Търсене в този блог

сряда, 27 януари 2016 г.

ПРОРОЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ от Дъглас Лили, Норвегия


ПРОРОЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ от Дъглас Лили, Норвегия

ПРОРОЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ

Дъглас Лили, Норвегия

„Сърцето ми плаче за тази нация, за да бъдат освободени пленниците. О, елате, мои възлюбени. Елате на планината този ден и пийте дълбоко от Духа Ми, от великата Ми любов, защото имам чудни неща за вас и имам чудеса. Аз ще излея от Духа си на всяка твар, върху всички онези, които са смирени и съкрушени. Ще ги изправя и ще ги превържа с тези връзки на любов и ще ги докарам на Моята маса. И ще ядете на този празник. Ние ще празнуваме и ще се радваме един на друг. И няма да познаете повече болка, защото тази жертва е била извършена.
О, мои възлюбени, елате по-близко до сърцето Ми, защото копнея да ви говоря във всичките тези проблеми, през които преминавате. Не се притеснявайте за утрешните врагове, защото Аз ще ви дам благодат. Защото Моята благодат в немощ се познава. И в тази немощ, ще ви направя силни. И ще ви изпълня с любовта Си, да отидете до нациите и да им говорите, защото сега е времето, казва Господ, когато ви призовавам. Елате до тези планини на любовта и пийте дълбоко от изворите.
Идва вятърът на съживление. Един вятър, който духа над планините на България. И този вятър духа върху нациите. Давам ново съживление, казва Господ. И Аз духам върху нациите, казва Господ, един мощен вятър на съживление, който ще спаси много души и ще изцели много сърца. Това е вятърът на любовта, казва Господ, който духа от присъствието Ми. И той идва върху тези планини на любов. Сложете глава върху гърдите Ми и елате по-близо до сърцето Ми и Аз ще ви пастирувам, казва Господ. И ще ви водя на места, на които ще отидете. И ще ви водя с Духа Си. И ще ви водя с голямата Си любов. Защото без тази любов не можете да вървите. Трябва да познавате сърцето Ми, казва Господ, трябва да Го познавате. И трябва да дойдете по-близо до сърцето Ми. Елате до тези планини на любов, казва Господ. Стойте в присъствието Ми и Аз ще снабдявам всичките ви нужди.
Аз съм направил небето и земята и няма нищо, което да задържа от вас, мои възлюбени, защото любовта ми е толкова велика. Всичко от което имате нужда, ще го имате, само се приближавайте по-близо до Мен. Аз искам да бъда с вас, мои възлюбени, и да ходя между вас в тези планини на любовта. И Аз ще извърша нещо ново в тази земя. Ще взема от тези стари неща. Господ казва, ще излее Духа Си върху всичките щерни и те ще спазват това видение за Мен и Аз ще се движа в църквите. Просто издигнете сърцата си към Мен, казва Господ. Принесете ги като жертва.”
Господи, ангелите идват от небесата и аз виждам тези стотици хиляди ангели.
“Ето в тези дни, казва Господ, върху тази земя, те идват, за да отворят тези затворнически врати, да отворят тези врати на съветничество, да отворят тези сърца на любовта.”
Господи, аз се връщам при Теб с покаяние, в моята болка и немощ, идвам при Теб сега, при Твоето изобилие на милост.
“Аз ще върна блудните синове обратно, казва Господ. Всички тези, които са си отишли от Дома Господен, ще ги върна обратно. И те ще чуят този радостен и изцелителен глас. Чуйте гласа Ми, деца! Това е гласът на Пастира и Аз издигам пастирите Си в тия дни, пастири, които познават сърцето Ми, които познават гласа и мислите Ми. И ще ги изпълня с Божията сила, за да могат да изгонят всички тези демони.
Бъдете смели и насърчени. Не се страхувайте от никого. Аз ще разчупя този дух на религия. Искам да дойдете в присъствието Ми. Искам да излезете от вашата религия.
Аз ще ви дам тези оръжия, казва Господ. Ще ви дам авторитет през тия дни. Елате в присъствието ми, казва Господ. Моето присъствие е пълнота от радост и от дясната Ми страна има место за всички. Аз ще разруша този дух на временни неща в живота ви и ще освободя богатство, за което никога не сте знаели преди.
Сега има много сили на тъмнината и те са се опитвали да ви обезсърчат. Казвали са: Не е възможно да дойде съживление, не е сега времето да излезете от бедността си.
Споделяйте Моите чудеса, казва Господ. Ще видите тези мощни неща през тези дни. Защото Аз се движа чрез Духа Си.
Следвайте Ме, казва Господ. Всеки ден ходете в присъствието Ми. И питайте за тези стратегии, защото аз ще освободя стратегиите Си в идващите месеци. Защото сега е момента, когато здраво трябва да се държите за олтара. Нека огънят да дойде върху олтара и да изгори всички ваши плътски идеи. Защото Аз имам планове, казва Господ, и те са в небето. И Аз ще ги открия на тия, които дойдат в присъствието Ми.”
Благодарим ти, татко, че ни докара тук в Родопите. Ти ще докараш много хора от краищата на света в България, защото голяма вълна ще се разлива в тези Родопи. И това ще бъде едно непрестанно видение на Святия Дух, защото е време на възстановяване, време на съживление, когато ще възвърнеш всичко това, което Сатана е откраднал от тази земя.
„Ако вие ме следвате, казва Господ, Аз ще ходя с вас. Ще видите много неща да се случват в живота ви. Защото започвам в живота на всеки един. Аз ще изгоря всички тези грехове, тези себични идеи, и ще ви върна обратно до кръста. Проповядването на кръста ще бъде със сила в тия дни. И тези, които проповядват евангелието, ще ги изпълня с Духа Си. Защото има много фалшиви евангелия, които се проповядват през тези дни. Върнете се отново към Господа, върнете се към основата на апостолите. Търсете отново Книгата, казва Господ. Точно както издигнах Илия и му казах да издигне олтара, а Ездра трябваше да построи стените и след това говорех със слугата Си и му казах, проповядвай Божието Слово, чети Словото на Бога.
Идете в Словото на Бога, изучавайте го, защото това е вашата храна, казва Господ. За нищо сте се трудили, но Аз ще отворя прозорците на небето.
Това е само началото, казва Господ. Това е само началната година на съживлението. Това е едно полагане на основата. Трябва да сте сериозни, казва Господ. Трябва да имате едно видение. Не си играйте на игрички. Последно време е, казва Господ. И Аз ще излея Духа Си само върху ония, които Ме следват. Моят Дух ще даде специални помазания, за да може да преместите тези планини, върху които стоите. Много от вас сте кръжали около тези планини много години и не сте влизали в тези обещания, не сте приемали обещанието. Но сега е времето, казва Господ, когато да дойдете до това свято място, за да ги представите пред моя кадилен олтар и да принасяте тези скъпи молитви. Да принасяте тези жертви пред олтара, защото Аз ще се движа чрез всеки един.
Недейте да изглеждате толкова големи с вашите дипломи. Върнете се при основите, казва Господ. Не мислете, че сте по-голяма работа от другите. Вие всички сте спасени чрез Моята кръв. Всички сте слуги и роби на живия Бог. Коленичете пред мощния Бог и Му служете. Тук през тези дни, служете един на друг, казва Господ. Считайте ближния по-горе от себе си. Защото това е ума на Исус. Той дойде да служи. Той дойде като слуга. Той чистеше крака. И това умиване на нозете ще дойде повече и повече през тия дни.

Това е нов ден, казва Господ, нов ден. Аз ще раздвижвам чрез Духа Си. Радвайте се, вярвайте, защото Аз правя нови неща.”

вторник, 19 януари 2016 г.

"ЗДРАВЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ!"

        

Бени Хин говори за здравето и за оздравяването му от сърдечно съдова болест чрез правилна грижа за тялото

              Здравето е наша отговорност и ние трябва да погледнем сериозно на него! Наша е отговорността и колкото и невъзможно да ви се струва, това което пиша по натам ще ви стане ясно.
           Има една всеобща заблуда, още може да я наречем – безотговорност, някои християни казват: „Ще служа на Господа, няма проблем че не се грижа за тялото ми както трябва, Господ ще ме изцели понеже Му служа.“, това не може да бъде вярно, защото като настойници на нашите тела, Господ желае да ги стопанисваме както е редно, като се започне от правилната храна, спорт и естествено да се пазим от разболяване поради невнимание.
          Следва само-заснето интервю с пастор Бени Хин от Америка и неговото свидетелство за сърдечно съдова болест, и как е излекуван без лекарства и лекарски съвременни методи за лечение на подобни болести.
Превод от английски – Григор Казаков


Здравейте, радвам се че сте на линия. Благословени да са сърцата ви, благословение за всички вас! Днес искам да говорим за нещо изключително важно за вас. Ще изчакам всички да се включат. Благодаря на всички мои партньори, искам да изкажа благодарности на всички мои приятели и партньори. Нека Господ ви благослови днес богато.
Тази сутрин тъкмо говорих с моя приятел Чък Хоул от Италия и тази година вероятно ще се върна в Италия за служение ако Бог благослови.
Искам днес да ви говоря за вашето здраве, защото наистина чувствам че е от Господа да ви говоря тези неща.
Между другото искам да се моля с вас, ще се моля за това, но и ще говоря за това с вас.
Ако изгубим здравето си, нищо не ни остава. Най-много от всичко, желая да благоуспявате в здравето си, какти ни казва и Библията, да имаме божествено здраве. Не само да получаваме божествено изцеление, но и божествено здраве. За това искам да се обърна към вас, като ви дам някои съвети, които научих от личен опит. Може и да сте чули а може и да не сте. Бях доста болен Март 2015г. Имах проблем със сърцето от доста години. Нарушение в сърдечния ритъм. Сърцето ми биеше учестено и на края отидох в болница. Доста е интересно, че доста проповедници имат такъв проблем. Много чудесни божии хора страдат от същия проблем и няма обяснение на какво се дължи това, но в моя случай стигнах до болница през Март. И това е доста сериозно, защото сърцето ускорява на моменти до близо 200 удара в минута, което води до недостатъчно отделяне на кислород и препълване с различни течности. Благодаря на Бог, че ме избави от това и сега съм добре, и съм здрав, благодаря ти Исусе, хваля Те, обичам Те!
Но искам да ви кажа това, че научих доста за здравето. Знаете ли, Господ се интересува от нашето здраве и Той иска и ние да участваме в това, да имаме по-здравословен начин на живот. И знаете ли, когато Исая отиде при Езекия, когато беше болен и не само се моли за него, но също и използва смокини за да се погрижи за болестта му. И тук виждаме и естественото здраве, за което се говори в Библията. Но искам да говорим за това и тази истина да влезе в сърцата ви, гледайте сериозно на вашето здраве. Ето нещо което правя всяка сутрин и ви съветвам да правите същото. Купете си сокоизстисквачка, която не е чак толкова скъпа.

 Изстискайте магданоз и може да добавите и цвекло. Това което аз правя, слагам моркови, цвекло, магданоз и половин ябълка. Това изчиства твоят организъм по чудесен начин, за това ви моля, правете това всяка сутрин. Всяка сутрин вземете малко моркови, вземете целина и не забравяйте магданоза, и половин ябълка. Понякога ако искате добавяйте и цвекло, всичко това се вкарва в сокоизстисквачката. Това е много полезно за тялото. Обърнете внимание на съставките, на хранителните вещества, защото е необходимо да разберем, че Господ ни е създал да обръщаме внимание на здравето а не само на изцелението. Господ иска от нас да използваме и естественото. Словото на Господ казва, че първо е физическото а след това духовното („Обаче не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.“ 1Кор.15:46). Така че, не може да пренебрегнем физическото, като хранителните вещества, като докторите, всъщност те са дар от Господа. Не трябва да пренебрегваме факта, че има моменти в които се нуждаем от лекари. Катрин Кулман казва: „Ако Господ не те изцели, тогава се моли да ти прати добри лекари и да употреби правилно ръцете им.“. След като излязох от болницата започнах да твърдя че сестрите са ангели. Докато бях в болницата и майка ми разбира се беше при мен, тя е на 82год; Там видях група сестри и исках да знаят, че са ангели и за това им казах че те са ангели. Докторите са ОК, но вие сестри сте ангели. Всяка една медицинска сестра която гледа това, искам да й кажа: „Ти си ангел.“
Но да се върнем на това, че хранителните вещества са важни. От една страна се доверявайте на Господ, вярвайте Му всеки ден за вашето здраве а от друга страна, правете това което знаете че е добре за вашето тяло. Грижете се за себе си, почивайте, много е важно да почивате, избягвайте стреса. Когато напуснах болницата, докторите ми казаха да наблюдавам нивото си на стрес, защото стреса може да бъде много вреден за нас, за това внимавайте с него. Искам да ви споделя нещо, което искам да разберете. Един много, много умен човек от Ню Йорк, д-р Брейвърмен е създал книга за всичките си пациенти за това, какво да правят всяка една болест която може да се сетите. Какви храни да ядете, каква диета да спазвате и рецепти които е посочил. Това е направил, понеже постоянно е бил запитван от своите пациенти, какво да правят при различните болести и проблеми. В книгата си той е обхванал всеки един аспект от различните заболявания, как да бъдат третирани болестите.
Скъпи светии, искам да обърнете внимание на това, да, сега ще се моля за изцеление от Господа, но Той иска да сътрудничим с вас. Много е важен здравият сън, хранителните вещества също са много важни. Едно нещо, което съм научил от лекарите през живота си, зелените храни помагат на сърцето, червените храни са против рака, така че запомнете това.
Когато ядете зеленчуци, зелени плодове, силно зеленото е чудесно за сърцето. Тъмно червените са за борба с рака. Лесно е да се запомни. Когато бях в болницата, лекарите ми казаха че нямам проблем с анатомията на сърцето по скоро с неговите електрофункции. Доктора ми спомена, че съществува процедура за подобряване на състоянието ми, но слава на Господ, сега вече не ми е необходима. Господ иска да знаем, че е важно здравето ни и Той ни учи как да поемаме отговорност за това. Моля ви, не пренебрегвайте вашето здраве! Не пренебрегвайте тези знаци, които телата ни ни сигнализират. В моя случай започнах да се уморявам много и това доведе до проблем с дишането ми. След тези сигнали реших че трябва да отида и да проверя, какво се случва с мен. Тези неща ме стреснаха. Такива са алармите и сигналите чрез които Господ иска да ни каже: "Събуди се. Обърни внимание на здравето си." Така че моля ви, умолявам ви, недейте да пренебрегвате тези сигнали, които тялото ни показва когато нещо не е наред. Отидете на лекар, направете необходимото, не игнорирайте тези неща.
Много често искаме да ги пренебрегнем, като казваме: "Господ ще се погрижи за мен." Знаете ли какво научих преди години, Господ работи с вас, Той е нашият Изцелител, но понякога Той иска от нас да се погрижим за себе си. Една жена беше излекувана на едно от служенията ни преди години, след това тя започна отново да се храни с всички вредни неща. Тя се върна отново при нас и ни сподели че болестта й се е върнала пак. Тогава я попитах, какво е направила след като Господ я е изцелил, тя отговори че е имала същият начин на живот, яла е същата храна, при което аз й казах че така няма да станат нещата. Вършете правилните неща. След като Господ ви изцели, правете правилните неща. Господ иска да ни опази здрави, но това изисква твоето сътрудничество. Надявам се че това наистина ви помага. Изцелението и здравето, ви принадлежат! Библията ни казва, че когато търсим Господ, ние получаваме Неговото Божествено здраве! Библията казва също че трябва да се грижим за нашите тела. Господ няма да ви насили, нито да ядете правилно, нито да спортувате, защото Той иска да сътрудничи. Трябва да бъдем активни, трябва да се наспиваме, това са неща които сами трябва да правим, по този начин ние сътрудничим на Господ. Видял съм през живота си твърде много болни хора и желанието ми е да сме здрави. Исус иска да бъдем здрави, дух, душа и в тяло. Не случайно когато Господ възкресяваше мъртви им даваше храна, защото Той иска да се грижи и за нашата физика. След като ги изцеляваше, Той ги и нахранваше.
Запомнете! Силно зелените храни са за сърцето, силно червените са да държат така далече от вас. Намалете нивата на захарта, за да не се стига до диабет, по скоро ги намалете! Нашите тела имат функцията да се поправят, да се самоизцеляват ако им даваме правилните храни, правилните хранителни вещества. Пазете се от бялото брашно, захарта и белия хляб, и се доверявайте на Господа, след това. Правете това което е правилно и се доверявайте на Господа. Това е начинът.
Аз лично консумирам риба, пилешко, но не и трудносмиляеми меса като говеждото. Един приятел преди години ми каза, че ако стоя на страна от червеното месо, ще се предпазя от рака. Дали е прав, не знам, но му повярвах, защото наистина червеното месо не е полезно за нас. Може да ядете червено месо от време на време, но не и всеки ден. Гледайте да не е алангле(полусурово), но да е добре сготвено или изпечено.
Пилешко, риба, много зеленчуци, това е което ям всеки ден и по възможност сурови зеленчуци. Задължително се молете за храната! Молете се и за мъдрост, какво да ядете. Молете се и за изцеление, когато се нуждаете. Приемете тези съвети.

Филмови материали по темата, които пастор Бени Хин и "Християнски Блог" ви препоръчват да изгледате, благодарим Ви!>субтитри от тук<


Advertised as The Health Film That Health Organizations Don't Want You To See, the film follows Kip Andersen as he interviews physicians and other individuals regarding diet and health. Andersen is also shown attempting to contact representatives of various health organizations, but comes away dissatisfied with their responses. Through other interviews he examines the alleged connection between the meat, dairy, and pharmaceutical industries, as well as various health organizations. The synopsis is that serious health problems are a consequence of consuming meat and dairy products, and that a conspiracy exists to cover this up. / (Рекламиран като филм за здравето, който здравните организации не искат да видят, филмът следва Кип Андерсън, докато той интервюира лекари и други хора относно диетата и здравето. Андърсън също се опитва да се свърже с представители на различни здравни организации, но излиза незадоволен от отговорите си. Чрез други интервюта той разглежда предполагаемата връзка между месото, млекопреработвателната и фармацевтичната промишленост, както и различни здравни организации. Обобщението е, че сериозните здравословни проблеми са последица от консумацията на месо и млечни продукти и че има конспирация, която да покрие това.) - Гугъл Транслейт

Храната е от значение (Food Matters) е документален филм, който ако изгледате имате две алтернативи: или да започнете да водите здравословен живот, или да махнете с ръка и да продължите да се храните както до сега.
Един от ключовите моменти във филма е, истината за витамин С и като цяло витамините. Както всички знаем, има препоръчителна дневна доза за витамините, която всъщност е минимума, на прага на . Хора, чийто живот и работа са свързани с голям стрес, напрежение и натоварване имат нужда от над 60 мг витамин С, за да компенсират недостига, получен в следствие на агреналина, който унищожава витамин С-то.
Втора ключова тема са сърдечно съдовите заболявания, които отново могат да се лекуват, като се набавят реално нужните на организма дози витамини.
А за да не се стига до това, не се иска нищо друго, освен прясна, по възможност свежа храна, предимно вегетарианска.
Всички медии и лекари твърдят, че повишените дози на витамини могат да навредят, но до този момент няма никакви доказателства по въпроса. А само в Щатите, 106 хиляди годишно умират от страничните ефекти при прием на лекарства, което прави 2 438 000 за 23 години. За тези 23 години, има предположение само за 10 случая в които тези 10 човека са починали в следствие на прекомерна употреба на витамини!?!
 Линк към Zamunda.Net
Нашите съвети са:

  • Изгледайте задължително и трите филма предложени в тази публикация, за да ви стане по-ясно споделеното от пастор Бени Хин и да се убедите, че това не е нещо не известно, но през последното десетилетие има напредък в тази област на медицината поради най-новите уреди за изследване
  • Веднага след сън изпийте колкото се може повече вода - 0,500мл./1л./1.5л/ Така ще помогнете на тялото си по-бързо да изхвърли вредните вещества през отделителната ви система
  • Пийте всеки ден по една чаша от 0,250мл. изцеден сок от зеленчуци и плодове(има рецепти в края на статията) преди закуска, това ще помогне на вашето тяло да се захрани с нужни вещества за работата му през деня
  • Пийте вода между храненията, но не и по време на хранене, пийте по-често вода през денят с цел да помогнете на своето тяло да работи по-добре, понеже то се нуждае от вас
  • Яжте сурови ядки, зеленчуци и плодове доколкото ви е възможно, пийте билкови чайове.
  • Намалете захарта и преминете на черен хляб
  • Нека менюто ви за един ден да е минимум 50% на 50% съотношение плодове, зеленчуци, ядки / тежки меса, каквото е червеното месо. Рибата и бялото месо не са трудно усвоими за организма


Рецепти: JuiceladyCherie.comПролетен тоник 

3-4 узрели домати

1 краставица, обелена

8 аспержи - стъблата

1/2 лимон, обелен


Нарежете ги за да се поберат в тръбата на вашата сокоизстисквачка. Изстискайте всички съставки и ги разбъркайте. Изсипете в чаша и го изпийте възможно по-скоро.


1-2 Порции.Забележка: Аспержите са естествен диуретик, който помага да излезнат токсините от организма и стимулира прочистването на бъбреците.Супер зелена напитка 


1 краставица, обелена


1 голяма шепа спанак


1 голяма шепа слънчогледови кълнове


1 малка шепа кълнове от елда


1 малка шепа детелина кълновеНарежете краставицата да се побере в тръбата на вашата сокоизстисквачка. Изстискайте първо част от краставицата. Направете букет от кълновете и ги увийте в спанак, изключете машината и ги добавете. Включете устройството отново и заедно с останалата част от краставица, внимателно вкарайте кълновете и спанака в тръбата, и след това останалата част на краставицата. Разбъркайте съставките, изсипете в чаша, и я изпий възможно по-скоро.


1 Порция.


Напитка за сладък сън 


2 листа маруля


1 малка шепа магданоз


1/2 краставица, обелена


3 моркови, почистен добре, върхове отстранени, подрязани краища


1 стрък целина


Направете букет от магданоза и го обгърнете с листата маруля. Изстискайте краставицата и изключете машината. Добавете марулята и магданоза в тръбата, включете машината отново и натиснете с моркова. Изстискайте останалите продукти, разбъркайте сока и го изпийте възможно по-скоро.


1 Порция.


Червенаборовинкова-круша, която топи мазнини 


2 круши, бартлет или азиатски


1 краставица, обелена, ако е купешка


1/2 лимон, обелени, ако са купешки


1/4 чаша боровинки, пресни или размразени ако са замразени


1 къс корен от джинджифил


Нарежете продуктите за да се поберат в смесителната тръба на вашата сокоизстисквачка. Изключете машината ви, за да добавите боровинки и сложете отгоре буталото, преди да включите устройството си(иначе могат да излетят). Изстискайте съставките и ги разбъркайте. Изсипете в чаша, и я изпий възможно по-скоро.


1 Порция.


Рецепта за зелено див енергиен коктейл 1 краставица, белена ако е купешка


1 стрък целина


1 шепа от (или глухарче, коприва, живовляк, бяла куча лобода, или киселец)


1 ябълка (зелената е с по-ниско съдържание на захар)


1 лимон, обелен, ако е купешкиНарежете всички съставки, за да се поберат в тръбата на вашата сокоизстисквачка, след това ги изстискайте. Разбъркайте сока и го изпийте възможно най-скоро.


1 Порция.Рецепта за зелена лимонада 


2 ябълки (зелените са с по-ниско съдържание на захар)


1/2 лимон, белен ако е купешки


1 шепа от любимите ви зелени зеленчуциНарежете всички съставки, за да се поберат в тръбата на вашата сокоизстисквачка. Изстискайте всички съставки, разбъркайте и изпийте възможно най-скоро.


1 Порция.Рецепта за коктейл - Ти си възлюбен 


3 моркова, почистени добре, върхове отстранени, краищата подрязани


2 стръка целина, с листа


1 краставица, обелена ако е купешка


1 шепа спанак


1 лимон, обелен ако е купешки


1/2 от цвекло, почистен добре, със стъблата и листата
Нарежете всички съставки, за да се поберат в тръбата на вашата сокоизстисквачка. Изстискайте всички съставки, разбъркайте и изпийте възможно най-скоро.


1-2 Порции.

Зеленозърнена взривна рецепта 


1 краставица 


4 тъмнозелени листа, като Колар, къдраво, или зеле 


1 чаша боровинки (ако са замразени, първо се размразяват) 


1 ябълка (зелената е с по-ниско съдържание на захар) 


1/2 лимон, обелен


Нарежете продуктите така че да се поберат в тръба на вашата сокоизстисквачка. Изстискайте половината от краставицата. Разточете зелените листа и прокарайте сокоизстисквачка с другата половина на краставицата и листата. Изключете машината и сипете плода, след това поставете буталото. Включете устройството и изстискайте само плодовете. Добавете ябълка и лимон и ги изстискайте. Разбъркайте сока и го изпийте възможно най-скоро. 


2 Порции 
Рецепта за сутринно добро настроение 


4-5 моркова, добре почистен, върхове отстранени, краища подрязани 


3 стебла от копър; включително листа и цвета 


1/2 краставица 


1/2 зелена ябълка 


Шепа спанак 


2-сантиметрово парче корен от джинджифил

Нарежете продуктите така че да се поберат в тръба на вашата сокоизстисквачка. Изстискайте ябълка първа и след това другите съставки. Разбъркайте в чаша и го изпийте възможно най-скоро. 


1 Порция

Забележка: Сокът от копър се използва като традиционен тоник да помогне на тялото да освободи ендорфини и "Чувствам се добре" пептиди от мозъка в кръвния поток. Ендорфините помагат за намаляване на тревогата и страхът, и предизвикват настроението на еуфория.
Ментова освежителна рецепта 


2 стръка копър с листа 


1 краставица, обелена ако е купешка 


1 зелена ябълка, като Granny Smith или Пипин 


1 шепа мента 


2-сантиметрово парче корен от джинджифил, почистено или обелено ако е стар 


Нарежете продуктите така че да се поберат в тръба на вашата сокоизстисквачка. Изстискайте съставките и ги разбъркайте . Изсипете в чаша и го изпийте възможно най-скоро. 


1-2 Порции 

Рецепта изграждаща имунната система 


1 шепа кресон


1 ряпа, почистена, върхът отстранен, края почистен 


3 моркови, почистени добре, върховете отстранени, краищата подрязани


1-2 скилидки чесън


1/2 зелена ябълка като Granny Smith или Пипин
Направете букет от кресона. Нарежете продуктите така че да се поберат в тръба на вашата сокоизстисквачка. Сложете кресона в тръбата и прокарайте с ряпата. Изстискайте останалите съставки, завършвайки с морковите. Разбъркайте сока, налейте в чаша, и го изпийте възможно най-скоро.1 Порция Забележка: Проучванията показват, че чесънът има съединение, което притежава естествен антибиотик-подобен ефект. Това е антибактериално, противогъбично, противопаразитно, и антивирусно, но трябва да се консумират сурови, за да имат такъв ефект.
Рецепта в помощ на панкреаса 


2 Ромен листа


1/2 краставица, обелена


1 голяма лоза узрели домати


8-10 зелени фасула


2 брюкселско зеле


1/2 лимон, обеленНаправете букет с Ромен листата. Нарежете продуктите така че да се поберат в тръба на вашата сокоизстисквачка. Пъхмете Ромена в тръбата и прокарайте с краставицата. Изстискайте останалите съставки, завършвайки с доматите. Изсипете в чаша и го изпийте възможно най-скоро.


1 Порция Забележка: брюкселското зеле и бобения сок са били използвани като традиционните средства за защита, за да помогне за укрепване и подкрепа на панкреаса. Пийте преди хранене. (Ако тази напитка е твърде силна, разредете с малко вода). За най-добра подкрепа на панкреаса, също избягвайте рафинирани въглехидрати като тестени продукти, захар от всички видове, лимонада, и всички бонбони.

Рецепта за коктейл пречистващ черния дроб 


1 шепа листа от глухарче


3-4 моркова, почистен добре, върхове отстранени, краища подрязани


1/2 краставица, обелена


1/2 лимон, обеленНаправете букет от глухарчето. Нарежете продуктите, за да се поберат в тръбата на вашата сокоизстисквачка. Пуснете глухарчето в тръбата и прокарайте с краставицата. Изстискайте останалите съставки, завършете с моркова. Разбъркайте сока, налейте го в чаша, и го изпийте възможно най-скоро.


1 Порция


Забележка: Сокът от глухарче е традиционно средство за прочистване на черния дроб.


Пролетен изчистващ коктейл 1 лоза узрели домати


1 краставица, обелена


8 аспержи, стъблата


1/2 лимон, обелен


Нарежете продуктите, за да се поберат в тръбата на вашата сокоизстисквачка. Изстискайте всички съставки и разбъркай те. Изсипете в чаша и го изпийте възможно най-скоро.


1-2 ПрорцииЗабележка: Аспержите са естествен диуретик, който помага за изхвърлянето на токсините от организма и стимулира прочистването на бъбреците.

Зеленчуците на капитанските деца(ласкател) 


1 краставица, обелена ако е купешка

2 целина(стебла с листа)

Шепа магданоз или спанак

1 ябълка

1 киви

Сок от 1/2 лимон

6 кубчета лед


Накълцайте краставицата, целината, магданоза или спанака, кивито и ябълката. Поставя се в блендера с лимоновия сок и леда, и се разбива докато стане кремаво.


2 Порции


Здравословен оригинален кетчуп 


Изследвания върху доматите изникват по целия свят. Това е богат на ликопен, антиоксидант, който помага за борба с образуването на ракови клетки, както и други видове здравни усложнения и заболявания.


1 чаша нарязан домат


1 чаша изсушени домати, накиснати за 30 минути, отцедени и нарязани


1 супена лъжица пресен чесън, млян


10 пресни листа босилек


3 финикова палма, без костилки


1/4 чаша зехтин екстра върджин


1 супена лъжица соев сос или 1 чаена лъжичка морска сол за салата


1- 2 супени лъжици суров, нефилтриран ябълков оцет


Смесват се всички съставки заедно докато се образува паста.


Получават се около 2 и 1/2 чаши

МОЛИТВЕНA НУЖДA ЗА ИНДИЯ И АФГАНИСТАН"Помнете затворените, като че заедно с тях сте затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло." Евреи 13:3

Нужна е спешна и усърдна молитва за Църквата в Индия!
Вчера вечерта(18.01.2015г.) будистки екстремисти в Индия опожариха 20 църкви до основи. Днес вечерта се планира да бъдат разрушени още повече от 200 църкви в провинция Olizebeng. Също така имат за цел да убият 200 мисионери в рамките на следващите 24 часа. Всички християни се крият в селата. Молете се за тях! Молете се Бог де се смили над нашите братя и сестри в Индия!

Моля, молете се и за 422 християнски мисионерски семейства, осъдени на наказание от ислямистите в Афганистан.

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния.“ Яков 5:16

"Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бързо Господното слово и да се прославя, както и при вас, и да се избавим от лошите и зли хора, защото не всички имат вяра. Но верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви запази от лукавия. И ние имаме доверие в Господа за вас, че вие не само вършите, но и ще вършите това, което заповядваме. И нека Господ упъти сърцата ви към Божията любов и в Христовата твърдост." 2 Солунци 3:1-5

Persecution.com


"Но бдете всякога и се молете, за да бъдете намерени достойни да избегнете всичко това," Лука 21:36


петък, 15 януари 2016 г.

Джоузеф Принс - "Духовно воюване" - Глава 9

ГЛАВА 9

МОЛИТВА

Като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва и прошение ...
                                                     Ефесяни 6:18

Моли се в Духа по всяко време

Последната част от всеоръжието е молитвата – „... като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва ...” Както и мечът на Духа, тя също е оръжие за нападение. Но какво означава молитва в Духа? Означава да се молиш на езици. (1 Коринтяни 14:14) Ако преживяваш сезон на злото, насърчавам те с това – научи се постоянно да се молиш в Духа. Ако минаваш през трудно време, моли се на езици винаги, когато можеш и навсякъде, където отиваш. Когато станеш сутрин, моли се на езици. Когато шофираш, моли се на езици. Когато си във влака, моли се на езици, но тихичко или хората ще те гледат странно!
Какво е толкова специално по отношение молитвата на езици, особено, когато минаваш през трудно време? Е, молитвата на езици ще презареди батериите ти, така да се каже. Библията казва, че моленето на езици ти предоставя почивка и освежаване. (Исая 28:11,12) Молитвата на езици ще те направи да се движиш с Бог (1 Кор. 14:2). Молитвата на езици също ще ти помогне емоционално. (1 Коринтяни 14:4) И според християнския психиатър Карл Р. Петерсън, доктор на медицинските науки, молитвата на езици в продължителен период от време може дори да подсили имунната ти система.
Нека ти покажа още нещо за молитвата в Духа. Молил ли си се някога за нещо, вярвайки, че ще се случи и все още трябва да чакаш проявлението на отговора? Искам да ти покажа как моленето в Духа може да ти помогне да получиш проявлението на това, за което вярваш на Бог.
В Марк 11 глава виждаме, че Исус видя неплодородно смокиново дърво и го прокле. Сега, ефектът от проклятието не се виждаше. Дървото не изсъхна незабавно. В Библията е записано, че едва на следващия ден смокиновото дърво беше изсъхнало в резултат от проклятието. Какво се случи между проклятието и изсъхването? Е, каквото и да се е случило, ще ни разкрие какво можем да направим в периода между молитвата и появата на проявлението.
Погледни Марк 11:12-14:

12 А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. 13 И като видя отдалеч една разлистена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само листа, защото не беше време за смокини. 14 И Той проговори, като и каза: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.

След това, на следващия ден, стих 20 ни казва, че „... като минаваха сутринта, видяха, че смокинята е изсъхнала до корен.” И така, какво се случи между стих 14 и стих 20? Е, случи се това – след като Исус прокле смокинята, отиде в Йерусалим. Той отиде в храма и започна да прогонва тези, които купуваха и продаваха вътре. Преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъби. И не позволяваше на никого да пренесе какъвто и да е съд през храма.
В стих 17 Исус каза нещо много интересно:

17 Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всички народи”, а вие го направихте „разбойнически вертеп”?
Нека преповторим стъпките си. Исус върви по пътя за Йерусалим, когато минава покрай смокинята и я проклина. След това отива в град Йерусалим и преобръща масите на обменителите на пари в храма. Напуска храма и през нощта стои извън града. На следващата сутрин Исус и учениците Му минават покрай смокинята отново. Какво видяха те? Видяха, че смокинята е изсъхнала до корен.
Какво беше направил Исус между проклинането и изсъхването на смокинята? Той прочисти храма и го възстанови като молитвен дом. Ако не виждаш нищо да не случва, не се безпокой. Просто продължавай да се молиш в Духа. Направи тялото си молитвен дом със знанието, че щом е била принесена молитва, то недостатъкът ти е бил разрушен. Прилича на това да използваш унищожител на бурени в градината си. Той не ги прави незабавно да изгорят и загинат. Но в момента, в който е напръскан, проблемът е разрешен до корен. Въпреки че може да отнеме време бурените да увяхнат и да умрат напълно, всъщност смъртта настъпва в момента, в който са били напръскани с препарата за унищожаване. В момента, в който прокълнем болест или тумор, той умира от корен. Но проявлението на изцелението може да бъде видяно по-късно.

Докато чакаш проявлението на своето чудо, стой в молитва.

Изхвърли крадците от своя храм
           
И така – между проклятието на смокинята и видимото проявление от него на следващия ден, Исус прочисти храма в Йерусалим. В Йоан 2:19 Исус посочи тялото Си като храм, казвайки: „... Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.” Днес какво или кой е тялото на Христос? Ние, църквата, сме Неговото тяло. И нашите тела са храм на Святия Дух. В 1 Коринтяни 6:19 апостол Павел казва: „... вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас ...”
Така че, когато се молиш в Духа докато чакаш проявлението на своето чудо, Бог премахва крадците от твоя храм. Какво правят тези крадци? Те крадат здраве, жизненост и живот от тялото ти. Тези крадци са откраднали много от нас, защото много от нас не възприемат телата си като храм на Святия Дух. И когато не осъзнаваме това, се проваляме да пазим телата си като молитвен дом. Но ако станем и започнем да се отнасяме към телата си като храм на Святия Дух и молитвен дом, те няма да ни оставят или да станат бърлога на крадци.
Приятелю, ако позволиш на дявола да лагерува около тялото ти, ще ограби здравето и силата ти. В Йоан 10:10 Исус каза: „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби ...” Той ще открадне здравето ти като разруши органите ти или крайниците ти чрез болест. Ти имаш избор. Дали тялото ти да е молитвен дом или бърлога на крадци. Избери да го направиш молитвен дом, моли се по всяко време в Духа!
Когато се молиш в Духа, е все едно да дезинфекцираш тялото си. Това изхвърля всички крадци от тялото ти. В Стария завет се използваше тамян в Божия храм. По общо мнение тамянът прогонваше змии, скорпиони и влечуги. По същия начин позволи тамянът на Святия Дух да прогони крадците в тялото ти като се молиш на езици. Ето как ще се прояви изцелението ти.
Колкото по-малко се молиш в Духа, толкова повече тялото ти се превръща в бърлога на крадци. Те могат да започват да идват по малко тук и там, но скоро, може да бъдат навсякъде и ще се окажеш в беда. Сега, други християни може да ти полагат ръце във вяра, за да прогонят крадците, но най-добрия начин е превенцията. Просто продължавай да се молиш в Духа, за да запазиш тялото си свободно от крадци и то да е по-силно, здраво, жизнено и животът ще изобилства в теб.
В 1 Коринтяни 6:18-20 Павел ни напомня, че телата ни са храм на Святия Дух:

18 Бягайте от блудство. Всеки друг грях, който би направил човек, е вън от тялото; но който блудства, съгрешава против своето собствено тяло. 19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, 20 защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и душите си, които са Божии.

Ако наистина вярваш, че тялото ти е храм на Святия Дух, ще искаш ли да прелюбодействаш? Ще позволиш ли на крадците да лагеруват там? Повярвай 1 Коринтяни 6:18-20 и приеми, че тялото ти е храм на Святия Дух, и ще се отнасяш към тялото си по начинът по който се предполага да се отнасяш. Твоето тяло не е твоя собственост, то принадлежи на Святия Дух.
Докато чакаш да се прояви изцелението ти, докато продължаваш да вярваш на Бог за проявлението на твоето чудо, не можеш да си позволиш да не се молиш в Духа. Някои от вас все пак може да попитат: „Каква е връзката с молитвата в Духа, пастор, Принс?” Тялото ти е храм на Святия Дух. Неговият молитвен език е духовен. В Римляни 8:26 виждаме, че Святият Дух ни помага да се молим:

26 Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания ...

Каква е нашата немощ тук? Тя е, че „... не знаем да се молим както трябва ...” Например, може да преминаваш през изпитание и да не знаеш как или за какво трябва да се молиш. Но Святият Дух ти помага като се моли чрез теб. Той се моли чрез теб с неизговорими стенания, на езици – това е Негов език и Неговите молитви са перфектни. Слава на Бога, че Святият Дух е дошъл да ни помогне с тази немощ! Така че молитвата в Духа е Неговият начин да ни помогне да преодолеем тази немощ и да се прояви това, за което сме се молили.
Някой от вас са ограбени. Имали сте това откровение преди, но някъде по пътя, дяволът е спрял вашия поток на молитва в Духа. И животът е спрял да извира от вас. В тази връзка може да попиташ: „Пастор, Принс, кой е най-добрия начин да започне отново да блика живот от мен и да имам мир?” Най-добрият начин, да започнат да текат реките на живот и жива вода отново, е да се молиш в Духа. В Йоан 7:38,39 Исус свързва реките на жива вода, извиращи от нашето вътрешно същество, със Святия Дух. Така че молитвата в Духа активира този поток на жива вода в живота ти.
Ако си дошъл до място, където не можеш да усещаш Бог повече, въпреки че Той все още е до теб, едно от най-добрите неща, които можеш да направиш е да започнеш да се молиш на езици. Когато започнеш да се молиш в Духа, може да изглежда сякаш има само мъничка струя вътре в теб, но ако постоянстваш, тази струя ще нарасне в мощни, ревящи, произвеждащи живот реки, което ще благослови не само теб, но също и останалите!

Продължавай да се молиш в Духа и ще бъдеш изпълнен с повече сила, здраве, енергичност и живот.

Цар Езекия прочиства храма

В Стария завет виждаме друг пример за някой, който прочиства храма. 2 Летописи 29 глава ни казва, че цар Езекия прочисти храма. Между другото, Езекия беше добър цар, праведен и набожен. Стих 3 казва: „В първия месец от първата година на царуването си той отвори вратите на Господния дом и ги поправи.” Защо го направи? Е, във 2 Летописи 28:22-24 виждаме, че предишния цар Ахаз затвори вратите на храма:

22 Във времето на притеснението си той още повече престъпваше против Господа; такъв беше цар Ахаз. 23 Защото жертваше на дамаските богове, които го бяха поразили, като казваше: Понеже боговете на сирийските царе им помагат, на тях ще принасям жертви, за да помагат и на мене. Но те станаха причина да падне той и целият Израил. 24 Ахаз събра съдовете на Божия дом и ги съсече, затвори вратите на Господния дом и си направи жертвеници на всеки ъгъл в Йерусалим.

Нека се върнем отново на 29 глава, където виждаме, че първото нещо, което направии цар Езекия беше да отвори вратите на храма. Тук искам да ти дам една илюстрация на това как молитвата може да възстанови тялото ти. 2 Летописи 29:16 казва:

16 Свещениците влязоха в по-вътрешната част на Господния дом, за да я очистят, и изнесоха в двора на Господния дом цялата нечистота, която намериха в Господния храм ...

Стих 17 продължава:

17 На първия ден от първия месец започнаха да освещават, а на осмия ден от месеца стигнаха до Господния притвор; и за осем дни осветиха Господния дом и на шестнадесетия ден от първия месец свършиха.

По същия начин, възтановяването на твоето тяло, което е Господния дом днес, започва, когато „вратата” е отворена. Коя е „вратата” в твоето тяло? Това е твоята уста. Давид казва в Псалм 141:3: „Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми.”
Така че, когато отвориш устата си и се молиш в Духа, тялото ти започва да бъде възстановявано отвътре навън. Вътре в „дома” ще бъдат светнати лампите. След няколко дни ще има живот в целия дом. Той ще протече през предверието, това е вратата, което означава външността на тялото ти. Когато това се случи, ще видиш видими белези на възстановяване по тялото си, проявлението на твоето изцеление!
Хората на цар Езекия започнаха да възстановяват и чистят храма отвътре навън. Как почистваш нещо? Правиш го с вода. Водата е чудесно почистващо средство. Как почистваш храма на Сятия Дух или Господния дом, който е тялото ти? Правиш го с реките на жива вода. Колкото повече се молиш на езици, толкова по-голям достъп даваш на реките от жива вода вътре в теб. Колкото повече се молиш в Духа, толкова повече живата вода изхвърля всички отломки, почиствайки дома ти.
Почистването може да не свърши за една нощ, но ще бъде завършено ако постоянстваш. То започва от вътрешността ти и продължава навън докато не видиш видими белези на своето чудо. Знаеш ли, когато започнаха да чистят вътре в храма, никой отвън не можеше да види какво се случва вътре. Отне време преди почистването да може да се види отвън. Отне време преди храмът да бъде почистен отвътре и отвън.

Не позволявай на дявола да затвори устата ти

Какво ни учи това за собствения ни живот? То ни показва, че първото нещо, което трябва да направим е да отворим вратата на нашия храм. Научихме, че вратата са нашите устни и уста. Псалм 141:3 казва: „... пази вратата на устните ми.” С всички дяволски атаки против теб, той успял ли е да затвори твоята врата? Затворена ли е вратата на твоя храм?
Може да си в ситуация, при която реките са спрели да текат в живота ти. Това може да е допуснало крадците вътре и те може би крадат от теб. Може да се чувстваш така, сякаш нямаш сила да им се съпротивиш. Като се обърнеш назад, може да си припомниш, че е имало време, когато реките са течали вътре в теб. Ходил си в сила. Ако си бил болен, си знаел, че ще се подобриш. Но някъде по пътя дяволът е успял да затвори устата ти. Успял е да затвори вратата ти.
Не ме е грижа каква е била причината, но устата ти е била запушена. Демонът, наречен Ахаз е затворил вратата. Но като цар Езекия, трябва да отвориш вратата отново! Трябва да изкараш всичката нечистотия и крадци с реките на жива вода, като се молиш продължително в Духа!
Не е чудно, че в деня на Петдесятница първото нещо, което Бог направи беше да отвори вратите. Деяния 2:4 твърди: „И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят.” След като Святият Дух ги направи живи храмове, Бог ги направи домове на молитва и сила. Петър проповядва мощна проповед и бяха спасени 3000 души.
Също в 1 Коринтяни 14:2 виждаме, че: „... който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не го разбира, понеже с духа си говори тайни.” Не е чудно, че дяволът иска да те спре да си отвориш вратата. Не е чудно, че дяволът иска да те спре да говориш на езици. Защото не говориш на хора, ти говориш на Бог! Хората не разбират какво казваш. Самият ти, един човек, не разбираш. Но това не е предназначено да стимулира интелекта ти. То е предназначено за Бог.
Някои от вас, които обичат да се облягат на ума си, за да вземат решения и да анализират нещата, може да не виждат стойността на молитвата на езици, защото езикът не означава нищо за вас. При вас големият проблем е умът ви – трябва да разберете с ума си преди да го приемете. Но 1 Коринтяни 14:14 казва: „Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод.” Така че трябва да осъзнаеш, че когато опре до комуникация с Бог в Духа, твоето разбиране или ум не могат да ти помогнат. Това ще бъде безплодно. Това просто е Божият начин и ти трябва да го направиш по Неговия начин.

Говори на езици и възстанови тялото си

1 Коринтяни 14:4 твърди: „Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод.” Няма никакъв начин да назидаваш църквата без първо да назидаваш себе си. Думата „назидавам”  на гръцки е oikodomeo, което означава „да строиш къща”. Така че който говори на езици, гради къща. Библейският речник на Тайърс и Смит също описва думата „назидавам” като „възстановявам”. Това означава, че строиш и възстановяваш къща винаги, когато говориш на езици. С други думи – винаги, когато се молиш в Духа, изграждаш и възстановяваш себе си!
Може да кажеш: „Ама, пастор, Принс, мислех, че когато един християнин говори на езици, назидава своя дух?” Е, Библията не казва, че говорещият назидава духа си. Казва, че говорещият назидава „себе си”. Това означава цялото му „себе” – дух, душа и тяло! Така че който говори на езици също така изгражда и възстановява тялото си. Какво да кажем за ума? Умът е част от душата ти. Твоето „себе” включва ума ти. Така че можеш също да възстановяваш и градиш своя ум като говориш на езици. И която и да е част от тялото ти да бъде възстановена, Святият Дух ще свърши по-добра работа от най-добрия лекар на света!
Колкото повече се молиш на езици, толкова по-съзнателен ставаш за обитаването на Святия Дух. Моли се на езици винаги, когато можеш и толкова често, колкото можеш. Прави го под душа, докато шофираш или докато спортуваш. Помни, че можеш да се молиш на езици тихичко когато си на места с много хора. Не е нужно да се молиш на висок глас и да плашиш хората!
Бог иска да отвориш вратата си. И Той казва: „Приготви се за проявлението.” Това ще изгони всички крадци, които са грабили от теб твоята жизненост и сила. В Йоан 10:10 Исус каза: „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби ...” Не толерирай крадците, защото Исус не го направи!

Който говори на езици изгражда и възтановява себе си.


Стой силен във всеоръжието на Исус

Да, истина е, че дяволът се опитва да ни ограби благословенията от Бог, но Исус ни даде Своето всеоръжие. Всъщност Павел откри за Божието всеоръжие в Исая 59:14-18:
  
14 Затова правосъдието отстъпи назад и правдата стои далеч; защото истината падна на площада и правотата не може да влезе. 15 Да! Истината я няма и който се отклонява от злото, става плячка; и Господ видя и Му стана неугодно, че нямаше правосъдие; видя, че нямаше човек, и се почуди, че нямаше посредник; затова Неговата мишца издейства за него спасение и правдата Му го подкрепи. 17 Той се облече с правда като с броня и сложи на главата си спасение за шлем; облече и одеждите на възмездието за дреха и се загърна в ревността като с мантия. 18 Според дължимите им възмездия – така ще отплати; ярост на противниците Си, възмездие на враговете Си; ще даде възмездие на островите.

Същите части на всеоръжието, които Павел ни насърчава да сложим бяха тези, които Самият Господ сложи, за да отмъсти на Своите противници, за да наложи правосъдие и да запази праведността. С други думи – когато сложиш Божието всеоръжие, Господ ще отмъсти на дявола за това, което ти е причинил. Така че следващия път той ще си помисли два пъти преди да тръгне срещу теб!
Приятелю, позволи на Божията истина да освети всяка област на живота ти и тъмнината ще бъде разпръсната. Ходи в дара на праведност и както казва Павел в Римляни 5:17, ще царуваш в живота. Остани защитен с пълна сигурност за Неговото спасение, като имаш уверено очакване да дойдат добри неща. Пази себе си с щита, който е вяра в Неговата вяра, която никога не се проваля. Съгласи се с Божието слово като го говориш директно. И се моли на езици през цялото време с много постоянство.
Ще има моменти, когато ще се молиш на езици и ще чувстваш силата на Бог! Но също така ще има моменти, когато няма да усещаш нищо. Ще има моменти, когато ще се чувстваш сякаш не тече река. И именно тогава трябва да постоянстваш. Дяволът ще ти каже: „Нищо не се случва. Просто си измисляш. Това не е нищо освен празни приказки.” Но постоянствай и твоите езици ще се движат със сила!
Бог ни е дал Своето всеоръжие, за да ни направи силни в Него и в силата на Неговото могъщество, така че сложи ги днес!
Молитва за спасение

Ако желаеш да приемеш всичко, което Исус е направил за теб и да Го направиш свой Господ и Спасител, моля те моли се с тази молитва:Господи, Исусе, благодаря Ти за това, че ме обичаш и умря за мен на кръста. Твоята скъпоценна кръв ме умива от всеки грях. Ти си мой Господ и мой Спасител сега и завинаги. Аз вярвам, че Ти възкръсна от смъртта и че Си жив днес. Поради Твооето завършено дело сега аз съм възлюбено дете на Бог и небето е мой дом. Благодаря ти, че ми даваш вечен живот и изпълваш сърцето ми с Твоя мир и радост. Амин.

 Превод: Василка Благоева и Илина Чипилска

сряда, 13 януари 2016 г.

Джоузеф Принс - "Духовно воюване" - Глава 8

 ГЛАВА 8
МЕЧЪТ НА ДУХА


Вземете също  ...меча на Духа, който е Божието слово ...
                                                     Ефесяни 6:17


Божието слово е по-остро от всеки двуостър меч

Мечът на Духа е Словото на Бог. Знаеш ли, че това е едно от двете оръжия на Божието всеоръжие, които служат за нападение? (Другото е молитвата в Духа.) Поясът държи всичко заедно. Нагръдникът пази сърцето ти. Обувките пазят краката ти. Щитът те пази целия. Но мечът ти служи да атакуваш. Ето защо е толкова важен.
Ако си служил в армията, знаеш колко е важен автоматът ти. Аз прекарах известно време в армията. Едно от първите неща, на които те учат в армията, човече, е че твоето оръжие – за мен това беше автомат М16 – ти е като съпруга! Показват ти твоя М16 и ти казват: „Докато си в армията, това е твоята съпруга.” Казвам ти, никога не ми се е налагало да чистя и смазвам „съпругата” толкова много. Благодаря на Бог, че съпругата ми Уенди няма нужда от толкова много обгрижване!
Ако си войник, който е останал зад вражеската линия и си изгубил ботушите си, шлема и дори униформата, ако все още имаш своя М16, можеш да оцелееш. Дори да си оскъдно облечен пак можеш да се биеш! Врагът ти ще умре от смях!
Така че мечът на Духа е нашето оръжие за нападение. Авторът на този пасаж за Божието всеоръжие, апостол Павел, показва много съвременни прозрения. Едно от тях е в Евреи 4:12 (Вярвам, че Евреите са били написани от Павел). Той казва: „Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.” Християните често казват, че Божието слово е двуостър меч. В действителност Библията казва, че той е по-остър от всеки двуостър меч.
Какво може да направи двуострият меч? Е, може да реже и от двете страни, защото острието има две остри страни. Но по времето на Павел във физическата реалност не съществувало нищо друго по-остро от двуостър меч. Обаче днес има нещо, което е по-остро от двуостър меч. Нарича се лазер. Лазерът реже по всякакъв начин във всички посоки.
В Духовната реалност, Библията – Божието слово – е по-остро от всеки двуостър меч. Каквото е лазерът във физическия свят, това е Библията в духовния свят. Тя е точно и опасно мощно оръжие. Мечът на Божието слово може да нареже дявола на парченца!

Божието слово е точно и опасно мощно. То може да нареже дявола на парченца!

Исус използваше писаното Слово

За да се научим как на практика да използваме това оръжие, нека погледнем майстора на меча – Исус. Кога Исус използва меча? Той го използва, когато беше атакуван от дявола в пустинята. По какъв начин го използва? Използва го като каза на дявола: „Писано е ... писано е ... писано е ...” Виж, Исус знаеше какво казва Писанието. Той го знаеше наизуст. И когато дяволът Го атакува, можа да каже: „Писано е ...”
Ако мечът е Словото на Бог и То понякога идва директно към нас чрез Святия Дух, тогава бихме могли да предположим, че използваме меча срещу дявола като кажем: „Дяволе, Бог ми каза тази сутрин това ...”
Харизматиците са невероятни в казването на неща като: „Знаеш ли, тази сутрин Бог ми каза ...” и „Точно сега Бог ми говори ...” Но Исус не говореше така. Когато се изправи пред дявола в пустинята, не му каза: „Току що Отец ми каза ...” Той имаше добра причина да каже на дявола какво Му е казал Неговият Баща, след като беше кръстен в река Йордан: „Ти си Моят възлюбен Син.” (Матей 3:17) Но Исус не се възползва от това. Той не се възползва от изговореното Слово на Бог. Вместо това използва писаното Божие слово. Три пъти Той каза „Писано е”, а не „Казано е”. Той каза това, което Писанието казва. Той цитираше директно това, което вече беше написано в Писанието.
Е, ако Божият Син можеше да каже „Писано е ...”, за да победи дявола, колко повече ти и аз трябва да цитираме от писаното Слово на Бог! И колко повече ти и аз трябва да запаметяваме стихове, за да се подготвим за битка в духовната реалност!
Все пак може да попиташ: „Но как да приложим стиховете, пастор Принс?” Е, аз ще те науча как, защото това е най-важната част от употребата на меча. Тази е частта, която дяволът иска да пропуснеш.
Нека започнем с някои обещания в 91 псалм:

1 Който живее под покрива ва Всевишния, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия. 2 Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. 3 Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. 4 С перата си ще те покрива; и под крилете Му ще се скриеш.

Как да приложиш меча на Божието слово в живота си? Нека кажем, че ставаш една сутрин и четеш вестник. В главната статия се твърди, че един на всеки пет човека на възраст 50 години ще има неизлечима болест. Бам! Дяволът току що е изстрелял огнена стрела към теб. Никога не знаеш кога неговите стрели са изстреляни към теб. Може да гледаш телевизионна програма и говорителят да каже: „В този регион може да се очаква да се случи голямо земетресение в рамките на предстоящите пет години!” Бам! Дяволът току що е изстрелял друга стрела по теб.
Когато това се случи е времето да декларираш: „Писано е: Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор.” (Псалм 91:3) Какво правиш по този начин? Парираш дяволската атака с меча на Божието слово! Също така отклоняваш неговите огнени стрели и предпазваш сърцето си с щита на вяра!
Ето и друг сценарий – току що си се прибрал от погребението на приятел християнин, който е починал вследствие болест. Той е бил на твоите години. Между другото, често не знаем цялата история за това как и защо християните умират. Например, има християни, които искат да си отидат у дама да бъдат с Господ. Ние сме отговорни за собствения си живот. Едно нещо обаче знаем – че Бог ни обича и иска да живеем дълго и да сме здрави. (Псалм 91:16)
Когато се върнеш от погребението, докато си сам самичък и точно там дяволът изстрелва мисъл към теб: „Нали знаеш, тя беше такава духовна християнка, такава добра християнка, такава прекрасна християнка ...” Той изстрелва друга огнена стрела: „Ако се е случило на нея, може да се случи и на теб.” Ти трябва да кажеш: „Писано е: Хиляда души ще паднат от страната ти и десет хиляди – до десницата ти, но при тебе няма да се приближи.” (Пс. 91:7) Отклони дяволския ход с меча на Божието слово!

Божието слово трябва да бъде изговорено

Приятелю, не е достатъчно само да знаеш в сърцето си Божието слово. Ти трябва да Го изговориш. Тогава скритата сила се превръща в действителна! В пустинята Исус не просто мислеше за Писанията, не ги превърташе в главата си. Той изговори Писанията на висок глас.
Може да запаметиш хиляди стихове, но ако не се научиш да казваш: „Писано е ...”, няма да можеш да освободиш Словото. Докато не освободиш Словото чрез устата си, няма да има действителна сила, а само латентна. С други думи – докато Словото не излезе от устата ти, то е просто сила, спяща вътре в теб. Трябва да го иговориш високо. Когато го изговаряш високо, все едно Бог говори. Божието слово в устата ти е все едно Бог говори.
Има друга ситуация, в която можеш да се озовеш – ставаш една сутрин и не знаеш защо, но започваш да мислиш за своите родители и техните родители, всички, от които са умрели от една определена болест. По някакъв начин тази мисъл започва да те тормози. Страховете са безпочвени, но те все още те тормозят. В ума ти влиза мисъл: „Ти ще умреш от същата болест! Ще умреш млад! Това е родово проклятие!” Какъв трябва да е твоят отговор? Цитирай Псалм 91:16: „Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша.” Говори Божието слово срещу твоя страх.

Освободи Словото чрез устата си и обърни скритата му сила в действителна.

Аз открих, че не можеш да отстраниш страха чрез разсъждения. Не можеш да го отстраниш чрез анализиране. Има някои страхове, които идват в ума ми и аз казвам: „Джоузеф Принс, каква е вероятността това да се случи?” Но това не ми помага. Страховете си стоят. Казвам отново: „Хайде, де, Джоузеф Принс, това никога няма да ти се случи.” Но страховете остават. Така че не можеш да отстраниш страха чрез разсъждения. Понеже нашата битка е духовна, единствения начин да разбиеш страха е да говориш Божието слово срещу него като кажеш: „Писано е: Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.” (2 Тим. 1:7)
Трябва го запаметиш. Това е мощен стих. Не ме е грижа какъв страх идва към теб. Може да е страх от остаряване, страх от определена болест, страх от загуба на работа ти, страх от провал ... Какъвто и да е страхът ти, използвай меча на Божието слово. Декларирай: „Писано е: Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
Когато говориш Неговото Слово ще видиш, че то наистина е по-остро от всеки двуостър меч. В книгата Откровение, когато Йоан видя Господ, той каза: „... от устата Му излизаше меч, остър и от двете страни ...” (Откр. 1:16) На гръцки е „меч от две усти”. Защо? Защото Словото излиза първо от Божията уста, след това от твоята. По този начин се превръща в двуостър меч! Когато говориш Неговото слово, когато си съгласен с него, това се превръща в двуостър меч. Понякога трябва да го кажеш няколко пъти. Понякога трябва да го кажеш сутринта, после наобед и след това вечерта. Ако дяволът иска битка, дай му една! Използвай меча на Духа срещу него и той ще разбере! Има нещо относно меча на Духа, което Дяволът не харесва. Той не се мотае около Божието слово дълго време. То му напомня за някого – Исус! А Исус му напомня за неговото поражение!

Използвай меча на Духа срещу дявола и той ще разбере.

Писание за всяка нужда

Има много мощни стихове за всяка област на нужда. Ако имаш финансови проблеми, отиди до Библията, вземи своя бележник и запиши стихове за финанси. Ще откриеш стихове като: „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.” (Филипяни 4:19) Дори работодателят ти да те съкрати, кажи: „Моят Бог ще снабди всичките ми нужди според Своето богатство.” Не според богатството на твоя работодател. Не работодателят ти е твоят източник, а Бог! Ако твоят работодател е източникът ти, тогава си много беден. Ако Бог е източникът ти, тогава си много богат! Ако Бог е твоят източник, няма да се страхуваш от това, че ще изгубиш работата си. И ще имаш такова уверено очакване за добро, че дори ако изгубиш работата си, ще знаеш, че Бог има по-добра работа за теб.
Наскоро преживях лоша случка по отношение на часовата разлика. Сега, това беше духовна битка, защото беше първият път, когато преживявах часова разлика и беше зле! Уенди преживяваше същото. И двамата бяхме много изморени и въпреки това не можех да спя. Така че запаметих стихове. Цитирах Псалм 4:8 преди да си легна: „Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.” Също така цитирах Притчи 3:24: „Когато лягаш, няма да се страхуваш. Да! Ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.”
Казах тези стихове на висок глас като си лягах: „Писано е: Ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.” След малко започнах да се унасям и да завалям думите: „Съъънят ти ще бъде слааадък. Съъъънят ти ще бъде слааадък.” След това стана само: „Слааааадък ... слаааадък.” И знаеш ли, заспах и това беше един от най-сладките ми сънища някога!
Думите от Библията са толкова мощни. Те са заредени със сила, защото идват от същия източник, който сътвори небето и земятаа. Когато декларираш Писанията на висок глас, Божието слово се бори за теб. Дяволът няма защита срещу Словото на Бог. Той няма защита срещу меча на Духа. То го посича по всякакъв начин!
В Библията има обещания за всяка нужда. Запиши ги, запамети ги и ги декларирай. Ако искаш можеш да започнеш да цитираш всеки стих като казваш: „Писано е ...”
Ако си загрижен за семейството си, открий стихове за семеен живот. Например, Притчи 11:21 казва: „... а потомството на праведните ще се избави.” Псалм 128:3 казва: „Жена ти ще бъде като плодородна лоза сред дома ти, синовете ти – като млади маслинови дървета около трапезата ти.” Ако дяволът ти каже: „Ще умреш млад!”, отговорът ти трябва да бъде: „Писано е: Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша.” (Пс. 91:6)
Ако изпитваш страх – например, страхуваш се от началника си – Евреи 13:6 казва: „Господ ми е помощник; няма да се убоя; какво ще ми направи човек?” Ако станеш сутрин и усещаш, че това ще бъде един лош ден, декларирай: „Писано е: този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него.”(Пс. 118:24)
Така че отиди и си направи домашната работа. Библията е пълна с мощни стихове. Намери стихове, които се отнасят за теб, запиши ги в бележник или върху картички с големината на визитки. Запамети стиховете и ги говори. И аз ги нося със себе си навсякъде, където ходя!  


 Превод: Василка Благоева и Илина Чипилска

Топ 10 за изминалата година