Търсене в този блог

понеделник, 11 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 20

Бог взема твоите проблеми и ги прави Негови

Какво е благодат? Това е когато се нуждаеш от нещо и Бог ти го дава, това не е нещо което заслужаваш. Благодат е когато Бог каза, "Ще взема твоите проблемите и ще ги направя Мой проблем." Благодат е Божиите съкровища дадени ни за сметка на Христос.

Библията казва, "Бог ви спаси чрез Своята благодат, когато повярвахте. Вие нямате заслуги за това; това е дар от Бог. Спасението не е награда за добри неща, които сме извършили, така че никой от нас не може да се похвали" (Ефесяни 2:8-9 NLT, second edition). С други думи, не може да заслужиш мястото си в Небето. Не можеш да го направиш по твоят начин. Просто е дар.

Днес не изглеждам по същия начин, но в миналото си, три години от живота ми бях спасител. Всеки спасител знае, че не може да се спаси човек, докато продължава да се бори. Ако някой се дави и е изпаднал в паника, спасителят знае, че просто трябва да остане зад него за няколко секунди и да изчака докато този човек се предаде. Понеже ако се опитате да спасите някого докато се опитват сами да се спасят, те ще повлекат и вас.

Когато накрая се предадат, те се отпускат; трябва да го прегърнете и просто да доплувате до брегът. Наистина е доста лесно.

Бог желае да те спаси. Исус Христос иска да те спаси от нараняванията, лошите навици и задръжките ти. Той иска да те спаси поради Негова воля и чрез Неговата благодат. Нужно е да спреш да го вършиш по твоят начин. Трябва да се отпуснеш. Трябва да пуснеш и да оставиш Бог да е Бог.

"Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога – не чрез дела, за да не се похвали никой." (Ефесяни 2:8-9)

Топ 10 за изминалата година