Търсене в този блог

петък, 1 януари 2016 г.

Джоузеф Принс - "Да бъдеш потомство на Авраам, те прави неунищожим"


Искам да ви кажа нещо, което може да шокира някои от вас: на коя църква ходите, понякога може да означава избор между смърт и живот, понякога може да означава избор между бедност и благополучие, между умствена лудост и умствена стабилност. Има огромно значение какво слушате. Защото това което слушате е това в което вярвате. Това в което вярвате ще определи хода на вашата съдба. Амин, църква!
Аз не искам само да приемете Исус и да си мислите, аз свърших моята част, спасен съм завинаги. Това е истина, вие сте спасен чрез кръвта на Исус завинаги, но знаете ли, вие пропускате благословенията на Авраам. Аз не искам вие да изтърпите живота, аз искам да се наслаждавате на живота. Исус не е казал: Аз дойдох, за да можете да имате религия, и да я имате в по-голямо изобилие. Той е казал: Аз дойдох, за да можете да имате живот, не смърт – а живот, и живот по-изобилно! Амин!


 ДА БЪДЕШ ПОТОМСТВО НА АВРААМ, ТЕ ПРАВИ НЕУНИЩОЖИМ

Готови ли сте за словото? Хвалете Господа! Мисля, че стигаме до мястото, аз вярвам, че е така, където Бог отваря очите ни за истинската същност на завета с Авраам. Кажете: Завет на Авраам. Ще ви покажа няколко стиха от библията и ще ви кажа коя е причината за съществуването на Коледа, защо Исус трябваше да стане човешко същество, защо Исус трябваше да дойде в плът. Да видим набързо тези стихове: Евреи, глава 8, защо Исус трябваше да приеме човешка плът. Това е една от рядко проповядваните причини защо Исус трябваше да стане човешко същество.
Евреи 2:14-16 "Така както децата участват в плът и кръв, така и Той по подобен начин взе участие в същото ; така че чрез смърт Той да може да унищожи този, който имаше властта на смъртта, това е, дявола". - Радвам се, че библията определя този, който има властта на смъртта - "това е дявола", в случай че мислите че този, който има властта на смъртта е тъща ви или някой друг -(Хората се засмиват). Този, който има властта на смъртта е дявола. - "И да освободи тези, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина, Той не помогна на ангелите, но Той помогна на потомството на Авраам."
Прекрасни стихове от Светото писание! Ще отговоря на няколко въпроса. Защо Исус е приел плът и кръв? Второ: Как Исус унищожи дявола? Думата "унищожи" може да ви даде идеята, че дяволът е спрял да съществува, че вече не е наоколо. Но думата "унищожи" използвана в оригинала на гръцки означава "да анулира, да направи някого безсилен ". Така че, Той е унищожил дявола в този смисъл. След това ще видим кои са „тези, които Исус освободи“?( Евреи 2:15). Има група от хора, които Исус е дошъл да освободи. Така че кои са „тези"? Може би ние сме причислени към тях, защото „тези“ са: които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. Знаете ли, има хора, които се страхуват от смъртта и библията казва, че в резултат на това, те са в робство за цял живот. Ще ви дам пример - има хора, които се отказват да пътуват надалече, защото това изисква да се качат на самолет. Те се страхуват да се качат на самолет, защото се страхуват от смъртта. Така че, страхът от смъртта е робство. Той е причина за ограничаване живота на хората. Вместо Бог да им казва къде да отидат, страхът от смъртта им казва къде могат да отидат или какво не могат да направят. Това е сериозен въпрос, защото библията казва, че този страх ще доведе до робство за цял живот. Така че, Исус дойде "за да избави тези, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство“. Има само едно нещо, което води до избавление на хората от страха от смъртта: ако ние можем да им покажем как дяволът вече не може да ги убива. Нека само да ви кажа това- колко от вас знаят, че дявола убива? Ние сме виждали хора, чийто живот е бил отнет преди да им дойде времето и това не го е направил Бог, някой да умре преди да му дойде времето. Второ, ние сме виждали дявола да причинява болести и това също не го е направил Бог. Така че, очевидно дяволът има определена сила да убива. За ваша информация, в продължение на години съм проповядвал, и съм чувал и други да споделят това, че Исус е дошъл в плът, за да може чрез смърт да унищожи този, който е имал властта на смъртта (Евреи 2:14). Беше ни казано, че думата „имал“ властта на смъртта е в минало време. Все се чудех - ако дявола "е имал" властта на смъртта, тогава как все още убива? Дори невярващи са убивани или умират преди времето си. Но, всъщност думата "имал" на гръцки не се отнася към никакво време, нито към минало, нито към сегашно време, не е нито "имал", нито "има". Интернационалната версия на библията казва: "дяволът, имащ властта на смъртта". Така, че там не е използвана думата "имал". Дяволът все още има властта на смъртта. Но знаете ли какво? Сред определена група от хора, които Исус е освободил, дяволът не може да убива! Той не може да убива тези хора! Преди да продължим, искам да разбера дали проповядвам на правилната група хора: колко от вас искат да знаят как да бъдат сред тези, които Исус е освободил от страха от смъртта и дяволът не може да ги убие, нека да видя ръцете ви...(Хората вдигат ръце). Говоря на правилните хора. Отговорът се намира в този пасаж...още веднъж, Татко, виж тези хора... Колко от вас искат да бъдат хора, които са духовно имунизирани за атаките на дявола? Това не означава, че няма да бъдете изкушавани, означава че, дяволът не може да ви убива, във връзка с този откъс.
Преди всичко, нека отговоря на въпроса - защо Исус е дошъл в плът и кръв? Исус, противоположно на мнението на много хора, Исус не е станал човешко същество, само за да живее живот, който да послужи за пример за да го следваме. Това е само една малка част! Исус приема плът и кръв, за да умре! За да умре! Не е за да живее, а за да умре, защото като Бог, Той не може да умре. Но ако приеме плът и кръв, Той може да умре. Бог ни е дал смъртта на сина си с каква цел? Между другото, по време на Коледните празници, можете да видите на много места по магазините, бебето Исус в ясла направена от дърво, пълна със сено. Това не е точна илюстрация на това, което е било. Не показва красивият символичен акт на Мария, когато е увила Исус в плат, който при евреите е от същото естество като погребалния плат за увиване на мъртвите. После тя полага бебето Исус в ясла. В Израел яслите се правят от камък. Това е място, където се хранят животните. Ако отидете в Израел, можете да видите оборите на Соломон, където яслите за животните са направени от камък, не от дърво. Тя е положила бебето Исус в тази каменна ясла. Това е образ на погребването на Исус. Но днес гробът на Исус е празен. Гробът изсечен в скалата, който е като ясла, огромна ясла, сега е празен. Исус се е родил, за да умре! Той не е бил изненадан, че трябва да умре. Той е говорил, пророкувал е, че това ще се случи, казал е на учениците си, които не са повярвали, че трябва да умре. Той е дошъл с тази цел, да умре. Защо Той трябва да умре? Имаме много отговори на този въпрос в библията. Един от тях е- за да изчисти нашите грехове чрез своята кръв. Но една от важните причини, която не се проповядва често, е тази: За да може чрез смърт да анулира, да направи безсилен този, „който има властта на смъртта, това е дявола“. Така че неговата цел е да обърне оръжието на дявола срещу самия него. Както Давид, когато събаря Голиат на земята: Давид не е имал меч в ръцете си, така че е побягнал към Голиат, взел е меча на Голиат, и го е обезглавил. А мечът на дявола е смъртта. Така че Исус използва смърт, за да унищожи смъртта. Амин! Колко от вас разбраха това? Чрез смъртта той може да унищожи този, който е имал или имащия властта на смъртта, тоест дявола и да избави тези, които чрез страха от смъртта целия си живот са били подчинени на робство. Ще отговоря на въпроса: Кои са „тези“, които са освободени? Евреи 2:16 " Защото наистина, Той не помогна на ангелите, но  помогна на потомството на Авраам." Тук се казва, в контекста, че тези, които Той избавя не са ангелите, тези които Той откупва и на които дава помощ са потомството на Авраам. Знаете ли, че когато се говори за ангелите, това се отнася за падналите ангели? Знаете ли, че Бог никога не е откупил падналите ангели? Когато Луси (Луцифер-шеговито) паднал, когато Луцифер е паднал, той е взел една трета от ангелите с него. Така че Бог все още има две трети, нали?! Как така Бог не е откупил падналите ангели? Защо? Бог е откупил човека, но никога не е откупил ангелите! Бог помогна на човека, но не и на ангелите! Защото ангелите не са били изкушени, излъгани. Луцифер не е бил изкушен! Адам е бил изкушен. Луцифер чрез собствения си избор е отхвърлил Бог. Затова ревнува от всички нас, защото Исус ни е откупил. Амин! Той не е откупен. Има учения, които учат, че има последното помиряване, че дяволът ще се помири с Бог, но това не е истина. Това не е в библията, това е плод на въображението на някой човек. Трябва да бъдем много внимателни с терминологията в библията.
Библията не казва: Той помогна на естественото потомство на Авраам, което са евреите. Нека да обясня: Ако мислите, че "потомството на Авраам, на което Той дойде да помогне", че този стих, се отнася за самите евреи, тогава трябва да ви дам друг пасаж от библията, който ясно показва друго. Всъщност от наблюдение вие знаете, че почти 6 милиона от тях бяха унищожени по време на Втората световна война, от дявола. Дяволът е бил зад Хитлер, колко от вас разбират това? Изглежда, че дяволът е убил 6 милиона от тях. Това ли е била Божията воля за тях? Не! Каква е била Божията воля за тях? Изразена е с думите на Исус през сълзи, когато Той каза: О, Ерусалиме, Ерусалиме, как бих искал да те събера под крилата си. И така, защита е била предложена, но те са отхвърлили Исус Месията, от там историята на тяхното страдание в продължение на 2000 години. Така че това: Помогна на потомството на Авраам,- не се отнася за естествените наследници на Авраам. Има определена група, която Исус освобождава от страха от смъртта, която дяволът не може да убива. Смятаме да разберем това до края на службата. Заинтересовани ли сте? Не знам за вас, но аз искам да съм сред тези, които са освободени от страха от смъртта и които дяволът не може да убива. Амин! И така, не е естественото потомство, защото в Римляни 9:
Римляни 9:6. "…защото не всички са Израел, които са от Израел".
Това е шокиращо изявление. Представете си, отивате днес в Израел и казвате : Не целият Израел е от Израел…Апостол Павел го казва! И после казва:
Римляни 9:7,8 "Нито са всички деца, заради това, че са потомство на Авраам, но в Исаак, вашето потомство ще се наименува. – стих 8 е много важен -Тоест, тези които са децата по плът- естествения евреин- , тези не са децата на Бог: но децата на обещанието се считат за потомството." Кои са истинското потомство? Децата на обещанието. Така че и евреи, и езичници ( всички, които не са евреи) трябва да повярват в Христос, в Исус Христос, тогава те стават потомството, истинското потомство на Авраам. Разбирате ли? Ханаан е тук, и той е първият който ще ви каже, че пастор Принс не вярва в заместваща теология. Аз имам голяма любов към нацията Израел и повече от всичко друго, искам да видя евреите спасени, искам да видя спасението на Израел чрез Исус Христос, чрез Йешуа, нашия Месия! Но ние знаем, че това обещание, това потомство на Авраам, за което говори Бог, не е естественото потомство. Амин! Защото стих 8-ми казва: Тези, които са деца по плът- по плът са физическите наследници на Авраам – те не са децата на Бог, но децата на обещанието се смятат за потомството. Какво потомство? Потомството на Авраам! Тези, които принадлежат на Христос. Амин?! Усмихни се на съседа си и му кажи: Ти си дете на обещанието.- Ако това не е достатъчно: Галатяни, глава 3, стих 29 е много ясен. Искам всички вие заедно да го прочетете това, готови ли сте? Едно, две…готови ли сте?- Да, да!- Добре, едно…три:
Галатяни 3:29 " И ако вие сте Христови, тогава вие сте потомство на Авраам, и наследници съгласно обещанието".
Обърнете се към някого и му кажете: Аз съм наследник на обещанието, дете на обещанието! - Ако сте Христови, тогава сте потомство на Авраам! Ако сте Христови…тогава сте потомство на Авраам… и наследници съгласно обещанието! Ще ви кажа нещо. Вижте колко точен е Светият дух. Бог би могъл да каже това: Исус не помогна на ангелите, Той помогна на църквата. Но Той не казва: Църквата, нали? Много интересно! Но ние четохме: Ако сте Христови, тогава сте потомство на Авраам и наследници съгласно обещанието. Ще ви задам друг въпрос. Добре знаем, че дявола може да изтегли номера на невярващия по всяко време. Той може да ви направи какво ли не, ако сте невярващ, защото вие не сте под защитата на Христос. Мисля, че всички ние знаем това. Затова ние окуражаваме хората, когато чуят проповядването на добрите новини, да приемат Исус Христос, днес! "Сега е благоприятното време, днес е деня на спасението", (2Коринтяни 6:2). Може ли да чуя едно хубаво Амин! Днес е деня на спасението, сега е благоприятното време. Ние сме виждали случаи, не искам да изплаша никого, но е факт, виждали сме случаи, в които хората отлагаха спасението си. Ние познаваме, назад в историята на църквата, хора отлагаха спасението си и казваха, че когато станат на 18 ще приемат Исус, когато станат на 50 ще приемат Исус, докато преживяваха инцидент и умираха. Така че по всяко време, всеки един, слушайте внимателно, ако те са извън Христос, има опасност, те са в опасна територия, те са на дяволската територия. И дяволът може да изтегли номерът им по всяко време. Ние всички в тази църква знаем това, нали? Казвам всичко това в полза на моята интернационална публика. Амин?! Мисля, че тук всички знаете това. Ако сте невярващ, няма никаква защита! Но после, аз мисля , че по-дълбокия въпрос, който да зададем, е този: Виждали ли сте християни, които са умирали преди времето си? Виждали ли сте християни, на които най-неочаквано се случва някаква трагедия, изглежда че дяволът ги е убил, защото Бог определено не ги е убил. Виждали ли сте подобни неща да се случват? Това не е подвеждащ въпрос, между другото. Просто отговорете според това, което сте видели или преживели. Вярно ли е това? Има християни, които също са убивани. Не са толкова много, колкото са тези, които са без Христос, но до известна степен, все още има такива, вярно ли е? Така че, въпросът е зададен: Ако Исус е направил дявола безсилен над живота на потомството на Авраам, защото това е по същество, което казва целия контекст, Той прави силата на дявола да убива без ефект в живота на потомството на Авраам, тогава наша е отговорността да открием кой е потомството на Авраам. Така ли е? Затова казах преди малко, че библията е много внимателна с използването на езика. Бог не казва, там където пише: Господ не помогна на ангелите, Той помогна на потомството на Авраам, забележете Той не казва: Той помогна на църквата, въпреки, че думата църква е използвана от апостол Павел в Новия завет. Не казва: Той помогна на светиите, въпреки че думата светии е използвана в Новия завет. Библията е много точна: Той помогна на потомството на Авраам. Въпросът е в следното: Кой е потомство на Авраам? Не е естествения евреин, и тук се казва – ако вие сте Христови, тогава сте потомство на Авраам, наследници съгласно обещанието. Това е последния стих на глава 3, стих 29. Ако погледнете същата глава, стих 7, много е интересно:
Галатяни 3:7 „Следователно знайте, че само тези, които са от вярата са синове на Авраам“
Само тези, които са от вярата са синове на Авраам. Тези, които са от какво? - От вярата! Погледнете тук, църква. Ще ви кажа нещо, за което Бог ме коригира. Обичах да казвам, че аз съм благословеният на Бог, че съм благословеният на Господ Исус. Защо трябва да казвам, че съм благословен с благословенията на Авраам? Защо трябва да казвам, че съм потомство на Авраам? По-скоро бих казал, че съм потомство на Бог. Но Бог ме коригира. Бог казва: Това е причината много християни да не се радват на благословенията на Авраам. Те се радват на благословенията на църквата, но не и на благословенията на Авраам. - О, вие пропускате това, което ви казвам! Благословенията на Авраам, в по-голямата си част, са натурални неща. Той е имал богатство, имал е здраве. Най-голямото благословение, разбира се, е праведноста. Колко от вас са наясно с това, че Авраам е бил благословен от Бог и е станал много богат с добитък, сребро и злато, Авраам е станал здрав, той и жена му са живели по повече от сто години. Той е станал плодовит, жена му също и когато жена му умира на повече от 100 години, той се оженва пак и има още деца! Когато умира, библията казва, че той е бил сит на дни, сит на добри години, имал е добър живот. Амин! И библията ни казва, че благословенията на Авраам са наши. Но има нещо, което става като закон в небето, когато кажеш: Аз съм благословен с благословенията на Авраам. Когато Бог ме коригира, ми каза: „Сине, ти трябва да използваш името Авраам, ако искаш да видиш здравето и богатството да се проявят открито в живота ти“. Само една дума към  гостуващите в нашата църква: ние, в тази църква, вярваме, че резултатът от евангелието (благите/радостни вести) е здраве и богатство. В случай, че все още спорите дали здравето и богатството са дял от евангелието, ако смятате, че имате проблем с това, значи имате проблем с Исус, защото където и да е ходил Исус, е лекувал всички, на рибарите, които са се трудили цяла нощ, без да уловят нищо, Исус е дал количество риба, което е било толкова голямо, че е можело да скъса мрежите и дори да потопи корабите им, Исус е нахранил повече от 5000 човека и пак са му останали 12 кошници пълни с хляб, тогава вие имате проблем с Исус. За мен и моят дом, ние отдавна сме стигнали до съгласие относно до това, че здравето и богатството са нашия дял. Може ли да чуя едно хубаво Амин! Така че, ние нямаме никакво време за не-казващите. Ние сме отишли отвъд това. Здравето и богатството не са евангелието, здравето и богатството са резултат от евангелието! Казах: Здравето и богатството са резултат от евангелието! Евангелието се нарича евангелие на благодатта. Амин! Така че, Бог ме коригира, Бог ми каза: Има нещо, което става като закон в небето, свързано с използването на фразата: Благословенията на Авраам. Има общо с наследяването, каза Бог. Защото, когато Бог е дал обещание, обещанието е било към Авраам и неговото потомство, Исус Христос! И ако вие сте Христови, тогава вие сте потомство на Авраам. Така че не спирайте да изповядвате: "Аз съм благословен с благословенията на Авраам". Библията казва:
Галатяни 3:13 "Исус ни е откупил от проклятието на закона"...
Галатяни 3:14 „За да може благословението на Авраам да дойде върху нас... „
Не са благословенията на Данаил, не са благословенията на Йеремия, а е  благословението на Авраам! И колкото повече изповядвате това, толкова повече ще виждате благословенията на Авраам да се проявяват открито във вашия живот! Може ли да чуя едно хубаво амин? Амин! Библията е ясна: Тези, които са от вярата. Знаете ли, че има хора, които са приели Исус примерно в 1983 и сега казват, че са християни, но те вече не са от вярата. Знайте, че тези които са от вярата…! От вярата! От вярата! Те са синове на Авраам! Между другото гръцката дума за „вяра“ не е съществително, звучи като съществително, „вяра“ е съществително на английски и на български, но на гръцки няма съществително за „вяра“. Винаги се казва „вяра нещо“, винаги е „вярвайки“, глагол е! „Вяра“ винаги е глагол! Няма такова нещо като „бях повярвал 1983-та“, не, винаги е „вярвайки“. Слушате ли ме? Навлизаме по-дълбоко, затова ме следвайте сега. Аз вярвам с цялото си сърце, че вие ще бъдете сред тези, които Исус освободи! Вие ще разберете ясно какво означава да сте потомство на Авраам. Бог можеше да каже: Исус помага на църквата, но Той не каза това. Той можеше да каже: Той помага на светиите, но Той не каза това, въпреки, че светиите би трябвало да съставляват потомството на Авраам. Той каза: Той помага на потомството на Авраам. И така, нека да продължим по-нататък. Ако видите думата „следователно“ винаги търсете защо е „следователно“. Думата „следователно“ е там заради предния стих. Нека да погледнем контекста, каква е тази вяра.
Галатяни 3:6, 7 "Точно както Авраам повярва на Бог, и това му беше счетено за праведност. Следователно знайте, че само тези, които са от вярата, са синове на Авраам“
От контекста е много ясно, че тази вяра е да вярвате, че сте праведни, по начина по който Авраам е бил праведен, праведен, не заради закона, праведен чрез вяра! Знаете ли, че има християни, които се борят срещу истината за праведност чрез вяра. Това не е потомството на Авраам. Има хора, които се борят срещу тази истина! И ако това не е достатъчно, този стих, Тези, които са от вярата са синове на Авраам, е преплетен със стих 8. Стих 8-ми казва:
Галатяни 3:8 " и Светото писание, предвиждайки, че Бог щеше да направи праведни езичниците чрез вяра,…“
Какъв е въпроса, каква е главната тема – праведност чрез вяра. Така че контекста е много ясен, хора – че колкото повече вярвате, че сте праведни чрез вяра, вие сте потомство на Авраам, което Сатана не може да докосне. Затова библията казва в Исая 54:17 казва:
Исая 54:17 Нито едно оръжие направено срещу теб няма да успее"...
И как завършва този стих? –
Исая 54:17 …" И тяхната праведност е от мен, казва ГОСПОД".
Вие трябва да вярвате…затова дяволът се бори със зъби и нокти срещу това учение. И той ще се опита да унищожи характера на този, който проповядва тази истина! Защо? Защото това има общо, слушайте, това има общо с наследство, има общо с благословенията на Авраам. Този, който има благословенията на Авраам, ще управлява света. Защото в Римляни 4:13 се казва:
Римляни 4:13 "Обещанието, че той ще бъде наследник на света не беше към Авраам или към неговото потомство чрез закона, но чрез праведноста от вяра.“
Така че ние отговорихме на въпроса: Защо Исус прие плът и кръв? Защото като Бог Той не може да умре. Така че, Той прие плът и кръв, за да може да умре. Номер 2: Как Исус ни освободи? Като направи дявола безсилен, този който има властта на смъртта. Но над чии животи, кои са тези, които са облагодетелстваните от това, което Исус направи? Кои са облагодетелстваните, физическите наследници на Авраам? Не, Павел доказва това! Църквата като цяло? Да и не! Ние доказахме, че са тези, които са от вярата, тези които вярват, че са праведни чрез вяра. И после, библията казва тук, в стих 9:
Галатяни 3:9 "Така че тези, които са от вярата , от тази вяра, темата преди това говори за оправдаване на езичниците чрез вяра, тогава тези, които са от праведност чрез вяра, са благословени с вярващия Авраам".
Вижте тази фраза- "вярващия Авраам"- във вдъхновените от Светия дух писма на апостол Павел. Знаете ли, че Авраам сега, в небето е все още вярващ, че е праведен? Защото думата "вярващ" е винаги в сегашно време. Тези, които са от вярата, са благословени с вярващия Авраам! Това има общо с благословенията на Авраам, слушайте църква, ние не сме благословени с Давид, не сме благословени с Данаил, не сме благословени с Ной, ние сме благословени с благословенията на Авраам. Но, пастор Принс, еди-кой си, библията казва, е умрял млад. -Аз не съм благословен с благословенията на еди-кой си, аз съм благословен с благословенията на Авраам, който е живял дълго. Амин! Но, пастор Принс, еди-кой си, на 60 години е казал, че е уморен. -Аз не съм благословен с благословенията на еди-кой си от Стария завет, аз съм благословен с благословенията на Авраам, който е имал подновена младост в старостта си, когато е бил на 100 години. Но, пастор Принс, този светец от Стария завет е бил беден. - Аз не съм благословен с благословенията на светеца от Стария завет, аз съм благословен с благословенията на Авраам, който е бил много богат - с добитък, сребро и злато. А вие, дами, вие сте дъщери на Сара, и Сара е единствената жена, на която младостта е била подновена в старостта. Толкова подновена, че двама царе, двама далечни царе са я искали за харемите си. И знаете ли, тези далечни царе, те не са били способни да видят духовната красота на Сара, те са реагирали на това, което виждат с очите си. Те са реагирали според физическите си усещания. Така че, очевидно Бог е направил нещо физическо с външния вид на Сара! Затова нека не се опитваме да разводняваме или да приемаме за духовно това, което Бог не е направил духовно. Благословението на Авраам е наше! Но то идва, когато ние вярваме, че сме праведни чрез вяра. Може ли да чуя едно хубаво амин, църква! Следвате ли това, което казвам? Прекрасна е свободата, която имаме, когато можем да летим със самолет без никакъв страх. Понякога виждам християни, които, ако самолета влезе в зона на турбулентност, започват да се молят. Не мислите ли, че е малко късно за това? Няма никакъв начин да избягате, нали знаете? Няма парашут, който да сграбчите! Понякога виждам хора, когато самолета влезе в турбулентна зона, те стискат толкова здраво дръжките на седалките си, че кокалчетата на пръстите им побеляват от стискане. Какво се опитвате да направите, да издигнете самолета? Ако тръгне надолу, никакъв начин за издърпване нагоре няма да помогне. Спомням си един случай, преди години, по времето по което още не бях женен, преди доста години, пътувах в Щатите, беше вътрешен полет, една много изискана дама беше седнала до мен, приличаше на бизнес дама. Тя се държеше за ръкохватката на седалката, а самолета още не беше излетял. Тя се държеше за ръкохватката, което се виждаше по побелелите кокалчета на пръстите и. Започна да плаче, затова се обърнах към нея и попитах: Лейди, мога ли да ви помогна? Има ли проблем, боли ли ви нещо? - Но тя ми каза: Не, не, аз винаги минавам през това, когато летя. И тази дама, по-късно открих че тя е топ-мениджър на една от топ -фирмите в Америка от рода на IBM, не е IBM, но като IBM, аз няма да спомена името и, тази жена трябваше да лети много често. " Така е всеки път като летя, все още имам този страх, страх от летене". Аз и казах: Лейди, не се тревожете, казах - окей, аз трябва да ви кажа какво казах - не се тревожете, аз съм на борда. Така казах.- Сега вие ще кажете: Трябваше да и кажеш, че Исус е на борда, но не, аз бавно подготвях почвата! Казах и: Не се тревожете, аз съм на борда. После и казах: Имам обещание от Исус, че когато аз хвана самолет, той никога няма да падне! Може ли да чуя едно хубаво амин? Започнах да и проповядвам за Исус, и знаете ли какво? - Тя прие Исус. Докато полетът продължаваше полета си, тя прие Исус, беше много развълнувана, каза ми: Много ви благодаря, и аз и казах къде може да намери добра, харизматична църква, където Исус да е центъра на проповядването. Алелуя! Знаете ли, хората имат всякакви погрешни схващания относно смъртта. Например, ще чуете хората да казват неща, които въобще не са основани на библията. Например: Има време, в което ти е писано да умреш. - Това не е в съответствие с библията. Времето да умреш е когато ти кажеш, че е време. Защото библията казва: " С дълъг живот ще го удовлетворя" Псалми 91:16. Удовлетворението е критерият. Някои хора са удовлетворени с 90 години живот. Но някои хора не са удовлетворени с 90 години живот. Те казват: Боже, аз не съм удовлетворен. Бог казва: Добре, тогава продължавай, с дълъг живот ще те удовлетворя! Амин. Добре, пастор Принс, но аз вярвам, че като ти дойде времето за умиране - умираш! Добре, но тогава по-добре не се качвайте на самолет, защото нека да приемем, че не е дошло времето ви да умирате, но на самолета има още много хора, знаете ли това? Нека да приемем, че не е настъпило времето ви за умиране, но е настъпило времето за умиране на някой друг! Дошло е времето за умиране на някой, следователно той ще свали долу всички вас. Какво ще кажете, ако е време на пилота на самолета да умре? Така че това е лудост! Никой не спира да се замисли за малко, че в това няма смисъл, това дори не е библейско. Амин!
Библията говори за господство над смъртта. Сега, чуйте апостол Павел, ако има някой, който трябва да следваме, това е апостол Павел. Той казва: Бъдете мои последователи, както съм и аз на Христос" 1Коринтяни11:1 Знаете ли какво е казал апостол Павел? Слушайте и помислете за дързостта  на този човек: „Аз съм в дилема (труден избор между две противоположни възможности), понеже имам желание да си отида и да бъда с Христос, което е далеч по-добре, но да остана в плътта е по-нужно за вас“ Филипяни 1:24,25. -Така че предполагам ще остана в плътта.- Звучи като някой, който има власт над смъртта! Амин! Той казва: Аз искам да бъда с Христос, което е далеч по-добре, но да остана в плътта, вие се нуждаете от мен да остана в плът, така че предполагам ще поостана за известно време в плътта. Звучи като някой, който има власт над смъртта?! Разбирате ли това? Но, пастор Принс, Павел е умрял ката мъченик? Не, не и преди да е казал: Аз съм се бил в добрата битка, завършил съм пътя си, опазил съм вярата. 2 Тимотей 4:7. Един път попитах Господ: Защо не си го оставил да доживее до дълбока старост и тогава да умре? – Той вече каза, че не е можел да дочака да отиде на небето. За него, да умре от болест, бил е до такава степен пълен с възкресяващ живот, че за него да умре от болест е било немислимо, болестта не е можела да намери място в тялото на Павел! Най-бързия начин да отиде при Исус и да го прослави е бил да умре за Исус. Вероятно преди да загуби главата си , той е погледнал към палача си и се е усмихнал с най- възхитителната усмивка, която трябва да е шокирала човека. Това е била най-прославящата Исус смърт. Някой ще каже: Но, пастор Принс, той е бил първият мъченик на църквата, не е имал избор и затова е умрял. Не, не е така. Павел е бил пребиван с камъни повече от веднъж. Но после е ставал и си е тръгвал. Жив! Стефан е умрял, защото Стефан е казал: Господи Исусе, приеми моя дух. В силата на езика има смърт и живот. Притчи 18:21. Езикът! "Лашон" е "език" на еврейски. Хвалете Господа! Амин! Да ви даде Господ добър "лашон"! Църква, важно е да вярваме правилно.
Кой е потомство на Авраам? Ние доказахме - тези които са от вярата. Каква вяра?- Праведност чрез вяра! Тези които вярват! Праведноста от вяра не е нещо статично, пасивно. Това е нещо, което трябва да вярвате всеки един ден, денонощно, защото навън има сили, има гласове, които ще чуете, дявола ще позволи някои учения да попаднат във вашите ръце, учения идващи дори от религиозни водачи, те ще искат да разклатят вярата ви в праведноста ви чрез вяра, което е същността на евангелието. Амин. Колко от вас познават християни, които водят борба срещу това послание. Всъщност те са Христови, но нямат ефективно резултатите, които произтичат от знаенето и изповядването на истината, че са потомство на Авраам. Колко от вас разбират това? Затова Светият дух много внимателно подбира думите. Той е можел да каже " Той помогна на църквата", но вместо това е казал: " на потомството на Авраам". Светият дух не използва думите безцелно, както ние ги използваме. Той използва думите с цел да обучава, в тях има точност, прецизност: и тук всички хора казват? - Амин!
Следващия красив стих, погледнете това:
Галатяни 3:9 "Така че тези, които са от вярата са благословени с вярващия Авраам.“
Галатяни 3:10 "Защото всички, които са от делата на закона са под проклятие"
С други думи, ако вие вярвате, че трябва да спазвате закона, за да бъдете праведни, вие сте под проклятие. Прочели ли сте внимателно този стих? Той дори не казва: Всички, които са нарушили закона, той казва: Всички които са от делата, са под проклятие! Вие или вярвате, че сте праведни чрез вяра или вярвате, че сте праведни, защото спазвате закона. Затова не виждаме тези благословения да се проявяват твърде много дори между вярващите днес, защото много вярващи дори не използват думата " Авраам". Но Бог е казал на Авраам: Чрез теб хората ще се благославят. (Битие 28:14). Това е оригиналният еврейски. Така е написано в оригинала на библията на еврейски, Бог казва на Авраам: Чрез теб, чрез твоето име, хората ще се благославят. Ние сме го направили. Затова хората се чудят как е възможно тази църква да вижда удивителни благословения. Така е, защото ние използваме името "Авраам". Амин. Но, пасторе, името на Исус е което трябва да използваме. Така е, името на Исус е над всяко друго име (Филипяни 2:9), но Бог зачита юридическите термини. Когато се отнася за благословения, става въпрос за благословенията на Авраам, получени чрез името на Исус. Кажете това: Моите деца са благословени с благословенията на Авраам. Когато докосвате детето си, казвайте му: Благословенията на Авраам да са върху теб! Нека народи да ти служат!(Битие 27:29) Амин! Бог да ти даде от росата на небето и тлъстината на земята! (Битие 27:28) Това е, което казвам на Джесика: Бог да ти даде от росата на небето и тлъстината на земята! Амин. Вие сте благословени с благословенията на Авраам. Призовавайте името, Бог казва: Произнасяйте името ми над децата, амин, или името. Бог ни направи като Ефраим и Манасия – това е името, но не на Бог, а на племената. Амин?! Разбрахте ли това, което казвам? С чии благословения сте благословени?- С благословенията на Авраам.          
Ще завърша с този случай от библията. Бог ми каза това, Бог ми каза да кажа на хората от това събрание днес следното: Въпреки, че сте вярващи, ако има неща, които се развиват в тялото ви, болест или нещо друго, ако има финансови проблеми в живота ви, в момента в който повярвате и реално станете потомство на Авраам, животът осигурен на този тумор, животът осигурен на тази болест е прекратен, в момента в който повярвате! И този тумор ще изсъхне, ще загуби силата си и ще изчезне от вашето тяло, така казва Господ, в името на Исус, амин! Сега, ще ви покажа един случай от библията, който да ви покаже, че дори ако точно сега се случва нещо в живота ви, което не би трябвало да се случва, в момента в който вие станете потомство на Авраам, то спира. Вижте това, това е случай от живота на Исус, в Лука 13. „Исус учеше хората в една от синагогите, в събота“. Какво правеше? –Учеше хората. Знаете ли, че Господ обича да учи хората? Той е същият вчера, днес и завинаги! И Той все още ни учи. Той обича да ни учи. Ако сте дошли тук днес, очаквайки да чуете човек, ще останете разочаровани. Но "Христос в мен, надеждата на слава" (Колосяни 1:27) е този, който проповядва. Амин! Не мислете нито за момент, че чудесното красноречие на пастор Принс е причина църквата му да се увеличава толкова бързо. Причината е Христос в него! Амин! Тук се казва, Той учеше хората в една от синагогите, в събота.
Лука 13:11 "И ето една жена, която имаше дух (или демон) на болест в продължение на осемнадесет години; тя беше сгърбена (с ясно очертано силно изкривяване) и не можеше никак да се изправи."
Това е дълго време, нали, 18 години! Силно изкривена, неспособна да стои изправена. Сега, ако вие я заведете при хиропрактор, (който лекува чрез манипулации по гръбначния стълб и ставите), той ще ви каже: Има някакъв проблем с нерв, някакъв проблем с гръбначния стълб. Вероятно ще ви даде  името на заболяването, но знаете ли как го нарича библията? - Демон на болест. Ако можехте да я заведете при лекар, лекарят сигурно щеше да постави някоя сложна многословна диагноза за нейното състояние. Но библията нарича нейното състояние така: Тя има демон на болест. И това е добра новина. Знаете ли защо? Защото тя самата не е демон. Но ако тя има демон, можете да го изгоните в името на Исус. Това е добра новина! Това е добра новина, вие можете да го изгоните в името на Исус! Сега, ние харизматичните християни за нещастие....между другото, аз все още съм харизматичен християнин, но ние харизматичните християни се ползваме с лоша слава заради това, че учим хората на съзнание за дявола. Ние говорим: Дяволът, дяволът, дяволът....през цялото време. Спомням си преди години, преди да започнем службата, ние връзвахме дявола, ние командвахме дявола да напусне и т.н. И така хората станаха със съзнание за дявола. Получава се така, че ние учим хората как да практикуват присъствието на дявола. А би трябвало да ги учим как да практикуват присъствието на Исус. Така ли е? Не казвам, че демони не съществуват, те са реални. Но по-важното е, че всички ние, слушайте внимателно, всички ние имаме Светият дух вътре в нас. Всъщност ние сме свръхестествени хора. Всички вие, младите хора ще харесат това, всички вие сте герои. Има вик в сърцето на човека за свръхестественото! Нещо в нас знае, че ние не сме родени за празно бърборене и за скуката на живота. Ние не сме родени за естественото на живота, ние сме родени за свръхестественото, ние сме родени за грандиозни неща, защото нашия Бог е свръхестествен! Амин! И всъщност ние сме единствените с тези духовни дарове (подаръци). В действителност, независимо дали ви харесва или не, хората още от времето на апостол Павел са наричали себе си - аз съм мъж на благодатта, жена на благодатта, това е значението на думата "харизматичен. Думата "карис" (от която идва думата харизматичен) от гръцки се превежда "благодат" . Подаръците (даровете) на Светия дух се наричат "каризматас" т.е. подаръци на благодат, не са наречени духовни дарове, а дарове на благодат. Така че има дар да поглеждате в бъдещето за доброто на хората, нарича се слово на мъдрост. Има време когато съветвате някой и Бог ви дава слово на знание. В книгата Деяния на апостолите дори имаме описан случай на телепортация, когато след като Филип е свършил да проповядва, е бил телепортиран на друго място. Амин. Така че ние имаме нещо, което е истинско, ние имаме реалното нещо! Алелуя! Ще завършим с тази история:
Лука 13:11,12 „И ето една жена, която имаше дух на болест в продължение на осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, свободна си от болестта си.“
Преди години, сред харизматичните кръгове ми беше казано - затова не превръщайте нищо в закон - беше ми казано, че за да освобождаваш хора от демони, трябва да се обърнеш към демона, трябва да говориш на демона, трябва да командваш демона. Тази жена е била вързана от демон на болест, но Исус е говорил на нея, не е говорил на демона. Той е казал на нея: Жено, ти си освободена от болестта си, и демона е напуснал. Мисля, че повечето пъти е по-добре да говорим на хората, вместо на демоните. Сега, той не е говорил на демона, не е нарекъл демона: Жено! Но, пасторе, ти не разбираш, това е демон на болест. Не, не, не, Той е говорил на нея. Той е казал на нея: Жено, освободена си от болестта си. Има всякакви теории в харизматичните кръгове, например, за да бъдеш освободен, трябва да наречеш по име демона, в противен случай няма да бъдеш освободен. Да ви кажа, много пъти по време на службата, когато хората вдигнат ръце във възхвала на Бог, демони напускат, те се махат, човече! Затова се чувствате леки и свободни след службата. Например, когато Анджи започне да пее, казвам ви, демоните се махат…
"Жено, ти си освободена от болестта си" . Исус произнася думите, че тя е свободна. Вижте това, казах всичко това , за да ви покажа следното, това е главното, всъщност. Библията казва, че след като е изговорил думите, които я освобождават, Исус е положил ръце върху нея. След което:
Лука 13:13 "Тя се изправи и славеше Бога"
Обърнете внимание на поведението на началника на синагогата, това в наши дни би бил пастора на църквата. Вижте неговото отношение:
Лука 13: 14 " Началникът на синагогата отговори с възмущение, защото Исус беше излекувал в съботния ден"….
Вижте сега, той не е бил ядосан, защото Исус не е могъл да я излекува или защото не е вярвал, че Исус е можел да лекува. Той е бил ядосан, защото Исус е излекувал човек! В съботния ден!
Лука 13:14 „… И той каза на хората..." Вижте, ако вие сте лицемер, вие не можете да говорите директно на хората, както например можете да говорите в нашата църква. Нашата църква служи за духовно хранене, не за разрушаване. Ако някой човек ви подведе, изправете се срещу човека очи в очи. Не причинявайте разруха, не разрушавайте хиляда човека, само за да зашлевите един. Някои пастори правят това. Конфронтирайте човека, църковния амвон е за хранене на човешкия дух и душа, за снабдяване.  Амин. Началникът на синагогата не се обръща към Исус, а се обръща към хората:
Лука 13:14 „…Има 6 дена, в които хората трябва да работят, затова идвайте и бъдете лекувани в тези дни, а не в съботния ден."
Един от членовете на неговата църква току-що е бил излекуван! От 18-години робство...и този човек е ядосан, не защото Исус не е можел да лекува! Исус е излекувал човек! Но …в съботния ден! С лидери като този, кой има нужда от дявола?! " Има 6 дена, в които хората трябва да работят, затова идвайте и бъдете лекувани в тези дни, а не в съботния ден." Вижте отговора на Исус:
Лука 13:15 " Тогава Господ му отговори и каза, Лицемер, всеки един от вас не отвързва ли в събота вола или магарето си от яслите , и го води да го напои?"
Сега, вижте това:
Лука 13:16 " И не е ли трябвало тази жена, бидейки (в този настоящ момент) дъщеря на Авраам, която Сатана е вързал (помислете върху това!) , ето,  18 години, да бъде развързана от неговата връзка (окови) през съботния ден?"
Забележете, че точно в този момент тази жена бидейки дъщеря на Авраам е трябвало да бъде освободена! В момента, в който тя действително, ефективно е станала дъщеря на Авраам чрез вярата си в Исус, Господ е казал: "Как е възможно тя да не бъде освободена?“. Не знам дали успяхте напълно да уловите това, което казвам. Знаете ли, всички хора в синагогата са били физически наследници, потомци на Авраам. Какво има предвид Исус, когато казва: "Бидейки дъщеря на Авраам"? Той не се обръща към физическите потомци на Авраам. Обръща се към жената, защото тя е повярвала. В момента, в който е повярвала, Господ не е могъл да направи друго, освен да игнорира всички останали и да насочи всичките си усилия към нея. Моментът, в който тя е повярвала, точно в този момент, тя реално е станала син или в случая, дъщеря на Авраам.
Цялото небесно множество ще застане до вас чрез завета, който Бог е направил с Авраам, и ще каже: Не би ли трябвало този мъж, бидейки син на Авраам, да бъде освободен сега, когато вярва?! Не би ли трябвало тази жена, бидейки дъщеря на Авраам, да бъде освободена от тази болест?! Не би ли трябвало този мъж да бъде благословен и да бъде отвързан от връзката на финансовия си дълг? Цялото небесно множество ще застане до вас и ще извика: Не трябва ли този потомък на Авраам да бъде освободен?! Амин! Не мислите ли, че е имало и други хора в синагогата, които са имали болести? Но кой е бил излекуван? Само един човек! Защо? Защото Бог не принуждава. Ще ви кажа нещо, което може би ще ви е трудно да разберете. Бог не действа просто където има нужда. Ако е така Той ще действа в Етиопия, Сомалия през цялото време. Бог работи където има вяра. В момента, в който имате вяра, вие активирате завета на Бог с Авраам. Лидери, слушайте, вие или ще бъдете лидер подобен на Исус или ще бъдете лидер подобен на този началник на синагогата - неговият начин на мислене е според закона:
Лука 13:14 "Има 6 дена, в които хората трябва да работят"
Неговото „трябва“ е това: Хората трябва да работят! Исусовото "трябва" е друго: "Не трябва ли тази жена да бъде освободена?" Началникът на синагогата казва: "Хората трябва да работят", преди да може Бог да ги благослови. Мисленето на Исус е: В момента в който ти си! потомство на Авраам, ти си свободен! Не се отнася за правенето, а за това кой си – потомство но Авраам. Амин! О, Алелуя! Алелуя!
Нека да зададем финалните въпроси. Колко от вас искат да бъдат като тази жена, да могат да стоят изправени, свободни от болест, робство продължило 18 години, помислете колко дълго е това! Кой е вързал жената? Исус е казал, че е Сатана. Самият Исус е казал: "Която Сатана е вързал". Исус е който ви освобождава и никога не ви връзва! Амин.
Колко от вас искат да стигнат до този последен етап, когато стоите изправени, благословени с всички благословения на Авраам? Без да разпознава хората само по сандалите им, виждаща лицата им, стояща изправена, праведна, благословена, дъщеря на Авраам! Но знаете ли какво? Само да искате това, не е отговора. Само да искате да бъдете излекувани, не ви изцелява. Само да искате да преуспеете, не е причина да преуспеете. Преди тя да отиде в синагогата, тя е била физическа дъщеря на Авраам. Да проследим историята, как тя е станала (духовна) дъщеря на Авраам. Какво се е случило, което я е направило дъщеря на Авраам по ефективен начин (в действителност- не по кръв, а чрез вяра). Да видим стих 10: " Исус учеше", Исус УЧЕШЕ хората: вярата идва чрез слушане, а слушането, чрез словото на Бог.
Все още си спомням, преди няколко години, бях в Норвегия, проповядвах на конференция в християнския център в Осло. Един човек, който е бил на конференцията, дал на свой приятел, глух с едното ухо, да чуе проповедта ми от конференцията на запис. Само чрез слушане, по някое време, не знаем кога, той в действителност, ефективно е станал син на Авраам. Тогава ухото, с което не чувал, се отворило. Преди да чуе записа, той е бил християнин. Бил е част от църквата. Но докато е слушал, по някое време е започнал да вярва, че е потомство на Авраам и действително е започнал да бъде син на Авраам. Цялото небесно множество е извикало: Не трябва ли неговото ухо да бъде отворено? Слушате ли, църква? Спомням си за друг човек, този път в Холандия. Заради контузия на врата е имал жестока болка, която се движела нагоре и надолу по целия му гръб, каза той. Всеки ден в продължение на няколко години той е имал тази болка всеки един ден. Той бил с моя приятел Марсел, пастор в Холандия. Марсел, докато карал, слушал моя проповед в колата си. Човекът каза, че седял отзад, полузаспал, слушайки проповедта ми. Аз съм казал нещо в проповедта, и той изведнъж си казал: Господи, аз вярвам това, което каза току-що пастор Принс, аз вярвам в това! И целият му гръб, цялата болка изведнъж го оставила, просто така, и това се случило напълно естествено, в момента в който той е повярвал, че е потомство на Авраам. Така че знаете ли какво ще ви посъветвам? Не просто казвайте на хората: Бог иска да ви излекува и т.н., заведете ги направо при правилното слушане. Ако познавате някой, който минава през труден период, докторите са му поставили диагноза на определена болест или е в болница, най-доброто което можете да направите за него/нея е да вземете мр3-ка, да запишете всичките ми проповеди и да му ги дадете. Или ако вие сте в болницата, докато лежите в леглото, продължавайте да слушате. Ако дяволът атакува тялото ви денонощно, не трябва ли да слушате денонощно? Амин! Слушайте и продължавайте да слушате, и вие няма да знаете кога, няма да знаете как, но вярата ви ще расте, защото вярата идва чрез слушане. Важно е също да слушате правилното нещо, знаете нали? Тази жена е страдала в продължение на 18 години, предполагаме, че тя е ходела в синагогата в продължение на много време, вероятно 18 години. Не смятате ли, че тя всяка събота е слушала този управител на синагогата да проповядва относно определена част от светото писание? Само да четете библията без откровение от Светия дух няма да помогне. Защото жената е слушала проповядването на управителя на синагогата, но има нещо в проповядването на Исус, Той е разкрил сърцето на Бог! Той е накарал жената да повярва.
Искам да ви кажа нещо, което може да шокира някои от вас: на коя църква ходите, понякога може да означава избор между смърт и живот, понякога може да означава избор между бедност и благополучие, между умствена лудост и умствена стабилност. Има огромно значение какво слушате. Защото това което слушате е това в което вярвате. Това в което вярвате ще определи хода на вашата съдба. Амин, църква! Така че най-доброто нещо, което можете да направите за хората, които са пълни със страхове е да им дадете, обичайте ги достатъчно, за да им купите МР3, научете ги как да слушат непрекъснато, това е прекрасен подарък. Вижте, аз не вярвам, че Бог е дал на света iPod (музикални устройства) само за да слушаме рап-музика. Бог е дал на света iPod, защото Pods („pod“ означава „шушулка със семена“) носят в себе си семена, и семето би трябвало да бъде словото на живия Бог! Амин. Когато непрекъснатото слушате, постоянното се храните със словото, без да знаете как, някой ден изведнъж словото на Бог пада от ума ви в сърцето ви, след което вие просто знаете, че знаете тази истина и никой демон или дякон не може да ви разубеди. И това е времето, когато цялото небесно множество ще извика, всички ангели ще извикат: Не трябва ли тази жена да бъде освободена от това заробване. Слушайте внимателно, това което Бог ми каза да ви кажа е че, дори ако някаква болест е започнала да се развива в тялото ви, ако точно сега имате огромен финансов дълг, това няма значение. От момента в който СТЕ дъщеря на Авраам, всичко това спира! Не ме интересува, дори това да е продължило 18 години, то спира. Амин! Хвалете Господа! То е почти като това: вие нямате друг избор освен да бъдете излекувани чрез завета на Авраам с Бог, вие не можете да направите нищо друго, освен да преуспявате, вие не можете да бъдете други, освен свободни. Господ е заявил това очевидно, ясно и категорично, много ясно, много категорично: Не трябва ли тази жена… Това е почти като задължение, небето има задължение към нея да не я остави в същото състояние! „ Не трябва ли…“ Момента в който повярвате и ставате (духовно) потомство на Авраам, цялото небе извиква към Бог за завета който Той е направил с Авраам. Амин! Слушате ли, църква? Бог ви обича! Бог ви обича! За мен не е важно просто да ви накарам да идвате на църква и когато попълвате формуляр следващия път там където пише религия да напишете: християнин. Аз не искам само да приемете Исус и да си мислите, аз свърших моята част, спасен съм завинаги. Това е истина, вие сте спасен чрез кръвта на Исус завинаги, но знаете ли, вие пропускате благословенията на Авраам. Аз не искам вие да изтърпите живота, аз искам да се наслаждавате на живота. Исус не е казал: Аз дойдох, за да можете да имате религия, и да я имате в по-голямо изобилие. Той е казал: Аз дойдох, за да можете да имате живот, не смърт – а живот, и живот по-изобилно! Амин!
Наведете глави и затворете очи всички. Проповядването ме направи щастлив! Искам да ви дам възможност, на всеки един от вас, който още не е приел този чудесен Исус Христос, Сина на живия Бог като свой Спасител, вие преди малко чухте какво е казал Исус: Аз дойдох, за да можете да имате живот. Едно е да имате сърце, което бие в тялото ви, едно е просто да съществувате, не се спускайте просто по течението на живота, плувайте срещу течението, преуспявайте, живейте, Исус дойде, за да можете вие да имате живот, и да го имате в още повече изобилие. Затова Бог изпрати Сина си. Това е причината за Коледа. Днес, преди да напуснете това място, вие можете да бъдете потомство на Авраам. Можете да бъдете дете на живия Бог, можете да бъдете онзи на когото Бог е казал: Ти си наследник на обещанието – „деца на обещанието“. Готови ли сте? Ще ви дам тази възможност. Исус дойде, за да умре, и Той умря на кръста! Защо? Защото на кръста Той стана теб, за да можеш ти да станеш Него. Той понесе твоя срам, за да можеш ти да носиш Неговата слава и чест. Той понесе короната от тръни на главата си, символ на проклятието, за да можеш ти да имаш мир, който човешкия ум не може да схване. Синът на Бог стана човек, за да може човекът да стане син на Бог. Бог е тук, аз просто чувствам как Неговото сърце достига всеки от вас, просто го чувствам, има красиво помазание на това място. И Бог казва: Ела, бъди част от наследяването, което направих с Авраам. Наслаждавай се на щедрите, безмерни, богати благословения, които имам приготвени за теб, които обещах на Авраам. Искам те толкова благословен, колкото вярващия Авраам. Ти можеш да бъдеш потомство на Авраам, потомство на обещанието, потомство, което привлича цялата благосклонност и благословения на Бог. Защото Исус стана теб! Истинското потомство на Авраам- Йешуа, Исус Христос стана теб, за да можеш ти да станеш потомство на Авраам. Всички присъстващи тук, които искат да се помоля за тях, които искат да бъдат потомство на Авраам, които искат да станат деца на Бог, които искат греховете им да бъдат простени, които искат живот, и живот в още повече изобилие, които искат Исус в живота си, вдигнете ръка високо. Просто вдигнете ръцете си високо. Чрез вдигането на ръцете си вие казвате на Бог в небето: Аз искам Исус в живота си. Благодаря за вдигнатите ръце. Бог да ви благослови. Хвалете Господ. Благодаря ти, Татко! Алелуя! Има ли други? Сега е времето да отговорите. Днес е деня на спасението. Сега е приемливото време. Има ли още някой? Просто вдигнете ръцете си. Виждам тази вдигната ръка. Някой друг? Просто вдигнете високо ръката си, никой не ви гледа. Благодаря за вдигането на ръцете ви. Бог да ви благослови. Има ли още някой? -Пасторе, да не ме пропуснете. Аз искам да бъда потомство на Авраам.- Просто вдигнете ръка. Бог е обещал и Бог не може да лъже. Виждам ръцете ви, Бог да ви благослови. Бих искал да поканя всички вас, които вдигнахте ръце, всички които искат да приемат Исус, изправете се, елате напред да приемете Исус. Хвалете Господа. Амин! Не оставайте седнали, сега е времето да дойдете. Алелуя. Хайде църква, поздравете ги. Ако знаете че се нуждаете от Исус, сега е времето да го приемете в живота си. Алелуя, хвалете Господа. Благодаря ти Господи Исусе. Амин.
Нека всички да кажем това: Вдигнете ръцете си в акт на вяра, затворете очи, сега кажете това на Бог от сърце. Кажете: Татко, колко добър Бог си! Ти ме обичаше, преди въобще да съм те познавал. И ти изпрати своя любим син, Исус Христос да умре за мен на кръста. Исус понесе моя грях, моето проклятие и моето осъждане, за да мога аз да нося в себе си неговия живот и да бъда неговата праведност като подарък, да бъда в съгласие с Бог всеки ден от моя живот. Благодаря ти Татко, Исус Христос е мой Господ и мой Спасител. Исус победи смъртта за мен и възкръсна от смъртта. Сега съм потомство на Авраам, наследник на обещанието. В името на Исус. Амин.Алелуя! Бог да благослови всеки един от вас.
Всички вие които сте приели Исус: Вашият живот в един момент беше преобразен, Бог ви извади от тъмнината и ви сложи в своята чудесна светлина. Това не е нещо, което се случва постепенно, то вече се е случило! Вашите грехове са простени. Когато Бог ви гледа, вижда ви съвършени, вашите действия не са съвършени, все още не са съвършени, дори моите все още не са съвършени. Но знаете ли какво? – Бог ви вижда съвършени в Исус, защото на кръста Той стана вас, за да можете вие да станете Него. Радвате ли се, сега сте потомство на Авраам. Бог да ви благослови. Алелуя! Благодаря ти, Исусе!
Превод от английски – Валентина Иванова

С обич! – състав „Християнски Блог“

Топ 10 за изминалата година