Търсене в този блог

четвъртък, 31 май 2018 г.

Джоузеф Принс - "Без Исус не можете да направите НИЩО!"

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 16

Ти си призован да служиш не на себе си, но на другите

В края на земния си път, ти ще застанеш пред Бог и Той ще оцени колко добре си служил на другите в живота ти. Библията казва, "Всеки един от нас лично ще отговаря пред Бог" (Римляни 14:12 NLT, второ издание).

Размишлявай за извода от това. Един ден Бог ще сравни колко време и енергия сме отделили за себе си в сравнение с това, колко сме инвестирали да служим на другите.

В този момент, всички наши извинения че сме били егоцентрични няма да имат значение: "Бях твърде зает" или "Имах своите цели.", или "Бях претрупан с работа, забавления или се готвех да се пенсионирам." На всички извинения Бог ще отговори, "Съжалявам, грешен отговор. И сътворих, спасих, призовах и ти заповядвах да живееш живот на служение. Коя част не разбра?"

Библията предупреждава невярващите, "Той ще излее гневът и яростта си върху онези, които живеят за себе си," но за християните това означава, да изгубят техни вечни награди (Римляни 2:8а).

Ние се чувстваме наистина живи единствено, когато помагаме на другите. Исус каза, "Ако се стремите да спечелите живота си, ще го изгубите. Само онези, които предадат живота си за Мен и за Благата Вест ще разберат какво означава наистина да живеят" (Марк 8:35 TLB; виж още Матей 10:39, 16:25; Лука 9:24, 17:33).

Тази истина е толкова важна, че е повторена пет пъти в евангелията. Ако не служиш, ти просто съществуваш, защото живота е предназначен за служене. Бог желае да се научиш да обичаш и служиш на другите безкористно.

"И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога." (Римляни 14:12)
"и гняв и негодувание на онези, които са себелюбиви и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;" (Римляни 2:8)
"Защото, който иска да спаси живота си, ще го загуби; а който загуби живота си заради Мен и заради благовестието, ще го спаси." (Марк 8:35)

сряда, 30 май 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 15

Библейско изучаване: Дръж го опростено

Веднъж щом се убедиш, че ежедневното тихо време е нужно, за да имаш духовен растеж, какво ще кажеш да направим едно такова? Може би си мотивиран, но не знаеш как да го направиш.

Някой може да каже, "Ако се целиш в нищо, бъди сигурен че ще уцелиш!" За да имаш смислено тихо време, имаш нужда от план или някакви главни стъпки, които да следваш.

Главното правило е следното: Остави своят план опростен.

Първо, увери се че имаш Библията - съвременен превод, тетрадка да запишеш какво Господ ти показва и за да си направиш молитвен лист, може и песнарка в случай че решиш да пееш изпееш хваление.

След това, следвай тези три простички стъпки: Отпусни се, помоли се и започни да четеш.

 1. Чакай Господа(отпусни се). Утихни за минута; не бързай в Божието присъствие да говориш веднага. Следвай Божият съвет: "Мълчи и знай че Аз Съм Бог"(Псалм 46:10а). Бъдете тихи за известно време, за да навлезете в благоговейно настроение.
 2. Помоли се накратко(моли се). Това не е твоето молитвено време, но кратка въвеждаща молитва да помолиш Бог да очисти сърцето ти и да те води през това време. Нужно е да се настроите заедно с Автора преди да разберете Книгата Му! Два добри пасажа от Словото, които да наизустите са Псалм 139:23-24 и Псалм 119:18
 3. Прочети част от Писанието(четене). Ето тук започва твоят разговор с Бог. Той ще ти говори "през" Неговото слово а ти може да Му говориш "чрез" молитва. Започни да четеш Библията си:
 • Бавно. Не бързай; не се опитвай да прочетеш твърде много материал; не бързай.
 • Многократно. Чети пасажа отново и отново, докато не започнеш да си го представяш.
 • Без да спираш. Не спирайте по средата на изреченията, за да почнете да мислите за някоя доктрина. Просто четете тази част за чистата радост от нея, като позволявате на Бог да ви говори.
 • Високо но тихо. Четейки на глас, това ще подобри концентрацията ви. Това също ще ти помогне по-добре да разбереш какво четеш, защото едновременно виждаш и чуваш това, което четеш. Все пак четете гладко, за да не нарушавате спокойствието на някого около вас.
 • Последователно. Не използвайте принципа на случайността - пасаж там, глава от тук, каквото ви харесва ето там, и интересната част ей там. Чети Библията, така както е написана - книга или писмо едно по едно, както е подредена.

"Макар и князе да седят и говорят против мен, слугата Ти размишлява върху Твоите наредби. И свидетелствата Ти също са моя наслада и мои съветници." (Псалми 119:23-24)
"Отвори очите ми, за да виждам чудеса от Твоя закон." (Псалми 119:18)

вторник, 29 май 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 14

Вечността трябва да определя целите Ви

Божията цел за живота ти не беше само за тук и сега - те са завинаги и вечни. Ако си мислиш че живота ти е това, което изглежда, тогава твоите цели ще бъдат за този живот.

От друга страна, ако осъзнаеш че един ден ще застанеш пред Бог, и тогава Той ще те попита, "Какво върши, когато беше на Земята? Научи ли нещата, които ти бях дал, за да научиш? Доверяваше ли се на Синът Ми?" - тогава това ще оформи целите ти.

Помагат ли ви целите, да опознавате Бог, да израствате в Него, да Му служите, да споделяте за Бог, да Го обичате и да разказвате на другите относно Бог?

Това което те питам е, примерно, как се молиш? Когато се молиш, дали се молиш на Бог да ти помогне с твоите цели или се молиш да бъдеш в целите, които Той има за теб? Ако казваш, "Боже, просто желая да правя това, за което ти си ме поставил на тази Земя," Гарантирам ти, Бог ще благослови всичко до което се докоснеш, защото Той търси хора, които да употреби, за да изпълни целите Си.

Божествените цели имат вечен смисъл. Павел ни дава пример за това, когато казва, "Ходя целенасочено с всяка стъпка"(1Кор.9:26а). Павел беше целенасочен състезател. Той отказа да се разсейва.

Библията често сравнява живота със състезание, за това искам да помислите върху това: В едно състезание финалната линия е предопределена и напредвате стъпка по стъпка към нея.

Същото е валидно и за целите. Работите върху тях стъпка по стъпка и стъпка по стъпка работите с цел.

"Затова, аз така тичам – не като към нещо неизвестно; така удрям – не като че бия въздуха;" (1 Коринтяни 9:26)

Джоузеф Принс - "Върнете отново Удивителна към Благодат" - Част 1

понеделник, 28 май 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 13

Какво ще правиш с това, което ти е било дадено?

Знаеш ли за какво те е създал Бог? Знаеш ли каква е съдбата ти?

За да изпълните съдбата си, трябва да разпознаете дарбите които Бог ви е дал да използвате. Това са картите с които работите в живота ви. Те включват неща, които не можете да контролирате: родителите ви, националността ви, расата ви, родният ви език. Също така включват и вашата ФОРМА: духовните ви дарби, сърцето, способностите ви, личността ви и опитът ви. Има неща които ви правят уникални.

Сега, вие не сте отговорни за талантите, които Бог не ви е дал. С други думи ако не сте артистично надарени, не се предполага да рисувате картини като Рембранд. Но сте отговорни за онези, които ви е дал.

Когато отидете на Небето, Бог няма да ви сравнява с никого, но единствено с Него. Какво сте правили с подарените ви неща? Какво бихте могли да направите само ако се доверявахте на Бог още мъничко? Римляни 14:12 казва, "И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога".

Естир получи три вещи, които Бог й даде, за да изпълни съдбата си. Тя беше интелигентна, красива и имаше привлекателна личност. Поради тези качества, "Естир придобиваше благоволението на всички, които я видеха. И царят обикна Естир повече от всичките жени и тя придоби неговото благоволение и милост повече от всичките девици. И той сложи царската корона на главата ? и я направи царица" (Естир 2:15б, 17)

Бог даде на Естир тези дарби с цел. Бог ти е дал таланти с цел. И точно като Естир, ти имаш отговорността да бъдеш добър настойник на дарбите. - не за себе изгода, но за доброто на другите. Дарбите ви не са за ваша полза. Бог ви е дал дарби, за ползата на другите хора.

"Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат." 1 Петрово (4:10)
"И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога." (Римляни 14:12)
"А когато дойде редът да влезе при царя Естир, дъщерята на Авихаил, чичото на Мардохей, която той беше взел за своя дъщеря, тя не поиска друго освен каквото й каза царският скопец Игай, пазачът на жените. И Естир придобиваше благоволението на всички, които я видеха." (Естир 2:15)

Джоузеф Принс - "Мъдрост в притежаването на слушащо сърце"

събота, 26 май 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 12

Живота ти има вечен смисъл


За какво живееш живота си? За кариера, спорт, хоби, слава, богатство? Нито едно от изброените няма да има трайност.


Служенето е единственият реален път със значение. Чрез служенето откриваме смисълът на живота ни. Библията казва: "Всеки от нас намира своето значение и функция като част от тялото Му" (Римляни 12: 5 MSG).
Служенето заедно в Божието семейство има вечна важност. Павел каза: "Искам да помислите как всичко това ви прави по-значими а не по-малко... заради това, от което сте част" (1 Коринтяни 12:14, 19).
Бог иска да те употреби за да промениш света! Той иска да работи чрез теб. Важното е не продължителността на живота ти, а с какво си допринесъл/ла. Не колко дълго си живял, но как си живял.
Ако не участваш в служение, кое от следните извинения имаш?
• Авраам беше стар. • Яков беше несигурен. • Лия беше непривлекателна. • Йосиф е бил малтретиран. • Мойсей заекваше. • Гидиън беше беден. • Самсон имаше зависимост. • Рахав не беше морална. • Дейвид имаше афера и всякакви семейни проблеми. • Илия беше самоубиец. • Еремия беше депресиран. • Йона не желаеше. • Ноемин беше вдовица. • Йоан Кръстител е бил ексцентричен, меко казано. • Петър беше импулсивен и буен. - Марта много се тревожеше. • Самарянинката имаше няколко провалени брака. • Закхей беше непопулярен. • Тома имаше съмнения. • Павел имаше лошо здраве. • Тимотей беше плах.
Това е доста разнообразни недостатъци! Но Бог използва всеки един от тях в служението ви. Той е готов да употреби и теб! Нека спрем, да се извиняваме.

"така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос 9 и поотделно – части един на друг" (Римляни 12:5)
"Защото тялото не е съставено от една част, а от много. Ако каже кракът: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото? И ако каже ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото?"  (1 Коринтяни 12:14-16)

Джон Остийн - "Царувай в живота чрез името на Исус"

петък, 25 май 2018 г.

Джоузеф Принс - "Получи БИНАХ Мъдрост За Добър Успех"

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 11

Указания за служението на което се предполага че сте


Библията използва термина "сърце" за да опише един куп желания, надежди, интереси, амбиции, сънища и зависимости които имате. Вашето сърце представлява източникът на всяка ваша мотивация - какво обичате да правите и от какво най-много се интересувате. Дори днес продължаваме да използваме израза по същия начин когато казваме, "Обичам те с цялото си сърце."

Библията казва, че това което е в сърцето ти, това си ти: "Както във водата лицето отразява лицето, така и сърцето на човека отразява човека." (Притчи 27:19 NIV). Ти не си това, което другите мислят за теб или какъв/ва обстоятелствата са те принудили да бъдеш. Твоето сърце си реалният/ната ти. То определя защо казваш нещата които казваш, защо се чувстваш по начина по който се чувстваш и защо реагираш по начина по който реагираш.

Физически, всеки от нас има уникален ритъм на сърцето. Точно както всеки от нас притежава уникални отпечатъци, уникални очи, глас, така и сърцето ни бие с незабележим различен ритъм. Удивително е как от милиардите хора по Земята, никой няма точно същият ритъм като твоят.

По същият начин, Бог е дал на всеки от нас уникален емоционален сърдечен ритъм който се активира когато мислим за предметите в училище, дейности или обстоятелства, които са ни интересни. Инстинктивно се интересуваме от някои неща а от други, не. Това са просто указание къде да служим.

Друга дума за "сърце" е "страст". Има някои специфични училищни предмета за които чувстваш, че имаш дълбока страст и други, които не те интересуват много много. Някои преживявания те активират и привличат вниманието ти, докато други просто ви правят пасивни или ви носят тъга. Това разкрива естеството на сърцето ви, за това се ослушвайте за вътрешно потвърждение, което ви насочва към служенията които Бог има за вас.

Когато израстваше, може би си открил в кои области проявяваш интерес, неща за които никой в семейството ти не проявява интерес.

От къде са дошли тези желания? Дошли са от Бог!

Бог има цел като ви е дал тези неродени интереси. Вашият емоционален ритъм е ключът към разбирането на видът служение. Не пренебрегвайте интересите си; помислете как могат да се използват за Божията слава. Има си причина да обичате да правите точно тези неща.

вторник, 22 май 2018 г.

"Свръхестествено е!" - "Ето защо еврейският народ е толкова важен за Бог...

Сид Рот с гост Джонатан Бърнас в "Свръхестествено е!"
"Древните пророци са могли да видят точно това, което светът вижда днес. Присъединете се към Джонатан Бърнас докато той ни разкрива тайната на най-решаващият знак в Последните Времена."

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 10

Как да се подготвиш за да споделиш уроците от твоят живот

Когато стана вярващ/а, ти стана също и пратеник/ца на Бога. Бог желае да говори на света чрез теб!

Може да си мислиш, че няма какво да споделиш, но това е просто Дявола, който се опитва да затвори устата ти. Ти имаш склад от опит който Бог желае да използва, за да доведе и други в Неговото семейство.

Библията казва, "Тези които вярват в Божият Син имат свидетелството в тях самите" (1 Йоан 5:10а GW)

Ето едно нещо, което ще те подготви да споделяш: Запиши си на лист главните уроци, които си научил/а от живота. Би трябвало да сме благодарни на Соломон, че направи това, защото ни е дал книгите Притчи и Еклесиаст, които са изпълнени с практически уроци за живота. Представи си само колко ненужно разочарование може да се избегне ако се поучим едни от други на уроците от живота.

Ето няколко въпроси, които да раздвижат паметта ти и с които да започнеш:

 • На какво ви е научил Бог от вашите провали?(Псалм 51)
 • На какво ви е научил Бог, когато са ви били нужни пари?(Филипяни 4:11-13)
 • На какво ви е научил Бог, поради болка, тъга или депресия?(2 Коринтяни 1:4-10)
 • На какво ви е научил Бог поради чакане?(Псалм 40)
 • На какво ви е научил Бог по време на болест?(Псалм 119:71)
 • На какво ви е научил Бог чрез разочарованието?(Битие 50:20)
 • Какво сте научили от вашето семейство, църква, взаимоотношения, домашна група и от вашите критици?
"Защото от вас се прогласи Господното слово не само в Македония и Ахая, но за вашата вяра в Бога се разчу навсякъде, така че няма нужда ние да казваме нищо за нея. (1 Солунци 1:8)
"Който вярва в Божия Син, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, Го е направил лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Своя Син." (1 Йоан 5:10)

понеделник, 21 май 2018 г.

"Свръхестествено е!" - "Тайната да получиш всяка полза от кръвта на Исус...

"Сид Рот и Д-р Сандра Кенеди в "Свръхестествено е!" 2018
Знаете ли, че същата кръв която ни е умила от грях дава изцеление за телата ни? Сандра Кенеди доказва че не може да разделите едното от другото. Съществува реална сила в кръвта на Исус.

Ти Ограбен ли си или Очистен?
Една от най-големите стратегии на Сатана е да прави големи греховете на вярващите в собствените им очи и в това време да умаловажава Божията простителност. За да имате достъп до ползите на Христовата кръв е нужно да се съгласиш с всяко обещание и осигуряване, което Кръстът е направил възможно. В противен случай ще бъдеш ограбен.

Д-р Сандра Кенеди е основател и Главен Пастир на "Служение за цял живот" в Аугуста, Джорджия. Тя е поучавала принципи за изцеление повече от тридесет години и има страст да помага на хората, за да ходят в здраве и пълнота. Сандра е била изцелена безброй пъти и е помогнала на безброй хора да приемат тяхното изцеление."

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 9

Радвай се на твоята ФОРМА


Бог никога не хаби опит. Римляни 8:28 ни напомня, "И ние знаем че във всяко нещо Бог работи за доброто на тези които обича, тези които бяха призовани според неговата воля"(NIV).

В църква "Садълбак" ние помагаме на хората да обмислят пет области от живота им в които имат опит, за да повлияят на видът служение за което са най-добре оформени:

1. Образователен опит: Какъв беше любимият ви предмет в училище? 2. Професионален опит: На кои работни места сте се радвали и постигнали най-големи резултати? 3. Духовен опит: Кои са били смислените и решаващи времена с Бог в живота ви? 4. Опит в служение: Служили ли сте на Бог в миналото си? 5. Болезнен опит: Какви са били проблемите, болките и изпитанията от които сте се поучили?

Твоята ФОРМА е била суверенно определена от Бог за неговата цел, за това не бива да се възмущаваш или да я отхвърляш. "Кой си ти, приятелю, за да отговаряш на Бога? Глината не пита човека, който я обработва, 'Защо си ме направил по този начин?' В края на краищата, грънчарят има правото да използва глината както си пожелае" (Римляни 9:20-21а TEV).

Вместо да се опитваш, да промениш себе си за да приличаш на някой друг, би трябвало да се радваме на ФОРМАТА, която Бог ни е придал.

Разбирането за твоята ФОРМА изгражда дойстойнството ти. Днес съществува епидемия на ниското самочувствие, тоест липса на достойнство. Повечето хора не се харесват. Проучване показва, че повече от петдесет процента от хората, работят на погрешната работа. Вярвам че психическото самочувствие за разлика от поп психологическото достойнство се основава на две библейски истини. Не става въпрос да стегнем себе си или да мислим позитивно, или пък "Добре съм; Ти не си толкова готин", не става въпрос за такава философия. Истинското достойнство се изгражда във връзката ви с Исус и знанието за какво ви е създал."Защото Ти си образувал вътрешностите ми, създал си ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това. Костите ми не бяха скрити от Теб, когато бях направен в тайно и изкусно изработен в дълбините на земята. Очите Ти видяха необразуваното ми вещество и в книгата Ти бяха записани всичките – дните, които се образуваха, когато ни един от тях не беше." (Псалм 139:13-16)

"Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение." (Римляни 8:28)

"Но, о, човече, кой си ти, че да отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на онзи, който го е направил: Защо си ме направил така? Или грънчарят няма ли власт над глината, от една и съща буца да направи един съд за почтена употреба, а друг – за непочтена употреба?" (Римляни 9:20-21)

събота, 19 май 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 8

Бог те е сътворил и ти Му принадлежиш


Когато става въпрос за планиране, много християни действат като атеисти. Те са осъзнали че Исус ги е спасил, но не Му се доверяват наистина. Мислят си че могат да планират живота си както си пожелаят. Реалността обаче е, че Бог сътвори всеки един от нас и направи всеки човек за уникална цел. Той има специална съдба за всеки един от нас.

Бог имаше план за Мария. Той я избра и сътвори да бъде майка на Божият Син. И как отговори на този призив Мария? Тя не каза: "Имам мои си планове за живота ми. Твърде съм заета. Трябва да правя това, което е най-добро за мен." Не, тя осъзнаваше че Бог има цел за живота й и имаше желание да направи всичко, което Той желаеше.

Нейният отговор беше песен на прослава: "Душата ми прославя Господа и духът ми се зарадва в Бога моят Спасител" (Лука 1:46б-47). Мария разпознаваше че Бог беше нейния Господ и Спасител, и беше нетърпелива да извърши волята Му. Тя Му се доверяваше за целият й живот, дори когато знаеше, че никой няма да й повярва какво ангелът й каза.

Вярваш ли на Бог че те е сътворил за специфична цел? Библията казва, "Знай че Господ е Бог. Той ни сътвори и ние Му принадлежим; ние сме Негов народ, овце за които се грижи"(Псалм 100:3).

Бог те е сътворил. Той те направи и ти даде образ, и ти Му принадлежиш. Божията цел за живота ти е по-добра от всякакъв друг план който някога може да си направиш. И така, ако си готов да се довериш на някого за живота си, кой би бил по-добър от твоят Създател, Този, Който те сътвори с цел?"И Мария каза: Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой." (Лука 1:46-47)
"Познайте, че ГОСПОД – Той е Бог. Той ни е направил, а не ние; Негов народ сме и овцете на пасбището Му." (Псалм 100:3)

сряда, 16 май 2018 г.

"Свръхестествено е!" - "Какво става когато сатанист дойде на църква?" - ...

"Франсис Франгипайн казва, че имате избор - светът и неговите неприятности или тайното място, в което можете да влизате ежедневно. Трябва да чуете какво е научил Франсис за прибежището на Всевишния.
За най-неотложните ви нужди отидете на Тайното място!
В прибежището на Всевишния, Франсис Франгипайн дава непроменено библейско направление за времена на несигурност и страхове. Франсис казва, че сред трудностите ви, има подслон в Бога и в това, Кой е Той. Независимо от обстоятелствата в света и това, което те заявяват, сигурността е че след като намерите това място, нищо с което се сблъсквате не може да ви победи.
Франсис Франгипайн е основател пастир на iver of Life Ministries in Cedar Rapids, Айова. Той е международен говорител на конференцията и най-продаван автор. Франсис също е основател на онлайн училище, което преобразява хората в образа на Христос със студенти в 115 държави."

вторник, 15 май 2018 г.

Свръхестествено е! - "Ангели спасиха живота ми когато камион ме премаза!...

"Необходими са два ангела и парамедик (новородена християнка!), за да върнат Брус от смъртта.
Той излязъл три пъти от тялото си! Брус е убеден, че независимо кой си, къде си, на каква възраст си, пол или какъв духовен ангажимент имаш Бог желае да говори с теб и чрез теб, да промени живота ти и живота на хората около теб.
Бог живее в свръхестественото и Той е твоят чудотворен Бог!
Божието царство работи чрез хора като Брус и хора като теб. Просто помолете Бог да ви използва.
Брус Ван Натта е изпратен на мисия от Исус, за да запали пожари в сърцата на хората за Бог. Чрез неговото служение той дава свидетелски показания по целият свят, споделяйки чудотворната сила и любов на Исус."

понеделник, 14 май 2018 г.

"Свръхестествено е!" - "Древен ключ ще отключи чудеса в живота ви!" - Дж...

В този епизод от Сид Рот Свръхестествено е! 2018: Джули Майер е открила едно от най-невероятните оръжия, с които разполага нашият свръхестествен арсенал. Джули казва, че това е мощно оръжие за пробив и можете да го използвате ежедневно!
Независимо дали пеете песни за любов или за неприятности, вашите песни са музика за Божиите уши. Бог е свързан с вашите емоции, но най-вече Той се раздвижва от Неговото словото, когато Му пеете, обратно на Него. Това е мощно! 
Необходимо е само вашето желание и детинска вяра за да призовете Небето.
Давид беше псалмист, който най-вероятно отначало пееше над овцете, на семейството му, когато бил младеж. И Давид направи много! Ами ти? Не можеш да пееш тонално? Няма проблем. Нека Бог да стане и вашите врагове да се разпръснат.
Джули Майер е популярен водач на поклонения и говорител, певец / композитор, номинирана за "Хоув", и автор. 
Джули е известна с това, че тръгва в "Реката", нова онлайн общност, която се радва на потапяне в събранията на Святият Дух и на интерактивни библейски уроци.

Топ 10 за изминалата година