Търсене в този блог

неделя, 22 септември 2013 г.

„Почивай докато враговете ти станат твое подножие.“п-р Джоузеф Принс

№104 „Почивай докато враговете ти станат твое подножие.“


„Но всеки ден ние сме изморени, всеки ден ние сме преуморени. Знаете ли защо? Би трябвало да бъде ежедневие да ходим при Исус. И Той ще ти даде „почивка“.“
Псалм 110, Давид изговори този псалм препълнен със Святият Дух и е цитат, който новозаветните хора цитират, Исус веднъж цитира от този псалм в Матей. И така, това е месиански псалм, който говори за нашият Господ Исус Христос. „Каза ГОСПОД на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато направя враговете Ти подножие под краката Ти.“ Отбележете първото „ГОСПОД“ и второто „Господ“. Отбележете начина по който са изписани буквите, първото ГОСПОД е само с главни букви, второто „Господ“ само „Г“ е главно. Това означава, че в иврит са използвани две различни имена на Бог. Първото едно, само с главните букви е ЙЕХОВА или ЯХВЕ. „ЯХВЕ каза на моя Адонай(Господ)“, така, че една Божествена личност говори на друга Божествена личност. Спомнете си че са три личности в един Бог. Не казваме три бога, Триединен Бог. Триединство, те са обединени в едни, Бащата, Синът, Святият Дух. Това е чудесна, Божествена мистерия. Бащата говори към Исус, Синът, Господ ЯХВЕ каза на Господа: „Седи от дясната Ми страна, докато направя враговете Ти подножие под краката Ти.“.“ Кога каза това Отец на Исус? Когато Той победи грехът, смъртта  и адът и възкръсна от мъртвите и се върна при Отец в плът и Отец каза: „Седи от дясната Ми страна, докато направя враговете Ти подножие под краката Ти.“ Така, Отец каза на Исус: „Седни.“ „Докато направя всичките  Ти врагове подножие под краката Ти.“ Защото в тези дни, дори Исус не е победил враговете, враговете трябва да бъдат сложени в подножие на краката Му. В тези дни, когато страните са воювали, когато генерала на страната отивал на война, и ако е победил, той взимал царя, всичките му генерали и главнокомандващи и ги връщал в страната му оковани във вериги. И кралят седял на своят трон и тогава довеждали кралят на другата страна и неговия генерал , и ги карали да коленичат а царят си слагал краката върху тях. Разбирате ли? И тогава всички хора надавали вик. Това е посланието което искам да покажа на всички вас.
Бог ми проговори и каза: „Синко, кажи на Моите хора да имат царско отношение.“ Исус каза да ви кажа да имате неговото тронно отношение. Той седи на Неговият трон нали? Какво е това „отношение“. Отношението на Исус е това, Той очаква от Своят Баща да доведе един по един, всички Негови врагове под краката Му. Болест, под краката Му, бедност, под краката Му, депресия, проклятие, липса, под Неговите крака. Амин? Слушате ли? Ок? Сега, къде сме ние? Ние седим в Христос. Ние сме тялото на Христос. Така, че буквално Бог довежда всички врагове под краката на Христос, ние сме тялото на Христос. В Ефесяни се казва, че Бог ще доведе всички неща под Неговите крака, което е Неговото тяло църквата. Еф.1:22-23 „И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата , която е Неговото тяло , пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.“ Това е красиво. Така, че ще дойдат под краката ни. И ето къде със сигурност ще откриете, че вашите проблеми ще свършат. Слушайте ме внимателно, за това искам да ви приближа до това, чрез Святит Дух. Бог не казва: „Докато всичките Ти врагове бъдат унищожени.“ „Докато всеки проблем в живота Ти е разрешен.“ „Тогава може да почиваш“ Бог не казва това. Бог казва: „Почивай първо, докато направя.“ Слушате ли хора? Това е силна, силна истина. Ние искаме нашите проблеми да са разрешени, тогава ние може да седнем. „Когато доктора ми каже, че всичко е наред, тогава ще мога да седна и да почивам.“ Това не е почивка, това не е да седнеш, това е човешка реакция. Какво иска дявола да направим, той започва пожар, защото малко пред вас е обещаната земя, това е земя на почивка и Бог ти казва: „Синко, влез в Моята почивка, стъпи в Моята почивка заедно с твоите неразрешени проблеми, стъпи с твоята болест, докато всичките ти врагове все още те атакуват, стъпи, влез в Моята почивка. Но вместо това, това което прави дявола; обаче в сърцата ни ние искаме да влезнем в тази почивка, нещо в нас желае да отиде там, казва ме си, само ако можех да стъпя в тази почивка, само ако можех да живея в мир, ок? Но в момента в който влезнеш в мирът, се запалва пожар някъде около теб. Така, че ти спираш и се опитваш да изгасиш огъня, тогава чувстваш, че нещо започва да гори зад теб и когато първият пожар е погасен, ти се обръщаш и почваш да потушаваш огънят зад теб, и когато този пожар угасне нов избухва на друго място, а това което осъзнаваш е че се въртиш в кръг. И ти потушаваш пожар, след пожар, след пожар и забележи, че ти никога не ходиш в спокойствие. Има поколение, което не можа да отиде в земята и това е урок за всички нас, ние всички помним народа на Израел в кадис-Варни, кадис-Варни е границата между пустошта и обещаната земя. Бог каза: „Ще ви дам земята.“ Сега, каква беше историята? Те искаха да изпратят съгледвачи да видят дали всичко е наред,  ок? Така, че те изпратиха 12 шпиони за 14 дни да проверят земята. И когато се върнаха те носеха този прът с голям грозд грозде. И казаха: Това е плод от земята! И двама от тях, Исус и Халев извикаха: Да отидем и да спечелим. Нека отидем незабавно и да завземем земята, защото Бог ни дава земята. И знаете ли, че 10 от тях казаха: О!, не! Ние не можем да завземем земята. Защото когато бяхме там, ние видяхме анакимите. Анак е племе гиганти. Врагове на Израел, те са били наистина високи. На иврит „анак“ означава „железни вериги около вратът“. Това е хомотът, хомотът на религията. Хомотът на закона, които те спират да влезеш в почивка. Жалкото е, че хората вярват в мнозинството, така че, АААА, те започнаха да плачат, „Ние не сме способни да завземем земята“, кой говори дали са способни или не? Бог каза: Давам ви земята! И все пак, те станаха скърбящи, отказваха да повярват и плачеха цялата нощ и казваха, че Бог ги е довел тук да умрат, Бог ни доведе до тук, но не да влезем. И някак си ти имаш вярата да повярваш и приемеш Исус, но нямаш вярата да повярваш, че Исус иска да те заведе в земя където текат мляко и мед, и благословения. Ти имаш вярата да излезеш, но ти нямаш вярата да влезеш. И аз имам намерението да проповядвам това на твоето невярващо сърце днес. Знаете ли, едно от най-тъжните неща които Бог ми каза, Господ Исус ми каза, „Моите хора все още виждат изцелението като работа.“ Ще ви покажа това, когато Исус дойде в къпалнята „Витезда“, и видя човек лежащ там от 38г., 38г. той беше в това състояние. Знаете ли, че 38г. символизира едно пътешествие на народа Израел, защото те се скитаха за 38г. Не 40г. Две години беше съд, Библията казва, че са бродели за 38г. Така, че този човек е седял 38г. в къпалнята „Витезда“, това е символ на Израел, когато дойде Исус. И Исус му задава един въпрос, Искаш ли да оздравееш?, знаете ли какво каза Исус? Проследете историята. Йоан 5:5-6 „И там имаше един човек, болен от тридесет и осем години. Иисус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече е така, му каза: Искаш ли да оздравееш?“ Йоан 5:8-12 Той дава няколко извинения, тогава Исус му казва. „Иисус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи. И начаса човекът оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е; не ти е позволено да носиш постелката си. Но той им каза: Онзи, който ме изцели, Той ми каза: Вдигни постелката си и ходи.“ Забележете какво казва, този който ме какво? Този който ме изцели! Как му отговориха те? „Попитаха го: Кой е Човекът, който ти каза: Вдигни постелката си и ходи?“ Вижте какво занижаване правят, вместо да го попитат, Кой е човека, Който те изцели, те му казват, Кой е човека, Който ти каза, вдигни постелката си и ходи?, човека каза, че Го е изцелил, но те не го попитаха кой го е изцелил, не го попитаха. Йоан 5:16 „Затова юдеите гонеха Иисус (и търсеха случай да Го убият), защото вършеше тези неща в събота.“ Тази последна фраза, че правеше тези неща в събота, на гръцки звучи така, „Беше обичайно за Исус да върши такива неща в събота.“ Беше му навик да извършва такива чудеса в събота. Изцеления в събота. Много, много е интересно, че когато човек почива, Бог е способен да работи. Дори когато изцелява телата ви. Когато човек работи, Бог почива. Бог не прави нищо. Когато човека почива, Бог работи. Исус направи повече чудеса и изцеления в събота, когато човек почиваше, отколкото във всеки друг ден. Интересно ли ви е? Господ ми каза наскоро, Моите хора имат същият манталитет като фарисеите. Те мислят, че изцелението е човешка работа. Само когато човека почива, Бог казва, Аз мога да работа. Това е моя работа. Ще ви покажа още нещо и това ще ви покаже какъв е манталитета на религиозните хора. Нали знаете историята за жената която е била наведена 18г; тя не е могла да се изправя, заради немощта й, тя беше в синагогата, Исус беше там, Исус я извика от пред, Исус каза: „Жено, свободна си от немощта си.“ Положи ръце на нея и тя се изправи. Сега проследете управника на синагогата, тази жена хвалеше Бога. Лука 13:13-16 „И положи ръце на нея; и тя веднага се изправи и славеше Бога. А началникът на синагогата, като недоволстваше за това, че Иисус изцели в събота, заговори и каза на множеството: Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден.“ Началника на синагогата отговаря с възмущение, понеже Исус излекува в събота. Кажете: „Трябва да се работи.“ Кажете го като фарисеи: „Трябва да се работи!“ Виждате ли? Защо казва, в тях идвайте и се изцелявайте, защото в техният ум, изцелението е човешка работа. Човек трябва да работи за изцеление. Има християни които казват: „Не работя достатъчно, за това не съм изцелен.“ „Не върша достатъчно неща.“ „Не върша достатъчно.“ „В тези дни се работи, тогава идвайте и се изцелявайте а не в съботен ден!“ J „А Господ му отговори и каза: Лицемери! В събота не отвързва ли всеки един от вас вола или магарето си от яслите и не го ли завежда да го напои? А тази жена, като дъщеря на Авраам, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?“ Исус казва, че твоето изцеление идва просто като си дъщеря на Авраам, просто като си!, не като работиш, просто като си! Просто като почиваш, просто като си дете на Бог! Изцелението е твое. Това е причината поради която ние не виждаме толкова чудеса в живота си. Ние винаги мислим, аз трябва да направя това, аз трябва да върша това, знаете ли нещо? На иврит думата „раффа“, като Йехова-раффа, Аз Съм Господ и твоето изцеление, „раффа“ означава „оздравяване“. Ок, чете се от дясно на ляво:

Раш пе алеф – Раффа. Означава „изцеление“. Коренното изучаване на тази дума, идва от иврит „Раффар“, което значи „отпускане“. Така, че коренът на Раффа е Раффар с „Хей“ на краят. Което значи „отпусни се“, изговаря се „отпусни се“. Това е коренът на думата изцеление в иврит. Това е една от причините, Библията ни казва, когато си кръстен в Святият Дух и започнеш да говориш ма езици, това е почивка… Така, че по средата на проблемите ти, ти започваш да се молиш на езици. Това ме води към последната част и ще ви приближа с това. Исая 53 е това подробно описание на страданията на нашият Господ Исус Христос. И аз ви обещавам, че ако вие си отворите очите за тази последна част тук, няма да трябва да си отваряте очите много, много в тревогите си през нощта. Никога, ама никога не идвайте на църква изморени и да спите по време на словото, защото ако това стане, вие ще стоите разтревожени през нощта. Ако не сте чули нещо, което ще ви пази в спокойствие. Слушайте, това е последната част, ще ви благословя с това. Тук се говори, че Исус страда за нас на кръста, Ис.53:4-11 „А Той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен. Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.“ 10 „Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му. Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.“ Цялата глава е месианска глава, говореща за страданието Му на кръста за всички нас. Сега, Исая 54, как ще вземем всичко което Исус е вече направил? „Радвай се, безплодна, която не си раждала! Запей от радост и извикай, която не си била в родилни мъки! Защото синовете на пустата са повече от синовете на омъжената, казва ГОСПОД. Разшири мястото на шатрата си и нека разпрострат завесите на жилищата ти! Не пести, удължи въжетата си и закрепи колчетата си. Защото ще се разпространиш надясно и наляво и потомството ти ще наследи народите и ще насели пустите градове.“ Това което Бог казва е, след като Исус свърши всичко, Исус казва на безплодна жена, безплодна жена е жена без плод, жена която няма резултати, това е жена която няма здраве в тялото си, няма пари в банковата си сметка, тя е разорена, лишена от физическо бебе, лишена от духовен плод, лишена от пари, от здраве, лишена. Бог никога не е искал човека да е безплоден, в началото Бог каза: „Бъди плодоносен.“ Така, че безплодието е символ на проклятие. И какво Бог казва на жената, ако ти си безплодна, ако твоите печалби са безплодни, ако твоята компания е безплодна, Бог казва, това е тайна, стих 2 и 3 „Ти ще успееш, приготви се за успех, разшири компанията си, защото ти ще направиш пробив.“ Понеже едно нещо ти трябва да направиш, какво е то? „Радвай се безплодна!“ „Запей безплодна!“ (в KJV) Сега, ако не познавате Бог, ще помислите, че е много жестоко да каже на безплодна жена да запее. Но ако познавате Бог, Той казва, че ако започнеш да си щастлива сега, спомняте ли си как се чувствате когато доктора прегледа тестовете ви и ви каже че всичко е наред, че сте чисти, спомняте ли си? Започнете да се чувствате така сега! Седнете и започнете да почивате! Спрете да пропускате почивните дни! Спрете да пропускате забавленията! Спрете да казвате, че когато този проблем се разреши, когато детето ми завърши университет, когато това е така, когато аз имам това благословение, тогава ще мога да си почина, тогава ще се радвам, тогава ще пея. И за това някои от вас не пеят, просто идват тук и са като лицемери, казват си, че няма да вдигат ръцете, оглеждат се на ляво и дясно, и се надяват хвалението да приключи бързо. Понякога имаме това отношение към другите, поглеждаме другия и казваме, е, аз няма никакви проблеми, аз съм много щастлив човек съм J. Аз не пея защото имам много проблеми. Бог ме разбира. И ако аз пея е двуличие… Ето в това Дявола иска да повярвате. Дявола иска да си мислите, че да пеете когато имате проблеми е двуличие. Когато Бог казва: „Запей, безплодна!“ Много безплодни пеят: „Алелуя, аз съм майка на много, Господ ме обича, Алелуя.“ И тогава идва някой и ти казва: „Майка на много? Да не се наричаш Сара, да не се наричаш Авраам, къде е твоето дете? Ти си двуличник!“ Но Бог казва, Не! Тя ме удовлетворява толкова много. Това е вяра. Хей! Не се е свършило докато безплодна жена пее. Бог иска да се радваш на живота, преди проблема да е разрешен. И Кой е отговорен да направи твоите врагове подножие за краката ти? Твоят небесен Баща. Той казва да седнеш, да почиваш докато положи враговете ти за твое подножие. Исус каза в Матей 11:28 „Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени 31, и Аз ще ви дам почивка.“ Помните ли когато ви казах, че думата „анак“ означава „железен врат“, „железна верига на вратът“, гигантите в земята, това е хомота на закона, помните ли какво Исус каза? С други думи всички които сте с вериги около вратовете си. Какво стана? „Елате при Мен и Аз ще ви дам почивка.“ Проблемът е такъв, че ние мислим че този стих е стих за спасението, но всеки ден ние се трудим, всеки ден сме отрудени, знаете ли какво? Трябва ежедневно да ходим при Исус. И Той ще ти даде почивка. Така, че не гледайте този стих и да си мислите, че това е стих за спасението. Да, може да използваме това за спасението, но повече от всичко друго, ако ти си отруден, ако се чувстваш натоварен със задължения, образование, домашни отговорности, работа вкъщи, кариера, очаквания, семейни очаквания, очаквания от жена ви, това може да ти причини прегърбване. И Исус каза: „Елате при мен,“ Не почиващите, изморените. „И вие отрудените.“ „И Аз ще ви дам почивка.“ Има само едно нещо за което Библията ни казва да се страхуваме, само за едно нещо да се страхуваме, Бог винаги ни казва, „Не се страхува.“, „Не се страхува.“, „Не се страхува.“, 365 пъти Бог ни казва да не се страхуваме, по един път за всеки ден от годината. Но знаете ли, че има само едно място в Библията където се казва да се страхуваме, от което да се страхуваме? И това е в Евреи 4:1 „И така, докато ни остава обещанието да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би някой от вас да се яви изостанал.“ Единственият страх за който Бог ни казва е да се страхуваме да не би да не влезем в почивка. Страхувай се да не би да не си отпочиващ. Страхувай се да не би да не си в мир. Знаете ли нещо за нас? От това което се предполага, че не трябва да се плашим, ние се плашим. От едно нещо Бог казва да не се плашим, ние се плашим. И Бог казва, страхувай се да не би да не си в почивка. Бог ни е обещал. Седни докато направя всичките ти врагове твое подножие.

вторник, 17 септември 2013 г.

"Звуци от ада" - РЕАЛНОСТ !

През 80-те години в бившия Съветски Съюз група учени-геолози работели над проекта за пробиване на свръх дълбока дупка. Ръководителят на проекта Азаков разказва: "Като комунист, аз не вярвам в небето или Библията, но като учен, вече съм убеден в съществуването на ада. Не е нужно да казвам, че ние бяхме действително потресени, откривайки такова нещо. Ние пуснахме микрофон в дупката за да запишем звука от движението на литосферните плочи. Но вместо движение на плочите, ние чухме крещящи човешки гласове, в които звучеше болка. Отначало ние помислихме, че звука идва от нашето оборудване, но след като още веднъж настроихме техниката нашите най-ужасяващи подозрения се потвърдиха. Виковете, воплите не бяха викове и вопли на един човек, те бяха викове, стенания, вопли на стотици милиони хора"...

(записаният на касета звук)

Кольската дупка е наречена път към преизподнята

В най-дебелата част на земята, на дълбочина 12 хиляди метра, микрофоните на учените записали викове и стонове. Вече Кольската свръх дълбока дупка я наричат "Пътя към ада" - всеки нов пробит километър носи нещастие на страната.

Когато копачните машини копаели тринайсетхилядния метър, СССР се разпаднал. Не след дълго пред тази страшна дълбочина, която не е била достигана от никой в света до сега, се разнесъл вледеняващ душата звук, приличащ на стоновете и виковете на хиляди мъченици. А после - мощен рев и взрив в дълбочината. Копачите разказват, че почуствали ужаса - като от шахтата изскочило нещо страшно, не видимо за очите, но от това още повече хора се уплашили. Техните разкази били публикувани във финландски и шведски вестници - те потвърдили, че "Руснаците пуснали демон от ада". Работата по копаенето била преустановена - обяснението било, че няма достатъчно финанси. Всичко било спряно, въпреки че много международни фондове били готови да вложат в уникалния проект. Една от главните причини за консервацията на свръх дълбоката дупка е била самият страх. Вглеждането в невидимото, по добре да се прекрати.

Към паметта от мистическото произшествие, когато сондата с писък изведнъж пада в пустотата на зловещата дълбочина, работниците оставят нарисуван дявол на стената на огромното здание, вътре в което се намира дупката. Какво е това, предупреждение?

Никой от геолозите не е предполагал, че на такава дълбочина може да има кухини. Температура от 200 градуса, викове и стенания... Учените се ужасили - точно така бил описан ада в църковните книги. А пуснатите в шахтата микрофони записвали шума, в който съвсем ясно се чували човешки гласове... Академик Давид Губерман, ръководител на сензационния проект, постоянно е запитван на конгресите за тези свръхестествени звуци от дълбочината на земята. Той отговаря еднозначно: Тяхната природа още е неясна...

Наука

В съветски времена на Кольската свръх дълбока дупка работели 16 изследователски лаборатории, те били под опеката лично на министерството на геологията в СССР. Сега проекта е замразен - от 1995 дупката се намира в процес на консервиране. Пробиването започнало преди 26 години, и по сложност то е сравнимо с полет в космоса. Нито една страна в света, освен Русия, не е могла да пробие такава дълбочина. Кольската свръх дълбока дупка била започната през 1970г. в чест на 100 годишнината от рождението на Ленин. През 1983 дупката достигнала 12 километра дълбочина, но следващите 262 метра били пробивани повече от 10 години. Изкачването от дъното на дупката става със специален кран и отнема 70 часа! Дупката в дълбочина прилича на коренната система на растение. Хората се борели до последния метър. Готови били да стигнат дъното и още повече. Но виковете прозвучал като предупреждение: вътре е ада. За последен път те били чути през 1994г, точно преди закриването на дупката.
В НОВИЯТ ЗАВЕТ ИСУС ХРИСТОС ЯСНО ГОВОРИ ЗА АДА


Исус казва: И ти, Капернауме, който си се издигнал до небесата, до ада ще бъдеш свален! Защото, ако се бяха извършили в Содом чудесата, които се извършиха в теб, той и до днес би останал (Матей 11:23). Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи (Матей 12:40).

Второ послание на апостол Петър: Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрачните ровове на ада и предаде да бъдат пазени за съд; (2Петър 2:4)

В откровението на Йоан, Исус казва: и бях мъртъв, и ето, живея за вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада (Откровение 1:18).

„Разкрий себе си на Исус и получи чудеса”П-р Джоузеф Принс

#43 „Разкрий себе си на Исус и получи чудеса”           
„Той те създаде в утробата на майка ти! Той те изкупи чрез Неговата кръв на кръста! Той те обича! Когато разкриеш себе си на Него ти ще достигнеш до пълнотата на образа, който Бог е предопределил да имаш. И ти ще царуваш в живота! Амин.”

Тази вечер ще видим тази история за този син на Авраам. И когато отиден на този стих, ние вярваме, че Бог Святи Дух ще отвори очите ни да разберем истината която Бог има за нас от тази чудесна история. Защо този човек е наречен син на Авраам? Добре. Ние научихме миналата седмица за тази дама която е била прегърбена 18г. Исус каза: „А тази Авраамова дъщерая как да не бъде освободена от тази болест.” От тази немощ за 18г. Така, че в момента в който тя стана, не и се налагаше да действа, просто като бъде. Има много места които се казва да направи. Просто да бъде дъщеря на Авраам. Небето е задължено да извършва чудеса. Бог ще се движи на твоето поведение. Амин? Тази вечер ще изучаваме сина на Авраам, неговото име е Закхей, това име му е дадено от Библията. Но преди това нека да погледнем в Галатяни 3:7-9 И кои са истинските синове и дъщери на Авраам? Апостол Павел, чрез Святият Дух казва: „Тогава знайте, че тези, които са от вяра, те са Авраамови синове.” Тези които са от какво? От вяра, са синове на Авраам. Амин? Не забравяйте, в момента в който станете син или дъщеря на Авраам, Бог е задължен да ти даде чудо. Всъщност, Той е чудесно задължен да ти даде чудо, Той те обича. Ок? За това ние се нуждаем да изучим това още малко повече. И така, какво е това, чрез вяра? „И Писанието, като предвидя, че Бог щеше да оправдае езичниците чрез вяра, предварително изяви благовестието на Авраам, казвайки: „В теб ще се благославят всичките народи.”” Оправдае чрез вяра. Всъщност в 6 стих Библията казва: „както Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда”. Така, че контекста тук не е изцеление чрез вяра, не е кръщение в Святият Дух чрез вяра, но контекста е праведност чрез вяра. „Така че тези, които са от вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам.” Не като работиш, като Авраам, не като правиш като Авраам, но като вярваш, като Авраам. Амин? Така, че слава на Господ. Ни виждаме в евангелията само две, Исус казва, син на Автраам или дъщеря на Авраам. Днес ще отидем на историята за Закхей. Неговото име на иврит е Заккай. Закка означава „чистият, оправданият”. Каквото и да е, този човек не е бил естествено чист, защото той е бил крадец, и той извършваше своите кражби като е бил събирач на данъци. Знаем всичко това, защото по-късно когато се покайва той казва: „Всичко което тъм откраднал...” Така, че той живееше живот като събирач на данъци и Библията казва, че той беше богат. Нека да следваме историята.
Лука 19:1-10 „След това Иисус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат,” Нищо кошо да си богат. Забележете, че той беше началник на данъчните. Но този човек беше Богат, заради маменето си, краденето. „искаше да види Иисус кой е, но не можеше поради множеството, защото беше малък на ръст. И се завтече напред и се покачи на една смокиня, за да Го види; защото щеше да мине през онзи път. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: „Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна у дома ти.” Невероятно, от всичката тълпа там, Исус погледна нагоре и му каза... Всяка една дума на Исус е красива. Ще разнищим това изказване, нали? Това изявление казва, Закхей е лично, спасението е лично, Той те нарича по име, когато Бог иска да те спаси, Той те назовава по име, знаеш ли? Бог не вижда тълпи, Бог вижда личности. Той знае твоето име. Това е лично. Слез бързо, това е неотложно, спешно е. Това е единственото място в евангелията, където Господ казва на някой да побърза. Когато идва до спасение това е единствения път когато казва: „Побързай да се спасиш.” Не чакай и една минута повече в тъмнина! Не оставай и една минута повече под силата на Сатана. Не оставяй и една минута повече не спасен. Амин? Библиата казва: „Днес е денят на спасението!” „Сега е приемно време!” Амин? Така, че Закхей е лично. Слез бързо е спешно, неотложно. Слез долу е смирено. Спасението е смирено. Амин? „Няма значение, ела от пред ако не си спасен.” Но колко от вас разбират, че да са спасени трябва да оставят всичко, да положат своето доверие в Исус,  понеже богатството не може да те спаси? Твоето добро семейно име не може да те спаси. Сещате ли се ковчега на Ной, имаше само един вход, само една врата, така, че костенурките идваха а жирафа трябваше да се поклони, за да влезе в ковчега. Колко ме разбирате? Амин? Ние всички влизаме в спасението през същата врата, Исус Христос. Така, че е смиряващо, „слез долу”. „Защото днес аз трябва...” Аз трябва. Когато го изучавах, Господ ми даде същите думи „А не трябваше ли тази жена да бъде развързана?” Същата дува в гръцкия е използвана и на двете места, (дей). (Божествена намеса). Аз трябва да остана в твоя дом. Защо е това? Защо е този божествена намеса на Господ Исус Христо, за да каже „Днес Аз трябва да остана в твоя дом.” Защо? Лк.19:9 „И Иисус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е син на Авраам.” Да се върнем на въпроса, как той стана син на Авраам? Между другото стих 10 е прекрасен, „Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси изгубеното.” Така, че на края на историята за Закхей, точно след като е казал, че е син на Авраам казва: „Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси изгубеното.” Сега ще открием тайната, как Закхей стана син на Авраам. „След това Иисус влезе в Ерихон и минаваше през града.И ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат, искаше да види Иисус кой е, но не можеше поради множеството, защото беше малък на ръст.” До тук не виждаме нищо специално, но ето къде гръцкият ви помага. Защото, когато четете стих 2 и се казва „искаше да види Исус кой е”, „Тогава там, той гледаше да види кой е Исус, но не можеше поради множеството, защото беше малък на ръст” Така, че много хора, дори и аз, когато го прочетох, си мислех, че е като повечето хора които са искали да видят Исус, някои хора са искали да видят Исус от любопитство, винаги ги има, амин? Някои са критични с Него, някои са Му ядосани, защото е нарушавал съботата, като фарисеите. Има много причини хората да се натискат да видят Исус, една майка вдигна децата си към Него, за да ги благослови, но как този човек, Закхей е различен? Ако погледнем внимателно в гръцкия, думата „да види” в 3 стих е „да види, което вече се е случвало продължително преди”, това означава, че Закхей е търсел да види Исус и преди много пъти. И преди Закхей е искал да види Исус. Той има сърце да види Исус. С други думи не е просто любопиство, търсач е, иска да види Исус. Той е искал да види Исус най-вероятно, защото Святият Дух е имал отношение с него. Колко от вас искат да видят Исус? Знаете ли, че това желание да Го видите Бог го оценява много високо. Толкова много. Хората питат, как мога да видя Исус п-р Принс днес? Да си го представя ли? Някой ми каза, че като си го представя, така ще Го видя. Е, Исус ни казва как да Го видим най-добре. След като възкръсна от мъртвите, по пътя за Емаус, Той ходеше с тях. Помислете за това. Той ходеше с тях в Неговото възкресенско тяло. И все пак Биболията казва, че той беше заслепил очите им, да видят Кой е Той. Защото, Той трябваше да ги научи на Библията. Той искаше да видят в Писанието, неща отнасящи се за Него. Те трябваше да Го видят в Писанието, за да Го видят лично. Защото ако Той им позволи да Го видят лично и осъзнаят Кой беше Той, ок? Ние всички казваме: „Е, добре за тях, те Го направиха в седмицата на възкресението.” Няма надежда за нас J Но понеже, той ги направи да Го видят в Библията, има еднаква земя за всички ни, Библията. Днес ние имаме същото благословено топло сърце, което Исус дойде да ни даде на всички ни. Слава на Господ! Ето така ние виждаме Исус. Сега, думата „искаше”, в гръцки е „зеттио”, това е много интересно и искам да ви наблегна вниманието на тази гръцка дума, защото зеттио е използвана също от Исус в стих 10 „Понеже Човешкият Син дойде да потърси(зеттио) и да спаси изгубеното.” Той гледаше за Исус а Исус гледаше за него много преди Той да гледа за Исус. Междудругото, думата зеттио е използвана в Евреи 11:6  Колко от вас искат Бог да ги възнагради? „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува, и че възнаграждава тези, които Го търсят.” (Всъщност, в българският език липсва дума преди търсят и тя е на гръцки се казва „ексзеттио”, но в английската Библия я пише „diligently”, означава „търси, издирва усърдно”) Така, че зеттио е използван отново, амин? Да търсиш усърдно. Мога ли да имам добър амин? Така, че Закхей отиваше към възнаграждението на зеттио(търси издрирва усърдно) Него. Наистина е искал да Го види. Искай да Го видиш в неделя, искай да Го видиш през ежедневието си, в живота си, амин. Бог обича това. Знаете ли нещо, да гледаш Исус е всъщност е равно на същото, като да вярваш в Него. Защото се казва, че както Мойсей в Йоан 3, „както Мойсей издигна змията в пустинята, така и Човешкият Син трябва да бъде издигнат, така, че всеки който вярва в Него”, забележете че думите са сменени, не който гледа, но който вярва в Него да има вечен живот. Знаете ли, че когато хората от Израел се оплакваха от Бог, те всъщност казаха: „Ох! Всеки ден ние ядем този слаб хляб.” Те нарекоха манната от небето слаб хляб. Никога не йдвайте до момента когато си мислите: „Оф, всяка неделя трябва да взимам този хляб.” Той беше тяхно изцеление, но те се оплакваха срещу хляба. Знаете ли какво стана в селдващият момент? Змии дойдоха. Змиите бяха там. Но змиите не могат да дойдат, когато ядеш и цениш хлабът. Но в момента в който те ценеха хляба, змиите дойдоха, охапаха ги, извикаха към Мойсей, Мойсей извика към Бог и Бог каза на Мойсей да направи бронзова змия, издигната на прът, нали? И ето какво Библията казва: Числа 21:9 „И така, Мойсей направи бронзова змия и я сложи на прът. И когато змия ухапеше някого и той погледнеше бронзовата змия, оставаше жив.” Ще ви покажа нещо много интересно. Знаете ли, че иврит, сторият завет е на иврит, думата „погледнеше” не е естествената дума за „гледане”, думата тук е силна дума, това е думата „хибиет”, ще ви покажа думата веднага. (хибиетгледайки очакващо или очакваш внимателно) Не е просто да погленеш, то е да гледаш очаквайки, да гледаш внимателно. Ако погледнеш болестта си, твоят рак, твоята болка, твоята болест на тялото на Христос и продължаваш да гледаш внимателно, тя не може да остане в твоето тяло по същото време. Ако Исус я е понесал а Той я е понесал, тя не може да остане в твоето тяло. Слава на Господ, сега, как този син на Авраам имаше желание да види Исус? Ще ви покажа нещо, това е във вашата Библия, вие се нуждаете от вашата Библия. В 18г. на Лука е историята за младият богаташ, той дойде при Исус, хвалейки се, „Господи, какво трябва да направя, за да наследя вечен живот?”. Той беше убеден в своята убеденост, че като спазва закона, ще наследи вечен живот, така, че Исус отиде при него и му казва: „Ти знаеш заповедите, не лъжи, не убивай...” Богаташат Му казва: „Всичко това съм спазил от младостта си.” Така, че Исус го възлюбва, поглежда го и му казва: „Едно нещо ти харесваш.” Така, че всеки път когато се хвалиш със закона, Господ винаги те сочи и казва: „Едно нещо ти харесваш.” Ти не можеш да застанеш пред Бог, чрез закона, защото всеки път когато правиш закона своя хвалба, Исус ти казва: „Едно нещо ти харесваш.” Амин? Този човек беше близо до съвършенство нали? Имаше само едно нещо което не можеше да направи, само едно нещо и той си замина. Исус му каза, че ще бъде перфектен, само едно нещо му трябваше. И това едно нещо е, „Бог не е на първо място, парите са на първо място.” Исус каза, вярвай в мен, защото той се хвалеше. Така, че Исус му даде закона, зада му покаже какво закона прави. Той едва ли можеше да даде и един лев. Той си отиде, без да дари дори и една стотинка. Но в следващата глава, Исус не дава никакъв закон, Исус каза: „Закхей, слез долу, довечера трябва да остана в твоя дом.” Ок? Какво беше това? Благодат. Колко от вас знаят, че той беше грешникът на града, началник на събирачите на данъци, всеки го презираше а Исус казва: „Слез долу, трябва да остана в домът ти.” От всички хора. Библията казва, че всички се радваха да видят Исус, ок, просто е дадена благодат. И какъв беше резултата? Лука 19:8 „А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето давам половината от имота си на бедните и ако някак съм ограбил някого несправедливо, му връщам четворно.” Когато говорите благодат, хората стават и изпълняват закона. Знаете ли защот този човек каза: „Връщам четворно.” Той всъщност спази закона без да го осъзнава. Изход 22:1 „Ако някой открадне вол или овца и го заколи или го продаде, да плати пет вола за вола и четири овце за овцата.” Когато получаваш благодат ти несъзнателно започваш да спазваш закона. Но аз виждам сърцето на Закхей е толкова пълно, че не го интересува колко дава, ок? Нали знаете, Библията е вълнуваща. Сега, нека ви приближа до последната истина, заради времето. В Библията няма незначителни детайли, числата са там по причина, имената са там поради причина. Лк. „19:4 „И се завтече напред и се покачи на една смокиня, за да Го види; защото щеше да мине през онзи път.” Така, Святият Дух ни споменава какво е било дървото, не каза че е някакво друго дърво, но че е смокиново дърво. Това дърво има много здрава основа, корени широко стъбло а клоните растат наитина ниско, за това се е покатерил и е погледнал на долу за Исус. Защо обаче Библията споменава смокиня, защо той се е покатерил на смокиня, ще ви го покажа в същата последователност в която Святият Дух ми го показа и вярвам, че това ще ви благослови. В Битие когато Адам и Ева съгрешиха срещу Бог, знаете ли какво стана? Когато съгрешиха срещу Бог? Славата изчезна, всъщност те не бяха голи, но имаха златно облекло което блестеше. Библията казва, че когато човека съгреши, славата изчезна и те видяха своята голота, ок? В Битие 3:7-9 „Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа и си направиха препаски.” Обикновенно нещо като стане, нали?, ти хващаш първото дърво което е там, така че, били могло да бъде дървото за познаване на доброто и злото това, това са все пак мои спекулации, във всеки случай смокинята е била наблизо. Защото когато осъзнали, че са голи, те за откъснали първите листа от дърво което са могли да намерят. И са взели листата и са покрили голотата си, ок? Бит.3:8 „И при вятъра на деня чуха гласа на ГОСПОДА Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на ГОСПОДА Бога между дърветата на градината.” Така, Закхей е горе на смокинята, Исус ходеше към Закхей на дървото, (един от най-добрите начини да научиш благодат е да правиш сравнения, контраст със стария завет, ок?) Адам и Ева се скриха сред дърветата на градината. Какво направи Закхей? Бит.3:9 „И ГОСПОД Бог повика човека и му каза: Къде си?” Исус поглежда към Закхей и му казва: „Закхей!” Знаете ли какво означава Закхей, „чистият”. Знаете ли? Днес ако разкриеш себе си на Исус, заради това което е направил Той за теб на кръста, когато се откриеш пред Исус, той ще те нарече: „Чистият ми.” От днес, всяка сутрин, ако ти искаш Божията намеса да бъде през целият ти ден, всяка сутрин или когато имаш личното време с Бог, „Имах лична връзка с Исус.” И не гледай като: „О, цял ден не съм се държал като християнин.” „Оу, не мисля че поведението ми е било както трябва да бъде.” Няма значение, открий себе си на твоята праведност. На твоето изцеление, Неговото име е Исус. Няма начин да контактуваш с Исус, дори и в молитва или пък да искаш да ти говори като произволно отваряш словото на посоки и казваш: „Говори ми Господи.” Няма начин да контактуваш с Царя на царете и Неговото здраве, неговият кураж, не ти е даден. Няма начин. Всеки един който дойде при Исус и беше болен оздравя. Не всеки в Израел по времето на Исус беше излекуван. Нито един в Ерусалим не беше излекуван, нито един от Галилея беше излекуван, но Библията казва, че всеки който дойде при Него беше излекуван. Тези които се откриха на Исус бяха излекувани. Защото ако откриеш себе си на лицето на безкрайната благодат Което Закхей видя и видя тези очи през които минаваше цялото небе, тези прекрасни очи погледнаха Закхей и казаха: „Слез долу Закхей, Аз трябва да остана в домът ти.” Тези очи виждат повече от това което ти виждаш в себе си! Защото Той те създаде в утробата на майка ти, Той те изкупи чрез Неговата кръв на кръста, Той те обича, Когато разкриеш себе си на Него ти ще достигнеш до пълнотата на образа, който Бог е предопределил да имаш. И ти ще царуваш в живота! Амин!

събота, 14 септември 2013 г.

„Законът е да вършиш, вярата е да говориш.“


п-р Джоузеф Принс

№40 „Законът е да вършиш, вярата е да говориш.“


         „Бог иска да живеете християнския си живот вярвайки. Не, като работите, работите, не като, вършите, вършите, но чрез вяра. Амин?! Правилно вярване, слушате ли ме?“

Нали знаете, че всичко което учим е от Павловото откровение. Защото ние никога няма да разберем дори старият завет ако не разберем Павловото откровение. Павловото означава, откровенията на апостол Павел. Бог даде на Павел, пълно разбиране за евангелието на благодатта. И Павел написа три четвърти от новият завет. Ето какво казва Павел в Римляни 16:25-26 „А на Този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповядването за Иисус Христос, според откриването на тайната, която е била премълчавана от вечни времена, а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е била известена на всичките народи за покоряването им на вярата,“ Хората мислят, че щом проповядваме благодат, не говорим за покорство, но всъщност говорим за нов вид покорство което идва. Не е да се покоряваме на закона, не е да се покоряваме на заповедите, но да се покоряваме на вярата. В Римляни 1:5 Павел казва: „чрез когото получихме благодат и апостолство, за да покоряваме на вярата всички народи в Неговото Име,“ Какво е вярата, вярата е да вярваш. Така, че Бог иска да се покоряваме на вярата. Какво означава това? Бог иска да живееш християнският си живот вярвайки. Не работи, работи, не върши, върши, но вярвайки. Амин! Правилно вярване, слушате ли ме? Моята проповед днес е „вярване срещу дела“. Говорене срещу вършене. Ще ви покажа, че тези двете са различни както нощта от деня. Те не могат да са на едно място и двете. Ти или живееш чрез благодат, или живееш чрез закона. Или живееш чрез вяра, или живееш чрез дела. Точно и ясно, Библията не ни води в мрак, когато става въпрос за какво е благодат и какво са дела. В Римляни 10:4-5 „Защото Христос е краят на закона за правда на всеки, който вярва. Защото Мойсей пише за правдата, която е от закона: „ако човек прави това, ще живее чрез него.““ Така, че какво е праведноста от закона? Има два вида праведност, една е праведноста от закона, другата е праведноста от вярата. Има само два вида праведност, едната е чрез дела, ти трябва да пазиш всички заповеди от Божия закон, за да те има Бог за праведен, това е праведноста от закона. Другата е праведност чрез вяра. Ти вярваш правилно и Бог те вижда праведно. Така, че какво е праведноста от закона? „ако човек прави това, ще живее чрез него.“ Фокусът е в делата. Човекът който върши тези неща ще живее чрез тях. Ние всички знаем, че новият завет е че праведния ще живее чрез вяра. Отбележете, че праведния, чрез вяра ще живее. Не чрез делата си. Така, че това е вярване срещу дела. Примерът за някой който е праведен чрез вяра, много от вас знаят това че е Авраам. Бог избра Авраам да е перфектен пример за това как Той иска ние да ходим във вяра и избра Авраам да бъде пример на праведен чрез вяра. Кое беше това, което причини толкова много благословения да дойдат върху семейството му, така, че всичките му наследници до днес да са толкова благословение? „Е пастор Принс, той трябва да е бил свят човек.“ „Той трябва да е бил велик човек на святостта.“ Какво имаш в предвид под святост? „Е, той трябва да е спазвал Божиите закони.“ Ето къде ние имаме проблем. Той живя 400г. преди десетте заповеди да са дадени. Той живя дълго преди Мойсей да ходи по земята. Така, че той никога не е знаел заповедите които ние знаем. И въпреки това, Библията го нарича приятел на Бог. Всъщност ако ходеше според заповедите, се е провалил, защото два пъти излъга, за жена си. А десетте заповеди казват да не лъжем. Спомнете си първият път когато фараона искаше жена му, той беше на 75г. а жена му на 65г. и каза на жена му, моля те направи ми услуга, не казвай, че си ми жена, кажи че си ми сестра, така, че да не умра. Много е ясно. И така, царят на Египет, взе жената и я заведе в двореца си, вие знаете това. Въпреки всичко това, човека се наслади на среброто и златото което краля му даде. Не само че излъга два пъти и когато беше на 90г. когато Авимелех я искаше за своя харем и все пак Бог му помогна, Бог го защитаваше. Бог не е за лъжата, но ви казвам, че Бог не работи, чрез системата на делата за Авраам. Това беше принципът на вярването. Авраам откри нещо, от което се нуждаем аз и ти да намерим, за да изпитаме благословенията които той изпита. И какво откри Авраам, нека прочетем Римляни 4:1-5 „И така, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът?“ Какво откри по плът, по естествен начин? Рим.4:2 „Защото, ако Авраам е бил оправдан чрез дела, той има с какво да се хвали, но не пред Бога.“ Той не може да се хвали пред Бог, Бог знае, че той излъга. И все пак Библията казва, че той е приятел на Бог. Рим.4:3 „Понеже какво казва Писанието? – „Авраам повярва в Бога, и това му се счете за правда.““ В момента в който повярва в Бог, Бог го има за праведен човек. Не чрез неговите дела, не чрез спазването на закона, просто чрез вяра Бог го счете за праведен. Павел ни затвърдява принцип в който да ходим. Рим.4:4 „А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодат, а като дълг;“ Какво означава това? Означава, че ако ти изработиш твоето благословение, ако изработиш изцелението си, Бог ще трябва да ти го даде чрез благодат или чрез дела? По заслуги, защото ти си го изработил. А Бог не може да бъде длъжен към никой човек. Бог иска да даде всичко чрез благодат. Така, че ако го изработиш, ти не го получаваш чрез благодатта а чрез трудът си. И Бог иска ние да сме благодарни към благодатта, не към делата, не към задълженията. Рим.4:5 „а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за правда.“ Така, че какъв вид вярване Бог счита за праведност? Какъв вид вяра Бог ще счете някой мъж или жена за праведен? Това е вярата не от дела, но този който вярва в Онзи, който оправдава безбожния, Бог счита него за праведен. Нека в задам въпрос. Ако Бог оправдава благочестивия, това логическо ли е? Да. Много хора четат толкова бързо, че чета, че Бог оправдава благочестивите. Ако се казва, че Бог оправдава благочестивите е много логично. Казва, се че Бог оправдава неблагочестивите. Ето защо вярата на много хора не работи, те вярват в грешни неща. Тук, Авраам повярва в Бог, Който оправдава неблагочестивите. „а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за правда.“ Всички ние сме квалифицирани. И ти трябва да вярваш, че Бог те прави праведен. Бог прави праведен безбожния (неблагочестивия). Ако ти вярваш в това, твоята вяра се брои за праведност. От една страна Бог оправдава неблагочестивия, базирано на неговата безбожност, това не може да бъде, защото той е неблагочестив. Това е въз основа на делата на Друг. Ако ти кажеш, че Бог оправдава благочестивите, ще означава, че понеже те са благочестиви, за това и са праведни. Но тук пише, че Бог оправдава неблагочестивия. На каква основа? На основата, че Исус завърши делата. Ако ти вярваш в това, ти вярваш, че Бог те прави праведен. Ти си неблагочестив, но Бог те прави праведен. Твоята вяра Бог я счита за праведност. Така, че пак е правилно вярване, срещу правилни дела. Днес има християни, които са пропуснали да разберат какво съм споделил в миналото, дори да са разбрали в сърцата си проповедта, в сърцата си те вярват във делата. Те не вярват, те вършат, за да се направи нещо, да стане нещо. Нека ви обясня. Нали знаете, то е като, детето ти да има изпит и решаваш да му даваш по един час допълнително да учи повече, така, че в сърцето си, ти вършиш всичко това, тогава на края, преди изпита, преди детето да отиде на училище, полагаш ръце на него и казваш, в името на Исус, ти ще успееш на изпита, ти си мъдър, съвършено си запомнил всичко. Някак си твоите думи нямат сила, изглеждат толкова плоски. Знаеш ли защо? Защото всичко това си го направил по принципа на делата вместо по принципа на вярването. Когато сме на принципа на извършване на дела, в момента в който желаем да освободим вярата си, не изглежда, че работи. Защото делата и вярата са противоположни. Като олио и вода, те не се смесват. Кога беше последният път когато се довери на силата на твоите думи върху своите деца, повече от обучението което имат? Кога беше последният път когато си казал: Татко аз ти благодаря за помазанието на Даниел, че той е десет пъти по умен от децата в неговия клас.? Защото, Бог направи Данаил и неговите приятели десет пъти по-умни. Бог може да направи същото за твоите деца. Татко благодаря ти, че моите деца когато отидат на училище, те ще имат чуващи сърца и ще бъдат бързи да разберат какво ги учи учителя. Нека Твоята мъдрост Татко да е върху тях. И е много лесно за тях да успеят. Това е принципът на вярата. „Но аз няма да правя това. Знаеш ли защо? Аз имам повече от достатъчно обучение за тях. По време на изпитите, ще съм по близо до тях, ще им обръщам повече внимание.“ Не казвам, че обучението не е важно, не казвам, че всички тези неща не са важни, просто казвам, че ако ти освободиш твоята вяра и Бог те води за обучение на децата ти, дава, но това идва след вярването. Защото ти не можеш да направиш и двете. Рим.10:5 „Защото Мойсей пише за правдата, която е от закона: „ако човек прави това, ще живее чрез него. Но правдата от вяра говори така: „Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се изкачи на небето?“ – тоест да доведе Христос долу;“ Тя не върши, тя говори. Когато Бог изговори: „Нека бъде светлина.“ Не дойде някой да каже: „Стига си говорил, ти трябва да имаш някакви дела.“ Не, Божието дело е да говори. Говоренето е Негово дело. Миналата нощ преди да заспя Святият Дух дойде и каза: „Знаеш ли защо направих говоренето да е принцип в новият завет?“ И аз казах: „Да, разбира се.“ И Господ каза, „Забелязал ли си че в старият завет не е принципът на говорене а принципът да вършене?“, Израел е под принципа на закона, и закона казва човека който върши, но да дойдем сега, е принципът на вярването чрез говорене. Аз казах, защо Господи? Господ каза, сега Моите хора са царе. Амин! Нали знаете, в двореца, всички хора които работят, те са слуги и роби, в царският дворец. Но какво върши царят? Да сте го видели да мие подът? Царят говори и то е извършено. В Откровение едно се казва, че кръвта на Исус ни уми всички от грехът и ни направи всички царе и свещеници на Бог. И двамата, царете и свещениците използват думите. Не делата. Използваме думи да хвалим Бог, както царете използват думи да променят обстоятелствата и да променят своето бъдеще. Този принцип на дела срещу вярване, работа срещу говорене е през целия нов завет. Галатяни 3:11 „А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно, защото „праведният чрез вяра ще живее. А законът не действа чрез вяра, а казва: „Който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него.““ Така, че какъв е принципът на закона, че човека който върши, ще живее чрез делата. И така, закона не е вяра, делата не са вяра, те са естествено недостъпни. Ти не можеш да вършиш неща за благословенията на децата си и да вярваш в говоренето. Твоето говорене ще бъде празно. Кое от двете следвате? В Галатяни 3:6-9 „както Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда. Тогава знайте, че тези, които са от вяра, те са Авраамови синове.“ Знаете ли, по някакъв начин аз вярвам, че Бог е благословил Израел и благодаря на Бог за нацията Израел, но аз не вярвам в християни които отиват при не вярващи евреи и се държат с тях, като че ли знаят всичко. Защото, нека ви кажа това, въпреки че те са естествени наследници на Авраам, ти си истински син на Авраам, „тези които са от вяра, са синове на Авраам.“ И тези които са от вяра са благословение, погледнете това, Галатяни 3:9 „Така че тези, които са от вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам .“ Не като работим като Авраам, некато вършим нещата като Авраам, но като вярваме като Авраам. Тези които са чрез вяра са благословени с вярващия Авраам. Благословението на Авраам е върху моята съпруга, тя ще се подмладява, слава на Господ. Благословението на Авраам е върху мен. И как ние сме благословени, като вярващия Авраам? Ако ние вярваме. И какво е вярване? Говорене с вяра. Нека ви приближа още малко. Лука 13:10-17 „И една събота Той поучаваше в една от синагогите; и ето, една жена, която имаше дух на немощ от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.“ Тази жена за 18г. не е могла да се изправя. Тя е разпознавала хората по техните обувки. И така, Исус поучава в синагогата. Вярата идва чрез слушане. Говорене с вяра. Когато отидете в Израел, и посетите някои синагоги, всички синагоги които посетите ще са обновени, нови синагоги. Има само една много древна от времето на Исус, намира се в Капернаум и все още стои. Знаете ли защо все още стои? Защото Бог я е оставил като паметник, защото този който я е построил, е бил римски стотник в когото Исус е видял голяма вяра, той е построил тази синагога и Господ я е оставил. Все още не е унищожена, все още си е същата. Когато отидете там, ще видите всички мъже които са сядали долу, но жените са сядали отстрани, по-горе, по-далеч, не са сядали като днес с мъжете си, седели са отделно. Представете си, че тази жена е била прегърбена за 18г; и тогава Исус влиза в синагогата, и като повечето хора днес, те всички искат да видят Исус. „Я да видя как изглежда Исус.“ и т.м.п. Къде си мислите, че е била жената? Прегърбена, зад някого зад тълпата. Но погледнете следващият задълбочен стих. Лк. 13:12 „А Иисус, като я видя, я повика и ? каза: Жено, освободена си от своята немощ.“ Ще ви задам въпрос. Как Исус я видя? Той е бил долу по средата със всички мъже. Жената е била горе, зад всички жени които са гледали през балконите, нали? И Исус можа да я види. Ще ви кажа нещо: „В момента в който повярваш, Бог те вижда.“
Независимо къде си ти. Амин църкво? Ще ви докажа, че тази дама е невероятен вярващ, тя стои по различен начин. ЛК. 13:13 „И положи ръце на нея; и тя веднага се изправи и славеше Бога.“ Не е ли невероятно, първото лице което тя видя след 18г; беше лицето на Божият Син. Сега внимавайте към следващото изказване което Исус каза. Лк. 13:14-15 „А началникът на синагогата, като недоволстваше за това, че Иисус изцели в събота, заговори и каза на множеството: Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден. А Господ му отговори и каза: Лицемери! В събота не отвързва ли всеки един от вас вола или магарето си от яслите и не го ли завежда да го напои?“ Не смятате ли че Исус е наистина готин? Казва ни нещата както са си, Амин? Тази жена вярва и ще ви покажа защо вярва. Лк.13:16 „А тази жена, като дъщеря на Авраам, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?“ В момента в който повярваш, Бог не те оставя под проклятие! Под болест! Под беднотия! „А този син на Авраам да не бъде ли освободен?“ „А тази дъщеря на Авраам да не бъде ли освободена?“ Забележете, че тя не е обикновен грешник. Всички там бяха грешници освен Исус. Но тя беше необикновен грешник, защо? Вярата дойде в сърцето й и в момента в който тя стана дъщеря на Авраам. Тези които са чрез вяра са синове и дъщери на Авраам. „дъщеря на Авраам, която Сатана е държал“ помислете над това. Лк.13:17 „И като каза това, всичките Му противници бяха засрамени и цялото множество се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него.“ Нека просто ви кажа. Много хора слушаха Исус, дори и фарисеите слушаха Исус, но не дойде вяра в тях. Библията казва, че вярата идва чрез слушане. Но това е специално слушане, ти трябва да слушаш когато Бог те учи. Защото жените които бяха там слушаха, фарисеите слушаха, дори и управителя на синагогата слушаше, но отбележете неговия отговор. Аз вярвам, че тази жена, понеже не можеше да види Исус, тя слушаше гласът Му и Неговите думи и тя повярва в сърцето си: „Господи Исусе, аз вярвам на това което каза. Аз вярвам, че Ти Си моя праведност. Ти Си Христос, Синът на живият Бог и Исус спря да проповядва, и каза: „Има жена там горе, доведете я тук.“ Бог отговаря когато има вяра. За 18г. Бог я обича, Бог Го е грижа за нея.

Но Бог не се движи чрез нуждата, Бог се движи чрез вяра. Когато Бог те погледне във вяра казва: „А този син/дъщеря на Авраам да няма ли повишение в работата?“ „А това дете на Авраам да не напредва ли в училище?“ „А тази дъщеря на Авраам, да не бъде ли освободена от тази болест?“ „А този син на Авраам, да не бъде ли благословен?“ Ето така Бог гледа на вас. Това е небесно задължение за синовете и дъщерите на Авраам. Запомнете, че тези които са чрез вяра са благословени с вярващия Авраам. Кое от двете избирате днес? Принципа на вярването или принципа на делата? Принципа на изговаряне или принципа на вършене. Кое от двете? Изборът е твой.

Топ 10 за изминалата година