Търсене в този блог

вторник, 5 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 17

Ние служим защото бяхме спасени

Ние сме спасени, за да служим на Бог. Библията казва, "Той е Който ни спаси и избра за Неговата свята работа, не защото сме заслужили, но защото това беше Неговият план" (2 Тимотей 1:9а TLB)

Бог те е изкупил за това може да вършиш Неговта "свята работа". Ти не си спасен поради служение, но за служение. Ти имаш място в Божието Царство, имаш цел, роля и функция която да бъдеш. Това придава на живота Ви огромно значение и стойност.

Костваше живота на Исус, за да плати за твоето спасение. Библията ни напомня, "Бог плати велика цена за Вас. Така че използвайте телата си, за да Го почетете" (1 Коринтяни 6:20 CEV).

Ние не служим на Бог поради чувство на вина или страх, или дори поради задължение, но поради радост и дълбока благодарност за това, което е направил за нас. Ние Му дължим живота си. Чрез Спасението, нашето минало беше опростено, нашето настояще придоби смисъл и бъдещето ни е сигурно! В светлината на тези невероятни ползи, Павел заключава, "Поради великата милост на Бог... Предайте себе си подобно на жива жертва за Бог, посветете се да Му служите" (Римляни 12:1а TEV).

Апостол Йоан ни казва, че да обичаме да служим на другите показва, че наистина бяхме спасени. Той казва, "Любовта ни един към друг доказва, че сме преминали от смъртта в живота" (1 Йоан 3:14 CEV).

Ако нямаш любов към другите хора, и нямаш желание да им служиш, и си загрижен/а само за твоите нужди, би трябвало да се запиташ къде е Христос в живота ти. Спасеното сърце е онова, което желае да служи.

"който ни е спасил и призовал със свято призвание  – не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Иисус преди вечните времена,"(2Тимотей 1:9)
"Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си 29."(1Коринтяни 6:20)
"И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение."(Римляни 12:1)
"Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт."(1Йоаново 3:14)

Топ 10 за изминалата година