Търсене в този блог

четвъртък, 7 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 18

Бог има работа за теб

Бог те е призовал в служение за което не си си и мечтал. Ти бе сложен на Земята за да имаш принос.


Не беше създаден просто за да консумираш ресурсите - да ядеш, дишаш и да заемаш пространство. Бог те е сътворил за да принесеш промяна с живота си. Ти беше сътворен да добавиш към живота на Земята а не просто да вземаш от него. Бог иска да дадеш нещо в замяна.

Библията казва, "Бог... ни сътвори за живот на добри дела, които Той вече е приготвил за нас да правим"(Ефесяни 2:10 TEV). Тези "добри дела" са твоето служение за света. Където и по какъвто и начин да служиш на другите, всъщност ти служиш на Бог (Колосяни 3:23-24; Матей 25:34-45; Ефесяни 6:7).

Това което Бог каза на Йеремия, също така е валидно и за теб: "Преди да те бях направил в утробата на майка ти, Аз те избрах. Преди да се беше родил, Аз те отделих за специална работа" (Йеремия 1:5а NCV).

Повечето хора, когато мислят за тази "специална работа", те си представят пастири, свещеници и професионално духовенство, но Бог е казал всеки човек от Неговото семейство нека да служи. В Библията, думите "слуга" и "служител" са синоними, както са "служения" и "служби". Ако си Християнин, ти си и служител, и когато слугуваш, ти служиш.

Чудил ли си се някога защо Бог просто веднага не ни вземе на Небето, момента в който приехме Неговата благодат? Защо продължава да ни държи в този греховен свят? Той ни е оставил тук, за да изпълни целите Си. Веднъж щом си спасен/а, Бог желае да те употреби за Неговите цели. Бог има служение за теб в Неговата Църква и мисия за теб в света.


"Защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях." (Ефесяни 2:10)
"Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за хора, като знаете, че като отплата от Господа ще получите наследството, тъй като вие служите на Господ Христос." (Колосяни 3:23-24)
"Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света; защото гладен бях и Ме нахранихте; жаден бях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме? И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили. Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели; защото гладен бях и не Ме нахранихте; жаден бях и не Ме напоихте; странник бях и не Ме прибрахте; гол бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, и на Мен не сте го направили. И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот." (Матей 25:34-45)
"и служете с добра воля, като на Господа, а не като на хора," (Ефесяни 6:7)
"Преди да те образувам в корема, те познах и преди да излезеш от утробата, те осветих; поставих те за пророк на народите." (Йеремия 1:5)
(към другите дни...)

Топ 10 за изминалата година