Търсене в този блог

четвъртък, 18 юли 2013 г.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВАТ ТОЛКОВА МНОГО ЛОШИ НЕЩА АКО ИМА БОГ ?

Тъй като много хора не познават характера на Бог, пиша тази статия, за да се разбере защо се случват толкова много лоши неща и защо някои казват, че Бог не е справедлив или добър. Скъпи приятелю, ако си си задавал подобни въпроси, препоръчвам ти да прочетеш това, защото това са отговори от Библията, която е наречена “Божието слово”, никоя друга книга не може да се сравнява с нея, дори е наречена “Книга на книгите”. Тъй като Бог е Творец а всичко друго е сътворено (Негово творение), не е възможно сътвореното да обясни Твореца си, за това Той се е разкрил по многобройни начини, по тази причина ни е дал Библията и Словото Си, чрез Което Той казва, че е сътворил всичко, моля те, не бързай, гарантирам ти, че ще намериш отговорите на въпросите си тук.

Благодаря ти за разбирането.

След като според Библията се намираме в края на всички събития, ще започнем от тук, днешното време. Днес живеем в едни последствия на развилия се грях по цял свят. Причината поради която Бог е оставил да се развива грехът е, за да разберем какви последствия носи той с него. Днес по цял свят хора умират а други се раждат. Съвсем нормално е да има катастрофални последствия от всичко това. Задаваме си въпроси, защо хора умират, защо млади хора умират, какво се случва след като умрат? Това ли е живота? Има ли някаква цел, смисъл? Само живеем и умираме ли?

Приятелю, ако само за това се живееше, в това няма надежда, няма живот, едно просто съществувание. Но самия факт, че съществуваш означава, че си нещо и за всичко това си има едно прекрасно обяснение записано единствено в Библията. Има обяснения колкото си искаш, но истината винаги е една, лъжите са безброй. Всеки ден по лицето на земята се случват злополуки и умират млади и стари. В такъв момент веднага всички поглеждат към Бог и Го обвиняват за това. Нека обаче да погледнем това което е издържало изпитанието на времето, нека да се поучим от историята. Всеки образован човек знае, че Библията е най-достоверния исторически източник и само чрез нея можем да познаем характера на Бог а тя казва, че Бог е любов, праведен съдия и свят, което означава, че в Неговото присъствие, грях не може да съществува. Новият завет на Библията е писан от първо лице и е издържал всички изпити за достоверност, това е живо свидетелство записано за теб и мен. Бог да те благослови!

Да обвиняваме е лесно, дори да се самообвиняваме, но искам да ти кажа че грешиш. Това, че не сме си направили труда да опознаем Бог, не ни оправдава и не ни дава право да Го обвиняваме, след като не разбираме почти всичко в този свят. Бих искал да спестя много от истината, но знам, че истината ще те направи свободен, така, че ще започна от самото начало, както ни казва Библията.

При сътворението, Бог направил всичко съвършено и безгрешно, какъвто е Твореца, такова е и творението, съвършено, свято. По това време, никой не знаел какво е грях, а именно, че грехът е бунт срещу Бог, творението да иска да бъде Бог, то да казва какво да става и така на татък. Първият който се противопоставил на Бог, бил Неговият най-висш свят архангел Луцифер, което означава, Носител на светлината. Като главно командващ на всички ангели служители, защото няма ангел който да не е служител, понеже Бог ги създал, за да Му служат в Небесното царство, Луцифер започнал да използва лъжа против Бог и настроил зад гърба на Бог една трета от всичките ангели. При този бунт били принудени да напуснат Рая и да се скитат във вселената. Някъде по това време Бог създал човека по Неговият образ и подобие, за да Му бъде наследник и да живеят във взаимоотношения на любов с Бог Отец (Бащата), Бог Син и Бог Святи Дух, както ни казва Библията. След изгонването на Луцифер и неговите ангели, Бог определил място където да бъдат наказани тези които Му се противопоставиха, това място се нарича Ад, там трябва да отидат Сатана и неговите ангели в денят когато Бог ще съди злото и грехът, там ще отидат също и всички които вършат делата на Сатана.

Тъй като Бог никога не крие нищо, Той трябвало да даде свободно право на човека, Неговото дете, ако пожелае някой ден да познае какво е добро и какво е лошо, тъй като вече се е бил появил грехът във вселената. Бог искал да защити детето Си и му дал една единствена забрана, да не яде от дървото за познаване на доброто и злото в едемската градина. Бог знаел, че ако човека не се подчини на Неговата заповед това е грях, понеже неподчинението към родителя, е бунт а бунта е грях. Поради тази причина, когато първият човек Адам и първата жена Ева яли от забраненото дърво, съгрешили спрямо Бог. Бог мрази грехът, понеже грехът води до отделяне от Него, Той като съдия и свят Бог, трябвало да накаже грехът, колкото и да не му се искало да нарани човека и да го убие, Той винаги изпълнява това което говори.В небесното царство не може да има грях. Него толкова Го боляло, че Адам и Ева не послушали Неговия глас а послушали гласът на Луцифер, тогавашният вече Сатана (противник на Бог), че промислил, как може да плати за това че те са съгрешили, как може да възтанови всичко и да избави човека, да оправи бъркотията на децата си, обаче със съгрешаването дошли и последствия. След като Адам и Ева послушали Сатана, това означавало, че те приели неговото владичество, в този момент Сатана и неговите изгонени ангели станали владетели на земята. Той целял да унищожи децата на Бог, тъй като не можел да направи нищо на Твореца, целта му сега била да отклонява хората от Бог, за да може праведността на Бог да накаже тези които живеят в греха.

Библията ни открива, че човек е дух, душа и тяло а Сатана и неговите ангели са духовни същества които могат да ни се откриват ако пожелаят. Ние не можем да погледнем с нашите очи които са в материалния свят тези духовни същества, които са в духовния свят.

Ние се раждаме в определен отрязък от времето, което има начало и край. Поради тази причина, ние трябва да се поинтересуваме какво се е случило преди нас а това е наистина много информация! За разлика от ангелите, ние сме създадени да сме деца на Бог а не служители като тях и за това Бог е промислил и начин да ни избави от кашата на грехът. Когато човека е бил създаден, той е бил и безсмъртен както своя Творец, но поради грехът, смъртта влезнала в историята на човека. Библията ни учи, че “нашите земни тела от кръв и плът не могат да наследят Божието царство. Нито може тленното да наследи нетленното.” 1 Кор.15:50, това означава, че грехът в нас не може да бъде в небесното царство, за това и човек умира. С грехопадението на Адам и Ева, те започнали да умират и духовно, грехът в тялото с течение на поколенията и подтиквани от Сатана и неговите ангели, хората за около 2000г. след грехопадението, напълнили планетата с похот, убийства, хомосексуализъм и дори са приемали да се изпълват с падналите ангели, нали се сещате, давали са им възможност да влизат в техните тела и да ги контролират. Поради тази причина всяка мисъл и желание на човека били само за зло. Тогава ни казва Библията: “И ГОСПОД се разкая, че беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си. И ГОСПОД каза: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох – от човек до добитък, до пълзящи и до небесни птици – понеже се разкаях, че ги направих а Ной намери благоволение пред ГОСПОДА.” Бит.6:6-8 Представяте ли си, Този Който не съгрешавал никога, да гледа всички тези извращения по цялата земя, да се случват с творението което е по Негов образ и подобие, да гледа децата си какви ужасни и отвратителни неща правят и едни други се изнасилват и убиват, толкова е бил ужасен този период, че Бог не е желал да ни описва подробности за всичко което се е случвало, понеже не е искал да осквернява святата Библия с тези злини.

В денят когато Адам и Ева съгрешили, Бог Син ги посетил, за да разговаря с тях, за това което е решил да направи, за да ги избави от наказанието което трябва да понесат, че са послушали Сатана а както знаем вече, има място където ще бъдат затворени Сатана и неговите ангели, и неговите послушатели, неговите деца, тези които вършат това което той казва. Бог Син отишъл при Адам и му казал: “Аз ще оправя всичко.” Той не му каза, сега ти трябва да си оправяш грешките, но понеже характера на Бог е любов към Неговите деца, като наш Баща, той след като знае, че единствено твореца може да плати най-голямото наказание, защото човека е просто творение и не може да плати на Твореца си нищо, защото няма какво да му даде, освен това което е вече Негово. По тази причина Бог трябва да плати за своето творение, за да не се налага да го осъди в Ада.

В историята на човека винаги е имало подражатели на Бог и подражатели на Сатана, още с историята на Каин който уби брат си Авел “Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха зли, а на брат му – праведни” 1 Йн.3:12, хората правят своя избор, на кого да служат, на Бог или на Сатана. Това, че не виждаме духовните същества наречени демони, ни прави лесни мишени. Винаги има два гласа когато решим да направим някоя простотия, дали да ходя да го ударя тоя или не, не можем да отречем тази истина, и кои са тези два гласа? Сами правим тези избори. Изберем ли да слушаме Гласът Който ни казва да вършим добро и да не вършим зло, ще живеем, както казва и Словото на Бог: “Който вярва в Сина, има вечен живот; но който не се покорява на Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него.“ Йн.3:36

В старият завет на Библията, Бог ни открива, че ще даде съвършената Жертва, която ще пролее кръвта Си като омилостивение за нашите грехове които сме извършили, за да можем да влезем в небесното Му царство, има условие, същото което беше и в самото начало: “А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име.” Йн.1:12 Ако не приемем Господството на Христос, Който направи това възможно, чрез Неговият живот на земята, Неговата смърт и възкресение, ние си оставаме под властта на Сатана и колкото и да не ни се иска да вярваме, без да сменим господаря си, оставаме роби на грехът и деца на Сатана.

Днес хората в този свят живеят измамени от измамата на Сатана за еволюцията и че Сатана не съществува, нито неговите ангели. С тази си най-велика измама както Сатана я нарича, убедил хората, че няма Бог а след като няма добро, значи няма и зло - дявол. Така, човека, в тези последни дни според Библията, бил убеден, че е сам във вселената и на тази земя и всичко зависело от него дали ще живее добре или не, най-големия проблем се оказал, че душата на човека, за разлика от тялото което умира и изгнива, трябва да продължи да живее и според изискванията на святия Бог: “Който не е с мен, той е против мен; и който не събира заедно с мен, той разпилява.” Лк.11:23 Така, Бог е принуден да осъди душите на тези които не Го приемат, те отиват на вечни мъчения. Ето обаче какво е Неговото желание: “Имам ли Аз благоволение в смъртта на безбожния? – заявява Господ БОГ. – Не ли по-скоро в това, да се обърне от пътя си и да живее? “ Езек.18:23 Бог никога не се радва когато някой човек който не Го е приел умре и отиде във вечно наказание. Бог никога не е давал заповед която да ни наранява.

Живота ни е даден, за да го живеем, да го опазим и да разберем всичко което трябва да разбираме и в крайна сметка да бъдем с нашия Създател. Бог е обещал, че ще сложи край на всичкото зло и грях, като унищожи този свят не чрез потоп, но като унищожи вселената и всичко в нея и я създаде още по прекрасна както Той ни казва: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го любят.“ 1Кор.2:9 “И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха и морето го няма вече.” Откр.21:1

Искам да ти кажа, че най-важното за Бог е човек да бъде спасен, обаче Той никога никого не насилва. Той те търси, призовава те, тропа на вратата на сърцето ти всеки ден, за да Му отвориш и да вечеря с теб. “Ето, стоя на вратата и чукам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той – с Мен.” Откр.3:20 Не вярвате ли че Той “толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот” Йн.3:16 ? Тогава разберете колко много са мъчили Исус преди да го разпънат на кръст, което, е доказано, че няма по лошо наказание от разпъването на кръст, висяли са по три дена на силното слънце докато умрат от задушаване, понеже тялото увисва и не може човек да си вземе въздух ако не се повдига да може да диша, умира от обезсилването си, от строшените си пищяли.

Ако приемеш жертвата на Христос Исус, ще приемеш и Неговото Господство. Само Той те обича истински и желае най-доброто за теб. Бог забавя унищожението на всичко с цел да се спасят повече души, като приемат Исус Христос за Господ и Спасител. Библията ни казва, че: “Който върши грях, е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола.” Йн.3:8 още ни открива думите на Сатана към Исус: “На Теб ще дам цялата власт и слава на тези царства, защото тя е предадена на мен и аз я давам на когото си искам.” Лк.4:6

Този свят е на Сатана и падналите ангели, не се чудете защо се случват лоши неща на всякъде. Не търсете правда при неправедния господар и неговите служители, защото няма да намерите. “Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.” Ер.29:11 Целта на Сатана е да внушава, че Бог е зъл а той е добър, но истината е че е: “Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.” Йн.8:44

"Бог, който е направил света и всичко, което е в него, и тъй като е Господ на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито са Му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Сам Той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Той е направил от един човек всички човешки нации да живеят по цялото лице на земята, като е определил предварително назначени времена и граници на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха Го напипали и намерили, макар и Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както са казали и някои от вашите поети: „Защото дори Негов род сме.“ И така, тъй като сме Божи род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък – на нещо, изработено с изкуство и човешка измислица. Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, когото е определил; за което е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите." Деян. 17:24-31

Ако не желаеш да си лъжец, убиец, грешник, тогава имаш нужда от Исус Христос в живота си. Ето какво решение ти дава Той: “Иисус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Иисус отговори: Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” Йн.3:3-6 Това означава, че Бог ти дава ново сърце и нов дух, когато Го приемеш за Господ и Спасител. “И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви, и ще ви дам сърце от плът.” Езек.36:26 Приеми спасението и вечния живот днес, утре може да няма, никой не е господар на утрешният ден. Ако си избрал да живееш с Господ Исус Христос, прочети какво ти казва и се помоли с примерната молитва за покаяние на греховете си с вяра в сърцето си, Той те обича! “Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава живота Си за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите познават Мен, както Отец познава Мен и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и те ще чуят гласа Ми и ще бъде едно стадо, с един пастир. Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. Никой не Ми го отнема, а Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.” Йн.10:11-18 Бог Отец (Бащата), те обича толкова много, че пожертва най-доброто Си, Единствения Си Син за теб и мен, моля те не Го отхвърляй.

Молитва за покаяние:

Небесни Татко, идвам при Теб в името на Исус Христос. Моля те прости ми всичките грехове и престъпления срещу Теб и Твоето царство. Аз се отричам от моите престъпления срещу Теб и Твоето царство, отричам се от Сатана, падналите ангели и всичко което ги прославя в домът ми и живота ми. Признавам греховете на моите родители и прародители и те моля да ги простиш. Отричам се от наследствени грехове, проклятия и болести, и те моля да ме освободиш от всяко проклятие което е над мен, чрез кръста на Господ Исус Христос и да ме изцелиш от всяка болест и немощ в тялото ми, чрез Неговия кръст. Сега аз приемам Исус Христос за Господ и Спасител на живота ми. Аз прощавам на всеки който ме е наранил и ми е съгрешил, и те моля Татко да им простиш и Ти. Моля Те да ме доведеш до истинско покаяние и да ме запознаеш с истински братя и сестри изпълнени с Твоята любов и Истина. За всичко това ти Се моля в името на Исус Христос и Ти благодаря, Амин.

От Красимир ВишевТоп 10 за изминалата година