Ми ръка, докато Аз направя“, кой го прави, Исус ли прави врага свое подножие? Не, кой го прави? Бащата каза: Аз ще направя враговете ти твое подножие. Седни, почивай си, седни. Седни означава какво? Почивай си. Кажете: Почивай си. Кажете отнова: Почивай си. Кажете го още веднъж: Почивай си.
Почивай си, докато Аз направя враговете ти твое подножие. Това е мястото, където сме ние. Знаете ли, че с всеки изминал ден, с всяка изминала седмица, с всяка изминала година, църквата е по-добре отколкото църквата преди година? Знаете ли, че вие сте по-добре? Знаете ли, че все повече врагове са сложени под краката на Исус? Мислите ли, че небесният ни Баща е някой, който ще спази своята дума “докато аз направя твоите врагове“? Мислите ли, че Той прави това през тези 2000 години в историята на църквата? Един по един всичките врагове са доведени, за да станат столче за краката Му. И не забравяйте, краката на Исус са част от тялото на Христос. Ние сме тялото на Христос. Враговете идват под нашите крака.
Така че с всяка измината година, още един враг е поставен под нашите крака през последната година. До последния враг, който ще бъде сложен под краката на Исус, и тава ще бъде физическата смърт (1Коринтяни 15). И един ден няма да има повече физическа смърт. И всички хора да извикат: Амин. Болницата вече няма да е болница. Няма да има повече болници, няма да има повече психиатрично лечение, никакви деформации повече, няма да има повече деца, които се раждат със синдрома на Даун, няма да има такова нещо. Всеки ще е здрав и силен, защото последният враг, физическата смърт ще бъде сложена под краката на Исус. И с всяка изминала година, ние сме с една стъпка по-напред, което означава, че църквата няма да бъде като църквата през 2005, 2000, 1990-та. Не гледайте към миналото, опитвайки се намерите модел, защото моделът, който има Бог за нас е безпрецедентен. Слушате ли?
И така, колко дълго каза Бащата на Исус да седи? Докато Аз направя Твоите врагове твое подножие.“ Това е посланието, което искам да споделя със всички вас. Бог говори с мен и Бог ми каза: “Сине, кажи на моите хора да имат моето отношение, както аз съм седнал на трона на Бог, така са и те.“ Исус ми каза да ви кажа, да имате неговото отношение - като седнали на трон. Той е седнал на Своя трон, нали? Какво е Неговото отношение? Неговото отношение, точно сега, е следното, неговото отношение е това:
Той очаква Бащата да доведе един по един всички Негови врагове под краката Му! Болестта - под Неговите крака, бедността - под Неговите крака, депресия, проклятие, липса, всичко това, под неговите крака. Амин, слушате ли?
Сега, къде сме ние? Седнали сме с Христос. Ние сме тялото на Христос! И така, Бог буквално ги слага под краката на Исус, тялото на Исус. Ако отворите Ефесяни, ще видите, че там се казва: Бог ще сложи всички неща под краката Му, което е Неговото тяло - църквата. Това е красиво. И така, тези неща ще дойдат под нашите крака. И там изведнъж вие откривате, че проблемите вече няма да ги има. Слушайте внимателно, искам да ви помогна да видите това чрез Светия дух: Бог не каза: Когато всичките ваши врагове бъдат унищожени, когато всеки проблем във вашия живот бъде разрешен, тогава можете да почивате. Бог не каза това. Бог казва: Почини си първо, бъди в почивка, докато Аз направя! Чухте ли ме? Бог казва: Седни, първо бъди в почивка, докато Аз направя всички твои врагове столче за краката ти.
Вие минавате ли през нещо сега? Минавате ли може би през финансови предизвикателства във вашия живот? Бог ви казва: Седни, почивай си, докато Аз направя тази финансова ситуация, тази липса на финанси твое подножие и ти ще имаш изобилие в живота си. Имате ли симптоми на болка или болест във вашето тяло, точно сега, разтревожени ли сте от някои симптоми в тялото си? Господ казва: посред тези симптоми, почивайте си, седнете, седнете, почивайте си в завършеното дело на Исус, почивайте си първо, докато Аз направя всички тези симптоми столче за краката ви.Амин. Минавате ли през някои симптоми на проклятието? Като дете на Бог, за вас не се очаква да страдате от проклятието, но проклятието е там, опитвайки се да ви причинява страдание и вие се опитвате да излезете от него. Но слушайте, Бог казва: Почивайте си първо, не се опитвайте да казвате: нека да се опитам да се освободя от това проклятие, нека да чуя докторите да кажат: всичко е чисто и тогава мога да почивам. Това е човешката природа. Ние искаме нашите проблеми разрешени, тогава можем да почиваме.
Жената домакиня например, тя не може да почива докато не е готова вечерята, докато децата не са изкъпани, докато домашната работа не е свършена, докато пода не е измит и някои от тях са свръх енергични, всичко трябва да бъде изчистено всеки ден, всяко нещо трябва да бъде направено както трябва. Когато съпругът се върне и съпругът ѝ иска малко любов, тя казва, че не е в настроение, защото как може тя да осигури любовта, когато нещата в дома все още не са свършени. Разбирате ли? Или се преструвате, че не разбирате.
Или вие имате домашна помощница. И независимо от факта, че имаме домашна помощница, все още има неща в дома ни, които не са свършени. И изглежда, че работата никога не свършва.
Дяволът обича да вижда това в нашия живот, където ние никога не влизаме в земята на почивка. Дяволът обича, когато човешката природа царува в църквата. Но Бог иска Неговата природа да царува! И природата на Бог е: Почивай първо! Той каза на Своя Син: Седни докато Аз направя всички Твои врагове Твое подножие.
Ние искаме пълно унищожаване на враговете. Но Бог казва, хей слушайте, Псалм 23: Ти си приготвил трапеза пред мен във отсъствието? - Във присъствието на вашите врагове! Вие казвате: Господи, как мога да ям? Моите врагове още са около мен! Симптомите са още в тялото ми. Банковата ми сметка все още показва липса! Как очакваш от мен да ям, докато аз все още имам тези проблеми. Господи, аз ще ям добре и ще празнувам добре, когато проблемите ми са разрешени. Но библията казва: Бог не прави това. Бог не върви с човешката природа! Бог казва: Аз приготвям трапеза, ти яж първо, ти яж в присъствието, не в отсъствието, а в присъствието на твоите врагове! И Аз ще премахна враговете ви. Бог ви обича толкова много, Бог ви казва точно сега: Почивай си! Седни! Седни! Слушате ли?
Ако можехте да интервюирате Исус, и вие го попитате...Къде е сега Исус? Той е седнал. Сядането на Исус е образ на почивката. Докато Исус седи, Той си почива. Спомнете си, че старозаветния свещеник никога не можеше да седне. Нямаше никакви столове в скинията на Мойсей или храма. Това е защото тяхната работа никога не е свършена. Но Исус Христос седна! Защото всички ваши грехове вече бяха простени. Всичко беше платено. Вашето проклятие беше отстранено. Вашите болести бяха излекувани. Вашите финанси бяха осигурени. Амин. Вие бяхте откупени от проклятието. Исус седна и Той си почива, в продължение на 2000 години Той си почива. Ако можехте да Го интервюирате, точно сега: Господи, какво мислиш за ситуацията? Господ казва: Аз не се тревожа за нея, Аз си почивам, Моят баща прави всички мои врагове мое подножие. Господи, какво мислиш за птичия грип, от животно на животно, той скача върху човека, какво мислиш? Той ще каже: Аз си почивам, аз съм седнал, защото не е моя работа да направя моите врагове мое подножие. Моят Баща казва, че той ще направи моите врагове мое подножие. Така че сред всичките врагове, все още често срещани на земята, Исус има отношение като цар седнал на трона си. А вие? А вие? Той казва: Ако вие седнете, Бог ще направи всички ваши врагове, ваше подножие. Слушате ли ме, хора? Това е мощна, мощна истина. Ние искаме проблемите си разрешени, тогава ние казваме, че можем да седнем. Ако докторът ми каже, че всичко е наред, тогава мога да седна, тогава мога да почивам. Това не е почивка, това не е сядане, това просто е човешка реакция. Амин. И това, което дяволът иска да направи е да запали огън, като малки горски огньове. Нека да приемем, че края на платформата от която говоря е обещаната земя. И това е земя на почивка. И Бог ви казва: Сине, ела в моята почивка. Ела, пристъпи в моята почивка, пристъпи в моята почивка с всички твои неразрешени проблеми, с всички твои врагове, които все още те атакуват, вие още сте под атака от всички ваши врагове, пристъпи в Моята почивка. Но вместо това, това е което дяволът прави.
Докато вървим към почивката, ние чуваме проповед като тази и нещо в сърцето ни казва: да, това е животът, който искам да живея, нещо във вашето сърце казва: О, ако можех само да вървя в почивка, ако можех да живея в спокойствие, но в момента, в който тръгнете към спокойствието, виждате огън близо до вас. Така че вие спирате и се опитвате да изгасите огъня. После започвате да усещате, че нещо гори зад вас. Вие се обръщате и виждате, че дяволът е запалил друг огън. Докато първият огън постепенно угасва, вие се обръщате и виждате друг огън. Вие започвате да гасите този огън. Докато този огън угасва, друг огън започва близо до вас. И вие не разбирате, че това, което се случва, е че вие се въртите в кръг. Вие гасите огън, след него друг, след него друг и забележете нещо, вие никога не отивате към почивката.
Някога когато се оженихте, вие казахте, обичам те скъпа, не мога да си представя нищо по-добро от това да се събудя и да видя твоето лице всяка сутрин. След като се оженихте, вместо да пристъпите в земята на почивката, вие започнахте да се занимавате с този проблем. После този проблем се реши, но се появи друг проблем, после се появи друг. И докато правите това, вие остарявате. Вие не влизате в това, което Бог е приготвил за вас.
И аз още не съм ви задал въпроса, който Бог ми зададе. Преди това нека да видим Евреи 3. Имаше поколение, което не можа да влезе в земята. И това е урок за всички нас, който да научим. Помните ли народа на Израел, когато беше в Кадис-Варни? Кадис- Варни е границата между пустинята и обещаната земя. Бог каза на народа на Израел: Аз ще ви изведа извън, за да ви доведа във! Бог не само ви изкарва от Египет, за да обикаляте в пустинята. Бог ви изкара от липсата, за да ви доведе в земя на изобилие. Бог ви изкара от болест, за да ви доведе до стабилно здраве. Бог ви изкара от проклятието, за да ви доведе до благословено състояние. Алелуя! Казвам ви, църква, ние сме се трудили с тежък труд в Египет твърде дълго, много от нас, ние сме в Египет, и ние правим тухли, и ние правим тухли, и ако вие сте роб, почивката не е вариант. Защото всеки път като седнете да си починете, вие ще чуете плющенето на камшика. Вие не знаете какво е почивка. И това е робско мислене, робски манталитет. Робският манталитет не може да почива. Дори и сега те си казват: Пастор Принс, лесно ви е да го кажете. Те не могат да почиват, те са още в Египет. Амин. И всеки път като се опитат да почиват, камшикът се спуска върху тях.
Но Исус слезе, както освободителя Мойсей, Исус ни освободи, изкара ни от Египет чрез пасхалното агне и Той ни е превел през Червеното море и когато нашите господари, които ни натоварваха с тежка работа, които отказаха да ни оставят да почиваме, когато те ни преследваха, Бог ги хвърли в дълбокото, дълбоко Червено море. И знаете ли, от другата страна, ние пеем! Ние си почиваме!
Но някои от вас възкресяват тези взискателни зли египетски господари във своя ум! Всеки път, когато седнете и започнете да си почивате или започнете да чувствате мира на Господа, вие се стряскате: Но аз още не съм свършил това. Как мога да седна! Тогава всички онези взискателни зли господари във вашия ум започват да казват: Ти, мързеливецо, как можеш да седнеш, как можеш да заспиш, докато си четеш библията или докато си пишеш домашното, как можеш! Не струваш, сравнен с всички други християни, с всички твои съученици!“ И въпреки, че вие сте откупен, вашият ум е още в Египет. Но аз имам добри новини за вас, вашите взискателни зли господари бяха хвърлени в Червеното море.
И това е като гонга на огромна камбана, гонг, гонг. След като е звъняла толкова дълго, дори да е спряла да звъни, вие още усещате в себе си звъненето ѝ: гонг, гонг! Вие почти можете да го чуете. Но дори след като звъненето е спряло, вие вървите наоколо и то продължава да ви разтърсва. Въпреки, че звъненето е спряло, вашите взискателни зли господари са мъртви, вие още чувствате крещенето им. Някои от вас, които сте в петдесетте, в шейсетте, вие все още чувате майка си да ви гълчи, когато седнете. Ако не си изядете всичко от чинията, вие чувате, вие все още чувате, може би баба ви вече е починала, но вие още чувате гласа ѝ: Как можеш да хабиш храната? И така ние никога не влизаме в почивка. Виждате ли, само царете могат да почиват, робите не могат. Слушате ли ме? Бог ни дава дял. И знаете ли как нарече Бог обещаната от Него земя? Моята почивка!
И така, хората на Израел дойдоха до границата, те бяха спасени от Египет, но те са роби, или по-точно те имат робски манталитет, робско мислене, както казах по-рано. И Бог каза: Аз съм ви дал земята, в която текат мляко и мед. И знаете ли, млякото и медът, ако стоят, те се развалят. Така е и с парите, те трябва да текат. Тогава стават проспериращи. Пари пазени в джоба ви, във вашите банкови сметки, без да са дадени никъде, не течащи, умират, започват да миришат. Млякото и меда трябва да текат. И думите “да текат“ ви дава идеята за изобилие.
Така че, Бог не каза: Това, което ви давам ще ви бъде достатъчно. Бог каза: Давам ви земя, където текат мляко и мед! Където прелива от мляко и мед. Те казаха: Да, Бог каза така, но ние трябва да видим дали Бог е прав. Това е което те направиха! Ние не сме съвсем сигурни, ние трябва да огледаме земята. И това причини нещастие. Те избраха 12 лидери от всяко племе и ги изпратиха да огледат земята. Бог вече беше казал: “Аз съм ви дал“, “Съм ви дал“ - това минало време ли е или бъдеще време? Това е минало време. Бог каза: Аз съм ви дал земята. Какво беше тяхното отношение? Ние ще изпратим съгледвачи, за да видим дали Бог е прав. Така че те изпратиха съгледвачи за 40 дни и в продължение на 40 дни те проверявахаха земята. И когато излязоха от земята, те носеха този огромен прът с кичури грозде. И те казаха: Това е плодът на земята. И двама от тях, Исус Навиев и Халеф извикаха: Нека да отидем и веднага, аз харесвам това “веднага“ , нека да отидем веднага и да превземем земята, защото Бог ни е дал земята.
И знаете ли, 10 от тях казаха: “О, не, ние не можем да превземем земята, защото когато бяхме там, ние видяхме анакимите.“ Анакимите бяха племе на гиганти, враговете на Израел, те бяха наистина високи. И на еврейски тяхното име: Анак, означава, желязна верига около врата. Това е ярема, (хомот) на религията, ярема на закона, амин, той ще ви попречи да влезете в почивката.
И вместо да се фокусират върху това, което казва Бог, 10-те се фокусираха върху анакимите, върху враговете. Някои от вас не могат да влязат в почивка, защото вие сте толкова фокусирани върху вашите анакими, върху вашите проблеми, върху вашите симптоми. В момента, в който чуете подобно послание, вашият проблем е по-голям от това, което проповядва пастор Принс, от това, което казва Бог, и вие се чудите защо вие винаги се скитате. Скитате и скитате, скитате и скитате. И вие винаги ще се скитате, защото вие не вярвате. За нещастие хората вярват на мнозинството.
Народът на Израел започна да плаче: О, ние няма да можем да превземем земята. Кой ви е говорил дали сте способни или не? Бог каза: Аз съм ви дал земята. И въпреки това те започнаха да съжаляват, отказаха да вярват, и те плакаха цялата нощ, като казваха: Бог ни доведе до тук, за да умрем, Бог ни изведе, но не за да ни въведе във земята.
Някои от вас имат вярата да повярват и приемат Исус, но вие нямате вярата да повярвате, че Исус иска да ви въведе в земя на изобилие, здраве и благословения. Вие имате вярата да излезете, но нямате вярата да влезете. И аз възнамерявам да проповядвам, докато това неверие се махне от сърцата ви днес. Алелуя. Сега, вижте това. Какво каза Бог:
Евреи 3:7 Следователно както Светият дух казва: Днес, ако вие чуете Неговия глас, не не закоравявайте сърцата си както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, където бащите ви Ме изкушиха, изпитаха Ме и видяха делата Ми четиридесет години.
Вместо да каже: „моето осъждане“, Той каза “моите дела“, като обратното намоята почивка“. Ще ви покажа нещо тук. Хората винаги вярват на мнозинството. Така че те повярваха на 10-те съгледвача. 10 от тях казаха: Ние не можем да превземем земята, ние видяхме гиганти, ние видяхме крепостни стени и градове и хората започнаха да плачат. И знаете ли какво, Бог каза: Мойсей, десет пъти, десет пъти те не ми повярваха в пустинята, това беше последния, десети път, и Бог каза: Знаеш ли какво, за всеки ден, в който съгледвачите проучваха земята, 40 дена, нали, за всеки ден ще бъде година, в която те ще скитат в пустинята, докато това поколение, което отказа да ми вярва, умре. А после, техните деца ще са, които ще влязат в земята. И така, това което се случи, беше че в продължение на 40 години те не влязоха в земята, в която течаха мляко и мед. В продължение на 40 години те скитаха в пустинята. Вместо да видят Божията почивка, те видяха делата на Бог, “те видяха Моите дела“, казва библията. Някои християни, те не могат да разберат почивката, ние им говорим за почивка, а те ни гледат и се чудят за какво говорим. Те виждат дела, дела, дела в църквата през цялото време. Те не могат да видят Божията почивка. И всъщност, да видят Моите дела“ е израз на осъждане. Следващия стих казва:
Евреи 3:10,11 Затова се разгневих на това поколение и казах: Всякога се заблуждават в сърцата си и не са познали Моите пътища. Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!"
Чакайте малко, чакайте малко, Бог трябваше да каже: Те няма да влязат в Моята земя. Но Бог не каза: Моята земя. Бог каза: Те няма да влязат в Моята почивка, защото каквото беше физическата земя за народа на Израел в Стария завет, за вас и мен днес, под по-великата реалност на благодатта, това е земята, от която тече благодат, това е почивката. Обещаната от Бог земя, дете на Бог, днес за теб, твоето наследство е Божията почивка. Това е мястото на почивка. Аз казах: това е мястото на почивка. Амин. Това е вашето наследство.
А сега ще ви задам въпроса, който Бог зададе на мен, и аз трябваше също да му отговоря, и после Бог ми каза да питам всички вас. Много от нас, ние ги поглеждаме и ние казваме, че те са хора, които не можаха да влязат в Божията почивка. О, те скитаха в продължение на 40 години, и вие казвате: Ако аз бях там, веднага щях да застана на страната на Исус Навиев и Халев, някога мислили ли сте за това, и аз щях да кажа: Хайде хора, нека да отидем в земята, още сега, колко от вас си фантазират това, когато четат библията си?
Мислили ли сте някога за това? Ако бях там щях да съм на страната на Исус Навиев и Халев! Никога ли не сте си го мислили? Добре! Днес отново ви е зададен този въпрос: Днес, Светият дух казва, днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си като бащите си, в пустинята. Така че, днес Бог пита всички вас, днес, това е въпроса. Чуйте го и помислете внимателно преди да отговорите. Вярвате ли, че преди тялото ви да е излекувано, преди парите да са в банковата ви сметка, преди децата ви да вървят заедно със семейството ви, преди всеки проблем в живота ви да бъде решен, преди, вярвате ли че можете да останете в почивка? Вярвате ли, че преди проблемите ви да бъдат решени, вие можете да ходите в почивка?
Виждате ли колко различно изглеждат нещата сега. Но това е същото нещо. Вие се питате: Дали вярвам? Изведнъж всичко става различно. Вие си казвате: Ако аз бях на тяхно място, щях да вярвам. Но сега, точно сега този въпрос е зададен на вас, защото нашата земя днес е почивката.
Аз знам какво си мислите: Преди да мога да почивам, аз трябва да знам, че този гигант в моя живот е победен, че проблемите в тази област са решени, тогава мога да почивам. Но Бог казва: Това не става по този начин. И знаете ли какво е най-тъжното нещо? 40 години по-късно, когато техните деца влязоха в земята, по това време всичките им деца бяха пораснали, 40 години, след като техните бащи, които не повярваха, умряха, всичко, което беше нужно, за да бъдат унищожени тези гиганти беше един вик, и Йерихон падна, и всички гиганти умряха. Това беше всичко. Библията казва: Те извикаха. Това беше всичко! Това беше!!! И това можеше да се случи 40 години по-рано!
Така че, ако вие не вярвате, Бог казва, няма никакъв проблем. Той може да си позволи да чака. Доверете ми се, Той е наоколо от много, много дълго време. Той никога не нарече себе си: “Аз бях“ или “Аз ще бъда“. Винаги е: “Аз съм“! Той беше наоколо много преди световете да бъдат създадени. Така че, вие не мислете нито за момент, че Бог отчаяно се нуждае вие да бъдете в земята. Това е заради вас, да Му вярвате. Доверете ми се, ако вие не вярвате, Бог може да чака, докато вашите деца влязат в земята, или вашите внуци, Той ще чака, докато намери това вярващо поколение, нека нашата църква, сега, днес, да бъде сред новото поколение. Алелуя. Извикайте: Амин. -Амин! Извикайте: Алелуя! --Алелуя. И двамата от тях, които повярваха, те бяха единствените дядовци, които заведоха новото новото поколение в земята. Те все още бяха живи. Знаете ли защо? Защото те повярваха на Бог. И Исус Навиев беше лидерът, който беше отпред. И никой от тях не остаря. Дори и Халев. Той каза: Аз съм толкова силен днес, колкото бях преди 40 години! Тогава той беше на 45 години. Удивително. В момента, в който те повярваха на Бог, те спряха да остаряват. Така че, аз ви задавам същия въпрос.
Забележете, ако вие сте уверени, че Бог ви е дал земята, вие сте уверени, че Бог ще ви направи да почивате.
Вие може да кажете: “Аз мога да кажа на Бог днес: Да, аз съм способен да остана в мир, но какво ще стане, ако утре, понеделник идва, аз имам този проблем и тогава моят мир е нарушен, защото, пасторе, аз всеки ден имам проблеми“. И така, вие сте със съзнание за какво? За децата на Анак, за гигантите. Вие не сте със съзнание за почивка. Вие сте със съзнание за гигантите. Чувате ли ме, църква?
Едно от най-тъжните неща, които Бог ми каза, Господ Исус ми каза: Моите хора все още виждат излекуването като работа. Моите хора все още виждат излекуването като работа. Ще ви покажа нещо. Знаете ли, когато Исус дойде до къпалнята Витесда, видя човек, който беше болен от 38 години, 38 години той беше в това състояние. Знаете ли на какво са образ тези 38 години? На народа на Израел, защото те се скитаха 38 години, не 40 години. 2 от годините не бяха осъждане. Библията казва в Стария завет, че скитането им беше 38 години. И така, този човек, до къпалнята Витесда беше така в продължение на 38 години. Той беше образ на Израел, когато Исус дойде. И Исус му зададе един въпрос: Искаш ли да оздравееш? Да видим
Йоан 5:5,6 И там имаше един човек болен от тридесет и осем години. Исус, като го видя да лежи, и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш?
Човекът даде един куп извинения, и после Исус каза:
Йоан 5:8 Исус му казва: Стани, вдигни постелката си и ходи. И на часа човекът оздравя, вдигна постелката си, и започна да ходи. А този ден беше събота.
Този ден беше събота - денят на почивката за евреите. Аз попитах Господа: Господи, защо той трябваше да си вземе постелката? Защо Исус не му каза само да стане и да започне да ходи. Някога мислили ли сте за това? Защо е “Стани, вдигни постелката си и ходи“? Защо? Защото постелката е образ на почивката. Стани, вземи почивката си и ходи. Исус не му каза случайно да си вдигне леглото. Не беше, за да не оставя боклук на улицата! (църквата се смее), вие не можете да интерпретирате библията със Сингапурски манталитет. Има божествена причина за това.
Или вие може да зададете въпроса: Защо Исус не му каза да си легне на леглото? Той лежеше там вече 38 години! Така че истинската почивка за човека е: Стани, вдигни почивката си, агресивно вземи почивката си и върви отново. Това беше най-добрата събота, която този човек някога беше имал през тези 38 години. Слушате ли ме? Ако хората са религиозни, те не могат да видят благословенията. Те могат да видят единствено проблемите. Те не могат да видят земята, в която текат мляко и мед. Както казаха Исус Навиев и Калеб: Погледнете гроздовете, погледнете колко големи са гроздовете. 10-те казаха: Колко големи са враговете! Така че, това са религиозните хора. Сега, вижте, ще ви покажа нещо много интересно. Не знам дали сте видели това преди.
Йоан 5:9,10 В същия миг човекът беше излекуван; взе постелката си и започна да ходи.
Денят, в който се случи това, беше събота. Тогава някои юдеи казаха на излекувания: „Днес е събота, законът не разрешава да носиш постелката си.“
Вижте как отговори човека:
Йоан 5:11 А той им отговори: „Човекът, който ме излекува, ми каза: «Вземи си постелката и ходи.»“
Те го попитаха: Кой е човекът, който ти каза: Вземи постелката си и ходи. Вижте в какво се фокусираха те. Вместо да попитат “кой е човека, който те излекува“, те казаха: “Кой е човекът, който ти каза: вземи постелката си и ходи“. Оздравелият каза: “Човекът, който ме излекува“. Вижте:
Йоан 5:16 Затова юдеите гонеха Иисус и търсеха случай да Го убият, защото вършеше тези неща в събота.
Тази част от изречението “вършеше тези неща в събота“, на гръцки, оригиналния език, на който е написан Новия завет е в несвършено време, което означава, че беше обичай за Исус да извършва такива чудеса в събота. Това е в несвършено време, което показва, че за него беше навик да извършва чудеса на излекуване в Съботата. Много, много интересно е, че когато човек почива, Бог е способен да работи, дори изцеление в нашите тела. Когато човек работи, Бог почива. Изглежда, че Бог не прави нищо. Когато човек почива, Бог работи. В библията има повече излекувания, Исус извърши повече чудеса и изцеления в Съботата, когато човекът си почива, отколкото във всеки друг ден. Интересно? Но знаете ли какво ми каза наскоро Господ? “Моите хора имат същото мислене като фарисеите, те мислят, че излекуването е човешка работа. Те мислят че излекуването е човешка работа.“ Само когато човек почива, казва Бог, аз мога да работя. Това е Моя работа. Слушате ли? Ще ви покажа още една илюстрация, това ще ви докаже без никакво съмнение, че това е мисленето на религиозните хора.
Знаете ли историята за жената, която беше прегърбена, тя не можеше да се изправи в продължение на 18 години. Тя беше в синагогата, Исус беше там. Исус я извика отпред и ѝ каза: Жено, ти си освободена от своята немощ, сложи ръце върху нея и тя се изправи. Нека да видим какво каза управителят на синагогата, пасторът на тази жена, можете ли да повярвате? Чуйте какво казва той:
Лука 13: 13-14 И положи ръце на нея; и тя веднага се изправи и славеше Бога. А началникът на синагогата отговори с възмущение, защото Исус изцели в събота, заговори и каза на множеството: Има шест дни, в които човек трябва да работи; в тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден.
Шест дни, в които човек трябва да работи, затова идвайте и се изцелявайте в тези дни! Защо да идвате и да бъдете изцелявани в тези дни? Защото в ума на началника на синагогата, излекуването е работа на човека. Човекът трябва да работи за изцеляването си. “Идвайте в тези дни, в които човек трябва да работи!“
И някои християни днес, те мислят, че не работят достатъчно. Затова не съм излекуван, защото не работя достатъчно! Аз не върша достатъчно, аз не върша достатъчно. “В онези дни, в които хората работят, елате в тези дни и бъдете излкувани, а не в съботния ден!“ Исус отговори, аз обичам отговора на Исус:
Лука 13:15 А Господ му отговори и каза: Лицемери! В събота не отвързва ли всеки един от вас вола или магарето си от яслите и не го ли завежда да го напои?
Лука 13:16 Не трябваше ли тази жена, бидейки дъщеря на Авраам, която Сатана беше вързал - помислете за това - цели 18 години, да бъде развързана от тази връзка в Съботата?
Исус каза, нейното изцеление идва само от това, че тя е дъщеря на Авраам. Амин. Достатъчно е това, че тя е дъщеря на Авраам, не е от дела, а е само от това, че тя е дъщеря на Авраам. Само чрез почивка, само защото сте дете на Бог, излекуването е ваше.
Ако ние винаги мислим: “Аз трябва да направя това, трябва да направя онова“, това мислене е причината, заради която не виждаме много изцеления в нашия живот.
Наскоро, миналия месец, получих свидетелство от двойка от Хон Конг. Съпругата имала нещо като бучка в тялото си. Докато докторите ѝ правели изследвания, тя започнала да слуша проповедите ми, и тя ми каза: Аз и моя съпруг започнахме да взимаме Господната вечеря и започнах да изповядвам: “Както е Исус,така сме и ние в този свят.“ Тя чула моето свидетелство за жената, която имаше рак на гърдата, как тя е изповядвала, че както е Исус, така е и тя в този свят, и знаете ли, много хора не изповядват това, но това е, което тя казала: “Както е Исус, свободен от този тумор, така съм и аз, свободна в този свят от този тумор.“ Не знам колко дълго е продължило това, но когато тя отишла за следващите изследвания, докторите не могли да намерят тумора. Той изчезнал.
За много от вас, това е твърде просто, да кажете всяка сутрин или всяка нощ: “Господи Исусе, както ти си свободен от всяка болест и болка и никога няма да бъдеш болен, така съм и аз в този свят.“ И отивате да си легнете. Толкова е просто. Само това, че сте, както е Той.
Но знаете ли какво става накрая, вие си мислите, че е твърде просто и затова не го правите. Вие не можете да повярвате, че излекуването идва само чрез това, че “вие само сте, както е Той“. Слушате ли ме? Бог те обича, човече!
И аз ви казвам църква, това което чувате е наистина Господ, който ви обича. Бог ви обича толкова много. Бог ви казва: “Почивайте си, докато Аз направя вашите врагове ваше подножие. Влезте в Моята почивка.“ Дяволът ще дойде и ще каже: “Този проблем още не е решен. Какво ще направиш относно това?“ Отговорете: “Ще почивам.“ “Ти си толкова мързелив и безотговорен!“ “Аз ще почивам, аз съм дете на Бог.“ Амин. И когато дяволът види, че не може да ви разтревожи, ще отиде да потърси някой друг. Той ще ви остави.
Но всеки път, когато се обърнете към неговите огньове, той работи, а вие окуражавате този тип. Ще ви покажа нещо относно жените в библията. Хората казват: Жените са по-склонни към тревожност и безпокойство. Не мисля така. Мисля, че и мъжете са склонни към това. Но те не го изразяват, това е разликата. Жените изразяват безпокойството си, те се обаждат на приятелките си и изплакват очите си, докато мъжете изразяват своята тревога и безпокойство чрез липса на търпение към съпругата, чрез липса на търпение към децата си, чрез липса на търпение към колегите си. По този начин мъжът проявява стреса си. Но те са точно толкова стресирани, колкото са и жените.
Ще споделя с вас какво казва една жена, една Божия жена, нейното име е Наоми, това е което тя каза на своята снаха:
Рут 3:1 После свекърва ѝ Ноемин ѝ каза: Дъще моя, да не потърся ли спокойствие (почивка) за теб, за да ти бъде добре?
Кое идва първо, добрите неща или спокойствието (почивката)? “Няма ли да потърся почивка за теб, за да вървят нещата добре за теб?“ Знаете ли каква е човешката природа? Човешката природа е такава, ние бихме казали: Да не потърся ли нещата да вървят добре за тебе, така че да можеш да намериш спокойствие? Ще повторя. Това е човешката природа: Да не потърся ли нещата да вървят добре за теб, за да можеш да намериш спокойствие. Аз би трябвало да се моля нещата да вървят добре за теб, така че ти да можеш да имаш спокойствие. Но не! Бог иска вие да се молите хората да намерят почивка, спокойствие сред бурята и после, когато те имат спокойствие, нещата ще тръгнат добре. Амин.
Не означава, че няма никакви врагове. Но когато вие сте сред своите врагове, нещата ще тръгнат на добре. Амин. Вие ще управлявате.
Псалм 110:2 От Сион ще изпрати ГОСПОД жезъла на силата ти:
Владей всред враговете Си!
Вижте това: Владей всред враговете си. Не в отсъствието им! Всред враговете си! Алелуя!
Ще споделя нещо, което един от нашите лидери сподели с мен преди няколко седмици.
Той ми каза, че не много отдавна медицинската наука е открила нещо относно нашето ДНК. Както връзката за обувки има в края си една пластмаска, която я защипва, за да не се разнищва, по същия начин, нашето ДНК има такъв накрайник. И когато този накрайник е счупен, вашата връзка за обувки се разплита. Когато накрайника на вашето ДНК се счупи, тогава болест и остаряване се случват. Няколко дена след този разговор получих есемес. Няма да ви кажа кой ми го прати, но есемеса е наистина много, много интересен, нека ви го прочета: Вашите хромозоми имат малки капачета в края наречени теломерас, които са като онези пластмасови накрайници на връзките за обувки. Всеки път когато клетка се възпроизвежда....между другото забравих да ви кажа това: Проучванията показват, че единствената причина пластмасовото накрайниче във вашето ДНК да се счупи, има една единствена причина: стрес. Само една причина: стрес. И така, да продължа да ви чета есемеса: всеки път, когато клетката се възпроизвежда, теломераса, пластмасовото накрайниче, става малко по-късо, точно както връзката за обувки се изхабява с времето. Вие се нуждаете от вещество, което се нарича теломерасе, за да изгради отново капачето. Изводът е следния: Ако вие можете да намалите ефекта, който има стреса върху вас, вие можете да увеличите шанса за възстановяването на теломерас и да намалите шансовете вашите клетки да умрат и допринесат за проблеми свързани с възрастта.
Погледнах под съобщението и там пишеше: пастор Марк. Уоу, аз бях впечатлен! Теломерас! Аз бях впечатлен, за момент бях като зашеметен. После му пратих отговор, аз казах: Това твои думи ли са? Той ми изпрати в отговор друг есемес: Не, пасторе аз съм в книжарницата и видях тази статия. И реших да ти я изпратя.
Не е ли интересно, че колкото по-малко сте стресирани, пластмасовото накрайниче, капачето може да бъде изградено отново. Амин. Надявам се, че разбирате това, църква. Защото на еврейски, думата “рафа“, (като Йехова Рафа, Аз Господ съм твоето излекуване), “рафа“ изначава “излекувам“. Пише се от дясно на ляво, еврейския се чете от дясно на ляво, реш, пе, алеф: Рафа, означава “излекувам“. Интересно е, че корена на думата “рафа“ идва от еврейската дума “рафах“, която означава “почивам си, отдъхвам си“. Така че кореновата дума на “рафа“ е “рафах“, с “х“ накрая, която означава “почивам си“.
Затова библията казва, че когато сте кръстен със Светия дух, едно от първите неща, които се случват е че говорите на езици. Това е почивка (вижте Исая 28:11,12). Така че всред вашите проблеми говорете на езици! Ще завърша с това.
Отворете на Исая 53. В 53-та глава на Исая се разказва подробно за страданията на нашия Господ Исус Христос. В началото на следващата глава имаме този чудесен пасаж, и аз ви обещавам, че ако вие отворите много широко очи за този пасаж тук, тогава няма да има защо да отваряте широко очи от тревога през нощта. Никога, никога не идвайте на църква уморен и не заспивайте по време на проповедта, защото ако това се случи, вие ще останете буден през нощта, защото сте пропуснали да чуете нещо, което би ви запазило спокойни. Така че, слушайте, ще ви благословя с това. Исая 53-та глава говори за страданията на Исус за нас:
Исая 53:4 Той наистина взе на себе си болестите ни,
И със скърбите ни се натовари;
А ние го счетохме за уязвен,
Поразен от Бога, и оскърбен.
Исая 53:5 Но той биде наранен заради престъпленията ни,
Бит беше заради беззаконията ни:
Наказанието биде на него за нашия мир;
И с неговите рани ние се изцелихме.
Исая 53:10 Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал;
Когато направиш душата Му принос за грях,
Ще види потомството, ще продължи дните Си,
И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.
Исая 53:11 Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. #или: И освободена от мъка, душата Му ще види светлина.# Праведният Ми Слуга ще направи праведни мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.
Цялата глава е Месианска глава, в която се говори за Исусовите страдания на кръста за всички нас. Сега, вижте това: Исая 54, идва след глава 53, нали? Вижте как участвате във всичко, което Исус е направил:
Исая 54:1 Весели се, безплодна, която не раждаш;
Запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане;
Защото повече са чадата на самотната,
Нежели чадата на омъжената, казва Господ.
Исая 54:2 Разшири мястото на шатрата си и нека разпрострат завесите на жилищата ти! Не пести, удължи въжетата си и закрепи колчетата си.
Исая 54:3 Защото ще се разпространиш надясно и наляво и потомството ти ще наследи народите (езичниците) и ще насели пустите градове.
Това, което казва Бог е следното. След всичко, което Исус е направил, първото нещо, което се случва, е че Бог пита безплодната жена, безплодната жена е жена, която няма плод, безплодната жена е жена, която няма никакви резултати, безплодната жена е днес жена, която няма никакви признаци на здраве в тялото си или никакви признаци на изобилие в своята банкова сметка, тя е безплодна, безплодна по отношение на физическо бебе, безплодна по отношение на духовен плод, безплодна по отношение на пари, безплодна по отношение на здраве, безплодна, просто безплодна!
Бог никога не е възнамерявал човека да е безплоден. В началото Бог създаде човека и каза: Бъди плодовит! Така че, безплодието е образ на проклятието. И това, което се случи, е че Бог каза на жената: Ако искаш да се развиеш, ако искаш да жънеш успехи, ако фирмата ти е безплодна, ако печалбите ти са безплодни, Бог казва, това е тайната, стих 2, стих 3, приготви се за растеж, Бог казва, разшири мястото си, разшири мястото, където работиш, разшири компанията си, защото ти си на път да пожънеш успехи, заради едно нещо, което ще направиш. Кое е то? Бог казва: Запей, ти безплодна. Пей, ти безплодна.
Сега, ако вие не познавате Бог, вие ще си помислите, че е много жестоко да кажеш на безплодна жена да пее. Ако вие не познавате Бог! Много е жестоко да кажеш на безплодна жена да пее. Но ако познавате Бог, това което Бог казва е: Ако вие започнете да бъдете щастливи сега...знаете ли как бихте се почувствали, ако доктора ви каже, след като е направил всички тестове: вие сте здрав, вие сте чист от тази болест, знаете ли как бихте се почувствали? Започнете да чувствате това сега! Знаете ли как бихте се почувствали, ако изведнъж ви кажат, че сте спечелили от лотарията? “О, Боже мой, аз спечелих първата награда, 100 000 долара.“ Знаете ли как бихте се почувствали? Започнете да чувствате това сега. Първо седнете, радвайте се първо! Спрете да отлагате тази ваканция, спрете да отлагате това забавление, спрете да казвате: Когато този проблем бъде разрешен, когато детето ми завърши университета, когато получа това благословение, тогава ще почивам, тогава ще се радвам, тогава ще пея.
Ето затова някои от вас не пеят в църквата. Вие стоите тук и си мислите: “Не искам да съм лицемер. Тъй като имам много проблеми, не мога да вдигна ръце нагоре към Бог.“ И когато лидера на хвалението каже: “Нека вдигнем ръце и да пеем на Бог“, вие не вдигате ръце, вие дори не пеете, вие се оглеждате наоколо и се надявате хвалението да свърши бързо. И понякога имате следното отношение към другите, поглеждате към тях и си мислите: “Те нямат никакви проблеми, те са щастливи хора. Но колкото до мен, аз не мога да пея, защото имам много проблеми. Бог разбира. А и ако пея, това ще е лицемерие.“
Това е, което дявола иска да вярвате. Дяволът иска да мислите, че да пеете, когато имате проблеми е да сте лицемер. Докато Бог казва: “Пей, о безплодна!“ Представете си безплодната жена да пее: “Алелуя, аз съм майка на много, Господ ме обича, алелуя.“ И дяволът идва и казва: “Майка на много? Наричаш себе си Сара? Наричаш себе си, Авраам, Баща на много? Къде е твоето дете? Ти си лицемер!“ Но Бог казва: “Не! Това ме радва толкова много, това е вяра!“ Хей, нищо не е свършило докато безплодната жена не запее. Алелуя. Амин.
Така че, в заключение, искам да ви кажа това, Бог иска да се наслаждавате, да се радвате на живота преди проблема да е решен. Започнете да пеете преди проявлението. Спрете да отлагате радостта си. Спрете да отлагате мира си. Спрете да чакате Коледа. И Бог казва: “Спрете да отлагате своята радост.“
Когато се събудите, не е нужно да пеете високо, но можете да си пеете тихичко, започнете да почивате първо докато сте сред вашите врагове.
Не казвайте: “Как да ям, проблемът не е решен“, Бог казва: “Аз приготвям банкет всред вашите врагове. Яжте!“ Не ми казвайте, че не знаете как да ядете. Яжте всред вашите врагове. И колкото повече ядете, по-силни ставате.
Майки, преди къщната работа да е свършена, научете се да се радвате, да се наслаждавате, научете се да бъдете в спокойствие, в почивка и хората ще ви се радват повече. Научете се да бъдете в мир. Защото къщната работа никога няма да свърши. Никога! Прах винаги ще идва в името на Исус, винаги. Да, да, аз чувствам в моя дух, аз пророкувам, че утре ще има прах във вашата къща. И той няма да свърши за един ден. Може да го изметете със цялата своя сила, но утре той ще дойде отново, прах ще има там, прах ще има тук, прах ще има навсякъде. Така че научете се да се радвате всред праха. И не бъдете тежест за семейството си, понеже вие искате вашата къща напълно чиста. Ако искате това, умрете и отидете на небето, защото там ще има улици от злато без никакъв прах. От прах сте и в праха ще се върнете (Битие 3:19). И последния прах, който ще видите е вашето тяло в земята.
Господ ви обича. Той ви обича толкова много, Той казва: Аз искам да ви заведа в земя, където вие ще живеете в къщи, които не сте напълнили, вие ще живеете в градове, които не сте построили, вие ще ядете от лозя и маслинови дръвчета, които не сте посадили и вие ще пиете от кладенци, които не сте изкопали, всичко се основава на делото на Исус Христос, вие елате и се наслаждавайте. Наслаждавайте се! И чия отговорност е да направи всички ваши врагове ваше подножие? На вашият Небесен Баща! Той казва: “Вие седнете. Почивайте докато Аз направя вашите врагове ваше подножие!“
Знаете ли, Исус каза в Матей 11, “елате при Мен всички вие които се трудите и сте обременени“. Помнете, аз току що ви казах, че думата “анак“ означава “желязна верига около врата“. Гигантите в земята, техните имена означават “желязна верига около врата“. Това е хомота на закона. Помните ли какво каза Исус? Елате при Мен всички, които се трудите, думата “трудите“ от гръцки е “да се трудите с тежък труд“, и сте обременени, с други думи, с вериги около вратовете, и какво ще се случи? Елате при мен и Аз ще ви дам почивка.
Матей 11:28 Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.
Проблемът с нас е, че ние вземаме този стих като стих за спасение, но всъщност всеки ден ние се трудим, всеки ден сме обременени. За нас трябва да е всекидневно нещо да отиваме при Исус. И Той ще ви даде почивка. Така че, не гледайте към този стих и не мислете: “този стих е за спасение, аз се помолих с този стих години по-рано.“ Да, ние може да го използваме за спасение, но повече от всичко останало, ако вие се трудите, ако чувствате че има тежък товар на раменете ви, ако сте превити под тежестта на тревожност, на обучение, на отговорности към дома си, към кариерата си, към целите си, към очакванията на шефа си, към очакванията на колегите си, към очакванията на семейството си, към очакванията на съпругата ви, това може да стане причина да се превиете под тежестта им. И Исус казва: Елате при мен всички, които се трудите с тежък труд и сте обременени, вие не си почивате, вие се трудите и вие сте обременини, думата означава “тежко натоварен“ и аз ще ви дам почивка.
Има само едно нещо, от което библията казва да се страхуваме. Бог винаги ни казва: Не се страхувайте, не се страхувайте, не се страхувайте! 365 пъти Бог казва: Не се страхувайте, по един път за всеки ден от годината. Само на едно място Бог казва: Страхувайте се, това е в Евреи,
Евреи 4:1 Тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се страхуваме да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.
Единствения страх, Бог казва: страхувайте са да не би да не влезете в почивката, страхувайте се да не би да не сте в спокойствие. И знаете ли нещо относно нас? За всички неща, от които Бог казва да не се страхуваме, ние се страхуваме. Единственото нещо, от което Бог казва да се страхуваме, ние не се страхуваме. И Бог казва: Страхувайте се да не би да не сте в почивка.
Какво означава това? Това означава, че когато видим, че не сме в почивка, да постъпим така както когато се страхуваме, да искаме това да се реши веднага. Когато видим, че е засегната почивката ни, ние веднага трябва да се обърнем към Бог, за да ни даде мъдрост как да се върнем в почивката или как да останем в почивка.
Когато и да е засегната вашата почивка, кажете, не, не, не, и да дойде ад, високи води, цунами, аз няма да оставя нищо да засегне моята почивка. Моите пластмасови капачета няма да бъдат скъсени. Аз няма да се предам. Аз ще седна. И това не означава, че няма да се случи нищо. Бог обеща, искам да кажа: Бог обеща: Седни, докато Аз направя враговете ти Твое подножие, в името на Исус Христос. И всички хора да кажат: амин!
Знаете ли, църква, аз се чувствам все едно Бащата стои пред нас и Той казва: Аз ще направя. Ако Бог го прави, никой не може да застане на пътя му. “Седни, докато направя всичките ти врагове твое подножие.“ И изведнъж вие ще откриете, че докато вие си почивате, чрез вяра в Бог, в Неговата мъдрост, в Неговата сила, докато вие почивате през идващата седмица в Христос, в Неговата доброта, в Неговата любов към вас, особено в Неговата любов, почивайте си в това, вие ще откриете, че един след друг вашите врагове, вашият Баща ще ги направи ваше подножие, Бащата ще го направи докато вие сте в мястото на почивка. И вие ще откриете, че сте преживели почивката, че вече имате опит с почивката и сега имате място, на което да стъпите. Вашето столче за слагане на крака става все по-удобно и по-удобно, колкото повече врагове стават ваше място за почивка, място на което да сложите краката си да почиват.
И църква, имайте отношение на хора, които са седнали на трон, имайте очакване, че всеки ден остава един враг по-малко, всяка седмица: един враг по-малко, всеки месец, още един враг добавен към вашето столче за почивка на краката ви, не можейки никога повече да издигне грозната си глава, алелуя.
И вие можете да посрещнете идващата седмица с очакване, че вашите врагове, още врагове са сложени под краката ви. Амин. Бащата обеща това и вашата част е да седнете, вашата част е да почивате и да имате царско отношение на очакване на най-доброто. В името на Исус. И всички хора да кажат: Амин.
Алелуя. Бог да ви благослови.


Превод и четене: Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година