Търсене в този блог

събота, 31 януари 2015 г.

"Исус, нашият по-голям Брат"

Исус, нашият по-голям Брат


Ние всички се нуждаем да бъдем спасени от плаващите пясъци на нашите грехове.


Сандра Макракън, в албума й "Живот под светлините и жиците", разказва историята на две млади момчета, които играят заедно, близо до река. За съжаление, двете момчета попадат в плаващи пясъци. Когато спасителните работници накрая идват, те намират само по-малкият брат да стои на върха на пясъка. Когато момчето е запитано, къде е брат му, то отговорило, "Аз стоя на раменете му." По-възрастният брат се е пожертвал за да спаси по-малкия си брат.

Точно както по-малкият брат, ние всички се нуждаем да бъдем спасени от плаващите пясъци на греховете ни. За щастие, Исус, нашият по-голям брат, ни спасява.

Ефесяни 2:1-10
"И съживи вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос – по благодат сте спасени – и като ни съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места в Христос Иисус, за да показва през идните векове изобилните богатства на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Иисус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога – не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях."

Прочетете тези стихове и намерете контрастите, които Павел използва за старата ни природа потънала в грях и новата ни природа в Исус Христос.


СТАРА ПРИРОДА
НОВА ПРИРОДА

Разделени от Христос
Обединени с Христос

Мъртъв
Жив

Непокорен
Послушен

Управляван от духовното зло
Споделяне с Исус управлението над духовното зло

Обекти на Божия гняв
Обекти на Божията любов

Ходейки в грях
Ходейки в добри дела


молитва

Благодари на Бог, че ти си ново създание в Христос. Помислете за този списък, препишете си го или го принтирайте, закачете го до огледалото ви, за да ви напомня за новата ви идентичност в Христос.

понеделник, 26 януари 2015 г.

"Сънят на Любов Николова"

 

Сънят на Любов Николова

от град Елин Пелин на 08-11-2012г.

 

Намираме се на една прожекция в някое читалище. Залата беше пълна и хората внимателно слушаха откриването на филма „Магдалена” – освободена от срама. Изведнъж някой отвори вратата и извика: „Елате и вижте какво става на вън!”. Когато излезнах от залата, видях мрак на земята.



Слънцето и луната изчезнаха, хората в паника, тичаха на пред, на зад, тъмнината беше на всякъде. Те питаха" "Какво става?". Тогава чух глас казващ: „Това е краят на света. А картините които виждате, това е вечният живот.” И видях небето слезнало до половината долу и се появиха картини. На тях имаше хубава природа и овце, бели и чисти. На другата, красива поляна с хубави цветя, на другата имаше трима мъже седнали около една маса.

Те седяха със скръстени крака обърнати към хората на земята. Усмивките и лицата им бяха много приветливи. Аз попитах кои са тези хора и чух глас, че са "Петър, Йоан и Яков.". Зарадвах се на това което чух. И много ми се искаше да отида при тях. На следващата картина видях много хора, те бяха по-различни от тези които са на Земята. Носеха роби от различни цветове. Жените бяха със забрадки – покрити глави.

И отново глас казваше: „Това е вечен живот. Това е вечен живот.” Същият глас ми каза да се изправя и да кажа на хората, че "На Земята е вече краят на света, а вечният живот е това което виждате."










вторник, 20 януари 2015 г.

"Ходи към Бог"




Ходи към Бог



Ние трябва да обърнем гръб на греха и лице към Бог.


Представете си да ходите в продължение на години, в една и съща посока. Колко далече от вашия дом мислите че ще стигнете? Доста далеч, нали?

Духовно, това е какъв, е животът за нехристияните. Всеки ден те ходят в една и съща посока, с гърбове обърнати към Бог и лица обърнати към греха и егоизма. Това е, което Павел нарича, да ходим "според вървежа на този свят". Пътуванията им ги водят по-далеч и по-далеч, на вътре в мрака и смъртта.

Като християни, ние трябва да живеем живота си в ежедневно покаяние. Това означава, че ние трябва да обърнем гръб на греха и лице към Бог. Ние вървим към Исус ден след ден. В Христос ние сме спасени от ходенето по земните пътища и бяхме обърнати да вървим към Бог.

Ефесяни 2:2
"в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството"

В каква посока вървят хората отделени от Христос?
(Те следват посоката на този свят.)

Кого следват хората отделени от Христос?
(Принцът на въздушната власт: Това е друг начин да се назове Сатана.)

Бихте ли казали че ходите към Исус, или ходите към света?


молитва

Благодарете на Бог, че ви е спасил и ви е поставил на път, по който да Го следвате и че Той ви избави от необходимостта, да следвате света и Сатана.

събота, 17 януари 2015 г.

"Исус е по-добър от само-помощта"

 

 

Исус е по-добър от само-помощта




Евангелието е повече от послание, че Бог ни спасява от наказанието за греховете ни.



Посланията за самоусъвършенстването са почти на всякъде. Виждаме ги по телевизията, в рекламите, в Интернет, и в списания, вестници и книги. Ще откриете много начини, за да живеете по-добър живот или да направите себе си по-привлекателни, превъзходни атлети, най-умни студенти и дори богати.



С тази постоянна бомбардировка от послания, за самоусъвършенстване, трябва да внимаваме да не намалим връзката ни с Бога чрез Христос от поредица стъпки, за да живеем възможно най-добрия християнски живот. Когато правим това, ние омаловажаваме Бог и Го превръщаме в някой, който ни помага да постигнем това, което искаме от живота.



Как да се предпазим от приемането на егоистични методи в отношенията ни с Бог? Просто е, като живеем в светлината на евангелието.



Според A. W. Pink в "The Redeemer's Return", евангелието е повече от послание, че Бог ни спасява от наказанието за греховете ни. То е послание за Бог, Който ни спасява от наказанието за греховете ни, от силата на греха и присъствието на греха.



В живота ви, вие бяхте привлечени от Исус и любовта Му, и бяхте упълномощени от Светия Дух да живеете за славата на Бога, и да Му се наслаждавате завинаги. Така че, вместо да формулирате нови серии от стъпки, които да предприемете, погледнете към Исус. Проповядвайте благовестието на себе си всеки ден, като начин да поставите доверието ви за живота си в Неговите ръцете а не във вашите.


Ефесяни 2: 1-10

"И съживи вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос – по благодат сте спасени – и като ни съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места в Христос Иисус, за да показва през идните векове изобилните богатства на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Иисус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога – не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях."


Как Павел е използвал думата "спасени" в Ефесяни 2:5,8?
(Той пише в сегашно перфектно време, което показва действие, вече приключило към момента на писането му. Това означава, че ние вече сме били спасени от нещо.)



От какво бяхме спасени?
(От Ефесяни 2:1-3 виждаме, че сме били спасени от Божият гняв.)



Когато говори за спасението, обикновено Библията има на ум две неща: (1) Ние сме в опасност и не можем да се спасим сами; и (2) Някой друг трябва да ни спаси.



Бъдете изобретателни и помислете за начини, сами или с вашето семейство, да разиграете спасителна мисия в дома си в която да участват тези две точки.



молитва



Благодарете на Бог за Неговата благодат и милост, че ви е спасил от наказанието за греховете ви чрез вяра в Исус Христос.

петък, 16 януари 2015 г.

"Червено Море е зад теб"


 

Червено Море е зад теб


Изход 14: 10-13

"А когато фараонът се приближи, израилевите синове повдигнаха очи и ето, египтяните идваха след тях. И израилевите синове се уплашиха много и извикаха към ГОСПОДА. И казаха на Мойсей: Понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо ни направи това и ни изведе от Египет? Не е ли това, каквото ти казвахме в Египет, като говорихме: Остави ни, нека работим на египтяните? Защото по-добре щеше да ни бъде да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята! А Мойсей каза на народа: Не се бойте, стойте и гледайте спасението на ГОСПОДА, което Той ще извърши за вас днес, защото, колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до века."

Представете си един хеликоптер да прелети над тази сцена до Червено Море и да спусне един командос, за да интервюира един от тези ужасени евреи. Явният страх от това, да бъдеш унищожен от своя бивш тираничен бос, фараона и подчинените му войници, какви ли емоции ще опише този командос, докато интервюира евреина? Бих заложил парите си на страха, страх от това, че не са избягали от своята стара идентичност, робството в което са били и стария господар, на когото са робували.

Помислете за това. Тези хора не са знаели друго освен робство в продължение на 400 години. Изведнъж Бог, когото смятат че ги е забравил напълно, идва на сцената, за да се справи с тиранията на фараона. Накрая, след разказите за смразяващите напасти, фараона се разкайва. Най-после! Евреите лагеруват на брега, на Червено Море, нали?

Но почакайте! Има и още: Изведнъж, във вихъра на мегаломанията, фараонът променя решението си и тръгва след тях. Сега Божиите хора са обградени при непрекосяемото Червено Море и нямат воден транспорт. Но точно както по чудо преминаха, така и египтяните тръгнали след тях, по чудо Бог затваря морето и поглъща армията на фараона.("Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Простри ръката си над морето, за да се върнат водите върху египтяните, върху колесниците им и върху конниците им. И така, Мойсей простря ръката си над морето. И около зори морето се върна на мястото си и египтяните бягаха пред него. И ГОСПОД потопи египтяните сред морето. Защото водите се върнаха и покриха колесниците, конниците и цялата войска на фараона, която беше влязла след тях в морето; не остана нито един от тях. А израилевите синове минаха посред морето по сухо и водите бяха за тях стена от дясната и от лявата им страна." Изход 14:26-29).

Те бяха толкова близо. Този човек Мойсей имаше голям план а сега пък и това! Ужасяващите мисли, които преминаваха в съзнанията, от живота на робството, бързо се върнаха в умовете на евреите. Надеждата за спасението беше прекалено хубава, за да бъде истина и в края на краищата, наистина те са просто роби. Сега надеждата им е за старият начин на живот.

Това е страх!

Нищо не може напълно да заличи идентичността както страхът и неговият постоянен спътник, срама. Да! И това е големият въпрос. Кой си ти наистина? Неефективен служител? Провалил се баща? Човек на когото не може да се помогне? Перверзник? Негодна стока? Думите на Срама имат за цел да те определят, да те притежават и да ти тежат.

Знайте, че сте били излъгани.

Вие не сте старата природаХристос я е отстранил изцяло от вас и в Своята съвършена любов, изгони страха. В Христос, вие сте Неговото скъпоценно притежание. На първо място, ние не сме предназначени да носим теглото на робството. Бремето на Христос е леко; Неговото иго е благо. Вие сте облечени в Христовата правда, и когато Бог ви вижда, той не вижда срам - Той вижда съвършенството на Исус.

Като част от Божието семейство, ти си възлюбен първороден. Вместо да приемаш съдът на египтяните, приеми, че Той те е изкупил, за да бъдеш с Него за винаги. В очите Му, хаоса на червеното море е зад теб, и врагът е вече победен. Точно както враговете на израилтяните и техните обвинения са удавени в Червено Море, порицаването, осъждащите думи на вашия минал живот в робството, са били заглушени в смъртта и възкресението на Христос.

Амин!


Галатяни 5: 1 
"И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго."

От пастор Matt Johnson

сряда, 14 януари 2015 г.

"Роби ли сме на изпълняването?"

 

 

 

Роби ли сме на изпълняването?



Изпълнението ни поробва към мнението на другите, което ни прави неспособни да кажем "не" на някого.



Как хората стават велики? Дали като, започват бизнес и правят много пари? Дали започват рок-група свирейки пред хиляди? Дали правят едно видео, което веднага става известно в YouTube?

Исус каза, че нашето преследване на величие е чрез служене, не чрез изпълняване. Той моделира това със собствения си живот, като го даде за нашето опрощение.


Изпълнението е да вършим неща, за да получим одобрение от другите хора. Служенето е да ги вършим за Божието одобрение, знаейки, че Той ни гледа. Изпълнението ни поробва към мнението на другите, което ни прави неспособни да кажем "не" на някого. Служенето ни освобождава да правим това, което Бог иска и това ни дава възможност да кажем "не" на другите хора, ако е необходимо. Изпълняването ни води да бъдем перфекционисти, които искат да направят всичко да е точно и да ги похвалят другите. Служенето ни позволява да направим дори прости задачи и да знаем, че сме похвалени за това от Бог.

Да знаем, че Бог ни оценява в Христос, ни дава възможност да заменим нашето изпълняване със служене.

Марк 9:33-37

"И дойдоха в Капернаум. И когато беше в къщата, Той ги попита: Какво разисквахте по пътя? А те мълчаха, защото по пътя бяха спорили помежду си кой от тях е по-голям. И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях. И като го прегърна, им каза: Който приеме едно от тези дечица в Мое Име, Мен приема; и който приеме Мен, приема не Мен, а Този, който Ме е пратил."


Исус поучаваше ли учениците Си да търсят величие?
(Не. Исус пренасочени техните амбиции за величие.)

Как някой получава величие в небесното царство?

("Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички.")

Проявявате ли тенденции да изпълнявате или проявявате тенденции да служите? Нека всеки от семейството ви сподели до три начина, по които може да служи на другите хора.


молитва

Молете се за по-дълбоко разбиране на Божията оценяване за теб и твоето семейство, за да ви освободи от натиска на изпълняването и да ви помогне да сте по-задоволени в служенето.

Топ 10 за изминалата година