Търсене в този блог

сряда, 30 март 2016 г.

Джоузеф Принс - "Осъждението убива"

неделя, 27 март 2016 г.

Говори Исус! - "Когато вашите проблемите ви затрупат" - Ден 9

Когато дойдат беди пред нас, често изглеждате изненадани. Може да си мислите, как може това да се случи? Защо се случи това с мен? Какво съм направил погрешно? И все пак, както казах на моите ученици в нощта на ареста ми, колкото и да стоите в този свят, ще имате проблеми. Това е също толкова част от живо ви както е въздуха който дишате и водата която пиете. Но, дете, ти имаш достъп до утеха, доверие, мир и радост, с които останалата част от света не разполага. Имаш Мен, и Аз победих света. Твоите проблеми никога няма да ме изненадат и те никога няма да ме победят или отклонят от Моите вечни цели за теб.
Дори и през най-големите си изпитания, аз ще надделявам. Аз ще демонстрирам Моята любов, милост, благодат и сила, за теб и чрез теб. Дори когато Сатана празнува това, което изглежда да е победа срещу теб, Аз ще обърна привидната му победа в истинска победа за Отца Ми, и Неговото царство. Нищо не може да те отдели от Моята любов и цел за теб. Слушайте гласа Ми и Ме следвай.
"Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света."Йоан 16:33
"Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои."Йоан 14:27

събота, 26 март 2016 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 1

Вярваш ли че Бог може да те употреби?

Тялото Христово отчаяно се нуждае от твоето служение - просто попитайте някоя местна църква! Всеки от нас има своята роля, и всяка роля е важна. Няма малко служение за Бог; всичките са важни.
По същия начин, няма незначителни служения в църквата. Някои от тях са видими а други са зад кулисите, но всички са ценни. Малките или скритите служения често правят голяма промяна.
В дома ми, най-важната светлината не е големия полилей в нашата трапезария, но малката нощна лампа, която ме пази от играчките ми да не би да си ударя пръст на крака когато ставам през нощта. По същия начин, няма връзка между размер и значение, когато става въпрос за служене в Тялото на Христос. Всяко служение има значение, защото всички ние сме зависими един от друг за да функционираме.
Какво се случва, когато една част от тялото ти не успява да функционира? Можете да се разболеете. Останалата част от тялото ви страда. Представете си, ако вашият черен дроб реши да започнем да живеем за себе си: "Аз съм уморен! Аз не искам да служа на тялото вече! Искам година почивка, само за да се храня. Ще правя това, което е най-добре за мен! Нека някоя друга част поеме. "
Какво ще се случи? Тялото ви ще умре. Днес хиляди местни църкви умират поради християни, които не желаят да служат. Те седят като зрители и тялото страда. Бог ви призовава към служение далеч отвъд всичко, което можеш да си представиш. Той ви е създал за живот на добри дела, които той вече е подготвил за вас да направите (Ефесяни 2:10). Всеки път, когато служите на другите по някакъв начин, вие всъщност служи на Бог.
"А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него." 1Кор.12:27

сряда, 23 март 2016 г.

Джоузеф Принс - Приеми Божията пълна прошка

 
ПРИЕМИ НЕГОВАТА ПРОШКА И ЦАРУВАЙ

Дори след повече от две десетилетия активно служение, все още се изумявам, когато видя колко сурови са хората към себе си. Вярвам, че това може да се е получило поради техните неправилни вярвания за Бог. Когато погрешно вярваш, че Бог е суров към провалите ти, неизбежно ще бъдеш суров към хората около теб и най-вече ще бъдеш суров към себе си.
Хората, които са сурови към себе си не могат да си простят за грешките, които са направили в миналото. Независимо дали осъзнават това, за съжаление те свършват като сами се наказват. Някои физически се нарязват и нараняват себе си. Други – в задоволяване на сексуалните си апетити излизат извън контрол и нараняват не само себе си, но и любимите си хора. Всичко се случва, защото отговарят на инстинкта да накажат себе си, макар и несъзнателно.
Това е порочен кръг на поражение. Колкото повече не могат да си простят, толкова повече нараняват себе си с всякакъв вид поведение и толкова по-оковани стават от различни деструктивни зависимости. Това води до по-голяма вина, която ги кара да се наказват още повече и цикълът продължава.

Хвърли провалите си на Исус

Ето защо вярвам, че основната причина за много греховни навици, страхове и зависимости може да бъде открита в осъждението. Днес искам да ти говоря за тази причина, за да ти помогна да приемеш Божията прошка в тези области, така че да можеш да излезеш от кръга на поражение и да стъпиш в новия кръг на победа.
Живееш ли с някаква неразрешена вина и осъждение днес? Имам велика новина за теб – когато осъзнаеш, че Божието сърце не е склонно да те осъди, а да ти прости, животът ти може да бъде обърнат за Негова слава! Аз лично съм свидетел как животът на много хора е бил променен, когато те просто са предприемали мъничка стъпка да вярват в Неговата благодат и да приемат прошката Му.

Когато осъзнаеш, че Божието сърце не е склонно да те осъди, а да ти прости, животът ти може да бъде обърнат за Негова слава!

Вместо да се наказват за грешките си и да се дисквалифицират, тези хора започват да коригират вярванията си и да приемат Божията прошка като виждат, че Исус понесе тяхното наказание. Започват да виждат своя Спасител, как ги прави достойни да приемат всяко благословение от Бог за своите бракове, семейства и кариери.
Точно сега искам да те насърча да хвърлиш на Господ натрупаните вина и осъждение за каквито и да било грешки, които си направил в продължение на години.
Би ли се молил с тази молитва заедно с мен?

Господи Исусе, не искам да живея повече по този начин. Днес аз хвърлям в Твоите любящи ръце  всичките си провали, грехове и грешки. Точно сега приемам в сърцето си Твоята прошка. Благодаря Ти за Твоята скъпоценна кръв, която ме измива и ме прави по-бял от сняг. Точно сега аз стоя в Твоята праведност, благоволение, радост и мир. В името на Исус, амин!

Това е простичка, но мощна молитва. Насърчавам те да се молиш с нея всеки път, когато се провалиш и изпитваш вина и осъждение в сърцето си. Спри да наказваш себе си – твоят отговор се намира в кръста на Исус. Обещавам ти, че когато се обърнеш към Исус и си напомняш всеки път, когато се проваляш че ти е простено и си праведен в Христос, ще започнеш да живееш като простената и праведна личност, която Исус те направи.

Бог те обича съвършено

Бог е Бог на прошката. Той те познава съвършено и все още те обича съвършено. Ние сме роби на идеята, че ако някой види недостатъците ни, няма да ни обича повече. Е, ако това е истина за човешките взаимоотношения, то не е валидно за Бог – Той не е такъв.
Бог вижда всичките ни несъвършенства, провали и недостатъци върху Исус на кръста. Нашите грехове и грозота няма да Го отблъснат. Всъщност за Него те са причина да демонстрира Своята благодат и прошка чрез кръвта на Своя Син, Който резултатно заличи всичките ни грехове на Голгота.

Бог познава слабостите ти по-добре от теб и те обича точно такъв.

Така че не се срамувай от недостатъците, грешките и несъвършенствата си. Бог познава слабостите ти по-добре от теб и те обича точно такъв. Неговото слово ни напомня, че Исус не е някой, „... който да не може да състрадава с нас в нашите слабости”. Напротив, Исус беше изкушен във всичко и все пак Той беше без грях (Евр. 4:15). Христос разбира всяко изкушение и изпитание, през което преминаваш. Той не е разочарован от теб и не изисква първо да изпълниш списък с „прави” – „не прави” преди да ти прости и да те обича. Библията казва: „Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.” (Рим. 5:8,9).
Схвана ли го? Кога те обикна Бог?
Правилно, когато все още беше грешник. Преди още да Го познаваш, когато все още беше грешник, Той вече те обичаше. Колко повече днес, когато си бил очистен чрез кръвта на Исус и си направен праведен! След като получи праведността на Исус – ти си завинаги праведен. Дори, когато паднеш в грях, греховете ти не могат да те направят отново грешник.
Днес, когато се провалиш, ти все още си Божията праведност и това е, защото праведността ти идва от Исус. По същия начин, както една красива пеперуда не може да се превърне отново в гъсеница, щом си бил направен праведен чрез кръвта на Исус, не можеш да се превърнеш отново в грешник. Като познаваш своята праведна самоличност в Него, това ще ти даде сила да победиш всеки грях, зависимост и лош навик!

Като познаваш своята праведна самоличност в Него, това ще ти даде сила да победиш всеки грях, зависимост и лош навик!

Ти си праведен в Христос

Неправилното вярване, което имат много вярващи е, че когато се провалят, отново стават грешници. По тази причина живеят своя християнски живот в несигурност и осъждение. Понякога си мислят, че са праведни, понякога си мислят, че са грешници. Те неправилно вярват, че тяхната праведност зависи от представянето им през дадения ден. Това води до сериозна криза на самоличността. Не е чудно че не виждат свободата, която Исус вече купи за тях на кръста!
Приятелю, открий своята праведна самоличност в Исус. Новородените вярващи, които са били умити с кръвта на Исус, не се наслаждават да живеят в грях, както една овца не се наслаждава да се валя в калта. Е, когато овцата падне в калта, все още ли е овца? Разбира се, че е! Тя не се превръща изведнъж в прасе, което се наслаждава на калта. Овцата може да е в калта, но се чувства неудобно в калта, мрази калта и няма търпение да бъде измита от тази кал.
Пиша на хора, които искрено търсят начин да излязат от своите страхове, вина, робства, зависимости и навици. Пиша на овце, които мразят да живеят в страх, да бъдат оковани във вина и да са хванати в капана на зависимости и навици, като знаят, че ги разрушават, но не знаят как да намерят свобода. Тук съм, за да им кажа това – благодатта на Бог е отговорът. Благодатта не е лиценз да съгрешаваш, тя е отговорът, чрез който да победиш греха.

Благодатта не е лиценз да съгрешаваш, тя е отговорът, чрез който да победиш греха.

Какво ще кажеш за една личност, която познавам – нарича себе си вярващ, а живее като дявол?
Не е наша работа да съдим кой е вярващ и кой не е. Има хора, които твърдят, че са „вярващи”, но в живота им няма доказателство че са. Само защото някой ходи на църква, не го прави вярващ, както ходенето в Макдоналдс не те прави хамбургер, а посещението на гараж не те прави кола!
Добрата новина е, че ако не можеш да прецениш дали някой друг е новороден, то със сигурност знаеш дали ти самият си новороден.
Просто се запитай: „Вярваш ли в сърцето си, че Исус Христос е твой Господ и Спасител?” Ако отговорът е „да”, тогава ти си новороден вярващ, направен праведен чрез кръвта на Исус и можеш да имаш вечна сигурност, че небето е твой дом!
Ти си спасен и направен праведен по благодат чрез вяра. Като вярващ ти все още ще правиш грешки, все още ще се проваляш и все още ще бъдеш изкушаван. От време на време ще съгрешаваш. Но, когато съгрешиш това не те прави отново грешник. За теб е платено и си бил изкупен чрез кръвта на Исус, и в Христос все още си Божията праведност, дори когато се проваляш. Защо? Защото твоята праведност не е в резултат на твоите праведни дела – тя е резултат от правилното ти вярване. Тя е дар от Бог, а не нещо, което можеш да спечелиш чрез твоето покорство, праведни дела и безгрешно съвършенство. Ето защо можеш да имаш вечна сигурност като знаеш, че си спасен чрез Исус, а не поради твоите собствени дела!
На кръста Исус те изкупи от всичките ти грехове. Но знаеш ли, че Той не те избави от това никога да не бъдеш изкушен и да съгрешиш отново? Не ми ли вярваш? Назови ми един вярващ, когото познаваш на тази планета днес, който никога не е бил изкушен и никога не е съгрешил.
Приключих с пледоарията си.
Можеш ли да схванеш това? Ако днес сме спасени и направени праведни чрез собствените ни праведни дела, каква надежда можем да имаме? Слава на Бога, че нашата непоклатима надежда за спасение се намира в Исус и единствено в Него!

Силата да победиш греха

За съжаление, днес на много места всичко, което можеш да чуеш е повече поучение върху вършенето на правилни неща, правилни неща и още правилни неща! Но аз вярвам, че това, от което имаме нужда е повече поучение за правилното вярване. Това, което трябва да направим е да насочваме хората към Исус, Неговата благодат, Неговото завършено дело и Неговата прошка. Не се съмнявам тогава, че тяхното правилно вярване ще породи правилен начин на живот. Ще се превърнат в хора, чиято надежда не е в праведността, която те могат да произведат, а в дара на праведност от Христос и какво Исус може да произведе в тях.
Мога да ти покажа хиляди вярващи, които преживяват победа над изкушение, вина, зависимост и грях. При моя екип в служението пристигат имейли и писма от събранието ми и разбира се от вярващи по целия свят, които са получили своята свобода от греха, когато са открили своята праведна самоличност в Исус.
Това са вярващи, които знаят, че не са станали праведни чрез собствените си дела, а са направени праведни чрез кръвта на Исус. Те са вярващи под благодат, където грехът няма сила в живота им. Веднъж след като застанат под благодат, те започват да преживяват Римляни 6:14, където се казва: „Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.” Такива вярващи, дори когато са изкушавани в ума си да съгрешат, вече преживяват Божията прошка в сърцата си и така спират греха в неговия зародиш преди още грешната мисъл да се е развила в грешно действие.
Нека споделя с теб едно свидетелство, което получих от Лукас. Този скъпоценен брат пишеше:

Въпреки че бях израснал в християнски дом с родители, които бяха тотално посветени на Исус, аз започнах да злоупотребявам с наркотици. Опитах да посещавам църква, но слушането на проповедите ме караше да се чувствам сякаш не изповядвах достатъчно греховете си, не се покайвах достатъчно или не мразех достатъчно греховете си, за да получа Божията прошка.
      Тогава един ден мой много скъп приятел ми даде Вашата книга Destined To Reign. Книгата разби целия ми духовен свят. Видях, че грехът не беше проблем. Проблемът беше неразбирането на благодатта на моя прекрасен Господ и Спасител. Когато разбрах завършеното дело на Исус, осъзнах, че Бог не ме дебне с голяма бухалка като ме чака да забъркам кашата, за да ме удари с нея.
Докато продължавах да чета книгата Ви и да се храня с евангелието на благодатта, аз бях освободен от петгодишна наркотична зависимост само за пет дни! И аз знам, че всичко това стана чрез разкриването на прелестната благодат на Исус в живота ми.
Благодара Ви, пастор Принс, за Вашата книга, ресурси и проповеди. Искам да познавам този Бог на благодат повече и бих желал моето семейство също да Го познава като Бог на благодат, а не като Бог на закон, Който наказва децата си. Никога не съм познавал любящия Бог, както сега!

Можеш ли да видиш каква сила за живот дава съзнанието за прошката на Исус? Грехът няма да владее над живота ти, когато си под благодат. Грехът не може да пусне корен в живота ти, когато си здраво установен в Божията прошка. Приемането на Неговата прошка и дар на праведност ще те постави в един цикъл на победа над греха, докато този, който приема осъждение за всяка грешна мисъл в ума си влиза в непрекъснат цикъл на поражение. Виждаш ли разликата?

Прошката се получава, не се постига

Няма абсолютно нищо, което можеш да направиш, за да спечелиш Божията прошка. Прошката се получава, не се постига. Ако се опитваш да спечелиш собствената си праведност (прошка) и мислиш, че Бог постоянно ти е ядосан, аз съм тук, за да ти кажа, че това не е сърцето на Бог. Това е християнска религия. Тя е непрекъсната каторга, основана на това чрез собствени усилия да се опитваме да спечелим Божията прошка, одобрение и приемане. Бил ли си някога на това място? Ако това си ти, чуй думите на Исус:

„Изморени ли сте? Съсипани? Опърлени от религия? Елате при Мен. Избягайте с Мен и ще откриете живота си. Аз ще ви покажа как наистина да си почивате. Ходете с Мен и работете с Мен – наблюдавайте как Аз го правя. Научете спонтанния ритъм на благодатта. Аз няма да сложа нищо тежко или неподходящо върху вас. Придружете Ме и ще се научите да живеете свободно и леко.”
       Матей 11:28-30,  The Message

„Спонтанният ритъм на благодатта” – харесвам тази фраза. Тя означава, че има спокойствие и наслада, когато ходиш в Неговата благодат, което е противоположно на борбата и напрежението в резултат на собствени усилия. Има такава почивка в това да знаеш, че не можеш да направиш нищо, за да спечелиш Неговата прошка. Откажи се от твоята себеправедност, която Библията описва като „мръсни дрипи” (Исая 64:6) и с отворени ръце и сърце приеми Неговата прошка!

Има такава почивка в това да знаеш, че не можеш да направиш нищо, за да спечелиш Неговата прошка.

Ключът да излезеш от цикъла на грях и поражение е да приемеш и да спреш да удряш себе си. Приеми и спри да наказваш себе си, защото твоят грях вече беше наказан върху тялото на друг – Неговото име е Исус – нашият прекрасен Господ и Спасител. Не е чудно, че евангелието е наречено добрата новина.

Задължение срещу взаимоотношение

Когато разбереш Божията благодат и прошка, ще схванеш разликата между задължение и взаимоотношение. Под Новия завет на благодат мотивацията за праведен начин на живот беше променена. Под закона праведния начин на живот се водеше чрез изпълняването на религиозни задължения. Под благодат, всичко, което правим днес е породено от вътрешна мотивация, която извира директно от едно любящо взаимоотношение с Исус.

Под благодат, всичко, което правим днес е породено от вътрешна мотивация, която извира директно от едно любящо взаимоотношение с Исус.

Приятелю, Бог не е легалист. Той не иска да четеш Словото Му защото така е казал. Бог иска да преживееш Неговата любов и да прекараш време в Неговото слово, защото искаш да се наслаждаваш на сладкото Му присъствие. Погледнато отвън, дейността, която се върши е една и съща – две личности четат Библията, обаче единият човек може да го прави по религиозно задължение, а другият – вътрешно мотивиран от Божията любов. Единият го прави, за да спечели Божията прошка и приемане, а другият – защото знае, че му е било простено. Единият го прави поради легализъм, а другият – поради взаимоотношение. Истината е, че когато не четеш Библията, не трябва да се чувстваш виновен, а трябва да се чувстваш ядосан.
Наскоро обядвах с един международен служител, който ме попита: „Легализъм ли е, ако пасторите поискат от съпрузите в събранието си да обичат съпругите си и ако учат жените да се покоряват на мъжете си?” По начина, по който ми зададе въпроса, можех да разбера какво очаква да отговоря: „Разбира се, че не е легализъм.”, така че остана шокиран от отговора ми, когато казах: „Разбира се, че е легализъм!” и добавих: „Библията не ни казва да правим това.”
Обясних, че като служители, ние трябва да поучаваме върху стиха, който всъщност казва: „Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа ...” и „Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея ...” (Еф. 5:22,25) Ударението е върху любовта на Исус към нас. Всичко, което правим днес под Новия завет на благодат извира от нашето взаимоотношение на любов с Исус. Неговата любов трябва първо да работи в нас.
Виж, това е въпрос на мотивация. Как би се почувствала, ако твоят съпруг ти каже: „Бог казва, че трябва да те обичам и че трябва да разговаряме повече, така че нека излезем на вечеря тази нощ.” След това той пуска таймера на телефона си и казва: „Добре, мадам, твоето време започва сега.” Хей, нито една уважаваща себе си жена няма да позволи това, нали? Ти искаш твоят съпруг да те изведе на вечеря, не защото трябва да го направи, а защото иска да го направи.
Ето защо Божието слово не увещава просто съпрузите да обичат жените си и след това да спре до тук. То продължава като ги учи точно как да го направят – силата да обичаш идва, когато съпрузите първо са преживели как Исус ги обича и предаде Себе Си за тях.

Променени чрез Неговата любов

Човече, когато се храниш с любовта на Исус, твоят резервоар с гориво от любов за съпругата и децата ти никога няма да се изпразни. Мисли за Неговата любов. Затвори очите си и виж своя Спасител даващ всичко за теб на кръста. Когато заредиш сърцето си с Неговата любов съпругата ти става непосредствено облагодетелствана от тази преливаща от Исус любов. Човек, който преживява любовта на Исус, просто обича! Човек, който преживява прошката на Исус, просто прощава! Ние имаме сила да обичаме и прощаваме, защото Той първи ни обикна и ни прости.

Ние имаме сила да обичаме и прощаваме, защото Той първи ни обикна и ни прости.

Ето как се променяме по Негов образ. Искаш да си по-търпелив? Размишлявай върху това, колко търпелив е бил към теб Исус през всичките тези години. Желаеш да прощаваш бързо на съпругата си! Тогава изпълни себе си с мисли за Неговата прошка за всеки твой провал. Мисли за това как Исус е бил точно до теб, за да те привдигне всеки път, когато се изпортиш без да те осъжда, но чрез любов. „Защото праведният, ако седем пъти пада, пак става ...” (Пр. 24:16).
Точно така, братко, колкото и да се проваляш, Исус те вижда като праведен човек, облечен с неговата одежда на праведност и нищо не може да те победи. Ти може да си мислиш, че това е краят, но не е. Бог не е приключил с теб. Неговият план и цел за живота ти все още не са изпълнени. Божията любов към теб е непоколебима.
Всичките ти несъвършенства са погълнати от Неговата съвършена любов. Може да си направил грешки, но никога не е твърде късно да приемеш прошката Му и да приемеш смелост и сила от Него, за да направиш правилното нещо – върни се при съпругата си, помоли я за прошка и се довери на Господ да възстанови любовта ви един към друг и да донесе изцеление и възстановяване на брака ви. Твоят отговор се намира в личността на Исус. Той ще те „поправи” и ще направи всички неща заедно да работят за добро и за Негова слава. Приеми Неговата прошка и нека Той те води.

Твоят отговор се намира в личността на Исус. Той ще те „поправи” и ще направи всички неща заедно да работят за добро и за Негова слава.

Благодатта превъзхожда закона

Когато фокусираш сърцето си и живота си на Исус и Неговата прошка, ще надхвърлиш дори това, което законът изисква от теб. Законът казва: „Не пожелавай”, но той не може да ти заповяда да бъдеш щедър. Единствено благодатта може да те направи щедър. Законът казва: „Не убивай.”, но не може да постави в сърцето ти любов и простителност към някой, който ти е навредил. Единствено благодатта и прошката на Исус могат да направят това в сърцето ти и да те променят да обичаш и прощаваш на враговете си и на тези, които са те наранили. Законът казва: „Не прелюбодействай.”, но не може да сложи в сърцето ти страст, любов и прошка към брачния ти партньор. Единствено Исус може!
Всеки път, когато си под благодат, не само ще изпълниш заповедите на закона, но несъзнателно и без усилия ще преизпълниш всички изисквания на закона! Ето, това имаше предвид Бог, когато каза за Новия завет: „... ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.” (Евр. 8:10). Тези закони, които Бог пише в умовете и сърцата ни не са десетте заповеди. Те превъзхождат десетте заповеди. Те принадлежат на царския закон на любов, който извира от сърцето на Исус и изпълва умовете и сърцата ни. Всъщност „любовта изпълнява закона” (Рим. 13:10).
С какво пълниш днес сърцето си – с осъждение или с Божията прошка? Възлюбени, насърчавам те да приемеш Неговата прошка и да спреш да наказваш себе си. Това е ключът не само да разкъсаш цикъла на грях и поражение в живота си, но да живееш един живот изпълнен с любов, мир, надежда и победа.
Запомни, този на когото е простено много, обича много и този, който е обичан много, обича най-силно!

Този на когото е простено много, обича много и този, който е обичан много, обича най-силно!

Топ 10 за изминалата година