Търсене в този блог

събота, 31 декември 2016 г.

"Последната битка" - Рик Джойнър - стр.5-6

Пленниците

Зад първите дивизии се точеха пленниците на тази армия - едно огромно множество християни. Всички те бяха ранени и пазени от малки демони на Страх. Пленниците сякаш бяха повече на брой, отколкото самата демонична армия. Беше изненадващо, че пленниците все още бяха въоръжени с щитове и мечове, но никой не ги използваше. Бях шокиран, че толкова много бяха държани в плен от толкова малко на брой и незначителни демони на страха. Християните можеха лесно да се освободят, ако просто започнеха да използват оръжията си и тогава те може би щяха да нанесат големи щети на цялата нечестива орда. Вместо това те вървяха покорно напред.
Небето над пленниците беше потъмняло от лешояди, които носеха името Депресия. Когато кацаха на рамото на някои от пленниците, те повръщаха върху него. Повърнатото се казваше Осъждение. Всеки пленник, който биваше залян с него, ставаше и продължаваше по-бодро, но после грохваше по-слаб от всякога. Отново се чудех защо пленниците просто не убиваха тези лешояди с мечовете си, което можеха да направят много лесно.
Случваше се някои от по-слабите пленници да се спъне и падне. В момента, в който тялото му опреше в земята, останалите пленници започваха да го мушкат с мечовете си и да му се присмиват. После идваха лешоядите и поглъщаха падналите, докато бяха още живи. Останалите пленници- християни гледаха всичко това отстрани и го одобряваха, като от време на време отново промушваха падналите с мечовете си.
Наблюдавайки внимателно, осъзнах, че пленниците считаха Осъждението за Божия Истина. Освен това пленниците си въобразяваха, че маршируват в Божията армия! Ето защо не нападаха малките демони на Страх или лешоядите. Те ги считаха за Божии посланици! Поради тъмнината която облакът от лешояди причиняваше, пленниците не можеха да виждат и затова те наивно приемаха, че всичко, което им се случва, е от Господа. Те си мислеха, че онези, които се препъват са под Божието осъждение и затова ги нападаха; мислеха си, че така съдействат на Бога.
Единствената храна, с която пленниците разполагаха, беше повърнатото от лешоядите. Тези които отказваха да я ядат, скоро изгубваха сили и падаха. Онези, които се хранеха с нея, бяха укрепявани със сила, която обаче идваше от нечестивите демони. После те изгубваха сили и трябваше да пият от водите на огорчението, които постоянно им предлагаха. След като пиеха от водите на огорчението те започваха да повръщат върху другите пленници. Когато някой от пленниците почнеше да повръща върху другиго, един от демоните чакащи отстрани, го яхваше и го подкарваше към предните редици.
Още по-отблъскваща от повърнатото от лешоядите беше отвратителната слуз, която демоните уринираха и отделяха върху християните, които яздеха. Отделената слуз беше наречена Гордост Егоистични амбиции, което беше и името на тази дивизия, и т.н. Обаче слузта, отделена върху християните, ги караше да се чувстват много по-добре, отколкото начинът, по който Осъждението им въздействаше. Ето защо те вярваха, че демоните са Божии пратеници, а слузта всъщност е помазанието на Святия Дух. Бях толкова отвратен от армията на злото, че исках да умра.
Тогава чух гласа на Господа да ми казва: "Това е вражеската армия на последното време. Това е най-голямата заблуда на сатана. Той придобива най-голяма сила за разрушение, когато може да употребява християни срещу братята им. Още открай време сатана използва тази армия за злите си намерения, но никога преди не е успявал да се сдобие с толкова много пленници. Но ти не се страхувай! Аз също имам армия. От теб сега се изисква да се изправиш и да започнеш да се биеш защото няма повече безопасно място, където можеш да се скриеш и да избегнеш боя. Трябва да воюваш за Моето Царство, за Истината и за тези, които са били измамени."
Това слово от Бога ми подейства толкова насърчително, че веднага започнах да викам към пленниците, че са били заблудени и си мислех, че те ще ме послушат. Като направих това, сякаш цялата армия обърна поглед към мен. Страхът и депресията, които бяха върху тях, се насочиха към мен. Продължавах да викам, тъй като мислех, че християните ще се събудят и ще осъзнаят какво става. Вместо това много от тях се пресегнаха за стрелите си и започнаха да се целят в мен. Останалите пленници се колебаеха по какъв начин да ме възприемат. Моментално осъзнах, че бях допуснал голяма грешка с преждевременното си и прибързано решение.

В книгата си "Последната битка", Рик Джойнър описва преживяни видения от Господа, които имат за цел да изобличат плановете на Сатана. Това е само едно подзаглавие от цялата книга, можете да си изтеглите книгата от Интернет. Искам да споделя впечатления върху този откъс.
Преди да започне да говори за Пленници, Рик Джойнер описва Орда на Сатана и след това продължава.
Виждаме, че пленените християни са пазени с демони на страх, тоест страхът ги контролира. Спомняме ли си думите на Павел, "Ние не сме приели дух на страх, но на Сила, Любов и Здрав разум."? Какъвто и да е страхът, той не е от Господа. Твоят Баща и Господ не иска да се страхуваш от Него! Дявола иска да те контролира чрез страх, Бог желае да живееш чрез Любов, както споменахме думите вдъхновени от Святият Дух на Павел. Не приемайте страхът, изгонете го в името на Исус Христос! Използвайте мечовете и щитовете си против този зъл господар, страхът!
Някои хора си мислят, че Господ Исус ги води в живота чрез страх, и както споменава Рик Джойнер, че пленените християни вървят покорно пред страхът, така много хора се заблуждават, че Бог иска да се страхуват от Него и в заблудата си, те се покоряват на демоните на СТРАХА. Така те са водени от армията на Сатана.
След страха, Рик Джойнер описва ДЕПРЕСИЯТА и ОСЪЖДЕНИЕТО, че вървят ръка за ръка. Ще перифразирам, след като християните уловени от СТРАХЪТ отслабнат духом и телесно, идва на ход депресията, която атакува чрез осъждение и в резултат на това, конкретната личност мисли, че поради нейни грешки, Бог я наказва и осъжда. Това скъпи приятели означава ДЕМОН(малък бог), тоест, когато човек възприема различно духовно същество от Самият Бог като свой бог, тогава това е ДЕМОН(малък бог). В тази част на видението, виждаме дори, че някои християни възприемат СТРАХЪТ и ОСЪЖДЕНИЕТО като средство на Бог да ги "наказва" и в следствие на това, малко или много те са депресирани християни. Скъпи братко и сестро, Исус Христос вече беше наказан за твоите провали, от тук на татък Бог ще те учи чрез Своята любов! Можеш ли да си зададеш въпроса, има ли на Небето СТРАХ, ДЕПРЕСИЯ и ОСЪЖДЕНИЕ? Тогава защо си мислиш, че Бог използва силите на дявола за да те учи в правия път? Видял/а ли си някъде Исус да използва тези сили? Замисли се над това. Използвал ли е Исус някога СТРАХ, ДЕПРЕСИЯ или ОСЪЖДЕНИЕ, за да учи Своите ученици?!!!
Ще завърша с това и ще ви оставя да поразмишлявате за останалата част от това видение.
Потънали в заблудата, много християни, вместо да помогнат на своите сломени братя и сестри, те мислейки че Бог им е причинил този погром, ще започнат да изваждат стихове от Библията за осъждане, обвинение и наказание, и вместо да ги окуражът, те ще ги убият със собствените си мечове, Божието Слово. Много хора не вярват, че Божието слово - Библията може да се използва за зло, но когато хората вадят стихове извън контекста на Писанията, това е напълно възможно, както ако някой дойде и чуе само част от разговора ми, може да си извади напълно погрешни изводи. Не забравяйте скъпи братя и сестри, че Сатана използва словото срещу Исус в пустинята, но то беше извадено извън контекста, за това, не се хвалете колко пъти сте чели Библията, но задайте си въпроса, как сте я чели, с разбиране, бавно но славно, или като домашна работа, просто да я прочетете, назубрите и след това като заблудените християни в това видение, да използвате наученото, за да скапете нечий живот а дори и своят собствен...

понеделник, 12 декември 2016 г.

Говори Исус! - "Животът който ти дадох, няма да приключи с твоята смърт" - Ден 14


Когато разкрих че Бог e Мой Баща и че Той Ме изпрати да осигуря дарът на вечния живот, някои повярваха и се зарадваха. Други останаха в своето неверие. Повечето от религиозните водачи бяха заслепени от гнева, толкова много че желаеха смъртта Ми. Оповестих най-великите новини, които човечеството е чувало някога, но повечето хора ги отхвърлиха. Но не и ти. Дете, ти беше роден/а от Святият Дух и Аз ти дадох вечен живот. Когато умреш, Аз ще те възкреся от мъртвите. Възрадвай се в тази чудесна истина. Живей с реалността, че живота ти на Земята е само началото на твоят живот.

Осъзнай, че въпреки князът на този свят и неговите демони да могат, да отнемат всичко в живота ти, то просто е временно, те нямат силата да ти отнемат най-важното. Te nе могат да ти отнемат вечните неща. Не могат да те отделят от Моето присъствие, Моята любов или вечният живот, който вече съм ти дал. Независимо от обстоятелствата в които си днес, нека тази истина те радва непрестанно.

"Защото както Отец възкресява мъртви и дава живот, така и Синът дава живот на тези, на които иска."
Йоан 5:21

"Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те вървят след Мене. Аз им давам вечен живот и те няма да погинат за вечни времена. Никой няма да ги грабне от ръката Ми."
Йоан 10:27-28

Живей призванието си: Правилната нагласа за "Тихо време" - Ден 6

Може би разбирате, че ежедневното тихо време и да сте мотивирани за него е от изключителна важност за вашето духовно израстване, но как се справяте, когато имате такова време?

Първо, трябва да започнете с правилно отношение. В Божиите очи, защо вършим нещо е много по-важно от това, какво правим.

В един случай, Бог каза на Самуил, "Бог не гледа на нещата, които хората гледат. Хората гледат на външния вид, но Гооспод гледа сърцето" (1 Царе 16:17 NIV). Напълно е възможно да правиш правилните неща, но с грешно отношение или нагласа.

Когато отиваш да се срещнеш с Бог в тихото ти време, трябва да имаш следните правилни нагласи:

Очакване: Отиди при Бог с очакване и желание. Очаквай да имаш добро време на общение с Него и приеми благословението от времето, което сте прекарали заедно. Това е което Давид очакваше: "Ти, Боже, си мой Бог, с желание те търся" (Псалм 63:1)

Поклонение: Не насилвай Божието присъствие, но приготви сърцето си като стоиш затихнал/а пред Него и позволи на тишината да разсее мислите ти от света. Вслушай се в пророк Авакум: "Господ е в святия си храм; пред Него нека замлъкне цялата Земя" (Авакум 2:20; виж още и Паслм 89:7). Да навлезеш в Божието присъствие, не е като да си на футболен мач или на някое друго забавление.

Бдителност: Бъди напълно буден/на. Запомни, че се срещаш със Създателя, Твореца на Небесата и Земята, Изкупителя на човека. Бъдете напълно отпочинали и нащрек. Най-добрата подготовка за тихо време сутринта, започва в нощта преди това. Легни си рано, така че да си в добра форма за срещата ти с Бог на другата сутрин; Той заслужава твоето пълно внимание.

Желание да си покорен/на: Не идвай в тихото време при Бог, за да избираш какво да правиш и какво не, но с целта да направиш каквото и да било, и каквото и да е, което Бог желае теб. Исус каза, "Всеки, който желае да върши Божията воля, ще разбере дали учението ми идва от Бога или аз от себе си го говоря" (Йоан 7:17). Така че, отиди да се срещнеш с Господа, след като вече си решил да извършиш Неговата воля, без значение каква ще бъде тя.

"Но Господ каза на Самуил: „Не гледай външността му и високия му ръст; Аз го отхвърлих. Бог не гледа така, както гледа човек, защото човек гледа лицето, а Господ гледа сърцето.“
1 Царе 16:7

"Псалом на Давид, когато беше в юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог! Търся Те от ранни зори. Душата ми жадува за Тебе, плътта ми чезне за Тебе като земя пуста, суха и безводна."
Псалми 63:1

"А Господ е в святия Свой храм – в безмълвие да пребъдва пред Него целият свят!"
Авакум 2:20

"Ако някой иска да изпълнява волята Му, ще разбере дали учението Ми е от Бога, или Аз говоря от Себе Си."
Йоан 7:17

петък, 2 декември 2016 г.

Говори Исус! - "Всеки път когато сте стресирани, обезкуражени или претоварени" - Ден 13Всеки път когато сте претоварени, стресирани, обезкуражени или отчаяни, вашите проблеми не са причинени от обстоятелствата. Проблемът е, че живеете живота си без адекватно да храните за духа си. Това от което се нуждаете е вливане на "дух и живот" във вашият ум, сърце и душа. Скъпо дете, колко време отдели размишлявайки върху словото Ми тази седмица? Ако отговорът ти е "малко, почти никакво", тогава духът ти гладува. Не са ти нужни празни съвети от хора; имаш нужда от духовна храна. Аз съм Единственият, който може да напълни твоят дух. Единствената дух-и-живот храна, която предлагам са Моите думи.
Може да запълваш ума си със знания и информация; може да изпълваш сърцето си с чувства и спомени; може да се обграждиш с хора. Но единственият начин да изпълниш душата си с дух и живота от който се нуждаеш е, като се наслаждаваш в думите Ми. Докато се храниш с думите Ми, духът ти ще бъде подхранен и ще се издигнеш над проблеми си. Обещавам ти!


"Не плътта дава живот, а духът. Думите, които ви говорих, са дух и те дават живот,"
Йоан 6:63
"Исус им каза: „Аз съм хлябът, който дава живот. Който дойде при мен, никога няма да огладнее, и който повярва в мен, никога няма да ожаднее." Йоан 6:35

Живей призванието си: "Нуждаете се от външен източник на сила" - Ден 5


Разбрали ли сте, че много пъти сте си най-големият враг? Вашите собствени реакции, собствените ви страхове и собствените ви недостатъци са тези, които ви карат да действате по глупави начини. Знам, че за мен това е вярно.
Ние трябва да бъдем спасени от самите нас, защото има неща които не харесвам за мен - неща, които желая да бях направил по различен начин, нещата, които бих искал да се промеят. Но не мога да ги променя, поне не със собствени сили. Имам нужда от външен източник на сила.
Може да си казваш: "Аз мога да се променя." Неприятно ми е да го кажа, но не можете. Всяка Нова Година може да си правите списък на решенията, които вземате за да се промените и в края на януари този списък вече да се намира в кофата за боклук. Защо? Защото сами не можете да се промените; имате нужда от Божията сила. Имате нужда от Спасител, някой, който може да направи промените, които не можете да направите сами.
Истината е, че ако сте честни за това, понякога ще се чувстваш като че ли животът ви е извън контрол. Това е доста често срещано чувство. Добре дошли в човешката раса!
Апостол Павел се чувстваше по този начин преди близо 2000 години. Той казва, това в Библията: "Опитах всичко и нищо не помага. На края на силите си съм. Няма ли някой, който може да направи нещо за мен? Не е ли това истинският въпрос? Отговорът, благодаря на Бога, защото Исус Христос може и прави "(Римляни 7: 24-25 MSG). Това е отговорът!
Може да се търсите нещото, което ще ви даде удовлетворение, смисъл и мир в живота. Но ако не потърсите Исус за спасение, тогава търсите в най-неподходящите места и ето за това сте разочаровани.
Някои от нас мислят, че ако просто само се оженим или да започнем определена работа, или да получим очакваното повишение, или ако постиганем определено ниво на богатство, или имат бебе - или, ако нашите бебета пораснат и завършат училище! - Неща, които все са хубави. Много хора търсят спасение в самопомагащи книги, терапия, мода, диета, или на почивка.
Ако правите това, значи търсите на най-неподходящите места.
Отговорът не е във вашите обстоятелства. Това не е на определено място или програма, или хапче. Отговорът е на личност: Исус Христос. Ти беше направен от Бога и за Бога, и докато не разбереш това, животът ти никога няма да има смисъл.

"Аз съм един окаян човек! Кой ще ме спаси от това тяло, подвластно на смъртта? Бог го прави чрез нашия Господ Исус Христос и аз съм благодарен! И така, с ума си служа на Божия закон, но с грешната си човешка природа служа на закона, наложен ми от греха."
Римляни 7:24-25


четвъртък, 1 декември 2016 г.

Живей призванието си: "Бог те избра за Негово семейство" - Ден 4

"Бог те избра за Негово семейство"

Защо Бог би избрал теб или мен за да бъдем част от Неговото семейството? Защото той е Бог на любовта. Той е Бог на благодатта. Колкото повече разбираме благодатта, толкова повече сме изумени от нея. Бог те е избрал. Дали го заслужаваш? В никакъв случай. Смятате ли, че заслужавате да отидете в Рая? Със сигурност, не! Достатъчно добър/ра ли си, за да бъдеш част от Божието семейство? Не, Той просто те е избрал/а. И това са добри новини!

На каква основа обаче Той те е избрал? "В Неговата безгранична милост, Той ни е дал привилегията да ни роди отново, така че сега сме членове на Божието семейство."(1Петрово 1:3 TLB).
Бог ви е избрал въз основа на неговата милост, не въз основа на вашите дела. Ти никога не можеш да заслужиш или придобиеш Рая. Просто не можеш да бъдеш достатъчно съвършен за това. Само поради Божията благодат и милост, Творецът на Вселената казва: "Искам те в моето семейство."
Ако това не ви насърчава, по добре да проверите пулса си.

""Според плана, който Бог Отец отдавна бе предначертал, вие бяхте избрани да станете негов свят народ чрез действието на Духа, да му се покорявате и да бъдете очистени чрез жертвената смърт на Исус Христос. Благодат и мир да изобилстват над вас. Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия Господ Исус Христос! В голямата си милост той ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите"
1 Петрово 1:2-3

Говори Исус! - "Истинското богатство" - Ден 12


Как може хората да са богати, след като преминават през изпитания и премеждия, и живеят в бедност? Отговорът е прост. Богатсвата на този свят не е богатството на Баща Ми. Неговите богатства са мир сред на конфликти, радост сред скръб, доволство сред бедност, правда сред зло, любов сред умраза и прошка когато човек е подложен на несправедливост и болка. Изобилието на пари и вещи не ви издига в Божиите очи. В действителност това само учвеличава отговорността да бъдеш щедър настойник на богатството ти.

На когото много е дадено, много ще се изисква. Моите последователи в древната Смирна(град) бяха изправени пред повече несгоди и страдания, и живяха в по-голяма бедност от която и да беше друга църква през първи век. И все пак тяхната любовта към мен и техните праведни дела бяха блестящ пример за Моите последователи в цяла Азия. Скъпи/а мой/моя, искам да те насоча, да разпространяваш богатствата на Баща Ми. Нека Неговия мир, радост, правда, любов и прошка царуват в сърцето ти и да наводни и други. Тогава ще бъдеш богат/а в Неговото царство.

"Зная за твоето страдание и бедност (макар че в действителност ти си богат). Зная и за клеветите на онези, които казват, че са юдеи, а не са. Те са синагога на Сатана." Откровение 2:9
„Вие сте солта за земята. Но ако солта изгуби вкуса си, вече няма как да се направи солена и не става за нищо друго, освен да се изхвърли навън и хората да я тъпчат."
Матей 5:13"Тайнственият живот на мозъка" - Епизод 2 - "Детският мозък"

http://dai.ly/x5452hh

Топ 10 за изминалата година