Търсене в този блог

неделя, 1 декември 2013 г.

Джоузеф Принс - "Построи живота и служението си на Евангелието"

П-р Джоузеф Принс

#323 – „Построи живота и служението си на Евангелието“

          „Как  управлявате живота си да, за да издържи на трудните времена и да давате плод? Получи отговора в това откровение от Джоузеф Принс. Виж какво наистина означава да изградиш своето служение на „злато, сребро и скъпоценни камъни“, за разлика от „дърва, сено и слама“. Разберете защо всичко, което правите трябва да се изгради върху сигурната основа на Исус Христос и Неговото Евангелие на благодат и да започнете да ходите в по-голяма ефективност и помазание като водач. И да бъдете канал за благословение в домът си, на работното си място  и църквата.  Изградете правилната основа днес и се насладете на Божиите награди и благословения във всеки сезон!“
    Днес в „Предназначени да царуват“:„Ако вие строите вашето служение не върху благодат, в денят в който идва огънят, вие ще 
сте разобличени. Ако ти си отворен да изградиш своето служение върху благодат, и познайте 
какво, ще получите награда. 

Днес със Джоузеф Принс:
Искам да ви споделя нещо, което вярвам, че ще ви благослови в служението. 
И това е нещо, което Бог застави в сърцето ми тази вечер и съм споделил тези неща с 
моите водачи, и искам да сложа това също сред всички наши водачи, и до всеки водач 
който слуша. Така, че това послание, вярвам че е от Господа. И вярвам, че ще ви помогне, 
защо някои служения не процъфтяват. С някои водачи Бог работи, защо това е така? 
Ще научим всичко това тази вечер. Ще научим как да построим нашето служение на 
основата Йешуа, която е Исус Христос и как да построим на основата на Йешуа. 
Но преди това искам да ви споделя история от Съдии 9гл. Съдии 9 ни казва, че преди 
Гедеон да умре в Съдии 8, Гедеон имаше 70 сина, но имаше много жени, това са легални 
съпруги, но той имаше една наложница и от тази наложница имаше син Авимелех, 
Авимелех е бил вдъхновен да бъде водач, той е бил вдъхновен да бъде водач на хората от 
Сихем. След като баща му умира, той всъщност ускорява нещата, той казва на хората,
защо са ви 70 човека, около вас, като мога аз да съм ви водач. Така, че първото нещо,
което научаваме е че когато водачите сами се предлагат, нещо не е наред. Знаете ли какво 
направи този човек? Авимелех? Той събра банда от хулигани, Библията ни казва синовете 
на развалата. Тези гангстери с него, и заедно те хващат седемдесетте синове на Гедеон и 
ги убиват един по един, на голям камък. Вероятно ги е изклал върху камъка един по един. 
Всички 69 са избити освен един, най-младият от тях, Йотам. Вижте какво Йотам казва: 
Съдии 9:7-21 „А когато се извести това на Иотама, той отиде и застана на върха на хълма 
Гаризин, и като издигна гласа си, извика и каза им: Послушайте ме, сихемски мъже, 
за да ви послуша и Бог: веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да ги владее, 
и рекли на маслината: Царувай над нас. Но маслината им отговорила: 
Да оставя ли аз тлъстината си, чрез която отдавам почит на Бога и на човека, 
та да ида да се развявам над дърветата?“ Виждате ли? Маслиновото дърво е 
„сигурност“. В която Бог иска да са. Той обезопасява с Неговото помазание. 
Какво е помазанието? Произвежда какво? Олио. Произвежда помазание. 
Така, че много пъти тези които са добри водачи, те са в безопасност в това което 
Бог ги е направил да са. Те са в безопасност в техните дарове. Ще откриете, 
че дърветата са различни. Имаме маслиново дърво, смокиново дърво и лозя. 
Така, че ние всички не споделяме едни и същи дарби. Но ти трябва да си в безопасност
в това което Бог те иска да си. И така, следващото дърво е смокиня. 
„Тогава дърветата рекли на смокинята: Дойди ти и царувай над нас. 
Но смокинята им отговорила: Да оставя ли сладостта си и добрия си плод, 
та да ида да се развявам над дърветата?“ Така, че те са в безопасност. 
Нека погледнем следващото дърво, лозята. „После дърветата рекли на лозата: 
Дойди ти та царувай над нас. Но лозата им отговорила: Да оставя ли виното,
което весели Бога и човеците, та да ида да се развявам над дърветата?“ 
Сега, те всички са в безопасност. Всъщност те правят най-добрите лидери. 
Всички те правят най-добрите водачи. Но те нямат празнота. Вижте когато има празнота. 
„Сетне всичките дървета рекли на тръна: Дойди ти, та царувай над нас.“ 
Винаги има някой от другата страна. Трънлив храст. „А трънът рекъл на дърветата: 
Ако наистина ме помазвате цар над вас, дойдете, прибегнете под сянката ми; 
но ако не, нека излезе огън из тръна и изпояде ливанските кедри.“ 
Където и да има сянка, в което и да е служение, вероятно той не е в светлината достатъчно. 
Той е обърнат към някоя област и все още вижда сянка около него. Защо? 
Защото светлината не е навсякъде около него. Ако си в светлината, където Христос е,
навсякъде е светлина, там няма сянка на където и да се обърнеш. Библията казва в Яков. 
Той казва, че ако не го приемат като водач, нека огън да излезе от тръна и изпояде
ливанските кедри. Това е заплашително водачество. Всеки водач на служение който
заплашва, че ако не го слушате, това значи не е от Бог. Ок? Бог казва на водачите: 
„Хранете.“ Те хранят. „Сега, прочее, ако сте постъпили вярно и справедливо, 
като сте поставили Авимелеха цар, и ако сте се обходили добре с Ероваала и с дома му,
и ако сте му сторили, според както извършеното от ръцете му заслужава, -„ 
(защото баща ми воюва за вас и тури в опасност живота си та ви избави от ръката на Мадиама;
а днес сте въстанали против бащиния ми дом, и сте изклали върху един камък синовете му,
седемдесет мъже, и сте поставили Авимелеха, син на слугинята му, цар на сихемските мъже,
защото ви е брат), -ако, прочее, днес сте постъпили вярно и справедливо с Ероваала и дома му,
то радвайте се на Авимелеха, па нека се радва и той на вас! Но ако не, нека излезе огън из 
Авимелеха и изпояде сихемските мъже и Миловия дом; и нека излезе огън из сихемските мъже
и из Миловия дом и изпояде Авимелеха!“ Защото мъжете на Сихем, поддържат Авимелех.
Направено е да се унищожат едни други. „Тогава Иотам се спусна и побягна, и като отиде във
Вир, живееше там, поради страха от брата си Авимелеха.“ Отбележете думата „побягна“.
Нашето водачество, трябва да е водачество, което да издига хората. Вие не сте тук, защото
сте нещо повече от другите хора. Ако това е твоето мислене, в което и служение да си, 
нека ти кажа това, „Ти имаш грешна перспектива, твоето виждане не е от Бог а е от долу.“. 
Твоята перспектива винаги трябва да е, да издигате хора към Бог а не да се издигате над тях. 
Исус каза: Вие знаете, че управляващите на този свят властват над хората, (от горе на долу), 
но вие сте слуги и колкото повече служите, толкова по-големи ще сте, велики. Да продължим, 
кое прави нашето водачество ефективно? Нека да погледнем в 1 Коринтяни 3:10-17
„Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради
на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга 
основа, освен положената, която е Исус Христос.“ Каквато и основа да полагаме е фалшива,
защото основата е вече положена от майстора строител Павел и това е Исус Христос – сновата.
Всичко е построено върху Исус Христос. Ако поучаваш за родителство, трябва да е 
построено върху Исус Христос. Ако поучаваш на библейски финанси, трябва да е построено 
на Исус Христос. Каквото и да поучаваш, трябва да е на основата Исус Христос! Исус Христос
означава какво? Неговите завършени дела. Исус и свършените Му дела. Ти не можеш да 
произвеждаш собствена основа. Името което хората трябва да знаят е Исус Христос! И Бог
казва: „Внимавай как строиш. Ти не трябва да строиш върху друга основа освен върху Исус
Христос.“ Нещата са така, основата е Исус Христос, но как строим? „И ако някой гради на 
основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане
явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият 
огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, 
ще получи награда.“ Внимавайте тук, защото това е за вашето служение. Колко от вас знаят,
че Бог дава награда? Знаете ли какво е наградата? Това може да е красива къща. 
Но какво ви дава наградата? Ако твоята работа не изгори. „А тоя, комуто работата изгори, 
ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.“ Ето тук апостол Павел 
няма търпение да каже, че ще се избави, но като че през огън. Тук не се говори за спасение, 
някои хора казват, че поради твоето служение ще отидеш в Ада, те се опитват да асоциират 
това изречение с вечната ти сигурност. Така, че апостол Павел е конкретен, той говори за 
работата - служението, че ще изгори, не човека. Ако твоята работа или служение изгори, 
познайте какво, няма награда, но ти си все още спасен. Забележете, че се говори за 
преминаване през огън, но ти си спасен. Огънят, не може да докосне твоята душа, 
твоят дух. Въпросът е такъв, изучавал съм много коментари на този стих и повечето 
казват, че се говори за денят на страшния съд, но Господ ми каза: Къде намираш думата 
„денят на съда“?. Погледнете тук, стих 13 „всекиму работата ще стане явна каква е; защото 
„Господният ден“ („Денят“ – в английската Библия) ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива;
и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.“ Между другото пастор Принс, 
денят е с главно „Д“. В гръцкия няма главна буква тук. Преводачите са записали 
„Господния ден“; „Денят“. Денят е денят в който огънят идва, колко от вас са чували
за денят на огънят преди? Сезон на огън? Всеки от вас има. И сезонът на огъня 
всъщност разобличава мотивите ни. Този ден, не означава 24ч. Денят може да е сезон.
Точно както казваме, че имаме лоши дни и добри дни. Така, че аз вярвам, че сезоните на 
добрите дни са дълги дни и има сезони на изпитания. С мен ли сте? Така, че тук е обявен 
ден, не знам какъв ден е започнат, но може да е нещо което да те изпитва, нещо което да те 
разобличава, не знаем какво е, но знаем че е ден на огън и това е истински тест през който 
минаваш. Така, че казвам ви църкво, денят на огъня ще разкрие ма каква основа градите 
вашата работа. Така, че имаме какво: „И ако някой гради на основата злато, сребро, 
скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,“ Тук има една категория злато, сребро, скъпоценен
камък, може да се нарече позитивна, добра категория и другата категория, дърва, сено, слама
е негативна категории. Как да ги различим? Когато дойде огъня, златото, среброто и 
камъните все още си остават, най-много да се стопят при интензивен огън. Какво става
с дървото когато огънят идва? Изгаря, сеното? Изгаря. Сламата? Изгаря. Ок, дърво:Сено:

Слама:

И така, какво са всички тези неща? Дървото е винаги човешки неща, плътски постижения. Какво е сеното и сламата, нека ви покажа в Библията Исая 40:7-8 „Тревата съхне, цветът вехне; Защото дишането Господно духа върху него; Наистина людете са трева!“ Сламата и сеното са направени от трева. Така, че имаме човешкото дефинирано като дърво имаме и хората дефинирани като трева. „Тревата съхне, цветът вехне, Но словото на нашия Бог ще остане до века.“ И така, цветето е като много известен изпълнител, хората казват, погледнете го този певец колко много албума е продал, всички пищят за това, но Бог казва: Просто трева която изгаря. „всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.“ Дали е злато, сребро, скъпоценен камък или дърво, сено, слама. Така, че ако ти строиш твоето служение, твоето водачество на човешки постижения, плътски постижения, човешка слава, човешки похвали денят ще покаже какъв вид служение имаш. Слушате ли ме хора? Сега, ние всички искаме да строим на какво? Злато, сребро и скъпоценни камъни нали? Библията интерпретира Библията. Какво е злато в Библията? Божествена праведност. Какво е сребро в Библията? Изкупление. С други думи ако ти се доверяваш на завършените дела, на Божествената праведност, това е подарък на благодатта базирано на завършените дела! Сребро е изкупление. Вижте това изображение на скиния(може да съм объркал в превода, за това моля поправете ме ако знаете това коя част от скинията е):

Всички тези златни дъски които виждате, те всички сме аз и ти. В скинията ние правим храмът на Бог. Виждате ли на дъното има две държала. Сребърни сокети, които всъщност ги наричат ръце, не е ли интересно,

че дъските влизат във вечните ръце на Бог. Исус каза, че никой не може да ги грабне от ръката Му. Защото твоята основа е сребро, изкупление. И знаеш ли какво, ти не си дърво което пада в пустинята, но ти си златна дъска и твоите крака не докосват света, но докосват изкуплението, няма друга основа освен основата Исус Христос. И златото представлява праведност. Виждате ли, вие не виждате дървото, вие виждате златото. Така, че какво означава твоето служение да е изградено на злато и сребро, слушайте внимателно, за пасторите, за водачите и за тези които слушат. Пасторите и лидерите трябва да проповядват на хората като на златни дъски. Не като, че са дърво. Така, че какво казва? Не гледай дървото, не гледай вътрешността на всеки, но виж всеки в Божествената праведност на Исус Христос! И нашата основа е сребро. Подпечати себе си по този начин, подпечатай служението си по този начин. И запомнете, че винаги когато виждаме себе си така и служението си винаги отдаваме слава на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ок, още нещо, имаме скъпоценни камъни нали? Къде намираме скъпоценни камъни? В стария завет. 

Погледнете нагръдника на първосвещеника. Какво имаме точно до сърцето. Първосвещеника представлява Исус Христос. Какво е написано на сърцето му, на гърдите му, това е място на любов? Какво откриваме?

Имената на Неговите хора. Дванадесетте племена. Нека да интерпретираме това за нас днес. Какво означава? На Исусовото сърце сме ти и аз! И как е представено, като камък, не обаче като обикновен камък, но като скъпоценен камък. Всички ние сме скъпоценни камъни. Така, че когато проповядваме на хората и когато мислим за себе си, по-добре да знаем, че начина по който трябва да изградим нашата основа е като виждаме хората, като скъпоценни камъни. Това не означава, че няма корекция, има поправление, но поправянето трябва да е любовно поправление. Не чрез бой да се поправят хората, Бог призовава пасторите да хранят, не да бият! И има поправление в Словото. Но това е нежно поправление. Така, че Бог казва: Ако ти  строиш твоето служение не върху благодат, в денят в който идва огънят, ти ще си разобличен. Ако ти си отворен да изградиш своето служение върху благодат, и познайте какво, ще получите награда. Ти ще получиш награда защото отиваш в огъня а твоите плодове остават. „Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.“ Бог ти дава благодат, за да извършиш нещо и ти използваш благодатта която първо Той ти е дал и тогава Той те благославя за благодатта която Той първо ти е дал. Каква сделка? Какъв Бог само. Всичко е изградено на благодат, слава на Бог. „Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“ И така, тук идва този много известен стих и хората са тъй изплашени от това. „Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.“ Виждате ли думата „развали“,

тази дума е дефинирана като „развали с фалшиви доктрини“, много преди да разбера това, Бог ми го говори, имах откровение, когато Бог ми го показа, аз шокирах нашите пастори. Вие всички заедно сте Божият храм, колко от вас знаят, че колективно сте Божият храм, колко от вас знаят това? Бог казва, че ако някой дойде от пред и проповядва неща основани на дърва, сено, слама, църквата на Исус Христос не е място за дърва, сено и слама! Но те учи да не уповаваш на твоята дървена глава, твоята дървена ръка, на твоето дървено сърце или това което ти произвеждаш, цветя, трева защото те ще изгорят, познай какво? Бог казва, че проповядваш фалшиви доктрини. Не е благодат, не е завършените дела, не е Исус Христос, не е построено на Исус Христос. Бог казва, че денят на огъня ще го изгори, ще изгори тези доктрини. Познайте какво? Хората които не зависят от Божията благодат, те са корумпирани, Бог казва, че ще спре корупцията. Бог ще се убеди, че той ще спре корупцията. Защо? Това е милост и благодат за Неговите хора! 
Исая 40:7-8 „Тревата съхне, цветът вехне; Защото дишането Господно духа върху него; Наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне, Но словото на нашия Бог ще остане до века.“ Колко от вас разбират, че тук не се говори за истински цветя и трева, това е отнесено за човека, който се доверява на своите постижения. Прокълнат е този който прави своята плът негова сила. Неговото сърце е отделено от Господа. Той винаги е в пустинята. Забелязахте ли, че Словото на нашия Господ пребъдва завинаги? Всъщност това е повторено в Новият Завет, 1 Петър 1:23-25 „тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. Защото "Всяка твар е като трева, И всичката й слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът й окапва, Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.“ Това е евангелието на благодатта! Евангелието на благодатта! Казва ни, че ако проповядваме евангелието на благодат, човешките усилия ще изгорят, всичката слава на човека ще избледнее в този ден, в този час, само едно име ще устои, името на Исус, име над всяко друго! Исус! центъра на живота ни и на църквата! Алелуя, амин! 

                                 >>>други проповеди на п-р Джоузеф Принс<<<

Топ 10 за изминалата година