Търсене в този блог

петък, 21 юли 2017 г.

Джоузеф Принс - "Как да разпознаем живота на Бог в нас: дух, душа и тяло"

Днес ще продължим изучаването на Ковчега на завета. (Капака на ковчега на завета, наречен “място на милост“, в българската библия  се нарича “умилостивилище“ и е споменат за първи път в книгата Изход). Колко от вас разбраха това, което учихме миналата седмица, това, че Исус е проправил път за нас и Той сам е умилостивилището, което е върху ковчега на завета? В ковчега има три неща, нека отново ги повторим, имаме 10-те заповеди, които са двете каменни плочи, имаме Аароновият жезъл, който разцъфна (Евреи 9:4), имаме и златната стомна със свръхестествената манна от небето. Всичките тези три неща Бог сложи не вън, а вътре в ковчега, вътре в обкованата със злато кутия. Бог я покри отгоре с умилостивилището, познато ни в Новия завет като трон на благодатта. Можем да видим това в Евреи 4:16 където се казва:
“И тъй, да пристъпваме с дръзновение към трона на благодатта, за да приемем милост и да намерим благодат“.
В Стария завет Бог седеше върху този трон - умилостивилището. Защо се нарича “умилостивилище“? Защото Бог се радва извънмерно на милостта. Библията казва, в Яков: “Милостта тържествува над съда“.
Всичките три неща, които Бог сложи в ковчега, представляват нашия бунт: нашият бунт срещу Божия закон, това са двете каменни плочи, нашия бунт срещу Божието снабдяване -   манната, нашият бунт срещу определеното  от Бог ръководство - жезълът на Аарон, който цъфна. За всяко от тези неща, които показват бунта на човека, Бог каза: “Сложи ги вътре в сандъка, Аз не искам да ги виждам, покрий ги отгоре с умилостивилището“. Обърнете внимание, че кръвта е поръсвана върху умилостивилището.
И Бог не искаше никой да дори повдига капака на ковчега, за да поглежда в кутията. Знаете ли какво се случи с хората от Витсемес в книгата на Самуел (1Царе 6:19), когато вдигнаха капака на ковчега? Въпреки че бяха израелтяни, те нямаха право да вдигат капака на ковчега. Когато вдигнаха умилостивилището, библията ни казва, голям брой от хората умряха. Затова Бог не иска да гледате тези символи, Бог се радва на милост, не на осъждане. Колко от вас разбират, че това което доставя удоволствие на Бог, че това което го радва, е милостта.
Един път Исус каза на фарисеите: “Идете и научете какво значи това: Милост искам, а не жертва“. “Защото ако знаехте значението на този стих“, каза Исус на фарисеите, “тогава не бихте осъдили невинните“ (Матей 12:7).
Колко от вас се радват на милостта? Ако искате да направите  грешка, правете грешката, облягайки се на милостта, не облягайки се на осъждането, защото ако направите грешка, защото сте прекалено суров, кой би могъл да ви помогне, но ако сте твърде милостив, нека да ви кажа, всички ангели ще се съберат около вас, амин? Така че оставете съденето на ръководството на църквата. За по-сигурно, нека те да се оправят с това, оставете на тях, нека те да се оправят с това кой какво е казал или не е казал, оставете те да свършат мръсната работа. Лидерите трябва да съдят, те трябва да различават едно от друго, те трябва да пазят стадото.
Виждате ли, ако кряка като патица, ако плува като патица, ако изглежда като патица, ако звучи като патица, познайте какво? - Това е патица! Така че, лидери на църквата, ако дойде някой тук и той е известен с това, че обикаля църквите и мами хората, ние трябва да спрем, трябва да осъдим този човек, и не е нужно да сте сурови с него, просто трябва да защитите паството.
Много от хората знаят това, което Исус е казал: Не съдете, за да не бъдете съдени. Но Исус е казал и друго  в евангелията. “Не съдете по външния вид, но съдете със справедливо съдене.“ Но как вие разбирате двете твърдения на Исус без да влезете в противоречие? Много е просто. Когато е нужно да съдите, особено ако сте лидер, съдете справедливо без да се основавате на това как изглеждат нещата. Амин? Не трябва да съдим хората, основавайки се на това как изглеждат. Библията казва: Не съдете по външния вид, но библията също казва: Човекът гледа на външния вид на нещата. Човек съди другите според това как изглеждат. Понякога хората изглеждат уморени, а вие си мислите, че са ви ядосани. Преживявали ли сте това? По-късно вие разбирате, че хората са имали сериозни проблеми, и тогава вие им съчувствате, но тогава сте си помислили, че те са ядосани на вас, защото когато вие им казахте “Здравей“, те не ви казаха “Здравей“ в отговор.
Днес ще ви науча как можете да израстнете над всичко това и как можете да различавате нещата по-правилно. Това има общо с ковчега на завета.
Ние ще разгледаме някои неща от практична гледна точка. Ако слушате това, което казвам, ще откриете тайната, която стои зад успеха на тази църква, защото аз мога да говоря само за моето служение, разбирате, нали? Вие ще разберете какво правя аз зад сцената, какво правим ние в продължение на години. Ние не сме постигнали всичко, ние не сме съвършени, в никакъв случай, но сме на път, благодарим на Бог, ние сме на път. Ние вървим по този път и намираме много успех, добър успех. Ние не искаме какъв да е успех! Библията казва в Исус Навиев 1:8 “ ти ще имаш добър успех“. Самият факт, че библията казва “добър успех“, това означава, че има също и лош успех, успех, който унищожава времето прекарано заедно със семейството ви, унищожава времето, което прекарвате в църквата. Фактът, че сте тук сега, е успех и това е добър успех. Вие имате време, което давате, за да чуете словото на Бог. А всеки който издига Божието слово, библията казва, че Бог ще му даде по-висока позиция. В Притчи се казва, че когато вие я издигнете, там словото  е представено  като жена, когато вие издигнете божието слово, божията мъдрост, тя ще издигне вас (Притчи 4:8). Дайте на божието слово първо място и божието слово ще ви издигне.
В храма от Стария завет, скинията, има три вида светлина. Трите вида светлина в скинията са образ на светлината, която получаваме като вярващи. Храмът има външен двор, Свято място и Пресвято място. В Святото място има три предмета, имаме трапезата (масата) с присъствените хлябове, светилника - менората, а после имаме и златния олтар с тамяна. Има завеса, с избродирани на нея херувими, която отделя Святото място от Пресвятото място. Пресвятото място или Светая Светих е мястото, където Бог живее. В Стария завет Бог живее там. Никой не може да влиза там, освен първосвещеника, и то само веднъж в годината, в деня на изкуплението - Йом Кипур, той влиза на това място и принася кръв. Кръвта се поръсва върху умилостивилището  и още седем пъти пред умилостивилището. Умилостивилището е мястото където е трона на Бог. Когато херувимите, които се намират върху ковчега на завета, те символизират Бог, когато очите им видят кръвта, това показва, че вместо очите на Бог да виждат трите символа на бунта на човека, очите на Бог виждат как кръвта покрива бунта на човека, как на нас ни е простено и сме направени праведни. Амин?
Още един път да се върнем на трите части на скинията, имаме външен двор, Свято място и Пресвято място. Между другото, тази завеса с избродираните херувими е същата, която беше разкъсана в храма на Ирод, когато Исус умря в 3 часа следобед. Когато Исус умря, библията казва, че тази завеса беше разкъсана от горе до долу. Това иска да каже, че някой там горе разкъса завесата. Завесата е с дебелина цяла педя, но някой я разкъса. Това че е разкъсана означава, че Бог и човека повече не са отделени един от друг. Не по веднъж на година, сега ние сме с Бог по 24 часа на ден в продължение цялата година, заради кръвта на Исус. Амин? В момента, в който Исус умря, завесата беше разкъсана.
Около храма е външния двор. Това е мястото, където са убивани животните, принасяни в жертва. Във външния двор хората имат светлина. Какъв вид? Слънчева светлина, естествена светлина. Но един път като влезете вътре в Святото място, там не влиза слънчева светлина. Това място би било много тъмно, ако не е светлината от светилника. Светилника, за това учихме миналата седмица, светилника е символ на църквата. Дори само идването ви на църква, седенето ви тук, колко от вас разбират, че вие  получавате някаква светлина за вашия живот, за определени ситуации в живота ви, вие получавате Божията мъдрост.  Дори този, който проповядва, да не говори точно за тази област в живота ви, в която имате нужда от помощ, може да имате проблеми с момиче или нещо друго, може да имате проблеми с работата си, заради тази светлина, която свети в църквата, “в тази светлина ние виждаме светлина“ казва Псалм 36:9. Случва се нещо подобно: Вие търсите на тъмно нещо, което сте изгубили, на когато светнете лампата намирате не само това, което търсите, но и други неща. Това се случва, когато дойде светлината, амин?
Но и това не е най-добрата светлина, защото макар това да е светлината от светилника, ние искаме светлината, която идва направо от святото присъствие на Бог. Когато влизаме в Светая Светих, Пресвятото място, някои хора мислят, че там е мрачно, но там не е мрачно, хора, там е много светло, там е по-светло отколкото е светло, когато слънцето е над нас по обед, там е по-светло отколкото в Святото място. Защо? Защото това е мястото, където Бог живее. Ние видяхме миналата седмица в книгата Откровение, че ще дойде време,  Бог го казва, в което няма да имаме нужда от слънцето, от слънчева светлина, няма да има повече нужда от лампи, тоест от Святото място, от светилника, защото Господ Бог ще бъде светлината на новия Йерусалим, амин? Нали не мислите, че Бог може да бъде по-слаба светлина от светлината, която Той създаде, слънцето, Неговата светлина е толкова по-светла! И така, да се върнем на най-святото място или т.нар. Пресвято място. Светлината, която го осветява е светлината на святото Божие присъствие. И това е светлината, в която искаме да ходим.
А сега нека да отворим на 1Коринтяни, алелуя. Не забравяйте къде е било мястото на ковчега на завета, къде е било мястото на Божието присъствие - в пресвятото място. Да видим 1Коринтяни, глава 6. Тук се казва
1Коринтяни 6:19 “Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бог? И вие не сте свои си“
Ще го кажа още веднъж: Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Бог? Ние току що разгледахме храма от Стария завет, нали? Видяхме начина, по който Бог е искал да бъде проектиран. Между другото, планът как да бъде направен храма не е идея на човек, Бог даде указания за направата му на Мойсей, Бог му ги даде. Къде е днес храмът на Бог? Днес ние сме храма на Бог. Стихът казва: “Не знаете ли, че тялото ви е храм на Светия дух?“ Амин. Може да видите това отново в 3-та глава на 1Коринтяни.
1Коринтяни 3:16 “ Не знаете ли, че сте храм на Бог, и че Божият Дух живее във вас?“
Не знаете ли, че сте храм на Светия дух, не знаете ли?Сега вие сте храм на Бог, храм на Светия дух! Някои хора не признават това. Бог казва: “Не знаете ли, че сте храм на Бог?“ Факт е че много хора не са знаели това, ето защо Бог е трябвало да попита: Не знаете ли, че вие сте храм на Светия дух? В Стария завет те са имали реален храм, но днес Бог обитава в човешки храм, което през цялото време е било плана на Бог.
В Стария завет Бог не можеше да живее в човека. Защото човека имаше грях вътре в себе си. - Но, пастор Принс, каква е разликата, ние също имаме грях.  - Това е, което не разбирате. Вие имате грях, но кръвта е по-силна от греха! - Чия кръв? - Кръвта на Исус!
Фактът, че днес Бог може да ви направи храм на Бог и че Бог може да дойде и да живее вътре във вас, означава, че отвътре вие сте толкова чисти заради кръвта на Исус, че Божият дух намира за конфортно да живее във вас. Амин? Това никога не е било възможно в Стария завет. По време на Стария завет Светият дух идваше върху  пророци, свещеници и царе, но по онова време той можеше да идва и да си отива, да идва и да си отива.
Но на Последната вечеря на Исус с апостолите, преди разпъването му или т.нар. на български Тайна вечеря, когато Исус говореше на своите ученици, Той  каза: Когато Светият дух дойде, той ще живее във вас, той ще бъде със вас и той ще бъде във вас, за колко време, за винаги! Това означава ли, че сме перфектни? Не, но ние имаме Божият дух в нас.
Някои от вас са уплашени да чуят това. Зависи какво е било вашето предишно обкръжение. Нека да ви помогна да имате спокойствие по този въпрос.
Да отидем на Битие 39, където се разказва за живота на Йосиф. Тук се казва:
Битие 39:2 “И ГОСПОД беше с Йосиф и той благоуспяваше...“ друг превод казва: “Господ беше с Йосиф и той беше преуспяващ човек“.
Защо Йосиф благоуспяваше, защо беше преуспяващ човек? Защото Господ беше с него. Присъствието на Господ гарантира успех. В Стария завет Бог беше със!, днес, в Новия завет, Бог е във! В кой от случаите сме по-близки с Бог? Когато Бог е със мен или във мен?
По времето, когато имаше робство в Америка, черно момиче приело Исус. Тя била толкова щастлива, толкова очевидно било за тези около нея, че е щастлива, пеела песни в къщата на господаря си, пеела и пеела. Един от посетителите дошъл и видял това афро-американско момиче, робиня, да си пее и я запитал: “Защо си толкова щастлива“? Тя му отговорила: “О, предишната вечер, сър, бях спасена заради кръвта на Исус“. Човекът се опитал да се подиграе с нея и ѝ казал: “Знаеш ли, ръцете на Исус са толкова големи, а ти изглеждаш толкова малка, и затова защото Той има толкова големи ръце, ти може просто да изпаднеш от тях“. Тя се усмихнала и казала: “Не, господине, не и ако аз съм един от неговите пръсти“.
Как да изпаднем от ръцете му, ако сме един от неговите пръсти? Ние сме тялото на Христос, как да изпаднем от ръцете му? Няма по-голяма близост от това, че ние и Исус сме едно. Слушате ли, хора? Амин.
Още веднъж: “Господ беше с Йосиф, и той благоуспяваше, и живееше в дома на господаря си, египтянина“. И неговият господар, eзичникът, нехристиянина, както бихме го нарекли сега, “неговият господар видя, че Господ беше с него. Това не е било нещо духовно, което никой не е можел да види, това е било нещо очевидно, нещо, което всички са можели да видят. Не забравяйте, това момче беше роб в дома на господаря си. Как би могъл роб да изглежда благоуспяващ?
Вие можете да се стараете да изглеждате благоуспяващи, да се опитвате да говорите като благоуспяващи, дали наистина сте благоуспяващи само Бог знае, но как може роб, който изглежда като роб да бъде благоуспяващ до такава степен, че дори “неговият господар видя, че Господ беше с Йосиф и че Господ правеше всичко да благоуспява в ръката му“. Когато Йосиф засаждаше домати, това бяха най-големите от всички домати наоколо. Когато той се грижеше за овцете, овцете раждаха много, много агнета. Въпреки, че господарят му, сигурен съм в това, имаше и други роби, сравнението между него и тях беше толкова ясно, че господарят му нямаше как да не разбере, че Бог правеше всичко до което се докосваше Йосиф да благоуспява. Защо Йосиф благоуспяваше? Защото Господ беше с Йосиф, неговото присъствие беше с Йосиф.
Но дяволът е подтикнал тялото на Христос да мисли, дори и в наши дни това мислене съществува сред християните, че е много трудно да бъдеш в присъствието на Бог, че е много е трудно да се движиш в една посока с Бог, че ти можеш да се движиш в една посока с приятеля си, но не и с Бог. Нека да ви кажа това: С никой не можете да се движите в една посока по-лесно отколкото с Бог. Знаете ли защо? Защото вашите приятели вървят в една посока с вас, защото все още не знаят всичко за вас. Нито пък вие знаете всичко за тях! Амин? Искам да кажа, че може би нямаше да се уважавате един друг твърде много, ако знаехте всичко един за друг. Може би дори нямаше да отидем на кафе един с друг, ако знаех всичко за вас, и това, което току що направихте. Слушате ли, хора? Но има Някой, който ни познава съвършено, вие не можете да скриете от него, Той знае дори всяко нещо, което мислите, и въпреки това ви обича силно. Можете да си отдъхнете, това не е заради вас, а заради Него. Кой даде своя син? Бог! Святият Бог беше, който даде своя Син. Защо? За да няма такова нещо като бариера между вас и Бог. Но сега, когато бариерата е премахната чрез кръвта на Исус, защо позволявате на човек да я издигне отново чрез фалшиви учения, защо позволявате на дявола да сложи мисли в ума ви, че вие не можете да се приближите до Бог, когато Исус го направи възможно, когато Той каза “Свършено е!“ Свършено ли е или не? Да, свършено е. Амин?
След като положих тази основа, можем да се върнем на това, което казва библията: “Ние сме храм на Светия дух“. Когато се съберем заедно на това място, ние сме телесния храм на Бог. Сградата в която сме е светска сграда, но когато църквата на Исус Христос, независимо тази или която и да е друга църква, се събира тук, това място става  църквата.
Има застрахователни компании, които използват това място. Това е светско място, защото самото място не може да направи мястото свято. Какво го прави свято? Това става, когато хората на Бог дойдат тук. За тази цел може да послужи кой да е хотел, те могат да отидат във всеки хотел или на кое да е друго място, когато хората на Бог стъпят на това място, това прави мястото свято, разбирате ли? Ние няма нужда да казваме: За да е свято това място, трябва да има голям кръст.
Ако пътувате във Великобритания, тъжно е, но ще видите църкви, които в наши дни се използват за бинго, за игри, за обществени мероприятия. Тъжно е, това вече не църква! И така, сградата не прави църквата, хората на Бог са църквата. Така че забравете за сградата! Какво ще стане, ако трябва да напуснем тази сграда, а ние ще я напуснем! Няма да тръгнете да целувате сградата и да казвате: “Боже, пази онази колона там долу! Не ме дърпайте, пасторе, иначе ще кажа на Господ: Укрепи ме сега! Не ме докосвайте, пасторе“. (църквата се смее) Трябва ли да бъдем винаги тук? Не, можем да се преместим. Защо? Защото ние сме църквата. Вие не можете да убиете църквата. Където са събрани двама или трима в мое име, там е църквата, каза Исус. Амин. И така, телесно ние образуваме църквата, но между другото, има неща, които вие преживявате, помазания, които никога не можете да преживеете сами. Но трябва да знаете нещо, дори и да сте сами, Господ продължава да е винаги с вас. И това е истина за всеки вярващ. Дори и да сте сам, вие продължавате да сте храм на Бог, така ли е?
И така, колко части открихме, че има храма на Бог? Три части: Външен двор, свято място, пресвято място. Кое направи Бог първо, човека или храма? Бог направи първо човека. Мислите ли, че Бог направи човека по проект на храма? Разбира се, и аз ще ви го докажа, Бог направи човека, за да съдържа Бог в себе си. Затова ние опитваме пиене, опитваме гуляи, опитваме всякакви неща, за да запълним тази празнина вътре в нас, но тя не може да бъде запълнена, докато не дойде Исус в нас. Той е като липсващото парче от пъзела, когато то застане на мястото си, то пасва просто перфектно. И това е което търсим през цялото време, ние търсим Исус. Когато го намерим, си отдъхваме. Колко от вас са изпитали това? Вие имате Господ вътре в себе си. Радвате ли се?
И така, Бог ни направи по устройството на храма. Следователно ние имаме външен двор, свято място  и пресвято място, наричано също и Светая Светих. В 1 Солунци 5:23 се казва “дух, душа и тяло“, използвани са три различни думи, които описват човека. Дух, душа и тяло! Някои хора казват, че душата и духа са едно и също нещо. Някои хора дори използват тези две думи взаимозаменяемо. Но в действителност библията казва: дух, душа и тяло, използвани са три различни гръцки думи. Защо има различна гръцка дума за всяка от тези думи, ако душа и дух са едно и също нещо? Така че вие сте съставени от три части. Сам Бог има три части, по-точно триединен, един Бог. Можете да видите потвърждение на това в 1Йоан 4:7 (цариградски превод, православен превод в Многопреводна библия онлайн). Ние не казваме трима пастори Хенри, не, има само един пастор Хенри, но той e триединно същество, три в едно. Сам Бог е Бащата, Синът и Светият дух, ние не казваме че са трима богове, има само един Бог, но Той има три личности, но е само един Бог. Това е мистерия, никой не може да обясни това, и аз благодаря на Бог, че никой не може да обясни това, защото никой не може да обясни Създателя! Не е нужно да го обясним, за да му се наслаждаваме. 
И така, ние се състоим от три части. Къде в храма живее Бог? Дали Бог живее във външния двор или във святото място? Не, Той живее в Пресвятото място. Къде е нашето Пресвято място? Разбирането на този въпрос ще ви помогне да чувате Божия глас. Разбирането на този въпрос ще ви научи как да следвате Бог всеки ден. Разбирането на този въпрос ще ви помогне да определите мястото от което идва гласа на Бог, ще ви помогне да го следвате и да се научите да се движите стабилно и непрекъснато заедно с него и да имате успех.  Хората казват: “Как мога да чуя Бог, как мога да чуя Бог?“ Вие сте на път да научите как. Къде живее Бог? Бог живее в Пресвятото място. Къде в нас е Пресвято място, след като ние сме храм на Бог?
Но преди да говорим за това, нека да видим къде е нашия външен двор. Човекът започва от вън навътре, Бог започва от вътре навън. Забележете, ние отиваме първо до външния двор, жертвения олтар, после преживяваме кръста, след кръста преживяваме това да сме част от църквата, представена от светилника и хляба, което е Словото на Бог. След това преживяваме възхвала и поклонение, в старозаветния храм представено от кадилния олтар, и след това ние преживяваме пълнотата на Бог. Човек започва от вън навътре. Когато Бог даде инструкции за строежа на храма, Бог започна от вътре навън, първото нещо, което Бог спомена на планината Синай, беше да се направи ковчега на завета. След това Бог се предвижи навън към трите неща -  светилника и т.н., после Бог отново се придвижи навън. Така че Бог не се движи по начина по който се движи човека. Човекът се движи от вън навътре. Много пъти преди Бог да излекува вашето тяло, Бог лекува в духа ви. Когато духа ви е в правилното положение, вашето тяло се изпълва със здраве.
Отворете на 3 Йоаново. Колко от вас ще се съгласят, че Йоан е човек, който беше много близък с Исус? От тримата, Петър, Яков и Йоан, най-вероятно той беше най-близкият до Исус, защото имаше много ясно откровение за любовта на Бог към него. По времето на написването на това писмо Йоан беше вече на възраст, той беше и този, на който Бог даде видение за книгата Откровението на Ѝоан. Колко от вас ще се съгласят, че човек, който е прекарал години, в които е бил най-близкият на Исус, той знае какво е желанието на Бог за нас. В 3 Йоаново той казва това:
3 Йоаново 1:2 Възлюбени, аз се моля да благоуспяваш във всички неща и да бъдеш здрав, точно така както благоуспява душата ти.
Ние можем да кажем: Желанието на Йоан е и желанието на Бог. Как би могъл Йоан да сложи нещо в библията, което не е Божието желание? Очевидно това е Божието желание за всеки мъж, за всяка жена, за всяко момче, за всяко момиче в неговото царство. Бог желае да благоуспявате във всички неща, и след това, да бъдете здрав, точно така както просперира и душата ви. Забележете, Бог иска да благоуспявате външно във вашето здраве, точно така както вашата душа благоуспява.
Тези думи: “точно така“ са причината да не виждаме много излекувания. Библията казва: вие благоуспявате и сте здрав, точно така, както вашата душа благоуспява. Ето защо ние трябва да се уверим, че слушаме правилните послания, помазаното слово на Бог, трябва да сме сигурни че по този начин нашата душа благоуспява, че не се сърдим на никого, не задържаме яд или злоба в себе си, ние трябва да се движим заедно с Бог. Затова винаги казвам на хората: Дайте на Бог някакво време, някои хора идват в църквата и искат веднага да получат помощ, те искат хората да им помогнат финансово, да им помогнат физически с тяхното здраве или нещо друго. Дайте на Бог някакво време, кажете им: Елате и слушайте словото, инвестирайте в словото на Бог, вземете си проповеди в къщи и ги слушайте, затвърдете това, което знаете, защото когато вашата душа благоуспява, и вашето здраве благоуспява, а след това вие благоуспявате във всички неща. Това е което казва този стих, “точно така както душата ви благоуспява“. Слушате ли, хора?
Да повторим отново, Бог ни направи от три части: дух, душа и тяло. Така че нашето тяло е външния двор. Тогава къде е душата? Или по-скоро какво е душата? Душата е Святото място. Между другото, “дух, душа и тяло“ не е само в 1Солунци 5:23, а и в Евреи 4:12, където се казва, че божието слово може да раздели душата и духа. Така че ние сме от три части. Човешкото тяло е външния двор, човешката  душа е святото място. Така както има три неща в святото място, така има три неща в душата на човека. Вие трябва да знаете къде е вашата душа. Вашият ум е вашата душа, вашата логика, вашите разсъждения са вашата душа. Затова, когато разсъждавате, разсъждавате, разсъждавате, вие никога не можете да разберете Бог. Но ако дойдете при Бог като малко дете, тогава можете да преживеете пълнотата на Бог. Затова първо идва вярата, а след това разсъжденията. Бог не ни казва да захвърлим разсъжденията, но вие никога не можете да стигнете до спасението си чрез разсъждения. Второто нещо в нашата душа са емоциите. А третото нещо в душата е волята. Някои хора казват: “Пастор Принс, казвам ви, аз имам много силна воля“. Това може да бъде голяма пречка, ще ви бъде доста трудно, упорити човече. Ще ви кажа това, колкото по-силна е волята ви, толкова по-трудно е да вървите с Бог. Слушате ли? Така че тези трите, емоциите, волята и ума са част от душата.
След това имаме третата част от нас, която е духът. Духът е мястото, където Бог живее. Когато вие кажете, че сте спасен, че сте роден отново, какво означава това? Когато приемете Исус Христос, в момента в който Го приемете, къде идва Исус? Дали идва в носа ви? Дали идва в дробовете ви? Къде идва Исус? Той идва и живее във вашия дух, това е мястото където Той живее и в Стария завет, в Пресвятото място. Къде е вашето пресвято място? Това е вашият дух, слушате ли? Вашият дух е най-великата част от вас. Някои хора казват: “Човекът е пръст!“ Аз не съм съгласен. Човешкото тяло е пръст, но човекът не е пръст. Това се случва, когато не четете внимателно. Бог направи човешкото тяло от пръст, човекът беше като манекен, но след това, какво направи Бог, библията казва: Бог вдъхна в човека дъхът на живота, и думата “дъх“ на еврейски “руах“ , също означава и „дух“. Точно както и на гръцки - “нюма“  е дъх, вятър, дух. Ето защо, когато зъл дух работи, той е също като вятър. Когато Светия дух лекува, по време на изцелителни служби, вие усещате че има вятър, който идва към вас, хората са изцелени, те дишат по-лесно, болката изчезва, телата им са излекувани, те виждат по-ясно, мислят по-ясно, амин. Защо? Защото духа вятърът на духа. Да идвате на тази църква е вредно за вашето незнание. Дяволът се надява, че няма да дойдете в тази църква. Затова прави всичко, което може, за да се натъкнете на хора, които говорят лошо за църквата, лошо за пастора, защото дяволът се страхува от това, че Божието слово се проповядва на това място. И това не е единственото добро място в Сингапур, благодарим на Бог, че имаме добри църкви в Сингапур. Амин. Но ако дяволът може, той ще се опита да ви спре и да ви държи в невежество. Защото както казва библията, “моите хора загиват от липса на знание“. И така, Бог вдъхна дъх на човека, и думата дъх и дух са една и съща дума. Човекът беше като манекен, направен от пръстта на земята. Жената не беше направена от пръстта, тя беше направена от реброто на Адам. Затова на мъжът му е все едно дали е мръсен. Жената казва: Измий се първо, преди да ме целунеш.(църквата се смее)
Но ние  не сме пръст, хора. Нашето тяло е направено от пръст,  или както казва библията от прах, затова когато вие изгорите човешкото тяло, крайния продукт от това тяло е прах. Слушате ли? Но не забравяйте, това не е човека. Кой е човека? Човекът е този, който живее в тялото. И така, Бог вдъхна своя дъх в човека, казва библията в Битие, и човека стана жива душа, алелуя. Интересно е, че думата “антропос“, която е гръцката дума  за “човек“, означава “стоя с лице обърнато нагоре“ т.е. гледам нагоре. Интересно, човекът беше замислен, проектиран, предназначен да гледа нагоре, не да гледа надолу и да се депресира, да гледа наоколо и да се стресира, но да гледа нагоре и да бъде в спокойствие, амин? Така ни е направил Бог, да гледаме нагоре, ние сме проектирани да гледаме нагоре.
Знаете ли коя част от вас е най-великото творение на Бог? - Вашият дух! Нека да ви докажа това. Бог слага вашия дух в една група с няколко наистина много велики неща. Обърнете внимание на Захария, книгата на Захария е пред-предпоследната книга от Стария завет. Последната книга е Малахия, преди Малахия е Захария. Сега, погледнете Захария глава 12, обърнете внимание как Бог категоризира вашия дух, заедно с някои от най-великите му творения. вижте това:
Захария 12:1 “Господното слово наложено на мен за Израел: - Така казва Господ, Който простря небето, И основа земята, И образува в човека духа му:...“
Това са три неща, като Бог ги категоризира всичките три заедно. Колко от вас мислят, че Бог да разпростре небесата е нещо велико,  искам да кажа, сред цялото негово творение, кое е най-велико? Бог не каза: “Бог създаде рибите или нещо такова“, Бог каза: “Който простря небето, И основа земята, И образува в човека духа му. Това означава, че духът на човека е сред най-върховните му творения. Ето защо, хора, ние не идваме от шимпанзетата, ние не идваме от жирафите, понякога има прилика, но ние не идваме от тях, хора. Ние имаме дух, докато животните имат само душа и тела. Животните нямат дух, Бог не вдъхна дъха си на шимпанзето, Бог не вдъхна дъха си в горилата, Бог вдъхна дъх на живот в човека. И Бог възнамеряваше да живее в духа на човека. Бог даде на човека избор, имаше две дървета, едното дърво се наричаше дърво на познанието на доброто и злото, другото дърво се наричаше дърво на живота.
Чуйте какво казва библията. Библията не казва: Дърво на живот и дърво на зло, или дърво на грях. Тя казва: Дърво на познание  на доброто и злото, и дървото на живота. Бог каза: От всяко дърво на земята, това е много щедро, от всяко дърво можете да ядете, това включва и дървото на живота, но по някаква причина Адам никога не посегна към дървото на живота. Бог каза: От всяко дърво можете да ядете, не яжте само от едно дърво, дървото на познанието за доброто и злото, амин, и точно от това дърво яде човека. Какво е познание за добро и зло?
Виждате ли, някои християни днес не живеят чрез своя дух, те живеят чрез своята душа.
Вашата душа е мястото където е познанието за доброто и злото. Вашият дух е мястото, където е животът.
О, откровението тече с пълна сила. Готови ли сте да го чуете?
Някои християни ходят според доброто или злото, според злото или доброто. Те избягват злото, те правят доброто. Те харесват доброто, те не харесват злото.
Но християнството не е избиране между добро и зло, християнството не е моралност и етика, християнството е живот, дървото на живота. Този който има Божият син, има живот (Йоан 3:36). Нека да ви обясня. Къде идва живот и къде живее? - Във вашия дух, не във вашата душа. Вашата душа е вече, така да се каже, увредена, чрез дървото на познанието за доброто и злото. Някои хора ще кажат: - Но пастор Принс, защо въобще Бог посади това дърво там? Приятелю, ако Бог е посадил единствено добро и ти не можеш да избереш друго, освен добро, тогава това не е свободен избор. За да може свободния избор да е свободен избор, трябва да има нещо за избиране. Ако аз съм направил човека и съм го заобиколил отвсякъде единствено с добро, вие не можете да изберете нищо, което би могло да е бунтовно срещу мен, вие сте длъжен да ме обичате. Дори и да съм създал човека със свободен избор, всъщност аз манупилирам обстоятелствата. Трябва да има избор. И Бог даде на човека само едно единствено нещо за избор, и дървото беше посадено  от Бог, за да упражни послушанието на човека към Него, но Бог каза: Не яж от дървото. Ние знаем сега, че познанието за добро и зло е закона, законът беше представен от дървото, познанието за доброто, не единствено за злото, но познание за доброто и злото. Там беше и дървото на живота. Така че човекът стоеше между дървото на живота и дървото на познанието за добро и зло. Вие знаете от кое дърво яде Адам, нали, изкушението на змията, той яде от познанието за добро и зло. Сега той позна закона, какво е добро, какво е зло, той не се нуждаеше от Бог, поне той си мислеше че не се нуждае от Бог, защото сега имаше това познание. Но, ще го кажа отново, това познание е разрушително! Това дърво беше посадено от Бог, това е едно от тези неща, за които Бог каза, всичко, което Той направи беше добро, плюс това дърво, то беше добро!, но то не беше добро за човека! Законът, има само един, който може да изпълни закона, само Бог! Законът, няма нищо грешно относно закона, законът е свят, справедлив и добър, но законът не е проектиран за човека! Не е предвидено да живеем чрез закона, предвидено е да живеем чрез живот! Когато повярваме в Исус Христос, когато сме спасени,  вечния живот идва вътре в нас, в духа ни. Това е мястото, където Бог е.
Затова преди да взема решение за каквото и да било, аз не трябва да се ръководя от главата си, не трябва да се ръководя от емоциите си, аз трябва да запитам себе си: “Дълбоко в себе си, Джоузеф Принс, какво усещаш? Има ли живот, когато мислиш да направиш това или вътре в тебе има “ммъ“? Дали живота расте или живота отслабва, когато мислиш да направиш това?“
Аз не питам себе си, и аз не би трябвало да питам себе си, и слушайте, аз все още практикувам това, аз не питам себе си дали това, което искам да направя е добро или зло. Защото, за да питам това, трябва да се водя по дървото на познанието за добро и зло. Да се водя по това дърво, значи да се водя по грешното дърво, хора. Защото няма никакъв живот дори в правенето на добро, защото добро и зло не е Божията система. Божията система е “живот“! Хайде, колко от вас разбират това което казах до тук? Искаме да ви научим как да се движите в синхрон с Бог, как да чувате Бог.
Понякога вие можете да правите добро, да не правите зло и пак дълбоко в себе си да не сте доволен. Защо? Защото вътрешният живот не ви казва да го направите. Християните трябва да научат, че тяхното държание не се основава на добро или зло, но се основава на вътрешния живот. Тече ли вътрешния живот в тази област? Ако е така, направете го. Има ли живот в тази работа, на която стоите? Не питайте дали е добро или е зло! Не задавайте такъв въпрос! Ако вие си задавате такъв въпрос, вие сте в капан, вие не слушате вътрешното помазание. Вие може да наречете това вътрешно свидетелство, може да го наречете спокоен, тих глас, може да го наречете вътрешен живот, но нека да ви кажа, библията го нарича, “Христос във вас“, защото там е където Той живее. И знаете ли какво, Той ви движи през цялото време, Той ви говори, Той ви води. От кое място ви води? Не ви води в мозъка ви или ума ви, Той не ви води в тялото ви, Той ви води във духа ви. Ковчегът на завета с умилостивилището е там! Христос е там, във вашия дух. По същия начин, по който ковчега на завета с умилостивилището беше в Пресвятото място, по същия начин сега Христос е във вас! Къде във вас? Във вашето пресвято място, във вашия дух!  Понякога вие чувате проповед, за която са ви казали: “Не слушайте това учение, защото то не е в съгласие с нашето учение“, но дълбоко вътре във вас има нещо, което казва: “Да, да, да! Знаех си, че има такова нещо, знаех го вътре в себе си“. Вие нямате нужда някой непрекъснато да ви потупва по гърба и да ви казва: това е правилно, това е грешно, защото във вас, дълбоко във вас, живее Светия дух. Колко от вас са радостни, че днес се учим на нещо наистина много практично! Колко от вас се радват, че са спасени? Колко от вас се радват, че Бог е във вас? Христос е във вас, амин?
Вие знаете, че Той е в небесата, но едновременно е и във вас, чрез духа си. Помислете си как светлината ни идва от електроцентралата. Ние имаме светлина тук, но тя е от централата там, централата там осигурява светлината тук. Независимо че централата е там, тук има светлина. Същата светлина, която е тук, е и във вашата къща, и във всяка друга къща в този град, една и съща светлина. Обърнете внимание, Христос е във всички нас, и едновременно с това Христос е на престола, но Той е във всички нас чрез своя Дух. Затова ако нещо е истина, вътре във вас ще има свидетелство, потвърждение на тази истина. Вижте:
Вижте 1Йоан 2:26-27 “Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят;  И помазанието което вие приехте от него, пребъдва във вас“
“Пребъдва“ означава „стои навеки, живее вечно“. Помазанието  живее вечно. Има помазание вътре във вас.
“...и нямате нужда да ви учи някой;  - Сега, чуйте ме, няма нужда да стигате до крайност тук, като излизате извън контекста. Колко от вас знаят, че Бог дава учители на църквата. Тук не се казва, че ние не се нуждаем от учители. Тук се казва, че няма нужда никой да ви учи кое е истина и кое - лъжа, защото Йоан казва по-горе, че пише тези неща, заради тези, които се опитват да ни излъжат. Забелязахте ли това? В този смисъл ние не се нуждаем някой да ни казва какво е правилно и какво е грешно. Стихът продължава така:
...  но както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, и според както то ви учи, вие ще пребъдвате в Него.“
Можем да заменим думата “пребъдвате“ с нейното значение. Тогава можем да прочетем края на този стих така:
И според както помазанието ви учи, вие ще живеете вечно в Него (в Исус).
Хора, ние сме стигнали до ключа на много важна истина, и този ключ е с изключителна сила и мощ за нашия живот като християни, отнася се за това как да живеем в Христос. Хората задават златния въпрос: Как някой живее в Христос? Една книга казва: Всеки ден като станете сутринта, прочетете пет глави от библията си, така ще живеете в Него, някои хора казват: Станете сутринта, прекарайте 3 часа в молитва, така ще живеете в Него. Но какво казва библията, как живеете в Него? Библията казва: “всеки път когато вътрешното помазание ви помазва и вие го следвате, вие ще живеете в Христос, и живеенето в Христос е което принася плод, повече плод, най-много плод (Йоан 15). Вие започвате да ставате плодоносни. Слушате ли?
Сега, като пастор, понякога се сблъсквам със ситуации, в които трябва да коригирам някой. Но първо трябва да си дам някакво време. Понякога се чувствам така: Аз трябва да кажа на този човек това, трябва да кажа на онзи човек онова, трябва да му се обадя веднага, и понякога съм го правил в миналото, и винаги съм съжалявал. Защо? Защото когато не сте сигурни за вътрешното помазание, не прибързвайте, дайте си време. Бог ще ви насочи. Ето защо, когато вие напишете ядосано писмо, не го изпращайте веднага, нека да минат един, два дена, защото така ще имате време да се успокоите и да не се поддавате на емоциите си, и вашият дух ще може да ви насочи, може би да махнете някои от нещата, които сте писали. Каквото и да е, вие получавате по-ясна картина, когато позволите на духа на Бог да ви води, и когато духът на Бог ви води, вие живеете в Христос и това което правите ще има успех. Понякога искам да порицая някого, но се чувствам празен, как да ви го обясня, много е трудно да ви кажа какъв е вкуса на сладкото, какво е сладко, какво е горчиво, най-добрия начин да го разберете е да го опитате.
Съществува усещане, ще ви разкажа за усещането. Ще се опитам да ви помогна като използвам някои термини от библията.
Библията казва: Тези, които следват духа, те имат живот и мир. Когато следвате духа, дълбоко вътре във вас, вашите емоции може да кажат: Направи това, направи онова, но вашият дух казва: “Не прави това“, или “Просто стой, просто изчакай“. Когато вие не изчакате и тръгнете срещу вътрешното помазание, вие губите спокойствието си. Но когато изчакате, има увеличаване на живота, усещане за спокойствие, разбирате ли, хора? Колко от вас разбират?
В Римляни 8, се казва: Ако вие следвате плътта, вие ще преживеете смърт, това не означава, че умирате физически. Има много форми на смърт, смърт може да бъде потиснатост вътре във вас, мъртвило вътре в нас, вие се чувствате депресирани, чувствате се празни, внезапно загубвате увереността си, докато животът освежава, подхранва. Вижте, много е лесно да следвате Духа, казах ви и по-рано, ако усетите вътре във вас “Ъъм“, дори и ума ви да казва: Направете това, но вие усещате вътре в себе си “Ъъм“, не го правете. Защо? Защото дълбоко вътре във вас има “Ъъм“. “Аз не знам защо е така, това изглежда добре, звучи добре, това място изглежда добро и компанията ми предложи добра заплата, но дълбоко в себе си  нямам спокойствие“. Подчини се на това усещане, и ще благоуспяваш. Аз бих искал да съм слушал това по-често.
Защото има случаи, започнало е някакво приятелство в църквата и аз го усещам, като че ли е твърде бързо, че е твърде рано, но вие знаете как са младите хора, вие не можете да отидете при тях и да им кажете: Твърде бързо е. После започвате да се размисляте и си казвате: може би е добре да им дам шанс. Всеки заслужава шанс. Накрая - съжалявате. Така е когато престъпите извън Духа и се водите по ума си, или от разсъжденията си, или от логиката си. И преди да се усетите резултатите вече го показват. Сега, аз не се чувствам така винаги при всяка двойка, но има някои двойки с които се чувствам по този начин, затова във всичко което правя в църквата, аз се вслушвам в това, защото знам как иска да върви ума ми. Понякога си мислиш: “Това е добро, това звучи добре, направи го“, но малко по-късно разбираш, че това е грешка. Вие трябва да се научите да се движите с това вътрешно усещане. Слушате ли?
Това е тайната на успеха на Исус. Отворете сега на Марк, глава 2. Библията казва: “Исус беше в къщата, а няколко мъже, като разкриха покрива на къщата, спуснаха през покрива постелката с паралитика“. В стих 5 се казва: “Исус, като видя вярата им“, знаете ли, че вярата може да бъде видяна? Когато Исус видя тяхната вяра... понякога сме се предали, да благодарим на Бог за вярата на някои от нашите приятели, те ни носят чрез своята вяра. Забелязали ли сте, че Исус не каза, че е видял вярата на човека върху постелката, Той видя “тяхната“ вяра, вярата на приятелите му. Когато Исус видя тяхната вяра, той каза на паралитика: “Греховете ти са простени“ и някои от книжниците, учителите на закона седяха там и разсъждаваха в сърцата си. Разсъждаването е способност на ума. Фарисеите разсъждаваха така: “Защо този човек говори богохулства, кой може да прощава грехове, освен единствено Бог? Но веднага, когато Исус, разбра“, къде? - “в духа си“, че те разсъждават в себе си, “Исус им каза: защо разсъждавате тези неща в сърцата си?“ Исус разбра, къде? - в своя дух, Исус се беше научил да следва Светия дух, живеещ в неговия дух. Той не следваше ума си, Той не следваше тялото си. Много от хората в света са водени от телата си, вие всички знаете как тялото води в страстите на плътта. Тялото също има глас.
Но всъщност основната битка е между душата и духа. Дали съм аз, дали е Бог? Дали съм аз, дали е Господ? Това е което трябва да разберем, и това е много важно, принципът на живот. Бог иска ние да живеем чрез дървото на живота.
Бог направи жените по-интуитивни. Една от причините е, това е мое лично мнение, не е от библията, не е нужно да се съгласявате с мен, но една от причините, аз вярвам, поради която Бог направи Ева да бъде помощник, беше да помогне на Адам да яде от дървото на живота. Затова Бог създаде жената по-интуитивна, интуицията е част от духа. Затова жените могат да усещат неща, много преди нас, защото ние разсъждаваме. Жената ни казва: “Не знам, не се чувствам добре като мисля за този човек. Ние отговаряме: Скъпа, той е доктор еди кой си. Жената казва: Не знам какво е това. Просто ти казвам как се чувствам. Следващото нещо което се случва, е че вие разбирате че сте направили грешна преценка, след което само една много, много добра съпруга би се въздържала да каже: Аз ти казах!
Това не иска да каже, че всеки път те имат правилна преценка, просто казвам, че мисля че това е подарък от Бог, те да имат допълнителна склонност към това. Защото мъжът обикаляше около дървото, но никога не откъсна от дървото на живота. И Бог направи Ева, и забележете, и Ева също се мотаеше около дървото. Предполагаше се, че тя ще насочи Адам към дървото на живота. Но тя насочи Адам към грешното дърво. Останалото е история. Те и двамата съгрешиха срещу Бог, никога не откъснаха от дървото на живота, а Бог сложи херувими около дървото, защото Бог не можеше да ги приеме в това състояние да живеят вечно, ако ядат от дървото на живота. Дървото на живота никога повече не беше достъпно, докато не дойде Исус, и Той каза: Аз съм възкресението и животът , Той беше животът на дървото, “и този който яде от мен, ще живее чрез мен.“ И така, сега ние имаме вечен живот. Вечен живот не е само да живееш вечно. Думата “вечен живот“ идва от гръцката дума “зоуи“. “Зоуи“ означава най-висшата форма на живот.
Най-низшата форма на живот е биологичния живот, живота на зеленчуците, на салатата, благодарим на Бог, вие не получихте такъв вид живот. След това, имаме животински живот - той включва животните, животинското царство, след това имаме “нафеж“ душевен живот, и след това имаме най-висшия живот. Всички хора без Христос нямат този живот, но един път щом приемете Исус Христос, вие имате съвсем същия живот, който има Бог. Същия живот, чрез който живее Бог, същия неумиращ, не-създаден живот, вие го имате, когато приемете Исус Христос. Ето това означава вечен живот. Ако вечен живот означаваше само да живееш завинаги, хората които умират и отиват в ада също живеят вечно. Означава ли това, че те имат вечен живот? Не! Причината поради която трябва да има място, което да подслони такива хора, е защото те са направени по образа на Бог и те ще живеят завинаги, духовете ще живеят завинаги. Разбирате ли? Дори тялото ви да умре, духът ви живее вечно. И тези, които откажат Божия живот, те нямат избор, те не могат да влязат в небесата, защото небесата са само за тези, които имат този вид живот. Слушате ли?
Представете си, като отидем на небето, Петър ви казва: Защо трябва да ви пусна на небето, а вие отговаряте: Защото аз дадох тези пари за благотворителност, аз извърших това добро дело, подпомогнах това, подпомогнах онова... Той ви казва: Не можете да влезете. Знаете ли защо? Защото Петър ще има стетоскоп, той ще чуе сърцето ви, ако има бадабам -бадабум с живота на Бог, той ще каже: Да, вие сте един от нас. Разбирате ли?
Шегувам се, вие знаете, че само се шегувам. Разбрахте какво искам да кажа, нали? Не ми пишете имейли, не си губете времето, това беше шега, но тя показва това, което искам да ви обясня. Единственият вход към небесата е животът. Вие може да сте добро куче в моята къща, но като такова, вие никога няма да наследите моето наследство, защото вие нямате живота, който имам аз. Вие имате живот на куче, вашата любов може да е по-безусловна отколкото на някои членове на семейството ми към мен, но моето семейство е моето семейство. Защо? Те имат същия живот, разбирате ли, хора? Спасението е това - не е колко добри сте, а дали имате животът? Този, който е син на Бог има живот, този който няма Исус, няма никакъв живот. Библията го казва по този начин:
1Йоан 5:12 Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.
Ето затова дойде Исус. Когато Исус дойде, Той не каза: Аз идвам да ви донеса нов морал, аз дойдох да ви донеса нови закони, не, Той каза: “Аз дойдох, за да имате живот и да го имате преизобилно“ (Йоан 10:10). Той не дойде да направи лошите хора добри, Той дойде, за да направи умрелите хора, живи!
Защото когато Адам съгреши спрямо Бог, неговият дух беше отрязан от Бог, той живя само в своето тяло и душа, той разсъждаваше и разсъждаваше как да се грижи  за себе си и за семейството си, той вече нямаше връзка с Бог, защото тази част от него умря духовно, в момента, в който съгреши спрямо Бог. Но да благодарим на Бог, Исус Христос дойде и когато Исус каза: Ти трябва да бъдеш роден отново, това не означава твоето тяло да бъде родено отново, той иска да каже - да бъдеш роден отново в своя дух, твоят дух става жив с живота на Бог, когато Христос идва в теб.
Къде във вас живеее Светият дух? Във вашия дух! Къде Бог ще говори с вас? Във вашия дух! Амин! И много пъти добро учение е: гласове отвън, които потвърждават това, което вече имате вътре във вас. Понякога вие го имате вътре в себе си много преди вашият ум да успее да го схване, защото, хора, това е мястото на креативността, духовната област. Разбирате ли това, което казвам?
Някои хора казват: Християнинът трябва винаги да е добър и да не е лош! - Това звучи добре. Но нека ви кажа това. Това не е правилния християнски живот. Християнския живот трябва винаги да се движи заедно с вътрешното помазание, вътрешния живот.
Например, някой казва: “Добре е да давате на заем, зло е да върнете хората без да им дадете“. Сигурен ли сте? Възможно е да не изпълнявате това което Бог ви казва, като давате на хората пари на заем. Тогава какво трябва да направите? Слушайте живота! Слушайте живота! Някой идва при вас и изглежда беден, звучи като беден, нуждае се от помощ, и понякога вие му давате пари, и когато си тръгнете, колкото повече се отдалечавате толкова повече животът се свива вътре във вас. Вие би трябвало да сте щастлив, би трябвало да се чувствате пълен, трябва да сте радостен, но нещо не е щастливо вътре във вас. Есенцията на това, което Бог ви казва е: “Аз не ти казах да дадеш. Той живее живота си по този начин, защото хора като теб продължават да му дават пари. А той беше толкова близо да обърне лицето си нагоре “антропос“, към мен, да стане отново човек. Сега той отказа да погледне към мен. Ти току що обърна лицето му пак да гледа към хората“. - По този начин аз се научих никога да не бъда сантиментален. Най-лошото нещо, което бихте могли да направите за блудния син (притчата за изгубения син) е да му дадете пари, когато е в тинята при свинете. Има хора, които никога не научават урока си, да спрат да живеят над средствата с които разполагат, кредитна карта след кредитна карта. Понякога, ние се молим и Бог прави така, че дълговете да бъдат изплатени, но няколко месеца по-късно, отново същия дълг. Вие никога не научавате урока си, вие не се движите заедно със духа. Амин. И някой да дойде и да ви плаща дълговете всеки път е като да ви държи постоянно в детството. Кой казва, че е добре винаги да давате назаем пари? Не, вие трябва да следвате духа. Ако има живот като си помислите за даване назаем на този човек, давайте. Тогава когато дадете назаем се чувствате радостен, чувствате се щастлив. Но ако вие давате назаем, просто защото ви е неудобно да откажете, защото са раздвижени емоциите ви, това не е Бог. Едно нещо трябва да помните винаги, вътрешното помазание трябва да ви води, то е  дълбоко във вас, по-дълбоко отколкото вашите емоции, разбирате ли това?
“Но пастор Принс, аз се опитах да ходя с духа, но все не успявам да разбера какво ми казва и непрекъснато се провалям“. Какво мислите, как върви бебето? Дали започва веднага да върви като голям човек? Еха, вашето дете, само на 1 година вече върви като голям човек, това би било изключително, но не е възможно. За всяко дете има време, което е правилното време, когато то започва да върви. Когато се учат да вървят, те падат. Така се учат. Така че не се обезкуражавайте, когато пропуснете да разберете Бог. Ако сте мислели че е Бог, но не е бил Бог, и сте преживели неуспех,  станете и започнете да ходите отново. Ще дойде време, когато ще станете по-силни и по-силни. Точно както упражнявате своето тяло и мускулите ви стават по-силни и по-силни, по същия начин когато вие упражнявате вашия дух, той става по-силен и тогава става много лесно да се движим с Бог. Трябва да започнете от някъде, не се обезкуражавайте, ако се провалите или пропуснете целта си.
Не започвайте да си мислите: “Оо, аз не знам как да чувам Бог, всичко това е глупост, аз вече не чувам Бог“. Не, учете се, изправете се отново и продължавайте да се учите, вижте къде пропускате. Слушате ли, хора? Едно нещо, което трябва да помните, това е че вътрешно помазание никога няма да ви каже да вървите срущу божието слово, библията, това е един от начините да не се заблудите сам. Вие не можете да кажете: О, пасторе, харесах това, което говорихте миналата седмица, пасторе, и аз чувствам, че вътрешното помазание ми казва да се разведа с жена си. - Аз съм ужасен от този тип хора.
Светия дух никога няма да ви каже: специално към този човек, може да продължите да имате непростителност в сърцето си, аз ти разрешавам. Божието помазание никога няма да наруши Божието слово.
Нека да завърша с това: Един от най-добрите начини, по които да се научите да се движите заедно със Светия дух и да се научите да следвате вътрешното свидетелство, да разпознавате живота, вътрешния живот, аз ви съветвам, ако можете не се представяйте за някой много голям, не бъдете като някой, който отива при друг и му казва: Бог ме изпрати тук днес, какъв е твоят проблем? Съветвам ви “Не правете това!“ Така че не правете най-рискованите неща в началото. Не бързайте да отивате при някого и да му кажете: Бог ми каза, че за вас правилното е да се разведете. Представете си как съпругата му се обръща към вас и ви поглежда с изумление (църквата се смее). Не правете такива неща.
Когато  ви учим как да бъдем водени от Светия дух, много пъти ние ви учим как да сте естествен, как да сте свръхестествено естествен. Защо да тръгвате да правите зрелищни неща? Не ме разбирайте погрешно. Когато се научите как да сте свръхестествено естествен, Бог ще ви позволи да се движите с него в свръхестественото, дори изцелителни и други дарби пълни с Божията сила ще текат във вас. Но това не е мястото откъдето започваме. Ние започваме с: Какво казва Духът?
Случва се да спорите с някого и да си помислите: Виждам че спорът се разраства. Ще слушам какво ми казва духа ми. Духът ви казва: Просто млъкни или нещо такова. Знаете за какво говоря, хайде, хора.  Дълбоко вътре в нас има глас, който казва: Просто замълчи, просто замълчи, но ние потискаме това и оставяме думите да излизат навън, нали? Но в тези случаи, когато го послушаме, тогава ни изпълва спокойствие и ние започваме да усещаме живота, амин. Нека да бъдете пристрастени към тези усещания. Казвам ви, това е мястото, където живее Бог. Това е практичния начин, по който ние следваме Бог.
Научете се да се молите. Когато кажа “молитва“ какво имам предвид с това? Ние сме известни с това, да вземем нещо което Бог ни е дал като средство, за да получаваме Неговата благодат и да го обърнем в човешка работа. Не превръщайте молитвата в работа. Знаете ли кога молитвата е нещо забавно? Когато вие влизате в свръхестественото. Нека да ви кажа как молитвата става нещо забавно: Например вие сте в стаята си, вие обикаляте наоколо, казвате: О, Господи, аз те обичам Исусе, просто те обичам, после почувствайте какво наистина е дълбоко вътре във вас, вижте какво ви тревожи, какво ви тежи на сърцето. Не се молете за тази нужда или за онази нужда чрез ума си, не се молете чрез мозъка си, молете се чрез духа си. Не говоря само за молене на езици. Някои хора казват: Аз трябва да се моля за това, трябва да се моля за онова, и те са в ума си през цялото време. Не, молете се за това, което е в сърцето ви. Молете се за първото нещо, което е в сърцето ви. Когато се помолите за това, което ви е  на сърцето, следва такова облекчение, вие чувствате, че Бог е чул молитвата ви. И после, помолете се за второто нещо, което е на сърцето ви, ако се тревожите много за детето си, или за здравето си, тогава първо възложете грижата си на него (1Петър5:7), така че камъкът да не затруднява течението на реката, възложете грижата си на Господ и след това се помолете за следващото нещо, което ви е на сърцето. Това е наистина забавно, вие се изпълвате с живот, когато се молите по този начин, това е забавно.
Понякога вие искате да се молите за свой роднина, но Бог ви казва, помолете се за президента или за първия министър. Може да искате да се молите за Израел, но Бог да ви каже: Молете се за Сингапур, или искате да се молите за пастора си, но Бог ви казва, молете се за съпругата си. Забавно е когато следвате Бог. Вие наистина се забавлявате, карате например надолу по пътя и ви се появява желание да се молите. Помолете се. И тогава, ако се помолите, вие чувствате живот, вие се изпълвате със спокойствие. Това е незаплашителна обстановка, всички започваме от там, от там са започнали всички велики божии хора. Става наистина забавно.
Нека да ви дам пример, искам да ви дам съвсем пресен пример, нещо, което се случи  миналата седмица. Нашата директорка на младежите току що имаше бебе, тя е работеща жена, през цялото време от както я познавам, я познавам като отдадена на работата си жена. Тя и съпругът ѝ ме помолиха за посвещение на тяхното дете.
Взех бебето на ръце и се помолихме. Когато се помолих, аз не се молих чрез ума си, а чрез духа си. Помолих се за всичко, което беше в сърцето ми, защото най-добрите молитви и тези молитви на които Бог отговаря, са молитвите, които Той слага в сърцата ни, там е където е живота, там е където е потока. Но когато потокът спре и вече няма нищо, спрете да се молите, дори да сте се молили само 10 секунди. Знаете за какво говоря. Най-лошия вид проповедник е този, който продължава след като Бог е спрял. Вие можете да кажете кога живота спира. Аз се старая, понякога животът е там дори след като аз съм спрял да проповядвам, така че аз се старая да не съм един от тези проповедници.
Затова ние нямаме молитвени събрания, защото това се превръща в парадиране, в демонстрация на това кой се моли по-добре или кой се моли по-високо. “О, Небесни Татко, о, небесни Татко, о, небесни Татко“, след това продължават и продължават с молитви тип “Марко Поло“, “молим се за тези в Индия, после отиваме в Монголия, после се молим за Австралия. Затова нямаме молитвени събрания в нашата църква. Някой писа и каза, че ние не сме духовна църква, защото нямаме молитвени събрания. Нека ви кажа това: Не съдете по корицата. Когато хората разберат Божията благодат, те се молят през целия ден, появи ли се нов проблем, те веднага се помолват на Бог. Защо? Защото те знаят, че Бог чува техните молитви. И знаете ли какво, вие не се молите с молитви, вие се МОЛИТЕ, има разлика. Спомняте ли си онези пъти, когато още не разбирахте благодатта, тогава вие просто се молехте с молитви, надявайки се че Бог ви чува. Сега ние се МОЛИМ, има разлика. Уча ви как да се молите чрез духа. Научете се как да упражнявате вашия дух и просто се молете.
И така, аз се молех за това скъпоценно семейство, Татко, благодаря ти, че ти даваш благодат на Полин, докато тя работи и едновременно се грижи за детето си, благодаря ти за благодатта ти, която е върху нея - и аз си нямах на представа за нещо, което съпругът ѝ ми каза по-късно: Знаете ли какво, пастор Принс, тя вчера реши да спре да работи, за да гледа нашето дете. За нея това, за което се помолихте  беше просто потвърждение.
Вижте, ако вие доведете бебето си тук за посвещение, никога няма да ме чуете да кажа: Боже, дай благодат на майката да си остави работата, за да си гледа детето, никога. Никога не се моля така, това  въобще не е моя работа. Дали майката ще е работеща майка или ще остане в къщи да си гледа детето, това не е моя работа. Това е между вас и Господ, не е правилно, не е грешно, следвайте живота, разбирате ли какво казвам? Аз не се молих за това. В онзи кратък момент, когато се молих за тях, аз слушах духа, движих се с него, каквото и да искаше да се помоля той, това се помолих и това се превърна в нещо, което ги благослови.
И това е едно от последните неща, които се случиха. Има още много случаи, как ние се движим с духа в тази църква, движим се с помазанието, как се намират изгубени неща и т.н. Когато вие следвате Бог списъкът с резултати е безкраен.
Това може да се случи и в нашия индивидуален живот, направете онова единствено нещо, което духът ви казва да направите. Ако духът ви каже: Нека този ден да е само за пеене, послушайте го. Вие казвате: Но, Боже, моят глас е изтощен, Бог ви казва: Аз знам, затова ти казвам да пееш на мен, аз съм единственият който може да го понесе. Просто направете това едно нещо, и целият ви ден ще се промени. На другия ден вие ще следвате Бог в други неща.
Някои хора, това което Бог им е дал за този ден, те продължават да го правят следващите няколко дни. Но това е като манната, тя е добра само за този ден! Утре, чуйте Бог отново, забавно е да живеете живота си така. Свежа манна всеки ден, свежа всеки ден. Някои хора продължават да правят същото нещо година след година.
Някои примерно прочитат в библията, че Исус е яздил на магаре, на което никой преди това не е яздил, но те не чуват духът в тяхното изучаване на библията. Затова те си решават: Аз трябва да си купя магаре. Представете си че имаме пастор, който чете същия текст в Светия дух и това, което той вижда е следното: магарето е било най-доброто средство за транспорт по времето на Исус. И това е било магаре, на което никой дотогава не е сядал, това означава - това е чисто ново превозно средство. Ако Исус е седял върху чисто ново транспортно средство, тогава е окей да си купите чисто нова кола. Това е начинът по който Светият дух ще вземе писания закон (буквата) и ще направи от писания закон живот, защото първото нещо беше писания закон, който убива (2Коринтяни 3:6).
Ще е странно да паркирате магарето на паркинга за коли. Колко от вас разбират това което казвам? Библията казва, че Исус имаше долна дреха, по която нямаше шев (Йоан 19:23). Библията казва, че войниците хвърлиха жребий за дрехата му. Очевидно дрехата му беше скъпа. Тя беше много красива, и някои изследователи на библията казват, че тя е била синя на цвят като на свещеника. Така че Исус е обличал скъпи дрехи. В случай че не знаете, точно сега, в небето Исус е облечен в много скъпи дрехи. Чели ли сте в Откровение, той беше препасан около гърдите със златен пояс. Не е ли удивително! Аз тук имам кожен пояс, кожено яке, разбирате ли ме? Няма нищо лошо в това да бъдете облечени с хубави дрехи. Някой ще каже: Ако Бог искаше да се обличаме с хубави дрехи, в библията щеше да бъде написано всичко за това! - То е там! Но заради това, че вие гледате на библията като на писан закон, в буквата, вместо в духа, затова не можете да ги видите. Светият дух може да ви каже толкова много неща. Някои хора казват: Библията не ви казва къде да ходите и какво да правите. Чели ли сте библията?
Хора, започнете да се молите, дори докато карате на път за в къщи, където и да сте, не казвам молете се в продължение на час, тогава това се превръща в закон, аз казвам, молете се чрез духа. Когато духа спре, спрете и вие. Не е нужно да се молите с безкрайно дълги молитви, когато потокът спре, спрете и вие. Когато Бог се обърне надясно, ние се обръщаме надясно. Когато Бог се обърне наляво, ние се обръщаме наляво. Някои хора, когато Бог се обърне надясно, казват: Надясно е единствения път! После, когато Бог се обърне наляво, те все още продължават да вървят надясно, разбирате ме, нали?
Добре е да вървите с Бог. Амин. Исус каза: Вземете моето иго на себе си, думата иго означава и ярем, хомот, който се изпозва, за да вървят заедно воловете. Някога така са обучавали младия вол, слагал се е ярем, под който вървят възрастен вол и млад вол, който трябва да бъде обучен. Възрастния вол знае кога е най-доброто време да се пие вода, кога е най-доброто време да се почива, кога е най-доброто време да се работи, когато не е твърде горещо. Обикновено младият вол иска да следва своя път, но по-високият вол е този, който управлява, върху него ярема има по-малък натиск, върху по-ниския, ярема има по-голяма тежест, и тогава, когато младия вол иска да отиде в друга посока, той чувства болката, защото по-възрастния иска да продължи направо.
Когато той се обърне надясно, по-добре е да се обърнете надясно. Ако той се обърне наляво, по-добре и вие се обърнете наляво. След известно време, младият вол разбира, “По-добре да се движа заедно с него“. Тогава започва да разбира, че когато възрасния вол тръгне надясно, всъщност отива към зелени пасища, казва си: Аз дори не знаех, че това място съществува, но този с по-голям опит знае. Хей, това е забавно, да го следвате е забавно. Той тръгва в друга посока и вие си казвате: Хей, това е хубаво, никога не съм бил на това място преди. Само това че сте се бунтували ви е задържало да не отидете на това място досега. Неговото иго, неговия ярем е лек.
Защо всички тези мисионери повтарят: Тежък товар, тежък товар. Но неговият товар е лек. Тежък е защото Бог върви в една посока, а вие вървите в противоположната, разбирате ли? Исус никога не каза, моето иго е тежко, Той каза: моето иго е леко, моят товар е лек, нека да се движим с Него! Той знае къде са най-хубавите води, той знае къде са зелените пасища, той знае от какво наистина се нуждаем, амин? Има време, когато Бог ви казва да направете нещо, направете го, резултатите ще са по-добри отколкото, ако го направите един час по-късно. Ако Бог ви каже: Молете се за този човек. Но, пасторе, аз се молих, не знам защо Бог казва точно сега да се моля, вече се молих за този човек. Но Бог казва: Моли се за този човек. Когато се помолите, това дава резулат. Защо? Аз не знам. Той е Бог, но аз съм се научил да го следвам. Това е начинът по който изградихме църквата. Ако Господ не построи къщата, напразно работят работниците Псалм 127:1.
Колко от вас ще започнат да се молят по пътя, докато отиват на работа, докато се връщат от работа, в банята, можете да се молите за всичко, което ви е на сърцето. Ако нещо ви тежи на сърцето, вижте какво е и го предайте на Бог. След това се вслушайте в сърцето си, помолете се в Духа, помолете се на езици, това е начинът по който се молим. Библията го казва така: “Молете се по всяко време със всякаква молитва и молба, бъдете бодри в това с неуморно постоянство за светиите“ Ефесяни 6:18, ето така се молим за светиите.

Аз не се моля за всеки човек, всеки ден, нямам време, а и Бог не иска да се моля за всеки човек всеки ден. Бог ми казва за кого да се моля. Понякога се моля за хора, които познавам от църквата само по лице, и това е забавно, това не е уморително, не е изтощаващо, напротив, това ми дава енергия, в това има живот, има спокойствие. Амин.

Специални благодарности на Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година