Търсене в този блог

понеделник, 9 януари 2017 г.

"ЗАЩО ИМА БЕДСТВИЯ В ТОЗИ СВЯТ СЛЕД КАТО БОГ Е ЛЮБОВ?"

Джоузеф Принс

Това което ще направя днес е да ви покажа историята на библията, по-точно ще ви покажа как Стария завет води до Новия завет, за да можете да добиете представа какъв е конфликтът, в какво се състои човешката драма. Амин. 
Ще започнем от Битие, първа глава, как Бог създаде всичко. Библията казва, че Бог видя, че то беше добро. Всичко, което Бог беше направил, Бог видя че е добро. И най-накрая, в шестия ден, Бог създаде вас, Бог направи човека. Библията казва, че човекът е единственото създание, направено по Негов образ. Така че всички животни, маймуните например, не бяха направени по Божия образ. Амин. Така, че ако някой ви нарече “маймуна“, вие трябва да знаете, че не сте, защото вие сте направени по Божия образ. Амин. Маймуните все още са наоколо. Шимпанзето също! И жирафа, и много други (църквата се смее). Те не са се променили. 
Всеки ден, след създаването на нещо, Бог казваше че е добро. Но когато създаде човека, Бог каза, че това беше много добро. Амин. След като създаде мъжа, Бог видя, че има нужда от друго създание, подобрено ревизирано издание на мъжа, и Той направи жената. Затова ако мъжът беше нещо много добро, жената трябва да е много, много добро. Амин. Можете да благодарите на Бог за това. Бог видя мъжа и каза: Подобрено ревизирано издание - и направи жената. Хвала на Бог. Аз също съм благодарен. И после, Бог казва, че сложи всичко под техните крака. В Псалм 115, библията казва: 
Псалм 115:16 Небесата са небеса на Господа; А земята Той даде на човешките чада,
Земята Той даде на човешките чада. Забележете, че Бог казва, Аз давам тази земя като подарък на Адам и Ева. С мен ли сте? Бог каза на Адам: Плодете се и се размножавайте и владейте над всяко живо същество по земята. От този момент кой е упълномощен да има власт над земята? Човекът! Слушате ли? Това, което прави човек със Създанието, ще има влияние. И така, Бог каза: Владейте. Кой владее? На кого Бог е дал земята? На човека! Но дойде дявола и човекът даде властта си на дявола. Но знаете ли, че дяволът, слушайте внимателно, дяволът все още не притежава пълен контрол над планетата Земя. Бог беше дал Земята на човека. Но системата, по която работят нещата в света и планетата Земя са две различни неща. Земята е планетата земя, а света е системата по която работят нещата. Библията нарича дявола малкият бог на този свят. (2Коринтяни 4:4) Дяволът използва тази власт, която човека му даде, за да убива, убива, убива. 
Нека да ви задам един въпрос – защо Бог не дойде и не каза на Адам: Ти не можеш да направиш това. Защо Бог не направи това? Защо Бог просто не спря човека? Защо? Защото Бог беше дал на човека свободен избор и Бог беше дал на човека властта над земята. Бог не е като вас. Когато Бог дава, Той дава. Ние сме така: Дай ми обратно това което ти дадох. Но Бог не е като вас (църквата се смее), Бог държи на думата си. Така че Бог беше дал земята на човека, но човека извърши голямо предателство като даде властта си на дявола. 
Има отброяване от шест хиляди години. Отброяването е към своя край. Чувате ли това, което казвам. Отброяването е на изчерпване. Хората от този свят трябва да чакат това отброяване да свърши, но ние не трябва да чакаме. Когато отброяването свърши, Исус ще дойде отново, за да си върне земята. Но дотогава ние можем да живеем на небето, живеейки на земята. Нарича се царството на Бог. Амин. Независимо от вашата националност, където сте вие, там е Божието царство. Амин. Съпругата ми и аз онзи ден влязохме в един ресторант, по това време нямаше хора в ресторанта. След като влязохме, съвсем малко след това, започнаха да прииждат хора. А беше около 4-5 часа следобед, не беше часът, в който обикновено ресторантите се пълнят. Аз вярвам, че Божието царство е където сме ние. Царството не е нещо материално, то е нещо, което е в нас сега. Ние носим в себе си Божието царство, където и да отидем. С мен ли те? 
След падението на Адам е Ева, Бог каза на дявола:
Битие 3:15 Ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето семе и нейното семе; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Между другото аз наистина вярвам, че дявола мрази жените. Защо? Защото Семето на жената ще нарани, от еврейски – ще смаже главата му. Кой е Семето на жената? – Исус! Така че веднага след падението на човека Бог каза какво ще се случи в бъдещето, Той пророкува идването на Месията, спасителят на света, Неговият син. Алелуя. 
Ние всички знаем, че не са жените, които носят семето. Те носят яйцето. Мъжът носи семето. Защо тогава пише “семето на жената“? Защото Бог пророкува непорочното зачатие. Амин. И така, непорочното зачеване на Исус е пророкувано тук.
Дяволът чу какво каза Бог, защото Бог говореше на него. Бог каза: Между твоето семе и нейното семе ще има омраза. Той ще смаже – думата “нарани“, видяна на еврейски е “смаже“ – главата ти, ти ще смажеш петата му. Кое  по-добре, да ви смажат главата или да ви смажат петата? Така че дяволът има ТУГ -трайно увреждане на главата. 
Той се страхуваше, защото знаеше, че когато дойде Семето на жената, то ще смаже главата на змията т.е. на дявола. 
Но той не знаеше кога ще се случи, дали ще е веднага или не, кога ще е. Това ни казва нещо, още сега ще ви покажа какво. Показва,  че дявола не е всезнаещ, той не знае всичко. Амин. Той не знае всички планове, които Бог има за вас. Той не знае вашето бъдеще. Той не знае за какво ви е избрал и призовал Бог. Понякога хората си мислят: дяволът ме атакува заради това или онова, но не, не, той не знае. Той не знае. Той узнава, когато вие отворите уста и позволите той да разбере. Той не знае, че се страхувате, докато не кажете на някого, че се страхувате. Амин. Дяволът се страхува от вас непрекъснато. Това е принцип, който е добре да запомните. Винаги помнете, че хората може да изглеждат много уверени, но в сърцата им има много страхове. Отнасяйте се с тях според тази истина. Всички хора да кажат амин. - Амин. И така, след като Бог каза на дявола, че Семето  на жената ще смаже главата му, дяволът започна да търси кое е то. 
Дяволът сметна, че семето на жената е Каин или Авел. Той наблюдаваше. Той няма способността да разбира нещата по свръхестествен начин, налагаше му се да наблюдава това, което се случва. Каин и Авел принесоха на Бог принос. Каин принесе принос на Господа от земните плодове, принос, който Бог отхвърли, а Авел принесе агнето, кръвен принос и Бог го прие. Дяволът си каза, “Добре, този е. Затова преди той да смаже главата ми, аз ще го убия“. Така ли е? Следвате ли това, което казвам? Той не знае кой е, нали? Затова той провокира Каин да убие Авел. С мен ли сте? И така започна цялата драма. От тук започнаха опитите на дявола да убие Семето, преди Семето да дойде. С мен ли сте? Дяволът искаше да унищожи Семето, което е Христос. Нека да проследим историята. 
След Авел, Ева роди друг син – Сит, и библията разказва как светът беше населен. После имаше бум на паднали ангели. Те слязоха на земята, приеха човешка форма, можете да намерите това в книгата на Юда. Женеха се за жените на земята. От там произлязоха полу-ангели, полу-човеци. Ще попитате: Как може ангел да се ожени за човешко същество? - Ангелите могат да приемат човешка форма. Бог им е дал силата за това. Но не и в този случай, това беше незаконно. Това беше отново опит на Сатана да оскверни Семето преди Семето да дойде. Дяволът вече знаеше, че не е Авел, затова той пак започна да търси Семето. Той си каза: Ако аз мога да направя генно инженерство и да унищожа всички гени на човека, тогава няма да остане човек, който да е напълно човек, тогава Месията няма да може да дойде. Защото Семето на Ева, която е човек, трябва да е изцяло човешко дете. Месията трябва да е човек. Дяволът изпрати своите ангели да направят нещо, което им беше забранено, да се оженят за жените на земята, които им родиха гиганти. Те са в основата на гръцката митология – циклопи, горгона и други. Когато хората намерят голям череп заровен в земята и кажат, че това може да е липсващата връзка между шимпанзето и вас, просто знайте, че са намерили череп на гигант. 
И между другото, всички тези зли духове не могат да правят сега това, което са правили на жените тогава, защото специално този вид зли духове сега са в окови в част от ада, наречен Тартар. Ще намерите това в 2Петър 2:4. Те не могат да направят отново това никога. Любопитно е че в света има термин за това. Когато демоните опитват да правят секс с човешки същества, хората наричат това “инкубус“, този термин е останал още от онова време. Целта им е да замърсят семето, чистото семе. С мен ли сте дотук? Как Бог спря това? Библията казва, Бог погледна към земята и видя, че в резултат на стотици и стотици години цялата плът беше замърсена, което иска да каже, че вече нямаше хора, които са 100 процента хора, човекът  вече беше отчасти ангел, отчасти човек, те станаха гиганти (Битие 6:4). Не се оглеждайте наоколо, те вече не са тук. 
Има две опита земята да се напълни с гиганти, единият път е преди потопа, а другият, след потопа. Ако прочетете внимателно, пише: в онези дни имаше гиганти, а също и след това (Битие 6:4 Кинг Джеймс версия на библията, а също и в оригинала на еврейски). Думите “след това“ се отнасят за след потопа. Дяволът опита отново. Накрая Бог ги окова във вериги, за да не се случи това никога отново. И така, цялата плът беше покварена. Затова Бог я унищожи чрез потопа. Но какво унищожи Бог? Полухора, полуангели, който произлизат от падналите ангели. 
Но тогава Бог погледна и откри едно семейство, което все още беше чисто човешко. Това беше семейството на Ной. Затова Бог казва: Теб видях съвършен, пише в Битие 6:9. Няма човек, който да е съвършен. Думата “съвършен“ е думата “тамим“ на еврейски. Същата дума се използва за жертвеното агне в храма. Когато се принася агнето, то трябва да е без недостатък, думата, която означава “без недостатък“ е “тамим“. С други думи той е бил напълно човек. 
И така, Бог реши да спаси този последен останал човек, неговите синове и техните съпруги в ковчега. С мен ли сте? Бог донесе потопа над цялата земя за да унищожи, както библията го нарича, предишното творение. По онова време годината имаше 360 дни, докато сега е 365 и една четвърт, това е така, защото Бог наклони земята след потопа. Някога земята беше изправена, но ако погледнете днес замята, тя е наклонена. Ако вие сложите земята отново в изправено положение, ледът на Северния полюс ще се разтопи заради разстоянието до слънцето, защото земята ще дойде по-близо до слънцето. Когато е наклонена, е по-далече от слънцето. Ако я изправите, тя ще дойде по-близо до слънцето и ледът ще се разтопи. И Земята отново ще бъде наводнена. Така че Бог наклони Земята, за да замрази цялата излишна вода – на северния и на южния полюс. След потопа, можете да забележите, вече има четири сезона, но едва след потопа. Защото, когато земята е в изправено положение не може да има четири сезона, преди това имаше един сезон, а атмосферата беше пълна с удивително много кислород. Хората живееха живот с много голяма продължителност. Вие можете да прочете в библията и да видите, че след потопа продължителността на живота беше скъсена наполовина. С мен ли сте? 
Дяволът беше след Семето. Той си каза: Добре, Бог запази Ной и неговото семейство, тогава би трябвало да е един от неговите синове. Ной имаше само трима сина – Сим, Хам и Яфет. Дяволът си каза: Може би е Хам. Той избра Хам и в следствие на това Хам се опита да оскверни баща си, това е дълга история. Да благодарим на Бог за другите му двама сина, Сим и Яфет. Те покриха голотата на баща си (Битие 9:23), можете да прочетете цялата история в библиите си. Мога да навляза в повече детайли, но тъй като имаме много малко време ще продължа нататък. Накрая Бог избра Сим, и от който произлезе еврейския народ. Авраам е потомък на Сим. 
Но бащата на Авраам се покланяше на идоли. Бог дойде при Авраам чрез благодат. Между другото Бог спаси Ной чрез благодат. Бог избра Ной чрез благодат. Библията казва: “ А Ной намери благодат в очите на Господа“ (Битие 6:8). Ной е съвършен според церемониалното съвършенство, но той не беше съвършен в своето държание, той намери, придоби благодат! 
Вие сте на път да откриете тайната на молитвата. Защо трябва да се моля? Ако Бог знае всичко, защо аз трябва да се моля? Ако Бог знае какво се случва в страната ми, защо трябва да се моля за нея? Бог знае какви са моите нужди, защо трябва да се моля? Защо да се моля? Защото ако вие се молите, вие поканвате вашия заветен партньор и вие имате право да получите това, което искате, затова в името на Исус, това което поискате идва. Амин.
Бог каза: Аврааме, аз ще направя завет с теб. Напусни дома на баща си, защото той се покланя на идоли, напусни семейството си и ела, аз ще направя завет с теб, аз ще те благословя и, обърнете внимание на думата “семе“, и в твоето семе, думата “семе“ е в единствено число, и в твоето семе ще се благословят всичките народи на земята (Битие 22:18). В Галатяни 3:16 това се вижда най-ясно:
Галатяни 3:16 А обещанията се изрекоха на Авраам и на неговото семе; не се казва: "И на семената," като за много, но като за едного: "И на семето твое," което е Христос.
След завета на Бог с Авраам, дяволът си каза: О, от Авраам ще дойде  Семето! От там дойде друга човешка драма – два пъти в живота на Авраам. Първата, Сара не можеше да забременее. Единственият, което имаше завет с Бог беше Авраам с неговото семейство, но съпругата му не можеше да забременее. Кой мислите, че беше зад това? Бог му каза: В твоето семе ще бъдат благословени всички народи, а неговата съпруга не можеше да забременее. Водеше се битка! Духовна битка! С мен ли сте, църква? Амин. И така, дяволът искаше да спре обещаното Семе да дойде. И той направи всичко, което можеше, два пъти, по различно време в Сариния живот. Единият път беше, когато тя беше на 65 години, другият път беше, когато тя беше на около 90 години. Първия път беше чрез фараона на Египет. Той опита да я оскверни. Ако той я оскверни и тя стане една от жените в харема му, Семето не може да дойде, защото Авраам има нужда от съпругата си, необходими са двама, за да се появи дете. Вторият път беше, когато тя беше на около 90 години, в момента, когато Бог обеща: догодина, по същото време, Сара ще има син, дяволът се появи чрез Авимелех и се опита да оскверни съпругата на човека, който беше в Завет с Бог. Защо? Защото ако тя е осквернена, тя не може да роди чисто Семе. С мен ли сте? И в двата случая Бог дойде и Бог спря всичко това. Алелуя! Вие мислите, че дяволът би трябвало да се е поучил от първия си опит, но не! Той не разбра, че Бог винаги ще пази хората, които са в завет с Него. Има ли тук хора, които са в завет с Бог? Амин! Чувствате ли, че сте специални? Чувствате ли, че Бог се грижи за вас? Ще ви кажа това – никой не може да си играе с човек, който е в завет с Бог. Бог каза на Авраам: Ако някой те прокълне, и аз ще го прокълна, ако някой те благослови, и аз ще го благословя. Защо мислите, че Исус каза: Благославяйте тези, които ви проклинат? Защото ако вие не го направите, нещо лошо ще им се случи. Защото вие сте в завет с Господа. Заветни хора, Бог обеща: Аз ще прокълна тези, които ви проклинат, аз ще благословя тези, които ви благославят. Всеки, който е благословил еврейския народ, днес е благословен. Но в момента, в който вие се обърнете и започнете да проклинате евреите, вие тръгвате надолу. Това важи и за нас, хора които сме в завет с Бог днес. Ние сме в евреин, самият Исус Христос, Семето на Авраам. И тези, които ни благославят, те са благословени, тези, които идват срещу нас, не е нужно да правите и най-малкото нещо срещу тях, ние се молим Бог да ги благославя, и все пак, аз съм виждал неща да се случват…С мен ли сте? Ние сме хора, които са в завет. Вие сте опасни! Алелуя!
Да се върнем на Авраам. Дявола се опита да спре Семето да дойде, но не успя. Дяволът си каза: Не успях с Авраам, той е твърде силен, заветът му е твърде велик, не мога да го прекъсна, не мога да го спра, може би ще успея със следващото поколение, Исаак. Той се опита. После се роди Яков, той пак се опита. Яков направи всичко по силите се да излезе от завета. Дяволът първо помисли, че е Исав. Исав излезе първи (Исав и Яков са близнаци). Би трябвало първородният да наследи благословенията, нали. Така че дяволът си помисли, че е Исав. Той направи така че Исав да продаде първородството си. Той си каза, сега по-големият брат продаде първородството си, така че той не може да е Месията. Но той забрави, че сега Яков имаше първородството. А и в действителност Бог беше избрал Яков. Казвам ви, има толкова много човешка драма в библията, понякога се смеем, защото има и толкова много Божествен хумор. После на Яков му се родиха 12 сина. Някой от вас да има 12 сина?(църквата се смее). Този мъж беше плодовит! Дяволът започна да гледа, от тези 12 сина, кой да избере, кой сред тях е Семето? Той видя, че един от тях имаше специален дар. Той имаше прекрасно име, отлично име.(Църквата се смее, защото пастора прави аналогия със своето име, Йосиф на английски е Джоузеф). Неговото име беше Джоузеф - Йосиф. (Църквата се смее)  Той беше Принс - принц сред братята си. (Църквата се смее отново, пастора прави аналогия отново със своето име Принс, което на български означава “принц“). Дяволът си каза: би трябвало да е този, той има особени сънища и баща му го обгръща със специално внимание. Баща му трябва да е разбрал от Бог, че това е момчето! От историята за Исав и Яков дяволът е разбрал, че не е непременно първородният, който получава благословенията, сега той знае, затова си каза, трябва да е Йосиф! Той атакува Йосиф. И когато атакува, той не атакува директно, той използва човешката ревност, човешката завист, но всъщност дяволът стои зад всички тези неща. Запомнете това. Ако някой дойде срещу вас, това е защото дяволът толкова много се страхува от вас! Вие знаете историята, Бог закриляше Йосиф. Дяволът си мислеше че с Йосиф  е свършено, че той ще изгние в Египет, но вместо това в Египет той стана Първият след фараона, благодарение на благодатта на Бог. Ще ви покажа нещо още сега, в 1Петър, нещо много важно:
1Петър 1:10 За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която ще дойде за вас;
Всички тук сме спасени, нали? Спасението включва прошка на всичките ни грехове, подаръка на праведност, подаръка на вечния “зоуи“ живот. Дори в Стария завет пророците копнееха да видят вас, те копнееха да видят поколението, върху което щеше да дойде благодатта на Бог. Защото в Стария завет благодатта идваше върху някой като Ной, върху някой като Йосиф, някой като Давид, но пророците знаеха, че ще дойде ден, когато ще има цяло поколение, върху което ще дойде благодатта на Бог. Така че пророците внимателно търсеха и те пророкуваха за благодатта, която щеше да дойде върху нас.
1Петър 1:11 като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите.
1Петър 1:12 И откри им се (на пророците), че не за себе си (доста разочароващо, нали), а за вас, служеха те в това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.
Ангелите са заинтригувани от дните на нашия живот, от нашето ликуване, от нашата голяма радост, от нашите животи, те са пленени от това как кръвта на Исус ни измива, защото кръвта на Исус не беше ги измила през техния живот. Когато ангелите паднаха, Бог ги изхвърли, те не бяха спасени. Бог ни прати Сина си не за да спаси ангели, Бог изпрати своя Син да спаси нас. Амин. Слава на Бог. 
До къде бяхме стигнали? До Йосиф. И така Йосиф беше  благословен чрез благодат, Бог му даде нов живот, по същия начин Бог възкреси и вас, независимо от атаките, независимо от предателството, независимо от лошите неща, които се случват, всичко това е само трамплин към мястото, на което Бог иска да бъдете. Още нищо не сте видели. 
Да преминем към историята на Мойсей. Йосиф покани баща си и всичките си братя да живеят в Египет, после те се умножиха и се  увеличиха, после се издига фараон, който не познаваше Йосиф. Той се страхуваше, че евреите може да се надигнат срещу Египет, затова реши да потисне евреите и да ги направи роби. А през това време имаше много активност на ангелите. Дяволът си каза: Значи не е бил Йосиф. Кой е Избраният, виждам голяма активност на ангелите, идва избавител. Кой е Избраният? Би трябвало да дойде избавител, за да ги освободи от робството. Той би трябвало да е Месията. Тогава дяволът подбуди фараона и когато Мойсей беше роден, всички еврейски бебета бяха хвърляни в реката Нил, защото дяволът не знаеше кой е Избраният. Той не е толкова умен. Вие си мислите: “Той знае моите мисли. Той може да чете моите мисли. Той вече знае какво ще направя.“ Това не е вярно. Той не може да чете ума ви. Затова не говорете думи, които да го карат да мисли, че успява. Амин. Продължавайте да хвалите Бог и Исус с устата си. Амин. Дяволът не знае кое дете е, иначе щеше да уточни и да каже: Мойсей е. Той трябваше да накара египтяните да убият всички еврейски бебета, защото не знаеше кой е Избраният. Бог разбира се предпази Мойсей. Но Мойсей не беше Избраният. 
За да бъда по-кратък ще мина направо на Давид. Защо дяволът атакува Давид? Давид не беше атакуван от дявола преди Давид да атакува слугата на дявола, Голиат. Голиат беше гигант от втория голям бум на гиганти. Първият голям бум на гиганти беше унищожен чрез потопа, вторият голям бум на гиганти беше унищожен чрез Израел. Знаете ли защо днес дявола мрази Израел? Защо Израел е винаги в първите страници на вестниците? Малка миниатюрна нация, с размера на Ню Джърси, а е винаги в централния фокус? Трябва да ви кажа нещо, те са в завет с Бог. Дяволът има горчиви спомени. 
След това дяволът видя, че пророка отиде в дома на Есей, за да помаже с масло за помазване този млад красив юноша, чието име беше Давид. Той си помисли: Той е помазан, а “помазан“ означава “Месия“. Той трябва да е избраният, Месията. И като че ли за да го потвърди, Давид излезе напред, когато нито един от цялата израелска армия не посмя да излезе напред, за да посрещне гиганта. И Давид уби гиганта. Така че дяволът си каза: Този е избраният. Аз ще го унищожа. И от този ден нататък започна следващата човешка драма. Горкият Давид, бягаше тук, бягаше там, криеше се по пещерите. Дяволът използва Саул да хвърли копия по него и всякакви такива неща. Забелязали ли сте това? В момента, в който вие сте маркиран от Бог, дяволът започва да праща копия. Сега не изпращат копия, сега пращат отровни имейли. Това също са копия. Но Бог пазеше Давид. И Саул умря. Всички тези неща, включително и изкушението чрез Витсавее, всички тези неща са част от човешката драма. Заради ограниченото време, което имаме да продължим нататък след Давид. 
Дяволът разбра, че Семето не е царят на Израил, че ще дойде от Юда. Защото царството след Соломон беше разделено на две: Израил и Юда. Но Исус щеше да дойде от племето на Юда, защото в библията пише: Лъвът от племето на Юда. И така, дяволът се опита да спре идването на Исус. Знаете ли, имаше време, когато всички членове на царското семейство в Юда бяха убити, освен едно мъничко бебе. Знаехте ли това, беше останало само едно бебе. Бебето беше Иоас. Нека да ви покажа историята тук.   
2 Летописи 22:10  А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът й умря, стана та погуби целия царски род от Юдовия дом.    
Нека да ви кажа нещо относно тази жена, Готолия. Никога не кръщавайте някоя от дъщерите си Готолия. Знаете ли чия дъщеря беше тя? На Езавел. Майка ? беше Езавел, а баща ? – Ахаав. И тя се омъжи за царя на Юда, Иорам. И после, тя видя че синът ? Охозия умря. В онези дни царуващите убиваха всички следващи наследници на трона, за да запазят властта си. 
2 Летописи 22:10  А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът й умря, стана та погуби целия царски род от Юдовия дом.  
Тази жена е луда, човече. Тя е луда! Казвали ли сте това на жена си? Не, никога, нали, не с този тон. Както и да е, няма значение. (хората се смеят). Следващия стих: 
2Летописи 22:11 Но Иосавеета, царската дъщеря, взе Иоаса, Охозиевия син, та го открадна изсред царските синове като ги убиваха, и тури него и кърмачката му в спалнята. Така Иосавеета, дъщеря на цар Иорам, жена на свещеник Иодай, (защото бе сестра на Охозия), скри го от Готолия, та не го уби.
Иосавеета – името ? означава “Обещанието на Йехова“ – Бог никога не забрави обещанието си. 
2Летописи 22:12 И с тях бе скрит в дома Божий шест години; а Готолия царуваше върху земята.
Можете да видите една картина тук, шест години, които са образ на 6000 години, през които Исус беше скрит в небесата и много хора мислеха, мислят и сега, че всичко това е само религия. Но не е. След 6000 години Исус ще се върне, както пише  в по-следващите стихове: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ, Бог ще доведе Сина си от скритата си стая, и всяко коляно ще се преклони пред него. (Филипяни 2:10) 
2Летописи 23:1 А в седмата година Иодай се усили 
Когато Иоаса беше на седем години, още малко момче, Готолия беше убита. И момчето стана цар. С мен ли сте? Защо момчето не можеше да бъде убито? Защото е писано, че Исус ще дойде от племето на Юда. Ако племето на Юда беше изчезнало, нямаше да има  как Исус да е лъвът от племето на Юда. 
Дяволът отново видя активност на ангелите в небето на Витлеем,  в Израел. Но дяволът не знаеше кое бебе беше Семето. Тогава дойдоха мъдреците, които познаваха добре пророчествата на Даниил, които посочваха точната година в която ще се роди Исус. В кой ден? В празника на шатроразпъването. Защото еврейската дума за “шатра“ означава временно жилище, а Исус дойде в плът и живя между нас. Така те имаха годината и по кое време на годината ще се роди Исус. Но къде? В Михей 5:2 се казва: “А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от начало, от вечността.“ Но къде във Витлеем? Звездата им помогна като им показа мястото. Не е ли добър Бог? Първо прочетете библията. После звездата ще ви помогне. Четете библиите си, не бъдете мързеливи. Бог винаги иска да прекарате време с библията, да практикувате библията и после, ако е нужно, Бог ще ви даде сън, звезда ще ви говори. Не онази звезда от хороскопа! Не е добре да четете хороскопа. Звездите са направени от Бог не за да говорят за нас или за нашия живот, те са направени, за да говорят за Исус. 
Добре, църква, най-накрая стигнахме до Исус, до бебето Исус. Дяволът не знаеше кое бебе е. Но мъдреците дойдоха и казаха на царя, а царят им каза: Кажете ми къде е, и аз ще отида да му се поклоня. Но Бог даде сън на мъдреците, че царят ги лъже, така че мъдреците предупредиха Мария и Йосиф относно намеренията на царя и после си тръгнаха по друг път. Царят беше много ядосан. Той не знаеше, както и дявола не знаеше, кое е бебето. Никой не очакваше, че Бог ще изпрати своя любим Син в миризливи ясли. Както вече ви казах, не само яслите, но и цялото място принадлежеше на Давид. Той дойде от рода на Давид. Роден от девица. Ирод се ядоса, той каза: Всяко дете под две години ще бъде убито. По времето когато дойдоха мъдреците, Исус беше на около две години, една или две-годишен. Той вече не беше в яслите на страноприемницата, а в къща. Отново бяха убивани малки деца, дяволът дойде като убиваше, и убиваше, но Бог запази Исус. Исус порасна, вие знаете историята, как дяволът се опита да убие Исус отново и отново, но не успя. Знаете ли, църква, ако дяволът беше успял само веднъж, ние нямаше да сме тук сега. Ние нямаше да имаме подаръка на праведността. Каква е целта на всичко това, на идването на Исус, пастор Принс? Защо е тази човешка драма? Защото Бог иска да ви даде това: (четете заедно с мен):
Римляни 5:17  Защото чрез прегрешението на единия, ако се възцари смъртта чрез единия; то тези които получават изобилието на благодатта и на дара (подаръка) на праведността много повече ще царуват в живот чрез единия Исус Христос.
Заради греха на Адам, на един човек, смъртта влезе в света. Това съкруши сърцето на Бог. Бог никога не е искал човекът да умира. Това е причината, поради която Исус заплака. Той си спомни плана на Бог. Той си спомни, че това е нещо, което никога не е трябвало да се случва. Той знаеше, че ще възкреси Лазар. Той не плака за Лазар. Той знаеше, че ще го възкреси. Той плака, защото знаеше, че това никога не е трябвало да се случва. Човекът никога не е трябвало да умира. 
Римляни 5:17“Но сега, ако чрез прегрешението на един човек смъртта царува“,
 тя не само идва, а и царува, 
“толкова повече тези, които получават изобилието на благодатта“
 Кои са тези? – Грешните хора! - получават изобилие от благодат. Единствената квалификация, която трябва да имате е вие да донесете вашата вина и срам, за да бъде върху вас изобилието на благодатта. Не се тревожете, всички ги имаме. Можете да мислите, че ги нямате, но ги имате. И тези, които получават дара на праведността  – тази праведност е подарък, никакви такси няма добавени, Исус плати всичко – 
“и тези, които получават дара на праведност ще царуват в живот чрез Исус Христос“. 
Идеята тук е следната: както Адам доведе до това  смъртта да царува, Исус доведе до това животът да царува. Амин. Говорим за “смърт царува“ срещу “живот царува“. Вие ще царувате в живот. Вие имате много живот. Амин. Колко от вас искат живота да царува? Когато животът царува, всяка клетка става жива. Амин. Вие сте здрави и цялостни. Паметта ви започва да възкръсва, започвате да помните по-добре. Това е от което се нуждаем е да царуваме в живот. А защо не царуваме в живот? Защото не сме приели тези два подаръка. Думата “получили“ в стих 17 на Римляни 5, преведена от гръцки означава “приемам, влизам във владение“. Тук тя е в сегашно време, вие трябва да приемете сега тези дарове. Думата “приемам“ в този стих означава, че вие всеки ден  продължавате да приемате изобилието от благодат и подаръка на праведност. Когато се чувствате виновни, когато сте направили нещо погрешно, това е времето, когато да кажете, Татко, аз приемам изобилието на благодат, алелуя, аз приемам дара на праведността. Сегашно продължително време означава: продължавайте да го приемате. Не е достатъчно да го приемете веднъж, вие трябва да го приемате всеки ден, никой друг не може да го приеме вместо вас. Не е достатъчно само да кажете: с  ума си вече го знам, не, приемайте го всеки ден, приемайте изобилието от благодат, приемайте дара на праведност. Понякога преди да започна да се моля, казвам: Татко, аз приемам изобилието на твоята благодат, твоята изобилна благодат, аз приемам твоят подарък на праведност. Всъщност обикновено започвам с думата “подарък“, твоят подарък на праведност. Алелуя. С мен ли сте? Хвала на Бог! Амин. 
Ще завърша с това: Какво се случва днес по света? Цялото създание заедно стене и страда, Римляни 8:22. Какво се случва? Защо се увеличават земетресенията, защо се увеличават бедствията? Обвиняваме озоновия слой. Обвиняваме човешките фабрики и заводи. Излекувайте света, излекувайте света. Но това, което е по-важно е: Излекувайте хората по света. Ако излекувате хората по света, светът ще бъде излекуван. Това е последния откъс от библията, който искам да ви покажа. 
Римляни 8:19 Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове
Римляни 8: 20 Понеже създанието се подчини на суетността, не своеволно, но чрез тогози който го подчини, с надежда. 
Птичките искат да говорят, но не могат, те чуруликат. Но думата “надежда“ е там (в превода на библията на Кинг Джеймс). С нея Бог иска да каже, че има очакване на бъдещо добро, нещо добро идва към теб, създание. Амин. Лъвовете спират да реват, маймуните спират да се люлеят, кучетата спират да лаят, те са на път да бъдат освободени. За какво чакат те? Разкриването на Божиите синове. Знаете ли че цялото създание вика за вас да се разкриете? Докато вие не разбирате колко сте важни. Вие сте причината, Бог ще използва вас за да откупи създанието. Виждате ли думата “ожида“? На гръцки тази дума означава “очаква с голямо внимание и постоянство“. А виждате ли думите “усърдно очакване“? На гръцки е една дума, която означава “очакване показващо искрена и силна убеденост“ . Това е първата дефиниция на Теяс. Втората е: Да наблюдаваш с надигната глава, опънал шия или изпънат, виждал съм това в създанието. Вие сте виждали това в зоологическата градина. Всеки път, когато минавате наблизо, животните опъват врат, очаквайки разкриването ви като Божии синове. - Ще стане ли този път? Синовете Божии ще се разкрият ли? Виждали ли сте това? Гепардът, леопардът се оглеждат внимателно. Но пасторе, те се оглеждат за опасност. Да, много пъти това е така, но много пъти те се оглеждат, търсейки синовете на Бог! Опъват шии, изпъват си и правят: Кукуригу, което преведено значи: Това ли е денят? Когато чуят хваление за Бог, маймуните правят: Уу, аа,уу,аа, което преведено значи: Това син на Бог ли е? Библията е много ясна. Ще завърша с това: 
Римляни 8:19 Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове
Думата “синове“ е в смисъл на “зрели синове“.
Римляни 8: 20 Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез този, Който го подчини, с надежда
Римляни 8: 21 че и самото създание ще бъде освободено от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада.
Те викат: Молим ви, молим ви, влезте в положението си на Божии синове.
Римляни 8:15 Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете отново в страх, но приели сте дух на осиновяване, чрез който и викаме: Абба Татко! 
На толкова много места, в толкова много църкви, хората още не са започнали да наричат Бог: Абба т.е. Татко! Но създанието плаче за синовете на Бог, които ще посмеят да нарекат Бог – Абба. Татко! Докато християнинът е религиозен, създанието ще стене, ще пъшка, то вика за откриването на синовете на Бог, то чака нас, да дойдем и да кажем: Аз съм син на Бог! И цялото създание ще разцъфне! Казвам ви, църква, където и да сте, създанието ще процъфтява, то отговаря на синовете на Бог. Знаете ли защо Сингапур е благословен? Заради вас! Създанието отговаря. Хората които идват в Сингапур обясняват това така: има особена атмосфера около Сингапур, амин. Създанието отговаря, когато синовете на Бог са наоколо. Те не само чакат синовете на Бог, те чакат откриването на синовете на Бог. Затова ние трябва да приемем това осиновление и да го направим наше притежание. Отивате например при растението си и му казвате: Аз съм син на Бог. Растението ви ще започне да расте. Можете да експериментирате с растенията у дома ви. Изберете си две растения, на едното казвайте: Аз те проклинам, а на другото: Аз съм син на Бог. Накрая на месеца ми кажете какво се е случило. Просто опитайте. Преди да прокълнете някоя болест в тялото си, прокълнете някое растение. Исус е направил така, направете го и вие (хората се смеят). Да благодарим на Бог. Алелуя! Амин. Всички, които сте тук и всички, които ни слушате или гледате, кажете след мен:
Небесни Татко, аз приемам точно сега изобилната благодат и подаръкът на праведността. Аз не мога да бъда осъден, дори не мога да бъда виновен, защото имам подаръка, дара на праведността, който ме изчиства от всякаква вина, за което е платено от Семето на една жена. Божественото Семе дойде, Той умря за да ми даде този живот, живот който царува, живот, който е изобилен. Животът царува в моето тяло. Животът царува в моята душа, в моят ум, в моите чувства. Животът царува в моя дух, в обстоятелствата около мен, във всичко около мен, всеки който се докосва до мен идва по-близо, те чувстват този живот, всичко в тях се чувства добре. Благодаря, Татко! В името на Исус Христос. Отдайте му хвала, алелуя! Благодаря ти, Татко.
Ако вие, които сте тук днес, кажете: Пасторе, аз искам да съм част от синовете на Бог, аз искам да получа това, което Исус дойде да ни даде, аз знам че Бог мина през много проблеми, за да направи така че Семето да дойде, аз искам да стана участник в това, което Исус е, помолете се с тази молитва още сега. Вие не сте тук поради някаква случайност, вие сте тук заради “случайност“ от Бог, Бог направи така, че вие да сте тук, така че вие да можете да получите този дар праведността. Готови ли сте? Помолете се  с тази молитва от все сърце, където и да сте, кажете това високо, от все сърце:
Небесни Татко, благодаря ти за този подарък, твоят Син, божественото Семе на жената, унищожителя на главата на змията, изпълнителят на обещанията, благодаря ти Татко, аз приемам Исус Христос като мой Господ и Спасител. Благодаря ти, аз съм спасен, спасен завинаги. В очите на Бог аз съм завинаги праведен, изчистен от всякаква вина. Благодаря ти Татко, всички благословения от Бог сега са мои. Исус е мой Господ завинаги. Амин.

Превод: Валентина Иванова


Топ 10 за изминалата година