"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

петък, 12 октомври 2018 г.

Финансова Свобода - "Бог е твоят Снабдител"

Улф Екман

Бог е твоят Снабдител

Бог е Богът на изобилие. Той е богат Бог и посреща нуждите ти според Своето богатство в Христа Исуса. Всичко, което Бог ни дава, идва до нас в и чрез Исус Христос. Благословенията, споменати в тази книга, са Твои заради факта, че ти си под Новия Завет, и поради това, което Исус е направил за теб. Нека разгледаме разискваното от Павел в Посланието до Филипяните в неговата му цялост.
Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процьвти изново вашата грижа за мене; за което наистина сте се грижили, но не сте имали благовремие. Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото тьстояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез Оногова, който ме подкрепява. Но сторихте добрината та зехте участие в скръбта ми. А вие, Филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква освен едни вие не влезе в съобщение с мене за даване и 3d земане; защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. Не че искам подарък, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Но получих всичко и имам изобилие; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва
приятна, благоугодна на Бога. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса (Филипяни 4:10-19).

Често чуваме хора да казват: «Не трябва да говорим толкова много за пари. Трябва да сме доволни на това, което имаме. В края на краищата апостол Павел не каза ли, че беше доволен във всяко обстоятелство?» Тези, които казват това, изваждат стиха от контекста.
За много от нас думата «доволен» носи със себе си значението на пасивност. Но Библията няма впредвид това. На гръцки думата «доволен» означава «себедостатъчен» или «себепродуктивен». Когато Павел бе доволен във всяко обстоятелство, това означаваше, че бе себедостатъчен; че независимо от обстоятелствата си той знаеше Бог бе повече от достатъчен да произведе това, от което се нуждаеше.
Павел посочва две различни крайности, като трябва да избягваме и двете. От една страна е алчността; пожелаване благата на съседа ти и вечно недоволство от това, което имаш.
Другата клопка е да вярваш, че доволен озназава да бъдеш щастлив с това, което имаш, до такава степен, та никога не се опитваш да получиш нещо друго. Но можеш ли ia си представиш да кажеш на едно новородено пеленаче да бъде доволно с каквото има? То няма нищо. Ние идваме на този свят без нищо т* си отиваме без нищо. По време на живота ни на земята се нуждаем от неща. Материалните благословения са създадени да ти помагат да живееш в този свят.
Павел говори за своето отношение като казва, че няма недостиг. Той се бе научил да бъде доволен
във всички обстоятелства. Понякога беше в нужда. Той каза: «Аз съм се научил да бъда и сит, и гладен, да бъда в изобилие и в нужда». С други думи, Павел беше преживявал нужда.
Стих 14 на същата глава казва: «Но сторихте добрината, та взехте участие в скръбта ми». Павел нарича недостига и глада скръб. Той не ги нарича благословения. Не ни казва, че да бъдеш без храна, дрехи и подслон за няколко дена е чудесно и носи удоволствие. Той нарича тези неща беда, въпреки че знаеше как да им отвърне, когато идваха. Обаче Павел казва на Филипяните: «Добре беше, че ми пратихте малко пари. Аз знам как е да бъдеш беден, също и богат (и да си богат е по-доброто!)» Точно това е, което казва; Бил съм в нужда и съм имал изобилно и е ясно, че второто е по-доброто.
Ако четеш Второ Коринтяни 11:22-33 заедно с някои откъси от Деянията на апостолите, бързо ще откриеш, че имаше периоди в живота на Павел, когато той изпадаше в нужда. Беше атакуван, беше корабокрушенец и обект на много други беди. Но той се бе научил да бъде доволен във всяка ситуация, защото знаеше, че Бог беше неговият снабдител. Не очакваше от хора или обстоятелства, очакваше от Бога.
Главният ключ да ходиш във финансово преуспяване е никога да не гледаш на хората като твой източник на провизии. Християнски служения и религиозни организации често очакват хора да поемат тази отговорност. И когато парите не идват, те принуждават хората да дават.

Бог използва хора

Ако Бог е наистина твоят снабдител повече от хората,
ти можеш да бъдеш непоклатим и доволен в каквито и да било и във всички обстоятелства. Твоето упование е там, където би трябвало да бъде - в Бог.
Откъсът от Писанието, който преди малко четохме - Филипяни 4:10-19, е откровение за Божията природа. Павел уверява църквата във Филипи: «А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса». С други думи, Павел казва: «Той винаги е посрещал моите нужди. Аз го познавам лично. Той е моят снабдител, а не хората». Така че една важна страна от ходенето във финансово преуспяване е да бъдеш свободен от зависимост от други хора.
От друга страна, Бог е направил хора канали, чрез които Той осигурява пари. Материалните благослов­ения винаги идват при нас чрез другите. Има разлика между това и изцерението, например. Понякога Бог използва други хора като канали да донесат изцерение, но не винаги. Изцерението може да стане чрез полагане на ръце или да дойде директно от Бога.
Но когато става въпрос за финанси, Бог винаги използва хора като Свои канали. Той няма монетен двор в небето. Чрез Святия Дух Бог може да направлява пари от други хора да достигат определенц обекти тук на земята.
Лука 6:38 казва: «Давайте и ще ви се дава...». Когато даваш, ти винаги ще получаваш обратно. Това е духовен закон. Каквото даваш ще ти бъде дадено и винаги ще получиш повече отколкото си дал; «добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата». Думите «ще ви дават» тук значат хора. Исус казва, че когато даваш на Бог, хората са каналите, чрез които ти ще получиш своята отплата. Погледни на себе си като канал и пази този
канал отворен, така че Бог да може да го използва по начин, който Той желае.
Уповавай на Бог за твоите нужди. Той е твоят основен източник и никога няма да просиш от другите пари. Просто вярвай на Бог, че Святият Дух ще подбужда хората, които Той е призвал да дават.
Павел беше така. Аз съм сигурен, че той отиде първо при Бог с нуждите си и Го моли да изпрати някой да му помогне, като позволи на Бог да реши как и чрез кого това ще стане.

Свободен от грижи

Бог те е призвал да ходиш във вяра. Това обаче не означава, че трябва да напуснеш работа. Би било по-скоро глупост отколкото вяра. Не би прябвало да мислиш да направиш такава стъпка преди да имаш толкова много за вършене в служението ти, че работата става пречка. Когато напускаш сигурната заплата, скоро ще откриеш, че Бог ти дава повече по различни пътища отколкото някога си получавал от по- традиционните източници като служба с твърда заплата. Редовната работа е просто средство, чрез което Господ може да ти осигурява пари. Има безбройни други източници, с които Господ е способен да посреща нашите нужди. Не си ти да решаваш източника на пари, остави това на Бог.
Когато имаш нужда от пари, когато разноските ти надвишават прихода, ти се нуждаеш от финансово чудо. Не се моли «Отче, аз те хваля, че майка ми ще забележи износените ми дрехи и ще ми даде двеста долара». Някои се опитват да измислят различни начини да демонстрират нуждите си, така че хората да им дават. Това се нарича грижи и безпокойство и е грях.
В Проповедта на хълма Исус открива, че да служиш на мамона е синоним с тревогата за материални неща.
Никой не може да слугува на двама господари; защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не може да слугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете (Матей 6:24,25).
Крайно интересно е да забележим връзката, която Исус прави тук. Не тези, които са богати, служат на мамона, казва Той, а тези, които се притесняват как да получат материални неща. Защо е така? Той продължава, като описва колко старателно Небесният Отец храни въздушните птици и облича полските цветя, въпреки че те не са вечни. Следователно, ако Бог се грижи така за Своите «по-низши» създания, колко повече Той ще посреща нуждите на човека - «венецът на Неговото творение»?
Ние сме експерти по безпокойство. Свикнали сме да живеем в свят, където нещата могат да бъдат видяни, почувствани и преживяни. Когато видиш в банковата си сметка няколко нули зад първите цифри, ти си щастлив и в безопасност. Обаче когато получиш сметка, надхвърляща броя на нулите, изведнъж парите са си отишли и радостта ти заедно с тях. Това се нарича ходене според виждане и обстоятелства; нещо, което не бива да си позволяваш да правиш.
Бог не е срещу това да се чувстваш щастлив за банковия си влог, но трябва да освободиш себе си от зависимостта от видимите ресурси. Това може да отнеме време. Трябва да започнеш с разсъждение върху Божието Слово, което има какво да каже за
тази област, докато то стане лично убеждение в сърцето ти. Като резултат, Бог ще те освободи от финансовото робство и страх, в които повечето хора са притиснати.
Хора лежат будни през нощта. Те изчисляват и пресмятат, някои дори стигат до там, че извършват самоубийство, защото не могат да платят сметките си. Това е ужасяващо подтисничество. И както Бог има разрешение за всичките ни проблеми, така има разрешение и за този. Неговият отговор за проблема на финансовото робство се нарича финансово преуспя­ване чрез Исус Христос. Но преди това да стане реалност в твоя живот, трябва да стигнеш до момента, където лично се научаваш да ходиш с вяра в тази област. Оттегли вниманието си от това, което виждаш пред себе си, и спри да се притесняваш.
Не се безпокойте за нищо; но относно всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
Най-после, братие, всичко що е истинно, що е уважаемо, що е праведно, що е чисто, що е любезно, що е благодатно, щ ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално - това зачитайте (Филипяни 4:6-8).

Никога не позволявай парите да решават!

Тези, които са пастори, трябва да са нащрек да не допускат хора с финансови ресурси да ги контролират. Посланието на Яков ни предупреждава срещу показ­ването на почит към богатия над бедния (вж. Яков 2:1-4). Просто защото някой е богат бизнесмен, това не го прави автоматично духовно безгрешен. Подобно,
пасторът не е задължително добър в бизнеса. Той може да получи силно откровение без да знае нищо за парите. И само заради това, че някой дава, никога не трябва да му се позволява да управлява над служител или църква. Колко пари има някой не говори нищо за неговото влияние в духовния свят. Когато парите започнат да ръководят църквата, станало е нещо ужасно. Бог никога не е възнамерявал парите да водят Неговата църква; Той предназначи Святия Дух за това.
Много хора са мотивирани от желание за лична облага с влияние и власт. Никога не допускай да се влияеш от такива хора. Ако е така, ще бъдеш спрян от вършенето на Божията воля. Трябва да стоиш свободен като прекарваш време в молитвената си стаичка и като ходиш с вяра в областта на личните ти финанси. Твоята лична победа ще бъде пренесена в твоето публично служение, където по-късно може би ще боравиш с огромни суми пари. Принципите за преуспяване остават същите независимо от коли­чеството парични средства.
Важно е да бъдеш чист и свободен в областта на парите. Можеш да стигнеш до боравене с много. Живеем във време, когато Бог свръхестествено ще освобождава ресурси по цялата земя да финансира мощната работа, която трябва да бъде завършена.

Пази видението ясно!

Точно както всички ние можем да бъдем атакувани с физическа болест, възможно е да сме атакувани икономически. Това не означава, че сме грешници или че Бог ни е изоставил. Ние сме просто под атака. В такива случаи е жизнено важно да помним, че това
не е постоянно състояние.
Ако се окажеш в «гладно време», но продължаваш да «сееш» и прилагаш Библейските принципи, ще излезеш от другата страна победоносно. Не започвай да се страхуваш, когато си атакуван. Наместо безпокойство, представи исканията си пред Бога с молитва, молба и благодарение.
В такива ситуации хвали Бог за пълната и тотална победа и за изхода да надделееш над изкушението. Като Павел, ще можеш да кажеш: «Знам какво е недоимък и знам какво е изобилие. Мога да съм доволен и сигурен в каквото и да е положение и обстоятелства. Мога да съм гладен. Мога да съм сит. Мога да имам изобилно и мога да съм в оскъдност. С други думи, мога да понеса всяка ситуация, защото мога да върша всичко чрез Оногова, който ме подкрепява».
Павел казва, че не е зависим от никой да върши това, за което Бог го е призвал. Той е независим от обстоятелствата си. Той може да се справи с всичко. Въпреки че имаше само една дъска в открито море, той беше решил да стигне до императора в Рим и, защото това беше неговото отношение, той успя. Какво би станало, ако Павел кажеше: «Докато не мога да пресека Средиземно море с океански параход и спра на Крит да поразгледам, пътуване няма да има»? Наместо това, независимо от начина, по който стигна, Павел се беше подготвил да види Римския император.
Достатъчно забележително, държавата бе тази, която плати пътя му. Като затворник Павел получаваше храна, дрехи, транспорт и защита по време на пътуването. Той имаше всичко нужно, включително Закрила от тези, които искаха да отнемат живота му.
Осигуровката му беше идеална за случая. Дяволът използва дори корабокрушение, за да го спре, но защото макар и затворник Павел ходеше в царска власт, като цар и свещеник пред Бога, целият кораб беше спасен и той стигна до Рим.
Ние сме също на път и притежания не могат да ни спрат от достигане на нашето предназначение. Ние не живеем само за себе си и с такова отношение е лесно да се прави жертва. Видението, което Бог ни е дал, трябва да е толкова централно в живота ни, че се отказваме да отстъпим, дори когато плътта ни реагира.
Бог е Богът на изобилие. Неговите планове и намерения са вече благословени. Разбира се, трябва да се молиш, стоиш във вяра и прогонваш силите на тъмнината. Каналите трябва да са отворени и да могат да носят средствата за финансиране на каквото Бог те е инструктирал да вършиш. Дяволът може да опита да блокира тези канали, така че ти трябва да воюваш в духа и да пазиш победата. Обаче не ходи пълзешком около другите да просиш пари или да използваш ласкателство, за да ги подбудиш да дават. Ако Бог е решил да направи нещо, то е било благословено и Бог ще се погрижи да стане.

Топ 10 за изминалата година