Търсене в този блог

петък, 15 април 2016 г.

Говори Исус! - "Смири се и Господ ще те възвиси" - Ден 10


Вашият Отец ненавижда гордост и обича смирение. Той е дал безброй предупреждения срещу гордостта и увещания към смирение. И все пак, хората търсят похвала от другите и вършат много малко за да търсят славата на Отца. Въпреки, че това е в човешката природа, то не трябва да е валидно за вас. Осъзнайте, че всичко което притежавате е поради благодатта и милостта на Отца. Като знаете, че сте Мои представители, постарайте се с всички усилия, така че усилията ви да донесат слава на Отца Ми и на Мен. Нека вашата любов и добри дела, да привличат вниманието към Отца. Когато получите похвала, насочете я към Този, Който ви е дал всичките ви дарби и таланти. И когато другите казват или правят неща, които ви унижават, не реагирайте срещу тях.
Осъзнайте, че дори и нарочно да ви нараняват, те просто неволно ви благославят, като ви помагат да бъдете по-смирени пред Бог. Дете, ако се смириш и Ме последваш, ще бъдеш похвален/а и възвишен/а от Отца, на Неговото перфектно време. Една единствена дума на хвалата от Него е по-славна от славата на един милион души! И дете, Неговата хвала е за цялата вечност.

"Защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен." Лука 14:11
"Истина ви казвам: ако не се обърнете и не станете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. И така, който смири себе си като това детенце, той е най-голям в небесното царство." Матей 18:3-4


Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 2

Бог иска да те спаси а не да ти се кара

Да знаете че Бог е на ваша страна, това ще промени целият ви поглед върху живота. Ще спрете да мислите за Бог, като някой Който гледа надолу от Небето и е готов да крещи "Хванах те!", всеки път когато сбъркате.
Бог е, за!, вашият успех в живота. Той ви е създал с определена цел и Той иска да успеете. Той е Бог, Създателят Ви, който ще измерва успеха Ви в живота, и никой друг няма това право!
Това е изключително добра новина!
Това означава, че не трябва да се страхувате повече от Бог, защото Бог е на ваша страна. И все пак, някои хора толкова се страхуват от Бог, че те се изнервят дори само, когато говорят за Него. Знаеш ли защо? Защото те се чувстват виновни и след това те започват да си мислят, "Ако се доближа до Бог, Той ще ме поучава и ще ми напомня за всичките неща, които съм направил/а погрешно, и тогава аз ще се чувствам още по-зле!"
Това е далеч от истината, за която четем в Йоан 3:17 "Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него"(NIV). В действителност, Исус казва: "Не съм дошъл да ви се карам. Аз дойдох, за да ви спася."
Исус дойде, за да ни спаси а не да ни плаши.
В действителност, когато Бог изпраща съобщение до хората в Библията, не случайно първите думи които чуват са: "Не се страхувайте" Има 365 съобщения от Бог в Библията, които започват с фразата "Не се страхувай!", с други думи, за всеки един ден от годината имате по едно съобщение от Бог, който ви казва: "Не е нужно да се страхуваш. Аз съм от към теб; Аз съм с теб; Обичам те."
Как би се променил животът ви ако постоянно вярвате, че Бог е на ваша страна? Помоли Бог да ти помогне в твоето неверие.

"Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него." Йоан 3:17
(към другите дни...)

Топ 10 за изминалата година