Търсене в този блог

понеделник, 30 декември 2013 г.

Джоузеф Принс - „Тайните на благодат разкрити в еврейските букви“


П-р Джоузеф Принс

№146 „Тайните на благодат разкрити в еврейските букви“


                „Обикновено сте свикнали да мислите, че ако работите много и здраво ще бъдете финансово успели. Е, знаете ли какво? Бог благослови Аврам и той беше много богат. Не е нужно да зависиш от твоите постижения, ти трябва да зависиш от Божията благодат.“

                Искате ли да научите малко иврит? Ще правя това цяла вечер. Готови ли сте за малко иврит? Това ще бъде добра порция за вас да изядете. Това ще ви благослови, ок? Колко букви има в иврит? 22. Коя е буквата за благодат? Имаме „Алеф“, „Бет“, „Гимел“, „Далет“, Хей“! Кажете „Хей“. „Хей“ е буквата за благодат. Произнася се като че ли издишате. Името на Бог е това:Юд Хей Вав Хей. Като китайския, чете се от дясно на ляво. Това е обяснение за тези които са нови. Отбележете, че има две „Хей“. Знаете ли че в еврейските букви, не като английските букви, за всяка буква има картинка. Картинката е винаги логична. Като „Алеф“ е картинка на бик. „Бет“ е картинка на къща. „Гимел“ е изображение на камила. „Дале“ е изображение на врата. „Хей“ всъщност никой не знае изображението. Равините казват, че е мистерия. Те казват, че е изображение на нещо, така, че те слагат прозорец. Това е прозорец който гледа към нещо. Така, че всяка буква на иврит има изображение. Също в иврит те нямат 1,2,3,4 – номера, за пример ако искат да сложат номер, те използват цифровата стойност на буквата. Като „Хей“, цифровата стойност е 5. „Гимел“ – 3. Вместо да напишат „3“ те слагат третата буква „Гимел“, тази буква означава „3“. Но тази вечер фокусът ще бъде  изображенията на буквите.
                „Юд“ е ръка, отворена ръка. „Хей“ е благодат. Днес те не казват това, те казват прозорец, но това е благодат, равините казват, че нямат представа какво означава, но благодатта дойде чрез Исус Христос, в Новия Завет, ок? „Вав“, изображението на „Вав“ е много логично, това е изображение на кука на гвоздей, месианските евреи знаят това. Така, че когато ги свържем заедно Юд Хей Вав Хей, името на Бог – ЯХВЕ е изображение на:
Отворена ръка на благодат прикована в благодат. Това е Божията отворена ръка прикована на кръста. Това е изображението на ЯХВЕ в иврит. Бог казва, това е Йешуа, Той е ЯХВЕ. Спомнете си, когато Исус беше на кръста, написаното на кръста беше на три езика, гръцки, латински и иврит. И на иврит, фарисеите преминаваха и гледаха на кръста, на Исус какво Пилат Понтий е написал. „Исус от Назарет цар на евреите.“ И знаете ли какво те направиха, те бяха толкова възмутени от това. Защо? Те казваха: „Смени го, смени го.“ „Напиши, Той каза: „Аз Съм цар на евреите.““ Защо те бяха разстроени? Защото всичко което Пилат написа, това което пишеше на иврит беше:


Над Неговата глава на кръста, ЯХВЕ. Късно вечерта, когато Бог дойде при Аврам и Сарая, това е Сарая:


Три букви, чете се от дясно на ляво: „Шин“, „Раш“, „Юд“. Видяхте „Юд“ в името на Бог. Сарая означава „Моя господарка.“ Така, че представете си Аврам казващ на Сарая всеки път, Господарке, Господарке, Господарке. Буквално означава „военачалник“. Така, че Бог дойде при Аврам и Бог смени нейното име. От „Юд“ Бог го смени на „Хей“. Сара. Бог даде едно от Неговите „Хей“ на Сарая и тя вече не е Сарая, но стана Сара. Бог и даде благодат. И знаете ли какво означава това ново име? Принцеса. Бог издиша „Хей“-то в нейното име, запомнете това. Сега, цифровата стойност. Цифрата съответстваща на „Юд“ е 10. Цифровата стойност на „Хей“ е 5. Бог премахна закона и й даде благодат. Тя е била много доминираща, защото тя винаги е била ръката, ръката. Тя не е зависела от Божията благодат. Казвала е: Аз не мога да ти дам дете, за това отивай при моята слугиня, отивай веднага. А Аврам просто се е съгласявал. Тя е била доминиращия в семейството. Изображение на ръка, тя се е доверявала на собствените си усилия. Ако искаш чудеса в твоя живот, спри да се бориш, спри с твоите човешки постижения и се довери на Божията благодат. Какво да кажем за Аврам, има нещо което се промени. Знам, че Бог промени името му от баща, на баща на мнозина, но има нещо повече като при Сарая, повече истина, повече за тези които търсят.Погледнете Аврам, Бог промени името му на Авраам. Бог сложи „Хей“. Виждате ли петте букви? Четири букви е число на творене. Чрез творене, ти не можеш да получиш чудо. Чрез благодат ти можеш. Това са 5 букви на иврит. Но не това е откровението. Вижте името Аврам. Първите две букви „Алеф“ „Бет“, знаете ли как се произнасят? Първите две букви се произнасят „Абба“, татко, първите две букви е Бог Отец. Погледнете втората и третата букви, „Бет“ и „Раш“, произнасят се „Барр“. Симон барр Йона. Син. „Бет“ и „Раш“ е как те произнасят „син“, дори и днес в Израел. Не е ли интересно, имаме Бог Отец и Бог Син. Тогава стигаме до последната буква „Мем“. „Мем“ е изображение на вода. Ето Го Святият Дух. Така, че в името на Аврам имаме Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Вижте, Аврам не може да произведе. Няма чудеса докато неговото име е Аврам. Трябва да бъде Авраам. Така, че на много места когато се проповядва Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух, няма чудеса, защото трябва да се сложи „Хей“, трябва да има перспектива на благодат, за да има чудеса. В името на Авраам имаме Бог Отец, Бог Син и буквално ни казва кога дойде благодатта, когато Отец изпрати Сина, точно преди да дойде Святият Дух, благодатта дойде! Дори и позицията! Знаете ли, дори и равините казват, тези които не вярват, че Исус е Месията, те казват: Когато Месия дойде, Той ще разясни дори и позициите на буквите и всеки щрих. Аз мисля, че Господ вече е разяснил някои вече. Когато Бог даде „Хей“ на Аврам и стана Авраам, Бог даде „Хей“ на Сарая и стана Сара, за една година, детето се роди, дойде. С други думи, ако откриеш, че твоята изповед не се изпълва, Бог беше обещал от години дете на Аврам, но в момента в който те видяха благодат, чудото стана!

Вижте думата „благославям. Забележете първите две букви за думата „син“.Знаете ли че в думата „благославям“ първите две букви се произнасят „син“ на иврит. Това е Исус, няма благословение без „Барр“, Синът. Тогава имаме буквата „Кафф“. „Кафф“ е буквално ръка която е положена да благославя. Еврейските равини ни казват, че когато Давид е бил помазан, той е бил помазан по „Каф“ начин, което означава, вижте това е начина по който главата пасва точно:


Така, че виждате ли че думата „благославям“ е син с ръка като тази? Исусовата ръка точно така? Но с какво благославя? В книгата Битие, за първите 13 глави, имаме думата „благославям“… Бог благослови животните, Бог благослови Адам и Ева, Бог благослови всичко което е създал, но за първите 13 глави, не се среща думата „благословия“. Единствено се среща глагола „благославаям“, това е изображение на Синът с ръка на благословение, не знаем какво е благословението. За първи път думата „благословия“ се среща когато Бог посети Аврам и му каза, ще те благословя и ти ще бъдеш благословия.


Вижте думата „Баррак“ – благославям. И думата „Баррака“ – благословия. Какво е добавено? „Хей“. Така, че имаме първите две букви „Барр“ – Синът, третата буква е „Каф“ – Неговата ръка протегната и „Хей“ – благодат, това е което Той дава „Хей“ – благодат. Това е благословия. И думата благословия не се среща преди Аврам да се появи. Знаете ли защо? Защото от семето на Авраам Исус ще дойде. Всъщност Исус е семе на Авраам. И в семето на Авраам ние всички сме благословени.
                Исая 30:15 „Защото така каза Господ Иеова, Светият Израилев: Чрез завръщане и почиване ще се избавите, В безмълвие и увереност ще бъде, силата ви; Но вие не искахте това;“ Думата „завръщане“ е същата дума за покаяние в иврит. Знаете ли, че евреите днес, те го наричат дни на „тешува“, дни на покаяние, точно преди дните на мъката, те го наричат дни на тешува. Тешува идва от тази дума „завръщане“, завръщане към кого? Завръщане при Бог, покаяние. Има две основни думи за „покаяние“ в иврит. Едната е „Кахам“, другата е тази „Шув“ – завръщане, завръщане при Бог. Но те го наричат покаяние – „Шува“. Наричат го дни на тешува. Дори и тези които не вярват в Исус, всяка година преди да дойдат дните на мъчението, всички евреи спазват дните на тешува, покаяние. Какво е тешува? Нека да видим думата:


Шин вав бет, шуб, първите три букви е шуб, това означава „завръщане“. Но завръщане при какво? Покаянието е завръщане при „Хей“. Завръщане към благодат. Какво е благодат? Спри да се доверяваш на твоите усилия. Обикновено сте свикнали да мислите, че ако работите много и здраво ще бъдете финансово успели. Е, знаете ли какво? Бог благослови Аврам и той беше много богат. Бог благослови Йосиф и той беше успяващ. Не е нужно да зависиш от твоите постижения, ти трябва да зависиш от Божията благодат. Ти работиш защото Библията ни казва, че Бог ни даде работа за своето изявяване. Бог не ти дава работа, за да станеш богат, Бог ти е дал работа, за да изразиш талантите които ти е дал, така ,че когато погледнеш това което си направил да кажеш, да това е добро. Както Бог създаде всичко и погледна и го оцени като твърде добро. Работата е да ти даде удоволствие. Работата не е проклятие. Бог даде работа на човека пред човека да съгреши. Бог ти дава талантите за работата. Ако ти работиш и когато погледнеш от страни и видиш, че не се наслаждаваш и не ти харесва това което си направил, ти не си на правилната работа. Ти не отиваш на работа само за богатството. Когато ти изпълниш работата си, благословението на Господ ти дава изобилие, благосъстояние. Баррака на Господ.
                Ще ви дам друга дума. Готови ли сте? Ще ви дам една буква, за да разберете за какво е тази буква. „Хет“.
Но преди това, ще ви покажа думата „Раффа“. Думата „Раффа“ е „изцеление“. Ето така се изписва.


Раш Пе. „Раш“ е ръка на водач. Изображението на „Пе“ е твоята уста. И „Алеф“, какво е Алеф, това е жертвено теле, Исус Христос, като жертва. Не просто жертва, но Исус пожертван, жертвено теле. Произнася се „Раффа“, знаете ли каква е тайната тук? „Мисли за жертвата и говори за жертвата, и ще бъдеш изцелен. Знаете ли от коя коренна дума идва „Раффа“? Между другото, не съм закачал коренните думи на предишните думи които разгледахме, всяка дума има корен. Корена на думата „Раффа“ е „Рафаа“, което значи отпускам се или почивам. Думата „отпусни се“ е корен на думата „изцеление“. Може да питате всеки евреин за това, толкова е интересно. Бог е скрил ключове във всички тези еврейски думи. Искате ли още? Имаме и думата „болен“, познайте какво, ще разберете как да станете болни. Много е интересно J Знаете ли, че думата „болен“ има буквата „Хей“? Изненада.Нали току що ви казах да запомните думата „Хет“. Ето как се пише „болен“. Четем от дясно на ляво – Калла. Първата буква като числото „Пи“ е „Хет“, после „Ламмет“, ламмет е най-голямата буква в еврейския, и после имаме „Хей“. „Хей“ винаги е благодат ок? Така, че какво прави там буквата „хей“ в думата „болен. Погледнете средната буква „Ламмет“. Ламмет е изображение на златен вол, златен рог. Това е дума която използват за „учене“. Те го наричат „учене“. Евреите казват, че това е една буква която означава „учене“. Знаете ли на какво е изображение първата буква „хет“ – престъпление. Когато ги свържем се получава „когато някой се предпазва да се учи на благодат той става болен“.
                Дявола винаги издига прегради около Божията благодат. Всеки път когато проповядвате Божията благодат има някой който казва: Да, но…. Ние трябва да сме внимателни. Знаете ли как да ходите в Христос? Размишлявайте върху Писанието, говорете Писанието. Размишлявайте и говорете за благодатта. Псалмиста казва, че в Неговото Писание той размишлява ден и нощ и той ще бъде като дърво посадено при потоци води… Исус Навиев 1:8 : „Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем…“.  Какво ще се случи? Ти ще направиш пътищата си успяващи и ти ще имаш добър успех. И на двете места Псалм 1 и Исус Навиев 1 се използва една и съща дума за „размишлявам“ – „хагга“, и ето как се пише:


Хей Гимел Хей, Хагга, това е думата размишлявам. Знаете ли какво е „гимел“? Гимел е третата буква, това е изображение на камила. Камилата има значение на транспорт. Когато размишлявате върху благодатните думи на Библията, това пренася благодатта в Библията в самите вас! Камилата има значение на транспорт. Хагга е размишлявам. Казва се, ако ти размишляваш ден и нощ. В Исус Навиев се казва: но да „хагга“ и ти ще направиш своя път успешен“.

                Йоан 1:16 „Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;“ Бог иска да получаваш благодат след благодат, след благодат, след благодат. Как получаваш ползите, благословенията, сила от Словото искате да преминава във вас? Размишлявайте върху него. Благодат, Гимел, Благодат. Благодат се транспортира към благодат. И вие ще имате благодат върху благодат.

неделя, 1 декември 2013 г.

Джоузеф Принс - "Построи живота и служението си на Евангелието"

П-р Джоузеф Принс

#323 – „Построи живота и служението си на Евангелието“

          „Как  управлявате живота си да, за да издържи на трудните времена и да давате плод? Получи отговора в това откровение от Джоузеф Принс. Виж какво наистина означава да изградиш своето служение на „злато, сребро и скъпоценни камъни“, за разлика от „дърва, сено и слама“. Разберете защо всичко, което правите трябва да се изгради върху сигурната основа на Исус Христос и Неговото Евангелие на благодат и да започнете да ходите в по-голяма ефективност и помазание като водач. И да бъдете канал за благословение в домът си, на работното си място  и църквата.  Изградете правилната основа днес и се насладете на Божиите награди и благословения във всеки сезон!“
    Днес в „Предназначени да царуват“:„Ако вие строите вашето служение не върху благодат, в денят в който идва огънят, вие ще 
сте разобличени. Ако ти си отворен да изградиш своето служение върху благодат, и познайте 
какво, ще получите награда. 

Днес със Джоузеф Принс:
Искам да ви споделя нещо, което вярвам, че ще ви благослови в служението. 
И това е нещо, което Бог застави в сърцето ми тази вечер и съм споделил тези неща с 
моите водачи, и искам да сложа това също сред всички наши водачи, и до всеки водач 
който слуша. Така, че това послание, вярвам че е от Господа. И вярвам, че ще ви помогне, 
защо някои служения не процъфтяват. С някои водачи Бог работи, защо това е така? 
Ще научим всичко това тази вечер. Ще научим как да построим нашето служение на 
основата Йешуа, която е Исус Христос и как да построим на основата на Йешуа. 
Но преди това искам да ви споделя история от Съдии 9гл. Съдии 9 ни казва, че преди 
Гедеон да умре в Съдии 8, Гедеон имаше 70 сина, но имаше много жени, това са легални 
съпруги, но той имаше една наложница и от тази наложница имаше син Авимелех, 
Авимелех е бил вдъхновен да бъде водач, той е бил вдъхновен да бъде водач на хората от 
Сихем. След като баща му умира, той всъщност ускорява нещата, той казва на хората,
защо са ви 70 човека, около вас, като мога аз да съм ви водач. Така, че първото нещо,
което научаваме е че когато водачите сами се предлагат, нещо не е наред. Знаете ли какво 
направи този човек? Авимелех? Той събра банда от хулигани, Библията ни казва синовете 
на развалата. Тези гангстери с него, и заедно те хващат седемдесетте синове на Гедеон и 
ги убиват един по един, на голям камък. Вероятно ги е изклал върху камъка един по един. 
Всички 69 са избити освен един, най-младият от тях, Йотам. Вижте какво Йотам казва: 
Съдии 9:7-21 „А когато се извести това на Иотама, той отиде и застана на върха на хълма 
Гаризин, и като издигна гласа си, извика и каза им: Послушайте ме, сихемски мъже, 
за да ви послуша и Бог: веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да ги владее, 
и рекли на маслината: Царувай над нас. Но маслината им отговорила: 
Да оставя ли аз тлъстината си, чрез която отдавам почит на Бога и на човека, 
та да ида да се развявам над дърветата?“ Виждате ли? Маслиновото дърво е 
„сигурност“. В която Бог иска да са. Той обезопасява с Неговото помазание. 
Какво е помазанието? Произвежда какво? Олио. Произвежда помазание. 
Така, че много пъти тези които са добри водачи, те са в безопасност в това което 
Бог ги е направил да са. Те са в безопасност в техните дарове. Ще откриете, 
че дърветата са различни. Имаме маслиново дърво, смокиново дърво и лозя. 
Така, че ние всички не споделяме едни и същи дарби. Но ти трябва да си в безопасност
в това което Бог те иска да си. И така, следващото дърво е смокиня. 
„Тогава дърветата рекли на смокинята: Дойди ти и царувай над нас. 
Но смокинята им отговорила: Да оставя ли сладостта си и добрия си плод, 
та да ида да се развявам над дърветата?“ Така, че те са в безопасност. 
Нека погледнем следващото дърво, лозята. „После дърветата рекли на лозата: 
Дойди ти та царувай над нас. Но лозата им отговорила: Да оставя ли виното,
което весели Бога и човеците, та да ида да се развявам над дърветата?“ 
Сега, те всички са в безопасност. Всъщност те правят най-добрите лидери. 
Всички те правят най-добрите водачи. Но те нямат празнота. Вижте когато има празнота. 
„Сетне всичките дървета рекли на тръна: Дойди ти, та царувай над нас.“ 
Винаги има някой от другата страна. Трънлив храст. „А трънът рекъл на дърветата: 
Ако наистина ме помазвате цар над вас, дойдете, прибегнете под сянката ми; 
но ако не, нека излезе огън из тръна и изпояде ливанските кедри.“ 
Където и да има сянка, в което и да е служение, вероятно той не е в светлината достатъчно. 
Той е обърнат към някоя област и все още вижда сянка около него. Защо? 
Защото светлината не е навсякъде около него. Ако си в светлината, където Христос е,
навсякъде е светлина, там няма сянка на където и да се обърнеш. Библията казва в Яков. 
Той казва, че ако не го приемат като водач, нека огън да излезе от тръна и изпояде
ливанските кедри. Това е заплашително водачество. Всеки водач на служение който
заплашва, че ако не го слушате, това значи не е от Бог. Ок? Бог казва на водачите: 
„Хранете.“ Те хранят. „Сега, прочее, ако сте постъпили вярно и справедливо, 
като сте поставили Авимелеха цар, и ако сте се обходили добре с Ероваала и с дома му,
и ако сте му сторили, според както извършеното от ръцете му заслужава, -„ 
(защото баща ми воюва за вас и тури в опасност живота си та ви избави от ръката на Мадиама;
а днес сте въстанали против бащиния ми дом, и сте изклали върху един камък синовете му,
седемдесет мъже, и сте поставили Авимелеха, син на слугинята му, цар на сихемските мъже,
защото ви е брат), -ако, прочее, днес сте постъпили вярно и справедливо с Ероваала и дома му,
то радвайте се на Авимелеха, па нека се радва и той на вас! Но ако не, нека излезе огън из 
Авимелеха и изпояде сихемските мъже и Миловия дом; и нека излезе огън из сихемските мъже
и из Миловия дом и изпояде Авимелеха!“ Защото мъжете на Сихем, поддържат Авимелех.
Направено е да се унищожат едни други. „Тогава Иотам се спусна и побягна, и като отиде във
Вир, живееше там, поради страха от брата си Авимелеха.“ Отбележете думата „побягна“.
Нашето водачество, трябва да е водачество, което да издига хората. Вие не сте тук, защото
сте нещо повече от другите хора. Ако това е твоето мислене, в което и служение да си, 
нека ти кажа това, „Ти имаш грешна перспектива, твоето виждане не е от Бог а е от долу.“. 
Твоята перспектива винаги трябва да е, да издигате хора към Бог а не да се издигате над тях. 
Исус каза: Вие знаете, че управляващите на този свят властват над хората, (от горе на долу), 
но вие сте слуги и колкото повече служите, толкова по-големи ще сте, велики. Да продължим, 
кое прави нашето водачество ефективно? Нека да погледнем в 1 Коринтяни 3:10-17
„Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради
на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга 
основа, освен положената, която е Исус Христос.“ Каквато и основа да полагаме е фалшива,
защото основата е вече положена от майстора строител Павел и това е Исус Христос – сновата.
Всичко е построено върху Исус Христос. Ако поучаваш за родителство, трябва да е 
построено върху Исус Христос. Ако поучаваш на библейски финанси, трябва да е построено 
на Исус Христос. Каквото и да поучаваш, трябва да е на основата Исус Христос! Исус Христос
означава какво? Неговите завършени дела. Исус и свършените Му дела. Ти не можеш да 
произвеждаш собствена основа. Името което хората трябва да знаят е Исус Христос! И Бог
казва: „Внимавай как строиш. Ти не трябва да строиш върху друга основа освен върху Исус
Христос.“ Нещата са така, основата е Исус Христос, но как строим? „И ако някой гради на 
основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане
явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият 
огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, 
ще получи награда.“ Внимавайте тук, защото това е за вашето служение. Колко от вас знаят,
че Бог дава награда? Знаете ли какво е наградата? Това може да е красива къща. 
Но какво ви дава наградата? Ако твоята работа не изгори. „А тоя, комуто работата изгори, 
ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.“ Ето тук апостол Павел 
няма търпение да каже, че ще се избави, но като че през огън. Тук не се говори за спасение, 
някои хора казват, че поради твоето служение ще отидеш в Ада, те се опитват да асоциират 
това изречение с вечната ти сигурност. Така, че апостол Павел е конкретен, той говори за 
работата - служението, че ще изгори, не човека. Ако твоята работа или служение изгори, 
познайте какво, няма награда, но ти си все още спасен. Забележете, че се говори за 
преминаване през огън, но ти си спасен. Огънят, не може да докосне твоята душа, 
твоят дух. Въпросът е такъв, изучавал съм много коментари на този стих и повечето 
казват, че се говори за денят на страшния съд, но Господ ми каза: Къде намираш думата 
„денят на съда“?. Погледнете тук, стих 13 „всекиму работата ще стане явна каква е; защото 
„Господният ден“ („Денят“ – в английската Библия) ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива;
и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.“ Между другото пастор Принс, 
денят е с главно „Д“. В гръцкия няма главна буква тук. Преводачите са записали 
„Господния ден“; „Денят“. Денят е денят в който огънят идва, колко от вас са чували
за денят на огънят преди? Сезон на огън? Всеки от вас има. И сезонът на огъня 
всъщност разобличава мотивите ни. Този ден, не означава 24ч. Денят може да е сезон.
Точно както казваме, че имаме лоши дни и добри дни. Така, че аз вярвам, че сезоните на 
добрите дни са дълги дни и има сезони на изпитания. С мен ли сте? Така, че тук е обявен 
ден, не знам какъв ден е започнат, но може да е нещо което да те изпитва, нещо което да те 
разобличава, не знаем какво е, но знаем че е ден на огън и това е истински тест през който 
минаваш. Така, че казвам ви църкво, денят на огъня ще разкрие ма каква основа градите 
вашата работа. Така, че имаме какво: „И ако някой гради на основата злато, сребро, 
скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,“ Тук има една категория злато, сребро, скъпоценен
камък, може да се нарече позитивна, добра категория и другата категория, дърва, сено, слама
е негативна категории. Как да ги различим? Когато дойде огъня, златото, среброто и 
камъните все още си остават, най-много да се стопят при интензивен огън. Какво става
с дървото когато огънят идва? Изгаря, сеното? Изгаря. Сламата? Изгаря. Ок, дърво:Сено:

Слама:

И така, какво са всички тези неща? Дървото е винаги човешки неща, плътски постижения. Какво е сеното и сламата, нека ви покажа в Библията Исая 40:7-8 „Тревата съхне, цветът вехне; Защото дишането Господно духа върху него; Наистина людете са трева!“ Сламата и сеното са направени от трева. Така, че имаме човешкото дефинирано като дърво имаме и хората дефинирани като трева. „Тревата съхне, цветът вехне, Но словото на нашия Бог ще остане до века.“ И така, цветето е като много известен изпълнител, хората казват, погледнете го този певец колко много албума е продал, всички пищят за това, но Бог казва: Просто трева която изгаря. „всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.“ Дали е злато, сребро, скъпоценен камък или дърво, сено, слама. Така, че ако ти строиш твоето служение, твоето водачество на човешки постижения, плътски постижения, човешка слава, човешки похвали денят ще покаже какъв вид служение имаш. Слушате ли ме хора? Сега, ние всички искаме да строим на какво? Злато, сребро и скъпоценни камъни нали? Библията интерпретира Библията. Какво е злато в Библията? Божествена праведност. Какво е сребро в Библията? Изкупление. С други думи ако ти се доверяваш на завършените дела, на Божествената праведност, това е подарък на благодатта базирано на завършените дела! Сребро е изкупление. Вижте това изображение на скиния(може да съм объркал в превода, за това моля поправете ме ако знаете това коя част от скинията е):

Всички тези златни дъски които виждате, те всички сме аз и ти. В скинията ние правим храмът на Бог. Виждате ли на дъното има две държала. Сребърни сокети, които всъщност ги наричат ръце, не е ли интересно,

че дъските влизат във вечните ръце на Бог. Исус каза, че никой не може да ги грабне от ръката Му. Защото твоята основа е сребро, изкупление. И знаеш ли какво, ти не си дърво което пада в пустинята, но ти си златна дъска и твоите крака не докосват света, но докосват изкуплението, няма друга основа освен основата Исус Христос. И златото представлява праведност. Виждате ли, вие не виждате дървото, вие виждате златото. Така, че какво означава твоето служение да е изградено на злато и сребро, слушайте внимателно, за пасторите, за водачите и за тези които слушат. Пасторите и лидерите трябва да проповядват на хората като на златни дъски. Не като, че са дърво. Така, че какво казва? Не гледай дървото, не гледай вътрешността на всеки, но виж всеки в Божествената праведност на Исус Христос! И нашата основа е сребро. Подпечати себе си по този начин, подпечатай служението си по този начин. И запомнете, че винаги когато виждаме себе си така и служението си винаги отдаваме слава на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ок, още нещо, имаме скъпоценни камъни нали? Къде намираме скъпоценни камъни? В стария завет. 

Погледнете нагръдника на първосвещеника. Какво имаме точно до сърцето. Първосвещеника представлява Исус Христос. Какво е написано на сърцето му, на гърдите му, това е място на любов? Какво откриваме?

Имената на Неговите хора. Дванадесетте племена. Нека да интерпретираме това за нас днес. Какво означава? На Исусовото сърце сме ти и аз! И как е представено, като камък, не обаче като обикновен камък, но като скъпоценен камък. Всички ние сме скъпоценни камъни. Така, че когато проповядваме на хората и когато мислим за себе си, по-добре да знаем, че начина по който трябва да изградим нашата основа е като виждаме хората, като скъпоценни камъни. Това не означава, че няма корекция, има поправление, но поправянето трябва да е любовно поправление. Не чрез бой да се поправят хората, Бог призовава пасторите да хранят, не да бият! И има поправление в Словото. Но това е нежно поправление. Така, че Бог казва: Ако ти  строиш твоето служение не върху благодат, в денят в който идва огънят, ти ще си разобличен. Ако ти си отворен да изградиш своето служение върху благодат, и познайте какво, ще получите награда. Ти ще получиш награда защото отиваш в огъня а твоите плодове остават. „Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.“ Бог ти дава благодат, за да извършиш нещо и ти използваш благодатта която първо Той ти е дал и тогава Той те благославя за благодатта която Той първо ти е дал. Каква сделка? Какъв Бог само. Всичко е изградено на благодат, слава на Бог. „Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“ И така, тук идва този много известен стих и хората са тъй изплашени от това. „Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.“ Виждате ли думата „развали“,

тази дума е дефинирана като „развали с фалшиви доктрини“, много преди да разбера това, Бог ми го говори, имах откровение, когато Бог ми го показа, аз шокирах нашите пастори. Вие всички заедно сте Божият храм, колко от вас знаят, че колективно сте Божият храм, колко от вас знаят това? Бог казва, че ако някой дойде от пред и проповядва неща основани на дърва, сено, слама, църквата на Исус Христос не е място за дърва, сено и слама! Но те учи да не уповаваш на твоята дървена глава, твоята дървена ръка, на твоето дървено сърце или това което ти произвеждаш, цветя, трева защото те ще изгорят, познай какво? Бог казва, че проповядваш фалшиви доктрини. Не е благодат, не е завършените дела, не е Исус Христос, не е построено на Исус Христос. Бог казва, че денят на огъня ще го изгори, ще изгори тези доктрини. Познайте какво? Хората които не зависят от Божията благодат, те са корумпирани, Бог казва, че ще спре корупцията. Бог ще се убеди, че той ще спре корупцията. Защо? Това е милост и благодат за Неговите хора! 
Исая 40:7-8 „Тревата съхне, цветът вехне; Защото дишането Господно духа върху него; Наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне, Но словото на нашия Бог ще остане до века.“ Колко от вас разбират, че тук не се говори за истински цветя и трева, това е отнесено за човека, който се доверява на своите постижения. Прокълнат е този който прави своята плът негова сила. Неговото сърце е отделено от Господа. Той винаги е в пустинята. Забелязахте ли, че Словото на нашия Господ пребъдва завинаги? Всъщност това е повторено в Новият Завет, 1 Петър 1:23-25 „тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. Защото "Всяка твар е като трева, И всичката й слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът й окапва, Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.“ Това е евангелието на благодатта! Евангелието на благодатта! Казва ни, че ако проповядваме евангелието на благодат, човешките усилия ще изгорят, всичката слава на човека ще избледнее в този ден, в този час, само едно име ще устои, името на Исус, име над всяко друго! Исус! центъра на живота ни и на църквата! Алелуя, амин! 

                                 >>>други проповеди на п-р Джоузеф Принс<<<

четвъртък, 21 ноември 2013 г.

"Изцеление чрез Божият Дар на Праведността"


П-р Джоузеф Принс

#144 „Изцеление чрез Божият Дар на Праведноста.”


Предстои ви да видите в „Предназначени да царуват“:
                        „Ти, може, да, получиш, изцеление! Знаете ли нещо? Точно сега, ако се докоснете до Исус, няма значение дали си мръсен или нечист, чувстваш се грешен, ти може да получиш своето изцеление.“

            Днес с Джоузеф Принс,
            Марк 5:21-34 „Когато Исус пак премина с ладията на отвъдната страна, събра се при Него голямо множество; и Той беше край езерото. И дохожда един от началниците на синагогата, на име Яир, и като Го вижда, пада пред нозете Му, и много Му се моли, казвайки: Малката ми дъщеря бере душа; моля Ти се да дойдеш и положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.“ Знаете ли колко годишна е била? На 12г. „И Той отиде с него; и едно голямо множество вървеше подире Му, и хората Го притискаха. И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години, и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле,“ Сега, когато говорим за лекари от този пасаж тук, искам да помислим за еврейските лекари, които са религиозни лекари. Много от тях, четох фона, те не са лекари за които мислите докторите през днешното време в болниците и клиниките, където се използва медицина и всичко останало, за да се помогне да не страда човечеството. Тези лекари, те са използвали закона, прочетох начина по който са вършели нещата, вземали са някакъв вид смес от шума, трябвало е да се откажеш от това и да правиш това и не е трябвало да се яде за определени дни, трябвало е да се спи на дясната страна за няколко дни и всякакъв вид от ритуали. Плюс нещата които са ядели са били наистина отвратителни неща, трябвало е да поръсват с прах яденето и са били суеверни в почти всичко. Така, че това бедно момиче е страдало много от много лекари, отбележете думата „пострадала“. Със сигурност ако имаме хронично заболяване и сме били при много лекари, можем да използваме този принцип разбира се. Но спомнете си, че това е еврейка и лекарите са еврейски лекари с този потресаващ фон. Не мога да разбера вярващите днес, които се връщат към юдаизма, за да получат помощ, когато юдаизма не може да помогне на тази жена. Законът беше даден чрез Мойсей, но благодатта и истината, истината е на страната на благодатта, не закона и истината дойдоха чрез Мойсей, законът беше даден чрез Мойсей, благодатта и истината заедно дойдоха чрез Исус Христос. Истината която ни освобождава, Исус говореше на евреи през онези дни които знаеха закона, не е било нужно някой да им казва закона, на тях им е говорен закона още от когато са били бебета, говоря за истински бебета. Още от когато не са разбирали, равините са им цитирали стихове. Така, че когато Исус видя евреите от онези дни и каза: „Ако вие продължите в Моето Слово, ще бъдете Мои ученици и ви ще познаете Истината и истината която ще ви освободи е истината за Божията благодат. Която Исус донесе, амин. Слава на Господ. „и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле,“ И така, тя е изхарчила всичките си пари, тя е бедна, нали? И така, тя е болна, не само болна, но тя е много болна. Тя се е разболяла, започнала е да ходи по доктори и са и казвали, че не е спазвала това и онова и за това сега е болна. И не само бедна, имам в предвид, че всеки път когато е ходила на доктор, тя е харчила пари, нали? Сега, тя е не само бедна и болна, но стих 27 казва: като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му.“ Това е фразата която дойде към мен наскоро и Господ започна да ми говори и на където и да се обърнех чувах „Тя чу за Исус“. Осъзнах, тя, чу нещо за Исус, понеже каквото и да е чула, нека ви кажа това, я е накарало да приеме. Множеството е докосвало Исус, думата „тронгин“, те всички са тронгин Исус, прочетохме го току що, но никой от тях не е получил до колкото знаем, каквото и да е чула я е накарало да получи. И тя не е чула Исус, много хора са идвали да слушат и да се изцелят, ние сме чували това, чуй  и  бъди изцелен, те са чували Исус лично и са били изцелени, те са слушали Исус на планината проповядвайки и са се изцелявали. И те са слушали и са били изцелявани, слушали са и са изцелявани, но това е да слушаш Исус директно. Но тази жена е чула за Исус, не се казва, когато е слушала Исус, но се казва, че когато е чула отзивите за Исус. Сега, защо това е важно? Знаете ли, Господ ми отвори очите и нека ви кажа това, бях много доволен, Той обича хората, Бог обича хората, колко от вас знаят това? Той ми каза, че има много хора които гледат Писанията в Матей, Марк, Лука и Йоан и всички си казват, „Как желая да чуя Исус с ушите си.“. „Как желая да съм там и да Го видя с очите си и да се здрависам с Него.“ „Само да се здрависам с Него и ще съм наред.“ „Само ако мога да чуя гласът на Исус, какъв е гласът Му.“ Неговият глас е като на много води. Амин? Добре, защо това ни окуражава? Защото, всички ние днес сме чули за Исус. Нали знаете, има някои хора които са наистина супер духовни, „Но пастор Принс, не знаеш ли че чувам гласът на Исус вътре в мен?“. Не говоря за това, говоря че повечето от нас сме чували за Исус, от някой, ние не сме чули Исус директно, някой ни е проповядвал за Исус. Така, че какво е това което тя е чула за Исус? Ще ви кажа нещо, каквото и да е чула за Исус, със сигурност не е закона. Благодаря на Бог, че не е дошла в някои църкви днес. Казвам някои, не всички. Защото ако тя присъстваше на някои от нещата които чуваме днес, например, „Как трябва да отговаряш на изискванията за изцеление.“, тя никога нямаше да е способна да получи изцеление. Нека ви покажа нейното обкръжение и фон, за това какво казва законът на Мойсей за нейното състояние, за нейното кървене. Библията казва, че тя е кървяла за 12г. това е нечиста кръв. Левит 15:19 „Оная жена, която има течение, и течението от тялото й е кръв, да бъде нечиста седем дена; и всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта.“ Сега, останалата част от стиховете, че тя не може да прави това, не може да прави онова, където и да отиде тя е нечиста,      всичко което докосне е нечисто, където и да седи е нечисто, всички стихове говорят какво не може тя да прави и колко е нечиста,  и после да отидем на Левит 15:25 „Ако някоя жена има кръвотечение за много дни, не във времето на нечистотата си, или ако има течение за по-дълго от обикновеното време на нечистотата си, то през всичките дни, когато тече нечистотата й, тя ще бъде както през дните на обикновената си нечистота; тя е нечиста.“ Всички стихове от 19-25 говорят какво не може тя да прави. Така, че каквото и да е чула, я е накарало, не забравяйте, че тя е много слаба, тя е била много слаба. Защо? Библията казва, че тя е страдала от много лекари с всичките видове лечения. Лечението е можело да предизвика диария и такива работи и по-зле. А тя е бедна. Има тълпа около Исус. Така, че в това бедно и слабо състояние, тя е била способна да се провре. Каквото и да е чула, със сигурност не са били тези закони. Защото ако закона я е довел, тя е негодна. Тя дори не е имала право да се докосва до хората. Всъщност ако е вярвала, че ако се докосва до всеки със сигурност е нямало да получи изцеление, така че каквото и да е чула, ние се нуждаем да чуем днес! Хората могат да получат! И аз ще ви го представя заради малкото оставащо време. Тя чу, че въпреки факта че си нечист, че има грях в живота ти, ти можеш да получиш изцеление! Така, че това е нещо което хората имат нужда да знаят. Ако само църквата се издигне и каже на хората, знаете ли какво? Точно сега ако се докоснете до Исус, няма значение дали си мръсен, нечист или се чувстваш грешен, ти можеш да получиш своето изцеление. Тези които не можеха да получат, бяха фарисеите, които вярват, че ти трябва да направиш разни неща, за да можеш да получиш.
            Нека се върнем отново към историята. Марк 5:27 „като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му. Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. И на часа пресекна кръвотечението й, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус като усети в Себе Си, че излязла от Него сила, обърна се всред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми? Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, и казваш ли: Кой се допря до Мене“ Виждате ли? Хората се притискаха в Исус. И никой не получи Божествена сила. Знаете ли, Господ ми каза, синко, нужно е да научиш хората Ми на това, защото тя беше единствената, която получи без да го съзнава Исус преди това. С други думи, активно получаване. Пасивно получаване има в всички останали части на евангелията, всички те идват при Исус, поискват от Исус и Той им дава. Дори и Яир в тази история, чака Исус да дойде и да положи ръце на неговата дъщеря. Всички те имат пасивно изцеление, те чакат Исус да каже дума. Но ако приложите тази история до всички хора днес, те ще кажат: Как да накарам Господ да изговори дума? Къде да отида, за да каже Господ дума? На Небето ли е днес? Така, че Господ каза: Научи Моите хора, защото тази жена получи, без Исус да е започнал. Тя започна нейното изцеление. И така, тълпата притискаше Исус и Той каза: Кой ме докосна? „Но Той се озърташе за да види тая, която бе сторила това. А жената уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.“ Ето за това, Исус иска да ви преподам това на всички. Защото тази жена е като нас днес. Божията Сила е тук. Божията Сила е винаги способна, но можем ли ние да започнем нашето изцеление? Може ли да бъдем активни получатели? Ако се сравнявате с останалите хора в Галилея, в Капернаум, в Ерусалим, те получаваха, когато Исус им казваше да направят нещо. Исус плю на земята и направи кал, Исус му заповяда, „Изправи се, вземи постелката си и ходи. Но ако тези обстоятелства не са за нас днес? Тази история за жената е повече от достатъчна. Това Го накара да спре и да се огледа, Уау! Кой беше това? А Петър Му казва: Тълпата те притиска а Ти казваш, Кой Ме докосна? Така, че всеки който идва на църква докосва Исус в смисъл издигат ръцете си, знаете ли колко хора докосват помазанието когато има хваление. Но много от вас не го превеждат като нещо което могат да получат сега! „Но аз не съм достатъчно учен.“ Значи ти се дисклифицираш сам. „Но пасторе, аз се изпоцапах тази сутрин.“ Ти се дисклифицираш сам. И когато докосваш помазанието, нищо не се случва. Множествата докосваха Помазания и нищо не ставаше. Има нещо което съм ви показвал преди, нека ви кажа какво имаха те. Донесете ми молитвения шал. Всеки равин се е покривал с това. Моля ви не отивайте и не купувайте това, просто ви илюстрирам това. Не отивайте и не купувайте това, за да правите това: Оу, аз ще докосна това! Нищо няма да стане.Знаете ли какво Исус каза, че фарисеите правят? Фарисеите ги правят широки, те имат големи филактерии (краищата на шала, въженцата). Наистина ги правят големи и много дълги. Така, че Исус, както всяко еврейско дете Му е било казано за ресните в Числа 15:37-39 „Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните и заповядай им да правят, във всичките си поколения, ресни по краищата на дрехите си, и да турят син ширит по ресните на всичките краища.“ И така, забелязахте ли, че днес няма син ширит?

Всички са бели. Ако отидете в която и да е еврейска къща и имат това или видите равин да го носи, ще видите че няма син ширит по краищата. Знаете ли защо? Откакто храмът е бил изгорен, те казват, че дори са изгубили формулата да направят синьото, но ето какво. За мен е иносказание. От както нацията отхвърли техният Месия, синьото, цветът на благодатта изчезна. И когато храмът беше в пламъци, те бяха разпръснати из народите за 2000г. Но аз имам добри новини за теб! Знаете ли, че наскоро те откриха формулата за синьото и това се случва във време, когато много хора от Израел се спасяват. Синьото се връща. И някои равини днес имат син ширит по краищата на шала. Казва се „такелет“, такелет означава синьо. Тя докосна края на шала Му. В другите евангелия е ръбът на шала Му, края на шала Му. Краят е „такелет“, когато Бог го заповядва в Числа 15, че всеки еврейски мъж трябва да има. Така, че Той го е носил така, имало е вятър от морето на Галилея и жената е дошла и е докоснала синьото и е била изцелена.

Но и фарисеите са имали синьо, хората са го докосвали, но нищо не се е случвало. Тогава каква е разликата? Ще ви кажа нещо за тайната на синьото. Казва се в следващият стих Числа 15:39 „И това да ви бъде за ресни, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди и да ги изпълнявате, и да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подир, които неща вие блудствувате;“ Сега, всичко това е под стария завет. Ето за какво са ги носили фарисеите, за да им напомня за завета. Но тук има дълбока истина, ще ви покажа нещо наистина набързо на иврит, готови ли сте?

Иврит се чете от дясно на ляво, ок?
„И това да ви бъде за ресни, като ги гледате, да помните „Алеф таф“ всичките Господни заповеди и да ги изпълнявате, и да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подир, които неща вие блудствувате;“ Виждате ли червеното „Алеф таф“? Това е сигнатура на Исус Христос. Забелязахте ли че не е преведено? Защото всички евреи незнаят как да го преведат. Те не знаят защо Библията има „Алеф таф“ там. „За да поглеждате към ресните и да помните „Алеф таф“. Не заповедите, защото ако бяха заповедите, тя нямаше да бъде там. Тя не може да бъде там, Той ще я осъди. Законът я осъжда. Така, че синьото и напомня за Небесния Исус. Благодатта на Бог. Защо Бог е направил синьото, когато човек е обезкуражен, той спира да гледа към небето, спира да гледа към синьото небе, започва да гледа на долу, но там все още продължава да гледа синьото на шала си. И аз вярвам, че когато тя е чула Писанията, има нещо много дълбоко, ако Той е Месия, наричали са краищата на шала крила, краищата на шала. Вижте това в Малахия, последната глава в целият стар завет казва, Малахия 4:2-3 „А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.“ Знаете ли, че никой наистина не е докосвал преди крилата на Исус, на края на шала? Еврейските равини ни казват, че този стих казва, че когато Месия дойде, ще има изцеление в крилата Си. Така, че тя е чула, че Този човек приема грешници, и ако Той е Месията… аз съм много слаба, аз не мога да се докосна до Неговото тяло, но мога да се докосна до неговите крила които се веят. Ако Той е Месията, ще има изцеление в крилата Си. И виждате ли Българи, „вие ще излезете и ще затлъстеете, като телци из обора.“(има го в православната Библия). „Ще стъпчете нечестивите; Защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви В деня, който определям, Казва Господ на Силите.“ Амин? Ок.
            Сега тя е здрава, сега тя е цяла. Исус и казва: „А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.“ Каквато и идея да е имала тя, казвал съм ви го и преди, когато тя се е докоснала от зад на Исус, както и Мойсей видя Бог, от зад, нали? Мойсей беше задоволен, защото Мойсей не можеше да види Божието лице под закона! Бог му каза, ти не може да видиш лицето Ми. Ще ти покажа само гърбът си. Ок? Амин? Но Исус дойде да ни покаже лицето Си. Защото ние сме под благодат! И когато видя лицето й, Неговите първи думи са: „Дъще (това е интимно), дъще (какво интимно обръщение), (А тя се страхува, знае че е изцелена.), /Това което тя е чула за Исус е било това: „Независимо от греховете ти, ти може да получиш.“/, такелет, между другото се изговаря така:

Коренната дума е „калла“, което означава „съвършенство, завършеност“. Защо това е важно? Защото коренът е използван от Исус на иврит. Когато Исус е бил разпънат на кръста, във вашите Библии се казва какво? „Свърши се!“ Нали? Но Исус не извика на гръцки или на български. Той извика на арамейски. Той извика тези думи и вие ще намерите в еврейската Библия, когато бях в Израел с цел попитах моите еврейски вярващи, моите приятели които са еврейски вярващи, може ли да видя вашата Библия на иврит. И те ми намериха когато Исус Христос казва, „Свърши се“, всичко е на иврит. Те казват, че това което Той е извикал е „кулла“, „кулла“ е от „калла“, „кулла‘ е глагол. Така, че Исус буквално извика „Край!“. Твоите грехове са простени, твоите болести са изцелени. Отдайте слава на Господ!
            Сложете ръка на сърцето си и кажете: „Татко на Небесата, аз съм правдата на Бог, независимо от моите провали, моите грехове, моите беззакония, аз Ти благодаря, че Твоята праведност в мен е по велика от всички мои слабости, новият човек в мен, е по-велик от моята плът. Святият Дух, Който ме обгръща, е по-велик от дявола, благодаря Ти, че Ти си на моя страна. И ти си от мен, кой може да бъде срещу мен. Нито някой вирусен грип,            нито финансов срив, никое оръжие което е насочено срещу мен, не ще успее. Моята праведност е от Теб. Благодаря Ти Татко. Исус Христос е моя праведност. В името на Исус амин.“

неделя, 10 ноември 2013 г.

"Бог осъди грехът в твоята плът."

П-р Джоузеф Принс

N:68 „Бог осъди грехът в твоята плът.“

 
Предстои ви да видите в „Предназначени да царуват“:
                               „то е в светлината на знанието, да знаете колко перфектно те е направило делото на Исус Христос. Ти не си осветен завинаги поради твоите дела, ти си осветен поради предложената жертва на тялото на Исус Христос, завинаги! Амин! Твоите утрешни грехове не могат да те отлъчат. Каквото ти правиш, не може да го промени. Защото дарът на тялото на Христос те осветява постоянно, за цяла вечност. Имаше някой който ми проповядваше това когато бях тийнейджър, амин?.“
                Днес с „Джоузеф Принс“
                Ще ви говоря тази вечер за, в област на делата на Христос, където много от нас не са наясно. Едно нещо което трябва да разберем е, че ние не сме простени базирайки се на нашето познанието за нашите грехове. Ние сме простени според знанието което Бог има за нашите грехове. Има в живота ти дълбок мир. Вижте, когато кръвта бе поставена на касата на вратата, в Египет, народът на Израел сложи кръвта на касата на вратата, това е кръвта поставена отвън, за Бог да види, не човека и семейството му в къщата да види, беше за да види Бог. Бог не каза, „Когато ти видиш кръвта. Аз ще мина покрай теб.“, не, Бог каза, „Когато Аз видя кръвта, ще мина покрай теб.“. Така, че църкво, не става въпрос за това, колко знаеш за нашите грехове а колко Бог знае за нашите грехове, по-скоро, колко Бог знае за съвършенството и вечната ефективност на кръвта на Христос премахваща всички твои грехове завинаги. Алелуя! В това знание ти почиваш. Ти не трябва да знаеш всичко за кръвта на Исус, аз все още уча за кръвта на Исус, но аз не съм простен според моето разбиране и знание за кръвта на Исус, аз съм простен според знанието което Бог има за стойността на кръвта която Неговия Син проля. Божието знание за кръвта на Сина в което аз почивам (или живея), не е моето знание за кръвта на Исус. Амин църкво?. И кръвта на Исус която се проля на кръста.
                Можете ли да помислите за момент, че Бог е промислил кръвта на Исус да покрие твоите грехове само от миналото ти и след това ти си опростен до там от където си тръгнал? Или мислиш, че кръвта на Исус Христос, е вечна както личността е, първата личност на Исус Христос е Бог и Човек обединени в едно. И кръвта, която Той проля е с вечна стойност. Библията използва думи като, „Той получи вечно изкупление.“, сравнено с кръвта на телета и кози. Кръвта на телета и кози покриват греховете им за една година, но когато измине, те трябва да предложат жертва за грях отново. И ето за това Библията казва, че ако тези жертви работеха, никой от тях нямаше да има съзнание за грях, нека да проследим Евреи 10:1-4 „Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват.“ Вижте, законът не са добрите неща, законът е винаги сянка, той е като снимка, но добрите неща които дойдоха са Исус, когато дойде и Неговата жертва е същината. Кръвта на телета и кози са също сенки. Сега, съвършени в какъв смисъл? В поведение? Не! Съвършени в съвест. Нека ви дам друг стих, Евреи 9:9 „която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено чист,“ За кое? За съвестта му. Ок, сега, църкво, погледнете пак Евреи 10:2 „Другояче те биха престанали да ги принасят; защото жертвоприносителите, еднаж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове.“ Ако тези жертви работят, не е нужно да се предлага повече. Това показва неефективността на жертването на телета и кози, амин?. Знаете ли защо не работят за постоянно? Защото хората винаги имат грешно съзнание. Понеже се казва: „защото жертвоприносителите, еднаж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове.“ С други думи е да имаш грешна съвест е да кажеш, че жертвата не работи, което е вярно за старозаветните жертви. Но какво да кажем за жертвата на Исус Христос на кръста? Как да имаме все още грешна съвест? Всяко дете което се ражда на този свят има грешна съвест. Знаете ли защо? Защото има съвест. И ще ви покажа сега съвестта на всеки един роден в този свят, дори на не евреите, Бог е записал в съвестта им десетте заповеди. Ще ви покажа това точно сега. Римляни 2:14-15 „(понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,“ езичниците са тези които не са евреи, „по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават),“, виждате ли, всеки роден на този свят има закона в съвестта си, така, че от къде идва тази съвет? Ще се върнем до началото. Бог каза на човека какво? Бог каза: „От всяко дърво в градината може да ядеш, но има едно дърво от което не можеш да ядеш.“ Кое дърво беше това? Дървото за познаване на доброто и злото. Отбележете си как се казва това дърво – „познаване на доброто и злото“! Днес съвестта има като, че ли много нобелова позиция, „О, той е съвестен мъж.“ „Ти трябва да имаш съвестни дела“. Чували ли сте всички тези изрази? Но всъщност Библията казва друго, Библията казва: „Бог иска само да имаш чиста съвест.“ Няма такова нещо, като съвестта да ти е водач днес. Бог е твоят Водач, слушате ли църкво? Амин?. От къде човека взе съвест? Бог я взе от грешното дърво, но Бог каза да не яде от него, дървото за познаване на доброто и злото, ето за това е съвестта, познаването на доброто и злото. И в момента в който човекът направи това, Бог каза в Битие 3:22 „И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно,“ Той вече имаше съвест, и знаете ли защо беше уплашен от Бог, съвестта на човека му каза че е гол, човека започна да се крие, започна да си намира извинения, съвест, съвест, съвест, слушате ли църкво? И Бог е единствения който може да се оправя с доброто и злото. И Бог каза: „Сега стана като един от нас.“. Сега, човека е направен по Божия образ, но едно нещо което Бог не искаше да даде на човека е знанието за доброто и злото, защото ще може да осъжда, да бъде осъдителен и да се самоосъжда, да се отдалечава от Бог, колко от вас разбират? Адам и Ева преди да съгрешат, те можеха да играят свободно в присъствието на Бог и Бог слизаше, дружеше с тях и ги държеше за ръце. Не е имало чувство на различие, не е имало чувство на отчаяние, но в момента в който съвестта дойде, да познават доброто и злото, човека нямаше сила да върши добро и продължи да върши зло. Колко знаят, че апостол Павел в Римляни 7гл. говори за неговата съвест, за нещо в него, той не каза, че това е демон. Харизматици, слушайте. Той не каза, че има демон в него, той каза това: „Когато искам да правя добро, в крайна сметка върша зло, но злото което не искам да го върша, все пак го върша. Откривам, че когато върша добро, злото е с мен, откривам закона в мен, в плътта ми.“, това е в Рим.7гл. и когато отидем на Римляни 8гл., той казва нещо много мъдро, което за много от нас, които са ме слушали да проповядвам, са ме чували да говоря често за това, аз обичам да проповядвам за това. Римляни 8:1-3 „Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух]. Всички знаем този стих, това е стихът върху който искам да се фокусираме. Има две думи в сегашно време, „е“ и „сега“. Днешния ден е, е и сега. Няма осъждение са всички ни които сме в Христос. И така, има нещо което всеки от нас е нужно да знае, че няма осъждение за тези които са в Христос. И тогава, Павел започва да обяснява. Какво стана? Той се бореше в Рим.7гл. и изведнъж в Рим.8г. той казва, няма никакво осъждение, това „Сега прочее“, означава, че е продължение от 7гл. Тогава той казва: „Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе ослабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта,“. Виждате ли колко внимателно Святият Дух обяснява безгрешността на Христос? Святият Дух не каза, „Бог изпрати Синът си в греховна плът.“, но „Бог изпрати Сина Си в подобна на греховната плът.“. Той осъди грехът в плътта. „Пасторе, какво е това?“, това не са грехове, това не са твоите действия и дела, твоите действия и дела не са осъдени, те са простени, чрез кръвта на Христос. Но Бог осъди грехът в плътта, тази вътрешна склонност към зло, тази склонност в нас, да съгрешаваме, както когато изведнъж си спомните снимка в магазин която сте видели и тя ти влия днес, всичко това, не е защото има демон вътре в теб, дори и великия апостол изпитваше това. Но само ако знаеше какво казва трети стих, готови ли сте? Когато грехът в плътта се издигне днес, Бог е направил нещо на кръста, на Исус Христос. Не само взе нашите грехове, той взе и грехът в плътта, в смисъл, че го осъди. Какво означава това? Когато грехът в плътта ти се издигне днес, Бог го е осъдил, така че, няма вече сила да те осъди пред Бог. Той е лишен от сила да те осъди, като Бог го осъди него. Амин.
                Знаете ли какво се случва с християните които нямат това знание? Те започват да бъдат наистина притеснителни, защо съм такъв си казват те, как мога да се наричам християнин си казват, аз все още имам тези грешни мисли а вчера се молих на езици за три часа си казват те, и днес съм така, не разбирам си казват. И те започват да приемат осъждение, започват да приемат, колко от вас разбират това? Бог не премахна грехът в плътта, Бог го осъди. И което е осъдено, то няма повече сила да те осъди пред Бог. Няма вече сила да те отдели от Бог и Неговите благословения. Беше лишен от своята сила. Но е все още там, нали? Знаете ли нещо за дарът за грехът, защото Библията казва, че има дар за грехът, така, че Бог осъди грехът в плътта поради дарът за грехът, тялото на Христос. Вижте, Исус на кръста е образ на стария завет, когато водеха кози за жертва за грях, знаете ли какво ставаше? Нека предположим че имаш грях и ти водиш коза, козата не трябва да има недостатъци, така, че това което правиш е да положиш ръцете си на козата, твоята жертва за грях, ти я предлагаш. Ти полагаш ръце върху пожертваното и като положиш ръце, това е образ, че всичките ти грехове преминават в безгрешната коза. И тогава свещеника води козата извън скинията, защото жертвата за грях се убива отвън,  Исус пострада извън вратата. Извън вратата е убита вместо теб, и след това е изгорена (жертвената коза). И много интересно, това не е спомената за другата жертва, но за жертвата за грях е споменато. Трябвало е да изгори, докато стане на пепел.
Някой от вас да е виждал картонена кутия, горяща и накрая основите и формата на кутията е все още там, цялата е черна, но формата на кутията е все още там. В момента в който я докоснеш, какво става? Цялата се сгромолясва. Колко от вас разбират, че когато Бог осъди грехът в плътта, образът от старият завет, цялото нещо беше осъдено до точката в която се превръща на пепел. Това днес означава, че когато грехът в плътта се надигне, това е само пепел. Бог е загрижен да знаеш, че то няма вече сила да те раздели от Него.
Съобщих ви добри новини нали? Амин? „Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе ослабнал чрез плътта, Бог го извърши“! Ето защо първият стих казва „Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса“. Следващите два стиха започват с „защото и понеже“, това е причината защо. Алелуя! Нека приключим църкво. Евреи 10:1-4 „Но в тия жертви всяка година става спомен за греховете. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове.“ Ние всички знаем това. Така, че Исус каза това на Отца, Евреи 10:9 „после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото(закона), за да постанови второто(благодатта). С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.“ Кажете го. За винаги! Сега слушайте, евреите гледайки кръвта на кози в денят на мъчението, знаят, че грехът им е покрит за една година. В следващият ден като съгреши все още е в мир, понеже знае, че е покрит за една година. Сега, Библията казва, че сме осветени, за колко време? „ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.“ Би ли помислил за момент за Святият Дух, Който е написал тези думи, дали не знае, че ще съгрешиш утре? Мислиш ли? Святият Дух не знае ли? Не. То е в светлината на знанието, да знаете колко перфектно те е направило делото на Исус Христос. Ти не си осветен завинаги поради твоите дела, ти си осветен поради предложената жертва на тялото на Исус Христос, завинаги! Амин! Твоите утрешни грехове не могат да те отлъчат. Каквото ти правиш, не може да го промени. Защото дарът на тялото на Христос те осветява постоянно, за цяла вечност. Имаше някой който ми проповядваше това когато бях тийнейджър, амин?. Нека да продължим, „И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;“, знаете ли защо стои всеки свещеник? Защото тяхната работа никога не свършва. Те винаги водят тази коза тук, водят това агне тук, предлагат мирна жертва, брашна жертва, винаги стоят, защото тяхната работа никога не е завършена в стария завет. Това означава, че никога не работи, те трябва да принасят отново и отново. Тези жертви могат само да покриват грехът, не да го отмахнат. И погледнете следващия стих, „но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога,“, свещениците стоят, но Той седна, защо? Защото Неговата работа е свършена! Той седна от дясната ръка на Бог! Отново, срещу мисленето на много хора, Той не седна защото е Божи Син, Той седна поради факта, че предложи една жертва за греховете завинаги. Амин?. Нека приключим. „та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.“. Първо, Бог казва, че с жертвата на Христос те прави свят завинаги. Ако утре съгрешиш, ти все още си свят. Защото си направен свят не поради твоите дела, но поради жертвата на Исус Христос веднъж завинаги ти си направен свят завинаги. Бог ти казва, че не само една жертва те прави съвършен завинаги, свят, но една жертва те прави съвършен в Моите очи завинаги.

Евреи 10:15-16 „А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: -„ Така, че защо Бог ни даде Святия Дух, Библията казва в контекста на целия пасаж, „Святият Дух дойде да ни свидетелства за това, делото на Исус, новия завет, „Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им", прибавя: "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече".“, това е главна точка от Святия Дух, това е за което ни свидетелства. Знаете ли защо няма да ги помни вече? Защото се е оправил с тях на кръста. Така, че Бог изпрати Святият Дух да бъде какво? Свидетел. Ако отидете на съд като свидетел, за какво ще свидетелствате?, за това какво е станало. Така, че Святият Дух свидетелства какво се е случило на кръста, Той е вътре в теб, за да ти свидетелства. Ето защо, Той проповядва чрез мен тази вечер, и Той е в теб в същото време, така, че Нещо в теб казва, „м,м…“, твоето съзнание не може да разбере всичко, но от вътре Нещо ти казва, „м,м…“. Святият Дух е да ти каже, „Твоите грехове, Бог вече не ги помни.“, това не ти позволява да излезеш и да съгрешаваш, не! Това те кара да се влюбиш. С Този прекрасен Бог. Амин?. И сега, този красив стих, „А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.“ Няма нужда да принасяш жертва когато съгрешиш днес. Просто кажи, „Една жертва за греховете завинаги.“, и продължи. Не е нужна вече жертва за грях. Не е нужно да принасяш изповед за грях. Не е нужно да се измъчваш. Не е нужно да си обезкуражен. Имаме достатъчно хора които живеят със съзнанието, че са грешници. Гневни проповедници които „виждат“, че Бог им е „гневен“, те също ти проповядват, че Бог ти е гневен и на теб. Имам в предвид, че ти ходиш с Бог, с такава дръзновеност.  Ти не трябва да си разтревожен, Адам беше. Адам имаше съвест, ти имаш чиста съвест. Всеки път когато грехът се надигне в теб, е шанс да изпиташ мир, Бог се е разправил с него. И ти се чувстваш свеж, още веднъж, защото Божията любов го е направила за теб. И понякога когато дойде време да се молим, ние ще е молим дръзновено. Ти знаеш, че си в мир с Бог. И ти не трябва да искаш малки неща. Дори не се налага да се вгледаш за вяра, вярата ще бъде там. Ето защо Библията казва, „А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището,.“ Алелуя! Амин! Това не е религия приятели. Това е реалност. Което Христос направи за нас. Бог който ни видя в греховете ни, бе задвижен от състрадание, и Бог даде решението, и то какво решение, ние все още Го разкриваме това което Той направи за нас. Амин църкво? И когато злото, грехът се надигне в теб, просто помни това, Бог го е осъдил, преди то да може да те осъди. И понеже беше осъдено на кръста, не може да те сложи в състояние на осъждение, можеш да бъдеш в мир. Ти нямаш демон. Няма нищо нередно с теб. Това само показва, че ти си вярващ. Но слава да бъде на Бог, за свършените дела на Исус Христос. Алелуя.

Топ 10 за изминалата година