Търсене в този блог

неделя, 28 декември 2014 г.

Джоузеф Принс - "Обещанието за защита - истините в Псалм 91"

        "Опасността, неприятностите и злото може да проникнат в света, но като Божие дете, на твое разположение е пълна защита денонощно! Вижте как вие и вашите близки можете да се насладите на 24ч./7д. защита от тероризъм, вируси, както и от всяко зло, докато Джоузеф принс разяснява всичко това от всеобхватния псалом за защита, Псалм 91. Вижте как можете да имате достъп до тайното място на Всевишния, където нищо лошо, дори не може да се приближи близо до вас. Елате под крилата на Всемогъщия, насладете се на убежището, предоставено от нашия спазващ завета Си Бог, и живейте живота божествено защитени, непоклатими, и освободени от всички страхове!"

събота, 27 декември 2014 г.

Джоузеф Принс - "Романтиката на Благодатта - Живи в Христос, Мъртви Към Законът"

          Чувствали ли сте се някога "разбити" от любов? Ако не сте, пригответе се да бъдете толкова обичани, че да не издържате повече от "разбиване"! Насладете се на великолепната любов на Отец към Вас докато гледате романтичната история от Библията за моавката Рут. Бъдете благословени с Джоузеф Принс от Сингапур.

четвъртък, 25 декември 2014 г.

"Вие сте един от Божиите съработници"
Вие сте един от Божиите съработнициКак се виждате когато се провалите, когато напълно се прецакате? Прекарвате ли времето си размишлявайки за всички пъти, когато сте се провалили и че вие сте толкова добри, колкото вършите добро? Какво шепне врагът в ухото ви, когато сте се провали? Напомняния ли ви за това как вие никога няма да се промените, никога няма да пораснете? Напомня ли ви за греховете, които сте извършили откакто сте станал християни?

За мен това е второто, отново и отново: ми напомня греховете които съм извършил от както станах християнин. Въпреки, че аз съм се покаял за тях, врагът обича да шепне в ушите ми, изкушава ме да се съмнявам в моето спасение, в моята прошка, и в моята свобода.

1 Коринтяни 3:9
"Защото сме съработници на Бога; вие сте Божия нива, Божи строеж."

Току-що Павел бил силно упрекнал църквата в Коринт. Той им казал само осем стиха по-рано, че той "не може да се обърне към тях, като към духовни хора, а като към плътски хора, като към бебета в Христос." С други думи, те толкова много приличат на нехристиянския свят около тях, че той дори не може да говори с тях като с Божи народ, а вместо това трябва да говори с тях на бебешки език, защото те са много незрели.

Как тогава е можел Павел да каже на тези Коринтяни, че те са Божии съработници, Божия нива, Божие здание, толкова скоро след това? Той е можел да им каже това, защото тяхната идентичност не се определя от това, което са направили, но от това, което Бог в Христос е направил за тях. Те могат да бъдат съработници на Бога, нива, както и сграда, понеже стих шети казва: "Бог дава растежа."

Бог работи чрез вас да изгради Своето царство и може да ви употреби по какъвто иска начин, за да направи много по него. Така че, следващия път, когато врагът се опита да прошепне скришно в ухото ви, напомнете му, че сте били купени с кръвта на Христос и сте един от Божиите съработници, част от нивата Му, и една тухла в сграда Му. Исус няма да позволи църквата, която Той изгражда, да се провали или рухне.

От пастор Райън Уилямс

сряда, 24 декември 2014 г.

"Кой е свят?"Кой е свят?


Исус отне греха ни и го замени с праведността Си.


Кого мислите за "свят"? Свещеника? Проповедника? Някой, който прави много добри дела?

Тези хора може би са святи, но знаете ли, че ако сте в Христос, Бог ви счита за святи? Благодарение на, делото на Исус на кръста за нас, ние сме "святи и непорочни" пред Бог. Исус размени греха ни за Неговата святост, и сега Бог ни вижда, както вижда Исус, праведни и святи пред Него.

Исус отне греха ни и го замени с праведността Си. Не само това, но Исус ни дава и ново желание да живеем благочестиво, и силата, нужна ни да живеем така, Светия Му Дух. Това не означава, че живеем без грях. Но това означава, че ние растем и по-добре отразяване святостта на Исус Христос всеки ден.

В Христос ние се считаме святи от Бог и ни е дадено желание, и способността да живеем свят живот, посветен на Него.

Ефесяни 1: 4
"както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;"

Бог ли ни е избрал, или ние сме избрали Него?
(Бог ни е избрал.)

Защо Бог е избрал нас?
(Бог е искал да сме святи и непорочни пред Него.)

Чрез какви начини Бог ви е променил и ви е направил по святи, поради благословенията на Исус?

Как Бог ви води към живот на по-голяма святост, за да отразявате Исус повече?

молитва

Вземете два стола. Поставете ги на няколко метра един от друг. Нека един член на семейството да седне на единия стол. Този стол представлява доверието на човека в добри му дела за неговото спасение. Сега, нека той или тя да седне на другия стол. Този стол представлява доверие в Исус Христос за спасението. Попитайте: Възможно ли е да се седи на двата стола едновременно?
(Невъзможно е да се седи на двата стола по едно и също време. По същия начин, не е възможно да се доверите на добрите си дела и на Христос в едно и също време. Ние трябва да разчитаме на едното или на другото. Това е да се доверите лично на Исус. Да вярваме в Христос и да разчитаме на добрите ни дела, взаимно се изключват.)

вторник, 23 декември 2014 г.

"Не може да направите нищо"


Не може да направите нищо


Не е нужно да правите добри неща за Бог, за да ви обича и благослови.


Кое предизвиква Бог да ни обича? Дали това, че правим добри неща за него? Някои хора така мислят. Лесно можем да вярваме, че ако се молим, четем Библията, даваме много пари на църквата, или живеем добър живот, ще предизвикаме Божията любов към нас и Той ще бъде добър с нас.

За щастие, това не е вярно. Не е нужно да правите добри неща за Бог, за да ви обича и  благослови. Той вече ви е благословил в Христос.

Бог ни обича, дори когато бяхме грешници. В любовта Си Той ни спаси чрез Исус и ни прави нови хора в Христос. Просто трябва да го повярваме и да приемем Неговия дар, спасението. Това е вяра.

Ефесяни 1: 3
"Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;"

С какво сме били благословени?
(С всяко духовно благословение. Тези духовни благословения са от "небесни места", и те включват нашето спасение.)

Как трябва да отговорим на Бог,  понеже Той ние е благословил с всяко духовно благословение?
(Да благославяме Бог. Това означава, че ние трябва да говорим добре за Него, като Го славим.)

Ние славим Бог за духовните благословения които ни е дал. Обсъдете как това прилича, като на някой, който ни е дал велик подарък или е направил нещо хубаво за нас.

молитва

Нека всеки член на семейството да благодари на Бог за неговите/нейните благословения в Христос.

понеделник, 22 декември 2014 г.

"Ще бъдете изкушавани"Ще бъдете изкушавани


Самият Исус беше изкушаван, но отказа да се поддаде на изкушенията, като помнеше своята самоличност и живееше чрез силата на Светия Дух в тази самоличност.


Като светии, ще бъдете изкушавани да съгрешите. Но изкушението и греха не са едно и също нещо. Да бъдете изкушавани не е грях. По-скоро, изкушението е покана да съгрешим. Като светии, ще бъдете изкушавани да съгрешите. Когато - не ако - сте изкушени, вие се изправяте пред възможността да не се подчините на Бог или да не се поклоните на Бог. Дали грешим или не, всичко зависи от това как реагираме на изкушението. Когато сте изкушени да съгрешите, не забравяйте, че вие сте светии. Знаейки своята самоличност в Христос е ключът към победата над греха. Исус ни показа тази истина.

Самият Исус беше изкушаван, но отказа да се поддаде на изкушенията, като помнеше своята самоличност и живееше чрез силата на Светия Дух в тази самоличност. Примерът на Исус е мощен пример за нас в днешно време. В Христос ние сме нови създания, овластени от Светия Дух, да се отричаме от греха и да се покланяме на Бог.

1 Коринтяни 10:13
"Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко; но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите."

Какво се казва в Библията за изкушенията пред които се изправяме?
(Не са рядко срещано явление в живота ни.)

Как Бог е верен към нас, когато сме изкушавани?
(Бог няма да ни позволи да бъдете изкушени повече от колкото можем да издържим, но ще осигури за нас начин за избавление, изходен път.)

Обсъдете в семейството моментите, когато сте били изкушавани да съгрешите. Каква е била реакция ви?

молитва

Молете се за прошка, ако някой в семейството ви се е поддал на изкушението. Помолете Бог да ви даде сила да издържите на изкушенията и да ви помогне, да видите изходната врата, когато сте изкушени.

Г.Х.Макинтош - "...как се отнасяме към греха."


Г. Х. Макинтош е написал:
        "...нека внимаваме как се отнасяме към греха. Нека помним, че преди и едно петно на вина от грях  - дори и най-дребното - да може да бъде премахнато, Господ Исус Христос трябваше да премине през всички неизговорими ужаси на Голгота. Този силен, горчив вик: "Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?" е единственото, което може да ни даде правилна представа какво е грехът, и в дълбоките бездни на този вик не може да проникне никой смъртен или ангел. Но макар никога да не може да си представим тайнствените дълбини на Христовите страдания, трябва поне да размишляваме по-често за Неговия кръст и страдания и по този начин да получим по-дълбоко разбиране колко страшен е грехът в Божиите очи. Ако грехът е наистина толкова страшен, толкова омразен за един свят Бог, че Той бе принуден да отвърне светлината на Своето лице от блажения Си Син, който бе в Него от вечността; ако Той трябваше да остави Него, защото носеше греха в тялото Си на дървото, какво трябва да е тогава грехът?"

петък, 19 декември 2014 г.

Давид Йеремия - представяне на Библията

Джоузеф Принс - "Стартирайте от финалната линия чрез Христа"

        "Когато се провалиш, ходиш ли при Бог, за да Му кажеш какъв отвратителен грешник си? Или ходиш при Бог с дръзновение, вярвайки, че сте праведни в Христос? Джоузеф Принс ще ви покаже защо второто е това, което ще ви доведе до намирането на благодатта с която да превъзмогнете слабостите и предизвикателствата ви. Изправете се на краката си отново, ходете изправени, и бъдете смели като лъв в живота, защото Исус те е направил праведен. Победният християнски вървеж, където да се наслаждавате на интимност с Отец и да царувате над греха, започва с знаейки как сте вечно опростени, праведни, и завършени в Христос!"

четвъртък, 18 декември 2014 г.

"Роб ли си?"Роб ли си?


Единичният акт на неподчинение, на Адам, отворил широко вратата за греха, да навлезе в света. Сега грехът е заразил всичко и всички.


Бог е направил всичко от нищо. Той е създал вселената, звездите, земята и всичко в тях. Той дори е създал нашите първи родители, Адам и Ева. След това, размишлявайки за това, което е създал, Бог казал, че то е "много добро" (Бит. 1:31 "И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден."). За съжаление, нещата не останали по този начин за дълго време.

Нашите първи родители - по-специално, Адам - въстанал срещу Бог и направил това, което Бог казал да не се прави. Единичният акт на неподчинение, на Адам, отворил широко вратата за греха да навлезе в света. Сега грехът е заразил всичко и всички.

За щастие, това не е краят на историята. Въпреки, че може да сме грешници в този живот, това не е всичко което сме. Ние сме носители на Божия образ и в Христос ние бяхме направени, светии.

1 Йоан 1:8; 3:9-10 "Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас." "Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си."

Как заблуждаваме себе си?
(Като вярваме, че нямаме грях.)

Може ли някой новороден да продължи в същия грях, както преди?
(Не. Някой, който е роден от Бога, по принцип не съгрешава. Той или тя ще бъдат изобличени за това и ще бъдат доведени до покаяние за извършеното.)

Обсъдете разликата между това, да имаш грях и да съгрешиш.
(Светиите имат грях. Но когато християнин съгреши, той или тя биват изобличени от Светия Дух и биват водени към покаяние. Това е разликата, да имаш грях и да съгрешиш.)

Обсъдете със семейството си, дали има грехове с които се борят редовно, и се молете един за друг, за да намерите свобода от греха си, в и чрез Исус.


молитва

Благодарете на Бог, че Той е победил силата на греха в живота ви. Поискайте да ви помогне, да имате самоличност на светец а не като на грешник.

понеделник, 15 декември 2014 г.

"Светеца в черно"


Светеца в черно


Въпреки, че много хора в църквата в Ефес бяха пияници, клюкари, или просто долнопробни хора, Павел не реши да ги идентифицира по този начин.


Джони Кеш е паметник на музикалната индустрия. Той се смята за един от най-влиятелните музиканти на 20-ти век и е приет в Кънтри Музиката, Залата на славата, Рокендрол Залата на Славата, Музикалната Зала на славата. Въпреки, че той е бил успешен музикант, Кеш разбива първия си брак и в определени моменти от живота си се бореше с наркотиците и алкохола. Независимо от греховете си, Джони Кеш е светец. Защо? Защото той беше в Христос.

Когато четем различни писма от Новия завет, ние сме склонни да четем поздравите в началото набързо или просто да ги пропуснем изобщо, сякаш те не са важни. Ако ние се отнасяхме към поздрава на Павел към Ефесяните по този начин, ние ще пропуснем нещо наистина важно. Павел посочи, че всички в църквата са "светци, в Христос Исус "(Ефесяни 1:1 "Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос, до светиите и верните в Христос Иисус, които са в Ефес:").

Въпреки, че много хора в църквата в Ефес бяха пияници, клюкари, или просто долнопробни хора, Павел не реши да ги идентифицира по този начин. Той знаеше, че ако сме "в Христос Исус", тогава ние сме светци. Ето защо той избра да поздрави църквата по този начин.

Римляни 7: 13-25
"Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? Да не бъде! Но грехът, за да се показва, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо, така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен. Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха. Защото не зная какво правя; понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, него върша. Но ако върша това, което не искам, съм съгласен със закона, че е добър. И така, сега вече не аз върша това, а грехът, който живее в мен. Защото зная, че в мен, тоест в моята плът, не живее нищо добро; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото доброто, което желая, не върша; а злото, което не желая, него върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И така, намирам такъв закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото присъства. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в частите на тялото си виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под закона на греха, който е в частите ми. Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога чрез Иисус Христос, нашия Господ! И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта – на закона на греха."

Защо Павел не разбираше собствените си действия?
(Той открива, че върши именно онова, което мразеше, и не винаги е имал силата да направи това, което е правилно.)

Към кого Павел се обръща за помощ да не съгрешава?
(Той поглежда към Исус Христос, за да го освободи от затвора на греха му.)

В Христос, Павел е бил светец. И все пак в Христос, Павел се е борил с греха и е вършел това, което е било правилно. В Христос, Джони Кеш е бил светец. И все пак, в Христос, Джони Кеш също се е борил с неговите грехове и е правил това, което е правилно.

Какво можете да научите от техния опит?
(В Христос, все още можем да се борим с греха, но Исус Христос, дори и да не сме перфектни, ще ни избави от наказанието и силата на греха.)

молитва

Благодари на Исус Христос, че те е избавил от наказанието и силата на греха.

събота, 13 декември 2014 г.

"Метаморфозата"


Метаморфозата


Ние също се променяме в нови създания, чрез вяра в Христос.


Пеперудите са красиви създания. От дизайна на крилата им до всички цветове, които изобразяват, те са великолепни. Преди да бъде всяка пеперуда прекрасно същество, все пак тя трябва да започне живота си като гъсеница, което е доста грозно.

Гъсеници се превръщат в пеперуди чрез процес наречен метаморфоза. Старата им природа отминава, и те се превръщат в напълно ново създание. Точно както гъсениците се променят в пеперуди, така и ние се променяме в нови създания, чрез вяра в Христос. Превръщаме се от грозни грешници в красиви светци.

2 Коринтяни 5: 16-17
"Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; дори и да сме познавали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така. И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!"

Какво означава "не познаваме никого по плът"?
(Това означава, че ние не мислим за някого от гледна точка на света, но по-скоро, от гледна точка на Христос.)

Какви сме "в Христос"?
(Ние сме нови създания с нова самоличност, вкоренена в Него.)

Какво е преминало "в Христос"?
(Старата ни идентичност, която е отделена от Христос.)

молитва

Нека всеки от семейството ти запомни- 2 Коринтяни 5: 16-17.

Джоузеф Принс - "Слушайте Исус и ще бъдете извисени"

     "Преминете от отчаяние в надежда и вяра, когато подадете ухо само на Исус. Присъединете се към Джоузеф Принс, докато изкачва планината Ермон и разкрива откровения за истини относно преображението на Исус и това, което се случи след това. Научете защо, когато слушате само гласа на благодатта, на Исус а не гласът на закона, ще сте издигнати независимо от бедата в която сте или страховете пред които сте се изправили. Също така, вижте какъв е единственият начин, наистина да почитате Исус и да живеете за Неговата слава, и да спазвате Неговите думи на благодат и любов. Приемете живота с Божието благоволение, докато слушате само Исус-перфектния човек, който не може да ви провали."

четвъртък, 4 декември 2014 г.

Джоузеф Принс - "Освободени от страхът от смъртта"

     "Представете си, да живеете живота си освободени от робството на, страха от смъртта. Колко ли ларзличен ще бъде живота ви? Бъдете освободен днес, от страха към смъртта, докато слушате това, мощно възкресенско Неделно послание, за това, как е победен Дявола, как е победена смъртта и, как победата е осигурена за теб, завинаги. Разберете какво означава, да живееш в скришното място на Всевишния-място на божествената защита през целия ви живот и преживейте, как смъртта е победена и е под краката ви, във всички обстоятелства. Слушайте това освобождаващо послание и встъпете в живота, без страх, днес!"
 

сряда, 3 декември 2014 г.

"Остани вкоренен!"


Остани вкоренен!


Отделени от вярата, която е вкоренена в Исус, всеки от нас е мъртво духовно дърво, което произвежда лоши плодове.


Едно дърво може да ти разкаже много за християнския живот.

Здравото дърво, ще расте и ще дава плодове. Но не просто някакъв плод. Здравото дърво ще даде плод, който ще береш и на който ще се наслаждаваш. От друга страна, болното дърво е съвсем различно. По-вероятно е изобщо да не даде плодове. Ако даде плод, вкусът му ще е отвратителен. За разлика от здравото дърво, болното дърво никога не може да даде добър плод.

Точно както плода, който сме събирали расте базирайки се на това, какво е дървото, така и плодът, който ние произвеждаме в живота ни, расте базирайки се на това, кои сме ние. Отделени от вярата, която е вкоренена в Исус, всеки от нас е мъртво духовно дърво, което произвежда лоши плодове, това ние наричаме грях.
(Мат 7: 15-20 "Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини – от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. И така, по плодовете им ще ги познаете.").

Ако си в Христос, ти си ново създание, и с течение на времето ще даваш добър плод. Като любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.
(Гал. 5:16 -24 "И така, казвам: ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът – противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате. Но ако се водите от Духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание; против такива няма закон. А които са Иисус Христови, са разпънали плътта заедно със страстите и пожеланията й.").
Тези са известни като "плодът на Духа". Как можем да ги вземем?

Като пребъдваме в Христос.

Често християните отиват при Исус за прошка на греховете им, така че, те да могат, да отидат в рая, но те изоставят Евангелието, когато става въпрос да го живеят ежедневно. И все пак Исус каза, че ние трябва да пребъдваме в Него (Йоан 15: 4 "Стойте в Мен, и Аз – във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в Мен."). Какво означава това? Това означава, че трябва да останем вкоренени! Означава, че ние сме хранени от Него всеки ден и, че ние се развиваме, като оставаме в Христос.

Йоан 15: 4-5
"Стойте в Мен, и Аз – във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в Мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо."

Нашите добри дела не се произвеждат от нашите собствени усилия отделени от Исус. Те са произведени от Божието дело във нас чрез пребъдване. Търсиш ли Божията помощ, за да живееш за Него - пребъдваш ли в Него - или се опитваш  по твой си начин?

молитва

Благодари на Бог, че в Христос ти си ново създание. Помоли Го за Неговата благодатна сила, за истински живот и истинска радост в живота.

понеделник, 1 декември 2014 г.

"В любовта няма страх, а съвършената любов изгонва страха"


    1 Йоан 4:18 "В любовта няма страх, а съвършената любов изгонва страха, защото в страха има наказание, но който се страхува, не е станал съвършен в любовта."


"Когато Господ ме освободи от законничеството, този стих го разбрах за първи път в живота си, така, че да започна, да го живея. До преди това имах страхове в живот си, но когато Господ ми показа, че Той е любов и, че в любовта няма страх, но че Неговата любов пропъжда всеки страх от живота ми, дори и този насочен към Него, понеже в страха има наказание а Той понесе моето наказание и сега вече няма да съм осъден за греховете ми, защото Исус беше осъден за моите грехове, това го знам, понеже Бог е праведен и свят, Той не може да се отрече от думите си и особено, че Исус взе нашите грехове и болестите ни понесе а и още, че греховете и беззаконията ни няма да помни вече.
Благодаря на Господ, че е праведен и свят и не може да се отметне от словото Си!
Ако има някакъв страх в живота ви, съмнения относно Бог, значи все още осъждението действа при вас. Отречете се! Бог осъди Исус Христос за нашите грехове, не е ли така? Тогава няма осъждение за светиите! Бог не е човек и да се променя, Той е непроменим! Той остава същия вчера, днес и завинаги. При Него не е може би! Хора, Той е Бог, не Го сравнявайте с хора и запомнете, че в Христос е новия завет, Той проля кръвта си за нов завет, стария го няма вече, но се написа за наше поучение, че това което човека може е едно нищо!
Ние не сме вярващи, ние сме братя и сестри, светии, защото така казва Господ! Ние се наричаме вярващи, но Бог ни нарича възлюбени светии!
Всеки страх, всяко осъждение, всяко обвинение е от Дявола използващ закона, за да ни връзва и осъжда, но благодарим на Бог, Който ни даде победата не чрез закона, но чрез Исус Христос Нашият Господ! Слава на Исус Христос, че прие нашето място и се жертва за нас. Върху Него дойде наказанието донасящо нашият мир. Имаш ли мир вътре в теб? Това е защото Исус бе наказан, това е факт, свидетелство, че си в перфектни взаимоотношения с Отец. Исус бе наказан, Бог няма да те накаже за греховете ти, щом наказа Исус за твоите грехове! Ти си спасен/а, изкупен/а, възлюбен/а, ти си ново създание, старото премина, всичко стана ново. Ти си под благодат, за това няма да те владее греха! Ако има грях в живота ти, имаш нужда от повече благодат, защото се казва, че под благодат грехът не ни владее. Да, под закон, грехът ще царува в живота ти! Бог осъди грехът в твоята плът, за да не те осъди грехът, но за да не ни владее грехът е нужно да укрепнем в Божията благодат и истина, която истина те прави свободен/а от всяко осъждение, вина, срам и страх.
Укрепни в Божията благодат, законът произвежда роби, избери днес какъв/ва искаш да си? Роб или царско дете..."

"Живота ти свидетелство ли е или биография?"Живота ти свидетелство ли е или биография?


Свидетелствата са много по-различни от биографиите. Свидетелството е за Исус.


Кой е твоят герой? Чел ли си биографията му? Ние обичаме истории за герои, които са извършили невероятни неща, нали?

Във всяка биография, героят спасява него, нея или някой друг от ужасна съдба. Като четем такива истории за героизъм, ние търсим източници на надежда и примери за смелост, всеотдайност, саможертва, и триумф. Биографиите са страхотни, но свидетелства са още по-добри.

Свидетелствата са много по-различни от биографиите. Свидетелството е за Исус - Неговият живот, Неговите постижения, и Неговите решения в живота на отделни личности. В свидетелството, Исус е героят, който ни избавя от ужасната съдба на греха, смъртта, ада, а праведния гняв на Бог.

Какво е твоето свидетелство? Как те спаси Исус?

Откровение 12: 10-11
"И чух силен глас на небето, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се хвърли долу обвинителят на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог.
А те го победиха заради кръвта на Агнето и заради словото на тяхното свидетелство и не възлюбиха живота си дори до смърт."

Кои са двата начина по които обвинителят Сатана е победен?
(Чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство.)

Как ще победим Сатана в живота ни?
(Като свидетелстваме за заместителната жертвата на Исус Христос, Който от наше име прие наказание за нашите грехове.)

Това би било добро време, за да споделиш свидетелството си с един член на твоето семейството.

молитва

Благодари на Бог за това, че е героят в живота ти и, че те е спасил от Сатана, греха и смъртта.

Топ 10 за изминалата година