Търсене в този блог

събота, 19 май 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 8

Бог те е сътворил и ти Му принадлежиш


Когато става въпрос за планиране, много християни действат като атеисти. Те са осъзнали че Исус ги е спасил, но не Му се доверяват наистина. Мислят си че могат да планират живота си както си пожелаят. Реалността обаче е, че Бог сътвори всеки един от нас и направи всеки човек за уникална цел. Той има специална съдба за всеки един от нас.

Бог имаше план за Мария. Той я избра и сътвори да бъде майка на Божият Син. И как отговори на този призив Мария? Тя не каза: "Имам мои си планове за живота ми. Твърде съм заета. Трябва да правя това, което е най-добро за мен." Не, тя осъзнаваше че Бог има цел за живота й и имаше желание да направи всичко, което Той желаеше.

Нейният отговор беше песен на прослава: "Душата ми прославя Господа и духът ми се зарадва в Бога моят Спасител" (Лука 1:46б-47). Мария разпознаваше че Бог беше нейния Господ и Спасител, и беше нетърпелива да извърши волята Му. Тя Му се доверяваше за целият й живот, дори когато знаеше, че никой няма да й повярва какво ангелът й каза.

Вярваш ли на Бог че те е сътворил за специфична цел? Библията казва, "Знай че Господ е Бог. Той ни сътвори и ние Му принадлежим; ние сме Негов народ, овце за които се грижи"(Псалм 100:3).

Бог те е сътворил. Той те направи и ти даде образ, и ти Му принадлежиш. Божията цел за живота ти е по-добра от всякакъв друг план който някога може да си направиш. И така, ако си готов да се довериш на някого за живота си, кой би бил по-добър от твоят Създател, Този, Който те сътвори с цел?"И Мария каза: Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой." (Лука 1:46-47)
"Познайте, че ГОСПОД – Той е Бог. Той ни е направил, а не ние; Негов народ сме и овцете на пасбището Му." (Псалм 100:3)

Топ 10 за изминалата година