Търсене в този блог

понеделник, 29 февруари 2016 г.

Говори Исус! - "Не се паникьосвай когато другите казват лоши неща за теб или ти правят гадни неща" - Ден 6


Знам, че си бил изненадан и наранен от думите и действията на хората, които са ти направили ужасни неща. Светът е пълен с хора, които ги е грижа само за себе си. Много хора говорят за Бог, въпреки това, техните сърцата могат да бъдат далеч от Мен. Когато бях разпънат, само няколко скърбяха. Повечето хора ликуваха. И все пак, Аз помолих Баща Ми да им прости. Аз избрах да умра за тях. Светът Ме мразеше тогава, и днес тези които обичат светските ценности, често мразят Моите последователи.
Когато си гонен заради връзката си с Мен, не се отчайвай. Вместо това се зарадвай, защото наградата ти ще бъде голяма. Ти споделяш Моите страдания. Въпреки, че те мислят, че са те наранили, по този начин те ти дават възможност, да съхраняваш съкровища на Небето. Тези съкровища идват от истина, правдата, любовта, милостта и понеже Ме следваш. И някой ден ще Ме чуеш да те посрещам в царството на Отца Ми казвайки ти: "Хубаво, добри Ми слуга!"

"Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас." Матей 5:11-12
"Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?" Матей 5:46

четвъртък, 25 февруари 2016 г.

Говори Исус! - "Желая да отговоря на твоите молитви!!" - Ден 5


Знам че си се чудил, защо толкова много от твоите молитви, като че ли нямат отговор. Понякога Моят Отец е отговорил но не по начина по който очакваш, защото Неговият план е по-добър от твоят. Но много пъти молитвите ти остават без отговор, защото не пребъдваш в Мене и Моите думи не пребъдат в теб. Трябва да живееш в Моите думи и да ги оставиш да проникнат в твоето сърцето. Прочетете ги, моли се за тях, и ги прилагай към твоето отношение и поведение.
И тогава, когато имаш нужда от една дума от Мен, Светият Ми Дух ще ти даде Моите думи в твоят ум. Когато се покорявашп на думите Ми, Моите желания ще станат твои желания  а след това твоите молитвени желания ще бъдат отговорени. Моята любов и радост ще изпълни сърцето ти и то ще прелива към хората около теб. Това ще покаже, Моята любов и сила на света, доказвайки че си Мой ученик.

"Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде. В това се прославя Моят Отец – да принасяте много плод; и ще бъдете Мои ученици." Йоан 15:7-8
"А Застъпникът, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал." Йоан 14:26

сряда, 24 февруари 2016 г.

"Царят на Славата, Господ Исус Христос!"

Господ Бог е Творец, Сам Той държи всичко в мощната Си Ръка. Тези, които уповават на Господа, никога няма да се посрамят! Всичко принадлежи на Господ, горко на противниците Му, на всички които отхвърлят Господ Исус Христос, защото няма друго име дадено под Небето чрез което човеците да се спасят от греховете им. Господ държи всичко чрез могъщото Си Слово!
Бог Свети Дух ни учи как да пребиваваме в Неговото свято присъствие, което е тъй желано... Той ни учи как да бъдем близо до Него. Всеки, който се отдалечава от злото, който се разкайва за греховете си, който обича правдата и истината, който се е отрекъл от суетата и лъжата на този свят ще живее в присъствието на Господа. Господ е нежен, очите Му не могат да гледат суета и лъжа, Той няма нищо общо със злото и света. Всеки, който живее в Божието присъствие получава награда, благословение, победа и избавление от всяко зло. Наша е отговорността да живеем в Божието присъствие всеки ден, Той желае действия и от наша страна а не само от Неговата.Всеки, който търси Божието присъствие няма да избегне нито едно от "горните" благословения. Всички които търсят Господа са благословени, не по задължение или заслуги а по обещание, както Яков, който като нас вкуси и прие Божията благодат за него.
Нашите очи са врати към душата и духът ни, врати към тялото ни. Издигнем ли поглед към Господа, ние го каним да влезе. Както имаме физически очи, така имаме и духовни, но човек може да вижда и с ума си. Какъвто и начин да употребим, за да погледнем и издигнем погледа си към Господа, Царят на Славата ще ни посети, ще влезе при нас в тази телесна къща.
Каква е тази привилегия Небесна? Господ, Творецът, Вседържателят, Избавителят, Спасителят, Силният, Могъщият, Господ на войнствата, Всемогъщият да ми дойде на гости и да вечеря с мен и аз с Него!
Бог Святи Дух ни нарича "вечни" и ни казва, че най-доброто за нас е при Господа, за това да отворим вратите си за Него и да ги затворим за света и Сатана. Царят на Славата чака да Го поканиш днес! Покани Го сега!

Съвети:
  • Спомни си че всичко принадлежи на Господ, Той е Творецът, Създателят
  • Ако си приел Господ Исус Христос за Господ и Спасител, живей живота си като спасен от вечния огън
  • Запомни че само Господ благославя и Той обича да дава по благодат а не по заслуги. Бог те благославя поради Неговите верни обещания, не поради твоята вярност
  • Имай общение с Царят на Славата, Той те чака


№24 Псалм на Давид.
ГОСПОДНА е земята и всичко, което я изпълва; светът и онези, които живеят в него, защото Той я е основал върху моретата и я е утвърдил върху реките. Кой ще се изкачи на ГОСПОДНАТА планина? И кой ще застане в святото Му място? Който има невинни ръце и чисто сърце, който не е надигнал душата си към суета и не се е клел в измама. Той ще приеме благословение от ГОСПОДА и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на онези, които Го търсят, които търсят лицето Ти, те са Яков. (Села.)
Издигнете главите си вие, порти, и издигнете се вие, вечни врати, за да влезе Царят на славата. Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД, силният и могъщият, ГОСПОД, могъщият в бой. Издигнете главите си вие, порти, и издигнете се вие, вечни врати, за да влезе Царят на славата. Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД на Войнствата – Той е Царят на славата. (Села.)

Говори Исус! - "Първо ела при Мен" - Ден 4

Скъпо мое дете, всеки път, когато си изправен пред труден въпрос или се бориш с труден проблем, или преминаваш през житейски трудности, ела при Мене, преди да отидете при някой друг. Чуйте думите Ми и в молитва размишлявай за тях. Често правиш точно обратното. Търсиш отговори, решения, утеха и напътствие от други, преди да дойдеш при мен.
Никой друг не може да ти даде отговорите, комфорта или ръководството, които аз мога да ти дам. Искам да дам Моята светлина, дори и в най-мрачните ти моменти. Искам да знаеш, че съвета Ми не е само Мой; той идва при теб директно от Отец. Радвам се, когато търсиш съвет от мъдри съветници, но първо ела при Мен и думите Ми. Моите думи са дух и живот. Те не само осигуряват перфектният съвет; те изливат Духа Ми и живота Ми в твоят дух и живот. Когато си объркан, обезкуражен или в отчаяние, духа и живота, който ще получиш от думите Ми ще ти даде повече от това, от което имаш нужда, съвет по-добър от хиляда съветника.

"Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка." Матей 11:28
"Защото Аз не говорих от Себе Си, а Отец, който Ме прати, Той Ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря." Йоан 12:49

Говори Исус! - "Позволи ми да излея Моят Дух и живот върху теб" - Ден 3Има толкова много случаи в които се чувстваш като че ли си празен. Вършиш разни неща, но като че ли сърцето ти се опразва. Има една тъпа болка или коварна тъга, която не иска да си отиде. Дори когато извършиш много неща, се чувстваш така, като че ли не си извършили нищо важно. Въпреки че можеш да потърсиш съвет от другите, нищо не отговаря на твоят най-дълбок копнеж. Това е така, защото думите и съветите на другите могат да предадат само информация, и повече информация а това не е, което ти трябва!
Нуждаеш се от дух. Нуждаеш се от истински живот. За разлика от думите на всички останали, Моите думи не предоставят само информация. Те вливат Моят Дух и Моят живот в умовете и сърцата на тези, които се вслушват в тях. В думите ми ще намериш отговори на всеки твой въпрос, светлина, когато си в тъмнина, комфорт, когато си наранен, и надежда, когато си в отчаяние. Най-важното, ще откриеш Моята съвършена воля за момента, в който се намираш. Думите ми ще положат Духа и живота Ми в твоят дух и живот. Чакам те точно в този момент.

"Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва. Думите, които ви говоря, са дух и живот." Йоан 6:63
"И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара;" Матей 7:24

понеделник, 22 февруари 2016 г.

Говори Исус! - "Поеми контрола над твоето сърце и се довери на моят Отец и Мен" - Ден 2

Моите ученици станаха свидетели на всяко чудо което извърших. Видяха ме да укротявам бурното море, да изцелявам болните, да давам зрение на слепите и дори да възкресявам мъртви. Въпреки това за тях все още беше трудно да поемат контрола над техните разтревожени сърца и да се доверят на Мен и на моят Отец. Тяхното неверие не Ме спря да ги обичам, но то ги спираше да изпитват радост, мир и сила в Моето присъствие. Същото се отнася и за теб. Всеки път когато си стресиран или разтревожен, осъзнай това, че си избрал да държиш сърцето си далеч от Мен. Ти си избрал да не се довериш на Мен или на твоят Небесен Баща който те обича. Ти или не слушаш Моите думи или не им се покоряваш. Ако започнеш да прекарваш повече време да слушаш Моите думи и да размишляваш за тях през денят ти, твоята вяра ще расте и дори ще полети. И като се покоряваш на моите учения, ти ще изпиташ едно ново ниво на интимност с Мен и моят Баща. Твоята любов, вяра и сила ще растат отвъд всичко, което някога си си представял. Обещавам ти.

"Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен." Йоан 14:1
"Но Иисус, като чу това, което си говореха, каза на началника на синагогата: Не се бой, само вярвай." Марк 5:36

събота, 20 февруари 2016 г.

Говори Исус! - "Влез в момента" - Ден 1

"Скъпо Мое дете, защо продължаваш да се фокусираш върху бъдещето? Дали твоето съзнание ще стои пет минути в бъдещето или пет месеца, да живееш в бъдещето те спира да преживееш Моето присъствие. Ти можеш да преживееш Моята близост само, когато умът ти е изцяло в този момент. Всичкият стрес и страхове влизат в съзнанието ти, когато размишляваш за бъдещето. И всяко съжаление и огорчение идват в ума, когато размишляваш за миналото. Обаче, когато дойдеш в този момент, не само ще преживееш Моето присъствие, но също ще станеш чувствителен към потребностите на хората около теб. Само когато стоиш в момента, Моята любов, състрадание и доброта ще текат през теб за тези, които споделят момента с теб. Те ще виждат Мен в теб и ти и Аз ще променим денят им, така че да повлияем на живота им за вечността. Посвети днес времето и вниманието си да живееш с Мен в момента."

"Не казвате ли: Още четири месеца, и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви, повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва." Йоан 4:35
"Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло." Матей 6:24

четвъртък, 18 февруари 2016 г.

Джоузеф Принс - "БОГ ТЕ Е ОЧИСТИЛ, ЗАТОВА НАРИЧАЙ СЕБЕ СИ ЧИСТ"


Превод от английски - Валентина Иванова 
Благодарим ти Валя!


Искам да споделя с вас нещо днес, за което ако се държите здраво то ще бъде благословение за вас, ще ви помага. Това послание дойде към мен през една нощ, по свръхестествен начин. Духът на Бог дойде върху мен и аз попитах Господ,казах: Господи, всеки е излекуван чрез раните на Исус, нали? Библията казва: „Чрез Неговите рани бяхте излекувани“ – минало време. Както е казал брат Хейгън: Ако „Ние бяхме излекувани“ 1Петър 2:24, значи аз бях излекуван. Ако аз бях излекуван, значи аз съм излекуван. Това е нещо, което вече е станало, действието е в минало време.
Аз казах на Господ: Ако ние сме излекувани чрез раните на Исус – гледахте ли този филм „Страстите Христови“, как Исус понесе ударите с камшик и остана прав. Вярвам че това наистина се е случило, защото той трябваше да приеме пълното наказание за пълното ни излекуване. Затова Той се изправи отново, и всички му казват: Стой долу, стой долу! Но Той се изправи, за да поеме пълното наказание, защото те обича, и извоюва цялостно излекуване на твоят дух, душа и тяло. Амин. И това е вярно- чрез раните на Исус ние сме излекувани.
„Но тогава“, попитах Господ, „как така все още има вярващи, които имат проблеми в тялото си, проблеми със здравето си?“ Основното за което говорех, беше излекуването. Но принципът, който Бог ми откри през онази нощ, не се отнася само за здравето, отнася се също и за финансовите благословения, отнася се за всяко благословение. Амин. Знаете ли къде ме насочи Господ? Насочи ме към Левит. Светият дух дойде върху мен и ми каза: Отвори на Левит. И Той ме заведе до глава 14, до законът на прокажения в деня на неговото изчистване. Проказата по времето на библията е смъртоносна болест, за която няма никакво лечение. Тя е като СПИН в наши дни. Ако някой има проказа това е равно на смъртна присъда. Това е бавна смърт, това е ужасна смърт. Защото докато умираш не можеш да прегърнеш близките си и да прекараш време с тях, те трябва да далеч от теб, защото болестта е заразна. Това е ужасна смърт. И така, Господ ме заведе до закона на прокажения в деня на неговото изчистване.
Но първо искам да ви покажа нещо друго – Исус, който изцелява прокажен. Това е първото споменаване на изцеление в евангелията. Първото специфично изцеление, Исус изцеляващ прокажен. В Матей 8: „А когато Исус слезе от хълма, последваха го големи множества“. Той току-що е свършил проповядването на Проповедта на планината. „И ето, един прокажен дойде при Него и му се  покланяше, казвайки: „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш“. Тогава Исус простря ръката си и го докосна, казвайки: „Аз искам, бъди очистен“ Матей 8:3 - за тези, които винаги се чудят дали Господ иска да ги излекува, чуйте внимателно тези думи, защото Исус е същия вчера, днес и завинаги. „Аз искам!“  толкова много го иска, че го е направил божествен закон. „Аз искам“, защото Той те обича. „Аз искам“, и после казва: „Бъди очистен. И веднага проказата му беше очистена. И Исус му каза: „Гледай да не кажеш това никому, но иди, покажи себе си на свещеника и принеси дара, който Мойсей е заповядал, като свидетелство за тях“.
Церемонията, която извършва свещеника при очистване е това, което ще разгледаме в Левит 14, законът на прокажения в деня на изчистването му. Левит 14:1 -7 „Господ говори още на Мойсей, казвайки: Това ще е законът на прокажения в деня на очистването му: той ще бъде заведен при свещеника“. Обърнете внимание, прокажения е заведен при свещеника, прилича че е включена трета страна- човекът ще бъде заведен, третата страна е без име, защо?- защото това е Светият дух. Светият дух завежда теб и мен до свещеника, до Исус. „ И свещеникът ще излезе вън от стана, и свещеникът ще го прегледа, и ако проказата действително е излекувана в прокажения, тогава свещеникът ще заповяда да вземат две птици“, сега обърнете внимание на това: той ще го прегледа и ако проказата действително е излекувана, сега, чуйте внимателно, нещо, което аз никога досега не бях забелязал, а съм мислил върху тези стихове много пъти през годините, но това което никога досега не бях забелязал до преди да дойде върху мен Божия дух е следното: Това е ритуал за прокажен, който вече е излекуван. Мислех че това е ритуал, чрез който се лекува прокажения. Но не, това е ритуал за прокажен, който вече е излекуван. Забележете, библията казва че свещеникът ще го прегледа, стих 3, за да види дали проказата е излекувана. Ако проказата не е излекувана, за прокажения няма никакъв ритуал. Знаете ли какво, този закон никога не е изпълняван, защото как може да бъде излекуван прокажен без Исус? Така че още от времето, когато е бил написан този закон, в продължение на стотици години до идването на Исус, този закон никога не е прилаган, защото нито един прокажен не е бил излекуван. Затова, първият път, когато прокажен е излекуван, Исус му казва: Иди при свещеника за свидетелство на тях, че Месията е дошъл.
Как това се отнася към теб и мен? Колко от вас ще се съгласят с мен, че ние сме излекувани. Като християни, като вярващи в Христос всички ние сме вече излекувани, Исая 53:5, 1Петър2:24. Ние всички сме законно излекувани, но въпреки това някои от нас преживяват атаки, симптоми в тялото си, които се опитват да ни внушат мисълта, че не сме излекувани. В случая, който разглеждаме, прокажения също е излекуван, както сме и ние. И все пак виждаме, че въпреки че е излекуван, има процес през който трябва да премине. Той вече е излекуван, слушайте, той вече е излекуван, но все пак има нещо през което трябва да премине.
Какъв беше моят въпрос? – „Господи, ако ние сме излекувани, а ние сме, чрез раните на Исус, тогава дай ми някакъв ключ към това, Господи“. През годините Господ ми е давал  ключове, един ключ, след него друг, колко от вас се радват на ключа за Господната вечеря, тя е причина за толкова много благословения в живота на толкова много хора. Но знаете ли какво? И това не ни е достатъчно, ние лидерите на тази църква искаме още повече от Бог. Ние молим Бог да ни казва още и още неща, заради вас, ние няма да спрем докато всички в тази църква не бъдат излекувани! Амин.
И аз вярвам, че това е друг ключ, който Бог ми даде: Този ритуал е за прокажен, който вече е излекуван. Това което прави свещеника е следното: Библията казва, че свещеникът ще вземе две птици. Ще повторя, прокаженият вече е излекуван, и все пак има очистване. Вие вече сте излекувани, и все пак има очистване. Всички ние бяхме прокажени, които вече са излекувани. Знаете ли, че вие бяхте прокажени, аз бях прокажен, проказата е както е греха. Ние всички сме грешници. Когато приехме Исус, спряхме да сме прокажени, бяхме излекувани, ние бяхме очистени чрез кръвта на Исус. И ние бяхме доведени до Свещеника чрез Светия дух. Алелуя. Но сега, сега, има ритуал на очистване. Въпреки че много вярващи са излекувани, те не разбират този ритуал. Ритуалът е много прост. Свещеникът ще вземе две птици и тези две птици представляват това, което извърши Исус. Знаете ли по Левиевия закон как са убивали животните? След като са умъртвени, са ги изгаряли върху олтара. Това е образ на Исус на кръста, жертвеното агне на Бог, той умря върху олтара на кръста. Животното е изгаряно върху олтара. Огънят е образ на Божия огън за нашите грехове, осъждането на Бог дойде върху нашите грехове. Този огън никога няма да дойде върху вас или вашето семейство, защото Исус понесе вашите грехове на кръста като жертва за грях. И тогава огънят, който би трябвало да падне върху твоята глава и да изгори теб и твоето семейство, няма никога, никога, никога да падне върху теб и семейството ти, защото Исус стана твоето жертвено агне. И огънят на Бог падна върху Исус и Той извика: Жаден съм, той беше погълнат целия от Божия огън, но Той погълна огъня на Бог и изчерпа до край огненото осъждане на Святия Бог. Амин.
Когато е принасяна в жертва птица, крилата на птицата е трябвало да бъдат разделени на две, но без да се отделят, Левит 1:17 , което е образ на Исус на кръста, разпънат. И двете птици представляват Исус. Едната птица представлява неговата смърт, другата птица представлява възкръсването му. Едната птица се убива над глинен съд върху течаща вода, кръвта се събира в глинения съд, после свещеникът взима живата птица, взима също и кедрово дърво, червен плат и исоп, които са образ на човечеството, от най-голямото, до най малкото, кедровото дърво е най-голямото, исопа е най-малкото, което никне от стената.  Когато библията разказва за мъдростта на Соломон, казва че той говори за дърветата, от най-голямото, кедровото дърво до най-малкото – исопа .   Така че цялото човечество е включено в делото на Исус, от най-малкото  до най-голямото (3Царе 4:33).
Левит 14:6 „И свещеникът ще вземе живото птиче, кедровото дърво и исопа и ще натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото.“ Има две птици, нали. Едната е умъртвена, а живата е потопена в кръвта на мъртвата, и след като това е направено, Левит14:7„седем пъти свещеникът ще поръси, този който се изчиства“. Седем е цифра на съвършенството. Птицата, която е умъртвена е образ на Исус на кръста. Живото птиче е Исус, който възкръсна от смъртта, така че Исус, който възкръсна от смъртта се потопи в кръвта на своето дело. И сега кръвта на Исус е поръсена върху теб и мен. После свещеникът ще произнесе, че прокажения е чист. Той казва: Ти сега си чист! Левит 14:7. В Матей 8, Исус докосва прокажения, но не казва: Бъди излекуван, а му казва: Бъди очистен. И веднага проказата изчезна. Думата „очиствам“ в Левиевия закон не е просто изчистен от грях, основното значение на думата от еврейски е „изчистване от дефекти на тялото и болест“. Когато  Нееман се потопи седем пъти в река Йордан, библията казва: той беше очистен. Ние бихме го казали така: Той беше излекуван от проказа, но Божият начин на говорене е : Той беше очистен от проказа. Знаете ли какво, ако някой е излекуван, той е очистен. Показвам ви как да бъдете излекувани, когато вече сте излекувани. Вижте това, след като е поръсил прокажения седем пъти, какво трябва да каже свещеника?- Ти сега си чист. После се случва следното: свещеникът  „ще пусне на свобода живата птица в полето“ Левит 14:7. Сега, кой е живата птица? – Исус, възкръснал от смъртта. Щом свещеника произнесе, че си чист, тогава той ще пусне живата птица, т.е. само след като свещеника те обяви за чист, възкръсналият „Исус в теб, надеждата за слава“ ще бъде освободен, за да излекува тялото ти. И Господ ми говори онази нощ и ми каза: Знаеш ли какво се случваше през всички тези години с тялото на Христос - вярващите? - В продължение на 2000 години проповедници и учители наричаха моите хора нечисти: „Вие сте мръсни, вие сте нечисти, вие сте боклук, безполезни.“ А когато вие наричате хората нечисти, живата птица вътре в тях не може да бъде освободена. Бог очаква да се издигне свещеничество, което ще обяви хората за чисти. Какво е „чист“ според „Левит“? – Излекуван!
През тази нощ Светият дух дойде така мощно върху мен, че аз направих нещо, което не ви окуражавам да правите. Само когато Божия дух е върху вас и вие чуете Бог да ви казва това, тогава го направете – докато четях „Левит“, чух Бог да ми казва: „Сега просто отвори произволно“. И аз отворих произволно, Бог е мой свидетел, първото нещо на което попаднаха очите ми бяха следните думи, написани в червено: Деяния 10:15 „И глас дойде от небето и каза: Това което Бог е очистил, ти не наричай нечисто“. Алелуя, алелуя! Казвам ви църква, Бог е мой свидетел, това беше първото нещо на което попадна погледът ми, почувствах толкова ясно че Бог говори с мен. Бог ми каза: Чакам за проповедник, който ще се изправи, за да обяви хората за чисти. Те вече са излекувани. Но те имат нужда да знаят че са чисти, че са здрави, чрез думите на проповедник. Но, пастор Принс, аз не мога да намеря такъв свещеник. Ехо, какво си ти? Между другото, свещеника в „Левит“ не е първосвещеник, първосвещеника е образ на Исус, това тук е обикновен свещеник. И знаете ли кой е свещеникът днес?- Здравейте царско свещенство (1Петър 2:9). Кой е днес свещеника? Не ми казвайте, че не можете да намерите свещеник. Вие сте царе и свещеници (Откровение 1:6, 5:10). Погледнете се в огледалото и кажете: „Ти си чист, ти си праведен чрез кръвта на Исус, ти си излекуван“. И вие ще оставите възкръсналия Исус да бъде освободен вътре във вас. Амин. Сложете ръка на сърцето си, наречете се по име: Джоузеф Принс, наричам те чист, праведен, излекуван и благословен чрез кръвта на Исус, в името на Исус! Амин.
Сега, знаете ли тази история за Петър, когато Бог му казва: Не наричай нечисто това, което Аз съм нарекъл чисто? Нека да погледнем историята, само за малко. Това се случва на Петър в Йопия, Израел. Бил съм на това място, в Йопия, в същата къща на покрива, пастор Джошуа и аз бяхме там, бяхме на покрива, където Петър е имал видение. Това което се случва е че докато Петър се моли, изпада в транс и вижда видение докато е на покрива. И Бог му дава да види платно, спускащо се надолу, с всякакви животни върху него. И той чува глас от небето. Нека да проследим историята в Деяния 10:11, 12 „И видя небето отворено и някакъв съд слизащ над него, като много голямо платно съединено в четирите края, спускащо се надолу към земята. В него имаше всякакви четириноги земни животни, и диви животни, и пълзящи животни, и небесни птици.“ Което означава какво? – Че това са били животни, които не се ядат според закона на евреите, това означава че доста прасета са тичали в това платно, (хората се засмиват), вие виждате змии, виждате камили, те всички са считани за нечисти за ядене. Деяния 10: 13 Тогава дойде глас към Петър, стани Петре, заколи и яж. И Петър каза: „Не така Господи.“ Представете си Господ да ви се яви и вие да му кажете: Не така, Господи! Някой ми каза: Може би той не е знаел, че това е Господ. Може би е тествал видението.- Не! Той е знаел, казал е: Не така, Господи. Някои хора са така обвързани със закона, че дори Исус да им се яви и да им проговори, те няма да повярват! Те са по-обвързани със закона. И той казва това, Деяния 10: 14 „Аз никога не съм ял нещо, което е обичайно (често срещано, обикновено) или нечисто.“ Тогава Бог му отговаря: Деяния 10:15 „И гласът проговори към него за втори път, Каквото Бог е очистил, не наричай това обикновено.“ В старата версия на превода на Кинг Джеймс, се казва „нечисто“. Сега, това което казва Бог не се отнася за животни. Бог възнамерява да го изпрати при езичниците, в къщата на Корнилий. И Бог иска той да знае: Не наричай езичниците нечисти. С други думи ние не трябва да се наричаме едни други нечисти. И думата „нечист“, също може да означава „обикновен“. Каквото Бог е очистил ти не трябва да наричаш обикновено. Чуйте внимателно: Един път щом ви е докоснала кръвта на Исус, вие сте необикновен човек. Знаете ли какво означава „необикновен“? – Докато другите страдат от депресия и потиснатост, вие страдате от мир и радост. Вие сте необикновени. Амин. Вие, майки, докато другите майки страдат от стрес, вие страдате от мир, който никой ум не може да схване (Филипяни 4:7), от който сърцето ви прелива. Вие сте необикновени. Амин. Млади момичета, слушайте ме внимателно. Вие сте необикновени. Думата „необикновен“ значи „свят“. „Свят“ означава „необикновен“, който не е обичаен. Обратното на „святост“ не е „грях“. Обратното на „святост“ е „обикновеност“. „Святост“ означава „да бъдеш отделен“. Когато свещеника и хората на Бог са отделени за Бог, те се хранят най-добре, те се обличат най-добре, те живеят най-добре. Това е свят живот. Когато млади жени идват и ви казват: Ти още си девствена? В това време и на тази възраст?- Вие се изправете и им покажете, че вие сте необикновени. Че вие сте святи. Че вие сте очистени чрез кръвта на Исус. Отговорете им така: За мен да стана като теб – само една нощ е достатъчна, но ти да станеш като мен – никога отново. (хората се засмиват). Вие сте необикновени. Амин. Пазете своята девственост. Амин. Ако сте я изгубили, няма никакво осъждане, кръвта на Исус ви е подновила, не се чувствайте зле. Но ако не сте, пазете я. Тя ще е прекрасен подарък, за този който ще обичате. Амин. Вие сте необикновени. Осмелете се да бъдете различни. Осмелете се да изпъкнете. Алелуя. Амин. Необикновените хора са хора, които докато стават по-възрасни, не приемат неща като: Започнал съм да забравям много. Те не казват неща като: Вече съм много стар. Кенет Хейгън, преди да почине на 86 години, гледах едно от неговите събрания преди да почине, същата година. Той проповядваше на едно събрание, възрастен мъж, все още изглеждащ великолепно, той проповядваше и казваше, например: на 13-ти юни 1954 стана това и това, после казваше, знаете ли че 13 юни 1954 беше вторник? Неговия ум и памет на възраст 86 бяха все още удивителни. Брат Хейгън разказва това: Преди много време той чел статистика, в която се казвало, че всеки ден билиони клетки в човешкия мозък умират. Като повярвал на това, започнал да забравя, докато един ден Бог не му казал: Ти не си като хората от света. Ти си мое дете и паметта е част от твоя дух, а твоят дух никога не остарява. Тогава той си казал: „Аз имам ума на Христос (1Коринтяни 2:16). Аз няма да забравям нищо“. И знаете ли какво се случило? Вие можете да чуете записи на неговите проповеди и да видите, че до края на живота си той си спомня за неща, които са се случили 50, 60 години по-рано, датата и деня. Едно е да си спомняте датата, друго е да помните в кой ден от седмицата се е случило събитието. Някои хора дори не помнят в кой ден от седмицата са родени. Вие знаете датата, но не помните деня. Амин. Сега не започвайте да пресмятате на кой ден сте родени, слушайте проповедта (хората се засмиват). Слушайте внимателно, Бог ми говори и ми каза: Каквото съм очистил, не наричай обикновено, не го наричай нечисто. Какво означава това?- Не наричай себе си нечист, помни, ти си свещеник и можеш да произнасяш думи, които имат сила върху теб. Дори не наричай себе си обикновен. Не наричай себе си нечист. Ти не си такъв! „Да, други, обикновени хора, когато достигнат тази възраст, започват да забравят, но не и аз, аз съм необикновен“. Това е святост. Било е нещо необикновено за Сара да бъде силно желана от цар, който е имал харем от красиви жени. Това е необикновено за жена на възраст 65 години. И после, на възраст 89 години, да е желана от Авимелех, цар на Герар, царе са я искали, това е необикновено. Амин. Защо не виждаме тези неща сега? – Защото превръщаме в обикновени необикновените неща чрез това, което говорим. Каквото Бог е очистил, не наричайте обикновено. Бог очистил ли ви е? Тогава не наричайте себе си обикновени. И не се наричайте един друг обикновени. Амин. Нека да ви покажа разширения превод на библията.: Втори път дойде глас към него и каза: Каквото Бог е обявил за чисто, вие не опетнявайте и не осквернявайте като го смятате и го наричате обикновено и нечисто. Това означава, че днес, начина по който се опетняваме, е като наричаме себе си нечисти, ние оскверняваме делото на Бог. И така, това дойде към Петър във видение точно преди да отиде в къщата на езичниците, защото те са наричали езичниците – кучета, наричали са ги нечисти. Сега Бог иска той да отиде в къщата на Корнилий и да види езичниците „чисти“. Амин. Сега, погледнете съседа си до вас и кажете: Аз седя до чист мъж или жена, чист чрез кръвта на Исус. Погледнете някой седнал отстрани до вас и кажете: Аз съм седнал до излекуван мъж или жена, Алелуя, чрез кръвта на Исус. Нека да разискваме, кое е по-мощно: кръвта на Исус или вашите грехове. Когато те се срещнат, кое остава да стои?- Кръвта на Исус! Къде са вашите грехове?- Няма ги! Как смеете да се наричате нечисти, когато всемогъщия Бог заявява, че сте чисти? Бог казва за вас, че сте чисти, излекувани. Когато Бог докосва някого и го обявява за чист, това е сила. Когато Исус изговори думите, че прокажения е чист, проказата веднага изчезва. Помислете, въпреки че тялото на Христос, църквата, е законно излекувана и нейният Спасител е купил на огромна цена нейното излекуване, вярващите има нужда да изговорят това, защото те са избраните от Бог свещеници днес. Амин! Алелуя.
Сега, спускането на съда се извършва три пъти, казва библията. Три пъти Бог казва на Петър: Това което съм обявил за чисто, ти не наричай обикновено или нечисто. Три пъти, знаете ли защо? Числото три е много скъпо за сърцето на Петър. Той отрече, че познава Христос, колко пъти, три пъти. Знаете ли какво му казва Господ тук?- Петре, да кажеш: „Аз не познавам Исус“ е равно на това: след като аз съм те произнесъл за чист да обявиш, че си нечист. Днес, отричане на Исус е това: да кажеш че си нечист след като Бог те обявил за чист. Днес, християните така се отричат от това, че са излекувани. След като Бог те е излекувал, произнасяй че си излекуван. „Но, пастор Принс, болката още е там, как да произнасям, че съм излекуван, след като болката е още там“.
Ще ви покажа нещо отнасящо се до вярата. Римляни 4:13,14 „Обещанието към Авраам или към потомството му (неговото потомство сме ти и аз в Христос), че ще бъде наследник на света, не беше чрез закон, а чрез праведност от вяра. Защото ако тези, които са от закона са наследници, вярата е празна и обещанието е осуетено (без ефект)“. Сега погледнете стих 16 „Затова това, че ще бъде наследник на света е от вяра, за да може да бъде чрез благодат, за да може обещанието да е сигурно..“ Колко от вас искат обещанието на Бог да е сигурно? Как е направено сигурно? – От вяра чрез благодат обещанието е сигурно! Обещанието за здраве, обещанието за преуспяване е сигурно.
Бихте ли ми дали една банкнота от 50 долара? Благодаря. Кажете това: „Обещанието е сигурно от вяра, чрез благодат“. Това ми се случи през една нощ, друга нощ, всъщност съвсем наскоро, Господ започна да ми показва какво е вяра. Аз видях ръката си отворена. Да кажем, че вярвате, че Бог ще снабди определена финансова нужда, или вярвате за къща или кола, или нещо друго. Сега, вижте парите в ръката ми. Не ги размахвайте през нощта, ако минавате през сингапурско гробище. Те имат способност да върнат към живот някой умрял (хората се засмиват). Онази нощ Бог ми каза: Какво е сигурно за теб, ако си ме помолил за финансов успех? И аз видях парите в ръката си. Аз можах да почувствам парите в ръката си. Аз казах: Това е сигурност! Но Бог ми каза: За теб сигурно е това, което можеш да видиш , да почувстваш, това е сигурно за теб, така ли? Аз казах: Да!- Но не е така според небето! При нас на небето, ние не смятаме това за сигурно, това всъщност е много нестабилна основа. Защото, ако парите могат днес да са в ръката ти, утре може да не са там отново. Да се довериш на това, което виждаш и чувстваш не е много сигурно. -  Но за нас, сингапурците, това е сигурно. „Парите се в ръката ми! Сега мога да хваля Бог!“ Това би могло да е чек за 10 000 долара, това може да е първа награда от томболата – за нас е – „Уау, Бог е добър!“- Защото вие можете да я почувствате, да я видите. За нас това е сигурно. Но за небето, това не е сигурно. Знаете ли какво е сигурно за небето? Вярата е това, което е сигурно. Вярата е сигурна. С други думи, независимо че не виждате финансовия успех, че не го чувствате, заради завършеното дело на Исус на кръста, доверявате се на Бог и казвате Аз съм богат, това е сигурно. Това е сигурно. Дали има доказателство или няма доказателство, нищо не е по-сигурно в ума на Бог от вярата. Вярата е доказателството, че нещо съществува или че е вярно, за неща, които не са видени или почувствани (Евреи 11:1). Това е начинът по който мисли Бог.
Кое смятате, че е по-сигурно при нашето излекуване? Когато болката и симптомите напуснат тялото ви, болката вече не е там, вие си казвате: Сега съм сигурен, че съм излекуван. Сега, ако кажа, че съм излекуван, съм излекуван! - Но тогава вие основавате вярата си на нещо, което сте почувствали. Или на нещо, което не сте почувствали. За Бог това е много несигурно. Какво ще се случи, ако днес повече нямате симптоми, нямате болка – ще кажете, че сте излекувани. Какво ще правите, ако утре дяволът ви даде лъжливи симптоми на болка? Тогава не сте ли вече излекувани? Знаете ли какво е сигурно според Бог относно вашето излекуване?- „Чрез раните на Исус ние сме излекувани“ (Исая 53:5), това е което е наистина сигурно! И Бог иска здраво да се държите за това. Дали болката намалява, или няма болка, или има болка, или има симптоми, или няма симптоми, това не е сигурно. Сигурното е вярата ви, че чрез раните на Исус ние сме излекувани. Когато считате това за сигурно, тази вяра ще се погрижи да бъдете излекувани. Но внимавайте, много хора не знаят как да ходят във вяра. Те започват да вярват на това, което е казал Бог, че „чрез неговите рани ние сме излекувани“, после симптомите се подобряват. Тогава те си казват: Би трябвало да съм излекуван! Симптомите се подобриха! Те обръщат поглед отново към това, което виждат, към подобрените симптоми, бум, те падат отново,  тогава дяволът отново им дава друг симптом. Бог иска вярата ви да бъде сигурна, не заради себе си, а заради вас, за да бъдете здрави. Бог иска да знаете, че вярата ви е това, което е сигурно. Така, че когато държите парите в ръката си, това според Бог не е сигурно. За Бог, дори и вие да нямате парите в ръката си, ако вие вярвате на Бог, на това, че чрез завършеното дело на Исус вие сте богати (2Коринтяни 8:9), това е сигурно!
Ще ви кажа още нещо, което Бог ми каза онази нощ. Бог ми каза: Много от моите хора не знаят, че без вяра не могат да ме направят щастлив Евреи 11:6. Знаеш ли какво правят повечето от тях? Те изтърпяват вярата. Те чуват пасторите да ги учат: Изповядайте, дори преди да го почувствате, преди да го видите, изповядайте го и ще го имате, и знаеш ли какво правят те? – „Аз изповядвам: Аз съм излекуван, аз съм излекуван, всъщност аз не се наслаждавам на това, аз изтърпявам това, за да изчезне болката, да видя че болестта е излекувана“. Процесът на вяра е изтърпяване за тях. Това, което те търсят е крайния резултат. И Бог ми каза да ви кажа това: Вие трябва да изпитвате удоволствие от процеса на вяра. Трябва да имате това отношение: Дори да няма никакво проявление на оздравяване, само да ми вярвате ме прави щастлив. Вие трябва да имате това откровение, това знание, че когато използвате вярата си правите Бог щастлив. Защото без вяра е невъзможно да направим Бог щастлив. Сега, когато имате вяра като тази, и знаете, че правите Бог щастлив, вие може още да не виждате излекуването, да не го чувствате, но казвате: „Благодаря ти Господи, чрез раните на Исус аз обявявам себе си за излекуван“. И знаете ли какво? – Крайния резултат, проявлението ще дойде, но тогава, когато наистина сте изпитали удоволствие по време на процеса на вяра, вие ще кажете: „О, човече, проявлението вече дойде, но аз искам да продължа да радвам Бог“. Тогава ще започнете да упражнявате вярата си в нови области. Защото, знаете ли какво, аз виждам в духа, вие ще стигнете до положението, в което ще се наслаждавате да радвате Бог с вяра. Вие трябва да имате това отношение: дори да не видя проявление,- сега, моля ви, не ме разбирайте погрешно, когато имате вяра като тази, ще има проявление на здраве,- дори да не видя проявление, всеки път когато упражнявам вярата си, радвам Бог. Докато болката е още в тялото ви, кажете: Чрез раните на Исус аз съм излекуван. Но не го казвайте, мислейки само за крайния резултат, изтърпявайки вярата. Трябва да знаете, че вярата ви радва Бог. –„Добре, пастор Принс, вече го казах десет пъти, какво повече искате!? Цяла седмица го повтарям. Къде е проявлението?“ - Това означава, че погледа ви все още е върху проявлението. Но ако се наслаждавате на процеса на вярата, когато проявлението дойде, а то ще дойде!, вие ще започнете да търсите други области, в които да упражнявате вярата си. Радвайте се да правите щастлив Бог с вярата си. Амин.
Исус слезе от планината и видя прокажения (Матей 8). Когато Исус го срещна, прокажения беше ли вече излекуван? Или все още не беше излекуван? Неизлекуван прокажен, запомнете това. Какво каза Исус на прокажения?- „Аз искам, бъди очистен“, и веднага проказата изчезна. Исус прескочи целия процес и стигна до думите, които произнася свещеника в Левит 14, защото законът е много бавен. Законът казва: трябва да направиш това, трябва да направиш онова, вземи тази птица, вземи онази птица, умъртви тази птица, умъртви онази птица, вземи това дърво, вземи това нещо, после седем пъти и т.н., после го обявяваш за очистен. Исус прескочи всичко това, четете внимателно, ще ви покажа разликите между закона и благодатта и колко е прекрасно да бъдеш под благодатта. Един път да разберете това, то е удивително. Исус дойде направо до произнасянето: Бъди очистен и човекът беше очистен. Впрочем вие сте ме чували да проповядвам това, под закона, когато докоснете прокажен, да приемем че вие сте чист, ако докоснете нечист, нечистият ще ви направи нечист. Под закона, нечистотата е заразна. Болестта е заразна. Под благодатта, Исус, чистият докосва нечистия. И нечистия става чист. Под благодатта светостта, здравето и живота са заразни. Затова на нас ни е казано да отиваме и да полагаме ръце върху болните. Забележете, че излекуването е заразно. Вие не се разболявате от болестта на болния, когато полагате ръце. Никога не се страхувайте, че ще хванете неговата болест, той ще получи, това което вие сте получили, Христос във вас, божествен живот. Знаете ли, има хора, които ги е страх да положат ръце. Знаете ли, че дори нашето тяло, нашите крака имат вени, които имат клапани, не позволяващи кръвта да тръгне в обратна посока. По същия начин, когато вие положите ръце върху болния, съществуват духовни клапани, които няма да позволят тази болест да влезе във вас, но позволяват силата на Бог да преминава през вас към болния. Амин. Сега ще ви покажа как Исус промени всичко за нас под благодатта. Исус прескочи всички неща, които трябваше да се извършат и ни даде крайния резултат. Това е прекрасна истина от евангелието. Крайният резултат е: излекуван, очистен, благословен. Под закона вие трябва да направите това, да направите онова, направи това, направи онова, за да се излекуваш, за да се очистиш, за да бъдеш благословен. Под благодатта, Исус ви дава крайния резултат, чрез своето завършено дело. После ни казва, сега, като сте излекувани, като сте благословени, живейте победоносен живот. Под закона вие трябва да се подчинявате, подчинявате, подчинявате, за да станете благословен. Под благодатта, Бог ви дава крайния продукт, вие първо сте благословени, за да можете после да се покорявате на Бог. Това добра новина ли е? Да! Амин! Алелуя! Хвалете Господа! Слушайте внимателно, има много хора, които учат църквата на различни стилове на живот, на почтеност и свят живот. Не съм против всичко това, но ние сме забравили, че всичко това е вторичен продукт от вярата. Ние сме забравили простотата на вярата – вярваш в сърцето си и изговаряш с устата си. Слушайте внимателно. Ние казваме неща като: вяра без дела е мъртва. С други думи, да, съгласни сме, трябва да говорим, но има и неща, които трябва да направим. И когато попитате: Какво да направя? Отговорът е: Не знам, но има нещо, което ние трябва да направим. Всеки път, когато мислите, че има нещо, което трябва да направите, вие идвате под закона. Римляни 10 казва: Мойсей описва праведноста от закона като казва това: Човекът, който прави – прави – ключът на закона е правене, правене, човекът който ги прави ще живее в тях. Но следващия стих казва: Но праведноста от вяра говори, праведноста от вяра говори. Законът е правене, правене, правене. Вярата е говорене, говорене, говорене. По време на по-ранното събрание, Господ ми говори и каза: Царете говорят, служителите (слугите) правят. Вие сте царе и свещеници. Вие имате повече авторитет (власт) да обявите някого за чист , отколкото свещеника от Левиевия закон. Те са били само свещеници. Вие сте царе и свещеници. И където е думата на царя, там има сила. Но знаете ли какви учения се появяват днес? „Към вярата трябва да има съответно действие“. Най-голямото съответно действие към вярата е да говорите това в което вярвате! Нека да ви задам въпрос. Библията казва, че ние трябва да имаме вярата на Бог. Бог, Бог на вярата ли е? Как е създал всичко? Чрез вяра. Когато Бог е видял тъмнина, е казал: Да бъде светлина. Той първо я изговаря. След това я вижда. После поглежда към земята: Нека земята за произведе добитък, каза ли Той след това: Какво трябва да направя, какво да бъде съответстващото на думите ми действие? Какво трябва да направя сега, защото вяра без дела е мъртва? За Бог говоренето е правене, правенето е да говориш! Най-голямото нещо, което можеш да направиш е да изговориш като цар нещата, които искаш да видиш да се случват в твоя живот. Като обявяваш себе си за чист или друг човек за чист, ти оставяш живата птица, Исус Христос, да бъде освободена вътре в теб.
Кое е най-голямото чудо в живота ви? – „Най-голямото чудо в моя живот е да уцеля джакпота, да го чуя, да го видя, да го усетя“. – Някои хора чакат това да се случи. А ако ви кажа, че Бог казва, че вие сте богати сега? Има хора, които играят лотария със същия номер всяка година, после неочаквано уцелват печалба. Те са толкова щастливи. Но това, което получават не е дори частица от това, което вече са вложили. Някои хора чакат  в следващите няколко години да станат преуспяващи. Исус ви е дал крайния продукт, завършеното дело. Проспериращ? – Той ви дава тази позиция незабавно чрез негово завършено дело. Няма нищо за което да чакате, вие сте проспериращи сега. Вие сте излекувани сега! Вие сте чисти сега! Вие получавате благодат сега. Но, пастор Принс, защо аз не мога да видя тези неща?- Защото ти не ги произнасяш, не ги казваш, дълбоко в себе си мислиш, че само да вярваш и изговаряш не е достатъчно. Затова не виждаш да се случва. Да говориш на Бог, е правене. Сътворението е извършено чрез говорене. Най-голямото от всички чудеса е вашето новораждане. И как сте получили новото си раждане и как е осъществено то във вашия живот? Като повярвахте в сърцето си и признахте с устата си, че Исус Христос е ваш Господ, вие бяхте спасени. Единствено като повярвахте и говорихте! Най-голямото чудо ви се случи, когато повярвахте и говорихте. Казахте ли след това: Какво ли трябва да бъде моето съответстващо действие? – Не! Вашето действие, вашата вяра работи като вие говорите това, което вярвате. Това е най-голямото дело на вашата вяра – да я изговорите. Амин! Би трябвало всяка сутрин като се събудите, да казвате: Аз имам супер здраво тяло. Нищо не мога да направя, имам супер здраво тяло. Имунната система на моето тяло е удивителна: тя отблъсква всяка болест. Амин. И всичко това е заради завършеното дело на Христос, аз имам супер здраво тяло. Изглеждам все по-добре и по-добре. Ставам все по-млад и по-млад.
Да повторим още веднъж. Начинът по който работи законът е този: Направи това, направи онова, направи това, направи онова, това е процес, който отнема време. После, един ден ще имаш крайния резултат- ще бъдеш благословен, излекуван. Исус дойде и прескочи целия този процес. Той направи всичкото „правене“, което ние трябваше да направим и ни даде крайния продукт, благословеното следствие, крайния резултат чрез своето завършено дело. Ще ви покажа тази тайна, колко от вас обичат да видят разкрити тайните на Бог? В първото чудо, което Исус извършва, кое е първото чудо на Исус? -Той превръща водата във вино. Между другото, библията не осъжда пиенето на вино. Бог осъжда пиянството, Бог не осъжда храненето, Бог осъжда лакомията. Ако имате проблем с алкохола, дори не докосвайте бутилката. Но чуйте, Исус не превърна водата в гроздов сок. Знам, че има проповедници, които учат това. Но не забравяйте, има церемониал-майстор там долу, когато той опитва виното, което Исус направи, той не каза: Уау, много хубав гроздов сок. Той каза: Това е най-доброто вино, но той дори не знае откъде е дошло. В първото чудо никой не е излекуван, няма гонене на дявола, и все пак това е първото чудо, и винаги има много неща, които да научим, когато нещо се споменава за първи път в библията. Исус превърна водата във вино. Знаете ли колко време отнема да се произведе добро вино? Чух от човек, който притежава лозя в Италия как се произвежда добро вино. Ще проведем кратък урок по производство на вино. Ще започнем от семето докато стигнем до виното, за да видим удивителното дело на Исус. Семето трябва първо да бъде посадено, преди да имате виното, трябва да имате гроздето, преди гроздето трябва да имате лозата, преди да имате лозата трябва да имате семето. Така че времето, от когато е посято семето до времето, когато лозата дава грозде са  2 до 3 години. Но гроздето, което дава лозата след тези три години все още не е добро за вино. Има хора, които са алчни и искат още тогава да направят вино, но това не е вкусно вино, не е добро. Трябва да чакате повече, след 3те години, трябва да чакате до 6-тата или 7-мата година. Тогава гроздето вече е добро за правене на вино, но само за обикновено вино. Ако искате наистина добро вино, след като сте го направили през 6-тата или 7-мата година, трябва да запазите виното неотворено за около 10 години, 20 години, колкото повече стои, толкова по-добро става. От времето, когато семето е посято в земята до времето, в което виното става наистина добро, знаете ли колко години са? 20 години за добро и до 30 години за още по-добро вино. Исус ни дава крайния резултат. Знаете ли какво направи Той? Компресира (сви) времето от 20 години в 1 миг и им даде крайния продукт. Той ни дава крайния резултат чрез своето завършено дело. Вие не трябва да остарявате, очаквайки всеки ден голямата печалба. Исус ви прави богати сега! Амин. Вие трябва да наричате себе си „излекувани“. Аз наричам себе си „преуспяващ“, когато вземам влака, наричам себе си „преуспяващ“, когато вземам автобуса, и си представям, че шофьора (никога не съм му го казал, разбира се), е моят личен шофьор. Радостта, слушайте внимателно, радостта не е виждането на къща, кола или други материални неща, радостта е да вярвате на Бог. Всеки път, когато наричате себе си излекуван, очистен от кръвта на Исус, праведен чрез кръвта на Исус, това носи радост на сърцето на Бог, само това е достатъчно. Един път като разберете това, вие ще започнете да се радвате на процеса на вяра. Няма винаги да „изтърпявате“ вярата заради проявлението на благословението. Вие ще се радвате на вярата, дори когато още няма никакво проявление, знаейки, че вярата ви радва Бог. Да повторим още веднъж, какво направи Исус чрез благодатта. Той ви даде, чрез своето завършено дело, крайния резултат, благословеното следствие, крайния продукт.
Църквата на Ефесяните, Ефес е място в Турция, което съществува и днес, е една от най-духовните църкви. Преди Павел да замине, той събира презвитерите, в Деяния 20:32 „Препоръчвам ви на Бог и на словото на неговата благодат, която е способна да ви изгради..“ – „словото на неговата благодат“. Четири години след това, Павел написва най-духовното си от всички писма до християните в Ефес. И това писмо започва така, глава първа от Ефесяните, ние всички сме седнали заедно с Христос, ние всички сме благословени с всякакво благословение, ние сме извънредно много благословени от Бог, той веднага ни дава крайния резултат. Преди да говори как да ходим достойно с Господа, преди да говори: съпрузи обичайте своите съпруги, съпругите да отстъпят властта на своите съпрузи, преди да говори за служителите да се подчиняват на господарите си, преди всичко това, преди да говори за това как трябва да живее християнина, преди да говори как да се противопоставим на силите на дявола, той говори: вие сте благословени, вие вече сте там, вие трябва да знаете, че сте там. Нещо в сърцето ви плаче и казва: Как бих искал да вярвам, че вече съм преуспяващ, че вече имам благодат, че вече съм защитен - извикайте го и го приемете: Вие сте! Амин. И един път повярвали, че сте благословени с всички благословения, седнали с Исус (Ефесяни 2:6 – И Бог, като ни възкреси заедно с Христос, ни сложи да седнем в небесни места в Христос Исус), и просто благословени, Исус ви дава крайния продукт! И после, колкото повече почивате в Исус, това ви прави способни да ходите достойно за Господа (Колосяни 1:10). Забележете, че за да ходите достойно, това е плод на приемането на крайния продукт. Колко добре ходите, зависи от това колко добре седите (Ефесяни2:6), колко се радвате на завършеното дело. И не само това, после вие можете да се изправите срещу дявола. Колко добре стоите зависи от това до колко разбирате, че вече сте благословени. Вижте, вие няма защо да очаквате да бъдете предпазени, когато дойде вирус, който никаква медицина не може да излекува, вие няма да бъдете предпазени тогава, вие вече сте предпазени.
Вие не се опитвате да влезете в „тайното убежище (защитено от Бог, скрито място) на Всевишния“(Псалм 91:1), вие вече сте там! Разбирате ли? Амин. Ковчегът на завета (Изход 25:10) се състои от златна кутия, над нея -умилостивилище (място за умилостивение, за помирение) Изход 25:17, и два херувима от двата края на умилостивилището. Всяка година свещениците слагат кръв върху умилостивилището. Какво има в златната кутия? – Десетте заповеди, двете плочи, жезъла на Аарон и манната, основното са двете плочи, десетте заповеди. На много християни е казано да живеят в „тайното убежище на Всевишния“, но им е казано така: трябва да направиш това, трябва да направиш онова, трябва да направиш това, трябва да направиш онова, тогава, един ден ще бъдеш „в тайното убежище на Всевишния“. Но не, един път след като сте в Христос -  всъщност това означава да сте в Христос, вие сте в подслона  на Всевишния, вие сте под крилата на Всемогъщия. „Хиляда могат да паднат от страната ви“ – заради непознати вируси, „десет хиляди от дясната ви страна“ – заради цунами, „но то няма да дойде близо до теб“ (Псалм91:7). Вие не сте направили неща, за да стигнете до тук, всичко ви е дадено като подарък, Исус е който извърши дела и ви даде този краен резултат. Вие сте тук, в скритото убежище, в умилостивилището на Всевишния. Знаете ли как можете да излезете от тук? Ще ви покажа как можете да паднете от тук. В момента, в който започнете да опитвате да правите, за да станете, това е закона, закона е десетте заповеди. В момента, в който започнете да се опитвате да изпълнявате закона, вие падате от благодатта, от вашето високо място, от умилостивилището, падате от благодатта, за да вършите закона. Падате от благодатта не когато извършите грях, а когато се опитвате да спазвате закона (Галатяни 5:4). Забележете, благодатта - умилостивилището  в Изход 25:21, Бог казва да бъде поставено върху ковчега, в който са плочите на закона, умилостивилището е по-високо от ковчега т.е. благодатта е по-високо от закона. Всяка сутрин трябва да казвате това: Татко, благодаря ти, семейството ми и аз сме така защитени, ние сме в Христос, седнал до дясната ти ръка, далеч по-високо от дявола, далеч по-високо от опасни вируси, далеч по-високо от вдигането на цените на петрола,  далече по-високо от всяка болест. Алелуя! Моето семейство и аз сме толкова защитени в подслона на Всемогъщия. Алелуя. Амин. Аз съм толкова защитен, Татко, моето семейство е толкова защитено и на сигурно място. И няма нищо, което да можем да добавим, всичко ни е дадено като подарък. Амин. Това е чудесно! Вие сте там! Нещо във вашите сърца отговаря на това, вие трябва да знаете, че вие сте завършени, цялостни вече в Христос, и всеки ден трябва да казвате това, да казвате, да казвате.
Ще завърша с една история, случила се с брат Кенет Хейгън. Кенет Хейгън се помолил за малко дете, което родителите довели на едно от изцелителните му събрания. То имало деформирани крачета, с неправилно оформени пръсти.  Бащата и майката завели детето при брат Хейгън и той положил ръце върху крачетата му. И знаете ли какво, когато отдръпнал ръцете си, те изглеждали по същия начин. Но брат Хейгън казал следното на родителите: „Аз вярвам, че силата на Бог премина към тези крака. От сега нататък започнете да казвате и двамата: Краката на моето дете са излекувани. Силата на Бог влезе в краката на детето ни. Силата на Бог работи мощно в краката на моето дете. Благодаря ти, Господи. Краката на моето дете са излекувани“. Той им казал: „Дръжте ключа на вярата включен“. И така, майката се прибрала с детето. На другия ден, когато къпела детето, погледнала към краката му, които висели безсилни, и казала: „Татко, благодаря ти. Аз вярвам на това, което ми каза този божи човек. Краката на детето ми са излекувани. Благодаря ти, че силата на Бог премина в краката му“. - Тя не почувствала нищо. Само чрез вяра, вяра, която говори, нищо, което да трябва да направи, само вяра, която говори. „Аз ти благодаря, Господи, силата на Бог влезе в краката на детето ми. Ръце бяха положени върху това дете. И силата на Бог премина в тях. И аз ти благодаря, моето дете е излекувано“. На следващия ден – същото – „Благодаря ти, Татко, детето ми е излекувано“. Не знам точно колко дена минали – 4 или 5 дена, един ден майката затворила очи, докоснала краката на детето и  казала: „Татко, благодаря ти че краката на детето ми“, и пум, тя чула пукане, отворила очи и видяла красиво оформени крака. Това е истинска история. Истинска история! Много хора, като след като видят това, казват: Бог е излекувал детето. Не, не, Бог го е излекувал още от момента, в който силата на Бог е преминала в него. Вярата е сигурна, амин, но майката е изговаряла излекуването. И Бог ми каза да ви кажа: Радвайте се на процеса на произнасяне. Дали е преуспяване, дали са финанси, дали е къща или е вашия сватбен ден, каквото и да е, започнете да го изговаряте сега, изговаряйте го, изговаряйте го. Амин. Амин. Наричам къщата си изплатена. Наричам дълга си изплатен. Алелуя. Амин. Нямате работа – кажете: Татко, благодаря ти аз имам работа, добра работа, в името на Исус. Амин. Не казвайте и не слушайте проповядване, което казва: Докато не направите това, докато не направите онова, докато не направите това, докато не направите онова, тогава един ден ще стигнете до това да сте преуспяващ. Бъдете внимателни с подобни учения. Амин.
20 години след като Павел написва на християните в Ефес, вие сте благословени и т.н., знаете ли какво се случва, в книгата Откровение, Исус се обръща към църквата в Ефес, като им казва: „Спомни си от къде си паднал“ Откровение 2:5, спомни се от къде си паднал – от мястото на благодат, църквата е паднала, знаете ли защо?- Защото те са се върнали обратно към закона. Те са били на високо място! Това между другото не са думи на осъждане. Ако Господ беше казал: Виж, ти си паднала, това е осъждане. Но като казва: „Спомни си откъде падна“, това е окуражаване, Той напомня на църквата , че я е призовал и избрал за да стои на високо място, под благодат (2Петър1:10). „Спомни си откъде падна“ – какво означава това? – Че можеш да се върнеш обратно. „Спомни си откъде падна“, от мястото на благодат. Това е мястото, за което говоря днес, мястото, от където вие казвате: Аз съм излекуван. И единствения начин да излезете от това защитено място, от тази защита е когато някой започне да ви говори – трябва да направиш това, трябва да направиш онова и вие сте вътре в скритото убежище на Всемогъщия Бог, но вие го слушате и си мислите: Искаш да кажеш, че не съм още там? Искаш да кажеш, че не съм още там? Аз трябва да направя онова, добре, аз трябва да направя това. Тогава падате, излизате от защитеното място. В момента, в който се опитате да правите нещо, излизате от защитата на Бог, защото вие казвате, че все още не сте там. Винаги когато се опитвате да вършите неща, за да станете това което Бог вече ви е направил, падате обратно в закона. Защото вие няма нужда да правите, за да станете, вие вече сте станали, така че да можете да правите. Алелуя. Амин. Благодаря ти, Исусе!
С обич! – състав „Християнски Блог“

петък, 12 февруари 2016 г.

СЪЖИВЛЕНИЕТО "ASUZA STREET" 1915г. - КОНФЕРЕНЦИЯ "ОГЪН" 2016г.

Съживлението започва! - 04.Април.2016г. Америка - Гледайте го по GOD.TV каналът!

Реклама:


Предаването на Сит Род - Съживлението на улица Азуза и пророчеството, което обхваща период от 100г. за неговото изпълнение, вече е при нас!


Конференция "ОГЪН" донесен ни направо от конференция "Азуза сега!", заповядайте на съживлението от "ул. Азуза" 1915г. - Америка"


вторник, 9 февруари 2016 г.

Джоузеф Принс - "Исус, брат като никой друг!"

         "Виждате ли, вие можете да дойдете при Него и да Го гледате като всемогъщ и да не сте в интимност. Но можеш да стоиш пред по-големия си брат да погледнеш към баща си и да кажеш- Тате. Татко е това, което Бог иска от вас, повече отколкото да го наричате – семогъщи Боже, Той иска да го наричате – Тате.">>>други проповеди на п-р Джоузеф Принс<<<

Топ 10 за изминалата година