Търсене в този блог

понеделник, 23 октомври 2017 г.

Джоузеф Принс - "Божията ръка VS Господнето сърце"

                "Какво има в едно име? Когато Бог е споменат в Стария завет, различните му имена носят голямо значение и разкриват различни аспекти на Неговия божествен характер. Гледайте докато Джоузеф Принс ви отвежда в едно вълнуващо пътешествие за изследване и откриване на различията между имената "Бог" (Елохим) и "Господ" (Йехова). Това задълбочено изследване на еврейски език ще разкрие всемогъщата Божия ръка и Неговото сърце на любов към вас. Когато разберете значението на всяко име, вие също така ще откриете основата на връзката на вашия небесен Баща с вас днес и ключовее да растете в живота си с Него!"

(още проповеди на пастор Принс)

вторник, 10 октомври 2017 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 7

Бог използва проблемите ти за добро


Живота не е серии от произволни, откачени инциденти. Живота не е напълно безцелен и непланиран. Живота не е без значение. Бог знае какво се случва. Той тъче гоблена на живота ти и има светли и тъмни нишки, конци - щастливи и тъжни времена - да придадат великолепие и цвят на живота ти. Нищо не може да дойде в живота на Божие дете без позволението на Бог. Всичко се филтрира от Отец.

Не ме разбирай погрешно. Не казвам, че всичко, което ти се случва в живота е Божията перфектна воля. Това просто не е истина. Има много неща, които не са Божия воля. Ако отидеш да съгрешаваш, това не е Божията воля. Ако някой съгреши на теб, това не е Божията съвършена воля.

Но Бог има и допустима воля. Ако отида и преям, ще си платя за последствията. Ако разруша тялото си, ще платя последствията си. Бог не е причината за злото и не е причината за страданията, но той ги е допуснал с определена цел. Бог ги допуска и след това ги използва.

Бог е експерт в това, да изважда добро от зло. Той можеше да изведе Павел от затвора във Филипи, но вместо това Той допусна Павел да влезе в затвора и в резултат на това, началника на затвора стана вярващ в Христос. Бог можеше да опази Исус от Кръста, но вместо това го допусна да отиде. Той даде своя Син да страда и умре. Дали изкара някакво добро от това? Аз казвам: Да!.

Бог благоволи да обърне разпятието във възкресения. Нещата които най-много желаеш да се премахнат от живота ти, честа са нещата, които Бог използва, за да те оформи в християнина, който желае да си. Той желае да използва този твой проблем за добро в живота ти. Има нещо много по-важно от болката ти. И това е, какво научаваш от тази болка. Бог е в контрол.

Така че, какъв е ключа? Каква е нашата реакция? Нашият отговор е да погледнем през болката."Затова ние не се обезсърчаваме; но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният  всеки ден се подновява. Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас" 2Кор.4:16-17

"И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно, и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас." 1Пет.5:6-7

Джоузеф Принс - "Пуснете Проблема и Нека Потокът на Неговото Снабдяване Потече"

          Знаете ли, хората говорят за святост. Знаете ли какво означава “святост“. “Свят“ на гръцки е думата “хагиос“, а на еврейски - “кадеш“. Това е думата “свят“ на еврейски и на гръцки, съответно в Стария завет и в Новия завет. Когато кажем, че някой е свят или това нещо е свято, това буквално означава, че този човек или това нещо са отделени, сложени настрана за Бог. Ще останете изненадани как се употребява тази дума в гръцката и еврейската култури...

Топ 10 за изминалата година