Търсене в този блог

петък, 6 май 2016 г.

Гергьовден 2016

“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.” Библия Йоан 1:1‭-‬3‭, ‬14

Бъдете благословени! Добър ден!
Вижте приятели, Словото на Бог стана плът и се роди от жена, Мария. Забележете че преди това не е било плът а Бог. Всичко чрез Него стана и без Него, нищо не е било създадено! Забележете блаженият апостол Йоан за Кого ни говори. Не ни говори за Георги или Павел, но за Исус Христос. Само Той бе Бог, Който стана плът за мен и теб приятелю, за да вземе, моите и твоите грехове. В Библията е записано: “А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;” Йоан 1:12, за кое име говори, че ако вярваме ще бъдем деца на Бог? В името на Исус Христос, това е истинският имен ден, тоест, в кое име. Вижте още един стих от единственият Божи авторитет, Библията: “и че трябва да се проповядва покаяние и опрощаване на греховете в Негово Име на всички народи, като се започне от Ерусалим.” Лука 24:47 За кое име говори евангелизатор Лука, написал едно от евангелията и книгата, Деянията на апостолите? Говори за името на Исус Христос.
Още един стих ще цитирам, този път от апостол Павел: “Нима Христос се е разделил? Нима Павел беше разпънат за вас? Или се кръстихте в името на Павел?” 1 Коринтяни 1:13
Кой беше разпънат за нас на кръст? Георги, Павел, Йоан? Не, Божият Син, Исус Христос. В кое име се кръстихме? Само в името на Исус Христос. Виждате ли приятели защо името е от такова значение и защо именният ден е важен. Не сме ние важните, понеже сме просто хора, не е Георги важен, защото беше само човек, но истински значимото е Христос и Неговото име, Исус.
Видяхме и апостол Йоан какво казва, видяхме и евангелизатор Лука какво казва и апостол Павел, също, това са все хора написали повечето от Новият Завет на Библията и съм сигурен, че другите писали и Старият, и Новият Завет на Библията са съгласни с казаното до тук.
“Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име; така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.” Филипяни 2:9‭-‬11
Няма друго име в което да се поклонят небесните, земните и подземните същества. Няма Гергьовден в Библията, нищо лично срещу хората които празнуват своят имен ден, но такъв празник в Библията не съществува и ако съществуваше, със сигурност щеше да бъде само и единствено в името на Исус Христос.

Христос стана нашата пасха, тоест, нашето закланото Агне, Което изкупи нашите грехове. Библията ни учи, че няма друга жертва или курбан, който да удовлетвори Бога. Нека погледнем отново в Библията, единствената книга твърдяща че е Божието писано слово за нас:
"На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето божият агнец, който взема греха на света!" Йоан 1:29
"Затова изметете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като вие сте безквасни. Защото и нашата пасха, Христос, беше заклан (за нас)." 1 Коринтяни 5:7
Това е Агнето, Което Бог принесе за теб и мен, не е нужно да принасяш друго агне, защото то просто няма да бъде прието. В Библията Бог казва, че жертви от агнета и телета не са Му вече угодни: "защото не е възможно кръвта от юнци и от козли да отстрани греховете. Затова Христос, като влиза в света, казва: „Жертва и принос не си пожелал, но приготвил си Ми тяло; всеизгаряния и жертви за грях не са Ти угодни. Тогава казах: Ето, идвам – в свитъка-книга е писано за Мен – да изпълня Твоята воля, о, Боже.“" Исус доброволно прие своята съдба, за да ни покаже че Бог Отец ни обича и желае да ни спаси от нашият грях, тоест първородния грях от времето на Адам, първият съгрешил човек и така предал ни грехът през поколенията.

Божият Син влезна в този свят да стане съвършенната заклана жертва за греха, само Божият Син можеше да плати греховете на всеки човек и Той го извърши на Своят кръст. Днес приемайки Божията жертва на Христовият кръст, ти се оправдаваш даром чрез вяра поради Божията благодат дадена ни в Христос. Исус победи, Той изтърпя невъзможният кръст за мен и теб, празнувай в Неговото име, само Той е Бог и само Той умря за теб на кръст. Неговата сила те изкупи от властта на Сатана и Неговата Сила ти подари вечен живот, никое друго име и никоя друга сила не могат да сторят това! Исус те обича и те търси всеки ден, Той те обича точно такъв какъвто/каквато си, с всички твои плюсове и минуси. Името на Исус е голяма работа, никое друго име не може да се сравни с Него. Той е Бог, Той е Цар, Той е Създател, Той те обича!

Това скъпи приятели ни казва Библията. Всеки, който направи проучване на казаното по-горе ще се убеди, бъдете благословени!

вторник, 3 май 2016 г.

Джоузеф Принс - "Хвали се с Господната любов за теб"

"Не става въпрос за вашата любов към Бог, но за Неговата перфектна любов за Вас! Джоузеф Принс разкрива, как вярването и хваленето с любовта на Бог за вас, ще ви овласти да ходите и живеете в победа и изобилен живот!"

Топ 10 за изминалата година