Търсене в този блог

понеделник, 11 юни 2018 г.

"Свръхестествено е!" - "Имате нужда от изцеление? Започнете да правите т...

"Джон Продиън е познат главно с чудеса. Но в продължение на тридесет години преди това, той е видял единствено главоболие да бъде изцелено. Един ден Бог му показал какво пропускал.
Джон Продиън може да ви помогне да получите от Бог!
Цели тридесет години служението на Джон Продиън било като разглобена кола. Когато Бог казал на Джон, че изцелението трябвало да е бързо, той не възразил. Ако се чудите защо изцелението се бави, поучението на Джон за изцеления и чудеса ще освободи свеж живот и сила във вашият живот.
Джон Продиън желае да получите всичко, за което Исус е заплатил. Бог те иска здрав и изцелен! Д-р Джон Продиън е бивш професор в университет и е награден от глобалното мисионерско училище на Ранди Кларк. Той служи заедно с Д-р Джеймс Малоуни чрез "Dove on the Rise International", като изявяват Божието Царство чрез знамения, творчески чудеса и изцеления."

Топ 10 за изминалата година