Търсене в този блог

сряда, 30 ноември 2016 г.

Говори Исус! - "Ако знаеше Божият дар" - Ден 11

     Когато се срещнах със самарянката, тя нямаше представа кой съм. Тя не осъзнаваше, че Аз бях Божият Дар. В мен, тя би могла да има отговори на всичките си въпроси. В Моите думи, тя можеше да чуе сърцето на Отец перфектно изразено. И в мен, тя можеше да получи крайната цел - вечния живот. Но тя не ме познаваше. Дете, наистина ли Ме познаваш, или аз просто съм ти познат? Познаваш ли сърцето ми? Знаеш ли какво обичам и какво мразя? Познаваш ли Моето слово? Дали те са пуснал корени в сърцето ти и са произвели праведни дела, благодат и вяра? Дали Моите приоритети са твои приоритети? Баща ни ти е дал живот на благословения, но големият Му подарък за вас бях Аз. Аз Съм Божият дар за вас.

     Да изживееш живота си без да имаш интимност с Мен е все едно да си пропуснал целта на живота. Искам да Ме познаваш интимно повече от всякога. Единственият начин това да се случи е като пребъдваш в словото Ми и му се покоряваш. Това е единственият начин истински да познаеш Божият Дар.

"Исус й отговори: „Ако знаеше какво дава Бог и кой те моли за малко вода, щеше да поискаш от него и той щеше да ти даде жива вода.“" Йоан 4:10
"Това е вечният живот: да познават теб – единствения истинен Бог и Исус Христос, когото ти изпрати." Йоан 17:3 

Живей призванието си: "Защо се молим, "Да бъде Твоята воля"?" - Ден 3

"Защо се молим, "Да бъде Твоята воля"?"

Всеки път когато в молитва се предаваме на Бога, ние му се покланяме. Исус ни поучава, че когато се молим, ние трябва да се посвещаваме на Божията вола.

Бог има специфична воля за живота ти. Библията казва в Римляни 12:2, че волята Му е добра и съвършена, и съобразена с теб. Част от обвързването ни с Бог е да казваме: "Боже, каква е Твоята воля за мен днес? Искам да върша твоята воля."

На Небето, Божията воля е извършена съвършено. Проблемът на Земята е, че Божията воля не винаги се върши. И ето за това по принцип ние се молим, "Както е на Небето, така да бъде и на Земята." Фактически с това казваме, "Боже, искам да ти се покоря. Искам да върша това, което Ти желаеш да правя."

Може да се молиш "Твоята воля да бъде" по три различни начина. Може да го кажеш негодувайки: "Твоята воля да бъде, но на мен не ми харесва." Може да го кажеш бунтовнически: "Да бъде Твоята воля, обаче аз не мога да участвам в нея." Или може да го кажеш с очакване: "Да бъде Твоята воля, защото знам, че тя е най-доброто и това е, което желая за живота ми днес!"

Когато бях дете, гледахме популярно телевизионно шоу наречено "Бащата знае най-добре." Вашият земен баща не винаги може да знае какво е най-доброто за вас, но можете да се доверите, че Небесният Баща знае. Това е и значението на изказването, "Да бъде Твоята воля."

Молете се с тази молитва: "Господи, аз знам, че Твоята воля за живота ми е по-добра от всичко което може да мечтая. Искам да Ти предам живота си. Искам Твоята воля да бъде в живота ми."

"да настъпи царството ти, да се изпълни волята ти както на небето, така и на земята." Матей 6:10
"И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на него и съвършено." Римляни 12:2 

Топ 10 за изминалата година