Търсене в този блог

вторник, 1 октомври 2013 г.

Джоузеф Принс - "Получи благословение, когато отхвърлиш осъждение."


П-р Джоузеф Принс

#107 „Получи благословение, когато отхвърлиш осъждение.”


            „Бог пророкува крайъгълният камък дори преди сградата да е построена. Само основата беше там. Бог вижда твоето бъдеще и Бог казва, „Твоето бъдеще ще бъде пълно с Божията благодат.”, алелуя. Защото зависи от Божията благодат от началото до края. Амин.”
           
            Ще ви покажа днес нещо, което вярвам, че ще ви помогне. В много отношения се случват неща, които не искате да се случват. Това може да е твоята работа, може би е твоето семейство, може би е твоето здраве, каквото и да е, но много пъти ние се опитваме да открием проблема на вън, в това което прави, в това как сме подредили нещата, какво да променя и Бог иска да ти даде отговор на място което ти ще си изненадан. Когато ти мислиш за тази област, ще откриеш, че пропадаш.
            Йоан 5:45 „Не мислете, че Аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява – Мойсей, на когото вие се надявате.” Много интересно, Исус каза, че Мойсей е този който ги обвинява. Знаете ли защо? Защото Библията казва, че Законът беше даден чрез Мойсей, но благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. Мога ли да имам добър амин? Така, че Исус казва, че не е дошъл да ни обвинява, не е дошъл да осъди, Той дойде да бъде Спасител. Така, че кой е този който осъжда? Кой е този който ни обвинява? Мойсей в когото вие вярвате. Много интересно изявление, защото, думата обвинява е използвана два пъти тук, отбележете си това. Думата обвинява идва от гръцката дума „катергорио”,
това е силно определение, означава „да бъдеш ищец, да обвиниш с някое престъпление”, идва от коренна дума „категорос”, „срещу един в събранието, ищец по закон, специално Сатана”. Много е интересно, че дявола идва да те обвинява и неговото име, „хасатан”, всъщност това е на иврит, „дявол”, „диаболос”. Ще ви покажа веднага този термин от библейския речник на Консайс:
Наименованието „дявол” е от „да удариш с помощта на” и от тук произлиза да убиеш с обвинение: така, че „сатана” е наречен „обвинител на братята”.
            Думата „диаболос”(дявол) в гръцкия означава „обвинител”. Тази гръцка дума е използвана единствено за сатана. Другите зли духове са наречени с различна гръцка дума „демони”.
           
            Бог не е обвинителя, Бог е оправдателен. Дявола е обвинителя. Важно е да видите всичко това, защото ако не видите всичко това, това което ще се случи е, че няма да разберете главните пътища които дявола използва, за да влезне в живота ви. Много преди да открадне от вас, много преди да излъже и унищожи благословенията от Бог в живота ви, той идва като обвинител. Зависи от това, дали ще приемеш обвинението или не. Така, че дявола идва и използва закона на Бог, за да те осъди, да те обвини. Ще ви покажа красива история от старият завет, която показва, как обвинението може да повлияе на външните обстоятелства. С първият поглед ще бъдете зашеметени, ще бъдете изненадани, но то не изглежда да е така. Нали знаете, когато не виждате благосклонност да се лее във всяка област където сте приели обвинение в живота си. Ще ви покажа история от народа на Израел, когато те се връщат от робство, по времето на Ездра, по времето на Зоровавел и Исус, по времето на Захария и Агай. Те се върнаха в Ерусалим, да възстановят Божият храм и те бяха изпратени от цар Кир на Персия. Цар Кир ги изпрати и всъщност не само, че ги изпрати, но им позволи да използват неговите ресурси, за да построят храма на Бог, защото цар Кир беше толкова развълнуван, той не е евреин, той е цар на Персия, той е бил толкова развълнуван, че неговото име е било споменато от еврейски пророк дори преди още да е роден. Наречен е „Кир, моят служител.” Той е бил толкова въодушевен, че казал „Каквото и да е нужно за Божият дом, вземете го на моя сметка.” Така, че изпраща еврейските хора обратно и евреите се връщат обратно да възстановят храма на Бог. И нещо се случва, враговете на евреите, както и днес са много. Враговете на евреите, враговете на Юдея, не са радостни, че те се връщат да възстановят отново храмът. Точно сега, има неща които Бог иска да възобнови в живота ти, твоята кариера, твоето семейство, твоите взаимоотношения и може би изпитваш неблагополучие. На път си да разбереш причината, защо. И когато започнаха да строят, те положиха основата на домът, Библията ни казва, че това се е случило, Ездра 4:1-7 „И враговете на Юда и Вениамин чуха, че завърналите се от плена строели храм на ГОСПОДА, Израилевия Бог, и дойдоха при Зоровавел и при главите на бащините домове и им казаха: Нека да градим с вас, защото и ние търсим вашия Бог като вас и на Него жертваме от времето на асирийския цар Есарадон, който ни доведе тук.” Зоровавел е водачът на евреите, той е губернатор. Неговото кратко име е „Зоро” „Но Зоровавел и Иисус, и останалите глави на израилевите бащини домове им казаха: Не е за вас да строите с нас дома на нашия Бог. Ние сами ще строим на ГОСПОДА, Израилевия Бог, както ни заповяда персийският цар Кир.” Между другото, Исус е първосвещеника, двама велики водача. „Тогава народът на земята отслабваше ръцете на юдовия народ и им пречеше в строежа,” Така, че врагът се опитва да те обезкуражи, да изградиш твоето семейство, твоята кариера или каквото и да правиш точно сега, той се опитва да ни обезкуражи. Врагът не иска нищо да се издига от славата на Исус. „и наемаше съветници против тях, за да осуетят намерението им, през всичките дни на персийския цар Кир, чак до царуването на персийския цар Дарий.” Това е много време. „И когато царуваше Асуир, в началото на царуването му, написаха обвинение против жителите на Юда и Ерусалим.” Запомнете, дълго време преди да спре благоволението в живота ти, идва не що друго, ти трябва да приемеш нещо друго. Трябва да се научите да преодолявате това, защото ако не приемате обвинение, дявола няма да може да направи нищо. Ти трябва да приемеш неговото обвинение първо. И така, врагът сега е донесъл обвинение. И това обвинение е чрез писмо. „В дните на Артаксеркс Вислам, Митридат, Тавеил и другите им съслужители писаха до персийския цар Артаксеркс. Писмото беше написано на арамейски. Това е арамейският превод:” Ще ви кажа писмото, защото е твърде дълго. Те написаха това: „Царю, ако отидеш до библиотеката си и погледнеш историята на Ерусалим, ще откриеш че град Ерусалим, неговите жители са много бунтовни. Те не хвалят твоят бог и знаеш ли нещо, когато възстановят храма си, те няма да плащат данъци на теб, защото те има даване на десятък в своят си храм и те ще се възбунтуват срещу теб.” Така, че те отравят умът на кралят. За това царят изпраща заявление, за работата в Ерусалим да спре. Това вече не е Кир а Артаксеркс. Ездра 4:23 „А когато преписът от писмото на цар Артаксеркс се прочете пред Реум и писаря Самса и съслужителите им, те побързаха да отидат в Ерусалим при юдеите и ги спряха със сила и власт. Тогава престана работата по Божия дом в Ерусалим и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий.” Така, че работата спря. Знаете ли колко дълго спря? 16г. Знаете ли какво бяха направили? Те бяха положили само основата на храмът, пода. Нямаше никакво благоволение с царя. Изведнъж благоволението спря. За 16г. Спря работата. Но слава да бъде на Бог, Бог изпрати пророци. Двама млади пророци. Това е картина на младо поколение. Ново поколение. Поколение Вениамин. Ще се издигне. Тези пророци са се кавали, Агай и Захария. И в следващата глава се казва, Ездра 5:1 „И пророците, пророк Агей и Захария, синът на Идо, пророкуваха на юдеите, които бяха в Юда и Ерусалим в Името на Израилевия Бог, който беше над тях.” Какво правеха? Те пророкуваха. Сега, ще ви кажа нещо, ще ви кажа точно сега, изглежда, че обвиненията на врагът успяват, но спомнете си, че преди това, те имаха благоволение. Кога спря благоволението, в момента в който те приеха обвинението. Има нещо дълбоко, за двамата водачи, всичко започва с командването. И Захария пророкът, когато е бил един ден под помазанието на Бог, вижда видение за два водача, Зоровавел и Исус. Зоровавел е губернатора а Исус е бил първосвещенника. Той е видял първосвещенника, видението на Захария в книгата на Захария. Захария 3:1-4 „И ми показа първосвещеника Иисус, стоящ пред Ангела ГОСПОДЕН; и Сатана стоеше отдясно му, за да му се възпротиви(обвини).” Да бъде ищец, обвинител. Да бъде обвинен в закона. „И ГОСПОД каза на Сатана: ГОСПОД да те смъмри, Сатана! Да, да те смъмри ГОСПОД, който избра Ерусалим. Не е ли този главня, изтръгната от огън? А Иисус беше облечен в мръсни дрехи и стоеше пред Ангела.” Какво невероятно видение, Захария пророкът вижда, че духовния водач, Зоровавел е бил водач на Израел, по времето на Юдея. Исус е бил първосвещенника, духовният водач. Той видял, че духовният водач е под обвинение. Нищо чудно, че за 16г. работата е спряла. Дори са чували, че е заради врагът от вън, че е заради царя, не, не, не! Нещо е станало с главният водач. И в момента в който се е почувствал мръсен, той се е чувствал мръсен, защото дявола го е обвинил. И отбележети си, че е бил с мръсни дрехи, за да раберем какво преживаваме в този момент. Може би твоята работа не изглежда да е благополучна, може би излгежда да е против теб. Може би твоето семейство се разпада, нещо става, но вместо да гледаме, за да разрешим проблема от вън, Бог казва: „Ти прие ли обвинение в себе си?” Провери тези области, където си позволил на дявола да те обвини. „И проговори и каза на стоящите пред него, казвайки: Съблечете от него мръсните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от теб беззаконието ти и ще те облека в празнични(богати) одежди.” Колко съм благодарен, че Исус вече е премахнал мръсните дрехи за всички нас. Това е силно. Захария вижда видение на първосвещенник, осъден и сатана стои там до него, той го видя и се моли за него, и Бог каза: „премахнете тези дрехи”. И Бог му даде праведно съзнание на Исус. Това е 4гл. на Захария, нека ви покажа 4гл. на Захария, другият водач, губернатора. Зоровавел е имал друг проблем, когато е погледнел на проекта си е мислел, че е като планина, чудел се е как ще бъде губернатор на народа, как ще ги мотивира, как ще ги ръководи да построят тази сграда, нямало да стигнат ресурсите. И Захария имал видение от Бог, за този водач. Захария 4:6-7 „И ми отговори, като каза: Това е ГОСПОДНОТО слово към Зоровавел, което казва: Не чрез мощ, нито чрез сила, а чрез Моя Дух, казва ГОСПОД на Войнствата.” Този храм няма да бъде построен от човешки ум, не чрез човешки богатства или ресурси или от човешка сила, но чрез Божият Дух. Божият Дух ще снабди, алелуя. Това е същият Дух, който се движи над тъмнината и хаоса на творението. И Бог каза: „Да бъде светлина.” и възникна ред в хаоса. Това е същият Святи Дух, който снабдява всичко. Мога ли да имам добър амин? Относно видението за планината, отнасяща се за Зоровавел. „Коя си ти, голяма планина? Пред Зоровавел стани на равнина! Той ще изнесе последния камък с възклицание: Благодат! Благодат на него!” Ще възкликне, какво? Благодат! Какво? Благодат! Това е Божията благодат.
            Ще ви покажа нещо много силно. Дори твоите проблеми, които доктора ти съобщава, са като огромна планина, всички тинейджърски проблеми, са като огромна планина. Ти трябва да кажеш на огромната планина! „Коя си ти, о, велика планино?” „Ти ще станеш равнина” Защо? Поради Божията благодат. До Исус, му бе напомнена праведната съвест, до Зоровавел, му бе напомнена Божията благодат. И нещо много красиво, отбележете си, че „ще изнесе последния камък”. Знаете ли нещо, крайъгълния камък е последния камък на сградата, последният камък в древните сгради. И в продължение на 16г. сградата е в руини, имам в предвид, че е недовършена, само основата е положена. При това, Бог пророкува завършеност, да извикат, защото Бог ще сложи последният камък чрез благодат, благодат. Бог пророкува крайният камък, дори когато сградата още не е вдигната. Само основата беше там. Бог вижда твоето бъдеще, и Бог казва, „Твоето бъдеще, ще бъде пълно с Божията благодат.”, алелуя. Защото зависи от Божията благодат от началото до краят. Това което се опитвам да кажа църкво е това, не е ли удивително, че те нямаха никакво благоволение от тяхното правителство, не изпитваха благоволение от опонентите им, нямаше благоволение или сработване, дори лидерите бяха съкрушение, но всъщност проблемът не беше външен за всичките тези обвинение, проблемът беше вътрешен, в сърцата на водачите, те бяха обвинени. Те гледаха техните ресурси, виждаха планината, другият се чувстваше мръсен. Ето какво казва Библията в Ездра 6:14 „И юдейските старейшини строяха и успяваха чрез пророкуването на пророк Агей и на Захария, сина на Идо. Те строиха и завършиха според заповедта на Израилевия Бог и според заповедта на Кир и Дарий, и Артаксеркс, царя на Персия.” Точно както проповядвам точно сега, насърчавам ви, проповядвам Божието слово на вас, това е форма на пророческо проповядване. „И ти ще успяваш(просперираш)!”
Твоят бизнес ще успее, твоето семейство ще успява, твоите деца ще успяват,  твоето тяло ще успява, твоят ум ще успява, ти ще успяваш, но никое оръжие скроено против теб, няма да успее.
            Сега ще ви покажа нещо и ще приключим. Това е мощно! Моментът в който Исус пророкът стана, в праведно съзнание. Зоровавел стана, сложи си маската, пъхна меча си (Зоро) J, когато лидерите станаха, видяхте ли какво стана? Ездра 6:6-14 „И така, Татанай, областен управител отвъд реката, Сетар-Вознай, и съслужителите ви, персийските чиновници, които сте отвъд реката, отдалечете се от там.” Кой каза това? Царят кава: „Оставете работата по този Божи дом; нека областният управител на юдеите и старейшините на юдеите построят този Божи дом на мястото му.” Знаете ли какво стана? В момента в който лидерите станаха, благополучието започна да действа. С правителството, с царят. И знаете ли какво направи царят? Накой, един от лидерите започна да пише писмо, не можаха ли да го направят това за изминалите 16г. Изведнъж започна да пише писмо. „Царю, ние знаем, че предишното писмо беше написано негативно за нас. Този път, провери записките си, ще откриеш, че предишният цар, Кир, ни заповяда да строим.” Те можеха да кажат това. Но знаете ли защо не са го казали, знаете ли защо не сме силни, защо не се отбраняваме? Защото ние имаме манталитет на обвинен. Дух на сплашване трябва да е бил излян върху църквата. И така, какво казва царят? „И издавам заповед за това, което трябва да направите за тези старейшини на юдеите за построяването на този Божи дом: да се дават незабавно от царския имот, от данъка на областите отвъд реката, разноските на тези мъже, за да не бъдат възпрепятствани. И от каквото се нуждаят, било телци, или овни, или агнета за всеизгарянията на небесния Бог, или жито, сол, вино и маслинено масло, да им се дават всеки ден непременно по искане на свещениците, които са в Ерусалим, за да принасят благоуханни жертви на небесния Бог и да се молят за живота на царя и на синовете му. И издавам заповед: на всекиго, който би престъпил тази заповед, да се изкърти греда от къщата му и да се изправи, и той да бъде прикован на нея, и къщата му да стане на бунище заради това. И Бог, който е настанил Името Си там, да повали всеки цар и народ, които биха прострели ръка да престъпят тази заповед, за да се събори този Божи дом, който е в Ерусалим. Аз, Дарий, издадох заповедта. Да се изпълни точно! Тогава областният управител отвъд реката Татанай, Сетар-Вознай и съслужителите им направиха точно според заповедта на цар Дарий.” Този Татанай беше лошият, по рано. Враговете им се уплашиха. Време е да доведете страх на духът на страх. „И юдейските старейшини строяха и успяваха чрез пророкуването на пророк Агей и на Захария, сина на Идо. Те строиха и завършиха според заповедта на Израилевия Бог и според заповедта на Кир и Дарий, и Артаксеркс, царя на Персия.” Църкво, какво Бог е скрил? В заключение, може би ти гледаш някои предизвикателства като тинейджър, или някакво предизвикателство което имаш в твоето тяло, или някакво предизвикателство което имаш в твоя бизнес, твоето служение, въпросът за всичко това е този: „Зная ли кой съм в Христос?” „Знам ли кой е Исус?” „Дали съм приел обвинение или стоя високо установен на праведност?” Защото ако си установен на праведност, всеки който дойде срещу теб, и това може да са, всичко което е в служението ти, че нямаш опит, но когато те дойдат към теб, за да те обвинят, просто откажи да приемеш, като си спомниш това какво ще ти донесе. Защото Агай и Захария бяха млади пророци, амин?!
            Молитва:
„Нека се моля за вас, като си отворите сърцата точно сега за Святият Дух, нека хлябът на Яхве, хлябът на Всемогъщият Бог, почисти остатъка и прахта от обвинението и осъждението които сте събрали в живота си, по един или друг начин. Татко, в името на Исус, аз се моля за всеки тук, всеки който чува гласът ми, всеки който ме чува през Интернет, Татко, аз се моля във всемогъщото име на нашият Господ Исус Христос, така, че Твоят Святи Дух, да почисти всяка лъжа, всяка осъждаща мисъл която е хванала корени, всяко обвинение на врагът което е посято, премахни ги, изтръгни ги, отрежи ги със семето в името на Исус Христос. Татко, аз порицавам всяка мисъл, всяка осъждаща и обвиняваща мисъл която произвежда страх, стрес, напрежение, Татко, премахни ги напълно от нашите животи. Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Твоят Дух. Татко премахни ги в името на Исус от нас, ние ти благодарим.” Сега кажете на Бог: „Татко аз ти благодаря, че делото на Исус в моят живот, е съвършено дело, Неговата кръв, е все достатъчна, тя е вечна, и тя вечно премахва всеки грах, всяко петно от грях и всички последствия. И чрез кръвта на Исус, аз съм квалифициран, моето семейство е квалифицирано, да получи всяко благословение от Бог, чудеса от Бог, защита от Бог, чрез кръвта на Исус, аз стоя праведен пред Бог, моята праведност е необратима, не може да бъде изгубена, тя е вечна, защото не е основана на моите дела а на изпитаните дела на Исус и Неговата кръв, в името на Исус, амин! Алелуя!
Слава на Господа. Бог да ви благослови, ще се видим отново

Топ 10 за изминалата година